MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY"

Transkript

1 MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky Příklady otávkových funkcí Potávka j-tého sotřebtele o -tém zboží Celková otávka o -tém zboží Přímá cenová ružnost otávky Oblouková ružnost Bodová ružnost Mezní ružnost Křížová cenová ružnost otávky Důchodová ružnost otávky Celkové tržby Úroveň tržeb Tržby celkové, růměrné, mezní Maxmalzace tržeb a základě exermentálních dat Grafcké znázornění a základě otávkové funkce

2 Funkce celkových, růměrných a mezních nákladů Celkové náklady Průměrné náklady Mezní náklady Celkové, růměrné a mezní náklady říklad Zsk ztráta Rovnováha výrobce říklad Otmální množství rodukce Bod rovnováhy výrobce Maxmalzace zsku na základě nákladové funkce Mnmum nákladů Mnmum mezních nákladů říklad Mnmum růměrných varablních nákladů - říklad Mnmum růměrných celkových nákladů říklad Tabelární a grafcké vyjádření analýzy nákladů Modely nabídky abídková křvka Druhy nabídky Pružnost nabídky (cenová) Změny tržní rovnováhy Pavučnový dagram Vlv změn tržní rovnováhy na odnk

3 SCHEMA TRŽÍ ROVOVÁHY SPOTŘEBITEL VÝROBCE Mezní analýza užtečnost Mezní analýza tržeb a nákladů MAXIMALIZACE UŽITKU ROVOVÁHA SPOTŘEBITELE MAXIMALIZACE ZISKU ROVOVÁHA VÝROBCE TRŽÍ ROVOVÁHA MODEL POPTÁVKY MODEL ABÍDKY D c e n a S R(, ) D S D S množství

4 MODELY POPTÁVKY A TRHU VÝROBKŮ A SLUŽEB Potávkou se rozumí množství zboží, které jsou kuující ochotn za určtých odmínek kout a kou skutečně realzují. FORMULACE POPTÁVKOVÉ FUKCE: D f ( ) COUROT, WALRAS, PARETO f ( D ) MARSHALL Vztah latí oboustranně! D D KOMPLEXÍ MODEL: D f ( P,,,s,t, K,E,e,e, K,ε ) j j P důchod, cena daného zboží, j cena subst. a koml., s sotřeba (hustota obyvatel, struktura obyvatel, zálby) t čas, E důchodová ružnost, e římá cenová ružnost, e j křížová cenová ružnost, ε chyba Druhy otávky: ndvduální otávka tržní otávka agregátní otávka

5 KOSTRUKCE MODELU POPTÁVKY PODLE CEOVĚ SPOTŘEBÍ KŘIVKY mění se A A otávka o zboží A zboží B CSK IV III II I D A zboží A A Tvorba ndvduální otávky ro zboží A na základě cenově sotřební křvky (body rovnováhy sotřebtele v důsledku změn ceny zboží A) Indvduální otávky TRŽÍ POPTÁVKA SOUČET

6 Dynamcké modely otávky Zatímco u statckých otávkových modelů se ředokládá současný vlv čntelů ovlvňujících otávku, dynamcké modely vysthují více č méně časové vazby a vnášejí roto do modelu další metodcké rvky. Potávku lze vyjádřt jako funkc ceny běžného období, zatímco nabídku jako funkc mnulého období: f ( ) Rovnováha na trhu je dána tím, že ožadované množství se vyrovná nabízenému množství, tedy Ve sledovaném období ční otávka nabídka t jednotek množství daného zboží. Dosažení rovnováhy v množství ožadovaného a nabízeného zboží ředokládá rovněž rovnovážnou cenu. D( t ) t S ( t ) t 1 ) D( t ) S ( t ) f ( t ) f ( t 1 f ( ) t 1 S cena zboží 3 0 D 1 3 Pohyb množství vychází od určté výchozí ceny 0 řes ceny 1, až o rovnovážnou cenu, ř níž je otávka a nabídka vyrovnána. Uvedený ohyb lze grafcky znázornt jako tzv. avučnový dagram.

