Opravné položky k pohledávkám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravné položky k pohledávkám"

Transkript

1 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných položek u poplatků 6) Postup práce pro tvorbu opravných položek bez zaúčtování 7) Ruční evidence pohledávek 8) Opravné položky z Poplatků 9) Vysvětlivky, popis údajů a funkcí 1) Legislativa Podle vyhlášky 410/2009 Sb. se u pohledávek tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Opravné položky se tvoří k účtům: Nepoužívá: Používá se od roku: Opravná položka (evidenční účet) PO PO PO PO (pův. 191) 466 PO 146 (pův. 192) (pův. 193) Zaúčtování opravné položky (část za aktuální rok) Zaúčtování opravné položky (část za minulé roky) * * Prvotní použití metody. V roce 2012 se účet 406 používá pouze u účtů, ke kterým se opravné položky budou nově od roku 2012 vytvářet. 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek V účetnictví je evidovaná pohledávka, která je zachycená na účtu , zní na 1300 Kč (splatnost je ) a k je zaplaceno 300 Kč. K lze vytvořit pohledávku ve výši 60% (548 dnů po splatnosti, tj. 548 dnů/90 dny= 6 a 6x10% = 60%) z nezaplacené části pohledávky (1000 Kč). Opravná položka se vytvoří ve výši 600 Kč. Zaúčtování se musí ale rozdělit na část za minulé roky a za aktuální rok. Pouze v nabídce Poplatky se automaticky zaúčtování rozdělí na účet 406 a 556, i když je automatická operace tvořena pouze účty 556 a 194. Tato funkce je aktivní pouze v roce Kč MD Dal Celková výše opravné položky Opravná položka (183 dnů, tj. 2x10%, tj. 20% za rok 2011) Opravná položka (365 dnů, tj. 4x10%, tj. 40% za rok 2012) , ALIS spol. s r.o. Česká Lípa strana 1/7

2 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 3.1. Nastavení parametrů Před zahájením tvorby opravných položek se nastaví parametry pomocí nabídek: 6. Účetnictví roku 2010 a vyšší C.Parametry a číselníky, ost.akce 1.Parametry a číselníky zpracování 4.Parametry saldokonta R.Parametry pro zpracování opravných položek V parametrech se nastaví: číslo účetního deníku, do kterého se automaticky budou ukládat účtované opravné položky, poslední použité číslo dokladu (tj. požadované číslo mínus 1), 3.2. Číselník automatických operací Do číselníku automatických operací se pro jednotlivé typy pohledávek se připraví odpovídající automatické operace zaúčtování odpisů. Musí být pouze typu Uct= O, Fce= I (vygenerují se ihned po zadání operace). Vzorové zaúčtování je součástí distribuce číselníku automatických operací. Použije se nabídka: 6.Účetnictví r.2010 a vyšší C.Parametry a číselníky, ost.akce 1.Parametry a číselníky zpracování 4.Parametry pro saldokonto 4.Automatické operace - pořízení (F2) nové autom.operace typu: Uct= O, Fce= I (údaj Dr a Popis libovolný) Například: - pro účet 311 se vytvoří automatická operace : Dr=P1, Popis= Opravná položka k 311, Uct= O, Fce= I se zaúčtování MD 556 a Dal 194 P M P D 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek v programu KEO-Účetnictví Úloha umí evidovat a zpracovat pohledávky, vytvářet opravné položky a zaúčtovat je z níže uvedených zdrojů. Funkce je umístěna v nabídkách saldokonta pod nabídkou R.. Nabídka umožní výběr jednotlivých zdrojů pohledávek a jejich další zpracování: Kniha vydaných faktur Kniha vnitřních dokladů Poplatky Ruční evidence. Způsob práce je stejný ve všech nabídkách. Vybírají se neuhrazené pohledávky nebo pohledávky, které již mají opravné položky. Liší se pouze tím, že do knihy vydaných faktur, vnitřních dokladů a poplatků se automaticky naplní nezaplacené pohledávky, u kterých je po splatnosti více než 90 dnů a již zaplacené pohledávky, které ale mají již zaúčtované opravné položky. U ostatní vlastní evidence je nutné si pohledávku ručně pořídit a v dalších obdobích i aktualizovat výši nezaplacené částky. Tvořit opravné položky lze kdykoliv, nebo jednorázově k Opravná položka nemusí být tvořena za každých 90 dnů. Vždy se dají tvořit opravné položky k datu (dle zadání uživatele) v rámci účetního období, maximálně k To znamená, mám-li účetní období 10/2012, můžu tvořit opravnou položku např. k nebo k nebo k , ALIS spol. s r.o. Česká Lípa strana 2/7

