Obecná biologie - přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná biologie - přednášky"

Transkript

1 Obecná biologie - přednášky 1) Biogenní prvky H, C, N, O, P, S jsou základem látek nezbytných pro život H, C, O (N) jsou obsaženy v sacharidech H, C, O, (P) jsou obsaženy v lipidech H, C, N, O, S vytvářejí aminokyseliny H, C, N, O, P nukleotidy Sacharidy, lipidy, aminokyseliny a nukleotidy jsou základními stavebními jednotkami biomakromolekul (nadmolekulárních struktur) SACHARIDY Slouží jako zdroj energie pro okamžité využití (monosacharidy) zásoba energie (polysacharidy škrob, glykogen) stavební složka buněčných stěn (celulosa, chitin) Jednoduché Složené

2 Mono- (glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, deoxyribosa) oligo- (sacharosa, laktosa) polysacharidy (glykogen, škrob, celulosa) Monosacharidy: pentosy (v řetězci 5 uhlíků) a hexosy (6 uhlíků) Oligosacharidy: (obrázky v presentaci) - Chemická struktura škrobu (zásobní polysacharid rostlinných buněk) a glykogenu (živočišné buňky) (obrázky v presentaci) - Chitin (součást buněčných stěn hub) a celulosa (rostlin) - Peptidoglykan součást bakteriálních stěn MASTNÉ KYSELINY - nasycené - nenasycené - Složka lipidů - Skládají se ze dvou odlišných částí o Dlouhý uhlovodíkový řetězec obsahující pouze nepolární C-H vazby o Karboxylovou skupinu COO - - Lipidy o o o o Důležitá zásoba energie Hlavní složka buněčných membrán Hrají důležitou roli v buněčné signalizaci (steroidní hormony, molekuly lipidů přenášející signál z receptoru v buněčné membráně k cílové molekule uvnitř buňky) Tři hlavní skupiny lipidů:

3 o Lipidy = mastné kyseliny + glycerol (obrázky v presentaci) - Mastné kyseliny spolu s glycerolem vytvářejí triacylglyceroly (tuky) o o o Jsou nerozpustné ve vodě Akumulují se ve formě tukových kapének v cytoplasmě V případě potřeby jsou využívány jako zdroj energie - V molekulách tuků je v hmotnostní jednotce uloženo více než dvojnásobné množství energie v porovnání se sacharidy. - Tuky tedy dovolují uložení stejného množství energie jako sacharidy v méně než polovině váhy, což je důležité zejména pro živočichy vzhledem k jejich mobilitě. a. Fosfolipidy - Hlavní komponenty buněčných membrán o Fosfatidylová kyselina o Fosfatidyletanolamin o Fosfatidylcholin o Fosfatidylserin o Fosfatidylinositol o Sfingomyelin - Na glycerolové OH skupiny jsou esterovou vazbou navázány dvě molekuly vyšších mastných kyselin - Na třetí OH skupinu je navázán zbytek kyseliny fosforečné - Sfingomyelin je jediný fosfolipid v membránách, který neobsahuje glycerol v jeho molekule jsou dva uhlovodíkové řetězce spojené s polární fosfátovou skupinou serinem místo glycerolu b. Cholesterol + steroidy - Cholesterol je součástí buněčných membrán - Steroidní hormony jsou deriváty cholesterolu - Lipidy slouží jako signální molekuly uvnitř buněk (steroidy, fosfolipidy) i mezi buňkami (steroidy) - Lipidy vytvářejí membrány buněk a buněčných organel. - Hlavní lipidovou složkou biomembrám jsou fosfolipidy - Kromě nich se tvorby mnoha membrán účastní také glykolipidy a cholesterol

4 AMINOKYSELINY základní stavební jednotky peptidů a proteinů - Základní stavební jednotkou jsou a-aminokyseliny (L-) a-uhlík, váže aminoskupinu NH 2, karboxylovou skupinu COOH, vodík a postranní řetězec R kromě glycinu jsou a-uhlíky aminokyselin opticky aktivní - 22 aminokyselin využívaných při syntéze proteinů translací 1. aminokyseliny s nepolárním zbytkem glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, tryptofan, metionin, prolin 2. aminokyseliny s polárním zbytkem tyrozin, asparagin, glutamin, serin, treonin, cystein 3. aminokyseliny s kyselým zbytkem kyselina asparagová, kys. glutamová 4. kyseliny se zásaditým zbytkem histidin, arginin, lyzin selenocystein, pyrrolyzin - Aminokyseliny s kyselým zbytkem kyselina asparagová, kys. Glutamová - Aminokyseliny se zásaditým zbytkem histidin, arginin, lyzin

