GT NÁVOD K INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI"

Transkript

1 GT NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT je autoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro automobily, karavany, lodě a jiné. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem. K alarmu je možné připojit také až 12 rádiových senzorů (např. pro zajištění garáže, karavanu atd.) Systém může být ovládán originálním ovladačem vozidla nebo SMS zprávou. Tento systém bude informovat svého uživatele pomocí SMS zprávy o aktivaci alarmu, rychlostí vozidla (pokud se pohybuje) a lokalizací polohy vodidla. Sada obsahuje: - řídící jednotku GT sirénu GT CAN BUS aktivátor GT GPS anténu - GSM/GPRS anténu - kabeláž - dvoubarevnou kontrolu LED 2 UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ VE VOZIDLE 1. UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A AKTIVÁTORU Umístěte tyto komponenty na pobře skrytém a lehce nepřístupném místě. 2. GPS ANTÉNA - Nezkracujete, neprodlužujte, nelomte nebo nemačkejte kabel antény - Anténu umístěte horizontálně - Ukryjte anténu nejlépe v prostoru pro cestující: pod přístrojovou deskou, pod krytem za zadním oknem. Ujistěte se že není anténa stíněná kovovými částmi nebo že v případě umístění za čelní sklo není toto sklo pokovované. - V případě umístění antény vně vozidla ji umístěte pod plastové díly jako nárázníky nebo spoiler. - Dodržte minimální vzdálenost 1m od jakékoliv jiné antény (např. GSM, rádio nebo CB) Poznámka: Anténa nesmí být umístěna pod kovovými částmi. 1

2 3. GSM ANTÉNA - Umístěte tuto anténu v prostoru pro cestující (např. za sklo) nebo vně vozidla pod plastové díly jako nárazníky nebo spoiler. Ujistěte se, že není anténa v místě stínění - Nezkracujete, neprodlužujte, nelomte nebo nemačkejte kabel antény - Dodržte minimální vzdálenost 1m od jakékoliv jiné antény (např. GSM, rádio nebo CB) 4. S.O.S. TLAČÍTKO - Umístěte tlačítko na dobře přístupném místě z pozice řidiče. 1. KONTROLKA LED - Umístěte kontrolku LED na dobře viditelném místě z pozice řidiče a vně vozidla. 3 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: - Před započetím instalace odpojte záporný pól autobaterie. - Prvky alarm umístěte na místa uvedena v popisu výše. - Pájejte a izolujte všechny spoje HNĚDÝ vodič je negativním napájením alarmu. Připojte jej k negativnímu pólu autobaterie. ČERVENÝ vodič (pozitivní napájení +12V) připojte k pozitivnímu pólu autobaterie. Použijte pojistku 10A. UPOZORNĚNÍ: Pojistku 10A umístěte na dobře přístupné místo, aby byla dostupná pro aktivaci funkcí rychlý test a kódování dálkových ovladačů a rádiových senzorů. ŽLUTÝ vodič připojte ke spínanému vodiči spínací skříňky vozidla (+15/54), který je sepnutý i při startování. Zapojení proveďte tak, aby vodič zůstal pod napětím i když jsou přerušovací vodiče imobilizéru (vodiče BÍLÝ a ŠEDÝ) rozpojeny. Zkontrolujte, že je-li spínací skříňka vypnutá, není na tomto vodiči žádné napětí. UPOZORNĚNÍ: Tento vodič musí být vždy zapojený. Je to nutné pro dobíjení záložní baterie v alarmu. Vodiče BÍLÝ a ŠEDÝ jsou určeny první obvod blokování činnosti motoru. Přerušte vodič relé palivového čerpadla nebo cívky. Jeden konec přerušeného vodiče spojte s BÍLÝM vodičem a druhý konec s ŠEDÝM vodičem. (Maximální proudové zatížení 4A). - ŽLUTO/ČERNÝ vodič (negativní přerušovaný poplachový výstup max.80ma): Tento vodič můžete připojit na relé ovládající klakson. - BÍLO/ČERVENÝ vodič (pozitivní výstup pro sirénu): Zapojte jej k jednomu ze dvou černých vodičů sirény GT 843. UPOZORNĚNÍ: Jestliže nezapojíte tento vodič, tak ho musíte izolovat! - BÍLO/MODRÝ vodič zapojte jej k druhému vodiči sirény GT 843. RŮŽOVÝ vodič (pozitivní výstup při aktivovaném alarmu s maximálním proudovým zatížením 80mA). Zapojte k RŮŽOVÉMU vodiči přídavných senzorů (např. mikrovlnný nebo náklonný) ZELENO/ČERNÝ vodič (přídavný aktivační vstup): Zapojte k ZELENO/ČERNÉMU vodiči přídavných senzorů (např. mikrovlnný nebo náklonný) - BÍLO/ZELENÝ vodič je anténou pro dálkové ovladače a rádiové senzory. Nijak neupravujte tento vodič. 2

3 UPOZORNĚNÍ: - Vodiče ORANŽOVO/ZELENÝ a ORANŽOVO/HNĚDÝ musí být zapojeny k vodičů CAN BUS ve vozidle. Zapojení proveďte dle Technické příručky GT pro dané vodidlo. Vyžádejte si ji u dovozce. 4 SCHÉMA HLAVNÍHO ZAPOJENÍ 3

