Výchova k občanství. doporučujeme pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia. vytvořeno v souladu s RVP. Antonie Laicmanová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova k občanství. doporučujeme pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia. vytvořeno v souladu s RVP. Antonie Laicmanová"

Transkript

1

2 Výchova k občanství doporučujeme pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia vytvořeno v souladu s RVP 9 Antonie Laicmanová nakladatelství MM

3 Antonie Laicmanová Výchova k občanství doporučujeme pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia

4

5 Opakování 6. ročníku Opakování 7. ročníku I. ČLOVĚK JAKO OSOBNOST 1. JÁ JSEM JÁ Duševní vlastnosti osobnosti Potřeby, zájmy, hodnoty Jak se vidím já Jak mě vidí ostatní 2. JÁ, MOJE POCITY A EMOCE Pocity City (emoce) Rozdělení citů z hlediska intenzity a délky trvání Jak ovládat své city Jak zvládat náročné životní situace 3. JÁ, MOJE SMYSLY A PAMĚŤ Smysly Paměť 4. JÁ A ŽIVOTNÍ STYL Životní styl Životní styl v minulosti a dnes Zdravý životní styl Závislost 5. OSOBNOSTI NAŠÍ ZEMĚ Hudba Literatura Věda Sport Opakování Člověk jako osobnost II. ČLOVĚK MEZI LIDMI 1. LIDSKÁ SETKÁNÍ Společenská skupina Všichni jsme lidé, ale jsme různí 2. VZTAHY MEZI LIDMI Mezilidské vztahy Autorita Solidarita Altruismus a egoismus 3. CHOVÁNÍ V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Co je konfl ikt Fáze konfl iktu Jednání v konfl iktních situacích Opakování Člověk mezi lidmi III. ČLOVĚK, LÁSKA A MANŽELSTVÍ 1. LÁSKA Zamilovanost a láska Sex Heterosexualita a homosexualita 2. METODY ANTIKONCEPCE Antikoncepce 3. NEBEZPEČÍ SEXUÁLNÍHO ŽIVOTA Co vše patří k zodpovědnému sexu? Pohlavní choroby a

6 jejich příznaky 4. MANŽELSTVÍ ZÁKLAD RODINY Co je manželství Založení rodiny Neshody v manželství Rozvod 5. VZNIK LIDSKÉHO ŽIVOTA Jak vzniká lidský život Jak se chovat v těhotenství? Náhradní rodinná péče Opakování Člověk, láska a manželství IV. ČLOVĚK VE STÁTĚ 1. STÁT JEHO FUNKCE A TYPY Funkce státu Typy států Státy podle formy vlády (státního zřízení) Státy podle způsobu vlády Státy podle správního uspořádání 2. O DEMOKRACII Co je demokracie Demokratické volby v České republice Politické strany 3. JÁ OBČAN Jsme občané 4. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Funkce ústavy Co je Ústava České republiky Co obsahuje Ústava České republiky 5. PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY Právo a morálka Právní vztahy a právní normy Právní řád Právní odvětví Orgány právní ochrany Druhy provinění Kriminalita Nejčastější případy kriminality dětí a mladistvých Opakování Člověk ve státě ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ Návrhy projektů Klíčové kompetence Očekávané výstupy Klíč k opakování Klíč ke cvičením se sovou Klíč k opakování ze 6. a 7. ročníku Použitá literatura a internetové zdroje Rejstřík

7 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostává se vám do rukou Výchova k občanství 8, třetí učebnice z řady zpracované v souladu s RVP ZV. Struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol rozvíjí a uvádí do dalších souvislostí učivo předchozích dvou publikací. Kromě toho jsou zde i kapitoly obsahově nové, na které cyklicky navážeme v 9. ročníku týká se to zejména těchto témat: lidské schopnosti a uplatnění ve společnosti, stát a hospodářství, právní řád. V úvodu jednotlivých kapitol opět naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahuje i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků. V rámci skupinových úkolů se kniha zaměřuje na rozvoj vzájemné kooperace a komunikačních dovedností. Zejména pomocí zážitkových aktivit rozvíjí kognitivní stránku žákovy osobnosti, pokouší se formovat jejich postoje v afektivní rovině a kladně ovlivnit jejich chování a jednání. Odkazy na korespondující učivo z ostatních vyučovacích předmětů (mezipředmětové vztahy) pomáhají žákům chápat probírané učivo v širších souvislostech. Uvedené úkoly, zejména skupinové aktivity, jsou samozřejmě návrhy, které je třeba přizpůsobit konkrétním možnostem žákovského kolektivu. Stejně jako v předešlých učebnicích je každá ze čtyř hlavních kapitol zakončena úkoly určenými k cyklickému opakování probraného učiva. Učebnici uzavírá závěrečné opakování zpracované formou testu. Součástí učebnice jsou i návrhy na projektovou výuku, které vycházejí z témat učebnice a umožní realizaci průřezových témat. Na průřezová témata jsou zaměřeny i některé úkoly v jednotlivých kapitolách, které dané téma obohacují a rozšiřují. Autoři

