MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení koordince NSRR Stroměstské náměstí Prh 1 E-mil: Vydáno NOK dne 7. říjn Aktulizováno březen 2010, březen 2011, březen 2012, září 2012, říjen 2014.

3 OBSAH ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU (PROGRESS REPORT)... 2 ÚČEL ZPRÁVY... 2 STRUKTURA ZPRÁVY... 2 FORMA ZPRÁVY... 5 ZDROJ DAT PRO ZPRÁVU... 5 TERMÍNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY... 5 JAZYK ZPRÁVY... 6 TABULKOVÉ ČÁSTI ZPRÁVY... 7

4 ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU (PROGRESS REPORT) Dle závzné Metodiky monitorování progrmů strukturálních fondů fondu soudržnosti pro progrmové období (dále jen Metodiky monitorování) jsou řídící orgány povinny připrvovt prvidelně pro kždé jednání monitorovcího výboru Zprávu o relizci operčního progrmu (Progress Report). Obsh zprávy je v obecné podobě uprven v Metodice monitorování. Předkládný pokyn reguje n zkušenosti z uskutečněných monitorovcích výborů operčních progrmů, zohledňuje poždvky Evropské komise n obsh formu zpráv vycházející z předchozího progrmového období zhrnuje doporučení Národního orgánu pro koordinci (MMR-NOK) k tvorbě těchto zpráv. Předkládný pokyn se vzthuje n všechny operční progrmy (OP) v progrmovém období Řídící orgán OP Česko Polsko bude usilovt o mximální zohlednění tohoto pokynu při tvorbě Zprávy o relizci. ÚČEL ZPRÁVY Zpráv o relizci operčního progrmu hodnotí pokrok v doshování cílů progrmu jko celku i cílů stnovených pro kždou prioritní osu, poskytuje informce o věcném finnčním plnění progrmu, o přípdném odklonu od původně stnovených cílů, podává informce o dministrtivním zjištění progrmu o problémech s relizcí progrmu, přijtých optřeních, jejich efektu o dlších skutečnostech souvisejících se relizcí progrmu. Zpráv je předkládán členům monitorovcího výboru n kždém jednání monitorovcího výboru (dále jen MV) jko podkld nutný pro plnění úlohy členů MV, která vyplývá z čl. 65 z Nřízení Rdy (ES) č. 1083/2006: Monitorovcí výbor b) n zákldě dokumentů předložených řídícím orgánem prvidelně hodnotí pokrok v doshování konkrétních cílů operčního progrmu; c) přezkoumává výsledky provádění, zejmén doshování cílů stnovených pro kždou prioritní osu, hodnocení podle čl. 48 odst. 3 STRUKTURA ZPRÁVY Zprávu o relizci operčního progrmu připrvuje řídící orgán v následující struktuře: 1. Pokrok v relizci progrmu 1.1 Souhrnné tbulky o pokroku v relizci OP Kumultivní pokrok k dtu konání monitorovcího výboru (TABULKA A); Řídící orgán doplní tbulku kvlittivním komentářem v přípdě, že oproti minulému monitorovcímu výboru došlo ve sledovných stvech k poklesům (npř. z důvodů uzvření dodtků u vydných smluv, vyjmutí položek z certifikce pod.) Pokrok od minulého monitorovcího výboru (TABULKA B); 1.2 Pokrok v plnění indikátorů n úrovni OP (TABULKA C); 2