4 5 KONFIGURAČNÍ NASTAVENÍ AKTIVÁTORU CAN BUS UPOZORNĚNÍ - Konfigurační nastavení vozidla CAN BUS na aktivátoru GT936 (DIP spínač č.2) proveďte ještě před rychlým testem systému - Spínač č.1 DEAKTIVACE ALARMU KLÍČEM V ZÁMKU DVEŘÍ Přepněte spínač do polohy ON pokud chcete umožnit vypínání alarmu také klíčem v zámku dveří (toto lze pouze u vodidel vybavených touto funkcí). - Spínač č.2 KONFIGURAČNÍ NASTAVENÍ CAN BUS A AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ Procedura automatiké nastavení umožňuje automatické nastavení konfigurace CAN BUS pro vozidlo, do kterého je systém nainstalován. 1 Otevřete dveře řidiče, kapotu a kufr. 2 Zapněte spínací skříňku vozidla. 3 Přepněte spínač č.2 do polohy ON; kontrolka LED na aktivátoru začne svítit ČERVENĚ. 4 Vyčkejte až kontrolka LED na aktivátoru začne blikat ZELENĚ. 5 Vypněte spínací skříňku vozidla a vyjměte klíč. Zavřete řidičové dveře, kapotu a kufr. 6 Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém ovladači vozidla určené pro zamknutí dveří. Pro potvrzení správnosti operace kontrolka LED na aktivátoru začne svítit ČERVENĚ. 7 - Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém ovladači vozidla určené pro odemknutí dveří. Pro potvrzení správnosti operace kontrolka LED zhasne. 8 Přepněte spínač č.2 do polohy OFF pro vypnutí režimu automatické konfigurace CAN BUS. 9 Vyzkoušejte zapnout a vypnout systém originálním ovladačem vozidla pro kontrolu správného nastavení automatické konfigurace CAN BUS. 10 Jestliže systém pracuje správně dokončete instalaci. V opačném případě proces nastavení opakujte. Poznámka: Jestliže během automatické konfigurace kontrolka LED během svícení ZELENĚ zhasne je nutné přepnout spínač č.2 do polohy OFF a po té celý postup opakovat. B MANUÁLNÍ NASTAVENÍ 1 Odpojte aktivátor od napájení a přepněte DIP spínač č.2 do polohy ON. 2 Připojte aktivátor opět k napájení; kontrolka LED začne svítit ZELENĚ. 3 Přepněte DIP spínač č.2 do polohy OFF. 4 Kontrolka LED začne pomalu blikat ČERVENĚ pro indikaci čísla (*) pro nastavení vozidla (viz. Tabulka manuálního nastavení CAN BUS dodaná v balení alarmu pro příklad uvádíme vodidlo s ID = 46) 5 Když blikne kontrolka LED pošesté, přepněte DIP spínač č.1 do polohy ON pro potvrzení čísla 6;kontrolka LED zhasne (**). 6 Přepněte DIP spínač č.1 do polohy OFF. 7 - Kontrolka LED začne pomalu blikat ZELENĚ pro indikaci čísla pro nastavení vozidla (pro uváděný příklad ID = 46). 8 - Když blikne kontrolka LED počtvrté, přepněte DIP spínač č.1 do polohy ON pro potvrzení čísla 4. Kontrolka LED zhasne. 9 Přepněte DIP spínač č. 2 do polohy ON pro zapsání zvoleného čísla. Kontrolka LED začne svítit ZELENĚ pro potvrzení uložení nastavení Odpojte aktivátor od napájení a přepněte DIP spínače č.1 a č.2 do polohy OFF Připojte aktivátor opět k napájení a vyzkoušejte zapnout a vypnout systém originálním ovladačem vozidla pro kontrolu správného nastavení konfigurace CAN BUS. (*) POZNÁMKA 1: 10 bliknutí kontrolky LED odpovídá číslu 0 (**) POZNÁMKA 2: Pokud je identifikační číslo vozila v rozmezí čísel 1-9, tak přejděte z bodu 5 rovnou k bodu 9. 6 RYCHLÝ TEST Když je systém deaktivován, postupujte následovně: 1 Zapněte spínací skříňku vozidla. 2 Odpojte alarm od napájení (vyjměte pojistu 10A na červeném vodiči) a vyčkejte až začne kontrolka LED svítit ČERVĚNĚ. 3 Opětovně připojte alarm k napájení (vložte zpět pojistku 10A na červeném vodiči) a vyčkejte až kontrolka LED zhasne. 4 Zapněte a ihnet vypněte spínací skříňku vozidla 2x a nechte v klíč v poloze vypnuto (dodržte 1 sekudové intervaly); vyčkejte až kontrolka LED začne svítit ZELENĚ (na 5 sekund) a alarm jednou dlouze pípne (je-li nainstalovaná siréna). 5 Zkontrolujte funkčnost ativačních vstupů, přičemž dodržte maximální prodlevu 1 minuta mezi testy jednotlivých vstupů. Při každém podnětu pro poplach kontrolka LED blikne ZELENĚ viz. tabulka uvedená níže. UPOZORNĚNÍ: Pokud nezpůsobíte podnět pro poplach během 1 minuty od posledního testu bude funkce rychlý test automaticky ukončena. Pro potvrzení ukončení testu kontrolka LED začne svítit ZELENĚ na dobu 5 sekund a alarm jednou dlouze pípne (je-li nainstalovaná siréna). 4

5 7 TEST SIGNÁLU GSM/GPS Kontrolkou LED lze vyzkoušet přítomnost signálu GSM a GPS. Vozidlo nacházen na venkovním prostoru, aby bylo možné přijmout satelitní signál. Test pak proveďte následovně: 1 Tapněte a ihnet vypněte spínací skříňku vozidla. 2 Vyčkejte 15 sekund. Je-li přítomen GSM signál, tak kontrolka LED bude blikat ZELENĚ po dobu 2 sekund a potom je-li přítomen GPS signál, tak kontrolka LED bude blikat ČRVENĚNĚ po dobu 2 sekund. V případě absence signálu nebude kontrolka Led blikat. V takovémto případě zkontrolujte zapojení antény a její pozici. 8 KÓDOVÁNÍ NOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ A RÁDIOVÝCH SENZORŮ UPOZORNĚNÍ - Systém umožňuje dvě procedury kódování A a B. Procedura A vymaže při kódováni nového dálkového ovladače včechny již nakódované ovladače. Procedura B pouze nakóduje nové dálkové ovladače a rádiové senzory. - Systém umožňuje nakódovat až 8 dálkových ovladačů nebo elektronických klíčů a až 12 rádiových senzorů. - Jestliže budete kódovat jeden dálkový ovladač /rádiový senzor a bude-li již kapacita paměti alarmu plná, alarm vydá chybové hlášení kontrolkou LED a to tak, že 4x rychle blikne a siréna (jeli instalovaná) 4x rychle pípne. - Jestliže budete kódovat jeden dálkový ovladač /rádiový senzor podruhé alarm vydá chybové hlášení zhasnutím kontrolky LED na 2 sekundy PROCEDURA A Kódování s vymazáním dálkových ovladačů 1A Když je systém deaktivován zapněte spínací skříňku vozidla. 2A Odpojte alarm od napájení (vyjměte pojistu 10A na červeném vodiči) a vyčkejte až začne kontrolka LED svítit ČERVĚNĚ. 3A Opětovně připojte alarm k napájení (vložte zpět pojistku 10A na červeném vodiči) a vyčkejte až kontrolka LED zhasne. 4A Zapněte a ihnet vypněte spínací skříňku vozidla 4x a nechte v klíč v poloze vypnuto (dodržte 1 sekudové intervaly); vyčkejte až kontrolka LED začne svítit ČERVENĚ a alarm jednou dlouze pípne (je-li nainstalovaná siréna). 5A UPOZORNĚNÍ: Nakódování prvního dálkového ovladače vymaže všechny ostatní již nakódované dálkové ovladače, proto musí být všechy dálkové ovladače, které chcete používat znovu nakódovat. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači (viz. Poznámka 1) nebo tlačítko určené pro kódování na rádiovém senzoru. Pro potvrzení správného nakódování dálkového ovladače kontrolka LED blikne ZELENĚ (na 2 skundy); pro potvrzení správného nakódování rádiového senzoru kontrolka LED blikne 3x ZELENĚ. Nakonec začne svítit kontrolka LED červeně a systém je připraven k dalšímu kódování. 6A Pro vypnutí funkce kódování vypněte a znovu zapněte spínací skříňku vozidla 2x. Kontrolka LED zhasne a siréna (je-li instalovaná) dlouze pípne. Potom vypněte spínací skříňku. PROCEDURA B Kódování dalších dálkových ovladačů a rádiových senzorů 1B - Když je systém deaktivován zapněte spínací skříňku vozidla a během 5-ti sekund začtěte tisknout tlačítko na dálkovém ovladači, který je již naprogramován 8x zasebou (viz. Poznámka 1). Systém potvrdí každý příjem signálu z ovladače krátkým ČEVENÝM bliknutím kontrolky LED. Pro potvrzení zapnutí funkce kódování začne kontrolka LED svítit ČERVENĚ a siréna (je-li instalovaná) dlouze pípne. 2B - Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači (viz. Poznámka 1) nebo tlačítko určené pro kódování na rádiovém senzoru. Pro potvrzení správného nakódování dálkového ovladače kontrolka LED blikne ZELENĚ (na 2 skundy); pro potvrzení správného nakódování rádiového senzoru kontrolka LED blikne 3x ZELENĚ. Nakonec začne svítit kontrolka LED červeně a systém je připraven k dalšímu kódování. 3B Pro vypnutí funkce kódování vypněte a znovu zapněte spínací skříňku vozidla 2x. Kontrolka LED zhasne a siréna (je-li instalovaná) dlouze pípne. Potom vypněte spínací skříňku. Poznámka 1: Tlačítko OFF pro GT889, tlačítko ON/OFF pro GT883 a tlačítko B pro GT884 VYMAZÁNÍ RÁDIOVÉHO SENZORU 1 Aktivujte funkci kódování (viz. body 1A, 2A, 3A a 4A). 2 Zapněte a vypněte spínací skříňku vozidla 2x a nechte klíč v poloze vypnuto pro zrušení této funkce. Kontrolka LED zhasne a siréna (je-li instalovaná) dlouze pípne. 3 Během 10-sekund od vypnutí funkce kódování stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači (např. GT889). Pro potvrzení vymazání všech rádiových senzorů kontrolka LED 3x rychle blikne ČERVENĚ a sirénaá (je-li instalovaná) 3x rychle pípne. 9 AKTIVACE TELEMATICKÉHO SERVISU - Aktivaci telematického servisu můžete provést FAXEM nebo na WEBU (www.gtalarm.it). Během aktivace musí být řídící jednotka v dobrém dosahu GSM/GPRS signálu pro přenos dat (viz. kapitola 7). Pro aktivaci postupujte dle návodu obsaženému v balení alarmu. - Aktivace FAXEM Vyplňte aktivační formulář a zašlete jej faxem do firmy GETRONIC S.r.l. - Aktivace na WEBU Na stránkách klikněte na tlačítko TELEMATIC SERVICES a postupujte dle instrukcí. 5

