SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL)"

Transkript

1 SOPARTEC A PŘENOS POZNATKŮ Z UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL) ÚVOD PŘEDSTAVENÍ UNIVERZITY Universita UCL byla založena roku 1425 a patří mezi ty nejstarší z Evropských universit. Roku 1971 byla rozdělena na dvě university. Katholieke Universiteit Leuven (KUL) zůstala v historickém městě Louvain, umístěném ve vlámsky mluvící oblasti Flander. Université Catolique Louvain (UCL) byla vybudována na zelené louce ve francouzsky mluvící Valonii, ve městě Louvain-la-Neuve, asi 20 km na východ od Bruselu. Její lékařská fakulta byla umístěna do Bruselu do blízkosti nově vybudované fakultní nemocnice. V Louvain-la-Neuve byl postaven Vědecký park, který dnes hostí více než 100 firem typu hi-tech; to z něj činí největší vědeckotechnický park v Belgii. UCL vnímá samu sebe spíše jako Evropskou než regionální universitu. Mezi belgickými universitami má nejvyšší podíl zahraničních studentů. Přesto že je umístěna na předměstí Bruselu, postrádá s městem pevnější vazby. Nemá však ani regionální kořeny. Regionální perspektiva. UCL je umístěna v nejbohatší provincii Valonia. Zbytek regionu čelí problémům strukturálního ekonomického rozvoje a čerpá Evropské strukturální fondy jako je FEDER. Regionální samospráva Valonie začlenila university do rozvojových programů soustředěných kolem klastrů a společných programů výzkumu. Přenos poznatků do malých středních podniků (MSP) se v této části regionu uskutečňuje především prostřednictvím těchto klastrů. Ty se zdají mít menší zájem o skutečně špičkové, nové technologie. Pouze 20% přenosu poznatků se děje ve spolupráci s MSP, a to většinou s novými firmami nebo universitními firmami typu spin-out. Financování. Financování universitních výzkumných činností je zabezpečeno ze dvou hlavních zdrojů: - Výuka a základní výzkum jsou financovány z prostředků samosprávy francouzsky mluvící komunity zahrnující Brusel a většinu Valonska - Komerční výzkum, včetně výzkumu aplikovaného, je podporován Valonskou samosprávou. Pracovní smlouvy Akademičtí a administrativní zaměstnanci jsou na výplatní listině university (financováni převážně z rozpočtu na výuku). Výzkumné granty od vlády a výzkumní kontrakty s průmyslem financují ne-akademické výzkumné pracovníky. Tyto smlouvy se obvykle uzavírají na dobu určitou (2-3 roky) a nevyznačují se vysokými platy. Důsledkem je vysoká obměna neakademických výzkumníků. Tento systém financování výzkumu nevede k vynikajícím výsledkům výzkumu a vytváří problémy se stanovením vlastnických práv k vynálezům. 1

