reporter Doc. Ing. Peter Kováčik, CSc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reporter Doc. Ing. Peter Kováčik, CSc"

Transkript

1 3 / 2009 reporter o výživě a hnojení rostlin Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Obsah Řepka ozimá - doporučení pro jarní hnojení... 1 Strategie hnojení máku setého v roce Rozloučení s Tradičními semináři... 6 Huminové přípravky... 7 Nabídka osiva jarních plodin Ceník hybridů kukuřice a slunečnice Agromanuál Řepka ozimá - doporučení pro jarní hnojení Doc. Ing. Peter Kováčik, CSc Na tvorbu výnosu 3 t/ha semene vyžaduje řepka olejka srovnatelné množství živin, jako naše nejrozšířenější obilnina, pšenice ozimá na výnos 6 t/ha. Tuna semene a příslušné množství vegetativní hmoty odebere v porovnání s pšenicí přibližně 2 víc dusíku, fosforu a hořčíku. Draslíku 2,5 víc, síry 4,5 víc a vápníku až 8,5 násobně víc (tab. 1). Tyto požadavky řepky na makroelementy ji zařazují k plodinám náročným na výživu. Přesto má vysokou předplodinovou hodnotu, a to nejen proto, že je sklízená relativně brzy, ale i proto, že zanechává poměrně velké množství posklizňových zbytků obsahujících významné množství živin (tab. 2). V současnosti se zájem o pěstování řepky z roku na rok zvyšuje a na polích se objevuje čím dál tím širší sortiment odrůd a hybridů, v důsledku čeho se výrazně liší i zjištění jednotlivých pěstitelů o potřebě makro i mikro živin na tvorbu výnosu řepky (tab. 3). Řepka olejka by měla být pěstovaná na nejúrodnějších půdách, tj. půdách strukturních, dobře zásobených živinami, biologicky činných, s neutrální až mírně kyselou půdní reakcí (ph 6,0 7,2). Její pěstování na půdách jílovitých s vysokou hladinou podzemní vody, půdách extrémně těžkých, zamokřených, případně extrémně lehkých, písčitých, či skeletovitých je málo efektivní. V důsledku vysokých nároků na vápník a vyžadování neutrální půdní reakce je vhodné pro snížení půdní reakce pod hodnotu ph 6,0 provést vápnění, a to zejména u předplodiny, protože termín setí řepky nevytváří Agropol Chem reporter číslo 3 březen

2 dostatečný časový prostor pro realizaci vápnění a následné co nejrovnoměrnější rozvrstvení vápenatých hnojiv v ornici. K vápnění by se měly používat zejména vápence, případně dolomitické vápence. Stejně vhodné se ukázaly i saturační kaly. Jarní hnojení Toto hnojení se provádí několikrát (3 až 4 krát). Začíná na konci zimy, probíhá během jara a v závislosti na potřebě se může provést i začátkem léta. Přesto, že kalendářně je rozložené do tří ročních období, častokrát se označuje jako jarní hnojení. Toto hnojení je z hlediska výnosu rozhodujícím dusíkatým hnojením. První dávka má přívlastek regenerační, druhá produkční a třetí dávka rekordních výnosů. O čtyřech dávkách se mluví tehdy, když regenerační dávka je rozdělena na dvě. Celková jarní dávka N hnojiv by měla vycházet z rozborů rostlin odebraných na podzim před zamrznutím půdy, resp. ihned po zamrznutí a neměla by u liniových odrůd překročit 160 kg/ ha N a u hybridů 200 kg/ha N (tab. 4). Pokud v období před setím, resp. na podzim, byla použita organická hnojiva, celková dávka N se snižuje. Úroveň snížení závisí na kvalitě a dávce použitých hnojiv a nejčastěji osciluje v intervalu kg/han. Aplikace dusíku do půdy zvyšuje imobilizaci S, tj. snižuje její příjem. Z toho důvodu je v jarním období potřebné s N hnojivy aplikovat i síru. Regenerační dávku N hnojiv je potřebné doplnit co nejdříve na jaře, ne však dřív než 25. II. tj. zejména v březnu, přes riziko výrazných srážek ve formě dešťů a sněhu. Z důvodu vysoké pravděpodobnosti návratu zimy je vhodné ji rozdělit na dvě dávky, na tzv. 1a a 1b dávku. Cílem 1a dávky je regenerace kořenového systému, ke které dochází už při teplotě +1,9 C. V období tvorby nových bílých kořenových vlásků se obvykle řepce dodá 25 až 40 kg/ha N ve formě Tabulka 1: Potřeba makroživin na tvorbu jednotkového a průměrného výnosu semene a příslušného množství slámy řepky olejky ozimé a pšenice ozimé Plodina Výnos N P K Ca Mg S kg Řepka 1 t 51 11, ,2 5,0 17,5 Pšenice 25 4,9 18,0 4,6 2,4 4,0 Potřeba makro živin na tvorbu průměrného výnosu semene a příslušného množství slámy Řepka 3 t , , ,5 Pšenice 6 t , ,6 14,4 24,0 Tabulka 2: Obsah makroživin v hlavním a vedlejším produktu a odběr živin tunou semene a příslušným množstvím vegetativní hmoty řepky olejky, pšenice ozimé Produkty a jejich obvyklé poměry pevných hnojiv - LV a LAV. Nedoporučuje se používat močovinu, SA a DAM. Cílem 1b dávky je regenerace srdíčka. Provádí se 14 dní po předchozím hnojení. Aplikační dávky jsou obvykle na úrovni 30 až 50 kg/ha N. Neměly by překročit hodnotu 70 kg/ha N. K hnojení je možné použít LAV, SA, DASA, SAM 240, DAM 390, přičemž hnojiva Živina (%) N P K Ca Mg S Semeno 1,0 3,50 0,79 0,80 0,42 0,28 0,59 Sláma 2,0 0,80 0,19 1,85 1,75 0,15 0,58 Odběr jednou tunou semen a příslušným množstvím vedlejšího produktu (kg) Semeno 1,0 35 7,9 8,0 4,2 2,8 5,9 Sláma 2,0 16 3, ,0 11,6 Odběr zrnem a slámou dohromady 51 11, ,2 5,0 17,5 Poměr semeno : sláma = 1 : 2. Tabulka 3: Rozsahy odběrových normativů živin na výnos 1 tuny semene řepky a příslušného množství slámy uváděné v České republice N P K Ca Mg S kg/t Tabulka 4: Určení celkové jarní dávky dusíku podle systému ARR Poměr N/P v sušině nadzemní fytomasy ve fázi 4 6 listů Zdroj: Baier a kol., Dávka N pro celé jarní období (kg/ha) 12, ,1 12, ,1 11, ,3 10, ,6 9, ,0 8, ,5 7, ,1 7, ,1 160 by měla být aplikována na suché rostliny a DAM by se neměl ředit vodou. Naopak, je vhodné míchat ho s insekticidy, růstovými stimulátory, případně s hnojivy obsahujícími mikroelementy. Použití močoviny se nedoporučuje. Po N hnojení nesmí v noci mrznout. Celková regenerační dávka 1a + 1b by měla být na úrovni 75 až 100 kg/ha N. Agropol Chem reporter číslo 3 březen

