Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor"

Transkript

1 Zateplení obálky budov Efektivní řešení energetických úspor Leden 07

2 PŘÍNOSY ZATEPLENÍ OBÁLKY SPOTŘEBA NAŠÍ ENERGIE Šetří peníze Zdravé vnitřní prostředí Tepelná pohoda v interiéru do budoucna 6 % Vytápění 7 % Elektřina 0 % Ohřev vody Zvýšení hodnoty nemovitosti Snížení nákladů na vytápění Nadměrné úniky tepla Bez úniků tepla Kvalitně izolovaná obálka pasivního domu bez tepelných ztrát. Termosnímek znázorňuje prostup tepla střechou budovy. Fialová a červená barva zastupují největší tepelné ztráty. Potřeba tepla na vytápění [kwh/(m a)] Cena tepelné energie na pokrytí tepelné ztráty [Kč/(m a)] ÚNIK TEPLA Střešní okna 5 0 % Střecha 5 0 % 5 0 Nulový dům 5 0 Pasivní dům Nízkoenergetický dům Pozn.: cena tepelné energie pro konečné spotřebitele cca,8 Kč/kWh 0 60 Obvyklá novostavba 80 kwh/m a 55 Kč/m a Starší budovy Stěny 5 0 % ŘEŠENÍ: Tepelné ztráty konstrukcí se dají velmi efektivně ovlivnit kvalitním izolováním budovy.! Podlaha ve styku se zeminou 0 5 % Okna 5 % Vstupní dveře %

3 FASÁDA S PROVĚTRANOU MEZEROU Provětrávané fasády jsou stále více oblíbené, ať už u novostaveb či u rekonstrukcí. Výhody provětrávaných zateplovacích systémů s minerální izolací URSA: MINIMALIZACE ÚNIKŮ TEPLA OCHRANA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ ELIMINACE KONDENZACE VLHKOSTI V NOSNÉ KONSTRUKCI AKUSTICKÝ ÚTLUM, TICHÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI NOSNÉ KONSTRUKCE APLIKACE JE MOŽNÁ I V EXTRÉMNÍCH VENKOVNÍCH PODMÍNKÁCH MATERIÁLY PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY URSA PUREONE TWP 7 URSA PUREONE TWF 7 URSA FKP, FKP URSA FDP /V, FDP /V Technická specifikace materiálů Značka (CE kód) URSA PUREONE URSA GLASSWOOL TWP 7 TWF 7 FKP FKP FDP /V FDP /V Výrobní tloušťky (mm) 0, 50, 60, 80, 00, 0*, 0*, 60* 0, 50, 60, 75*, 80, 00* 80*, 00*, 0*, 0*, 60* 80*, 00*, 0*, 0*, 60* 60*, 80*, 00*, 0*, 0*, 60* 0*, 0*, 60*, 80*, 00*, 0*, 0*, 60* Šířka (mm) Délka (mm) x 7000x SVT kód Zelená úsporám Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D (W/m. K) 0,7 0,7 0,09 0,0 0,09 0,05 Třída reakce na oheň A Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Třída tolerance tloušťky T T T T T T T Rozměrová stabilita DS DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) Dlouhodobá nasákavost (hydrofobní účinky) (W lp ) WL(P),0,0,0,0 Propustnost pro vodní páru (μ) MU Odpor při proudění vzduchu (kpa. s/m ) AFr * Dodání po dohodě.

