Časté dotazy. Řešení energeticky úsporného zasklení a ekonomika low carbon + GLASS FOR EUROPE. Building, Automotive, Solar-Energy Glass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časté dotazy. Řešení energeticky úsporného zasklení a ekonomika low carbon + GLASS FOR EUROPE. Building, Automotive, Solar-Energy Glass"

Transkript

1 Časté dotazy Řešení energeticky úsporného zasklení a ekonomika low carbon + GLASS FOR EUROPE Building, Automotive, Solar-Energy Glass + Pozn. překl.: Ekonomika snažící se o nízké emise skleníkových plynů s obsahem uhlíku, zejména CO 2 (dále jen ekonomika low carbon )

2 Pojďte se podívat do světa skla Dobře známé výhody dnešních oken, skleněných fasád domů a stavebních materiálů jsou světlo, pohodlí, dobrá pohoda a styl. Zdokonalené technologie čelních skel a dalších skel pro automobily a jiné dopravní prostředky poskytují bezpečnost a pohodlí. Sklo opravdu nabízí spoustu významných výhod, pokud se týče úspor energie, energetické účinnosti, recyklace a účinnosti využívání zdrojů. Pojďte a objevte, jak řešení energeticky úsporného zasklení a zdokonalené sklářské technologie přispívají k tomu, aby se Evropa posunula dále k udržitelné ekonomice low carbon +. Pojďte se podívat do světa skla. Obsah Proč jsou úspory energie tak důležité? Jakou roli mohou hrát domy v Evropě? Jakou roli může hrát sklo při snižování spotřeby energie v budovách? Jaká jsou dostupná řešení zasklení a jak fungují? Dvojsklo a trojsklo? Má energeticky úsporné zasklení nějaké reálné použití na jihu Evropy? Jaké by měly být zasklené plochy u nových staveb? Jaká je doba návratnosti nákladů nebo investic do dokonalejšího zasklení? Kde jinde, kromě zasklení, může sklo přispět k udržitelnosti budov? Hraje sklo také roli ve vývoji čistějších automobilů a dopravy? Jaký je dopad životního cyklu energeticky účinného skla?

3 Je proces výroby skla energeticky účinný? Jak mohou investice do energetické účinnosti pomoci ekonomice Evropské unie? Jak mohou pomoci politici? O organizaci Glass for Europe Proč jsou úspory energie tak důležité? Evropa dnes čelí trojí výzvě na poli energetické politiky, neboť se snaží zajistit bezpečnost dodávek energie, určit změny klimatu a řešit kolísající ceny energií. Nejbezpečnější energie je uspořená energie a snižování spotřeby energie může poskytnout efektivní a levná řešení mnoha energetických a klimatických problémů, např. snížení emisí CO 2 způsobených výrobou energie snižování závislosti Evropy na dovozu energie, který je nastaven na zvýšení spotřeby energie v Evropské unii na 70 % do roku 2020 vyhnutí se negativním ekonomickým dopadům, které jsou způsobeny stále se zvyšujícími cenami energie Pokud Evropa splní svůj cíl snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020, znamenalo by to roční snížení přibližně o 780 mil. tun emisí CO 2. Mimo to se Evropská komise v cestovní mapě ekonomiky low carbon zavázala ke snížení spotřeby energie v budovách o 88 až 90 % do roku Mají-li být tyto cíle dosaženy, bude to vyžadovat ztrojnásobení rychlosti renovace evropských budov, a tudíž bude muset Evropa mnohem náročnějším způsobem spořit energii. Nejbezpečnější energie je uspořená energie.

4 Evropa potřebuje mnohem náročnější politiku energetické účinnosti, aby ztrojnásobila míru renovací budov v Evropě. 44 % veškeré energie spotřebované v Evropské unii se používá v budovách. Je potřeba klást větší důraz na stávající stavební fondy. Jakou roli mohou hrát domy v Evropě? 44 % veškeré energie spotřebované v Evropské unii se používá v budovách, domácnostech, službách a v průmyslových budovách 1. Vytvoření nových a stávajících budov co nejvíce energeticky účinných může proto významně přispět ke snížení emisí CO 2 při současném zachování cenných energetických zdrojů. Většina budov, které dnes obýváme, byla postavena v době, kdy energetická účinnost nebyla středem většího zájmu, a proto se používá obrovské množství energie na vytápění, chlazení a osvětlení. Nahrazují-li se stávající budovy rychlostí asi 1 % ročně, je pro evropskou politiku stálého snižování emisí CO 2 důležité klást větší důraz na stávající stavební fond. Existují technologie a know how na snížení spotřeby energie v budovách. Legislativní rámec je připraven k přijetí a přepracovaná směrnice na energetickou výkonnost budov v Evropské unii, bude-li vhodně uskutečňována v členských zemích, bude závazná pro používání vždy energeticky účinných a cenově optimálních řešení při náhradách částí budov. To, co nyní v Evropě chybí, je politická pobídka a následná opatření, aby se ztrojnásobila rychlost renovací stávajících budov. Zvyšování energetické výkonnosti budov je levný způsob boje s klimatickými změnami, způsob zvyšování energetické bezpečnosti a současně i vytváření pracovních příležitostí. 1 European Commission EU Energy and Transport in Figures - Statistical Pocket Book Obecně se předpokládá, že čtvrtina energetické spotřeby průmyslu je ve skutečnosti v průmyslových budovách.

