Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV"

Transkript

1 Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

2 MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti. Tepelně nevyhovující konstrukce způsobují nejen tepelné ztráty, ale i tvorbu plísní. Výsledek? Nepříjemně chladné vnitřní prostředí, poškození zdraví a zkrácení životnosti konstrukcí. S Multiporem lze zateplením na vnitřním povrchu stěn dosáhnout odstranění plísní a snížení energetických ztrát stavby. Vnitřní zateplení může být důležitým faktorem v případě požadavku na zachování rozmanitosti vnějšího vzhledu fasády a v případech, kdy se nelze na vnější stranu konstrukce dostat. Zateplení Multiporem přináší rychlejší ohřev interiéru i v prostorách, které se používají příležitostně. Díky vnitřní izolaci lze provozovat části staveb (např. hotely, administrativní budovy) v rozdílných teplotních režimech s rychlým přizpůsobením se požadavkům na vnitřní teplotu vzduchu podle potřeb užívání člověkem. Významnou výhodou izolace pomocí desek Multipor je jeho schopnost regulace vlhkosti v konstrukci a obytném prostoru. Prodyšnost materiálu zachovává v prostorách příjemné a optimálně vyvážené vnitřní klima. Multipor představuje jedinečnou ukázku technologických možností lehkého autoklávovaného betonu. Díky maximálnímu odlehčení mají desky Multipor výjimečné tepelněizolační vlastnosti. Multipor si zachovává důležité charakteristiky autoklávovaných betonů, jako jsou prodyšnost, lehké opracování, požární bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. To, že Multipor má výborné tepelněizolační vlastnosti, je samozřejmostí. Vedle toho však unikátně ovlivňuje vlhkost, a to jak v konstrukci, tak i v bezprostředním a vzdálenějším okolí. Konstrukce s Multiporem jsou chráněny před tvorbou plísní. 2

3 Výhody použití Multiporu Hospodárný systém vnitřního zateplení pro rekonstrukce i novostavby Příjemné vnitřní klima díky unikátním tepelných a hygroskopickým vlastnostem Zachování původních a památkově chráněných fasád Ideální pro historické stavby, nepřístupné vnější plochy, sklepy Zdravé vnitřní prostředí bez plísní Unikátní vlastnosti systému tepelněizolačních desek Multipor s minerální Lehkou maltou Multipor pro lepení a omítání přinášejí do stavebního oboru řešení vnitřního zateplení, které odstraňuje obavy z vnitřního zateplení v rekonstruovaných i nových stavbách. Izolace konstrukcí zevnitř prováděné běžnými tepelněizolačními materiály bývaly zdrojem vlhkosti, což vedlo k diskreditaci vnitřního zateplení. Přitom funkční vnitřní zateplení založené na hygroskopických materiálech je známo už staletí. Multipor se úspěšně využívá pro vnitřní zateplení více než 18 let v různých částech Evropy při rozdílných klimatických podmínkách, od vlhkých pobřeží až po vysoké nadmořské výšky Alp. Multipor nemusí používat parozábrany a s vlhkostí pracuje. Přebytečnou vlhkost pohlcuje a odvádí, při suchém vnitřním vzduchu ji uvolňuje. Výhody na první pohled Odvádí vlhkost a je snadno prostupný pro vodní páry, v systému není nutná parozábrana Nejlepší požární ochrana, nehořlavý materiál třídy A1 Kombinovaná tepelná ochrana a akumulace Masivní, nezní dutě jako jiné tepelné izolace Vysoká odolnost proti proražení v kombinaci s omítkou Minerální, stálý a zdravotně nezávadný materiál Vysoká pevnost v tlaku a smyku Bezpečné a snadné provedení Dlouhodobě osvědčené řešení na řadě staveb Složení Multiporu písek cement vápno anhydrit pórotvorný kov + voda MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 3

4 MATERIÁL MULTIPOR Minerální tepelněizolační desky Multipor se vyrábějí z hornin a vody. Tyto přírodní nerostné suroviny tvoří velkou část zemské kůry a jsou prakticky nevyčerpatelné. Základní složky představují písek, vápno, cement a voda. Výroba Multiporu je šetrná k životnímu prostředí, jeho recyklace je snadná. Svým složením se Multipor přibližuje betonům, ale pro své unikátní tepelněizolační vlastnosti jim propůjčil nový způsob použití. Materiál dosahuje vysoké úrovně trvanlivosti. Multipor používají zákazníci, kteří hledají řešení trvalé a funkční pro zlepšení teplotechnických vlastností konstrukcí, difúzně otevřené, šetrné k životnímu prostředí a neohrožující lidské zdraví. Minerální tepelněizolační deska Multipor je kalcium silikátový materiál vyráběný procesem, který vyžaduje málo energie. Multipor je vytvrzován po dobu 10 hodin při teplotě 190 C a tlaku 12 MPa. Neobsahuje žádné umělé či organické složky. Trvanlivost a funkci zaručují struktura a rozmístění anorganických minerálů s neomezenou životností. Multipor je oceněný řadou ekologických certifikací, např. Natureplus, přírodní materiál 4

