REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem 1 01 Kmenová stoka T STA 2 02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady STA 3 03 Stoka TA STA 4 04 Stoka TA - 1 STA 5 05 Stoka TA STA 6 06 Stoka TA - 2 STA 7 07 Stoka TB STA 8 08 Stoka TC STA 9 09 Stoka TD STA Stoka TD - neuznatelné náklady STA Stoka TE STA Stoka TF STA Stoka TF - neuznatelné náklady STA Stoka TF - 1 STA Stoka TF - 2 STA Stoka TG STA Stoka TG - neuznatelné náklady STA Stoka TH STA Stoka TH - neuznatelné náklady STA Stoka TH - 1 STA Vodovod STA Vodovod - neuznatelné náklady STA Strana 3 z 114

3 KRYCÍ LIST SOUPISU 1-01 Kmenová stoka T KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 4 z 114

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 1-01 Kmenová stoka T Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky PSV - Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické Strana 5 z 114

5 SOUPIS PRACÍ 1-01 Kmenová stoka T Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do m2 100 mm i s kořeny z celkové plochy do ,000 2 K Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 4,000 3 K Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000 4 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 5,600 4*1,4 5 K Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 21,000 5,600 7*3 21,000 6 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m ,200 9,8+1205, ,200 7 K Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl m2 100 mm 1 205,400 8 K Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do m2 bez překážek v trase m ,400 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 9 K m2 9,800 pl do m2 bez překážek v trase 10 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 25, K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 33,800 26*1,3 33,800 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 13 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 2, *1,3 2,600 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 14 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 7, *1,3 7, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 22,100 17*1,3 22, K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení ( )*1,3*2,4*2 m3 318, , K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 49,460 Strana 6 z 114

6 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 107*1,4*0,2+75*1,3*0,2 49, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m , *0, , K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m , *0, ,850 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do K m ,925 mm v hornině tř ,85*0,5 'Přepočtené koeficientem 1 035,925 množství Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř K m3 565,050 objemu do 5000 m3 J.cena 3767*0,15 565, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,05*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 282, , K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m m , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m , K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 552,1*2 'Přepočtené koeficientem množství m , , K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m ,900 Příplatek k vodorovnému přemístění 27 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,500 m přes m 3214,9*15 'Přepočtené koeficientem množství ,500 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 552,100 m3 29 K Uložení sypaniny na skládky m , K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3214,9*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 5 465, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 552,100 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 32 K m ,800 sypaninou se zhutněním v komunikaci 33 M kamenivo těžené zásypový materiál t 3 362, ,8*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 3 362, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 884, M štěrkopísek frakce 0-16 t 1 502, *1,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 502, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 247, M Osivo směs travní parková rekreační kg 12, ,3*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 12, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 107*1,4+75*1,3 247, ,300 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy 39 K horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a kus 3,000 svahu do 1:5 Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 40 K až 4 hl do 0,5 m š do 0,6 m v rovině a svahu m 25,000 do 1:5 41 K Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v kus rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,3 m 3, M a Ovocný strom cm kus 3,000 Strana 7 z 114

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 43 K Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus M Jalovec - Juniperus chinensis Hetzii cm kus Zakládání 45 K Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop m 1 328, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m , M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 786, ,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 786, K Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic m2 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 30 podezdívka plotu Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 49 K m2 55,000 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 4 - Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 50 K m3 235,900 štěrkopísku Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 51 K kus 63,000 7,5 v do 100 mm viz př.č. D M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/40 62,5x4x10 cm 7, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/60 62,5x6x10 cm M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/80 62,5x8x10 cm 18, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 18, Komunikace 56 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m ,800 a D *1205, , K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 9,800 a D Asfaltový beton vrstva podkladní ACP K m ,400 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 163,200 68*2,4 163, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného m ,400 a D Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 61 K m2 9,800 tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného a D Osazení silničních dílců z ŽB do lože z 62 K m2 21,000 kameniva těženého tl 40 mm 63 M panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm kus 4,000 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 64 K m2 5, mm skupiny A pl do 50 m2 a D M dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní 5,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m2 2,800 2, K Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 2* m 1 074, ,000 Strana 8 z 114