5 Tyto pracovní příležitosti, zvláště ve stavebnictví, jsou důležité pro místní zaměstnání, jako např. montéři, instalatéři, apod. a Evropa by neměla podhodnocovat ekonomický potenciál investic do energetické účinnosti budov. Podíl celkové energetické spotřeby Evropské unie budovy (domácnosti a služby) 37% průmyslové budovy 7% doprava 33% zemědělství průmyslové 2% procesy 21% Jakou roli může hrát sklo při snižování spotřeby energie v budovách? Pomocí energeticky účinného skla by mohlo být ročně dosaženo úspory více než 100 mil. tun CO 2. Použití zdokonaleného zasklení může značně snížit potřebu energie na vytápění a chlazení budov tím, že se sníží spotřeba energie a s tím spojené emise CO 2. Nezávislé studie 2 ukazují, že pokud by všechny evropské budovy byly vybaveny zdokonaleným energeticky úsporným sklem, mohlo by být dosaženo úspor více než 100 mil. tun CO 2 ročně. 2 TNO Built Environment and Geosciences Potential impact of Low-emissivity glazing on energy and CO 2 savings in Europe - TNO Report 2008-D-R1240/B November (Potenciální dopad nízkoemisivního zasklení na úspory energie a CO 2 v Evropě)

6 Na základě těchto informací by Evropská unie mohla snadno dosáhnout asi třetiny cílů na úspory energie v budovách určených v roce 2006 v Akčním plánu na energetickou účinnost pomocí propagace energeticky úsporného zasklení. Potenciál na zlepšení skleněných fasád a oken evropských budov je enormní. Poslední studie o rozložení typů zasklení ve stavebním fondu 3 Evropské unie ukazuje, že: 44 % oken v evropských budovách je stále zaskleno jednoduchým zasklením méně než 15 % evropských oken obsahuje energeticky úsporné sklo, i když byla tato řešení na trhu dostupná již více než 20 let! V obrovském počtu budov se stále ještě používají dvojskla bez povlaku. Ačkoliv je jejich energetická výkonnost omezená ve srovnání s řešeními dostupnými v současnosti, jsou příliš často považována špatně informovanými majiteli za účinná. Rozložení typů zasklení v Evropské unii jednoduché zasklení 44% trojskla 2% moderní sklo s nízkoemisivním povlakem 12% dvojsklo bez povlaku 42% 3 TNO Built Environment and Geosciences Glazing type distribution in the EU building stock - TNO Report TNO-60-DTM February (Distribuce typu zasklení ve stavebním fondu Evropské unie)

7 Skleněné výrobky s povlakem značně snižují energetickou náročnost a v budovách přispívají čistou energií. Jaká jsou dostupná řešení zasklení a jak fungují? Nízkoemisivní skla Nízkoemisivní skla (Low E) jsou speciálně vybavena průsvitným povlakem. Povlak odráží teplo zpět do budovy, čímž snižuje tepelné ztráty okny. To také snižuje přestup tepla z ohřáté (vnitřní) tabule skla na chladnější (vnější) tabuli, a snižuje množství tepla, které uniká z okna. Tyto vlastnosti snižují nároky na energii na ohřev budovy. Navíc povlak umožňuje, aby do budovy vstupovalo velké množství volné sluneční energie, která pasivně vyhřívá. Izolační zasklení s nízkoemisivními skly tak může v budovách přispívat čistou energií. Inovace, jako je trojsklo, může nabídnout další zlepšení izolačních vlastností oken, zatímco, pokud jde o energetickou účinnost, může použití skla s nízkým obsahem železa zvýšit prostup světla a volného slunečního tepla. Protisluneční skla Protisluneční skla jsou vysoce výkonný výrobky s povlakem, který odráží a vyzařuje ven velké množství slunečního tepla, přičemž nechává oknem nebo fasádou prostoupit denní světlo. Vnitřní prostor zůstává světlý a mnohem chladnější, než by byl v případě zasklení běžným sklem. Protisluneční skla mají na povrchu neviditelné vrstvy speciálních materiálů, které mají dvojí efekt umožňující vstup slunečního světla dovnitř a odrážející sluneční teplo. Tato technologie je zvláště výhodná v teplejším jižním podnebí, kde pomáhá snižovat zatížení budov klimatizačními systémy snížením energetické náročnosti, přičemž udržuje příjemné pracovní prostředí. Další protisluneční skla jsou obvykle dvojskla, a proto kombinují vlastnosti jak nízkoemisivního, tak i protislunečního skla, což maximalizuje izolaci v chladnějších obdobích a protisluneční vlastnosti v létě.

