cb-energo Průkaz energetické náročnosti budovy Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář k.ú. Velichov, parc.č. 765/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cb-energo Průkaz energetické náročnosti budovy Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář k.ú. Velichov, parc.č. 765/4"

Transkript

1 Senovážné nám. 2, České Budějovice Tel.: , Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář cb-energo Stavba: RD Velichov k.ú. Velichov, parc.č. 765/4 Investor: VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží 203/130 Průkaz energetické náročnosti budovy Č. Budějovice Leden 2013

2 Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Velichov, PSČ Ostrov nad Ohří Účel budovy: Rodinný dům Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: 765/4 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130 IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130 IČ: Tel./ Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejně přístupném místě podle 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. : Ne B1 Typ budovy RD - Rodinný dům BD - Bytový dům AB - Administrativní ZZ - Nemocnice, zdravotnická zařízení SZ - Sportovní zařízení OZ - Obchodní Jiný druh budovy - připojte jaký: HR - Hotel a restaurace VZ - Vzdělávací zařízení B2 Druhy energie užívané v budově Elektřina Tepelná energie Hnědé uhlí Černé uhlí TTO LTO Jiné plyny Druhotná energie Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké: Jiná paliva - připojte jaká: Zemní plyn Koks Nafta Biomasa Web: Tel.: Stránka: 1 / 12

3 Průkaz energetické náročnosti budovy C1 Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Vytápění objektu je teplovodní s dvoutrubkovou otopnou soustavou. Přenos tepla zajišťuje podlahové vytápění, ocelová desková otopná tělesa, podlahové konvektory nebo trubková koupelnová otopná tělesa, která jsou osazena termostatickými ventily. Příprava otopné vody bude v plynovém kondenzačním kotli o výkonu 17,4 kw. Doplňujícím zdrojem tepla bude teplovodní krbová vložka o výkonu do vzduchu 2,52 kw a výkonu do teplovodního výměníku 16,79 kw. Krbová vložka je napojena do otopného systému s akumulačním zásobníkem o objemu 500 litrů. Regulace teploty otopné vody je ekvitermní. Ohřev teplé vody je zajištěn v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 120 litrů, který bude vytápěn teplovodně z teplovodního kotle. Osvětlení objektu je řešeno dle hygienických požadavků na umělé osvětlení budovy, převážně zářivkovými svítidli. C2 Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Osvětlení (EP Light ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) Web: Tel.: Stránka: 2 / 12

4 Průkaz energetické náročnosti budovy D1 Stručný popis budovy Stavba je založena na základových betonových pasech. Nosné, dělící a výplňové konstrukce jsou navrženy v kombinaci keramických tvárnic a železobetonu. Zastřešení stavby je navrženo sedlovou střechou. Střešní krytina je tvořena z betonových tašek. Podlaha vytápěné části je ze železobetonu, s tepelnou izolací polystyrenem tl. 60 až 100 mm. Obvodové zdivo vytápěné části je z keramických tvárnic tl. 500 mm. Obvodové zdivo vytápěné části přilehlé k zemině je z keramických tvárnic tl. 500 mm. Strop pod nevytápěnou půdou je z dřevěné konstrukce s tepelnou izolací min. vlnou tl. 220 mm. Střecha je z dřevěné konstrukce s tepelnou izolací min. vlnou tl. 220 mm. Web: Tel.: Stránka: 3 / 12