5 Vlastnosti materiálu Tepelná ochrana Minerální nevláknitá izolace Multipor přináší novou kvalitu: pevnou, masivní izolaci s vysokou hodnotou tepelné ochrany λ = 0,042 W/mK. Multipor významně sníží spotřebu energie, resp. nákladů na provoz objektu. Budovy izolované Multiporem vyhovují nejpřísnějším předpisům a normám a zvyšují hodnotu nemovitosti. Tepelné pohodě přispívá zvýšení povrchové teploty stěn a člověk se cítí v takovém prostředí lépe. Ochrana proti vlhkosti a dobré vnitřní klima Propustný a kapilárně aktivní Multipor má schopnost regulovat vlhkost sám o sobě a dokáže absorbovat nadbytečnou vlhkost, a proto zajišťuje zdravé klima vnitřního prostředí. Ekologický izolační systém Pro příkladnou šetrnost k životnímu prostředí získal Multipor certifikaci německým Institutem pro stavebnictví a životní prostředí (IBU). Multipor je klasifikován značkou Natureplus jako vynikající produkt z hlediska udržitelnosti. Certifikace potvrdila, že Multipor neobsahuje znečišťující látky, neuvolňuje žádné škodlivé emise a má vynikající hodnocení dopadu na životní prostředí ve svém životním cyklu. Ochrana proti řasám a plísním Povrchová vlhkost způsobuje napadení stěn plísněmi či řasami. Multipor zajistí, že ke kondenzaci vodních par na konstrukci nemůže ani dojít. Vyvážený poměr mezi vysokou tepelnou ochranou a schopností pohltit vzdušnou vlhkost zajišťuje trvale suchý povrch stěn. Vyhnete se tak používání fungicidních přípravků. Materiál Multipor je alkalický a brání tvorbě a růstu řas či plísní. Konstrukce s Multiporem mají tu nejvyšší úroveň ochrany před účinky vlhkosti. Nehoří, nedoutná, nekouří Plně minerální deska Multipor patří z hlediska požární ochrany do třídy nejvyšší kategorie A1. Materiál je nehořlavý, dokonce i při nejvyšších teplotách nevytváří žádné toxické výpary, kouř nebo úkapy. Splňuje nejvyšší požadavky na požární ochranu budov a může být instalován v tak náročných prostorách jako školy, úřady, nemocnice či jiné veřejné budovy. Masivní, stabilní, bez dutého efektu Multipor snese vysoké mechanické namáhání i v prostorách s vyšší úrovní provozu. Dává konstrukci vlastnosti solidní zdi, a to bez dutého zvuku při poklepání na její povrch. Multipor odolává mechanickému poškození, včetně degradace chemikáliemi. Pevná izolace vylučuje napadení hlodavci. Snadná a rychlá práce Vnitřní izolace pomocí desek Multipor se provádí bez drahých a složitých instalací parozábrany. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost usnadňují manipulaci s materiálem. Lze jej snadno a přesně řezat pro úpravu velikosti, zkosení hran či uložení rozvodů a instalací. Vlivem absence vláken je úprava a manipulace s materiálem zcela bezpečná vůči vašemu zdraví. S Lehkou maltou Multipor se deska snadno lepí a omítá. MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 5

6 Technické informace o výrobku Multipor Označení produktu Multipor Evropská technická registrace ETA-05/0093 Všeobecná stavební registrace Z Popis produktu Rozměry Spotřeba mm = 4,3 ks/m mm = 3,4 ks/m 2 Tolerance Masivní, minerální, nevláknitý, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody a Al +3 na tvorbu pórů (poréznost > 95 % objemových) mm, tloušťka = 50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm mm, tloušťka = 50/75/100/125/150 mm specifické formáty na vyžádání +- 2 mm Objemová hmotnost kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu Odolnost ve smyku Tepelná vodivost Tepelná vodivost, návrhová hodnota Pa Pa Pa λ 10,DRY = 0,042 W/mK λ U = 0,045 W/mK Faktor difúzního odporu μ = 3 Nasákavost W p 2,0 kg/m 2 po 24 h, ČSN EN 1609 W p 3,0 kg/m 2 po 28 d, ČSN EN Koeficient sorpce vody A w = 0,00362 kg/(m 2. s) Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A1, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = J/kg.K Stavebně-biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle AUB Certifikát-AUB-XEL D, plně recyklovatelný. Technické informace o výrobku Lehká malta Multipor Označení produktu Lehká minerální malta LW Multipor, ČSN EN Popis produktu Balení Spotřeba Suchá maltová směs složená z anorganických pojiv a plniv. Určená pro lepení a omítání minerálních desek Multipor. Určena pro venkovní i vnitřní použití. 20 kg/pytel 3 kg/m 2 pro lepení, 4 kg/m 2 pro omítání Objemová hmotnost cca 770 kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu E-modul Tepelná vodivost CS II, 1,50 5,00 MPa Pa cca 2 MPa λ 10,DRY = 0,18 W/mK Faktor difúzního odporu μ 10 Kapilární nasákavost W2, c 0,2 kg/(m 2 min 0,5 ), ČSN EN Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A2, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = 850 J/kg.K Při práci dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Maltu skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Skladovatelnost 12 měsíců. 6