8

9 Trojskla pomáhají dosáhnout velké úspory energie a jsou nezbytná v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Trojsklo je ekonomičtější. Dvojsklo nebo trojsklo? To je logická otázka, ale není na ni jednoznačná odpověď, protože závisí na mnoha parametrech včetně samotné stavby budovy, jejím umístění, izolaci zbytku pláště budovy, atd. Vždy je nutná rada od profesionálů šitá na míru. Ale lze říci následující. Za prvé neexistuje standardní zasklení dvojsklem. Okna zasklená dvojsklem instalovaná v 70. a 80. letech po prvních sériích ropných krizí pomohla ve své době dosáhnout úspory energie, ale nyní jsou zcela zastaralá. Současné dvojsklo, dostupné na evropských trzích, má nanesené např. nízkoemisivní a/nebo protisluneční povlaky. Povlaky značně zvyšují izolační výkonnost dvojskel, a také umožňují získat volné sluneční teplo. Budovy vybavené dřívějšími okny s dvojskly bez povlaků nebo zasklenými fasádami lze vylepšit zasklením nízkoemisivními skly, která jsou 2,5 až 5 krát účinnější. Trojsklo je ještě účinnější a pomáhá dosáhnout velké úspory energie. Hodnota U trojskla s povlakem obvykle dosáhla 0,7, což je více než 8 krát účinnější než jednoduché zasklení (hodnota U 5,8) a téměř 4 krát účinnější než dřívější základní dvojsklo (čím je nižší hodnota U, tím je lepší izolace). Trojsklo s povlakem je nezbytnou složkou budov s téměř nulovou spotřebou energie, která se do roku 2020 stane standardem pro všechny nové budovy v Evropské unii. Vysoká účinnost trojskel se v posledních letech stala normou ve skandinávských zemích a nyní prožívá rychlý růst v Německu, kde už nyní představuje téměř 40 % trhu sklem. Vzhledem k širokému použití v těchto zemích je trojsklo ekonomičtější. Studie 4 také ukázaly, že ve středních částech Evropy se studenými zimami, např. ve Velké Británii, Francii, Beneluxu, atd., lze dosáhnout další významné úspory energie díky instalaci trojskel na nejvíce exponovaných stranách budov v kombinaci s nízkoemisivním dvojsklem na jižních fasádách. 4 TNO Built Environment and Geosciences Potential impact of Low-emissivity glazing on energy and CO 2 savings in Europe - TNO Report 2008-D-R1240/B November (Potenciální dopad nízkoemisivního zasklení na úspory energie a CO 2 v Evropě)

10 Izolační výkonnost zasklení: hodnota Ug trojsklo s povlakem dvojsklo s nízkoemisivním povlakem dřívější dvojsklo bez povlaku jednoduché zasklení Má energeticky úsporné zasklení nějaké reálné použití na jihu Evropy? Ano. Dokonce i v nejteplejších oblastech Evropy je v zimě často nutné topení. Hlavním důvodem je však prevence přehřívání většiny typů budov v létě. Díky protislunečním povlakům může zasklení hrát roli v prevenci přehřívání budov, a tím snížit používání klimatizace 5, což je v jižní Evropě největší spotřebitel energie. Protisluneční zasklení se nejčastěji používá ve dvojsklech poskytujících izolaci i v zimě. Protisluneční a nízkoemisivní vlastnosti se v zasklení spojují, a tak v závislosti na ročním období přispívají k izolaci jak proti chladu, tak proti teplu. To poskytuje nejlepší rovnováhu v úsporách energie, protože získání volného slunečního tepla je omezeno pouze na několik zimních měsíců a po většinu roku je kompenzováno sníženou zátěží na klimatizace. Zlepšení na energeticky účinné 5 TNO Built Environment and Geosciences Impact of solar control glazing on energy and CO 2 savings in Europe - TNO Report 2007-D-R0576/B July (Dopad protislunečního zasklení na úspory energie a CO 2 v Evropě)

