Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV"

Transkript

1 Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

2 MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti. Tepelně nevyhovující konstrukce způsobují nejen tepelné ztráty, ale i tvorbu plísní. Výsledek? Nepříjemně chladné vnitřní prostředí, poškození zdraví a zkrácení životnosti konstrukcí. S Multiporem lze zateplením na vnitřním povrchu stěn dosáhnout odstranění plísní a snížení energetických ztrát stavby. Vnitřní zateplení může být důležitým faktorem v případě požadavku na zachování rozmanitosti vnějšího vzhledu fasády a v případech, kdy se nelze na vnější stranu konstrukce dostat. Zateplení Multiporem přináší rychlejší ohřev interiéru i v prostorách, které se používají příležitostně. Díky vnitřní izolaci lze provozovat části staveb (např. hotely, administrativní budovy) v rozdílných teplotních režimech s rychlým přizpůsobením se požadavkům na vnitřní teplotu vzduchu podle potřeb užívání člověkem. Významnou výhodou izolace pomocí desek Multipor je jeho schopnost regulace vlhkosti v konstrukci a obytném prostoru. Prodyšnost materiálu zachovává v prostorách příjemné a optimálně vyvážené vnitřní klima. Multipor představuje jedinečnou ukázku technologických možností lehkého autoklávovaného betonu. Díky maximálnímu odlehčení mají desky Multipor výjimečné tepelněizolační vlastnosti. Multipor si zachovává důležité charakteristiky autoklávovaných betonů, jako jsou prodyšnost, lehké opracování, požární bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. To, že Multipor má výborné tepelněizolační vlastnosti, je samozřejmostí. Vedle toho však unikátně ovlivňuje vlhkost, a to jak v konstrukci, tak i v bezprostředním a vzdálenějším okolí. Konstrukce s Multiporem jsou chráněny před tvorbou plísní. 2

3 Výhody použití Multiporu Hospodárný systém vnitřního zateplení pro rekonstrukce i novostavby Příjemné vnitřní klima díky unikátním tepelných a hygroskopickým vlastnostem Zachování původních a památkově chráněných fasád Ideální pro historické stavby, nepřístupné vnější plochy, sklepy Zdravé vnitřní prostředí bez plísní Unikátní vlastnosti systému tepelněizolačních desek Multipor s minerální Lehkou maltou Multipor pro lepení a omítání přinášejí do stavebního oboru řešení vnitřního zateplení, které odstraňuje obavy z vnitřního zateplení v rekonstruovaných i nových stavbách. Izolace konstrukcí zevnitř prováděné běžnými tepelněizolačními materiály bývaly zdrojem vlhkosti, což vedlo k diskreditaci vnitřního zateplení. Přitom funkční vnitřní zateplení založené na hygroskopických materiálech je známo už staletí. Multipor se úspěšně využívá pro vnitřní zateplení více než 18 let v různých částech Evropy při rozdílných klimatických podmínkách, od vlhkých pobřeží až po vysoké nadmořské výšky Alp. Multipor nemusí používat parozábrany a s vlhkostí pracuje. Přebytečnou vlhkost pohlcuje a odvádí, při suchém vnitřním vzduchu ji uvolňuje. Výhody na první pohled Odvádí vlhkost a je snadno prostupný pro vodní páry, v systému není nutná parozábrana Nejlepší požární ochrana, nehořlavý materiál třídy A1 Kombinovaná tepelná ochrana a akumulace Masivní, nezní dutě jako jiné tepelné izolace Vysoká odolnost proti proražení v kombinaci s omítkou Minerální, stálý a zdravotně nezávadný materiál Vysoká pevnost v tlaku a smyku Bezpečné a snadné provedení Dlouhodobě osvědčené řešení na řadě staveb Složení Multiporu písek cement vápno anhydrit pórotvorný kov + voda MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 3

4 MATERIÁL MULTIPOR Minerální tepelněizolační desky Multipor se vyrábějí z hornin a vody. Tyto přírodní nerostné suroviny tvoří velkou část zemské kůry a jsou prakticky nevyčerpatelné. Základní složky představují písek, vápno, cement a voda. Výroba Multiporu je šetrná k životnímu prostředí, jeho recyklace je snadná. Svým složením se Multipor přibližuje betonům, ale pro své unikátní tepelněizolační vlastnosti jim propůjčil nový způsob použití. Materiál dosahuje vysoké úrovně trvanlivosti. Multipor používají zákazníci, kteří hledají řešení trvalé a funkční pro zlepšení teplotechnických vlastností konstrukcí, difúzně otevřené, šetrné k životnímu prostředí a neohrožující lidské zdraví. Minerální tepelněizolační deska Multipor je kalcium silikátový materiál vyráběný procesem, který vyžaduje málo energie. Multipor je vytvrzován po dobu 10 hodin při teplotě 190 C a tlaku 12 MPa. Neobsahuje žádné umělé či organické složky. Trvanlivost a funkci zaručují struktura a rozmístění anorganických minerálů s neomezenou životností. Multipor je oceněný řadou ekologických certifikací, např. Natureplus, přírodní materiál 4