7 PŘÍKLADY POPTÁVKOVÝCH FUKCÍ t 0 + α1 t t t t α + ε α α ε t 1 t k 1 t α 0 + α t + b Pt + ε t k α Π1 P ε log t e t logα + E t k 1 e t log t + E log P t + log ε t Potávka j-tého sotřebtele o -tém zboží: ( j ) ( j ) 1 t t kt P qt α 0 + α1 + α + K+ α k + β + εt t t t t ( j ) cenové relace zboží reálný říjem Celková otávka o -tém zboží: t j 1 q ( j ) t α0 + α1 + β j 1 P ( j ) t + 1t t j 1 + ε ( j ) t α t t + K+ α k kt t +

8 PRUŽOST POPTÁVKY Relatvní ukazatel charakterzující % změnu otávky ř 1% změně ceny č důchodu v jejch dané úrovn. CEOVÁ PRUŽOST - PŘÍMÁ e ružná jednotková e >1 e 1 neružná e <1 - KŘÍŽOVÁ e j j j dolňkové zboží (komlementy) substtuční zboží (substtuty) DŮCHODOVÁ PRUŽOST E P P

9 PŘÍMÁ CEOVÁ PRUŽOST POPTÁVKY P 1 A e P B D 1 Oblouková ružnost: Bodová ružnost: res. Mezní ružnost: e 1 +, 1 + 1, 1, d d > ružná otávka e 1 jednotková otávka < neružná otávka

10 Křížová cenová ružnost otávky Křížová cenová ružnost otávky vyjadřuje relatvní vztah změny otávkového množství jednoho zboží a změny ceny druhého zboží. kde: e j otávkové množství -tého zboží j cena j-tého zboží j j Křížová cenová ružnost řchází v úvahu ředevším u zboží, které je ro sotřebtele blízké svou užtnou hodnotou a vzájemně zaměntelné substtuty (ružnost kladná), ří. jde-l o zboží dolňující komlementy (ružnost záorná). Důchodová ružnost otávky Důchodová ružnost otávky vyjadřuje relatvní vztah změny otávkového množství zboží a změny říjmů sotřebtele. Udává rocentckou změnu otávky, změní-l se důchod o 1 %, řčemž změna robíhá v souhlasném smyslu. E P P j P j P kde: I otávkové množství -tého zboží P říjem sotřebtele

11 CELKOVÉ TRŽBY D otávková funkce cena T C D T C množství Zvýšení tržeb: ružná otávka neružná otávka e >1 e <1 jednotková otávka e 1 Celkové tržby jsou konstantní a maxmální. stratege sbírání smetany stratege ronkání

12 8 7 e > 1 ÚROVEŇ TRŽBY T e 1 Jednotková otávka s ružností v celém svém růběhu rovnou mnus jedné. 3 e < 1 1 otávka Pružná otávka: T 6 1 e > 1 T Zvýšení ceny snížení tržby eružná otávka: T 6 1 e < 1 T Zvýšení ceny zvýšení tržby Jednotková otávka: T 4,5 3,5 15,75 e 1 T 3,5 4,5 15,75 (lmta T ) max. Zvýšení ceny tržba se nemění, je maxmální

13 T R Ž B Y CELKOVÉ, PRŮMĚRÉ, MEZÍ T C T P T M * T M D 6 6 T C ř: T T C P (6 ) 6 TC (6 ) 6 T M d TC d T P D T M T M T C T M * T M *

14 MAXIMALIZACE TRŽEB (na základě exermentálních dat) Tržby celkem T P Přímá cenová otávka (oblouková) e Obd. Cena Prod. množ. Elastcta Tržby e t T , , , , ,

15 Grafcké znázornění MAXIMALIZACE TRŽEB 1 10 e 1 8 e > 1 6 e 1 4 T max e <

16 A a) b) f MAXIMALIZACE TRŽEB (na základě otávkové funkce) ( ) 40 4 f ( ) 10 4 T T T T T M 0 C M C M dt C d ,5 ( 40 4 ) d TC 40 8 d T C(max) ,5 10 0, B e 1 d d ( 40 4 ) 5,