6 10 IDENTIFIKACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY Identifikační údaje řídící jednotky naleznete na štítku řídící jednotky a štítku dodaném v balení alarmu. UPOZORNĚNÍ Nalepte štítek obsažený v balení alarmu na určené místo na návodu k obsluze a ten dobře uschovejte. 11 INFORMACE O PRODUKTU Funkce systému je v souladu s legislativou dekretu 151, ze dne 25. července 2005 splňuje direktivy 2002/95/EC, 2002/96/EC A 2003/108/EC s omezením při použití nebezpečných materiálů v elektrické a elektronické výbavě takto: 12 TECHNICKÁ DATA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA GT 990: Napájení: 9-15 VDC - Pracovní teplota: -40 o C / +85 o C - Napájecí proud při deaktivaci: <15mA (jednu hodinu, když je vypnutá spínací skříňka) - Napájecí proud při aktivaci: <17mA (jednu hodinu po zapnutí alarmu) - Napájecí proud při SLEEP módu: <1mA Maximální zatížení relé imobilizéru: Maximální zatížení pozitivního výstupu při aktivovaném alarmu: <25mA Aktivační zpoždění: 60sekud pro všechny senzory Poplachový cyklus: 28s Prodleva mezi poplachovými cykly: 5s Rozměry: 75x95x30mm Váha: 150g - Vysílací frekvence: 868 MHz TELEFON: E-GSM: 900/1800 MHz GPRS: Class 10 GPS přijímač: 16 kanálů Antény: 2 s RF konektorem pro GSM/GPRS a GPS Certifikáty: celosvětový v souladu R&TTE (Radio a Telecomunication Terminal Equipement), GCF (Global Certifivation Forum) a Automotive Environmental (teplota, vlhkost, vibrace atd.) Výhradní dovozce do ČR a SR: GT ALARM CZ Hukvaldy Frýdek-Místek tel , fax Technická pomoc na tel.:

7 GT NÁVOD K OBSLUZE 1 POPIS GT je autoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro automobily, karavany, lodě a jiné s palubní sítí 12V. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem. K alarmu je možné připojit také až 12 rádiových senzorů (např. pro zajištění garáže, karavanu atd.) Systém může být ovládán originálním ovladačem vozidla nebo SMS zprávou. Tento systém bude informovat svého uživatele pomocí SMS zprávy o aktivaci alarmu, rychlostí vozidla (pokud se pohybuje) a lokalizací polohy vodidla. Tento systém Vám poskytuje vlastní kontrolu nad vozidlem bez paušálních poplatků. GT SAT OSOBNÍ SERVIS Samoobslužný servis. Sytém je navržený tak, abyste mohli mít neustálou vlastní kontrolu nad svým vozidlem. Systém tak můžete obsluhovat pomocí SMS zpráv nebo přes internetové stránky Služba bude aktivována po vyplnění a zaslání žádosti o aktivaci a nabitím kreditu pomocí dobíjecího kupónu Ricarica Servizi Telematici GT Autoalarm Card který zahrnuje 30 kteditů. Potom obržíte uvítací SMS zprávu, v níž bude uvedeno vaše uživalelské jméno a heslo pro přístup na GT WEB servis (www.gtalarm.it). Systém umožňuje ovládání pomocí SMS zpráv: - Aktivace a deaktivace systému - Aktivace poplachu - Lokalizace vozidla - Aktivace a deaktivace imobilizéru (aktivace je v souladu s CE Systém umožňuje následující servis přez WEB: - Lokalizace motocyklu na internetové mapě - Funkce Ochrana parkování (aktivace nebo deaktivace této funkce) - Historie provozu Start a Stop (Kniha jízd) Za každý váš požadavek zaplatíte 1 kredit. - Instalací GT997 (dodávka včetně datové SIM karty) je možné přijímat informace a zasílat povely do vašeho motocyklu pomocí SMS zpráv nebo prostřednictvím WEBu. - V případě narušení vašeho motocyklu systém zašle SMS zprávu na telefonní čísla zapsaná do aktivačního formuláře (možno změnit). Zpráva bude obsahovat Indikaci vašeho motocyklu, datum a čas, příčinu poplachu, rychlost (pokud se motocykl pohybuje), polohu motocyklu (ulici, město a zeměpisné souřadnice) a stav Vašeho kreditu. 7

