5 Podpěry přivařovací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Podpěry přivařovací"

Transkript

1 5.1 Přivřovcí podpěry jsou určeny pro typy vzeb: kluzné podpěry (SS), podpěry s vedením (GS, SS), osové zrážky (S) nebo pevné body (FP). Mohou být použity smosttně nebo v kombinci s kluznými deskmi podložnými elementy, dále i s pružinovými podpěrmi. přivřovcích ptek je výhodné zejmén pro provozy v korozně gresivním prostředí, pro venkovní nebo podzemní neizolovná nebo izolovná potrubí. U objímkových podpěr typové řdy 600 může dojít ke kondenzci zdržování vody ve spáře mezi objímkou stěnou potrubí, s následnou možností korozního poškození stěny trubky. Ptky typové řdy 500 jsou ke stěně potrubí přivřeny uzvřeným svrem po povrchové úprvě svru zůstává spoj s potrubím chráněn proti koroznímu poškození. přivřovcích ptek je limitováno rizikem vzniku trhlin ve svru ptk/potrubí, ke kterému může dojít u potrubí o vyšších provozních teplotách. Rozdílné teplotní deformce povrchu stěny trubky ptky způsobují vysoké grdienty npětí v oblsti svru. Proto je použití přivřovcích ptek omezeno do teplot v potrubí 250 C, dále, pro zohlednění dlších rizikových vlivů, pouze pro nízko- středotlká potrubí do PN40 ž 63. Svr ptky ke stěně trubky není možné montážně žíht, proto mohu být podpěry použity jen n potrubích, kde není vyždováno tepelné zprcování po svřování. 5.2 Přehled typů Podpěry jsou rozděleny podle konstrukce n ptkové pro vodorovná i svislá potrubí, podpěry oblouků, stvitelné podpěry přivřovcí ok pro táhl závěsů. Ptkové podpěry mohou být vyrobeny ve vrintách s leštěným korozivzdorným kluzným povrchem (), kluzným povrchem z teflonu (P) se zrážkmi proti osovému posuvu potrubí (G). bulk 5.1 Přehled typů přivřovcích podpěr yp Název yp uložení Izol. Výšk DN Vrinty kluzného povrchu 510 -podpěr SS, SS, G2, GS, GS, S, FP / N FIX, SD, SE , P 511 -podpěr SS, SS, G2, GS, GS, S, FP / N FIX, SD, SE , P 512 Podpěr lehká SS, GS, S / N SD, SE , P 513 U podpěr SS, GS, S, FP N FIX , P Podpěr sedlová pro vyšší ztížení posuvy Podpěr sedlová jednoduchá Podpěr trubková stvitelná SS, SS, GS, GS, S, FP / N SD, SE , P SS, SS, GS, GS / N SD, SE , P SS, SS, GS / N SE Podpěr do kolen SS, SS, GS / N SE Oko přivřovcí vodorovného potrubí Oko přivřovcí trubkového oblouku rubkové čepy pro závěsy svislých trubek R, S, C / N R, S, C / N R, S, C / N Ptky pro svislé potrubí SV1, SV2, SV, GSV / N Ptky pro svislé potrubí SV1, SV2, SV, GSV / N Sedlo pro vodorovné potrubí SS, SS, G2, GS, GS, S, FP / N FIX, SD, SE , P Zkrtky SD, SE, FIX, DJ viz. odst

