SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL)"

Transkript

1 SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL) ÚVOD PŘEDSTAVENÍ UNIVERZITY Universita UCL byla založena roku 1425 a patří mezi ty nejstarší z Evropských universit. Roku 1971 byla rozdělena na dvě university. Katholieke Universiteit Leuven (KUL) zůstala v historickém městě Louvain, umístěném ve vlámsky mluvící oblasti Flander. Université Catolique Louvain (UCL) byla vybudována na zelené louce ve francouzsky mluvící Valonii, ve městě Louvain-la-Neuve, asi 20 km na východ od Bruselu. Její lékařská fakulta byla umístěna do Bruselu do blízkosti nově vybudované fakultní nemocnice. V Louvain-la-Neuve byl postaven Vědecký park, který dnes hostí více než 100 firem typu hi-tech; to z něj činí největší vědeckotechnický park v Belgii. UCL vnímá samu sebe spíše jako Evropskou než regionální universitu. Mezi belgickými universitami má nejvyšší podíl zahraničních studentů. Přesto že je umístěna na předměstí Bruselu, postrádá s městem pevnější vazby. Nemá však ani regionální kořeny. Regionální perspektiva. UCL je umístěna v nejbohatší provincii Valonia. Zbytek regionu čelí problémům strukturálního ekonomického rozvoje a čerpá Evropské strukturální fondy jako je FEDER. Regionální samospráva Valonie začlenila university do rozvojových programů soustředěných kolem klastrů a společných programů výzkumu. Přenos poznatků do malých středních podniků (MSP) se v této části regionu uskutečňuje především prostřednictvím těchto klastrů. Ty se zdají mít menší zájem o skutečně špičkové, nové technologie. Pouze 20% přenosu poznatků se děje ve spolupráci s MSP, a to většinou s novými firmami nebo universitními firmami typu spin-out. Financování. Financování universitních výzkumných činností je zabezpečeno ze dvou hlavních zdrojů: - Výuka a základní výzkum jsou financovány z prostředků samosprávy francouzsky mluvící komunity zahrnující Brusel a většinu Valonska - Komerční výzkum, včetně výzkumu aplikovaného, je podporován Valonskou samosprávou. Pracovní smlouvy Akademičtí a administrativní zaměstnanci jsou na výplatní listině university (financováni převážně z rozpočtu na výuku). Výzkumné granty od vlády a výzkumní kontrakty s průmyslem financují ne-akademické výzkumné pracovníky. Tyto smlouvy se obvykle uzavírají na dobu určitou (2-3 roky) a nevyznačují se vysokými platy. Důsledkem je vysoká obměna neakademických výzkumníků. Tento systém financování výzkumu nevede k vynikajícím výsledkům výzkumu a vytváří problémy se stanovením vlastnických práv k vynálezům. 1

