SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL)"

Transkript

1 SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL) ÚVOD PŘEDSTAVENÍ UNIVERZITY Universita UCL byla založena roku 1425 a patří mezi ty nejstarší z Evropských universit. Roku 1971 byla rozdělena na dvě university. Katholieke Universiteit Leuven (KUL) zůstala v historickém městě Louvain, umístěném ve vlámsky mluvící oblasti Flander. Université Catolique Louvain (UCL) byla vybudována na zelené louce ve francouzsky mluvící Valonii, ve městě Louvain-la-Neuve, asi 20 km na východ od Bruselu. Její lékařská fakulta byla umístěna do Bruselu do blízkosti nově vybudované fakultní nemocnice. V Louvain-la-Neuve byl postaven Vědecký park, který dnes hostí více než 100 firem typu hi-tech; to z něj činí největší vědeckotechnický park v Belgii. UCL vnímá samu sebe spíše jako Evropskou než regionální universitu. Mezi belgickými universitami má nejvyšší podíl zahraničních studentů. Přesto že je umístěna na předměstí Bruselu, postrádá s městem pevnější vazby. Nemá však ani regionální kořeny. Regionální perspektiva. UCL je umístěna v nejbohatší provincii Valonia. Zbytek regionu čelí problémům strukturálního ekonomického rozvoje a čerpá Evropské strukturální fondy jako je FEDER. Regionální samospráva Valonie začlenila university do rozvojových programů soustředěných kolem klastrů a společných programů výzkumu. Přenos poznatků do malých středních podniků (MSP) se v této části regionu uskutečňuje především prostřednictvím těchto klastrů. Ty se zdají mít menší zájem o skutečně špičkové, nové technologie. Pouze 20% přenosu poznatků se děje ve spolupráci s MSP, a to většinou s novými firmami nebo universitními firmami typu spin-out. Financování. Financování universitních výzkumných činností je zabezpečeno ze dvou hlavních zdrojů: - Výuka a základní výzkum jsou financovány z prostředků samosprávy francouzsky mluvící komunity zahrnující Brusel a většinu Valonska - Komerční výzkum, včetně výzkumu aplikovaného, je podporován Valonskou samosprávou. Pracovní smlouvy Akademičtí a administrativní zaměstnanci jsou na výplatní listině university (financováni převážně z rozpočtu na výuku). Výzkumné granty od vlády a výzkumní kontrakty s průmyslem financují ne-akademické výzkumné pracovníky. Tyto smlouvy se obvykle uzavírají na dobu určitou (2-3 roky) a nevyznačují se vysokými platy. Důsledkem je vysoká obměna neakademických výzkumníků. Tento systém financování výzkumu nevede k vynikajícím výsledkům výzkumu a vytváří problémy se stanovením vlastnických práv k vynálezům. 1

