5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu"

Transkript

1 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů. USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo města: I. bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení zprávy místostarosty města zprávy tajemníka MěÚ majetkové a organizační záležitosti interpelaci zastupitelů náměty a připomínky občanů II. usnesením číslo: 102/5Z/2010 Zpráva o kontrole usnesení zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo 95/5Z/2008, 10/1Z/2010, 58/2Z/2010, 78/3Z/2010, 82/3Z/2010, 84/4Z/2010, 85/4Z/2010, 86/4Z/2010, 87/4Z/2010, 88/4Z/2010, 89/4Z/2010, 90/4Z/2010, 91/4Z/2010, 92/4Z/2010, 93/4Z/2010, 95/4Z/2010, 96/4Z/2010, 97/4Z/2010, 98/4Z/2010 a 100/4Z/ prodluţuje termíny plnění u usnesení číslo 14/1Z/2009 T: u usnesení číslo 31/1Z/2009 T: u usnesení číslo 28/2Z/2010 T: u usnesení číslo 73/3Z/2010 T: u usnesení číslo 80/3Z/2010 T: u usnesení číslo 94/4Z/2010 T: u usnesení číslo 99/4Z/2010 T: u usnesení číslo 101/4Z/2010 T: /5Z/2010 Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou a Rozpočtové opatření č. 4/2010 předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za měsíc roku projednalo návrh rozpočtového opatření č. 4/2010 Města Benátky nad Jizerou - příjmy, výdaje. Rada města svým usnesením číslo 431/17R/2010 souhlasí s návrhem uvedeného rozpočtového opatření a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor taktéž doporučuje tento návrh schválit s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2010 Města Benátky nad Jizerou - příjmy, výdaje (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 104/5Z/2010 Provizorní rozpočet Města Benátky nad Jizerou příjmy a výdaje předložený návrh provizorního rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok příjmy, výdaje. Rada města svým usnesením číslo 419/16R/2010 souhlasí s uvedeným návrhem provizorního rozpočtu a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor taktéž doporučuje tento návrh schválit - 1 -

2 2. schvaluje provizorní rozpočet Města Benátky nad Jizerou na rok příjmy, výdaje (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 105/5Z/2010 Pohledávky Města Benátky nad Jizerou 2010 předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou v roce /5Z/2010 Plnění rozpočtu a Návrh rozpočtu na rok Svazek obcí Dolní Pojizeří předložený přehled plnění rozpočtu Svazku obcí Dolního Pojizeří za měsíc roku projednalo předložený návrh rozpočtu Svazku obcí Dolní Pojizeří na rok schvaluje rozpočet Svazku obcí Dolní Pojizeří na rok 2011 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 107/5Z/2010 Program regenerace městské památkové zóny na roky předložený dokument "Program regenerace městské památkové zóny v Benátkách nad Jizerou - 4. etapa: " 2. schvaluje předložený dokument "Program regenerace městské památkové zóny v Benátkách nad Jizerou - 4. etapa: " (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 108/5Z/2010 Zápis z finančního výboru č. 5/2010 a č. 6/2010 zápis č. 5/2010 ze zasedání Finančního výboru konaného dne a zápis č. 6/2010 ze zasedání Finančního výboru konaného dne /5Z/2010 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích č. 594/1, PK 924, 582/1 a 897/1 v k.ú. Staré Benátky (kabelové vedení VN 22 kv) - ČEZ Distribuce, a.s. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 594/1, PK 924, 582/1 a 897/1 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n/jiz.ii, ul. Pražská - kvn pro 1. chodskou a MTC" s tím, že při projednávání trasy kabelu VN pro napájení trafostanice v nové zástavbě Pod Lazarkami a v MTC došlo ke změně a trasa nyní zahrnuje ještě pozemky č. 596/1, 578/8 a 578/9 v k.ú. Staré Benátky. Rada města svým usnesením číslo 408/16R/2010 souhlasí s výše uvedeným dodatkem a doporučuje tento dodatek Zastupitelstvu města ke schválení s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jehož předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 596/1, 578/8 a 578/9 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n/jiz.ii, ul. Pražská - kvn pro 1. chodskou a MTC" starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 110/5Z/2010 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a 582/1 v k.ú. Staré Benátky (kabelové vedení NN 1 kv) - ČEZ Distribuce, a.s. návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a č. 582/1 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n.j.-kts, knn, Pražská, p.č. 470/38". Rada města svým usnesením číslo 383/15R/2010 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení - 2 -

