MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ"

Transkript

1 MALÁRIE Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

2 OBSAH 1) Charakteristika, výskyt, endemicita malárie 2) Epidemiologie, diagnostika, klinický obraz 3) Prevence malárie 4) Léčba malárie

3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Život ohrožující parazitární horečnaté onemocnění přenášené komáry Vyvolané čtyřmi druhy patogenních plasmodií Endemický výskyt oblast tropů a subtropů Hlavní klinické příznaky: -horečka -anémie - hepatosplenomegalie

4 ROZŠÍŘENÍ MALÁRIE Endemická oblast: 45 severní šířky - 40 jižní šířky 90 zemí světa Hranice metrů n.m. (nižší riziko od 1500m) 41 % světové populace žije v riziku malárie 2,5 miliardy osob v riziku 300 miliónů akutních případů onemocnění ročně Minimálně 1 milión ročně umírá 90 % v Africe, děti do 5 let (20 %) Každých 30s umírá v Africe 1 dítě

5 Afrika je nejpostiženější světadíl % všech hospitalizací z důvodu malárie 50 % ambulatních vyš. Četná poškození mozku u přeživších dětí Podíl na vysoké perinatální mortalitě, nízké porodní váze, předčasných porodů a anémii matek Podléhá mezinárodní zdravotnické surveillanci RBM (Roll Back Malaria)- do r snížit incidenci o 1/2 Spolu s HIV/AIDS a TBC je hlavním zdravotním problémem rozvojových zemí ROZŠÍŘENÍ MALÁRIE

6 Poř !!!!! Příčiny úmrtí dětí v rozvojových zemích ch,, 2002 (zdroj: WHO, The World Health Report 2003) Příčina Perinatální příčiny Infekce dolních cest dýchacích Průjmová onemocnění Malári rie Spalničky Kongenitální anomálie HIV/AIDS Pertuse (černý kašel) Tetanus Malnutrice Ostatní Celkově Počet (000) % ze všech úmrtí 23,1 18,1 15,2 10,7 5,4 3,8 3,6 2,9 1,8 1,3 14,0 100,0

7 VÝSKYT MALÁRIE Endemický Holoendemické oblasti celoroční přenos s vysokou intenzitou Hyperendemické oblasti sezónní výskyt, nedostatečná kolektivní imunita Hypoendemické oblasti vysoký počet neimunních osob Epidemický Náhlý vzestup incidence v endemické oblasti Importovaný Cestovatel zavlečení návratem z endemické oblasti Komárem - zprostředkovaná letištním transportem (letištní malárie)

8 MALÁRIE U CESTOVATELŮ Možnost importu Život ohrožující infekce číslo miliónů cestovatelů do malarických oblastí každý rok Asi získá ročně malárii ročně onemocní po návratu Mortalita přímo úměrná věku (4 30%) Nejčastější rizikové destinace: Mexiko, stř.amerika, Haiti, Dominikánská republika, subsaharská Afrika, Indie, Asie, Papua, Nová Guinea.

9 ENDEMICITA MALÁRIE

10 MALÁRIE V AFRICE nejvíce úmrtí (2700/den) ekonomický i populační dopad 40 % všech zdravotních nákladů určeno na malárii Podíl na stoupající zadluženosti 10% podíl na nemocnosti nárůst rezistence na antimalarika (chlorochin)

11 DÉLKA MALARICKÉ SEZÓNY V AFRICE

12 NÁVRAT MALÁRIE Nárůst morbidity a mortality malárie zhoršení kontroly malárie zvýšení výskytu rezistencí na antimalarika Výskyt epidemií v oblastech s dříve nízkou endemičností 400% nárůst na americkém kontinentě v posledních 20 letech Nárůst podílu P. falciparum na nemocnosti malárie z 15% ( 70. léta) na 41% (1989) Nárůst závažných a cerebrálních forem malárií a úmrtí v posledních 20 letech

