PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA"

Transkript

1 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD VÁŠ SLOVENSKÝ VÁŠ SLOVENSKÝ OPERÁTOR OPERÁTOR

2 PREDPLATENÁ SLUŽBA MOJA 4KA SIM karta Moja 4ka so štartovacím Kreditom vo výške 4 4 Voanie do všetkých sietí v Sovenskej repubike a v rámci Európskej únie (Medzinárodný Roaming Zóna 1) Odosanie SMS do všetkých sietí v Sovenskej repubike a v rámci Európskej únie (Medzinárodný Roaming Zóna 1) Prenos dát v Sovenskej repubike a v rámci Európskej únie (Medzinárodný Roaming Zóna 1) SPÔSOBY DOBITIA KREDITU 0,04 / MIN 0,04 / SMS 0,04 / 1 MB Na Predajnom mieste Sovenskej pošty s úhradou v hotovosti aebo patobnou kartou Poštovej banky aebo bezhotovostne Poštovou kartou. Na inom Predajnom mieste s úhradou v hotovosti aebo patobnou kartou. Prostredníctvom dobíjacieho kupónu (s Kreditom vo výške 4, 8, 12 aebo 16 ). Prostredníctvom onine kanáu na v sekcii Dobíjanie a aktivácie. Aktuány zoznam Predajných miest 4ky ako aj spôsoby dobitia Kreditu sú uvedené na Dobitý kredit neprepadáva. V prípade nuového Kreditu je prostredníctvom SIM karty možné zavoať na Zákaznícku inku 950, zasať SMS na krátke číso 950 a pristupovať na nasedovné webové stránky: PRENOS KREDITU Využite sužbu Prenos Kreditu a podeľte sa o svoj Kredit so svojimi známymi, navyše úpne bezpatne. Ako na to? Cez SMS Pošite SMS na číso 950 s textom: PRESUN [teefónne číso komu je kredit určený] [sumu v Eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu musí byť nižšia ako Váš aktuány kredit] a [Váš bezpečnostný kód]. Napr: PRESUN Cez sieťový kód USSD Zadajte *123*[teefónne číso komu je kredit určený]*[- sumu v Eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu musí byť nižšia ako Váš aktuány kredit]*[váš 6 miestny bezpečnostný kód] a #. Napr: *123* *8*123456# O úspešnom prenesení Kreditu a aktuánom stave vášho Kreditu budete informovaní cez SMS. Minimána čiastka prenositeľného Kreditu je 1 / deň, maximána čiastka prenositeľného kreditu je 40 / deň. Sužbu Prenos Kreditu nie je možné využiť vo vzťahu k tzv. bonusovému Kreditu (prideený Účastníkovi Podnikom). ZISTENIE AKTUÁLNEJ VÝŠKY KREDITU Zasanie SMS v tvare SPOTREBA na krátke číso 950 aebo zavoaním na skrátené číso *55# 0 Potvrdzujúca správa s informáciou o výške Kreditu 0

