PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA"

Transkript

1 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD VÁŠ SLOVENSKÝ VÁŠ SLOVENSKÝ OPERÁTOR OPERÁTOR

2 PREDPLATENÁ SLUŽBA MOJA 4KA SIM karta Moja 4ka so štartovacím Kreditom vo výške 4 4 Voanie do všetkých sietí v Sovenskej repubike a v rámci Európskej únie (Medzinárodný Roaming Zóna 1) Odosanie SMS do všetkých sietí v Sovenskej repubike a v rámci Európskej únie (Medzinárodný Roaming Zóna 1) Prenos dát v Sovenskej repubike a v rámci Európskej únie (Medzinárodný Roaming Zóna 1) SPÔSOBY DOBITIA KREDITU 0,04 / MIN 0,04 / SMS 0,04 / 1 MB Na Predajnom mieste Sovenskej pošty s úhradou v hotovosti aebo patobnou kartou Poštovej banky aebo bezhotovostne Poštovou kartou. Na inom Predajnom mieste s úhradou v hotovosti aebo patobnou kartou. Prostredníctvom dobíjacieho kupónu (s Kreditom vo výške 4, 8, 12 aebo 16 ). Prostredníctvom onine kanáu na v sekcii Dobíjanie a aktivácie. Aktuány zoznam Predajných miest 4ky ako aj spôsoby dobitia Kreditu sú uvedené na Dobitý kredit neprepadáva. V prípade nuového Kreditu je prostredníctvom SIM karty možné zavoať na Zákaznícku inku 950, zasať SMS na krátke číso 950 a pristupovať na nasedovné webové stránky: PRENOS KREDITU Využite sužbu Prenos Kreditu a podeľte sa o svoj Kredit so svojimi známymi, navyše úpne bezpatne. Ako na to? Cez SMS Pošite SMS na číso 950 s textom: PRESUN [teefónne číso komu je kredit určený] [sumu v Eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu musí byť nižšia ako Váš aktuány kredit] a [Váš bezpečnostný kód]. Napr: PRESUN Cez sieťový kód USSD Zadajte *123*[teefónne číso komu je kredit určený]*[- sumu v Eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu musí byť nižšia ako Váš aktuány kredit]*[váš 6 miestny bezpečnostný kód] a #. Napr: *123* *8*123456# O úspešnom prenesení Kreditu a aktuánom stave vášho Kreditu budete informovaní cez SMS. Minimána čiastka prenositeľného Kreditu je 1 / deň, maximána čiastka prenositeľného kreditu je 40 / deň. Sužbu Prenos Kreditu nie je možné využiť vo vzťahu k tzv. bonusovému Kreditu (prideený Účastníkovi Podnikom). ZISTENIE AKTUÁLNEJ VÝŠKY KREDITU Zasanie SMS v tvare SPOTREBA na krátke číso 950 aebo zavoaním na skrátené číso *55# 0 Potvrdzujúca správa s informáciou o výške Kreditu 0