5 - Aminokyseliny s polárním zbytkem tyrozin, asparagin, glutamin, serin, treonin, cystein - Aminokyseliny s nepolárním zbytkem glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, tryptofan, metionin, prolin

6 BÁZE, NUKLEOSIDY, NUKLEOTIDY Stavební složky nukleových kyselin báze adenin (A), guanin (G), cytozin (C), thymin (T) u DNA adenin (A), guanin (G), cytozin (C), uracil (U) u RNA cukerná složka deoxyribosa u DNA (2-deoxy-b-D-ribosa) ribosa u RNA (b-d-ribosa) kyselina trihydrogenfosforečná cukerná složka spolu s kyselinou fosforečnou tvoří páteř řetězce nukleových kyselin, na (deoxy)ribosu je N-glykosidickou vazbou navázána báze Stavební složky nukleových kyselin báze DNA: RNA: adenin (A) guanin (G) cytozin (C) thymin (T) adenin (A) guanin (G) cytozin (C) uracil (U)

7 PURINOVÉ BÁZE PYRIMIDINOVÉ BÁZE Ribosa - cukerná složka ribonukleových kyselin

8 Deoxyribosa - cukerná složka deoxyribonukleových kyselin Deoxyribonukleosid Obecný vzorec ribonukleotidu

9 Ribonukleotidy Obecný vzorec deoxyribonukleotidu Deoxyribonukleotidy

10 Vzorce NTP, dntp a ddntp Rozdělení organismů podle zdrojů získávání: Uhlíku Energie Autotrofní: jako zdroj uhlíku využívají výhradně CO2. Heterotrofní: jako zdroj uhlíku využívají různé organické látky (soli organických kyselin, sacharidy, lipidy, aminokyseliny, peptidy, bílkoviny). Chemotrofní: energii získávají oxidací anorganických nebo organických látek a přeměňují ji na energii makroergických vazeb, převážně typu ATP. Chemolitotrofní zdroj uhlíku CO2 Chemoorganotrofní organické sloučeniny Fototrofní: získávají energii ze slunečního záření, přeměňují ji na energii ve formě ATP. Fotolitotrofní Fotoorganotrofní Podle vztahu k molekulárnímu kyslíku Obligátně (striktně) aerobní: rostou jen za přístupu kyslíku, energii získávají aerobní respirací. Do této skupiny patří většina chemolitotrofních a chemoorganotrofních organismů. Obligátně (striktně) anaerobní: rostou jen v nepřítomnosti kyslíku, energii získávají kvašením nebo anaerobní respirací. Fakultativně anaerobní: mohou růst jak v přítomnosti, tak i v nepřítomnosti kyslíku, a proto energii mohou získávat kvašením, anaerobní i aerobní respirací.

11 TŘI DOMÉNY ORGANISMŮ Archeální replikace a transkripce je mnohem příbuznější eukaryotické replikaci a transkripci než bakteriální. Translace archeí se vyznačuje jak prvky translace bakteriální, tak eukaryotické. Naopak metabolismus archeí je mnohem podobnější metabolismu bakterií než eukaryot. Podle současného stavu znalostí třídíme živé buněčné organismy do 3 domén: bakterie, archea a eukarya. První dvě domény se vyznačují prokaryotickým typem buněk, třetí eukaryotickým. Archea mají, stejně jako bakterie, prokaryotický typ buněk, evolučně leží mezi bakteriemi a eukaryoty. Bakterie (eubakterie) a archea (archeabakterie) Archea se od bakterií liší v několika základních molekulárních vlastnostech, současně se jimi podobají eukaryotům. Archea jsou vesměs organismy s neobvyklou fyziologií: extrémní halofilové, termoacidofilové a metanogenní organismy. SCHÉMA PROKARYOTICKÉ BUŇKY Prokaryotická buňka neobsahuje jádro ani další buněčné organely. DNA v prokaryotické buňce je spolu s proteiny, které se na ni vážou, organizována do struktury zvané nukleiod. Nukleoid není od ostatní buněčné hmoty oddělen membránou, replikace a transkripce DNA nejsou odděleny od translace jako v eukaryotických buňkách.

12 Schéma živočišné buňky Schéma rostlinné buňky Jádro Endoplasmatické retikulum Golgiho aparát spolu Lysosomy Mitochondrie Chloroplasty Peroxisomy Cytoplasmatická membrána Buněčná stěna Vakuoly a) Buněčné jádro - Obsahuje hlavní buněčnou genetickou výbavu - Probíhá v něm syntéza DNA (replikace) a RNA (transkripce) b) Mitochondrie - Spolu s jádrem a chloroplasty další organela obsahující DNA. - Vyskytuje se jak u rostlinných, tak i u živočišných buněk. - Mitochondrie jsou obklopeny dvojitou membránou.