2 Profil vědy a výzkumu UCL je úplná universita pokrývající veškeré discipliny exaktních a společenských věd. Je zejména silná v určitých odvětvích, mezi něž patří Lékařství a zdraví, Výzkum rakoviny, Počítačové vědy, Materiálové vědy a modelování. Organická chemie, Biochemie, Mikroelektronika, a Sdělovací technika. Přenos poznatků Belgické firmy rozvíjejí tradičně spolupráci s universitami. Očekávají, že budou vlastnit veškerá práva k výsledkům získaným ve společném výzkumu, UCL se proto zaměřuje na spolupráci s velkými nadnárodními firmami, o nichž zjistila, že jsou ochotnější přenechat duševní vlastnictví universitním partnerům výměnou za právo prvního odmítnutí. Jsou též ochotnější ocenit universitní background IP, tedy intelektuální kapacitu university na počátku společného výzkumu. UCL se začala soustavněji zabývat přenosem poznatků na počátku let osmdesátých, a to z iniciativy universitního Oddělení pro řízení výzkumu, jehož hlavním úkolem bylo a stále je napomáhat katedrám a ústavům při přípravě žádostí o financování výzkumu. Do té doby se veškerý přenos poznatků uskutečňoval prostřednictvím dvoustranných osobních kontaktů mezi akademickými zaměstnanci a průmyslem, aniž by do nich universita výrazněji zasahovala. Tento přístup dosud zcela nevymizel a mnozí výzkumníci se stále domnívají, že mohou disponovat znalostmi bez ohledu na universitu. SDRUŽENÍ SOPARTEC Roku 1985 získala universita jako dar akcie několika veřejných firem v hodnotě asi 1,5 mil za podmínky, že jejich výnosy budou investovány do vytváření nových podniků založených na výsledcích výzkumu UCL. Tyto firmy byly spojeny do jediné společnosti zvané Sopartec, která zahájila svou činnost roku 1991 jako jeden z prvních fondů zárodečného kapitálu jak v Belgii, tak i v Evropě. V 90. letech pracoval Sopartec jako virtuální společnost investující do celkem 5 firem typu spin-out. Každodenním řízením byl na částečný úvazek pověřen bývalý manažer investičního fondu v důchodu, pod dohledem správní rady, jejíž členové byli jmenováni universitou. Jedna z těchto kapitálových investic se ukázala být velmi úspěšná: firma IBA založená roku 1985 dosáhla vedoucí pozice mezi výrobci urychlovačů částic a byla kótována na burze (IPO) roku KANCELÁŘ PŘENOSU POZNATKŮ Roku 1999 universita došla k názoru, že rozvoj podnikání nejlépe zabezpečují profesionálové se zkušeností z průmyslových firem, pracující v podmínkách pružného podnikatelského rozhodování. Ti navrhli přesunout řízení veškerých činností spojených s duševním vlastnictvím do firmy s ručením omezeným a použít Sopartec s jeho nově získaným kapitálem jako nástroj investování do více patentů, do rozvoje další spolupráce s průmyslem a do zvýšení podpory firem spin-out. Vedení UCL přijalo tento návrh po dlouhé diskusi a přes odpor Oddělení pro řízení výzkumu. Sopartec se stal skutečnou fungující firmou roku 2000, převážně zaměstnávající odborníky na duševní vlastnictví a na rozvoj podnikání. 2

3 PODNIKATELSKÝ MODEL Nový pracovní režim rozdělil odpovědnost za přenos poznatků mezi Oddělení pro řízení výzkumu a Sopartec na základě dohody o řízení a službách. Sopartec nadále nesl odpovědnost za identifikaci duševního vlastnictví (DV), za vyhodnocení podaných oznámení objevů, za poskytování poradenství v záležitostech DV, za vyjednávání a návrh smluv, zpracování a podání patentové přihlášky, za jednání o licencích, za podporu firem spin-out a za řízení investic. Podnikatelský model spočívá v investování do DV, do rozvoje společného výzkumu, a v investicích do firem spin-out. Ze seskupení těchto činností se očekával synergický efekt: nepředpokládalo se, že kterákoliv z nich, isolována, by byla udržitelná.očekávalo se, že případný zisk bude pocházet především z kapitálových zisků ve firmách spin-out. Předpokládalo se, že do 5 let bude možno rozšířit počet zaměstnanců na 15. Celkový výkon Sopartec k roku 2005 výrazně rozvinul svou činnost. Pošet zaměstnanců se zvýšil z jednoho pracovníka na částečný úvazek na 9,8 osob (přepočteno na FTE). Byly zavedeny dva nástroje zvyšující externí financování: (1) Byl zřízen fond zárodečného kapitálu ve výši 15 mil z prostředků Sopartec, Evropského Investičního Fondu (EIF) a několika Belgických institucionálních investorů. Ve skutečnosti fond znásobil dostupný investiční kapitál 7,5 krát. Fond byl vytvořen v prosinci 2003 a v následujícím roce provedl 4 investice. (2) Podnikatelský inkubátor pro soustředění a vedení firem spin-out v jejich časné etapě rozvoje. Inkubátor byl organizován jako oddělená nezávislá firma s 50% vkladem Regionálního investičního fondu. Organizace a struktura Rozhodnutí vytvořit Sopartec z roku 1999 bylo silně podporováno rektorem, v jehož rukou se soustřeďuje většina výkonných pravomocí university. Dohled nad Sopartecem vykonává Ředitelská rada, jejíž členové jsou povětšině zároveň členy Správní rady University. Většina rozhodnutí je delegována na výkonný výbor, jemuž předsedá rektor, složený s děkanů hlavních vědeckých fakult a z představitelů průmyslu. Kvůli financování obsahuje organizační struktura tři právní entity, a to Sopartec, VIVES a CEILLN. (viz přílohy I, II a III). Zaměstnanci Tato trojice právních entit je řízena jako integrovaná entita pokrývající rozvoj podnikání, právní a finanční služby, a služby administrativní a podpůrné. Zaměstnanci Sopartecu jsou na výplatní listině firmy nebo jsou placeni jako externí konsultanti, ne jako zaměstnanci university. To zabezpečuje větší pružnost při náboru a odměňování zaměstnanců. Umožňuje to Sopartecu nabírat do svého týmu profesionálně zdatné zaměstnance podle okamžité potřeby. Mzda zahrnuje roční prémie odvozené na příspěvku k firemním cílům. Pokus zahrnout podíl na realizovaných výnosech z investic do spin-out firem byl vetován členy Správní rady university. Patenty a licence Počet podaných patentů se zvýšil z ročního průměru 5 v roce 1999 na 15 roku 2003 s vrcholem 20 podaných patentů v roce Zvýšení počtu podaných patentů a průvodní zvýšení objemu licencí se v důsledku časového zpoždění teprve promítne do zvýšených příjmů z licenčních poplatků. Strategií Sopartecu je vyplnit urychleně patentovou přihlášku po 3