5 Vlastnosti materiálu Tepelná ochrana Minerální nevláknitá izolace Multipor přináší novou kvalitu: pevnou, masivní izolaci s vysokou hodnotou tepelné ochrany λ = 0,042 W/mK. Multipor významně sníží spotřebu energie, resp. nákladů na provoz objektu. Budovy izolované Multiporem vyhovují nejpřísnějším předpisům a normám a zvyšují hodnotu nemovitosti. Tepelné pohodě přispívá zvýšení povrchové teploty stěn a člověk se cítí v takovém prostředí lépe. Ochrana proti vlhkosti a dobré vnitřní klima Propustný a kapilárně aktivní Multipor má schopnost regulovat vlhkost sám o sobě a dokáže absorbovat nadbytečnou vlhkost, a proto zajišťuje zdravé klima vnitřního prostředí. Ekologický izolační systém Pro příkladnou šetrnost k životnímu prostředí získal Multipor certifikaci německým Institutem pro stavebnictví a životní prostředí (IBU). Multipor je klasifikován značkou Natureplus jako vynikající produkt z hlediska udržitelnosti. Certifikace potvrdila, že Multipor neobsahuje znečišťující látky, neuvolňuje žádné škodlivé emise a má vynikající hodnocení dopadu na životní prostředí ve svém životním cyklu. Ochrana proti řasám a plísním Povrchová vlhkost způsobuje napadení stěn plísněmi či řasami. Multipor zajistí, že ke kondenzaci vodních par na konstrukci nemůže ani dojít. Vyvážený poměr mezi vysokou tepelnou ochranou a schopností pohltit vzdušnou vlhkost zajišťuje trvale suchý povrch stěn. Vyhnete se tak používání fungicidních přípravků. Materiál Multipor je alkalický a brání tvorbě a růstu řas či plísní. Konstrukce s Multiporem mají tu nejvyšší úroveň ochrany před účinky vlhkosti. Nehoří, nedoutná, nekouří Plně minerální deska Multipor patří z hlediska požární ochrany do třídy nejvyšší kategorie A1. Materiál je nehořlavý, dokonce i při nejvyšších teplotách nevytváří žádné toxické výpary, kouř nebo úkapy. Splňuje nejvyšší požadavky na požární ochranu budov a může být instalován v tak náročných prostorách jako školy, úřady, nemocnice či jiné veřejné budovy. Masivní, stabilní, bez dutého efektu Multipor snese vysoké mechanické namáhání i v prostorách s vyšší úrovní provozu. Dává konstrukci vlastnosti solidní zdi, a to bez dutého zvuku při poklepání na její povrch. Multipor odolává mechanickému poškození, včetně degradace chemikáliemi. Pevná izolace vylučuje napadení hlodavci. Snadná a rychlá práce Vnitřní izolace pomocí desek Multipor se provádí bez drahých a složitých instalací parozábrany. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost usnadňují manipulaci s materiálem. Lze jej snadno a přesně řezat pro úpravu velikosti, zkosení hran či uložení rozvodů a instalací. Vlivem absence vláken je úprava a manipulace s materiálem zcela bezpečná vůči vašemu zdraví. S Lehkou maltou Multipor se deska snadno lepí a omítá. MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 5

6 Technické informace o výrobku Multipor Označení produktu Multipor Evropská technická registrace ETA-05/0093 Všeobecná stavební registrace Z Popis produktu Rozměry Spotřeba mm = 4,3 ks/m mm = 3,4 ks/m 2 Tolerance Masivní, minerální, nevláknitý, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody a Al +3 na tvorbu pórů (poréznost > 95 % objemových) mm, tloušťka = 50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm mm, tloušťka = 50/75/100/125/150 mm specifické formáty na vyžádání +- 2 mm Objemová hmotnost kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu Odolnost ve smyku Tepelná vodivost Tepelná vodivost, návrhová hodnota Pa Pa Pa λ 10,DRY = 0,042 W/mK λ U = 0,045 W/mK Faktor difúzního odporu μ = 3 Nasákavost W p 2,0 kg/m 2 po 24 h, ČSN EN 1609 W p 3,0 kg/m 2 po 28 d, ČSN EN Koeficient sorpce vody A w = 0,00362 kg/(m 2. s) Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A1, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = J/kg.K Stavebně-biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle AUB Certifikát-AUB-XEL D, plně recyklovatelný. Technické informace o výrobku Lehká malta Multipor Označení produktu Lehká minerální malta LW Multipor, ČSN EN Popis produktu Balení Spotřeba Suchá maltová směs složená z anorganických pojiv a plniv. Určená pro lepení a omítání minerálních desek Multipor. Určena pro venkovní i vnitřní použití. 20 kg/pytel 3 kg/m 2 pro lepení, 4 kg/m 2 pro omítání Objemová hmotnost cca 770 kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu E-modul Tepelná vodivost CS II, 1,50 5,00 MPa Pa cca 2 MPa λ 10,DRY = 0,18 W/mK Faktor difúzního odporu μ 10 Kapilární nasákavost W2, c 0,2 kg/(m 2 min 0,5 ), ČSN EN Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A2, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = 850 J/kg.K Při práci dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Maltu skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Skladovatelnost 12 měsíců. 6

7 Technické informace o výrobku Multipor desky pro ostění Označení produktu Popis produktu Rozměry Spotřeba 6,6 ks/m 2 Multipor Evropská technická registrace ETA-05/0093 Všeobecná stavební registrace Z Masivní, minerální, nevláknitý, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody a Al +3 na tvorbu pórů (poréznost > 95 % objemových) mm tloušťka = 20/30/40 mm Tolerance +- 2 mm Objemová hmotnost 150 kg/m 3 Odolnost v tlaku Odolnost v tahu Odolnost ve smyku Tepelná vodivost Tepelná vodivost návrhová hodnota Pa Pa Pa λ 10,DRY = 0,047 W/mK λ U = 0,050 W/mK Faktor difúzního odporu μ = 3 Nasákavost W p 2,0 kg/m 2 po 24 h, ČSN EN 1609 W p 3,0 kg/m 2 po 28 d, ČSN EN Koeficient sorpce vody A w = 0,00362 kg/(m 2. s) Sorpční vlhkost 6% hmotnostních při 23 C a 80% relativní vlhkosti vzduchu Reakce na oheň třída A1, ČSN EN Měrná tepelná kapacita Ostatní c = J/kg.K Stavebně-biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle AUB Certifikát-AUB-XEL D, plně recyklovatelný. Platný sortiment a expediční údaje naleznete v aktuálním ceníku. Hodnoty součinitele prostupu tepla pro různé podkladové konstrukce druh zdi tloušťka zdi součinitel U použitá minerální deska Multipor cihelné zdivo beton původní hodnota 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 nová hodnota 0,63 0,55 0,47 0,44 0,37 0,32 0,31 0,28 0,26 0,25 0,22 původní hodnota 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 nová hodnota 0,59 0,52 0,44 0,42 0,36 0,31 0,30 0,27 0,26 0,24 0,22 původní hodnota 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 nová hodnota 0,56 0,50 0,43 0,41 0,35 0,30 0,29 0,27 0,25 0,24 0,21 původní hodnota 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 nová hodnota 0,51 0,46 0,40 0,38 0,33 0,28 0,28 0,25 0,24 0,23 0,21 původní hodnota 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 nová hodnota 0,69 0,60 0,50 0,47 0,39 0,33 0,32 0,29 0,27 0,26 0,23 původní hodnota 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 nová hodnota 0,68 0,59 0,49 0,47 0,39 0,33 0,32 0,29 0,27 0,26 0,23 původní hodnota 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 nová hodnota 0,66 0,58 0,49 0,46 0,38 0,33 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 konstrukce splňující požadovanou hodnotu nejnižší povrchové teploty podle ČSN pro vyloučení rizika růstu plísní konstrukce splňující požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla podle normy ČSN pro svislou venkovní stěnu obytných místností konstrukce splňující doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla podle normy ČSN pro svislou venkovní stěnu obytných místností MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 7

