Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout"

Transkript

1

2 Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí zdroj od sítě v případě bouřky Ponechte dostatek prostoru kolem zařízení tak, aby mohlo docházet k rozptylu tepla Neumísťujte přístroj do prostředí s teplotou vyšší jak 45 C Umístěte přijímač a napájecí zdroj v dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla a přímého slunečního záření. Nepoužívejte je v oblastech s vysokou vlhkostí (bazény, atd.) a vyhněte se kontaktu s insekticidy nebo rozpouštědly Při připojování kabelů musí být napájecí zdroj vypnutý z elektrické sítě K čištění přijímače, napájecího zdroje a dálkového ovládání použijte suchý nebo mírně vlhký měkký hadřík Veškerý servis je oprávněn provádět pouze odborný servis. Nikdy přístroj ani napájecí zdroj nerozebírejte Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout 1. Obecné informace Obsah balení: - 1 x SMARTmini přijímač - 1 x napájecí zdroj +12V DC - 1 x dálkové ovládání - 2 x baterie 1,5V typu AAA - 1 x SCART kabel 1,2m - 1 x návod k použití Nenabíjejte, nerozebírejte a nemíchejte různé typy baterií do dálkového ovladače

3 2. Popis přístroje Čelní panel: Zadní panel: 1 Indikační LED 2 Čidlo dálkového ovládání 3 USB konektor 4 Anténní vstup 5 Výstup anténního signálu pro další zařízení (TV, DVD rekordér, VCR ) 6 SCART konektor pro připojení TV 7 SCART konektor pro připojení AV zařízení (DVD, VCR...) 8 - A/V konektor (video + stereo audio) 8 - konektor pro připojení napájecího zdroje (+12V DC) Příprava dálkového ovladače: Sejměte kryt baterie a vložte (s ohledem na správnou polaritu) dvě dodané baterie (1,5 V, AAA-LR03). Nasaďte kryt. Při použití dálkového ovládání směřujte ovladač na přední stranu přijímače SMARTmini Pokud dálkové ovládání nefunguje správně, je pravděpodobné, že došlo k vyčerpání baterie a měly by být nahrazeny Používejte pouze alkalické baterie Pokud přijímač nebude delší dobu používán tak baterie vyjměte - 4 -

4 Připojení antény: Pomocí koaxiálního kabelu připojte anténní signál do anténního vstupu (4). Pokud je to nutné, může být anténní signál připojen do dalšího přijímače SMARTmini (příp. televizoru, DVD rekordéru..) Chcete-li tak učinit, použijte další anténní kabel a připojte jej do výstupu RF Out (5). Připojení TV: Propojte přijímač SMARTmini s televizorem příp. DVD/VCR pomocí dodaného konektoru SCART. Pro připojení TV použijte konektor (6) a pro připojení dalšího zařízení konektor (7). Na výstupu SCART TV (6) je signál typu RGB nebo kompozitní video CVBS v normách PAL nebo NTSC. Zvolte stejný signál na přijímači SMARTmini i na připojeném TV. Nejvyšší kvality lze dosáhnout s použitím signálů RGB

5 Po zapnutí přijímače SMART mini bude připojený TV přijímač automaticky přepnut na vstup SCART (v závislosti na typu TV) Další zařízení (např. audiosystém nebo projektor) lze připojit pomocí výstupu A/V (8). Připojení USB zařízení: SMARTmini lze použít k přehrávání videa, hudby a fotografií uložených na externím USB zařízení (flash disky, externí HDD). USB zařízení lze použít také pro záznam TV vysílání. Při použití externích HDD doporučujeme použití samostatného napájení (použití externího disku bez napájení je možné, ale jeho funkčnost není garantována) Disk musí být naformátován systémem FAT32 Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat z externího zařízení způsobenou nesprávným použitím přijímače SMARTmini. Doporučujeme provedení záložní kopie všech dat na před použitím v přijímači SMARTmini. Připojení napájení: Vložte konektor napájení do napájecího vstupu na přijímači SMARTmini a pak připojte napájecí zdroj do síťové zásuvky. Doporučujeme používat pouze originální napájecí zdroj, který je v dodávce příslušenství přijímače SMARTmini. Zapnutí a vypnutí přijímače: Přijímač se zapíná a vypíná stiskem tlačítka na dálkovém ovladači. Zapnutý stav je indikován svitem zelené LED, vypnutí (pohotovostní stav) svitem červené LED. SMARTmini není vybaven síťovým vypínačem. Pokud jej chcete úplně odpojit od elektrické sítě, odpojte napájení ze zásuvky. Odpojte napájecí kabel také v případě, pokud nebudete používat přijímač po delší dobu

