Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV"

Transkript

1 Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

2 MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti. Tepelně nevyhovující konstrukce způsobují nejen tepelné ztráty, ale i tvorbu plísní. Výsledek? Nepříjemně chladné vnitřní prostředí, poškození zdraví a zkrácení životnosti konstrukcí. S Multiporem lze zateplením na vnitřním povrchu stěn dosáhnout odstranění plísní a snížení energetických ztrát stavby. Vnitřní zateplení může být důležitým faktorem v případě požadavku na zachování rozmanitosti vnějšího vzhledu fasády a v případech, kdy se nelze na vnější stranu konstrukce dostat. Zateplení Multiporem přináší rychlejší ohřev interiéru i v prostorách, které se používají příležitostně. Díky vnitřní izolaci lze provozovat části staveb (např. hotely, administrativní budovy) v rozdílných teplotních režimech s rychlým přizpůsobením se požadavkům na vnitřní teplotu vzduchu podle potřeb užívání člověkem. Významnou výhodou izolace pomocí desek Multipor je jeho schopnost regulace vlhkosti v konstrukci a obytném prostoru. Prodyšnost materiálu zachovává v prostorách příjemné a optimálně vyvážené vnitřní klima. Multipor představuje jedinečnou ukázku technologických možností lehkého autoklávovaného betonu. Díky maximálnímu odlehčení mají desky Multipor výjimečné tepelněizolační vlastnosti. Multipor si zachovává důležité charakteristiky autoklávovaných betonů, jako jsou prodyšnost, lehké opracování, požární bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. To, že Multipor má výborné tepelněizolační vlastnosti, je samozřejmostí. Vedle toho však unikátně ovlivňuje vlhkost, a to jak v konstrukci, tak i v bezprostředním a vzdálenějším okolí. Konstrukce s Multiporem jsou chráněny před tvorbou plísní. 2

3 Výhody použití Multiporu Hospodárný systém vnitřního zateplení pro rekonstrukce i novostavby Příjemné vnitřní klima díky unikátním tepelných a hygroskopickým vlastnostem Zachování původních a památkově chráněných fasád Ideální pro historické stavby, nepřístupné vnější plochy, sklepy Zdravé vnitřní prostředí bez plísní Unikátní vlastnosti systému tepelněizolačních desek Multipor s minerální Lehkou maltou Multipor pro lepení a omítání přinášejí do stavebního oboru řešení vnitřního zateplení, které odstraňuje obavy z vnitřního zateplení v rekonstruovaných i nových stavbách. Izolace konstrukcí zevnitř prováděné běžnými tepelněizolačními materiály bývaly zdrojem vlhkosti, což vedlo k diskreditaci vnitřního zateplení. Přitom funkční vnitřní zateplení založené na hygroskopických materiálech je známo už staletí. Multipor se úspěšně využívá pro vnitřní zateplení více než 18 let v různých částech Evropy při rozdílných klimatických podmínkách, od vlhkých pobřeží až po vysoké nadmořské výšky Alp. Multipor nemusí používat parozábrany a s vlhkostí pracuje. Přebytečnou vlhkost pohlcuje a odvádí, při suchém vnitřním vzduchu ji uvolňuje. Výhody na první pohled Odvádí vlhkost a je snadno prostupný pro vodní páry, v systému není nutná parozábrana Nejlepší požární ochrana, nehořlavý materiál třídy A1 Kombinovaná tepelná ochrana a akumulace Masivní, nezní dutě jako jiné tepelné izolace Vysoká odolnost proti proražení v kombinaci s omítkou Minerální, stálý a zdravotně nezávadný materiál Vysoká pevnost v tlaku a smyku Bezpečné a snadné provedení Dlouhodobě osvědčené řešení na řadě staveb Složení Multiporu písek cement vápno anhydrit pórotvorný kov + voda MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 3

4 MATERIÁL MULTIPOR Minerální tepelněizolační desky Multipor se vyrábějí z hornin a vody. Tyto přírodní nerostné suroviny tvoří velkou část zemské kůry a jsou prakticky nevyčerpatelné. Základní složky představují písek, vápno, cement a voda. Výroba Multiporu je šetrná k životnímu prostředí, jeho recyklace je snadná. Svým složením se Multipor přibližuje betonům, ale pro své unikátní tepelněizolační vlastnosti jim propůjčil nový způsob použití. Materiál dosahuje vysoké úrovně trvanlivosti. Multipor používají zákazníci, kteří hledají řešení trvalé a funkční pro zlepšení teplotechnických vlastností konstrukcí, difúzně otevřené, šetrné k životnímu prostředí a neohrožující lidské zdraví. Minerální tepelněizolační deska Multipor je kalcium silikátový materiál vyráběný procesem, který vyžaduje málo energie. Multipor je vytvrzován po dobu 10 hodin při teplotě 190 C a tlaku 12 MPa. Neobsahuje žádné umělé či organické složky. Trvanlivost a funkci zaručují struktura a rozmístění anorganických minerálů s neomezenou životností. Multipor je oceněný řadou ekologických certifikací, např. Natureplus, přírodní materiál 4