3 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD DOPLNKOVÉ SLUŽBY - DÁTOVÉ BALÍKY 4G GIGA Objem dát 1 GB vo vastnej sieti 4ky 1 / 30 dní 4G GIGA PLUS Objem dát 1GB vo vastnej sieti 4ky a v mobinej sieti obchodného partnera 4ky /v národnom roamingu/ 4 / 30 dní Pre dátový baík 4G GIGA patí nasedovné: Objem dát v dátovom baíku 4G GIGA sa neupatňuje v prípade prenosu dát v národnom roamingu v mobinej sieti obchodného partnera Podniku. Prenos dát v národnom roamingu v mobinej sieti obchodného partnera Podniku je spopatňovaný jednotkovou cenou za MB podľa časti Predpatená sužba tohto Cenníka. Pre overenie v akej sieti sa nachádza Vaše zariadenie, môžete použiť sieťový kód USSD v tvare *#999# a potvrďte symbo pre voanie. Ak potvrdzujúca správa obsahuje vaše teefónne číso, nachádzate sa v pokrytí vastnou Mobinou sieťou Podniku. Ak potvrdzujúca správa obsahuje akýkoľvek iný text aebo znaky, nachádzate sa v pokrytí v národnom roamingu v Mobinej sieti obchodného partnera Podniku. AKTIVÁCIA - DÁTOVÉ BALÍKY Zasanie SMS v tvare 4G GIGA na krátke číso Potvrdzujúca SMS s informáciou o aktivácií 4G GIGA 0 Zasanie SMS v tvare 4G GIGA PLUS na krátke číso Potvrdzujúca SMS s informáciou o aktivácií 4G GIGA PLUS 0 Dátové baíky je možné aktivovať zasaním SMS v tvare ich názvu 4G GIGA, aebo 4G GIGA PLUS na krátke číso 950, osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste 4ky (ich aktuány zoznam je zverejnený na aebo cez internet na a dobitie). Patnosť dátových baíkov je 30 dní odo dňa ich aktivácie. Dátové baíky možno aktivovať jednorazovo. Je možné aktivovať aj viacnásobný počet baíkov. Po ukončení patnosti dátového baíka / baíkov aebo po jeho vyčerpaní je možné dátový baík/baíky opäť aktivovať. V prípade aktivácie oboch dátových baíkov naraz, je prioritne čerpaný dátový baík 4G GIGA PLUS a násedne dátový baík 4G GIGA. SMS správa vám bude automaticky zasaná ak zostávajúci, nevyčerpaný objem dát z konkrétneho dátového baíka je vo výške 900MB, 500MB, 50MB. Pri využívaní dátových baíkov ste povinní dodržiavať princípy správneho využívania Sužieb stanovené Podnikom. PRENOS TELEFÓNNEHO ČÍSLA Popatok za Prenos teefónneho čísa 0 ŠPECIÁLNE A SKRÁTENÉ TELEFÓNNE ČÍSLA VOLANIE NA SKRÁTENÉ ČÍSLA Cena za 1 minútu Tiesňové voania 112, 150, 158, 155 a mestská poícia Voanie na inku pre nezvestné deti a inku detskej istoty Voanie na bezpatné čísa 0800 xxx xxx 0 Voanie na čísa so zdieľaním popatkov 0850 xxx xxx 0,04 Voanie na Infoinku ,24 Informačná inka o účastníckych čísach Orange Voanie na (Infoasistent) 1,34 Voanie na 12 xxx (okrem 12111, 12777) 0,34 Voanie na pre suchovo postihnutých 0,04 Expertinka ,64 Voanie na skrátené regionáne čísa 16xxx, 17xxx 0,08 Voanie na skrátené národné čísa 18 xxx 0,16

4 VOLANIE NA ZÁKAZNÍCKE LINKY PODNIKU Voanie na Zákaznícku inku 4ky na číso aebo en na 950 pri voaní zo SIM karty 4ky VOLANIE ZO ZAHRANIČIA NA ZÁKAZNÍCKU LINKU 4KY 0,04 Voanie na Zákaznícku inku SWAN Mutimedia na číso ,04 Voanie zo zahraničia na Zákaznícku inku o informáciách o Medzinárodnom Roamingu, najmä o roamingových popatkoch za Sužby Voanie zo zahraničia (v Medzinárodnom Roamingu) na Zákaznícku inku 4ky je spopatnené cenou patnou pre zónu pre sužbu Medzinárodného Roamingu, z ktorej sa voanie uskutočňuje. 0,04 / min 2 / min 3 / min 4 / min Cena za 1 minútu 0 VOLANIE NA ČÍSLA SO ZVÝŠENOU TARIFOU Voanie na xx xxx, 097x 0xx xxx, 098x 0xx xxx 0,40 Voanie na xx xxx, 097x 1xx xxx, 098x 1xx xxx 0,50 Voanie na xx xxx, 097x 2xx xxx, 098x 2xx xxx 0,60 Voanie na xx xxx, 097x 3xx xxx, 098x 3xx xxx 0,80 Voanie na xx xxx, 097x 4xx xxx, 098x 4xx xxx 1 Voanie na xx xxx, 097x 5xx xxx, 098x 5xx xxx 1,20 Voanie na xx xxx, 097x 6xx xxx, 098x 6xx xxx 1,60 Voanie na xx xxx, 097x 7xx xxx, 098x 7xx xxx 2,00 Voanie na xx xxx, 097x 8xx xxx, 098x 8xx xxx 3,00 Sužba voaní na Audiotex čísa a háska upozorňujúca na voanie na číso so zvýšenou tarifikáciou sú aktivované automaticky. Voania na čísa so zvýšenou tarifou (tzv. Audiotex čísa) sú účtované minutovou tarifikáciou, teda cena za 1 minútu je účtovaná za každú aj začatú minútu voania. SLUŽBY MOBILNEJ ZÁBAVY PARTNEROV 4KY Cena za 1 minútu SMS hry, súťaže, SMS hasovanie, ostatné sužby mobinej zábavy 0-10 Tieto sužby sú špecifické sužby (hry, súťaže, hasovanie a pod.) poskytované na zákade spoupráce s obchodnými partnermi Podniku, ktoré umožňujú hasovať, hrať hry, zúčastňovať sa rôznych súťaží resp. inej mobinej zábavy prostredníctvom eektronických komunikačných sužieb a siete Podniku. Spopatnené je odosanie a/aebo prijatie SMS. Informácie o konkrétnych podmienkach a cenách jednotivých sužieb vám poskytnú jednotiví obchodní partneri Podniku, ktorí konkrétnu sužbu poskytujú. Za prevádzku jednotivých sužieb zodpovedá obchodný partner Podniku, ktorý danú sužbu poskytuje. OSTATNÉ POPLATKY Identifikácia zomyseľných a obťažujúcich voaní 16 Vydanie PUK kódu 1,50 Výmena SIM karty 4 Zmena teefónneho čísa 4 Popatky je možné uhradiť prostredníctvom Kreditu aebo na Predajnom mieste, podľa určenia Podnikom.

