5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu"

Transkript

1 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů. USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo města: I. bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení zprávy místostarosty města zprávy tajemníka MěÚ majetkové a organizační záležitosti interpelaci zastupitelů náměty a připomínky občanů II. usnesením číslo: 102/5Z/2010 Zpráva o kontrole usnesení zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo 95/5Z/2008, 10/1Z/2010, 58/2Z/2010, 78/3Z/2010, 82/3Z/2010, 84/4Z/2010, 85/4Z/2010, 86/4Z/2010, 87/4Z/2010, 88/4Z/2010, 89/4Z/2010, 90/4Z/2010, 91/4Z/2010, 92/4Z/2010, 93/4Z/2010, 95/4Z/2010, 96/4Z/2010, 97/4Z/2010, 98/4Z/2010 a 100/4Z/ prodluţuje termíny plnění u usnesení číslo 14/1Z/2009 T: u usnesení číslo 31/1Z/2009 T: u usnesení číslo 28/2Z/2010 T: u usnesení číslo 73/3Z/2010 T: u usnesení číslo 80/3Z/2010 T: u usnesení číslo 94/4Z/2010 T: u usnesení číslo 99/4Z/2010 T: u usnesení číslo 101/4Z/2010 T: /5Z/2010 Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou a Rozpočtové opatření č. 4/2010 předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za měsíc roku projednalo návrh rozpočtového opatření č. 4/2010 Města Benátky nad Jizerou - příjmy, výdaje. Rada města svým usnesením číslo 431/17R/2010 souhlasí s návrhem uvedeného rozpočtového opatření a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor taktéž doporučuje tento návrh schválit s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2010 Města Benátky nad Jizerou - příjmy, výdaje (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 104/5Z/2010 Provizorní rozpočet Města Benátky nad Jizerou příjmy a výdaje předložený návrh provizorního rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok příjmy, výdaje. Rada města svým usnesením číslo 419/16R/2010 souhlasí s uvedeným návrhem provizorního rozpočtu a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor taktéž doporučuje tento návrh schválit - 1 -

2 2. schvaluje provizorní rozpočet Města Benátky nad Jizerou na rok příjmy, výdaje (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 105/5Z/2010 Pohledávky Města Benátky nad Jizerou 2010 předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou v roce /5Z/2010 Plnění rozpočtu a Návrh rozpočtu na rok Svazek obcí Dolní Pojizeří předložený přehled plnění rozpočtu Svazku obcí Dolního Pojizeří za měsíc roku projednalo předložený návrh rozpočtu Svazku obcí Dolní Pojizeří na rok schvaluje rozpočet Svazku obcí Dolní Pojizeří na rok 2011 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 107/5Z/2010 Program regenerace městské památkové zóny na roky předložený dokument "Program regenerace městské památkové zóny v Benátkách nad Jizerou - 4. etapa: " 2. schvaluje předložený dokument "Program regenerace městské památkové zóny v Benátkách nad Jizerou - 4. etapa: " (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 108/5Z/2010 Zápis z finančního výboru č. 5/2010 a č. 6/2010 zápis č. 5/2010 ze zasedání Finančního výboru konaného dne a zápis č. 6/2010 ze zasedání Finančního výboru konaného dne /5Z/2010 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích č. 594/1, PK 924, 582/1 a 897/1 v k.ú. Staré Benátky (kabelové vedení VN 22 kv) - ČEZ Distribuce, a.s. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 594/1, PK 924, 582/1 a 897/1 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n/jiz.ii, ul. Pražská - kvn pro 1. chodskou a MTC" s tím, že při projednávání trasy kabelu VN pro napájení trafostanice v nové zástavbě Pod Lazarkami a v MTC došlo ke změně a trasa nyní zahrnuje ještě pozemky č. 596/1, 578/8 a 578/9 v k.ú. Staré Benátky. Rada města svým usnesením číslo 408/16R/2010 souhlasí s výše uvedeným dodatkem a doporučuje tento dodatek Zastupitelstvu města ke schválení s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jehož předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 596/1, 578/8 a 578/9 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n/jiz.ii, ul. Pražská - kvn pro 1. chodskou a MTC" starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 110/5Z/2010 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a 582/1 v k.ú. Staré Benátky (kabelové vedení NN 1 kv) - ČEZ Distribuce, a.s. návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a č. 582/1 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n.j.-kts, knn, Pražská, p.č. 470/38". Rada města svým usnesením číslo 383/15R/2010 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení - 2 -