8 - Z mobilního telefonu (maximálně 3) je možné zasílat ovládací SMS zprávy pro aktivaci a deaktivace imobilizéru (aktivace je v souladu s CE standardy). - Systém je podřízen roční obnově. Obnova zahrnuje 30 nových kreditů pro komunikaci se systémem, které navýší Váš dosavadní kredit. Jestliže je kredit před vyčerpáním, je možné zakoupit dobíjecí kupón Ricarica Servizi Telematici GT Autoalarm Card který zahrnuje 30 kteditů. O vyčerpání kreditů budete informování SMS zprávou. 2 AKTIVÁTOR/GT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (volitelné) Aktivátory/dálkové ovladače s plovoucím kódem a jejich vysílací frekvence mhz jsou v souladu s evropskými standarty. 3-tlačítkový multifunkční dálkový ovladač - Tlačítko ON = Aktivace systému - Tlačítko OFF = Deaktivace systému - Tlačítko PANIKA/S.O.S. = Pokud je systém aktivován, stisknutí tohoto tlačítka spustí sirénu na dobu 30 sekund; Opětovné stisknutí tohoto tlačítka během této doby sysrénu vypne. Pokud je systém deaktivován stisknutí tohoto tlačítka je zaslána nouzová SMS zpráva; pro vypnutí odeslání zprávy je nutno stisknout toto tlačítko opětovne během 10-ti sekund. 5-ti tlačítkový dálkový ovladač s bezpečnostním kódem (klávesnice) - Tlačítko ON-OFF = Aktivace a deaktivace systému - Tlačítko 1,2,3 a 4 = zadání bezpečnostního kódu DŮLEŽITÉ: Předtím, než provedete aktivace nebo deaktivaci systému je nutné klávesnici odblokovat stiskutím tlačítka ON-OFF a ihnet poté tlačítka č.4. POZNÁMKA: 1-tlačítkový dálkový ovladač s funkcí LINK - automatické ovládání - Tlačítko B = Stiskněte pro nouzovou deaktivaci systému; tímto tlačítkem není možné systém aktivovat. - Spínač A = přepněte do polohy ON pro aktivaci funkce LINK automatické ovládání (pro potvrzení blikne LED); přepněte do polohy OFF pro deaktivaci funkce LINK (např. na palubě letadla, v nemocnici atd.) UPOZORNĚNÍ: Dálkový ovladač GT884 má uvnitř piezo-elektický senzor, který udržuje funkci LINK aktivní. Jestliže senzor nedetekuje žádné vibrace více jak 2 minuty, funkce bude dočasně vypnuta pro úsporu napájecí baterie. 2.1 GT 883: ZMĚNA PŘÍSTUPOVÉHO KÓDU (volitelné) 1 Stiskněte a držte tlačítko ON-OFF 2 Během dvou sekund stiskněte tlačítko 4. Tímto odblokujete klávesnici, což bud potvrzeno krátkám bliknutím LED. 3 Zadejte stávající kód (z výroby je nastaven: ) třikrát po sobě aniž byste stiskli tlačítko ON/OFF. Mezi zadáváním kódů (podruhé nebo potřetí) nesmí být delší časový odstup větší než 10 sekund po předchozím zadání, kontrolka LED bude konstantně svítit. 4 Zadejte nový přístupový kód (např ): při každém stisknutí tlačítka kontrolka LED krátce zhasne. Po zadání pátého čísla kódu kontrolka LED zhasne na 1 sekundu. 5 Zadejte nový přístupový kód ještě jednou. Jestliže operace proběhla v pořádku, kontrolka LED zhasne. V opačném případě kontrolka LED třikrát blikne a zůstane uložený předchozí kód. Poznámka 1: V případě, že uděláte chybu, LED třikrát blikne a v dálkovém ovladači zůstane uložen původní kód. V tomto případě postupujte znovu od bodu 3. Poznámka 2: V případě, že dálkový ovladač signalizuje slabou baterii, není možné kód změnit. 2.2 GT 884: AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ FUNKCE LINK (volitelné) Jestliže je systém aktivován originálním dálkovým ovladačem nebo jiným ovladačem GT než GT884 (GT883 nebo GT889) je funkce automatického ovládání blokována, pro aktivaci funkce postupujte následovně: A KDYŽ JE SYSTÉM DEAKTIVOVÁN 1 Posaďte se na místo řidiče 2 Přepněte na dálkovém ovladači GT884 mikrospínač A do polohy ON 3 Zapněte spínací skříňku vozidla a nechte zapnutou na dobu 15 sekund pro automatické zapsání funkce LINK. B KDYŽ JE SYSTÉM AKTIVOVÁN 1 Otevřete dveře řidiče řidiče, bude vyvolán poplach 2 Posaďte se na místo řidiče 3 Přepněte na dálkovém ovladači GT884 mikrospínač A do polohy ON 4 Zapněte spínací skříňku vozidla a vyčkejte až se alarm automaticky deaktivuje UPOZORNĚNÍ: S nahraným dálkovým ovladačem GT884 je aktivována funkce PROTI-ÚNOS (viz. Kapitola 8) 8

9 2.3 SIGNALIZACE VYBITÍ BATERIE OVLADAČE - GT889, GT883 a GT884 s manuálním ovládáním: při každém stisknutí jakéhokoliv tlačítka bude kontrolka LED 2 sekundy konstantně svítit. Po 50-ti vysílání dálkového ovladače nebude již možné tímto ovladačem ovládat alarm. V tomto stavu kontrolka LED každých 15 sekund dvakrát blikne. Po výměně baterie tento signál zmizí. Poznámka: pokud se vybije baterie v dálkovém ovladači GT 883 není možné kód změnit. Dálkový GT884 ovladač s automatickým ovládáním: kontrolka LED bude konstantně svítit 2 sekundy vždy při každém automatickém vysílání. UPOZORNĚNÍ: pro správnou funkci dálkového ovladače vyměňte baterii co nejdříve. 3 AKTIVACE SYSTÉMU UPOZORNĚNÍ: - Při aktivaci systému siréna jednou pípne a kontrolka LED začne svítit červeně na dobu 60 sekund. Po této době siréna bípne dvoutónově a kontrolka LED začne červeně blika pro potvrzení, že se systém nachází ve stavu střežení vozidla. - Jestliže je systém aktivován dálkovým ovladačem GT883, GT884 nebo originálním dálkovým ovladačem vozidla je před poplachem vyvolán před-poplachový signál po dobu 20 sekund. - V případě nouze je možné alarm aktivovat pomocí SMS zprávy (viz. Kapitola 12) - AKTIVACE dálkovým ovladačem GT889 (volitelné) Pro aktivaci systému stiskněte tlačítko ON. - AKTIVACE dálkovým ovladačem GT883 (volitelné) UPOZORNĚNÍ: pro nežádoucí zadání špatného bezpečnostního kódu se klávesnice na dálkovém ovladači GT883 automaticky uzamkne 10 sekund po posledním stisku jakéhokoliv tlačítka. 1 - Pro aktivaci systému stiskněte a držte tlačítko ON/OFF. 2 Během 2 sekund stiskněte a držte tlačítko 4, LED na dálkovém ovladači krátce blikne pro potvrzení odblokování klácvesnice. 3 Stiskněte opětovně tlačítko ON/OFF pro aktivaci systému. - AKTIVACE dálkovým ovladačem GT884 s funkcí automatického ovládání LINK (volitelné) DŮLEŽITÉ: Pro automatickou aktivaci systému je nutné, aby byl ovladač nakódován a automatický signál nahrán. Pro aktivaci systému se vzdalte od vozidla (cca 50m v závislosti na umístění řídící jednotky ve vozidle a šíření rádiového signálu) UPOZORNĚNÍ: Jestliže je systém aktivován originálním dálkovým ovladačem nebo jiným ovladačem GT než GT884 (GT883 nebo GT889) je funkce automatického ovládání blokována, pro aktivaci funkce postupujte dle bodu AKTIVACE originálním dálkovým ovladačem vozidla Pro aktivaci systému stiskněte tlačítko určené pro zamknutí dveří vozidla. AKTIVACE S DOČASNÝM ODPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH SENZORŮ (ULTRAZVUKOVÉHO, NÁKLONNÉHO, RÁDIOVÉHO INFRAČERVENÉHO NEBO JINÉHO SENZORU) Použitím klíče ve spínací skříňce Pro dočasné vypnutí přídavných senzorů postupujte následovně: - zapněte a vypněte dvakrát po sobě spínací kříňku vozidla. LED kontrolka alarmu začne pomalu blikat ZELENĚ na jednu minutu. - aktivujte alarm dálkovým ovladačem GT nebo originálním ovladačem vozidla. LED kontrolka alarmu začne svítit ČERVENĚ a siréna jednou pípne pro potvrzení aktivace bez přídavných senzorů. Při deaktivaci alarmu je funkce dočasné aktivace zrušena. Poznámka: přídavné senzory budou automaticky opětovně aktivovány při další aktivaci. Použitím dálkového ovladače GT Stiskněte tlačítko ON. Kontrolka LED začne svítit ČERVENĚ a siréna jednou pípne. 2 Během 5-tisekund stiskněte opětovně tlačítko ON. Siréna pípne podruhé pro potvrzení odpojení přídavných senzorů. Poznámka: přídavné senzory budou automaticky opětovně aktivovány při další aktivaci. 4 DEAKTIVACE SYSTÉMU UPOZORNĚNÍ: - Při deaktivaci systému siréna dvakrát pípne a kontrolka LED zhasne. - Jestliže byl během doby aktivace systému vyvolán poplach, siréna při deaktivaci pípne čtyřikrát. - V případě nouze je možné alarm deaktivovat pomocí SMS zprávy (viz. Kapitola 12) - Když je systém deaktivován, tak případě garážování delším než 5 dní se alarm přepne do úsporného režimu SLEEP MODE. Pro vypnutí tohoto režimu je nutné zapnout spínací skříňku vozidla. - DEAKTIVACE dálkovým ovladačem GT889 (volitelné) Pro deaktivaci systému stiskněte tlačítko OFF. - DEAKTIVACE dálkovým ovladačem GT883 (volitelné) 9