11 zasklení v jižní Evropě je proto efektivní cestou zvyšování vnitřního komfortu, přičemž dochází k podstatným úsporám energie. Hlavním důvodem snižování používání klimatizace je prevence přehřívání budov v létě. Protisluneční sklo poskytuje nejlepší rovnováhu v úsporách energie. Jaké by měly být zasklené plochy u nových staveb? Vliv zasklení na energetickou výkonnost budovy je pouze jedním z několika faktorů, které určují plochu zasklení zvolenou architektem. Tradičně bylo zasklení považováno za slabé místo pláště budov kvůli jednoduchému zasklení nebo zasklení dvojskly bez povlaku s relativně vysokou tepelnou ztrátou ve srovnání s jinými částmi budov. Moderní řešení zasklení s povlaky a uvnitř naplněnými plynem, mohou snížit tepelnou ztrátu na úroveň blížící se hodnotám neprůhledné stavby. Ale na rozdíl od neprůhledných materiálů, sklo umožňuje, aby volné sluneční teplo vstupovalo do budovy. Ve většině případů zisky přesahují ztráty, a tak velká okna přispívají čistou energií. V situacích, kde si architekti nepřejí získat sluneční teplo, mají designéři možnost volby použít sklo s protislunečním povlakem, aby se nežádoucí teplo vyloučilo. Protože tyto povlaky mají také nízkoemisivní vlastnosti, mohou se použít na velké plochy zasklení bez nadměrných ztrát tepla a nároků na klimatizaci.

12 Zasklení také umožňuje, aby do budovy vstupovalo denní světlo. Čím je větší zasklená plocha, tím menší bude potřeba umělého osvětlení. To je zvláště hodnotná výhoda zasklení, neboť elektřina je v mnoha zemích nejdražší a uhlík produkující forma energie. Denní světlo způsobuje, že jsou budovy komfortnější a příjemnější. To přispívá k tomu, že se obyvatelé budov cítí dobře, zdravěji a mají vyšší produktivitu. Mnohé certifikace zelených budov, např. koncepce Aktivní dům 6, zahrnují specifikace jako faktor denního světla a dostupnost přímého slunečního světla. Některé země, jako např. Francie, jdou dokonce ještě dál tím, že předepisují minimální povrchy zasklených ploch u nových staveb. 7 Proto není divu, že mnoho architektů, specializujících se na budovy s nízkou spotřebou energie, propaguje velké zasklené plochy a že tyto zasklené budovy a domy pravidelně vyhrávají zelená ocenění. Díky těmto unikátním vlastnostem moderního zasklení, mají architekti nově získanou volnost k tomu, aby začleňovali velké plochy zasklení, jaké si přejí ve svých návrzích, přičemž vědí, že to nebude mít žádný negativní dopad na energetickou výkonnost budovy. Unikátní schopnosti omezit tepelné ztráty, získat sluneční teplo a denní světlo. Moderní sklo dává svobodu designu! 6 Koncepce Aktivní dům stanovila specifikace budov pro budovy, které poskytují více, než kolik odebírají : 7 Od roku 2005 French Thermal Regulation předepisuje minimální zasklené plochy pro nové stavby v poměru vůči celému povrchu. Minulý rok byl tento minimální povrch zvýšen o 30 %, aby dosáhl alespoň jedné šestiny celkového postaveného povrchu.

13 Ve srovnání s životností je doba návratnosti úspor energie krátká. Výběr vysoce výkonného skla je volba s nejoptimálnějšími náklady. Jaká je doba návratnosti nákladů nebo investic do dokonalejšího zasklení? Výpočet návratnosti investic do zlepšení celých oken je těžký, protože je závislý na typu původního zasklení, na zdroji energie a na kolísání cen, potřebě energie, na tepelné účinnosti dalších komponent pláště budov, atd. Při výběru nejlepší výkonnosti zasklení se také musí vzít v úvahu možné finanční podněty nebo fiskální slevy, které jsou často udělovány. 8 V závislosti na všech těchto parametrech se doba návratnosti při náhradě celých oken pohybuje v rozmezí 3 až 9 let, přičemž situace je v různých zemích různá. V každém případě je jasné, že ve srovnání s životností okna zůstávají v budově v průměru 25 až 30 let je doba návratnosti mnohem kratší, přičemž okna poskytují další výhody, např. dlouhodobý energetický účet a úspory CO 2. Jak bylo již řečeno, nejdůležitější je, že další náklady na instalaci vysoce výkonného zasklení, jsou-li okna v budově nahrazena, jsou relativně malé. Při nahrazování oken velká část nákladů je na materiál rámů a ještě větší na cenu práce za montáž a instalaci oken v místě. Další náklady na vyhledání vysoce výkonného skla ve srovnání s běžným zasklením tvoří proto mnohem menší část celkových nákladů. Mají-li se nahradit okna, je z hlediska nákladů nejrozumnější a optimální výběr vysoce výkonného skla. Ve Velké Británii byl vyvinut jednoduchý nástroj simulující úspory v účtu za energii, které lze očekávat od dokonalejších oken 9. Pro ilustraci: tento nástroj ukazuje, že u tradičního samostatného plynem vytápěného domu ve Velké Británii tvoří změna z jednoduchého zasklení na okno s označením A 10 vybavené dvojsklem s nízkoemisivním povlakem úsporu cca 570 EUR ročně. Zvolení méně efektivních oken by znamenalo nižší úspory a snížené finanční pobídky. 8 EuroACE Making money Work for Buildings: Financial and Fiscal Instruments for Energy Efficiency in Buildings September (Finanční a fiskální nástroje pro energetickou účinnost budov) 9 GGF Energy Saving Calculator: (Nástroj na výpočet úspor energie) 10 Ve Velké Británii se okna posuzují podle jejich energetické výkonnosti podle metody BFRC scheme, British Fenestration Rating Council. Asociace Glass for Europe by byla ráda, aby takové označení o energii okna bylo zavedeno po celé Evropě a poskytlo smysluplnou a pochopitelnou informaci spotřebitelům o výkonnosti různých oken.