3 Pracovní postupy: 4.1. Zvolení účetního období a zadání data, k jakému se budou vytvářet opravné položky. - Uživatel může zvolit neuzavřené účetní období, do kterého se bude ukládat zaúčtování opravných položek. Může to být pouze neuzavřené účetní období a jen do konce účetního roku. - Dále je nutné zadat datum, ke kterému se má zobrazit stav opravných položek, tj. kolik je již vytvořeno a kolik položek je k danému datu ještě možné vytvořit. Toto datum může být pouze v intervalu od aktuálního účetního období do konce roku. Implicitně se nabízí poslední den zvoleného účetního období. Stav úhrad pohledávek se bere vždy k aktuálnímu stavu Zobrazení a označení pohledávek Zobrazené pohledávky je možné označit podle toho, jak se bude s danou pohledávkou dále pracovat. Existují tyto typy (režimy): mezera - nová pohledávka, uživatel ještě neoznačená, A - evidovaná pohledávka, ke které se mají tvořit opravné položky, S - splátkový kalendář (netvoří se opravné položky), N - pohledávka, ke které se nebudou tvořit opravné položky Zobrazení pohledávek je řízeno filtrem - různými pohledy. Implicitně se zobrazují pouze nové (mezera) nebo evidované (A) pohledávky, ke kterým je v daném období možné tvořit opravné položky nebo jsou to uhrazené pohledávky, ke kterým byla vytvořena opravná položka a je nutné ji zrušit. Klávesou F5 je možné zobrazit i ostatní typy. V této fázi zpracování je třeba označit jednotlivé pohledávky potřebným typem. Označení pohledávek lze kdykoliv měnit. Při jakékoliv změně typu pohledávky se automaticky vytvoří i odpovídající opravná položka (doúčtování, odúčtování). Nové pohledávky, které jsou označené mezerou, a ke kterým se budou počítat opravné položky, není nutné označovat A. Při prvním zaúčtování opravné položky (klávesou F8) se tyto pohledávky označí automaticky typem A. Zobrazení pohledávky ukazuje doposud zaúčtovaný celkový stav opravných položek a návrh nových opravných položek k zadanému datu. Návrh je zobrazen pouze u pohledávek v režimu A nebo u nových (mezera). a) Označení pohledávek, ke kterým se nebudou vytvářet opravné položky Označit ty pohledávky, ke kterým se nemají tvořit opravné položky (Typ=N). Pokud je již vytvořena opravná položka (typ=a), pak se v momentě převedení do režimu N zruší a odúčtuje celá opravná položka (uživatelský dotaz). b) Označení pohledávek, ke kterým je sjednán splátkový kalendář Označit pohledávky, ke kterým se nemají tvořit opravné položky, ale je k nim vydán splátkový kalendář (Typ=S). Pokud je již vytvořena opravná položka (typ=a), pak se v momentě převedení do režimu S zruší a odúčtuje celá opravná položka (uživatelský dotaz) Prvotní kontrola údajů u pohledávek, ke kterým budeme tvořit opravné položky Před vlastním zaúčtováním je vhodné zkontrolovat hodnotu údaje Zbývá uhradit a případně upravit. Pro kontrolu lze použít klávesu F10 detail. U pohledávek z vnitřních dokladů je třeba zkontrolovat a upravit údaj Datum splatnosti. Po úpravách těchto údajů se automaticky přepočítá počet dnů, výše % a Kč, které je možno odepsat. U pohledávek, které mají navrženou hodnotu k odpisu, se v údaji Akce objeví znaky ** (dvě hvězdičky) , ALIS spol. s r.o. Česká Lípa strana 3/7