5 Průkaz energetické náročnosti budovy D Geometrické charakteristiky budovy Objem budovy - vnější objem vytápěné budovy Celková plocha obálky - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy Celková podlahová plocha budovy Objemový faktor tvaru budovy V A A c A/V m 3 m 2 m 2 m 2 /m 3 918,0 332,2 332,2 0,36 D3 3.1 Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo Karlovy Vary Venkovní návrhová teplota v topném období Převažující vnitřní výpočtová teplota v topném období Q e C Q i C -15,0 2 D4 Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Plocha AR[m 2 ] Součinitel prostupu tepla U[W/(m 2.K)] Redukční činitel b Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla H T [W/K] SO1 DO1 OZ1 OZ4 OZ3 OZ5 OZ6 SO2 SO3 OZ7 SN2 DN4 SN6 SN7 SN10 STR1 STR5 STR6 SCH1 OZ9 SCH2 OZ8 PDL2 PDL3 PDL4 Celkem ochlazované zdivo tl. 500 mm 110/ /135 90/95 160/95 250/ /135 ochlazované zdivo tl. 400 mm ochlazované zdivo tl. 265 mm 280/170 nosné zdivo tl. 500 mm nevytápěný prosto 80/200 - garáž SDK stěna s min. vlnou 200 mm nosné zdivo tl. 300 mm přilehlé k zemině nosné zdivo tl. 300 mm podstřešní prosto strop pod půdou 28 strop pod podstřešním prostorem strop nad 1.np podstřešní prostor střecha střešní okno 134/98 střecha půda střešní okno 140/78 podlaha na terénu netopená podlaha na terénu iz. 100 mm podlaha na terénu iz. 80 mm 127,1 2,5 8,8 0,9 1,5 11,3 4,9 26,4 6,1 0,7 20,1 1,6 16,3 8,3 1,0 47,3 65,3 11,9 103,2 1,3 68,3 3,3 9,0 60,1 79,6 686,5 0,191 1,300 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 0,331 0,199 1,100 0,189 2,500 0,201 0,552 0,515 0,436 0,189 0,816 0,191 1,100 0,191 1,100 0,561 0,361 0,438 0,63 0,63 0,22 0,57 0,22 0,63 0,83 0,22 0,57 0,57 0,57 24,3 3,2 9,7 0,9 1,7 12,4 5,3 8,7 1,2 0,8 2,4 2,5 0,7 2,6 0,1 13,1 10,3 2,1 19,7 1,4 13,0 3,6 2,9 12,3 19,9 174,9 Web: Tel.: Stránka: 4 / 12

6 Průkaz energetické náročnosti budovy D Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Fukční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. Požadované konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajištovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného ochlazování a přehřívání Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště U em Jednotka R si,n [m 2.K/W] Q si,n [ C] U N [W/(m 2.K)] M c,n [kg/m 2 ] I L,V,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )] DQ 10,N [ C] DQ V,N(t) [ C] U em,n [W/(m 2.K)] Hodnocení vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 0,33 - vyhovuje D6 Vytápění Topný systém budovy Typ zdroje energie Použité palivo Jmenovitý tepelný výkon zdroje kw Průměrná roční účinnost zdroje % energie Roční doba využití zdroje hod/rok Regulace zdroje energie Údržba zdroje energie Převažující typ topné soustavy Převažující regulace topné soustavy Rozdělení topných větví podle orientace budovy Stav tepelné izolace rozvodů topné soustavy Plynový kondenzační kotel Zemní plyn 17,4 102,0 Výpočet Výpočet Měření automatická, ekvitermní Pravidelná Pravidelná smluvní teplovodní, větvená ekvitermní s termostatickými hlavicemi izolováno Ano Měření Ne Odhad Odhad Není D7 Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 7.1 Dodaná energie na vytápění Q fuel,h Bilanční 77,6 7.2 Spotřeba pomocné energie na vytápění Q Aux,H 0,4 7.3 Energetická náročnost vytápění EP H =Q fuel,h +Q Aux,H 78,0 7.5 Měrná spotřeba energie na vytápění EP H,A kwh/(m 2.rok) 65,2 vztažená na celkovou podlahovou plochu Web: Tel.: Stránka: 5 / 12

7 Průkaz energetické náročnosti budovy D8 Větrání a klimatizace Mechanické větrání Typ větracího systému Tepelný výkon Jmenovitý elektrický příkon systému větrání Jmenovité průtokové množství vzduchu Převažující regulace větrání Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu kw kw m 3 /hod Pravidelná Pravidelná smluvní Není Chlazení Typ zvlhčovací jednotky Jmenovitý příkon systému zvlhčování Použité médium pro zvlhčování Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů kw Pára Pravidelná Voda Pravidelná smluvní Není Druh systému chlazení Jmenovitý el.příkon pohonu zdroje chladu Jmenovitý chladící výkon Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu kw kw Pravidelná Pravidelná smluvní Není D Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Dodaná energie na zvlhčování Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu Q Aux;Fans Q fuel,hum EP Aux;Fans =Q Aux;Fans +Q Fuel,Hum EP Fans,A kwh/(m 2.rok) Bilanční D10 Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 10.1 Dodaná energie na chlazení Q fuel,c Bilanční 10.2 Spotřeba pomocné energie na chlazení Q Aux,C 10.3 Energetická náročnost chlazení EP C =Q fuel,c +Q Aux,c 10.5 Měrná spotřeba energie na chlazení EP C,A kwh/(m 2.rok) vztažená na celkovou podlahovou plochu Web: Tel.: Stránka: 6 / 12