5 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD CENY VOLANÍ, SMS A DÁT V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU ZOZNAM KRAJÍN PODĽA TARIFNÝCH ZÓN Zoznam krajín podľa tarifných zón pre Sužby v Medzinárodnom Roamingu a voaní zo Sovenskej repubiky do zahraničia. zóna 1 zóna 2 zóna 3 zóna 4 Čenské štáty EÚ okrem Sovenska (Česká repubika, Begicko, Buharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Hoandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Mata, Nemecko, Poľsko, Portugasko, Rakúsko, Rumunsko, Sovinsko, Španiesko, Švédsko, Taiansko, Veľká Británia), Francúzska Guyana, Kanárske ostrovy (Španiesko), Madeira (Portugasko), Martinik (Francúzsko), Vatikán (Taiansko), Réunion (Francúzsko) + Isand, Nórsko, Lichtenštajnsko Európa - štáty mimo EÚ (Abánsko, Andorra, Bieorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Gibratár, Kosovo, Macedónsko, Modavsko, Monako, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, San Maríno), USA a Kanada Zvyšok sveta - Severná Amerika (okrem USA a Kanady), Južná a Stredná Amerika, Stredný Východ, Ázia, Afrika Sateitné siete, Špeciáne sieťové čísa, Tunisko a Libanom en pri dátových sužbách Zoznam zmuvných operátorov a krajín s dostupnou Sužbou Medzinárodný Roaming je priebežne aktuaizovaný a zverejnený na stránke V prípade rozdieov medzi zoznamom v tomto cenníku a zoznamom zverejneným na stránke má prednosť zoznam zverejnený na stránke VOLANIE A SMS ZO SLOVENSKA DO ZAHRANIČIA PODĽA ZÓN Voanie zo Sovenska do krajiny v cena voania za minútu cena SMS zóna 1 0,04 0,04 zóna 2 0,34 0,20 zóna 3 1,44 0,30 zóna 4 4,00 0,60 ODCHÁDZAJÚCE VOLANIE V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU z / kam Sovenská repubika zóna 1 0,04 / min 0,04 / min 2 / min 3 / min 4 / min zóna 2 2 / min 2 / min 2 / min 3 / min 4 / min zóna 3 3 / min 3 / min 3 / min 3 / min 4 / min zóna 4 4 / min 4 / min 4 / min 4 / min 4 / min PRICHÁDZAJÚCE VOLANIE V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU Z JEDNOTLIVÝCH ZÓN 0,04 / min 0,40 / min 0,60 / min 4 / min