13 EPIDEMIOLOGIE MALÁRIE Původce: Parazit, objeven roku druhy plazmodií P. ovale, P. vivax, P. malariae, P. falciparum P. falciparum = smrtící, dominantní v subsaharské Africe Přenos : Vektorem samičky komárů rodu Anopheles Krevní transfúzí Inkubační doba : 9-14 dní (i několik měsíců)

14 ŠÍŘENÍ MALÁRIE Tři základní činitelé: Člověk hostitel parazita a rezervoár asexuálních stádií Komár (samička komáru rodu Anopheles) hostitel sexuálních stádií Vnější prostředí líhniště komárů -močály, bažiny, vodní plochy

15 Parazit se rozmnožuje v játrech rozpad krvinek vyvolává horečku a třesavku ČLOVĚK Infikovaný komár saje na zdravém člověku Komár saje na nemocném člověku KOMÁR Parazit se rozmnožuje ve střevech a dostává se do slinných žlaz

16 VÝVOJ PLASMODIÍ Člověk se nakazí sporozoity inokulací při sání infikovaného komára Po proniknutí do jater první, asexuální fáze (exoerytrocytární schizogonie) Dělení a vznik desetitisíců jednojaderných merozoitů - rozpad hepatocytu (6 dní) Po vniknutí do erytrocytu -erytrocytární schizogonie - trofozoit Erytrocytární merozoity - uvolnění z erytrocytu

17 VÝVOJ PLASMODIÍ Vývoj i jiným směrem - gametocytogonie Gametocyty - sexuální prekurzory - dvojího typu Mikrogametocyty - samčí Makrogametocyty - samičí Samička komára nasaje - gametogonie Zygota, ookinet, oocysta, sporooblast a z nich se uvolní sporozoizy do slinných žláz

18 VÝVOJ PLASMODIÍ

19 MALÁRIE - DIAGNOSTIKA Laboratorní: Mikroskopické vyšetření krevního nátěru nebo tlusté kapky (vyšší šance záchytu) Sérologie - nepřímá fluorescence nebo hybridizace DNA Klinická: Typická symptomatologie Epidemiologická: Pobyt v rizikové oblasti Mikroskopie P.falciparum

20 MALÁRIE - KLINICKÝ OBRAZ PRODROMY - malátnost, bolesti hlavy, fotofobie, myalgie, nevolnost, zvracení ZÁCHVAT fáze zimnice (mrazení, třesavka min) fáze horečky (2-6 i více hodin) fáze poklesu horečky a pocení za 7-14 dní dochází k synchronizaci záchvatů hepatosplenomegalie, ikterus, anémie trombocytopenie, průjem u dětí KOMPLIKACE zmatenost, cerebrální léze, edém plic, hypoglykémie, tubulární nekróza ledvin, křeče, koma, úmrtí Při častých reinfekcích mírnější průběh

21 FORMY MALÁRIE Plasmodium Název onemocnění Apyretický interval Vivax terciána 48 hodin Ovale terciána 48 hodin Malariae kvartána 72 hodin Falciparum tropika hodin

22 PREVENCE MALÁRIE

23 MALÁRIE - PREVENCE A LÉČBA VAKCINACE Očkovací látka ve stadiu klinických zkoušek EXPOZIČNÍ PROFYLAXE Napuštěné moskytiéry, repelenty, insekticidy Hubení Anophelů - insekticidy, meliorační práce, ryby požírající larvy - programy WHO CHEMOPROFYLAXE LÉČBA Pohotovostní a klasická léčba

24 VAKCINACE Vyvíjí se rekombinantní vakcína Hlavním úkolem je vyvinout vakcínu chránící obyvatelstvo v endemických oblastech Probíhají klinické studie II. fáze V Mozambiku 58% snížení závažných průběhů malárie Uvedení na trh v r. 2010? MOSQUIRIX výrobce GSK Účinná zejména proti P.falciparum