2 Profil vědy a výzkumu UCL je úplná universita pokrývající veškeré discipliny exaktních a společenských věd. Je zejména silná v určitých odvětvích, mezi něž patří Lékařství a zdraví, Výzkum rakoviny, Počítačové vědy, Materiálové vědy a modelování. Organická chemie, Biochemie, Mikroelektronika, a Sdělovací technika. Přenos poznatků Belgické firmy rozvíjejí tradičně spolupráci s universitami. Očekávají, že budou vlastnit veškerá práva k výsledkům získaným ve společném výzkumu, UCL se proto zaměřuje na spolupráci s velkými nadnárodními firmami, o nichž zjistila, že jsou ochotnější přenechat duševní vlastnictví universitním partnerům výměnou za právo prvního odmítnutí. Jsou též ochotnější ocenit universitní background IP, tedy intelektuální kapacitu university na počátku společného výzkumu. UCL se začala soustavněji zabývat přenosem poznatků na počátku let osmdesátých, a to z iniciativy universitního Oddělení pro řízení výzkumu, jehož hlavním úkolem bylo a stále je napomáhat katedrám a ústavům při přípravě žádostí o financování výzkumu. Do té doby se veškerý přenos poznatků uskutečňoval prostřednictvím dvoustranných osobních kontaktů mezi akademickými zaměstnanci a průmyslem, aniž by do nich universita výrazněji zasahovala. Tento přístup dosud zcela nevymizel a mnozí výzkumníci se stále domnívají, že mohou disponovat znalostmi bez ohledu na universitu. SDRUŽENÍ SOPARTEC Roku 1985 získala universita jako dar akcie několika veřejných firem v hodnotě asi 1,5 mil za podmínky, že jejich výnosy budou investovány do vytváření nových podniků založených na výsledcích výzkumu UCL. Tyto firmy byly spojeny do jediné společnosti zvané Sopartec, která zahájila svou činnost roku 1991 jako jeden z prvních fondů zárodečného kapitálu jak v Belgii, tak i v Evropě. V 90. letech pracoval Sopartec jako virtuální společnost investující do celkem 5 firem typu spin-out. Každodenním řízením byl na částečný úvazek pověřen bývalý manažer investičního fondu v důchodu, pod dohledem správní rady, jejíž členové byli jmenováni universitou. Jedna z těchto kapitálových investic se ukázala být velmi úspěšná: firma IBA založená roku 1985 dosáhla vedoucí pozice mezi výrobci urychlovačů částic a byla kótována na burze (IPO) roku KANCELÁŘ PŘENOSU POZNATKŮ Roku 1999 universita došla k názoru, že rozvoj podnikání nejlépe zabezpečují profesionálové se zkušeností z průmyslových firem, pracující v podmínkách pružného podnikatelského rozhodování. Ti navrhli přesunout řízení veškerých činností spojených s duševním vlastnictvím do firmy s ručením omezeným a použít Sopartec s jeho nově získaným kapitálem jako nástroj investování do více patentů, do rozvoje další spolupráce s průmyslem a do zvýšení podpory firem spin-out. Vedení UCL přijalo tento návrh po dlouhé diskusi a přes odpor Oddělení pro řízení výzkumu. Sopartec se stal skutečnou fungující firmou roku 2000, převážně zaměstnávající odborníky na duševní vlastnictví a na rozvoj podnikání. 2

3 PODNIKATELSKÝ MODEL Nový pracovní režim rozdělil odpovědnost za přenos poznatků mezi Oddělení pro řízení výzkumu a Sopartec na základě dohody o řízení a službách. Sopartec nadále nesl odpovědnost za identifikaci duševního vlastnictví (DV), za vyhodnocení podaných oznámení objevů, za poskytování poradenství v záležitostech DV, za vyjednávání a návrh smluv, zpracování a podání patentové přihlášky, za jednání o licencích, za podporu firem spin-out a za řízení investic. Podnikatelský model spočívá v investování do DV, do rozvoje společného výzkumu, a v investicích do firem spin-out. Ze seskupení těchto činností se očekával synergický efekt: nepředpokládalo se, že kterákoliv z nich, isolována, by byla udržitelná.očekávalo se, že případný zisk bude pocházet především z kapitálových zisků ve firmách spin-out. Předpokládalo se, že do 5 let bude možno rozšířit počet zaměstnanců na 15. Celkový výkon Sopartec k roku 2005 výrazně rozvinul svou činnost. Pošet zaměstnanců se zvýšil z jednoho pracovníka na částečný úvazek na 9,8 osob (přepočteno na FTE). Byly zavedeny dva nástroje zvyšující externí financování: (1) Byl zřízen fond zárodečného kapitálu ve výši 15 mil z prostředků Sopartec, Evropského Investičního Fondu (EIF) a několika Belgických institucionálních investorů. Ve skutečnosti fond znásobil dostupný investiční kapitál 7,5 krát. Fond byl vytvořen v prosinci 2003 a v následujícím roce provedl 4 investice. (2) Podnikatelský inkubátor pro soustředění a vedení firem spin-out v jejich časné etapě rozvoje. Inkubátor byl organizován jako oddělená nezávislá firma s 50% vkladem Regionálního investičního fondu. Organizace a struktura Rozhodnutí vytvořit Sopartec z roku 1999 bylo silně podporováno rektorem, v jehož rukou se soustřeďuje většina výkonných pravomocí university. Dohled nad Sopartecem vykonává Ředitelská rada, jejíž členové jsou povětšině zároveň členy Správní rady University. Většina rozhodnutí je delegována na výkonný výbor, jemuž předsedá rektor, složený s děkanů hlavních vědeckých fakult a z představitelů průmyslu. Kvůli financování obsahuje organizační struktura tři právní entity, a to Sopartec, VIVES a CEILLN. (viz přílohy I, II a III). Zaměstnanci Tato trojice právních entit je řízena jako integrovaná entita pokrývající rozvoj podnikání, právní a finanční služby, a služby administrativní a podpůrné. Zaměstnanci Sopartecu jsou na výplatní listině firmy nebo jsou placeni jako externí konsultanti, ne jako zaměstnanci university. To zabezpečuje větší pružnost při náboru a odměňování zaměstnanců. Umožňuje to Sopartecu nabírat do svého týmu profesionálně zdatné zaměstnance podle okamžité potřeby. Mzda zahrnuje roční prémie odvozené na příspěvku k firemním cílům. Pokus zahrnout podíl na realizovaných výnosech z investic do spin-out firem byl vetován členy Správní rady university. Patenty a licence Počet podaných patentů se zvýšil z ročního průměru 5 v roce 1999 na 15 roku 2003 s vrcholem 20 podaných patentů v roce Zvýšení počtu podaných patentů a průvodní zvýšení objemu licencí se v důsledku časového zpoždění teprve promítne do zvýšených příjmů z licenčních poplatků. Strategií Sopartecu je vyplnit urychleně patentovou přihlášku po 3