4 TĚŽKÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE S PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU min. 50 mm Minerální izolace: URSA FDP /V a URSA FDP /V, materiály opatřené černou netkanou textilií. URSA FKP a URSA FKP. Materiály URSA FKP a URSA FKP je nutno z vnější strany opatřit difuzní folií URSA SECO PRO 0.0. Čím vyšší tloušťky izolace, tím energeticky efektivnější budova. Tloušťka tepelné izolace [mm] URSA FDP /V λ D = 0,0 W/(m K) U - součinitel prostupu tepla celé konstrukce [W/m K] URSA FDP /V λ D = 0,09 W/(m K) U - součinitel prostupu tepla celé konstrukce [W/m K] 0 0,6 0,9 0 0, 0,5 60 0,0 0, 80 0,8 0,0 00 0,6 0,8 Ve výpočtech byly uvažovány následující vrstvy vnitřní omítka 0 mm: λ = 0,7 W/(m K), železobeton 00 mm: λ =,5 W/(m K), tepelná izolace bez kotvicího systému. LEHKÉ KONSTRUKCE DŘEVOSTAVEB min. 50 mm 5 6. Finální pohledová vrstva. Větraná vzduchová mezera. Difuzní membrána URSA SECO PRO 0.0. Izolace ve vodorovném roštu, variantně: URSA PUREONE SF, URSA PUREONE SF, URSA DF 7, URSA PUREONE DF 9, URSA PUREONE TWP 7, URSA PUREONE TWF 7 5. Vnější konstrukční deska (OSB/SDK/SVL) 6. Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce: URSA PUREONE SF, URSA PUREONE SF, URSA DF 7, URSA PUREONE DF 9, URSA PUREONE TWP 7, URSA PUREONE TWF 7 7. Vnitřní konstrukční deska (OSB/SDK/SVL) 8. Parotěsná zábrana URSA SECO PRO Izolace URSA PUREONE SF, URSA PUREONE SF, URSA DF 7, URSA PUREONE DF 9, URSA PUREONE TWP 7, URSA PUREONE TWF 7 0. Interiérové opláštění Parozábrana - v konstrukci uložená za doplňkovou tepelnou izolací URSA je lépe chráněna před poškozením. Důležité je dodržení poměru tepelné izolace před a za parozábranou, ideální poměr je : až : 5. Příklad: 0mm izolace URSA před parozábranou směrem do interiéru a 00mm izolace URSA za parozábranu. 0 Materiál Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce Izolace směrem do exteriéru Izolace směrem do interiéru Součinitel prostupu tepla λ D W/(m K) mm λ D W/(m K) mm λ D W/(m K) mm U* URSA PUREONE SF 0,0 0 0, , URSA PUREONE SF 0,0 60 0,0 50 0,0 50 0,5 URSA PUREONE SF 0,0 60 0,0 60 0,0 60 0,6 URSA PUREONE SF 0,0 60 0,0 80 0,0 60 0, URSA PUREONE SF 0,0 60 0,0 00 0,0 50 0, * Součinitel prostupu tepla uvažuje s návrhovými hodnotami součinitele tepelné vodivosti pro deklarované hodnoty λ D URSA PUREONE SF URSA PUREONE SF URSA SECO PRO 0.0 Difuzní fólie URSA SECO PRO 00 Parozábrana URSA CZ, s. r. o., Pražská 6/80, 0 Praha 0 Tel.: , , Fax: URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současná brožura nahrazuje všechny předchozí verze a je platná až do odvolání nebo vydání nové.

5 PODKROVÍ URSA PUREONE a URSA GLASSWOOL - izolační materiál zvyšující energetickou efektivnost obálky budovy. Doporučená skladba - URSA střecha standard KRYTINA - krycí vrstva, která chrání nosnou konstrukci střechy proti zatékání a jiným povětrnostním vlivům. ODVĚTRÁVACÍ VZDUCHOVÁ MEZERA - mezera či dutina, o min. tloušťce dle ČSN 790. Začíná nasávacími otvory v oblasti okapní a odvádí vlhký vzduch směrem nahoru do hřebene střechy, kde jsou umístěny odvětrávací otvory a to v každém krokevním poli. DIFUZNÍ VRSTVA, pojistná hydroizolace - difuzně otevřený materiál, který zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř, ale umožňuje odvod vlhkosti směrem ven, URSA SECO PRO 0.0. TEPELNÁ IZOLACE - materiál URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL. PAROTĚSNÁ VRSTVA - fóliový materiál plně parotěsný včetně spojů, ekvivalentní difuzná tloušťka s d od 00 m, URSA SECO PRO 00. KRYCÍ vnitřní VRSTVA - desky na bázi dřeva nebo sádrokartonu (sádrovlákna). MATERIÁLY VHODNÉ PRO ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY URSA PUREONE SF URSA PUREONE SF URSA PUREONE DF 9 URSA DF 7 URSA DF 0 Technická specifikace materiálů Značka (CE kód) URSA PUREONE URSA GLASSWOOL SF SF DF 9 DF 7 DF 0 Výrobní tloušťky (mm) 50, 00, 0, 0*, 60, 80*, 00* 60, 80, 00, 0, 0, 60, 80, 00, 0*, 0*, 60* 0*, 50, 60, 80, 00, 0, 0, 60, 80, 00, 0* 50*, 60*, 80, 00, 0*, 0, 60, 80*, 00 0*, 50, 60, 80, 00, 0, 0, 60, 80, 00, 0* Šířka (mm) SVT kód Zelená úsporám Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ D ) (W/m. K) mm = 0, mm = 0,0 0,0 0,09 0,07 0,09 Třída reakce na oheň A Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Třída tolerance tloušťky T T T T T T Rozměrová stabilita DS DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) Propustnost pro vodní páru (μ) MU Odpor při proudění vzduchu (kpa. s/m ) AFr * Dodání po dohodě.