10 UPOZORNĚNÍ: pro nežádoucí zadání špatného bezpečnostního kódu se klávesnice na dálkovém ovladači GT883 automaticky uzamkne 10 sekund po posledním stisku jakéhokoliv tlačítka. 1 - Pro deaktivaci systému stiskněte a držte tlačítko ON/OFF. 2 Během 2 sekund stiskněte a držte tlačítko 4, LED na dálkovém ovladači krátce blikne pro potvrzení odblokování klácvesnice. 3 Zadejte bezpečnostní kód (z výroby ). Každé stisknutí tlačítka bude signalizováno rozsvícením kontroly LED. 3 Stiskněte opětovně tlačítko ON/OFF pro deaktivaci systému. Poznámka 1: V případě, že uděláte chybu, LED třikrát blikne. Proto opakujte proceduru. UPOZORNĚNÍ: Pokud zadáte bezpečnostní kód 3x špatně, bude ovladač blokován na 20 minut. Tento stav bude signalizován blikáním kontrolky LED. Po této časové prodelevě bude opět možné ovladač standardne používat. - DEAKTIVACE dálkovým ovladačem GT884 s funkcí automatického ovládání LINK (volitelné) DŮLEŽITÉ: Pro automatickou aktivaci systému je nutné, aby byl ovladač nakódován a automatický signál nahrán. Deaktivaci systému nastane dle níže uvedených podmínek: 1 Systém se nachází v aktivním stavu (kontrolka LED bliká červeně) Otevřete dveře vozidla a zapněte spínací skříňku, systém vydá před-poplachový signál (pípání sirény na 20 sekund) a kontrolka LED začne svítit konstantně. Systém se automaticky deaktivuje a kontrolka LED zhasne. POZNÁMKA: Jestliže je systém aktivován dálkovým ovladačem GT889, tak je poplach vyvolán okamžitě, bez předpoplachového signálu. 2 Systém se nachází v neutrálním stavu (kontrolka LED svítí konstantně červeně) Otevřete dveře vozidla a zapněte spínací skříňku, systém se automaticky deaktivuje a kontrolka LED zhasne. UPOZORNĚNÍ: V ojedinělých případech, je možné systém deaktivovat také manuálně stisknutím tlačítka B na dálkovém ovladači GT884 (např. když je baterie v ovladači slabá nebo je mikrospínač A v poloze OFF nebo chcete-li se vyhnou předpoplachovému signálu. - DEAKTIVACE originálním dálkovým ovladačem vozidla Pro deaktivaci systému stiskněte tlačítko určené pro odemknutí dveří vozidla. 5 FUNKCE PANIKA (Pouze s ovladačem GT889) Tato funkce je aktivní pouze pokud je systém aktivován a pouze ve stavu střežení (kontrolka LED bliká červěně). Jestliže tuto funkci aktivujete bude vyvolán poplach na dobu 30 sekund (houká siréna nebo troubí klakson) 1 Pro aktivaci funkce panika stiskněte tlačítko S na dálkovém ovladači. 2 Pro deaktivaci této funkce dříve než uplyne 30 sekund stiskněte tlačítko S podruhé. 6 FUNKCE BLOKOVÁNÍ MOTORU Tato funkce být aktovována nebo deaktivována odesláním SMS zprávy (viz. Kopitola 12) Obržením SMS zprávy systém zamezí nastartování vozidla. Systém signalizuje aktivaci blokování motoru následovně: - Když je systém aktivován: Kontrolka LED svítí po dobu 60 sekund ČERVENĚ a potom začne blikat ZELENĚ (stav střežení). - Když je systém deaktivován: Kontrolka LED bude svítit konstantně ZELENĚ během pokusu o nastartování vozidla. V souladu s evropskými normami nemůže být blokovaný okruh rozpojen během jízdy (když je zapnutá spínací skříňka). Opětové odblokování motoru je možné zasláním SMS zprávy nebo (v případě nepřítomnosti GSM sibnálu) dálkovým ovladačem GT. 7 FUNKCE S.O.S. VOLÁNÍ V případě aktivace funkce S.O.S. volání bude zaslána nouzová zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). UPOZORNĚNÍ: tato funkce může být aktivována dálkovým ovladačem GT889 nebo nouzovým tlačítkem GT934 a to pouze v případě, že je alarm aktivován. - JAK SE TATO FUNCE AKTIVUJE Použitím dálkového ovladače GT889 1 Stiskněte tlačítko S, kontrolka LED začne svítit ČERVENĚ na dobu 4 sekund a siréna 5x pípne pro potvrzení aktivace této funkce. 2 Následné blikání kontrolky LED ZELENĚ potvrzuje, že žádost o nouzové volání bylo odesláno (SMS). POZNÁMKA: Pro zrušení žádosti opětovně stiskněte tlačítko S během 10-ti sekund. Pro potvrzení operace kontrolka LED začne svítit ČERVENĚ na dobu 4 sekund. Použitím S.O.S. tlačítka GT934 1 Stiskněte a držte tlačítko na dobu 10 sekund, kontrolka LED dvakrát blikne ZELENĚ a siréna 5x pípne pro potvrzení aktivace této funkce. 10

