STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona"

Transkript

1 STAVEBNÍ ÚŘAD VITA po novele stavebního zákona

2 ŠKOLENÍ Školení změn v programu po novele Ostrava Brno Karlovy Vary Praha 7.2. Přerov 8.2. České Budějovice Praha Přihlášeno 1011 účastníků.

3 PROGRAM Změny podle novely stavebního zákona Změny postupů a vzorů Jiří Štochel Přestávka, občerstvení Změny v programu Jan Křížek

4 13/1 ZMĚNY POSTUPŮ A VZORŮ Územní rozhodování Stavební řád Správní delikty

5 13/1 Obecným stavebním úřadem je ZMĚNY SPOLEČNÉ

6 ZMĚNY PROCESŮ

7 ZMĚNY PROCESŮ I1 I2 I3 Územně plánovací informace Územní rozhodnutí Územní souhlas Provedení jednoduché stavby [S]

8 ZMĚNY PROCESŮ U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Územní rozhodnutí Umístění stavby Umístění a povolení stavby Změna využití území Změna vlivu užívání stavby Změna stavby a užívání [S] Dělení pozemků Scelování pozemků Ochranné pásmo

9 ZMĚNY PROCESŮ UV1 UV2 UV3 UV4 Veřejnoprávní smlouva Umístění stavby Umístění a povolení stavby Změna využití území Změna vlivu užívání

10 ZMĚNY PROCESŮ UZ1 UZ3 UZ4 UZ6 UZ7 Zjednodušené územní řízení Umístění stavby Změna využití území Změna vlivu užívání Dělení pozemků Scelování pozemků

11 ZMĚNY PROCESŮ US1 US2 US3 US4 US6 US7 Územní souhlas Umístění stavby Umístění stavby a ohlášení Změna využití území Změna vlivu užívání Dělení pozemků [S] Scelování pozemků [S]

12 ZMĚNY PROCESŮ OH1 OH2 Ohlášení Ohlášení Změna stavby před dokončením

13 ZMĚNY PROCESŮ S SV SC SZD DP Povolení stavby Stavební povolení Veřejnoprávní smlouva Certifikát Změna stavby před dokončením Dodatečné povolení

14 ZMĚNY PROCESŮ KO KS PU ZP KZ PD KZR Užívání stavby Oznámení Kolaudační souhlas Předčasné užívání Zkušební provoz Změna užívání bez podstatných nároků a změny stavby Pořízení dokumentace Rozhodnutí o změně v užívání stavby

15 ZMĚNY PROCESŮ OSO OS NO1 NO2 NO3 NO7 NO8 NO4 NO9 NO5 NO6 Odstranění stavby Ohlášení Povolení Nařízení Závadný stav (a) Nepovolená stavba (b) Stavební povolení zrušeno - nález (c) Stavba prováděna v rozporu (d) Povolení zrušeno - přezkum (e) Dočasná stavba (f) Dočasná stavba na ohlášení (g) Obnovení předcházejícího stavu Soud

16 ZMĚNY PROCESŮ KP NZV BZP NNO BP NU SPR US VS OP Dozor Kontrolní prohlídky Náprava závady Bezodkladné zastavení prací Neodkladné odstranění stavby Nutné zabezpečovací práce Nezbytné úpravy Stavební příspěvek Údržba stavby Vyklizení stavby Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

17 ZMĚNY PROCESŮ VJ SN VK NA ST Další Vyjádření Stanovisko Výjimka Nález Stížnost

18 ZMĚNY PROCESŮ PR SD Správní delikty Přestupky Správní delikty PO a FOP

19 Společné X 9990 výpis všech údajů řízení X 0301 podpis X 0302 podpis v.r. X 0305 podpis X 0090 odůvodnění - účastníci řízení X 0091 odůvodnění - účastníci řízení ZMĚNY VZORŮ

20 ZMĚNY VZORŮ Územně plánovací informace I územně plánovací informace - územní rozhodnutí I územně plánovací informace - územní souhlas I_ 0044 výzva - odstranění nedostatků podání I územně plánovací informace - jednoduchá stavba bez U a US [S]