6 VHODNÁ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY 60 mm + 0 mm 60 mm + 00 mm SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ URSA S NADKROKEVNÍMI NÁMĚTKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU URSA XPS Varianta novostavba Varianta rekonstrukce (realizace shora) A A B B B A B A Příklady izolací Tepelná izolace se součinitelem tepelné vodivosti λ D Mezi krokvemi A=60 mm Pod krokvemi B=0 mm Součinitel prostupu tepla U N (W/m K) Navýšení tloušťky izolace pod krokvemi o 80 mm Pokles energetického zatížení, snížení přenosu tepla Příklady izolací Tepelná izolace se součinitelem tepelné vodivosti λ D Mezi krokvemi A=60 mm Pod krokvemi B=00 mm Součinitel prostupu tepla U N (W/m K) URSA PUREONE DF 9 0,09 0,09 0,6 o 5 % URSA PUREONE DF 9 0,09 0,09 0, URSA DF 7 0,07 0,07 0,5 o cca 6,5 % URSA DF 7 0,07 0,07 0, URSA PUREONE SF 0,0 0,0 0, o cca 8,5 % URSA PUREONE SF 0,0 0,0 0,0 URSA PUREONE SF 0,0 0,0 0, o cca % URSA PUREONE SF 0,0 0,0 0,0 Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb Příklady izolací Izolace mezi krokvemi A=60 mm λ Izolace nad krokvemi B=0 mm* λ U (W/m K) Izolace nad krokvemi B=0 mm* λ U (W/m K) Izolace nad krokvemi B=60 mm* λ U (W/m K) Izolace nad krokvemi B=00 mm* λ U (W/m K) URSA PUREONE DF 9 0,09 0,09 0,6 0,09 0,5 0,09 0, 0,09 0, URSA DF 7 0,07 0,07 0,5 0,07 0, 0,07 0, 0,07 0, URSA PUREONE SF 0,0 0,0 0,5 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, URSA PUREONE SF 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, *celková výška krokvového námětku z XPS vč. přítlačného hranolu, pole mezi námětky je vyplněno minerální tepelnou izolací URSA. URSA CZ, s. r. o., Pražská 6/80, 0 Praha 0 Tel.: , , Fax: URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současná brožura nahrazuje všechny předchozí verze a je platná až do odvolání nebo vydání nové.

7 DŘEVOSTAVBY Dřevo je obnovitelným zdrojem stavebního materiálu. Minerální izolace je zase z recyklovaného materiálu s pojivem bez formaldehydu. Chce-li někdo dřevostavbu, chtě nechtě musí svým způsobem cítit jistou náklonost ke zdravému způsobu života. Výhody dřevostaveb s minerální izolací URSA PUREONE: VYŠŠÍ RYCHLOST VÝSTAVBY BEZ NUTNOSTI VÝZNAMNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PŘESTÁVEK DOSAŽENÍ VYNIKAJÍCÍCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ OBÁLKY BUDOVY PŘI NIŽŠÍCH TLOUŠŤKÁCH KONSTRUKCE EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY VYSOKÁ VARIABILITA ÚPRAVY FASÁDY MENŠÍ ZÁTĚŽ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY URSA PUREONE SF URSA PUREONE SF URSA PUREONE TWP 7 URSA PUREONE TWF 7 Technická specifikace materiálů Značka (CE kód) URSA PUREONE SF SF TWP 7 TWF 7 Výrobní tloušťky (mm) 50, 00, 0, 0*, 60, 80*, 00* 60, 80, 00, 0, 0, 60, 80, 00, 0*, 0*, 60* 0, 50, 60, 80, 00, 0*, 0*, 60* 0, 50, 60, 75*, 80, 00* Šířka (mm) Délka (mm) x 7000x SVT kód Zelená úsporám Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D (W/m. K) mm = 0, mm = 0,0 0,0 0,7 0,7 Třída reakce na oheň A Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Nehořlavá Třída tolerance tloušťky T T T T T Rozměrová stabilita DS DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) DS(70,-) Propustnost pro vodní páru (μ) MU Odpor při proudění vzduchu (kpa. s/m ) AFr * Dodání po dohodě.

