Přímková a rovinná soustava sil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přímková a rovinná soustava sil"

Transkript

1 STAVEBNÍ STATIKA Ing. Lenka Lausová LH 47/1 tel římková a ovinná soustava sil Základní pojmy: Jednotková kužnice 1) Souřadný systém 1 sin potilehlá odvěsna ku přeponě sin a a - v postou - v ovině + sin cos sin cos+ S b B a sin+ cos sin+ cos+ A cos přilehlá odvěsna ku přeponě tg cotg cos a tg b b b potilehlá ku přilehlé přilehlá ku potilehlé b 1 cotg a tgβ y ) Síla ( nebo F) - vektoová veličina - působiště velikost oientace +

2 Soustavy sil - přehled Soustavy sil můžeme odělit do následujících skupin: síly působící v jedné přímce ovinný svaek sil obecná soustava sil soustava ovnoběžných sil 3) oklad síly v ovině síla pod úhlem - (k ose ) Možnosti adání velikosti úhlu: Typy řešení silových soustav: Skládání sil 1) Nahaení soustavy sil ) Zušení soustavy sil uvedení do ovnováhy oklad sil Řešení: očetně sestavujeme podmínky ekvivalence nebo ovnováhy Gaficky složkový obaec Znaménková konvence síly působící dopava a dolů jsou kladné moment otáčející poti u chodu hodinových učiček je A +. sin. cos až až-18 až18 + říklad 1 oklad síly pod úhlem na složky v ose a oložte sílu kn 3 na složky a (ekvivalentně nahaďte sílu silami a ).. sin 1kN. cos 173kN oložte sílu kn 6 na složky a a poovnejte s předchoím příkladem.. sin 173kN. cos 1kN říklad oklad síly pod úhlem α na složky v ose a oložte sílu kn α 3 (úhel k ose ) na složky a a poovnejte s předchoími příklady. α

3 4) Statický moment síly k bodu 5) Výpočet statického síly k počátku pomocí složek a síla momentový střed - S ameno síly - M S. [Nm knm] S (kolmé ameno) naménko: poti u chodu hod.uč. je + výsledný účinek na těleso je posun a otáčení M. (naménko podle u otáčení okolo bodu) M. -. (odvoeno po I.kvadant platí obecně) říklad 3a říklad 3b - doma a) Učete statický moment dané síly k počátku. 5kN 3 souřadnice působiště 5m 15m - sílu vykeslete v měřítku v souřadném systému. b) Dokažte odměřením amene Vaignonovu větu že statický moment síly na ameni je stejný jako statický moment jejích složek a na příslušných amenech a. Spočtěte přesnou hodnotu amene. c) osuňte sílu do počátku a přidejte moment tak aby účinek na soustavu ůstal achován Výsledky: a) M -775kNm ( ) b) 1415m (kolmé ameno) c) 775kNm 5kN Učete statický moment dané síly k počátku. 5kN 3 souřadnice působiště - 5m 15m. oovnejte s předcháejícím příkladem poč je statický moment větší?

4 6) Statický moment dvojice sil 7) Výslednice a ovnovážná síla odmínky ekvivalence: (soustava sil je nahaena) dvojice sil - ovnoběžné - opačně oientované - stejně velké Moment dvojice sil: M. [knm] 1. i. i. M i o i. i i. i + M i 3 M výslednice M moment k počátku moment je ke všem bodům v ovině stejný odmínky ovnováhy: i 1. i. (soustava sil je ušena) Zušíme účinek soustavy sil pomocí ovnovážných sil v ose pomocí Zušíme účinek soustavy sil pomocí ovnovážných sil v ose pomocí M i o 3. Zušíme účinek soustavy sil pomocí ovnovážných momentů nebo momentů od ovnovážných sil M i V ovině jsou 3 podmínky ekvivalence a 3 podmínky ovnováhy říklad Ekvivalentně nahaďte dvě obecně působící síly v ovině: F 1 kn 1 3m 1-3m 1 1 F 4kN -m 1m : a) pomocí M b) pomocí M c) pomocí amene 5. Zušte účinek této obecné soustavy sil ovnovážnou sílu vyjádřete pomocí jejích složek v ose a působícím v počátku. říklad 5.1 b) b) pomocí M (odvodit předešlých výsledků) výslednice 4773kN sin / 4437 M 4 knm a) pomocí M V ovině obecně tři podmínky ekvivalence: 1. i 3338 kn. i 341 kn 3. M i i - i i 4kNm M M M

