XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí"

Transkript

1 Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí dubna 2015, Liberec FINÁLNÍ INFORMACE

2 Milé kolegyně a kolegové, je mi ctí Vás oslovit v roli jednoho z organizátorů nové inovativní Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. V letošním roce se konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny uskuteční v Libereckém kraji. Po vyhodnocení všech pro a proti jsme se konferenci rozhodli uspořádat v krásném prostředí města Liberec. Hlavním tématem letošní konference bude Screening nejčastějších těhotenských patologií zajímavý nejen pro kolegy z perinatologických center, ale i pro všechny ostatní, kteří se zabývají péčí o těhotné ženy, plod a novorozence. Věříme, že kombinace kvalitního odborného programu a možnosti společenského vyžití v atraktivní lokalitě jarních Jizerských hor povedou k velkému zájmu všech účastníků konference. Na Vaši účast se těší MUDr. Ivana Bydžovská Gynekologicko porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ dubna 2015, Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 3, Liberec GPS: N, E POŘADATEL Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP PREZIDENT KONFERECE MUDr. Ivana Bydžovská VÍCEPREZIDENT KONFERENCE A PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. VĚDECKÁ RADA doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA MUDr. Petr Velebil, CSc. MUDr. Radovan Vlk HLAVNÍ TÉMA Screening nejčastějších těhotenských patologií ORGANIZAČNÍ VÝBOR doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. MUDr. Ivana Bydžovská MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. MUDr. Petr Velebil, CSc. MUDr. Radovan Vlk SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, Ústí nad Labem Tel.: , , Fax: Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách

3 KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SESTRY dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Certifikáty budou předávány u registrace, vyzvedněte si je prosím před Vaším odjezdem z konference. HARMONOGRAM PROGRAMU ČTVRTEK hodin Registrace hodin Schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny hodin Setkání výboru SPMF s regionálními perinatology Společná večeře PÁTEK hodin Registrace, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok I.: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě hodin Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok II.: Perinatologie a fetomaternální medicína hodin Společenský večer SOBOTA hodin Registrace, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok III.: Perinatologie a fetomaternální medicína hodin Oběd, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok IV.: Neonatologie hodin Blok V.: Kazuistiky HELLP hodin Závěr konference PARTNER KONFERENCE MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE AbbVie s. r. o. BGP Products Czech Republic s. r. o. Besins Healthcare Czechia s. r. o. BORCAD cz, s. r. o. CSL BEHRING, s. r. o. Dartin spol. s r. o. FERRING Pharmaceuticals CZ s. r. o. HiPP CZECH s. r. o. Chiesi CZ s. r. o. VYSTAVOVATELÉ IBI, spol. s r. o. Linde Gas a. s. MAXDORF, s. r. o. medisap, s. r. o. NIMOTECH s. r. o. NORDIC Pharma, s. r. o. Roche s. r. o. RQL s. r. o. S&T Plus s. r. o.

4 PROGRAM KONFERENCE PÁTEK Zahájení konference generální ředitel KN Liberec MUDr. Luděk Nečesaný MBA Informace z výboru SPFM a informace z výboru ČNeoS Měchurová A., Kantor L., Bydžovská I. Blok I.: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě v ČR Předsedající: Měchurová A., Velebil P., Kantor L., Plavka R., Korbeľ M Velebil P. (ÚPMD, Praha) Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok Plavka R. (VFN, Praha) Analýza výsledků neonatologické péče v ČR za rok Zoban P. (FN Motol, Praha) Analýza pozdní novorozenecké morbidity Přestávka na kávu Velebil P. (ÚPMD, Praha) Mateřská mortalita v ČR Gregor V., Šípek A., Šípek A. Jr., Horáček J. (OLG TN, Praha) Analýza výsledků prenatální diagnostiky v ČR Korbeľ M. (Bratislava, SR) Analýza perinatální a mateřské mortality v SR za rok Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů Blok II.: Perinatologie a fetomaternální medicína 1 Předsedající: Velebil P., Šimetka O., Ľubušký M., Pařízek A., Kacerovský M Kacerovský M., Krofta L., Ľubušký M., Šimetka O. Novinky ve fetomaternální medicíně Ľubušký M. (FN Olomouc) Screening nejčastějších těhotenských patologií a klinické protokoly péče navržené ČGPS Hynek M., Zembol F., Putzová M., Marešová I., Horáčková S., Stejskal D. (Gennet, Praha) Neinvazivní prenatální testování Vlk R. (FN Motol, Praha) Možnosti predikce preeklampsie a co dál? Pařízek A., Procházka M. (VFN Praha, FN Olomouc) Novinky ve screeningu GDM a péče o těhotné s gestačním diabetem doporučený postup Krofta L. (ÚPMD, Praha) Poruchy růstového potenciálu plodu Ľubušký M. (FN Olomouc) Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství Přestávka na kávu Jírová J., 1 Velebil P., 1 Kučera J. (ÚZIS, 1 ÚPMD, Praha) Změny v Národním registru reprodukčního zdraví