6 3. Popis dálkového ovladače Pomocí dálkového ovladače se provádí veškeré nastavení přijímače. Funkce některých kláves je odlišná dle toho, zdali je aktivní MENU přijímače. TV/RADIO zapnutí / vypnutí přepínání TV/RADIO vypnutí zvuku 0 9 číslo programu zadání číselné hodnoty EPG zapnutí EPG RECALL návrat k poslednímu zvolenému programu MENU hlavní menu FAV otevření seznam oblíbených programů INFO zobrazení informací o programu nápověda v menu EXIT ukončení menu návrat k předchozímu menu ukončení OSD OK otevření seznamu všech programů potvrzení volby v menu pohyb v menu nahoru a dolů zobrazení další/předchozí fotografie pohyb v menu vlevo a vpravo přejmenování programu otevření kalendáře zobrazení týdenního programu v EPG otočení fotografie CH+ CH- další/předchozí program VOL+ VOL- F1 F2 F3 F4 SUBT AUDIO TXT ZOOM PLAY/PAUSE STOP SLOW REC FRW / FFW PREV / NEXT úroveň hlasitosti označení programu jako oblíbeného v nastavení programů přejít na další měsíc v kalendáři přejít na dnešní program v EPG smazání programu v nastavení programu přejít na další rok v kalendáři přejít na týdenní program v EPG přesunout program v nastavení programů přejít na předchozí měsíc v kalendáři zobrazit rozšířené informace v EPG opakování přehrávání (DIVx, MP3) uzamknutí programu v nastavení programů přejít na předchozí rok v kalendáři volba titulků volba zvukového doprovodu teletext lupa spuštění přehrávání/pauza zastavení přehrávání pomalé přehrávání spuštění okamžitého nahrávání označení programu pro nahrávání v EPG rychlé přehrávání vpřed a vzad předchozí / další soubor

7 4. Příjem DVB-T 4.1. Inicializace Při prvním zapnutí přijímače SMARTmini je spuštěna inicializace. Inicializace automaticky nainstaluje všechny digitální programy, jejichž signál je přiveden do anténního vstupu. Nejprve je nutné nastavit následující parametry: 1. OSD jazyk: jazyk používaný pro menu (nastavte čeština ) 2. Země: nastavte Česká republika 3. LCN: nastavte Vypnuto Nyní stiskněte tlačítko OK a spustí se automatické vyhledávání kanálů. Přijímač detekuje všechny kanály přijímané přes RF vstup a bude automaticky vytvořit seznam kanálů. SMARTmini přijímač automaticky uloží informace o všech nalezených kanálech 4.2. Sledování TV programů Ovládání přijímače SMARTmini je velmi jednoduché. V běžném provozu se používá pouze několik tlačítek na dálkovém ovládání: číselnými tlačítky přejít přímo na konkrétní kanál tlačítky CH+ a CH- zvolit další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů tlačítky VOL+ a VOL- měnit hlasitost tlačítko EPG jít do programového průvodce Stisknutím tlačítka lze úplně vypnout všechny zvuky. Opakovaným stiskem jsou zvuky opět zapnuty. Přepínání mezi televizními a rozhlasovými programy se provádí stiskem tlačítka TV / RADIO. Přepínání mezi programy lze provést třemi způsoby: číselnými tlačítky přejít přímo na konkrétní kanál tlačítky CH+ a CH- zvolit další nebo předchozí program v seznamu programů stiskem tlačítka OK přejít na seznam programů, pomocí tlačítek / vybrat požadovaný program a potvrdit tlačítkem OK - 8 -

