MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení koordince NSRR Stroměstské náměstí Prh 1 E-mil: Vydáno NOK dne 7. říjn Aktulizováno březen 2010, březen 2011, březen 2012, září 2012, říjen 2014.

3 OBSAH ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU (PROGRESS REPORT)... 2 ÚČEL ZPRÁVY... 2 STRUKTURA ZPRÁVY... 2 FORMA ZPRÁVY... 5 ZDROJ DAT PRO ZPRÁVU... 5 TERMÍNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY... 5 JAZYK ZPRÁVY... 6 TABULKOVÉ ČÁSTI ZPRÁVY... 7

4 ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU (PROGRESS REPORT) Dle závzné Metodiky monitorování progrmů strukturálních fondů fondu soudržnosti pro progrmové období (dále jen Metodiky monitorování) jsou řídící orgány povinny připrvovt prvidelně pro kždé jednání monitorovcího výboru Zprávu o relizci operčního progrmu (Progress Report). Obsh zprávy je v obecné podobě uprven v Metodice monitorování. Předkládný pokyn reguje n zkušenosti z uskutečněných monitorovcích výborů operčních progrmů, zohledňuje poždvky Evropské komise n obsh formu zpráv vycházející z předchozího progrmového období zhrnuje doporučení Národního orgánu pro koordinci (MMR-NOK) k tvorbě těchto zpráv. Předkládný pokyn se vzthuje n všechny operční progrmy (OP) v progrmovém období Řídící orgán OP Česko Polsko bude usilovt o mximální zohlednění tohoto pokynu při tvorbě Zprávy o relizci. ÚČEL ZPRÁVY Zpráv o relizci operčního progrmu hodnotí pokrok v doshování cílů progrmu jko celku i cílů stnovených pro kždou prioritní osu, poskytuje informce o věcném finnčním plnění progrmu, o přípdném odklonu od původně stnovených cílů, podává informce o dministrtivním zjištění progrmu o problémech s relizcí progrmu, přijtých optřeních, jejich efektu o dlších skutečnostech souvisejících se relizcí progrmu. Zpráv je předkládán členům monitorovcího výboru n kždém jednání monitorovcího výboru (dále jen MV) jko podkld nutný pro plnění úlohy členů MV, která vyplývá z čl. 65 z Nřízení Rdy (ES) č. 1083/2006: Monitorovcí výbor b) n zákldě dokumentů předložených řídícím orgánem prvidelně hodnotí pokrok v doshování konkrétních cílů operčního progrmu; c) přezkoumává výsledky provádění, zejmén doshování cílů stnovených pro kždou prioritní osu, hodnocení podle čl. 48 odst. 3 STRUKTURA ZPRÁVY Zprávu o relizci operčního progrmu připrvuje řídící orgán v následující struktuře: 1. Pokrok v relizci progrmu 1.1 Souhrnné tbulky o pokroku v relizci OP Kumultivní pokrok k dtu konání monitorovcího výboru (TABULKA A); Řídící orgán doplní tbulku kvlittivním komentářem v přípdě, že oproti minulému monitorovcímu výboru došlo ve sledovných stvech k poklesům (npř. z důvodů uzvření dodtků u vydných smluv, vyjmutí položek z certifikce pod.) Pokrok od minulého monitorovcího výboru (TABULKA B); 1.2 Pokrok v plnění indikátorů n úrovni OP (TABULKA C); 2