8 DIFUZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY Difuzně otevřená skladba uvádí do praxe konstrukci fungující na základě rozdílu tlaků mezi vnějším a vnitřním prostředím, za použití materiálu s parobrzdnými účinky jako je například URSA SECO PRO nebo jiným parobrzdným materiálem, doplněnými plnohodnotnou minerální izolací URSA PUREONE, která má nejvhodnější paropropustnou hodnotu rovnou číslu, čili plně paropropustná. Tepelná izolace URSA PUREONE mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací URSA PUREONE v příčném dřevěném roštu z vnější strany s nevětranou vzduchovou mezerou vyplněnou izolací URSA PUREONE. Celková tloušťka izolace URSA PUREONE je mm. Tepelná izolace λ D [W/(m K)]: Minerální izolace URSA v tloušťce (mm) Příklady izolací URSA vykazující příslušné parametry Součinitel prostupu tepla U N [W/(m K)] 0,07 ( ) + 60 URSA PUREONE TWF 7, URSA PUREONE TWP 7 0, URSA PUREONE SF 0, URSA PUREONE SF 0, 0,0 0,9 Tepelná izolace URSA PUREONE mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací v konstrukci zavěšené fasády. Celková tloušťka izolace URSA PUREONE je 0 mm. Tepelná izolace λ D [W/(m K)]: Minerální izolace URSA v tloušťce (mm) Příklady izolací URSA vykazující příslušné parametry Součinitel prostupu tepla U N [W/(m K)] 0, ( ) URSA PUREONE TWP 7 0, URSA PUREONE SF 0,0 (0,0) URSA PUREONE SF 0, 0, 0, URSA SECO PRO - Parobrzdná bariéra pro regulaci vnitřní vlhkosti, a zároveň pro výrobu vzduchotěsné vrstvy. Nízká hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky. DIFUZNĚ UZAVŘENÁ KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY Tepelná izolace URSA PUREONE o tloušťce 60 mm s přidanou tepelnou izolací URSA PUREONE tloušťky mm v příčném dřevěném nebo příčném ocelovém roštu. Na vnitřním roštu je umístěna parozábrana a opláštění SDK nebo SDV. Tepelná izolace λ D [W/(m K)]: Minerální izolace URSA v tloušťce (mm) Příklady izolací URSA vykazující příslušné parametry 0,07 ( ) + 60 URSA PUREONE TWP 7, URSA PUREONE TWF 7 0, URSA PUREONE SF 0, URSA PUREONE SF Součinitel prostupu tepla U N [W/(m K)] 0, 0,0 0,9 Tepelná izolace URSA PUREONE o tloušťce 60 mm s přidanou tepelnou izolací URSA PUREONE tloušťky 0 mm v příčném dřevěném nebo příčném ocelovém roštu. Na vnitřním roštu je umístěna parozábrana a opláštění SDK nebo SDV. Tepelná izolace λ D [W/(m K)]: Minerální izolace URSA v tloušťce (mm) Příklady izolací URSA vykazující příslušné parametry Součinitel prostupu tepla U N [W/(m K)] 0,07 ( ) + 0 URSA PUREONE TWP 7 0, URSA PUREONE SF 0, URSA PUREONE SF 0,5 0, 0, URSA SECO PRO 0.0 Difuzní fólie. Kontaktní pojistně hydroizolační fólie, použitelná i na bednění. Nepropouští vlhkost do vnitřní části konstrukce a zároveň umožňuje odvod případného vlhkého vzduchu z vnitřních částí konstrukce. URSA SECO PRO 00 Parozábrana. Parotěsná fólie v konstrukci plní funkci vzduchotěsné vrstvy, která zabraňuje případnému pronikání interiérové vlhkosti do vnitřních částí konstrukce. Je vhodná do konstrukcí pasivních domů, kde je nutné dodržet vzduchotěsnost konstrukcí a splnit tzv. Blower-Door test. URSA CZ, s. r. o., Pražská 6/80, 0 Praha 0 Tel.: , , Fax: URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současná brožura nahrazuje všechny předchozí verze a je platná až do odvolání nebo vydání nové.