4 prvotním vyhodnocení a pokračovat podrobným oceněním během prvního ochranného roku před tím, než se požádá cestou PCT o rozšíření patentu. Rozhodnutí se přijímá na Sopartecu bez formálního přezkoumání k tomu určeným výborem. Následuje kontrola po 30 měsících od podání patentu před tím, než se vstoupí do regionální či národní fáze. Od roku 2001se samospráva Valonie rozhodla hradit externí náklady na podání patentových přihlášek (poplatky patentovým kancelářím a poplatek za podání patentu). Tento postup byl donedávna velmi těžkopádný a uvedenou možnost lze použít pouze na 50% případů; nepokrývají se tím náklady na interní řízení a administrativní náklady. Společný výzkum Sopartec se zabývá zhruba 25 partnerskými smlouvami ročně. Angažuje se ve vyjednávání společného výzkumu, v němž podstatnou část poznatků vytváří universita, nebo v němž hraje roli intelektuální kapacita university, k níž partner potřebuje získat přístup. Sopartec se neangažuje v čistém smluvním výzkumu, v němž nedochází k přenosu poznatků. Vyjednávání kontraktů je velmi obtížné, protože se ve skutečnosti na něm podílejí tři strany: průmyslový partner, skupina výzkumníků, a Universita zastupovaná Sopartecem. Průmysl usiluje o to, aby vlastnil všechny výstupy, neplatil žádné licenční poplatky a za výzkum zaplatil co nejméně. Skupina výzkumníků naléhavě hledá financování své výzkumné jednotky, a necení si příliš hypotetické hodnoty DV, která se může realizovat až s mnohaletým zpožděním. Typický scénář je, že se průmyslový partner a skupina výzkumníků dohodne na podmínkách, které jen málo zvažují dlouhodobý prospěch university. (viz příloha IV a V) SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM Vzorový návrh smlouvy o výzkumu připravený vládou obecně stanoví cenu jako variabilní přímé náklady zvýšené o režii 15% (která má pokrýt jak nepřímé náklady, tak přímé fixní náklady). Průmysl odmítá platit více (ve skutečnosti se režijní náklady pohybují v mezích od 60% do 100%). V důsledku toho bývá smluvní výzkum dotován z jiných příjmů university. Firmy spin-out Sopartec dosáhl výrazného nárůstu rychlosti vytváření nových firem spin-out. Napomohly tomu tři nástroje: financování zárodečným kapitálem, inkubace a vedení nových firem (coaching). Tento úspěch vytvořil novou potřebu: po 3-4 letech, v nichž nové firmy demonstrují svůj koncept podnikání, potřebují často druhé a někdy i třetí kolo financování. Zdroje kapitálu, které se obvykle snadno hledají pro první kolo financování, se obtížněji zabezpečují pro druhé a třetí kolo investice, zejména pokud fond zárodečného kapitálu není schopen zúčastnit se a udržet si tak svůj investiční podíl. Pro řešení této potřeby založil Sopartec frond VIVES schopný následovat nové investory až do okamžiku, kdy klasický rizikový (podnikatelský) kapitál vstupuje do kola A. Ve svém prvním roce existence VIVES zainventoval 4 firmy, pro 3 z nichž šlo o druhé kolo investice. Je strategií fondu VIVES investovat i do firem spin-out dalších universit,l pokud je v nich významný technologický příspěvek od UCL. ŘÍZENÍ KANCELÁŘE PŘENOSU POZNATKŮ Duševní vlastnictví V Belgii, pokud není stanoveno jinak dohodou mezi stranami, zaměstnavatel vlastní vynálezy, jejichž autory jsou akademičtí zaměstnanci, které má na výplatní listině (vynálezy 4

