XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí"

Transkript

1 Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí dubna 2015, Liberec FINÁLNÍ INFORMACE

2 Milé kolegyně a kolegové, je mi ctí Vás oslovit v roli jednoho z organizátorů nové inovativní Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. V letošním roce se konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny uskuteční v Libereckém kraji. Po vyhodnocení všech pro a proti jsme se konferenci rozhodli uspořádat v krásném prostředí města Liberec. Hlavním tématem letošní konference bude Screening nejčastějších těhotenských patologií zajímavý nejen pro kolegy z perinatologických center, ale i pro všechny ostatní, kteří se zabývají péčí o těhotné ženy, plod a novorozence. Věříme, že kombinace kvalitního odborného programu a možnosti společenského vyžití v atraktivní lokalitě jarních Jizerských hor povedou k velkému zájmu všech účastníků konference. Na Vaši účast se těší MUDr. Ivana Bydžovská Gynekologicko porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ dubna 2015, Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 3, Liberec GPS: N, E POŘADATEL Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP PREZIDENT KONFERECE MUDr. Ivana Bydžovská VÍCEPREZIDENT KONFERENCE A PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. VĚDECKÁ RADA doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA MUDr. Petr Velebil, CSc. MUDr. Radovan Vlk HLAVNÍ TÉMA Screening nejčastějších těhotenských patologií ORGANIZAČNÍ VÝBOR doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. MUDr. Ivana Bydžovská MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. MUDr. Petr Velebil, CSc. MUDr. Radovan Vlk SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, Ústí nad Labem Tel.: , , Fax: Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách

3 KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SESTRY dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Certifikáty budou předávány u registrace, vyzvedněte si je prosím před Vaším odjezdem z konference. HARMONOGRAM PROGRAMU ČTVRTEK hodin Registrace hodin Schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny hodin Setkání výboru SPMF s regionálními perinatology Společná večeře PÁTEK hodin Registrace, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok I.: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě hodin Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok II.: Perinatologie a fetomaternální medicína hodin Společenský večer SOBOTA hodin Registrace, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok III.: Perinatologie a fetomaternální medicína hodin Oběd, prohlídka výstavy a posterů hodin Blok IV.: Neonatologie hodin Blok V.: Kazuistiky HELLP hodin Závěr konference PARTNER KONFERENCE MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE AbbVie s. r. o. BGP Products Czech Republic s. r. o. Besins Healthcare Czechia s. r. o. BORCAD cz, s. r. o. CSL BEHRING, s. r. o. Dartin spol. s r. o. FERRING Pharmaceuticals CZ s. r. o. HiPP CZECH s. r. o. Chiesi CZ s. r. o. VYSTAVOVATELÉ IBI, spol. s r. o. Linde Gas a. s. MAXDORF, s. r. o. medisap, s. r. o. NIMOTECH s. r. o. NORDIC Pharma, s. r. o. Roche s. r. o. RQL s. r. o. S&T Plus s. r. o.

4 PROGRAM KONFERENCE PÁTEK Zahájení konference generální ředitel KN Liberec MUDr. Luděk Nečesaný MBA Informace z výboru SPFM a informace z výboru ČNeoS Měchurová A., Kantor L., Bydžovská I. Blok I.: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě v ČR Předsedající: Měchurová A., Velebil P., Kantor L., Plavka R., Korbeľ M Velebil P. (ÚPMD, Praha) Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok Plavka R. (VFN, Praha) Analýza výsledků neonatologické péče v ČR za rok Zoban P. (FN Motol, Praha) Analýza pozdní novorozenecké morbidity Přestávka na kávu Velebil P. (ÚPMD, Praha) Mateřská mortalita v ČR Gregor V., Šípek A., Šípek A. Jr., Horáček J. (OLG TN, Praha) Analýza výsledků prenatální diagnostiky v ČR Korbeľ M. (Bratislava, SR) Analýza perinatální a mateřské mortality v SR za rok Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů Blok II.: Perinatologie a fetomaternální medicína 1 Předsedající: Velebil P., Šimetka O., Ľubušký M., Pařízek A., Kacerovský M Kacerovský M., Krofta L., Ľubušký M., Šimetka O. Novinky ve fetomaternální medicíně Ľubušký M. (FN Olomouc) Screening nejčastějších těhotenských patologií a klinické protokoly péče navržené ČGPS Hynek M., Zembol F., Putzová M., Marešová I., Horáčková S., Stejskal D. (Gennet, Praha) Neinvazivní prenatální testování Vlk R. (FN Motol, Praha) Možnosti predikce preeklampsie a co dál? Pařízek A., Procházka M. (VFN Praha, FN Olomouc) Novinky ve screeningu GDM a péče o těhotné s gestačním diabetem doporučený postup Krofta L. (ÚPMD, Praha) Poruchy růstového potenciálu plodu Ľubušký M. (FN Olomouc) Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství Přestávka na kávu Jírová J., 1 Velebil P., 1 Kučera J. (ÚZIS, 1 ÚPMD, Praha) Změny v Národním registru reprodukčního zdraví