4 prvotním vyhodnocení a pokračovat podrobným oceněním během prvního ochranného roku před tím, než se požádá cestou PCT o rozšíření patentu. Rozhodnutí se přijímá na Sopartecu bez formálního přezkoumání k tomu určeným výborem. Následuje kontrola po 30 měsících od podání patentu před tím, než se vstoupí do regionální či národní fáze. Od roku 2001se samospráva Valonie rozhodla hradit externí náklady na podání patentových přihlášek (poplatky patentovým kancelářím a poplatek za podání patentu). Tento postup byl donedávna velmi těžkopádný a uvedenou možnost lze použít pouze na 50% případů; nepokrývají se tím náklady na interní řízení a administrativní náklady. Společný výzkum Sopartec se zabývá zhruba 25 partnerskými smlouvami ročně. Angažuje se ve vyjednávání společného výzkumu, v němž podstatnou část poznatků vytváří universita, nebo v němž hraje roli intelektuální kapacita university, k níž partner potřebuje získat přístup. Sopartec se neangažuje v čistém smluvním výzkumu, v němž nedochází k přenosu poznatků. Vyjednávání kontraktů je velmi obtížné, protože se ve skutečnosti na něm podílejí tři strany: průmyslový partner, skupina výzkumníků, a Universita zastupovaná Sopartecem. Průmysl usiluje o to, aby vlastnil všechny výstupy, neplatil žádné licenční poplatky a za výzkum zaplatil co nejméně. Skupina výzkumníků naléhavě hledá financování své výzkumné jednotky, a necení si příliš hypotetické hodnoty DV, která se může realizovat až s mnohaletým zpožděním. Typický scénář je, že se průmyslový partner a skupina výzkumníků dohodne na podmínkách, které jen málo zvažují dlouhodobý prospěch university. (viz příloha IV a V) SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM Vzorový návrh smlouvy o výzkumu připravený vládou obecně stanoví cenu jako variabilní přímé náklady zvýšené o režii 15% (která má pokrýt jak nepřímé náklady, tak přímé fixní náklady). Průmysl odmítá platit více (ve skutečnosti se režijní náklady pohybují v mezích od 60% do 100%). V důsledku toho bývá smluvní výzkum dotován z jiných příjmů university. Firmy spin-out Sopartec dosáhl výrazného nárůstu rychlosti vytváření nových firem spin-out. Napomohly tomu tři nástroje: financování zárodečným kapitálem, inkubace a vedení nových firem (coaching). Tento úspěch vytvořil novou potřebu: po 3-4 letech, v nichž nové firmy demonstrují svůj koncept podnikání, potřebují často druhé a někdy i třetí kolo financování. Zdroje kapitálu, které se obvykle snadno hledají pro první kolo financování, se obtížněji zabezpečují pro druhé a třetí kolo investice, zejména pokud fond zárodečného kapitálu není schopen zúčastnit se a udržet si tak svůj investiční podíl. Pro řešení této potřeby založil Sopartec frond VIVES schopný následovat nové investory až do okamžiku, kdy klasický rizikový (podnikatelský) kapitál vstupuje do kola A. Ve svém prvním roce existence VIVES zainventoval 4 firmy, pro 3 z nichž šlo o druhé kolo investice. Je strategií fondu VIVES investovat i do firem spin-out dalších universit,l pokud je v nich významný technologický příspěvek od UCL. ŘÍZENÍ KANCELÁŘE PŘENOSU POZNATKŮ Duševní vlastnictví V Belgii, pokud není stanoveno jinak dohodou mezi stranami, zaměstnavatel vlastní vynálezy, jejichž autory jsou akademičtí zaměstnanci, které má na výplatní listině (vynálezy 4