2 5.3 Volb typu Volb typu podpěry z hledisk kluzných vlstností je popsán v kpitole, tb..2 odst..13. Výšk podpěry (vzdálenost od osy trubky k přírubě podpěry) - podpěry se vyrábějí v různých provedeních výšky podle tbulky 5.2. Výšk podpěry musí být nvržen tk, by přírub podpěry byl nejméně 30mm nd izolcí. Pro vyšší poždovnou výšku podpěry je nutné podpěru podložit kluznou deskou nebo sloupkem (typová řd P). bulk 5.2 Přehled provedení výšek podpěr yp Chrkteristik Podpěry pevné výšky (FIX) Podpěry stndrdní výšky (SD) Podpěry volitelné výšky (SE) Výškově seříditelné podpěry (DJ) Kždý typ má pro kždé DN specifickou výšku Výšk různých typů podpěr je pro kždé DN shodná Výšku podpěry je možné volit podle potřeb projektu Výšku je možné v určitém intervlu uprvit při montáži Ekonomická vrint, le neumožňují všechny typy vzeb. Používjí se především pro potrubí bez izolce nebo s tenkou izolcí. Pro všechny typy vzeb, běžné tloušťky izolcí. Pro vyšší tloušťky izolcí než u podpěr stndrdní výšky. Používjí n potrubních mostech bez spádování nebo při položení n betonový podkld k vyrovnání nerovností. bulk 5.3 Rozsh volby výšek podpěr SE min = /2 +40mm pro DN15 ž 50 min = /2 +60mm pro DN65 ž 100 Minimální výšk min = /2 +80mm pro DN125 ž 250 min = /2 +100mm pro DN>250 Mximální výšk mx = 25 ODMOCNIN () 5.4 Návrhové ztížení Návrhové ztížení podpěry se pro trvlé ztížení stnoví podle vzthu: F d = 1,0 x F, kde index vyjdřuje všechny teplotní kombince působící součsně se ztížením. F je hodnot ztížení uzlu z nlýzy potrubí. Pro kluzné podpěry se stnovuje pouze svislá složk, třecí síly jsou zhrnuty v přípustném ztížení podpěry Fp. Pro podpěry s vedením, osové zrážky pevné body se vyjdřují všechny složky sil ve směrech omezení posuvu. 5.5 Návrhová teplot Návrhová teplot d je rovn nejvyšší dovolené teplotě potrubí. Minimální přípustné teploty okolí nebo minimální teploty stěny potrubí jsou v závislosti n mteriálových skupinách: - do -40 C pro mteriálové skupiny 1, - do -60 C pro skupinu 5, - do -170 C pro skupinu mteriálů Únosnost podpěr Přípustná srovnávcí ztížení F p jsou určen pro ztížení tlkem ve směru ptky podpěry s uvážením vlivu tření mezi přírubou podpěry zákldnou. Uvžuje se součinitel 0,3, pro vyšší hodnoty se únosnost snižuje, pro nižší hodnoty zvyšuje. Pro podpěry s vedením, osové zrážky pevné body se musí použít přepočet únosnosti složek ztížení F x F y podle vzthů uvedených u jednotlivých typů. odnoty srovnávcích ztížení F p uvedené v tbulce jsou stnoveny pro zákldní teplotu 80 C provedení mteriálové skupiny (MS) 1 ktegorii ztížení G. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4 nebo tbulek u jednotlivých typů. bulk Korekční fktory přípustného ztížení při teplotě k,m (-) pro všechny typy přivřovcích podpěr MS / ( C) ,00 0,95 0,90 0,85 0,76 5 1,12 1,12 1,06 0,97 0,89 6 0,98 0,87 0,79 0,72 0,66 Pro občsná ztížení ktegorie Q pltí přepočet: F p,q = 1,2,G 5.7 Povrchová úprv Podpěry z uhlíkové oceli se dodávjí se zákldním nátěrem, který umožňuje montážní přivření k povrchu trubky. Před svřováním je nutné mechnicky odstrnit nátěr v okolí 20mm od hrny svru. Je možné použít ocelový krtáč, ruční nebo kotoučový. Po přivření se provede oprvný nátěr podle specifikce dlší mezivrstvy vrchní nátěr. Podpěry z korozivzdorné oceli se dodávjí bez povrchové úprvy. 5.2