25 EXPOZIČNÍ PROFYLAXE Omezení pohybu po setmění (stoupá aktivita komárů) Užití repelentů proti hmyzu Vhodný oděv světlé barvy, dlouhé rukávy a kalhoty,nepřiléhavé Spaní pod moskytiérou napuštěnou insekticidem např. permetrin (Permanone ) Sítě proti hmyzu v oknech a dveřích

26 CHEMOPROFYLAXE Nemusí zabránit onemocnění mírní průběh a zabraňuje smrtelným komplikacím (P. falciparum) Význam pro cestovatele nikoli pro rezidenty, pobyt > 5 měsíců je KI chemoprofylaxe Nezbytnost důkladného poučení cestovatelů zvážení nutnosti profylaxe včetně kontraindikací výběr správného přípravku (bezpečnost, účinnost, rezistence dle oblastí) nežádoucí účinky důslednost a pravidelnost užívání nespoléhat se jen na léky včasné zahájení a užívání i po návratu dle typu antimalarika

27 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY CHEMOPROFYLAXE Všechny přípravky mohou mít vedlejší účinky Mírné vedlejší účinky nausea, občasné zvracení, průjem, bolesti hlavy nebývají příčinou vysazení antimalarika Závažnější vedlejší účinky poruchy visu výrazná insomnie živé, děsivé sny Závratě bolesti břicha

28 PROFYLAXE ANTIMALARIKY Zahájit před odjezdem 1 den před - Paludrine, Deoxymykoin 1 týden před - Delagil, Lariam Po celou dobu pobytu Pokračovat po návratu 4 týdny Užívat pravidelně, po jídle (prevence nausei), stejný den v týdnu Vést si písemný záznam o každém užití V případě onemocnění zahájit léčbu jiným antimalarikem

29 PŘEHLED ANTIMALARIK K PROFYLAXI CHLOROCHIN (DELAGIL) 250 mg tbl. 1x týdně MEFLOCHIN (LARIAM) 250 mg tbl. 1 x týdně PROGUANIL (PALUDRIN) 100 mg tbl. DOXYCYCLIN (DEOXYMYKOIN, DOXYBENE, DOXYHEXAL) 100 mg tbl. denně DOXYCYCLIN ATOVAQUON + PROQUANIL (MALARON) 250/100 mg tbl. denně

30 CHLOROCHIN (DELAGIL) Dávkování: 1 x týdně 500mg (2 tbl.) Kontraindikace: renální insuficience, epilepsie Vedlejší účinky: nausea, zvracení, cefalea, závratě, svědění, zhoršení visu, zhoršení psoriázy Délka profylaxe: 1 týden před odjezdem + pobyt + 4 týdny po návratu Kombinace s Proguanilem = SAVARIN Nevýhody: narůstající rezistence

31 MEFLOCHIN (LARIAM) Dávkování: 1 x týdně 250 mg (1 tbl) Kontraindikace: těhotenství, epilepsie, psychózy, úzkostné stavy, schizofrenie, deprese, těžší onemocnění jater a ledvin, piloti Vedlejší účinky: cefalea, nausea,, závratě, insomnie, úzkost, živé sny, poruchy vidění (závažné vedl.účinky asi 1/10 tis.) Délka profylaxe: 1 týden před + pobyt + 4 týdny po návratu Nevýhody: objevují se oblastí s rezistencí (Thajsko)

32 PROGUANIL (PALUDRIN) Dávkování: 1 x denně 200mg (200mg) Kontraindikace: alergie na proguanil Vedlejší účinky: nausea,, zvracení, cefalea Délka profylaxe: 1-2 dny před odjezdem + pobyt + 4 týdny po návratu

33 DOXYCYCLIN Dávkování: 1x denně 100mg (1 tbl) Kontraindikace: Vedlejší účinky: ulcerace GIT, vaginální Kontraindikace: gravidita, děti do 8 let, pobyt na slunci ulcerace GIT, vaginální kandidózy Délka profylaxe: 1-22 dny před odjezdem + pobyt + 4 týdny po návratu Výhody: současně prevence cholery a cestovatelského průjmu, účinný na leptospirózy a ricketsie,, účinný na rezistentní P.falciparum Nevýhoda: každodenní užívání, fotosentitivita,nizký nizký compliance