11 2 - Následné blikání kontrolky LED ZELENĚ potvrzuje, že žádost o nouzové volání bylo odesláno (SMS). POZNÁMKA: Pro zrušení žádosti opětovně stiskněte S.O.S. tlačítko během 10-ti sekund. 8 FUNKCE PROTI-ÚNOS (Pouze s ovladačem GT884) Aktivace této funkce umožňuje zaslání zprávy o krádeži vozidla na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). DŮLEŽITÉ: Aby funkce proti-únost pracovala musí být na dálkovém ovladači GT884 zapnutá funkce automatického vysílání LINK (mikropřepínač A v poloze ON ) a musíte jej mít u sebe (např. v kapse). Funkce se aktivuje automaticky následovně: 1 Jestliže má vozidlo ztapnutou spínací skříňku a rychle se vzdálí od majitele, který má u sebe ovladač GT884, tak se funkce proti-únost automaticky aktivuje za 2 minuty. 2 Systém automaticky vyšle SMS zprávu na zvolené telefonní číslo. Pro potvrzení zprávy kontrolka LED dvakrát blikne ZELENĚ. Deaktivuje funkce: Zapněte spínací skříňku vozidla, systém se deaktivuje automaticky po obdržení signálu LINK z dálkového ovladače GT884. UPOZOZNĚNÍ: Jestliže se uživatel s dálkovým ovladačem GT884 vzdálí od vozidla se zapnutou spínací skříňkou na více jak dvě minuty na vzdálenost více jak 50m bude funce také aktivována. Tomuto se vyhnete pokud před opuštěním vozidla vypnete spínací skříňku. 9 FUNKCE SERVIS Funkce SERVIS musí být aktivoivána když chcete vozidlo nechat v garáži nebo v servisu např. za účelem údržby. V režimu SERVIS alarm reaguje pouze na odpojení vodičů. Tato vunkce může být aktivována dálkovým ovladačem GT883, GT884 nebo pomocí SMS zprávy. UPOZORNĚNÍ: - Aktivace této funkce pomocí SMS; jestliže je systém aktivovaný, tak se automaticky deaktivuje. - V případě, že je funkce blokace motoru aktivovaná bude v případě zapnutí funkce SERVIS deaktivovaná. - Pro aktivaci funkce SMS zprávou postupujte dle odstavce 12 JAK SE FUNKCE AKTIVUJE - Dálkovým ovladačem GT884 (volitelný) v režimu automatického ovládání LINK 1 Když je systém deaktivován (kontrolka LED nesvítí), zapněte spínací skříňku vozidla a stiskněte tlačítko B na dálkovém ovladači. Kontrolka LED začne siglalizovat sekvenci blikání ČERVENÉ a ZELÉNÉ barvy pro potvrzení aktivace funkce. - Dálkovým ovladačem GT883 (volitelný) 1 Když je systém deaktivován (kontrolka LED nesvítí), zapněte spínací skříňku vozidla 2 Odblokujte klávesnici na dálkovém ovladači 3 Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Kontrolka LED začne siglalizovat sekvenci blikání ČERVENÉ a ZELÉNÉ barvy pro potvrzení aktivace funkce. JAK SE FUNKCE DEAKTIVUJE - Dálkovým ovladačem GT884 (volitelný) v režimu automatického ovládání LINK 1 Zapněte spínací skříňku vozidla a stiskněte tlačítko B na dálkovém ovladači. Kontrolka LED zhasne pro potvrzení vypnutí funkce. - Dálkovým ovladačem GT883 (volitelný) 1 Zapněte spínací skříňku vozidla 2 Odblokujte klávesnici na dálkovém ovladači 3 Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Kontrolka LED zhasne pro potvrzení vypnutí funkce. 10 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS A KOMUNIKACE UPOZORNĚNÍ: - Když je systém aktivován a je udána příčina pro spuštění poplachu bude houkat siréna na dobu 30 sekund (pokud je instalována). Viz. TABULKA OVLÁDÁNÍ A KOMUNIKACE. - Když je systém aktivován a příčina poplachu přetrvává (např. otevřené dveře), bude se poplachový cyklus opakovat pětkrát, zpráva SMS bude však odeslána pouze jednou. - Jestliže je systém aktivován originálním dálkovým ovladačem vozidla, ovladačem GT884 nebo autoalarmem GT, bude před poplachovým cyklem vyvolán před-poplachový signál na dobu 20 sekund (pokud je siréna instalována). - NÁRAZ - Jestliže je k systému připojen nárazový senzor bude reagovat na silný náraz vozidla. Při aktivaci senzoru bude odeslána SMS zpráva a telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Jestliže je systém aktivován bude SMS zpráva odeslána jako ALARM!, jestliže je systém deaktivován bude SMS zpráva odeslána jako UDÁLOST!. - S.O.S. - Funkce S.O.S. může být použita v případě nouze (např. náhlého onemocnění) a umožňuje zaslání zprávy SMS o pomoc na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Zpráva SMS bude obdržena jako UDÁLOST! a zaslána pouze když je alarm deaktivován. 11

12 - OCHRANA PARKOVÁNÍ - Tato funkce může být aktivována přez TELEMATIC SERVICES na webových stránkách. Tato funkce je standardně deaktivována. Tato funkce pracuje automaticky vždy, když zaparkujete vozidlo a aktivujete systém. Kolem vozidla je vytvořen virtuální kruhová plocha. Pokud vozidlo tuto plocho opustí a spínací skříňka je vypnutá zašle systém SMS zprávu na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Zpráva SMS bude odeslána jako ALARM! jeli systém aktivová nebo deaktivován. - POKLES KAPACITY BATERIE VOZIDLA - Pokud poklesne kapacita baterie vozidla pod 10V bude odeslána SMS zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Poznámka: prověřte baterii v profesionální servisu co nejdříve. Zpráva SMS bude obdržena jako UDÁLOST! a zaslána pouze když je alarm deaktivován. - PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ - V případě, že je odpojena autobaterie nebo přerušeno napánení systému bude zaslána SMS zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Jestliže je systém aktivován bude SMS zpráva odeslána jako ALARM!, jestliže je systém deaktivován bude SMS zpráva odeslána jako UDÁLOST!. - RÁDIOVÉ SENZORY - V případě, že alarm obdrží zprávu o narušení z rádiového senzoru bude zaslána SMS zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Zpráva SMS bude odeslána jako ALARM!. - POKLES KAPACITY BATERIE RÁDIOVÉHO SENZORU - Pokud poklesne kapacita baterie rádiového senzoru bude odeslána SMS zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Jestliže je systém aktivován bude SMS zpráva odeslána jako ALARM!, jestliže je systém deaktivován bude SMS zpráva odeslána jako UDÁLOST!. - HLÍDÁNÍ VSTUPŮ - V případě, že dojde k otevření nekterého vstupu (dveře, kapota nebo kufr) bude zaslána SMS zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Zpráva SMS bude odeslána jako ALARM!. - STARTOVÁNÍ - V případě, že dojde k zapnutí spínací skříňky bude zaslána SMS zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Zpráva SMS bude odeslána jako ALARM!. - PŘÍDAVNÉ SENZORY - V případě, že alarm obdrží impuls z přídavného senzoru bude zaslána SMS zpráva na telefonní čísla zapsané na GT SAT OSOBNÍM servisu (číslo, které jste uvedli na aktivačním formuláři). Zpráva SMS bude odeslána jako ALARM!. 12