5 ve služebním poměru). Výzkumníci, v závislosti na grantech a příspěvcích ke svému financování, mohou namítat,l že jsou placeni, aby generovali objevy, ne vynálezy, a že mají svobodu publikovat své objevy, dokonce i když by to universitě zabránilo získat patent. Aby se předešlo možným sporům o duševní vlastnictví s výzkumníky, kteří nejsou na výplatní listině University, UCL přijala zvláštní strategii. (viz příloha VII). Služby Sopartecu Jako službu výzkumníkům nabízí Sopartec, že přečte jejich rukopisy před zveřejněním a pomůže nalézt možné vynálezy nebo cenné DV. V takových případech jsou výzkumníci požádáni, aby vyplnili formulář ohlášení vynálezu podle přesně stanoveného postupu. Poté Sopartec rozhodne, zda převezme odpovědnost za komercializaci a zda stanový ty nejvhodnější prostředky ochrany duševního vlastnictví patentováním či jiným způsobem. Sopartec pak rozšiřuje DV na základě analýzy nejvhodnějšího způsobu komercializace, buďto přímým udělením licence, společným výzkumem s průmyslovým partnerem, nebo založením firmy spin-out. Sopartec uplatňuje uzavřenou licenci a to přerostlo do rozsáhlého vytížení, neboť mnozí nabyvatelé licence se pokoušejí vyhnout se spravedlivému uvádění svých skutečných výnosů. Sopartec uskutečňuje program financovaný regionální samosprávou, poskytující dvouleté granty výzkumníkům, kteří mají záměr vytvořit novou firmu založenou na DV university. Poskytuje koučování a podporu při během inkubace a navrhuje strukturu dohod mezi spolumajiteli, a smlouvy o licencích nebo o společném výzkumu. Sopartec byl založen s počátečním kapitálem 1,74 mil plus realizované kapitálové výnosy vytvořené na dřívějších investicích před rokem Mimo počátečního kapitálového vkladu pocházejícího z dotace, neobdržel Sopartec žádný příspěvek od vlády. Celkový výnos za rok 2004/5 byl 0,716 mil. Náklady na provoz a na patentování činily 0,5 mil a ponechaly čistých 121 k. 286 k bylo rozděleno mezi universitu a katedry a dalších 83 k získali vynálezci, takže výsledkem byla čistá ztráta 248 k. Licenční činnost vytvořila malý příspěvek před tím, než se výnos rozdělil mezi universitu, katedry a vynálezce. Pomoc při vyjednávání smlouvy o společném výzkumu nebyla kompensována na úkor režijních nákladů university, jak by tomu normálně mělo být.činnosti spojené s firmami spin-out vytvářejí provozní ztrátu, která je obvyklá, neboť veškeré zisky by měly pocházet z kapitálových výnosů na investicích, které jsou pokládány za mimořádný příjem, pokud nastanou. Další služby, poplatky za řízení apod. generují čistý příspěvek. (Viz přílohy VI a VII). FINANCE Finanční zisky a kapitálové výnosy by v zásadě měly pokrývat provozní ztráty. Problém spočívá ve značném časovém zpoždění mezi investicí a realizací kapitálových výnosů. Od roku 1999 vyrostly investice do majetkových podílů na firmách z 0,295 mil na 4,381 mil. Čisté nerealizované kapitálové výnosy kolísaly od nejnižší úrovně, -0,231 mil v roce 2002 k nejvyšší úrovni 0,673 mil roku V průběhu této doby byla jedna investice zcela odepsána, a provedena opatření ke snížení hodnoty v několika dalších investicích. Naproti tomu ocenění několika dalších investicí ukázalo nerealizované kapitálové zisky počínaje rokem 2003, 4 roky po investici. Očekáváme, že trend rostoucích výnosů bude pokračovat, jakmile další investice začnou generovat zisky. Sopartec již vrátil Universitě více než 4 mil ve formě odměn z licencí a příspěvků do universitních kulturních projektů bez návratnosti. (viz příloha VIII). 5