34 ATOVAQUONE + PROQUANIL (MALARON) Dávkování: 1 x denně 1 tbl (250mg + 100mg) Kontraindikace: závažná poškození ledvin, těhotenství, děti < 11 kg, kojící matky Vedlejší účinky: bolesti břicha, nausea, zvracení, cefalea Délka profylaxe: 1-2 dny před odjezdem + pobyt + 7 dní po návratu

35 POHOTOVOSTNÍ LÉČBA Doporučena při nedostupnosti lékařské péče do 24 h. Doporučena jako alternativa chemoprofylaxe Užít při horečnatém onemocnění do 3. dne Vždy vyhledat lékařskou péči Jiné než profylakticky užité antimalarikum Lepší špatná léčba než žádná Malarone 4 tbl v jedné dávce po dobu 3 dnů Lariam 3 tbl v jedné dávce, po 6-8h 6 8h 2 tbl,, po 6-8h 6 1 tbl (u dětí 30-40kg: tbl,, u dětí 20-30kg: 2-1-1, 2 1, u dětí 5-20kg: 5 25mg/kg) Delagil 3tbl, po h 2tbl, po dva dny 1 x denně 2 tbl

36 REZISTENCE Stoupající trend Zejména rezistence P.falciparum Komplikuje léčbu, ale i chemoprofylaxi malárie Nejčastější rezistence: Chlorochin maximum v Africe Meflochin zvláště v Thajsku (hranice s Kambodžou a Barmou) - selhání léčby až v 50% - rezistence už i ve vybraných oblastech Afriky

37 VÝSKYT REZISTENCE NA CHLOROCHIN

38 VÝSKYT REZISTENCE NA CHLOROCHIN

39 DOPORUČENÍ WHO - ZÓNY A, B, C

40 DOPORUČENÍ WHO - ZÓNY A, B Zóna A oblasti nízkého rizika, jen v teplém období roku převládá P. vivax a P. falciparum citlivost na chlorochin většinou stačí expoziční profylaxe Zóna B střední riziko, celoroční výskyt chlorochin v kombinaci s proguanilem v případě rezistence - meflochin

41 DOPORUČENÍ WHO - ZÓNA C Vysoké riziko, celoroční výskyt Nižší riziko ve větších městech Převládá tropická malárie Častá rezistence na chlorochin nebo meflochin Doxycyklin - při rezistenci nebo KI meflochinu

42 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PROFYLAXI Podcenění rizika v oblasti Nedodržování zásad expoziční profylaxe Nezahájení chemoprofylaxe - strach z vedlejších účinků Pozdní zahájení užívání až během pobytu Nepravidelnost v užívání Předčasné ukončení chemoprofylaxe Ukončení chemoprofylxe v den návratu

43 CESTOVÁNÍ S DĚTMI Každé dítě může onemocnět Nezbytnost profylaxe, včetně chemoprofylaxe Upravené dávkování Do 6 týdnů věku: 1/8 dospělé dávky Do 1 roku věku: ¼ dospělé dávky Do 5 let věku: ½ dospělé dávky 6-12 let: ¾ dospělé dávky Správný výběr antimalarika Chlorochin/Proguanil < 5kg Meflochin> 5kg Terapie Halofantrin, Chinin

44 MALÁRIE V TĚHOTENSTVÍ 30 miliónů gravidních v malarických oblastech ročně úmrtí ročně 8-14 % všech nízkých porodních hmotností 3-8 % všech novorozeneckých úmrtí P. falciparum na 1. místě Přestup plasmodií do fetálního oběhu získaná imunita na několik měsíců 2-3 x vyšší riziko vzniku závažné anémie, akutního selhání ledvin, hypoglykémie Intermitentní preventivní léčba během prenatálního období dvě dávky (gravidní žijící v oblasti) Profylaxe gravidních se běžně nedoporučuje, v nutných případech až po 20. týdnu (MFQ)