5 V této kpitole řídící orgán uvede nejen tbulku s plněním indikátorů, le tké kvlittivní komentář. Zhodnocení, jk se dří plnit indikátory. V přípdě nenplňování / přeplňování indikátorů zdůvodní tento stv popíše přijtá optření. 1.3 Hlvní ktivity v období od minulého jednání monitorovcího výboru; V této kpitole řídící orgán uvede npř. souhrnnou informci o počtu nově vypsných výzev z OP, celkový pokrok ve schvlování projektových žádostí; změny dodtky důležitých dokumentů OP; do této kpitoly řídící orgán nopk nezhrne informce o ktivitách souvisejících s dministrtivním zjištěním progrmu (tyto informce jsou součástí kpitoly 3 zprávy). 1.4 Hlvní problémy, které se vyskytly při relizci progrmu, přijtá optření řídícího orgánu; Řídící orgán uvede mximálně konkrétně hlvní problémy, které se objevily n úrovni operčního progrmu během sledovného období. Ke kždému identifikovnému problému uvede optření, která přijl k jeho řešení, přípdně nvrhuje přijmout, zhodnotí jejich přínos, popř. očekávný efekt. Nvrhovná optření je vhodné doplnit i tbulkou s čsovým hrmonogrmem činností. Tto kpitol nepopisuje specifické problémy n úrovni prioritních os či oblstí podpory (tomu je věnován kpitol 2.4 zprávy). 1.5 Optření přijtá k závěrům minulého jednání MV; V této kpitole řídící orgán uvede optření přijtá k závěrům, které uvedl v kpitole 4 zprávy předkládné pro předchozí monitorovcí výbor; 1.6 Anlýz rizik ve vzthu ke splnění prvidl n+2/n+3 (TABULKA D); Řídící orgán doplní tbulku kvlittivním komentářem o nplňování prvidl n+2/n+3. V komentáři řídící orgán uvede, kolik prostředků se připrvuje (n zákldě už uskutečněných plteb) k nejbližší/m certifikci/ím, kdy k ní/nim má dojít komentář, zd prvidlo bude splněno nebo nopk, přípdně odhd decommitmentu. 1.7 Stručná nlýz rizik ve vthu k budoucímu pokroku implementce progrmu včetně komentovných predikcí vývoje čerpání OP; V této kpitole by měly být obsženy výsledky nlýzy predikcí plteb (včetně vyhodnocení (ne)nplnění predikcí prezentovných n předchozím monitorovcím výboru). Kpitol se nevěnuje opět komentování prvidl n+2/n+3 (tomu je věnován kpitol 1.6 zprávy). Dále by měly být jsně popsány výsledky nlýzy rizik implementce (finnční i věcná rizik; npř. veřejná podpor, výběrová řízení u příjemců, nesprávně stnovené hodnoty monitorovcích indikátorů u projektů, nedosttečná kontrol příjemce pod.) 1.8 Předpokládný hrmonogrm vyhlšování výzev; 1.9 Přehled schválených projektů; Řídící orgán uvede konkrétní odkz n přehled schválených projektů (seznm příjemců) dostupný n internetových stránkách řídícího orgánu/op Celkový pokrok v relizci velkých projektů (TABULKA E). Řídící orgán uvede tento bod, je-li pro OP relevntní. Tbulku doplní stručným komentářem vývoje v relizci velkých projektů Pokrok v relizci finnčních nástrojů Řídící orgán uvede tento bod, je-li pro OP relevntní. Tbulku doplní stručným komentářem vývoje pokroku v implementci finnčních nástrojů (viz příloh 4). 2. Pokrok n úrovni priorit oblstí podpory Kpitol 2 bude strukturován dle jednotlivých prioritních os, tzn. ke kždé prioritní ose bude uveden informce v bodu 2.1 ž 2.5 (přípdně dlší doplňující informce k vývoji v prioritní ose, 3