5 Volná sdělení Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Běhávková K., Hympánová L., Pock R., Haaková L., Stefanovičová H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Variabilita klinického průběhu vícečetných těhotenství s monochoriální komponentou Koucký M. (VFN Praha) Má význam perikoncepční a těhotenská suplementace foláty v prevenci patologií těhotenství? Palasová K., Vojtěch J., Hašlík L., Běhávková K., Kučerová M., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Atypický průběh komplikací monochoriální gravidity: rychlý rozvoj TTTs ve 29. týdnu těhotenství Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Haaková L., Hympánová L., Pock R., Feyereisl J., Stefanovičová H., Kalivodová D. (ÚPMD, Praha) Výsledky 3 let působení činnosti Fetálního centra ÚPMD Jirásek J. E. (ÚPMD, Praha) Obličejové rozštěpy Pašková A., Koucký M., Černý A., Pařízek A. (VFN Praha) Fetální fibronektin zkušenosti s predikcí předčasného porodu Smetanová D., Stejskal D. (Gennet, Praha) Vývoj screeningu a diagnostiky nejčastějších chromozomálních aberací za posledních 10 let Hudec A., Lošan P. (FN Plzeň) Management prenatálního sledování v I. trimestru Matura D., Doležálková E. (FN Ostrava) Falešně pozitivní výsledek NIPT u ženy s anamnézou Edwardsova syndromu v předchozí graviditě Marková I., Durdová V., Kratochvílová T., Studničková M., Šopíková B. Geierová M., Ľubušký M. (FN Olomouc) Dynamický prenatální vývoj artrogrypózy plodu v ultrazvukovém obraze Kořístek Z. (FN Ostrava) Pupečníková krev: jedinečný zdroj kmenových buněk, nejen pro transplantace krvetvorby SOBOTA Blok III.: Perinatologie a fetomaternální medicína 2 Předsedající: Pařízek A., Binder T., Křepelka P., Krofta L., Bydžovská I Pařízek A., Krofta L., Kacerovský M., Ľubušký M., Šimetka O. Novinky v perinatologii Křepelka P. (ÚPMD, Praha) Antepartální screening hypoxie plodu Janků P. (FN Brno) Intrapartální monitorování hypoxie plodu Bydžovská I., Zýková I. (KN Liberec) Život ohrožující peripartální krvácení Přestávka na kávu