21 ZMĚNY VZORŮ Územní rozhodnutí - I U_ 0030 oznámení o zahájení řízení - jednání U_ 0034 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání U_ 0040 oznámení o zahájení řízení - stanoviska U oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S) U oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S) U oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S) U oznámení o spojení územního a stavebního řízení

22 ZMĚNY VZORŮ Územní rozhodnutí - II U_ 0020 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení U výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+S) U usnesení - vyloučení a přerušení stavebního řízení (U+S) U_ 0023 výzva - požadavky, plánovací smlouva; usnesení - přerušení řízení U výzva - požadavky, plánovací smlouva; usnesení - přerušení řízení (U+S) U_ 1360 usnesení - zastavení řízení U usnesení - zastavení řízení (U+S) U_ 1362 usnesení - zastavení řízení, požadavky U usnesení - zastavení řízení, požadavky (U+S) U_ 1361 usnesení - zastavení řízení, uzavřena veřejnoprávní smlouva U usnesení - zastavení řízení, uzavřena veřejnoprávní smlouva (U+S)

23 Územní rozhodnutí - III U rozhodnutí o umístění stavby U rozhodnutí - společné rozhodnutí (U+S) U rozhodnutí o umístění a provedení stavby (U+S) [S] U rozhodnutí o změně využití území U rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby U rozhodnutí o změně stavby a užívání [S] U rozhodnutí o dělení pozemků U rozhodnutí o scelování pozemků U rozhodnutí o ochranném pásmu ZMĚNY VZORŮ

24 ZMĚNY VZORŮ Veřejnoprávní smlouva UV_ 0162 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy UV_ 0163 veřejnoprávní smlouva - odmítnutí návrhu UV veřejnoprávní smlouva - umístění stavby UV veřejnoprávní smlouva - umístění a provedení stavby (U+S) UV veřejnoprávní smlouva - změna využití území UV veřejnoprávní smlouva - změna vlivu užívání stavby UV_ 0168 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

25 ZMĚNY VZORŮ Zjednodušené územní řízení UZ_ 0171 usnesení - provedení územního řízení - podmínky UZ_ 0177 usnesení - provedení územního řízení - informace UZ informace o návrhu výroku - umístění stavby UZ informace o návrhu výroku - změna využití území UZ informace o návrhu výroku - změna vlivu užívání stavby UZ informace o návrhu výroku - dělení pozemků UZ informace o návrhu výroku - scelování pozemků UZ rozhodnutí - umístění stavby UZ rozhodnutí - změna využití území UZ rozhodnutí - změna vlivu užívání stavby UZ rozhodnutí - dělení pozemků UZ rozhodnutí - scelování pozemků

26 ZMĚNY VZORŮ Územní souhlas US_ 0220 usnesení - projednání v územním řízení, výzva US usnesení - projednání v územním řízení, výzva (U+S) US souhlas - umístění stavby US souhlas - společný souhlas (U+S) US souhlas - umístění stavby a ohlášení (U+S) [S] US souhlas - změna využití území US souhlas - změna vlivu užívání stavby US souhlas - změna stavby US souhlas - dělení pozemků [S] US souhlas - scelování pozemků [S]

27 ZMĚNY VZORŮ Ohlášení OH_ 0259 usnesení - provedení stavebního řízení, výzva OH_ 0258 souhlas s provedením ohlášené stavby OH_ 0367 sdělení - projednání jako ohlášení OH_ 0260 usnesení - odložení, není ohlášení [S] OH_ 0270 souhlas s provedením ohlášené stavby [S] OH_ 0280 rozhodnutí - zákaz provedení ohlášené stavby - 104/2/a-d [S] OH_ 0281 rozhodnutí - zákaz provedení ohlášené stavby - 104/2/d-p [S] 0855 výzva - odstranění nedostatků podání

28 ZMĚNY VZORŮ Stavební povolení - I S 0380 oznámení o zahájení řízení - jednání S 0390 oznámení o zahájení řízení - stanoviska S 0354 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení S 0350 výzva - doplnění; usnesení - přerušení řízení [S] S 0351 výzva - nedostatky; usnesení - přerušení řízení [S] S 0352 výzva - doplnění, nedostatky; usnesení - přerušení řízení [S] S 0360 usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy S 0358 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí S_ 0361 usnesení - zastavení řízení, uzavřena veřejnoprávní smlouva S 0370 usnesení - zastavení řízení, neoprávněné zpracování dokumentace S 0368 usnesení - odložení žádosti