7 Technické informace o výrobku Multipor desky pro ostění Označení produktu Popis produktu Rozměry Spotřeba 6,6 ks/m 2 Multipor Evropská technická registrace ETA-05/0093 Všeobecná stavební registrace Z Masivní, minerální, nevláknitý, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody a Al +3 na tvorbu pórů (poréznost > 95 % objemových) mm tloušťka = 20/30/40 mm Tolerance +- 2 mm Objemová hmotnost 150 kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu Odolnost ve smyku Tepelná vodivost Tepelná vodivost návrhová hodnota Pa Pa Pa λ 10,DRY = 0,047 W/mK λ U = 0,050 W/mK Faktor difúzního odporu μ = 3 Nasákavost W p 2,0 kg/m 2 po 24 h, ČSN EN 1609 W p 3,0 kg/m 2 po 28 d, ČSN EN Koeficient sorpce vody A w = 0,00362 kg/(m 2. s) Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A1, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = J/kg.K Stavebně-biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle AUB Certifikát-AUB-XEL D, plně recyklovatelný. Platný sortiment a expediční údaje naleznete v aktuálním ceníku. Hodnoty součinitele prostupu tepla pro různé podkladové konstrukce druh zdi tloušťka zdi součinitel U použitá minerální deska Multipor cihelné zdivo beton původní hodnota 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 nová hodnota 0,63 0,55 0,47 0,44 0,37 0,32 0,31 0,28 0,26 0,25 0,22 původní hodnota 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 nová hodnota 0,59 0,52 0,44 0,42 0,36 0,31 0,30 0,27 0,26 0,24 0,22 původní hodnota 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 nová hodnota 0,56 0,50 0,43 0,41 0,35 0,30 0,29 0,27 0,25 0,24 0,21 původní hodnota 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 nová hodnota 0,51 0,46 0,40 0,38 0,33 0,28 0,28 0,25 0,24 0,23 0,21 původní hodnota 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 nová hodnota 0,69 0,60 0,50 0,47 0,39 0,33 0,32 0,29 0,27 0,26 0,23 původní hodnota 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 nová hodnota 0,68 0,59 0,49 0,47 0,39 0,33 0,32 0,29 0,27 0,26 0,23 původní hodnota 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 nová hodnota 0,66 0,58 0,49 0,46 0,38 0,33 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 konstrukce splňující požadovanou hodnotu nejnižší povrchové teploty podle ČSN pro vyloučení rizika růstu plísní konstrukce splňující požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla podle normy ČSN pro svislou venkovní stěnu obytných místností konstrukce splňující doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla podle normy ČSN pro svislou venkovní stěnu obytných místností MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 7

8 STAVEBNÍ FYZIKA A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Vnitřní zateplení přináší řadu výhod a v mnoha případech je i jediným řešením, jak snížit energetickou náročnost stavby. Má-li vše bezvadně fungovat, je třeba vnitřní zateplení provést správně již od samého počátku, od průzkumu stavby a projektu. Nutnou podmínku pro budoucí správnou a trvalou funkci představuje projekt vnitřního zateplení. Upozornění Pro trvale správnou funkci systému vnitřního zateplení je potřebné zpracovat odborný projekt příslušným specialistou. Projekt vnitřního zateplení optimalizuje náklady a zajišťuje spolehlivou funkci celého budoucího souvrství. Řeší návrh jednotlivých konstrukčních detailů stavby. Simuluje chování konstrukce za skutečných klimatických podmínek při dynamických změnách v konstrukci vlivem změn teplot a vlhkosti v okolí. Projekt s detaily a ověřený simulacemi na mnoho let dopředu ručí za dlouhodobou spolehlivou funkci systému. Xella CZ zabezpečuje odbornou pomoc s vypracováním projektu. Projekt vnitřního zateplení řeší: Dlouhodobou a spolehlivou funkci konstrukce v místních klimatických podmínkách Stavební provedení konstrukčních detailů Úpravu stávajícího podkladu Ověření použití předpokládané povrchové úpravy Simulace průběhu vlhkosti v konstrukci Cihla 45 cm a Multipor 10 cm (W/m) > Temperature ( C) (mm/h) > ,1 Water Content (kg/ml) Rel. Humidity (%) 8 0, ,5 10 0,5 Cement Lime Plaster Solid Brick Masonry Cement Lime Plaster Lehká malta Multipor Lehká malta Multipor Multipor

9 Konstrukční detaily Nadpraží a parapet okna Ostění okna Betonová stropní deska Dřevěný trám stropu Tepelná izolace 007 Železobetonová deska 040 Plovoucí podlaha 117 Trvale pružné těsnění 149 Komprimační páska 168 Stávající zdivo 169 Stávající vnitřní omítka 170 Stropní omítka stávající 171 Oddělující páska, např. konopná 172 Dřevěný trám 173 Malta Multipor 174 Perlinka 175 Rohový profil 177 Deska Multipor pro ostění 180 Spára vytvořená zednickou lžící 250 Deska Multipor 328 Dřevěná prkna 329 Suchá podlaha Fermacell 330 Dilatační pás 333 Rákos * Omítková lišta Znázorněné detaily jsou ideovým návrhem řešení. Konstrukční detaily je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám stavby. Veškeré aktuální konstrukční detaily najdete na MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 9