8 STAVEBNÍ FYZIKA A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Vnitřní zateplení přináší řadu výhod a v mnoha případech je i jediným řešením, jak snížit energetickou náročnost stavby. Má-li vše bezvadně fungovat, je třeba vnitřní zateplení provést správně již od samého počátku, od průzkumu stavby a projektu. Nutnou podmínku pro budoucí správnou a trvalou funkci představuje projekt vnitřního zateplení. Upozornění Pro trvale správnou funkci systému vnitřního zateplení je potřebné zpracovat odborný projekt příslušným specialistou. Projekt vnitřního zateplení optimalizuje náklady a zajišťuje spolehlivou funkci celého budoucího souvrství. Řeší návrh jednotlivých konstrukčních detailů stavby. Simuluje chování konstrukce za skutečných klimatických podmínek při dynamických změnách v konstrukci vlivem změn teplot a vlhkosti v okolí. Projekt s detaily a ověřený simulacemi na mnoho let dopředu ručí za dlouhodobou spolehlivou funkci systému. Xella CZ zabezpečuje odbornou pomoc s vypracováním projektu. Projekt vnitřního zateplení řeší: Dlouhodobou a spolehlivou funkci konstrukce v místních klimatických podmínkách Stavební provedení konstrukčních detailů Úpravu stávajícího podkladu Ověření použití předpokládané povrchové úpravy Simulace průběhu vlhkosti v konstrukci Cihla 45 cm a Multipor 10 cm (W/m) > Temperature ( C) (mm/h) > ,1 Water Content (kg/ml) Rel. Humidity (%) 8 0, ,5 10 0,5 Cement Lime Plaster Solid Brick Masonry Cement Lime Plaster Lehká malta Multipor Lehká malta Multipor Multipor

9 Konstrukční detaily Nadpraží a parapet okna Ostění okna Betonová stropní deska Dřevěný trám stropu Tepelná izolace 007 Železobetonová deska 040 Plovoucí podlaha 117 Trvale pružné těsnění 149 Komprimační páska 168 Stávající zdivo 169 Stávající vnitřní omítka 170 Stropní omítka stávající 171 Oddělující páska, např. konopná 172 Dřevěný trám 173 Malta Multipor 174 Perlinka 175 Rohový profil 177 Deska Multipor pro ostění 180 Spára vytvořená zednickou lžící 250 Deska Multipor 328 Dřevěná prkna 329 Suchá podlaha Fermacell 330 Dilatační pás 333 Rákos * Omítková lišta Znázorněné detaily jsou ideovým návrhem řešení. Konstrukční detaily je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám stavby. Veškeré aktuální konstrukční detaily najdete na MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 9

10 Pata zdiva Napojení na obvodovou stěnu Tepelná izolace 039 Kročejová izolace 040 Plovoucí podlaha 067 Hydroizolace, těsnicí vrstva 111 Oddělovací nebo ochranná vrstva 168 Stávající zdivo 169 Stávající vnitřní omítka 173 Malta Multipor 174 Perlinka 180 Spára vytvořená zednickou lžící 250 Deska Multipor 330 Dilatační pás Znázorněné detaily jsou ideovým návrhem řešení. Konstrukční detaily je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám stavby. Veškeré aktuální konstrukční detaily najdete na Rozhodnutí pro vnitřní zateplení Volbu vnitřního zateplení ovlivňuje řada faktorů. Snížení energetické náročnosti stavby je jedním z nich. Často bývá důvodem hygienický požadavek na trvalé odstranění růstu plísní na vnitřních površích stěn. Důvodem může být i požadavek na rychlejší dobu ohřevu vzduchu v místnosti. Někdy také nelze dosáhnout vnější strany konstrukce. U historických staveb s cennou fasádou představuje vnitřní zateplení vhodnou možnost, jak snížit energetickou náročnost stavby. Výhody vnitřního zateplení Zachování vnějšího vzhledu stavby Odstranění pocitu chladných stěn Zkrácení doby ohřevu vnitřního prostředí Zateplení konstrukce při její nepřístupnosti z vnější strany Odstranění kondenzace vlhkosti a tvorby plísní na vnitřním povrchu konstrukcí. Posouzení stavby Rozhodnutí řešit snížení energetické náročnosti budovy vnitřním zateplením přináší projekční úkol, jak splnit legislativní (normové) požadavky. Projektování a návrh vnitřního zateplení je možné jedině na základě podrobného stavebnětechnického průzkumu. Je třeba zjistit skladby a stav konstrukcí, identifikovat kritické detaily stavby, vyznačit přítomnost organických materiálů především dřeva a popsat budoucí provoz budovy a nároky uživatele objektu, zejména z hlediska tvorby vlhkosti v objektu a požadavků na tepelný režim objektu. 10