5 V této kpitole řídící orgán uvede nejen tbulku s plněním indikátorů, le tké kvlittivní komentář. Zhodnocení, jk se dří plnit indikátory. V přípdě nenplňování / přeplňování indikátorů zdůvodní tento stv popíše přijtá optření. 1.3 Hlvní ktivity v období od minulého jednání monitorovcího výboru; V této kpitole řídící orgán uvede npř. souhrnnou informci o počtu nově vypsných výzev z OP, celkový pokrok ve schvlování projektových žádostí; změny dodtky důležitých dokumentů OP; do této kpitoly řídící orgán nopk nezhrne informce o ktivitách souvisejících s dministrtivním zjištěním progrmu (tyto informce jsou součástí kpitoly 3 zprávy). 1.4 Hlvní problémy, které se vyskytly při relizci progrmu, přijtá optření řídícího orgánu; Řídící orgán uvede mximálně konkrétně hlvní problémy, které se objevily n úrovni operčního progrmu během sledovného období. Ke kždému identifikovnému problému uvede optření, která přijl k jeho řešení, přípdně nvrhuje přijmout, zhodnotí jejich přínos, popř. očekávný efekt. Nvrhovná optření je vhodné doplnit i tbulkou s čsovým hrmonogrmem činností. Tto kpitol nepopisuje specifické problémy n úrovni prioritních os či oblstí podpory (tomu je věnován kpitol 2.4 zprávy). 1.5 Optření přijtá k závěrům minulého jednání MV; V této kpitole řídící orgán uvede optření přijtá k závěrům, které uvedl v kpitole 4 zprávy předkládné pro předchozí monitorovcí výbor; 1.6 Anlýz rizik ve vzthu ke splnění prvidl n+2/n+3 (TABULKA D); Řídící orgán doplní tbulku kvlittivním komentářem o nplňování prvidl n+2/n+3. V komentáři řídící orgán uvede, kolik prostředků se připrvuje (n zákldě už uskutečněných plteb) k nejbližší/m certifikci/ím, kdy k ní/nim má dojít komentář, zd prvidlo bude splněno nebo nopk, přípdně odhd decommitmentu. 1.7 Stručná nlýz rizik ve vthu k budoucímu pokroku implementce progrmu včetně komentovných predikcí vývoje čerpání OP; V této kpitole by měly být obsženy výsledky nlýzy predikcí plteb (včetně vyhodnocení (ne)nplnění predikcí prezentovných n předchozím monitorovcím výboru). Kpitol se nevěnuje opět komentování prvidl n+2/n+3 (tomu je věnován kpitol 1.6 zprávy). Dále by měly být jsně popsány výsledky nlýzy rizik implementce (finnční i věcná rizik; npř. veřejná podpor, výběrová řízení u příjemců, nesprávně stnovené hodnoty monitorovcích indikátorů u projektů, nedosttečná kontrol příjemce pod.) 1.8 Předpokládný hrmonogrm vyhlšování výzev; 1.9 Přehled schválených projektů; Řídící orgán uvede konkrétní odkz n přehled schválených projektů (seznm příjemců) dostupný n internetových stránkách řídícího orgánu/op Celkový pokrok v relizci velkých projektů (TABULKA E). Řídící orgán uvede tento bod, je-li pro OP relevntní. Tbulku doplní stručným komentářem vývoje v relizci velkých projektů Pokrok v relizci finnčních nástrojů Řídící orgán uvede tento bod, je-li pro OP relevntní. Tbulku doplní stručným komentářem vývoje pokroku v implementci finnčních nástrojů (viz příloh 4). 2. Pokrok n úrovni priorit oblstí podpory Kpitol 2 bude strukturován dle jednotlivých prioritních os, tzn. ke kždé prioritní ose bude uveden informce v bodu 2.1 ž 2.5 (přípdně dlší doplňující informce k vývoji v prioritní ose, 3