8 Průkaz energetické náročnosti budovy D Příprava teplé vody (TV) Druh přípravy TV Systém přípravy TV v budově Použitá energie Jmenovitý příkon pro ohřev TV Průměrná roční účinnost zdroje přípravy Objem zásobníku TV Údržba zdroje přípravy TV Stav tepelné izolace rozvodů TV kw % litry Nepřímotopný zásobník Centrální Zemní plyn 17,40 95,0 Výpočet 120 Pravidelná Pravidelná smluvní izolováno Lokální Měření Kombinovaný Není Odhad D12 Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 12.1 Dodaná energie na přípravu TV Q fuel,dhw Bilanční 16, Spotřeba pomocné energie na Q Aux,DHW 12.3 přípravu TV Energetická náročnost přípravy TV EP DHW =Q fuel,dhw +Q Aux,DHW 16, Měrná spotřeba energie na EP DHW,A kwh/(m 2.rok) 14,1 přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu D Osvětlení Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Způsob ovládání osvětlovací soustavy W zářivková ručně D14 Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 14.1 Dodaná energie na osvětlení Q fuel,light,e Bilanční 5, Energetická náročnost osvětlení EP Light =Q fuel,light,e 5, Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Light,A kwh/(m 2.rok) 4,5 D Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu Třída energetické náročnosti hodnocené budovy EP EP A kwh/(m 2.rok) Úsporná Bilanční 100,2 83,8 B Web: Tel.: Stránka: 7 / 12

9 Průkaz energetické náročnosti budovy E1 Dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Vypočtené množství Energonositel Elektřina Zemní plyn Celkem dodané energie 5,75 94,42 100,16 Energie skutečně dodaná do budovy Jednotková cena Kč/GJ 0 0 E2 Energie vyrobená v budově Druh zdroje energie Celkem Vypočtené množství vyrobené energie F1 Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 1000 m 2 Místní obnovitelný zdroj Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné F2 Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti techniky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie Web: Tel.: Stránka: 8 / 12

10 Průkaz energetické náročnosti budovy Web: Tel.: Stránka: 9 / 12

11 Průkaz energetické náročnosti budovy G1 Doporučená opatření Popis opatření Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti G2 Hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Energetická náročnost budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu Třída energetické náročnosti EP EP A kwh/(m 2.rok) Bilanční Web: Tel.: Stránka: 10 / 12

12 Průkaz energetické náročnosti budovy H1 Doplňující údaje k hodnocené budově Web: Tel.: Stránka: 11 / 12

13 Průkaz energetické náročnosti budovy H2 Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Projektová dokumentace pro stavební povolení dodaná projektantem Ing. J. Špačkem. Doba platnosti průkazu : Průkaz vypracoval : Ing. Václav Kopecký Osvědčení č.: 0376 Datum vypracování : Web: Tel.: Stránka: 12 / 12

14 Rozdělení spotřeby energie Adresa budovy : Velichov, PSČ Ostrov nad Ohří I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vytápění a větrání Chlazení Ohřev TV Úprava vzduchu Osvětlení Pomocné energie Web: Tel.: Stránka: 1 / 2

15 Rozdělení spotřeby energie Adresa budovy : Velichov, PSČ Ostrov nad Ohří Spotřeba energie rok Měrná spotřeba kwh/(m 2.rok) Provoz vytápění % ,3 41, Vytápění a větrání MJ , , , ,8 838, , , , , ,0 64,9 Chlazení MJ Ohřev TV MJ 1 402, , , , , , , , , , , , ,8 14,1 Úprava vzduchu MJ Osvětlení MJ 688,6 511,5 471,1 372,6 317,1 285,0 294,5 317,1 381,4 466,6 543,6 679, ,5 4,5 Pomocné energie MJ 70,5 63,7 49,4 27,3 6,2 11,4 56,4 61,4 70,5 417,0 0,3 Celkem , , , , , , , , , , , , ,4 83,8 Vyrobená energie Fotovoltaika MJ Kogenerace MJ Web: Tel.: Stránka: 2 / 2