9 SPODNÍ STAVBA Spodní část stavby je extrémně namáhanou částí konstrukce především z hlediska vlhkostního. Výhody zateplovacích systémů s izolací URSA XPS pro spodní část stavby: VYSOKÁ PEVNOST V TLAKU MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST ZARUČUJÍCÍ DLOUHODOBOU ODOLNOST PROTI SPODNÍ VODĚ ODOLNOST PROTI ZMRAZOVÁNÍ A ROZMRAZOVÁNÍ REZISTENCE VŮČI HNILOBĚ JEDNODUCHÁ MANIPULACE A INSTALACE NÍZKÁ HMOTNOST CHRÁNÍ HYDROIZOLACI PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY URSA XPS N-III-I URSA XPS N-III-PZ-I URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny, plyn v buňkách vzduch. Značení I odpovídá rovné hraně, značení L odpovídá zhutnělé hladké desce ukončené polodrážkou, značení PZ znamená strukturovaný povrch. Značení římská III udává odolnost v tlaku při 0% stlačení 00 kpa. Značení římská V udává odolnost v tlaku při 0% stlačení 500 kpa. Značení římská VII udává odolnost v tlaku při 0% stlačení 700 kpa. URSA XPS Značka (CE kód) Výrobní tloušťky (mm) 0, 0, 50, 60, 80, 00 N-III-I N-III-PZ-I N-III-L N-V-L N-VII-L 0, 0, 0, 50, 60, 80, 00, 0, 0 0, 0, 50, 60, 80, 00, 0, 0, 60, 80* 50, 60, 80, 00, 0* 60*, 80*, 00* Šířka** (mm) Délka** (mm) SVT kód Zelená úsporám Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ D ) 0-60 mm: 0, mm: 0,06 0 mm: 0, mm: 0, mm: 0,06 0 mm: 0, mm: 0, mm: 0, mm: 0,08 80 mm: 0, mm: 0, mm: 0,06 60 mm: 0, mm: 0,07 Reakce na oheň E Hořlavá Hořlavá Hořlavá Hořlavá Hořlavá * Po dohodě. ** Plocha desky je 600x50 mm = 0,75 m.

10 Izolace suterénních zdí a základů s materiály URSA XPS IZOLACE SUTERÉNU A ZÁKLADŮ 5 URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Desky URSA XPS lze aplikovat přímo na vnější stranu konstrukce. Tepelná izolace zabraňuje tepelným ztrátám a minimalizuje riziko růstu plísní. Navíc spolehlivě chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození. Volba materiálu vždy závisí na působícím zatížení. URSA XPS může být použita ve skladbě konstrukce, kde spodní voda působí do hloubky až,5 m. Pokud hrozí působení tlakové vody, je nutné plnoplošné přilepení izolačních desek Suterénní zdivo. Hydroizolace. URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L TWINS. Separační vrstva 5. Základové konstrukce 6. URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L TWINS 7. Hydroizolace Izolace suterénních zdí a základové desky s materiály URSA XPS Příklad stěny suterénu s vnější izolací URSA XPS N-III-L Tloušťka izolace [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m K)] Součinitel prostupu tepla U [W/(m K)] * Pro výpočet byly započítány následující vrstvy obvodové stěny: vnitřní omítka 5 mm, zdivo 65 mm, vnější stěrka 0 mm, obvodová izolace URSA XPS N-III-L. Izolace 00 0,06 0,9 jednovrstvá 0 0,06 0,5 jednovrstvá 0 0,08 0, jednovrstvá Příklad zateplení základové desky izolací URSA XPS N-III-L TWINS Jedná se o tuhé dvojité tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu. Tloušťka izolace [mm] Součinitel tepelné vodivosti W/(m K) Součinitel prostupu tepla U W/(m K) Izolace (50+50) 0,0 0,9 vícevrstvá 0 (60+60) 0,0 0,5 vícevrstvá 60 (80+80) 0,06 0, vícevrstvá 00 (00+00) 0,06 0,8 vícevrstvá. Suterénní zdivo. Hydroizolace. URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L. Základová deska 5. Separační vrstva 6. URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L 7. Podkladní vrstva 00 (0+60) 0,08 0, vícevrstvá * Pro výpočet byly započítány následující vrstvy konstrukce podlahy: betonový potěr 50 mm, základová železobetonová deska 00 mm, obvodová izolace URSA XPS N-III-L TWINS. Izolace soklu s materiály URSA XPS 5 6 IZOLACE SOKLU URSA XPS N-III-PZ-I, URSA XPS N-III-PZ-I TWINS Zateplení v oblasti soklu je namáháno dešťovou vodou, sněhem a příp. mechanicky. Speciální strukturovaný tzv. vafl ový povrch izolace zaručuje dokonalé přilnutí omítkových materiálů. Soklová část je součástí kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Materiál použitý na zateplení soklové části, ostění, parapetu apod. musí mít třídu reakce na oheň min. ve skupině E (v žádném případě ne F). URSA XPS má třídu reakce na oheň E.. Obvodová stěna. Opláštění. Suterénní zdivo. Hydroizolace, 5. URSA XPS N III-PZ-I, URSA XPS N III-PZ-I TWINS 6. Soklová omítka E Třída reakce na oheň vhodné pro ETICS URSA CZ, s. r. o., Pražská 6/80, 0 Praha 0 Tel.: , , Fax: URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současná brožura nahrazuje všechny předchozí verze a je platná až do odvolání nebo vydání nové.