8 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 8 - Trubní vedení 67 K Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN m 269,000 trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění 155 M pryžovým kroužkem TBH-Q 400/2500 kus 108,000 D40x250x8 cm 156 M podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q kus /20/20 111,5 x 20 x 14,7 cm 216, K a Jádrový výřez DN 150 m 1, K a Jádrový výřez DN 200 m 1, K c Jádrový výřez DN 400 m 0, K Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 kus 2,000 Montáž litinových tvarovek jednoosých 74 K hrdlových otevřený výkop s integrovaným kus 6,000 těsněním DN M Tvarovka ENP PVC 110 kus 2, M Oblouk PVC 110/90 kus 4,000 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého 77 K PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr m 6, mm 78 M Roura PVC tlaková 110*6000 (PN10) kus 1, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 1, M Kanalizační trubka hladká PVC 200x1000 ks 1, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 904, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m 181, M objímka dvojitá URMM 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 154,500 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN 85 M kus 31,000 (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m objímka dvojitá URMM 400 mm pro potrubí 86 M kus 10 kanalizační žebrované ULTRA RIB Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z 87 K kus 24,000 PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300 viz př.situace 157 M odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 14, M odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus K Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z kus PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 400 5,000 viz př. situace 91 M Odbočka PP ULTRA RIB 2 400/ (UREA/KG) (DIN) ks 2, M Odbočka PP ULTRA RIB 2 400/ (UREA/KG) (DIN) ks 3, K b Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 m 904, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 m 423, ,5 423, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 73, K Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1, K Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C kus 1, K Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C kus 1,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 99 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 30 prefabrikované viz př.č. D Zřízení šachet kanalizačních z betonových 100 K a kus 19,000 dílců na potrubí DN 400 dno prefabrikované Strana 9 z 114

9 PČ Typ Kód Popis MJ Množství viz př.č. D J.cena 101 M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 19, M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (300, 400, 500) kus M Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS (t 120) kus 12, M Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 24, M Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS (t 120) kus M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 48, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K a Zřízení šachty z PVC DN 400 tlak 12,5 t (DN potrubí 200) kus 1,000 viz př.č. D M g Šachtové dno SB KG 400/500/200 ks 1, M c Šachtové prodloužení UPONAL dl mm ks 1, M a Šachtový poklop teleskopický UPONAL B 12,5T ks 1, K Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1, M Dno uliční vpusti TBV-Q 500/625/200 VVD kus 1, M Skruž uliční vpusti TBV-Q 450/290 kus 1, M Vyrovnávací prstenec UV TBV-Q 390/60 kus 1, M Vyrovnávací prstenec UV TBV-Q 660/180 kus 1, M Kalový koš pozink. B1 (v. 250 mm) kus 1, K a Spadiště kanalizační z betonových dílců na potrubí DN 250 nebo 300 dno prefabrikované kus 1,000 viz př.č. D M a Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN 300 kus 1, M a Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS (t 120) kus 1, M a Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 1, M a Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 6,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám A 15 Begu - PARK (bez kus odvětrání) 5, M b Šachtový poklop + rám A 15 GU-B-1 (bez odvětrání) kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 10 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 3, M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 7, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 34,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám D 400 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 24, M b Šachtový poklop + rám D 400 Begu-S-K (s odvětráním) kus K Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 1,4*0,205*269 m3 77,203 77, K Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 134 K m 1 074,000 živičného tl do 100 mm a D K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 1 074,000 a D Přesun hmot 136 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 839,754 Strana 10 z 114