5 ve služebním poměru). Výzkumníci, v závislosti na grantech a příspěvcích ke svému financování, mohou namítat,l že jsou placeni, aby generovali objevy, ne vynálezy, a že mají svobodu publikovat své objevy, dokonce i když by to universitě zabránilo získat patent. Aby se předešlo možným sporům o duševní vlastnictví s výzkumníky, kteří nejsou na výplatní listině University, UCL přijala zvláštní strategii. (viz příloha VII). Služby Sopartecu Jako službu výzkumníkům nabízí Sopartec, že přečte jejich rukopisy před zveřejněním a pomůže nalézt možné vynálezy nebo cenné DV. V takových případech jsou výzkumníci požádáni, aby vyplnili formulář ohlášení vynálezu podle přesně stanoveného postupu. Poté Sopartec rozhodne, zda převezme odpovědnost za komercializaci a zda stanový ty nejvhodnější prostředky ochrany duševního vlastnictví patentováním či jiným způsobem. Sopartec pak rozšiřuje DV na základě analýzy nejvhodnějšího způsobu komercializace, buďto přímým udělením licence, společným výzkumem s průmyslovým partnerem, nebo založením firmy spin-out. Sopartec uplatňuje uzavřenou licenci a to přerostlo do rozsáhlého vytížení, neboť mnozí nabyvatelé licence se pokoušejí vyhnout se spravedlivému uvádění svých skutečných výnosů. Sopartec uskutečňuje program financovaný regionální samosprávou, poskytující dvouleté granty výzkumníkům, kteří mají záměr vytvořit novou firmu založenou na DV university. Poskytuje koučování a podporu při během inkubace a navrhuje strukturu dohod mezi spolumajiteli, a smlouvy o licencích nebo o společném výzkumu. Sopartec byl založen s počátečním kapitálem 1,74 mil plus realizované kapitálové výnosy vytvořené na dřívějších investicích před rokem Mimo počátečního kapitálového vkladu pocházejícího z dotace, neobdržel Sopartec žádný příspěvek od vlády. Celkový výnos za rok 2004/5 byl 0,716 mil. Náklady na provoz a na patentování činily 0,5 mil a ponechaly čistých 121 k. 286 k bylo rozděleno mezi universitu a katedry a dalších 83 k získali vynálezci, takže výsledkem byla čistá ztráta 248 k. Licenční činnost vytvořila malý příspěvek před tím, než se výnos rozdělil mezi universitu, katedry a vynálezce. Pomoc při vyjednávání smlouvy o společném výzkumu nebyla kompensována na úkor režijních nákladů university, jak by tomu normálně mělo být.činnosti spojené s firmami spin-out vytvářejí provozní ztrátu, která je obvyklá, neboť veškeré zisky by měly pocházet z kapitálových výnosů na investicích, které jsou pokládány za mimořádný příjem, pokud nastanou. Další služby, poplatky za řízení apod. generují čistý příspěvek. (Viz přílohy VI a VII). FINANCE Finanční zisky a kapitálové výnosy by v zásadě měly pokrývat provozní ztráty. Problém spočívá ve značném časovém zpoždění mezi investicí a realizací kapitálových výnosů. Od roku 1999 vyrostly investice do majetkových podílů na firmách z 0,295 mil na 4,381 mil. Čisté nerealizované kapitálové výnosy kolísaly od nejnižší úrovně, -0,231 mil v roce 2002 k nejvyšší úrovni 0,673 mil roku V průběhu této doby byla jedna investice zcela odepsána, a provedena opatření ke snížení hodnoty v několika dalších investicích. Naproti tomu ocenění několika dalších investicí ukázalo nerealizované kapitálové zisky počínaje rokem 2003, 4 roky po investici. Očekáváme, že trend rostoucích výnosů bude pokračovat, jakmile další investice začnou generovat zisky. Sopartec již vrátil Universitě více než 4 mil ve formě odměn z licencí a příspěvků do universitních kulturních projektů bez návratnosti. (viz příloha VIII). 5