3 s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a č. 582/4 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n.j.-kts,knn,pražská, p.č. 470/38" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.350,- Kč s DPH 111/5Z/2010 Návrh rozpočtu na rok SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou, Klub sportovního bruslení Benátky n/j, Volejbalový klub Karbo Benátky, BK 1973 deltacar spedition Benátky nad Jizerou a HC Benátky nad Jizerou a. předložený návrh rozpočtu SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou na rok 2011 b. předložený návrh rozpočtu Klubu sportovního bruslení Benátky n/j na rok 2011 c. předložený návrh rozpočtu volejbalového klubu VK Karbo Benátky na rok 2011 d. předložený návrh rozpočtu badmintonového klubu BK 1973 deltacar spedition Benátky na rok 2011 e. předložený návrh rozpočtu hokejového klubu HC Benátky na rok /5Z/2010 Prodej pozemku č. 884/1 v k.ú. Nové Benátky a pozemku č. 578/4 v k.ú. Nové Benátky a. předložený zápis ze dne sepsaný v rámci veřejné nabídky na prodej pozemku č. 884/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Nové Benátky. Na základě stanovené vyvolávací ceny (500,- Kč/m2) byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka pana xxxxxxxxx (810,- Kč/m2) b. předložený zápis ze dne sepsaný v rámci veřejné nabídky na prodej pozemku č. 578/4 o výměře 658 m2 v k.ú. Nové Benátky. Na základě stanovené vyvolávací ceny (1.000,- Kč/m2) byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka pana xxxxxxxxxxxx (1.150,- Kč/m2) Rada města svým usnesením číslo 355/14R/2010 souhlasí s prodejem výše uvedených pozemků jmenovaným zájemcům a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města ke schválení a. s prodejem pozemku č. 884/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxx, bytem xxxxxxx za cenu ve výši 810,- Kč/m2 b. s prodejem pozemku č. 578/4 o výměře 658 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxx, bytem xxxxxxx za cenu ve výši 1.150,- Kč/m2 starostu města podpisem Kupních smluv na výše uvedené pozemky (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 113/5Z/2010 Převod části pozemků č. 888/17-28 v k.ú. Staré Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou žádost vlastníků pozemků č. 888/17-28 v k.ú. Staré Benátky (viz. příloha), o souhlas s převodem částí jmenovaných pozemků do majetku Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 360/14R/2010 souhlasí s převodem částí výše uvedených pozemků do majetku Města Benátky nad Jizerou a doporučuje tento převod Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor taktéž doporučuje tento převod ke schválení s převodem částí pozemků č. 888/17-28 v k.ú. Staré Benátky (viz. příloha) do majetku Města Benátky nad Jizerou starostu města podpisem Darovacích smluv na převod výše uvedených pozemků (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 114/5Z/2010 Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok Semiramis o.s. žádost Občanského sdružení Semiramis o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" v roce Rada města svým usnesením číslo 386/15R/2010 souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč s tím, že uvedená částka - 3 -