6 které uzná ŘO z účelné ve zprávě uvést). Bod 2.3 bude dále členěn dle oblstí podpory dné prioritní osy, tzn. že pro kždou oblst podpory (včetně technické pomoci) bude popsán pokrok v relizci. 2.1 Stručná informce o změření prioritní osy - Uvedení specifického cíle prioritní osy; - Příkldy typových projektů/ktivit podporovných v rámci prioritní osy (včetně technické pomoci); - Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy; 2.2 Pokrok v relizci oblstí podpory (TABULKA F); Řídící orgán pro kždou oblst podpory dné prioritní osy doplní tbulku komentářem. 2.3 Pokrok v nplňování indikátorů (TABULKA G); Řídící orgán uvede porovnání cílových hodnot s ktuální nplněností indikátorů n úrovni prioritní osy okomentuje nenplňovné/přeplňovné indikátory. V komentáři řídící orgán uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů vč. přijtých či plánovných optření řídícího orgánu; 2.4 Specifické problémy přijtá optření k jejich odstrnění; pozitivní chrkteristiky prioritní osy/oblsti podpory; Řídící orgán popíše problémy v relizci prioritní osy (npř. nezájem ždtelů o určitou oblst podpory, notifikční řízení, velké množství vyřzených projektů důvody, problémy při relizci projektů jko je npř. nedodržování hrmonogrmu projektů, indikátorů, změny projektu pod.) přijtá optření k odstrnění těchto problémů. Řídící orgán se věnuje primárně problémům n úrovni prioritní osy. V přípdě, že zznmenl specifické problémy n úrovni některé z oblstí podpory, uvede je rovněž. 2.5 Příkldy úspěšných/chrkteristických projektů. Poznámk. Uvedené číslování podkpitol v kpitole 2 pouze schemticky vyjdřuje uspořádání obsh této kpitoly. Řídící orgán zvolí konkrétní číslování v rámci kpitoly 2 v souldu se systémem číslování, které v dokumentu používá. 3. Administrtivní zjištění progrmu 3.1 Informce o provádění výsledcích uditů finnčních kontrol; Řídící orgán uvede konkrétní informce o výsledcích kontrol uditů prováděných různými subjekty - ministerstvo, Účetní dvůr, Evropská komise, Ministerstvo finncí, j.) následná přijtá optření ke zjištěním z kontrol. 3.2 Relizce komunikčního plánu ktivit v oblsti publicity; Řídící orgán uvede konkrétní číselné údje (npř. kolik bylo uskutečněno seminářů, s jkými finnčními prostředky, pro jké cílové skupiny, pod.). 3.3 Provedené evluce studie; Řídící orgán uvede, jké byly uskutečněny evluční ktivity, stručné shrnutí závěrů optření přijtých n zákldě evlučních zpráv. U kždé evluce by měl být uveden konkrétní webový odkz n výstupy projektu. 3.4 Osttní ktivity monitorovcího výboru řídícího orgánu; 3.5 Administrtivní kpcit subjektů implementční struktury OP; (TABULKA H; TABULKA I; TABULKA J). Řídící orgán uvede počty prcovníků hlvních orgnizčních celků řídícího orgánu zprostředkujícího/ch subjektu/ů. Řídící orgán uvede jsné zdůvodnění přípdného zvýšení nebo snížení stvu personálních kpcit v porovnání s údji prezentovnými n předchozím monitorovcím výboru. 4

7 4. Hlvní závěry úkoly 5. Seznm použitých zkrtek 6. Seznm příloh Výše uvedená doporučená struktur předstvuje minimální poždvek n rozsh informcí zhrnutých ve zprávě o relizci OP. S ohledem n specifik kždého operčního progrmu je n zvážení řídícího orgánu, zd nedoplní zprávu o dlší dodtečné informce/kpitoly. FORMA ZPRÁVY Doporučená délk zprávy je přibližně strn, v přípdě potřeby řídící orgán doplní zprávu přílohmi. Rovněž rozsáhlé tbulky grfická znázornění je doporučeno uvést v příloze dokumentu. ZDROJ DAT PRO ZPRÁVU Hlvním zdrojem dt pro tvorbu zprávy je centrální monitorovcí systém MSC2007 mnžerský informční systém (MIS/DWH), který je ndstvbou centrálního monitorovcího systému MSC2007. Dt v MIS/DWH vychází z dt centrálního monitorovcího systému MSC2007. V opodsttněných přípdech lze využít informční systém řídícího orgánu (npř. Monit7+). V tomto přípdě musí řídící orgán uvést důvody pro využití jiného zdroje. V přípdě kombince různých dtových zdrojů v rámci jedné tbulky je nezbytné vyznčit (npř. pomocí hvězdiček, horních indexů), z jkého zdroje tyto dt pochází. Dt použitá ve Zprávě o relizci OP nebudou strší než 2 měsíce před konáním monitorovcího výboru, n kterém bude Zpráv předložen. Pod kždou tbulkou, grfem či digrmem uvedeným ve zprávě řídící orgán uvede: zdroj dt (u všech tbulek bude i ndále MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt), dtum, ke kterému jsou dt pltná, použitý měnový kurz, dlší vysvětlující poznámky k dtům, jsou-li potřebné pro jednoznčný výkld prezentovných dt. TERMÍNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY Zprávu o relizci OP vyprcuje zšle řídící orgán členům monitorovcího výboru v dosttečném čsovém předstihu před konáním řádného zsedání monitorovcího výboru v souldu s termíny uvedenými v Jedncím řádu monitorovcího výboru. 5