3 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD DOPLNKOVÉ SLUŽBY - DÁTOVÉ BALÍKY 4G GIGA Objem dát 1 GB vo vastnej sieti 4ky 1 / 30 dní 4G GIGA PLUS Objem dát 1GB vo vastnej sieti 4ky a v mobinej sieti obchodného partnera 4ky /v národnom roamingu/ 4 / 30 dní Pre dátový baík 4G GIGA patí nasedovné: Objem dát v dátovom baíku 4G GIGA sa neupatňuje v prípade prenosu dát v národnom roamingu v mobinej sieti obchodného partnera Podniku. Prenos dát v národnom roamingu v mobinej sieti obchodného partnera Podniku je spopatňovaný jednotkovou cenou za MB podľa časti Predpatená sužba tohto Cenníka. Pre overenie v akej sieti sa nachádza Vaše zariadenie, môžete použiť sieťový kód USSD v tvare *#999# a potvrďte symbo pre voanie. Ak potvrdzujúca správa obsahuje vaše teefónne číso, nachádzate sa v pokrytí vastnou Mobinou sieťou Podniku. Ak potvrdzujúca správa obsahuje akýkoľvek iný text aebo znaky, nachádzate sa v pokrytí v národnom roamingu v Mobinej sieti obchodného partnera Podniku. AKTIVÁCIA - DÁTOVÉ BALÍKY Zasanie SMS v tvare 4G GIGA na krátke číso Potvrdzujúca SMS s informáciou o aktivácií 4G GIGA 0 Zasanie SMS v tvare 4G GIGA PLUS na krátke číso Potvrdzujúca SMS s informáciou o aktivácií 4G GIGA PLUS 0 Dátové baíky je možné aktivovať zasaním SMS v tvare ich názvu 4G GIGA, aebo 4G GIGA PLUS na krátke číso 950, osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste 4ky (ich aktuány zoznam je zverejnený na aebo cez internet na a dobitie). Patnosť dátových baíkov je 30 dní odo dňa ich aktivácie. Dátové baíky možno aktivovať jednorazovo. Je možné aktivovať aj viacnásobný počet baíkov. Po ukončení patnosti dátového baíka / baíkov aebo po jeho vyčerpaní je možné dátový baík/baíky opäť aktivovať. V prípade aktivácie oboch dátových baíkov naraz, je prioritne čerpaný dátový baík 4G GIGA PLUS a násedne dátový baík 4G GIGA. SMS správa vám bude automaticky zasaná ak zostávajúci, nevyčerpaný objem dát z konkrétneho dátového baíka je vo výške 900MB, 500MB, 50MB. Pri využívaní dátových baíkov ste povinní dodržiavať princípy správneho využívania Sužieb stanovené Podnikom. PRENOS TELEFÓNNEHO ČÍSLA Popatok za Prenos teefónneho čísa 0 ŠPECIÁLNE A SKRÁTENÉ TELEFÓNNE ČÍSLA VOLANIE NA SKRÁTENÉ ČÍSLA Cena za 1 minútu Tiesňové voania 112, 150, 158, 155 a mestská poícia Voanie na inku pre nezvestné deti a inku detskej istoty Voanie na bezpatné čísa 0800 xxx xxx 0 Voanie na čísa so zdieľaním popatkov 0850 xxx xxx 0,04 Voanie na Infoinku ,24 Informačná inka o účastníckych čísach Orange Voanie na (Infoasistent) 1,34 Voanie na 12 xxx (okrem 12111, 12777) 0,34 Voanie na pre suchovo postihnutých 0,04 Expertinka ,64 Voanie na skrátené regionáne čísa 16xxx, 17xxx 0,08 Voanie na skrátené národné čísa 18 xxx 0,16

4 VOLANIE NA ZÁKAZNÍCKE LINKY PODNIKU Voanie na Zákaznícku inku 4ky na číso aebo en na 950 pri voaní zo SIM karty 4ky VOLANIE ZO ZAHRANIČIA NA ZÁKAZNÍCKU LINKU 4KY 0,04 Voanie na Zákaznícku inku SWAN Mutimedia na číso ,04 Voanie zo zahraničia na Zákaznícku inku o informáciách o Medzinárodnom Roamingu, najmä o roamingových popatkoch za Sužby Voanie zo zahraničia (v Medzinárodnom Roamingu) na Zákaznícku inku 4ky je spopatnené cenou patnou pre zónu pre sužbu Medzinárodného Roamingu, z ktorej sa voanie uskutočňuje. 0,04 / min 2 / min 3 / min 4 / min Cena za 1 minútu 0 VOLANIE NA ČÍSLA SO ZVÝŠENOU TARIFOU Voanie na xx xxx, 097x 0xx xxx, 098x 0xx xxx 0,40 Voanie na xx xxx, 097x 1xx xxx, 098x 1xx xxx 0,50 Voanie na xx xxx, 097x 2xx xxx, 098x 2xx xxx 0,60 Voanie na xx xxx, 097x 3xx xxx, 098x 3xx xxx 0,80 Voanie na xx xxx, 097x 4xx xxx, 098x 4xx xxx 1 Voanie na xx xxx, 097x 5xx xxx, 098x 5xx xxx 1,20 Voanie na xx xxx, 097x 6xx xxx, 098x 6xx xxx 1,60 Voanie na xx xxx, 097x 7xx xxx, 098x 7xx xxx 2,00 Voanie na xx xxx, 097x 8xx xxx, 098x 8xx xxx 3,00 Sužba voaní na Audiotex čísa a háska upozorňujúca na voanie na číso so zvýšenou tarifikáciou sú aktivované automaticky. Voania na čísa so zvýšenou tarifou (tzv. Audiotex čísa) sú účtované minutovou tarifikáciou, teda cena za 1 minútu je účtovaná za každú aj začatú minútu voania. SLUŽBY MOBILNEJ ZÁBAVY PARTNEROV 4KY Cena za 1 minútu SMS hry, súťaže, SMS hasovanie, ostatné sužby mobinej zábavy 0-10 Tieto sužby sú špecifické sužby (hry, súťaže, hasovanie a pod.) poskytované na zákade spoupráce s obchodnými partnermi Podniku, ktoré umožňujú hasovať, hrať hry, zúčastňovať sa rôznych súťaží resp. inej mobinej zábavy prostredníctvom eektronických komunikačných sužieb a siete Podniku. Spopatnené je odosanie a/aebo prijatie SMS. Informácie o konkrétnych podmienkach a cenách jednotivých sužieb vám poskytnú jednotiví obchodní partneri Podniku, ktorí konkrétnu sužbu poskytujú. Za prevádzku jednotivých sužieb zodpovedá obchodný partner Podniku, ktorý danú sužbu poskytuje. OSTATNÉ POPLATKY Identifikácia zomyseľných a obťažujúcich voaní 16 Vydanie PUK kódu 1,50 Výmena SIM karty 4 Zmena teefónneho čísa 4 Popatky je možné uhradiť prostredníctvom Kreditu aebo na Predajnom mieste, podľa určenia Podnikom.