6 Prichádzajúce a odchádzajúce voania v Medzinárodnom Roamingu v Zónach 2, 3, 4 sú účtované minutovou tarifikáciou, teda cena za 1 minútu je účtovaná za každú aj začatú minútu voania. Roamingové voanie na špeciáne národné čísa okrem bezpatných iniek (napr xxx xxx, , , tiesňové voania) a ostatné sužby sú spopatnené ako voania v Medzinárodnom Roamingu. Pri voaniach v Medzinárodnom Roamingu je potrebné použiť medzinárodný tvar teefónneho čísa, napr xxx xxx. Voanie v Medzinárodnom Roamingu na Audiotexové čísa nie je umožnené. Automaticky aktivovaná sužba Dátový imit v Roamingu EÚ vám umožňuje kontrou spotreby mobiných dát v Medzinárodnom Roamingu v Európskej únii (Zóna 1) stanovením finančného imitu 50 (bez DPH) za obdobie od prvého prihásenia do siete roamingového partnera v Zóne 1 do konca kaendárneho mesiaca. Prostredníctvom SMS budete informovaní vždy, keď vaša spotreba dát v Medzinárodnom Roamingu v EÚ (Zóna 1) dosiahne 80 % z uvedeného finančného imitu (teda dosiahne 40 bez DPH). Pri dosiahnutí 100% uvedeného finančného imitu budete informovaní SMS správou o zastavení sužby prenos dát v Zóne 1. Ak budete mať záujem o pokračovanie využívania sužby prenosu dát v Zóne 1 aj po prekročení uvedeného finančného imitu, zasaním SMS správy v tvare NAVYSENIE EULIMIT na krátke číso 950 opätovne aktivujete sužbu prenos dát v Zóne 1 navýšením finančného imitu o čiastku 50 (bez DPH), a to aj opakovane. Takto navýšený finančný imit sa bude apikovať ako vami zvoený finančný imit pre kontrou spotreby mobiných dát v Roamingu v Európskej únii (Zóna 1) pre nasedujúce kaendárne mesiace. Navýšený finančný imit môžete znížiť na pôvodnú čiastku 50 (bez DPH) zasaním SMS správy v tvare RESET EULIMIT na krátke číso 950. ODOSLANÉ SMS ZO SLOVENSKA DO ZAHRANIČIA A V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU z / kam Sovenská repubika Sovenská repubika 0,04 / SMS 0,04 / SMS 0,20 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 1 0,04 / SMS 0,04 / SMS 0,20 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 2 0,20 / SMS 0,20 / SMS 0,20 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 3 0,30 / SMS 0,30 / SMS 0,30 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 4 0,60 / SMS 0,60 / SMS 0,60 / SMS 0,60 / SMS 0,60 / SMS PRENOS DÁT V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU PODĽA ZÓN 0,04 / 1 MB 2 / 1 MB 3 / 1 MB 16 / 1 MB Prenos dát v krajinách Libanon a Tunisko je spopatnený cenou pre zónu 4. AUTOMATICKY AKTIVOVANÉ SLUŽBY SMS prístup na internet CLIP, CLIR Medzinárodný Roaming dátový Medzinárodný Roaming voanie do zahraničia správa o dostupnosti voajúceho informácia o zmeškaných hovoroch háska o voaní na prenesené číso bokovanie prichádzajúcich voaní konferenčný hovor presmerovanie voania podržanie hovoru háska o voaní na čísa so zvýšenou tarifou dátový imit v Medzinárodnom Roamingu EÚ

7 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD Bezpatná sužba Správa o dostupnosti voaného vám umožňuje po voaní na nedostupné číso dostať informáciu o dostupnosti voaného, a to prostredníctvom bezpatnej SMS správy v čase, keď voané číso môže prijať voanie. Informácia o dostupnosti voaného je zasaná en v prípade, ak voaný aj voajúci majú sužbu Správa o dostupnosti voaného na svojej SIM karte aktívnu. Po deaktivácii sužby nebudú na predmetnú SIM kartu zasieané informácie o dostupnosti iných Účastníkov a ani informácie o dostupnosti predmetnej SIM karty nebudú zasieané iným Účastníkom. Sužba je dostupná en pri voaniach medzi Účastníkmi 4ky. Bezpatná sužba CLIP vám umožňuje bezpatné zobrazenie čísa voajúceho. Bezpatná sužba CLIR vám umožňuje bezpatné zamedzenie zobrazenia čísa voajúceho. Deaktivácia sužieb CLIP, CLIR, Správa o dostupnosti voaného, Háska o voaní na prenesené číso, Háska o voaní na čísa so zvýšenou tarifou je možná priamo na Predajných miestach 4ky aebo prostredníctvom Zákazníckej inky 950. Spoočné ustanovenia Ceny za voania v tomto Cenníku sú uvedené za jednu minútu voania, ak nie je výsovne uvedené inak. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, ak nie je výsovne uvedené inak. Voania sú účtované sekundovou tarifikáciou, keď každá sekunda predstavuje jednu jednotku voania, ak nie je výsovne uvedené inak. Maximána dĺžka jedného voania môže byť zo strany Podniku s prihiadnutím na technoogické parametre verejnej teefónnej siete obmedzená na 120 minút. Účtovací interva pri sužbe prenosu dát je 1 kb. Informácie o aktuánych cenách sužieb Podniku a o prípadných zľavách z týchto cien môžete získať na Zákazníckej inke aebo 950 aebo na adrese Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto Cenníku, majú rovnaký obsah a význam ako pojmy definované vo Všeobecných podmienkach poskytovania mobiných verejných eektronických komunikačných sužieb Podniku. Podnik si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo aebo nepriamo vyvoaných zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu aebo rozhodnutím prísušného orgánu verejnej správy aebo orgánu Európskej únie; takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu môže byť napríkad zmena zákona č. 351/2011 Z.z. o eektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aebo iného daňového právneho predpisu, ako aj zmena aebo nahradenie iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Podnik znamená spoočnosť SWAN, a.s., Borská 6, Bratisava, IČO: , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisava I, oddie Sa, vožka č. 2958/B. Zákaznícka inka 4ky , skrátený tvar 950 Zákaznícka inka 4ky zo zahraničia: Bezpatná Zákaznícka inka 4ky zo zahraničia pre informácie o roamingových popatkoch: Aktuány zoznam a adresy Predajných miest nájdete na