8 N zákldě zkušeností z minulých monitorovcích výborů OP doporučuje Národní orgán pro koordinci řídícím orgánům vyprcovt zprávu v delší lhůtě před konáním monitorovcího výboru tuto Zprávu zslt k připomínkám Národnímu orgánu pro koordinci v předstihu před rozesláním osttním členům monitorovcího výboru. Toto optření umožní řídícím orgánům zprcovt přípdné připomínky do finální verze Zprávy rozesílné jko podkld členům monitorovcího výboru omezí tk množství připomínek projednávných n monitorovcím výboru jejich přípdné zpětné zprcování do dokumentů. JAZYK ZPRÁVY Zprávu o relizci OP vyprcuje řídící orgán v českém jzyce. N zákldě dosvdní prxe řídící orgány obvykle poskytují zástupcům Evropské komise Zprávu o relizci v nglickém překldu. 6

9 TABULKOVÉ ČÁSTI ZPRÁVY Následující kpitol předstvuje zákldní strukturu tbulek použitých ve Zprávě o relizci OP. Součástí kpitoly je tké doporučení zdrojových dt pro tbulky způsob plnění jednotlivých polí v tbulkách. Ve vykzování stvu čerpání evropských prostředků došlo k zásdní změně. Aktuálně je stv čerpání evropských fondů sledován pouze z evropský podíl Kumultivní pokrok k dtu konání monitorovcího výboru (TABULKA A) Jedná se o souhrnnou tbulku o pokroku v relizci OP s ktuálními údji. Tbulk obshuje kumultivní údje od počátku progrmového období do dne generování dt pro ktuální Zprávu o relizci OP. Pro tuto tbulku jsou zdrojem dt předdefinovné výstupní sestvy v MIS/DWH pnel Zpráv o relizci pro MV, Tbulk A. Zde je potřeb vybrt poždovný operční progrm dtum, ke kterému dni mjí být dt nčten. Pokud by byl dt poždován k jinému dtu, než který je v rchivu, je nutné zdt poždvek n zobrzení dt z rchivu MIS/DWH. Tento poždvek je třeb vytvořit v evidenční dtbázi TAS ( s upřesněním jký snímek (Dtum obnovovného snímku) má být zpřístupněn po jk dlouhou dobu (OD DO) bude nbízen v rámci dt MIS/DWH. Následující prcovní den po zdání poždvku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživtelům MIS/DWH pro veškeré dostupné výstupy. TABULKA A Pokrok v relizci OP od počátku progrmového období k dtu konání součsného monitorovcího výboru - dd.mm.rrrr (EU podíl) Operční progrm Operční progrm Prioritní os 1 Oblst podpory 1.1 Oblst podpory 1.2 Prioritní os 2 Oblst podpory 2.1 Oblst podpory 2.2 Celková lokce podpory poče t Podné žádosti b c c/ Projekty s vydným Rozhodnutím / podepsnou Smlouvou (dodtkem) poče t d e e/ Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) f f/ Souhrnné žádosti zúčtovné PCO g g/ Certifikovné prostředky (včetně vrtek) Částky v jsou přepočteny ktuálním měsíčním kurzem (1 = xx, x ) stnoveným Evropskou centrální bnkou, příp. kurzem pltným v době zúčtování v IS Viol, pokud již byly v tomto IS zúčtovány. Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt) h h/ 7