10 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 137 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t , ,754*24 'Přepočtené koeficientem množství , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 839, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 839, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5 988,696 J.cena R - Položky 141 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 1 328, K R Přeložka stávajícího betonového potrubí DN 500 (snížení o 30 cm), hloubka 900 mm m 3, K R Přeložka stávajícího betonového potrubí DN 400 (snížení o 30 cm), hloubka 1500 mm m 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické Osazení oplocení ze strojového pletiva s 144 K napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu m 55,000 svahu 145 M Sloupek ZN + PVC 2000/38/1,25 mm včetně čepičky a příchytky ks 20 Vzpěra ZN + PVC 2000/38/1,25 mm včetně 146 M ks 2,000 spojovacího materiálu Napínací drát pozinkovaný + PVC - 78 m M ks 3,000 zelený Pletivo 150 cm výška, PVC, oko 50 x 50 mm, 148 M m 55,000 zelené Osazení oplocení ze strojového pletiva s 149 K napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15 sklonu m 25,000 svahu 150 M Sloupek ZN + PVC 2300/38/1,25 mm včetně čepičky a příchytky ks 9,000 Vzpěra ZN + PVC 2000/38/1,25 mm včetně 151 M ks 2,000 spojovacího materiálu Napínací drát pozinkovaný + PVC - 78 m M ks 2,000 zelený Pletivo 180 cm výška, PVC, oko 50 x 50 mm, 153 M m 25,000 zelené 154 K Demontáž drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 25,000 Strana 11 z 114

11 KRYCÍ LIST SOUPISU 2-02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 12 z 114

12 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 2-02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - HSV 1 - Zemní práce 5 - Komunikace 99 - Přesun hmot Strana 13 z 114

13 SOUPIS PRACÍ 2-02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - HSV 1 - Zemní práce 1 K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes m2 s překážkami v trase m viz situace 1:1000, viz tabulka př.č. D *5, Komunikace 2 K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m viz tabulka př.č.d.2 a situace 1: *5, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 3 K tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného m asfaltu 99 - Přesun hmot 12 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 746, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 746,24*24 'Přepočtené koeficientem množství t , , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 746, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 746,240 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 16 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 4,081 živičným Strana 14 z 114

14 KRYCÍ LIST SOUPISU 3-03 Stoka TA KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 15 z 114

15 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 3-03 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 16 z 114

16 SOUPIS PRACÍ 3-03 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 305,800 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 2 K m2 305,800 pl do m2 bez překážek v trase 3 K Převedení vody potrubím DN do 600 m 10 4 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60 5 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 6,000 6 K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 11,000 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 7 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 7, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 27,000 9 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení ( )*1,1*2*2 m3 198, , K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 101*1,1*0,2 22,220 22, K Vykopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř.1 až 4 (1,0*1,2*6,5)+10 m3 17,800 17, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 294, ,2*0,3 294, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 539, ,2*0,55 539, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,66*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 269, , K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 147, ,2*0,15 147, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,18*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 73,590 73, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 5 m š do 1,2 m m , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 981,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 490, , K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 232,6*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 465, ,200 Strana 17 z 114

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 20 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 748,600 Příplatek k vodorovnému přemístění 21 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 m přes m , ,6*15 'Přepočtené koeficientem množství , K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 232, K Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. m3 1 až K Uložení sypaniny na skládky m3 232, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 232,6*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 395, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 232,600 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 27 K m3 414,500 sypaninou se zhutněním v komunikaci 28 M kamenivo těžené zásypový materiál t 704, ,5*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 704, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 241,300 a D M štěrkopísek frakce 0-16 t 410, ,3*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 410, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 111, *1,1 111, M Osivo směs travní parková rekreační kg 4, ,1*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 4, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 111, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 34 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 434,000 výkop Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 35 K m2 477,400 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 238, ,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 238, Svislé a kompletní konstrukce Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 37 K m3 7,400 mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 (Opěrný práh) viz př. situace 38 K Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné m2 25, K Odbednění konstrukcí vodních staveb rovinné m2 25, Vodorovné konstrukce Podklad pro dlažbu z betonu prostého 40 K vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 m2 12,200 do 200 mm viz př. situace Podklad pro dlažbu z betonu prostého 41 K a vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 350 m2 5,300 do 400 mm 42 K Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 71,600 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 43 K kus 16,000 7,5 v do 100 mm viz př.č. D Strana 18 z 114