11 Při projektové přípravě často dochází k závěrům, že vnitřní zateplení není možné realizovat, protože není splněn požadavek na vlhkostní stavy konstrukce. Tento závěr vyplývá z výstupů výpočtů, které jsou založeny na Glaserově metodě, popsané v normách ČSN EN ISO a ČSN Tato metoda a model kondenzace spočívá v nalezení kondenzační oblasti uvnitř stavební konstrukce a zhodnocení poměru mezi zkondenzovaným a vypařitelným množstvím vody. Glaserův model nepočítá s kapilárním transportem vody ve stavebních materiálech a odvodem vlhkosti z místa kondenzace do míst s nižším obsahem vody. Dá se obecně říct, že Glaserův model je velmi konzervativní a jeho výsledky trpí nepřesnostmi. Stavby vhodné pro vnitřní zateplení Stavby z cihel Stavby z betonu Stavby z kamene Stavby z minerálních tvárnic (vápenopískové a pórobetonové) Stavby z nepálené hlíny Stavby z masivního dřeva Chování konstrukce v nestacionárním stavu Do povědomí odborné veřejnosti v posledních 30 letech přicházejí nové metody, založené na principech dynamických změn stavů konstrukcí. Tyto metody stojí na odborných pracích dr. Kurta Kiessela a jsou zkoumány a interpretovány na mnoha odborných pracovištích nejen v zahraničí, ale dnes i v České republice. Dynamické metody umožňují pozorovat chování konstrukce při proměnlivých okrajových podmínkách, změnách teplot, radiace, vzdušné vlhkosti, vlivu deště, vzlínání vody z podloží, změnách tepelných vodivostí díky obsahu vody v konstrukci, difúzním, kapilárním a gravitačním pohybům vody. Popisují a interpretují změny energie soustavy díky kondenzačním a entalpickým jevům. Dnes je tato metoda a její algoritmizace popsána v normě ČSN EN Mezi nejčastěji používaný software simulující dynamické chování stavebních konstrukcí patří WUFI a DELPHIN. Vodní pára v konstrukci se vždy šíří z místa o vyšším nasycení a vyšším tlaku do míst s nižším nasycením. Především v zimním období je postup vodních par ve směru od interiéru k exteriéru. Nejprve dochází k adsorpci vodních molekul na povrchu díky Transport vodní páry a vody v konstrukci s Multiporem Multipor venku uvnitř vodní pára teplota rychlé zpětné rozdělení kondenzátu kapilárními silami obsah vody úroveň kondenzace je na studené straně izolace vypařování MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 11

12 dipólové interakci a van der Waalsovým silám. Při snižování teploty okolního materiálu vidíme i změnu difúzního toku vodní páry. Po nahromadění adsorbované vodní páry dochází k přestupu vody do hmoty materiálu, doprovázené postupem vodních molekul v mezerovitém uspořádání materiálu a také nastává kapilární transport. Celý proces se mění v absorpci. Snižováním teploty okolního prostředí dochází ke zvyšování částečného tlaku vodní páry nad nasyceným tlakem vodní páry a zvýšené přeměně vodní páry do tekutého skupenství kondenzaci. Kapilární transport začíná převládat nad difúzí vodní páry a voda je transportována z místa kondenzace do suchých částí konstrukce a poté až k povrchu izolantu a odtud se vypaří do okolí. Celý proces se odehrává na mnoha místech v průřezu konstrukce zároveň. Vznik těchto míst je závislý na hustotě a změnách probíhajícího tepelného toku v konstrukci, na změnách množství vody vstupující do konstrukce, na vnitřní tepelné energii měněné procesem kondenzace a vypařování. Tento proces je trvalý a vyvíjí se v čase následkem změn vnějších podmínek. Difúze vody p v,sat > p v g V g V g V p v,sat >> p v p v,sat > p v p v,sat = p v Difúze vodní páry Adsorpce + difúze vodní páry Absorpce g W g W g W g V p v,sat = p v p v,sat = p v Kapilární transport, difúze vodní páry ustupuje Jen kapilární transport Jen kapilární transport, nasycené proudění g W = difúzní tok vody, g V = difúzní tok vodní páry, p v = částěčný tlak vodní páry, p v,sat = částečný tlak nasycené vodní páry Požadavky normy ČSN na šíření vlhkosti konstrukcí Sorpční vlastnosti izolačních materiálů předurčují jejich možnost a způsob využití při vnitřním zateplení. Použití izolantů s prakticky nulovými sorpčními schopnostmi vedly ke špatným zkušenostem při pokusech o vnitřní zateplení a nesprávné aplikace jsou jednou z příčin odmítavého přístupu části odborné veřejnosti k vnitřnímu zateplení jako celku. Systémy vnitřního zateplení s materiály s hydrofobizačními vlastnostmi a tedy s prakticky nulovými sorpčními schopnostmi musí být doprovázeny takovým technickým opatřením, které brání vnikání vodních par a tekuté vody do konstrukce. V praxi to znamená aplikaci systémů s parozábranou a z venkovní strany hydrofobizační ochranu povrchů fasády. Minerální desky Multipor mají sorpční schopnosti. Konstrukci s vnitřním zateplením deskami Multipor není třeba doplňovat parozábranou. Multipor s vlhkostí umí pracovat. Schopnost kapilárně odvádět vlhkost dovoluje navrhovat trvale bezpečná funkční řešení, a to v souladu s požadavky normy ČSN Podle normy ČSN je z hlediska posouzení vlhkostního stavu v konstrukci postupováno: Kapitola 6.3, Poznámka 2: V odůvodněných případech (např. u konstrukcí obsahujících kapilárně aktivní materiály) se připouští hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí pokročilejšími výpočetními metodami, než jsou ČSN EN ISO a ČSN

