XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí"

Transkript

1 Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí dubna 2015, Liberec FINÁLNÍ INFORMACE

2 Milé kolegyně a kolegové, je mi ctí Vás oslovit v roli jednoho z organizátorů nové inovativní Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. V letošním roce se konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny uskuteční v Libereckém kraji. Po vyhodnocení všech pro a proti jsme se konferenci rozhodli uspořádat v krásném prostředí města Liberec. Hlavním tématem letošní konference bude Screening nejčastějších těhotenských patologií zajímavý nejen pro kolegy z perinatologických center, ale i pro všechny ostatní, kteří se zabývají péčí o těhotné ženy, plod a novorozence. Věříme, že kombinace kvalitního odborného programu a možnosti společenského vyžití v atraktivní lokalitě jarních Jizerských hor povedou k velkému zájmu všech účastníků konference. Na Vaši účast se těší MUDr. Ivana Bydžovská Gynekologicko porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ dubna 2015, Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 3, Liberec GPS: N, E POŘADATEL Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP PREZIDENT KONFERECE MUDr. Ivana Bydžovská VÍCEPREZIDENT KONFERENCE A PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. VĚDECKÁ RADA doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA MUDr. Petr Velebil, CSc. MUDr. Radovan Vlk HLAVNÍ TÉMA Screening nejčastějších těhotenských patologií ORGANIZAČNÍ VÝBOR doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. MUDr. Ivana Bydžovská MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. MUDr. Petr Velebil, CSc. MUDr. Radovan Vlk SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, Ústí nad Labem Tel.: , , Fax: Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách

3 KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SESTRY dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Certifikáty budou předávány u registrace, vyzvedněte si je prosím před Vaším odjezdem z konference. HARMONOGRAM PROGRAMU ČTVRTEK hodin Registrace hodin Schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny hodin Setkání výboru SPMF s regionálními perinatology Společná večeře PÁTEK hodin Registrace, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok I.: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě hodin Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok II.: Perinatologie a fetomaternální medicína hodin Společenský večer SOBOTA hodin Registrace, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok III.: Perinatologie a fetomaternální medicína hodin Oběd, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok IV.: Neonatologie hodin Blok V.: Kazuistiky HELLP hodin Závěr konference PARTNER KONFERENCE MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE AbbVie s. r. o. BGP Products Czech Republic s. r. o. Besins Healthcare Czechia s. r. o. BORCAD cz, s. r. o. CSL BEHRING, s. r. o. Dartin spol. s r. o. FERRING Pharmaceuticals CZ s. r. o. HiPP CZECH s. r. o. Chiesi CZ s. r. o. VYSTAVOVATELÉ IBI, spol. s r. o. Linde Gas a. s. MAXDORF, s. r. o. medisap, s. r. o. NIMOTECH s. r. o. NORDIC Pharma, s. r. o. Roche s. r. o. RQL s. r. o. S&T Plus s. r. o.

4 PROGRAM KONFERENCE PÁTEK Zahájení konference generální ředitel KN Liberec MUDr. Luděk Nečesaný MBA Informace z výboru SPFM a informace z výboru ČNeoS Měchurová A., Kantor L., Bydžovská I. Blok I.: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě v ČR Předsedající: Měchurová A., Velebil P., Kantor L., Plavka R., Korbeľ M Velebil P. (ÚPMD, Praha) Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok Plavka R. (VFN, Praha) Analýza výsledků neonatologické péče v ČR za rok Zoban P. (FN Motol, Praha) Analýza pozdní novorozenecké morbidity Přestávka na kávu Velebil P. (ÚPMD, Praha) Mateřská mortalita v ČR Gregor V., Šípek A., Šípek A. Jr., Horáček J. (OLG TN, Praha) Analýza výsledků prenatální diagnostiky v ČR Korbeľ M. (Bratislava, SR) Analýza perinatální a mateřské mortality v SR za rok Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů Blok II.: Perinatologie a fetomaternální medicína 1 Předsedající: Velebil P., Šimetka O., Ľubušký M., Pařízek A., Kacerovský M Kacerovský M., Krofta L., Ľubušký M., Šimetka O. Novinky ve fetomaternální medicíně Ľubušký M. (FN Olomouc) Screening nejčastějších těhotenských patologií a klinické protokoly péče navržené ČGPS Hynek M., Zembol F., Putzová M., Marešová I., Horáčková S., Stejskal D. (Gennet, Praha) Neinvazivní prenatální testování Vlk R. (FN Motol, Praha) Možnosti predikce preeklampsie a co dál? Pařízek A., Procházka M. (VFN Praha, FN Olomouc) Novinky ve screeningu GDM a péče o těhotné s gestačním diabetem doporučený postup Krofta L. (ÚPMD, Praha) Poruchy růstového potenciálu plodu Ľubušký M. (FN Olomouc) Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství Přestávka na kávu Jírová J., 1 Velebil P., 1 Kučera J. (ÚZIS, 1 ÚPMD, Praha) Změny v Národním registru reprodukčního zdraví