5 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD CENY VOLANÍ, SMS A DÁT V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU ZOZNAM KRAJÍN PODĽA TARIFNÝCH ZÓN Zoznam krajín podľa tarifných zón pre Sužby v Medzinárodnom Roamingu a voaní zo Sovenskej repubiky do zahraničia. zóna 1 zóna 2 zóna 3 zóna 4 Čenské štáty EÚ okrem Sovenska (Česká repubika, Begicko, Buharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Hoandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Mata, Nemecko, Poľsko, Portugasko, Rakúsko, Rumunsko, Sovinsko, Španiesko, Švédsko, Taiansko, Veľká Británia), Francúzska Guyana, Kanárske ostrovy (Španiesko), Madeira (Portugasko), Martinik (Francúzsko), Vatikán (Taiansko), Réunion (Francúzsko) + Isand, Nórsko, Lichtenštajnsko Európa - štáty mimo EÚ (Abánsko, Andorra, Bieorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Gibratár, Kosovo, Macedónsko, Modavsko, Monako, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, San Maríno), USA a Kanada Zvyšok sveta - Severná Amerika (okrem USA a Kanady), Južná a Stredná Amerika, Stredný Východ, Ázia, Afrika Sateitné siete, Špeciáne sieťové čísa, Tunisko a Libanom en pri dátových sužbách Zoznam zmuvných operátorov a krajín s dostupnou Sužbou Medzinárodný Roaming je priebežne aktuaizovaný a zverejnený na stránke V prípade rozdieov medzi zoznamom v tomto cenníku a zoznamom zverejneným na stránke má prednosť zoznam zverejnený na stránke VOLANIE A SMS ZO SLOVENSKA DO ZAHRANIČIA PODĽA ZÓN Voanie zo Sovenska do krajiny v cena voania za minútu cena SMS zóna 1 0,04 0,04 zóna 2 0,34 0,20 zóna 3 1,44 0,30 zóna 4 4,00 0,60 ODCHÁDZAJÚCE VOLANIE V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU z / kam Sovenská repubika zóna 1 0,04 / min 0,04 / min 2 / min 3 / min 4 / min zóna 2 2 / min 2 / min 2 / min 3 / min 4 / min zóna 3 3 / min 3 / min 3 / min 3 / min 4 / min zóna 4 4 / min 4 / min 4 / min 4 / min 4 / min PRICHÁDZAJÚCE VOLANIE V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU Z JEDNOTLIVÝCH ZÓN 0,04 / min 0,40 / min 0,60 / min 4 / min