6 které uzná ŘO z účelné ve zprávě uvést). Bod 2.3 bude dále členěn dle oblstí podpory dné prioritní osy, tzn. že pro kždou oblst podpory (včetně technické pomoci) bude popsán pokrok v relizci. 2.1 Stručná informce o změření prioritní osy - Uvedení specifického cíle prioritní osy; - Příkldy typových projektů/ktivit podporovných v rámci prioritní osy (včetně technické pomoci); - Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy; 2.2 Pokrok v relizci oblstí podpory (TABULKA F); Řídící orgán pro kždou oblst podpory dné prioritní osy doplní tbulku komentářem. 2.3 Pokrok v nplňování indikátorů (TABULKA G); Řídící orgán uvede porovnání cílových hodnot s ktuální nplněností indikátorů n úrovni prioritní osy okomentuje nenplňovné/přeplňovné indikátory. V komentáři řídící orgán uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů vč. přijtých či plánovných optření řídícího orgánu; 2.4 Specifické problémy přijtá optření k jejich odstrnění; pozitivní chrkteristiky prioritní osy/oblsti podpory; Řídící orgán popíše problémy v relizci prioritní osy (npř. nezájem ždtelů o určitou oblst podpory, notifikční řízení, velké množství vyřzených projektů důvody, problémy při relizci projektů jko je npř. nedodržování hrmonogrmu projektů, indikátorů, změny projektu pod.) přijtá optření k odstrnění těchto problémů. Řídící orgán se věnuje primárně problémům n úrovni prioritní osy. V přípdě, že zznmenl specifické problémy n úrovni některé z oblstí podpory, uvede je rovněž. 2.5 Příkldy úspěšných/chrkteristických projektů. Poznámk. Uvedené číslování podkpitol v kpitole 2 pouze schemticky vyjdřuje uspořádání obsh této kpitoly. Řídící orgán zvolí konkrétní číslování v rámci kpitoly 2 v souldu se systémem číslování, které v dokumentu používá. 3. Administrtivní zjištění progrmu 3.1 Informce o provádění výsledcích uditů finnčních kontrol; Řídící orgán uvede konkrétní informce o výsledcích kontrol uditů prováděných různými subjekty - ministerstvo, Účetní dvůr, Evropská komise, Ministerstvo finncí, j.) následná přijtá optření ke zjištěním z kontrol. 3.2 Relizce komunikčního plánu ktivit v oblsti publicity; Řídící orgán uvede konkrétní číselné údje (npř. kolik bylo uskutečněno seminářů, s jkými finnčními prostředky, pro jké cílové skupiny, pod.). 3.3 Provedené evluce studie; Řídící orgán uvede, jké byly uskutečněny evluční ktivity, stručné shrnutí závěrů optření přijtých n zákldě evlučních zpráv. U kždé evluce by měl být uveden konkrétní webový odkz n výstupy projektu. 3.4 Osttní ktivity monitorovcího výboru řídícího orgánu; 3.5 Administrtivní kpcit subjektů implementční struktury OP; (TABULKA H; TABULKA I; TABULKA J). Řídící orgán uvede počty prcovníků hlvních orgnizčních celků řídícího orgánu zprostředkujícího/ch subjektu/ů. Řídící orgán uvede jsné zdůvodnění přípdného zvýšení nebo snížení stvu personálních kpcit v porovnání s údji prezentovnými n předchozím monitorovcím výboru. 4

7 4. Hlvní závěry úkoly 5. Seznm použitých zkrtek 6. Seznm příloh Výše uvedená doporučená struktur předstvuje minimální poždvek n rozsh informcí zhrnutých ve zprávě o relizci OP. S ohledem n specifik kždého operčního progrmu je n zvážení řídícího orgánu, zd nedoplní zprávu o dlší dodtečné informce/kpitoly. FORMA ZPRÁVY Doporučená délk zprávy je přibližně strn, v přípdě potřeby řídící orgán doplní zprávu přílohmi. Rovněž rozsáhlé tbulky grfická znázornění je doporučeno uvést v příloze dokumentu. ZDROJ DAT PRO ZPRÁVU Hlvním zdrojem dt pro tvorbu zprávy je centrální monitorovcí systém MSC2007 mnžerský informční systém (MIS/DWH), který je ndstvbou centrálního monitorovcího systému MSC2007. Dt v MIS/DWH vychází z dt centrálního monitorovcího systému MSC2007. V opodsttněných přípdech lze využít informční systém řídícího orgánu (npř. Monit7+). V tomto přípdě musí řídící orgán uvést důvody pro využití jiného zdroje. V přípdě kombince různých dtových zdrojů v rámci jedné tbulky je nezbytné vyznčit (npř. pomocí hvězdiček, horních indexů), z jkého zdroje tyto dt pochází. Dt použitá ve Zprávě o relizci OP nebudou strší než 2 měsíce před konáním monitorovcího výboru, n kterém bude Zpráv předložen. Pod kždou tbulkou, grfem či digrmem uvedeným ve zprávě řídící orgán uvede: zdroj dt (u všech tbulek bude i ndále MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt), dtum, ke kterému jsou dt pltná, použitý měnový kurz, dlší vysvětlující poznámky k dtům, jsou-li potřebné pro jednoznčný výkld prezentovných dt. TERMÍNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY Zprávu o relizci OP vyprcuje zšle řídící orgán členům monitorovcího výboru v dosttečném čsovém předstihu před konáním řádného zsedání monitorovcího výboru v souldu s termíny uvedenými v Jedncím řádu monitorovcího výboru. 5