13 Projekt vnitřního zateplení Pro trvale správnou funkci vnitřního zateplení je nutné provést projekt posouzení detailů stavby příslušným odborným specialistou. Jedním ze zásadních projekčních opatření při návrhu vnitřního zateplení je splnění požadavku na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu a šíření vlhkosti konstrukcí. Splnění požadavku na teplotní faktor vyloučí možnost tvorby kondenzací. Na povrchu zateplených konstrukcí je snadné nárokům vyhovět. Při realizaci zateplení z vnitřní strany dochází k zvýšení teploty zateplených povrchů, a tím bránění vzniku kondenzace na vnitřním povrchu stěn. Je však nutné posoudit změnu povrchové teploty připojených a vetknutých konstrukcí k zatepleným stěnám. Obecně platí, že čím je vyšší plošná hmotnost připojené konstrukce, tím je hustší tepelný tok mezi konstrukcemi. Hustší tepelný tok způsobí ochlazení povrchů (snížení teplotního faktoru) připojených stěn. Navržený detail musí zahrnovat opatření spočívající v zateplení povrchů připojených stěn, které zabrání nízké povrchové teplotě. Posuzované detaily stavby Připojení nosných a nenosných stěn Pata zdiva a založení na podlaze Ukončení u stropu Nadpraží, ostění a parapet oken Atika a napojení na střechu Detaily s výskytem dřeva v konstrukci Šíření vlhkosti v konstrukci je vhodné řešit posouzením změn a chování konstrukce v nestacionárním stavu. Výpočty se provádějí na základě normy ČSN EN Výsledky je možné vyhodnotit jen na základě výpočetní simulace sledující budoucí mnohaleté chování vlhkosti v konstrukci. U konstrukcí s dřevěnými prvky (stropní trámy, konstrukce podlah a jiné) je posouzení na šíření vlhkosti nezbytnou nutností. Po realizaci vnitřního zateplení dochází obvykle k nárůstu množství vlhkosti obsažené v konstrukci. Zvýšení vlhkosti je způsobeno tím, že konstrukce nedostává z interiéru předešlé množství tepelné energie. Ideální je stav, kdy po počátečním vzrůstu vlhkosti způsobené prováděním stavebních prací se obsah vody v konstrukci vrátí na původní či mírně zvýšenou hodnotu. Je třeba ověřit, zda konstrukce nevykazuje trend trvalého růstu vlhkosti a jaký je obsah vody (vodní páry) s ohledem na dřevěné části stavby. Obecně platí, že čím vyšší tloušťka tepelné izolace, tím více narůstá obsah vlhkosti v konstrukci. Konstrukce z betonu a plných pálených cihel zateplené zevnitř izolačními deskami Multipor v tloušťkách 50 až 60 mm jsou z hlediska vlhkosti bez významného ovlivnění. Množství zkušeností z realizací na podkladech z betonu a plných pálených cihel umožňuje ve standardních případech aplikovat desky Multipor v tloušťkách 50 až 60 mm i bez výpočetní simulace. MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 13

14 POSTUP MONTÁŽE TEPELNĚIZOLAČNÍCH DESEK Realizace vnitřního zateplení Vnitřní zateplení se provádí na základě projektu, který řeší volbu tloušťky tepelné izolace, použité materiály, detaily napojení na vnitřní stěny, detaily ostění, nadpraží a parapetů oken. Bez projektu vnitřního zateplení hrozí poruchy funkčnosti celého systému. Příprava podkladu Podklad pro lepení musí být pevný (přídržnost min. 0,08 MPa), čistý a zbavený prachu. Původní malby odstraňte. Nesoudržné omítky musí být nahrazeny. Nerovnost podkladu je maximálně 5 mm na bm. Pro vyrovnání podkladu použijte běžnou vápenocementovou omítku označení GP podle ČSN EN 998-1, třídy CS II. Všechna napojení na připojené konstrukce musí být oddilatovány. Úprava podkladu před lepením desek Multipor Rovný betonový, cihelný podklad druh podkladu úprava poznámka Žádná Pokud je to nutné, odstranit prach, nečistoty a zbytky barev. Nerovný povrch Vyrovnávací omítka Vápenocementová omítka tř. CS II. Nerovnoměrné nebo uvolněné staré omítky Vyspravit, nebo odstranit Podklad z vápenocementové maltoviny tř. CS II, vyhladit. Vápenná nebo vápenocementová omítka Žádná Zbavit prachu, nečistoty a zbytků barev, případně individuálně nahradit. Sádrová omítka Posoudit Řídit se doporučením projektu vnitřního zateplení. Stará barva Odstranit Zcela odstranit. Tapeta Odstranit Otryskat, obrousit, beze zbytku. Mokré zdivo Odstranit příčinu vlhkosti, izolovat, vysušit Nahradit porušenou vodorovnou nebo svislou izolaci, opravit příčinu vnikání vlhkosti do konstrukce, vysušit. Hliněné omítky Žádná Pokud je to nutné, vyrovnat hliněnou omítkou. Suché omítky SDK desky Odstranit V případě potřeby vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. Keramické obklady Odstranit V případě potřeby vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. Lehké konstrukce Bez garance Není vhodné pro vnitřní zateplení. Stávající vnitřní zateplení (EPS, MW) Odstranit Odstranit původní zateplení, v případě potřeby sanovat a vyrovnat podklad omítkovinou tř. CS II. 14