29 Stavební povolení - II S 0420 rozhodnutí - stavební povolení S 0480 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí S 0500 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením ZMĚNY VZORŮ

30 ZMĚNY VZORŮ Veřejnoprávní smlouva SV 0311 veřejnoprávní smlouva - odmítnutí návrhu SV 0310 veřejnoprávní smlouva - provedení stavby SV 0312 oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy [S]

31 ZMĚNY VZORŮ Certifikát SC 0320 sdělení - informace o osobách ("účastnících" podle 109/g SZ) SC 0323 oznámení stavebního záměru SC 0324 oznámení podání námitek, uplatnění výhrady stavebníkovi SC 0326 předložení věci "odvolacímu" správnímu orgánu SC 0321 usnesení - stavba nezpůsobilá pro zkrácené řízení [S] SC 0322 usnesení - rozhodnutí o námitkách [S]

32 ZMĚNY VZORŮ Změna stavby před dokončením SZD 0331 záznam do spisu - rozhodnutí o změně stavby při kontrolní prohlídce 118/6 SZ Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad, schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu, podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Vyhotovuje se rozhodnutí písemně? Co se má zapsat do stavebního deníku? Má "oznámení zápisem" náležitosti rozhodnutí nebo je to jen zápis oznámení o rozhodnutí? 67/2 SŘ... Rozhodnutí se písemně nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon; výroková část takového rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

33 ZMĚNY VZORŮ Dodatečné povolení - I DP 9380 oznámení o zahájení řízení - jednání DP 9390 oznámení o zahájení řízení - stanoviska [S] DP 9354 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení DP 9350 výzva - doplnění; usnesení - přerušení řízení [S] DP 9351 výzva - nedostatky; usnesení - přerušení řízení [S] DP 9352 výzva - doplnění, nedostatky; usnesení - přerušení řízení [S] DP 9357 usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy DP 9358 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí DP 9370 usnesení - zastavení řízení, neoprávněné zpracování dokumentace

34 ZMĚNY VZORŮ Dodatečné povolení - II DP 0770 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby DP 0760 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená - souhlas s užív. [S] DP 0761 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená [S] DP 0762 výzva - podání žádosti o kolaudační souhlas [S]

35 ZMĚNY VZORŮ Oznámení (užívání) KO 0568 výzva - závěrečná kontrolní prohlídka KO 0569 rozhodnutí - zákaz užívání pro porušení předpisů (ohlášení) KO 0570 rozhodnutí - zákaz užívání pro porušení předpisů (povolení) KO 0571 rozhodnutí - zákaz užívání po kontrolní prohlídce (povolení) KO 0683 výzva - přidělení čísla budově

36 ZMĚNY VZORŮ Kolaudační souhlas KS 0572 výzva - závěrečná kontrolní prohlídka KS 0573 kolaudační souhlas (stavební povolení) KS 0576 kolaudační souhlas (veřejnoprávní smlouva) KS 0577 kolaudační souhlas (certifikát) KS 0578 kolaudační souhlas (certifikát), bez kontrolní prohlídky KS 0575 rozhodnutí - zákaz užívání (souhlas) KS 0684 výzva - přidělení čísla budově KS 0685 doklad - přidělení čísla budově

37 ZMĚNY VZORŮ Předčasné užívání PU 9382 oznámení o zahájení řízení - jednání PU 9392 oznámení o zahájení řízení - stanoviska PU 9353 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení PU 0630 rozhodnutí - povolení předčasného užívání

38 Zkušební provoz ZP 0650 rozhodnutí - zkušební provoz, žádost ZP 0651 rozhodnutí - zkušební provoz, nařízení ZP 0652 rozhodnutí - prodloužení doby trvání ZMĚNY VZORŮ

39 ZMĚNY VZORŮ Změna užívání bez podst. nároků a změny stavby KZ 0581 souhlas se změnou užívání KZ 0582 rozhodnutí - zákaz změny užívání [S] KZ 0583 vyrozumění - změna užívání podléhá rozhodnutí [S]