6 Sopartec a přenos poznatků z UCL DISKUSE UCL dnes čelí nepříznivému finančnímu klimatu. Za současného přezkoumání svých činností se universita snaží své činnosti racionalizovat. Strategie roku 1999, který vytvořila Sopartec, byla zpochybněna. Je zvažováno, zda se má investovat stejné úsilí do transferu poznatků, a Sopartec je vůči změně této strategie zranitelný. V činnosti Sopartecu byly nalezeny dva hlavní problémy řízení přenosu poznatků prostřednictvím (ziskové) společnosti s ručením omezeným. Přesto že je společnost vlastněna ze100% universitou, je stále komunitou výzkumníků a universitou pokládána za třetí stranu, která se snaží získat co nejvyšší platby za služby všech typů. Vzhledem ke svému charakteru ziskové společnosti nemůže těžit z přímé vládní podpory svého poslání. Taková podpora je dostupná a je získávána přímo universitou. Řešením by mělo být převedení některých zaměstnanců Sopartecu na výplatní listinu university, s tím, že budou využíváni pro jeho poslání. Tomu však v praxi zabránilo vedení university. Na druhé straně, pružná řídící struktura a kvalifikace zaměstnanců Sopartecu umožnily dosáhnout většiny cílů původně stanovených v plánu. Tabulka ukazuje, že po 4 letech bylo pětiletých cílů dosaženo z 50% až 100% s týmem 10 lidí namísto plánovaných 14. Sopartec, podobně jako mnohé jiné společnosti investující do technologií, byl krutě postižen finanční krizí, která následovala po prasknutí ICT bubliny, a která negativně ovlivnila finanční výkonnost. Jedna z největší investicí do britské firmy, podpořená dalšími investory rizikového kapitálu (VC), nesehnala kapitál pro třetí kolo investicí a firma byla zlikvidována. Pokladní rezervy vyjádřené hodnotou akcií firem obchodovaných na burze se snížily. Od roku 2004 je ekonomické prostředí zase ve hře a hodnota investicí do firem spin-out se ve srovnání se situací v roce 1999 opět zvýšila, a to přes amortizaci několika investicí. Budoucnost vypadá dobře a plán na udržitelnost Sopartecu za základě kapitálových výnosů zůstává dosažitelný na horizontu příštích 3-4 let. Jaké možnosti může Sopartec a Universita zvažovat jako součást plánu činnosti v dalších 5 letech? 6

7 PŘÍLOHY 7

8 PŘÍLOHA I ODPOVĚDNOST ZA PŘENOS POZNATKŮ, ROZDĚLENÁ MEZI ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ VÝZKUMU A SOPARTEC, PODLE DOHODY O ŘÍZENÍ A SLUŽBÁCH Dohody o výzkumu s vládními úřady Smluvní výzkum Společný výzkum s průmyslem Identifikace DV a oznámení vynálezu Vyplnění patentové přihlášky, udržování patentu Licencování a řízení licenčních dohod Koučování projektů spin-out Příprava a řízení investicí zárodečného kapitálu Oddělení řízení výzkumu Odpovídá za návrh a za administrativní náležitosti Odpovídá za návrh a za administrativní náležitosti Podpis dohody, administrativní náležitosti Kontrola vlastnictví Odpovědnost za získání vládní podpory tam, kde je to možné Sopartec Poradenství v záležitostech DV Poradenství v záležitostech DV Návrh dohody a vyjednávání za UCL, která zůstává smluvní stranou Odpovědnost Odpovědnost za vyplnění, podání a za financování využití patentu Odpovědnost Odpovědnost Odpovědnost 8