5 Vlastnosti materiálu Tepelná ochrana Minerální nevláknitá izolace Multipor přináší novou kvalitu: pevnou, masivní izolaci s vysokou hodnotou tepelné ochrany λ = 0,042 W/mK. Multipor významně sníží spotřebu energie, resp. nákladů na provoz objektu. Budovy izolované Multiporem vyhovují nejpřísnějším předpisům a normám a zvyšují hodnotu nemovitosti. Tepelné pohodě přispívá zvýšení povrchové teploty stěn a člověk se cítí v takovém prostředí lépe. Ochrana proti vlhkosti a dobré vnitřní klima Propustný a kapilárně aktivní Multipor má schopnost regulovat vlhkost sám o sobě a dokáže absorbovat nadbytečnou vlhkost, a proto zajišťuje zdravé klima vnitřního prostředí. Ekologický izolační systém Pro příkladnou šetrnost k životnímu prostředí získal Multipor certifikaci německým Institutem pro stavebnictví a životní prostředí (IBU). Multipor je klasifikován značkou Natureplus jako vynikající produkt z hlediska udržitelnosti. Certifikace potvrdila, že Multipor neobsahuje znečišťující látky, neuvolňuje žádné škodlivé emise a má vynikající hodnocení dopadu na životní prostředí ve svém životním cyklu. Ochrana proti řasám a plísním Povrchová vlhkost způsobuje napadení stěn plísněmi či řasami. Multipor zajistí, že ke kondenzaci vodních par na konstrukci nemůže ani dojít. Vyvážený poměr mezi vysokou tepelnou ochranou a schopností pohltit vzdušnou vlhkost zajišťuje trvale suchý povrch stěn. Vyhnete se tak používání fungicidních přípravků. Materiál Multipor je alkalický a brání tvorbě a růstu řas či plísní. Konstrukce s Multiporem mají tu nejvyšší úroveň ochrany před účinky vlhkosti. Nehoří, nedoutná, nekouří Plně minerální deska Multipor patří z hlediska požární ochrany do třídy nejvyšší kategorie A1. Materiál je nehořlavý, dokonce i při nejvyšších teplotách nevytváří žádné toxické výpary, kouř nebo úkapy. Splňuje nejvyšší požadavky na požární ochranu budov a může být instalován v tak náročných prostorách jako školy, úřady, nemocnice či jiné veřejné budovy. Masivní, stabilní, bez dutého efektu Multipor snese vysoké mechanické namáhání i v prostorách s vyšší úrovní provozu. Dává konstrukci vlastnosti solidní zdi, a to bez dutého zvuku při poklepání na její povrch. Multipor odolává mechanickému poškození, včetně degradace chemikáliemi. Pevná izolace vylučuje napadení hlodavci. Snadná a rychlá práce Vnitřní izolace pomocí desek Multipor se provádí bez drahých a složitých instalací parozábrany. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost usnadňují manipulaci s materiálem. Lze jej snadno a přesně řezat pro úpravu velikosti, zkosení hran či uložení rozvodů a instalací. Vlivem absence vláken je úprava a manipulace s materiálem zcela bezpečná vůči vašemu zdraví. S Lehkou maltou Multipor se deska snadno lepí a omítá. MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 5

6 Technické informace o výrobku Multipor Označení produktu Multipor Evropská technická registrace ETA-05/0093 Všeobecná stavební registrace Z Popis produktu Rozměry Spotřeba mm = 4,3 ks/m mm = 3,4 ks/m 2 Tolerance Masivní, minerální, nevláknitý, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody a Al +3 na tvorbu pórů (poréznost > 95 % objemových) mm, tloušťka = 50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm mm, tloušťka = 50/75/100/125/150 mm specifické formáty na vyžádání +- 2 mm Objemová hmotnost kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu Odolnost ve smyku Tepelná vodivost Tepelná vodivost, návrhová hodnota Pa Pa Pa λ 10,DRY = 0,042 W/mK λ U = 0,045 W/mK Faktor difúzního odporu μ = 3 Nasákavost W p 2,0 kg/m 2 po 24 h, ČSN EN 1609 W p 3,0 kg/m 2 po 28 d, ČSN EN Koeficient sorpce vody A w = 0,00362 kg/(m 2. s) Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A1, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = J/kg.K Stavebně-biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle AUB Certifikát-AUB-XEL D, plně recyklovatelný. Technické informace o výrobku Lehká malta Multipor Označení produktu Lehká minerální malta LW Multipor, ČSN EN Popis produktu Balení Spotřeba Suchá maltová směs složená z anorganických pojiv a plniv. Určená pro lepení a omítání minerálních desek Multipor. Určena pro venkovní i vnitřní použití. 20 kg/pytel 3 kg/m 2 pro lepení, 4 kg/m 2 pro omítání Objemová hmotnost cca 770 kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu E-modul Tepelná vodivost CS II, 1,50 5,00 MPa Pa cca 2 MPa λ 10,DRY = 0,18 W/mK Faktor difúzního odporu μ 10 Kapilární nasákavost W2, c 0,2 kg/(m 2 min 0,5 ), ČSN EN Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A2, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = 850 J/kg.K Při práci dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Maltu skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Skladovatelnost 12 měsíců. 6