8 Opakování 8. ročníku 1. Osobnost: já, pocity a emoce, životní styl, osobnosti naší země 2. Vztahy mezi lidmi: společenská skupina, mezilidské vztahy, konflikt 3. Láska a manželství: láska, sexuální život, manželství, vznik lidského života 4. Stát: funkce a typy státu, demokracie, občan, právo 1. Člověk a osobnost 2. Člověk mezi lidmi 4. Člověk ve státě Charakterizujte pojem osobnost. Jaké vlastnosti u osobnosti rozlišujeme? Co jsou společenské skupiny a jak se můžeme dělit? 3. Člověk, láska a manželství Definujte pojem paměť a vyjmenujte její fáze. Porovnejte životní styl v minulosti a dnes. Co patří ke zdravému stylu a čeho bychom se měli vyvarovat? Vyjmenujte návykové látky i druhy závislostí. Jako funkce plní rodina? Jak dělíme city z hlediska jejich intenzity? Co je afekt? Co je konflikt a jakými způsoby ho můžeme řešit? Co je antikoncepce a jaké její druhy znáte? Co patří k zodpovědnému sexuálnímu chování a jaké nebezpečí hrozí při jeho nedodržení? Jaké jsou v ČR podmínky pro uzavření manželství? Kdo do manželského svazku vstoupit nemůže? Jak vzniká lidský život? Co je náhradní rodinná péče? 8 Vyjmenujte funkce státu. Jaké znáte typy státu a podle jakých kritérií je lze dělit? Kdo má v ČR volební právo? Jaké volby a jak často probíhají v ČR? Co je Ústava ČR a co obsahuje? Jaký je rozdíl mezi právem a morálkou? Jaké jsou nejčastější případy kriminality dětí a mladistvých?

9 1. Člověk a náboženství 1. Já jsem já Mladý Faethón přiběhl jednoho dne s pláčem ke své matce. Nikdo mi nevěří, že mým otcem je bůh, vzlykal. Hrál jsem si s chlapci a smáli se mi. Prý se jen tak chlubím. Matka ho objala a utěšovala ho: Tvým otcem, synáčku, je opravdu bůh. Podívej se nahoru na oblohu. To slunce, které na nebi hoří, svítí a září, to je tvůj otec. Vidí, jak si hraješ s chlapci, jak se koupáš v řece, vidí všechno, co se na zemi děje. Tvůj otec je bůh slunce Hélios. (Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti Faethón) Vzpomenete si z výuky dějepisu na některé bohy, které lidé uctívali ve starověku? Už jste si někdy položili otázku, co je smyslem života, co bude po smrti, existuje Bůh? Diskutujte. Na tyto otázky nelze uspokojivě odpovědět, protože existuje řada teorií, které se od sebe velmi často liší. Co víte o vzniku vesmíru, sluneční soustavy a planety Země? Co víte o vzniku a vývoji života na Zemi? Staroegyptští bohové Již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva, protože byli bezmocní proti silám přírody a vesmíru a neumějí si tyto přírodní jevy vysvětlit. Tehdy probíhaly magické obřady a vznikaly mýty o stvoření světa, Země, prvních zvířat a lidí. Vysvětlete, co je mýtus. Dodnes žijí ve světě kmeny přírodních lidí, kteří vyznávají přírodní (kmenové) náboženství. Spojuje je víra v přírodní bohy, kteří řídí život všeho živého na Zemi. Kontakt s nimi jim zprostředkovává šaman. Ten dokáže cestovat do jiných světů. Při svém rituálu používá různé kultovní předměty, oblečení, využívá zvuků posvátných bubnů i praskotu ohně. V kmeni zastává funkci lékaře, kněze i politika. Zjistěte, kde se dnes ve světě můžeme setkat s přírodním náboženstvím. Jihoamerický kmen indiánů 9