3 Produkční hnojení se provádí ve fázi intenzivního růstu řepky, v období prodlužování stonků, tj. přibližně 24 až 30 dní po 1a, resp. cca 14 až 21 dní po 1b hnojení (přelom března - dubna, někdy do 10. dubna). Cílem tohoto hnojení je podpora tvorby nadzemní fytomasy a následně větší produkce semene. Aplikační dávka se vypočítává podle vzorce: 150 kg/ha - regenerační hnojení = dávka dusíku k produkčnímu hnojení. Její výška je obvykle v intervalu kg/han. K hnojení se doporučuje používat kapalná dusíkatá hnojiva obohacená o bór (B), zinek (Zn), případně o humátové preparáty a insekticidy. Vhodné jsou i NP roztoky a NS hnojiva. Aplikace DAMu o objemu větším než 150 litrů (58,5 kg/ha N) představuje riziko poškození porostů. Hnojení na rekordní výnos se realizuje ve fázi žlutého pupene (butonizace) a označuje se i jako pozdní přihnojení. Racionální dávka na úrovni kg/ ha N pozitivně ovlivňuje funkčnost a trvanlivost listového aparátu a počet šešulí. Vyšší dávky dusíku (40 50 kg/ ha) vytvářejí riziko zvýšeného počtu zelených semen. K hnojení se používají kapalná hnojiva. Pokud při produkčním hnojení nebyl aplikovaný bór, je vhodné ho doplnit. Dobře vyživované porosty řepky by měly mít v jednotlivých fázích růstu obsah makroelementů na úrovni hodnot uvedených v tabulce 5. Hnojení průmyslovými hnojivy Je efektivní, pokud hnojení řepky pěstované v II. trati je založené jen na průmyslových hnojivech. Tabulka 5: Optimální koncentrace makroelementů v řepce olejce (výnos 3 t.ha-1) Období Hmotnost N P K Ca Mg S suš. (t/ha) % Podzim 1,0 4,2 0,39 3,80 2,00 0,20 0,45 Jarní regenerace 2,5 4,8 0,48 2,90 1,60 0,18 0,50 Butonizace 5,5 4,9 0,50 3,60 1,90 0,18 0,60 Kvetení 10,0 4,2 0,46 3,00 1,60 0,15 0,50 Tvorba šešulí Semeno - sklizeň Zdroj: Richter a kol., ,0 2,0 0,34 2,10 1,50 0,11 0,45 3,0 3,3 0,60 0,82 0,50 0,25 0,26 Tabulka 6: Kritéria hodnocení obsahu vodorozpustné síry v půdě a doporučené dávky síry před setím řepky ozimé Hodnocení obsahu Obsah mg/kg dávka kg/ha Nízký Vyhovující Střední Vysoký 40 - Zdroj: Richter a kol., Tabulka 7: Optimální koncentrace síry v řepce olejce pro tvorbu výnosu 3 t.ha-1 Období Hmotnost sušiny (t.ha-1) Obsah S (%) Podzim 1,0 0,45 Jarní regenerace 2,5 0,50 Období prodlužování stonků 4,0 0,55 Butonizace (období žlutého pupene) 5,5 0,60 Kvetení 10,0 0,50 Tvorba šešulí 18,0 0,45 Semeno - sklizeň 3,0 0,26 Zdroj:Hřivna a Richter, 2002; Kováčik, Tabulka 8: Limitní obsahy vodorozpustné síry v půdě indikující potřebu přihnojení sírou Půdní druh lehká střední těžká Limitní obsahy S (mg/kg) 16 (18) 13 (14) 10 (10) Zdroj: Balík a kol., 2007; Kováčik, Jak už bylo několikrát uvedeno, Česká republika přes relativně malé území má poměrně širokou škálu půd vyznačujících se různou úrodností, výsledkem čeho je více přístupů k výpočtům dávek živin. Protože ozimá řepka dobře reaguje na hnojení i přihnojování sírou, problematice S hnojení je věnována větší pozornost v porovnání s jinými plodinami. Nedostatečnou zásobu síry pro pěstování řepky je možné očekávat na půdách lehkých až středních, nedostatečně zásobených lehce rozložitelnými organickými látkami, s nízkou hladinou podzemní vody, případně v oblastech s vysokým množstvím srážek v zimním období. Na těchto půdách řepka vytváří nejen méně větviček, ale jsou i kratší, snižuje se počet a velikost šešulí. Šešule se scvrkávají. Dochází k tvorbě tzv. gumových šešulí. Tvoří se méně semen. Hnojení sírou je možné realizovat před setím a během vegetace. K aplikaci před setím se většinou přistupuje, pokud je obsah nižší, než horní hranice vyhovující zásoby, tj. 30 mg/kg zeminy (tab. 6). Při zásobě menší než 20 mg/kg, je doplnění síry nutné. K hnojení je možné použít síran draselný (18 % S) hořkou sůl (13 % S), Kieserit (19,5 % S) a Pregips (sádrovec, 17 % S), ale i jednoduchý Agropol Chem reporter číslo 3 březen