3 s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a č. 582/4 v k.ú. Staré Benátky pro akci "Benátky n.j.-kts,knn,pražská, p.č. 470/38" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.350,- Kč s DPH 111/5Z/2010 Návrh rozpočtu na rok SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou, Klub sportovního bruslení Benátky n/j, Volejbalový klub Karbo Benátky, BK 1973 deltacar spedition Benátky nad Jizerou a HC Benátky nad Jizerou a. předložený návrh rozpočtu SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou na rok 2011 b. předložený návrh rozpočtu Klubu sportovního bruslení Benátky n/j na rok 2011 c. předložený návrh rozpočtu volejbalového klubu VK Karbo Benátky na rok 2011 d. předložený návrh rozpočtu badmintonového klubu BK 1973 deltacar spedition Benátky na rok 2011 e. předložený návrh rozpočtu hokejového klubu HC Benátky na rok /5Z/2010 Prodej pozemku č. 884/1 v k.ú. Nové Benátky a pozemku č. 578/4 v k.ú. Nové Benátky a. předložený zápis ze dne sepsaný v rámci veřejné nabídky na prodej pozemku č. 884/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Nové Benátky. Na základě stanovené vyvolávací ceny (500,- Kč/m2) byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka pana xxxxxxxxx (810,- Kč/m2) b. předložený zápis ze dne sepsaný v rámci veřejné nabídky na prodej pozemku č. 578/4 o výměře 658 m2 v k.ú. Nové Benátky. Na základě stanovené vyvolávací ceny (1.000,- Kč/m2) byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka pana xxxxxxxxxxxx (1.150,- Kč/m2) Rada města svým usnesením číslo 355/14R/2010 souhlasí s prodejem výše uvedených pozemků jmenovaným zájemcům a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města ke schválení a. s prodejem pozemku č. 884/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxx, bytem xxxxxxx za cenu ve výši 810,- Kč/m2 b. s prodejem pozemku č. 578/4 o výměře 658 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxx, bytem xxxxxxx za cenu ve výši 1.150,- Kč/m2 starostu města podpisem Kupních smluv na výše uvedené pozemky (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 113/5Z/2010 Převod části pozemků č. 888/17-28 v k.ú. Staré Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou žádost vlastníků pozemků č. 888/17-28 v k.ú. Staré Benátky (viz. příloha), o souhlas s převodem částí jmenovaných pozemků do majetku Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 360/14R/2010 souhlasí s převodem částí výše uvedených pozemků do majetku Města Benátky nad Jizerou a doporučuje tento převod Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor taktéž doporučuje tento převod ke schválení s převodem částí pozemků č. 888/17-28 v k.ú. Staré Benátky (viz. příloha) do majetku Města Benátky nad Jizerou starostu města podpisem Darovacích smluv na převod výše uvedených pozemků (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 114/5Z/2010 Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok Semiramis o.s. žádost Občanského sdružení Semiramis o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" v roce Rada města svým usnesením číslo 386/15R/2010 souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč s tím, že uvedená částka - 3 -