13 - Tyto organely se úzce specializují na získávání energie procesem oxidační fosforylace, enzymy účastnící se tohoto procesu jsou inkorporovány ve vnitřní membráně mitochondrií. - Výsledkem oxidační fosforylace je tvorba ATP molekula poskytující energii při většině metabolických procesů (podobně v chloroplastech se při fotosyntéze získaná energie skladuje ve formě ATP). - c) Endoplasmatické retikulum - Drsné: vážou se na ně ribosomy syntetizující proteiny, jejichž konečné místo určení (výkonu funkce) je plasmatická membrána, endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát, lysosomy nebo jsou sekretovány ven z buňky. Proteiny, které zůstávají v cytosolu nebo jsou transportovány do jádra, mitochondrií, chloroplastů nebo peroxisomů, jsou syntetizovány na volných ribosomech, které se na ER nevážou. - Hladké: probíhá v něm metabolismus lipidů. Je to hlavní místo, ve kterém jsou syntetizovány membránové lipidy v eukaryotických buňkách (fosfolipidy, glykolipidy, cholesterol). - Lipidy a proteiny jsou z ER transportovány na místo určení ve vezikulách nebo navázané na nosičový protein. - Transport probíhá v transportních vezikulách v několika krocích: Z tranzitního ER do ER-Golgi přechodného prostoru a dále do Golgiho aparátu Transport mezi různými kompartmenty Golgiho aparátu Mezi Golgiho aparátem a lysosomy (plasmatickou membránou) d) Golgiho aparát - Je tvořen zploštělými, membránou obklopenými váčky a asociovanými vezikulami. Striktní orientace. - Golgiho aparát slouží jako mezistanice pro mnoho proteinů, které jsou syntetizovány na drsném ER. - V Golgiho aparátu (komplexu) tyto proteiny procházejí dalšími úpravami a jsou tříděny pro dopravu na požadované místo v buňce. - V Golgiho aparátu také dochází k syntéze glykolipidů a sfingomyelinu. - V rostlinných buňkách jsou v Golgiho aparátu syntetizovány také složené polysacharidy, které tvoří buněčnou stěnu

14 e) Lysosomy - Membránové organely - Lysosomy obsahují různé trávící enzymy (včetně proteáz), které se účastní odbourávání nepotřebných nebo poškozených buněčných struktur. - V lysosomech bylo charakterizováno asi různých degradačních enzymů, které se podílejí na štěpení proteinů, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů. - Mutace v genech, které kódují tyto proteiny, jsou odpovědné asi za 30 lidských genetických chorob, nazývaných lysosomálními akumulativními chorobami, protože nedegradované sloučeniny se hromadí uvnitř lysosomů postižených jedinců. f) Peroxisomy - Malé organely s jednoduchou membránou. - Obsahují enzymy katalyzující oxidační reakce. - V peroxisomech probíhají oxidace toxických molekul (kyselina močová, peroxid vodíku, aminokyseliny, puriny, methanol apod.) a odbourávání lipidů. - Podobně jako mitochondrie a chloroplasty se rozmnožují dělením. g) Chloroplast - Vedle jádra a mitochondrie další buněčná organela, která obsahuje DNA. - Vyskytuje se pouze u rostlinných buněk. - Obsahuje geny kódující proteiny účastnící se transkripce, translace, fotosyntézy aj. - Součástí chloroplastů je dvojitá membrána, ve které jsou zabudovány proteiny účastnící se fotosyntézy získávání energie ze slunečního záření. h) Buněčná stěna - Nachází se pouze u rostlin a hub. - Obklopuje, chrání a dává tvar rostlinným buňkám. - Rostlinné buňky zbavené buněčné stěny jsou křehké a snadno zranitelné. To vyplývá ze stavby rostlinné buňky. Její cytoskelet nemá žádnou odolnost vůči tlaku, kterou vykazují živočišné buňky. Proto i malá změna osmotického tlaku v kultivačním médiu může vést k prasknutí rostlinných buněk zbavených buněčné stěny. - Buněčná stěna je pro tyto buňky nezbytná. i) Vakuola - V rostlinných a kvasinkových buňkách vakuoly nahrazují lysosomy. - Slouží k uchování zásobních látek, udržování vnitřního tlaku buňky a osmotické rovnováhy