16 Průkaz energetické náročnosti budovy PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Velichov, PSČ Ostrov nad Ohří Celková podlahová plocha A c : m 2 <51 A Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení B B C D E >286 F G Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/(m 2.rok) Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ Podíl dodané energie připadající na [%]: ,2 0 Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 77,9 16,8 5,3 Doba platnosti průkazu : Průkaz vypracoval Jméno a příjmení : Ing. Václav Kopecký Osvědčení č. : 0376 Datum vypracování : Web: Tel.: Stránka: 1 / 1

17 TABULKA MÍSTNOSTÍ Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA m² VSTUP HALA OBÝVACÍ POKOJ JÍDELNA KUCHYNĚ SPÍŽ WC KOUPELNA PRÁDELNA, KOTEL POKOJ PRACOVNA CHODBA SKLEP GARÁŽ SKLAD PŘÍSTŘEŠEK TERASA 8,5 19,1 31,0 10,2 9,2 2,4 2,9 6,4 4,5 14,7 8,1 3,9 7,3 23,2 6 1

18 TABULKA MÍSTNOSTÍ Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA m² x1200 VK PVT 15/3, RŠ VSTUP HALA 8,5 19,1 03 OBÝVACÍ POKOJ 31,0 04 JÍDELNA 10,2 PK-200/15/28 PVT 15/2, RŠ 15 PK-200/15/28 PVT 15/2, RŠ x1100 VK x1000 VK PVT 15/3, RŠ 15 PVT 15/3, RŠ KUCHYNĚ SPÍŽ WC KOUPELNA PRÁDELNA, KOTEL POKOJ PRACOVNA CHODBA SKLEP GARÁŽ SKLAD 9,2 2,4 2,9 6,4 4,5 14,7 8,1 3,9 7,3 23, x1200 VK PVT 15/3, RŠ PŘÍSTŘEŠEK TERASA KRM 1220x600 RVT 15/2, RŠ 15

19 11-600x900 VK x900 VK PVT 15/2, RŠ 15 PVT 15/2, RŠ 15 TABULKA MÍSTNOSTÍ Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI 21 HALA 10,6 22 POKOJ 19,6 23 POKOJ 21,8 24 POKOJ 23,8 25 KOMORA 6,3 26 KOUPELNA 6,0 27 TECHNICKÁ MÍSTN. 3,8 28 PŮDA 36,5 PVT 15/3, RŠ 15 KRM 1220x x1200 VK PVT 15/2, RŠ 15 +1,570 PVT 15/2, RŠ 15 +1, x1000 VK +2,960 PVT 15/2, RŠ 15 RVT 15/2, RŠ x600 VK x1100 VK 29 PLOCHA m²

20

21

22 Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář Senovážné nám. 2, České Budějovice cb-energo Tel.: , Stavba: RD Velichov k.ú. Velichov, parc.č. 765/4 Investor: VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží 203/130 Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby Zak. č.: Technická zpráva Zpracovatelská profese: Ústřední vytápění Seznam příloh: Textová část: Technická zpráva. Výkresy: 1. Půdorys 1.NP 2. Půdorys 2.NP 3. Půdorys 1.NP podlahové vytápění 4. Schéma zapojení zdroje tepla 5. Schéma rozdělovače podlahového vytápění Č. Budějovice Leden 2013 Vypracoval: Jan Gregora