10 Náboženství Jak byste obecně charakterizovali pojem náboženství? K čemu lidem sloužilo? K čemu jim slouží dnes? Náboženství bylo a je součástí každé lidské kultury, doprovází lidstvo během celých dějin a ani v dnešní moderní době neztrácí svůj význam. Teorií a definice náboženství je celá řad, ovšem neexistuje taková, která by zahrnovala vešker náboženství. Obecně by se dalo říci, že náboženství sdružuje lidi se společnými názory a s podobnými postoji ke světu a pomáhá jim najít odpovědi na základní životní otázky. Je součástí tradic každého národa i jeho kultury, ovlivňuje politiku i dění ve světě. V mnoha náboženstvích spojuje věřící víra v Boha, popř. v bohy. Tak jako má náboženství spoustu stoupenců, jsou mezi námi i lidé, kteří nevěří v žádné vyšší síly ani v existenci bohů. Jak se těmto lidem říká? Náboženství obecně dělíme na: monoteistické z řec. monos jeden, theos bůh, připouští existenci jediného Boha, který je zároveň Stvořitelem světa (judaismus, křesťanství, islám) polyteistická z řec. poly mnoho, theos bůh víra ve více bohů (hinduismus). Náboženská tolerance Co znamená pojem tolerance? Jste tolerantní? V co nebo v koho věříte vy? Znáte ze svého okolí nějakého věřícího člověka? Náboženství pro věřící přináší odpovědi na různé otázky, usnadňuje řešení problémů, dodává naději. Současně však klade na člověka i nároky dostát svému ideálu v různých životních situacích. Náboženství však přináší i řadu konfliktů, které jsou spojeny s náboženskou netolerancí. V naší zemi je svoboda vyznání zaručena Listinou základních práv a svobod. Článek 15 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. Článek 16 (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováním obřadu. (ukázka z Listiny základních práv a svobod) Co byl Toleranční patent a kdo ho vydal? Zjistěte, které město je posvátným místem tří hlavních světových monoteistických náboženství. Čím je pro věřící významné? Které posvátné stavby či místa se zde nacházejí? Ukažte si tato místa na mapě. Zjistěte, zda se v současné době někde ve světě odehrává konflikt, na jehož pozadí stojí náboženské spory. Diskutujte. Toleranční patent Náboženství je součástí tradic každého národa. Sdružuje lidi se společnými názory na svět a pomáhá jim nalézt odpovědi na otázky, které je zajímají. Mezi monoteistická náboženství řadíme judaismus, křesťanství a islám, protože vyznávají jednoho Boha. K polyteistickým náboženstvím, která jsou chápána spíše jako nábožensko-filozofický směr a životní postoj, patří hinduismus. V České republice je svoboda vyznání zaručena Listinou základních práv a svobod. 10

11 2. Judaismus Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří tě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Dbej na den odpočinku, že ti má být svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den spočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvoje dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztyčenou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. Cti otce svého i matku svou, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti bližnímu svému falešné svědectví. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na hoře z prostředku ohně, oblaku a mrákoty mocným hlasem a víc nepřipojil. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. (Bible, Pátá kniha Mojžíšova) Myslíte si, že Desatero musí dodržovat pouze věřící? Diskutujte Judaismus je židovské náboženství, které je nejstarším monoteistickým náboženstvím na světě. Vzniklo asi před čtyřmi tisíci lety. Dějiny Židů popsané v hebrejské Bibli začínají usazením praotce Abraháma v Zemi zaslíbené (dnešní Izrael) ve druhém tisíciletí př. n. l. Bůh s ním a později i s jeho potomky uzavřel smlouvu Židé ho přijmou jako jediného Boha a za to se jim dostane vlastní země, budou národem, který ve světě ponese Boží zvěst. Bůh je pro Židy nezobrazitelný a nepopsatelný, je jak Stvořitelem světa, tak i Bohem každého jednotlivého člověka. Tóra Základním textem judaismu je hebrejská Bible hebrejsky Tenach. její nejdůležitější částí je Pět k n i h Mojžíšových, dále k ní patří knihy prorocké a spisy. Pět knih Mojžíšových zapsaných na svitku se nazývá Tóra, které se přečte během jednoho r o k u při šabatových (sobotních) bohoslužbách. Z a nejvyššího proroka je považován Mojžíš. Rabín Židovská Tóra Židé byli ve starověku nadlouho vyhnáni ze své vlasti a postupně se usadili v různých zemích (diaspora). Byli zde často vystaveni příkoří. Dodnes se sdružují v obcích nebo jen kolem domu modlitby (synagogy), v nichž je učitelem a rádcem rabín židovský duchovní. 11