7 Technické informace o výrobku Multipor desky pro ostění Označení produktu Popis produktu Rozměry Spotřeba 6,6 ks/m 2 Multipor Evropská technická registrace ETA-05/0093 Všeobecná stavební registrace Z Masivní, minerální, nevláknitý, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody a Al +3 na tvorbu pórů (poréznost > 95 % objemových) mm tloušťka = 20/30/40 mm Tolerance +- 2 mm Objemová hmotnost 150 kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu Odolnost ve smyku Tepelná vodivost Tepelná vodivost návrhová hodnota Pa Pa Pa λ 10,DRY = 0,047 W/mK λ U = 0,050 W/mK Faktor difúzního odporu μ = 3 Nasákavost W p 2,0 kg/m 2 po 24 h, ČSN EN 1609 W p 3,0 kg/m 2 po 28 d, ČSN EN Koeficient sorpce vody A w = 0,00362 kg/(m 2. s) Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A1, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = J/kg.K Stavebně-biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle AUB Certifikát-AUB-XEL D, plně recyklovatelný. Platný sortiment a expediční údaje naleznete v aktuálním ceníku. Hodnoty součinitele prostupu tepla pro různé podkladové konstrukce druh zdi tloušťka zdi součinitel U použitá minerální deska Multipor cihelné zdivo beton původní hodnota 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 nová hodnota 0,63 0,55 0,47 0,44 0,37 0,32 0,31 0,28 0,26 0,25 0,22 původní hodnota 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 nová hodnota 0,59 0,52 0,44 0,42 0,36 0,31 0,30 0,27 0,26 0,24 0,22 původní hodnota 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 nová hodnota 0,56 0,50 0,43 0,41 0,35 0,30 0,29 0,27 0,25 0,24 0,21 původní hodnota 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 nová hodnota 0,51 0,46 0,40 0,38 0,33 0,28 0,28 0,25 0,24 0,23 0,21 původní hodnota 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 nová hodnota 0,69 0,60 0,50 0,47 0,39 0,33 0,32 0,29 0,27 0,26 0,23 původní hodnota 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 nová hodnota 0,68 0,59 0,49 0,47 0,39 0,33 0,32 0,29 0,27 0,26 0,23 původní hodnota 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 nová hodnota 0,66 0,58 0,49 0,46 0,38 0,33 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 konstrukce splňující požadovanou hodnotu nejnižší povrchové teploty podle ČSN pro vyloučení rizika růstu plísní konstrukce splňující požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla podle normy ČSN pro svislou venkovní stěnu obytných místností konstrukce splňující doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla podle normy ČSN pro svislou venkovní stěnu obytných místností MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 7

8 STAVEBNÍ FYZIKA A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Vnitřní zateplení přináší řadu výhod a v mnoha případech je i jediným řešením, jak snížit energetickou náročnost stavby. Má-li vše bezvadně fungovat, je třeba vnitřní zateplení provést správně již od samého počátku, od průzkumu stavby a projektu. Nutnou podmínku pro budoucí správnou a trvalou funkci představuje projekt vnitřního zateplení. Upozornění Pro trvale správnou funkci systému vnitřního zateplení je potřebné zpracovat odborný projekt příslušným specialistou. Projekt vnitřního zateplení optimalizuje náklady a zajišťuje spolehlivou funkci celého budoucího souvrství. Řeší návrh jednotlivých konstrukčních detailů stavby. Simuluje chování konstrukce za skutečných klimatických podmínek při dynamických změnách v konstrukci vlivem změn teplot a vlhkosti v okolí. Projekt s detaily a ověřený simulacemi na mnoho let dopředu ručí za dlouhodobou spolehlivou funkci systému. Xella CZ zabezpečuje odbornou pomoc s vypracováním projektu. Projekt vnitřního zateplení řeší: Dlouhodobou a spolehlivou funkci konstrukce v místních klimatických podmínkách Stavební provedení konstrukčních detailů Úpravu stávajícího podkladu Ověření použití předpokládané povrchové úpravy Simulace průběhu vlhkosti v konstrukci Cihla 45 cm a Multipor 10 cm (W/m) > Temperature ( C) (mm/h) > ,1 Water Content (kg/ml) Rel. Humidity (%) 8 0, ,5 10 0,5 Cement Lime Plaster Solid Brick Masonry Cement Lime Plaster Lehká malta Multipor Lehká malta Multipor Multipor

9 Konstrukční detaily Nadpraží a parapet okna Ostění okna Betonová stropní deska Dřevěný trám stropu Tepelná izolace 007 Železobetonová deska 040 Plovoucí podlaha 117 Trvale pružné těsnění 149 Komprimační páska 168 Stávající zdivo 169 Stávající vnitřní omítka 170 Stropní omítka stávající 171 Oddělující páska, např. konopná 172 Dřevěný trám 173 Malta Multipor 174 Perlinka 175 Rohový profil 177 Deska Multipor pro ostění 180 Spára vytvořená zednickou lžící 250 Deska Multipor 328 Dřevěná prkna 329 Suchá podlaha Fermacell 330 Dilatační pás 333 Rákos * Omítková lišta Znázorněné detaily jsou ideovým návrhem řešení. Konstrukční detaily je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám stavby. Veškeré aktuální konstrukční detaily najdete na MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 9