5 Volná sdělení Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Běhávková K., Hympánová L., Pock R., Haaková L., Stefanovičová H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Variabilita klinického průběhu vícečetných těhotenství s monochoriální komponentou Koucký M. (VFN Praha) Má význam perikoncepční a těhotenská suplementace foláty v prevenci patologií těhotenství? Palasová K., Vojtěch J., Hašlík L., Běhávková K., Kučerová M., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Atypický průběh komplikací monochoriální gravidity: rychlý rozvoj TTTs ve 29. týdnu těhotenství Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Haaková L., Hympánová L., Pock R., Feyereisl J., Stefanovičová H., Kalivodová D. (ÚPMD, Praha) Výsledky 3 let působení činnosti Fetálního centra ÚPMD Jirásek J. E. (ÚPMD, Praha) Obličejové rozštěpy Pašková A., Koucký M., Černý A., Pařízek A. (VFN Praha) Fetální fibronektin zkušenosti s predikcí předčasného porodu Smetanová D., Stejskal D. (Gennet, Praha) Vývoj screeningu a diagnostiky nejčastějších chromozomálních aberací za posledních 10 let Hudec A., Lošan P. (FN Plzeň) Management prenatálního sledování v I. trimestru Matura D., Doležálková E. (FN Ostrava) Falešně pozitivní výsledek NIPT u ženy s anamnézou Edwardsova syndromu v předchozí graviditě Marková I., Durdová V., Kratochvílová T., Studničková M., Šopíková B. Geierová M., Ľubušký M. (FN Olomouc) Dynamický prenatální vývoj artrogrypózy plodu v ultrazvukovém obraze Kořístek Z. (FN Ostrava) Pupečníková krev: jedinečný zdroj kmenových buněk, nejen pro transplantace krvetvorby SOBOTA Blok III.: Perinatologie a fetomaternální medicína 2 Předsedající: Pařízek A., Binder T., Křepelka P., Krofta L., Bydžovská I Pařízek A., Krofta L., Kacerovský M., Ľubušký M., Šimetka O. Novinky v perinatologii Křepelka P. (ÚPMD, Praha) Antepartální screening hypoxie plodu Janků P. (FN Brno) Intrapartální monitorování hypoxie plodu Bydžovská I., Zýková I. (KN Liberec) Život ohrožující peripartální krvácení Přestávka na kávu

6 Pařízek A. (VFN Praha) Sepse v porodnictví Šimetka O. (FN Ostrava) Časná identifikace žen s HELLP syndromem vyžadujících po porodu provedení plazmaferézy Volná sdělení Binder T., Šrytrová E., Pošarová A., Švecová M. (KZ Ústí nad Labem) Odlišnosti rodiček romské menšiny a kvantifikace rizikových faktorů v těhotenství ve srovnání s majoritní společností Michalec I., Navrátilová M., Šimetka O., (FN Ostrava) Vliv VEX na avulzní poranění levátorů Ťápalová V., Gerychová R., Janků P., Frank K., Ventruba P., Hustý J., Boudný J. (FN Brno) Selektivní embolizace uterinních arterií v léčbě život ohrožujícího poporodního krvácení Hruban L., Janků P., Spilka J., Chudáček V., Burša M., Huptych M. (FN Brno) Variabilita hodnocení intrapartálních CTG záznamů Přestávka na oběd, prohlídka výstavy posterů Blok IV.: Neonatologie Předsedající: Vlk R., Bydžovská I., Korečko V., Kantor L., Straňák Z Kantor L. (FN Olomouc) Novinky v neonatologii Straňák Z. (ÚPMD, Praha) Novorozenci s VVV diafragmatická hernie Jičínská H. (FN Brno) Indikace k vyšetření srdce plodu dětským kardiologem Volná sdělení Kučerová M., Hympánová L., Krofta L., Vojtěch J., Hašlík L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Retrospektivní analýza porodů dvojčat v ÚPMD v letech 2012 až 2014 Korečko V., Betincová L. (FN Plzeň) Analýza indikací k císařským řezům dle Modifikovaných Robsonových kritérií Přestávka na kávu Blok V.: Kazuistiky HELLP Předsedající: Binder T., Čepický P., Vlk R., Šimetka O., Janků P Vlk R. (FN Motol, Praha) Rentgenolog v rozpacích Měchurová A. (ÚPMD, Praha) Nízký gestační týden Šimetka O. (FN Ostrava) Přetrvávající hemolýza Čepický P. (Levret, Praha) Rodí se dole, nerodí se nahoře! Binder T. (KZ, Ústí nad Labem) Primární plicní hypertenze