15 Posouzení rovinnosti podkladu Namíchání lepicí malty Malta se namíchá s předepsaným množstvím vody podle informací v tištěném návodu na papírovém obalu. Maltu je možné zpracovávat při teplotě vzduchu a konstrukce nad +5 C. Malta se rozmíchá vhodným mísidlem až do zpracovatelsky vhodné konzistence. Malta, v závislosti na povětrnostních podmínkách, se nechá přibližně 5 minut stát a potom se znovu promíchá. Takto je připravená na nanášení. Čas zpracovatelnosti je asi 1,5 hodiny. Míchadla po použití ihned očistíme. Lepení desek Pro lepení desek Multipor se používá výhradně lehká lepicí malta výrobcem doporučená pro tento účel. Lepicí malta se nanáší rovnoměrně po celé ploše desky ozubeným hladidlem zub mm, s kolmou orientací na budoucí směr posunu při lepení desky. Při výšce řádků nanesené malty 10 mm je možné vyrovnat nerovnosti podkladu až do 5 mm. Celoplošné lepení je podmínkou správné funkce vnitřní izolace. Jiný způsob lepení není přípustný. Nanášení malty Multipor Postup montáže desek Před lepením první řady desek je nutné zkontrolovat rovinnost podlah. Nerovnosti vyrovnáme těsnicí páskou u podlahy. Doporučujeme založení na konopné pásce. Rovinnost první řady kontrolujeme příslušným měřidlem. S lepením desek se začíná od spodního rohu stěny. Desky se umísťují těsně na sraz k sobě a vzájemný přesah spár ve vazbě je minimálně 250 mm. Desku s nanesenou maltou přiložíme ke konstrukci 3 4 cm od budoucí pozice desky a mírně přitlačíme. Tlakem a posunutím desku vyrovnáme a dorazíme na sraz. Na desky neboucháme. Desky se ve styčných spojích mezi sebou nelepí. Maltu, která zůstala na podkladu po posunu, odstraníme, aby nepřekážela při umísťování další desky. Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení desek po jednotlivých řadách ve vazbě směrem nahoru, přičemž dbáme na to, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry a aby se do spár na styku izolačních desek nedostala lepicí malta. Případné mezery v zateplovací rovině je možné opravit odřezanými kusy desky Multipor. Pruhy malty kolmo na směr rozmazání Míchání lehké malty Multipor Pružné oddělení od podlahy MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 15

16 Mírným tlakem na desku a posunutím nalepíme Zbytky produktu Multipor jsou inertní materiál z písku a vápna. Lze je bez komplikací skládkovat. Instalace se provádí na základě projektu. Pro vývody elektroinstalace se předem na stěnu montují příslušné přípravky, obvykle z plastu. Plastové nástavce je možné použít i pro dodatečnou montáž těžších předmětů. Pro menší a lehké předměty do asi 5 kg je možné pro uchycení použít vhodné spirálové kotvy. Řezání a opracování desek Multipor Desky Multipor se dají jednoduše a přesně řezat ruční pilou s jemnými zuby. Po zatuhnutí lepicí malty můžeme přebrousit hrany izolačních desek, aby se odstranily drobné nerovnosti a výstupky. Broušení se provádí brusnou deskou se skelným papírem, rovinatost se kontroluje dvoumetrovou latí. Přizpůsobení geometrii budovy do oblých či zkosených tvarů je možné provést brusným hladítkem. Před realizací dalších vrstev zateplovacího systému Multipor je potřeba zbroušený prach z povrchu desek důkladně odstranit. Řezání odpovídajícího rozměru desky Ostění otvorů a vyztužení rohů, instalace Do ostění otvorů se celoplošně vlepí izolační desky Multipor nebo Multipor desky pro ostění. Tloušťka desek pro ostění je od 20 mm. Desky se od rámu okna dilatačně oddělí vhodným trvale pružným tmelem. Pro zpevnění rohů otvorů (rohy okolo oken a dveří) je potřeba použít perlinku osazenou diagonálně do lepicí malty. V rozích otvorů aplikujeme kusy armovací mřížky (zhruba ). Montáž nástavce pro zásuvku elektroinstalace Montáž kotvicího nástavce Nařezání desky ze zadní strany Osazení spirálové kotvy Mechanické kotvení U vnitřního zateplení deskami Multipor se obvykle mechanické kotvení nepoužívá. Projekt vnitřního zateplení může mechanické kotvení předepsat v případech nedostatečně soudržného podkladu, případně na stropních 16

17 konstrukcích. Mechanické kotvení se provádí na základě statického výpočtu, který určí druh a počet hmoždinek. Doporučené jsou výhradně šroubovací talířové hmoždinky s talířem o průměru minimálně 60 mm (např. Bravoll PTH, Ejotherm STR U) nebo injektážní nerezové kotvy (např. Spiral Anksys). Kotvení je osazeno do roviny povrchu desek. Do materiálů s nižší objemovou hmotností, např. dřevo, se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Při volbě délky hmoždinky je potřeba zohlednit materiál a druh podkladu a skutečnou tloušťku omítky, aby bylo možné zaručit dodržení předepsané minimální kotevní délky hmoždinky do nosného podkladu. Mechanické kotvení se provádí při lepení obkladů na vnitřní straně konstrukce. Šroubovací talířová hmoždinka Povrchové úpravy V prostorech nenáročných na estetický vzhled (technické místnosti, sklady, sklepy apod.) je možné Multipor ponechat bez povrchové úpravy, případně na povrch Multiporu aplikovat nátěr či nástřik silikátovou barvou. Do prostředí s požadavkem na povrch krytý omítkou se finální vrstva provádí z předepsané omítkoviny Lehké malty Multipor, která je vyztužena vhodnou sklosíťovinou. Při požadavku na velmi hladké povrchy doporučujeme jako finální vrstvu aplikovat do ještě vlhké krycí omítky z minerální omítky Lehká malta Multipor vrstvu vápenocementového štuku. Před aplikací omítky musí být splněny následující předpoklady: přilepení desek musí být dostatečně vyzrálé (2 3 dny po nalepení), povrch desek Multipor musí být rovný, suchý a čistý, spáry a poškození musí být opravené (spáry do 2 mm není třeba vyplnit), napojení na jiné konstrukce musí být hotové (prostupy, ostění oken, přesahy na vnitřní konstrukce), jsou osazeny výztužné profily se sklosíťovinou u rohů a u ostění otvorů. Nanesení podkladové vrsty omítky z Lehké malty Multipor Vložení výztužné sklosíťoviny Překrytí výztužné sklosíťoviny Na izolační desky rovnoměrně naneseme pomocí nerezového zubového hladítka podkladní vrstvu. Doporučujeme, aby hladítko mělo zuby velikosti mm a výsledná podkladní vrstva tak byla v tloušťce minimálně 5 mm. Následně do ještě čerstvé malty vložíme sklotextilní síťovinu (perlinku), kvůli snadnější manipulaci nastříhanou na pásy potřebné (resp. snadno zpracovatelné) délky. Doporučujeme perlinku s okem mm, např. typ Vertex R 85 A 101. Jednotlivé kusy perlinky se překrývají s přesahem 100 mm. Přesah sklotextilní mřížky na nároží činí 100 mm. Pomocí nerezového hladidla se perlinka vtlačí do podkladní vrstvy lepicí malty a důkladně se za- MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 17