4 superfosfát (s 1 kg P se doplní 1 kg S), a to v dávce kg/ha S. V případě potřeby doplnit větší množství síry je vhodné dávku rozdělit a zbytek aplikovat v jarním období. Jarní výživa řepky sírou bývá mimořádně efektivní a realizuje se buď na základě informací o obsahu síry v rostlině, nebo ve vrstvě půdy 0,0 0,3 m odebrané začátkem března (tab. 7 a 8). Provádí se brzy na jaře (březen), kdy je nedostatek síry v půdě nejzřetelnější a následně je nejlepší využití doplněné síry na tvorbu výnosu. Doporučené jsou aplikační dávky na úrovni 15 až 40 kg/ ha S, ojediněle až 50 kg/ha. Použití S hnojiv zvyšuje v podmínkách České republiky výnos semene řepky v průměru o 10 % (3 20 %), přičemž na půdách obsahujících méně než 20 mg/kg je tento efekt vyšší a často dosahuje úrovně %. Hojení bórem Řepka patří k plodinám indikujícím nedostatek bóru. Jeho aplikace se doporučuje přibližně na 80 % pěstitelské výměry. V závislosti na obsahu bóru v půdě jsou aplikační dávky před setím na úrovni 0,1 až 1,5 kg/ha B (tab. 9). Je vhodné, aby horní dávka bóru nebyla vyšší než Tabulka 9: Dávky bóru u řepky olejky ozimé v závislosti na jeho zásobě v půdě Druh půdy Obsah v půdě (mg/kg B) Dávka (kg/ha B) < 0,25 1,0 Lehká půda 0,26 0,50 0,5 0,51 1,00 0,1 < 0,30 1,5 Střední a těžká 0,31 0,70 0,7 0,71 1,50 0,2 Zdroj: Ložek, Tabulka 10: Kritéria hodnocení obsahu mikroelementů v řepce olejce ozimé Hodnocení Prvek Růstová fáze Analyzovaná (doba odběru) část Nízký Střední Vysoký mg/kg sušiny B < > 60 Cu < > 20 Mn při výšce rostlin cm listy < > 50 Mo < 0,4 0,4 0,7 > 0,7 Zn < > 45 Zdroj: Neuberg a kol., ,0 kg/ha, protože zvýšení jeho obsahu v půdě na úroveň vyšší než 2 mg/kg je nežádoucí. Při takovéto hladině působí bór toxicky. K přehnojení bórem dochází zejména při pěstování řepky po plodinách výrazně zavlažovaných říční vodou obsahující jeho zvýšené množství. K hnojení se doporučuje použít hnojiva obsahující jen bór, případně i jiné mikroelementy. Jejich použití dohromady s N hnojivy sice zvyšuje jeho využitelnost, avšak v období před setím se musí k N výživě přistupovat výrazně opatrně. Za vhodná hnojiva jsou považována Solubor, Borax, kyselina boritá, Folibor, kde 1 kg bóru se nachází v 4,65 kg bezvodého boraxu, v 8,82 kg krystalického boraxu, v 5,72 kg kyseliny borité, v 17,24 l Foliboru. V případě, že se objeví symptomy nedostatku bóru ihned po zasetí řepky, provede se jeho aplikace už v říjnu. K tomuto účelu jsou vhodná kapalná hnojiva. Listovou výživu mikroelementy a v jejich rámci i bórem se doporučuje provést dohromady s produkčním hnojením dusíkem ve fázi intenzivního růstu řepky, tj. v období prodlužování stonků. Pokud se z jakýchkoliv důvodů přihnojení nerealizovalo v tomto termínu, může se provést ve fázi žlutého pupene. Použití boritých hnojiv je vhodné spojit s aplikací N hnojiv a pesticidů. K foliárnímu hnojení se přistupuje: na základě rozboru rostlin (tab. 10) pokud má půda vysokou hodnotu ph když se nehnojilo bórem před setím když je celková zásoba bóru relativně malá. Aplikační dávky by měly být na úrovni g/ha B. V případě použití smáčedel se dávky snižují na úroveň g/ha B, přičemž je vhodné, když se aplikují na dvakrát, při celkovém doplnění do 400 g/ha B. Foliární aplikace bóru zvyšuje výnos semene a takřka neovlivňuje obsah tuku. Úryvek z knihy doc. Ing. Petera Kováčika, CSc. Výživa a systémy hnojení rostlin, vydané začátkem roku 2009 společností Agropol Chem, s.r.o.. ISBN Agropol Chem reporter číslo 3 březen

5 Strategie hnojení máku setého v roce 2009 Ing. Peter Kolenčík, TIMAC AGRO CZECH s.r.o. Společnost TIMAC AGRO CZECH s.r.o. i pro tak náročný rok 2009, který bezpochyby české zemědělství čeká, přináší pěstitelům máku setého alternativní řešení v strategii hnojení této velmi významné plodiny. Můžeme předpokládat, že i navzdory klesajícím cenám zůstane tato plodina pro české zemědělce stále velmi zajímavou plodinou v osevním sledu. Ve strategii hnojení se především zaměřujeme na startovací dávky hnojiv. Jedná se o předseťovou aplikaci nižších dávek NP hnojiv, přičemž v některých odůvodněných případech je možné doporučit aplikaci těchto hnojiv také ihned po zasetí. Ze široké nabídky granulovaných hnojiv firmy TIMAC AGRO je vhodné pro tyto účely zvolit především produkt Eurofertil Plus NP 35, které svým složením zabezpečí intenzivnější rozvoj kořenového systému. Právě podpoření silnějšího růstu kořenů zvyšuje předpoklad kvalitního založení porostů máku setého. V dávce kg/ha tohoto hnojiva pokryjeme prvotní nároky máku na tak důležité živiny, jakými jsou dusík a fosfor. V technologiích, kde se přepokládá aplikace celé dávky dusíku již před setím nebo krátce po setí, je dobrým řešením i použití NPS hnojiva Eurofertil Plus NPS 49, jež obsahuje nižší množství dusíku. Při této alternativě je možné z vyšší části pokrýt požadavky máku na fosfor, síru a částečně i bór. Případná aplikace kombinovaných hnojiv s draslíkem zvyšuje riziko zasolení, na což je mák velice citlivý. Vybilancování potřeby hnojení draslíkem na daném pozemku je proto vhodné řešit již na podzim. Velmi důležité rozhodnutí musí pěstitel máku udělat také v rámci zabezpečení dusíkaté výživy. Prokázalo se, že aplikace NS hnojiv během vegetace přináší významné navýšení výnosů. Správnou volbou N hnojiv a zároveň děleným dávkováním je možné během vegetace zamezit ztrátám N a tím zvýšit efektivnost hnojení tímto prvkem. Informace o množství anorganického dusíku v půdě je nezbytnou součástí nastavení potřebných dávek N. Každá odchylka od optimálních hodnot vede v případě nedostatku přímo k snížení výnosů. Při nadbytku dochází k plýtvání touto živinou, může dojít k poléhání nebo vylamování postranních větví, což se v extrémních případech může projevit i poklesem výnosu (v ostatních případech vede minimálně k nežádoucímu zvyšování ztrát dusíku). Společnost TIMAC AGRO Vám ze svého sortimentu specifických granulovaných hnojiv nabízí pro zvýšení efektivity hnojení dusíkem NSMg hnojivo - Sulfammo 23 Mesactyl N PRO. Nejvhodnější termín aplikace je přibližně ve vývojovém stádiu BBCH 30. Pozdější aplikace přináší zvýšení rizika nedostatku dusíku v počátečních fázích vývoje. Nesmí se ale rovněž zapomínat, že nenahraditelná funkce dusíku se může uplatnit jen tehdy, pokud ostatní živiny jsou v dostatečně přístupném množství. Pěstování máku na mírně kyselejších půdách, než se všeobecně doporučuje, může být také ekonomicky rentabilní. V těchto půdních podmínkách se tak často nesetkáváme s deficitem mikroprvků, které se mnohdy stávají limitujícím faktorem tvorby úrody. Eventuální deficit zinku můžeme efektivně odstranit aplikací Fertileaderu Axis v období objevení se květenství (BBCH 43), ale i nedostatek jiných mikroprvků lze řešit listovými hnojivy řady Fertileader. Tato tekutá hnojiva, kromě dodání potřebných živin, působí díky patentovanému komplexu Seactiv i stimulačně na růst, a proto jsou pro mák ideální alternativou, která zabezpečuje hnojení mikroprvky a stimulaci růstu v jednom produktu. Agropol Chem reporter číslo 3 březen