10 Pata zdiva Napojení na obvodovou stěnu Tepelná izolace 039 Kročejová izolace 040 Plovoucí podlaha 067 Hydroizolace, těsnicí vrstva 111 Oddělovací nebo ochranná vrstva 168 Stávající zdivo 169 Stávající vnitřní omítka 173 Malta Multipor 174 Perlinka 180 Spára vytvořená zednickou lžící 250 Deska Multipor 330 Dilatační pás Znázorněné detaily jsou ideovým návrhem řešení. Konstrukční detaily je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám stavby. Veškeré aktuální konstrukční detaily najdete na Rozhodnutí pro vnitřní zateplení Volbu vnitřního zateplení ovlivňuje řada faktorů. Snížení energetické náročnosti stavby je jedním z nich. Často bývá důvodem hygienický požadavek na trvalé odstranění růstu plísní na vnitřních površích stěn. Důvodem může být i požadavek na rychlejší dobu ohřevu vzduchu v místnosti. Někdy také nelze dosáhnout vnější strany konstrukce. U historických staveb s cennou fasádou představuje vnitřní zateplení vhodnou možnost, jak snížit energetickou náročnost stavby. Výhody vnitřního zateplení Zachování vnějšího vzhledu stavby Odstranění pocitu chladných stěn Zkrácení doby ohřevu vnitřního prostředí Zateplení konstrukce při její nepřístupnosti z vnější strany Odstranění kondenzace vlhkosti a tvorby plísní na vnitřním povrchu konstrukcí. Posouzení stavby Rozhodnutí řešit snížení energetické náročnosti budovy vnitřním zateplením přináší projekční úkol, jak splnit legislativní (normové) požadavky. Projektování a návrh vnitřního zateplení je možné jedině na základě podrobného stavebnětechnického průzkumu. Je třeba zjistit skladby a stav konstrukcí, identifikovat kritické detaily stavby, vyznačit přítomnost organických materiálů především dřeva a popsat budoucí provoz budovy a nároky uživatele objektu, zejména z hlediska tvorby vlhkosti v objektu a požadavků na tepelný režim objektu. 10

11 Při projektové přípravě často dochází k závěrům, že vnitřní zateplení není možné realizovat, protože není splněn požadavek na vlhkostní stavy konstrukce. Tento závěr vyplývá z výstupů výpočtů, které jsou založeny na Glaserově metodě, popsané v normách ČSN EN ISO a ČSN Tato metoda a model kondenzace spočívá v nalezení kondenzační oblasti uvnitř stavební konstrukce a zhodnocení poměru mezi zkondenzovaným a vypařitelným množstvím vody. Glaserův model nepočítá s kapilárním transportem vody ve stavebních materiálech a odvodem vlhkosti z místa kondenzace do míst s nižším obsahem vody. Dá se obecně říct, že Glaserův model je velmi konzervativní a jeho výsledky trpí nepřesnostmi. Stavby vhodné pro vnitřní zateplení Stavby z cihel Stavby z betonu Stavby z kamene Stavby z minerálních tvárnic (vápenopískové a pórobetonové) Stavby z nepálené hlíny Stavby z masivního dřeva Chování konstrukce v nestacionárním stavu Do povědomí odborné veřejnosti v posledních 30 letech přicházejí nové metody, založené na principech dynamických změn stavů konstrukcí. Tyto metody stojí na odborných pracích dr. Kurta Kiessela a jsou zkoumány a interpretovány na mnoha odborných pracovištích nejen v zahraničí, ale dnes i v České republice. Dynamické metody umožňují pozorovat chování konstrukce při proměnlivých okrajových podmínkách, změnách teplot, radiace, vzdušné vlhkosti, vlivu deště, vzlínání vody z podloží, změnách tepelných vodivostí díky obsahu vody v konstrukci, difúzním, kapilárním a gravitačním pohybům vody. Popisují a interpretují změny energie soustavy díky kondenzačním a entalpickým jevům. Dnes je tato metoda a její algoritmizace popsána v normě ČSN EN Mezi nejčastěji používaný software simulující dynamické chování stavebních konstrukcí patří WUFI a DELPHIN. Vodní pára v konstrukci se vždy šíří z místa o vyšším nasycení a vyšším tlaku do míst s nižším nasycením. Především v zimním období je postup vodních par ve směru od interiéru k exteriéru. Nejprve dochází k adsorpci vodních molekul na povrchu díky Transport vodní páry a vody v konstrukci s Multiporem Multipor venku uvnitř vodní pára teplota rychlé zpětné rozdělení kondenzátu kapilárními silami obsah vody úroveň kondenzace je na studené straně izolace vypařování MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 11

12 dipólové interakci a van der Waalsovým silám. Při snižování teploty okolního materiálu vidíme i změnu difúzního toku vodní páry. Po nahromadění adsorbované vodní páry dochází k přestupu vody do hmoty materiálu, doprovázené postupem vodních molekul v mezerovitém uspořádání materiálu a také nastává kapilární transport. Celý proces se mění v absorpci. Snižováním teploty okolního prostředí dochází ke zvyšování částečného tlaku vodní páry nad nasyceným tlakem vodní páry a zvýšené přeměně vodní páry do tekutého skupenství kondenzaci. Kapilární transport začíná převládat nad difúzí vodní páry a voda je transportována z místa kondenzace do suchých částí konstrukce a poté až k povrchu izolantu a odtud se vypaří do okolí. Celý proces se odehrává na mnoha místech v průřezu konstrukce zároveň. Vznik těchto míst je závislý na hustotě a změnách probíhajícího tepelného toku v konstrukci, na změnách množství vody vstupující do konstrukce, na vnitřní tepelné energii měněné procesem kondenzace a vypařování. Tento proces je trvalý a vyvíjí se v čase následkem změn vnějších podmínek. Difúze vody p v,sat > p v g V g V g V p v,sat >> p v p v,sat > p v p v,sat = p v Difúze vodní páry Adsorpce + difúze vodní páry Absorpce g W g W g W g V p v,sat = p v p v,sat = p v Kapilární transport, difúze vodní páry ustupuje Jen kapilární transport Jen kapilární transport, nasycené proudění g W = difúzní tok vody, g V = difúzní tok vodní páry, p v = částěčný tlak vodní páry, p v,sat = částečný tlak nasycené vodní páry Požadavky normy ČSN na šíření vlhkosti konstrukcí Sorpční vlastnosti izolačních materiálů předurčují jejich možnost a způsob využití při vnitřním zateplení. Použití izolantů s prakticky nulovými sorpčními schopnostmi vedly ke špatným zkušenostem při pokusech o vnitřní zateplení a nesprávné aplikace jsou jednou z příčin odmítavého přístupu části odborné veřejnosti k vnitřnímu zateplení jako celku. Systémy vnitřního zateplení s materiály s hydrofobizačními vlastnostmi a tedy s prakticky nulovými sorpčními schopnostmi musí být doprovázeny takovým technickým opatřením, které brání vnikání vodních par a tekuté vody do konstrukce. V praxi to znamená aplikaci systémů s parozábranou a z venkovní strany hydrofobizační ochranu povrchů fasády. Minerální desky Multipor mají sorpční schopnosti. Konstrukci s vnitřním zateplením deskami Multipor není třeba doplňovat parozábranou. Multipor s vlhkostí umí pracovat. Schopnost kapilárně odvádět vlhkost dovoluje navrhovat trvale bezpečná funkční řešení, a to v souladu s požadavky normy ČSN Podle normy ČSN je z hlediska posouzení vlhkostního stavu v konstrukci postupováno: Kapitola 6.3, Poznámka 2: V odůvodněných případech (např. u konstrukcí obsahujících kapilárně aktivní materiály) se připouští hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí pokročilejšími výpočetními metodami, než jsou ČSN EN ISO a ČSN