18 Doporučené povrchové úpravy desek Multipor povrchová úprava postup poznámka Omítka z Lehké malty Multipor s barvou Vápenocementový štuk s barvou Keramický obklad Tapeta Ve dvou vrstvách, vyztužená síťovinou, povrch silikátová barva. Ve vrstvě 2 3 mm, na podkladní vyztuženou vrstvu z Lehké malty Multipor. Na vyztuženou přikotvenou vrstvu omítky s perlinkou. Z dřevitého papíru. Vyhladit nerezovým nebo plastových hladítkem, proces mokré do mokrého. Hladší povrch, vyhladit filcem, proces mokré do mokrého. Do 20 kg/m 2. Lepení na vyrovnaný podklad z vápenocementového štuku. Bez penetrace. Dřevěné obložení Podle projektu vnitřního zateplení. Montáž na samostatný rošt kotvený do nosného podkladu. Barvy, další vrstvy Silikátové barvy. Nátěr, nástřik, nanášení válečkem. hladí další vrstvou malty ( mokré do mokrého ) tak, aby byla ve vnější třetině vrstvy. Zatlačení se provádí kolmo na směr hřebínku podkladní vrstvy. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výstužné vrstvy cca 6 mm. Konečná povrchová úprava se provede silikátovou barvou nástřikem, nátěrem nebo válečkem. Další možné povrchové úpravy Jemnozrnné a strukturované omítky V případě požadavku na povrchovou úpravu s velmi hladkým povrchem či strukturovaným povrchem je možné na krycí vyztuženou vrstvu omítky z Lehké malty Multipor provést finální vrstvu jemnozrnnou vápenocementovu omítkou štukem třídy CS I/CS II podle ČSN EN Štuk se nanáší přímo do vrstvy lehké malty a perlinky nebo na povrch z lehké malty ve vrstvě 2 3 mm. Úprava povrchu se provede filcováním. Konečná úprava se zajistí silikátovou barvou. Jako finální povrch lze použít i strukturální silikátové omítky. Struktura povrchu se vytvoří nerezovým hladítkem. Obklady Vnitřní povrch je možné obložit z keramických obkladů lepených do vrstvy flexibilního lepidla přes výztužnou vrstvu kotvenou pomocí šroubovacích hmoždinek či kotev. Kotvení se provádí před montáží obkladů v počtu kotev asi 4 ks/m 2. Lepení se realizuje na vyzrálý a přikotvený podklad nejdříve pět dnů po nalepení desek Multipor. Maximální hmotnost dlaždic včetně lepidla je 20 kg/m 2. Dřevěné a jiné obklady se provádějí na samostatný nosný systém kotvený přes izolaci až do nosného podkladu. Způsob kotvení řeší projekt statiky a vnitřního zateplení. Použití obkladů je nutné pomocí výpočtu na vlhkostní chování konstrukce ověřit. Tapety Jako finální povrch lze použít tapety z dřevitého papíru, papírové reliéfní tapety či vlastní dekorované papírové tapety. Podmínkou je vhodné vnitřní prostředí okolo 20 C a 50 % relativní vzdušné vlhkosti. Pod tapety doporučujeme povrch srovnat pomocí jemnozrnné vápenocementové omítky. Nářadí pro práci Pilka s jemnými zuby S pilou s jemnými zuby se Multipor rychle, přesně a jednoduše řeže. Zubová stěrka Hladítkem se zuby se nanáší Lehká lepící malta Multipor na desky. Pro desky do tloušťky 140 mm je vhodné hladítko se zubem mm, pro silnější desky se zubem mm. Po použití hladítko ihned očistěte od zbytků malty. Brusné hladítko Multipor se snadno a jednoduše brousí. Brousit můžete rovné hrany, plochy ale i zaoblení a zkosení. Po broušení odstraňte z desek přebytečný prach tak, aby nanášená malta na desce měla dostatečnou přídržnost. 18

19 Kalkulace nákladů na vnitřní zateplení * pracovní postup materiál spotřeba pracnost poznámka Odstranění staré malby - - Podle rozsahu Oškrábat, otryskat Odstranění nesoudržných zbytků - - Podle rozsahu Vyspravení nesoudržné konstrukce Vápenocementová malta Podle rozsahu poškození Podle rozsahu poškození Odstranit nesoudržnou omítku, odstranit obklad, tapety apod. Vyspravit a vyrovnat podklad ** Lehká malta Multipor 3,5 kg/m min/m 2 Celoplošná aplikace Lepení desek Desky Multipor 4,3 ks/m 2 2,5 10 min/m 2 0,5 min/10 mm Omítka Lehká malta Multipor 4 kg/m 2 15 min/m 2 Podklad a krycí vrstva sklosíťoviny Sklosíťovina 1,1 m 2 /m 2 5 min/m 2 Barevný nátěr Silikátová barva 0,5 kg/m min/m 2 * Kalkulace se může lišit od použití finální povrchové úpravy a předepsaného kotvení. ** Do kalkulace je nutné zahrnout i plochu ostění a náběhy připojených konstrukcí. KONTAKTUJTE NÁS! Náš tým odborných poradců je vám k dispozici v průběhu pracovního týdne na těchto místech: Z3 Z2 Z4 Z1 V4 Z5 Z6 V5 V7 V2 Z7 Z8 V1 V6 V3 Kontakty na odborné poradce Region Západ Region Východ region kontakt region kontakt Z V V Z V Z V Z V Z V Z V Z Z Poradci pro projektanty, architekty / Techničtí poradci Region Západ Region Východ region kontakt region kontakt Z1, Z V1, V6, V Z1, Z V1, V2, V Z1, Z V Z2, Z V Z6, Z Bezplatná Ytong linka (8 16 hod) Produktový specialista pro rekonstrukce MULTIPOR PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 19