6 Rozloučení s Tradičními semináři reporter Ing. Jakub Řezanina Když se řekne pátek třináctého, tak si řada z nás představí smolné a nešťastné datum. Většina by raději nevystrčila paty z domova. To ale neplatilo pro návštěvníky, v letošním roce posledního, Tradičního semináře. Ti, kteří dorazili, tak určitě nelitovali. Už u vchodu do přednáškového sálu návštěvníky přivítala malá pozornost sesterské společnosti Agropol Food s úspěšnou značkou Vodňanské kuře. Tradiční seminář byl opět pořádán společností Agropol Chem společně s agrocentry Obila, Tagrea a Primagra. Nelze opomenout vystupující firmy a to jmenovitě Monsanto ČR, Syngenta Czech, BASF, Amagro, Agro Aliance, Chemap Agro či Sumi Agro Czech. Seminář zahájil Ing. Josef Herman z firmy Monsanto ČR, který se zaměřil na problematiku používání glyphosatů. Jednou z možností je Randup Rapid. Neselektivní systemický herbicid nové generace vyrobený na bázi osvědčeného přípravku Roundup Biaktiv. Roundup Rapid je jako první vybaven TranSorb Technologií, která zdokonaluje jeho vlastnosti. Díky TranSorb Technologii rozpouští Roundup Rapid voskovou vrstvičku na listech rostlin a v intervalu minut proniká dovnitř, aniž by porušil buňky kutikuly. V listech Roundup Rapid neproniká do buněk palisádového parenchymu, ale postupuje mezibuněčnými prostorami rovnou do cévního systému (xylému a floému) ošetřené rostliny. Novinku v sortimentu herbicidů nám představil i Ing. Vladimír Sys z firmy Syngenta Czech. Lumax je herbicidní přípravek určený k hubení trávovitých i dvouděložných plevelů v kukuřici. Kombinace tří účinných látek s rozdílným mechanismem účinku zajišťuje maximální a dlouhodobou účinnost u nebývale širokého spektra trávovitých i dvouděložných plevelů při preemergentní a časně postemergentní aplikaci v kukuřici. Lumax má silný retardační účinek na pcháč rolní. I firma BASF přichází pro letošní rok s novým přípravkem a to fungicidem Pictor. Ing. Ivo Kulhánek jej pokládá za jeden z budoucích fungicidních pilířů stáje BASF. Jedná se o fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně řepky ozimé před hlízenkou obecnou a fómovou hnilobou kořenového krčku. Ve slunečnici řeší hlízenku obecnou, alternariovou skvrnitost a plíseň šedou. Ing. Zedník (Amagro) představil Lignohumát Max a s ním i výsledky z mnoha pokusů. Vysoce koncentrovaný huminový přípravek Lignohumát Max, s nejvyšší koncentrací a nejvyšším obsahem fulvové části s přídavkem stopových prvků na trhu, je vhodným řešením, pokud se potýkáte se snížením dávky dusíku. Tento přípravek zajišťuje lepší dostupnost živin přítomných v půdě, zvyšuje půdní mikrobiální aktivitu a stimuluje proces fotosyntézy v rostlinách. Agro Aliance ústy Ing. Jaroslava Bašty opět nabízí přípravek Herbaflex - osvědčený herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici a jednoletým dvouděložným plevelům v ozimé pšenici. Letos se v jejich portfoliu bude nalézat i lepidlo na šešule řepek Spodnam DC. Zazněla zde i informace o stimulátoru růstu Hergit firmy Chemap Agro (Ing. Šamalík). Jeho prvořadé uplatnění je v řepce ozimé, máku, slunečnici a ve vyšších vývojových fázích i v obilninách a kukuřici. Hlavní účinné látky tvoří kyseliny 2 - aminobenzoová, 2- hydroxybenzoová, 2 aminopentandiová. Balíčky firmy Sumi Agro ve stručnosti připomněl Ing. Václav Noska. Ať už jde o Topsin M 500 SC + Tendency 25 EC + Spartan, nebo Topsin M 500 SC + Impact + Spartan. Jednoduše řečeno: Ve spojení je síla! Závěr Tradičního semináře patří odborníkovi z řad výzkumných ústavů nebo vysokých škol. Tentokrát přijal pozvání Ing. Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) s přednáškou zaměřenou na novinky v sortimentu řepky ozimé pro rok Jelikož má ve svém referátu pěstování nejen olejnin, ale i máku a lnu, mělo jeho vystoupení široký záběr. Nejprve se poohlédl za loňským rokem, poté nás seznámil s výsledky odrůdových zkoušek řepky ozimé, kde některé liniové nebo hybridní novinky mile překvapily. Následně nám za pomoci řady grafů doporučil, v jaké míře vstupů máme konkrétní odrůdy řepky pěstovat. A poté krátce představil nové i osvědčené odrůdy máku, hořčice a lnu. Tímto vystoupením se ukončil letošní cyklus odborných přednášek, konaný v příjemném prostředí kulturního domu v Červeném Újezdě. Děkujeme všem, kteří se dostavili, za jejich návštěvu a Josefu Novákovi (Agropol Chem) za elegantní organizaci celé série seminářů, kdy se představilo celkem 19 firem a proběhly 4 odborné přednášky. Agropol Chem reporter číslo 3 březen