10 1.1.2 Pokrok od minulé zprávy o relizci OP (TABULKA B) Jedná se o tbulku s údji o pokroku v relizci OP od konání posledního monitorovcího výboru k dtu konání ktuálního monitorovcího výboru. Tbulk obshuje údje ode dne generování dt pro poslední Zprávu o relizci OP do dne generování dt pro ktuální zprávu. Pro tuto tbulku jsou zdrojem dt předdefinovné výstupní sestvy v MIS/DWH pnel Zpráv o relizci pro MV, Tbulk B. Zde je potřeb vybrt poždovný operční progrm dtum, ke kterému dni mjí být dt nčten. Pokud by byl dt poždován k jinému dtu, než který je v rchivu, je nutné zdt poždvek n zobrzení dt z rchivu MIS/DWH. Tento poždvek je třeb vytvořit v evidenční dtbázi TAS ( s upřesněním jký snímek (Dtum obnovovného snímku) má být zpřístupněn po jk dlouhou dobu (OD DO) bude nbízen v rámci dt MIS/DWH. Následující prcovní den po zdání poždvku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživtelům MIS/DWH pro veškeré dostupné výstupy. TABULKA B - Pokrok čerpání od dt konání předešlého MV k dtu konání součsného MV pokrok čerpání z období: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr (podíl EU) Operční progrm Operční progrm Prioritní os 1 Oblst podpory 1.1 Oblst podpory 1.2 Prioritní os 2 Celková lokce podpory Podné žádosti poče t b c c/ Projekty s vydným Rozhodnutím / podepsnou Smlouvou (dodtkem) poče t d e Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) Souhrnné žádosti zúčtovné PCO Certifikovné prostředky (včetně vrtek) Oblst podpory 2.1 Oblst podpory 2.2 Poznámk: 1 Sloupec obshuje celkovou lokci podpory n progrmové období , nikoliv rozdíl lokcí z sledovné období. Částky v jsou přepočteny ktuálním měsíčním kurzem (1 = xx, x ) stnoveným Evropskou centrální bnkou, příp. kurzem pltným v době zúčtování v IS Viol, pokud již byly v tomto IS zúčtovány. Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt) e/ f f/ g g/ h h/ 8

11 1.1.3 Indikátory n úrovni OP (TABULKA C) Tbulk C obshuje porovnání cílových hodnot ktuální nplněnost indikátorů n úrovni OP. Zdrojem dt pro tbulku je předdefinovná sestv MSC106/A Hodnoty indikátorů n progrmech. Předdefinovná tbulk je dostupná v MIS/DWH n pnelu 2.3 Zpráv o relizci OP pro MV, záložk 2.3_03 Indikátory Tb. C G Národní orgán pro koordinci doporučuje v rámci zákldního textu zprávy uvádět pouze tbulky indikátorů z úroveň OP prioritní osy. Ve Zprávě o relizci OP by měly být uváděny pouze indikátory se zdrojem Gestor OP. Řídící orgán nemusí uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ jiné sttistiky). Tbulku řídící orgán doplní kvlittivním komentářem vývoje nplňování stnovených cílů součsně uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů, vč. přijtých či plánovných optření řídícího orgánu. TABULKA C - Pokrok v plnění indikátorů n úrovni operčního progrmu Kód Měrná Výchozí Cílová Název indikátoru indikátoru jednotk hodnot hodnot Délk nových železničních trtí - TEN-T Počet nově vytvořených prcovních míst - celkem Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr Závzek příjemců Dosžená hodnot km PM MMR-NOK doporučuje nezměňovt uvádění hodnoty 0 proškrtnutí (N/A). Hodnot 0 uvádí, že nedošlo k nplnění indikátoru. Proškrtnutí (N/A) znmená, že hodnot není dostupná. MMR-NOK požduje používt kódování, názvosloví měrnou jednotku indikátorů v souldu s MSC2007, ktuálním NČI 1 tzv. gregční mpou OP. 1 Dostupné n: (1)/Monitorovni-vecneho-pokroku/Nrodni-ciselnik-indiktoru-ktulizce 9