2 Profil vědy a výzkumu UCL je úplná universita pokrývající veškeré discipliny exaktních a společenských věd. Je zejména silná v určitých odvětvích, mezi něž patří Lékařství a zdraví, Výzkum rakoviny, Počítačové vědy, Materiálové vědy a modelování. Organická chemie, Biochemie, Mikroelektronika, a Sdělovací technika. Přenos poznatků Belgické firmy rozvíjejí tradičně spolupráci s universitami. Očekávají, že budou vlastnit veškerá práva k výsledkům získaným ve společném výzkumu, UCL se proto zaměřuje na spolupráci s velkými nadnárodními firmami, o nichž zjistila, že jsou ochotnější přenechat duševní vlastnictví universitním partnerům výměnou za právo prvního odmítnutí. Jsou též ochotnější ocenit universitní background IP, tedy intelektuální kapacitu university na počátku společného výzkumu. UCL se začala soustavněji zabývat přenosem poznatků na počátku let osmdesátých, a to z iniciativy universitního Oddělení pro řízení výzkumu, jehož hlavním úkolem bylo a stále je napomáhat katedrám a ústavům při přípravě žádostí o financování výzkumu. Do té doby se veškerý přenos poznatků uskutečňoval prostřednictvím dvoustranných osobních kontaktů mezi akademickými zaměstnanci a průmyslem, aniž by do nich universita výrazněji zasahovala. Tento přístup dosud zcela nevymizel a mnozí výzkumníci se stále domnívají, že mohou disponovat znalostmi bez ohledu na universitu. SDRUŽENÍ SOPARTEC Roku 1985 získala universita jako dar akcie několika veřejných firem v hodnotě asi 1,5 mil za podmínky, že jejich výnosy budou investovány do vytváření nových podniků založených na výsledcích výzkumu UCL. Tyto firmy byly spojeny do jediné společnosti zvané Sopartec, která zahájila svou činnost roku 1991 jako jeden z prvních fondů zárodečného kapitálu jak v Belgii, tak i v Evropě. V 90. letech pracoval Sopartec jako virtuální společnost investující do celkem 5 firem typu spin-out. Každodenním řízením byl na částečný úvazek pověřen bývalý manažer investičního fondu v důchodu, pod dohledem správní rady, jejíž členové byli jmenováni universitou. Jedna z těchto kapitálových investic se ukázala být velmi úspěšná: firma IBA založená roku 1985 dosáhla vedoucí pozice mezi výrobci urychlovačů částic a byla kótována na burze (IPO) roku KANCELÁŘ PŘENOSU POZNATKŮ Roku 1999 universita došla k názoru, že rozvoj podnikání nejlépe zabezpečují profesionálové se zkušeností z průmyslových firem, pracující v podmínkách pružného podnikatelského rozhodování. Ti navrhli přesunout řízení veškerých činností spojených s duševním vlastnictvím do firmy s ručením omezeným a použít Sopartec s jeho nově získaným kapitálem jako nástroj investování do více patentů, do rozvoje další spolupráce s průmyslem a do zvýšení podpory firem spin-out. Vedení UCL přijalo tento návrh po dlouhé diskusi a přes odpor Oddělení pro řízení výzkumu. Sopartec se stal skutečnou fungující firmou roku 2000, převážně zaměstnávající odborníky na duševní vlastnictví a na rozvoj podnikání. 2

3 PODNIKATELSKÝ MODEL Nový pracovní režim rozdělil odpovědnost za přenos poznatků mezi Oddělení pro řízení výzkumu a Sopartec na základě dohody o řízení a službách. Sopartec nadále nesl odpovědnost za identifikaci duševního vlastnictví (DV), za vyhodnocení podaných oznámení objevů, za poskytování poradenství v záležitostech DV, za vyjednávání a návrh smluv, zpracování a podání patentové přihlášky, za jednání o licencích, za podporu firem spin-out a za řízení investic. Podnikatelský model spočívá v investování do DV, do rozvoje společného výzkumu, a v investicích do firem spin-out. Ze seskupení těchto činností se očekával synergický efekt: nepředpokládalo se, že kterákoliv z nich, isolována, by byla udržitelná.očekávalo se, že případný zisk bude pocházet především z kapitálových zisků ve firmách spin-out. Předpokládalo se, že do 5 let bude možno rozšířit počet zaměstnanců na 15. Celkový výkon Sopartec k roku 2005 výrazně rozvinul svou činnost. Pošet zaměstnanců se zvýšil z jednoho pracovníka na částečný úvazek na 9,8 osob (přepočteno na FTE). Byly zavedeny dva nástroje zvyšující externí financování: (1) Byl zřízen fond zárodečného kapitálu ve výši 15 mil z prostředků Sopartec, Evropského Investičního Fondu (EIF) a několika Belgických institucionálních investorů. Ve skutečnosti fond znásobil dostupný investiční kapitál 7,5 krát. Fond byl vytvořen v prosinci 2003 a v následujícím roce provedl 4 investice. (2) Podnikatelský inkubátor pro soustředění a vedení firem spin-out v jejich časné etapě rozvoje. Inkubátor byl organizován jako oddělená nezávislá firma s 50% vkladem Regionálního investičního fondu. Organizace a struktura Rozhodnutí vytvořit Sopartec z roku 1999 bylo silně podporováno rektorem, v jehož rukou se soustřeďuje většina výkonných pravomocí university. Dohled nad Sopartecem vykonává Ředitelská rada, jejíž členové jsou povětšině zároveň členy Správní rady University. Většina rozhodnutí je delegována na výkonný výbor, jemuž předsedá rektor, složený s děkanů hlavních vědeckých fakult a z představitelů průmyslu. Kvůli financování obsahuje organizační struktura tři právní entity, a to Sopartec, VIVES a CEILLN. (viz přílohy I, II a III). Zaměstnanci Tato trojice právních entit je řízena jako integrovaná entita pokrývající rozvoj podnikání, právní a finanční služby, a služby administrativní a podpůrné. Zaměstnanci Sopartecu jsou na výplatní listině firmy nebo jsou placeni jako externí konsultanti, ne jako zaměstnanci university. To zabezpečuje větší pružnost při náboru a odměňování zaměstnanců. Umožňuje to Sopartecu nabírat do svého týmu profesionálně zdatné zaměstnance podle okamžité potřeby. Mzda zahrnuje roční prémie odvozené na příspěvku k firemním cílům. Pokus zahrnout podíl na realizovaných výnosech z investic do spin-out firem byl vetován členy Správní rady university. Patenty a licence Počet podaných patentů se zvýšil z ročního průměru 5 v roce 1999 na 15 roku 2003 s vrcholem 20 podaných patentů v roce Zvýšení počtu podaných patentů a průvodní zvýšení objemu licencí se v důsledku časového zpoždění teprve promítne do zvýšených příjmů z licenčních poplatků. Strategií Sopartecu je vyplnit urychleně patentovou přihlášku po 3