11 URSA PUREONE URSA GLASSWOOL URSA XPS Šikmá střecha - izolace mezi a nad krokvemi 6 URSA DF 7, URSA DF 0 7 Šikmá střecha - izolace pod krokvemi 8 Šikmá střecha - izolace mezi a nad krokvemi URSA PUREONE SF, URSA PUREONE SF, URSA PUREONE DF 9 Šikmá střecha - izolace pod krokvemi URSA PUREONE SF, URSA PUREONE SF, URSA PUREONE TWP 7, URSA PUREONE TWF 7, URSA PUREONE DF 9 URSA DF 7, URSA DF 0 Izolace stěn a příček URSA PUREONE SF, URSA PUREONE SF, URSA PUREONE TWP 7, URSA PUREONE TWF 7, 5 Izolace stěn a příček 9 Izolace soklu URSA XPS N-III-PZ-I 0 Izolace perimetru URSA XPS N-III-PZ-I, URSA XPS N-III-I Izolace podlah URSA XPS N-III-I, N-III-L, N-V-L, N-VII-L Kročejová izolace podlah URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současná brožura nahrazuje všechny předchozí verze a je platná až do odvolání nebo vydání nové. Izolace tepelných mostů URSA XPS N-III-I, URSA XPS N-III-PZ-I URSA CZ, s. r. o., Pražská 6/80, 0 Praha 0 Tel.: , , Fax: Izolace terasy URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L URSA DF 7, URSA FKP, URSA FKP, URSA FDP /V, URSA FDP /V URSA TSP Izolace ploché střechy URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Izolace stropů URSA DF 7, URSA DF 0, URSA AKP, URSA AKP /V Izolace stropů URSA PUREONE SF, URSA PUREONE SF, URSA PUREONE DF 9 Izolace pod základovou desku URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Izolace základů URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L