15 2) Struktura proteinů Molekulární biologie Studuje vztah struktury a interakcí biologických makromolekul k funkcím a vlastnostem živých soustav. Zkoumá vztah mezi dvěma úrovněmi živých soustav, tj. vztah mezi fyzikální a chemickou úrovní (struktura a interakce biologických makromolekul) a biologickou úrovní (funkce a vlastnosti živých soustav). Informační biomakromolekuly proteiny nukleové kyseliny polysacharidy polymer molekula složená z mnoha kovalentně spojených malých molekul (stavební jednotky polymeru) homopolymer stejné stavební jednotky (škrob, glykogen) heteropolymer (kopolymer) různé jednotky Základní stavební jednotkou jsou a-aminokyseliny (L-) a-uhlík, váže aminoskupinu NH2, karboxylovou skupinu COOH, vodík a postranní řetězec R kromě glycinu jsou a-uhlíky aminokyselin opticky aktivní

16 amfolyty, izoelektrický bod 21 aminokyselin využívaných při syntéze proteinů translací Tvorba peptidové vazby Peptidová vazba vazba mezi COOH jedné aminokyseliny a NH2 druhé aminokyseliny Oligopeptidy, polypeptidy, proteiny

17 Struktura proteinů Primární struktura Sekundární struktura Terciární struktura Kvartérní struktura Primární struktura proteinů pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci Biologický význam primární struktury veškerá informace, potřebná pro tvorbu vyšších struktur a pro správnou funkci proteinu, je obsažená v primární struktuře proteinu. Sekundární struktura: a-helix Při vytváření sekundární a terciární struktury proteinů se významně uplatňují nekovalentní interakce proteinů Nekovalentní interakce proteinů - iontová vazba mezi pozitivně nabitými skupinami lyzinu, argininu a histidinu a negativně nabitými skupinami kys. glutamové a asparagové - vodíková vazba mezi CO-skupinou jedné peptidové vazby a NH-skupinou vazby druhé (ve stejném polypeptidovém řetězci nebo mezi různými řetězci)

18 - vodíková vazba mezi hydroxylovou skupinou serinu (tyrozinu) a CO-skupinou peptidové vazby - interakce polárních skupin s vodou - hydrofobní interakce Nekovalentní interakce: ve vodném prostředí mnohem slabší než vazby kovalentní, na druhé straně ke stabilizaci struktury proteinu přispívá velký počet vazeb tohoto druhu. Na strukturu proteinu má vliv rozložení aminokyselin v polypeptidovém řetězci: polární (hydrofilní) aminokyseliny mají tendenci orientovat své postranní řetězce směrem ven, nepolární (hydrofobní) naopak směrem dovnitř. Sbalování proteinů: Vytváření sekundární a terciární struktury Sekundární struktura proteinů a-helix Sekundární struktura proteinů b-skládaný list Orientace spojovaných řetězců může být - paralelní, tj. směr od C-konce k N-konci poskládaných úseků nebo polypeptidových řetězců je stejný - antiparalelní, tj. směr od C-konce k N-konci poskládaných úseků nebo polypeptidových řetězců je protichůdný

19 N-konec peptidu C-konec peptidu

20 Model struktury b-skládaného listu: pohled shora Model struktury b-skládaného listu: pohled z boku Vytváření disulfidické vazby mezi dvěma vzdálenými cysteiny

21 Sbalování proteinů do nativní formy - samosestavování Sbalování proteinů za přítomnosti chaperonů a) Mnoho proteinů ke svému správnému sbalení potřebují asistenci (1) Hsp70, molekulárního chaperonu, který se přechodně váže ke vznikajícímu proteinu, který se vynořuje z ribosomu. Správné sbalení některých proteinů závisí také (2) na komplexu TCiP, komplexu ve tvaru soudku složeného z molekul chaperonu Hsp60 b) GroEL, bakteriální homolog TCiP Komplex ve tvaru soudku se skládá ze 14 identických podjednotek o MW Da. Vlevo: Konformace v nepřítomnosti ATP nebo v přítomnosti ADP je kompaktnější, váže částečně nebo špatně sbalené proteiny. Vpravo: Vazba ATP vede k vytvoření volnější konformace, ze které se uvolňují sbalené proteiny.