13 11 UVÍTACÍ ZPRÁVA Když bude vaš systém aktivován v GT SAT OSOBNÍM servisu, obržíte uvítací SMS zprávu za Váš mobilní telefon, která bude obsahovat vaše přihlašovací jméno (UserID) a heslo (Password) nutné pro obsluhu systému. HESLO (Password) budete používat při složení stránkách SMS zprávy pro ovládání systému přez Telematic servis na webových Uživatelské jméno (UserID) je používáno společně s heslem pro ovládání systému přez Telematic servis na webových stránkách Příklad uvítací zprávy: 12 OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS ZPRÁV Jestliže máte předplacený Samoobslužný servis v GT Telematickém servisu (GT SAT OSOBNÍ servis) můžete alarm ovládat pomocí SMS zpráv. Zůstatkový kredit uvidíte na všech obdržených zprávách (poplach, chybová hlášení a přehledu událostí). Jeden kredit je odepsán za každý poplach, chybové hlášení nebo přehledu událostí a počet kreditů závisí na počtu telefonních čísel, na které je hlášení zasláno (dle vašeho požadavku). Kredit je také odepsán za každou ovládací SMS zprávu. Systém vás předem upozorní na blížící se vyčerpání kreditů. Pro informace a dobití kreditu navštivte stránky nebo se informujte ve firmě GT ALARM CZ. Rady pro užití SMS zpráv: 1 Zasílejte SMS zprávy na vaše národní telefonní číslo, které je uvedené v TABULCE ČÍSLEL CENTRA ZPRÁV, které naleznete na kartě Ricarica Servizi Telematici GT Auto Alarm, která je zahrnuta v balení. Jestliže není na kartě uvedeno vaše nárosní číslo, použijte číslo REST OF THE WORLD. 2 Povelové zprávy si zapište a ulošte do vašeho mobilního telefonu. UPOZORNĚNÍ: servis má platnost 1 rok, proto je nutné každých 12 měsíců akjtivovat/dobít kredit. Příklad sestavení zprávy: - JAK SESTAVIT SMS ZPRÁVU PRO OVLÁDÁNÍ - GT1<mezera>ALIAS<mezera>HESLO<mezera>POVEL GT1 AUTO MR1234 INFO Text SMS zpráv musí být napsány buď vše velkými nebo vše malými písmeny. Poznámka: Mezi jednotlivými slovy GT1, ALIAS, HESLO a POVEL nusí být mezery, tak jak to je uvedeno na příkladu. Vysvětlení ovládavích slov v SMS: - IDENTIFIKACE (ALIAS): to je jméno zadané uživatelem při aktivaci systému (např. název vozidla). - HESLO: toto je heslo, které je zapsané pro ovládání vašeho systému. Obržíte jej v uvítací SMS zprávě. - POVEL: to je typ opertace, kterou chcete provést. V tabulce uvedené níže je seznam SMS POVELŮ pro ovládání systémů a jeho vysvětlení: 13

14 Zaslaná zpráva: GT1 AUTO1 MR1234 LOC Obdržená zpráva: -PŘÍKLAD ZPRÁVY PRO LOKALIZACI VOZIDLA- AUTO1 = ALIAS LOC! = Odeslaný povel GPS Signal = Kvalita signálu (*) Data update at: = Datum a hodina zapsání posledních GPS lokalizace VIA CALCINATE GAVIRATE VARESE = Ulice, obec, okres, kde je vozidlo lokalizováno CUR SPEED: 50Km/h = rychlost vozidla při lokalizaci (jestliže je vozidlo v pohybu) LAT: N45d49m19s = Udaná souřadnice zeměpisná šížka LON: E8d44m46s = Udaná souřadnice zeměpisná délka CREDIT: 30 = Počet zbývajících kreditů 14

15 - PŘÍKLADY PŘÍCHOZÍCH SMS ZPRÁV - POPLACH CHYBA S.O.S. INFO (*) (*) Když odešlete povel INFO, systém zašle v odpovědi aktuální stav systému a aktivovaných funkcí. Příklad: Jestliže není vozidlo nastartováno (spínací skříňka je vypnutá) nebude tato skutečnost ve zprávě zapsána. Vysvětlení zprávy: System OFF = Systém je deaktivován Ignition key ON = Spínací skříňka vozidla je zapnutá BL MOT ON = Funkce proti-únos je zadaná. Jakmile bude spínací skříňka vypnutá aktivuje se imobilizér motoru. UPOZORNĚNÍ: v případě, že obdržená zpráva obsahuje 160 písmen nebude do zprávy zahrnut údaj o zeměpisné šířce a délce. - PŘÍKLAD DOBITÍ KREDITU - ODESLANÁ SMS: OBDRŽENÁ SMS GT1 ALIAS MR1234 RECHARGE ( je číslo, které naleznete po setření příslušného pole na dobíjecím kupónu Ricarica Servizi Telematici GT Autoalarm Card ). VYSVĚTLENÍ OBDRŽENÉ ZPRÁVY (ODPOVĚDI): ALIAS = Vámi zvolený název vozidla RECHARGE! = Zaslaný povel Executed = Potvrzení dobití 04/07/2006 9:01:54 = Datum a čas zaslání odpovědi CREDIT: 33 = Aktuální počet kreditů Poznámká: Dobití kreditu musí být uskutečněno pouze z telefoního čísla, které je zapsáno v aktivačním formuláři. 15

16 - ZPRÁVY ZASLANÉ GT OPERÁTOREM UŽIVATELI Systém zasílá uživateli některé zprávy, za které není odečten žádný KREDIT. Tyto zprávy jsou zasílány v různých fázích používání systému s informacemi pro uživatele. 13 OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU NA WEBU Se systémem můžete také komunikovat prostřednictvím WEBových stránek. Ovládání je stejné jako zasíláním SMS zpráv. Pro ovládání použijte přístupu v sekci TELEMATIC SERVICES na stránkách těchto stránkách. Postupujte dle intrukcí na Pro přístup do sekce TELEMATIC SERVIS je nutné vložení uživatelského jména UserID a hesla Pasword, které jste obdrželi v uvítací SMS zprávě. Příklad: UserID: mario.rossi Password: MR1234 Systém je možné vybavit a rozšířit tímto způsobem: 14 ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 1 nahrát až 8 dálkových ovladačů GT889 (3 tlačítkový dálkový ovladač) GT883 (5-ti tlkačítkový dálkový ovladač s bezpečnostním kódem) GT884 (Dálkový ovladač pro automatické ovládání funkce LINK) 2 nahrát až 12 rádihových senzorů z řady GT GT852 (Pohybový senzor) GT853 (Rozpínací smyčka) GT854 (Magnetické kontakt) GT2360C (Infračervený senzor) 15 PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ - GPS SIGNÁL Pro komunikaci mezi vozidlem a třemi satelity umožňujícími GPS lokalizaci musí být dodržena dobrá viditelnost vozidla z oblohy. Proto např. je-li vozidlo v garáži nebude možné jej lokalizovat. 16