4 4.4. Evidování a účtování opravných položek Pokud výše možné opravné položky souhlasí, lze použít klávesu F8 pro automatické zaúčtování navržené částky opravné položky (viz druhý řádek pohledávky). Klávesa F8 způsobí: - zaúčtování: a) nabídne se seznam (předem připravených) automatických operací (pouze Uct= O ), ze kterého si lze vybrat příslušnou automatickou operaci pro zaúčtování opravné položky (1), b) v případě, že není připravena automatická operace, lze provést zaúčtování ručně přímo do zobrazeného formuláře c) vytvořený účetní doklad je uložen do aktuálního účetního období, do v parametrech zadaného, účetního deníku (implicitně 053), pod novým číslem dokladu (číslo dokladu v parametrech + 1), - evidenci výše opravných položek: d) u nových pohledávek (typ=mezera) se nastaví typ pohledávky A (vytvářet opravné položky), e) vytvořená opravná položka se přičte k celkové opravné položce a vynuluje se návrh (Možno tvořit), (1) V roce 2012 se pro účty, jako je např. 315, část tvorby opravné položky, zaúčtuje automaticky na účet 406. POZOR: Pokud se nevybere automatická operace a ani se nic ručně nezaúčtuje, tak zůstane opravná položka nezaúčtována. Dodatečně ji lze zaúčtovat pomocí funkce vyvolané stiskem kláves Shift+F8 na dané pohledávce. Nedoporučujeme účtovat tvorbu opravné položky přímo do účetního deníku, protože by chyběla vazba mezi zaúčtováním a evidencí opravných položek Rušení opravných položek a) při úplné úhradě: Pokud je pohledávka celá uhrazena a byla a v minulosti na ni byla vydána opravná položka, pak je v údaji Akce označena znaky!!. Nabízí se tak již vytvořená opravná položka ke zrušení a zaúčtování. b) při částečné úhradě: Je-li pohledávka částečně uhrazena, tak se přepočítá již vytvořená opravná položka a nabízí se rozdíl k úpravě opravných položek a zaúčtování tohoto rozdílu. V údaji Akce označena znaky **. Pro provedení se použije kláves F8. POZOR - jak lze zjistit, že je opravná položka už vytvořená? V údajích Možné vytvořit je nulová hodnota, v údaji Akce nejsou žádné znaky a ve sloupcích Bylo již vytvořeno jsou uvedeny hodnoty. Klávesou F10-detail lze zjistit i zaúčtování. Ke zjištění výše opravných položek je vhodné využít odpovídající sestavu Tisk sestavy Na závěr zpracování je vhodné vytisknout sestavu Vytvořené opravné položky se zaúčtováním za dané období, která by měla sloužit jako příloha k účetním dokladům, týkajících se tvorby opravných položek k pohledávkám. K dispozici jsou sestavy: - Opravné položky aktuální stav (Uc51a) - Opravné položky včetně zaúčtování (Uc51b) - Pouze opravné položky se zaúčtováním (Uc51b) - Účetní doklady k opravným položkám za měsíc (Uc51d) POZOR : - Sestavy se vztahují vždy pouze k těm pohledávkám, které má uživatel filtrem vybrané! - Před sestavami je třeba vždy provést nabízenou obnovu stavu na účtech z deníků, není-li nastavena automaticky , ALIS spol. s r.o. Česká Lípa strana 4/7