10 Pata zdiva Napojení na obvodovou stěnu Tepelná izolace 039 Kročejová izolace 040 Plovoucí podlaha 067 Hydroizolace, těsnicí vrstva 111 Oddělovací nebo ochranná vrstva 168 Stávající zdivo 169 Stávající vnitřní omítka 173 Malta Multipor 174 Perlinka 180 Spára vytvořená zednickou lžící 250 Deska Multipor 330 Dilatační pás Znázorněné detaily jsou ideovým návrhem řešení. Konstrukční detaily je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám stavby. Veškeré aktuální konstrukční detaily najdete na Rozhodnutí pro vnitřní zateplení Volbu vnitřního zateplení ovlivňuje řada faktorů. Snížení energetické náročnosti stavby je jedním z nich. Často bývá důvodem hygienický požadavek na trvalé odstranění růstu plísní na vnitřních površích stěn. Důvodem může být i požadavek na rychlejší dobu ohřevu vzduchu v místnosti. Někdy také nelze dosáhnout vnější strany konstrukce. U historických staveb s cennou fasádou představuje vnitřní zateplení vhodnou možnost, jak snížit energetickou náročnost stavby. Výhody vnitřního zateplení Zachování vnějšího vzhledu stavby Odstranění pocitu chladných stěn Zkrácení doby ohřevu vnitřního prostředí Zateplení konstrukce při její nepřístupnosti z vnější strany Odstranění kondenzace vlhkosti a tvorby plísní na vnitřním povrchu konstrukcí. Posouzení stavby Rozhodnutí řešit snížení energetické náročnosti budovy vnitřním zateplením přináší projekční úkol, jak splnit legislativní (normové) požadavky. Projektování a návrh vnitřního zateplení je možné jedině na základě podrobného stavebnětechnického průzkumu. Je třeba zjistit skladby a stav konstrukcí, identifikovat kritické detaily stavby, vyznačit přítomnost organických materiálů především dřeva a popsat budoucí provoz budovy a nároky uživatele objektu, zejména z hlediska tvorby vlhkosti v objektu a požadavků na tepelný režim objektu. 10

11 Při projektové přípravě často dochází k závěrům, že vnitřní zateplení není možné realizovat, protože není splněn požadavek na vlhkostní stavy konstrukce. Tento závěr vyplývá z výstupů výpočtů, které jsou založeny na Glaserově metodě, popsané v normách ČSN EN ISO a ČSN Tato metoda a model kondenzace spočívá v nalezení kondenzační oblasti uvnitř stavební konstrukce a zhodnocení poměru mezi zkondenzovaným a vypařitelným množstvím vody. Glaserův model nepočítá s kapilárním transportem vody ve stavebních materiálech a odvodem vlhkosti z místa kondenzace do míst s nižším obsahem vody. Dá se obecně říct, že Glaserův model je velmi konzervativní a jeho výsledky trpí nepřesnostmi. Stavby vhodné pro vnitřní zateplení Stavby z cihel Stavby z betonu Stavby z kamene Stavby z minerálních tvárnic (vápenopískové a pórobetonové) Stavby z nepálené hlíny Stavby z masivního dřeva Chování konstrukce v nestacionárním stavu Do povědomí odborné veřejnosti v posledních 30 letech přicházejí nové metody, založené na principech dynamických změn stavů konstrukcí. Tyto metody stojí na odborných pracích dr. Kurta Kiessela a jsou zkoumány a interpretovány na mnoha odborných pracovištích nejen v zahraničí, ale dnes i v České republice. Dynamické metody umožňují pozorovat chování konstrukce při proměnlivých okrajových podmínkách, změnách teplot, radiace, vzdušné vlhkosti, vlivu deště, vzlínání vody z podloží, změnách tepelných vodivostí díky obsahu vody v konstrukci, difúzním, kapilárním a gravitačním pohybům vody. Popisují a interpretují změny energie soustavy díky kondenzačním a entalpickým jevům. Dnes je tato metoda a její algoritmizace popsána v normě ČSN EN Mezi nejčastěji používaný software simulující dynamické chování stavebních konstrukcí patří WUFI a DELPHIN. Vodní pára v konstrukci se vždy šíří z místa o vyšším nasycení a vyšším tlaku do míst s nižším nasycením. Především v zimním období je postup vodních par ve směru od interiéru k exteriéru. Nejprve dochází k adsorpci vodních molekul na povrchu díky Transport vodní páry a vody v konstrukci s Multiporem Multipor venku uvnitř vodní pára teplota rychlé zpětné rozdělení kondenzátu kapilárními silami obsah vody úroveň kondenzace je na studené straně izolace vypařování MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 11