17 FUKCE CELKOVÝCH, PRŮMĚRÝCH A MEZÍCH ÁKLADŮ CELKOVÉ ÁKLADY: Součet konstantních a varablních nákladů + C K V Součn růměrných nákladů a množství rodukce C P Konstantní náklady nejsou ovlvňovány objemem rodukce. Průměrné konstantní náklady ř rostoucí rodukc klesají. Varablní náklady rostou s růstem rodukce. Průměrné varablní náklady v různých fázích úrovně rodukce mohou klesat č stouat. PRŮMĚRÉ ÁKLADY náklady na jednotku rodukce P C MEZÍ ÁKLADY řírůstek nákladů na další jednotku objemu rodukce * M M d d

18 CELKOVÉ, PRŮMĚRÉ A MEZÍ ÁKLADY Celkové náklady Průměrné náklady Mezní náklady Obj. rům. odle rod. konst. var. celk. konst. var. celk. na 5 j. obj. rod. rod. Ck Cv C Pk Pv P m * m ,0 10,0 110, ,0 6,0 6, ,0 6,0 16, ,7 16,7 3, ,0 45,0 50, C Cv Ck Mezní náklady ro 10 M M P Pv Pk směrnce tečny

19 ZISK ZTRÁTA Cena Prod. Celk. áklady množ. tržby konst var. celk. +/ , ,5 18,5-8, ,5 19,5-4, ,75 0,75-0, ,5,5, ,5 4,5 5, ,5 7,5 7, ,5 3,5 7, ,5 40,5 4, ,5 5,5 -, zsk ztráta C T C 30 0 max

20 ROVOVÁHA VÝROBCE Prodané Mez. trž. Mezní Prům. Zsk množství cena nákl. nákl. rům. celk ,00-1,00-1,00 5 1,50 8,5-4,5-8, ,00 6,50-1,50-4, ,5 5,19-0,19-0, ,50 4,45 0,55,75 6 5,00 4,04 0,96 5, ,5 3,93 1,07 7, ,00 4,06 0,94 7, ,00 4,50 0,50 4, ,00 5,5-0,5 -,50 T M (), 0 Z Z P C T M Z ( ) P P res P R M T M M T M R bod rovnováhy výrobce

21 OPTIMÁLÍ MOŽSTVÍ PRODUKCE Mezní náklady se rovnají mezním tržbám, tj. ceně jednotky rodukce. M T M ( ) A B C M M M P P P T M (neměnné). Pozn.: bod rovnováhy výrobce A - Podnk má nízké náklady a dosahuje zsku, nemá zájem na změně výroby (okud nemá možnost vyrábět zskovější výrobek). B - Podnk je na hranc rentablty. C - Podnk má větší náklady než tržby, má zájem rodukc snížt a výrobu zaměnt za jnou.

22 BOD ROVOVÁHY VÝROBCE Kč M R P zsk (max) T M T P ot Kč M ztráta (mn) R P T M T P ot

23 MAXIMALIZACE ZISKU na základě nákladové funkce Zadání: Výrobce vyrábí rodukc, kterou celou realzuje na trhu. Cena jednotky rodukce: 4,60 Stálé náklady na rodukc: K 30 Varablní náklady: V , 3 Řešení: V , 3 C , V K Mezní náklady, které jsou u celkových a varablních nákladů stejné, se orovnají s mezním tržbam (cenou). M T M () ,6 4,6 0, ,4 0 9 (rodukce ř max. zsku) 6 ± ,6 5,4 1, 0,6 Max. zsk je dosahován ř rodukc 9 objemových jednotek a ční 18,6. Z c T ( , C C 9 4,6 ( , (rodukce ř max. ztrátě) ) + 30) 18,6

24 MIIMUM MEZÍCH ÁKLADŮ Zadání: Výrobce vyrábí rodukc, kterou celou realzuje na trhu. Cena jednotky rodukce: 4,60 Stálé náklady na rodukc: K 30 Varablní náklady: V , 3 Řešení: V , 3 C , V K Druhá dervace celkových č varablních nákladů se oloží rovna nule. C C C 30 3 M M + 0, , , + 30 Mnmální mezní náklady jsou dosahovány ř rodukc 5 objemových jednotek a ční , M (mn) , V jných úrovních rodukce vyvolá zvýšení rodukce o další jednotku větší zvýšení nákladů.

