Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok -"

Transkript

1 Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Stenové konštrukčné systémy viacpodlažných budov monolitické a montované 1. Nosný konštrukčný systém definícia, typy nosných prvkov a ich funkcia: definícia druhy nosných prvkov a ich funkcia typy nosných systémov budov podľa druhu zvislých nosných prvkov 2. Stena - základný konštrukčný prvok nosného stenového systému: spôsob podporovania stropnej konštrukcie spôsoby namáhania a riziká pri štíhlych stenách + obrázky funkcia (vnútornej a vonkajšej steny) 3. Delenie stenových nosných systémov : podľa pôdorysného usporiadania a členenia zvislých nosných stien + obrázky podľa použitého materiálu podľa spôsobu zhotovenia - technológie 4. Priečny, pozdĺžny a obojsmerný stenový nosný systém : základná charakteristika jednotlivých typov a konštrukčný popis + obrázky jednotlivých typov 5. Murované a betónové stenové nosné systémy :, vlastnosti, delenie 6. Betónové - železobetónové monolitické stenové nosné systémy: 7. Spriemyselnený monolit: spriemyselneného monolitu, použitie, zásady systémové debnenie použitie, druhy, príslušenstvo 8. Betónové - železobetónové montované stenové nosné systémy: príklady vyskytujúcich sa typov panelových stenových systémov + stručná charakteristika Stĺpové konštrukčné systémy viacpodlažných budov monolitické a montované 9. Stĺpový - skeletový nosný systém: spôsob podporovania stropnej konštrukcie rozdiely voči stenovému nosnému systému spôsoby namáhania a riziká pri štíhlych stĺpoch + obrázky

2 VKPS-2 Okruh tém a otázok str. 2 / Delenie stĺpových nosných systémov : podľa tvaru vodorovných nosných prvkov nad stĺpmi + obrázky podľa pôdorysného usporiadania rámov, resp. prievlakov + obrázky podľa použitého materiálu podľa spôsobu zhotovenia - technológie 11. Priečny, pozdĺžny a obojsmerný stĺpový rámový nosný systém: základná charakteristika jednotlivých typov a konštrukčný popis + obrázky jednotlivých typov 12. Hríbový (hlavicový) nosný systém : a konštrukčný popis + obrázok 13. Bezprievlakový (doskový) skeletový nosný systém : a konštrukčný popis + obrázok 14. Murovaný a betónový skeletový nosné systémy :, vlastnosti, delenie 15. Betónové - železobetónové monolitické stĺpové nosné systémy: vystuženie monolitických stĺpov 16. Betónové - železobetónové montované stĺpové nosné systémy: prvky prefabrikovaného stĺpového (skeletového) nosného systému v rámci celej budovy základné varianty styku stĺpa a prievlaku + obrázok varianty stropných dielcov + obrázok spôsoby stuženia skeletových stavieb + obrázok výrobné rady - kategórie podľa prenášaného zaťaženia príklady vyskytujúcich sa typov prefabrikovaných skeletových nosných systémov + stručná charakteristika 17. Prefamonolitické stĺpové nosné konštrukcie: Obvodový plášť 18. Obvodový plášť: požiadavky na obvodové plášte vývoj obvodových stien delenie podľa plošnej hmotnosti obvodového plášťa