12 Na bohoslužby o šabatech a dalších svátcích se Židé scházejí v synagogách. Zde se konají i oslavy náboženské plnoletosti chlapců a dívek (bar micva, bat micva) a zpravidla i svatby. V synagoze je ve schránce na východní straně směrem k Jeruzalému umístěna Tóra. V tradičních synagogách se modlí muži a ženy odděleně. Modlitba a svátky Judaismus zná kromě tří hlavních denních modliteb i modlitby další, jimiž člověk vyjadřuje především svoji vděčnost. Taková je například modlitba po jídle. Zjistěte, kdo je zemským rabínem v České republice. Do synagogy smí muž vstoupit pouze s pokrývkou hlavy, které se říká kipa (jarmulka). Tu nosí Žid na hlavě na znamení úcty a oddanosti Bohu. 1. Nachází se ve vašem městě synagoga? Jaký plní účel? 2. Víte, ve kterém českém městě můžeme najít největší synagogu u nás? Zjistěte, zda stále slouží k náboženským účelům. Jako první náboženství rozděluje týden na dny jako připomínku, že Bůh 6 dní tvořil svět a své dílo završil 7. dne odpočinkem. Dny podle židovského kalendáře začínají vždy s východem hvězd. Dny podle židovského kalendáře začínají vždy s východem hvězd, a tak i sobotní den odpočinku, šabat, začíná již v pátek večer. Provází ho zapalování dvou svící, jsou připraveny zvláštní pokrmy, je dnem zasvěceným klidu a rodině, kdy se nevykonává žádná práce. Vy synagoze se koná slavnostní bohoslužba. Jom kipur (Den smířené), následující deset dní po židovském Novém roku (Roš ha-šana), je nejvýznamnější židovský svátek. Je to den půstu, pokání, nových předsevzetí. Poutní svátky jsou stanoveny Tórou. Patří k nim na jaře Pesach, připomínající vysvobození Židů z egyptského otroctví, a 50 dní po něm Šavuot (Svátek týdnů). Ten upomíná na darování Tóry na hoře Sinaj. Na podzim se slaví Sukot (Svátek stánků). Připomínající obtíže i Boží ochranu při putování do Zaslíbené země. K dalším svátkům patří v zimě Chanuka (Svátek světel), při níž se zapalují světla na osmiramenném svícnu, a na jaře veselý Svátek losů, Purim. Velkou důležitost hraje v židovském náboženství rodina, studium, dodržování zvyklostí. Patří k nim i dělení stravy na rituálně vhodnou (košer) a zapovězenou. Tou je například krev, vepřové a králičí maso nebo plody moře. Nesmí se též smíchat mléčná a masitá strava. Znáte některý z těchto svátků? Co o něm víte? Symboly Staronová synagoga, Praha K symbolům židovského náboženství patří sedmiramenný svícen (menora) a šesticípá Davidova hvězda (hexagram). Menora byla původně v jeruzalémském chrámu a symbolizuje sedm dní stvoření světa. Hexagram je tvořen dvěma rovnostrannými trojúhelníky, které jsou vzájemně propleteny. Judaismus je nejstarším monoteistickým náboženstvím, vyznává jednoho Boha. Svaté písmo se nazývá Tóra, její součástí je Desatero přikázání. Tóra je předčítána při bohoslužbách v synagoze. Symboly judaismu jsou sedmiramenný svícen a Davidova hvězda. Židé byli pro svou víru často vystaveni pronásledování. 12