25 MIIMUM PRŮMĚRÝCH VARIABILÍCH ÁKLADŮ Zadání: Výrobce vyrábí rodukc, kterou celou realzuje na trhu. Cena jednotky rodukce: 4,60 Stálé náklady na rodukc: K 30 Varablní náklady: V , 3 Řešení: a) Určení růsečíku funkce mezních nákladů a funkce růměrných varablních nákladů: M ,6 3 V , P ( V ) , , , 0,4 3 0 ( 0,4 3 ) ,5 0,4 b) Dervace funkce růměrných varablních nákladů se oloží rovna nule. P ( V ) , 0, ,4 7,5 P( V ) Mnmum rům. varablních nákladů je dosahováno ř rodukc 7,5 objemových jednotek a ční 18,75. P ( v ) mn , ,5 + 0, 7,5 18,75

26 MIIMUM PRŮMĚRÝCH CELKOVÝCH ÁKLADŮ Zadání: Výrobce vyrábí rodukc, kterou celou realzuje na trhu. Cena jednotky rodukce: 4,60 Stálé náklady na rodukc: K 30 Varablní náklady: V , 3 Řešení: b) Určení růsečíku funkce mezních nákladů a funkce růměrných celkových nákladů: M P ( C ,6 C 30 3 ) + 0, , , , + / 3 0, ,53 b) Dervace funkce růměrných celkových nákladů se oloží rovna nule P ( C ) , + 0, ,53 30 P( C ) 3 + 0,4 + Mnmum rům. celkových nákladů je dosahováno ř rodukc 8,53 objemových jednotek a ční,7. P ( C ) mn , ,53 + 0, 8,53 +,7 8,53 3

27 TRŽ Í rod. TAB. A GRAF. VYJÁDŘEÍ AALÝZY ÁKLADŮ Var. nákl. Celk. nákl. Celk. tržba ZISK Mezní Průměrné náklady nákl. konst. var. celk. V C T C Z M P(K) P(V) P(C) , 49,6 68,4 84,8 100,0 115, 131,6 150,4 17,8 00,0 33, 57, 79,6 98,4 114,8 130,0 145, 161,6 180,4 0,8 30,0 63, 4,6 49, 73,8 98,4 13,0 147,6 17, 196,8 1,4 46,0 70,6-3,6-30,4-4,6-16,4-7,0,4 10,6 16,4 18,6 16,0 7,4 4,6 0,4 17,4 15,6 15,0 15,6 17,4 0,4 4,6 30,0 36,6 30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,8 3,75 3,31 3,0,73 7, 4,8,8 1, 0,0 19, 18,8 18,8 19, 0,0 1, 57, 39,8 3,8 8,7 6,0 4, 3,08,55,51 3,0 3,95 M 30 4,6 0 P(C) TM P(V) 10 0 P(K) ,5 8,5

28 MODELY ABÍDKY A TRHU VÝROBKŮ A SLUŽEB abídková křvka část vzestuné křvky mezních nákladů. Odvozuje se z jednotlvých bodů rovnováhy výrobce, tj. z bodů maxmalzace zsku. Čím vyšší cena výrobku, tím vyšší mezní náklady může mít odnk, aby jeho výroba byla ještě rentablní. S S f ( ) S ( M ) 1 3 R R 3 R 4 4 R ABÍDKA množství zboží, které je ř určtých odmínkách ředloženo rodávajícím na trhu Druhy nabídky: ndvduální, tržní, agregovaná Indvduální nabídka má větší výkyvy než nabídka tržní a rovněž než nabídka agregovaná. Vyrovnanost č naoak větší roměnlvost nabídky úzce souvsí s ružností nabídky. Čím je nžší ružnost, tím je vyrovnanost větší. abídka má své zákontost a není ovlvňována jen výrobou. V tržním hosodářství latí, že výrobu ovlvňuje trh a nkol oačně.