23 Základní údaje Projekt pro provedení stavby řeší vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný dům na pozemku č. 765/4 v k.ú. Velichov. Vytápění bude teplovodní. Tepelný výkon byl vypočten dle ČSN EN 12831, zjednodušenou výpočtovou metodou. Teploty v jednotlivých místnostech byly navrženy dle výše uvedené normy. Klimatické podmínky místa stavby: Místo stavby: Velichov (Karlovy Vary) Venkovní výpočtová teplota dle ČSN EN C Roční průměrná teplota ,1 C Přehled bilancí: Tepelná ztráta objektu ,8 kw Potřeba tepla pro vytápění (teoreticky) 14,2 MWh/rok Potřeba tepla pro ohřev TV (teoreticky) 6,3 MWh/rok Celková potřeba energii na vytápění a ohřev TV.. 20,5 MWh/rok Přehled tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí: Součinitele prostupu tepla U Stěny ochlazované... 0,191 W/m2.K Stěny ochlazované... 0,331 W/m2.K Stěny ochlazované... 0,199 W/m2.K Podlahy přilehlé k zemině... 0,361 W/m2.K Podlahy přilehlé k zemině... 0,438 W/m2.K Strop nad nevytápěnou půdou... 0,189 W/m2.K Střecha...0,191 W/m2.K Okna... 1,100 W/m2.K Dveře ochlazované... 1,300 W/m2.K 2. Popis vytápění Vytápění bude teplovodní, pomocí podlahového vytápění v kombinaci s otopnými tělesy. Vytápění otopnými tělesy bude ekvitermně regulovanou otopnou vodou o teplotě 60/40 C. Hlavním zdrojem tepla bude kondenzační kotel poz. 1 o výkonu 2,5-17,4 kw, který je umístěn v místnosti č. 09. Kotel je v provedení turbo: přívod vzduchu pro spalování je proveden z venkovního prostředí a odvod spalin tamtéž pomocí koaxiálního potrubí 125/80 mm, který bude vyveden nad střechu domu. Otopná voda bude připravována ekvitermně. Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě objektu po dohodě s investorem. Druhým zdrojem tepla bude krbová vložka s teplovodním výměníkem poz.2, o výkonu do vzduchu 2,52 kw a výkonu do teplovodního výměníku 16,79 kw. Krbová vložka je napojena do otopného systému s akumulačním zásobníkem. Přívod vzduchu pro spalování bude proveden z venkovního prostředí potrubím 125 mm. Otvor bude krytý mřížkou. Odvod spalin bude proveden kouřovodem o 200 mm do komína s průduchem o 200 mm s odolností proti kondenzátu. Krbová vložka bude umístěna v obývacím pokoji č.m. 03. Z krbové vložky je otopná voda vedena do akumulačního zásobníku poz. 5 o objemu 500 litrů opatřeného izolací z měkkého polyuretanu tloušťky 100 mm. Vratná voda je vedena přes třícestný směšovací ventil poz. 11 se servopohonem zpět do krbové vložky. Třícestný ventil má funkci vracení otopné vody do krbové vložky o minimální teplotě 60 C. Oběh otopné vody okruhu krbové vložky bude pomocí oběhového čerpadla poz. 7 s elektronickou plynulou regulací otáček. Oběh otopné vody podlahového vytápění a otopných těles bude pomocí oběhového čerpadla poz s elektronickou plynulou regulací

24 - 3 - otáček. Otopná voda pro podlahové vytápění a otopná tělesa bude připravována směšováním pomocí trojcestného směšovacího ventilu poz Ohřev teplé vody bude v nepřímotopném zásobníku poz. 6 o objemu 120 litrů, který bude umístěn v místnosti č. 09 pod kotlem. Ohřev teplé vody bude pomocí přepouštěcího ventilu z kondenzačního kotle nebo oběhovým čerpadlem poz. 10 s elektronickou plynulou regulací otáček. Systém pro vytápění je zabezpečen pojistným ventilem umístěným na výstupu otopné vody z krbové vložky (otevírací přetlak pojistného ventilu bude 0,25 MPa), vychlazovací smyčkou umístěnou v krbu a expanzní membránovou nádobou poz. 3-4 s kulovým kohoutem se zajištěním. Doplňování vody do systému bude řešeno ručně z přívodu pitné vody. Odvzdušnění je řešeno odvzdušňovacími ventily na otopných tělesech a automatickými odvzdušňovacími ventily v nejvyšších bodech potrubí. Vypouštění je řešeno přes radiátorové šroubení a vypouštěcími kohouty v nejnižších bodech potrubí. Otopná soustava bude rozdělena na tři samostatně regulovatelné okruhy: Okruh podlahového vytápění. Okruh otopných těles. Okruh ohřevu zásobníku TV. Parametry otopné soustavy: Okruh. č. 1: Podlahové vytápění Ekvitermně řízení okruh 40/32 C / 251,0 kg/h / 12,0 kpa Okruh. č. 2: Otopná tělesa Ekvitermně řízení okruh 60/40 C / 328,0 kg/h / 16,0 kpa Ohruh č. 3: Ohřev zásobníku TV Řízeno na konstantní teplotu 80/60 C / 73 kg/h / 6,0 kpa * okruh ohřevu zásobníkového ohřívače bude napojen jako topný okruh 3. Otopná plocha Otopná tělesa Otopná tělesa budou tvořena ocelovými deskovými tělesy např. Korado Radik Ventil kompakt. Vestavěné radiátorové ventily deskových otopných těles budou osazeny termostatickými hlavicemi např. Heimeier K. Připojení deskových těles bude radiátorovým šroubením rohovým např. Heimeier Vekolux. Otopná plocha bude tvořena dále ocelovými podlahovými konvektory např. Licon PK bez ventilátoru. Ty budou osazeny radiátorovým ventilem rohovým a rohovým šroubením. V koupelně bude instalováno koupelnové trubkové těleso např. Korado Koralux Rondo Max s možností kombinovaného elektrického vytápění. To bude osazeno radiátorovým ventilem rohovým např. Heimaier V-EXAKT a rohovým šroubením např. Heimeier Regulux. Ventil bude osazen termostatickou hlavicí např. Heimeier K. Podlahové topení Podlahový otopný systém bude z vícevrstvých plastových trubek s kyslíkovou barierou 17x2 systém např. Rehau nebo jiný. Podlahové smyčky budou napojeny na rozdělovač a sběrač, který bude osazen v místnosti č.m. 09. Rozdělovač a sběrač bude ve skřínce