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 44 M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/40 62,5x4x10 cm 1, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/60 62,5x6x10 cm 6, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/80 62,5x8x10 cm 2, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 7, K Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 5, K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 17,500 J.cena 5 - Komunikace 50 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 305,800 a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 115,500 a D *2,1 115, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 305,800 a D Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 53 K m 556,000 zálivkou a D * , Trubní vedení 54 K a Jádrový výřez DN 100 m 0, K a Jádrový výřez DN 250 m 0, K Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 m 16, M trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová m spoj TYTON 6 m DN 250 mm 16, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 2, M Kanalizační trubka hladká PVC 200x2000 ks 2, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 418, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m 85, M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 6,000 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub 63 K z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN kus 4, M Redukce PVC 150/125 ks 4,000 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 65 K nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé kus 8,000 DN M odbočka 45st. UREA/KG (UR) 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 8, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 434, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 19,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 69 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 20 prefabrikované viz př.č. D M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 14, M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (300, 400, 500) kus 6, M Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS (t 120) kus 1, M Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 8, M Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS (t 120) kus 9, M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 20 Strana 19 z 114

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 10 J.cena 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 79 K m 556,000 živičného tl do 100 mm 80 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 556, Přesun hmot 81 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 161, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 161,462*24 'Přepočtené koeficientem množství t 3 875, , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 161, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 161, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 442, R - Položky 86 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 434, K R Ručně kopané sondy na stávajícím vodovodu m3 6,000 Dodatečná izolace plynového potrubí při 88 K R ks 3,000 křížení viz př. situace Strana 20 z 114

20 KRYCÍ LIST SOUPISU 4-04 Stoka TA - 1 KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 21 z 114

21 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 4-04 Stoka TA - 1 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 22 z 114

22 SOUPIS PRACÍ 4-04 Stoka TA - 1 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 88,000 a D Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 2 K m2 88,000 pl do m2 bez překážek v trase a D K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60 4 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 6,000 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 5 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 2, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 6,000 7 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 8*1,1*2*1,7 m3 29,920 29,920 8 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 4*1,1*0,2 0,880 0,880 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 56, ,1*0,3 56, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 103, ,1*0,55 103,455 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do K m3 51,728 mm v hornině tř ,455*0,5 'Přepočtené koeficientem 51,728 množství Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř K m3 28,215 objemu do 5000 m3 188,1*0,15 28, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 28,215*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 14,108 14, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 342, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 188, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 20,7*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 41,400 41, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 167,400 Příplatek k vodorovnému přemístění 18 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,000 m přes m Strana 23 z 114

23 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 167,4*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 511,000 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 20,700 m3 20 K Uložení sypaniny na skládky m3 167, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 167,4*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 284, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,700 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 23 K m3 92,000 sypaninou se zhutněním v komunikaci 24 M kamenivo těžené zásypový materiál t 156,400 CS ÚRS *1,7 'Přepočtené koeficientem množství 156, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 54,500 a D M štěrkopísek frakce 0-16 t 92,650 54,5*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 92, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,400 4*1,1 28 M Osivo směs travní parková rekreační kg 0,176 4,400 4,4*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 4, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 30 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 98,000 výkop Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 31 K m2 107,800 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 53, ,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 53, Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 33 K m3 16,200 štěrkopísku a D Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 34 K kus 6,000 7,5 v do 100 mm viz př.č. D M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/60 62,5x6x10 cm 2, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/80 62,5x8x10 cm 1, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 3, Komunikace 38 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 88,000 a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 29,400 a D *2,1 29, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 88,000 a D Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 41 K m 160 zálivkou Strana 24 z 114

24 PČ Typ Kód Popis MJ Množství a D * J.cena 8 - Trubní vedení 42 K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 98, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 4, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 98, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 3,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 47 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 7,000 prefabrikované viz př.č. D M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 2, M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (250, 300, 400, 500) kus 5, M Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 1, M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 6, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 viz př.č. D M b Šachtový poklop + rám A 15 GU-B-1 (bez odvětrání) kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 6,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 5, M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 1, Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 58 K m 160 živičného tl do 100 mm a D K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m Přesun hmot 60 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 46,464*24 'Přepočtené koeficientem množství t 1 115, , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 46, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 46, K Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 61, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 35, R - Položky 66 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 98,000 Strana 25 z 114

25 KRYCÍ LIST SOUPISU 5-05 Stoka TA KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 26 z 114

26 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 5-05 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 27 z 114