13 3. Křesťanství Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. (Bible, Nový zákon, Evangelium podle Matouše, 6. kapitola, verš 9 13) V evangeliu podle Matouše je tato modlitba součástí kázání na hoře, ve kterém Ježíš představuje svoje poselství. Co víte o Ježíši Kristu? Křesťanství (název pochází od původního označení následníků Ježíše Krista řec. christianovi) je nejrozšířenější náboženství s největším počtem příznivců. Vzniklo na počátku našeho letopočtu, vyvinulo se z judaismu a je také monoteistické. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, který existuje ve třech osobách Otec, Syn a Duch svatý. Základním poselstvím Bible je, že člověk nechtěl žít v přátelství s Bohem, tedy zhřešil. Bůh svým hřešícím lidem slíbil, že jim pošle Spasitele, který je vyvede z hříchu. Tímto Spasitelem je pro křesťany Ježíš Kristus, syn Boží. Aby se mohl stát člověk křesťanem, je třeba, aby uvěřil v Boha a nechal se pokřtít. Křesťané se tak jako židé hlásí k Desateru přikázání, které je učí milovat Boha a ostatní lidi. Křesťané byli ve starověku pronásledováni, byli bráni jako jedna ze židovských sekt, čekajících na příchod Mesiáše. Teprve v roce 313 n. l. císař Konstantin ukončil jejich pronásledování a koncem 4. století se křesťanství jako jediným římským státním náboženstvím. Bible Svatou knihou křesťanství je Bible. Dělí se na Starý a Nový zákon. Starý zákon převzali křesťané z judaismu. Obsahuje židovský soubor posvátných knih a popisuje stvoření světa a člověka. Je psán hebrejsky, některé jeho části aramejsky. Ve starém zákoně je popsána i potopa světa a záchrana živočišných druhů Bohem vyvoleným Noem. Vzpomenete si, co musel Noe udělat, aby zachránil život na zemi? Nový zákon je psán řecky a je specificky křesťanský. V evangeliích popisuje narození, život, učení, ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, který je považován ze Spasitele, Božího syna. Křesťané věří, že Ježíš se narodil v Betlémě někdy mezi roky 7 4 př. n. l.m zemřel mučednickou smrtí ukřižováním a třetího dne vstal z mrtvých. K bohoslužbám se křesťané scházejí v kostele, kde je čtena Bible a kde křesťané projevují svoji víru v Boží přítomnost mezi sebou zejména modlitbou a zpěvem. Ukřižován měl být ve svých 33 letech, odtud známe pojem Kristova léta. 1. víte, proč mají kostely vysoké věže? Co symbolizují? 2. navštívili jste někdy nějaký kostel? Jak na vás působil jeho interiér? 13

14 Křesťanské církve Křesťanství si vytvořilo několik církví, které se od sebe částečně odlišují. Mezi nejznámější patří církev římskokatolická, které je nejpočetnější, dále pak pravoslavné a protestantské. Křesťanské církve se liší pojetím církevního společenství, např. římskokatolická církev je spravována biskupy v čele s papežem. Katolíci přijímají vedle křtu i další svátosti, které jim pomáhají setkávat se s Bohem a žít lepší život (svaté přijímaní, biřmování, pomazání nemocných, zpověď a manželství). Nejmenším správním celkem je farnost, v jejímž čele stojí farář. Jeho nadřízeným je biskup. Snaha o sjednocení křesťanů se jmenuje ekumenismus. 1. Zjistěte, kde ve světě jsou tyto církve nejčastěji zastoupeny. 2. Zjistěte, zda jsou rozdíly mezi kostely těchto církví. Svátky Křesťanský kostel, Brno Nejznámějšími a nejvýznamnějšími křesťanskými svátky jsou Vánoce, Velikonoce a Letnice. O Vánocích oslavujeme narození Ježíše. Vlastní vánoční svátky začínají 25. prosince první svátek vánoční, kdy se Ježíš narodil Panně Marii v Betlémě. 26. prosince je druhý svátek vánoční sv. Štěpán, který byl prvním mučedníkem ukamenovaným za šíření zvěsti o vzkříšení Krista. Vánoční čas pro křesťany pokračuje 6. ledna, kdy je svátek Tří králů toho dne se podle legendy přišli poklonit Ježíšovi do Betléma mudrci z východu. Následující nedělí vánoční období v rámci církevního roku končí. Pravoslavní křesťané slaví Vánoce až 6. a 7. ledna podle juliánského kalendáře. Jaké znáte vánoční zvyky? Dodržujete některé? Víte, jak se nazývá čtyřtýdenní období před Vánocemi? Co znamená? Velikonoce jsou pro křesťany svátkem, kdy si připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ježíš byl podle věřících ukřižován na Velký pátek a třetího dne (v neděli Boží hod velikonoční) vstal z mrtvých. Pro křesťany jsou to svátky vykoupení a naděje. Padesát dnů po Velikonocích se slaví Letnice (svatodušní svátky) jako dne seslání Ducha svatého. Velikonoce se slaví každý rok jindy. Svátek totiž připadá na neděli pro prvním jarním úplňku. Symboly Nejznámějším křesťanským symbolem je kříž. Byl na něm ukřižován Ježíš a pro věřící znamená naději na vzkříšení. Mezi další symboly řadíme první a poslední písmeno řecké abecedy alfa a omega (počátek a konec), beránka nebo symboly ryby. Ryba ICHTHYS jsou počáteční písmena Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel (Iësous Christós Theoú Hyiós Sötér) Křesťanství je nejrozšířenější světové náboženství, vyznává jednoho Boha a je rozštěpeno na několik církvi. Hlavou římskokatolické církve je papež, který sídlí ve Vatikáně. Svatou knihou křesťanství je Bible. Je rozdělena na Starý a Nový zákon. Nový zákon popisuje narození, život, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jež si křesťané připomínají o nejvýznamnějších svátcích Vánocích, Velikonocích a Letnicích. Nejznámějším symbolem křesťanství je kříž. 14