40 ZMĚNY VZORŮ Rozhodnutí o změně v užívání stavby KZR 0587 usnesení - projednání změny v užívání v řízení, výzva KZR 0586 oznámení o zahájení řízení - jednání KZR 0584 rozhodnutí - změna užívání KZR 0585 vyrozumění - změna užívání podléhá rozhodnutí [S]

41 ZMĚNY VZORŮ Pořízení dokumentace PD 0850 rozhodnutí - nařízení pořízení úplné dokumentace PD 0851 rozhodnutí - uložení pořízení zjednoduš. dokumentace (pasport stavby) PD 0848 ověření pořízené úplné dokumentace PD 0849 ověření pořízené zjednodušené dokumentace (pasportu stavby)

42 ZMĚNY VZORŮ Ohlášení odstranění OSO 9371 sdělení - odstranění stavby nevyžaduje ohlášení OSO 9372 sdělení - odstranění stavby nevyžaduje ohlášení (TU) OSO 9376 usnesení - projednání záměru v řízení, výzva OSO 9375 souhlas s odstraněním stavby OSO 9373 sdělení - je třeba povolení, podklady [S] OSO 9374 sdělení - stavbu je možné odstranit [S]

43 ZMĚNY VZORŮ Povolení odstranění OS 9381 oznámení o zahájení řízení - jednání OS 9391 oznámení o zahájení řízení - stanoviska OS 9359 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení OS 9360 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí OS 0750 rozhodnutí - povolení odstranění stavby

44 ZMĚNY VZORŮ Nařízení odstranění NO oznámení o zahájení řízení - jednání (b) NO oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b) NO oznámení o zahájení řízení - jednání (f) NO oznámení o zahájení řízení - stanoviska (f) NO_ 7382 oznámení o zahájení řízení - jednání NO_ 7392 oznámení o zahájení řízení - stanoviska NO sdělení - žádost o dodatečné povolení stavby [S] NO usnesení - přerušení řízení NO usnesení - zastavení řízení

45 Nařízení odstranění NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (a) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (b) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (c) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (d) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (e) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (f) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (g) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby ( 129/8) NO rozhodnutí - nařízení odstranění stavby ( 130/2) ZMĚNY VZORŮ

46 ZMĚNY VZORŮ Dozor SD 0815 výzva - kontrolní prohlídka, stavebník SD 0816 výzva - kontrolní prohlídka, vlastník (pouze několik změn) BZP 0820 výzva - bezodkladné zastavení prací BZP 0840 rozhodnutí - bezodkladné zastavení prací US 0689 výzva - provedení udržovacích prací [S] VS 0810 rozhodnutí - vyklizení stavby

47 Vyjádření VJ 0037 sdělení - dělení pozemků VJ 0038 sdělení - scelování pozemků ZMĚNY VZORŮ

48 ZMĚNY VZORŮ Výjimka VK 6381 oznámení o zahájení řízení - jednání, územní VK 6380 oznámení o zahájení řízení - jednání, stavební VK 6391 oznámení o zahájení řízení - stanoviska, územní VK 6390 oznámení o zahájení řízení - stanoviska, stavební VK 6351 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení, územní VK 6350 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení, stavební VK 6361 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí, územní VK 6360 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí, stavební VK 6421 rozhodnutí - povolení výjimky, územní VK 6420 rozhodnutí - povolení výjimky, stavební

49 Přestupky ZMĚNY VZORŮ

50 Správní delikty PO a FOP ZMĚNY VZORŮ

51 PROGRAM Změny podle novely stavebního zákona Změny postupů a vzorů Jiří Štochel Přestávka, občerstvení Změny v programu Jan Křížek

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Zaměření a systematika úpravy Stavební zákon se člení na celkem 7 částí : část první - úvodní ustanovení ( 1 3) část druhá - výkon veřejné správy ( 4

Zaměření a systematika úpravy Stavební zákon se člení na celkem 7 částí : část první - úvodní ustanovení ( 1 3) část druhá - výkon veřejné správy ( 4 Uplatnění správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) v režimu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) Petr Průcha listopad 2009 Zaměření a systematika úpravy Stavební zákon se člení na celkem 7 částí : část

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Úvod ke kurzu + Úvod ke kurzu + Informace ke studiu + Odkazy na zákony Část první + Úvodní ustanovení Část druhá + Základní pojmy + Dotčené orgány a stavební úřad v řízeních podle

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr.