6 Sopartec a přenos poznatků z UCL DISKUSE UCL dnes čelí nepříznivému finančnímu klimatu. Za současného přezkoumání svých činností se universita snaží své činnosti racionalizovat. Strategie roku 1999, který vytvořila Sopartec, byla zpochybněna. Je zvažováno, zda se má investovat stejné úsilí do transferu poznatků, a Sopartec je vůči změně této strategie zranitelný. V činnosti Sopartecu byly nalezeny dva hlavní problémy řízení přenosu poznatků prostřednictvím (ziskové) společnosti s ručením omezeným. Přesto že je společnost vlastněna ze100% universitou, je stále komunitou výzkumníků a universitou pokládána za třetí stranu, která se snaží získat co nejvyšší platby za služby všech typů. Vzhledem ke svému charakteru ziskové společnosti nemůže těžit z přímé vládní podpory svého poslání. Taková podpora je dostupná a je získávána přímo universitou. Řešením by mělo být převedení některých zaměstnanců Sopartecu na výplatní listinu university, s tím, že budou využíváni pro jeho poslání. Tomu však v praxi zabránilo vedení university. Na druhé straně, pružná řídící struktura a kvalifikace zaměstnanců Sopartecu umožnily dosáhnout většiny cílů původně stanovených v plánu. Tabulka ukazuje, že po 4 letech bylo pětiletých cílů dosaženo z 50% až 100% s týmem 10 lidí namísto plánovaných 14. Sopartec, podobně jako mnohé jiné společnosti investující do technologií, byl krutě postižen finanční krizí, která následovala po prasknutí ICT bubliny, a která negativně ovlivnila finanční výkonnost. Jedna z největší investicí do britské firmy, podpořená dalšími investory rizikového kapitálu (VC), nesehnala kapitál pro třetí kolo investicí a firma byla zlikvidována. Pokladní rezervy vyjádřené hodnotou akcií firem obchodovaných na burze se snížily. Od roku 2004 je ekonomické prostředí zase ve hře a hodnota investicí do firem spin-out se ve srovnání se situací v roce 1999 opět zvýšila, a to přes amortizaci několika investicí. Budoucnost vypadá dobře a plán na udržitelnost Sopartecu za základě kapitálových výnosů zůstává dosažitelný na horizontu příštích 3-4 let. Jaké možnosti může Sopartec a Universita zvažovat jako součást plánu činnosti v dalších 5 letech? 6

7 PŘÍLOHY 7

8 PŘÍLOHA I ODPOVĚDNOST ZA PŘENOS POZNATKŮ, ROZDĚLENÁ MEZI ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ VÝZKUMU A SOPARTEC, PODLE DOHODY O ŘÍZENÍ A SLUŽBÁCH Dohody o výzkumu s vládními úřady Smluvní výzkum Společný výzkum s průmyslem Identifikace DV a oznámení vynálezu Vyplnění patentové přihlášky, udržování patentu Licencování a řízení licenčních dohod Koučování projektů spin-out Příprava a řízení investicí zárodečného kapitálu Oddělení řízení výzkumu Odpovídá za návrh a za administrativní náležitosti Odpovídá za návrh a za administrativní náležitosti Podpis dohody, administrativní náležitosti Kontrola vlastnictví Odpovědnost za získání vládní podpory tam, kde je to možné Sopartec Poradenství v záležitostech DV Poradenství v záležitostech DV Návrh dohody a vyjednávání za UCL, která zůstává smluvní stranou Odpovědnost Odpovědnost za vyplnění, podání a za financování využití patentu Odpovědnost Odpovědnost Odpovědnost 8