22 Proteinové domény Proteinové domény úsek proteinu, který je charakteristický určitou primární, sekundární a terciární strukturou, které určují v rámci proteinu specifickou funkci tohoto úseku vazebná doména Kvartérní struktura týká se oligomerních proteinů, tj. proteinů, které jsou složeny z více řetězců Sestavování oligomerních proteinů a nadmolekulárních struktur Enzymové komplexy, ribozomy, proteinové filamenty, membrány sestavují se v buňce spojováním menších podjednotek hlavně nekovalentními interakcemi vazba povrchu jedné podjednotky na roztažené vlákno smyčky druhé podjednotky vzájemným ovíjením dvou a více a-helixů, z nichž každý je součástí jiné podjednotky (protofibrily keratinů vlasů a kolagenů kůže) spojením komplementárních pevných povrchů dvou různých podjednotek Vazbou dvou podjednotek se obvykle zvýší afinita k třetí, komplex o třech podjednotkách je stabilnější než dvoupodjednotkový komplex atd. dimery filamenty vláknité proteiny, vzniklé z globulárních podjednotek (aktinový filament tvoří cytoskelet eukaryotických buněk) plátové (proteiny v membránách) a tubulární (kapsidy některých virů) proteinové struktury Samosestavování nadmolekulárních struktur bez jakékoli vnější instrukce, jde o spontánní seskupování proteinových podjednotek a jejich spojování nekovalentními interakcemi za vzniku nadmolekulárních proteinových struktur Př. kapsid viru tabákové mozaiky, ribozom

23 Denaturace a renaturace proteinů Denaturace proteinu vlivem vysokých teplot, extrémních hodnot ph, vysokých koncentrací solí atd. ztrácí protein svou sekundární a terciární strukturu. Primární struktura zůstává zachována. V důsledku změn konfirmace protein ztrácí svou biologickou funkci. Renaturace proteinu proces opačný k denaturaci, tj. obnovení původní konformace. Renaturace je obvykle pouze částečná. K úspěšné renaturaci je potřeba, aby denaturace a následná renaturace byla provedena šetrně. RNAasa denaturace vysokými koncentracemi močoviny, po odstranění močoviny dialýzou došlo k obnovení původní struktury i enzymové aktivity. To je jeden z důkazů, že konformace proteinů je určena primární strukturou aminokyselin.

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace ukleové kyseliny Replikace Transkripce, RA processing Translace Prokaryotická X eukaryotická buňka Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen) Život závisí na schopnosti

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová Struktura proteinů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Mezi proteinogenní aminokyseliny patří a) kyselina asparagová b) kyselina glutarová c) kyselina acetoctová d) kyselina glutamová Mezi proteinogenní

Více

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny Dělení aminokyselin Z hlediska obsahu v živé hmotě Z hlediska významu ve výživě Z chemického hlediska Z hlediska rozpustnosti Dělení aminokyselin Z hlediska obsahu v

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Chemické složení buňky Cíl přednášky: seznámit posluchače se složením buňky po chemické stránce Klíčová slova: biogenní prvky, chemické vazby a interakce, uhlíkaté sloučeniny,

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). Typy nukleových kyselin Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid): deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě a

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Proteiny Genová exprese 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Bílkoviny (proteiny), 15% 1g = 17 kj Monomer = aminokyseliny aminová skupina karboxylová skupina α -uhlík postranní řetězec Znát obecný vzorec

Více

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test Testové úlohy aminokyseliny, proteiny post test 1. Které aminokyseliny byste hledali na povrchu proteinů umístěných uvnitř fosfolipidových membrán a které na povrchu proteinů vyskytujících se ve vodném

Více

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat Biologie buňky 1665 - Robert Hook (korek, cellulae = buňka) Cytologie - věda zabývající se studiem buňek Buňka ozákladní funkční a stavební jednotka živých organismů onejmenší známý uspořádaný dynamický

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi Základy biochemie Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi významné pro medicínu a farmacii

Více

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace Nukleové kyseliny Úvod Makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí informaci. Jsou to makromolekulární látky uspořádané do dlouhých. Řadí se mezi tzv.. Jsou přítomny ve buňkách a virech. Poprvé

Více

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Molekulární základy dědičnosti Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulární genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace DNA RNA

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017 ukleové kyseliny Milan aminger BiGy Brno 2017 ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné

Více

Přírodní polymery proteiny

Přírodní polymery proteiny Přírodní polymery proteiny Funkční úloha bílkovin 1. Funkce dynamická transport kontrola metabolismu interakce (komunikace, kontrakce) katalýza chemických přeměn 2. Funkce strukturální architektura orgánů

Více

pátek, 24. července 15 BUŇKA

pátek, 24. července 15 BUŇKA BUŇKA ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA mitochondrie ribozom hrubé endoplazmatické retikulum cytoplazma plazmatická membrána mikrotubule lyzozom hladké endoplazmatické retikulum Golgiho aparát jádro jadérko chromatin volné