45 CESTOVÁNÍ TĚHOTNÝCH ŽEN Prodělaná malárie může poškodit plod Zvážit nezbytnost cestování během těhotenství Pokud ANO nezbytnost prevence chemoprofylaxe: meflochin (oblast J.Amerika, Afrika, indický subkontinent, Asie, Papua Nový Guinea, Šalamounovy ostrovy) nebo chlorochin (Mexiko, Haiti, Dominikánská rep.) moskytiéry, insekticidy, vhodný oděv profylaxe je pro matku a plod bezpečnější než riziko onemocnění malárií NE Malarone!, NE doxycyklin!

46 LÉČBA MALÁRIE

47 PŘEHLED ANTIMALARIK K LÉČBĚ CHLOROCHIN (DELAGIL) CHININ HALOFANTRIN (HALFAN) MEFLOCHIN (LARIAM) ARTEMISININ ATOVAQUON + PROQUANIL (MALARON) PRIMAQUINE

48 LÉČBA NEKOMPLIKOVANÉ MALÁRIE P.falciparum či neidentifikovaná Z oblastí bez rezistence na chlorochin Orálně chlorochin: 600mg iniciálně, za 6,24,48 h 300mg (celkově 1500mg během 3 dnů) Z oblastí s rezistencí na chlorochin Chinin + klindamycin (event. TTC,doxycyklin) Atovaquon+proguanil (Malaron) 4tbl/d Meflochin poslední volba, riziko neuropsychiatrických reakcí 3-7 denní léčba

49 CHININ (Chininum hydrochloricum tbl 250 mg) Kontraindikace: srdeční selhání a poruchy rytmu, intoxikace digoxinem,, gravidita Délka léčby: 3-4 dny, dávka 10 mg 4 dny, dávka 10 mg/kg váhy během 2 hodin, poté každých 8-12 hodin

50 LÉČBA NEKOMPLIKOVANÉ MALÁRIE P.vivax a P. ovale Chlorochin Z oblastí rezistence P.vivax na chlorochin (Nová Guinea a Indonésie) Chinin+ doxycyklin, event. TTC Meflochin

51 LÉČBA NEKOMPLIKOVANÉ MALÁRIE P.malariae Rezistence na chlorochin nezaznamenána Chlorochin lék první volby orálně 600mg iniciálně, za 6,24,48 h 300mg (celkově 1500mg během 3 dnů)

52 ANTI-RELAPSOVÁ LÉČBA Eradikace hypnozoitů přežívajících v játrech 14 denní léčba primaquinem po základní léčbě malárie Orálně 30 mg denně KI v těhotenství

53 HALOFANTRIN (Halfan, tbl 250 mg) Indikace: multirezistentní tropická malárie, nekomplikovaná malárie rezistentní na chlorochin Kontraindikace: Kontraindikace: poruchy srdečního rytmu, současné podávání meflochinu,, děti do 1 roku, gravidita, laktace Dávkování: 3 x denně 2 tbl po 6 hodinách

54 ARTEMISINUM / ARTESUNATUM (Plasmotrim tbl 50 a 200 mg) Indikace: tropická malárie rezistentní na chlorochin Kontraindikace: děti do 6 měsíců, těhotenství Doba léčby: 3-7 dní (1 x denně, 200 mg )

55 PRIMAQUINI PHOSPHAS (Primaquin tbl 15 mg) Indikace: léčba intrahepatální formy, léčba terciány a prevence jejích relapsů Kontraindikace: přecitlivělost, poruchy krvetvorby Doba léčby: 14 dnů (1x1 tbl denně)

56 KOMBINOVANÁ LÉČBA Reakce na narůstající rezistenci Použít v oblastech s rezistencí na monoterapii artemeter/lumefantrin artesunat + amodiaquin artesunat + sulfadoxin/pyrimethamin artesunat + mefloquin amodiaquin + sulfadoxin pyrimethamin