4 bude rozdělena do dvou splátek ve výši ,- Kč a doporučuje poskytnutí tohoto příspěvku Zastupitelstvu města ke schválení s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč Občanskému sdružení Semiramis, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, na realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" v roce 2011 s tím, že uvedená částka bude rozdělena do dvou splátek ve výši ,- Kč (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík 115/5Z/2010 Seznam zájemců o výstavbu "Zástavba pozemků 545/4-9, lokalita Pickova - Benátky nad Jizerou" - ZETA BENÁTKY s.r.o. předložený seznam zájemců, kteří mají zaplacen rezervační poplatek, o výstavbu na pozemcích č. 545/4-9 v k.ú. Nové Benátky (zástavba "lokalita Pickova - Benátky nad Jizerou") od společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 410/16R/2010 bere výše uvedený seznam na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit uzavření budoucích kupních smluv na tyto pozemky se zájemci o výstavbu dle předloženého seznamu, kteří mají u společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, Benátky nad Jizerou, zaplacený rezervační poplatek s uzavřením budoucích kupních smluv na tyto pozemky se zájemci o výstavbu dle předloženého seznamu, kteří mají u společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, Benátky nad Jizerou, zaplacený rezervační poplatek (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování) 116/5Z/2010 Ţádost o vyjádření k prohlášení vlastnictví kapličky na pozemku č. 625 (PK) v k.ú. Staré Benátky žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o vyjádření k prohlášení vlastnictví kapličky na pozemku č. 625 (PK) v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 423/16R/2010 souhlasí s prohlášením výše uvedené kapličky za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou a doporučuje tuto záležitost Zastupitelstvu města ke schválení vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého není kaplička vedena v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu (nemá tudíž vlastníka), ale stojí na pozemku města. Kapličku by bylo vhodné opravit a bylo by možné na tuto opravu žádat o dotaci z Fondu oprav památek, který je určen na opravy mimo památkovou zónu. Aby Město Benátky nad Jizerou mohlo o tuto dotaci požádat, je třeba, aby kaplička byla prohlášena za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou. Odbor SMRM žádá z tohoto důvodu o prohlášení kapličky za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou s prohlášením kapličky na pozemku č. 625 (PK) v k.ú. Staré Benátky za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou z výše uvedeného důvodu (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 117/5Z/2010 Ţádost o vyjádření k projektu "Výstavba TEPLOFIKACE OBJEKTŮ Z KOGENERACE" v areálu skládky - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projekt "Výstavba TEPLOFIKACE OBJEKTŮ Z KOGENERACE v areálu skládky AVE CZ - Benátky nad Jizerou" na pozemku č. 5010/2 v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 413/16R/2010 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a doporučuje tuto žádost Zastupitelstvu města k projednání vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je možné smlouvu uzavřít minimálně s následujícími podmínkami: 1. V případě, že bude chtít vlastník pozemku č. 5010/2 v k.ú. Staré Benátky využít pozemek z jakéhokoliv důvodu jiným způsobem, bude stavba na tomto pozemku odstraněna na náklady stavebníka, popřípadě budou vyřešeny majetkoprávní vztahy 2. Na pozemku stavby a na okolních pozemcích bude v průběhu výstavby udržována čistota a pořádek s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společnosti AVEZ CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, jejímž předmětem bude projekt "Výstavba - 4 -

5 TEPLOFIKACE OBJEKTŮ Z KOGENERACE areál skládky AVE CZ - Benátky nad Jizerou" na pozemku č. 5010/2 v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené odborem SMRM 4. pověřuje T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 118/5Z/2010 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŢ - HC Benátky nad Jizerou předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč. Rada města svým usnesením číslo 434/17R/2010 postupuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a následně Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor souhlasí s vyplacením 3. zálohy ve výši ,- Kč s vyplacením 3. zálohy ve výši ,- Kč hokejovému klubu HC Benátky nad Jizerou z Fondu podpory společenského života (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jana Košťálová 119/5Z/2010 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 545 (KN) v k.ú. Nové Benátky (plynárenské zařízení) a souhlasu se zřízením stavby - RWE Gas Net, s.r.o., RWE Distribuční sluţby, s.r.o. a xxxxxxxxxx návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností RWE Gas Net, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o. a panem xxxxxx, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 545 (KN) v k.ú. Nové Benátky pro stavbu "Nová plynovodní přípojka PE d 32 parc. č. 548/4 Benátky nad Jizerou" s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a panem xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 545 (KN) v k.ú. Nové Benátky pro stavbu "Nová plynovodní přípojka PE d 32 parc. č. 548/4 Benátky nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč s DPH 120/5Z/2010 Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Muzea Benátky na rok Muzeum Mladoboleslavska žádost pana PhDr. Luďka Beneše, ředitele Muzea Mladoboleslavska, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na činnost Muzea Benátky v roce 2011 s tím, že uvedený příspěvek bude použit na přípravu dalších částí stálé expozice, věnovaných historii zámku a jeho majitelům a třem výrazným osobnostem regionu (motocyklovému závodníku Františku Šťastnému, pilotce a první československé parašutistce Marii Kubíčkové a konstruktéru stavebnice Merkur Jaroslavu Vanclovi) 2. nesouhlasí prozatím s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč Muzeu Mladoboleslavska, se sídlem Staroměstské náměstí - Hrad 1, Mladá Boleslav, pro výše uvedené účely starostu města sjednat ve výše uvedené záležitosti jednání s panem PhDr. Luďkem Benešem, ředitelem Muzea Mladoboleslavska (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jaroslav Král - 5 -