29 PRUŽOST ABÍDKY (CEOVÁ) Pružná nabídka 1 1 < změna ceny rychlejší změna nabídky 1 e > 1 1 Jednotková ruž. nabídky 1 1 roorconální změna ceny a nabídky 1 e > 1 1 eružná nabídka 1 1 > změna ceny omalejší změna nabídky 1 e < 1 1 ulová ruž. nabídky (lmtní říad) změna cen nemá vlv na nabídku 1 e 0 1

30 ZMĚY TRŽÍ ROVOVÁHY D D SS R R D P D S S D více D méně S méně S více D více D méně S méně S více

31 D více D méně S méně S více D více D méně S méně S více D S zvýšení v určtých roorcích nemění se V uvedených grafech byly ro řehlednost a jednoduchost ulatněny lneární modely, řčemž byla zachována stejná ružnost řed a o změně, když jná u nabídky a otávky. S ohledem na vzájemné ružnost nabídky a otávky a na změny ružností ř změnách jejch úrovní může docházet k dalším a dalším varantám, které se odlšují rozdílnou velkostí a směrem změn cen množství.

32 PAVUČIOVÝ DIAGRAM S 1 cena zboží 3 0 e D > e S D 1 3 S cena zboží e D < e S D množství zboží

33 PŘ. VLIV ZMĚ TRŽÍ ROVOVÁHY A EKOOMIKU PODIKU VEJCE:,30 Kč P M,4,,0 ZISK R P T M 1,8 1, T , Kč Kč Z T Kč Výhodná cena je mulsem k růstu S (D zůstává stejná) 3,00,00 1,00 R R S S D 1

34 Zvýšení nabídky vede ke snížení ceny: 1,80 Kč P,4, M,0 (mn) 1,8 1,6 ZTRÁTA R T M T , Kč , Kč Z Kč ěkteří výrobc omezí nerentablní výrobu nebo řejdou na jnou výrobu. Sníží se S, cena se zvýší:,10 Kč. 3,00,00 1,00 R R 3 S S D

35 P,4 M P,,0 ZISK R T M 1,8 1, T , Kč , Kč Z Kč Příklad je zjednodušený, neboť raktcky by kolísala rovněž otávka. Prnc výočtů je stejný. Kolísání nabídky, otávky a ceny lze charakterzovat avučnovým dagramem e D > e S řblžování k tržní rovn. P,4,,0 1,8 1,6 R R R S D

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU Úvod do ekonomické teorie (body k řednášce) zásadní konstatování (A + B): (A) Užitek (Utilita) vyjadřuje míru usokojení sotřebitele ři získání určitého statku (výrobku, služby) Užitek je určen ředevším:

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Nabídka, Poptávka, Tržní rovnováha

Nabídka, Poptávka, Tržní rovnováha Nabídka, optávka, Tržní rovnováha (Tomáš Volek, Ivana Faltová Leitmanová) Nabídka (S - Supply) Nabídka představuje množství statků, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat. Nabídku můžeme rozdělit

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Příklady z přednášek Statistické srovnávání

Příklady z přednášek Statistické srovnávání říklad z řednášek Statstcké srovnávání Jednoduché ndvduální ndex říklad V následující tabulce jsou uveden údaje o očtu závažných závad v areálu určté frm zjštěných a oravených v letech 9-998. Závažná závada

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

EKONOMETRIE 4. přednáška Modely chování spotřebitele

EKONOMETRIE 4. přednáška Modely chování spotřebitele EKONOMETRIE 4. řednáška Modely chování sotřebitele Rozočtové omezení Sotřebitel ři svém rozhodování resektuje tzv. rozočtové omezení x + x y, kde x i množství i-té sotřební komodity, i cena i-té sotřební