13 Projekt vnitřního zateplení Pro trvale správnou funkci vnitřního zateplení je nutné provést projekt posouzení detailů stavby příslušným odborným specialistou. Jedním ze zásadních projekčních opatření při návrhu vnitřního zateplení je splnění požadavku na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu a šíření vlhkosti konstrukcí. Splnění požadavku na teplotní faktor vyloučí možnost tvorby kondenzací. Na povrchu zateplených konstrukcí je snadné nárokům vyhovět. Při realizaci zateplení z vnitřní strany dochází k zvýšení teploty zateplených povrchů, a tím bránění vzniku kondenzace na vnitřním povrchu stěn. Je však nutné posoudit změnu povrchové teploty připojených a vetknutých konstrukcí k zatepleným stěnám. Obecně platí, že čím je vyšší plošná hmotnost připojené konstrukce, tím je hustší tepelný tok mezi konstrukcemi. Hustší tepelný tok způsobí ochlazení povrchů (snížení teplotního faktoru) připojených stěn. Navržený detail musí zahrnovat opatření spočívající v zateplení povrchů připojených stěn, které zabrání nízké povrchové teplotě. Posuzované detaily stavby Připojení nosných a nenosných stěn Pata zdiva a založení na podlaze Ukončení u stropu Nadpraží, ostění a parapet oken Atika a napojení na střechu Detaily s výskytem dřeva v konstrukci Šíření vlhkosti v konstrukci je vhodné řešit posouzením změn a chování konstrukce v nestacionárním stavu. Výpočty se provádějí na základě normy ČSN EN Výsledky je možné vyhodnotit jen na základě výpočetní simulace sledující budoucí mnohaleté chování vlhkosti v konstrukci. U konstrukcí s dřevěnými prvky (stropní trámy, konstrukce podlah a jiné) je posouzení na šíření vlhkosti nezbytnou nutností. Po realizaci vnitřního zateplení dochází obvykle k nárůstu množství vlhkosti obsažené v konstrukci. Zvýšení vlhkosti je způsobeno tím, že konstrukce nedostává z interiéru předešlé množství tepelné energie. Ideální je stav, kdy po počátečním vzrůstu vlhkosti způsobené prováděním stavebních prací se obsah vody v konstrukci vrátí na původní či mírně zvýšenou hodnotu. Je třeba ověřit, zda konstrukce nevykazuje trend trvalého růstu vlhkosti a jaký je obsah vody (vodní páry) s ohledem na dřevěné části stavby. Obecně platí, že čím vyšší tloušťka tepelné izolace, tím více narůstá obsah vlhkosti v konstrukci. Konstrukce z betonu a plných pálených cihel zateplené zevnitř izolačními deskami Multipor v tloušťkách 50 až 60 mm jsou z hlediska vlhkosti bez významného ovlivnění. Množství zkušeností z realizací na podkladech z betonu a plných pálených cihel umožňuje ve standardních případech aplikovat desky Multipor v tloušťkách 50 až 60 mm i bez výpočetní simulace. MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 13