20 Odborné a technické informace uvedené v této brožuře zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech dodávaných společností Xella CZ, s.r.o. Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny technických údajů vyhrazeny. Vydání: 5/2015 Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Ytong linka (8 16 hod) telefon fax Ytong, Silka and Multipor are registered trademarks of the Xella Group.

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru CHARAKTERISTIKA NEPRAVIDELNÝ OBKLADOVÝ KÁMEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘÍPRAVA PODKLADU Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová

Více

Technický list StoLevell In Mineral

Technický list StoLevell In Mineral Minerální lepící a armovací malta Charakteristika Použití Vlastnosti interiér jako lepící a armovací stěrka pro StoTherm In Comfort pro vyrovnání hrubé stěny a vytvoření podkladu vhodného pro lepení minerální

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

Baumit Sádrové omítky

Baumit Sádrové omítky Baumit Sádrové omítky Pro zdravý a krásný interiér Kompletní produktová řada pro interiér Špičková kvalita Tradiční i trendové ztvárnění povrchů Sádrové omítky Žijte zdravěji a buďte styloví Vyberte si

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Fasádní pěnový polystyren

Fasádní pěnový polystyren Příprava před zateplením fasády 2. výběr tepelné izolace Na trhu máme široký výběr tepelných izolací vhodných k použití do kontaktních zateplovacích systémů. Níže uvedu všechny dostupné varianty tepelných

Více

Suchá směs pro tenkovrstvé zdění Lehce zpracovatelná Nízká spotřeba Přilnavá Ekologicky nezávadná. Zpracování

Suchá směs pro tenkovrstvé zdění Lehce zpracovatelná Nízká spotřeba Přilnavá Ekologicky nezávadná. Zpracování YTONG ZDICÍ MALTA Suchá směs pro tenkovrstvé zdění Přilnavá Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T) Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových tvárnic Ytong. Je určena pro vnitřní

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Více životního prostoru

Více životního prostoru Baumit Resolution Zateplovací systém Více životního prostoru Jedinečné tepelněizolační vlastnosti Maximální úspora podlahové plochy Minimální tloušťka obvodové konstrukce Baumit Resolution Extra štíhlá

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru CHARAKTERISTIKA ŘEZANÝ OBKLADOVÝ KÁMEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘÍPRAVA PODKLADU Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová nebo

Více

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

PRÉMIOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBVODOVÉ STĚNY

PRÉMIOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBVODOVÉ STĚNY Multipor minerální zateplovací desky PRÉMIOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBVODOVÉ STĚNY YTONG MULTIPOR 3 MULTIPOR MATERIÁL PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST Obvodové stěny pro dům s téměř nulovými účty za vytápění Nové trendy ve výstavbě

Více

Obsah ӏ Promat. 16 Promat. 16 Promat. Izolační materiály 16.2 16.4. Lepidla 16.5. Prostupy kouřovodů hořlavými materiály 16.6 16.8

Obsah ӏ Promat. 16 Promat. 16 Promat. Izolační materiály 16.2 16.4. Lepidla 16.5. Prostupy kouřovodů hořlavými materiály 16.6 16.8 Obsah ӏ Promat Izolační materiály 16.2 16.4 Lepidla 16.5 Prostupy kouřovodů hořlavými materiály 16.6 16.8 Promat ӏ Izolační materiály Izolační desky Promasil 950 KS Promasil 950 KS je druhou generací kalciumsilikátových

Více

. BEK tepelně izolační fasádní systémy

. BEK tepelně izolační fasádní systémy . BEK tepelně izolační fasádní systémy BEK certifikované tepelně izolační fasádní systémy patří do skupiny kontaktních tepelně izolačních systémů (ETICS), které se aplikují přímo na fasádu v souvrství

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina

platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina YTONG ZÁKLAD zdravého bydlení Proč stavět dům z Ytongu? optimální klima interiéru zdravé bydlení Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních

Více

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Stavební tepelná technika 1

Stavební tepelná technika 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika 1 Část B Prof.Ing.Jan Tywoniak,CSc. Praha 2011 04/11/2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. U podřezání a zarážení chromniklových desek

- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti. U podřezání a zarážení chromniklových desek Účelné doplnění sanace zdiva. Difúzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Difúzní lišta odstraňuje defekty

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Baumit Zateplení na zateplení

Baumit Zateplení na zateplení Baumit Zateplení na zateplení Zahřeje dvakrát více zdvojené zateplení systémem Baumit! Další zlepšení tepelné pohody interiéru Vysoká úspora energií v souladu s nejnovějšími předpisy Spolehlivé a trvanlivé

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Baumit Sádrové omítky

Baumit Sádrové omítky Baumit Sádrové omítky To nejlepší pro interiér Kompletní produktová řada pro interiér Špičková kvalita Tradiční i trendové ztvárnění povrchů Sádrové omítky Systémová řešení Vyberte si to nejlepší pro váš

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění Systémové řešení Ytong pro bezproblémovou dodatečnou montáž venkovních žaluzií Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu, vyvíjeno s výrobci žaluzií Voděodolný, trvanlivý, neobsahuje žádné škodlivé

Více