12 Rohodující parametry pro minerální izolaci Minerální izolace URSA jsou materiály s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti. Izolační schopnosti konstrukce jsou závislé na těchto faktorech: Součinitel tepelné vodivosti, tzv. lambda, deklarovaná hodnota výrobcem λ D (W/m. K). Tento ukazatel je defi nován akreditovanou laboratoří a je tedy stanoven experimentálně. Čím nižší lambda, tím materiál lépe izoluje. Tepelný odpor je pro minerálně vláknitý materiál taktéž deklarovaná hodnota a to pro každou tloušťku zvlášť. Čím větší tloušťka izolace, tím většího tepelného odporu R D (m K/W) lze dosáhnout. S tím souvisí i menší ztráty produkovaného tepla. Izolační schopnost celého souvrství konstrukce je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U (W/m K). Jde o výpočtovou hodnotu. Čím nižší je hodnota součinitele U, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla. Očekávaný tepelný výkon obálky budovy je dán místem, polohou objektu a konstrukčním systémem, který na daný objekt chceme použít. Na konstrukce působí během roku velké výkyvy teplot. Jen rozdíl teplot vzduchu v našich středoevropských podmínkách se odhaduje na 50 C až 60 C. U materiálové škály zateplovacích prvků je rozhodujícím ukazatelem součinitel tepelné vodivosti λ. Z něj potom lze stanovit hodnotu tepelného odporu R (ukazatel užívaný v 90. letech) a součinitele prostupu tepla U (ukazatel užívaný v současné legislativě). Produkty URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA XPS URSA PUREONE URSA PUREONE je uživatelsky velmi příjemný izolační materiál. Jde o materiál kompaktní, lehký, nedráždivý a pachově neutrální. Tyto důležité výhody zajišťují realizačním fi rmám snadnou manipulaci a instalaci v konstrukci. Takové ekologické materiály by si měli osvojit hlavně projektanti staveb pro zdravé bydlení. V nové generaci izolace URSA PUREONE jsou zachovány tradiční silné stránky. URSA PUREONE nabízí skvělý poměr cena/výkon. Maximální výkon z hlediska tepelné, akustické a protipožární odolnosti. Brání prostupu tepla, maximálně odolává hluku a eliminuje požární riziko staveb. URSA GLASWOOL URSA GLASSWOOL je tradiční minerální izolace na bázi skla. URSA GLASSWOOL velmi účinně tepelně izoluje, zajišťuje tlumení hluku a přispívá k protipožární ochraně. Všechny izolace URSA GLASSWOOL jsou difuzně otevřené, nebrání prostupu vodních par. Ty se mohou dříve a snáze odpařit z konstrukce. Výhodou minerálních izolací URSA GLASSWOOL je výjimečná pružnost. Díky tomu drží v konstrukci, zaručují dokonalé vyplnění dutiny a tím spolehlivě eliminují tepelné a akustické mosty. URSA XPS Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS je velmi odolná v pevnosti v tlaku a je nenasákavá. To z ní činí ideální izolant do extrémních podmínek spodní stavby (tlak, vlhkost, voda). V sortimentu URSA XPS jsou různé pevnosti, od materiálů vhodných pro běžná zatížení až po speciální, extrémně pevné výrobky. Dále je URSA XPS používaná u obrácených skladeb pochozích střech, teras a zelených střech.

Efektivní řešení obálky budovy

Efektivní řešení obálky budovy Efektivní řešení obálky budovy Spodní stavba Fasáda Šikmá střecha GLASSWOOL XPS PureOne by Jak šetřit energii a peníze v budovách? Pokud chceme dobře nakládat se svými finančními prostředky, měli bychom

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od 1.11.2009 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Izolace ze skelné vlny Ušetřete za energii, prostor a čas...

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

URSA Optimální účel použití tepelné izolace

URSA Optimální účel použití tepelné izolace Ceník/produktový katalog Leden 2015 URSA Optimální účel použití tepelné izolace Šikmá střecha Plochá střecha Strop a podh URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno

Více

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO PRO Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby Produktový katalog/ceník duben 204 2 URSA záruka evropské kvality v tepelných izolacích URSA, silný

Více

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Srpen 2015 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru URSA PUREONE

Více

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Říjen 2015 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny Moderní dřevostavba DOPORUČENÉ SKLADBY - střešních plášťů - vnitřních stěn - obvodových plášťů...může být moderní i po mnoha letech Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Materiály pro dřevostavby

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Ceník Kingspan Kooltherm 2017

Ceník Kingspan Kooltherm 2017 Izolace Druhé vydání Květen 2017 Ceník Kingspan Kooltherm 2017 VYSOCE ÚČINNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY URČENÉ PRO VŠECHNY DRUHY STAVEBNÍCH APLIKACÍ Více informací: www.kingspaninsulation.cz Obsah

Více

Nová generace minerální vlny

Nová generace minerální vlny Nová generace minerální vlny Uživatelsky příjemná, bílá, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace PureOne nová generace minerální vlny URSA, Váš partner přispívající k ochraně životního prostředí

Více

CERTIFIKAČNÍ TEST URSA CZ. MARCELA BOSÁČKOVÁ Technická podpora URSA CZ

CERTIFIKAČNÍ TEST URSA CZ. MARCELA BOSÁČKOVÁ Technická podpora URSA CZ CERTIFIKAČNÍ TEST URSA CZ MARCELA BOSÁČKOVÁ marcela.bosackova@ursa.com Technická podpora URSA CZ URSA EVROPSKÁ JEDNIČKA V IZOLACÍCH URSA Evropa URSA VÝROBNÍ ZÁVODY V SRN MADE IN GERMANY, VYROBENO V EVROPSKÉ

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Leden 2017 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi

Více

Certifikační školení URSA

Certifikační školení URSA Certifikační školení URSA URSA v Evropě Jeden ze tří největších výrobců minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny. Výroba velmi kvalitní tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Od roku 2003 je