9 PŘÍLOHA II PODNIKATELSKÝ MODEL A PLÁN Cíle plánu, jak byly původně navrženy po výkonnostním srovnání s jinými úspěšnými universitami: Poslání Obecné cíle Cíle pro Stav k roku 2004 Společný 1. Udržet vlastnictví 80% času 50%0 výzkum s výsledků 50% času 20% průmyslem 2. Vyjednat možnosti licencí nebo pobídky pro podíl na zisku 30% růst počtu Nebylo dosaženo 3. Růst počtu projektů společného výzkumu Patenty a 1. Získat aktivní účast na Zdvojnásobit počet + 50% licence oznámení vynálezů z více kateder a ústavů kateder, zejména v medicíně a farmacii 2. Zvýšit počet a jakost 30 žádostí za rok 20 žádostí ročně žádostí o patent 3. Zvýšit podíl O 50% O 33% licencovaných patentů a výnosy z licencí 4. Konsolidovat technologické platformy 1,25 mil /rok 0,463 mil /rok Firmy spin-out a strategická partnerství Řízení inkubátoru, akcelerace. 1. Zvýšit počet firem spinout 2. Nalézt kapitál pro 2.kolo jejich financování (vytvořit fond zárodečného kapitálu) 3. Investice do strategičtějších partnerství 1. Podpořit vytváření spinout firem 2. Nalézt podnikatele s manažerskými zkušenostmi 3. Přilákat firmy do Vědeckého parku 4 za rok 75% spin-out firem (fond vytvořit v roce 2001) 2 za rok Vybudovat technologický inkubátor, 1 za rok 3 za rok 50% (fond v roce 2003) 1 za rok Dosaženo 2004 vytvořen roku Dosaženo pomocí firem spin-out 9

10 Dohoda o řízení služby FEI,30% Institucionální partneři, 57% SOGEPA PŘÍLOHA III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura je z důvodů financování rozdělena do 3 entit, jak je vyznačeno na obrázku. Tyto tři entity jsou řízeny jako jediná integrovaná entita se třemi typy funkcí: (1) Odborníci na rozvoj podnikání v sektorech biotechnologie, informační a počítačové technologie (ICT) a materiály. Tito odborníci jsou zodpovědní za veškeré činnosti ve svém sektoru, od společného výzkumu, přes oznámení vynálezu, patentování, licencování, podpora firem spin-out, a následné činnosti. (2) Odborníci se zkušeností v problematice duševního vlastnictví, firemní a komerční právo, finance a účetnictví. (3) Administrativní a podpůrné činnosti. Rozvoj podnikání se stal důležitější, než ostatní činnosti. UCL 100% 40% 13% SOPARTEC řízení DV 10% 50% VIVES CEILLN Fond zárodečného kapitálu Technologický inkubátor investice Patenty, licence, Společný výzkum Služby, koučing, Pronájem prostor 10

11 PŘÍLOHA IV SOPARTEC ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Gilles Capart, ředitel sekretářka VIVES Gilles Capart SOPARTEC Gilles Capart, 90% CEILLN Michel Proudhomme, 30% 3 osoby 2,3 úvazku (FTE) 5 osob 4,4 úvazku (FTE) 3 osoby 1,7 úvazku (FTE) Stav k