5 říklad 5.1 c) c) pomocí amene (odvodit předešlých výsledků) říklad 5. Zušte účinek obecné soustavy sil (přidejte k soustavě ovnovážnou sílu nebo moment) ovnovážnou sílu vyjádřete pomoci složek síly a ovnovážný moment působí v počátku. výslednice 4773 kn 4437 M M. M / 84m Obecně 3 podmínky ovnováhy v ovině: i 1. i. M i o i 1 +. Zušíme účinek soustavy sil pomocí ovnovážné sily v ose Zušíme účinek soustavy sil pomocí ovnovážné sily v ose Zušíme účinek soustavy sil pomocí ovnovážného +. i ( ) + M 3 M + i o 1 1 M 3338kN ( skut. 341 kn ( skut. M 4kNm( skut. říklad 6 ovinná soustava ovnoběžných sil 1 3 5kN -18kN (síly jsou ovnoběžné s osou není třeba psát inde ) 1 m 6m 3 7m (-ové souřadnice počátku ) a) nahaďte soustavu sil jedinou silou (výslednicí ) pocháející počátkem a momentem M b) nahaďte soustavu sil poue jedinou silou výslednicí c) učete polohu výslednice vhledem k síle 1 d) učete polohu výslednice vhledem k síle e) učete ovnovážnou sílu (uší účinek soustavy sil) a její polohu vhledem k počátku říklad 6a) 3 1 5kN -18kN - (síly jsou ovnoběžné s osou není třeba psát inde ) 1 m 6m 3 7m a) nahaďte soustavu sil jedinou silou (výslednicí ) pocháející počátkem a momentem M odmínky ekvivalence: 1. i. i Netřeba počítat všechny síly působí v ose 3. M i o i. i i. i M M 63kNm Výslednéřešení: 8kN

6 říklad 6b) 3 1 5kN -18kN (síly jsou ovnoběžné s osou ) 1 m 6m 3 7m říklad 6c) 3 1 5kN -18kN - (síly jsou ovnoběžné s osou ) 1 m 6m 3 7m b) nahaďte soustavu sil poue jedinou silou (výslednicí) na ameni k počátku Výslednéřešení: 8kN 8kN 788 m M 63kNm M. M / 788m c) poloha výslednice (ameno 1 ) vhledem k síle 1 omocí Vaignonovy věty: i i m 8 ovnice sestavena podle ů otáčení sil okolo působiště síly 1. omocí odvoených vtahů: Výslednéřešení: m kN 1. i kN( skut.. M i 1 i. i i. i M1 M1 i. i ((5 + ( 18) )) 47kNm( ) Nebo: / M1 / M m Tady je potřeba přemýšlet na kteou stanu vykeslit výslednici / / aby působila moment dané velikosti a u. 3 říklad 6d) - úkol 3 1 5kN 18kN (síly jsou ovnoběžné s osou ) 1 m 6m 3 7m (-ové souřadnice ) říklad 6e) - úkol 3 1 5kN -18kN - (všechny síly jsou ovnoběžné s osou není potřeba inde u síly) 1 m 6m 3 7m. d) ovnovážná síla a její poloha vhledem k počátku d) polohu výslednice vhledem k síle Vaignonova věta: i i m m 8kN m 8kN 1. i + odmínky ovnováhy:. i + Netřeba počítat všechny síly působí v ose 3. M i i. i ( i. i +. ) oo na naménka místo dosaení do ovnice le počítat podle u působení síly

7 říklad 7 - síly pocháející společným bodem - úkol Učete výslednici a ovnovážnou sílu ovinného svaku sil. 1 5kN; 3kN; 3 kn; 4 4kN ; 1 ; ; 4 6 1) Učete složky výslednice. V ovině u papsku sil poue dvě podmínky ekvivalence (součtové silové): 1. i 485 kn. i -719 kn Vykeslete v souřadném systému (vpavo nahoře) ponáte do kteého kvadantu směřuje výslednice ) Dopočtěte výslednici akeslete do obáku podívejte se kam výslednice směřuje (do kteého kvadantu) 3) Učete ostý úhel kteý svíá výslednice např. s osou ostý + Výsledky: 498kN sin / ostý ) Dopočtěte velikost úhlu od kladného u osy podle u výslednice (příslušného kvadantu) ) Na ákladě nalosti polohy výslednice učete i ovnovážnou sílu a akeslete do obáku. Můžete kusit spočítat novu jako samostatný úkol a použít podmínky ovnováhy. 6) Nakeslete složkový obaec vynačte na něm výslednici i ovnovážnou sílu říklad 8 soustava obecných sil v ovině - úkol 1 36kN 15kN 3 kn; m 1-15m; -5m 4m; 3 3m 3 48m a) nahaďte soustavu sil jedinou silou (výslednicí) a učete její polohu vhledem k počátku ( d) b) učete ovnovážnou sílu ( uší účinek soustavy sil) a její polohu vhledem k počátku ( d) c) Nakeslete složkový obaec vynačte na něm výslednici i ovnovážnou sílu Výsledky: 444kN d 993 m d 3 3

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

STATIKA TUHÉHO TĚLESA STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy sil působících na těleso 5 1.1 Síla.................................. 5 1.2 Momentsílyvzhledemkbodu...................

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1. nauka o optickém zobrazování pracuje s pojmem světelného paprsku úzký svazek světla, který by vycházel z malého osvětleného otvoru v limitním případě, kdy by se jeho příčný rozměr blížil k nule a stejně

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více