25 - 4 v provedení na omítku. Otopná voda pro podlahové vytápění bude ekvitermně regulovaná na teplotu 40 C. Podlahové otopné okruhy v příslušných místnostech označených na výkresech budou regulovány pomocí programovatelného pokojového termostatu, který bude ovládat příslušné uzavírací ventily s termickým pohonem. Umístění termostatu bude konzultováno s investorem. Podlahová krytina bude použita certifikovaná pro podlahové vytápění s tepelným odporem nejvýše 0,15 m 2 K/W. Potrubí podlahového topení bude vedeno ve spirále v systémových deskách. Po celém obvodu topných ploch budou vždy provedeny dilatační spáry (dilatační pásy), které budou přiznány i v podlahové krytině. Spára bude vytmelena trvale pružným silikonovým a vodovzdorným tmelem součástí dodávky stavby. Dokončená, ale ještě nezakrytá potrubí se naplní vodou tak, aby neobsahovala žádný vzduch a bude provedena předběžná a hlavní tlaková zkouška. Po tlakových zkouškách bude potrubí zalito betonovou mazaninou. Do betonu se musí přimíchat odpovídající množství plastifikační přísady. Topení musí byt poprvé uvedeno do provozu před položením podlahové krytiny nejdříve za 21 dní po nanesení mazaniny. 4. Potrubní rozvody Potrubní rozvody otopné vody budou uloženy v podlaze, svislé potrubí k otopným tělesům ve zdech. Potrubí hlavních rozvodů zapojení kotle bude provedeno z trubek měděných pájených měkkou pájkou nebo spojovaných lisováním. Rozvody otopné vody pro vytápění vedené v podlaze budou vyhotoveny z vícevrstvého plastového potrubí např. Henco Standard. Vzhledem k roztažnosti potrubí je nutno zachovat přirozené kompenzační útvary. Drážky pro uložení potrubí dohodnout se stavební firmou. Před zavřením musí být potrubní rozvody odzkoušeny na těsnost a tepelně izolovány. 5. Tepelné izolace Potrubí plastové, vedené v podlahách bude opatřeno trubicovou izolací např. Mirelon z pěnového polyetylenu λ=38 W/(m.K). Potrubí měděné kotlového okruhu, mimo expanzního potrubí, bude izolováno izolačními pouzdry např. Rockwool PIPO ALS λ=35 W/(m.K). Izolace z pěnového polyetylenu Otopná voda tl. 13 mm Otopná voda tl. 20 mm Izolace z kameninové vlny s AL polepem Otopná voda měď... tl. 30 mm 6. Nátěry Neizolovaná zařízení, armatury a pomocné konstrukce budou opatřeny nátěrem syntetickým dvojnásobným krycím. 7. Požadavky na elektroinstalaci a MaR Ekvitermní regulace otopné vody, regulace teploty vratné vody 60 o C kotlového okruhu třícestným směšovacím ventilem, zapojení oběhového čerpadla. Regulace teploty přívodní vody otopných těles a podlahového vytápění třícestnými směšovacími ventily, zapojení oběhových čerpadel. Regulace teploty teplé vody v zásobníkovém ohřívači, spínání a zapojení oběhového čerpadla pro ohřev TV. Osazení a zapojení venkovního čidla teploty. Zapojení plynového kotle. Zásuvka pro el. topné těleso koupelnových žebříků. Kabelové propojení termostatu s el. regulací podl. vytápění ve skříni rozdělovače a sběrače podlahového vytápění. Přívod k rozdělovačům podlahového vytápění 230V.