9 PŘÍLOHA II PODNIKATELSKÝ MODEL A PLÁN Cíle plánu, jak byly původně navrženy po výkonnostním srovnání s jinými úspěšnými universitami: Poslání Obecné cíle Cíle pro Stav k roku 2004 Společný 1. Udržet vlastnictví 80% času 50%0 výzkum s výsledků 50% času 20% průmyslem 2. Vyjednat možnosti licencí nebo pobídky pro podíl na zisku 30% růst počtu Nebylo dosaženo 3. Růst počtu projektů společného výzkumu Patenty a 1. Získat aktivní účast na Zdvojnásobit počet + 50% licence oznámení vynálezů z více kateder a ústavů kateder, zejména v medicíně a farmacii 2. Zvýšit počet a jakost 30 žádostí za rok 20 žádostí ročně žádostí o patent 3. Zvýšit podíl O 50% O 33% licencovaných patentů a výnosy z licencí 4. Konsolidovat technologické platformy 1,25 mil /rok 0,463 mil /rok Firmy spin-out a strategická partnerství Řízení inkubátoru, akcelerace. 1. Zvýšit počet firem spinout 2. Nalézt kapitál pro 2.kolo jejich financování (vytvořit fond zárodečného kapitálu) 3. Investice do strategičtějších partnerství 1. Podpořit vytváření spinout firem 2. Nalézt podnikatele s manažerskými zkušenostmi 3. Přilákat firmy do Vědeckého parku 4 za rok 75% spin-out firem (fond vytvořit v roce 2001) 2 za rok Vybudovat technologický inkubátor, 1 za rok 3 za rok 50% (fond v roce 2003) 1 za rok Dosaženo 2004 vytvořen roku Dosaženo pomocí firem spin-out 9

10 Dohoda o řízení služby FEI,30% Institucionální partneři, 57% SOGEPA PŘÍLOHA III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura je z důvodů financování rozdělena do 3 entit, jak je vyznačeno na obrázku. Tyto tři entity jsou řízeny jako jediná integrovaná entita se třemi typy funkcí: (1) Odborníci na rozvoj podnikání v sektorech biotechnologie, informační a počítačové technologie (ICT) a materiály. Tito odborníci jsou zodpovědní za veškeré činnosti ve svém sektoru, od společného výzkumu, přes oznámení vynálezu, patentování, licencování, podpora firem spin-out, a následné činnosti. (2) Odborníci se zkušeností v problematice duševního vlastnictví, firemní a komerční právo, finance a účetnictví. (3) Administrativní a podpůrné činnosti. Rozvoj podnikání se stal důležitější, než ostatní činnosti. UCL 100% 40% 13% SOPARTEC řízení DV 10% 50% VIVES CEILLN Fond zárodečného kapitálu Technologický inkubátor investice Patenty, licence, Společný výzkum Služby, koučing, Pronájem prostor 10

11 PŘÍLOHA IV SOPARTEC ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Gilles Capart, ředitel sekretářka VIVES Gilles Capart SOPARTEC Gilles Capart, 90% CEILLN Michel Proudhomme, 30% 3 osoby 2,3 úvazku (FTE) 5 osob 4,4 úvazku (FTE) 3 osoby 1,7 úvazku (FTE) Stav k

12 PŘÍLOHA V PATENTY A LICENCE Tabulka ilustruje růst počtu ohlášených vynálezů z minimálního počtu 6/měsíc po maximum 28/měsíc.. rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Počty podaných patentů rostly z hodnoty 5 za rok na maximum 25 patentů za rok. Podíl patentů, na něž byla uzavřena licenční dohoda 3-4 roky po podání patentové přihlášky se pohyboval mezi 25% a 33%. Universitou byla přijato zvláštní opatření, které řeší konflikt vlastnictví k průmyslovým právům (DV). Bez ohledu na způsob financování výzkumu je již v pracovní smlouvě zakotveno, že výsledky výzkumu (know-how, vynálezy, počítačové programy, databáze) náleží universitě UCL. Ostatní produkty, kryté autorským právem, jsou ošetřeny jinými postupy. Universita si může ponechat vlastnická práva k výsledkům výzkumu, pokud není vázána zvláštní dohodou s organizací financující výzkum. V případě vynálezů učiněných studenty se uzavírá zvláštní dohoda. UCL není povinná chránit výsledky a vynálezy. Nemá též povinnost nalézt způsob jejich využití. Výzkumníci mají povinnost ohlásit universitě (Sopartecu) své objevy a vynálezy dříve, než je publikují. (Ve skutečnosti nejsou stanoveny sankce za nedodržení tohoto požadavku, ale výzkumníci nemohou použít výsledky výzkumu ve svůj vlastní prospěch, pokud je dříve nenabídnou UCL.) Sopartec má právo prvního odmítnutí km získání neodvolatelné možnosti získat tyto výsledky výměnou za podíl na možných budoucích výnosech dosažených těmito výsledky. Pokud Sopartec toto právo vykonává, je povinen vyplnit patentovou přihlášku, považuje-li to za vhodné, a hledat uživatele licence. Pokud se Sopartec tohoto práva vzdá, mohou výzkumníci využít výsledky ve svůj vlastní prospěch. Vlastnictví výsledků přechází na Sopartec pouze v případě jejich úspěšného využívání. Pak je Sopartec oprávněn udělit licenci nebo převést práva k výsledkům na třetí stranu, v závislosti na podmínkách dohody. Čisté výnosy, pokud vzniknou, jsou rozděleny následujícím způsobem: 25% jsou připsány Sopartecu na úhradu nákladů spojených s řízením a administrací procesu, 25% je rozděleno mezi vynálezce, 25% připadne ústavu či katedře vynálezců, a 25% zůstane universitě. 12