6 Pařízek A. (VFN Praha) Sepse v porodnictví Šimetka O. (FN Ostrava) Časná identifikace žen s HELLP syndromem vyžadujících po porodu provedení plazmaferézy Volná sdělení Binder T., Šrytrová E., Pošarová A., Švecová M. (KZ Ústí nad Labem) Odlišnosti rodiček romské menšiny a kvantifikace rizikových faktorů v těhotenství ve srovnání s majoritní společností Michalec I., Navrátilová M., Šimetka O., (FN Ostrava) Vliv VEX na avulzní poranění levátorů Ťápalová V., Gerychová R., Janků P., Frank K., Ventruba P., Hustý J., Boudný J. (FN Brno) Selektivní embolizace uterinních arterií v léčbě život ohrožujícího poporodního krvácení Hruban L., Janků P., Spilka J., Chudáček V., Burša M., Huptych M. (FN Brno) Variabilita hodnocení intrapartálních CTG záznamů Přestávka na oběd, prohlídka výstavy posterů Blok IV.: Neonatologie Předsedající: Vlk R., Bydžovská I., Korečko V., Kantor L., Straňák Z Kantor L. (FN Olomouc) Novinky v neonatologii Straňák Z. (ÚPMD, Praha) Novorozenci s VVV diafragmatická hernie Jičínská H. (FN Brno) Indikace k vyšetření srdce plodu dětským kardiologem Volná sdělení Kučerová M., Hympánová L., Krofta L., Vojtěch J., Hašlík L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Retrospektivní analýza porodů dvojčat v ÚPMD v letech 2012 až 2014 Korečko V., Betincová L. (FN Plzeň) Analýza indikací k císařským řezům dle Modifikovaných Robsonových kritérií Přestávka na kávu Blok V.: Kazuistiky HELLP Předsedající: Binder T., Čepický P., Vlk R., Šimetka O., Janků P Vlk R. (FN Motol, Praha) Rentgenolog v rozpacích Měchurová A. (ÚPMD, Praha) Nízký gestační týden Šimetka O. (FN Ostrava) Přetrvávající hemolýza Čepický P. (Levret, Praha) Rodí se dole, nerodí se nahoře! Binder T. (KZ, Ústí nad Labem) Primární plicní hypertenze

7 Volná sdělení Strašilová P., Pilka R., Studničková M. (FN Olomouc) Hemangiom jater a angiomyolipom ledviny v těhotenství Záhumenský J., Klepanec A., Dečkov I., Lachký O. (FN Trnava) Placenta praevia a stav po cisárskom reze u svedkyne Jehovových Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M. (FN Olomouc) Management těhotenství s atypickou vrozenou vadou urotraktu u plodu Huml K., Pilka R., Procházka M., Studničková M. (FN Olomouc) LSK cerkláž u pacientky a habituálním potrácením Běhávková K., Palasová K., Kučerová M., Vojtěch J., Hašlík L., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Placentární poškození odpovídající intrauterinní růstové restrikci u eutrofického plodu Závěr konference POSTERY P1 Cibulková J., Lošan P. (Genetika Plzeň s. r. o.) Výsledky prenatální péče na pracovišti Genetika Plzeň P2 Čajnáková H., Květenská S. (FN Ostrava) Herpetické infekce novorozence. Kazuistika P3 Durdová V., Kratochvílová T., Marková I., Studničková M., Šopíková B., Geierová M., Ľubušký M. (FN Olomouc) Atypický nález nervové tkáně v dutině břišní u plodu s Downovým syndromem P4 Durdová V., Bohmová J., Kratochvílová T., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M. (FN Olomouc) Stanovení KEL genotypu plodu z volné fetální DNA v periferní krvi těhotné ženy P5 Grollová V., Halaška M. J., Berka Mrštinová M., Špálová I., Rob L. (FN Motol, Praha) Hodgkinův lymfom v graviditě P6 Hanulíková P., Meluzínová E., Berka Mrštinová M., Rob L. (FN Motol, Praha) Analýza těhotných s roztroušenou sklerózou ve FN Motol P7 Hlistová R. (Nemocnice Frýdek Místek) Perforovaná appendicitida v graviditě jako rizikový faktor předčasného porodu P8 Hostinská E., Strašilová P., Studničková M., Procházka M., Pilka R. (FN Olomouc) Primární osteomyelofibróza komplikující graviditu P9 Chovancová D., Hartmannová I., Korbeľ M., Kovács L. (FN Bratislava) Zriedkavá príčina polyhydramnionu P10 Ježková T., Hanulíková P., Berka Mrštinová M. (FN Motol, Praha) Analýza extrakčních vaginálních porodů ve FN Motol v letech P11 Kadyrová M., Hrotková, Velemínský M., Sák P. (Nemocnice České Budějovice) Antifosfolipidový syndrom v těhotenství P12 Kamenická H., Kuťková D., Veselá I., Zajíc T., Bydžovská I., Zemanová D., Gavendová H., Procházková R. (KN Liberec) Vyšetření fetomaternální hemoragie metodou průtokové cytometrie a určení aloimunizace v těhotenství výsledky studie P13 Kapoun M. (FN Plzeň) EBV indukovaná encefalitis v graviditě, kazuistika