8 N zákldě zkušeností z minulých monitorovcích výborů OP doporučuje Národní orgán pro koordinci řídícím orgánům vyprcovt zprávu v delší lhůtě před konáním monitorovcího výboru tuto Zprávu zslt k připomínkám Národnímu orgánu pro koordinci v předstihu před rozesláním osttním členům monitorovcího výboru. Toto optření umožní řídícím orgánům zprcovt přípdné připomínky do finální verze Zprávy rozesílné jko podkld členům monitorovcího výboru omezí tk množství připomínek projednávných n monitorovcím výboru jejich přípdné zpětné zprcování do dokumentů. JAZYK ZPRÁVY Zprávu o relizci OP vyprcuje řídící orgán v českém jzyce. N zákldě dosvdní prxe řídící orgány obvykle poskytují zástupcům Evropské komise Zprávu o relizci v nglickém překldu. 6

9 TABULKOVÉ ČÁSTI ZPRÁVY Následující kpitol předstvuje zákldní strukturu tbulek použitých ve Zprávě o relizci OP. Součástí kpitoly je tké doporučení zdrojových dt pro tbulky způsob plnění jednotlivých polí v tbulkách. Ve vykzování stvu čerpání evropských prostředků došlo k zásdní změně. Aktuálně je stv čerpání evropských fondů sledován pouze z evropský podíl Kumultivní pokrok k dtu konání monitorovcího výboru (TABULKA A) Jedná se o souhrnnou tbulku o pokroku v relizci OP s ktuálními údji. Tbulk obshuje kumultivní údje od počátku progrmového období do dne generování dt pro ktuální Zprávu o relizci OP. Pro tuto tbulku jsou zdrojem dt předdefinovné výstupní sestvy v MIS/DWH pnel Zpráv o relizci pro MV, Tbulk A. Zde je potřeb vybrt poždovný operční progrm dtum, ke kterému dni mjí být dt nčten. Pokud by byl dt poždován k jinému dtu, než který je v rchivu, je nutné zdt poždvek n zobrzení dt z rchivu MIS/DWH. Tento poždvek je třeb vytvořit v evidenční dtbázi TAS (https://mmr.temssistnt.cz) s upřesněním jký snímek (Dtum obnovovného snímku) má být zpřístupněn po jk dlouhou dobu (OD DO) bude nbízen v rámci dt MIS/DWH. Následující prcovní den po zdání poždvku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživtelům MIS/DWH pro veškeré dostupné výstupy. TABULKA A Pokrok v relizci OP od počátku progrmového období k dtu konání součsného monitorovcího výboru - dd.mm.rrrr (EU podíl) Operční progrm Operční progrm Prioritní os 1 Oblst podpory 1.1 Oblst podpory 1.2 Prioritní os 2 Oblst podpory 2.1 Oblst podpory 2.2 Celková lokce podpory poče t Podné žádosti b c c/ Projekty s vydným Rozhodnutím / podepsnou Smlouvou (dodtkem) poče t d e e/ Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) f f/ Souhrnné žádosti zúčtovné PCO g g/ Certifikovné prostředky (včetně vrtek) Částky v jsou přepočteny ktuálním měsíčním kurzem (1 = xx, x ) stnoveným Evropskou centrální bnkou, příp. kurzem pltným v době zúčtování v IS Viol, pokud již byly v tomto IS zúčtovány. Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt) h h/ 7