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

U 25 MU q. 25 q E 3. p 3. d=mu E 2 E p 1. p 2

U 25 MU q. 25 q E 3. p 3. d=mu E 2 E p 1. p 2 Hlavní řístuy Užitek míra usokojení otřeb Na základě ředokladu o měřitelnosti Teorie sotřebitele Kardinální veličina > kardinalistický řístu Ordinální veličina > ordinalistický řístu 2. část Ústav ekonomie

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Obsah Ekonomická rovnováha a její modely Spotřební funkce Dvousektorový model ekonomiky Ekonomická rovnováha a její modely Podmínky rovnovážného produktu pomocí výdajového key. modelu tzn. model s linií

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

MODEL IS-LM.

MODEL IS-LM. MODEL IS-LM OBECNÁ FAKTA Krátké období: Nedochází ke změně cenové hladny r= Nevyužté kapacty v ekonomce pod potencálním produktem Úroková míra endogenní nepadá z nebes je určována v modelu Uzavřená ekonomka!

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 8 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 7 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

Stavebnictví NÁKLADY, CENA A OBJEM PRODUKCE

Stavebnictví NÁKLADY, CENA A OBJEM PRODUKCE Nákladové funkce Cílem managementu podniku je většinou minimalizace celkových nákladů vynaložených na výrobní a jinou činnost podniku. Pro analýzu činitelů, které toto mohou ovlivňovat, se v manažerské

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace..

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Pednáška mikro 04: Poptávková a nabídková funkce, cenová elasticita poptávky

Pednáška mikro 04: Poptávková a nabídková funkce, cenová elasticita poptávky Pednáška mikro 04: Potávková a nabídková funkce, cenová elasticita otávk 1. Matematické minimum (dolnit na cviení v íad otávk od student) funkce = edis(druhá odmocnina, dvojnásobek snížený o jednu : =

Více

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE Stále krátké období NEMĚNÍ SE P!! Dopady fskální/monetární poltky na a S tím spojené další proměnné:

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 9 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 8 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

Poptávka se výrobci jeví jako exogenně daná cena: D(p) - odvětvová poptávka, d(p) - poptávka po produkci firmy tvořící 1/50 D(p) d(p)

Poptávka se výrobci jeví jako exogenně daná cena: D(p) - odvětvová poptávka, d(p) - poptávka po produkci firmy tvořící 1/50 D(p) d(p) Model dokonalé konkurence, modely nedokonalé konkurence. Model dokonalé konkurence Předoklady: 1. každý výrobce maximalizuje zisk 2. všichni vyrábí jediný rodukt nerozlišitelný od ostatních (jednotná kvalita,

Více

Raoultův zákon, podle kterého je při zvolené teplotě T parciální tlak i-té složky nad roztokem

Raoultův zákon, podle kterého je při zvolené teplotě T parciální tlak i-té složky nad roztokem DVOUSLOŽKOVÉ SYSTÉMY lkace Gbbsova zákona fází v f s 2 3 1 4 2 2 4 mamálně 3 roměnné, ro fázový dagram bchom otřeboval trojrozměrný 1 3 4 graf, oužíváme lošné graf, kd volíme buď konstantní telotu (zotermcký

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Funkce jedné proměnné

Funkce jedné proměnné Funkce jedné proměnné Příklad - V následujících příkladech v případě a) pro funkce dané rovnicí zjistěte zda jsou rostoucí klesající nebo konstantní vypočítejte průsečíky grafu s osami souřadnic a graf

Více

Poptávka a nabídka. Doc. Ing. Pavel Janíčko,CSc.