12 dipólové interakci a van der Waalsovým silám. Při snižování teploty okolního materiálu vidíme i změnu difúzního toku vodní páry. Po nahromadění adsorbované vodní páry dochází k přestupu vody do hmoty materiálu, doprovázené postupem vodních molekul v mezerovitém uspořádání materiálu a také nastává kapilární transport. Celý proces se mění v absorpci. Snižováním teploty okolního prostředí dochází ke zvyšování částečného tlaku vodní páry nad nasyceným tlakem vodní páry a zvýšené přeměně vodní páry do tekutého skupenství kondenzaci. Kapilární transport začíná převládat nad difúzí vodní páry a voda je transportována z místa kondenzace do suchých částí konstrukce a poté až k povrchu izolantu a odtud se vypaří do okolí. Celý proces se odehrává na mnoha místech v průřezu konstrukce zároveň. Vznik těchto míst je závislý na hustotě a změnách probíhajícího tepelného toku v konstrukci, na změnách množství vody vstupující do konstrukce, na vnitřní tepelné energii měněné procesem kondenzace a vypařování. Tento proces je trvalý a vyvíjí se v čase následkem změn vnějších podmínek. Difúze vody p v,sat > p v g V g V g V p v,sat >> p v p v,sat > p v p v,sat = p v Difúze vodní páry Adsorpce + difúze vodní páry Absorpce g W g W g W g V p v,sat = p v p v,sat = p v Kapilární transport, difúze vodní páry ustupuje Jen kapilární transport Jen kapilární transport, nasycené proudění g W = difúzní tok vody, g V = difúzní tok vodní páry, p v = částěčný tlak vodní páry, p v,sat = částečný tlak nasycené vodní páry Požadavky normy ČSN na šíření vlhkosti konstrukcí Sorpční vlastnosti izolačních materiálů předurčují jejich možnost a způsob využití při vnitřním zateplení. Použití izolantů s prakticky nulovými sorpčními schopnostmi vedly ke špatným zkušenostem při pokusech o vnitřní zateplení a nesprávné aplikace jsou jednou z příčin odmítavého přístupu části odborné veřejnosti k vnitřnímu zateplení jako celku. Systémy vnitřního zateplení s materiály s hydrofobizačními vlastnostmi a tedy s prakticky nulovými sorpčními schopnostmi musí být doprovázeny takovým technickým opatřením, které brání vnikání vodních par a tekuté vody do konstrukce. V praxi to znamená aplikaci systémů s parozábranou a z venkovní strany hydrofobizační ochranu povrchů fasády. Minerální desky Multipor mají sorpční schopnosti. Konstrukci s vnitřním zateplením deskami Multipor není třeba doplňovat parozábranou. Multipor s vlhkostí umí pracovat. Schopnost kapilárně odvádět vlhkost dovoluje navrhovat trvale bezpečná funkční řešení, a to v souladu s požadavky normy ČSN Podle normy ČSN je z hlediska posouzení vlhkostního stavu v konstrukci postupováno: Kapitola 6.3, Poznámka 2: V odůvodněných případech (např. u konstrukcí obsahujících kapilárně aktivní materiály) se připouští hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí pokročilejšími výpočetními metodami, než jsou ČSN EN ISO a ČSN

13 Projekt vnitřního zateplení Pro trvale správnou funkci vnitřního zateplení je nutné provést projekt posouzení detailů stavby příslušným odborným specialistou. Jedním ze zásadních projekčních opatření při návrhu vnitřního zateplení je splnění požadavku na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu a šíření vlhkosti konstrukcí. Splnění požadavku na teplotní faktor vyloučí možnost tvorby kondenzací. Na povrchu zateplených konstrukcí je snadné nárokům vyhovět. Při realizaci zateplení z vnitřní strany dochází k zvýšení teploty zateplených povrchů, a tím bránění vzniku kondenzace na vnitřním povrchu stěn. Je však nutné posoudit změnu povrchové teploty připojených a vetknutých konstrukcí k zatepleným stěnám. Obecně platí, že čím je vyšší plošná hmotnost připojené konstrukce, tím je hustší tepelný tok mezi konstrukcemi. Hustší tepelný tok způsobí ochlazení povrchů (snížení teplotního faktoru) připojených stěn. Navržený detail musí zahrnovat opatření spočívající v zateplení povrchů připojených stěn, které zabrání nízké povrchové teplotě. Posuzované detaily stavby Připojení nosných a nenosných stěn Pata zdiva a založení na podlaze Ukončení u stropu Nadpraží, ostění a parapet oken Atika a napojení na střechu Detaily s výskytem dřeva v konstrukci Šíření vlhkosti v konstrukci je vhodné řešit posouzením změn a chování konstrukce v nestacionárním stavu. Výpočty se provádějí na základě normy ČSN EN Výsledky je možné vyhodnotit jen na základě výpočetní simulace sledující budoucí mnohaleté chování vlhkosti v konstrukci. U konstrukcí s dřevěnými prvky (stropní trámy, konstrukce podlah a jiné) je posouzení na šíření vlhkosti nezbytnou nutností. Po realizaci vnitřního zateplení dochází obvykle k nárůstu množství vlhkosti obsažené v konstrukci. Zvýšení vlhkosti je způsobeno tím, že konstrukce nedostává z interiéru předešlé množství tepelné energie. Ideální je stav, kdy po počátečním vzrůstu vlhkosti způsobené prováděním stavebních prací se obsah vody v konstrukci vrátí na původní či mírně zvýšenou hodnotu. Je třeba ověřit, zda konstrukce nevykazuje trend trvalého růstu vlhkosti a jaký je obsah vody (vodní páry) s ohledem na dřevěné části stavby. Obecně platí, že čím vyšší tloušťka tepelné izolace, tím více narůstá obsah vlhkosti v konstrukci. Konstrukce z betonu a plných pálených cihel zateplené zevnitř izolačními deskami Multipor v tloušťkách 50 až 60 mm jsou z hlediska vlhkosti bez významného ovlivnění. Množství zkušeností z realizací na podkladech z betonu a plných pálených cihel umožňuje ve standardních případech aplikovat desky Multipor v tloušťkách 50 až 60 mm i bez výpočetní simulace. MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 13