8 Některé programy lze v menu DTT označit jako oblíbené (favoritní). Výběr mezi těmito programy se provádí stiskem tlačítka FAV, pomocí tlačítek / vyberte požadovaný program a potvrďte tlačítkem OK. Informace o zvoleném programu lze zobrazit stiskem tlačítka INFO. Zobrazí se název programu a informace o aktuálním obsahu vysílání z EPG. Opakovaným stiskem tlačítka se zobrazí technické parametry včetně síly a kvality signálu. Informace se zruší stiskem tlačítka EXIT. Stisknutím tlačítka RECALL se vrátíte zpět na předchozí sledovaný program. Cyklickým použitím tlačítka RECALL tak lze přepínat mezi dvěma posledně sledovanými programy. Stiskem tlačítka AUDIO se zobrazí seznam všech dostupných jazyků zvukového doprovodu. Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk. Pokud je zvuk stereo, můžete zvolit mezi poslechem ve stereu (tj. oba zvukové kanály) nebo pouze samostatně levý nebo pravý kanál. Potvrďte tlačítkem OK. Stiskem tlačítka ZOOM je aktivován režim zvětšení obrázků. Prvním stiskem je obraz zvětšen 2x. Opakovaným stiskem se zvětšení mění na 3x a 4x. Pro návrat k normálnímu obrazu, nastavte zoom na "vyp". Stiskem tlačítka EPG je zobrazen elektronický programový průvodce. EPG poskytuje informace o denním a týdenním programu (informace musí být provozovatelem vysílání podporována). Pomocí EPG lze také nastavit časovač nahrávání na externí USB disk. Ovládání EPG: FRW/FFW F1 F2 F3 F4 REC EXIT pohyb kurzoru v EPG pohyb kurzoru v EPG označení dne v týdenním EPG přejít na dnešní program v EPG přejít na týdenní program v EPG zobrazit rozšířené informace v EPG uzamknutí programu v nastavení programů označení programu pro nahrávání v EPG ukončení EPG Některé programy jsou vybaveny teletextem. Pro jeho zobrazení stiskněte tlačítko TXT. Je-li teletext vysílán, zobrazí se okno s uvedením PID služby. Stiskněte tlačítko OK a teletextové informace budou zobrazeny formou OSD

9 5. Menu přijímače Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se stránka s těmito možnostmi: 1) DTT- nastavení příjmu TV a rádia 2) Multimédia- přehrávání video či audio souborů nebo prohlížení fotografií 3) Programování- nastavení časovače nahrávání na externí disk. 4) Hry- několik her 5) USB- externí USB zařízení 5.1. DTT - nastavení příjmu TV a rádia Menu obsahuje následující položky: - vyhledání programů - seznam programů - konfigurace - tovární nastavení - verze přijímače - aktualizace software Vyhledávání programů Před otevřením menu Vyhledávání programů vás přijímač vyzve k zadání PIN. Tovární nastavení PIN je PIN je možné změnit v menu Konfigurace. 1. Automatické vyhledávání Po zvolení následuje automatické prohledávání VHF a UHF pásma. Nalezené programy jsou automaticky uloženy do paměti v pořadí, jak byly nalezeny. Jejich další uspořádání je možné v menu Správa programů 2. Manuální vyhledávání I. Vyhledávání programů v rozsahu zadané dolní a horní frekvence. 3. Manuální vyhledávání II. Vyhledávání programů na zadané frekvenci Seznam programů 1. Správa programů V tomto menu lze provádět úpravy v seznamu nalezených programů (označení oblíbených programů, vymazání, přesunutí programů na jinou pozici, zamknutí programů) seznamu