15 4. Islám Súra 1 Otvíratelka knihy Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, milosrdného, slitovnému, vládci dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe o pomo žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž již rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou! (Korán) Uvedená ukázka z Koránu je součástí každé modlitby muslima. Vysvětlete vlastními slovy, co je modlitba. Islám (v překladu odevzdanost Bohu ) je monoteistickým náboženstvím. Počtem stoupenců je hned po křesťanství druhým nejrozšířenějším náboženstvím světa. Vychází z učení proroka Muhammada (Mohameda) a vyžaduje úplnou poslušnost příkazům jediného Boha, Alláha, zprostředkovaným Muhammadem ve zjeveních shromážděných po Muhammadově smrti v knize zvané Korán. Šíření Islámu vedlo v 7. století ke vzniku jednotné arabské říše zvané chalifát. Zjistěte, na jakých kontinentech se rozprostírala arabská říše. Muslimové Stoupenci islámu se nazývají muslimové. Každý muslim musí respektovat a dodržovat pět zásad islámu (pět pilířů víry): 1. vyznání víry v jediného Boha (šaháda); 2. každodenní modlitba pětkrát denně; dnů trvající půst v měsíci ramadánu od svítání do západu slunce se muslimové (dospělí a zdraví) zdržují jídla, pití a pohlavního styku, půst je považován za očistu člověka; 4. každoroční almužna či charitativní daň pro chudé a potřebné (zakát); 5. pouť do Mekky každý zdravý muslim, který si tuto cestu může finančně dovolit, by měl alespoň jedenkrát za život vykonat pouť do Mekky, posvátného města, kde Muhammad začal hlásat islám. Za své veřejně hlásání islámu byl Muhammad pronásledován, z Mekky musel odejít a ve svém poslání pokračoval v jiném arabském městě Medíně. Rok jeho odchodu z Mekky (622) byl po roce 630 vyhlášen počátkem muslimského lunárního kalendáře (hidžra). Korán Posvátnou knihou islámu je Korán (z arabského slova kur án to, co má být recitováno). Je považována za přesný záznam slov ve verších, která Alláh zjevil proroku Muhammadovi prostřednictvím anděla Gabriela. Má 114 súr (kapitol) a dodnes á naprosto stejnou podobu jako při svém vzniku před více než čtrnácti staletími. 15