7 Volná sdělení Strašilová P., Pilka R., Studničková M. (FN Olomouc) Hemangiom jater a angiomyolipom ledviny v těhotenství Záhumenský J., Klepanec A., Dečkov I., Lachký O. (FN Trnava) Placenta praevia a stav po cisárskom reze u svedkyne Jehovových Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M. (FN Olomouc) Management těhotenství s atypickou vrozenou vadou urotraktu u plodu Huml K., Pilka R., Procházka M., Studničková M. (FN Olomouc) LSK cerkláž u pacientky a habituálním potrácením Běhávková K., Palasová K., Kučerová M., Vojtěch J., Hašlík L., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Placentární poškození odpovídající intrauterinní růstové restrikci u eutrofického plodu Závěr konference POSTERY P1 Cibulková J., Lošan P. (Genetika Plzeň s. r. o.) Výsledky prenatální péče na pracovišti Genetika Plzeň P2 Čajnáková H., Květenská S. (FN Ostrava) Herpetické infekce novorozence. Kazuistika P3 Durdová V., Kratochvílová T., Marková I., Studničková M., Šopíková B., Geierová M., Ľubušký M. (FN Olomouc) Atypický nález nervové tkáně v dutině břišní u plodu s Downovým syndromem P4 Durdová V., Bohmová J., Kratochvílová T., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. (FN Olomouc) Stanovení KEL genotypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy P5 Grollová V., Halaška M. J., Berka Mrštinová M., Špálová I., Rob L. (FN Motol, Praha) Hodgkinův lymfom v graviditě P6 Hanulíková P., Meluzínová E., Berka Mrštinová M., Rob L. (FN Motol, Praha) Analýza těhotných s roztroušenou sklerózou ve FN Motol P7 Hlistová R. (Nemocnice Frýdek Místek) Perforovaná appendicitida v graviditě jako rizikový faktor předčasného porodu P8 Hostinská E., Strašilová P., Studničková M., Procházka M., Pilka R. (FN Olomouc) Primární osteomyelofibróza komplikující graviditu P9 Chovancová D., Hartmannová I., Korbeľ M., Kovács L. (FN Bratislava) Zriedkavá príčina polyhydramnionu P10 Ježková T., Hanulíková P., Berka Mrštinová M. (FN Motol, Praha) Analýza extrakčních vaginálních porodů ve FN Motol v letech P11 Kadyrová M., Hrotková, Velemínský M., Sák P. (Nemocnice České Budějovice) Antifosfolipidový syndrom v těhotenství P12 Kamenická H., Kuťková D., Veselá I., Zajíc T., Bydžovská I., Zemanová D., Gavendová H., Procházková R. (KN Liberec) Vyšetření fetomaternální hemoragie metodou průtokové cytometrie a určení aloimunizace v těhotenství výsledky studie P13 Kapoun M. (FN Plzeň) EBV indukovaná encefalitis v graviditě, kazuistika

8 P14 Krásničanová P., Peychl I. (Nemocnice na Bulovce, Praha) Fetální chylózní ascites kasuistika P15 Landsmanová J. (FN Plzeň) Indikace, způsob a úspěšnost ukončení gravidity v II. trimestru naše výsledky P16 Landsmanová J., Hudec A. (FN Plzeň) Konzervativní léčba ektopické gravidity naše výsledky P17 Michalec I., Trávniková M., Šalounová D., Šimetka O. (FN Ostrava) Lze použít neutrophile lymfocyte ratio (NLR) k predikci gestačního diabetu mellitu? P18 Pock R., Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Využití ultrazvuku v I. a II. době porodní: Zkušenosti z porodního sálu P19 Studničková M., Marková I., Ľubušký M. (FN Olomouc) Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu P20 Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (FN Olomouc) Incidence specifických klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek u žen v I. trimestru těhotenství P21 Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (FN Olomouc) Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u žen v I. trimestru těhotenství P22 Sýkora T. (FN Plzeň) UZV v graviditě P23 Špaček R., Matlák P., Matura D., Šimetka O. (FN Ostrava) Strukturální vývojové vady typické pro trizomii 13. chromozomu detekovatelné ultrazvukovým vyšetřením v I. trimestru gravidity P24 Velíšková M., Minajev G., Krejčí T., Berka Mrštinová M., Halaška M. J., Rob, L. (FN Motol, Praha) Ruptura jater u pacientky s fokální nodulární hyperplazií ve 37. týdnu těhotenství P25 Vichnarová K., Michalec I., Vašek P., Šimetka O., Navrátilová M. (FN Ostrava) Vliv preventivní aplikace hemostatické tkaniny oxidované regenerované celulózy na výskyt krvácivých pooperačních komplikací u pacientek s HELLP syndromem P26 Vojtěch J., Pock R., Hašlík L., Krofta L., Haaková L., Hejda V., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Placenta praevia po předchozím císařském řezu: predikce rizika ORGANIZAČNÍ INFORMACE, POPLATKY MÍSTO KONÁNÍ Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 3, Liberec GPS: N, E REGISTRACE čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin

9 REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatky Úhrada od Jednodenní poplatek Účastník člen* 2 000,- Kč 1 200,- Kč Účastník nečlen 2 500,- Kč 1 500,- Kč * člen Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční materiály, certifikát s kreditním hodnocením, občerstvení o přestávkách. STRAVOVÁNÍ O přestávce odborného programu bude podáváno občerstvení OBĚDY v restauraci Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec Menu 3 chodový oběd s nápojem Oběd dne ,- Kč Oběd dne ,- Kč SPOLEČENSKÝ VEČER Pátek od hodin, restaurace Radniční sklípek v Liberci Společenský večer spojený s občerstvením formou rautu a hudbou k tanci a poslechu. Společný odchod od hotelu v hodin Cena společenského večera 600,- Kč Stravování a společenský večer si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Na místě, při registraci bude k prodeji omezené množství obědů a vstupenek na společenský večer. Uvedené poplatky registrace, stravování a společenský večer jsou včetně 21 % DPH. UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ Volné kapacity ubytování jsou aktuálně k dispozici na Informace sekretariát konference tel.: , , Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec**** ubytovací kapacita je obsazena Hotel RADNICE****, Moskevská 11, Liberec 4 ubytovací kapacita je obsazena HOTEL Liberec***, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec (290 m 5 min. chůze od Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Liberec) Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje STANDARD jsou vybaveny psacím stolem, Posezením, koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, telefonem, kabelovými programy. Standard dvoulůžkový obsazen 1 osobou / 1 noc 1 000,- Kč Standard dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 725,- Kč Standard třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 600,- Kč Apartmán dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 975,- Kč Apartmán třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 800,- Kč Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje TURISTIK pro méně náročné hosty. Pokoje se samostatným sociální zařízení na pokoji s vanou nebo sprchovým koutem. Turistik jednolůžkový pokoj / 1 noc 750,- Kč Turistik dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 490,- Kč Turistik třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 440,- Kč

10 Turistik apartmán dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc Turistik apartmán třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 575,- Kč 620,- Kč DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Vaši objednávku po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky. Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně 15 % DPH. REGISTRACE K ÚČASTI Registrace on-line Na stránkách Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace Registrace on-line Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný , zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a ové adresy. ÚHRADA POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, OBĚDŮ A SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. číslo účtu: /2700 IČ: , DIČ: CZ variabilní symbol: konstantní symbol: 0308 Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY Registrační poplatek a ubytování do bez storno poplatků od do storno poplatek 50 % ze stornované objednávky od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Společenský program a stravování do bez storno poplatků od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, em) na sekretariát konference BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme. Vrácení poplatků Storno v termínu bez storno poplatků jednorázový administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno v termínu se storno poplatky po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

11 36 porodnic v âeské republice spolupracuje s Národním Centrem Tkání a Bunûk. Jste mezi nimi? partner gynekologicko-porodnick ch oddûlení v robce léãiv ch pfiípravkû moderní terapie zdravotnické a tkáàové zafiízení drïitel certifikátu Správné v robní praxe drïitel certifikátu systému fiízení kvality ISO 9001:2009 patentované laboratofie nejvy í tfiídy ãistoty Národní Centrum Tkání a Bunûk a.s., Palachovo námûstí 726/2, Brno , Campus Science Park,

12 PARTNER KONFERENCE

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK MUDr. Jana Landsmanová 1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství doporučený postup Laboratorní vyšetření

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Paul, K., Melichar, J., Miletín, J., Dittrichová, J.:Differential diagnosis of apneas in preterm infants. Eur. J. Ped., 2009, 168, 2, s. 195-201.

Paul, K., Melichar, J., Miletín, J., Dittrichová, J.:Differential diagnosis of apneas in preterm infants. Eur. J. Ped., 2009, 168, 2, s. 195-201. 2009 zahraniční časopisy Hromadnikova I, Benesova M, Zejskova L, Stehnova J, Doucha J, Sedlacek P, Dlouha K, Krofta L.: The effect of DYS-14 copy number variations on extracellular fetal DNA quantification

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII 4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY Publikován v České gynekologii, 67, 2002, supplementum, s. 33 36 a v Moderní gynekologii a porodnictví, 16, 2007, č.

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Slezského klubu stomiků Ostrava květen 2013

Slezského klubu stomiků Ostrava květen 2013 Slezského klubu stomiků Ostrava květen 2013 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více