14 Tento výpočet úspor energie je pouze informativní, a proto se každá situace musí posuzovat individuálně. Na výběr vysoce výkonného zasklení se musí hledět jako na správnou investici. Se zavedením závazného Certifikátu o energetické výkonnosti budov budou mít nyní majitelé a kupující budov prostředek na zjištění a pochopení energetické výkonnosti budovy. To znamená, že energeticky nejúčinnější budovy mají vyšší základní hodnotu a větší prodejnost, zvláště v dnešním konkurenčním trhu nemovitostmi. Kde jinde, kromě zasklení, může sklo přispět k udržitelnosti budov? Sklo hraje důležitou roli ve využívání sluneční energie pomocí dvou technologií: sluneční tepelné a fotovoltaické. Fotovoltaické technologie se používají na přeměnu sluneční energie přímo na elektřinu. Jsou dostupné mnohé technologie, které vyhovují různým požadavkům. Mohou být v různých tvarech a barvách a nabízet flexibilitu při začlenění do návrhu a aplikace v budovách (BIPV). Nejobvyklejší fotovoltaická technologie je založena na slunečních článcích na bázi krystalického křemíku. V této aplikaci působí sklo jako ochranná vnější vrstva, přičemž přenáší sluneční světlo do fotovoltaických článků vzájemně propojených na spodní straně. V jiné technologii nazvané tenké filmy průsvitné vodivé sklo s povlakem nejenom umožňuje průchod světla přes fotovoltaické filmy, ale také vede vyrobenou elektřinu mimo moduly.

15 Solární tepelné kolektory jsou určeny pro sběr tepla, které se potom používá pro dodávku horké vody nebo do výměníků tepla v domácnostech nebo průmyslu. Existují různé druhy slunečních tepelných kolektorů, z nichž většina musí mít kryt z plochého skla nebo zasklení, které slouží nejen na ochranu panelu při průchodu slunečního světla, ale také chrání před ochlazením panelu, je-li vystaven chladnému vzduchu. Díky high-tech sklu se technologie sluneční tepelné energie stále rozvíjí. Na výrobu elektřiny ze slunce v běžném rozsahu podle Koncentrovaných systémů sluneční energie (CSP) se také může použít velmi čisté sklo a zrcadlové sklo. High-tech sklo zvyšuje účinnost technologií využívajících sluneční energii: fotovoltaické panely a solární tepelné kolektory. Hraje sklo také roli ve vývoji čistějších automobilů a dopravy? Sklářský průmysl, jako dodavatel pro výrobce automobilů, si je vědom své zodpovědnosti, když nabízí řešení zasklení automobilů, která pomáhají snižovat spotřebu energie automobilu a celkové zatížení životního prostředí silničním provozem. Jednou z hlavních metod zlepšení energetické účinnosti automobilů je snížit jejich celkovou hmotnost. Průměrný obsah skla v automobilu představuje v současnosti