14 POSTUP MONTÁŽE TEPELNĚIZOLAČNÍCH DESEK Realizace vnitřního zateplení Vnitřní zateplení se provádí na základě projektu, který řeší volbu tloušťky tepelné izolace, použité materiály, detaily napojení na vnitřní stěny, detaily ostění, nadpraží a parapetů oken. Bez projektu vnitřního zateplení hrozí poruchy funkčnosti celého systému. Příprava podkladu Podklad pro lepení musí být pevný (přídržnost min. 0,08 MPa), čistý a zbavený prachu. Původní malby odstraňte. Nesoudržné omítky musí být nahrazeny. Nerovnost podkladu je maximálně 5 mm na bm. Pro vyrovnání podkladu použijte běžnou vápenocementovou omítku označení GP podle ČSN EN 998-1, třídy CS II. Všechna napojení na připojené konstrukce musí být oddilatovány. Úprava podkladu před lepením desek Multipor Rovný betonový, cihelný podklad druh podkladu úprava poznámka Žádná Pokud je to nutné, odstranit prach, nečistoty a zbytky barev. Nerovný povrch Vyrovnávací omítka Vápenocementová omítka tř. CS II. Nerovnoměrné nebo uvolněné staré omítky Vyspravit, nebo odstranit Podklad z vápenocementové maltoviny tř. CS II, vyhladit. Vápenná nebo vápenocementová omítka Žádná Zbavit prachu, nečistoty a zbytků barev, případně individuálně nahradit. Sádrová omítka Posoudit Řídit se doporučením projektu vnitřního zateplení. Stará barva Odstranit Zcela odstranit. Tapeta Odstranit Otryskat, obrousit, beze zbytku. Mokré zdivo Odstranit příčinu vlhkosti, izolovat, vysušit Nahradit porušenou vodorovnou nebo svislou izolaci, opravit příčinu vnikání vlhkosti do konstrukce, vysušit. Hliněné omítky Žádná Pokud je to nutné, vyrovnat hliněnou omítkou. Suché omítky SDK desky Odstranit V případě potřeby vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. Keramické obklady Odstranit V případě potřeby vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. Lehké konstrukce Bez garance Není vhodné pro vnitřní zateplení. Stávající vnitřní zateplení (EPS, MW) Odstranit Odstranit původní zateplení, v případě potřeby sanovat a vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. 14

15 Posouzení rovinnosti podkladu Namíchání lepicí malty Malta se namíchá s předepsaným množstvím vody podle informací v tištěném návodu na papírovém obalu. Maltu je možné zpracovávat při teplotě vzduchu a konstrukce nad +5 C. Malta se rozmíchá vhodným mísidlem až do zpracovatelsky vhodné konzistence. Malta, v závislosti na povětrnostních podmínkách, se nechá přibližně 5 minut stát a potom se znovu promíchá. Takto je připravená na nanášení. Čas zpracovatelnosti je asi 1,5 hodiny. Míchadla po použití ihned očistíme. Lepení desek Pro lepení desek Multipor se používá výhradně lehká lepicí malta výrobcem doporučená pro tento účel. Lepicí malta se nanáší rovnoměrně po celé ploše desky ozubeným hladidlem zub mm, s kolmou orientací na budoucí směr posunu při lepení desky. Při výšce řádků nanesené malty 10 mm je možné vyrovnat nerovnosti podkladu až do 5 mm. Celoplošné lepení je podmínkou správné funkce vnitřní izolace. Jiný způsob lepení není přípustný. Nanášení malty Multipor Postup montáže desek Před lepením první řady desek je nutné zkontrolovat rovinnost podlah. Nerovnosti vyrovnáme těsnicí páskou u podlahy. Doporučujeme založení na konopné pásce. Rovinnost první řady kontrolujeme příslušným měřidlem. S lepením desek se začíná od spodního rohu stěny. Desky se umísťují těsně na sraz k sobě a vzájemný přesah spár ve vazbě je minimálně 250 mm. Desku s nanesenou maltou přiložíme ke konstrukci 3 4 cm od budoucí pozice desky a mírně přitlačíme. Tlakem a posunutím desku vyrovnáme a dorazíme na sraz. Na desky neboucháme. Desky se ve styčných spojích mezi sebou nelepí. Maltu, která zůstala na podkladu po posunu, odstraníme, aby nepřekážela při umísťování další desky. Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení desek po jednotlivých řadách ve vazbě směrem nahoru, přičemž dbáme na to, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry a aby se do spár na styku izolačních desek nedostala lepicí malta. Případné mezery v zateplovací rovině je možné opravit odřezanými kusy desky Multipor. Pruhy malty kolmo na směr rozmazání Míchání lehké malty Multipor Pružné oddělení od podlahy MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 15