16 Mešita Muslimové se k modlitbám scházejí v mešitě, která na rozdíl od kostela není posvátná. Mešita slouží jako modlitebna i jako vzdělávací místo. Místnosti v mešitě jsou pokryty koberci, vstupuje se sem bez obuvi, muži a ženy se modlí odděleně. V mešitě se nachází výklenek, který označuje směr konání modlitby k Mekce. Součástí mešity bývá zpravila kopule a minaret. 1. nachází se v České republice mešita? Ve kterém měste? 2. Co je to minaret? Svatyně KA BA je nejposvátnější stavba islámu. Muslimové věří, že ji postavil sám Abrahám uprostřed velké mešity v Mekce. V její stěně se nachází posvátný Černý kámen. Při své pouti do Mekky ji muslimové sedmkrát obcházejí. Tradice a zvyky Zjistěte, jak se nazývá manželství s více jedinci opačného pohlaví. Svatyně Ka ba Modlitba pětkrát denně. Modlitba je jediná pravidelná bohoslužba. Muslimové musejí při modlitbě dodržovat jistá pravidla jako rituální očistu těla místa (přes modlitbu se omyjí a zují si obuv), musejí být oblečeni tak, aby dostatečně zakrývali nahotu, vždy se musejí modlit směrem k Mekce a musejí dodržovat správný čas modlitby. Povinná modlitba v mešitě je páteční. Jídlo Muslimové mají zakázáno jíst vepřové maso a krev, pít alkohol a užívat drogy. Rodina Na rodinu je i v islámu kladen zásadní důraz podobně jako v jiných náboženstvích. Děti zřídka opouštějí svoji velkou rodinu dříve, než uzavřou manželství. Manželství Muslim si může vzít více než jednu ženu, maximálně však čtyři. Korán mu dává toto právo s podmínkou, že se ke všem manželkám bude chovat spravedlivě. Svobodná dívka nesmí být ke sňatku donucena proti své vůli. Smrt Muslimové věří, že život na zemi je pouze přípravou na život na onom světě. Když muslim zemře, jeho tělo je omyto, zabaleno do čisté bílé látky a pohřbeno pokud možno ještě týž den. Muslimem se člověk stane vyznání víry neboli po vyslovení šahády. Malým dětem je po narození šaháda šeptána do ucha. Symboly Půlměsíc a pěticípá hvězda tento symbol je hlavním znakem islámské víry. Zobrazuje půlměsíc a planetu Venuši jako Jitřenku. Pět cípů planety Venuše symbolizuje 5 pilířů islámu. Islám je monoteistické náboženství, které vyznává jediného Boha Alláha. Muslimové dodržují pět zásad islámu, mezi něž patří modlitba pětkrát denně a pouť do Mekky. Svatá kniha islámu je Korán, muslimové se scházejí k bohoslužbám v mešitě. Symbolem islámu je půlměsíc. 16

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Vznik islámu, dnešní situace

Vznik islámu, dnešní situace ISLÁM Judaismus, křesťanství a islám monoteistické náboženství Bůh seslal lidstvu proroka Muhammada (Mohameda), aby šířil víru Svatá kniha Korán autentické slovo Boží Vznik islámu, dnešní situace Asi r.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór 10. OTÁZKY Judaismus - židovské náboženství 1) Judaismus je nejstarší náboženství, které vyznává jediného Boha. Je tedy a) monoteistické b) polyteistické Č1 c) nevyznává žádného Boha 2) Židé stále čekají

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Islám. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012

Islám. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012 Islám Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: prosinec 2012 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická škola

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Otázka: Filozofie - její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství

Otázka: Filozofie - její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství Otázka: Filozofie - její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Katka 1.A FILOZOFIE, JEJÍ VZNIK, VÝZNAM, VZTAH K OSTATNÍM VĚDÁM, ZÁKL. POJMY

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: ROČNÍK: 8 VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY Žák je s vědomím Ježíše Krista jako vzoru 8.1 V zrcadle/pohledy vzhůru/nový Totalitní systémy,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA

Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA Ahoj kluci a holky! Blíží se Velikonoce a tak se v našem putování vydáme do Svaté země, do Izraele. Tato země má 5 328 000 obyvatel a má rozlohu asi jako naše Morava.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9.

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9. Arabská říše a islám Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 24. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_18_D_Arabská říše a islám

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

a Muslimové a jejich svět

a Muslimové a jejich svět 11Muslimove-Qxd9-vnitrek_Muslimove-Qxd9-2015 11/30/15 10:42 PM Stránka 5 Miloš Mendel a Muslimové a jejich svět O VÍŘE, ZVYKLOSTECH A SMÝŠLENÍ VYZNAVAČŮ ISLÁMU Dingir 2016 11Muslimove-Qxd9-vnitrek_Muslimove-Qxd9-2015

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více