» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti» Fixace homogenity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti» Fixace homogenity"

Transkript

1 Proč zvyšovat velikost části Úrava velikosti části - vlhká granulae - fluidní granulae» Omezení rašnosti, rahového odílu» Zlešení tokovýh vlastností» Úrava syné hmotnosti» Zlešení tabletovatelnosti» Fixae homogenity Zvýšení velikosti části» Vlhká granulae (v mixéreh)» High-shear (mixer) wet granulation» Fluidní (vlhká) granulae» Fluidized-bed granulation» Komaktae (suhá granulae)» (Extrudae)» (Lisování tablet)» (Peletizae) Výroba PLF Síly mezi částiemi» Van der Waals» Přitažlivé síly mezi molekulami E ~ 0.1 ev» Interake adsorbovanýh vrstev kaaliny» Van der Waalsovy síly kaalnýh filmů kondenzujííh na ovrhu části» Překryv filmů, větší energie» Kaalinové můstky» Povrhové síly 1 1» Kailární tlak r1 r Síly mezi částiemi» Elektrostatiké síly» Vznikají řestuem elektronů mezi ovrhy (třením)» Nevyžadují ovrhový kontakt dlouhý dosah» Pevné můstky» Krystalové můstky» Vznikají navlhčením, částečným rozuštěním rášku a oětovým vysušením» Pojivové můstky» Vznikají vysušením roztoku ojiva Granulae» Přínosy granulovaného roduktu» neobsahuje rahové částie» dobré tokové vlastnosti» dávkovatelnost» tabletovatelnost» dobrá rozustnost» zhutnění materiálu 1

2 Vlhká granulae: rini Růst velikosti granulí Postřik Zvlhčování Zevňování Aglomerae vlhčivo + ojivo rášek kaalinové můstky evné můstky Mehaniké míhání směsi Fáze roesu vlhké granulae» Pre-homogenizae» suhé ředmíhání směsi rášků» Postřik» ostřik rášku roztokem ojiva» ostřik rášku obsahujíího ojivo rozouštědlem (vlhčivem)» Vlastní granulae» tvorba granulí ři intenzivním romíhávání» Sušení granulí Pojiva (Binding agents, Granulating agents)» Škrob (5 5 %)» historiky oužívané ojivo, nesnadné oužití» Předželovaný škrob (0,1 0,5 %)» rozustný ve studené vodě» omezeně možno řimíhávat do rášku a ouze vlhčit» Další řírodní ojiva» Arabská guma, kys. alginová, algináty» Želatina» Glukóza Pojiva (Binding agents, Granulating agents)» Pojiva řimíhávaná do rášku» Polyvinylyrrolidon (PVP, 8 %)» Hygroskoiký, ři vysokýh olymerníh stuníh disoluční roblémy» Methylelulóza (MC, 1 5 %)» Botná a rozustná ve studené vodě, obdoba škrobu, evnější, vhodná ro rozustné komozie» Hydroxyroylmethylelulóza (HPMC, 8 %)» Soli karboxymethylelulózy (CMC, 1 5 %)» Ethylelulóza (EC, 1 5 % v EtOH)» Snadný rozad, horší disolue Volba ojiva» Vlastnosti rášku a ojiva» smáčivost a enetrae roztoku do rášku» oužité rozouštědlo» komatibilita s granulovaným substrátem» Množství ojiva» zvyšuje snadnost granulae a evnost granulí» může hydrofilizovat ovrh hydrofóbního léčiva» zhoršuje desintegrai finálníh tablet» může zhoršovat disoluční harakteristiky

3 Vazby v částiíh granulátů Mehanismus vhlké granulae» Meziovrhové síly v mobilním filmu kaaliny uvnitř granulí» Kohezivní síly imobilního kaalného filmu mezi rimárními částiemi (kailární síly)» Pevné můstky o odaření rozouštědla» Nukleae a distribue ojiva» Zhutnění a růst granulí» Sojování» Vrstvení» Přenos» Oděr a rozad granulí» Fragmentae» Oděr Smáčení a nukleae Postřik rášku» Smáčení a rovnoměrnost rozdělení vlhčiva do rášku» ovlivňuje tvorbu a velikost granulí» řisívá k rovnoměrnosti granulí» Ryhlost enetrae se měří» Washburnovým testem (výočet ryhlosti vsakování) exerimentálně náročné dz roru os dt 4z» Měřením enetrační doby t (jednodušší)» stanovení doby vsakování kaky o známé velikosti do definovaného lože» Kaky mohou doadat» odděleně» řekrývat se» Účinnost srejování závisí na zařízení» Ideální je nízký bezrozměrný faktor srejového toku (ravděodobnost odděleného doadu) u ovrhu 3Q w sreje kaky d Režimy nukleae Ideální odmínky smáčení kakově řízený Distribue velikosti nukleí se nemění Zužování distribue velikosti nukleí Mehaniký diserzní režim» Kakově řízený nukleační režim» Nízký faktor srejového toku» Kaka doadne na ovrh rášku aniž by otkala jinou kaku» Vytvoří jádro nové granule» Dostatečná ryhlost vsakování» Kaka se musí vstřebat dříve než se dané místo oět dostane od trysku 3