12 1.6 Anlýz rizik ve vzthu ke splnění prvidl N+3/N+2 (TABULKA D) V tbulce musí být POUZE skutečná dt, tj. tbulk NEOBSAHUJE PREDIKCE. Tbulku doplní řídící orgán kvlittivním komentářem k nplňování prvidl n+3/n+2. (čl. 93 nřízení 1083/2006). Předdefinovná tbulk je dostupná v MIS/DWH n pnelu 2.3 Zpráv o relizci OP pro MV, záložk 2.3_04 Tbulk D. TABULKA D Plnění prvidl N+3/N+2 (podíl EU v ) Finnční plán - rok Celková lokce EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné * Předběžné pltby z EK - roční Žádosti o průběžnou / závěrečnou pltbu předložené EK - roční Předběžné pltby z EK + žádosti o pltbu - roční Předběžné pltby z EK + žádosti o pltbu - souhrnné Rozdíl mezi pltbmi limity - souhrnné b c d=b+c e f=e / ( /6 2007) (2008 ž /6 2007) (2008 ž /6 2007) (2008 ž ) Totl Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt). Poznámky: * prvidlo n+3 se upltňuje pro roky prvidlo n+2 pro roky V tbulce jsou pro přehlednost vložen fiktivní čísl. 10

13 1.9 Celkový pokrok v relizci velkých projektů (EU podíl) (TABULKA E) TABULKA E Pokrok v relizci velkých projektů (EU podíl) OP / PO Název projek tu Schváleno n úrovni ŘO (dtum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotce) Schválen o n úrovni EK Předpokl ádné / skutečné dtum ukončení projetu Projekt Výběrová řízení Pokrok Degressivity rte (only ENV) Příspěvek Společenství (FS/ERDF) Výběrová řízení Smlouv VŘ podepsán Objem výběrové ho řízení Směnný kurz Objem výběrové ho řízení Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) ktu předch dtum dtum dtum dtum ální ozí MV MV (1) (2) (3) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) OP Komentář ke stvu relizce projektu VŘ celkem VŘ 1 VŘ 2 VŘ 3 Zdroj: ŘO - k dtu dd.mm.rrrr Poznámk: sloupec (13) - směnný kurz v měsíci, kdy je smlouv podepsán sloupec (15) (16) - ktuální směnný kurz 11

14 2.2 Pokrok v relizci oblsti podpory (TABULKA F) Tbulk o pokroku v relizci oblsti podpory obshuje porovnání pokroku z předchozího MV pokroku k dtu konání součsného MV (možno použít i srovnávcí grfy) včetně komentáře (řídící orgán tkto popíše kždou oblst podpory vč. technické pomoci). Pro tuto tbulku jsou zdrojem dt předdefinovné výstupní sestvy v MIS/DWH pnel Zpráv o relizci pro MV, Tbulk F. Zde je potřeb vybrt poždovný operční progrm dtum, ke kterému dni mjí být dt nčten. Pokud by byl dt poždován k jinému dtu, než který je v rchivu, je nutné zdt poždvek n zobrzení dt z rchivu MIS/DWH. Tento poždvek je třeb vytvořit v evidenční dtbázi TAS ( s upřesněním jký snímek (Dtum obnovovného snímku) má být zpřístupněn po jk dlouhou dobu (OD DO) bude nbízen v rámci dt MIS/DWH. Následující prcovní den po zdání poždvku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživtelům MIS/DWH pro veškeré dostupné výstupy. TABULKA F Pokrok čerpání n úrovni oblsti podpory (podíl EU) Oblst podpory Celková lokce podpory Podné žádosti poče t b c c/ Projekty s vydným Rozhodnutím / podepsnou Smlouvou (dodtkem) poče t d e e/ Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) Souhrnné žádosti zúčtovné PCO Certifikovné prostředky (včetně vrtek) Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Poznámk: 1 Sloupec obshuje celkovou lokci podpory n progrmové období , nikoliv rozdíl lokcí z sledovné období. K této částce jsou následně vztžen i procent u pokroku v čerpání. Částky v jsou přepočteny ktuálním měsíčním kurzem (1 = xx, x ) stnoveným Evropskou centrální bnkou, příp. kurzem pltným v době zúčtování v IS Viol, pokud již byly v tomto IS zúčtovány. Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt) f f/ g g/ h h/ 12