8 P14 Krásničanová P., Peychl I. (Nemocnice na Bulovce, Praha) Fetální chylózní ascites kasuistika P15 Landsmanová J. (FN Plzeň) Indikace, způsob a úspěšnost ukončení gravidity v II. trimestru naše výsledky P16 Landsmanová J., Hudec A. (FN Plzeň) Konzervativní léčba ektopické gravidity naše výsledky P17 Michalec I., Trávniková M., Šalounová D., Šimetka O. (FN Ostrava) Lze použít neutrophile lymfocyte ratio (NLR) k predikci gestačního diabetu mellitu? P18 Pock R., Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Využití ultrazvuku v I. a II. době porodní: Zkušenosti z porodního sálu P19 Studničková M., Marková I., Ľubušký M. (FN Olomouc) Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu P20 Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (FN Olomouc) Incidence specifických klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek u žen v I. trimestru těhotenství P21 Studničková M., Holusková I., Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (FN Olomouc) Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek u žen v I. trimestru těhotenství P22 Sýkora T. (FN Plzeň) UZV v graviditě P23 Špaček R., Matlák P., Matura D., Šimetka O. (FN Ostrava) Strukturální vývojové vady typické pro trizomii 13. chromozomu detekovatelné ultrazvukovým vyšetřením v I. trimestru gravidity P24 Velíšková M., Minajev G., Krejčí T., Berka Mrštinová M., Halaška M. J., Rob, L. (FN Motol, Praha) Ruptura jater u pacientky s fokální nodulární hyperplazií ve 37. týdnu těhotenství P25 Vichnarová K., Michalec I., Vašek P., Šimetka O., Navrátilová M. (FN Ostrava) Vliv preventivní aplikace hemostatické tkaniny oxidované regenerované celulózy na výskyt krvácivých pooperačních komplikací u pacientek s HELLP syndromem P26 Vojtěch J., Pock R., Hašlík L., Krofta L., Haaková L., Hejda V., Heřman H., Feyereisl J. (ÚPMD, Praha) Placenta praevia po předchozím císařském řezu: predikce rizika ORGANIZAČNÍ INFORMACE, POPLATKY MÍSTO KONÁNÍ Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 3, Liberec GPS: N, E REGISTRACE čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin

9 REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatky Úhrada od Jednodenní poplatek Účastník člen* 2 000,- Kč 1 200,- Kč Účastník nečlen 2 500,- Kč 1 500,- Kč * člen Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční materiály, certifikát s kreditním hodnocením, občerstvení o přestávkách. STRAVOVÁNÍ O přestávce odborného programu bude podáváno občerstvení OBĚDY v restauraci Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec Menu 3 chodový oběd s nápojem Oběd dne ,- Kč Oběd dne ,- Kč SPOLEČENSKÝ VEČER Pátek od hodin, restaurace Radniční sklípek v Liberci Společenský večer spojený s občerstvením formou rautu a hudbou k tanci a poslechu. Společný odchod od hotelu v hodin Cena společenského večera 600,- Kč Stravování a společenský večer si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Na místě, při registraci bude k prodeji omezené množství obědů a vstupenek na společenský večer. Uvedené poplatky registrace, stravování a společenský večer jsou včetně 21 % DPH. UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ Volné kapacity ubytování jsou aktuálně k dispozici na Informace sekretariát konference tel.: , , Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec**** ubytovací kapacita je obsazena Hotel RADNICE****, Moskevská 11, Liberec 4 ubytovací kapacita je obsazena HOTEL Liberec***, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec (290 m 5 min. chůze od Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Liberec) Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje STANDARD jsou vybaveny psacím stolem, Posezením, koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, telefonem, kabelovými programy. Standard dvoulůžkový obsazen 1 osobou / 1 noc 1 000,- Kč Standard dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 725,- Kč Standard třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 600,- Kč Apartmán dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 975,- Kč Apartmán třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 800,- Kč Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje TURISTIK pro méně náročné hosty. Pokoje se samostatným sociální zařízení na pokoji s vanou nebo sprchovým koutem. Turistik jednolůžkový pokoj / 1 noc 750,- Kč Turistik dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 490,- Kč Turistik třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 440,- Kč