3 VKPS-2 Okruh tém a otázok str. 3 / 6 Ťažký obvodový plášť 19. Ťažký obvodový plášť z kusových stavív: definícia muriva použitie tradičných kusových materiálov v minulosti a dnes (kameň, plné tehly,...) v súčasnosti používané nové druhy murovacích tvaroviek podľa materiálu a konštrukčného riešenia nosný, samonosný a nenosný výplňový obvodový plášť - charakteristika a konštrukčný popis + obrázky 20. Ťažký skladaný obvodový plášť: základné druhy a ich základná charakteristika + obrázok nosný, samonosný a nenosný výplňový obvodový skladaný plášť - charakteristika a konštrukčný popis + obrázky skladba kontaktného OP + charakteristika a konštrukčné zásady jednotlivých vrstiev + obrázky skladba odvetraného OP + charakteristika a konštrukčné zásady jednotlivých vrstiev + obrázky 21. Ťažký obvodový plášť z veľkorozmerových prvkov: varianty veľkorozmerových prvkov použitie úprava a komletáž veľkorozmerových prvkov nosný, samonosný, nenosný výplňový a nenosný zavesený veľkorozmerový obvodový plášť - charakteristika a konštrukčný popis + obrázky jednovrstvové a vrstvené veľkorozmerové obvodové plášte charakteristika a konštrukčný popis, použitie + obrázky jednovrstvové veľkorozmerové obvodové plášte charakteristika a konštrukčný popis, použitie + obrázky vrstvené veľkorozmerové obvodové plášte keramické a silikátové (ŽB) charakteristika a konštrukčný popis, použitie + obrázky Ľahký obvodový plášť 22. Ľahký obvodový plášť (ĽOP)P podľa polohy k nosnej konštrukcii: vsúvané ĽOP charakteristika, varianty podľa polohy vsúvaného plášťa k zvislej nosnej konštrukcii + obrázky predsadené ĽOP charakteristika, varianty podľa polohy predsadeného plášťa k zvislej nosnej konštrukcii + obrázky 23. Ľahký obvodový plášť (ĽOP) z hľadiska konštrukčného riešenia: panelové ĽOP charakteristika, varianty podlá spôsobu zabezpečenia samonosnosti + obrázky roštové ĽOP charakteristika, varianty roštov + obrázky kombinované ĽOP charakteristika, rôzna orientácia roštu + obrázky 24. Ľahký obvodový plášť (ĽOP) z hľadiska konštrukčného riešenia: špeciálne ĽOP - integrované fasády charakteristika

4 VKPS-2 Okruh tém a otázok str. 4 / 6 - lepené - štruktúrované fasády charakteristika - pološtruktúrované fasády charakteristika - fasády s bodovým prichytávaním sklených systémov charakteristika - bez perforácie charakteristika + obrázky - s perforáciou charakteristika + obrázky 25. Ľahký obvodový plášť (ĽOP) z hľadiska skladby vrstiev plášťa: prevetrávané - studené fasády konštrukčná charakteristika, popis jednotlivých vrstiev (častí) plášťa neprevetrávané - teplé fasády konštrukčná charakteristika, popis jednotlivých vrstiev (častí) plášťa studeno-teplé fasády (kombinované), konštrukčná charakteristika, popis jednotlivých vrstiev (častí) plášťa dvojité transparentné fasády konštrukčná charakteristika, popis jednotlivých vrstiev (častí) plášťa, varianty podľa spôsobu odvetrávania medzipriestoru + obrázky Dilatácie objektov pozemných stavieb 26. Dilatačné škáry: základné delenie - podľa charakteru namáhania stavby (prvkov) hlavné zdroje (príčiny) posunu konštrukcie základná teória lineárnej rozťažnosti tuhých látok 27. Dilatácia nosných konštrukcií zdvojením konštrukcie: popis riešenia, konštrukčné zásady + obrázky 28. Dilatácia nosných konštrukcií zdvojením prievlakov: popis riešenia, konštrukčné zásady + obrázky 29. Dilatácia nosných konštrukcií vložením poľa : popis riešenia, konštrukčné zásady + obrázky 30. Dilatácia nosných konštrukcií vyložením stropnej konštrukcie: popis riešenia, konštrukčné zásady + obrázky

5 VKPS-2 Okruh tém a otázok str. 5 / 6 Vystupujúce a ustupujúce konštrukcie budov 31. Balkóny: konštrukčná charakteristika druhy podľa použitého materiálu - charakteristika jednotlivých druhov - konštrukčné zásady jednotlivých druhov + obrázky 32. Loggie a pavlače : loggie - charakteristika, konštrukčné a dispozičné zásady - účel využívania - varianty podľa polohy k lícu priečelia objektu popis + obrázky pavlače - charakteristika, konštrukčné a dispozičné zásady - účel využívania 33. Terasy a arkiere: terasy - konštrukčné zásady - varianty podľa umiestnenie ich charakteristika arkiere - konštrukčná charakteristika + obrázok - konštrukčné zásady a alternatívy spodnej a hornej časti arkiera 34. Rímsy a markízy: rímsy - konštrukčná charakteristika a ich použitie + obrázok - druhy podľa funkcie a umiestnenie charakteristika + obrázky - druhy podľa použitého materiálu charakteristika markízy - konštrukčná charakteristika a ich použitie + obrázok Ľahké deliace priečky, podlahy a podhľady 35. Deliace steny - priečky rozdelenie podľa technológie + príklady rozdelenie podľa prenášania zaťaženia do podpernej konštrukcie rozdelenie podľa funkcie rozdelenie podľa konštrukcie 36. Sadrokartónové deliace priečky s oceľovým roštom: a zaradenie konštrukcie konštrukčný popis priečky - skladba + obrázok detail styku priečky s plávajúcou podlahou 37. Základné vrstvy podláh: obrázok skladby s popisom vrstiev konštrukčná a funkčná charakteristika jednotlivých vrstiev

