TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ DOKUMENTACE"

Transkript

1 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0

2 OBSAH 1. Úvod 2 2. Popis řídícího systému 2 3. Základní technické údaje 4 4. Hardwarová koncepce 5 5. Standardní funkce periférií regulátoru 7 6. Regulační funkce 9 7. Ochranné funkce Zobrazení provozních a poruchových stavů Zapojení vnějších prvků regulátoru Způsoby připojení terminálu Pokyny pro zapojení datových periférií Požadavky na kvalifikaci obsluhy Návod na likvidaci zařízení Související dokumentace 16 1

3 1. Úvod Tento manuál obsahuje veškeré informace o řídícím systému MS 300 v aplikacích pro řízení provozu vzduchotechniky, a dále je zde uveden popis všech regulačních funkcí a algoritmů tohoto řídícího systému při řízení vzduchotechniky. 2. Popis řídícího systému umožňuje autonomní i centralizovanou regulaci (např. ve spojení s PDA terminálem) vzduchotechnických jednotek. Standardně je řídící systém vybaven dvěma verzemi software a to jak pro řízení klasických větracích vzduchotechnických jednotek, tak pro řízení fancoilů. Řídící systém může být vybaven i zákaznickým software podle dispozic odběratele. se skládá z regulátoru SLV 300 a vzdáleného terminálu MST 300, popřípadě MST 300-M. 2.1 Regulátor SLV 300 Regulátor SLV 300 (viz Obr.1) je programovatelný regulátor, který je hardwarově vybaven veškerými nezbytnými perifériemi pro řízení provozu jednoduchých vzduchotechnických soustav nebo fancoilů. Komunikace s terminálem MST 300 nebo MST 300-M je zabezpečena přenosovým protokolem RS 485, čímž je umožněna maximální vzdálenost mezi regulátorem SLV 300 a libovolným terminálem až metrů. Regulátor je vybaven dvojitým sedmisegmentovým displejem pro zobrazení veškerých provozních, případně poruchových stavů řízené technologie. Regulátor SLV 300 umožňuje instalaci na DIN lištu řídícího rozvaděče nebo přímo do fancoilu. Obr.1 2

4 2.2 Terminál MST 300 Terminál MST 300 (viz Obr. 2) slouží k modifikaci a k vizualizaci parametrů regulace. K jednomu terminálu lze přes datovou sběrnici připojit až tři regulátory SLV 300. Terminál MST 300 je vybaven dvouřádkovým alfanumerickým displejem, dvěmi optickými signálkami a klávesnicí s pěti funkčními tlačítky. Tento terminál umožňuje řízení provozu VZT jednotek nebo fancoilů jak v ručním, tak i časovém režimu. Obr. 2 Z hlediska obsluhy je vybaven dvěma úrovněmi obslužného menu. V základním (volně přístupném menu) lze měnit požadované parametry teploty přiváděného vzduchu a monitorovat veškeré aktuální stavy regulačního procesu. V menu časového režimu (přístupném po zadání PIN kódu) lze modifikovat parametry časového režimu provozu VZT nebo fancoilů v rámci týdenního programu. 2.3 Terminál MST 300-M Terminál MST 300-M (viz Obr. 3) slouží k dálkovému ovládání regulátoru SLV 300. K jednomu terminálu lze přes datovou sběrnici připojit až tři regulátory SLV 300. Terminál MST 300-M je vybaven dvěma tlačítky pro dálkové zapnutí provozu a dálkovou volbu otáček ventilátorů ve třech stupních. Dále je vybaven ovládacím prvkem pro nastavení požadované teploty v rozsahu 14 C až 28 C, dvěmi signálkami (signalizace přítomnosti napájení a signalizaci poruchy řízené technologie Uvnitř terminálu je i snímač teploty prostoru. Obr. 3 Terminál umožňuje řízení provozu VZT nebo fancoilů pouze v ručním režimu. Navíc lze každý terminál MST 300-M propojit prostřednictvím datové sběrnice k centrálnímu řídícímu systému. V tomto případě lze prvkem pro nastavení požadované teploty provádět pouze korekci požadované teploty (± 3 C), která je nastavena na centrálním řídícím systému. Kompatibilním centrálním řídícím systémem je řídící systém MS 820 PALMTOP fy WILKOP. Poznámka : K modifikaci parametrů regulace (pásma proporcionality, časové parametry šířkové modulace apod.) regulátoru SLV 300 je určen speciální servisní terminál MST 300-S. 3