4 bude rozdělena do dvou splátek ve výši ,- Kč a doporučuje poskytnutí tohoto příspěvku Zastupitelstvu města ke schválení s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč Občanskému sdružení Semiramis, se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, na realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" v roce 2011 s tím, že uvedená částka bude rozdělena do dvou splátek ve výši ,- Kč (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík 115/5Z/2010 Seznam zájemců o výstavbu "Zástavba pozemků 545/4-9, lokalita Pickova - Benátky nad Jizerou" - ZETA BENÁTKY s.r.o. předložený seznam zájemců, kteří mají zaplacen rezervační poplatek, o výstavbu na pozemcích č. 545/4-9 v k.ú. Nové Benátky (zástavba "lokalita Pickova - Benátky nad Jizerou") od společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 410/16R/2010 bere výše uvedený seznam na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit uzavření budoucích kupních smluv na tyto pozemky se zájemci o výstavbu dle předloženého seznamu, kteří mají u společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, Benátky nad Jizerou, zaplacený rezervační poplatek s uzavřením budoucích kupních smluv na tyto pozemky se zájemci o výstavbu dle předloženého seznamu, kteří mají u společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, Benátky nad Jizerou, zaplacený rezervační poplatek (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování) 116/5Z/2010 Ţádost o vyjádření k prohlášení vlastnictví kapličky na pozemku č. 625 (PK) v k.ú. Staré Benátky žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o vyjádření k prohlášení vlastnictví kapličky na pozemku č. 625 (PK) v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 423/16R/2010 souhlasí s prohlášením výše uvedené kapličky za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou a doporučuje tuto záležitost Zastupitelstvu města ke schválení vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého není kaplička vedena v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu (nemá tudíž vlastníka), ale stojí na pozemku města. Kapličku by bylo vhodné opravit a bylo by možné na tuto opravu žádat o dotaci z Fondu oprav památek, který je určen na opravy mimo památkovou zónu. Aby Město Benátky nad Jizerou mohlo o tuto dotaci požádat, je třeba, aby kaplička byla prohlášena za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou. Odbor SMRM žádá z tohoto důvodu o prohlášení kapličky za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou s prohlášením kapličky na pozemku č. 625 (PK) v k.ú. Staré Benátky za vlastnictví Města Benátky nad Jizerou z výše uvedeného důvodu (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) 117/5Z/2010 Ţádost o vyjádření k projektu "Výstavba TEPLOFIKACE OBJEKTŮ Z KOGENERACE" v areálu skládky - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projekt "Výstavba TEPLOFIKACE OBJEKTŮ Z KOGENERACE v areálu skládky AVE CZ - Benátky nad Jizerou" na pozemku č. 5010/2 v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 413/16R/2010 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a doporučuje tuto žádost Zastupitelstvu města k projednání vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je možné smlouvu uzavřít minimálně s následujícími podmínkami: 1. V případě, že bude chtít vlastník pozemku č. 5010/2 v k.ú. Staré Benátky využít pozemek z jakéhokoliv důvodu jiným způsobem, bude stavba na tomto pozemku odstraněna na náklady stavebníka, popřípadě budou vyřešeny majetkoprávní vztahy 2. Na pozemku stavby a na okolních pozemcích bude v průběhu výstavby udržována čistota a pořádek s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společnosti AVEZ CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, jejímž předmětem bude projekt "Výstavba - 4 -

5 TEPLOFIKACE OBJEKTŮ Z KOGENERACE areál skládky AVE CZ - Benátky nad Jizerou" na pozemku č. 5010/2 v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené odborem SMRM 4. pověřuje T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 118/5Z/2010 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŢ - HC Benátky nad Jizerou předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč. Rada města svým usnesením číslo 434/17R/2010 postupuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a následně Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor souhlasí s vyplacením 3. zálohy ve výši ,- Kč s vyplacením 3. zálohy ve výši ,- Kč hokejovému klubu HC Benátky nad Jizerou z Fondu podpory společenského života (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jana Košťálová 119/5Z/2010 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 545 (KN) v k.ú. Nové Benátky (plynárenské zařízení) a souhlasu se zřízením stavby - RWE Gas Net, s.r.o., RWE Distribuční sluţby, s.r.o. a xxxxxxxxxx návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností RWE Gas Net, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o. a panem xxxxxx, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 545 (KN) v k.ú. Nové Benátky pro stavbu "Nová plynovodní přípojka PE d 32 parc. č. 548/4 Benátky nad Jizerou" s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a panem xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 545 (KN) v k.ú. Nové Benátky pro stavbu "Nová plynovodní přípojka PE d 32 parc. č. 548/4 Benátky nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč s DPH 120/5Z/2010 Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Muzea Benátky na rok Muzeum Mladoboleslavska žádost pana PhDr. Luďka Beneše, ředitele Muzea Mladoboleslavska, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na činnost Muzea Benátky v roce 2011 s tím, že uvedený příspěvek bude použit na přípravu dalších částí stálé expozice, věnovaných historii zámku a jeho majitelům a třem výrazným osobnostem regionu (motocyklovému závodníku Františku Šťastnému, pilotce a první československé parašutistce Marii Kubíčkové a konstruktéru stavebnice Merkur Jaroslavu Vanclovi) 2. nesouhlasí prozatím s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč Muzeu Mladoboleslavska, se sídlem Staroměstské náměstí - Hrad 1, Mladá Boleslav, pro výše uvedené účely starostu města sjednat ve výše uvedené záležitosti jednání s panem PhDr. Luďkem Benešem, ředitelem Muzea Mladoboleslavska (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jaroslav Král - 5 -