Poptávka a nabídka. Doc. Ing. Pavel Janíčko,CSc. optávka a nabídka Doc. Ing. avel Janíčko,CSc. optávka Individuální poptávka je množství určitého statku či služby, které si je spotřebitel ochoten koupit při různých cenách. optávka = f( D ) = a - b D

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS,

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS, PhDr. Praha, VŠFS, 13.12.2010 Podstata všeobecné rovnováhy Všeobecná rovnováha = rovnováha na všech trzích (trh statků a výrobních faktorů) Nelze zvýšit užitek nějakého spotřebitele, aniž bychom snížili

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout? 2.6.7 Fázový diagram Předoklady: 2606 Př. 1: Poiš děje zakreslené v diagramu křivky syté áry. Za jakých odmínek mohou roběhnout? 4 2 1 3 1) Sytá ára je za stálého tlaku zahřívána. Zvětšuje svůj objem a

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Třídění a významné hodnoty

Třídění a významné hodnoty Lekce Třídění a významné hodnoty Ponechme nyní oněkud stranou různorodé oznatky rvní lekce týkající se zjšťování a tyů dat a omezme se jen na nejjednodušší říad datových souborů tvořených hodnotam kardnálních

Více

Cvičení 1 (Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti)

Cvičení 1 (Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti) VŠ Techncká unverzta Ostrava akulta strojní Katedra ružnost a evnost (9 Pružnost a evnost v energetce (Návod do cvčení Cvčení (Oakování základních znalostí z ružnost a evnost utor: aroslav ojíček Verze:

Více

11 Inflace a metody jejího léčení

11 Inflace a metody jejího léčení 11 Inflace a metody jejího léčení Teoretická východiska Inflace O inflaci hovoříme, pokud v ekonomice dochází k růstu cenové hladiny. Pokud cenová hladina klesá, hovoříme o deflaci. Dezinflace potom značí

Více

Proces řízení rizik projektu

Proces řízení rizik projektu Proces řízení rzk projektu Rzka jevy a podmínky, které nejsou pod naší přímou kontrolou a ovlvňují cíl projektu odcylky, předvídatelná rzka, nepředvídatelná rzka, caotcké vlvy Proces řízení rzk sled aktvt,

Více

NABÍDKA.

NABÍDKA. NABÍDKA www.ekofun.cz Agregátní nabídka -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh Individuální nabídka -nabídka jednoho výrobce Dílčí (tržní) nabídka (S) -nabídka jediného

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varianta "soulodí")

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varianta soulodí) VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varanta "soulodí") Měřl (Jméno, Příjmení, skuna):... Datum:... Vyhodnocení hydrometrckého měření na Berounce (soulodí) Z vyočtených rychlostí ve všech bodech svslce určíme střední svslcovou

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Ekonomika podniku a mikroekonomické

Ekonomika podniku a mikroekonomické EKONOMIKA PODNIKU přednáška no 1 Ekonomika podniku a mikroekonomické minimum pro strojaře olga.heralova@gmail.com LS 2015/2016 1 Program na DNES: Ekonomika podniku co to je a kčemu to je dobré, její role

Více

8 Monetární politika. Teoretická východiska. Cíle a nástroje monetární politiky. Monetární politika v modelu IS-LM

8 Monetární politika. Teoretická východiska. Cíle a nástroje monetární politiky. Monetární politika v modelu IS-LM 8 Monetární poltka Teoretcká východska Cíle a nástroje monetární poltky Monetární poltka je druhem hospodářské poltky, která prostřednctvím ovlvňování nabídky peněz v ekonomce, usluje o dosažení makroekonomckých

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY

ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY Příčiny vzniku alternativních teorií firmy My známe maximalizace zisku jako cíl firmy Stakeholders rozdílné cíle ( a person, group, organization, member or system who affects or

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

4. Elasticita a její aplikace

4. Elasticita a její aplikace . Elasticita a její aplikace Motivace Firmu zajímá, jak ovlivní její tržby tyto změny: firmě rostou náklady, proto chce zdražit svou produkci konkurenční firma vyrábějící podobný výrobek zlevnila očekává

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

9 Trh práce a nezaměstnanost

9 Trh práce a nezaměstnanost 9 Trh práce a nezaměstnanost Teoretická východiska Trh práce Trh práce je místem, kde dochází ke střetu nabídky práce (S ) s poptávkou po práci (D ). Domácnosti na trh práce vstupují a nabízejí práci,

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více