15 2.3 Pokrok v nplňování indikátorů (TABULKA G) Řídící orgán provede porovnání cílových hodnot ktuální nplněnost n úrovni prioritních os/oblstí podpory. Řídící orgán uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním (nenplňování i přeplňování) cílových hodnot indikátorů vč. přijtých optření řídícího orgánu. Zdrojem dt pro tbulku je předdefinovná sestv MSC106/A Hodnoty indikátorů n progrmech. Předdefinovná tbulk je dostupná v MIS/DWH n pnelu 2.3 Zpráv o relizci OP pro MV, záložk 2.3_03 Indikátory Tb. C G. Národní orgán pro koordinci doporučuje v rámci zákldního textu zprávy uvádět pouze tbulky indikátorů z úroveň prioritní osy. Ve Zprávě o relizci OP by měly být uváděny pouze indikátory se zdrojem Gestor OP. Řídící orgán nemusí uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ jiné sttistiky). Tbulku řídící orgán doplní kvlittivním komentářem vývoje nplňování stnovených cílů součsně uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů, vč. přijtých či plánovných optření řídícího orgánu. TABULKA G - Pokrok v plnění indikátorů n úrovni prioritních os oblstí podpory Kód Měrná Výchozí Cílová Závzek Název indikátoru indikátoru jednotk hodnot hodnot příjemců Dosžená hodnot Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné doprvě ks Ploch rekultivovných strých skládek Zdroj: MSC2007, k dtu dd.mm.rrrr m MMR-NOK doporučuje nezměňovt uvádění hodnoty 0 proškrtnutí (N/A). Hodnot 0 uvádí, že nedošlo k nplnění indikátoru. Proškrtnutí (N/A) znmená, že hodnot není dostupná. MMR-NOK požduje používt kódování, názvosloví měrnou jednotku indikátorů v souldu s MSC2007, ktuálním NČI 2 tzv. gregční mpou OP. 2 Dostupné n: (1)/Monitorovni-vecneho-pokroku/Nrodni-ciselnik-indiktoru-ktulizce 13

16 3.5 Administrtivní kpcit subjektů implementční struktury OP Tbulk H znázorňuje orgnizční strukturu subjektů, které se podílejí n implementci operčního progrmu. Počet změstnnců je uveden k dtu zprcování zprávy o relizci znmená přepočtený počet prcovních úvzků podílejících se n implementci operčního progrmu. Změstnnec, jenž je zpojen do implementce prostředků z rozpočtu EU svým celým prcovním poměrem (neboli 100 prcovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0, ztímco změstnnec, který se n implementci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své prcovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25. TABULKA H - Stv dministrtivní kpcity implementční struktury OP Útvr Odbor Oddělení Počet změstnnců (přepočtené prcovní úvzky) Celkem z útvr (přepočtené prcovní úvzky) Řídící orgán Finnční útvr Zprostředkující subjekt Celkem Zdroj: Řídící orgán - k dtu dd.mm.rrrr Tbulk I slouží ke srovnání součsného stvu dministrtivní kpcity operčního progrmu se stvem uvedeným v předchozí Zprávě o relizci. Zároveň obshuje plánovný stv počtu změstnnců do roku Řídící orgán uvede zdůvodnění nvýšení/snížení stvu přepočtených prcovních úvzků oproti předchozí zprávě o relizci. TABULKA I - Sledování stvu dministrtivní kpcity v progrmovém období Počet přepočtených prcovních úvzků v rámci implementční struktury OP (plánovné stvy počtu změstnnců do r. 2013) Počet prcovních úvzků uvedený v předchozí Zprávě o relizci ze dne dd.mm.rrrr Počet prcovních úvzků - součsný stv (údj se musí shodovt s tbulkou H) Plánovný počet r Plánovný počet r Plánovný počet r Řídící orgán Finnční útvr Zprostředkující subjekt Celkem Zdroj: Řídící orgán - k dtu dd.mm.rrrr 14