10 Turistik apartmán dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc Turistik apartmán třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 575,- Kč 620,- Kč DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Vaši objednávku po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky. Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně 15 % DPH. REGISTRACE K ÚČASTI Registrace on-line Na stránkách Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace Registrace on-line Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný , zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a ové adresy. ÚHRADA POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, OBĚDŮ A SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. číslo účtu: /2700 IČ: , DIČ: CZ variabilní symbol: konstantní symbol: 0308 Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY Registrační poplatek a ubytování do bez storno poplatků od do storno poplatek 50 % ze stornované objednávky od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Společenský program a stravování do bez storno poplatků od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, em) na sekretariát konference BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme. Vrácení poplatků Storno v termínu bez storno poplatků jednorázový administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno v termínu se storno poplatky po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

11 36 porodnic v âeské republice spolupracuje s Národním Centrem Tkání a Bunûk. Jste mezi nimi? partner gynekologicko-porodnick ch oddûlení v robce léãiv ch pfiípravkû moderní terapie zdravotnické a tkáàové zafiízení drïitel certifikátu Správné v robní praxe drïitel certifikátu systému fiízení kvality ISO 9001:2009 patentované laboratofie nejvy í tfiídy ãistoty Národní Centrum Tkání a Bunûk a.s., Palachovo námûstí 726/2, Brno , Campus Science Park,

12 PARTNER KONFERENCE

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ , Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Bečvářova 14, Liberec

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ , Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Bečvářova 14, Liberec SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 2 21. 23 23.4. 2017, Liberec I. INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2017 21.- 23.4.2017, Liberec TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 21. 23.4.2017,

Více

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 19. - 20. května 2017 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2017

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN 23. 3. 2018, Hotel Olympik, Praha I. INFORMACE www.bos-congress.cz/vsden2018 Pořadatel konference Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze https://www.fnkv.cz/stomatologicka-klinika-uvod.php

Více

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII Česká pediatrická společnost ČLS JEP BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII 27. března 2015 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Dětské oddělení Nemocnice ve

Více

XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 24. 26. dubna 2015, Most FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 26. 4. 2015, Hotel Cascade,

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí II. INFORMACE Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXIII. CELOSTÁTNÍ

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou I. INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2016 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 29. 4. 1. 5.2016, Hotel PORT Máchovo jezero, Valdštejnská 530,

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

BeskydskÝ pediatrický

BeskydskÝ pediatrický Česká pediatrická společnost ČLS JEP BeskydskÝ pediatrický den 2016 8. dubna 2016 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Mgr. Michala Pobuckého, DiS. primátora statutárního města Frýdku-Místku

Více

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2017

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2017 Česká pediatrická společnost ČLS JEP BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2017 31. března 2017 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Mgr. Michala Pobuckého, DiS. Primátora statutárního města Frýdku-Místku

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY 7.- 9. října 2015 Hotel Moskva, Zlín I. informace TERMÍN A MÍSTO

Více

RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE

RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií RIZIKA V PRAXI PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE 9.11.2016 7.12.2016 25.1.2017 Hradec Králové České Budějovice 23.11.

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

15. - 16. května 2014. Perinatologická centra. Ústeckého kraje. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP. pod záštitou. RSDr. Stanislava Rybáka,

15. - 16. května 2014. Perinatologická centra. Ústeckého kraje. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP. pod záštitou. RSDr. Stanislava Rybáka, Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP a pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje pořádají 13. PERIINATOLOGIICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJJE 15.

Více

IX. KADAŇSKÉ SESTERSKÉ DNY

IX. KADAŇSKÉ SESTERSKÉ DNY Nemocnice Kadaň s.r.o. a Město Kadaň pořádají IX. KADAŇSKÉ SESTERSKÉ DNY 9. 10. 10. 2014, Kadaň Úhel pohledu Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění Finální informace s programem www.bos-congress.cz

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou 12. 14. dubna 2013, Kadaň www.bos-congress.cz/gyn2013 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 12. 14. dubna 2013, Kulturní dům Střelnice, Čechova

Více

36. PROGRAM. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

36. PROGRAM. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 36. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 2. 4. října 2015 Brno OREA Hotel Voroněž I Křížkovského 458/47, BRNO www.voronez.cz PROGRAM