5 3. Základní technické údaje 3.1 Regulátor SLV 300 Mechanické rozměry (š x v x h) v mm 191 x 141 x 43 Typ zařízení programovatelný regulátor Napájení 230 V, 50Hz Příkon bez připojených periférií 3 VA Příkon maximální 13 VA Třída ochrany ČSN : I Krytí ČSN EN : IP 20 Přípustná teplota okolí provoz +5 C až +40 C skladování -25 C až +70 C Jištění tavná pojistka 0,63 A Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí ČSN Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí ČSN Zařízení je konstruováno a provozováno podle ČSN EN Terminál MST 300 Mechanické rozměry (š x v x h) v mm 120 x 69 x 25 Typ zařízení vzdálený terminál Napájení 15 Vss ( z regulátoru SLV 300) Příkon maximální 2 VA Třída ochrany ČSN : II Krytí ČSN EN : IP 20 Přípustná teplota okolí provoz +5 C až +40 C skladování -25 C až +70 C Jištění z regulátoru SLV 300 Přenosový protokol RS 485 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí ČSN Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí ČSN Zařízení je konstruováno a provozováno podle ČSN EN

6 3.3 Terminál MST 300-M Mechanické rozměry (š x v x h) v mm 70 x 70 x 25 Typ zařízení vzdálený terminál Napájení 15 Vss ( z regulátoru SLV 300) Příkon maximální 1,5 VA Třída ochrany ČSN : II Krytí ČSN EN : IP 20 Přípustná teplota okolí provoz +5 C až +40 C skladování -25 C až +70 C Jištění z regulátoru SLV 300 Přenosový protokol RS 485 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí ČSN Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí ČSN Zařízení je konstruováno a provozováno podle ČSN EN Hardwarová koncepce 4.1 Regulátor SLV 300 Hardwarová koncepce regulátoru SLV 300 (viz Obr. 4) plně vyhovuje aplikacím pro kvalitní řízení provozu vzduchotechnických jednotek nebo fancoilů. Obr. 4 5

7 Vstupní obvody : 3 datové vstupy pro snímače teploty, popř. jiné moduly (svorkovnice A) 3 binární galvanicky oddělené vstupy (svorkovnice C) - Vnitřní napájecí napětí binárních vstupů 24V ss Výstupní obvody : 1 DA výstup 0-10V i s napájecím napětím pro servopohon (svorkovnice D) 3 bezkontaktní tranzistorové výstupy i s napájecím napětím (svorkovnice E) 2 bezkontaktní triakové výstupy i s vlastním napájecím napětím (svorkovnice F) 4 kontaktní výstupy (svorkovnice G) Parametry výstupních obvodů a) DA výstup 0-10V (svorkovnice D) - minimální zátěž výstupu 0-10V 100 kω - přesnost výstupu při minimální zátěži ± 1,5% - maximální zátěž pomocného napájecího napětí 24V ss 6 VA b) Bezkontaktní tranzistorové výstupy (svorkovnice E) - maximální spínané napětí 50V ss - maximální spínaný proud libovolného výstupu 0,05 A c) Bezkontaktní triakové výstupy (svorkovnice F) - maximální zátěž (při napájecím napětí 24V, 50 Hz) 4 VA d) Kontaktní výstupy (svorkovnice G) - maximální spínané napětí (výstupy G1 G3) 250 V, 50 Hz - maximální spínaný proud (výstupy G1 G3) 16 A (AC 1) - maximální spínaný proud (výstup G5, G6) 8 A (AC 1) 4.2 Terminál MST 300 Hardwarová koncepce terminálu (viz Obr. 5) umožňuje přímé propojení s regulátorem SLV 300. Terminál je vybaven čtyřmi svorkami (B1 až B4), které se propojují se svorkami B1 až B4 regulátoru SLV 300. Svorky B2, B3 zabezpečují přenos dat (RS 485), ke svorkám B1 a B4 se připojuje napájecí napětí (15V ss) z regulátoru SLV 300. Obr. 5 6