8

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

CENÍK SLUŽEB. pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku

CENÍK SLUŽEB. pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku CENÍK SLUŽEB pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku Provozovatelem sítě MediCall VPN je Walpesa s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128

Více

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016 CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

Ceník platný od 1.6.2013

Ceník platný od 1.6.2013 Ceník platný od 1.6.2013 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Další poplatky TARIF START 100 200 Měsíční paušál 0 Kč * 100 Kč 200 Kč SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) 100 Kč 100 Kč 100

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 6. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 6. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 6. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Není-li uvedeno jinak, všechny ceny uvedené v ceníku jsou v českých korunách (Kč)

Více

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015.

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015. Ceník platný od 15. 03. 2015. 1 Obsah Obsah... 2 Tarify 1... 3 Tarify 2... 4 Služby v ČR... 5 Volání v tarifu Nula 1... 5 SMS v tarifu Nula 1... 5 Volání v tarifu Nula 2... 6 SMS v tarifu Nula 2... 6 Volání

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Platný od 16. 01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16. 01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16. 01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS v ČR... 4 Roaming... 4 Datové balíčky v ČR... 4 Datové balíčky

Více

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16.01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Balíčky Všechny balíčky jsou účtovány v cenách za měsíc.... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceník platný od 4.11.2013.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 4.11.2013. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 4.11.2013.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 4.11.2013. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 4.11.2013 Měsíční paušál Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných minut Balíček 50 volných minut Balíček 100

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2009

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2009 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2009 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 15.2.2014 TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH)

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH) Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 9. 2013

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 9. 2013 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 9. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 9. 2013

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 9. 2013 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 9. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2013

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2013 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník platný od 15.2.2014

Ceník platný od 15.2.2014 Ceník platný od 15.2.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Data Další poplatky Tarify nabízené do 3.11.2013 Ceník platný od 15.2 2014. Všechny ceny uvedeny s DPH. TARIF START NA MÍRU Měsíční

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Ceník Služeb Platný od 15. 6. 2014

Ceník Služeb Platný od 15. 6. 2014 Ceník Služeb Platný od 15. 6. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... 4 DATOVÉ BALÍČKY V ROAMINGU... 5 TARIFIKACE ROAMING... 5

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012 Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro klíčové zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 6 Roamingové služby

Více

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4 Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro klíčové zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 6 Roamingové služby

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 20. 6. 2016

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 20. 6. 2016 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 20. 6. 2016 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky... 3 Internetové tarify a zvýhodnění... 9 Roamingové služby...

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel.

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel. Euro EUROZÓNA Eurozóna je označen ení pro ty státy ty Evropské unie, které přijaly společnou měnu m euro. V současn asné době používá euro nebo měnu, která je na něj n navázána, na, 44 států a 8 území

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 9) Obecně Ceny za propojení

Více

205/1999 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2013

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2013 Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby 14 Ostatní

Více

Ceník platný od 4.11.2013

Ceník platný od 4.11.2013 Ceník platný od 4.11.2013 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Roamingové služby Data Další poplatky Tarify nabízené do 3.11.2013 Ceník platný od 4. 11 2013. Všechny ceny uvedeny s DPH. TARIF START NA MÍRU

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2013

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2013 Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby 14 Ostatní

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 2. 2013

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 2. 2013 Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 2. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby 14 Ostatní

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč). Ceny tarifů, zvýhodnění

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 8. 2014

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 8. 2014 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 8. 2014 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování...

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 5

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] tabulky parametrů a konstant v protokolech systému Xpay verze 17 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Definice základních hodnot některých parametrů 3 2 Seznam chybových stavů skryté

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Telefonujte za body účinnost od 15. 10. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix Telefonujte za body účinnost od 15. 10. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix Telefonujte za body účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování...

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání ze dne 20. 11. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188... 5 3. Datové tarify...

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 7. 2013

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 7. 2013 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 7. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH)

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix ze dne 20. 11. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188... 5 3. Datové tarify... 5 Parametry

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více