16 pouze 3 % hmotnosti 11. Toto číslo je relativně nízké díky úsilí sklářského průmyslu snížit hmotnost skleněných čelních skel a oken při zvýšené bezpečnosti cestujících. Sklo se nyní považuje za strukturální složku, která snižuje nutnost náhrady za těžší materiály pro zajištění strukturální integrity automobilů. Skleněné složky se proto mohou zvětšit, aby se mohly přizpůsobit novým aerodynamickým designům. Budou se vyvíjet technologie, které by snížily hmotnost skla v automobilech dokonce ještě více 12. Jiná metoda snižování spotřeby paliva a prodloužení dojezdu elektrických automobilů je omezit potřebu klimatizace. Sklářský průmysl vyvinul protisluneční zasklení, které zajišťuje nejen dobrou viditelnost a odolnost, ale také minimalizuje vstup slunečního tepla dovnitř automobilu vystaveného slunci. Jeho použití může značně snížit potřebu klimatizace v kabině automobilu nebo alespoň snížit jeho zatížení. Tímto způsobem pomáhá protisluneční sklo v automobilech uspořit 2 až 4 % benzínu 13, zlepšuje pohodlí cestujících a přispívá k čistějšímu provozu automobilů. V neposlední řadě je fakt, že na konci životnosti automobilu se automobilové sklo vymontuje, zpracuje a zrecykluje. V souladu s požadavky legislativy se tyto systémy neustále zlepšují, aby bylo možné dosáhnout vyšší míry recyklace. Stálé úsilí snižovat hmotnost. Protisluneční sklo pomáhá uspořit energii, zlepšuje pohodlí cestujících a přispívá k čistějšímu provozu aut. 11 N. Kanari, J.-L. Pineau, S. Shallari: End-of-Life Vehicle Recycling in the European Union (Recyklace automobilů na konci životnosti v Evropské unii) 12 Sklářský průmysl věří, že by měl být schopen brzy snížit hmotnost automobilového skla o 10 kg. Obecně se předpokládá, že snížení hmotnosti o 10 kg u průměrného rodinného automobilu může snížit emise CO 2 automobilu o 0,8 g/km. 13 B. Taxis-Reischl & Fa. Behr.: Energieverbrauch Klimaanlagen und Wege zur Vebrauchsreduzierung. 1997

17 Jaký je dopad životního cyklu energeticky účinného skla? Proces výroby plochého skla pro stavební aplikace, pokud jde o emise CO 2, je velkým producentem. To se však vyrovná uspořenými emisemi CO 2, když se provede náhrada energeticky účinného zasklení za jednoduché. Podle podrobné studie provedené v roce se při výrobě 1 m 2 nízkoemisivního dvojskla uvolní 25 kg emisí CO 2, což bylo v těchto letech dále sníženo zavedením nových výrobních technologií. Na druhé straně se uspoří 91 kg emisí CO 2 za rok, nahradí-li se jeden metr čtvereční jednoduchého zasklení za nízkoemisivní dvojsklo. To znamená, že CO 2 uvolněný během výroby se vykompenzuje během používání zlepšeného zasklení za dobu 3,5 měsíců. Na úrovni Evropské unie (EU 25) je celkové množství emisí CO 2 uvolněných z budov 765 mil. tun CO 2 za rok. Pro srovnání výroba skla pro architekturu uvolní pouze 4,6 mil. tun za rok. Bereme-li v úvahu, že potenciální úspora 100 mil. tun emisí CO 2 za rok je díky použití energeticky úsporného skla, potom by emise CO 2 spojené se sklářskou výrobou byly rychle vyváženy, i kdyby byla požadována další výroba skla. Sklo je také recyklovatelný výrobek. Na konci životního cyklu okna se tento hodnotný zdroj neztratí a může být recyklován. Toto recyklované sklo, je-li znovu taveno na výrobu nových skleněných výrobků, pomáhá dále snížit emise CO 2 uvolňované výrobními podniky 15. CO 2 uvolněný během výroby se vykompenzuje po 3,5 měsíčním používání energeticky účinných oken. Sklo je recyklovatelný výrobek, takže zdroje nejsou ztraceny. Je proces výroby skla energeticky účinný? Výroba skla vyžaduje energii, protože sklářské pece je potřeba vyhřát na teplotu 1600 C, při které se ze surovin stává sklo. Kvůli tomuto pravidlu fyziky materiálů, 14 GEPVP Energy & Environment benefits from advance double glazing in EU buildings March (Výhody ve spotřebě energie a pro životní prostředí ze zlepšených dvojskel v budovách v Evropské unii) 15 Recyklace skla umožňuje průmyslu znovu použít střepy z výrobního procesu. Jedna tuna střepů uspoří 0,23 tun CO 2 a 1 tunu surovin (pro tavení je potřeba méně energie)).