26 Požadavky zdravotní instalaci a plynoinstalaci. Přívod pitné vody pro doplňování systému, napojení odpadů z poj. ventilů. Napojení chladící smyčky a zásobníkového ohřívače TV. Připojení kotle na zemní plyn 17,4 kw. 9. Požadavky na dodavatele stavby Prostupy, drážky pro vertikální vedení potrubí, stavební přípomoce. Zajistit přívod vzduchu ke krbové vložce potrubím 125 mm. 10. Přehled výchozích podkladů Podkladem pro návrh řešení stavby byly: - výkresová dokumentace dodaná projektantem Ing. J. Špačkem. - požadavky investora. 11. Legenda potrubí Přívodní otopná voda Vratná otopná voda 12. Legenda armatur ERV - Regulační třícestný ventil s el. pohonem KKF - Kulový kohout s filtrem KK - Kulový kohout uzavírací KV - Kulový kohout vypouštěcí KKV - Kulový kohout uzavírací s vypouštěním T - Teploměr M - Manometr ZK - Zpětná klapka PV - Pojistný ventil TSV - Termostatický ventil AOV - Automatický odvzdušňovací ventil RVV - Ruční vyvažovací ventil 13. Legenda zařízení Poz 1 - Plynový kondenzační kotel (typ např. Geminox THRs 2-17C) jmenovitý výkon 2,5 17,4 kw Poz 2 - Krbová vložka s teplovodním výměníkem (typ např. Aquador PSO/PSD 19) výkon do vzduchu 2,52 kw, výkon do teplovodního výměníku 16,79 kw Poz 3 - Expanzní nádrž o objemu 140 litrů (typ např. Reflex NG 140/6) Poz 4 - Expanzní nádrž o objemu 12 litrů (typ např. Reflex NG 12/6) Poz 5 - Akumulační zásobník o objemu 500 litrů (typ např. Regulus PS 500) Poz 6 - Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV (typ např. Dražice OKC 125 NTR/HV) Poz 7 - Oběhové čerpadlo otopné vody (typ např. Wilo-Stratos PICO 25/1-4) (M = 0,73 m 3 /h; Y = 13 J/kg; N = 8 W; I = 0,19 A; 1x230 V) Poz 8 - Oběhové čerpadlo otopné vody (typ např. Wilo-Stratos PICO 25/1-4) (M = 0,25 m 3 /h; Y = 12 J/kg; N = 5 W; I = 0,19 A; 1x230 V) Poz 9 - Oběhové čerpadlo otopné vody (typ např. Wilo-Stratos PICO 25/1-4) (M = 0,33 m 3 /h; Y = 16 J/kg; N = 7 W; I = 0,19 A; 1x230 V) Poz 10 - Oběhové čerpadlo otopné vody (typ např. Wilo-Stratos PICO 25/1-4) (M = 0,73 m 3 /h; Y = 6 J/kg; N = 3 W; I = 0,19 A; 1x230 V) Poz 11 - Třícest. směšovací ventil s el. pohonem (např. ESBE VRG132 DN20, kvs = 2,5 m 3 /h) Poz 12 - Třícest. směšovací ventil s el. pohonem (např. ESBE VRG132 DN15, kvs = 1,0 m 3 /h) Poz 13 - Třícest. směšovací ventil s el. pohonem (např. ESBE VRG132 DN15, kvs = 1,6 m 3 /h)

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Třebíč K Sokolí 67401 Rodinný dům město Třebíč

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov,

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov, Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 148-2007 o eneretické náročnosti budov 1 Legislativa ČR Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1),

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Velké

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Praha - červen 2015 Dokumentace pro program NZÚ projektová dokumentace pro oblasti podpory C.1 Investor: Petra Habrmanová, č.p. 94, 56972 Rohozná, STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Rohozná č.p. 94, 569 72,

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb. Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov Předkládá: SOLMAX s. r. o. Svatovítská 543/5, 160 00 Praha 6 Tel: 737

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více