3 5.8 Úprv kluzných povrchů zrážky typ pro všechny podpěry Provedení kluzná ploch z leštěného (R=0,1) korozivzdorného plechu o rozměrech podle obrázků 1 2. Zrcdlový plech je k ptce přistehován po obvodu ztěsněn tmelem. Pozor! Při posuvech podpěry po kluzné desce s PFE nesmí dojít ke kontktu hrny zrcdlového plechu s teflonovou podložkou (obr. 2)! Obr. 1-5mm -5mm Obr. 5 Vedení bez zjištění proti přizvedání Obr. 2 Provedení P kluzná ploch ze zákldního teflonu o rozměrech P=0,5*, kde je šířk ptky. PFE desk je k ptce připevněn kolíky přilepen. b/ Osové zrážky Pro podpěry s omezením pohybu trubky v její ose (vzb typu S) se použije vrint provedení podpěry G, u které jsou k přírubě podpěry přivřeny dvě ploché zrážky, to v poždovné rozteči o hodnotě X. Podpěr musí být umístěná n nosník o rozměru menším než rozteč zrážek. Přehled možných typů podpěr pro vzby S je uveden v tbulce 5.1. Podpěry vybvené zrážkmi se oznčí doplněním znku G z první trojčíslí typového čísl, npř. 511G nebo 514G. Obr. 6 X Obr. 3 P P Oznčování kluzných povrchů v typovém čísle: z první trojčíslí typu se doplní znk nebo P. Číslo bez znku oznčuje kluzný povrch bez úprv. 5.9 Zrážky vedení Obr. 7 X / Vedení Podpěry s omezením pohybu trubky kolmo k její ose (vzb typu GS nebo GS) se skládjí ze dvou částí: vlstní přivřovcí podpěry zrážek pevně spojených s nosnou konstrukcí nebo zákldovou deskou. Je možné použít tři provedení: zrážk s oszením typ 940, pro podpěry typů 510, 511, 514, 515, 564, 566, 581, 584. c/ Pevné body Vzby s omezením všech posuvů ntočení se provedou přivřením podpěry k ocelové konstrukci nebo zákldové desce. Přehled možných typů podpěr pro vzby FP je uveden v tbulce 5.1. Svr by měl být proveden jko uzvřený, jeho velikost je uveden v průvodní technické dokumentci zkázky. Obr. 4 Vedení nezdvižné 5.3

4 -podpěr typ 510 -podpěr typ 510 Krátká kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení pevné výšky (FIX) nebo stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 510 DS MS 1 DN DS , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 0, , , ,3 3 0, , ,3 3 1, , , ,3 3 1, , , ,3 3 1, , ,3 3 1, , , ,3 3 1, , , ,5 4 1, , ,5 4 2, , , ,5 4 2, , ,5 4 2, , ,5 4 2, , , ,5 4 2, , , ,5 4 2,6 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. motnost je uveden pro podpěry pevné výšky. FIX Fp (kn) 1 SD Fp (kn) m (kg) Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + 3,0 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 510 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 510P podpěr s teflonovou zákldnou 510G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 520 podpěr se dvěm ptkmi 2* 5.4

5 -podpěr typ 511 -podpěr typ 511 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení pevné výšky (FIX) nebo stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 511 DS MS DN DS FIX SD 1 1 Fp (kn) m (kg) ,0 2, , ,0 2, , ,0 2, ,0 2, , ,0 2, , ,0 2, ,0 4, , ,0 4, ,0 4, ,0 4, , ,0 4, , ,0 4, ,0 5, , ,0 5, , ,0 6, , ,0 6,6 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. motnost je uveden pro podpěry pevné výšky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + 3,0 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 511 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 511P podpěr s teflonovou zákldnou 511G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 521 podpěr se dvěm ptkmi 5.5

6 -podpěr typ 512 -podpěr typ 512 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení stndrdní výšky (SD). Je určen zejmén pro izolovná potrubí. S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 512 DS MS E DN DS E 1 (SD) m (kg) Fp (kn) ,0 3,1 2, , ,0 3,1 2, ,0 3,2 2, ,0 3,2 2, , ,0 3,2 2, , ,0 3,2 2, ,0 6,1 4, , ,0 6,0 4, , ,0 7,0 4, , ,0 7,1 4, , ,0 9,5 5, ,0 9,6 5, , ,0 10,5 5, , ,0 21,1 8, ,0 20,6 8, , ,0 21,2 8, ,0 20,8 8, ,0 27,2 10, ,0 29,5 10, ,0 28,9 10, ,0 30,7 10, , ,0 34,9 10,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 2 Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 512 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 512P podpěr s teflonovou zákldnou 512G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 5.6

7 -podpěr typ 513 -podpěr typ 513 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení pevné výšky (FIX) nebo stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 t C 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 513 DS MS DN DS C (FIX) 1 m (kg) Fp (kn) ,0 1,6 12, , ,0 1,6 12, ,0 1,6 12, ,0 1,6 12, , ,0 1,6 12, , ,0 1,6 12, ,0 2,8 12, , ,0 2,8 12, , ,0 2,8 12, , ,0 3,5 20, , ,0 3,5 20, ,0 3,5 20, , ,0 4,5 20, , ,0 8,5 30, ,0 8,5 30, , ,0 10,2 30, ,0 10,2 30, ,0 10,2 30, ,0 13,6 30, ,0 13,6 30, ,0 16,8 30, , ,0 16,8 30,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 513 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 513P podpěr s teflonovou zákldnou 513G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 5.7