6 Prichádzajúce a odchádzajúce voania v Medzinárodnom Roamingu v Zónach 2, 3, 4 sú účtované minutovou tarifikáciou, teda cena za 1 minútu je účtovaná za každú aj začatú minútu voania. Roamingové voanie na špeciáne národné čísa okrem bezpatných iniek (napr xxx xxx, , , tiesňové voania) a ostatné sužby sú spopatnené ako voania v Medzinárodnom Roamingu. Pri voaniach v Medzinárodnom Roamingu je potrebné použiť medzinárodný tvar teefónneho čísa, napr xxx xxx. Voanie v Medzinárodnom Roamingu na Audiotexové čísa nie je umožnené. Automaticky aktivovaná sužba Dátový imit v Roamingu EÚ vám umožňuje kontrou spotreby mobiných dát v Medzinárodnom Roamingu v Európskej únii (Zóna 1) stanovením finančného imitu 50 (bez DPH) za obdobie od prvého prihásenia do siete roamingového partnera v Zóne 1 do konca kaendárneho mesiaca. Prostredníctvom SMS budete informovaní vždy, keď vaša spotreba dát v Medzinárodnom Roamingu v EÚ (Zóna 1) dosiahne 80 % z uvedeného finančného imitu (teda dosiahne 40 bez DPH). Pri dosiahnutí 100% uvedeného finančného imitu budete informovaní SMS správou o zastavení sužby prenos dát v Zóne 1. Ak budete mať záujem o pokračovanie využívania sužby prenosu dát v Zóne 1 aj po prekročení uvedeného finančného imitu, zasaním SMS správy v tvare NAVYSENIE EULIMIT na krátke číso 950 opätovne aktivujete sužbu prenos dát v Zóne 1 navýšením finančného imitu o čiastku 50 (bez DPH), a to aj opakovane. Takto navýšený finančný imit sa bude apikovať ako vami zvoený finančný imit pre kontrou spotreby mobiných dát v Roamingu v Európskej únii (Zóna 1) pre nasedujúce kaendárne mesiace. Navýšený finančný imit môžete znížiť na pôvodnú čiastku 50 (bez DPH) zasaním SMS správy v tvare RESET EULIMIT na krátke číso 950. ODOSLANÉ SMS ZO SLOVENSKA DO ZAHRANIČIA A V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU z / kam Sovenská repubika Sovenská repubika 0,04 / SMS 0,04 / SMS 0,20 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 1 0,04 / SMS 0,04 / SMS 0,20 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 2 0,20 / SMS 0,20 / SMS 0,20 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 3 0,30 / SMS 0,30 / SMS 0,30 / SMS 0,30 / SMS 0,60 / SMS zóna 4 0,60 / SMS 0,60 / SMS 0,60 / SMS 0,60 / SMS 0,60 / SMS PRENOS DÁT V MEDZINÁRODNOM ROAMINGU PODĽA ZÓN 0,04 / 1 MB 2 / 1 MB 3 / 1 MB 16 / 1 MB Prenos dát v krajinách Libanon a Tunisko je spopatnený cenou pre zónu 4. AUTOMATICKY AKTIVOVANÉ SLUŽBY SMS prístup na internet CLIP, CLIR Medzinárodný Roaming dátový Medzinárodný Roaming voanie do zahraničia správa o dostupnosti voajúceho informácia o zmeškaných hovoroch háska o voaní na prenesené číso bokovanie prichádzajúcich voaní konferenčný hovor presmerovanie voania podržanie hovoru háska o voaní na čísa so zvýšenou tarifou dátový imit v Medzinárodnom Roamingu EÚ

7 PREDPLATENÉ SLUŽBY MOJA 4KA CENNÍK PLATNÝ OD Bezpatná sužba Správa o dostupnosti voaného vám umožňuje po voaní na nedostupné číso dostať informáciu o dostupnosti voaného, a to prostredníctvom bezpatnej SMS správy v čase, keď voané číso môže prijať voanie. Informácia o dostupnosti voaného je zasaná en v prípade, ak voaný aj voajúci majú sužbu Správa o dostupnosti voaného na svojej SIM karte aktívnu. Po deaktivácii sužby nebudú na predmetnú SIM kartu zasieané informácie o dostupnosti iných Účastníkov a ani informácie o dostupnosti predmetnej SIM karty nebudú zasieané iným Účastníkom. Sužba je dostupná en pri voaniach medzi Účastníkmi 4ky. Bezpatná sužba CLIP vám umožňuje bezpatné zobrazenie čísa voajúceho. Bezpatná sužba CLIR vám umožňuje bezpatné zamedzenie zobrazenia čísa voajúceho. Deaktivácia sužieb CLIP, CLIR, Správa o dostupnosti voaného, Háska o voaní na prenesené číso, Háska o voaní na čísa so zvýšenou tarifou je možná priamo na Predajných miestach 4ky aebo prostredníctvom Zákazníckej inky 950. Spoočné ustanovenia Ceny za voania v tomto Cenníku sú uvedené za jednu minútu voania, ak nie je výsovne uvedené inak. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, ak nie je výsovne uvedené inak. Voania sú účtované sekundovou tarifikáciou, keď každá sekunda predstavuje jednu jednotku voania, ak nie je výsovne uvedené inak. Maximána dĺžka jedného voania môže byť zo strany Podniku s prihiadnutím na technoogické parametre verejnej teefónnej siete obmedzená na 120 minút. Účtovací interva pri sužbe prenosu dát je 1 kb. Informácie o aktuánych cenách sužieb Podniku a o prípadných zľavách z týchto cien môžete získať na Zákazníckej inke aebo 950 aebo na adrese Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto Cenníku, majú rovnaký obsah a význam ako pojmy definované vo Všeobecných podmienkach poskytovania mobiných verejných eektronických komunikačných sužieb Podniku. Podnik si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo aebo nepriamo vyvoaných zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu aebo rozhodnutím prísušného orgánu verejnej správy aebo orgánu Európskej únie; takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu môže byť napríkad zmena zákona č. 351/2011 Z.z. o eektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aebo iného daňového právneho predpisu, ako aj zmena aebo nahradenie iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Podnik znamená spoočnosť SWAN, a.s., Borská 6, Bratisava, IČO: , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisava I, oddie Sa, vožka č. 2958/B. Zákaznícka inka 4ky , skrátený tvar 950 Zákaznícka inka 4ky zo zahraničia: Bezpatná Zákaznícka inka 4ky zo zahraničia pre informácie o roamingových popatkoch: Aktuány zoznam a adresy Predajných miest nájdete na