12 PŘÍLOHA V PATENTY A LICENCE Tabulka ilustruje růst počtu ohlášených vynálezů z minimálního počtu 6/měsíc po maximum 28/měsíc.. rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Počty podaných patentů rostly z hodnoty 5 za rok na maximum 25 patentů za rok. Podíl patentů, na něž byla uzavřena licenční dohoda 3-4 roky po podání patentové přihlášky se pohyboval mezi 25% a 33%. Universitou byla přijato zvláštní opatření, které řeší konflikt vlastnictví k průmyslovým právům (DV). Bez ohledu na způsob financování výzkumu je již v pracovní smlouvě zakotveno, že výsledky výzkumu (know-how, vynálezy, počítačové programy, databáze) náleží universitě UCL. Ostatní produkty, kryté autorským právem, jsou ošetřeny jinými postupy. Universita si může ponechat vlastnická práva k výsledkům výzkumu, pokud není vázána zvláštní dohodou s organizací financující výzkum. V případě vynálezů učiněných studenty se uzavírá zvláštní dohoda. UCL není povinná chránit výsledky a vynálezy. Nemá též povinnost nalézt způsob jejich využití. Výzkumníci mají povinnost ohlásit universitě (Sopartecu) své objevy a vynálezy dříve, než je publikují. (Ve skutečnosti nejsou stanoveny sankce za nedodržení tohoto požadavku, ale výzkumníci nemohou použít výsledky výzkumu ve svůj vlastní prospěch, pokud je dříve nenabídnou UCL.) Sopartec má právo prvního odmítnutí km získání neodvolatelné možnosti získat tyto výsledky výměnou za podíl na možných budoucích výnosech dosažených těmito výsledky. Pokud Sopartec toto právo vykonává, je povinen vyplnit patentovou přihlášku, považuje-li to za vhodné, a hledat uživatele licence. Pokud se Sopartec tohoto práva vzdá, mohou výzkumníci využít výsledky ve svůj vlastní prospěch. Vlastnictví výsledků přechází na Sopartec pouze v případě jejich úspěšného využívání. Pak je Sopartec oprávněn udělit licenci nebo převést práva k výsledkům na třetí stranu, v závislosti na podmínkách dohody. Čisté výnosy, pokud vzniknou, jsou rozděleny následujícím způsobem: 25% jsou připsány Sopartecu na úhradu nákladů spojených s řízením a administrací procesu, 25% je rozděleno mezi vynálezce, 25% připadne ústavu či katedře vynálezců, a 25% zůstane universitě. 12

13 PŘÍLOHA VII PORTFOLIO FIREM SPIN-OUT Seznam firem spin-out, založených či podporovaných Sopartecem, obsahuje 22 jmen. Pro jejich rozvoj byly použity prostředky několika fondů podnikatelského kapitálu (včetně fondu zárodečného kapitálu a fondu VIVES) a podnikatelských andělů. Dvě firmy byly již kótovány na burse. Velmi důležité jsou i granty na podporu rozvoje podnikání, jakož i spolupráce se strategickými partnery. Tři z firem použily pro podporu podnikání Evropské Rámcové programy. 13

14 PŘÍLOHA VIII FINANČNÍ VÝKAZ Veškeré údaje jsou udávány v k. Příjmy z činností: Patenty a Společný Investice / Další služby Celkem Rok 2004/5 licence výzkum spin outs výnosy Ústavy a universita vynálezci Čisté výnosy Provozní náklady Náklady na patentování Provozní příjmy Vklady do majetku firem spin-out od roku 1999 Finanční rok Kumulativní investice Amortizace Účetní hodnota Nerealizované kapitálové zisky Odhadnutá hodnota Čisté nerealizované kapitálové zisky Nezahrnuje majetkové podíly investované před rokem 1999, které generovaly jak realizované, tak i nerealizované kapitálové zisky 14

15 Rozvaha 2004/5 Nehmotná aktiva 15 Kapitál 1740 Hmotná aktiva 24 Rezervy 174 Finanční aktiva 5286 Nerozdělené výnosy 5118 Aktiva celkem 5325 Majetek celkem 7032 Patenty 733 Pohledávky věřitelů 316 Pohledávky vůči odběratelům 643 Odložené závazky 19 Další krátkodobá aktiva 288 Jiné závazky 375 Běžná aktiva celkem 1664 Úplné běžné závazky 710 Hotovost 753 Celková aktiva 7742 Úplné závazky a majetek 7742 Úplná účetní hodnota majetkových investicí, včetně opatření spojených s amortizací, ale neobsahující nerealizované kapitálové zisky, byla 5,3 mil. Celková investice do patentového portfolia, očištěná o amortizace opuštěných patentových žádostí, činila ve zhruba 80 patentových souborech. 15

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Tomáš Pitner, Dan Tovarňák Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Úvodem Velká část podstatných informací k hlavním problémům

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více