14 POSTUP MONTÁŽE TEPELNĚIZOLAČNÍCH DESEK Realizace vnitřního zateplení Vnitřní zateplení se provádí na základě projektu, který řeší volbu tloušťky tepelné izolace, použité materiály, detaily napojení na vnitřní stěny, detaily ostění, nadpraží a parapetů oken. Bez projektu vnitřního zateplení hrozí poruchy funkčnosti celého systému. Příprava podkladu Podklad pro lepení musí být pevný (přídržnost min. 0,08 MPa), čistý a zbavený prachu. Původní malby odstraňte. Nesoudržné omítky musí být nahrazeny. Nerovnost podkladu je maximálně 5 mm na bm. Pro vyrovnání podkladu použijte běžnou vápenocementovou omítku označení GP podle ČSN EN 998-1, třídy CS II. Všechna napojení na připojené konstrukce musí být oddilatovány. Úprava podkladu před lepením desek Multipor Rovný betonový, cihelný podklad druh podkladu úprava poznámka Žádná Pokud je to nutné, odstranit prach, nečistoty a zbytky barev. Nerovný povrch Vyrovnávací omítka Vápenocementová omítka tř. CS II. Nerovnoměrné nebo uvolněné staré omítky Vyspravit, nebo odstranit Podklad z vápenocementové maltoviny tř. CS II, vyhladit. Vápenná nebo vápenocementová omítka Žádná Zbavit prachu, nečistoty a zbytků barev, případně individuálně nahradit. Sádrová omítka Posoudit Řídit se doporučením projektu vnitřního zateplení. Stará barva Odstranit Zcela odstranit. Tapeta Odstranit Otryskat, obrousit, beze zbytku. Mokré zdivo Odstranit příčinu vlhkosti, izolovat, vysušit Nahradit porušenou vodorovnou nebo svislou izolaci, opravit příčinu vnikání vlhkosti do konstrukce, vysušit. Hliněné omítky Žádná Pokud je to nutné, vyrovnat hliněnou omítkou. Suché omítky SDK desky Odstranit V případě potřeby vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. Keramické obklady Odstranit V případě potřeby vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. Lehké konstrukce Bez garance Není vhodné pro vnitřní zateplení. Stávající vnitřní zateplení (EPS, MW) Odstranit Odstranit původní zateplení, v případě potřeby sanovat a vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. 14

15 Posouzení rovinnosti podkladu Namíchání lepicí malty Malta se namíchá s předepsaným množstvím vody podle informací v tištěném návodu na papírovém obalu. Maltu je možné zpracovávat při teplotě vzduchu a konstrukce nad +5 C. Malta se rozmíchá vhodným mísidlem až do zpracovatelsky vhodné konzistence. Malta, v závislosti na povětrnostních podmínkách, se nechá přibližně 5 minut stát a potom se znovu promíchá. Takto je připravená na nanášení. Čas zpracovatelnosti je asi 1,5 hodiny. Míchadla po použití ihned očistíme. Lepení desek Pro lepení desek Multipor se používá výhradně lehká lepicí malta výrobcem doporučená pro tento účel. Lepicí malta se nanáší rovnoměrně po celé ploše desky ozubeným hladidlem zub mm, s kolmou orientací na budoucí směr posunu při lepení desky. Při výšce řádků nanesené malty 10 mm je možné vyrovnat nerovnosti podkladu až do 5 mm. Celoplošné lepení je podmínkou správné funkce vnitřní izolace. Jiný způsob lepení není přípustný. Nanášení malty Multipor Postup montáže desek Před lepením první řady desek je nutné zkontrolovat rovinnost podlah. Nerovnosti vyrovnáme těsnicí páskou u podlahy. Doporučujeme založení na konopné pásce. Rovinnost první řady kontrolujeme příslušným měřidlem. S lepením desek se začíná od spodního rohu stěny. Desky se umísťují těsně na sraz k sobě a vzájemný přesah spár ve vazbě je minimálně 250 mm. Desku s nanesenou maltou přiložíme ke konstrukci 3 4 cm od budoucí pozice desky a mírně přitlačíme. Tlakem a posunutím desku vyrovnáme a dorazíme na sraz. Na desky neboucháme. Desky se ve styčných spojích mezi sebou nelepí. Maltu, která zůstala na podkladu po posunu, odstraníme, aby nepřekážela při umísťování další desky. Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení desek po jednotlivých řadách ve vazbě směrem nahoru, přičemž dbáme na to, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry a aby se do spár na styku izolačních desek nedostala lepicí malta. Případné mezery v zateplovací rovině je možné opravit odřezanými kusy desky Multipor. Pruhy malty kolmo na směr rozmazání Míchání lehké malty Multipor Pružné oddělení od podlahy MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 15

16 Mírným tlakem na desku a posunutím nalepíme Zbytky produktu Multipor jsou inertní materiál z písku a vápna. Lze je bez komplikací skládkovat. Instalace se provádí na základě projektu. Pro vývody elektroinstalace se předem na stěnu montují příslušné přípravky, obvykle z plastu. Plastové nástavce je možné použít i pro dodatečnou montáž těžších předmětů. Pro menší a lehké předměty do asi 5 kg je možné pro uchycení použít vhodné spirálové kotvy. Řezání a opracování desek Multipor Desky Multipor se dají jednoduše a přesně řezat ruční pilou s jemnými zuby. Po zatuhnutí lepicí malty můžeme přebrousit hrany izolačních desek, aby se odstranily drobné nerovnosti a výstupky. Broušení se provádí brusnou deskou se skelným papírem, rovinatost se kontroluje dvoumetrovou latí. Přizpůsobení geometrii budovy do oblých či zkosených tvarů je možné provést brusným hladítkem. Před realizací dalších vrstev zateplovacího systému Multipor je potřeba zbroušený prach z povrchu desek důkladně odstranit. Řezání odpovídajícího rozměru desky Ostění otvorů a vyztužení rohů, instalace Do ostění otvorů se celoplošně vlepí izolační desky Multipor nebo Multipor desky pro ostění. Tloušťka desek pro ostění je od 20 mm. Desky se od rámu okna dilatačně oddělí vhodným trvale pružným tmelem. Pro zpevnění rohů otvorů (rohy okolo oken a dveří) je potřeba použít perlinku osazenou diagonálně do lepicí malty. V rozích otvorů aplikujeme kusy armovací mřížky (zhruba ). Montáž nástavce pro zásuvku elektroinstalace Montáž kotvicího nástavce Nařezání desky ze zadní strany Osazení spirálové kotvy Mechanické kotvení U vnitřního zateplení deskami Multipor se obvykle mechanické kotvení nepoužívá. Projekt vnitřního zateplení může mechanické kotvení předepsat v případech nedostatečně soudržného podkladu, případně na stropních 16