10 1.1.2 Pokrok od minulé zprávy o relizci OP (TABULKA B) Jedná se o tbulku s údji o pokroku v relizci OP od konání posledního monitorovcího výboru k dtu konání ktuálního monitorovcího výboru. Tbulk obshuje údje ode dne generování dt pro poslední Zprávu o relizci OP do dne generování dt pro ktuální zprávu. Pro tuto tbulku jsou zdrojem dt předdefinovné výstupní sestvy v MIS/DWH pnel Zpráv o relizci pro MV, Tbulk B. Zde je potřeb vybrt poždovný operční progrm dtum, ke kterému dni mjí být dt nčten. Pokud by byl dt poždován k jinému dtu, než který je v rchivu, je nutné zdt poždvek n zobrzení dt z rchivu MIS/DWH. Tento poždvek je třeb vytvořit v evidenční dtbázi TAS (https://mmr.temssistnt.cz) s upřesněním jký snímek (Dtum obnovovného snímku) má být zpřístupněn po jk dlouhou dobu (OD DO) bude nbízen v rámci dt MIS/DWH. Následující prcovní den po zdání poždvku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživtelům MIS/DWH pro veškeré dostupné výstupy. TABULKA B - Pokrok čerpání od dt konání předešlého MV k dtu konání součsného MV pokrok čerpání z období: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr (podíl EU) Operční progrm Operční progrm Prioritní os 1 Oblst podpory 1.1 Oblst podpory 1.2 Prioritní os 2 Celková lokce podpory Podné žádosti poče t b c c/ Projekty s vydným Rozhodnutím / podepsnou Smlouvou (dodtkem) poče t d e Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) Souhrnné žádosti zúčtovné PCO Certifikovné prostředky (včetně vrtek) Oblst podpory 2.1 Oblst podpory 2.2 Poznámk: 1 Sloupec obshuje celkovou lokci podpory n progrmové období , nikoliv rozdíl lokcí z sledovné období. Částky v jsou přepočteny ktuálním měsíčním kurzem (1 = xx, x ) stnoveným Evropskou centrální bnkou, příp. kurzem pltným v době zúčtování v IS Viol, pokud již byly v tomto IS zúčtovány. Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt) e/ f f/ g g/ h h/ 8

11 1.1.3 Indikátory n úrovni OP (TABULKA C) Tbulk C obshuje porovnání cílových hodnot ktuální nplněnost indikátorů n úrovni OP. Zdrojem dt pro tbulku je předdefinovná sestv MSC106/A Hodnoty indikátorů n progrmech. Předdefinovná tbulk je dostupná v MIS/DWH n pnelu 2.3 Zpráv o relizci OP pro MV, záložk 2.3_03 Indikátory Tb. C G Národní orgán pro koordinci doporučuje v rámci zákldního textu zprávy uvádět pouze tbulky indikátorů z úroveň OP prioritní osy. Ve Zprávě o relizci OP by měly být uváděny pouze indikátory se zdrojem Gestor OP. Řídící orgán nemusí uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ jiné sttistiky). Tbulku řídící orgán doplní kvlittivním komentářem vývoje nplňování stnovených cílů součsně uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů, vč. přijtých či plánovných optření řídícího orgánu. TABULKA C - Pokrok v plnění indikátorů n úrovni operčního progrmu Kód Měrná Výchozí Cílová Název indikátoru indikátoru jednotk hodnot hodnot Délk nových železničních trtí - TEN-T Počet nově vytvořených prcovních míst - celkem Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr Závzek příjemců Dosžená hodnot km PM MMR-NOK doporučuje nezměňovt uvádění hodnoty 0 proškrtnutí (N/A). Hodnot 0 uvádí, že nedošlo k nplnění indikátoru. Proškrtnutí (N/A) znmená, že hodnot není dostupná. MMR-NOK požduje používt kódování, názvosloví měrnou jednotku indikátorů v souldu s MSC2007, ktuálním NČI 1 tzv. gregční mpou OP. 1 Dostupné n: (1)/Monitorovni-vecneho-pokroku/Nrodni-ciselnik-indiktoru-ktulizce 9