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)

PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.) PROTEINY Biochemický ústav LF MU 2013 - (H.P.) 1 proteiny peptidy aminokyseliny 2 Aminokyseliny 3 Charakteristika základní stavební jednotky proteinů geneticky kódované 20 základních aminokyselin 4 a-aminokyselina

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost BUŇKA Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence Buňka je schopna uskutečňovat základní funkce organismu: obrázky použity z Nečas: BIOLOGIE LIDSKÉ TĚLO Alberts: ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE

Více

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy. POLYPEPTIDY Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy. Hormony = katalyzátory v živočišných organismech (jsou

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_413 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu V předcházejících kapitolách bylo konstatováno, že geny jsou uloženy na chromozomech a kontrolují fenotypové vlastnosti a že chromozomy se

Více

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Ivo Frébort Polysacharidy Funkce: uchovávání energie, struktura, rozpoznání a signalizace Homopolysacharidy a

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života HISTORIE 1. H. Braconnot (30. léta 19. století) - Strassburg vinné kvasinky izolace matiére animale. 2. J.F. Meischer - experimenty z hnisem štěpení trypsinem odstředěním

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Bílkoviny - proteiny

Bílkoviny - proteiny Bílkoviny - proteiny Proteiny jsou složeny z 20 kódovaných aminokyselin L-enantiomery Chemická struktura aminokyselin R představuje jeden z 20 různých typů postranních řetězců R Hlavní řetězec je neměnný

Více

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky 1.Biologie buňky 1.1.Chemické složení buňky 1. Stavbu molekuly DNA objasnil: a) J. B. Lamarck b) W. Harwey c) J.Watson a F.Crick d) A. van Leeuwenhoeck 2. Voda obsažená v buňkách je: a) vázaná na lipidy

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Přípravný kurz z biologie MUDr. Jana Kolářová, CSc. témata 1 Mgr. Kateřina Caltová témata 3-5 doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. 2 + 6-10 materiály k

Přípravný kurz z biologie MUDr. Jana Kolářová, CSc. témata 1 Mgr. Kateřina Caltová témata 3-5 doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. 2 + 6-10 materiály k Přípravný kurz z biologie MUDr. Jana Kolářová, CSc. témata 1 Mgr. Kateřina Caltová témata 3-5 doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. 2 + 6-10 materiály k přípravnému kurzu: stránka Ústavu lékařské biologie a

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Syllabus přednášek z biochemie

Syllabus přednášek z biochemie Biochemie úvod Syllabus přednášek, z čeho studovat Definice oboru V čem se biochemie liší Charakteristika a složení živých systémů Organizace živých systémů Prokaryotní a eukaryotní buňky Syllabus přednášek

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I V E S T I E D Z V J E V Z D Ě L Á V Á Í AMIKYSELIY PEPTIDY AMIKYSELIY = substituční/funkční deriváty karboxylových kyselin = základní jednotky proteinů (α-aminokyseliny) becný vzorec 2-aminokyselin (α-aminokyselin):

Více

CHEMICKÉ SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍ BUŇKY. Sloučeniny: Nízkomolekulární: aminokyseliny, monosacharidy, oligosacharidy, hexosaminy, nukleotidy, voda

CHEMICKÉ SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍ BUŇKY. Sloučeniny: Nízkomolekulární: aminokyseliny, monosacharidy, oligosacharidy, hexosaminy, nukleotidy, voda CHEMICKÉ SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍ BUŇKY Prvky : Makrobiogenní C, H, O, N, S, P, K, Na, Mg Mikrobiogenní - Fe, Cu, Mn, Co, F, Br, Si, Sr, Va, Zn, Ba Sloučeniny: Nízkomolekulární: aminokyseliny, monosacharidy,

Více

Základy buněčné biologie

Základy buněčné biologie Maturitní otázka č. 8 Základy buněčné biologie vypracovalo přírodozpytné sympózium LP, AM & DK na konferenci v Praze, 1. Máje 2014 Buňka (cellula) je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních

Více

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Nukleové kyseliny příručka pro učitele Téma Nukleové kyseliny je završením základních kapitol z popisné chemie a je tedy zařazeno až na její závěr. Probírá se v rámci jedné, eventuálně

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

ÚVOD DO BIOCHEMIE. Požadavky ke zkoušce: * učivo z přednášek. Doporučená literatura: Karlson, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981.