17 konstrukcích. Mechanické kotvení se provádí na základě statického výpočtu, který určí druh a počet hmoždinek. Doporučené jsou výhradně šroubovací talířové hmoždinky s talířem o průměru minimálně 60 mm (např. Bravoll PTH, Ejotherm STR U) nebo injektážní nerezové kotvy (např. Spiral Anksys). Kotvení je osazeno do roviny povrchu desek. Do materiálů s nižší objemovou hmotností, např. dřevo, se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Při volbě délky hmoždinky je potřeba zohlednit materiál a druh podkladu a skutečnou tloušťku omítky, aby bylo možné zaručit dodržení předepsané minimální kotevní délky hmoždinky do nosného podkladu. Mechanické kotvení se provádí při lepení obkladů na vnitřní straně konstrukce. Šroubovací talířová hmoždinka Povrchové úpravy V prostorech nenáročných na estetický vzhled (technické místnosti, sklady, sklepy apod.) je možné Multipor ponechat bez povrchové úpravy, případně na povrch Multiporu aplikovat nátěr či nástřik silikátovou barvou. Do prostředí s požadavkem na povrch krytý omítkou se finální vrstva provádí z předepsané omítkoviny Lehké malty Multipor, která je vyztužena vhodnou sklosíťovinou. Při požadavku na velmi hladké povrchy doporučujeme jako finální vrstvu aplikovat do ještě vlhké krycí omítky z minerální omítky Lehká malta Multipor vrstvu vápenocementového štuku. Před aplikací omítky musí být splněny následující předpoklady: přilepení desek musí být dostatečně vyzrálé (2 3 dny po nalepení), povrch desek Multipor musí být rovný, suchý a čistý, spáry a poškození musí být opravené (spáry do 2 mm není třeba vyplnit), napojení na jiné konstrukce musí být hotové (prostupy, ostění oken, přesahy na vnitřní konstrukce), jsou osazeny výztužné profily se sklosíťovinou u rohů a u ostění otvorů. Nanesení podkladové vrsty omítky z Lehké malty Multipor Vložení výztužné sklosíťoviny Překrytí výztužné sklosíťoviny Na izolační desky rovnoměrně naneseme pomocí nerezového zubového hladítka podkladní vrstvu. Doporučujeme, aby hladítko mělo zuby velikosti mm a výsledná podkladní vrstva tak byla v tloušťce minimálně 5 mm. Následně do ještě čerstvé malty vložíme sklotextilní síťovinu (perlinku), kvůli snadnější manipulaci nastříhanou na pásy potřebné (resp. snadno zpracovatelné) délky. Doporučujeme perlinku s okem mm, např. typ Vertex R 85 A 101. Jednotlivé kusy perlinky se překrývají s přesahem 100 mm. Přesah sklotextilní mřížky na nároží činí 100 mm. Pomocí nerezového hladidla se perlinka vtlačí do podkladní vrstvy lepicí malty a důkladně se za- MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 17

18 Doporučené povrchové úpravy desek Multipor povrchová úprava postup poznámka Omítka z Lehké malty Multipor s barvou Vápenocementový štuk s barvou Keramický obklad Tapeta Ve dvou vrstvách, vyztužená síťovinou, povrch silikátová barva. Ve vrstvě 2 3 mm, na podkladní vyztuženou vrstvu z Lehké malty Multipor. Na vyztuženou přikotvenou vrstvu omítky s perlinkou. Z dřevitého papíru. Vyhladit nerezovým nebo plastových hladítkem, proces mokré do mokrého. Hladší povrch, vyhladit filcem, proces mokré do mokrého. Do 20 kg/m 2. Lepení na vyrovnaný podklad z vápenocementového štuku. Bez penetrace. Dřevěné obložení Podle projektu vnitřního zateplení. Montáž na samostatný rošt kotvený do nosného podkladu. Barvy, další vrstvy Silikátové barvy. Nátěr, nástřik, nanášení válečkem. hladí další vrstvou malty ( mokré do mokrého ) tak, aby byla ve vnější třetině vrstvy. Zatlačení se provádí kolmo na směr hřebínku podkladní vrstvy. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výstužné vrstvy cca 6 mm. Konečná povrchová úprava se provede silikátovou barvou nástřikem, nátěrem nebo válečkem. Další možné povrchové úpravy Jemnozrnné a strukturované omítky V případě požadavku na povrchovou úpravu s velmi hladkým povrchem či strukturovaným povrchem je možné na krycí vyztuženou vrstvu omítky z Lehké malty Multipor provést finální vrstvu jemnozrnnou vápenocementovu omítkou štukem třídy CS I/CS II podle ČSN EN Štuk se nanáší přímo do vrstvy lehké malty a perlinky nebo na povrch z lehké malty ve vrstvě 2 3 mm. Úprava povrchu se provede filcováním. Konečná úprava se zajistí silikátovou barvou. Jako finální povrch lze použít i strukturální silikátové omítky. Struktura povrchu se vytvoří nerezovým hladítkem. Obklady Vnitřní povrch je možné obložit z keramických obkladů lepených do vrstvy flexibilního lepidla přes výztužnou vrstvu kotvenou pomocí šroubovacích hmoždinek či kotev. Kotvení se provádí před montáží obkladů v počtu kotev asi 4 ks/m 2. Lepení se realizuje na vyzrálý a přikotvený podklad nejdříve pět dnů po nalepení desek Multipor. Maximální hmotnost dlaždic včetně lepidla je 20 kg/m 2. Dřevěné a jiné obklady se provádějí na samostatný nosný systém kotvený přes izolaci až do nosného podkladu. Způsob kotvení řeší projekt statiky a vnitřního zateplení. Použití obkladů je nutné pomocí výpočtu na vlhkostní chování konstrukce ověřit. Tapety Jako finální povrch lze použít tapety z dřevitého papíru, papírové reliéfní tapety či vlastní dekorované papírové tapety. Podmínkou je vhodné vnitřní prostředí okolo 20 C a 50 % relativní vzdušné vlhkosti. Pod tapety doporučujeme povrch srovnat pomocí jemnozrnné vápenocementové omítky. Nářadí pro práci Pilka s jemnými zuby S pilou s jemnými zuby se Multipor rychle, přesně a jednoduše řeže. Zubová stěrka Hladítkem se zuby se nanáší Lehká lepící malta Multipor na desky. Pro desky do tloušťky 140 mm je vhodné hladítko se zubem mm, pro silnější desky se zubem mm. Po použití hladítko ihned očistěte od zbytků malty. Brusné hladítko Multipor se snadno a jednoduše brousí. Brousit můžete rovné hrany, plochy ale i zaoblení a zkosení. Po broušení odstraňte z desek přebytečný prach tak, aby nanášená malta na desce měla dostatečnou přídržnost. 18