4 Vliv množství ojiva na aglomerai Soudržné síly mezi částiemi» a) kyvadlové můstky» endular bridges» adhezní síly zůsobené ovrhovým naětím» b) lanovité můstky» funiular bridges» ) kailární sojení» aillary bridges» kailární sání dovnitř částie» d) kaka, susenze» drolet, susension Zhutňování a růst granulí Systémy s vysokou a nízkou deformabilitou» Zhutnění a růst granulí» Sojování» nejdůležitější, ryhlé a neotřebuje rášek» Vrstvení» Přenos Srážka granulí a koalesene Koalesene v nedeformujííh systémeh Fáze očátečního řiblížení; může nastat koalesene I. tyu. Fáze deformae; dotyk evnýh vrstev. Fáze očátku oddělení; začíná odraz části. Fáze konečného rozdělení; může nastat koalesene II. tyu nebo odraz části.» Kinetiká energie ři sráže E mu d u k» u harakteristiká kolizní ryhlost» Energetiké ztráty bržděním v kaalném filmu» Stokesova viskozitní síla» Energetiké ztráty» Poměr» Stokesovo číslo gud St 3 St F d u St E F d d u St 4

5 Koalesene v nedeformujííh systémeh» Koalesene I. tyu může nastat, je-li na ovrhu kaalný film» Stokesovo číslo je arametrem rozhodujíím o koaleseni II. tyu u d g St» nízká hodnota» energie srážky se dissiuje v kaalném filmu na ovrhu» dohází ke koaleseni II. tyu» kritiká hodnota» vysoká hodnota» energie srážky je říliš vysoká a ke koaleseni II. tyu nedohází Režimy koalesene v nedeformujííh systémeh» Distribue d distribue St gud St» Režimy» neineriální (nesetrvačný)» St je nízké ro malé i velké částie» téměř všehny srážky vedou ke koaleseni» neitlivý na malé změny viskozity, velikosti části, ryhlosti» ineriální (setrvačný)» St je ro některé částie odkritiké a ro jiné nadkritiké» ouze některé srážky vedou ke koaleseni» ryhlost koalesene je itlivá na malé změny viskozity, velikosti části, ryhlosti» obalovaí» St je ro olovinu části nadkritiké» koalesene je vyvážena rozadem Vliv deformovatelnosti granulí Deformační hování Velikost granulí Ustálený růst Rostouí odíl kaaliny Velikost granulí Indukční růst» Určené oměrem» jejih silového ůsobení σ imat [Pa] imat 1 gu Rostouí odíl kaaliny Doba granulae Doba granulae Málo deformujíí systémy Deformujíí systémy ryhlý omalá růst konsolidae růst koalesení koalesení» u harakteristiká kolizní ryhlost» jejih evnosti σ [Pa] (viz ředhozí snímky)» Stokesovo deformační číslo St u g def d» Y d dynamiká evnost granule Maa růstu granulí Proesy vlhké granulae Stokesovo deformační číslo Nasyení órů kaalinou» Vysokosmykové romíhávané granulátory» (High-shear wet granulation)» obvyklý zůsob granulae v mixéreh» nejvýraznější namáhání materiálu, nejhutnější granule» Nízkosmykové romíhávané granulátory» odobné mísičům» odobné namáhání jako fluidní» Fluidní granulátory» granulae ve fluidní vrstvě 5

6 Vysokosmykové romíhávané granulátory Nízkosmykové romíhávané granulátory Fluidní granulae» Vsádkové fluidní granulátory» s horním ostřikem» se sodním ostřikem Fluidní granulae» Kontinuální fluidní granulátory» s horním ostřikem» se sodním ostřikem Porovnání granulátů Granulátor» Vlhká granulae» Komaktní» Vyšší syná hustota» Málo hygroskoiký» Široká distribue velikosti» Fluidní granulae» Vynikajíí rozustnost» Nižší syná hustota» Volitelná distribue velikosti granulí sekaí nůž (hoer) ostřik vlhčivem hnětač (imeller) 6