ÚVOD DO BIOCHEMIE. Požadavky ke zkoušce: * učivo z přednášek. Doporučená literatura: Karlson, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981. Požadavky ke zkoušce: * učivo z přednášek Doporučená literatura: Karlson, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981. ÚVOD DO BIOCHEMIE Termín BIOCHEMIE poprvé použil F. Hoppe-Seyler v roce 1903, ale

Více

aminokyseliny a proteiny

aminokyseliny a proteiny aminokyseliny a proteiny funkce proteinů : proteiny zastávají téměř všechny biologické funkce, s výjimkou přenosu informace stavební funkce buněk a tkání biokatalyzátory-urychlují biochemické reakce -

Více

Translace (druhý krok genové exprese)

Translace (druhý krok genové exprese) Translace (druhý krok genové exprese) Od RN k proteinu Milada Roštejnská Helena Klímová 1 enetický kód trn minoacyl-trn-synthetasa Translace probíhá na ribosomech Iniciace translace Elongace translace

Více

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny.

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny. Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny. Struktura a vlastnosti aminokyselin 1. Zakreslete obecný vzorec -aminokyseliny. Která z kodovaných aminokyselin se z tohoto vzorce vymyká? 2. Které aminokyseliny mají

Více

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě BIOLOGICKÉ VĚDY Podle zkoumaného organismu Mikrobiologie (viry, bakterie) Mykologie (houby) Botanika (rostliny) Zoologie (zvířata) Antropologie (člověk) Hydrobiologie (vodní organismy) Pedologie (půda)

Více

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Nukleové kyseliny. obecný přehled Nukleové kyseliny obecný přehled Nukleové kyseliny objeveny r.1868, izolovány koncem 19.stol., 1953 objasněno jejich složení Watsonem a Crickem (1962 Nobelova cena) biopolymery nositelky genetické informace

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Biochemie I 2016/2017. Makromolekuly buňky. František Škanta

Biochemie I 2016/2017. Makromolekuly buňky. František Škanta Biochemie I 2016/2017 Makromolekuly buňky František Škanta Makromolekuly buňky ukry Tuky Bílkoviny ukry Jsou sladké Přehled strukturních forem sacharidů Monosacharidy Disacharidy Polysacharidy Ketotriosa

Více

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy 1 Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny (NK) sice tvoří malé procento hmotnosti buňky ale významem v kódování genetické informace a její expresí zcela nezbytným typem biopolymeru všech živých soustav a)

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

Tomáš Oberhuber. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Tomáš Oberhuber. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Buňka buňka je základní stavební prvek všech živých organismů byla objevena Robertem Hookem roku 1665 jednodušší

Více

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových

Více

BIOLOGICKÉ ÚVOD ZÁKLADY MOLEKULÁRN RNÍ BIOLOGIE

BIOLOGICKÉ ÚVOD ZÁKLADY MOLEKULÁRN RNÍ BIOLOGIE BIOLOGICKÉ VĚDY ÚVOD ZÁKLADY MOLEKULÁRN RNÍ BIOLOGIE DOPORUČEN ENÁ LITERATURA Jan Šmarda BIOLOGIE PRO PSYCOLOGY A PEDAGOGY Jan Šmarda ZÁKLADY BIOLOGIE A ANATOMIE PRO STUDUJÍCÍ PSYCOLOGIE Zdeněk Wilhelm

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu: Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK ázev školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: ázev projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek pro

Více

5. Lipidy a biomembrány

5. Lipidy a biomembrány 5. Lipidy a biomembrány Obtížnost A Co je chybného na často slýchaném konstatování: Biologická membrána je tvořena dvojvrstvou fosfolipidů.? Jmenujte alespoň tři skupiny látek, které se podílejí na výstavbě

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY

STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Morfologie (tvar) bakterií STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Tři základní tvary Koky(průměr 0,5-1,0 µm) Tyčinky bacily (šířka 0,5-1,0 µm, délka 1,0-4,0 µm) Spirály (délka 1 µm až100 µm) Tvorba skupin

Více

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav Buněčná teorie: Počátky formování: 1840 a dále, Jan E. Purkyně myšlenka o analogie rostlinného a živočišného těla (buňky zrníčka) Schwann T. Virchow R. nové buňky vznikají pouze dělením buněk již existujících

Více

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ BIOMEMRÁNA BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA - všechny buňky na povrchu plazmatickou membránu - Prokaryontní buňky (viry, bakterie, sinice) - Eukaryontní buňky vnitřní členění do soustavy membrán KOMPARTMENTŮ - za

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru: Biotechnologie interakce, polarita molekul. Hydrofilní, hydrofobní a amfifilní molekuly. Stavba a struktura prokaryotní a eukaryotní buňky. Viry a reprodukce virů. Biologické membrány. Mikrobiologie -