6 VKPS-2 Okruh tém a otázok str. 6 / Plávajúce, dutinové a zdvojené podlahy, skladba a uplatnenie jednotlivých druhov podláh + obrázok 39. Montované podhľady : základné časti konštrukcie + obrázok a funkcia jednotlivých konštrukčných častí a ich variantné riešenia + obrázky. Povrchové úpravy vnútorných a vonkajších stien a konštrukcií 40. Škárované povrchy : popis stručný popis postupu + technologické zásady alternatívne úpravy škár obrázky s popisom 41. Povrchy z pohľadového betónu: a princíp vytvárania daného povrchu konštrukcie spôsoby dodatočnej úpravy povrchu pohľadových betónov popis a zásady 42. Tradičné omietky: vlastnosti podkladu základné vrstvy - ich charakteristika a vlastnosti - zásady pri ich vytváraní (omietaní) 43. Malty pre omietky : základné zložky a ich : - charakteristika - popis - používaný materiál 44. Obklady keramické: rozdelenie, charakteristika, vlastnosti a použitie podľa druhu črepa 45. Obklady sklenené a čadičové :, vlastnosti a použitie 46. Obklady kamenné a drevené :, použitie a spôsoby prichytávania k podkladu + obrázky

Modern _ štandard OPTIMUM

Modern _ štandard OPTIMUM Modern _ štandard OPTIMUM Vyznačenie základu Odstránenie hornej vrstvy humusu, vykopanie zónového základu, zemné práce Betónovanie základového pásu (hĺbka: 1m, šírka 40cm) Murovanie s debniacimi kvádrami,

Více

Mediteran _ štandard OPTIMUM

Mediteran _ štandard OPTIMUM Mediteran _ štandard OPTIMUM Vyznačenie základu Odstránenie hornej vrstvy humusu, vykopanie zónového základu, zemné práce Betónovanie základového pásu (hĺbka: 1m, šírka 40cm) Murovanie s debniacimi kvádrami,

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63 POROTHERM Parametre únosnosti stropu sú uvedené v tabuľkách pre konkrétne kombinácie stropu podľa osovej vzdialenosti nosníkov a podľa hrúbky betónovej dosky (hrúbka betónu nad stropnými vložkami). V tabuľkách

Více

baumit.com Technické detaily Myšlienky s budúcnosťou.

baumit.com Technické detaily Myšlienky s budúcnosťou. baumit.com Myšlienky s budúcnosťou. Prehľad detailov baumit.com. Všeobecné zásady. Baumit Soklový profi l Therm. Baumit Soklový profi l s Baumit nasadzovacou lištou na soklový profi l.3 Založenie pomocou

Více

Zadanie č.1 Oceňovanie stavieb pomocou TEU, RU

Zadanie č.1 Oceňovanie stavieb pomocou TEU, RU Zadanie č.1 Oceňovanie stavieb pomocou TEU, RU (Technicko-ekonomických ukazovateľov, Rozpočtových ukazovateľov) Názov zadania: Výpočet celkových nákladov stavby (CNS) Úloha: Vypočítajte celkové náklady

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

ABSENČNÉ TÉMY SÚČASTI ŠTÁTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU

ABSENČNÉ TÉMY SÚČASTI ŠTÁTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU ABSENČNÉ TÉMY SÚČASTI ŠTÁTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb (bakalársky študijný program : Architektúra a urbanizmus) (TNKPS) Každá absenčná téma má 3 úlohy nasledovného

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY RODINNÝ DOM C BRATISLAVA - KOLIBA STRÁŽE VACHMAJSTROV VRCH STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY

Více

Detail M = 1:10. Legenda : 15 - Tepelná izolácia fasády - Rockwool - Fasrock hr.60mm. - Drevenná palubovka hr.30mm. - Drevenný rošt 60x60mm +21,275