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Ceník Kingspan Kooltherm 2016

Ceník Kingspan Kooltherm 2016 Izolace Druhé vydání Prosinec 2016 Ceník Kingspan Kooltherm 2016 VYSOCE ÚČINNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY URČENÉ PRO VŠECHNY DRUHY STAVEBNÍCH APLIKACÍ Více informací: www.kingspaninsulation.cz

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011 Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Ing. Vladimír Vymětalík MONTAKO s.r.o., vedoucí střediska technické podpory Předpisy a normy

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém červen 2015 Zateplení mezi a pod krokvemi V tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U, kterých lze dosáhnout s použitím postupů

Více

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Úspora času a nákladů: Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) pláště

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Tepelná izolace soklu

Tepelná izolace soklu Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Ochranná známka společnosti Ravago S.A.

Ochranná známka společnosti Ravago S.A. RAVATHERM XPS Všeobecné informace Tepelná izolace RAVATHERM XPS je polystyrénová pěna s uzavřenými buňkami vyrobená nejmodernější technologií. Modrá pěna vyrobená použitím kvalitních surovin výrazně snižuje

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

Rekonstrukce šikmých střech

Rekonstrukce šikmých střech Rekonstrukce šikmých střech Září 201 Úvod Spotřeba energií a energetická náročnost v uspokojování lidských potřeb neustále narůstá. V Evropě se spotřebuje přibližně 40 % energie pro provoz budov, z toho

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Stavební systém z přírody

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Stavební systém z přírody Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Stavební systém z přírody DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Rekonstrukce šikmých střech

Rekonstrukce šikmých střech Rekonstrukce šikmých střech zateplení šikmé střechy nad krokvemi rekonstrukce zateplených střech rekonstrukce zateplených rámových konstrukcí Duben 01 Úvod Spotřeba energií a energetická náročnost uspokojování

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog Ceník/produktový katalog Leden 2015 URSA Optimální účel použití tepelné izolace Šikmá střecha Plochá střecha Strop a URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 6 Technický list Datum vydání: 17/12/2013 Vydání: 1 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Synthos XPS PRIME je tepelně

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů illbruck vše perfektně těsné Technologie utěsňování stavebních konstrukcí je pro tremco illbruck srdeční záležitostí. Vášeň pro hledání nových technologií pro

Více

AKASTAV s.r.o. Maloobchodní ceník. mm mm ks m 2 Kč/m 2 Váha palety: cca 270 kg. Tloušťka Formát Paleta Cena. mm mm ks bm Kč/bm Kč/ks

AKASTAV s.r.o. Maloobchodní ceník. mm mm ks m 2 Kč/m 2 Váha palety: cca 270 kg. Tloušťka Formát Paleta Cena. mm mm ks bm Kč/bm Kč/ks Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1220

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojení dvou slov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Izolační materiály na bázi dřeva

Izolační materiály na bázi dřeva STEICO flex 036 - flexibilní tepelná izolace - elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn. Maloobchodní ceník Izolační materiály na bázi dřeva Objemová - cca

Více

Izolační materiály na bázi dřeva

Izolační materiály na bázi dřeva STEICO flex - flexibilní tepelná izolace - elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn. Objemová - cca 50 kg/m3; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd [W

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současny název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojeni dvou slov

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Únor 2016 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

SYNTHOS XPS PRIME. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PIME Extrudovaný polystyrén Strana z 6 Technický list Datum vydání: 7//0 Vydání: Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHAAKTEISTIKA VÝOBKU Synthos XPS PIME je tepelně izolační materiál

Více

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU Systém podlahového vytápění Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU systém Euroflex extra VELMI ODOLNÝ A UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM Velký kontakt trubky s deskou, typický pro systémové desky, je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 11

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

MINERAL PLUS Izolace pro větrané zateplení fasád

MINERAL PLUS Izolace pro větrané zateplení fasád MINERAL PLUS Izolace pro větrané zateplení fasád prosinec 2016 MINERAL PLUS Výhody Extrémně pružná izolace Nehořlavá Nepráší Hydrofobizovaná Vysoce odolná proti proudícímu vzduchu S vysokou zvukovou pohltivostí

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název DEKPERIMETER Charakteristika DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD DEKPERIMETER SD 150 Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: Ročník: Předmět: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2

Více

Ceník CZ Ceník stavebních izolací

Ceník CZ Ceník stavebních izolací Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2011 Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny 8 Vnější

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 2 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více