5 4.7. Kontrola prvotních dat pohledávek Zobrazená data pohledávek se kontrolují na účetní data pohledávek. Tj. zda dané pohledávce uvedené v knize vydaných faktur nebo vnitřních dokladů odpovídá i účetní obrat na daných účtech. Účty, na které se kontrola provádí, jsou uvedeny v distribučním číselníku účetní osnovy (Cis3Uc04). Položky, které vykazují některý z nedostatků, jsou označeny znakem? (otazník) ve sloupečku?. Na příčinu problému se lze podívat klávesou F10 =Detail. Popis nedostatků je v této dokumentaci v kapitole 7.2.Popis údajů Opravy dat pohledávek Někdy je třeba opravit některé údaje v zobrazených pohledávkách: a) Datum splatnosti: - lze opravit pouze u vnitřních dokladů. Původní datum splatnosti se nasazuje pouze z údaje datum došlo, který se jako jediný uvádí při pořízení vnitřního dokladu. b) Hodnotu částky uhrazeno, resp. zbývá uhradit : - tyto hodnoty je možné opravovat pouze u prvotních dokladů, tj. v knize vydaných faktur nebo vnitřních dokladů. Lze to provést po zobrazení historie úhrad (funkční klávesa Shift F7). Jednoduše se k této funkci dostat přes klávesu F10-Detail. c) Zaúčtování opravných položek - Opravu lze provést klávesou ShiftF8 přímo na dané položce d) Zaúčtování vlastní pohledávky (předpisu, platby) - Pouze opravou v účetních denících. Po nalezení příslušného dokladu (i ve starších měsících) klávesou ShiftF2. Tj. oprava s vazbou na prvotní doklad. Oprava bez vazby je sice účetně v pořádku, ale neprojeví se u prvotního dokladu ani u opravných položek. 5) Tvorba a zaúčtování opravných položek u pohledávek z programu KEO - Poplatky - Pracuje se přímo s informacemi z programu KEO-Poplatky. Výběr se provádí z předpisů poplatků i ze zaplacených poplatků. Vybírají se položky, které splňují níže uvedenou podmínku. - Výběrová podmínka: Datum uskutečnění úč.případu je menší nebo roven datu ke dni datum platby větší než ke dni nebo datum platby rovno nule částka je větší než nula použit k zaúčtování vybraný SU. a zároveň je a zároveň je a zároveň je Poznámka: - Datum ke dni je uživatelem zadané datum, ke kterému se opravné položky počítají. 6) Postup práce pro tvorbu opravných položek bez zaúčtování Pokud nechceme využívat automatické zaúčtování, tak funkčnost programu je značně omezena. Postup práce je následující: a) Postupujeme dle bodu 1 až 5. b) Vytiskneme sestavu Návrh tvorby opravných položek k pohledávkám k datu: xxxxxx. c) Uděláme tvorbu OP přes klávesu F8, ale nevybereme automatickou operaci a opustíme i formulář se zaúčtováním , ALIS spol. s r.o. Česká Lípa strana 5/7