Detail M = 1:10. Legenda : 15 - Tepelná izolácia fasády - Rockwool - Fasrock hr.60mm. - Drevenná palubovka hr.30mm. - Drevenný rošt 60x60mm +21,275 Detail M = : Legenda : - Drevenná palubovka hr.0mm +, +,0 +,0 +,0 +,0 +,0 +,0 +,00 +, +,0 +,0 +,00 +, 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - Drevenný rošt 0x0mm - Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén hr.0mm

Více

PROTOKOL O KLASIFIKÁCII POŽIARNEJ ODOLNOSTI VÝROBKU FIRES-CR NURS

PROTOKOL O KLASIFIKÁCII POŽIARNEJ ODOLNOSTI VÝROBKU FIRES-CR NURS PROTOKOL O KLASIFIKÁCII POŽIARNEJ ODOLNOSTI VÝROBKU FIRES-CR-138-06-NURS Sadrokartónový systém Lafarge Gips Toto je elektronická verzia protokolu o klasifikácii, ktorá bola vytvorená ako kópia protokolu

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY Nitra 2014 Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve

Více

Nová skupina výrobkov Baumit Betóny

Nová skupina výrobkov Baumit Betóny Novinka! Kvalita na betón! Nová skupina výrobkov Baumit Betóny Nové praktické 25 kg balenie Kompletná paleta výrobkov pre betonárske práce Výborná spracovateľnosť, jednoduchá manipulácia Myšlienky s budúcnosťou.

Více

ŠTÁTNE ZÁVERENÉ SKÚŠKY

ŠTÁTNE ZÁVERENÉ SKÚŠKY PREDMET : POZEMNÉ STAVBY ŠTÁTNE ZÁVERENÉ SKÚŠKY Bakalárske štúdium ODBOR : POZEMNÉ STAVBY A ARCHITEKTÚRA 1. Základné delenie budov na bývanie. Typologické druhy a funkné celky rodinného domu, dispoziný

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Nadstavba Rumančeková č Cena: Byt /1. počet izieb: podlažie: Cena celkom ( ) ,00 Cena celkom (Sk)

Nadstavba Rumančeková č Cena: Byt /1. počet izieb: podlažie: Cena celkom ( ) ,00 Cena celkom (Sk) Cena: počet izieb: 3 podlažie: 7 výmera: terasa Cena celkom ( ) 245.000,00 88.48 m2 75.49 m2 Cena celkom (Sk) 7.380.870,00 vrátane DPH a štandardného vybavenia cena v Sk je informatívna a je prepočítaná

Více

Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.

Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Úvod Požiarnodeliace stavebné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré ohraničujú požiarne úseky a

Více

Predpäté stropné systémy K E R A M I C K Ý P O LO M O N TO VA N Ý S T R O P PROJEKTOVÝ PODKLAD

Predpäté stropné systémy K E R A M I C K Ý P O LO M O N TO VA N Ý S T R O P PROJEKTOVÝ PODKLAD BAU-IMPEX s.r.o. Predpäté stropné systémy K E R A M I C K Ý P O LO M O N TO VA N Ý S T R O P PROJEKTOVÝ PODKLAD 1. VŠEOBECNE Keramické polomontované stropné konštrukcie nachádzajú v našom stavebníctve

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

Cenník nízkonákladových rodinných domov

Cenník nízkonákladových rodinných domov FD 101 68,4 m² 79,4 m² 31 919 39 065 51 002 3 255 54 258 961 605 Sk 1 176 885 Sk 1 536 489 Sk 98 074 Sk 1 634 563 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 52 363 65 085 84 972 5 424 90 396 1 577 498 Sk 1 960 746 Sk

Více

Skeletové konstrukce 2

Skeletové konstrukce 2 Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce 2 Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. vyvinuly se z monolitických ŽB skeletů první výskyt 30-léta 20.století (ve světě) v ČR prvnívýskyt v 50-týchlétech 20.st do

Více

Nadstavba Rumančeková č Cena: Byt /1. počet izieb: Cena celkom ( ) ,00 Cena celkom (Sk) ,79.