17 - MYTÍ VOZIDLA Komponenty systému musíte vždy chránit před přímým stříkáním vody. Proto během mytí vozidla přikryjte tyto komponenty např. igelitovým sáčkem. - ZKOUŽKA FUNKČNOSTI - Aby jste měli jistotu, že Váš systém pracuje správně, pravidelně zkontrolujte jeho funkci. - DÁLKOVÉ OVLADAČE GT (volitelné) - Nevystavujte dálkové ovladače nadměrným teplotám, vodě a nárazům. Pro výměnu baterií dodržte níže uvedený postup s obrázky. - DRŽENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE GT884 (volitelné) - Dálkový ovladač GT884 vysílá rádiové vlny. Neumísťujte jej do míst, které by mohly ovlivnit jeho správnou funkci (např. boční kapsy, tašky atd.) Nepřipevňujte dálkový ovladač se zapnutým automatickým režimem ke svazku klíčů. - VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÝCH OVLADAČÍCH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce, Getronic S.r.l., Via Calcinate 12, Gavirate, Itálie tímto prohlašuje, že systém GT byl schváleny podle následujících evropských norem, vydaných Evropským společenstvím: R&TTE 1999/5/CE (včetně norem 95/54CE) a dálkové ovladače GT 889, 883 a 884 byly schváleny podle následujících evropských norem: EMCC DR. RASEC "sborník 0678" R&TTE 1999/5/CE (včetně norem: EN EN 60950). Výrobce je držitelem homologačních certifikátů a dokumentů požadovaných pro porovnání shody. Předseda společnosti Danilo Restelli Varese, 12. října

18 17 TECHNICKÁ DATA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA GT 990: Napájení: 9-15 VDC - Pracovní teplota: -40 o C / +85 o C - Napájecí proud při deaktivaci: <15mA (jednu hodinu, když je vypnutá spínací skříňka) - Napájecí proud při aktivaci: <17mA (jednu hodinu po zapnutí alarmu) - Napájecí proud při SLEEP módu: <1mA Maximální zatížení relé imobilizéru: Maximální zatížení pozitivního výstupu při aktivovaném alarmu: <25mA Aktivační zpoždění: 60sekud pro všechny senzory Poplachový cyklus: 28s Prodleva mezi poplachovými cykly: 5s Rozměry: 75x95x30mm Váha: 150g - Vysílací frekvence: 868 MHz TELEFON: E-GSM: 900/1800 MHz GPRS: Class 10 GPS přijímač: 16 kanálů Antény: 2 s RF konektorem pro GSM/GPRS a GPS Certifikáty: celosvětový v souladu R&TTE (Radio a Telecomunication Terminal Equipement), GCF (Global Certifivation Forum) a Automotive Environmental (teplota, vlhkost, vibrace atd.) 18 - ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Tento záruční list uschovejte na bezpečném místě, abyste jej měli k dispozici, budete-li potřebovat technickou pomoc. Při nepředložení záručního listu můžete přijít o svá záruční práva. Záruka platí 24 měsíců od data zakoupení. V případě poruchy během záruční doby, vezměte tento záruční list a přistavte svůj motocykl do nejbližšího servisního centra GT Moto Alarm ke kontrole. Budou-li nalezeny ve Vašem systému vadné součásti, za předpokladu, že všechny komponenty systému jsou originální, budou opraveny nebo vyměněny bezplatně. Záruka se nevztahuje na: 1) poškození způsobené při přepravě; 2) poškození způsobené neodbornou instalací, závadným elektrickým systémem Vašeho motocyklu nebo vnějšími podmínkami, ve kterých systém pracuje (voda, teplota atd.); 3) poškození způsobené nedbalostí, špatným zacházením, neodborným zásahem nebo neodborným upravováním systému. POZOR: Nikdy neotvírejte obal alarmu! Výrobek je označen ochrannou známkou s jeho identifikačním číslem, v případě jejího poškození můžete rovněž přijít o svá záruční práva. Jednotky vráceny naši firmě během záruční doby budou opraveny nebo vyměněny v nejkratším možném čase. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání opravy. Nikdo není oprávněn provádět jakékoliv změny v těchto záručních podmínkách. Výrobce, firma Getronic S.r.l., si vyhrazuje práva na změny specifikací. Naše firma nepřejímá odpovědnost za žádné poškození či ztráty osob nebo věcí, jakožto výsledek koupě systému GT Moto Alarm. Korespondence za účelem vedení jakéhokoliv sporu bude přijata v sídle naši firmy v Hukvaldech. DOKLAD O INSTALACI ZNAČKA A MODEL VOZIDLA Instalující potvrzuje, že alarm systém byl instalován dle instrukcí uvedených v návodu k instalaci, a že byla respektována technická data výrobku. MODEL ALARMU DATUM PRODEJE DATUM INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE RAZÍTKO A PODPIS INSTALUJÍCÍ FIRMY ČÍSLO VÝROBKU 19 IDENTIFIKACE SYSTÉMU Zde nalepte samolepku obsaženou v dodávce, která identifikuje váš systém: Výhradní dovozce do ČR a SR: GT ALARM CZ Hukvaldy Frýdek-Místek tel , fax Technická pomoc na tel.:

GT 997 NÁVOD K INSTALACI

GT 997 NÁVOD K INSTALACI GT 997 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 997 je satelitní motoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro všechny typy motocyklů s napětím 12V. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem.

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1.0 KOMPONENTY SESTAV Str. 2 2.0 INSTALACE Str. 2 1.1 INSTALACE SIRÉNY GT 844 Str. 3 1.2 INSTALACE SIRÉNY GT 843 Str. 3 3.0 SCHÉMA HLAVNÍHO ZAPOJENÍ Str. 3 4.0 SCHÉMA

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž - až 200 hodin Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání

Více

ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD

ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektronická kniha jízd ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MODULU PATRIOT V...3 1/ TEST GPS...5 2/ KONFIGURACE MODULU KONFIGURAČNÍ SMS...5 3/ ZADÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL...6 4/ ZAPNUTÍ

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL INSTALAČNÍ NÁVOD 2 Instalační schéma 1 Instalační návod MOTO Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka MOTO Locator by měla být nainstalována dovnitř

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k výběru zařízení MetaSAT! Dříve než začnete číst návod jak používat toto zařízení, rádi bychom Vám sdělili informace, které mohou být užitečné

Více

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí:

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí: GPS/GSM lokátor Rozměrově velmi malý GPS tracker se zabudovaným GSM modulem. Vhodný pro hlídání dětí, starších lidí, k zjištění aktuální pozice a trasy automobilů, zvířat. Pomocí sms zjistíte aktuální

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL Instalační návod 2 Instalační schéma 1 Instalační návod CAR Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka CAR Locator by měla být nainstalována dovnitř Vašeho

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

11.15 Inteo Centralis indoor RTS

11.15 Inteo Centralis indoor RTS Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho rádiového přijímače Centralis indoor RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis indoor RTS je rádiový přijímač pro bezdrátové ovládání

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 Úvod: Imobilizér IM101 je novou generací zabezpečovacího zařízení s velmi pokročilou technologií. Neslouží pouze k prevenci krádeže vozu, ale může sloužit i jako protiúnosové

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Dálkové ovládání FAAC 868 SLH přijímač RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER karta RP s externí anténou ovladač

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Copyright 2012 Shenzhen Sky Microwave Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2012 Shenzhen Sky Microwave Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm CAT 3D Instalační a uživatelský manuál Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3 Specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární) nastavení...4 2. Instalace...5

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka LINE SWITCH DIN 4 spínače ovládané telefonem Uživatelská příručka 1 PRINCIP Zařízení Line Switch DIN obsahuje 4 relé jejichž spínací kontakty jsou dálkově ovládány po telefonním vedení pomocí tónové volby.

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více