19 Kalkulace nákladů na vnitřní zateplení * pracovní postup materiál spotřeba pracnost poznámka Odstranění staré malby - - Podle rozsahu Oškrábat, otryskat Odstranění nesoudržných zbytků - - Podle rozsahu Vyspravení nesoudržné konstrukce Vápenocementová malta Podle rozsahu poškození Podle rozsahu poškození Odstranit nesoudržnou omítku, odstranit obklad, tapety apod. Vyspravit a vyrovnat podklad ** Lehká malta Multipor 3,5 kg/m min/m 2 Celoplošná aplikace Lepení desek Desky Multipor 4,3 ks/m 2 2,5 10 min/m 2 0,5 min/10 mm Omítka Lehká malta Multipor 4 kg/m 2 15 min/m 2 Podklad a krycí vrstva sklosíťoviny Sklosíťovina 1,1 m 2 /m 2 5 min/m 2 Barevný nátěr Silikátová barva 0,5 kg/m min/m 2 * Kalkulace se může lišit od použití finální povrchové úpravy a předepsaného kotvení. ** Do kalkulace je nutné zahrnout i plochu ostění a náběhy připojených konstrukcí. KONTAKTUJTE NÁS! Náš tým odborných poradců je vám k dispozici v průběhu pracovního týdne na těchto místech: Z3 Z2 Z4 Z1 V4 Z5 Z6 V5 V7 V2 Z7 Z8 V1 V6 V3 Kontakty na odborné poradce Region Západ Region Východ region kontakt region kontakt Z V V Z V Z V Z V Z V Z V Z Z Poradci pro projektanty, architekty / Techničtí poradci Region Západ Region Východ region kontakt region kontakt Z1, Z V1, V6, V Z1, Z V1, V2, V Z1, Z V Z2, Z V Z6, Z Bezplatná Ytong linka (8 16 hod) Produktový specialista pro rekonstrukce MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 19

20 Odborné a technické informace uvedené v této brožuře zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech dodávaných společností Xella CZ, s.r.o. Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny technických údajů vyhrazeny. Vydání: 5/2015 Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Ytong linka (8 16 hod) telefon fax Ytong, Silka and Multipor are registered trademarks of the Xella Group.

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Pro a proti vnitřnímu zateplení

Pro a proti vnitřnímu zateplení Pro a proti vnitřnímu zateplení TEX THERM IN kapilárně aktivní vnitřní zateplení bez parozábrany TexColor Ostrava, spol. s r.o. NEBOJME SE VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Současný stav budov, které potřebují rekonstrukci,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG

platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG YTONG ZÁKLAD zdravého bydlení Proč stavět dům z Ytongu? zdravé bydlení optimální klima interiéru Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. Materiál přirozeně

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

DELTA -THENE Montážní návod

DELTA -THENE Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -THENE Montážní návod PREMIUM Izolační systém pro vodorovné a svislé použití. Všeobecné informace. Montážní návod DELTA -THEN PREMIUM DELTA -THENE

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Milimetr, který zahřeje

Milimetr, který zahřeje Milimetr, který zahřeje HE 3003 revoluční izolační technologie Společnost Heat Energy s.r.o. představuje unikátní tenkostěnnou technologii termoaktivního nástřiku HE 3003, inspirovanou schopností vlastní

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

platný od 1. 4. 2015 CENÍK YTONG

platný od 1. 4. 2015 CENÍK YTONG platný od 1. 4. 2015 CENÍK YTONG YTONG STAVTE S YQ Proč stavět z Ytongu? optimální klima interiéru ZDRAVÉ BYDLENÍ Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. Materiál přirozeně dýchá,

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. 1 POSTUP PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS PAULÍN THERMOKAPPA 2000 A THERMOKAPPA 3000 3 1.1 Související technické předpisy pro navrhování

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více