7 Huminové přípravky jsou přínosem nejen pro rostliny, ale i pro pokladnu zemědělců Ing. Zdeněk Zedník, Amagro s.r.o. Poté, co byl v listopadu 2002 dokončen vývoj nového huminového přípravku Lignohumátu, začali jsme ho v dubnu 2006 nabízet zemědělcům. Pro ty, co ho ještě nepoužívají, připomínám, že je to huminový přípravek s vysokým obsahem fulvokyselin, působící na rostliny jako růstový stimulátor. Dnes už si řada zemědělců nedovede představit, že by Lignohumát nebyl zařazen do škály přípravků, které běžně používají. Ti, kteří ho používají, vědí, že Lignohumát díky tomu, že obsahuje přes 50 % fulvokyselin, zvyšuje aktivitu fotosystému a tvorbu chlorofylu. Od toho se odvíjejí i další efekty - zvyšuje se využití živin obsažených v půdě a z organických a průmyslových hnojiv dodávaných do půdy, zlepšuje příjem doplňkové výživy listem, podporuje se rozvoj kořenového systému, zvyšuje se hmotnost kořenů, zlepšuje se odolnost rostlin vůči stresům, zlepšuje se zdravotní stav rostliny a zvyšuje odolnost vůči chorobám. To, že se po aplikaci Lignohumátu zvyšují výnosy a kvalita sklizně má i příznivé ekonomické dopady. Dalším efektem je, že se posilují a vyrovnávají slabší porosty, urychluje se regenerace poškozených porostů. Vynikající účinky Lignohumátu prokazují i výsledky prováděných pokusů. Např.: u řepky byl pozorován při zakořeňování delší kořen, silnější krček, větší hmotnost kořenů, dále u obilnin větší počet odnoží, nižší choroby stonku, u brambor lepší vyrovnanost hlíz, větší počet nasazení a delší doba skladovatelnosti. Důležité je, že pokusy prokazují i zvýšení výnosů. Je pravda, že někteří zemědělci říkají, že se jim účinky Lignohumátu na podstatné zvýšení výnosů neprojevily. Zde je si třeba si uvědomit, že rostlinné stimulátory všeobecně lépe účinkují ve zhoršených podmínkách pro rostliny a jsou to pouze stimulátory a nenahrazují živiny. Výše jsem uvedl, že aplikace Lignohumátu zvyšuje využití živin obsažených v půdě a organických a průmyslových hnojiv dodávaných do půdy, zlepšuje příjem doplňkové výživy listem. Na druhé straně je však si třeba uvědomit, že rostlina, která je živým organismem, může přijmout pouze určité množství živin, které je omezené. Tedy když rostlinu přehnojíme nedosáhneme vyššího výnosu, ale zbytečně utratíme peníze za hnojivo, a kdybychom přidali ještě nějaký stimulátor, tak rovněž vyhodíme peníze. V současné době, kdy se řada zemědělců a zemědělských firem potýká s dopady finanční krize z důvodů, že ještě nemají plně prodanou loňskou úrodu, naříkají na vysoké ceny hnojiv, se naskýtá možnost uspořit peníze tím, že se dá menší množství hnojiva spolu se stimulátorem. Já samozřejmě doporučuji Lignohumát, nejen pro jeho výše uvedené vlastnosti, ale i pro jeho cenu, kde se aplikační dávka na 1 hektar pohybuje kolem (nebo něco mírně nad) 100 Kč. Toto je podle mne jedna z cest, jak uspořit peníze. Tuto cestu uvádí většina výrobců huminových přípravků, potvrzují ji zemědělci a zemědělští odborníci. Nejdůležitější však je, že nám tuto cestu potvrzují i naše pokusy, o kterých jsem mluvil i na seminářích pořádaných Agropol Chem a agrocentry Agropolu. Na závěr bych chtěl zopakovat. Část množství hnojiva nahraďte podpořením aktivity rostlin Lignohumátem, uspoříte tak peníze. Agropol Chem reporter číslo 3 březen

8 Koncentrát huminových látek / dynamický růstový stimulátor příznivý a komplexní vliv na rostliny zvýšení aktivity fotosyntézy a tvorby chlorofylu zpřístupnění živin obsažených v půdě zvýšení využitelnosti organických i průmyslových hnojiv rostlinou zlepšení příjmu doplňkové výživy listem podpora rozvoje kořenového systému zlepšení odolnosti rostlin vůči stresovým faktorům zvýšení výnosů a zlepšení kvality sklizně posílení a vyrovnání slabších porostů celkové zlepšení zdravotního stavu rostlin urychlení regenerace poškozených porostů Lignohumát MAX je vysocekoncentrovaný vodný roztok přípravku získaného hydrolyticko-oxidačním rozkladem lignosulfonátů (přírodní surovina lignosulfonát vzniká jako vedlejší produkt při výrobě papíru z dřevní hmoty). Lignohumát MAX obsahuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde fulvové kyseliny a jejich soli převažují. Lignohumát MAX se aplikuje především foliárně. U polních plodin je doporučená dávka 0,4 litru na 1 ha 2x za vegetační období. U chmele, vinné révy, ovocných stromů, zeleniny a jahod je doporučená dávka 0,4 litru na 1 ha 4 za vegetační období. Dále se doporučují aplikace pod patu (u polních plodin 0,3 l/ha), máčení sadby (u brambor apod.), moření semen resp., namáčení a zálivka sazenic (u vinné révy, ovocných stromů apod.) Lignohumát MAX doporučujeme aplikovat společně s listovými hnojivy či pesticidy (s výjimkou herbicidů, kde se doporučuje samostatná aplikace Lignohumátu MAX tři dny po aplikaci herbicidu) Lignohumát je zaregistrován u ÚKZUZ jako pomocný rostlinný přípravek a má charakter přírodního růstového stimulátoru. Lignohumát Max je dodáván v balení 5, 10 a JUMBO 1000 l Agropol Chem reporter číslo 3 březen

9 Koncentrát huminových látek / dynamický růstový stimulátor Dávkování a mísitelnost samostané foliární aplikace - 0,4 l/ha 1 2 za vegetační období s kapalnými hnojivy - 0,4 l/ha 1 2 za vegetační období s fungicidy, insekticidy a morforegulátory - 0,4 l/ha 1 2 za vegetační období Plodina Aplikace Dávkování Složení - obsah látek v sušině Váš prodejce Lignohumátu: Obilniny ozimy, jařiny, pšenice, ječmen, žito, oves setý Řepka ozimá, řepka jarní Kukuřice Slunečnice Mák Při aplikaci pod patu Během fáze odnožování Během fáze sloupkování nebo nalévání zrna Od fáze 3 pravých listů až do teploty +5 C Jarní regenerace do obrůstání listových růžic Před začátkem kvetení Od fáze 4 6 listů Od počátku prodlužovacího růstu do výšky 40 cm Fáze 3 4 pravých listů V období květu Ve fázi listové růžice Ve fazi dlouživého růstu Aplikace v sazeči při výsadbě 0,3 litru přípravku / 100 litrů standardního roztoku 0,8 litru příprvku /100 litrů standardního mořidla Brambor V počátku prodlužovacího růstu V konci prodlužovacího růstu Od začátku tvorby poupat až do konce Fáze 5 7 páru pravých listů Cukrovka Při zapojení porostu Počátek ukládání sacharozy v bulvě Hrách V období 1 3 pravého listu Fáze 1 3 trojlístku Soja 2 3 týdny po první aplikaci Pícniny, travní porosty Vinná réva Chmel Ovocné kultury Regenerace po zimě, vzcházející vyseté porosty Obrůstání po první seči Při vývinu 5 6 listů (jasně viditelné květenství) Začátek plného kvetení Na počátku tvorby bobulí Na počátku uzavírání hroznů Při dosažení poloviny až ¾ výšky chmelnicové konstrukce 2 týdny po první aplikaci Na počátku tvorby osýpky Na počátku tvorby hlávek Při plném olistění Před květem Počátek tvorby plodů AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, Praha 10 tel.: ,

