VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE"

Transkript

1 SIT Group SIT SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla se systmem automatickho zapalovn. Normativn odkaz SN EN 16. Vcefunkn dc pstroje hok a spotebi plynnch paliv. Nejdleitj vlastnosti Dva samoinn uzavrac ventily. Servo regultor tlaku. Bez modulace (840) nebo elektrick modulace tlaku (843, ). Proveden 840 Bez modulace 843 Stupov modulace Plynul modulace w w w. s i t g r o u p. i t

2 VEOBECN DAJE KONSTRUKN VLASTNOSTI Ѕ hlinkov tleso Ѕ dva uzavrac plynov ventily Ѕ monost stranovho vvodu Ѕ vstupn filtr Ѕ vvod do zapalovacho hoku (voliteln) Ѕ vstupn filtr a filtr na vvodu do zapalovacho hoku (voliteln) Ѕ vvody odbru vstupnho a vstupnho tlaku Ѕ vvod kompenzace regultoru tlaku na tlak ve spalovac komoe Ѕ dv montn dry Ѕ odolnost proti krutu a ohybu - skupina PROVOZN VLASTNOSTI Ѕ montn poloha: jakkoli Ѕ tdy plynu: prvn, druh a tet Ѕ teplota okol 060 C (-0 C60C na vydn) Ѕ maximln vstupn tlak 60 mbar MECHANICK PIPOJEN Ѕ pvod a vvod plynu G3/4 ISO 8 nebo: M4 (4) (pruby) minimln hloubka zvitu 6 mm nebo: Rp 1/ ISO 7 (verze 5 mm) Ѕ stranov vvod M5 (3) (pruba) minimln hloubka zvitu 7 mm Ѕ zapalovac hok Mx1 pro trubiky 4 mm, 6 mm nebo 1/4" Ѕ vvod odbru tlaku 9 mm Ѕ vvod kompenzace tlaku 7 mm ELEKTRICK PVODY Ѕ samoinn uzavrac ventily konektory odpovdajc vidlici Molex 3003, vhodn pro zsuvky Molex srie 3001 Ѕ modulan cvka noov konektory,8x0,8 mm ELEKTRICK DAJE SAMOINN UZAVRAC VENTILY EV1 EV EV1 EV Jmenovit napjec Proud pi jmenovitm Vkon pi jmenovitm napt napt (ma) napt (W) 30 V 50 Hz Vac ,3 4 V 50 Hz Vac ,6 4 V 50 Hz RAC ,5,8 Stupe ochrany: IP 40 s konektorem SIT NAC IP 44 s konektorem SIT NAC 504 a tsnnm. IP 40 s EV konektory srie

3 POPIS 1 Solenoidn ventil EV1. Solenoidn ventil EV. 3 Vvod odbru vstupnho tlaku. 4 Vvod odbru vstupnho tlaku Vvod kompenzace tlaku na tlak ve spalovac komoe. 6 Regultor tlaku Modulan cvka vstupnho tlaku plynu. 8 Vvod do zapalovacho hoku Hlavn vvod plynu. Bon vvod. 11 Zazen pozvolnho otevrn SCHMA ZAPOJEN Pin P.R.A D EV EV1 3

4 FUNKCE FUNKCE Ѕ Samoinn uzavrac ventil Solenoidn ventil EV1 tdy A nebo B Solenoidn ventil EV tdy C nebo J Uzavrac doba В1 sekunda Ѕ Regulace tlaku Servo-regultor tlaku tdy B dle SN EN 16 Ѕ Pozvoln otevrn Voliteln u 840 a 843 Nastaviteln verze na vydn. Ѕ Elektrick modulace vstupnho tlaku plynu. 843 SIGMA Stupov modulace (ern cvka). Modulan rozsah 3-50 mbar. Jmenovit napjec napt 30 V 50 Hz RAC. Stupe ochrany IP40 nebo IP44 s konektory srie Pkon,8 VA. SIGMA Plynul modulace. Modulan rozsah 1-37 mbar (osa modultoru v horizontln poloze). Elektrick napjen 9 V 3 ma (bl cvka). 17V 165 ma (svtle modr cvka). 40 Vstupn tlak P [mbar] Zvislost vstupnho tlaku na modulanm proudu Tolerann rozsah (vzrstajc proud). Osa modulan cvky v horizontln pozici. 40 Vstupn tlak P [mbar] ma (17V) 3 ma (9V) Proud [ma] Proud [ma] 4