8 4.3 Terminál MST 300-M Hardwarová koncepce terminálu (viz Obr. 6) umožňuje přímé propojení s regulátorem SLV 300. Terminál je vybaven jednak svorkami B1 až B4, které se propojují se svorkami B1 až B4 regulátoru SLV 300 (B2, B3 přenos dat, B1, B4 napájení terminálu z regulátoru SLV 300) a dále svorkami CA a CB pro přenos dat mezi terminálem a centrálním řídícím systémem. Obr Standardní funkce periférií regulátoru V aplikaci pro řízení provozu vzduchotechnických zařízení jsou jednotlivým vstupům a výstupům regulátoru přiřazeny standardní funkce, které zabezpečují spolehlivý chod řízené technologie, včetně vyhodnocení poruchových stavů. Standardní přiřazení funkcí datových vstupů je uvedeno v Tabulce 1 Poznámka : K datovým vstupům lze běžně připojit snímače teploty s datovým výstupem nebo libovolný modul s odpovídajícím datovým výstupem. Vzduchotechnická jednotka Fancoil Svorky Teplovodní ohřev Elektrický ohřev Teplovodní ohřev Elektrický ohřev A1, A2, A3 Venkovní teplota Venkovní teplota Venkovní teplota Venkovní teplota A4, Teplota výstupní vody Teplota výstupní vody neosazen A5, A6 z ohřívače z ohřívače neosazen A7, Teplota přívodního Teplota přívodního Teplota v prostoru neosazen A8, A9 vzduchu vzduchu ohřívače Tabulka 1 Standardní přiřazení funkcí binárních vstupů je uvedeno v Tabulce 2 Vzduchotechnická jednotka Fancoil V klidovém Svorky Teplovodní ohřev Elektrický ohřev Teplovodní ohřev Elektrický ohřev stavu C1, C2 Chod ventilátoru Chod ventilátoru Chod ventilátoru Chod ventilátoru sepnutý C3, C4 Namrzání výparníku nebo rekuperátoru Namrzaní výparníku nebo rekuperátoru neosazen Ochrana proti přehřátí ohřívače (1.stupeň) rozepnutý C5, C6 Zanesení filtrů (dp) Zanesení filtrů (dp) Okenní kontakt Okenní kontakt rozepnutý Tabulka 2 7

9 Standardní přiřazení funkcí výstupu 0-10V je uvedeno v Tabulce 3 Vzduchotechnická jednotka Fancoil Svorky Teplovodní ohřev Elektr. ohřev Teplovodní ohřev Elektr. ohřev D1, Směšovací komora Směšovací komora D2, D3 nebo rekuperátor nebo rekuperátor Směšovací komora Směšovací komora Tabulka 3 Standardní přiřazení funkcí bezkontaktních výstupu je uvedeno v Tabulce 4 Vzduchotechnická jednotka Fancoil Svorky Teplovodní ohřev Elektr. ohřev Teplovodní ohřev Elektr. ohřev Ventil vodního Spínání (modulace Spínání (modulace vodního chlazení chlazení (otvírání) E1 výkonu) v 1.fázi výkonu) v 1.fázi (otvírání) nebo ventil nebo ventil přímého ohřívače ohřívače přímého výparníku výparníku E2 E3 E4 F1 vodního chlazení (zavírání) Čerpadlo směšovacího uzlu ohřívače Napájecí napětí pro bezkontaktní výstupy E1 - E3 vodního ohřívače (otvírání) F2 vodního ohřívače (zavírání) Společné napájecí F3 napětí pro výstupy F1 F2 Tabulka 4 Spínání (modulace výkonu) v 2.fázi ohřívače Spínání (modulace výkonu) v 3.fázi ohřívače Napájecí napětí pro bezkontaktní výstupy E1 - E3 vodního chlazení (otvírání) nebo ventil přímého výparníku vodního chlazení (zavírání) Společné napájecí napětí pro výstupy F1 F2 Ventil vodního chlazení (zavírání) neosazen Napájecí napětí pro bezkontaktní výstupy E1 - E3 vodního ohřívače (otvírání) vodního ohřívače (zavírání) Společné napájecí napětí pro výstupy F1 F2 Spínání (modulace výkonu) v 2.fázi ohřívače Spínání (modulace výkonu) v 3.fázi ohřívače Napájecí napětí pro bezkontaktní výstupy E1 - E3 vodního chlazení (otvírání) nebo ventil přímého výparníku vodního chlazení (zavírání) Společné napájecí napětí pro výstupy F1 F2 Standardní přiřazení funkcí kontaktních výstupu je uvedeno v Tabulce 5 Vzduchotechnická jednotka Fancoil Svorky Teplovodní ohřev Elektr. ohřev Teplovodní ohřev Elektr. ohřev G1 Motor ventilátoru Motor ventilátoru Motor ventilátoru Motor ventilátoru (1.stupeň otáček) (1.stupeň otáček) (1.stupeň otáček) (1.stupeň otáček) G2 Motor ventilátoru Motor ventilátoru Motor ventilátoru Motor ventilátoru (2.stupeň otáček) (2.stupeň otáček) (2.stupeň otáček) (2.stupeň otáček) G3 Motor ventilátoru Motor ventilátoru Motor ventilátoru Motor ventilátoru (3.stupeň otáček) (3.stupeň otáček) (3.stupeň otáček) (3.stupeň otáček) G4 Společný přívod Společný přívod Společný přívod Společný přívod kontaktů G1-G3 kontaktů G1-G3 kontaktů G1-G3 kontaktů G1-G3 G5, G6 Servopohon Servopohon Servopohon Servopohon uzavíracích klapek uzavíracích klapek uzavíracích klapek uzavíracích klapek Tabulka 5 8