10 Nabídka osiva jarních plodin Agropol Chem Druh Odrůda Jakost Stručný popis Kč/t základní RUBLI E/A Poloraná odrůda vyšlechtěná firmou DSPDelley Seeds and Plants Ltd Pšenice jarní EPOS E Přesívková jarní pšenice zastoupená firmou Limagrain central Europe Cereals, s.r.o SEPTIMA A Poloraná odrůda vyšlechtěná firmou Selgen, a.s CALGARY Poloraná odrůda s velmi dobrou odolností proti poléhání zastoupená firmou Selen, a.s BIATLON Polopozdní sladovnická odrůda zastoupená na českém trhu firmou VP Agro spol. s r.o BOJOS Polopozdní sladovnická odrůda, povolená v r. 2005, zastoupená firmou Limagrain central Europe Cereals, s.r.o JERSEY Polopozdní středně vysoká odrůda povolená v r. 2000, zastoupená firmou Limagrain central Europe Cereals, s.r.o Ječmen jarní MALZ Polopozdní odrůda středně vysokého typu vyšlechtěná firmou PLANT SELECT spol. s r.o PRESTIGE Poloraná odrůda nižšího vzrůstu, povolená v roce 2002 vyšlechtěná firmou R2n SEBASTIAN Polopozdní až pozdní odrůda povolená v r zastoupená firmou Selen, a.s TOLAR Polopozdní až středně vysoká odrůda povolená v r.1997 vyšlechtěná firmou PLANT SELECT spol. s r.o BOLINA Krmná odrůda nižšího až středního vzrůstu, povolená v roce 2004, vyšlechtěná firmou Saaten Union TOCADA Nesladovnická polopozdní odrůda povolena v r.2007, zastoupena firmou Souflet Agro a.s NEKLAN Poloraná odrůda povolená v r. 1997, vyšlechtěná firmou Selgen, a.s Oves setý ROZMAR Polopozdní odrůda povolena v r. 2006, vyšlechtěna firmou Selgen, a.s VOK Středně pozdní odrůda povolena v r. 2002, vyšlechtěna firmou Selen, a.s Oves nahý SAUL Polopozdní odrůda povolena v r. 2005, vyšlechtěna firmou Selgen, a.s Tritikale jarní KARGO Poloraná odrůda GOTIK KAMELOT Polopozdní, bezlistá, žlutosemenná odrůda s velmi dobrou odolností proti poléhání. Povolena v r. 1999, vyšlěchtěna firmou Selgen, a.s. Poloraná až polopozdní odrůda, bezlistá, žlutosemenná s velmi dobrou odolností proti poléhání, vyšlechtěna firmou Selgen, a.s Hrách setý TERNO Vyšší žlutosemenná odrůda s dobrou odolností proti poléhání, povolená v r. 2004, vyšlechtěná firmou Selgen, a.s TUDOR ZEKON Žlutosemenná odrůda s rychlým počátečním růstem, středně vysoká. Povolena v roce 2005, vyšlechtěna firmou Innoseeds B.V. Bezlistá odrůda s vyšším vzrůstem. Zelenosemenná s velmi dobrou odolností proti poléhání. Povolena v r. 1999, vyšlechtěna firmou Selgen, a.s Peluška jarní ARVIKA Pozdní plastická odrůda, vyšlechtěná firmou Selgen, a.s Lupina úzkolistá BOREGINA Jetel luční CHLUMECKÝ Tradiční, středně raná, plastická odrůda s dobrou provozní vytrvalostí RADAN Středně raná odrůda s velmi dobrou výkonností MAGDA Intenzivní pícninářská odrůda, povolená v roce Vojtěška setá MORAVA Intenzivní pícninářsko semenářská odrůda, velmi vytrvalá, p ovolena v roce JARKA Středně raná, vytrvalá a plastická odrůda, povolená v roce VLASTA Středně raná, vytrvalá odrůda, povolená v roce Ceny jsou uvedeny jako základní tj. včetně obalů, moření, dopravy na sklad zákazníka. U jarních obilovin je možno dodat jak v papírových pytlích, tak ve velkoobjemových vacích. Peluška jarní se dodává nemořená. Agropol Chem reporter číslo 3 březen

11 Nadpis reporter Ceník pro pěstitele pro rok 2009, společnost Agropol Chem, s.r.o. HYBRIDY KUKUŘICE A SLUNEČNICE Platný od Agrofinal Balení 1 VJ = BALTIS DELPHINE ES AIRNESS ES ASTRAKAN ES B OMBASTIC ES IMANOL ES NEWMILK ES NINFEA ES PARADE ES PAROLI ES VULCAIN EUROSTAR EUROSTAR YG ES SIGMA INAGUA VERITIS Cezea Balení 1 VJ = klíčivých zrn Sleva 40 Kč/VJ od VJ, sleva 70 Kč/VJ nad 100 VJ, Věrnostní sleva 30 Kč/VJ pro zákazníka, který v r a 2008 odebral osivo Cezea na 30 % jím pěstované plochy kukuřice ALOMBO CE CE 240-S CEDONA CEDUB CEFIN CEFRAN CEKLAD CELATE CELIDO CELIO CELIVE CELUX CEMAX CEMET CEMILK CENTIS CENZUS CEPLAN K CESLAV CESTER CEVAHA MONSCHUS MORPHO SAN ZP Limagrain balení 1 VJ = klíčivých zrn ABSOLUT ALVITO ASPEED LATIZANA LG LG LG LG LG LG LG DUO LG YG LG YG LG LG DUO LG LG LG LG LG LG LG Monsanto balení 1 VJ = klíčivých zrn DK DKC 2950 YG DK DKC 3421 YG DKC DKC DKC DKC DKC DKC DKC DKC 3512 YG DKC 3946 YG DKC 4442 YG DKC 4490 DKC DKC EC2907 KDDZ Pioneer balení 1 VJ = klíčivých zrn PR39A PR39K PR39H PR39H PR39G PR39B PR39A PR39W PR39R PR39D PR39T PR39T PR39T PR39F PR39F PR39D PR38R PR38F PR38N86 PR38A ANASTA PR38V PR38H PR37K PR38A PR38A PR37F PR37N01 PR35M23** Ragt SALUDO CICLIXX JUXXIN COXXIMO FRIDRIXX TEXXUD AJAXX AVIXXENE BAXXOS BIRKO BIRKO DUO COXXTO EXXELA FIXXIF HEXXER ICIXX JUXXIN KUXXAR KUXXOA LEXXOR DUO MATRIXXO NEXXOS PEXXOA RIVALDO RIXXER SAXXOO TEXXUD TEXXUD DUO XXIRA Agropol Chem reporter číslo 3 březen Údaje jsou uvedeny v Kč/VJ. Ceny jsou uvedeny ve výsevních jednotkách v Kč bez DPH. Kvalitativní parametry osiva odpovídají požadavkům zákona č.219/2003 Sb. a vyhlášky č. 175/2004 Sb. v platném znění. Osivo je kalibrováno a mořeno fungicidním přípravkem.