5 SYSTMY 84X SIGMA ABC Kombinovan systm vcefunkn dc pstroj/automatika hoku, vhodn pro spotebie s pirozenm nebo nucenm odvodem spalin. Vlastnosti 537 ABC: Ѕ Specifick konstrukce pro vcefunkn dc pstroje SIGMA. Ѕ Pm zapalovn hlavnho hoku (DBI) nebo peruovan zapalovac hok (IP). Ѕ Doasn nebo trval blokovn a intern nebo dlkov signalizace blokovn s odblokovnm pomoc tlatka. Pro dal informace viz pslun technick katalog 537 ABC kd X SIGMA EFD NAC Kombinovan systm vcefunkn dc pstroj, automatika hoku, konektor s integrovanm zapalovaem. Vlastnosti 505 EFD: Ѕ Urena k pouit spolu s 30 V~ externm zapalovaem jako 504 NAC. Ѕ Pm zapalovn hlavnho hoku (DBI) nebo peruovan zapalovac hok (IP). Ѕ Dlkov signalizace blokovn s odblokovnm pomoc tlatka. Vlastnosti 504 NAC: Ѕ Konektor s integrovanm zapalovaem, uren pro vcefunkn dc pstroje SIGMA. Ѕ Stupe ochrany IP40. IP44 dostupn na vydn. Pro dal informace viz pslun technick katalog 504 NAC 505 EFD kd Konektor stovho napjen (Z). PSLUENSTV V Ѕ Dostupn ve t- a ty-vodiovm proveden. Ѕ Stupe ochrany IP40 nebo IP44. Konektor napjen modultoru 843 Ѕ Integrovan usmrovac obvod Ѕ Stupe ochrany IP40 nebo IP44. Z Konektor napjen modultoru (V) 5

6 VKON ROZSAH PRTOKU Q V ZVISLOSTI NA TLAKOV ZTRT P solenoidn ventily tdy B+J solenoidn ventily tdy B+C Q [m 3 /h d=0,55] Q [m 3 /h d=0,55] HC HC P [mbar] P [mbar] Rozsah prtoku pi p=5 mbar Tda plynu prvn d=0,41 5, m 3 /h 4,4 m 3 /h HC B+J B+C B+J B+C 7 m 3 /h 4,6 m 3 /h druh d=0,55 4,5 m 3 /h 3,8 m 3 /h 6 m 3 /h 4 m 3 /h tet d=1,55,6 m 3 /h,3 m 3 /h 3,6 m 3 /h,4 m 3 /h HC: Verze s vysokm vkonem 6

7 VKON REGULOVAN PRTOK Q DLE SN EN 16 Solenoidn ventily tdy B+J Solenoidn ventily tdy B+C Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] L H-E 6 4 L H-E P [mbar] P [mbar] HC Solenoidn ventily tdy B+J HC Solenoidn ventily tdy B+C Q [m 3 /h] Q [m 3 /h] L H-E L H-E P [mbar] P [mbar] Plyny druh tdy skupiny H,E a L Rozsah vstupnho tlaku (mbar) Jmenovit Max. Min. Relativn hustota H-E ,555 L ,61 Minimln prtok 0,3 m 3 /h d=0,55 HC: Verze s vysokm vkonem 7

8 POPIS FUNKCE Vstupn tlak EV1 EV Modulan cvka Vvod kompenzace tlaku na tlak ve spalovac komoe Vstupn tlak Regulace tlaku Zapalovac hok Komora stednho tlaku pod hlavn membrnou SIGMA je vybaven dvma samoinnmi uzavracmi solenoidnmi ventily. Ѕ Po pvodu napt na solenoid EV1 je oteven prvn plynov ventil. Ѕ Druh solenoidn ventil EV umon plynu proudit do servo okruhu. Tlak pod hlavn servo membrnou vzroste a nsledn je oteven servo ventil. V ppad vpadku elektrickho proudu tlak pruin zabezpe samoinn uzaven plynovch ventil. Regulace vstupnho tlaku plynu je zabezpeena servo systmem. Je-li vstupn tlak vt ne hodnota nastaven modultorem, pak ventil regulace tlaku otevr, m kles tlak pod hlavn servo membrnou a pivr se hlavn ventil. Tm kles vstupn tlak na nastavenou hodnotu. Naopak, je-li vstupn tlak men ne nastaven hodnota, ventil regulace tlaku zavr a nsledn se zvyuje servo tlak a otevr hlavn ventil. 8

9 POZVOLN OTEVRN Je zabezpeeno dal komorou s membrnou a pruinou, vloenmi do 840 SIGMA. 840 Jakmile EV oteve servo-okruh, plyn proud do komory pozvolnho otevrn. Tlak plynu pod hlavn membrnou ventilu doshne uritho tlaku a sten oteve plynovou cestu. Tlak se nezvyuje dky pestavovn membrny pozvolnho otevrn. Ve verzch s nastavitelnm pozvolnm otevrnm je mon pomoc pslunho regulanho roubu zvit tlak a sedit dobu pozvolnho otevrn. Po urit dob je pruina membrny pozvolnho zaplen zcela stlaena a tlak plynu na hlavn membrnu pln oteve ventil. 70А 180А 0А 9