5 Volná sdělení Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Běhávková K., Hympánová L., Pock R., Haaková L., Stefanovičová H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Variabilita klinického průběhu vícečetných těhotenství s monochoriální komponentou Koucký M. (VFN Praha) Má význam perikoncepční a těhotenská suplementace foláty v prevenci patologií těhotenství? Palasová K., Vojtěch J., Hašlík L., Běhávková K., Kučerová M., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Atypický průběh komplikací monochoriální gravidity: rychlý rozvoj TTTs ve 29. týdnu těhotenství Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Haaková L., Hympánová L., Pock R., Feyereisl J., Stefanovičová H., Kalivodová D. (ÚPMD, Praha) Výsledky 3 let působení činnosti Fetálního centra ÚPMD Jirásek J. E. (ÚPMD, Praha) Obličejové rozštěpy Pašková A., Koucký M., Černý A., Pařízek A. (VFN Praha) Fetální fibronektin zkušenosti s predikcí předčasného porodu Smetanová D., Stejskal D. (Gennet, Praha) Vývoj screeningu a diagnostiky nejčastějších chromozomálních aberací za posledních 10 let Hudec A., Lošan P. (FN Plzeň) Management prenatálního sledování v I. trimestru Matura D., Doležálková E. (FN Ostrava) Falešně pozitivní výsledek NIPT u ženy s anamnézou Edwardsova syndromu v předchozí graviditě Marková I., Durdová V., Kratochvílová T., Studničková M., Šopíková B. Geierová M., Ľubušký M. (FN Olomouc) Dynamický prenatální vývoj artrogrypózy plodu v ultrazvukovém obraze Kořístek Z. (FN Ostrava) Pupečníková krev: jedinečný zdroj kmenových buněk, nejen pro transplantace krvetvorby SOBOTA Blok III.: Perinatologie a fetomaternální medicína 2 Předsedající: Pařízek A., Binder T., Křepelka P., Krofta L., Bydžovská I Pařízek A., Krofta L., Kacerovský M., Ľubušký M., Šimetka O. Novinky v perinatologii Křepelka P. (ÚPMD, Praha) Antepartální screening hypoxie plodu Janků P. (FN Brno) Intrapartální monitorování hypoxie plodu Bydžovská I., Zýková I. (KN Liberec) Život ohrožující peripartální krvácení Přestávka na kávu

6 Pařízek A. (VFN Praha) Sepse v porodnictví Šimetka O. (FN Ostrava) Časná identifikace žen s HELLP syndromem vyžadujících po porodu provedení plazmaferézy Volná sdělení Binder T., Šrytrová E., Pošarová A., Švecová M. (KZ Ústí nad Labem) Odlišnosti rodiček romské menšiny a kvantifikace rizikových faktorů v těhotenství ve srovnání s majoritní společností Michalec I., Navrátilová M., Šimetka O., (FN Ostrava) Vliv VEX na avulzní poranění levátorů Ťápalová V., Gerychová R., Janků P., Frank K., Ventruba P., Hustý J., Boudný J. (FN Brno) Selektivní embolizace uterinních arterií v léčbě život ohrožujícího poporodního krvácení Hruban L., Janků P., Spilka J., Chudáček V., Burša M., Huptych M. (FN Brno) Variabilita hodnocení intrapartálních CTG záznamů Přestávka na oběd, prohlídka výstavy posterů Blok IV.: Neonatologie Předsedající: Vlk R., Bydžovská I., Korečko V., Kantor L., Straňák Z Kantor L. (FN Olomouc) Novinky v neonatologii Straňák Z. (ÚPMD, Praha) Novorozenci s VVV diafragmatická hernie Jičínská H. (FN Brno) Indikace k vyšetření srdce plodu dětským kardiologem Volná sdělení Kučerová M., Hympánová L., Krofta L., Vojtěch J., Hašlík L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Retrospektivní analýza porodů dvojčat v ÚPMD v letech 2012 až 2014 Korečko V., Betincová L. (FN Plzeň) Analýza indikací k císařským řezům dle Modifikovaných Robsonových kritérií Přestávka na kávu Blok V.: Kazuistiky HELLP Předsedající: Binder T., Čepický P., Vlk R., Šimetka O., Janků P Vlk R. (FN Motol, Praha) Rentgenolog v rozpacích Měchurová A. (ÚPMD, Praha) Nízký gestační týden Šimetka O. (FN Ostrava) Přetrvávající hemolýza Čepický P. (Levret, Praha) Rodí se dole, nerodí se nahoře! Binder T. (KZ, Ústí nad Labem) Primární plicní hypertenze