12 Saatbau Linz balení 1 VJ = klíčivých zrn Název Nadpis hybridu ANGELO ARRIGO ASTERI CS ASTERI YG AXELLE BELMONDO BOMBI CLARITI CS EDUARDO FELDI CS GAUDIO GILBERTO GISMO ICEBEAR JOKARI CS KARACHO KIRRI CS LEONELLO MASETTO MASTRI CS SEIDDI SEIDDI YG Saaten Union balení 1 VJ = klíčivých zrn 10 % sleva do na všechny hybridy REVOLVER RAVENNA CABRIO SULKY SUNARO SYSTEM TANGO SUBITO SUANITO ZAMORA SUZY SUMARIS SUSANN Sempol balení 1 VJ = klíčivých zrn ALMANSA TORENA TEREZA ( klíčivých zrn ZUZANA BIELIK VALENTINA LEONA ANKORA MARKIZA AMATITA FABIA Sumi Agro balení 1 VJ = klíčivých zrn ATTRACT ES ULTRASTAR ES ARCHIMEDES ES LIMES Cena při mn. 40 VJ - 4 VJ ES PROGRESS zdarma Cena při mn. 50 VJ - 7 VJ ES PROGRESS zdarma ES LIMES YG Cena při mn. 40 VJ - 4 VJ ES ARCHIMEDES zdarma Cena při mn. 50 VJ - 7 VJ ES ARCHIMEDES zdarma ES MAKILA ES PROGRESS ES ISABELLE ES CHARLES SPLENDIS Syngenta balení 1 VJ = klíčivých zrn NK ALTIUS NK CISKO NK DELITOP NK CUBIC NK EAGLE NK FALKONE NK FURIO NK LUGAN NK NERISSA NK PERFORM NK SYMBA NK MONCADA NK MUCHO NK NEKTA NK OLDHAM NK PHANTUS NK RAVELLO NK THERMO SLUNEČNICE Agrofinal 1 VJ = klíčivých nažek (2 ha) Hybrid Ranost Balení Pomar RM VR VJ=2ha ES Alyssa VR VJ=2ha ES Aloha R VJ=2ha Alisson RM R VJ=2ha Brocar RM R VJ=2ha ES Biba R VJ=2ha Allium SR VJ=2ha ES Authentic SR HO VJ=2ha ES Royal Cortinal SR (ptactvo) SR (ptactvo) Limagrain 1 VJ = klíčivých nažek (2 ha) Hybrid Ranost VJ=2ha VJ=2ha LG R LG SR LG HO SR Monsanto 1 VJ = klíčivých nažek (2 ha) Hybrid Ranost DKF 2824 VR-R ETRASOL SR ORASOLE R PIKASOL SP Standardní mořidlo Apron Pioneer 1 VJ = klíčivých nažek (2 ha) Hybrid Ranost PR63E82 R PR64A63 SR PR64B24 R PR64H62 SR reporter Sumi Agro 1 VJ = klíčivých nažek (2 ha) Hybrid Ranost Pacific RMO R ES Lolita R Syngenta 1 VJ = klíčivých nažek (2 ha) Hybrid Ranost Balení NK Alexandra PR R VJ=2ha NK Delfi R VJ=2ha NK Brio R VJ=2ha NK Dolbi SR VJ=2ha NK Ferti R VJ=2ha NK Kondi SR VJ=2ha moření Cruiserem 350 FS za příplatek Kč/VJ ČIROK Syngenta Výsevek zrn/ha Hybrid Balení Typ G tis. SUCROSORGO 506 Saatbau Linz Výsevek zrn/ha Hybrid bezsemenný tis. semenný Balení GOLIATH 200 tis GIGANT 200 tis PDF časopis Agropol Chem reporter Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Agropol Chem reporter číslo 3 březen