16 Mírným tlakem na desku a posunutím nalepíme Zbytky produktu Multipor jsou inertní materiál z písku a vápna. Lze je bez komplikací skládkovat. Instalace se provádí na základě projektu. Pro vývody elektroinstalace se předem na stěnu montují příslušné přípravky, obvykle z plastu. Plastové nástavce je možné použít i pro dodatečnou montáž těžších předmětů. Pro menší a lehké předměty do asi 5 kg je možné pro uchycení použít vhodné spirálové kotvy. Řezání a opracování desek Multipor Desky Multipor se dají jednoduše a přesně řezat ruční pilou s jemnými zuby. Po zatuhnutí lepicí malty můžeme přebrousit hrany izolačních desek, aby se odstranily drobné nerovnosti a výstupky. Broušení se provádí brusnou deskou se skelným papírem, rovinatost se kontroluje dvoumetrovou latí. Přizpůsobení geometrii budovy do oblých či zkosených tvarů je možné provést brusným hladítkem. Před realizací dalších vrstev zateplovacího systému Multipor je potřeba zbroušený prach z povrchu desek důkladně odstranit. Řezání odpovídajícího rozměru desky Ostění otvorů a vyztužení rohů, instalace Do ostění otvorů se celoplošně vlepí izolační desky Multipor nebo Multipor desky pro ostění. Tloušťka desek pro ostění je od 20 mm. Desky se od rámu okna dilatačně oddělí vhodným trvale pružným tmelem. Pro zpevnění rohů otvorů (rohy okolo oken a dveří) je potřeba použít perlinku osazenou diagonálně do lepicí malty. V rozích otvorů aplikujeme kusy armovací mřížky (zhruba ). Montáž nástavce pro zásuvku elektroinstalace Montáž kotvicího nástavce Nařezání desky ze zadní strany Osazení spirálové kotvy Mechanické kotvení U vnitřního zateplení deskami Multipor se obvykle mechanické kotvení nepoužívá. Projekt vnitřního zateplení může mechanické kotvení předepsat v případech nedostatečně soudržného podkladu, případně na stropních 16

17 konstrukcích. Mechanické kotvení se provádí na základě statického výpočtu, který určí druh a počet hmoždinek. Doporučené jsou výhradně šroubovací talířové hmoždinky s talířem o průměru minimálně 60 mm (např. Bravoll PTH, Ejotherm STR U) nebo injektážní nerezové kotvy (např. Spiral Anksys). Kotvení je osazeno do roviny povrchu desek. Do materiálů s nižší objemovou hmotností, např. dřevo, se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Při volbě délky hmoždinky je potřeba zohlednit materiál a druh podkladu a skutečnou tloušťku omítky, aby bylo možné zaručit dodržení předepsané minimální kotevní délky hmoždinky do nosného podkladu. Mechanické kotvení se provádí při lepení obkladů na vnitřní straně konstrukce. Šroubovací talířová hmoždinka Povrchové úpravy V prostorech nenáročných na estetický vzhled (technické místnosti, sklady, sklepy apod.) je možné Multipor ponechat bez povrchové úpravy, případně na povrch Multiporu aplikovat nátěr či nástřik silikátovou barvou. Do prostředí s požadavkem na povrch krytý omítkou se finální vrstva provádí z předepsané omítkoviny Lehké malty Multipor, která je vyztužena vhodnou sklosíťovinou. Při požadavku na velmi hladké povrchy doporučujeme jako finální vrstvu aplikovat do ještě vlhké krycí omítky z minerální omítky Lehká malta Multipor vrstvu vápenocementového štuku. Před aplikací omítky musí být splněny následující předpoklady: přilepení desek musí být dostatečně vyzrálé (2 3 dny po nalepení), povrch desek Multipor musí být rovný, suchý a čistý, spáry a poškození musí být opravené (spáry do 2 mm není třeba vyplnit), napojení na jiné konstrukce musí být hotové (prostupy, ostění oken, přesahy na vnitřní konstrukce), jsou osazeny výztužné profily se sklosíťovinou u rohů a u ostění otvorů. Nanesení podkladové vrsty omítky z Lehké malty Multipor Vložení výztužné sklosíťoviny Překrytí výztužné sklosíťoviny Na izolační desky rovnoměrně naneseme pomocí nerezového zubového hladítka podkladní vrstvu. Doporučujeme, aby hladítko mělo zuby velikosti mm a výsledná podkladní vrstva tak byla v tloušťce minimálně 5 mm. Následně do ještě čerstvé malty vložíme sklotextilní síťovinu (perlinku), kvůli snadnější manipulaci nastříhanou na pásy potřebné (resp. snadno zpracovatelné) délky. Doporučujeme perlinku s okem mm, např. typ Vertex R 85 A 101. Jednotlivé kusy perlinky se překrývají s přesahem 100 mm. Přesah sklotextilní mřížky na nároží činí 100 mm. Pomocí nerezového hladidla se perlinka vtlačí do podkladní vrstvy lepicí malty a důkladně se za- MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 17