10 2. Řazení programů Úpravy seznamů programů podle typu (Volné programy, kódované programy), nebo podle abecední řady. 3. Třídění programů Možnost označení jednotlivých kanálů specifickými značkami pro jejich snadnější identifikaci (Zprávy, Věda, Sport, Filmy, Dětské, Hudba, Móda). 4. Vymazat vše Vymazání všech uložených TV nebo radiových programů Konfigurace 1. TV obraz Provádí se následující nastavení: Barevná norma (Auto, PAL, NTSC) Poměr stran (4:3 Letter box, 4:3 PanScan, 16:9 PanScan) Video výstup (CVBS, RGB) Jas (rozsah 10% až 100% odstupňovaný po 10%) Kontrast (rozsah 10% až 100% odstupňovaný po 10%) Odstín (rozsah -6 až +6) Saturace (rozsah 0 až 12) 2.OSD Nastavení: OSD (Téma1 až téma5) Čas na obrazovce (vypnutý nebo zapnutý) Automatické trvání (rozsah 1 až 6) Průhlednost OSD (rozsah 0% až 60%) Jazyk OSD Jazykový doprovod 1 Jazykový doprovod 2 3. Nastavení systému Zvukové efekty (Standart, Klasická hudba, Rock, Jazz, Pop) Surround (Vypnuto, Koncert, Kostel, Pasivně,Živě) Aktivní anténa (Vypnuta, zapnuta)* LCN logické číslování (Vypnuto, zapnuto) Oblast (Česká republika, Austrálie, Čína, Taiwan, Evropské státy) Foto efekty (vypnuto, zapnuto) *) Při zapnutí volby Aktivní anténa bude zapnuto napájení +5V do anténního vstupu. Používáte-li anténu bez zabudovaného předzesilovače, musí být volba Aktivní anténa vypnuta, jinak hrozí poškození přijímače!

11 4. Hodiny Nastavení hodin (automaticky nebo manuálně) GMT offset (automaticky nebo manuálně) 5. Programování (plánovač) Naprogramováni č. (číslo plánu 1 až 8) Naprogramování op. - opakování (vypnuto, jednou, denně, týdně, ročně) Typ akce (žádná, vzkaz, TV program, zapnutí přijímače) Naprogramování zprávy (Narozeniny, výročí, poděkování) Naprogramování data Naprogramování času Trvání 6. PIN Změna PINu ze starého na nový Tovární nastavení Před otevřením menu Tovární nastavení vás přijímač vyzve k zadání PIN. Tovární nastavení PIN je PIN je možné změnit v menu Konfigurace. Po zadání PIN se zařízení SMART mini vrátí do stavu základního výrobního nastavení a vymaže uložené programy a jejich nastavení Verze přijímače Zobrazení HW, SW a FW verze, čas a datum jejich vytvoření Aktualizace software Po připojení externího disku přes port USB je možno nahrát nový firmware přijímače Multimedia Film: Lze přehrát film (kodeky mpg,avi,divx) Hudba: Lze přehrát zvukový záznam ve formátu mp3 Foto: Lze zobrazit obrázky (fotky) ve formátu jpg 5.3 Programování nahrávání Naprogramováni č. (číslo plánu. 1 až 8). Naprogramování op. opakování (vypnuto, jednou, denně, týdně)

12 Naprogramováni pro (výběr programu, který se má nahrávat) Datum (den nahrávání) Naprogramovaní času (čas začátku nahrávání) Trvání (délka trvání záznamu) 5.4 Hry 5.5 USB jednotka - Box Man, Tetris, Hit Rat - Správce souborů - Zformátování oddílu 6. Technické parametry RF vstup - DVB-T FTA, MPEG-2, COFDM - Frekvenční pásmo: MHz - Vstupní signálová úroveň: dbuv - Šířka pásma: 6/7/8 MHz - Průchozí frekvence vstupní smyčky: MHz - Napájení antény: +5VDC (lze zapnout v menu) Dekódování MPEG-2 - Standart MPEG-2 A/V vstupy a výstupy - TV SCART :výstup RGB, výstup PAL/NTSC, výstup audio stereo - VCR SCART: vstup/výstup PAL/NTSC, vstup/výstup stereo audio - A/V jack: výstup PAL/NTSC, výstup stereo audio Přední panel - USB Červeno/zelený LED indikátor - Infračervený senzor Zadní panel - 1x zástrčka IEC (vstup RF) - 1x zásuvka IEC (výstup RF) - 2x SCART (TV, VCR) - 1x 3,5mm mini-jack (AV) - 1x DC jack (12V napájení)