8 -podpěr typ 514 -podpěr typ 514 Kluzná podpěr nebo podpěr omezující posuvy, provedení stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 1 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 514 DS MS C E DN DS C E (SD) m (kg) Fp (kn) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 514 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 514P podpěr s teflonovou zákldnou 514G podpěr se dvěm zrážkmi, poždovná rozteč X musí být uveden jko doplněk oznčení 5.8

9 -podpěr typ 515 -podpěr typ 515 Kluzná podpěr s jedním sedlem provedení stndrdní výšky (SD). S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 D yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 515 DS MS C DN DS C E (SD) m (kg) Fp (kn) , , , , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 2 Fx/Fp + Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 515 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 515P podpěr s teflonovou zákldnou 5.9

10 -podpěr typ 564 -podpěr typ 564 Přivřovcí kluzná nebo pevná podpěr pro vysoké ztížení. Možnost výškového seřízení při montáži - svr trubek. Rozsh výškového seřízení vzhledem k zdnému rozměru je +/-50mm pro DN /-100mm pro DN>350. Poždovnou jmenovitou výšku je možné uprvit v rozmezí +100mm od hodnoty uvedené v tbulce. S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 OD1 OD2 Od2 C yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 564 DS MS DN DS C (DJ) OD1 OD2 d2 m (kg) , , , , , , DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Fp (kn) Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 3 Fx/Fp + 3 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 564 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 5.10

11 Podpěr do oblouku typ 566 -podpěr typ 566 Kluzná nebo pevná podpěr pro střední ztížení, která se přivřuje pod trubkový oblouk o poloměrech 1 nebo 1,5 D do svislé osy. Jko kluzná podpěr musí být použit vrint 566 (vyvrcení trubky). Možnost výškového seřízení při montáži - svr trubek. Rozsh výškového seřízení vzhledem k zdnému rozměru je +/-50mm pro DN /- 100mm pro DN > 350. OD1 R S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 yp Průměr Mt. skup. Osová výšk 566 DS MS OD2 Od2 DN DS (DJ) OD1 OD2 d2 m (kg) Fp (kn) ,6 8, , ,6 8, ,6 8, ,6 8, , ,6 8, , ,6 8, ,5 16, , ,5 16, , ,8 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Přípustné ztížení v osttních směrech Pro výsledné ztížení vnějších sil musí být splněn podmínk celkového ztížení 3 Fx/ Fp + 3 Fy/Fp + Fz/Fp <= 1, kde Fx je síl v ose trubky Fy je vodorovná síl kolmá k ose trubky. složek Fx Fy se nezhrnují síly tření vzniklé působením Fz. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Vrinty provedení 566 podpěr s leštěnou nerezovou zákldnou 5.11

12 Přivřovcí oko typ Přivřovcí oko typ Pro připevnění táhl závěsu přímo n stěnu vodorovné trubky (typ 570) nebo do trubkového oblouku o poloměru R=1,5D (typ 571), v korozivním prostředí, npříkld pro venkovní potrubí. Rozměr E je možné přizpůsobit tloušťce izolce tk, by otvor pro čep byl 50mm nd povrchem izolce. Přípustné ztížení musí být prověřeno s ohledem n tloušťku stěny připojené trubky. E W Od1 S235JR skupin č. 1 P275N1 skupin č. 5 yp Průměr Mt. skupin Osová výšk 570 (571) DN MS DN l. izol. E W d Fp (kn) m (kg) ,0 0, ,5 0, ,7 1, ,1 1,

13 Sedlo typ 592 Sedlo typ 592 Kluzná nebo pevná podpěr pro vodorovné potrubí velkých dimenzí, podepření ve dvou bodech. Potrubí se n sedlo pokládá pojistí se proti posunu osmi přivřovcími zrážkmi. eploty v potrubí do 450 C. S235JR skupin č. 1 P265G skupin č x yp Průměr Mt. skupin 592 MS b C Rozměry (mm) DN C b Přípustné ztížení Stnovuje se vždy pro zdné rozměry potrubí prmetry tlku, teploty. 5.13