Více

Schéma rostlinné buňky

Schéma rostlinné buňky Rostlinná buňka 1 2 3 5 vakuola 4 5 6 Rostlinná buňka je eukaryotní buňkou se základními charakteristikami tohoto typu buňky. Krom toho má některé charakteristiky typické pro rostlinné buňky, jako je předevšímř

Více

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 2. Posttranslační modifikace a skládání proteinů Ivo Frébort Biosyntéza proteinů Kovalentní modifikace proteinů Modifikace proteinu může nastat předtím než je

Více

Aminokyseliny, struktura a vlastnosti bílkovin. doc. Jana Novotná 2 LF UK Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Aminokyseliny, struktura a vlastnosti bílkovin. doc. Jana Novotná 2 LF UK Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Aminokyseliny, struktura a vlastnosti bílkovin doc. Jana Novotná 2 LF UK Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 1. 20 aminokyselin, kódovány standardním genetickým kódem, proteinogenní, stavebními

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Molekulární základy genetiky "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky 1/76 GENY Označení GEN se používá ve dvou základních významech: 1. Jako synonymum pro vlohu

Více

Lipidy a biologické membrány

Lipidy a biologické membrány Lipidy a biologické membrány Rozdělení a struktura lipidů Biologické membrány - lipidové složení Membránové proteiny Transport látek přes membrány Přenos informace přes membrány Lipidy Nesourodá skupina

Více

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace Centrální dogma Nukleové kyseliny Fosfátem spojené nukleotidy (cukr s navázanou bází a fosfátem) Nukleotidy Nukleotidy stavební kameny nukleových

Více

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 10 obecná biologie Organely eukaryotní buňky Ročník 1. Datum tvorby

Více

Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání

Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání http://web.natur.cuni.cz/~zdenap/zdenateachingnf.html CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY BUŇKA: 99 % C, H, N,

Více

Buněčné membránové struktury. Buněčná (cytoplazmatická) membrána. Jádro; Drsné endoplazmatické retikulum. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

Buněčné membránové struktury. Buněčná (cytoplazmatická) membrána. Jádro; Drsné endoplazmatické retikulum. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Buněčné membránové struktury Katedra zoologie PřF UP Olomouc Většina buněčných membránových struktur jsou vzájemně propojeny (neustálá komunikace, transport materiálu) Zásobní Zásobní Endocytóza Endocytóza

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny Bílkoviny harakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny 1) harakteristika a význam Makromolekulární látky složené z velkého počtu aminokyselinových zbytků V tkáních

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

strukturní (součástmi buněčných struktur) metabolická (realizují b. metabolizmus) informační (jako signály či receptory signálů)

strukturní (součástmi buněčných struktur) metabolická (realizují b. metabolizmus) informační (jako signály či receptory signálů) 1 Bílkoviny - představují cca. ½ suché hmotnosti buňky - molekuly bílkovin se podílí na všech základních životních procesech - součástmi buněčných struktur (stavební f-ce) Funkce bílkovin: strukturní (součástmi

Více

Lékařská chemie -přednáška č. 8

Lékařská chemie -přednáška č. 8 Lékařská chemie -přednáška č. 8 Lipidy, izoprenoidya steroidy Václav Babuška Vaclav.Babuska@lfp.cuni.cz Lipidy heterogenní skupina látek špatně rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v organických rozpouštědlech

Více

Názvosloví cukrů, tuků, bílkovin

Názvosloví cukrů, tuků, bílkovin Názvosloví cukrů, tuků, bílkovin SACARIDY CUKRY MNSACARIDY LIGSACARIDY PLYSACARIDY (z mnoha molekul monosacharidů) ALDSY KETSY -DISACARIDY - TRISACARIDY - TETRASACARIDY atd. -aldotriosy -aldotetrosy -aldopentosy

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2017 1. Napište vzorce aminokyselin Q a K Dále zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná odpověď) 2. Enzym tyrozinkinasu řadíme do třídy

Více

Úvod do mikrobiologie

Úvod do mikrobiologie Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie

Více

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 2. Posttranslační modifikace a skládání proteinů Ivo Frébort Biosyntéza proteinů Kovalentní modifikace proteinů Modifikace proteinu může nastat předtím než je

Více

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje. KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo

Více

Metabolismus příručka pro učitele

Metabolismus příručka pro učitele Metabolismus příručka pro učitele Obecné informace Téma Metabolismus je určeno na čtyři až pět vyučovacích hodin. Toto téma je zpracováno jako jeden celek a záleží na vyučujícím, jak jej rozdělí. Celek

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více