13 Agromanuál - profesionální ochrana rostlin Ukázka náplně březnového vydání časopisu Agromanuál Možnosti herbicidní regulace plevelů ve slunečnici Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Doc. Ing. Josef Soukup. CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Slunečnice patří k plodinám se střední až nižší konkurenční schopností. Kritické období z hlediska konkurence plevelů je podle různých autorů mezi 20 a 50 dnem od výsevu. Konkurenční působení plevelů se v konečném důsledku projevuje snížením výnosu, který v závislosti na hustotě zaplevelení, době jeho trvání, plevelném spektru a dalších faktorech může být snížen až o 80 %. Vedle snížení výnosu však zaplevelení působí také na kvalitu nažek, časté jsou obtíže při sklizni a zvyšují se výnosové ztráty. V podmínkách ČR jsou ve slunečnici nejproblematičtější vytrvalé dvouděložné plevele, především z čeledi hvězdnicovitých (pcháč rolní, mléč rolní, pelyněk černobýl, atd.). Tyto plevele mohou při silném zaplevelení výrazným způsobem konkurovat slunečnici, přičemž v ohniscích zaplevelení často dochází k úplnému potlačení rostlin slunečnice. Významným vytrvalým plevelem ve slunečnici je také pýr plazivý, který vyjma vysoké konkurenční schopnosti, uvolňuje do půdy alelopatické (pro rostliny toxické) látky, které významným způsobem retardují růst slunečnice. Zaplevelení vytrvalými plevely bývá obvykle pouze lokální či ohniskovité a většinou jsou silně zapleveleny jen některé pozemky zemědělského podniku. S ohledem na oblast pěstování a strukturu plodin, proto tvoří typické druhové spektrum slunečnice především pozdní jarní plevele, z nichž obecně rozšířené jsou v teplejších oblastech zejména merlíky, laskavce, ježatka kuří noha a rdesna. Lokálně mohou být též problémy s lilky, béry, bažankou roční, mračňákem Theofrastovým, plevelnými prosy a jinými pozdními jarními plevely.... Používání herbicidů proti dvouděložným plevelům v porostech máku Ing. Karel Klem, Ph.D., Ing. František Fišer, CSc. Pěstování máku v podmínkách českého zemědělství zaznamenalo značný nárůst, protože mák je při dobrém zvládnutí technologie jednou z mála plodin přinášejících pravidelný zisk. Tato plodina se pěstuje od kukuřičné až po horší bramborářskou oblast. Zde všude je schopna dát výnos nad 1 tunu/ha. K rozšíření pěstitelských ploch máku přispěl i vývoj v oblasti technologie pěstování, který snížil rizikovost pěstování máku na únosnou míru. Především se jedná o oblast zakládání porostů, ochrany proti plevelům, ochrany proti chorobám a poléhání a výživy máku. Pokrok je patrný rovněž ve šlechtění nových odrůd máku. Jaký nastal vývoj prodejní farmářské ceny máku v posledním čtvrtletí roku 2008 je známo. Pěstitelé máku zaznamenali výrazný pád ceny za 1 kg této komodity. Tento stav jistě povede u řady dobrých pěstitelů k přehodnocení skutečného zásevu máku pro sklizeň v roce Podle zatím dostupných informací vlivem sucha v Australii (Tasmanii) ale potažmo i v Turecku je sklizeň makového semene v jistém propadu. Dá se tedy předpokládat oživení světového obchodu a nárůst poptávky po máku. Největším problémem při pěstování této plodiny je založení porostu tak aby bylo zabezpečeno dobré, vyrovnané a včasné vzejití s max. využitím zimní vláhy. Výsev máku je třeba provést co nejdříve na jaře s výsevkem 1 2 kg/ha (někdy stačí i 0,8 kg/ha).... Změna obsahu vyhrazena. V přiložených tabulkových přehledech se můžete seznámit s doporučením pro herbicidní ochranu luskovin a slunečnice. Dále je v časopise obsaženo doporučení pro výběr listových hnojiv do ozimých obilni a řepky olejky. Předplatné Agromanuálu na rok 2009 Pro rok 2009 zůstává pro předplatitele zachována 1290 Kč za celý ročník Agromanuálu (10 vydání). Všichni předplatitelé obdrží jako bonus hodnotnou publikaci z vydavatelství Kurent. Časopis Agromanuál si můžete objednat spolu s ostatními bonusy na webových stránkách Informace, objednávky předplatného: tel./fax: Agropol Chem reporter číslo 3 březen

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2015 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Rescator Bonanza Bonzzai Diego Dozzen Vzpoura linií! Rescator Linie Skvělý poměr cena x výkon! Jasná jednička v prodejích VP AGRA, více než 10 000 ha pěstebních

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

sója Novinky *** Amandine 000 Livius 00 Eliot 00 ***

sója Novinky *** Amandine 000 Livius 00 Eliot 00 *** Jaro Katalog SAATBAu sója Novinky *** Amandine 000 Livius 00 Eliot 00 *** sója / Jaro Strana 2 Sója je plodinou budoucnosti Inokulace, nezbytná součást osiva OPTIFIT Sója se z agronomického hlediska řadí

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote. Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 176 Poř. č. Konopí pro stonek Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos sušiny stonku [t/ha] 9,0 12,0 6,0 2 Cena stonku od výrobce [Kč/t] 3500 3500 3500 3 Tržba

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT Basta 15 Neselektivní herbicid a desikant ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení plevelů v sadech, vinicích, okrasných

Více

Ing. Bohumil Dohnal ředitel společnosti FERTISTAV CZ a.s.

Ing. Bohumil Dohnal ředitel společnosti FERTISTAV CZ a.s. KATALOG PRODUKTŮ FIRMY FERTISTAV 2015 Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám jménem naší společnosti FERTISTAV CZ a.s., která působí nejen na trhu České republiky, ale i zemí EU a SNG v oblasti

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej ***

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej *** PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015 řepka *** SIDNEY i GRAF za 3 VJ originální olej *** řepka ozimá / podzim 2015 STRANA 2 Řepka na talíř! Aktuálně se olej z naprosté většiny produkce řepkových semen

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Řepka ozimá 2011 Vážení obchodní přátelé, nezvykle brzy Vás oslovujeme s nabídkou osiva řepky a netradičně v samostatném katalogu. Majitelé či zástupci odrůd zahájili novou prodejní sezónu časněji než

Více

ALZON 46. Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí. Chemie pro budoucnost.

ALZON 46. Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí. Chemie pro budoucnost. GRANULOVANÝ INHIBITOR NITRIFIKACE Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí Chemie pro budoucnost. VÝHODY PRO VÁS, POUŽIJETE-LI» vysoké výnosy

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

zhodnocujeme potenciál naší zemì

zhodnocujeme potenciál naší zemì zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz OBSAH UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD Řepka ozimá 3 Ječmen ozimý 9 Pšenice ozimá 15 Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou Nitrosensing 4 6 7 12 16 Hlavní téma Výhled cen komodit 2014 Naše nabídka Antikokcidika

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Tradice Kvalita Budoucnost

Tradice Kvalita Budoucnost Tradice Kvalita Budoucnost Obsah Úvod...2 Co je jarní pšenice...3 Agrotechnika jarní pšenice...4 Odrůdová skladba...4 Postavení v osevním postupu...4 Jarní pšenice jako ozim - přesívky...6 Zpracování půdy...6

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav URBAN, Michaela ŠKEŘÍKOVÁ,

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE

SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE Jan VAŠÁK, představenstvo Sdružení pro ječmen a slad Úvod Zemědělství se rychle mění. Plošné zavedení průmyslových

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T ZVEME VÁS 7. ledna 2015 Seminář Selgen, a. s. Restaurace U Facků, Vsisko u Olomouce (9.00 hod) 8. ledna 2015 Seminář Selgen,

Více

Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby

Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby 5 / 2008 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Obsah Lignohumát a obsah nitrátového dusíku v půdě... 1 STEREO 312,5 EC... 3 Ceník řepky pro pěstitele 2008... 4 Labrador... 5 Biscaya OD - nové řešení

Více

OBSAH. Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Vlastimil MIKŠÍK

OBSAH. Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Vlastimil MIKŠÍK OBSAH Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Vlastimil MIKŠÍK Reakce řepky na začínající klimatické změny... 10 Norbert MAKOWSKI, Wolfgang RÖHL Výkonnostní porovnání

Více