ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD"

Transkript

1 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/

2 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT

3 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat ochranné a adaptační mechanismy Způsobuje vnitřní napětí = vnitřnístav jedince, který je něčím ohrožován nebo ohroženíočekává(strach z nedostatečné obrany) Pro každého z nás je stresujícíněco jiného

4 STRESORY = činitelé způsobující stres vnější (časový deficit, málo peněz) vnitřní (zdravotní stav)

5 2) FRUSTRACE znamená zmaření touhy, zklamání vyjadřuje situaci, kdy člověk směřuje k určitému cíli, ale nemůže ho dosáhnout, protože se mu do cesty stavípořád novéa novépřekážky a člověk užnemásílu je překonat FRUSTRAČNÍ TOLERANCE = lišíme se stupněm odolnosti k zátěži

6 nejčastější odpovědí na frustraci je agrese ŘEŠENÍ FRUSTRACE: regrese-návrat na jinévývojovéstupně kompenzace-nalezenínového cíle bagatelizace zlehčovaní racionalizace- vysvětlování si důvodu

7 3) DEPRIVACE je strádání, nedosaženídůležitépotřeby v určitém čase nebo množství rozlišujeme: podmětová-"vlčíděti", děti ulice; v mládí neměli dostatek mateřskélásky biologická-neuspokojeníbiologických potřeb (používalo se k mučenívězňů, nenechali je usnout) sociální-omezenísociálního kontaktu

8 4) KONFLIKT v psychologii se konfliktem rozumí střetnutí protichůdných sil, potřeb, zájmů nebo například názorů konflikt se dělína vnitřnía vnější

9 1) KONFLIKT VNITŘNÍ znamenáproblém vybrat si ze dvou nebo více věcí úzce souvisí s motivací averze X apetence

10 averzeznamenánějakou nepříjemnost apetenceje naopak něco příjemného rozlišujeme tyto typy vnitřního konfliktu: apetence averze apetenze x averze

11 1) Apetence jedná se o rozhodovánímezi příjemnými věcmi je nejjednodušší v minulosti byl proveden pokus s oslem: byly mu dány dvěnaprosto stejnéhromádky sena a musel se rozhodnout, kterou sní jako první -rozhodoval se tak dlouho ažpošel hlady

12 2) Averze Jedinec se rozhoduje mezi dvěma negativními alternativami, mezi dvěma zly (hodnotami, předměty, nepříjemnými činnostmi) nejtěžší rozhodnutí dochází k odsouvání rozhodnutí (snaha neřešit)

13 3) Apetence x averze vybíráme to, co je nám příhodnější(to nepříjemnénám může být v budoucnu příhodnějšínežto momentálněpříjemné) docházík projevům stresu (jak u lidí, tak i u zvířat) většinou dochází k vybrání náhradního cíle

14 2) KONFLIKT VNĚJŠÍ jde o konflikt dvou nebo více osob střet zájmů(jeden chce to, druhý ono) souvisíse schopnostíkomunikovat, prosadit se, egoismem člověka, jeho vztazích... většinou se konflikt řeší kompromisem - každý se něčeho vzdá

15 docházíke třem výsledkům: a) výhra x prohra b) kompromis c) naleznutí nového řešení, které je pro obě strany (uvažujeme-li konflikt dvou osob) přijatelné

16 jsou tři způsoby, kterými psychologie popisuje reakci na konflikt: boj útěk vyřešení

17 PSYCHOHYGIENA = DUŠEVNÍ HYGIENA Zabýváse podporou a rozvojem duševního zdraví Různépostupy vztahujícíse k komplexněji k určitéčinnosti hygiena školní práce psychohygiena pro učitele => regulace aktuálního psychického stavu

18 Nepříjemné duševní stavy na SŠ ÚNAVA, TRÉMA 1) ÚNAVA Přirozený fyziologický jev Je třeba s nípočítat a předcházet Únava nechce se nám = subjektivní pocit

19 Příznaky: snížení výkonnosti, nechuť, nejistota, obava z neúspěchu, skleslost,... Předcházení: a) Střídání činností(dějepis x matematika) b) Zařazování přestávek(40-60 min = min) c) Plánování činností, pravidelností (automatizace)

20 d) Relaxační techniky Hluboký, zdravý a dostatečně dlouhý spánek Jóga Uvolnění obličejových svalů blesková relaxace

21 2) TRÉMA Nepříjemný aktuální stav Člověku je vlastní, že je v náročných situacích neklidný, nervózní, méně soustředěný a pozorný dílčíneúspěchy pak způsobují, že je skutečně se čeho bát

22 Tréma je strach z vlastní neschopnosti, obavou z neúspěchu 90% žákůmátrému 20% jsou trémisti 10% más trémou vážný osobníproblém

23 NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY TRÉMY: Strach Úzkost Pocit naprostého prázdna Myšlenkový trysk Neuspořádanost myšlenek

24 Určitá míra trémy je pro úspěch nevhodná, jelikož nás aktivizuje / nesmí ochromit JAK TRÉMĚ PŘEDEJÍT? 1) Dobrý aktuálnístav a pohoda xúnava, nevyspání, přepracovanost 2) Odpovědný, ale věcný přístup x přeceňování 3) Věřit ve svésíly xmálo sebedůvěry v novém prostředí, situaci,

25 ZDROJE: Dvořák, J.: Odmaturuj! ze společenských věd, Didaktis, Brno, ISBN: Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd I Základy psychologie, sociologie, Fortuna, Praha, ISBN: X

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů.

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. 1. Předmluva...1 2. Proč psychologie a triatlon...1 3. Koncentrace pozornosti...2 4. Příčiny ztráty koncentrace...5

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

MODUL 1 : Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti. Praha 5. 10. 2010. Lektorka Mgr. Alena Samuelová

MODUL 1 : Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti. Praha 5. 10. 2010. Lektorka Mgr. Alena Samuelová Prevence násilí na pracovištích MODUL 1 : Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti Praha 5. 10. 2010 Lektorka Mgr. Alena Samuelová 2 Posilování sociálního dialogu POJEM NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE SOCIÁLNÍ FOBIÍ Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Nadaný a neprospívající žák ve výuce

Nadaný a neprospívající žák ve výuce Nadaný a neprospívající žák ve výuce Nadaný žák ve výuce Charakteristika podle J. Konečného: a) žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky; b) odpovídá rychle s jistotou; c) snadno a rychle chápe

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget...

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget... OBSAH 1 Obsah 1 Vývojová psychologie 2 1.1 Vznik vývojové psychologie............................... 2 1.2 Předmět vývojové psychologie.............................. 2 1.3 Vztah k ostatním psychologickým

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 0 LIDSKÉ POTŘEBY VE ZDRAVÍ

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Etopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Etopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1. Etopedie definice... 3 1.1 Diagnostika u jedinců s poruchou chování... 3 1.2 Poruchy chování... 3 1.2.1 ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou...

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více