57 VÝZNAMNÉ RYSY MALIGNÍ MALÁRIE Encefalopatie ( cerebrální malárie ) Plicní edém (syndrom respirační úzkosti) Akutní ledvinné selhání Diseminovaná intravaskulární koagulace s krvácením Těžká anémie Šokový stav Hemoglobinurie Hypoglykémie Křeče

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium http://www.fairmanstudios.com Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium

Více

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE V. hradecké vakcinologické dny Hradec Králové, 3. října 2009 František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1.LF UK, FN Na Bulovce, Infekční oddělení nemocnice Liberec email:

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 Parazitologie OCH/PAR ing. Kamil Kořistek, Ph.D. LS 2012/2013 MALÁRIE Apicomplexa, Třída Haematozoea, Čeleď Plasmodiidae, Rod Plasmodium Některé druhy Plasmodium přenašeči

Více

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Očkování v těhotenství T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Obecná pravidla 1) K očkování těhotné ženy je třeba přistupovat individuálně. 2) Vždy je třeba zvážit

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ. Jiří Vaništa Katedra infekčních nemocí IPVZ, FN Na Bulovce, Praha

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ. Jiří Vaništa Katedra infekčních nemocí IPVZ, FN Na Bulovce, Praha FARMAKOTERAPIE MALÁRIE V ČESKÉ REPUBLICE Jiří Vaništa Katedra infekčních nemocí IPVZ, FN Na Bulovce, Praha Malárie je závažným problémem světového zdravotnictví. Ročně postihne 300 milionů lidí a 2 miliony

Více

Diagnostika a léčba komplikované malárie. Méně časté infekce na ICU. X. kongres ČSIM. František Stejskal

Diagnostika a léčba komplikované malárie. Méně časté infekce na ICU. X. kongres ČSIM. František Stejskal Diagnostika a léčba komplikované malárie Méně časté infekce na ICU X. kongres ČSIM Brno, 26. května 2016 František Stejskal Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze Infekční oddělení

Více

Eva DOSTÁLOVÁ ANALÝZA STAVU MALÁRIE V AFRICE

Eva DOSTÁLOVÁ ANALÝZA STAVU MALÁRIE V AFRICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Eva DOSTÁLOVÁ Obor: Mezinárodní rozvojová studia ANALÝZA STAVU MALÁRIE V AFRICE Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. MUDr. Vladimír

Více

Tropická onemocnění. Cesta do epidemiologicky závažné oblasti jak zajistit klienta?

Tropická onemocnění. Cesta do epidemiologicky závažné oblasti jak zajistit klienta? Tropická onemocnění. Cesta do epidemiologicky závažné oblasti jak zajistit klienta? Machartová V. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství

Více

PharmDr. Marek Lžičař Lékárna FN u sv. Anny v Brně

PharmDr. Marek Lžičař Lékárna FN u sv. Anny v Brně CESTOVNÍ MEDICÍNA PharmDr. Marek Lžičař Lékárna FN u sv. Anny v Brně Obsah Cestovní medicína Cestovní lékárnička Očkování Vybrané importované choroby Doporučení Rozdíly tropická x cestovnímedicína Tropická

Více

Cestování s dětmi do zahraničí

Cestování s dětmi do zahraničí Cestování s dětmi do zahraničí (doporučená očkování a vztah k pravidelnému očkovacímu kalendáři) Pavel Kosina, Věra Pellantová, Jana Krausová, Šárka Rumlarová Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN v Hradci

Více

Studijní materiál důchodce č. 9 Červenec 1999

Studijní materiál důchodce č. 9 Červenec 1999 Studijní materiál důchodce č. 9 Červenec 1999 Hrozba malárie (Averting a malaria disaster) White N J, Nosten F, Looareesuwan S aj, Lancet, Vol. 464, 1999, č. 9168, s. 1965-67 Volně přeložil a zkrátil MUDr.