10 Kromě standardních funkcí vstupů a výstupů lze regulátor vybavit zákaznickým software podle potřeb zákazníka. 6. Regulační funkce Regulátor SLV 300 podle zadané optimalizuje řídící algoritmus regulačních prvků vzduchotechnické soustavy podle jejich energetické náročnosti a to tak, aby celkový provoz vzduchotechniky byl co nejekonomičtější. 6.1 Řízení výkonu vodního ohřívače Řízení výkonu se provádí třístavovou regulací polohy servopohonu trojcestného ventilu vodního ohřívače. 6.2 Řízení výkonu elektrického ohřívače Řízení výkonu se provádí šířkovou modulací výkonu ohřívače v každé připojené fázi a to s diskrétností 3% z celkového výkonu elektrického ohřívače. Nezbytným předpokladem pro šířkovou modulaci je vybavení ohřívače bezkontaktními spínacími prvky (optotriaky). Při řízení výkonu dochází automaticky i k výměně pořadí sepnutí jednotlivých spirál. 6.3 Řízení výkonu vodního chlazení Řízení výkonu se provádí třístavovou regulací polohy servopohonu trojcestného ventilu vodního chladiče. 6.4 Řízení výkonu přímého výparníku Řízení výkonu se provádí sepnutím ventilu kondenzační chladící jednotky. Tato regulace je pouze jednostupňová 6.5 Řízení čerpadla vodního ohřívače Regulátor SLV 300 zabezpečuje automatické řízení provozu čerpadla vodního ohřívače podle venkovní teploty a provozního stavu vzduchotechniky. Podmínkou je přítomnost snímače venkovní teploty. V opačném případě je čerpadlo ohřívače trvale v provozu. 6.6 Řízení uzavíracích klapek Řízení polohy uzavíracích klapek se provádí dvoustavovou regulací polohy servopohonů uzavíracích klapek. 6.7 Řízení směšovací komory Regulátor umožňuje volbu tří režimů směšování : a) směšování podle ručně zvolené hodnoty množství čerstvého vzduchu v % b) ekonomická regulace množství čerstvého vzduchu v % podle venkovní teploty c) ekonomická regulace množství čerstvého vzduchu v % podle venkovní teploty, teploty ve větraném prostoru a požadované teploty Regulace se provádí spojitým řízením polohy servopohonu směšovací komory. Nezbytnou podmínkou pro regulaci v režimu b) a c) je přítomnost snímače venkovní teploty. 9