12 1.6 Anlýz rizik ve vzthu ke splnění prvidl N+3/N+2 (TABULKA D) V tbulce musí být POUZE skutečná dt, tj. tbulk NEOBSAHUJE PREDIKCE. Tbulku doplní řídící orgán kvlittivním komentářem k nplňování prvidl n+3/n+2. (čl. 93 nřízení 1083/2006). Předdefinovná tbulk je dostupná v MIS/DWH n pnelu 2.3 Zpráv o relizci OP pro MV, záložk 2.3_04 Tbulk D. TABULKA D Plnění prvidl N+3/N+2 (podíl EU v ) Finnční plán - rok Celková lokce EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné * Předběžné pltby z EK - roční Žádosti o průběžnou / závěrečnou pltbu předložené EK - roční Předběžné pltby z EK + žádosti o pltbu - roční Předběžné pltby z EK + žádosti o pltbu - souhrnné Rozdíl mezi pltbmi limity - souhrnné b c d=b+c e f=e / ( /6 2007) (2008 ž /6 2007) (2008 ž /6 2007) (2008 ž ) Totl Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt). Poznámky: * prvidlo n+3 se upltňuje pro roky prvidlo n+2 pro roky V tbulce jsou pro přehlednost vložen fiktivní čísl. 10

13 1.9 Celkový pokrok v relizci velkých projektů (EU podíl) (TABULKA E) TABULKA E Pokrok v relizci velkých projektů (EU podíl) OP / PO Název projek tu Schváleno n úrovni ŘO (dtum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotce) Schválen o n úrovni EK Předpokl ádné / skutečné dtum ukončení projetu Projekt Výběrová řízení Pokrok Degressivity rte (only ENV) Příspěvek Společenství (FS/ERDF) Výběrová řízení Smlouv VŘ podepsán Objem výběrové ho řízení Směnný kurz Objem výběrové ho řízení Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) ktu předch dtum dtum dtum dtum ální ozí MV MV (1) (2) (3) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) OP Komentář ke stvu relizce projektu VŘ celkem VŘ 1 VŘ 2 VŘ 3 Zdroj: ŘO - k dtu dd.mm.rrrr Poznámk: sloupec (13) - směnný kurz v měsíci, kdy je smlouv podepsán sloupec (15) (16) - ktuální směnný kurz 11

14 2.2 Pokrok v relizci oblsti podpory (TABULKA F) Tbulk o pokroku v relizci oblsti podpory obshuje porovnání pokroku z předchozího MV pokroku k dtu konání součsného MV (možno použít i srovnávcí grfy) včetně komentáře (řídící orgán tkto popíše kždou oblst podpory vč. technické pomoci). Pro tuto tbulku jsou zdrojem dt předdefinovné výstupní sestvy v MIS/DWH pnel Zpráv o relizci pro MV, Tbulk F. Zde je potřeb vybrt poždovný operční progrm dtum, ke kterému dni mjí být dt nčten. Pokud by byl dt poždován k jinému dtu, než který je v rchivu, je nutné zdt poždvek n zobrzení dt z rchivu MIS/DWH. Tento poždvek je třeb vytvořit v evidenční dtbázi TAS (https://mmr.temssistnt.cz) s upřesněním jký snímek (Dtum obnovovného snímku) má být zpřístupněn po jk dlouhou dobu (OD DO) bude nbízen v rámci dt MIS/DWH. Následující prcovní den po zdání poždvku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživtelům MIS/DWH pro veškeré dostupné výstupy. TABULKA F Pokrok čerpání n úrovni oblsti podpory (podíl EU) Oblst podpory Celková lokce podpory Podné žádosti poče t b c c/ Projekty s vydným Rozhodnutím / podepsnou Smlouvou (dodtkem) poče t d e e/ Proplcené prostředky příjemcům (vyúčtovné) Souhrnné žádosti zúčtovné PCO Certifikovné prostředky (včetně vrtek) Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Poznámk: 1 Sloupec obshuje celkovou lokci podpory n progrmové období , nikoliv rozdíl lokcí z sledovné období. K této částce jsou následně vztžen i procent u pokroku v čerpání. Částky v jsou přepočteny ktuálním měsíčním kurzem (1 = xx, x ) stnoveným Evropskou centrální bnkou, příp. kurzem pltným v době zúčtování v IS Viol, pokud již byly v tomto IS zúčtovány. Zdroj: MSC k dtu dd.mm.rrrr (u všech tbulek bude i ndále zdroj MSC2007- dtový skld slouží pouze jko úložiště dt) f f/ g g/ h h/ 12