7 Volná sdělení Strašilová P., Pilka R., Studničková M. (FN Olomouc) Hemangiom jater a angiomyolipom ledviny v těhotenství Záhumenský J., Klepanec A., Dečkov I., Lachký O. (FN Trnava) Placenta praevia a stav po cisárskom reze u svedkyne Jehovových Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M. (FN Olomouc) Management těhotenství s atypickou vrozenou vadou urotraktu u plodu Huml K., Pilka R., Procházka M., Studničková M. (FN Olomouc) LSK cerkláž u pacientky a habituálním potrácením Běhávková K., Palasová K., Kučerová M., Vojtěch J., Hašlík L., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Placentární poškození odpovídající intrauterinní růstové restrikci u eutrofického plodu Závěr konference POSTERY P1 Cibulková J., Lošan P. (Genetika Plzeň s. r. o.) Výsledky prenatální péče na pracovišti Genetika Plzeň P2 Čajnáková H., Květenská S. (FN Ostrava) Herpetické infekce novorozence. Kazuistika P3 Durdová V., Kratochvílová T., Marková I., Studničková M., Šopíková B., Geierová M., Ľubušký M. (FN Olomouc) Atypický nález nervové tkáně v dutině břišní u plodu s Downovým syndromem P4 Durdová V., Bohmová J., Kratochvílová T., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. (FN Olomouc) Stanovení KEL genotypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy P5 Grollová V., Halaška M. J., Berka Mrštinová M., Špálová I., Rob L. (FN Motol, Praha) Hodgkinův lymfom v graviditě P6 Hanulíková P., Meluzínová E., Berka Mrštinová M., Rob L. (FN Motol, Praha) Analýza těhotných s roztroušenou sklerózou ve FN Motol P7 Hlistová R. (Nemocnice Frýdek Místek) Perforovaná appendicitida v graviditě jako rizikový faktor předčasného porodu P8 Hostinská E., Strašilová P., Studničková M., Procházka M., Pilka R. (FN Olomouc) Primární osteomyelofibróza komplikující graviditu P9 Chovancová D., Hartmannová I., Korbeľ M., Kovács L. (FN Bratislava) Zriedkavá príčina polyhydramnionu P10 Ježková T., Hanulíková P., Berka Mrštinová M. (FN Motol, Praha) Analýza extrakčních vaginálních porodů ve FN Motol v letech P11 Kadyrová M., Hrotková, Velemínský M., Sák P. (Nemocnice České Budějovice) Antifosfolipidový syndrom v těhotenství P12 Kamenická H., Kuťková D., Veselá I., Zajíc T., Bydžovská I., Zemanová D., Gavendová H., Procházková R. (KN Liberec) Vyšetření fetomaternální hemoragie metodou průtokové cytometrie a určení aloimunizace v těhotenství výsledky studie P13 Kapoun M. (FN Plzeň) EBV indukovaná encefalitis v graviditě, kazuistika

8 P14 Krásničanová P., Peychl I. (Nemocnice na Bulovce, Praha) Fetální chylózní ascites kasuistika P15 Landsmanová J. (FN Plzeň) Indikace, způsob a úspěšnost ukončení gravidity v II. trimestru naše výsledky P16 Landsmanová J., Hudec A. (FN Plzeň) Konzervativní léčba ektopické gravidity naše výsledky P17 Michalec I., Trávniková M., Šalounová D., Šimetka O. (FN Ostrava) Lze použít neutrophile lymfocyte ratio (NLR) k predikci gestačního diabetu mellitu? P18 Pock R., Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Využití ultrazvuku v I. a II. době porodní: Zkušenosti z porodního sálu P19 Studničková M., Marková I., Ľubušký M. (FN Olomouc) Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu P20 Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (FN Olomouc) Incidence specifických klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek u žen v I. trimestru těhotenství P21 Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (FN Olomouc) Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u žen v I. trimestru těhotenství P22 Sýkora T. (FN Plzeň) UZV v graviditě P23 Špaček R., Matlák P., Matura D., Šimetka O. (FN Ostrava) Strukturální vývojové vady typické pro trizomii 13. chromozomu detekovatelné ultrazvukovým vyšetřením v I. trimestru gravidity P24 Velíšková M., Minajev G., Krejčí T., Berka Mrštinová M., Halaška M. J., Rob, L. (FN Motol, Praha) Ruptura jater u pacientky s fokální nodulární hyperplazií ve 37. týdnu těhotenství P25 Vichnarová K., Michalec I., Vašek P., Šimetka O., Navrátilová M. (FN Ostrava) Vliv preventivní aplikace hemostatické tkaniny oxidované regenerované celulózy na výskyt krvácivých pooperačních komplikací u pacientek s HELLP syndromem P26 Vojtěch J., Pock R., Hašlík L., Krofta L., Haaková L., Hejda V., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Placenta praevia po předchozím císařském řezu: predikce rizika ORGANIZAČNÍ INFORMACE, POPLATKY MÍSTO KONÁNÍ Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 3, Liberec GPS: N, E REGISTRACE čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin

9 REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatky Úhrada od Jednodenní poplatek Účastník člen* 2 000,- Kč 1 200,- Kč Účastník nečlen 2 500,- Kč 1 500,- Kč * člen Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční materiály, certifikát s kreditním hodnocením, občerstvení o přestávkách. STRAVOVÁNÍ O přestávce odborného programu bude podáváno občerstvení OBĚDY v restauraci Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec Menu 3 chodový oběd s nápojem Oběd dne ,- Kč Oběd dne ,- Kč SPOLEČENSKÝ VEČER Pátek od hodin, restaurace Radniční sklípek v Liberci Společenský večer spojený s občerstvením formou rautu a hudbou k tanci a poslechu. Společný odchod od hotelu v hodin Cena společenského večera 600,- Kč Stravování a společenský večer si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Na místě, při registraci bude k prodeji omezené množství obědů a vstupenek na společenský večer. Uvedené poplatky registrace, stravování a společenský večer jsou včetně 21 % DPH. UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ Volné kapacity ubytování jsou aktuálně k dispozici na Informace sekretariát konference tel.: , , Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec**** ubytovací kapacita je obsazena Hotel RADNICE****, Moskevská 11, Liberec 4 ubytovací kapacita je obsazena HOTEL Liberec***, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec (290 m 5 min. chůze od Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Liberec) Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje STANDARD jsou vybaveny psacím stolem, Posezením, koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, telefonem, kabelovými programy. Standard dvoulůžkový obsazen 1 osobou / 1 noc 1 000,- Kč Standard dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 725,- Kč Standard třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 600,- Kč Apartmán dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 975,- Kč Apartmán třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 800,- Kč Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje TURISTIK pro méně náročné hosty. Pokoje se samostatným sociální zařízení na pokoji s vanou nebo sprchovým koutem. Turistik jednolůžkový pokoj / 1 noc 750,- Kč Turistik dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 490,- Kč Turistik třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 440,- Kč

10 Turistik apartmán dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc Turistik apartmán třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 575,- Kč 620,- Kč DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Vaši objednávku po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky. Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně 15 % DPH. REGISTRACE K ÚČASTI Registrace on-line Na stránkách Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace Registrace on-line Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný , zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a ové adresy. ÚHRADA POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, OBĚDŮ A SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. číslo účtu: /2700 IČ: , DIČ: CZ variabilní symbol: konstantní symbol: 0308 Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY Registrační poplatek a ubytování do bez storno poplatků od do storno poplatek 50 % ze stornované objednávky od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Společenský program a stravování do bez storno poplatků od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, em) na sekretariát konference BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme. Vrácení poplatků Storno v termínu bez storno poplatků jednorázový administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno v termínu se storno poplatky po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

11 36 porodnic v âeské republice spolupracuje s Národním Centrem Tkání a Bunûk. Jste mezi nimi? partner gynekologicko-porodnick ch oddûlení v robce léãiv ch pfiípravkû moderní terapie zdravotnické a tkáàové zafiízení drïitel certifikátu Správné v robní praxe drïitel certifikátu systému fiízení kvality ISO 9001:2009 patentované laboratofie nejvy í tfiídy ãistoty Národní Centrum Tkání a Bunûk a.s., Palachovo námûstí 726/2, Brno , Campus Science Park,

12 PARTNER KONFERENCE

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY 7.- 9. října 2015 Hotel Moskva, Zlín I. informace TERMÍN A MÍSTO

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

15. - 16. května 2014. Perinatologická centra. Ústeckého kraje. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP. pod záštitou. RSDr. Stanislava Rybáka,

15. - 16. května 2014. Perinatologická centra. Ústeckého kraje. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP. pod záštitou. RSDr. Stanislava Rybáka, Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP a pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje pořádají 13. PERIINATOLOGIICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJJE 15.