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr. ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Mgr. Jana MACHAČKOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

526_2006_sb.txt. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

526_2006_sb.txt. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Problematika územního rozhodování

Problematika územního rozhodování Problematika územního rozhodování vodoprávní úřady Medlov 15. a 16. 10. 2013 Mgr. Jana Machačková ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ diferenciace rozhodování v zastavěném a nezastavěném území využití zjednodušujících

Více

526/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

526/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 526/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 ČÁST DRUHÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB Náležitosti

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu Praha 22. 1. 2013 Mgr. Jana Machačková PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Stavební zákon - stručné shrnutí

Stavební zákon - stručné shrnutí Stavební zákon - stručné shrnutí Základní požadavky na výstavbu v právních předpisech: zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (poslední novelizace č. 257/2013 Sb.) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

Více

Všechny odbory ve své působnosti

Všechny odbory ve své působnosti Všechny odbory ve své působnosti sestavují návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí a na základě prvotních dokladů (faktur) vedou řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládají

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

g) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, h) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném

g) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, h) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném Strana 522 Sbírka zákonů č. 63 / 2013 Částka 29 63 VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Více

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Povolování staveb D. Další rozhodování a postupy podle stavebního zákona E. Další otázky stavebního práva

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ

2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ A. Dotazník pro analýzu stavu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu Údaje pro analýzu stavu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu budou zpracovány samostatně za každý krajský úřad a

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI NOVÝ KURZ V NABÍDCE OD 1. 11. 2012 STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Autorský tým: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Cíl kurzu: Obsah kurzu Kurz seznámí účastníky s jednotlivými oblastmi, které stavební

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky

KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu Email: marcela.pavlova@mmr.cz tel: 224 862 267, 731 628 446 Užívání

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Změna: 63/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ

DOTAZNÍKY. 1. Identifikační údaje úřadu. 2. Podmínky pro zajištění výkonu činnosti na úseku ÚR a SŘ DOTAZNÍKY Home Často kladené otázky Analýza - Dotazník A Analýza - Dotazník B Dotazník: A. Dotazník pro analýzu stavu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - 2010 Uživatel: uur Vyberte kraj Hlavní

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Novela stavebního zákona MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Novela zákona 183/2006 Sb. a změny souvisejících předpisů Novela stavebního zákona OBSAH INFORMACE 1. Dosavadní průběh prací 2 Návrh změn na úseku

Více

Správní poplatky na stavebním úřadě od 2013

Správní poplatky na stavebním úřadě od 2013 Správní poplatky na stavebním úřadě od 2013 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Položka 17 Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 1. zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby

Více

Novela stavebního zákona s účinností od

Novela stavebního zákona s účinností od Novela stavebního zákona s účinností od 1.1.2013 Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Stanoví rozsah a obsah dokumentace dokumentace pro ÚR o umístění stavby dokumentace

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Připravovaná novela SZ. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Připravovaná novela SZ. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Připravovaná novela SZ Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 SPOLEČNÉ/ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ nová právní úprava

Více

Poznámky k orientaci ve stavebním zákonu

Poznámky k orientaci ve stavebním zákonu Poznámky k orientaci ve stavebním zákonu - Většina pojmů 2 (projít a vracet se!), zejména též zastavěné území (k němu též 58), zastavitelná plocha a nezastavěné území, veřejná infrastruktura, stavba a

Více

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu KHS jako dotčený orgán 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Orgán

Více

Poznámky k orientaci ve stavebním zákonu

Poznámky k orientaci ve stavebním zákonu Poznámky k orientaci ve stavebním zákonu - Většina pojmů 2 (projít a vracet se!), zejména též stavba a změna stavby, terénní úprava a zařízení ; netýká se to ovšem všech pojmů [srov. stavbyvedoucí (až

Více

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. XIX. Položka 17

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. XIX. Položka 17 Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Příloha Sazebník : Čl. XIX Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Změna: 63/2013 Sb. 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