4 prvotním vyhodnocení a pokračovat podrobným oceněním během prvního ochranného roku před tím, než se požádá cestou PCT o rozšíření patentu. Rozhodnutí se přijímá na Sopartecu bez formálního přezkoumání k tomu určeným výborem. Následuje kontrola po 30 měsících od podání patentu před tím, než se vstoupí do regionální či národní fáze. Od roku 2001se samospráva Valonie rozhodla hradit externí náklady na podání patentových přihlášek (poplatky patentovým kancelářím a poplatek za podání patentu). Tento postup byl donedávna velmi těžkopádný a uvedenou možnost lze použít pouze na 50% případů; nepokrývají se tím náklady na interní řízení a administrativní náklady. Společný výzkum Sopartec se zabývá zhruba 25 partnerskými smlouvami ročně. Angažuje se ve vyjednávání společného výzkumu, v němž podstatnou část poznatků vytváří universita, nebo v němž hraje roli intelektuální kapacita university, k níž partner potřebuje získat přístup. Sopartec se neangažuje v čistém smluvním výzkumu, v němž nedochází k přenosu poznatků. Vyjednávání kontraktů je velmi obtížné, protože se ve skutečnosti na něm podílejí tři strany: průmyslový partner, skupina výzkumníků, a Universita zastupovaná Sopartecem. Průmysl usiluje o to, aby vlastnil všechny výstupy, neplatil žádné licenční poplatky a za výzkum zaplatil co nejméně. Skupina výzkumníků naléhavě hledá financování své výzkumné jednotky, a necení si příliš hypotetické hodnoty DV, která se může realizovat až s mnohaletým zpožděním. Typický scénář je, že se průmyslový partner a skupina výzkumníků dohodne na podmínkách, které jen málo zvažují dlouhodobý prospěch university. (viz příloha IV a V) SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM Vzorový návrh smlouvy o výzkumu připravený vládou obecně stanoví cenu jako variabilní přímé náklady zvýšené o režii 15% (která má pokrýt jak nepřímé náklady, tak přímé fixní náklady). Průmysl odmítá platit více (ve skutečnosti se režijní náklady pohybují v mezích od 60% do 100%). V důsledku toho bývá smluvní výzkum dotován z jiných příjmů university. Firmy spin-out Sopartec dosáhl výrazného nárůstu rychlosti vytváření nových firem spin-out. Napomohly tomu tři nástroje: financování zárodečným kapitálem, inkubace a vedení nových firem (coaching). Tento úspěch vytvořil novou potřebu: po 3-4 letech, v nichž nové firmy demonstrují svůj koncept podnikání, potřebují často druhé a někdy i třetí kolo financování. Zdroje kapitálu, které se obvykle snadno hledají pro první kolo financování, se obtížněji zabezpečují pro druhé a třetí kolo investice, zejména pokud fond zárodečného kapitálu není schopen zúčastnit se a udržet si tak svůj investiční podíl. Pro řešení této potřeby založil Sopartec frond VIVES schopný následovat nové investory až do okamžiku, kdy klasický rizikový (podnikatelský) kapitál vstupuje do kola A. Ve svém prvním roce existence VIVES zainventoval 4 firmy, pro 3 z nichž šlo o druhé kolo investice. Je strategií fondu VIVES investovat i do firem spin-out dalších universit,l pokud je v nich významný technologický příspěvek od UCL. ŘÍZENÍ KANCELÁŘE PŘENOSU POZNATKŮ Duševní vlastnictví V Belgii, pokud není stanoveno jinak dohodou mezi stranami, zaměstnavatel vlastní vynálezy, jejichž autory jsou akademičtí zaměstnanci, které má na výplatní listině (vynálezy 4