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE (s výhradou změn a úprav) STŘEDA 18. DUBNA 14.00 20.00 hod. Registrace Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí 14.00 17.15 hod. Schůze výboru

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem pořádá 16. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Jak léčím já 24. října 2015 Kongresové centrum

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

I. kongres estetické a laserové medicíny

I. kongres estetické a laserové medicíny SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČSL JEP PROGRAM SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP I. kongres estetické a laserové medicíny 21. 22. března 2014 Slovanský

Více

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION Pražská 14, České Budějovice (Kongresový sál 1. patro)

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

Pátek 11. ledna 2013 Kongresové Centrum Nemocnice na Homolce, Praha

Pátek 11. ledna 2013 Kongresové Centrum Nemocnice na Homolce, Praha Od 13. KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY ČLS JEP Pátek 11. ledna 2013 Kongresové Centrum Nemocnice na Homolce, Praha Min. 7:00 Registrace 8:00 Zahájení Pavel Calda 8:10 Jak ovlivní demografické ukazatele porodnictví

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Beskydský pediatrický den 2013

Beskydský pediatrický den 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 2013 7. června 2013 Hotel Eroplán Rožnov pod Radhoštěm Pod záštitou: Nemocnice ve Frýdku-Místku Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/bpd2013

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá IV. LIBERECKÝ pediatrický den 11. února 2012 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů Sympozium sester

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Vec: Zdravotní výkon 63415 - "Superkonziliární ultrazvukové vyšetrení v prubehu prenatální péce"

Vec: Zdravotní výkon 63415 - Superkonziliární ultrazvukové vyšetrení v prubehu prenatální péce Ceská prumyslová zdravotní pojištovna JUDr. Petr Vanek, PhD. generální reditel Ceské prumyslové zdravotní pojištovny Jeremenkova 11 703 00 Ostrava - Vítkovice Vec: Zdravotní výkon 63415 - "Superkonziliární

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 32. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 8. 9. října 2011 Brno, OREA Hotel Voroněž I ve spolupráci s International Society of Ultrasound

Více

XLVII. Dny nukleární medicíny

XLVII. Dny nukleární medicíny XLVII. Dny nukleární medicíny K O N G R E S S M E Z I N Á R O D N Í Ú Č A S T Í Havlíčkův Brod, 8. 10. září 2010 KULTURNÍ DŮM OSTROV Foto: Ing. Vladimír Kunc p o ř á d a n é Výborem České společnosti nukleární

Více

Koncepce prenatální péče

Koncepce prenatální péče sloh a navrhl stavbu tvořenou šesti pavilóny s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Byla zde zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ. 28. 30. 11. 2014, Clarion Congress hotel Ostrava FINÁLNÍ PROGRAM KONFERENCE SNGP

KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ. 28. 30. 11. 2014, Clarion Congress hotel Ostrava FINÁLNÍ PROGRAM KONFERENCE SNGP KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ 28. 30. 11. 2014, Clarion Congress hotel Ostrava FINÁLNÍ PROGRAM KONFERENCE SNGP PARTNEŘI KONFERENCE VÝBORY Výbor SNGP a organizační výbor Konference SNGP

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA DO ROKU 2020 VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY VŠECHNY NAROZENÉ DĚTI A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MĚLY LEPŠÍ ZDRAVÍ UMOŽŇUJÍCÍ JIM ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA Důležité komponenty tělesného a

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XVII. kongres České internistické společnosti České lékařské

Více

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2014

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad (VVV) a fetální terapie v těhotenství

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad (VVV) a fetální terapie v těhotenství Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad (VVV) a fetální terapie v těhotenství Přehled metod prenatální diagnostiky: 1) Neinvazivní metody: a. Biochemické Tripple test 1. α-fetoprotein (AFP) 2.

Více

ČESKÁ GYNEKOLOGIE ROČNÍK 77 ÚNOR 2012 ČÍSLO 1 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ

ČESKÁ GYNEKOLOGIE ROČNÍK 77 ÚNOR 2012 ČÍSLO 1 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ ČESKÁ GYNEKOLOGIE ROČNÍK 77 ÚNOR 2012 ČÍSLO 1 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod. gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n 16. kongres o ateroskleróze

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT?

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? BAREVNOST cervena C 0 M 91 Y 100 K 23 seda C 40 M 33 Y 33 K 0 PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. března 2010 organizuje Český institut interních auditorů

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více