18 Doporučené povrchové úpravy desek Multipor povrchová úprava postup poznámka Omítka z Lehké malty Multipor s barvou Vápenocementový štuk s barvou Keramický obklad Tapeta Ve dvou vrstvách, vyztužená síťovinou, povrch silikátová barva. Ve vrstvě 2 3 mm, na podkladní vyztuženou vrstvu z Lehké malty Multipor. Na vyztuženou přikotvenou vrstvu omítky s perlinkou. Z dřevitého papíru. Vyhladit nerezovým nebo plastových hladítkem, proces mokré do mokrého. Hladší povrch, vyhladit filcem, proces mokré do mokrého. Do 20 kg/m 2. Lepení na vyrovnaný podklad z vápenocementového štuku. Bez penetrace. Dřevěné obložení Podle projektu vnitřního zateplení. Montáž na samostatný rošt kotvený do nosného podkladu. Barvy, další vrstvy Silikátové barvy. Nátěr, nástřik, nanášení válečkem. hladí další vrstvou malty ( mokré do mokrého ) tak, aby byla ve vnější třetině vrstvy. Zatlačení se provádí kolmo na směr hřebínku podkladní vrstvy. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výstužné vrstvy cca 6 mm. Konečná povrchová úprava se provede silikátovou barvou nástřikem, nátěrem nebo válečkem. Další možné povrchové úpravy Jemnozrnné a strukturované omítky V případě požadavku na povrchovou úpravu s velmi hladkým povrchem či strukturovaným povrchem je možné na krycí vyztuženou vrstvu omítky z Lehké malty Multipor provést finální vrstvu jemnozrnnou vápenocementovu omítkou štukem třídy CS I/CS II podle ČSN EN Štuk se nanáší přímo do vrstvy lehké malty a perlinky nebo na povrch z lehké malty ve vrstvě 2 3 mm. Úprava povrchu se provede filcováním. Konečná úprava se zajistí silikátovou barvou. Jako finální povrch lze použít i strukturální silikátové omítky. Struktura povrchu se vytvoří nerezovým hladítkem. Obklady Vnitřní povrch je možné obložit z keramických obkladů lepených do vrstvy flexibilního lepidla přes výztužnou vrstvu kotvenou pomocí šroubovacích hmoždinek či kotev. Kotvení se provádí před montáží obkladů v počtu kotev asi 4 ks/m 2. Lepení se realizuje na vyzrálý a přikotvený podklad nejdříve pět dnů po nalepení desek Multipor. Maximální hmotnost dlaždic včetně lepidla je 20 kg/m 2. Dřevěné a jiné obklady se provádějí na samostatný nosný systém kotvený přes izolaci až do nosného podkladu. Způsob kotvení řeší projekt statiky a vnitřního zateplení. Použití obkladů je nutné pomocí výpočtu na vlhkostní chování konstrukce ověřit. Tapety Jako finální povrch lze použít tapety z dřevitého papíru, papírové reliéfní tapety či vlastní dekorované papírové tapety. Podmínkou je vhodné vnitřní prostředí okolo 20 C a 50 % relativní vzdušné vlhkosti. Pod tapety doporučujeme povrch srovnat pomocí jemnozrnné vápenocementové omítky. Nářadí pro práci Pilka s jemnými zuby S pilou s jemnými zuby se Multipor rychle, přesně a jednoduše řeže. Zubová stěrka Hladítkem se zuby se nanáší Lehká lepící malta Multipor na desky. Pro desky do tloušťky 140 mm je vhodné hladítko se zubem mm, pro silnější desky se zubem mm. Po použití hladítko ihned očistěte od zbytků malty. Brusné hladítko Multipor se snadno a jednoduše brousí. Brousit můžete rovné hrany, plochy ale i zaoblení a zkosení. Po broušení odstraňte z desek přebytečný prach tak, aby nanášená malta na desce měla dostatečnou přídržnost. 18

19 Kalkulace nákladů na vnitřní zateplení * pracovní postup materiál spotřeba pracnost poznámka Odstranění staré malby - - Podle rozsahu Oškrábat, otryskat Odstranění nesoudržných zbytků - - Podle rozsahu Vyspravení nesoudržné konstrukce Vápenocementová malta Podle rozsahu poškození Podle rozsahu poškození Odstranit nesoudržnou omítku, odstranit obklad, tapety apod. Vyspravit a vyrovnat podklad ** Lehká malta Multipor 3,5 kg/m min/m 2 Celoplošná aplikace Lepení desek Desky Multipor 4,3 ks/m 2 2,5 10 min/m 2 0,5 min/10 mm Omítka Lehká malta Multipor 4 kg/m 2 15 min/m 2 Podklad a krycí vrstva sklosíťoviny Sklosíťovina 1,1 m 2 /m 2 5 min/m 2 Barevný nátěr Silikátová barva 0,5 kg/m min/m 2 * Kalkulace se může lišit od použití finální povrchové úpravy a předepsaného kotvení. ** Do kalkulace je nutné zahrnout i plochu ostění a náběhy připojených konstrukcí. KONTAKTUJTE NÁS! Náš tým odborných poradců je vám k dispozici v průběhu pracovního týdne na těchto místech: Z3 Z2 Z4 Z1 V4 Z5 Z6 V5 V7 V2 Z7 Z8 V1 V6 V3 Kontakty na odborné poradce Region Západ Region Východ region kontakt region kontakt Z V V Z V Z V Z V Z V Z V Z Z Poradci pro projektanty, architekty / Techničtí poradci Region Západ Region Východ region kontakt region kontakt Z1, Z V1, V6, V Z1, Z V1, V2, V Z1, Z V Z2, Z V Z6, Z Bezplatná Ytong linka (8 16 hod) Produktový specialista pro rekonstrukce MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 19

20 Odborné a technické informace uvedené v této brožuře zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech dodávaných společností Xella CZ, s.r.o. Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny technických údajů vyhrazeny. Vydání: 5/2015 Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Ytong linka (8 16 hod) telefon fax Ytong, Silka and Multipor are registered trademarks of the Xella Group.

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více