10 SEZEN VSTUPNHO TLAKU 840 A B Vechna nastaven mus bt provedena v souladu s vlastnostmi danho zazen. Ovte vstupn a vstupn tlak pomoc vvod odbru vstupnho a vstupnho tlaku. Po ukonen prac peliv utsnte vvody odbru vstupnho a vstupnho tlaku pomoc vestavnch roub. Doporuen utahovac moment: 1 Nm. Odpojte ppojku regultoru tlaku "VENT" (je-li pipojena). Sejmte ochrann vko A. Zaroubovnm roubu B vstupn tlak zvyujete, naopak sniujete. Po ukonen nastavovn nasadte zpt ochrann vko. SEZEN VSTUPNHO TLAKU 843/ C E D Vechna nastaven mus bt provedena v souladu s vlastnostmi danho zazen. Ovte vstupn a vstupn tlak pomoc vvod odbru vstupnho a vstupnho tlaku. Po ukonen prac peliv utsnte vvody odbru vstupnho a vstupnho tlaku pomoc vestavnch roub. Doporuen utahovac moment: 1 Nm. Odpojte ppojku regultoru tlaku "VENT" (je-li pipojena). Sejmte plastov ochrann vko modulan cvky E. Ѕ Maximln tlak: Pivedte na svorky modultoru odpovdajc napt. Zaroubovnm matice C vstupn tlak zvyujete, naopak sniujete. Pouijte kl mm. Vstupn tlak P [mbar] MIN Proud [ma] MAX Ѕ Minimln tlak: odpojte napjen modultoru a pi zachovn nastaven matice C zaroubovnm roubu D tlak zvyujete, naopak sniujete. Pouijte roubovk 6x1. Znovu nasadte plastov ochrann vko. Obnovte ppojku regultoru tlaku (byla-li pouita). UPOZORN N: K zabezpeen sprvn funkce modulan cvky je nezbytn, aby bylo plastov vko nasazeno do pvodn polohy.

11 ROZM RY 840 Plynov ppojky: G3/4 ISO 8 Konektor molex *Montn otvory Bon vvod 11

12 Pvod a vvod plynu: Pruby ROZM RY 840 Konektor molex Verze 80 mm Verze 5 mm Voliteln proveden pvodu a vvodu Rp 1/ ISO 7 *Montn otvory Bon vvod Konektor molex 1

13 ROZM Plynov ppojky: G3/4 ISO 8 RY 840 VE VERZI S POZVOLNM OTEVRNM M4 N dry se zvitem Konektor molex *Montn otvory M5 N3 otvory Bon vvod 13

14 ROZM RY 843/ Plynov ppojky: G3/4 ISO 8 Konektor molex *Montn otvory Bon vvod 14

15 Pvod a vvod plynu: Pruby ROZM RY 843/ Konektor molex Verze 80 mm Verze 5 mm Voliteln proveden pvodu a vvodu Rp 1/ ISO 7 *Montn otvory Bon vvod Konektor molex 15

16 SIT GROUP -

Termodynamick# (Kelvinova)

Termodynamick# (Kelvinova) Z&kladn pojmy Definice teploty: Fyzik#ln& & veli(ina vyjad*uj&c& & m&ru tepeln,ho stavu t.lesa Teplotn& & stupnice Termodynamick# (Kelvinova) stupnice je ur!ena dv$ma pevn&mi body: stupnice je ur!ena dv$ma

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis CZ1R-SERVIS 0104R6-CZ Katalog Prosinec 2004 náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis POZOR! Obrázky uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy plně odpovídat skutečnosti.

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

5.1. Vymezen pojmu elektrol za. Do vodn ho roztoku HCl pono me dv inertn elektrody, kter jsou

5.1. Vymezen pojmu elektrol za. Do vodn ho roztoku HCl pono me dv inertn elektrody, kter jsou 5. Elektrolza adal podobn dje 5.1. Vymezen pojmu elektrolza Do vodnho roztoku HCl ponome dv inertn elektrody, kter jsou pipojeny ke zdroji stejnosmrnho proudu. Tento proud zane protkat obvodem. Pitom elektrody

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003

Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003 Dvoupalivové hořáky Weishaupt velikosti 30 až 70 provedení 1LN (LowNO x při provozu na plyn) 2/2003 Popis Průmyslové hořáky Weishaupt G30 až G70 byly vyvinuty speciálně pro nasazení v průmyslové oblasti.

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více