6 121/5Z/2010 Ţádost o poskytnutí prostředků na úhradu faktury na akci " Reko fotbalového hřiště - vybudování umělého trávníku" - SK Kopaná Karbo Benátky n. Jiz. žádost fotbalového klubu SK Kopaná Karbo Benátky n. Jiz. o poskytnutí finančních prostředků na úhradu závěrečné faktury zhotoviteli akce "Reko fotbalového hřiště - vybudování umělého trávníku" firmě EKKL a.s., Kroměříž ve výši 4, ,- Kč s DPH. Rada města svým usnesením číslo 445/17R/2010 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků výše uvedenému klubu vyjádření Finančního a plánovacího odboru, dle kterého jsou tyto prostředky ve výši 4,3 mil. Kč vyčleněny v rozpočtu města v 3412 (letní stadion - investice) na letošní rok s poskytnutím finančních prostředků fotbalovému klubu SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou na úhradu závěrečné faktury zhotoviteli akce "Reko fotbalového hřiště - vybudování umělého trávníku" firmě EKKL a.s., Kroměříž ve výši 4, ,- Kč s DPH (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jana Košťálová 122/5Z/2010 Nabídka na krátkodobé zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů - J&T BANKA a.s. 1. projednala předloženou nabídku společnosti J&T BANKA a.s. na možnost zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů u této společnosti. Finanční výbor doporučuje tuto nabídku přijmout vyjádření odboru Finančního a plánovacího, dle kterého byl na zasedání Finančního výboru dne pozván poradce generálního ředitele společnosti J&T BANKA a.s., pan Daniel Schönauer k předložení a vysvětlení nabídky ohledně zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů. Členové FV doporučují Zastupitelstvu města tuto nabídku přijmout. Vzhledem k situaci na trhu je to nejlepší nabídka. V současné době Město Benátky nad Jizerou zhodnocuje volné finanční prostředky formou termínovaných vkladů u Komerční banky na základě podepsané smlouvy, kde je velmi nízký úrok a téměř se nevyplatí s možností zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů u výše uvedené společnosti dle předložené nabídky (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jana Košťálová 123/5Z/2010 Zápis č. 3/2010 z Bytové komise zápis č. 3/2010 ze zasedání Bytové komise ze dne s tím, že na základě předložených výsledků veřejné výzvy k podávání žádostí o užívání podporovaných bytů byly přiděleny bytové jednotky následujícím žadatelům s tím, že nájemcům bude dán souhlas s poskytnutím trvalého bydliště (náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou): 1. bytová jednotka o velikosti 2+kk, 50,33 m2 - pan xxxxxxxxxxxxxx 2. garsoniéra o velikosti 32,67 m2 - pan xxxxxxxxxxxxxxx 3. garsoniéra o velikosti 38,98 m2 - paní xxxxxxxxxxxxx 4. bytová jednotka o velikosti 2+1, 63,65 m2 - pan xxxxxxxxxxxxxx 5. bytová jednotka o velikosti 2+1, 55,85 m2 - paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 6. bytová jednotka o velikosti 3+kk, 71,66 m2 - zatím neobsazena, bytová komise předloží návrh možných zájemců (souhlasilo 22 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování) 124/5Z/2010 Jednací řád Zastupitelstva města pro volební období předložený návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města pro volební období s předloženým návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva města pro volební období (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík - 6 -

7 125/5Z/2010 Seznam získaných dotací za volební období předložený seznam dotací, které město získalo za volební období s poskytnutím finančního daru panu starostovi a panu místostarostovi za získané dotace pro město za volební období (souhlasilo18 přítomných zastupitelů, 4 se zdrželi hlasování) 126/5Z/2010 Poděkování za poskytnutí finančního daru - manţelé Beznoskovi poděkování manželů Beznoskových z obce Heřmanice u Frýdlantu v Čechách za poskytnutí finančního daru na pomoc při likvidaci následků povodní 127/5Z/2010 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku č. 12/15 a č. 12/16 v k.ú. Obodř (SO.420 Přeloţka sdělovacích vedení) - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Středočeský kraj návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Středočeským krajem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku č. 12/15 a č. 12/16 v k.ú. Obodř na akci "III/ Benátky nad Jizerou, oprava mostu ev.č ". Rada města svým usnesením číslo 457/17R/2010 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku č. 12/15 a č. 12/16 v k.ú. Obodř na akci "III/ Benátky nad Jizerou, oprava mostu ev.č " RNDr. Pavel Štifter místostarosta Jaroslav Král starosta - 7 -

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012 Z á p i s 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 15.03.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 13.11.2012

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 13.11.2012 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 13.11.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013 Z á p i s 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.12.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více