11 6.8 Řízení otáček ventilátorů Řízení otáček lze provádět ve třech stupních. Regulátor umožňuje jak řízení otáček ventilátorů s motory vybavenými třemi vinutími, tak i řízení otáček prostřednictvím napěťových regulátorů s dálkovým ovládáním. 7. Ochranné funkce Regulátor SLV 300 je vybaven všemi nezbytnými funkcemi pro zabezpečení vzduchotechnické jednotky (fancoilů) v případě výskytu provozních poruch. Reakce regulátoru na jednotlivé provozní poruchy jsou pro VZT s vodním ohřívačem uvedeny v Tabulce 6. Reakce regulátoru na jednotlivé provozní poruchy jsou pro VZT s elektrickým ohřívačem uvedeny v Tabulce 7. Poruchový stav VZT s vodním ohřívačem Přetížení motorů ventilátorů nebo výpadek chodu ventilátoru (například přetržený řemen) Protimrazová ochrana vodního ohřívače Teplota přívodního vzduchu < +9 C Teplota vody z vodního ohřívače< +6 C Snímáno na vstupu C1, C2 A7 až A9 A4 až A6 Reakce regulátoru Zastavení chodu ventilátorů, uzavření VZT klapek, regulace výkonu vodního ohřívače na teplotu výstupní vody cca 40 C (pouze v zimním období) Zastavení chodu ventilátorů, uzavření VZT klapek, regulace výkonu vodního ohřívače na 100% výkon Namrzání rekuperátoru nebo chladiče C3, C4 Automatické odmražení za chodu VZT Zanesení filtrů C5, C6 Pouze signalizace na terminálu Tabulka 6 Poruchový stav VZT s elektrickým ohřívačem Přetížení motorů ventilátorů nebo výpadek chodu ventilátoru (například přetržený řemen) Snímáno na vstupu C1, C2 Reakce regulátoru Vypnutí elektrického ohřívače, zastavení chodu ventilátorů, uzavření VZT klapek Namrzání rekuperátoru nebo chladiče C3, C4 Automatické odmražení za chodu VZT Zanesení filtrů C5, C6 Pouze signalizace na terminálu Přehřátí elektrického ohřívače Tabulka 7 A7 až A9 Vypnutí elektrického ohřívače do poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod 40 C 8. Zobrazení provozních a poruchových stavů Na sedmisegmentovém displeji regulátoru SLV 300 se průběžně zobrazují všechny provozní a poruchové stavy řízené technologie, včetně aktuálního stavu kontaktních a bezkontaktních výstupů a stavu připojení snímačů teploty. 10

12 Navíc hned po připojení regulátoru k napájecímu napětí se na tomto displeji na krátkou dobu zobrazí identifikační číslo regulátoru (datová adresa pro centralizované řízení regulátoru SLV 300). Poznámka : Poruchové a provozní stavy řízené technologie jsou rovněž vypisovány na displeji terminálu MST 300 viz Uživatelský manuál řídícího systému MS 300. Zobrazení provozních stavů vzduchotechniky Symbol Význam Symbol Význam Tabulka 4 Vypnutí provozu vzduchotechniky Zapnutí provozu vzduchotechniky (náběhový režim) Zapnutí provozu vzduchotechniky (otáčky ventilátorů na 1. stupni) Zapnutí provozu vzduchotechniky (otáčky ventilátorů na 2. stupni) Zapnutí provozu vzduchotechniky (otáčky ventilátorů na 3. stupni) Vypnutí provozu vzduchotechniky (doběhový režim) Zobrazení poruchových stavů vzduchotechniky Symbol Význam Symbol Význam Tabulka 5 Přetížení motorů ventilátorů nebo výpadek chodu přívodního ventilátoru Vadný nebo nepřipojený snímač teploty výstupní vody z ohřívače Teplota výstupní vody z ohřívače je menší než +6 C Ztráta komunikace mezi regulátorem a terminálem MST 300 (MST 300-M) Vadný nebo nepřipojený snímač teploty přívodního vzduchu Teplota přívodního vzduchu za vodním ohřívačem je menší než +9 C Namrzání deskového rekuperátoru nebo výparníku chladící jednotky Přehřátí elektrického ohřívače (teplota vzduchu za ohřívačem > +42ºC) Zanesení filtrů Zobrazení stavu výstupů a snímačů regulátoru Symbol Význam Symbol Význam Tabulka 6 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce E1 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce E2 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce E3 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce F1 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce F2 Sepnutí kontaktního výstupu na svorce G6 Nepřipojen snímač teploty výstupní vody z ohřívače (svorky A4-A6) Nepřipojen snímač venkovní teploty (svorky A1-A3) 11