27 SOUPIS PRACÍ 5-05 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20 2 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 3 K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,000 4 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 2*1,1*2*1,84 m3 8,096 8,096 5 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 26*1,1*0,2 5,720 5,720 6 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 18,810 62,7*0,3 18,810 7 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 34,485 62,7*0,55 34,485 8 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 34,485*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 17,243 17,243 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 9,405 62,7*0,15 9, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 9,405*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 4,703 4, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 114, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 62,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 31,350 31, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 38,8*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 77,600 77, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,900 Příplatek k vodorovnému přemístění 15 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 597,500 m přes m 23,9*25 'Přepočtené koeficientem množství 597,500 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 38,800 m3 17 K Uložení sypaniny na skládky m3 23, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 23,9*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 40,630 40, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,800 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 20 K m3 17,200 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Strana 28 z 114

28 PČ Typ Kód Popis MJ Množství a D J.cena 21 M štěrkopísek frakce 0-16 t 29,240 17,2*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 29, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 28,600 26*1,1 28, M Osivo směs travní parková rekreační kg 1,144 28,6*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 1, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 28, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 25 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 31,000 výkop a D Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 26 K m2 34,100 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 17,050 34,1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 17, Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 28 K m3 5,100 štěrkopísku a D Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 29 K kus 1,000 7,5 v do 100 mm prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 30 M kus 1,000 AR 625/100 62,5x10x10 cm 5 - Komunikace 31 K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 10,500 5*2,1 8 - Trubní vedení 32 K a Jádrový výřez DN 100 m 0, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 31, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m 7, M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 3, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 31,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 37 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 1,000 prefabrikované viz př.č. D , M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 1, M Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS (t 120) kus 1, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 viz př.č. D Šachtový poklop + rám A 15 Begu - PARK (bez 42 M a kus 5,000 odvětrání) 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot 43 K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3, R - Položky 44 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 31,000 Strana 29 z 114

29 KRYCÍ LIST SOUPISU 6-06 Stoka TA - 2 KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 30 z 114

30 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 6-06 Stoka TA - 2 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 31 z 114

31 SOUPIS PRACÍ 6-06 Stoka TA - 2 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 135,000 "Stoka TA-2 - panely" (3,0*45) 135,000 2 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 6,600 a D Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 3 K m2 6,600 pl do m2 bez překážek v trase a D K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30 5 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 6 K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,000 7 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 1*1,1*2*1,8 m3 3,960 3,960 8 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 40, ,3*0,3 40,590 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 74, ,3*0,55 74, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 74,415*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 37,208 37, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 20, ,3*0,15 20, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 20,295*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 10,148 10, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 246, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 135,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 67,650 67, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 76,2*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 152, , K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,100 Příplatek k vodorovnému přemístění 17 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,500 m přes m 59,1*25 'Přepočtené koeficientem množství 1 477,500 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 76,200 m3 19 K Uložení sypaniny na skládky m3 59,100 Strana 32 z 114

32 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 20 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 100,470 59,1*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 100, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,200 a D Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 22 K m3 7,500 sypaninou se zhutněním v komunikaci a D J.cena 23 M kamenivo těžené zásypový materiál t 12,750 7,5*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 12, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 37,300 a D M štěrkopísek frakce 0-16 t 63,410 37,3*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 63, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 26 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 67,000 výkop a D Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 27 K m2 73,700 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 36,850 73,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 36, Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 29 K m3 11,100 štěrkopísku a D K Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm kus 4, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 4, K Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm "Stoka TA-2 - panely" (3,0*45) m2 135, , Komunikace 33 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 6,600 a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 17,600 a D *1,1 17, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 6,600 a D Osazení silničních dílců z ŽB do lože z 36 K m2 135,000 kameniva těženého tl 40 mm 37 M panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm kus 19, K Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 12,000 a D *6 12, Trubní vedení 39 K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 67,000 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN 40 M kus 13,500 (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m Strana 33 z 114