17 Tbulk J slouží ke sledování míry fluktuce podle jednotlivých typových pozic v období mezi předložením dvou Zpráv o relizci. V přípdě, že je tto tbulk vyplňován pro účely Zprávy o relizci poprvé, zůstne sloupec oznčený jko Počet změstnnců n dné pozici dle poměru jejich zpojení do implementce nevyplněný (stv uvedený v poslední Zprávě o relizci). TABULKA J - Sledování stvu fluktuce dle jednotlivých typových pozic subjektů implementce Fluktuce změstnnců implementční struktury OP dle typových pozic dministrátor monitorovcího systému dministrtivní prcovník nlytik OP finnční mnžer komunikční úředník kontrolor koordinátor evluce koordinátor kontrol nesrovnlostí koordinátor technické pomoci koordinátor vzdělávání metodik řízení OP právník projektový mnžer řídící prcovník jiné pozice Celkem počet změstnnců Počet změstnnců n dné pozici dle poměru jejich zpojení do implementce (stv uvedený v poslední Zprávě o relizci) Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet změstnnců n dné pozici dle poměru jejich zpojení do implementce (součsný stv) Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet ukončených/změněných prcovních úvzků n dné typové pozici dle poměru* zpojení do implementce OP (pouze odchody n rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zhr. stáže) Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet ukončených/změněných prcovních úvzků n dné typové pozici dle poměru* zpojení do implementce OP Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet zhájených prcovních úvzků n dné typové pozici dle poměru* zpojení do implementce OP Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt * Pokud se změstnnec podílel svou prcovní činností n implementci progrmu nižším poměrem než 100, uvádějte jen výši jeho úvzku práce pro progrm, npř. 30 zpojení do implementce = 0,3 úvzku. Zdroj: Řídící orgán - k dtu dd.mm.rrrr 15

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR BŘEZEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Studijní materiál PASCAL

Studijní materiál PASCAL Obsh Studijní mteriál PASCAL /76 Obsh Obsh Algoritmus 5 Vlstnosti lgoritmu 5 Metod návrhu lgoritmu 5 3 Rekurzivní lgoritmy 5 4 Překldč jeho struktur 6 4 Druhy překldčů 6 4 Hlvní části překldče 6 Jzyk Pscl

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2014 pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. 2015 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL. Firma: CYRRUS a.s. Právnĺ forma: Akciová společnost. lc: 63907020. Rok založení: 1995

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL. Firma: CYRRUS a.s. Právnĺ forma: Akciová společnost. lc: 63907020. Rok založení: 1995 loz SU SL1}1HÁ UAUJdZ iujojc Obsh: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 2 ÚDAJE O ČINNOSTI 3 ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI 4 MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4 PROFIL SPOLEČNOSTI 5 SOUČASNOST

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO TVORBU VÝROČNÍ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2007 2013 DO 31. PROSINCE 2015

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO TVORBU VÝROČNÍ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2007 2013 DO 31. PROSINCE 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPORUČENÉ POSTUPY PRO TVORBU VÝROČNÍ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2007 2013 PLATNOST: DO 31. PROSINCE 2015 Verze: leden 2015

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová 42 Sendvičová dřevěná stv s jednoduchým půdorysem Stv Mteřské školy Sklníkov v Mriánských Lázních-Úšovcích je příkldem použití dřevěné konstrukční áze pro udovu očnského vyvení. Proszení tkovéto stvy stále

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více