13 9. Zapojení vnějších prvků regulátoru Způsob připojení vnějších prvků k regulátoru SLV 300 pro vzduchotechniku s vodním ohřívačem je uvedeno na Obr. 7. Legenda : Obr. 7 Ta Snímač venkovní teploty SMS Servopohon směšovací komory Tv Snímač teploty vody z ohřívače nebo rekuperátoru Tk Snímač teploty vzduchu za ohřívačem SMC Servopohon vodního chladiče Tk1, Tk2 Termokonakty motorů ventilátorů P Čerpadlo vodního ohřívače dp1, dp2 Snímače tlakové diference ventilátorů SMO Servopohon vodního ohřívače dpr Snímač tlakové diference (popř. termostat) V Tříotáčkový ventilátor (tři vinutí) rekuperátoru nebo přímého výparníku SMK Servopohon uzavírací klapky dpf Snímače tlakové diference filtrů 12

14 Způsob připojení vnějších prvků k regulátoru SLV 300 pro vzduchotechniku s elektrickým ohřívačem je uvedeno na Obr. 8. Obr. 8 Legenda : Ta Snímač venkovní teploty dpf Snímače tlakové diference filtrů Tv Snímač teploty vody z ohřívače SMS Servopohon směšovací komory Tk Snímač teploty vzduchu za ohřívačem nebo rekuperátoru Tk1, Tk2 Termokonakty motorů ventilátorů EO Elektrický ohřívač se spín.prvky dp1, dp2 Snímače tlakové diference ventilátorů SMC Servopohon vodního chladiče dpr Snímač tlakové diference (popř. termostat) V Tříotáčkový ventilátor (tři vinutí) rekuperátoru nebo přímého výparníku SMK Servopohon uzavírací klapky 13

15 10. Způsoby připojení terminálu Řídící systém umožňuje více variant připojení terminálu MST 300 (MST 300-M) k regulátoru SLV Terminál MST 300 Tento terminál umožňuje autonomní řízení jednoho až tří regulátorů SLV 300. Jednotlivé způsoby propojení terminálu s regulátorem jsou znázorněny na Obr. 9. Obr Terminál MST 300-M Tento terminál umožňuje jednak autonomní řízení jednoho až tří regulátorů SLV 300 a navíc je přizpůsoben i pro centrální řízení vzduchotechnických soustav nebo fancoilů. Jednotlivé způsoby propojení terminálu s regulátorem pro autonomní řízení jsou znázorněny na Obr. 10 Obr

16 Způsob propojení terminálů MST 300-M s regulátory SLV 300 pro centralizované řízení vzduchotechniky nebo fancoilů je znázorněn na Obr. 11. Vhodný centrálním řídícím systémem je řídící systém MST 820 PALMTOP fy Wilkop. Obr Pokyny pro zapojení datových periférií má tyto datové periférie : a) vstupy na svorkách A1 až A9 pro připojení snímačů teploty, popřípadě datových expandérů b) periferii pro datovou komunikaci mezi regulátorem (regulátory) a vzdáleným terminálem na svorkách B2 a B3 Pro správnou funkci datových periferií je nutno dodržet tyto pokyny : 1. K propojení snímačů nebo terminálu s regulátorem SLV 300 je nutné použít výhradně datový kabel typ UTP - 4PR. 2. Tento datový kabel nelze klást souběžně se silovými napájecími kabely 3. Na straně regulátoru je zapotřebí odstranit před připojení jednotlivých drátů datového kabelu stínící fólii. Délka odstraněné fólie nesmí být větší než 80 mm. 4. Před připojením je zapotřebí rozplést všechny svazky drátů datového kabelu, včetně stínícího drátu. 5. Pro připojení napájecího napětí +5V snímače teploty použijte oranžový drát datového kabelu Pro připojení datového výstupu (DQ) snímače teploty použijte tmavě hnědý drát kabelu - viz Obr. 12a. 15