Více

35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY PŘIHLÁŠKA 1/5 35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 3. 5. října 2014 Brno OREA Hotel Voroněž I Křížkovského 458/47 BRNO www.voronez.cz

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE. Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE (s výhradou změn a úprav) STŘEDA 18. DUBNA 14.00 20.00 hod. Registrace Univerzitní konferenční centrum Pardubice - foyer v přízemí 14.00 17.15 hod. Schůze výboru

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Praze dne 13. 1. 2012 Přítomen předseda výboru: Přítomen místopředseda výboru: Přítomní členové výboru: Omluveni členové výboru: Nepřítomen

Více

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 21. 22. března 2014 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/sad2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 21. 22. 3. 2014, Clarion Congress Hotel Špitálské

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Teplice GYN-E-Centrem Ústí nad Labem za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH

Více

Kritické stavy v porodnictví 2012

Kritické stavy v porodnictví 2012 Pozvánka pro lékaře PODPOROVÁNO EU Kritické stavy v porodnictví 2012 Pořádá: Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Mother-Care-Centrum

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem pořádá 16. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Jak léčím já 24. října 2015 Kongresové centrum

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

48. DIABETOLOGICKÉ DNY

48. DIABETOLOGICKÉ DNY 48. DIABETOLOGICKÉ DNY 19. 21. dubna 2012 Luhačovice INFORMACE www.gsymposion.cz/diadny ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 48. DIABETOLOGICKÉ

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

38. PROGRAM. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

38. PROGRAM. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 38. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. října 2017 Brno OREA Hotel Voroněž I Křížkovského 458/47, BRNO www.voronez.cz PROGRAM

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Hotel Koliba, Litoměřice

Hotel Koliba, Litoměřice PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích Ortopedické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a za spolupráce Ortopedických klinik 1. a 2. LF UK Praha

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pořádají

Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pořádají Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pořádají 12. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE 6.. -- 7.. čerrvna 2013 Hottell Osttrrov Osttrrov u Tiisé ((Ústtíí nad Labem)) Organizační

Více

XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá

Více

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s.

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií a Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

13. KARDIOLOGICKÝ DEN

13. KARDIOLOGICKÝ DEN 13. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 20. října 2016 Ústí nad Labem Pořádá: KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice v

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Antonín Šípek 1,2, Jitka Rychtaříková 3, Vladimír Gregor 1,4, Antonín Šípek jr. 5, Pavel Langhammer 6 OLG, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 1 3. Lékařská

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a ČAS. pořádají

Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a ČAS. pořádají Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a ČAS pořádají 11. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE 7.. -- 8.. čerrvna 2012 Hottell Osttrrov Osttrrov u Tiisé Organizační zajištění: Tiskové

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný tak společenský program hodnotný a atraktivní.

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný tak společenský program hodnotný a atraktivní. Vážení přátelé, dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na 34. konferenci gynekologů a porodníků zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation a Gynekologicko-porodnickým

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Datum konání: 18. 20.

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Datum konání: 18. 20. ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 49. DIABETOLOGICKÉ DNY 18. 20. dubna 2013, Luhačovice Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé

Více

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod záštitou Společnosti rehabilitační a fyzikální

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008

Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008 Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008 pořádá Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Příbram a.s. s Českou společností nukleární

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

9. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE

9. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE Perinatologická centra Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. ve spolupráci s OS ČLK a ČAS pořádají 9. PERINATOLOGICKÝ DEN

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Praţská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 17. 18. 5. 2012 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY STOMATOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Oblastní stomatologická komora České Budějovice ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ VZNIKU STOMATOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Více

8. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční MOSt , Most FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM

8. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční MOSt , Most FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM 8. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční MOSt 2016 2. 12. 2016, Most FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM www.bos-congress.cz/most2016 8. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční MOSt 2016 TERMÍN KONÁNÍ A

Více

XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE Neonatologické oddělení XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE České Budějovice CONGRESS HOTEL CLARION PRAŽSKÁ 14, ČESKÉ BUDĚJOVICE 12. 13. 5. 2016 Neonatologické

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Slovenská spondylochirurgická spoločnosť Neurochirurgická klinika

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více