Více

NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH

NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH seminární práce Jméno a příjmení: Martina Dlasková Třída: 3. A Datum: 9. 10. 2016 Nemoci v rozvojových zemích

Více

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí?

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Fabiánová Kateřina Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav, Praha X. Hradecké Vakcinologické dny 2. 4.10.2014,

Více

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ MALÁRIE A JEJÍ LÉČBA Zdeněk Fendrich Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové Malárie je nejčastější importovaná protozoární

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DIAGNOSTIKA MALÁRIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DIAGNOSTIKA MALÁRIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DIAGNOSTIKA MALÁRIE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. PAVLA PATEROVÁ HRADEC KRÁLOVÉ,

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse.

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. MUDr. Kateřina Fabiánová SZÚ, Praha Xl. Hradecké vakcinologické dny, 1.-3.10.2015 Kdo je pertusi nejvíce ohrožen? Malé

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové MÁME ME SE BÁT B T PTAČÍ CHŘIPKY? Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov lové CHŘIPKA Chřipka typy A, B, C Subtyp A 2 povrchové proteiny: HA, NA Hemaglutitin

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lariam tablety Mefloquini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lariam tablety Mefloquini hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí sp. zn. sukls56827/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lariam tablety Mefloquini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Těhotenství a cestování

Těhotenství a cestování Těhotenství a cestování 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP MUDr. Zdenka Manďáková SZÚ, CEM, Oddělení epidemiologie infekčních onemocnění Kontraindikace cestování

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LARIAM tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mefloquini hydrochloridum 274,09 mg (odpovídá mefloquinum 250 mg) v jedné tabletě. Pomocné látky: monohydrát

Více

Vliv malárie na rozvoj subsaharské Afriky se zaměřením na Kamerun

Vliv malárie na rozvoj subsaharské Afriky se zaměřením na Kamerun UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kamila ŠIMKOVÁ Vliv malárie na rozvoj subsaharské Afriky se zaměřením na Kamerun Olomouc 2012 Prohlašuji,

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Leishmaniáza staronová hrozba

Leishmaniáza staronová hrozba Leishmaniáza staronová hrozba Dlhý J., KřížK B., Beneš Č. 24. Pečenkovy epidemiologické dny 15. 17. září 2010, České Budějovice Výskyt leishmaniázy ve světě prevalence = 12 milionů osob incidence = 1,5

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Virové hepatitidy MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Hepatitida A Taxonomie: Picornaviridae, Hepatovirus Morfologie: neobalený ssrna-virus pozitivní polarity, nesegmentovaný, 27 32 nm Stabilita: termostabilní

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

Očkování proti pertusi

Očkování proti pertusi Očkování proti pertusi VI. Hradecké vakcinologické dny 2010 R. Chlíbek, J. Smetana, V. Boštíková Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Změny v epidemiologii pertuse Vzestup incidence (i přes

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLAQUENIL 200 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Hydroxychloroquini

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Malárie a moţnost jejího výskytu v České republice

Malárie a moţnost jejího výskytu v České republice Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Malárie a moţnost jejího výskytu v České republice Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Tereza Lívancová Anna-Marie

Více

NOVINKY Z CESTOVNÍ MEDICÍNY 2015

NOVINKY Z CESTOVNÍ MEDICÍNY 2015 NOVINKY Z CESTOVNÍ MEDICÍNY 2015 Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FFTM RCPS (Glasg.) Hradec Králové 3.10.2015 Cestovní medicína Integruje znalosti různých medicínských oborů Vyžaduje i znalosti geografie,

Více

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Zuzana Čermáková Barbora Voxová Ústav klinické mikrobiologie LF a FN Hradec Králové Tel. 49583 3540, 2630 Preferuji

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

PŘÍČINY VYSOKÉ MORTALITY MALÁRIE V NEENDEMICKÝCH OBLASTECH

PŘÍČINY VYSOKÉ MORTALITY MALÁRIE V NEENDEMICKÝCH OBLASTECH Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta PŘÍČINY VYSOKÉ MORTALITY MALÁRIE V NEENDEMICKÝCH OBLASTECH Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí bakalářské práce: Doc. MUDr. Rastislav Maďar,

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

Růžové, kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo GX CM3.