17 6. Pro připojení napájecího napětí +15V terminálu MST 300 (MST 300-M) použijte oranžový drát Pro připojení datových výstupů terminálu použijte tmavě hnědý a hnědobílý drát kabelu viz Obr. 12b. 7. Všechny ostatní rozpletené dráty vč. stínícího drátu vodivě spojte (spletením) a tento svazek zapojte na straně regulátorů ke svorce A1, popřípadě A4 nebo A7 (0V) - pro datové vstupy snímačů teplot nebo ke svorce B4 pro komunikaci mezi regulátorem a terminálem. 8. Na straně snímače teploty je nutné připojit pouze hnědý vodič pro data (DQ), oranžový vodič pro napájení +5V a hnědobílý vodič pro 0V. Ostatní spletené vodiče (viz bod 7) nesmí být na straně snímače propojeny se svorkou 0V. 9. Na straně terminálu je nutné připojit pouze hnědý a hnědobílý vodič pro přenos dat, oranžový vodič pro napájení +15V a zelený vodič pro 0V. Ostatní spletené vodiče (viz bod 7) nesmí být na straně snímače propojeny se svorkou 0V. Obr. 12a Obr. 12b 12. Požadavky na kvalifikaci obsluhy Terminály řídícího systému MS 300 mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace po přečtení tohoto manuálu a ostatních souvisejících manuálů. 13. Návod na likvidaci zařízení Likvidaci zařízení po jeho technickém dožití : podle zákona č. 185/2001 Sb. regulátor likviduje firma specializovaná na likvidaci odpadů. 14. Související dokumentace Uživatelský manuál Servisní manuál 16

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Řídící systém MS 520 Servisní manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 520 v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL

Řídící systém MS 520 Servisní manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 520 v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL Regulátor řady MST 520 v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Hardwarová koncepce regulátoru 2 4. Ovládací panel regulátoru 3 5. Servisní menu

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

Řídící systém MS 300 Uživatelský manuál. v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 300 Uživatelský manuál.  v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Prvky řídícího systému 2 3. Terminál MST 300 M 2 4. Terminál MST 300 3 4.1 Obsluha terminálu v 1.sekci 4 4.1.1 MENU 1 nastavení provozního

Více

TLP 300 KOMPAKT. Návod na montáž a uvedení do provozu. Řídící jednotka. TLP 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu

TLP 300 KOMPAKT. Návod na montáž a uvedení do provozu. Řídící jednotka. TLP 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : 300 KOMPAKT M1.01 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu Obsah 1. VŠEOBECNÉ

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

Konfigurační manuál. Regulátory DTC700 a DTC700D v aplikaci pro řízení vzduchotechniky

Konfigurační manuál. Regulátory DTC700 a DTC700D v aplikaci pro řízení vzduchotechniky Konfigurační manuál Regulátory DTC700 a DTC700D v aplikaci pro řízení vzduchotechniky Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Seznam standardních prvků... 3 Signalizace poruchových stavů... 4 Závažné poruchy... 4 závažné

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI SNÍMAČ HLADIN PSH MOŽNOST OVLÁDÁNÍ JEDNÍM, DVĚMA, NEBO TŘEMI PLOVÁKY 2 MODULOVÉ PROVEDENÍ ZABÍRÁ MÁLO MÍSTA V ROZVODNICI AKUSTICKÁ + OPTICKÁ SIGNALIZACE PŘI DOSAŽENÍ HLADINY MAXIMÁLNÍ AKUSTICKÁ + OPTICKÁ

Více

Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu

Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu Řídící systém TC 520 pro regulaci vytápění s tepelným čerpadlem Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu 0 www.wilkop.eu OBSAH 1. Úvod 2 2. Rozsah použití 2 3. Technologie topné soustavy 2 3.1

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Popis servisního menu terminálu MST 730

Popis servisního menu terminálu MST 730 Popis servisního menu terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Sauter Components 7146205 CZ 01

Sauter Components 7146205 CZ 01 46.205/1 RDT 711: Regulátor pro větrání a klimatizaci s rozšířenými funkcemi Regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci přívodní teploty kaskádovou nebo na konstantní hodnotu ve větracích a