Změna zákona o správních poplatcích

Změna zákona o správních poplatcích ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. XIX Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona

Více

ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o správních poplatcích. Čl. XIX

ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o správních poplatcích. Čl. XIX ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. XIX Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona

Více

Právní konference SMO ČR

Právní konference SMO ČR Právní konference SMO ČR Brno 26. dubna 2018 Novela stavebního zákona Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon JUDr. Vladimíra Sedláčková

Více

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Příloha č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Stavební deník A. Identifikační údaje a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení,

Více

d) Ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč a 500 Kč za každé další stání, nejvýše Kč

d) Ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč a 500 Kč za každé další stání, nejvýše Kč Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14) a) Ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Vyhláška ze dne 13. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT

Více

STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum ING. KAREL HOREJŠ

STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum ING. KAREL HOREJŠ STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum 16. listopadu 2016 ING. KAREL HOREJŠ i. Územní rozhodnutí ii. Společné územní a stavební řízení iii. Zjednodušené územní řízení iv. Územní souhlas v. Společný územní

Více

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě Jednoduchý záznam o stavbě STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 157

Více

PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA

PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA EXCELENTNÍ MLADÍ VĚDCI NA VUT V BRNĚ REGISTRAČNÍ Č. PROJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/30.0039 KA01 1.1. VÝUKA SPECIALIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA VYUČUJÍCÍ: Ing. DANIEL MARTON,

Více

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ JUDr. Vladimíra Sedláčková Medlov 15. a 16. 10. 2013 Stavební řád Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 103 až

Více

Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM:

Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM: Životní situace Název: Žádost o POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Základní informace: Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM:

Více

634/2004 Sb. ZÁKON o správních poplatcích Příloha Sazebník

634/2004 Sb. ZÁKON o správních poplatcích Příloha Sazebník 634/2004 Sb. ZÁKON o správních poplatcích Příloha Sazebník Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14) a) ke stavbě

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193

Více

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Váš partner v profesním rozvoji Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Postup povolovacího procesu vodního díla ve společném územním a stavebním řízení Stavebník se rozhodne,

Více

Kolaudace. Mgr. Michal Matouš Katedra správní vědy a správního práva, PrF MU

Kolaudace. Mgr. Michal Matouš Katedra správní vědy a správního práva, PrF MU Kolaudace Mgr. Michal Matouš Katedra správní vědy a správního práva, PrF MU Kolaudace Postup stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby. Významná novela stavebního zákona v roce 2006, kterým došlo

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Změna: 63/2013 Sb. Změna: 66/2018 Sb. 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví

Více

Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů jak se na ni připravit? SOURHN 1. Základní právní rámec a relevantní právní předpisy 2. Zahájení kontroly 3. Ústní jednání a místní šetření 4. Oprávnění kontrolujících

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Novela stavebního zákona. Ing. Eva Fialová

Novela stavebního zákona. Ing. Eva Fialová Novela stavebního zákona Ing. Eva Fialová Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Územní rozhodování. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Územní rozhodování. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Územní rozhodování Mgr. Jana MACHAČKOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

POSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

POSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ POSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 ÚZEMNÍ PLÁN ( 43 odst. 1) Je vymezeno: zastavěné zastavitelné plochy vymezené k zastavění plochy vymezené ke změně stávající

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Novela stavebního zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 ISBN 978-80-87147-37-5 Obsah Význam novely stavebního zákona pro investory veřejné dopravní

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení 117 zákona

Více

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb.

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 ÚZEMNÍ/SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 94a

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - jedna z forem územního rozhodování základní princip namísto ÚR další formy (za splnění zákonem

Více

Metodické sdělení MMR kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování

Metodické sdělení MMR kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování Metodické sdělení MMR kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování Porada pořizovatelů 4/2018 96 b z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Životní situace podle stavebního a vodního zákona 1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 3. Pojmenování

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Pozměňovací návrh. poslance. Otto Chaloupky

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Pozměňovací návrh. poslance. Otto Chaloupky Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 573 Pozměňovací návrh poslance Otto Chaloupky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb.