Nadstavba Rumančeková č Cena: Byt /1. počet izieb: Cena celkom ( ) ,00 Cena celkom (Sk) ,79. Cena: počet izieb: 2 podlažie: 5 výmera: 47.58 m2 loggia Cena celkom ( ) 99.419,00 3.01 m2 Cena celkom (Sk) 2.995.096,79 vrátane DPH a štandardného vybavenia cena v Sk je informatívna a je prepočítaná

Více

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Keramickéstropy Podle konstrukčního uspořádání rozlišujeme stropy montované: zkeramických nosníků a vložek zkeramickýchpovalů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA R e k o n s t r u k c e M Š " U R y b i č e k " z a t e p l e n í o b j e k t u K o j e t i c k á 1 0 5 5, 277 11 N e r a t o v i c e Investor : Město N e r a t o v i c e, ul.

Více

Špecifikácia štandardného vybavenia

Špecifikácia štandardného vybavenia Špecifikácia štandardného vybavenia STUPEŇ VYHOTOVENIA I. (bungalov, alebo poschodový rodinný dom) Obvodová konštrukcia Obvodové steny hrúbka spravidla do 300 mm, z toho keramická nosná časť hrúbka 120

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ISON - Montované a mobilné domy

ISON - Montované a mobilné domy ISON - Montované a mobilné domy Strana 3 Montovaný dom EKO1 Strana 4 Montovaný dom EKO2 Strana 5 Montovaný dom EKO3 Strana 6-9 Montovaný a mobilný dom EKOM1 Strana 10-14 Montovaný a mobilný dom EKOM2 Strana

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

Prospekt pre Sprostredkovateľov. Nízkoenergetické a pasívne domy

Prospekt pre Sprostredkovateľov. Nízkoenergetické a pasívne domy Prospekt pre Sprostredkovateľov Nízkoenergetické a pasívne domy DOM ZA 1 GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY!!! úsporný dom - HRUBÁ STAVBA Zakladanie výkopy, štrkové lôţko, Izolácia proti zemnej vlhkosti, monolitický

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Rekapitulácia objektov stavby

Rekapitulácia objektov stavby Rekapitulácia objektov stavby Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa Objednávateľ: Položka Stavebný objekt Množstvo Jednotková cena bez DPH za položku 01 Urnové miesta

Více

Cenník spojovacieho a montážneho materiálu pre montáž fasády a terasy

Cenník spojovacieho a montážneho materiálu pre montáž fasády a terasy Skrutky Rozmery (mm) Priemer x dĺžka ks/m 2 Vrut do dreva so zápustnou hlavou TX15, C2 4 x 40 0,064 0,077 2,30 2,76 4 x 45 4 x 50 36ks 0,073 0,077 0,088 0,092 2,63 2,77 3,16 3,32 5 x 40 Min. 20ks (pre

Více

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nenosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. PŘÍČKY Vnitřní prostor budovy, vytvořený obvodovými zdmi, popř. středními zdmi, serozděluje na jednotlivémístnosti příčkami.

Více

Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania.

Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania. Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania. Všetky naše domy sú nízkoenergetické v energetickej triede A a B pre kúrenie a ohrev teplej vody. Stavebné systémy Robíme len murované domy zo systému

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Rodinný Dom Magnólia

Rodinný Dom Magnólia Rodinný Dom Magnólia Vytýčenie základov Odstránenie hornej vrstvy humusu, vykopanie zónového základu, zemné práce Betónovanie základového pásu (hĺbka: 1m, šírka 35m) Murovanie s debniacimi kvádrami, z

Více

Základní otázky. Ústavy 15122, 15123, 15124. Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství

Základní otázky. Ústavy 15122, 15123, 15124. Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství Ústavy 15122, 15123, 15124 Základní otázky Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství 1. 1.1 stěnové systémy, materiálové a prostorové varianty do konce XIX stol. - zajištění prostorové tuhosti těchto

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

ZVÝŠENIE AKUSTICKEJ POHODY

ZVÝŠENIE AKUSTICKEJ POHODY ZVÝŠENIE AKUSTICKEJ POHODY Keďže komfort bývania nezaručuje len tepelná pohoda, ale aj ticho v priestore, ponúkame nadštandardné zvýšenie akustickej pohody aplikáciou zvukovo-izolačných akustických dosiek

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pozemní stavitelství I. Základy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství I. Základy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství I. Základy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Rozdělení základů dle způsobu přenášení zatížení: základy plošné základy hlubinné Základy Úvod 2 Základy plošné: základovépatky základovépásy

Více

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce S třední škola stavební Jihlava Vodorovné nosné konstrukce 08. ŽB monolitické stropy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

KATALÓG PRODUKTOV. JURAJ HOMOLA - PRO ARMA Lehôtka pod Brehmi Hliník nad Hronom. +421/