6 121/5Z/2010 Ţádost o poskytnutí prostředků na úhradu faktury na akci " Reko fotbalového hřiště - vybudování umělého trávníku" - SK Kopaná Karbo Benátky n. Jiz. žádost fotbalového klubu SK Kopaná Karbo Benátky n. Jiz. o poskytnutí finančních prostředků na úhradu závěrečné faktury zhotoviteli akce "Reko fotbalového hřiště - vybudování umělého trávníku" firmě EKKL a.s., Kroměříž ve výši 4, ,- Kč s DPH. Rada města svým usnesením číslo 445/17R/2010 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků výše uvedenému klubu vyjádření Finančního a plánovacího odboru, dle kterého jsou tyto prostředky ve výši 4,3 mil. Kč vyčleněny v rozpočtu města v 3412 (letní stadion - investice) na letošní rok s poskytnutím finančních prostředků fotbalovému klubu SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou na úhradu závěrečné faktury zhotoviteli akce "Reko fotbalového hřiště - vybudování umělého trávníku" firmě EKKL a.s., Kroměříž ve výši 4, ,- Kč s DPH (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jana Košťálová 122/5Z/2010 Nabídka na krátkodobé zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů - J&T BANKA a.s. 1. projednala předloženou nabídku společnosti J&T BANKA a.s. na možnost zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů u této společnosti. Finanční výbor doporučuje tuto nabídku přijmout vyjádření odboru Finančního a plánovacího, dle kterého byl na zasedání Finančního výboru dne pozván poradce generálního ředitele společnosti J&T BANKA a.s., pan Daniel Schönauer k předložení a vysvětlení nabídky ohledně zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů. Členové FV doporučují Zastupitelstvu města tuto nabídku přijmout. Vzhledem k situaci na trhu je to nejlepší nabídka. V současné době Město Benátky nad Jizerou zhodnocuje volné finanční prostředky formou termínovaných vkladů u Komerční banky na základě podepsané smlouvy, kde je velmi nízký úrok a téměř se nevyplatí s možností zhodnocení volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů u výše uvedené společnosti dle předložené nabídky (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Jana Košťálová 123/5Z/2010 Zápis č. 3/2010 z Bytové komise zápis č. 3/2010 ze zasedání Bytové komise ze dne s tím, že na základě předložených výsledků veřejné výzvy k podávání žádostí o užívání podporovaných bytů byly přiděleny bytové jednotky následujícím žadatelům s tím, že nájemcům bude dán souhlas s poskytnutím trvalého bydliště (náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou): 1. bytová jednotka o velikosti 2+kk, 50,33 m2 - pan xxxxxxxxxxxxxx 2. garsoniéra o velikosti 32,67 m2 - pan xxxxxxxxxxxxxxx 3. garsoniéra o velikosti 38,98 m2 - paní xxxxxxxxxxxxx 4. bytová jednotka o velikosti 2+1, 63,65 m2 - pan xxxxxxxxxxxxxx 5. bytová jednotka o velikosti 2+1, 55,85 m2 - paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 6. bytová jednotka o velikosti 3+kk, 71,66 m2 - zatím neobsazena, bytová komise předloží návrh možných zájemců (souhlasilo 22 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování) 124/5Z/2010 Jednací řád Zastupitelstva města pro volební období předložený návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města pro volební období s předloženým návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva města pro volební období (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů) T: Z: Marek Mařík - 6 -

7 125/5Z/2010 Seznam získaných dotací za volební období předložený seznam dotací, které město získalo za volební období s poskytnutím finančního daru panu starostovi a panu místostarostovi za získané dotace pro město za volební období (souhlasilo18 přítomných zastupitelů, 4 se zdrželi hlasování) 126/5Z/2010 Poděkování za poskytnutí finančního daru - manţelé Beznoskovi poděkování manželů Beznoskových z obce Heřmanice u Frýdlantu v Čechách za poskytnutí finančního daru na pomoc při likvidaci následků povodní 127/5Z/2010 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku č. 12/15 a č. 12/16 v k.ú. Obodř (SO.420 Přeloţka sdělovacích vedení) - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Středočeský kraj návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Středočeským krajem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku č. 12/15 a č. 12/16 v k.ú. Obodř na akci "III/ Benátky nad Jizerou, oprava mostu ev.č ". Rada města svým usnesením číslo 457/17R/2010 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku č. 12/15 a č. 12/16 v k.ú. Obodř na akci "III/ Benátky nad Jizerou, oprava mostu ev.č " RNDr. Pavel Štifter místostarosta Jaroslav Král starosta - 7 -

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 07.06.2010 Příloha zápisu

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 07.06.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 545/20R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 518/19R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 24.03.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 380/14R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012 Z á p i s 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 15.03.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 4/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.3.2014 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.3.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.3.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.3.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více