Růžové, kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo GX CM3. Sp.zn.sukls127243/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Malarone, potahované tablety 250 mg/100 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta přípravku Malarone obsahuje:

Více

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Klinické formy sezónn nní, aviárn rní a nové chřipky u člověka M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Ptačí chřipka - byla, je i bude, rezervoár nových subtypů, u člověka často velmi těžký průběh Sezónní chřipka

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Flavivirové nákazy preventabilní očkováním u cestovatelů

Flavivirové nákazy preventabilní očkováním u cestovatelů Flavivirové nákazy preventabilní očkováním u cestovatelů Milan Trojánek Klinika infekčních nemocí 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tetanol pur Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme

Více

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce v graviditě Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči nebo tkáni močových, resp. urogenitálních cest bakteriální specifické nespecifické mykotické

Více

Prasečí chřipka (mexická, Swine Flu, Novel Flu H1N1) MUDr. František BEŇA

Prasečí chřipka (mexická, Swine Flu, Novel Flu H1N1) MUDr. František BEŇA Prasečí chřipka (mexická, Swine Flu, Novel Flu H1N1) MUDr. František BEŇA Charakteristika Respirační onemocnění způsobené virem chřipky typu A u prasat s lehkými symptomy, vysokou morbiditou a nízkou mortalitou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls75877/2011 a příloha k sp.zn.sukls220744/2011, sukls65113/2011, sukls202201/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls75877/2011 a příloha k sp.zn.sukls220744/2011, sukls65113/2011, sukls202201/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls75877/2011 a příloha k sp.zn.sukls220744/2011, sukls65113/2011, sukls202201/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Malarone, potahované

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)( Foto: J. Schramlová

Více

Krvácivá horečka (Ebola)

Krvácivá horečka (Ebola) Krvácivá horečka (Ebola) Autor: Petra Grénarová Výskyt Virus Ebola je pojmenován podle řeky Ebola v jižním Súdánu, v jejíž blízkosti byl tento virus roku 1976 poprvé zaznamenán. Ve stejném roce se objevil

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář

Více

AKTUÁLNE TRENDY V CESTOVNEJ MEDICÍNE A NOVINKY V OČKOVANÍ

AKTUÁLNE TRENDY V CESTOVNEJ MEDICÍNE A NOVINKY V OČKOVANÍ AKTUÁLNE TRENDY V CESTOVNEJ MEDICÍNE A NOVINKY V OČKOVANÍ Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FFTM RCPS (Glasg.) Slovenský vakcinologický kongres 2017 Prednáška je podporená spoločnosťou Sanofi Pasteur

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Očkovací kalendář v dospělosti CHLÍBEK ROMAN K A T E D R A E P I D E M I O L O G I E F A K U L T A V O J E N S K É H O Z D R A V O T N I C T V Í U O H R A D E C K R Á L O V É 2 0 1 4 Očkování dospělých

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Výchova ke zdraví AIDS

Výchova ke zdraví AIDS VY III/2 INOVACE 78 Tělesná výchova Výchova ke zdraví AIDS Autor DUM Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Téma (klíčová slova) Očekávaný

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové epidemiologicky nejzávažnější typ mezi virovými hepatitidami případy 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1982-2014 r.

Více

Cestovní medicína a děti Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Cestovní medicína a děti Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. Cestovní medicína a děti Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. Praha 26.4.2014 Letadlo a další prostředky hromadné dopravy Zajistit teplo (oblečení, deka) Dostatečný příjem tekutin Možnost pohybu Kojení, pití,

Více

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Autoři: J. Macko, J. Zach Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti I. Úvod, definice problému

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHIM Vi, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více