KATALÓG PRODUKTOV. JURAJ HOMOLA - PRO ARMA Lehôtka pod Brehmi Hliník nad Hronom. +421/ KATALÓG PRODUKTOV JURAJ HOMOLA - PRO ARMA Lehôtka pod Brehmi 93 966 01 Hliník nad Hronom +421/ 918 636 373 info@proarma.sk WWW.PROARMA.SK Obsah Dištančné lišty 2 Dištančné telieska 2 Rúrky a konusy 3 Príslušenstvo

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNOLOGIE STAVEB I

TECHNOLOGIE STAVEB I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. PETR MARŠÁL TECHNOLOGIE STAVEB I MODUL 7 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie

PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie Inštitút pre energeticky pasívne domy, Bratislava Workshop SIEA Definícia: ročná MPT na vykurovanie

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Cenník prác GREšSTAV s.r.o.

Cenník prác GREšSTAV s.r.o. Cenník prác GREšSTAV s.r.o. Búracie práce Vybúranie kúpeľne (jadra) 150,00 Demontáž priečok tehla 6,00 /m 2 Demontáž priečok železobetón 16,00 /m 2 Osekanie obkladov 4,00 /m 2 Osekanie dlažby 5,00 /m 2

Více

Slnečný Dom II

Slnečný Dom II Slnečný Dom II Vytýčenie základov Odstránenie hornej vrstvy humusu, vykopanie zónového základu, zemné práce Betónovanie základového pásu (hĺbka: 1m, šírka 35m) Murovanie s debniacimi kvádrami, z prvkov

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

VÝBER VHODNÝCH MATERIÁLOV PRE ZHOTOVENIE SPODNÝCH PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK S GEOSYNTETICKOU VÝSTUŽOU. Budova SSC, Bratislava 16.

VÝBER VHODNÝCH MATERIÁLOV PRE ZHOTOVENIE SPODNÝCH PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK S GEOSYNTETICKOU VÝSTUŽOU. Budova SSC, Bratislava 16. VÝBER VHODNÝCH MATERIÁLOV PRE ZHOTOVENIE SPODNÝCH PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK S GEOSYNTETICKOU VÝSTUŽOU Budova SSC, Bratislava 16. Jún 2016 Obsah: 1 l Úvod 2 l Vozovka 3 l Kamenivo 4 l Výstužná geosyntetika

Více

List1. Zvislé a kompletné konštrukcie

List1. Zvislé a kompletné konštrukcie Popis prace Zemne prace Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horm.tr.3. Ručne Výkop ryhy do šírky 600mm v horn. 3 do 100 m3 Vodorovné premiestnennie výkopku z horniny 1-4 Uloženie sypaniny na skládky

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SILVER. Malé terasy rodinných domov

SILVER. Malé terasy rodinných domov SILVER Malé terasy rodinných domov jednoduchý model markízy, ktorý je cenovo najvýhodnejší nastavenie sklonu markízy od 0 90 stupňov je vhodný na terasy rodinných domov, výklady obchodov max. šírka 500

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB

1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB 1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB základní rozdělení stavebních děl rozdělení pozemních staveb podle funkce rozdělení staveb podle převládajícího materiálu rozdělení staveb podle technologie charakteristika

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

DAEMWOOL - Konštrukčný príklad. Súčiastka Strop v podkroví Konštrukcia z drevených rámov, nezávesná, suchá

DAEMWOOL - Konštrukčný príklad. Súčiastka Strop v podkroví Konštrukcia z drevených rámov, nezávesná, suchá Súčiastka Strop v podkroví Konštrukcia z drevených rámov, nezávesná, suchá Drevotrieska Stropný rám smrekový Úsporné debnenie smrekové Návod na zabudovanie Strop v podkroví (izolácia medzi nosnou konštrukciou)

Více

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy Vodorovné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

PRÍLOHA č. 1 Špecifikácia opravárskych a údržbárskych prác

PRÍLOHA č. 1 Špecifikácia opravárskych a údržbárskych prác PRÍLOHA č. 1 Špecifikácia opravárskych a údržbárskych prác Maliarske práce Náter klasickými bytovými farbami ( primalex jednofarebne ) Náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom) Náter zárubne

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecne slúži konštrukcia policového regála k ukladaniu rôznych druhov tovaru alebo materiálu priamo na police (drobný tovar, krabice, plastové prepravky,