13 Napájení Externí zdroj 230V/12V - Vstupní střídavé napětí V, 50-60Hz - Výstupní stejnosměrné napětí +12V - Spotřeba 5,5W (max.) Příslušenství - Dálkový ovladač (44 tlačítek) - Baterie: 2x 1,5V (typ AAA LR03) - Kabel scart 1,2m - Napájecí adaptér - Návod k použití Obecné vlastnosti - Provozní teplota: 0 C až +45 C - Vlhkost vzduchu: 25 až 75% - Rozměry(šířka, výška, hloubka): 210x30x90mm - Hmotnost: 270 g Software - Vícejazyčný OSD - Seznam oblíbených kanálů - Elektronický průvodce programy (EPG) - Funkce pro správu, přejmenování, třídění a odstraňování kanálů - Titulky a teletext (pokud jsou k dispozici) - Paměť posledního kanálu a tlačítko předchozího programu - Podpora PAL/NTSC - Přiblížení (Lupa) obrázků - Možnost naprogramování připomínek a nahrávání z TV - Nahrávání na externí USB disk (okamžité, časované) - Multimediální prohlížeč souborů: MP3,JPEG,MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11) - Hry

14 7. Servis Při výrobě byla výrobku věnovaná maximální pozornost a věříme, že vám bude dlouho a bezchybně sloužit. Pokud přesto dojde k závadě, obraťte se prosím na naše servisní středisko: Antech spol. s r.o. Rovnice 998/6, Břeclav tel.: Záruční lhůta na přijímač SMARTmini je 24 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny závady vzniklé chybnou výrobou nebo materiálem a na všechny ostatní výrobní vady. Záruku nelze uplatnit v případě poruch způsobených zatékající nebo kondenzující vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti, zapojením v rozporu s návodem k použití, případně jinými vnějšími vlivy včetně neodborného zásahu do přístroje. Záruční opravy provádí výhradně servisní středisko Antech

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky Uţivatelská příručka FT-8100 HD Česky VAROVÁNÍ!!! S funkcionalitou USB paměti u modelu FT-8100 HD uţivatel můţe nahrávat a přehrávat na externí USB zařízení, jako je např. USB Flash Disk nebo externí USB

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač Návod k obsluze FaVal Aquila T 200 Digitální terestriální přijímač Digitální terestriální přijímač FaVal Aquila T 200 2 Obsah 1. Bezpečnostní instrukce...3 2 Popis přístroje...5 2.1 Přední panel...5 2.2

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

CryptoBox 550 HDC. Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1

CryptoBox 550 HDC. Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1 CryptoBox 550 HDC Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1 Obsah 1. Použití STB CryptoBox 550 HDC v sítích Selfnet 4 2. Hlavní Vlastnosti STB 5 3. Obsah balení 5 4.

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat.

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Fashion Technology Life UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Zadní Panel: audio zařízení 8.

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T

Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T Návod k obsluze DVB- T přijímač s vstupem USB 2.0 OPTEX ORT 8840-T REF : 708840 Obsah Začínáme se zařízením strana 3 Popis zařízení strana 4 Přední část strana 4 Zadní část strana 4 Dálkový ovladač strana

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č.

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č. Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD Ref. č.: 708891 OBSAH ZAČÍNÁME... Str. 3 POPIS... Str. 4 a) Přední strana... Str.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více