14 Přivřovcí čep typ 574 Přivřovcí čep typ 574 Pro připevnění svislé trubky k táhlu závěsu přes vidlici typ 842. rubkový čep je dodáván s obrobeným úkosem přivřuje se montážně svrem 1/2V jednou vrstvou koutového svru. Použitelné rozměry táhel jsou uvedeny v tbulce. Rozteč E je možné uprvit v intervlu +/-25% od jmenovité hodnoty. Přípustné ztížení musí být dále prověřeno s ohledem n tloušťku stěny připojené trubky. P235G skupin č. 2 D1 yp Průměr Mt. skupin Rozteč 574 DS MS E E t d2 DN DS E D1 t d2 m (kg) Fp (kn) ,9 2, ,7 1, , ,9 2, ,7 1, , ,9 2, ,7 1, ,7 3, ,2 2, , ,7 3, ,2 2, , ,3 3, ,0 4, ,3 3, ,1 4, , ,3 3, ,1 4, , ,4 7, , ,4 7, , , ,3 7, , , ,3 7, , ,0 10, , , ,9 10, , ,9 6, ,3 23, , ,9 6, ,6 22, , ,0 6, ,3 31, ,0 6, ,8 33, , ,3 6, ,6 37, , ,7 7, , ,7 7, , , ,3 7, ,3 7, ,3 7, ,1 6, ,1 6, ,1 6, , ,0 6, ,0 6, ,0 6,

15 pokrčování tbulky Přivřovcí čep 574 DN DS E D1 t d2 m (kg) Fp (kn) ,0 6, ,9 7, ,9 7, DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. Pro kontrolu únosnosti z vyšších teplot jiná mteriálová provedení se použijí vzthy: F pt,mg, kde korekční fktor se stnoví podle tbulky 5.4. Pro jiné rozteče E1 se pro přepočet použije vzth Fp1 = Fp E / E1. Ptk svislého potrubí typ 581 Kluzná podpěr pro připevnění svislé trubky koutovým svrem o velikosti. Svr musí být uzvřený. Ptky o rozměru musí ležet n pomocné konstrukci v celé ploše. Podpěru je pro zjištění polohy možné doplnit příložkmi vedení typ 940. S235JR skupin č. 2 E yp Průměr Mt. skupin Rozteč 581 DN MS E DN Е m (kg) Fp (kn) ,5 0,4 8, ,5 0,4 8, ,5 0,6 6, ,5 0,6 6, ,5 0,8 7, ,5 0,8 13, ,0 13, ,0 16, ,

16 Ptk svislého potrubí typ 584 Ptk svislého potrubí typ 584 Kluzná podpěr pro připevnění svislé trubky koutovým svrem o velikosti. Svr musí být uzvřený. Ptky o rozměru musí ležet n pomocné konstrukci v celé ploše. Podpěru je pro zjištění polohy možné doplnit příložkmi vedení typ 940. S235JR skupin č. 1 E yp Průměr Mt. skupin Rozteč 584 DS MS E DN DS Е m (kg) Fp (kn) ,5 5,5 19, , ,5 5,5 19, ,5 6,5 20, , ,5 6,6 22, , ,9 32, , ,8 35, ,2 40, , ,7 43, , ,7 68, ,7 71, , ,5 73, ,5 73, ,7 76, ,0 76, ,9 90, ,4 110, ,9 130,0 DN jmenovitá světlost, DS specifikovný rozměr, vnější průměr trubky. 5.16

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

Seznam - specifikace doplňkového materiálu

Seznam - specifikace doplňkového materiálu K LEMPÍŘSKÉ PRVKY K Klempířské prvky stndrd dle tbulek specifikce KA Klempířské prvky typické - nutno nkreslit okótovt PREFABRIKOVANÉ ŽLABOVÉ PRVKY L01 Prefbrikovné zteplené mezistřešní žlby - PUR L02

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 SPOJENÍ NOSIČE ČEPU S RÁMEM Nosič čepu je přišroubován k rámu průchozími šrouby. Poloha čepu nemusí být přesná. Díry pro šrouby volte podle jemné šroubů a a 1 b b 1 1 M 5 4 30

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití Video TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití www.boschsecuritysystems.cz u u u u u Pevná konstrukce Atraktivní vzhled Univerzální provedení Nastavitelná poloha

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více