5 ve služebním poměru). Výzkumníci, v závislosti na grantech a příspěvcích ke svému financování, mohou namítat,l že jsou placeni, aby generovali objevy, ne vynálezy, a že mají svobodu publikovat své objevy, dokonce i když by to universitě zabránilo získat patent. Aby se předešlo možným sporům o duševní vlastnictví s výzkumníky, kteří nejsou na výplatní listině University, UCL přijala zvláštní strategii. (viz příloha VII). Služby Sopartecu Jako službu výzkumníkům nabízí Sopartec, že přečte jejich rukopisy před zveřejněním a pomůže nalézt možné vynálezy nebo cenné DV. V takových případech jsou výzkumníci požádáni, aby vyplnili formulář ohlášení vynálezu podle přesně stanoveného postupu. Poté Sopartec rozhodne, zda převezme odpovědnost za komercializaci a zda stanový ty nejvhodnější prostředky ochrany duševního vlastnictví patentováním či jiným způsobem. Sopartec pak rozšiřuje DV na základě analýzy nejvhodnějšího způsobu komercializace, buďto přímým udělením licence, společným výzkumem s průmyslovým partnerem, nebo založením firmy spin-out. Sopartec uplatňuje uzavřenou licenci a to přerostlo do rozsáhlého vytížení, neboť mnozí nabyvatelé licence se pokoušejí vyhnout se spravedlivému uvádění svých skutečných výnosů. Sopartec uskutečňuje program financovaný regionální samosprávou, poskytující dvouleté granty výzkumníkům, kteří mají záměr vytvořit novou firmu založenou na DV university. Poskytuje koučování a podporu při během inkubace a navrhuje strukturu dohod mezi spolumajiteli, a smlouvy o licencích nebo o společném výzkumu. Sopartec byl založen s počátečním kapitálem 1,74 mil plus realizované kapitálové výnosy vytvořené na dřívějších investicích před rokem Mimo počátečního kapitálového vkladu pocházejícího z dotace, neobdržel Sopartec žádný příspěvek od vlády. Celkový výnos za rok 2004/5 byl 0,716 mil. Náklady na provoz a na patentování činily 0,5 mil a ponechaly čistých 121 k. 286 k bylo rozděleno mezi universitu a katedry a dalších 83 k získali vynálezci, takže výsledkem byla čistá ztráta 248 k. Licenční činnost vytvořila malý příspěvek před tím, než se výnos rozdělil mezi universitu, katedry a vynálezce. Pomoc při vyjednávání smlouvy o společném výzkumu nebyla kompensována na úkor režijních nákladů university, jak by tomu normálně mělo být.činnosti spojené s firmami spin-out vytvářejí provozní ztrátu, která je obvyklá, neboť veškeré zisky by měly pocházet z kapitálových výnosů na investicích, které jsou pokládány za mimořádný příjem, pokud nastanou. Další služby, poplatky za řízení apod. generují čistý příspěvek. (Viz přílohy VI a VII). FINANCE Finanční zisky a kapitálové výnosy by v zásadě měly pokrývat provozní ztráty. Problém spočívá ve značném časovém zpoždění mezi investicí a realizací kapitálových výnosů. Od roku 1999 vyrostly investice do majetkových podílů na firmách z 0,295 mil na 4,381 mil. Čisté nerealizované kapitálové výnosy kolísaly od nejnižší úrovně, -0,231 mil v roce 2002 k nejvyšší úrovni 0,673 mil roku V průběhu této doby byla jedna investice zcela odepsána, a provedena opatření ke snížení hodnoty v několika dalších investicích. Naproti tomu ocenění několika dalších investicí ukázalo nerealizované kapitálové zisky počínaje rokem 2003, 4 roky po investici. Očekáváme, že trend rostoucích výnosů bude pokračovat, jakmile další investice začnou generovat zisky. Sopartec již vrátil Universitě více než 4 mil ve formě odměn z licencí a příspěvků do universitních kulturních projektů bez návratnosti. (viz příloha VIII). 5