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Ponuka na odpredaj prevádzkový areál, budovy a pozemky VSE Hornádska 9, Krompachy, okres Spišská Nová Ves

Ponuka na odpredaj prevádzkový areál, budovy a pozemky VSE Hornádska 9, Krompachy, okres Spišská Nová Ves Ponuka na odpredaj prevádzkový areál, budovy a pozemky VSE Hornádska 9, Krompachy, okres Spišská Nová Ves CENA NEHNUTEĽNOSTI 1 175 000 EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, spoločnosť

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Polykarbonátový panel 40mm. Montážny postup

Polykarbonátový panel 40mm. Montážny postup POKYNY PRE MONTÁŽ Montáž RODECA PANELOV sa prevádza pomocou originálnych hliníkových profilov, ktoré sa upevňujú do stavebného otvoru. Použitie kompletného hliníkového systému profilov umožňuje veľmi rýchlu

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

Charakteristika stropnej konštrukcie

Charakteristika stropnej konštrukcie Charakteristika stropnej konštrukcie... 1 Odporúčanie pre realizáciu... 3 Preprava a skladovanie... 5 Cenová ponuka... 6 Upozornenia... 6 Poučenie... 6 Charakteristika stropnej konštrukcie Kapanel je betónový

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Návrh int. riešenia spol. sály Lieč.-reh.strediska, Bienska dol.27, KOVÁČOVÁ. Miesto: Dátum: GR ZVJS SR, Bratislava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Návrh int. riešenia spol. sály Lieč.-reh.strediska, Bienska dol.27, KOVÁČOVÁ. Miesto: Dátum: GR ZVJS SR, Bratislava RYCÍ LIST ROZPOČTU Návrh int. riešenia spol. sály Lieč.-reh.strediska, Bienska dol.27, OVÁČOVÁ JSO: S: Objednávateľ: GR ZVJS SR, Bratislava Zhotoviteľ: určí výberové konanie Projektant: Spracovateľ: Ing.

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ALLMEDIA Tip. varianty utesnenia pripájacej škáry

ALLMEDIA Tip. varianty utesnenia pripájacej škáry Zoznam produktov spoločnosti ALLMEDIA pre utesnenie pripájacej škáry podľa normy STN 73 3134 a TNI 74 6077 (ČSN) (Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy) ISO-BLOCO One tesniaca páska 3 v

Více

Uzatváranie trhlín a zmrašťovacích škár

Uzatváranie trhlín a zmrašťovacích škár Trhliny a zmrašťovacie škáry v potere musia byť pred položením podlahoviny uzavreté. Zatiaľ čo zmrašťovacie škáry sú do poteru narezávané úmyselne, v prípade trhlín sa jedná o poškodenie, ktoré môže mať

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Nenosné svislé konstrukce - příčky Komíny a ventilační průduchy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Nenosné svislé konstrukce příčky Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle:

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Henrich Pifko. Technológie stavanianepálená. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Henrich Pifko. Technológie stavanianepálená. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Henrich Pifko Technológie stavanianepálená hlina FA STU, Bratislava 2006 Technológie stavania z hliny Tradičné technológie do debnenia (pisé, nabíjanice) nepálené tehly (steny, klenby) váľky, tehly za

Více

Odborný seminár J. Seidl & spol. s. r. o., Brno - Bystrc

Odborný seminár J. Seidl & spol. s. r. o., Brno - Bystrc 2.10.2013 Odborný seminár J. Seidl & spol. s. r. o., Brno - Bystrc 1 Označenie požiarneho úseku Hranica požiarneho úseku svojou farbou môže vyjadrovať požiarnu odolnosť v časoch 30, 45, 60, 90, 120, 180

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

viacúčelové objekty & halové systémy AVG A V G S Y S T E M Doplnkové oceľové konštrukcie pre priemyselné a viacúčelové objekty

viacúčelové objekty & halové systémy AVG A V G S Y S T E M Doplnkové oceľové konštrukcie pre priemyselné a viacúčelové objekty viacúčelové objekty & halové systémy AVG AVG multipurpose buildings & halls A V G S Y S T E M Doplnkové oceľové konštrukcie pre priemyselné a viacúčelové objekty viacúčelové objekty & halové systémy AVG

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Pozemní stavitelství Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená literatura Matoušková,D. Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993, Matoušková,D. Pozemní stavitelství II.,VUT

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více