18 zaujímá energie největší podíl výrobních nákladů. V této souvislosti je spotřeba energie ekonomickým imperativem a neustálým cílem všech výrobců skla. Studie ukázaly, že sklářský průmysl byl schopen v letech 1970 až 2000 při současném vzestupu výroby snížit spotřebu energie o 55 %. Dnes evropští výrobci skla pokračují v investicích a využívají nejlepší dostupné techniky na všech instalacích. Provádějí audity energie a přijímají závazky na další snížení spotřeby energie. Bez velkých technologických objevů a bez investic výrobců skla do rozsáhlých výzkumných programů zůstanou tato zlepšení omezena. Produkce CO 2 u finálních skleněných výrobků je také silně ovlivněna zeměpisnou lokalitou výrobních zařízení. Sklo je relativně těžký výrobek, který se nehodí pro dopravu na velké vzdálenosti. Z tohoto důvodu dovoz skla ze zemí mimo Evropu v podstatě znamená dovoz skla s mnohem vyšší produkcí CO 2. Proto je pro Evropu údržba energeticky účinných zařízení na výrobu skla v Evropě prospěšná. Je důležité, že tato zařízení potom mohou recyklovat sklo, což přispívá k dalšímu snižování spotřeby energie během výroby a k ochraně přírodních zdrojů i. Sklářský průmysl se zajímá o energetickou účinnost svých výrobků a jejich výroby z jednoho zřejmého důvodu: během celé životnosti je energeticky účinné sklo výrobek spořící CO 2! Pro výrobce skla je snižování spotřeby energie ekonomickým imperativem.

19 Jak mohou investice do energetické účinnosti pomoci ekonomice Evropské unie? Velká studie o dopadu energetické účinnosti na tvorbu pracovních míst 16 zjistila, že investice do energetické účinnosti mohou také nabídnout důležitý potenciál tvorby pracovních míst. Výroba a instalace zařízení na zvýšení energetické účinnosti je totiž aktivita s relativně intenzivní potřebou práce. Tato práce je, podle svého charakteru, lokální a dostupná lidem, kteří tradičně trpí nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Studie také zjistila, že tam, kde jsou vzhledem k vynaloženým nákladům úspory energie efektivní, výsledek je, že spotřebitelé přesunou výdaje za energii do sektoru obecné spotřeby. Zlepšování energetické účinnosti bytového majetku může také pomoci vyrovnat se s nedostatkem paliva. Lidé s nejnižšími příjmy jsou stále bezbrannější vůči stoupajícím cenám energie kvůli špatné energetické výkonnosti bytové výstavby. Prosazování energeticky účinných zlepšení může pomoci ulehčit toto zatížení společnosti. Investice Evropy do energeticky účinných budov zvýší investice do výzkumu a vývoje a do výrobních kapacit energeticky účinných průmyslů. To přispěje k udržení vedoucí úlohy Evropy v celosvětovém závodě o udržitelnou výrobu a vývoj zelených výrobků. Investice do energetické účinnosti nabízí důležitý potenciál tvorby pracovních míst a pomáhá vyrovnat se s nedostatkem paliva. Udržení vedoucí úlohy Evropy ve vývoji zelených výrobků. Jak mohou pomoci politici? Správná politika a legislativa je důležitá, aby vedla Evropu směrem k ekonomice s nízkou spotřebou energie a nízkým uvolňováním emisí CO 2. Pro zajištění skutečného 16 Association for the Conservation of Energy Energy efficiency and jobs: UK issues and case studies May (Asociace pro zachování energie Energetická účinnost a pracovní místa: publikace a případové studie pro Velkou Británii)

20 pokroku v následujících letech, musí politici Evropské unie i národní politici upřednostnit energetickou účinnost a zaměřit se na konkrétní akce na propagaci a pochopení technologií na úsporu energie, včetně energeticky účinných zasklení. Glass for Europe volá po následujících akcích: Náročná politika energetické účinnosti se zaměřením na budovy a způsoby, jak ztrojnásobit míru jejich renovací. Vlastní realizace přepracované směrnice o energetické výkonnosti budov, včetně náročných definic nákladově optimálních komponent a standardů. Zavedení označení o energii okna, které by poskytlo informaci zákazníkům nejlépe energeticky účinných oken, a vytvořil se tak prostředek, na němž by členské země mohly postavit své pobídky. Doporučovat a požadovat použití energeticky účinného zasklení pro nové stavby a pro renovaci stávajících budov. Poskytovat ekonomické a fiskální pobídky na propagaci lepšího pochopení energeticky účinného skla a vytvořit pracovní místa jako součást Evropského plánu na obnovu ekonomiky. Pořádat informační a komunikační kampaně, aby se zvýšilo povědomí občanů o výhodách energeticky úsporných řešení. Poskytovat pobídky výrobcům automobilů, kteří využívají technologie energeticky účinného skla. O organizaci Glass for Europe Glass for Europe je obchodní asociace pro evropské výrobce plochého skla. Ploché sklo je materiál, který je v mnoha finálních výrobcích a hlavně v oknech a fasádách budov, sklech pro automobily a dopravu, a také sklech pro skleněné kryty, konektory a zrcadla v zařízeních pro sluneční energii. V malých množstvích se také používá pro další aplikace, jako je nábytek, přístroje, elektronika, atd.