6 7. Ruční evidence pohledávek Pohledávky, které nejsou nikde evidovány v prvotních dokladech lze evidovat ručně. To znamená jednoduše pořídit do evidence. S těmito pohledávkami, které nemají, a ani nemohou mít vazbu na účetnictví (chybí jednoznačný identifikátor), je možné potom pracovat jako s ostatními pohledávkami. I u nich lze provádět zaúčtování opravných položek. 8. Opravné položky z Poplatků Výběr pohledávek z poplatků pro systém Opravných položek se provádí testem na údaj označený v poplatcích jako Datum plnění, který obsahuje datum uskutečnění účetního případu (DUUP), nebo datum zdanitelného plnění ( DUZP). Do výběru se dostanou nezaplacené poplatky, u kterých je uvedený datum menší nebo roven zadanému datu pro výběr pohledávek. Do výběru se dostanou i zaplacené poplatky, které ale nebyly k zadanému datu pro výběr do opravných položek ještě zaplacené. Další podmínkou pro předání do Opravných položek je, aby poplatek používal pro své zaúčtování (v číselníku autom.operací zaúčtování poplatku) ještě syntetický účet pohledávky, pro které se mají opravné položky vytvářet. V případě, že se poplatky se neúčtují, resp. u vybraného poplatku neexistuje v číselníku automatických operací zaúčtování, se tato pohledávka předává, jako kdyby měla odpovídající SU. Pohledávky, resp.poplatky se stejným klíčem, tj.: číslo a typ poplatku, specifikace poplatku (specifický a variabilní symbol), datum splatnosti, se sčítají a předávají do Opravných položek jako jedna položka. Poznámka u předávaných položek obsahuje identifikaci poplatku. Jednotlivé údaje jsou odděleny znakem \ : jména poplatníka (prvních 10 znaků), datum plnění ve tvaru MMYY, název poplatku (prvních 14 znaků). Zaúčtování opravných položek z Poplatků v subsystému KEO-Účetnictví automaticky rozlišuje dle stáří pohledávky rozúčtování pro minulé roky a aktuální rok. 9. Vysvětlivky, popis údajů a funkcí 9.1. Vysvětlivky: OP - opravná položka Možno tvořit - na základě zadaného data se vypočítá výše opravné položky (+/-), kterou je možno tvořit Celková opravná položka k zadanému datu = Bylo již vytvořeno + Možno tvořit Tvorba OP - částka z údaje Možno tvořit se přičte k údaji Bylo již vytvořeno Zaúčtování OP - automatické zaúčtování do účetního deníku 9.2. Popis údajů: Rok/Doklad - pořadové číslo dokladu nebo jiná identifikace Firma - informace z prvotního dokladu o obchodním partnerovi nebo poplatníkovi Fakturační částka - celková výše pohledávky Datum splatnosti - datum splatnosti Bylo již vytvořeno - celkem vytvořená opravná položka v Kč % - celkem vytvořená opravná položka v % Dr - naposled použitá automatická operace pro zaúčtování opravné položky VS - variabilní symbol SUAU - účet, na kterém je evidovaná pohledávka? - znak? označuje položky, které mají jeden z následujících problémů: , ALIS spol. s r.o. Česká Lípa strana 6/7

7 a) neexistuje zaúčtování v účetních denících nebo b) liší se výše celkové částky pohledávky v knize a částka zaúčtovaná v deníku nebo c) liší se výše celkové částky úhrady v knize a částka zaúčtovaná v deníku Zbývá uhradit - nezaplacená část pohledávky Dny - celkový počet dnů po splatnosti Možno tvořit: % - výše možné tvorby opravné položky v % Kč - výše možné tvorby opravné položky v Kč Typ - označení typu položky: mezera - nová položka A - k pohledávce se tvoří opravná položka N - k pohledávce se netvoří opravná položka S - pohledávka je ve splátkovém režimu a tudíž se k pohledávce se netvoří opravná položka Akce - požadavek na akci uživatele: ** - je možná tvorba OP (návrh OP<>0)!! - je možné zrušit nebo opravit OP (dlužná částka=0 a zároveň je ještě evidována OP) 9.3. Funkční klávesy: F5 - filtr (pohledy): - 1. Položky s možnou tvorbou OP A - Z. všechny položky A, S, N - A. jen evidované A - S. jen splát. kalendář S - N. jen neevidované N - shift+f6 - nabídka sestav: - Opravné položky aktuální stav (Uc51a) - Opravné položky včetně zaúčtování (Uc51b) - Pouze opravné položky se zaúčtováním (Uc51b) - Účetní doklady k opravným položkám za měsíc (Uc51d) F8 - tvorba a zaúčtování opravné položky, ve výši uvedeného návrhu Shift+F8 - zaúčtování opravné položky (ve výši již existující opravné položky), pokud nebyla ještě použita funkce F8, tak se nabídne tvorba opravné položky F9 - změna stavu pohledávky: A - k pohledávce se tvoří opravná položka N - k pohledávce se netvoří opravná položka S - pohledávka je ve splátkovém režimu a tudíž se k pohledávce se netvoří opravná položka F10 - detail zobrazí: - Historii plateb, - Zaúčtování pohledávky, - Zaúčtování opravných položek. Zpracovala: I. Mrtková Dne: 16.ledna , ALIS spol. s r.o. Česká Lípa strana 7/7