15 2.3 Pokrok v nplňování indikátorů (TABULKA G) Řídící orgán provede porovnání cílových hodnot ktuální nplněnost n úrovni prioritních os/oblstí podpory. Řídící orgán uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním (nenplňování i přeplňování) cílových hodnot indikátorů vč. přijtých optření řídícího orgánu. Zdrojem dt pro tbulku je předdefinovná sestv MSC106/A Hodnoty indikátorů n progrmech. Předdefinovná tbulk je dostupná v MIS/DWH n pnelu 2.3 Zpráv o relizci OP pro MV, záložk 2.3_03 Indikátory Tb. C G. Národní orgán pro koordinci doporučuje v rámci zákldního textu zprávy uvádět pouze tbulky indikátorů z úroveň prioritní osy. Ve Zprávě o relizci OP by měly být uváděny pouze indikátory se zdrojem Gestor OP. Řídící orgán nemusí uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ jiné sttistiky). Tbulku řídící orgán doplní kvlittivním komentářem vývoje nplňování stnovených cílů součsně uvede důvody v přípdě zostávání z optimálním nplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů, vč. přijtých či plánovných optření řídícího orgánu. TABULKA G - Pokrok v plnění indikátorů n úrovni prioritních os oblstí podpory Kód Měrná Výchozí Cílová Závzek Název indikátoru indikátoru jednotk hodnot hodnot příjemců Dosžená hodnot Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné doprvě ks Ploch rekultivovných strých skládek Zdroj: MSC2007, k dtu dd.mm.rrrr m MMR-NOK doporučuje nezměňovt uvádění hodnoty 0 proškrtnutí (N/A). Hodnot 0 uvádí, že nedošlo k nplnění indikátoru. Proškrtnutí (N/A) znmená, že hodnot není dostupná. MMR-NOK požduje používt kódování, názvosloví měrnou jednotku indikátorů v souldu s MSC2007, ktuálním NČI 2 tzv. gregční mpou OP. 2 Dostupné n: (1)/Monitorovni-vecneho-pokroku/Nrodni-ciselnik-indiktoru-ktulizce 13

16 3.5 Administrtivní kpcit subjektů implementční struktury OP Tbulk H znázorňuje orgnizční strukturu subjektů, které se podílejí n implementci operčního progrmu. Počet změstnnců je uveden k dtu zprcování zprávy o relizci znmená přepočtený počet prcovních úvzků podílejících se n implementci operčního progrmu. Změstnnec, jenž je zpojen do implementce prostředků z rozpočtu EU svým celým prcovním poměrem (neboli 100 prcovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0, ztímco změstnnec, který se n implementci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své prcovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25. TABULKA H - Stv dministrtivní kpcity implementční struktury OP Útvr Odbor Oddělení Počet změstnnců (přepočtené prcovní úvzky) Celkem z útvr (přepočtené prcovní úvzky) Řídící orgán Finnční útvr Zprostředkující subjekt Celkem Zdroj: Řídící orgán - k dtu dd.mm.rrrr Tbulk I slouží ke srovnání součsného stvu dministrtivní kpcity operčního progrmu se stvem uvedeným v předchozí Zprávě o relizci. Zároveň obshuje plánovný stv počtu změstnnců do roku Řídící orgán uvede zdůvodnění nvýšení/snížení stvu přepočtených prcovních úvzků oproti předchozí zprávě o relizci. TABULKA I - Sledování stvu dministrtivní kpcity v progrmovém období Počet přepočtených prcovních úvzků v rámci implementční struktury OP (plánovné stvy počtu změstnnců do r. 2013) Počet prcovních úvzků uvedený v předchozí Zprávě o relizci ze dne dd.mm.rrrr Počet prcovních úvzků - součsný stv (údj se musí shodovt s tbulkou H) Plánovný počet r Plánovný počet r Plánovný počet r Řídící orgán Finnční útvr Zprostředkující subjekt Celkem Zdroj: Řídící orgán - k dtu dd.mm.rrrr 14