6 Sopartec a přenos poznatků z UCL DISKUSE UCL dnes čelí nepříznivému finančnímu klimatu. Za současného přezkoumání svých činností se universita snaží své činnosti racionalizovat. Strategie roku 1999, který vytvořila Sopartec, byla zpochybněna. Je zvažováno, zda se má investovat stejné úsilí do transferu poznatků, a Sopartec je vůči změně této strategie zranitelný. V činnosti Sopartecu byly nalezeny dva hlavní problémy řízení přenosu poznatků prostřednictvím (ziskové) společnosti s ručením omezeným. Přesto že je společnost vlastněna ze100% universitou, je stále komunitou výzkumníků a universitou pokládána za třetí stranu, která se snaží získat co nejvyšší platby za služby všech typů. Vzhledem ke svému charakteru ziskové společnosti nemůže těžit z přímé vládní podpory svého poslání. Taková podpora je dostupná a je získávána přímo universitou. Řešením by mělo být převedení některých zaměstnanců Sopartecu na výplatní listinu university, s tím, že budou využíváni pro jeho poslání. Tomu však v praxi zabránilo vedení university. Na druhé straně, pružná řídící struktura a kvalifikace zaměstnanců Sopartecu umožnily dosáhnout většiny cílů původně stanovených v plánu. Tabulka ukazuje, že po 4 letech bylo pětiletých cílů dosaženo z 50% až 100% s týmem 10 lidí namísto plánovaných 14. Sopartec, podobně jako mnohé jiné společnosti investující do technologií, byl krutě postižen finanční krizí, která následovala po prasknutí ICT bubliny, a která negativně ovlivnila finanční výkonnost. Jedna z největší investicí do britské firmy, podpořená dalšími investory rizikového kapitálu (VC), nesehnala kapitál pro třetí kolo investicí a firma byla zlikvidována. Pokladní rezervy vyjádřené hodnotou akcií firem obchodovaných na burze se snížily. Od roku 2004 je ekonomické prostředí zase ve hře a hodnota investicí do firem spin-out se ve srovnání se situací v roce 1999 opět zvýšila, a to přes amortizaci několika investicí. Budoucnost vypadá dobře a plán na udržitelnost Sopartecu za základě kapitálových výnosů zůstává dosažitelný na horizontu příštích 3-4 let. Jaké možnosti může Sopartec a Universita zvažovat jako součást plánu činnosti v dalších 5 letech? 6

7 PŘÍLOHY 7

8 PŘÍLOHA I ODPOVĚDNOST ZA PŘENOS POZNATKŮ, ROZDĚLENÁ MEZI ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ VÝZKUMU A SOPARTEC, PODLE DOHODY O ŘÍZENÍ A SLUŽBÁCH Dohody o výzkumu s vládními úřady Smluvní výzkum Společný výzkum s průmyslem Identifikace DV a oznámení vynálezu Vyplnění patentové přihlášky, udržování patentu Licencování a řízení licenčních dohod Koučování projektů spin-out Příprava a řízení investicí zárodečného kapitálu Oddělení řízení výzkumu Odpovídá za návrh a za administrativní náležitosti Odpovídá za návrh a za administrativní náležitosti Podpis dohody, administrativní náležitosti Kontrola vlastnictví Odpovědnost za získání vládní podpory tam, kde je to možné Sopartec Poradenství v záležitostech DV Poradenství v záležitostech DV Návrh dohody a vyjednávání za UCL, která zůstává smluvní stranou Odpovědnost Odpovědnost za vyplnění, podání a za financování využití patentu Odpovědnost Odpovědnost Odpovědnost 8