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Příloha č. 1 Soupis použitých periferií řídicího systému celé klimatizační jednotky

Příloha č. 1 Soupis použitých periferií řídicího systému celé klimatizační jednotky Příloha č. 1 Soupis použitých periferií řídicího systému celé klimatizační jednotky Zdroj [vlastní tvorba] 1. Soupis použitých periferií pro řídící rozvaděč 1.1 Rozvaděč RA_1 výpis materiálu Popis Výrobce

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 342 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st ožnost navolení konfigurace

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop. Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

Více

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: D.1.4.d.1 Technická zpráva 1 Úvod 2 2 Všeobecné poznámky k projektu 2 3 Popis řídícího systému 3 4 Popis technologického zařízení a funkce regulačních okruhů 4 5 Popis rozváděčů

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž 3 Charakteristika Tři stupně otáček ventilátoru Pro jednofázové a třífázové motory Ovládání vodního a elektrického výměníku Ovládání se světelnou signalizací 3 měsíců záruka Popis Řídicí jednotkou lze

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů CTU0, CTU03, CTU33 CTU řada rychlých tyristorových modulů Obsah 1. Charakteristika, popis funkce.... Provedení... 3. Montáž a zapojení ovládacího napětí... 4. CTU0 - řada spínacích modulů pro -kondenzátory

Více

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5 až 95 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERSTKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 95% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň hluku

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Instalaèní a servisní pøíruèka

Instalaèní a servisní pøíruèka Autonomní regulátory SKR-10 SKR-15 Instalaèní a servisní pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 12/2010 5 PI-SKR-1-03-C 2 Autonomní regulátory SKR-10 / SKR-15 1.

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: AUTOŘI PROJEKTU: ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVÁ, ing. arch. L. ZEMAN STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: AUTOŘI PROJEKTU: ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVÁ, ing. arch. L. ZEMAN STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: ±0.000 = 254,20 REZIDENCE AURUM Na pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov INVESTOR: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10 180 28 PRAHA 8 - LIBEŇ GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ZONA architekti, s.r.o.

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL MK-1 a MK-2 (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku: Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL MK ohřívá vodu okamžitě po otočení kohoutku

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

MĚŘENÍ A REGULACE. SSČ, spol. s r.o. 28.října 168, Ostrava tel Dokumentace pro provádění stavby

MĚŘENÍ A REGULACE. SSČ, spol. s r.o. 28.října 168, Ostrava tel Dokumentace pro provádění stavby SSČ, spol. s r.o. 28.října 168, Ostrava tel. 595543714 MĚŘENÍ A REGULACE Stupeň PD : Zakázka : Dokumentace pro provádění stavby SANACE ATLETICKÉHO TUNELU ČEZ ARÉNA SO 05 TRÉNINKOVÝ TUNEL Číslo zakázky

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE.

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE. až 9 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 150, 00, 500 a 700 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Jiskrově bezpečné napájecí jednotky Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

ESR 21-R UVR 61-3. Typ UVR 61-3 Pro solární zařízení s až dvěma odběrnými místy (např. ohřívač a akumulační zásobník nebo ohřívač a bazén)

ESR 21-R UVR 61-3. Typ UVR 61-3 Pro solární zařízení s až dvěma odběrnými místy (např. ohřívač a akumulační zásobník nebo ohřívač a bazén) Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární regulátor ESR / UVR univerzální elektronický solární regulátor řízení na základě teplotní diference přepěťová ochrana snímačů kolektorů velký displej na přední

Více

ESBT Měření a regulace ve vzduchotechnice

ESBT Měření a regulace ve vzduchotechnice České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESBT Měření a regulace ve vzduchotechnice Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Obsah prezentace Základní terminologie MaR

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel OEM lbatros 2 Přehled sortimentu Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel Sortiment lbatros 2 tvoří rozsáhlou řadu přístrojů. Nabízí řešení pro jednoduché i komplexní zařízení pro vytápění s dálkově ovládanými

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

VENUS RECOVER. ErP REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE

VENUS RECOVER. ErP REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE ErP A až 9 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 341 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 230 V st nebo 24 V st Možnost navolení

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií. CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9 % Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká hladina akustického výkonu Výška jednotky max. 7

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více