17 Tbulk J slouží ke sledování míry fluktuce podle jednotlivých typových pozic v období mezi předložením dvou Zpráv o relizci. V přípdě, že je tto tbulk vyplňován pro účely Zprávy o relizci poprvé, zůstne sloupec oznčený jko Počet změstnnců n dné pozici dle poměru jejich zpojení do implementce nevyplněný (stv uvedený v poslední Zprávě o relizci). TABULKA J - Sledování stvu fluktuce dle jednotlivých typových pozic subjektů implementce Fluktuce změstnnců implementční struktury OP dle typových pozic dministrátor monitorovcího systému dministrtivní prcovník nlytik OP finnční mnžer komunikční úředník kontrolor koordinátor evluce koordinátor kontrol nesrovnlostí koordinátor technické pomoci koordinátor vzdělávání metodik řízení OP právník projektový mnžer řídící prcovník jiné pozice Celkem počet změstnnců Počet změstnnců n dné pozici dle poměru jejich zpojení do implementce (stv uvedený v poslední Zprávě o relizci) Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet změstnnců n dné pozici dle poměru jejich zpojení do implementce (součsný stv) Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet ukončených/změněných prcovních úvzků n dné typové pozici dle poměru* zpojení do implementce OP (pouze odchody n rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zhr. stáže) Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet ukončených/změněných prcovních úvzků n dné typové pozici dle poměru* zpojení do implementce OP Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt Počet zhájených prcovních úvzků n dné typové pozici dle poměru* zpojení do implementce OP Řídící orgán Zprostředkuj ící subjekt * Pokud se změstnnec podílel svou prcovní činností n implementci progrmu nižším poměrem než 100, uvádějte jen výši jeho úvzku práce pro progrm, npř. 30 zpojení do implementce = 0,3 úvzku. Zdroj: Řídící orgán - k dtu dd.mm.rrrr 15

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR BŘEZEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Typ. Povinný (A/N) Poznámka uvedená na podání. Kód OSSZ./kodOSSZ A N 3 Kód pracoviště číselník C_COKR Název OSSZ./nazevOSSZ N L2 1- Název pracoviště

Typ. Povinný (A/N) Poznámka uvedená na podání. Kód OSSZ./kodOSSZ A N 3 Kód pracoviště číselník C_COKR Název OSSZ./nazevOSSZ N L2 1- Název pracoviště * Dtová vět NEMPRI v2.12 Dt dokumentu Celá dtová vět je uzvřená elementem , kter je umístěn přímo pod kořenovm elementem NEMPRI. N této úrovni není povolen žádn dlší element. Element dtovvet má

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008. 10. Náhrd škody - dohod o odpovědnosti, písemné potvrzení Tto směrnice obshuje vzory písemného potvrzení, dohody o odpovědnosti z ztrátu svěřených předmětů dohody o odpovědnosti dle příslušných ustnovení

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5. 2 Vzdělávcí oblst Mtemtik její plikce 5. 2. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Mtemtiku chápeme především jko metodu ke kvntittivnímu popisu svět. Mtemtik je nšem pojetí jednoduchá, názorná plikovtelná,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zdvtele o výběru nejvhodnější nbídky 1. Veřejná zkázk Název veřejné zkázky: Registrční číslo projektu: Název projektu: Předpokládná hodnot bez DPH: Lhůt pro podávání nbídek: 2. ZŠ Břest Nákup

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2007 ve znění dodtku č.1, 2, 3,4 5 Věc: Uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce dosžené n zhrniční vysoké škole Univerzitou Prdubice Působnost pro: kdemické funkcionáře

Více