9 PŘÍLOHA II PODNIKATELSKÝ MODEL A PLÁN Cíle plánu, jak byly původně navrženy po výkonnostním srovnání s jinými úspěšnými universitami: Poslání Obecné cíle Cíle pro Stav k roku 2004 Společný 1. Udržet vlastnictví 80% času 50%0 výzkum s výsledků 50% času 20% průmyslem 2. Vyjednat možnosti licencí nebo pobídky pro podíl na zisku 30% růst počtu Nebylo dosaženo 3. Růst počtu projektů společného výzkumu Patenty a 1. Získat aktivní účast na Zdvojnásobit počet + 50% licence oznámení vynálezů z více kateder a ústavů kateder, zejména v medicíně a farmacii 2. Zvýšit počet a jakost 30 žádostí za rok 20 žádostí ročně žádostí o patent 3. Zvýšit podíl O 50% O 33% licencovaných patentů a výnosy z licencí 4. Konsolidovat technologické platformy 1,25 mil /rok 0,463 mil /rok Firmy spin-out a strategická partnerství Řízení inkubátoru, akcelerace. 1. Zvýšit počet firem spinout 2. Nalézt kapitál pro 2.kolo jejich financování (vytvořit fond zárodečného kapitálu) 3. Investice do strategičtějších partnerství 1. Podpořit vytváření spinout firem 2. Nalézt podnikatele s manažerskými zkušenostmi 3. Přilákat firmy do Vědeckého parku 4 za rok 75% spin-out firem (fond vytvořit v roce 2001) 2 za rok Vybudovat technologický inkubátor, 1 za rok 3 za rok 50% (fond v roce 2003) 1 za rok Dosaženo 2004 vytvořen roku Dosaženo pomocí firem spin-out 9

10 Dohoda o řízení služby FEI,30% Institucionální partneři, 57% SOGEPA PŘÍLOHA III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura je z důvodů financování rozdělena do 3 entit, jak je vyznačeno na obrázku. Tyto tři entity jsou řízeny jako jediná integrovaná entita se třemi typy funkcí: (1) Odborníci na rozvoj podnikání v sektorech biotechnologie, informační a počítačové technologie (ICT) a materiály. Tito odborníci jsou zodpovědní za veškeré činnosti ve svém sektoru, od společného výzkumu, přes oznámení vynálezu, patentování, licencování, podpora firem spin-out, a následné činnosti. (2) Odborníci se zkušeností v problematice duševního vlastnictví, firemní a komerční právo, finance a účetnictví. (3) Administrativní a podpůrné činnosti. Rozvoj podnikání se stal důležitější, než ostatní činnosti. UCL 100% 40% 13% SOPARTEC řízení DV 10% 50% VIVES CEILLN Fond zárodečného kapitálu Technologický inkubátor investice Patenty, licence, Společný výzkum Služby, koučing, Pronájem prostor 10

11 PŘÍLOHA IV SOPARTEC ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Gilles Capart, ředitel sekretářka VIVES Gilles Capart SOPARTEC Gilles Capart, 90% CEILLN Michel Proudhomme, 30% 3 osoby 2,3 úvazku (FTE) 5 osob 4,4 úvazku (FTE) 3 osoby 1,7 úvazku (FTE) Stav k