21 Glass for Europe má čtyři členy: AGC Glass Europe, NSG Group, Saint-Gobain Glass a Sisecam-Trakya Cam a spolupracuje s agenturou Guardian. Dohromady těchto pět společností představuje 90 % výroby plochého skla v Evropě. Sklářské výrobky neposkytují pouze světlo, pohodlí a bezpečnost, ale jsou také podstatné pro energeticky účinné budovy, domy a dopravu. Okna s vysoce výkonným sklem jako je nízkoemisivní izolační sklo, které napomáhá udržovat uvnitř teplo a protisluneční sklo, které odráží nechtěné teplo pryč, pomáhá snižovat spotřebu energie. Sklo pro sluneční energii pomáhá zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů energie. Lepší využití samotného stavebního skla může pomoci snížit emise CO 2 v Evropě o 100 mil. tun ročně, a proto Glass for Europe žádá o náročnou a silnou energetickou politiku.

22 i Association for the Conservation of Energy Energy efficiency and jobs: UK issues and case studies May (Asociace pro zachování energie Energetická účinnost a pracovní místa: publikace a případové studie pro Velkou Británii)

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů Skla pro tepelnou izolaci Tepelně-izolační skla do rezidenčních budov a rodinných domů IPLUS 2 AGC Glass Europe představuje Německo IPLUS LST 3 komplexní škálu výrobků pro tepelnou izolaci IPLUS Zlepšení

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC

PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC ŠKÁLA skel Planibel Low-E Nízkoemisivní skla PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: ŠKÁLA SKEL s nízkou emisivitou Škála nízkoemisivních skel společnosti AGC Glass Europe (*) je charakterizována nejen svou nejširší

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo SKUPINA AGC S V ě TOVý LÍDR V OBLASTI PLOCHé HO SKLA AGC (Asahi Glass Company) vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavební sektor a specializovaná

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO Přirozená volba COP až 4,02 A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO 2 Čtyři výhody nízkoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma 99 Úspora provozních nákladů, udržování

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL Multifunkční skla pro Vaše nová okna NABÍDKA SKEL OD FINSTRALU Plus-Valor Dobrý standard Standardně dodávaná skla: Izolační sklo Plus-Valor s tepelnou ochranou s dvěma okenními tabulkami.

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv.

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. ROTEX Comfort 365 Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. Teplo v zimě, chládek v létě. Účinné, ekonomické a ekologické. Se sluncem, vzduchem a společností ROTEX. Během fáze výstavby jsme hledali maximální pohodlí

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Glassiled. Infosheet. You have printed. škála vrstvených bezpečnostních skel s integrovanými LED diodami

Glassiled. Infosheet. You have printed. škála vrstvených bezpečnostních skel s integrovanými LED diodami Infosheet You have printed Dělící příčky, Vitríny a výkladní skříně, Fasády, Industrial Products, Police Capture the light Glassiled je nová řada vrstveného bezpečnostního skla se zabudovanými elektroluminiscenčními

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t

í š p ě le n l ite id v i-fo t n A l e B MO R e H t THERMOBEL ANTI-FOG viditelně lepší ANTI-FOG užívejte si výhled do okolí z pohodlí svého domova Výběr zasklení je závislý na finančních možnostech a faktorech souvisejících s životním prostředím a pohodlím.

Více

Planibel Coloured. Infosheet. You have printed. škála plochých skel probarvených ve hmotě od společnosti AGC

Planibel Coloured. Infosheet. You have printed. škála plochých skel probarvených ve hmotě od společnosti AGC Infosheet You have printed Green, PrivaBlue, Dark Blue, Grey, Bronze, Azur, Dark Grey Základní skla probarvená ve hmotě Barevná skla jsou vhodná pro veškerá zpracování určená pro stavebnictví, dekoraci,

Více

Přirozená. volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená. volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Přirozená volba D 3 v1: topení, chlazení a ohřev teplé vody Daikin Altherma je komplexní

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek ANOTACE V příspěvku je představena energetická analýza

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

VÝROBA SLUNEČNÍHO BOJLERU

VÝROBA SLUNEČNÍHO BOJLERU VÝROBA SLUNEČNÍHO BOJLERU Cíl(e): Porozumět podstatě technologie využití energie z obnovitelných zdrojů a pochopit její potenciál. Obecný popis aktivity: Jedna skupina vyrábí sluneční bojler, druhá travní

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-1 Hannes Luetz produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Koncept normy budov na jejich Tento koncept normy EN15232 (2011-06) představuje revizi a rozšíření stávající normy EN15232 z roku 2007.

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více