33 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 41 M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 4,000 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 42 K nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé kus 1,000 DN 250 J.cena 43 M Odbočka PP ULTRA RIB 2 250/ (UREA/KG) (DIN) ks 1, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 67, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 2,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 46 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 3,000 prefabrikované viz př.č. D M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (250, 300, 400, 500) kus 3, M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 2, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 2, M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 1, Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 53 K m 12,000 živičného tl do 100 mm 54 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12, Přesun hmot 55 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 58, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 58,565*24 'Přepočtené koeficientem množství t 1 405, , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 58, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 58, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 169, R - Položky 60 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 67,000 Strana 34 z 114

34 KRYCÍ LIST SOUPISU 7-07 Stoka TB KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 35 z 114

35 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 7-07 Stoka TB Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 36 z 114

36 SOUPIS PRACÍ 7-07 Stoka TB Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 30,800 a D Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 2 K m2 30,800 pl do m2 bez překážek v trase a D K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20 4 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 5 K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,000 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 6 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 1, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,000 8 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 4*1,1*2*1,8 m3 15,840 15,840 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 17,220 57,4*0,3 17, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 31,570 57,4*0,55 31, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 31,57*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 15,785 15, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 8,610 57,4*0,15 8, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 8,61*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 4,305 4, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 104, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 57,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 28,700 28, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 57,400 Příplatek k vodorovnému přemístění 17 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 m přes m 861,000 57,4*15 'Přepočtené koeficientem množství 861, K Uložení sypaniny na skládky m3 57, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 97,580 57,4*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 97,580 Strana 37 z 114

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze Místo: Praha 6 - Suchdol Datum: 14.8.2013 Objednavatel: ČZU v Praze IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 186 30 197 KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197 Projektant:

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry !! STAVEBNÍ FIRMA Psáry dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Strží a Ve Strži veřejná zakázka malého rozsahu dle * 12, odst 3, zákrs Č. 137/2006 Sb. v platném znění. řť ; STA VESN FiRMA.

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace"

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2013 registrované pod ID-67956 KUJIP@Tl0EL7",,, '' 1,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet SO.01.1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Typ rozpočtu Dodavatel Zakázkové

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 -

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-2/12 - Ceník betonových výrobků 2014 NOVINKA 2015 Platnost od 1.4.2014 PATKA PODKLADOVÁ - v prodeji od ledna 2015 Ostatní

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava : TECHNICKÁ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry"

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry Dodatek č.1 KUJIP014YXX5 Smlouvy o dílo č. objednatele ID 70334, č.zhotovitele 13822149 ze dne 18. 7. 2013 uzavřené podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

oko 50x50 mm bez napínacího drátu průměr 2,60/2,70 mm oko 60x60 bez napínacího drátu průměr 2,50 mm

oko 50x50 mm bez napínacího drátu průměr 2,60/2,70 mm oko 60x60 bez napínacího drátu průměr 2,50 mm CENÍK PLETIV A PŘÍSLUŠENSTVÍ platný od 22.3.2012 tel./fax: 566 535 037, mobil:775 555 830-831, e-mail: info@ploty-brany.cz www.ploty-brany.cz PLETIVO POZINKOVANÉ POPLASTOVANÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ oko 50x50

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém)

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Tvarovka Typ B Tvarovka pro bílou vanu - vodonepropustný beton, svislé konstrukce, KG/HT systém. Tvarovka Typ B s tlakovou odolností proti vodě

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky stavebních prací pro oceňování montáží stavebních objektů

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

Katalog výrobků. Kanalizační program

Katalog výrobků. Kanalizační program Katalog výrobků Kanalizační program Aktualizace 2011 Vážení obchodní přátelé Kanalizační program Naše společnost působí na trhu České a Slovenské republiky jako přední dodavatel železo betonových prefabrikovaných

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

Ceník výrobků 2014. SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958. www.slouparna.cz. Platnost od 1.4.

Ceník výrobků 2014. SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958. www.slouparna.cz. Platnost od 1.4. Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958 Ceník výrobků 2014 SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Majdalena 141, 378 03 Majdalena Tel.: +420 384 703 108 +420 OBSAH Technické podmínky Provozní doba Balení

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 12 CHRÁNIČKY A KOLEKTORY

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 12 CHRÁNIČKY A KOLEKTORY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Kapitola 12 CHRÁNIČKY A KOLEKTORY Třetí - aktualizované

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více