8

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Není-li uvedeno jinak, všechny ceny uvedené v ceníku jsou v českých korunách (Kč)

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015.

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015. Ceník platný od 15. 03. 2015. 1 Obsah Obsah... 2 Tarify 1... 3 Tarify 2... 4 Služby v ČR... 5 Volání v tarifu Nula 1... 5 SMS v tarifu Nula 1... 5 Volání v tarifu Nula 2... 6 SMS v tarifu Nula 2... 6 Volání

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16.01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Balíčky Všechny balíčky jsou účtovány v cenách za měsíc.... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč). Ceny tarifů, zvýhodnění

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4 Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora Nové služby pro uživatele PPS Všetaty - Mladá Boleslav Pro obrovský zájem o levné volání jsme pro Vás připravili možnost nových aktivací či migrací za výhodné ceny mimo smlouvu v PPS. Pečlivě čtěte, všechny

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH)

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání ze dne 20. 11. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188... 5 3. Datové tarify...

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2012

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2012 Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro klíčové zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 6 Roamingové služby

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování...

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix ze dne 20. 11. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188... 5 3. Datové tarify... 5 Parametry

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 5

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet.

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet. Paušální tarify Neomezené volání platí pro národní provoz a nezahrnuje čísla a služby uvedená v oddílech Zvláštní telefonní čísla a Speciální služby Tarifikace 60 + 1 Tarify NoLimit volné minuty v tarifu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů - Aktuální stav k 29. 4. 2008 MV generální ředitelství HZS ČR Jak budete informováni o nových podmínkách? Od 1. 5. 2008 budou všechny kontaktní

Více

10 11/14. O'dvaha. Pusťte si chytrá řešení do své firmy. Katalog pro vaši firmu

10 11/14. O'dvaha. Pusťte si chytrá řešení do své firmy. Katalog pro vaši firmu 10 11/14 O'dvaha Katalog pro vaši firmu Pusťte si chytrá řešení do své firmy Proč být s námi Pro nás jsou důležití všichni zákazníci, ať se jedná o malé firmy, nebo o velké korporace. Řešení na míru Pomůžeme

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 14. 2. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) veřejné zakázky POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF" vypsané v otevřeném řízení

Více

Neomezený tarif SEN S ADAGIEM

Neomezený tarif SEN S ADAGIEM Neomezený tarif SEN S ADAGIEM prezentace -1- Vážení přátelé ADAGIO mobile, naše společnost ve spolupráci se společností Tommy Stachi s.r.o. a Cetelem a.s. v měsíci únoru přivede v rámci svého projektu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY Část A Služby poskytované společností OLO Podmínky uvedené v obecné části platí pro všechny služby poskytované společností OLO,

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700

Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700 Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700 Smluvní podmínky programu zboží na protiúčet k produktu Lenovo V3700 Způsobilí prodejci společnosti Lenovo mohou získat odměnu, když si u nich koncový zákazník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015.

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I.1. I.2. I.3. Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet Platnost od 1. dubna 2015 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více