7 Vliv harakteru aglomerátů na roes Vliv množství ojiva na aglomerai» I Smáčení» Málo vlhčiva ro tvorbu můstků» Nedohází k aglomerai» II Tvorba kaalinovýh můstků» III IV Zalňování mezičástiovýh rostor ojivem» V Příliš mnoho vlhčiva - susenze říkon čas řidané vlhčivo Řízení vlhké granulae» Cíl» dosažení otimálního zgranulování směsi» Zabránit» řegranulování směsi» Hlavní ukazatel» říkon hlavního míhadla» Nezbytné odmínky» vhodné množství vlhčiva Kritiké arametry roesu» Množství vlhčiva» ovlivňuje výrazně ryhlost granulae, velikost a strukturu granulí» nutné exerimentální studium» řenos výsledků na jiný materiál» π bezrozměrné množství granulační kaaliny» V množství řidaného vlhčiva» V M (moisture) max. množství vlhčiva, které ještě V V netvoří granule VS V» V S (saturation) množství vlhčiva, které vylní veškeré mezičástiové rostory M M Kritiké arametry roesu» Geometrie» Vlastnosti rášku» Obsah a zůsob dávkování vlhčiva» Malý vliv frekvene sekaího nože» Frekvene otáčení hnětače (rostouí)» ryhlé snižování odílu hrudek (extrémně velkýh granulí)» růst velikosti granulí (s výjimkou hrudek)» ostuné vymizení jemnýh části Vliv frekvene otáčení hnětače (nař. na evnost granulí)» Přenos měřítka (zjednodušený)» různě velké aaráty se hovají odobně ři stejné obvodové ryhlosti hnětače S, N V ~ 10 l V ~ 101 l V ~ 10 0 l S, N V ~ 10 l V ~ 101 l V ~ 10 0 l ω, s -1 rω, m.s -1 7

8 Podobnost granulačníh roesů» Významné veličiny a rozměrové konstanty (7)» ΔP čistý říkon hnětače, W, kg.m.s -3» D růměr hnětače, m» N frekvene otáčení hnětače, s -1» h výška vrstvy rášku / granulí, m» r syná hustota granulí, kg.m -3» η dynamiká viskozita granuloviny, Pa.s, kg.m -1.s -1» g gravitační zryhlení, m.s -» Základní veličiny (3)» hmotnost, délka, čas Podobnost granulačníh roesů» Bukinghamův teorém» odobnost granulátorů lze hodnotit odle 7 3 = 4 bezrozměrnýh kritérií» Newtonovo říkonové číslo» Reynoldsovo číslo» Froudovo číslo» Geometriké číslo ND Re DN Fr g h D P N P N 3 D 5 Mehanistiké modely granulae a jinýh oeraí s ráškovými materiály» Monte-Carlo modely» detailní modely velkého očtu části» hování části je řízeno ravděodobností výskytu jevů» Modely kontinua bilane oulaí» hmota je rozdělena do malého očtu oulaí» vlastnosti části v oulai jsou harakterizovány statistiky» nař. růměrnou vlastností» nebo hustotou rozdělení vlastnosti» hmotnost nebo energie se bilanují 8

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série Oběhová čeradla série z Obsah Všeobecné údaje Výkonový rozsah Výrobní rogram, x V, z Tyové klíče 6 GRUNDFOS ALPA 6 GRUNDFOS ALPA+ 6 UP, UPS 6 GRUNDFOS COMFORT 6 Použití

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: simak@feld.cvut.cz Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití měření oloy ladiny Hydrostatické ladinoměry rinci, vlastnosti a oužití Hydrostatické ladinoměry atří mezi rinciiálně jednoducé snímače, které moou solelivě racovat za různýc odmínek v celém sektru rovozníc

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

Tepelné vlastnosti dfieva

Tepelné vlastnosti dfieva ZPRACOVÁNÍ D EVA část 2, díl 5, kapitola 1, str. 15 propustnost dřeva ovlivňují ztenčeniny buněčné stěny, je znatelný vliv bradavičnaté W vrstvy, jejíž přítomnost může jinak malou propustnost jehličnatých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ Studijní oory ro magisterskou formu studia Do Ing Anton Humár, CS 003 OBSAH Str

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více