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD leden 2003 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD autor programu: Josef Gruntorád autoři příručky: Josef Gruntorád Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku

MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku červen 2003 verze 7.xx MAJETEK Evidence drobného a investičního majetku autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek Ivana Mrtková autor příručky: Drahoslava Mayová distributor

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v cizí měně

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v cizí měně Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v cizí měně Zpracování bankovního výpisu Popis základního zpracování bankovního výpisu bankovního účtu vedeného

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

ÚČETNICTVÍ Uživatelská příručka

ÚČETNICTVÍ Uživatelská příručka červenec 2006 verze 7.xx ÚČETNICTVÍ Uživatelská příručka autoři příručky: Iva Mrtková Vladimír Grosmut distributor 2006 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa Systémová příručka Obsah Obsah Struktura dokumentace

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Postup práce se zálohovými fakturami

Postup práce se zálohovými fakturami Postup práce se zálohovými fakturami Úvod K programu STEREO jsme vytvořili metodiku, která respektuje požadavky zákona a zároveň neodporuje běžným účetním postupům. K této metodice je v programu připraven

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Evidence smluv. 2015 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa

Evidence smluv. 2015 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa 2015 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa 19.3.2015 2 Obsah 1 - úvodní strana 3 2 - úvod 4 3 Uživatelská práva k modulu 5 4 Parametry pro Evidenci smluv 6 5 - pracovní plocha 10 6 Pořízení nové smlouvy 14 7 Rozpisy

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ Vážení zákazníci, v tomto dokumentu vám předkládáme návod, jak používat službu Fakturační datový soubor. Jedná se o jednu

Více

Úvod do účtování nákladů

Úvod do účtování nákladů Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Setkání uživatelů IES BRNO 2009

Setkání uživatelů IES BRNO 2009 1 Setkání uživatelů IES 1. Novely zákona o DPH a její vliv na IESWIN...4 1.1. Změna sazeb DPH... 4 1.2. Přepočítání cen Skladových karet po změně sazeb DPH... 5 1.4. Kopie faktury do faktury po změně sazby

Více

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7 1. Změny a postupy v souvislosti s "Reforma veřejných financí"...3 1.1. Změna snížené sazby DPH...3 1.2. Informace k platnosti zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách...3 1.3. Zápočet zálohových

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Ú V O D... 4 STRUKTURA A MENU FUNKCÍ MODULU... 5 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU... 7

Ú V O D... 4 STRUKTURA A MENU FUNKCÍ MODULU... 5 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU... 7 Ú V O D... 4 STRUKTURA A MENU FUNKCÍ MODULU... 5 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU... 7 KARTA MAJETKU... 11 Hlavičkové údaje...11 Cenové údaje karty...12 Evidenční údaje...13 Volitelné doplňkové údaje...13 Poznámková

Více

Účetní předkontace pokladního dokladu...17

Účetní předkontace pokladního dokladu...17 Ú v o d... 3 Schéma modulu... 4 Základní pojmy... 6 Pokladní doklad...6 Identifikace pokladního dokladu...6 Daňový doklad...6 Účetní předkontace pokladního dokladu...6 Pokladní deník...7 Integrace dat

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více