13 PŘÍLOHA VII PORTFOLIO FIREM SPIN-OUT Seznam firem spin-out, založených či podporovaných Sopartecem, obsahuje 22 jmen. Pro jejich rozvoj byly použity prostředky několika fondů podnikatelského kapitálu (včetně fondu zárodečného kapitálu a fondu VIVES) a podnikatelských andělů. Dvě firmy byly již kótovány na burse. Velmi důležité jsou i granty na podporu rozvoje podnikání, jakož i spolupráce se strategickými partnery. Tři z firem použily pro podporu podnikání Evropské Rámcové programy. 13

14 PŘÍLOHA VIII FINANČNÍ VÝKAZ Veškeré údaje jsou udávány v k. Příjmy z činností: Patenty a Společný Investice / Další služby Celkem Rok 2004/5 licence výzkum spin outs výnosy Ústavy a universita vynálezci Čisté výnosy Provozní náklady Náklady na patentování Provozní příjmy Vklady do majetku firem spin-out od roku 1999 Finanční rok Kumulativní investice Amortizace Účetní hodnota Nerealizované kapitálové zisky Odhadnutá hodnota Čisté nerealizované kapitálové zisky Nezahrnuje majetkové podíly investované před rokem 1999, které generovaly jak realizované, tak i nerealizované kapitálové zisky 14

15 Rozvaha 2004/5 Nehmotná aktiva 15 Kapitál 1740 Hmotná aktiva 24 Rezervy 174 Finanční aktiva 5286 Nerozdělené výnosy 5118 Aktiva celkem 5325 Majetek celkem 7032 Patenty 733 Pohledávky věřitelů 316 Pohledávky vůči odběratelům 643 Odložené závazky 19 Další krátkodobá aktiva 288 Jiné závazky 375 Běžná aktiva celkem 1664 Úplné běžné závazky 710 Hotovost 753 Celková aktiva 7742 Úplné závazky a majetek 7742 Úplná účetní hodnota majetkových investicí, včetně opatření spojených s amortizací, ale neobsahující nerealizované kapitálové zisky, byla 5,3 mil. Celková investice do patentového portfolia, očištěná o amortizace opuštěných patentových žádostí, činila ve zhruba 80 patentových souborech. 15

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA OSNOVA Co je to mezinárodní investice Jaké investice jsou chráněny V čem spočívá mezinárodní ochrana investic Jak se řeší spory pocházející z mezinárodní investice Soukromoprávní

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Využití patentů univerzitními spin-off firmami

Využití patentů univerzitními spin-off firmami Využití patentů univerzitními spin-off firmami Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců zdroj: www.upv.cz Struktura případové studie Transfer

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Eva Janouškovcová 9. října 2012 1 Obsah Funkce univerzity Význam a podmínky transferu technologií

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně 2 role podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University) roli klasické

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI)

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) www.metodika.reformy-msmt.cz Popis problematiky VI Velké výzkumné infrastruktury (VI) slouží vědecké komunitě reagují na její požadavky dlouhodobě podporují kvalitní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Kraj Vysočina Adam Joura květen 2016 Obsah Představení Oznámení Služby agentury CzechInvest Upozornění: Prezentace vznikla pro účely Exportního fóra konaného

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku.

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Transfer pricing Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Pokyn D-258 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více