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ ÚZEMNÍ/SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 94a až

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad Ulice: Dětmarovice č. p. 27 PSČ,obec: 735 71 Dětmarovice Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení 117 zákona

Více

Žádosti a další podání doručené odboru výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn v období od do

Žádosti a další podání doručené odboru výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn v období od do Žádosti a další podání doručené odboru výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn v období od 1.6.2 do 1.6 20 Datum předání Značka Odesílatel Věc Stav vyřízení Datum vyřízení 2.6.2 DOK/Vyst/Jeb/946/20 14

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů:

Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 13.4.2010 VÚP 10997/10-483/10-NOV-328.3 Petr Nový

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012 Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012 Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší právnická firma v České

Více

Správní právo dálkové studium. XIII. Stavební právo, vyvlastnění

Správní právo dálkové studium. XIII. Stavební právo, vyvlastnění Správní právo dálkové studium XIII. Stavební právo, vyvlastnění - pramenem právní úpravy je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - celá řada prováděcích předpisů,

Více

ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE Průběh řízení

ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE Průběh řízení Územní a stavební řízení Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D říjen 2016 Územní řízení x stavební řízení Územní řízení Účastníci územního řízení - žadatel - obec - vlastníci pozemků - vlastníci sousedních pozemků

Více

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ 1. Sekce stavební Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ Sekce stavební Správní řízení o omezení vlastnických

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 573/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 573/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 573/2 Usnesení výboru pro životní prostředí č. 51 ze dne 22. května 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,

Více

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-2596/2019/SU/SVB Spis. zn.: SZ MUPO 3592/2018 Vyřizuje: Světlíková Beáta Telefon:

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Kouty

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Kouty Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Kouty 2. 3. 11. 2017 Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Východiska právní úpravy Příslušnost

Více

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy Rozhodnutí ředitele mateřské školy: 1 - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 2 Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 3 Rozhodnutí o stanovení zkušebního pobytu

Více

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací.

Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací. Napsal uživatel Mgr. Filip Matějka 3. Pojmenování, název ŽS Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací. 4. Základní informace k ŽS Dokončenou stavbu pozemních komunikací nebo

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Co přinese novela stavebního zákona do praxe? František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Novela stavebního zákona přinese do praxe stavebníků

Více

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR V PROCESU POVOLOVÁNÍ STAVEB PODLE ZÁKONA č.183/2006 Sb. STAVEBNÍM ŘÁDU OSTRAVA 5.- 6. LISTOPADU 2011 AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR 143 Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr MMR FO,

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VITA Přestupky a změny právních předpisů od RNDr. Ivana Havlíková, VITA software

VITA Přestupky a změny právních předpisů od RNDr. Ivana Havlíková, VITA software VITA Přestupky a změny právních předpisů od 01.07.2017 RNDr. Ivana Havlíková, VITA software Evidence přestupků Od 1.10.2016 FUNGUJE! Rejstřík trestů zvolil strategii komunikace s dodavateli AIS Přestupky

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

JANA ZMEŠKALOVÁ ODBOR METODIKY A KONTROLY TRŽNÍ SÍLY SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE

JANA ZMEŠKALOVÁ ODBOR METODIKY A KONTROLY TRŽNÍ SÍLY SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE JANA ZMEŠKALOVÁ ODBOR METODIKY A KONTROLY TRŽNÍ SÍLY SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE 16. 11. 2017 I. NOVINKY V AGENDĚ VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY rozsudek ve věci Kaufland návrh skupiny senátorů na zrušení ZVTS legislativní

Více

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona Změny ve vodním zákoně Změna souvisejících právních předpisů 1.zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 2.zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 3.zákon

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce VINIČNÉ ŠUMICE, okres Brno-venkov

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce VINIČNÉ ŠUMICE, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 35122/2014 OKP Č. j.: JMK 35122/2014 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Krajský úřad Pardubického kraje PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ Z KONTROLNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

Krajský úřad Pardubického kraje PŘEHLED ZJIŠTĚNÍ Z KONTROLNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI Kancelář hejtmana rok 2017 5 3 2 2 rok 2016 5 0 5 5 rok 2015 5 5 0 0 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad rok 2017 50 41 9 24 rok 2016 54 48 6 8 rok 2015 53 41 12 37 Starosta obce s rozšířenou

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více