12 PŘÍLOHA V PATENTY A LICENCE Tabulka ilustruje růst počtu ohlášených vynálezů z minimálního počtu 6/měsíc po maximum 28/měsíc.. rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Počty podaných patentů rostly z hodnoty 5 za rok na maximum 25 patentů za rok. Podíl patentů, na něž byla uzavřena licenční dohoda 3-4 roky po podání patentové přihlášky se pohyboval mezi 25% a 33%. Universitou byla přijato zvláštní opatření, které řeší konflikt vlastnictví k průmyslovým právům (DV). Bez ohledu na způsob financování výzkumu je již v pracovní smlouvě zakotveno, že výsledky výzkumu (know-how, vynálezy, počítačové programy, databáze) náleží universitě UCL. Ostatní produkty, kryté autorským právem, jsou ošetřeny jinými postupy. Universita si může ponechat vlastnická práva k výsledkům výzkumu, pokud není vázána zvláštní dohodou s organizací financující výzkum. V případě vynálezů učiněných studenty se uzavírá zvláštní dohoda. UCL není povinná chránit výsledky a vynálezy. Nemá též povinnost nalézt způsob jejich využití. Výzkumníci mají povinnost ohlásit universitě (Sopartecu) své objevy a vynálezy dříve, než je publikují. (Ve skutečnosti nejsou stanoveny sankce za nedodržení tohoto požadavku, ale výzkumníci nemohou použít výsledky výzkumu ve svůj vlastní prospěch, pokud je dříve nenabídnou UCL.) Sopartec má právo prvního odmítnutí km získání neodvolatelné možnosti získat tyto výsledky výměnou za podíl na možných budoucích výnosech dosažených těmito výsledky. Pokud Sopartec toto právo vykonává, je povinen vyplnit patentovou přihlášku, považuje-li to za vhodné, a hledat uživatele licence. Pokud se Sopartec tohoto práva vzdá, mohou výzkumníci využít výsledky ve svůj vlastní prospěch. Vlastnictví výsledků přechází na Sopartec pouze v případě jejich úspěšného využívání. Pak je Sopartec oprávněn udělit licenci nebo převést práva k výsledkům na třetí stranu, v závislosti na podmínkách dohody. Čisté výnosy, pokud vzniknou, jsou rozděleny následujícím způsobem: 25% jsou připsány Sopartecu na úhradu nákladů spojených s řízením a administrací procesu, 25% je rozděleno mezi vynálezce, 25% připadne ústavu či katedře vynálezců, a 25% zůstane universitě. 12

13 PŘÍLOHA VII PORTFOLIO FIREM SPIN-OUT Seznam firem spin-out, založených či podporovaných Sopartecem, obsahuje 22 jmen. Pro jejich rozvoj byly použity prostředky několika fondů podnikatelského kapitálu (včetně fondu zárodečného kapitálu a fondu VIVES) a podnikatelských andělů. Dvě firmy byly již kótovány na burse. Velmi důležité jsou i granty na podporu rozvoje podnikání, jakož i spolupráce se strategickými partnery. Tři z firem použily pro podporu podnikání Evropské Rámcové programy. 13

14 PŘÍLOHA VIII FINANČNÍ VÝKAZ Veškeré údaje jsou udávány v k. Příjmy z činností: Patenty a Společný Investice / Další služby Celkem Rok 2004/5 licence výzkum spin outs výnosy Ústavy a universita vynálezci Čisté výnosy Provozní náklady Náklady na patentování Provozní příjmy Vklady do majetku firem spin-out od roku 1999 Finanční rok Kumulativní investice Amortizace Účetní hodnota Nerealizované kapitálové zisky Odhadnutá hodnota Čisté nerealizované kapitálové zisky Nezahrnuje majetkové podíly investované před rokem 1999, které generovaly jak realizované, tak i nerealizované kapitálové zisky 14

15 Rozvaha 2004/5 Nehmotná aktiva 15 Kapitál 1740 Hmotná aktiva 24 Rezervy 174 Finanční aktiva 5286 Nerozdělené výnosy 5118 Aktiva celkem 5325 Majetek celkem 7032 Patenty 733 Pohledávky věřitelů 316 Pohledávky vůči odběratelům 643 Odložené závazky 19 Další krátkodobá aktiva 288 Jiné závazky 375 Běžná aktiva celkem 1664 Úplné běžné závazky 710 Hotovost 753 Celková aktiva 7742 Úplné závazky a majetek 7742 Úplná účetní hodnota majetkových investicí, včetně opatření spojených s amortizací, ale neobsahující nerealizované kapitálové zisky, byla 5,3 mil. Celková investice do patentového portfolia, očištěná o amortizace opuštěných patentových žádostí, činila ve zhruba 80 patentových souborech. 15

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! SYMPOZIUM Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov18.-20. května 2011 Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1 Přednášející Kamil Krč, MBA Jihomoravské

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř. 6; za dotace ostatních kapitol

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

Útvar transferu technologií VUT v Brně. Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc

Útvar transferu technologií VUT v Brně. Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií VUT v Brně Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc Začátky VUT v Brně je zřejmě první českou universitou, která se začala zajímat o transfer technologií již v roce 1993 Impulsem

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více