Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. Přednáška č března 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. Přednáška č března 2016"

Transkript

1 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. Přednáška č března 2016

2 Kontraktační fáze obchodní operací v MO Obvyklé náležitosti KS v MO identifikace smluvních stran předmět KS druh, množství, jakost, obal kupní cena, měna KS dodací lhůta způsob dopravy a dodací podmínky platební podmínky vlastnictví ke zboží, přechod vlastnictví nároky pro případ porušení smlouvy (smluvní pokuta, řešení reklamace, náhrada škody) určení rozhodného práva dohoda o způsobu řešení sporů všeobecné podmínky obchodu (nebo podmínky vypracované jednou ze stran)

3 Předmět smlouvy jakost Součástí popisu předmětu smlouvy by měly být i údaje o jakosti. Zde se často uplatňují obchodní zvyklosti pro označování jakosti určitého druhu výrobků. Kupující by měl být dobře seznámen s tím, co určité označení jakosti přesně znamená, aby se vyhnul případným sporům vzniklých z nesprávné interpretace označení jakosti. Např. způsob třídění pšenice a označování její kvality je v různých pěstitelských zemích odlišné. V Austrálii např. označení F.A.Q., tj. fair average quality představuje především vizuální třídění, nikoliv tvrdost zrna.

4 Předmět smlouvy doplňky Součástí dodávky určitého druhu zboží může být i: - příslušenství - speciální výbava - náhradní díly - montáž - zaškolení pracovníků, ap. Je to tedy třeba také v KS výslovně uvést nebo odkázat na zvláštní smlouvu, která toto řeší.

5 Množství zboží se určuje: Předmět obchodu - množství - přesně ks, kg, l, a další jednotky buď tradiční tucty, páry, barely, žoky, nebo cizí např. anglické míry a váhy - s tolerancí (přibližně) např. +/- 10% - u zboží, které mění hmotnost výmraz, navlhnutí, vysychání, apod. Za některé přirozené ztráty či změny v množství zboží se poskytují dohodnuté náhrady. Některé ustálené termíny pro náhradu ztráty vzniklé během přepravy: Calo nebo Decalo - náhrada za vyschnutí nebo rozdrcení zboží Fusty náhrada za znečištění, kontaminaci zboží při přepravě cizí látkou Besemschon náhrada za ulpění materiálu na obalech Leakage náhrada za úbytek, unikání, prosakování přes obal (Decorte náhrada za užití podřadného textilního materiálu )

6 Příklady jednotek používaných pro vyjádření množství v MO -Mezinárodní systém měrných jednotek SI - Anglické /americké míry a váhy např. Libra pound (hodnota jednoho mezinárodního poundu stanovena jako 0, kg). V libře se na komoditních burzách obchodují rýže, sojový olej, káva, bavlna, cukr, pomerančová šťáva, měď a všechny druhy masa (hovězí na výkrm, hovězí živé, vepřové boky a zmražené vepřové půlky). -Cena zemědělských zrnin se většinou udává v bušlech (bushels). Bušl je původně objemová (v USA jako suchá) jednotka, která představuje 35,239 litru. Kukuřičný bušl (maize bushel) má 25,401 kg (56 liber). Pšeničný bušl (wheat bushel) váží 27,216 kg (60 liber) představující 36,369 litru. -Ropa je obchodovaná v barelech. V GB je to 35 galonů, v USA je to 42 galonů), v přepočtu na metrickou soustavu je objem téměř stejný, tedy 159,113 litru, resp. 158,987 litru.

7 Příklady jednotek používaných pro vyjádření množství v MO V bižuterním průmyslu se používají tradiční jednotky. Např. Preciosa používá následující jednotky množství obvyklé v bižuterním průmyslu: 1 gross (grs) = 12 tct = 144 ks 1 tucet (tct) = 12 kusů (ks) 1 kus (ks) (1 mass = 1200 ks = 100 tct - běžně se nepoužívá) Trojská unce (troy ounce, oz = 31,103 g) V trojských uncích se obchodují drahé kovy, jako je zlato, stříbro, platina a paladium.

8 Proforma faktura část předmět a množství Item Number, Product Description, Tariff Classification Number, Country of Origin Quantity Unit Price Total Price Model BT Ultrasound Imaging Machine origin Tariff Classification Export Packing/Crating U.S Inland freight: Minneapolis to Houston Forwarding fees Ocean freight Total CPT Veracruz, Mexico per Incoterms 2000 USA 4 80, ,000 USD ,060 USD 327,400 Please Note: These commodities, technology, or software were exported from the United States in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law prohibited. Authorized Signature: Company: Medical Imaging Minnesota, Inc. Name: Ms. Amelia Goeppinger Date: 10JAN08 Title: Export Manager Telephone Number(s) Voice: Facsimile:

9 Předmět KS - obal Funkce obalu: ochranná vnější a vnitřní obal informační ekonomická marketingová ekologická Značení obalu (signo) v závislosti na druhu dopravy a požadavků kupujícího, úředních předpisech země kupujícího. - obsahuje příjemce, místo určení, čísla zásilky, pořadová čísla obalů, zemi původu a další informace.

10 Předmět zboží - obal Příklad označení obalu/signa (shiping marks, signum): J. Allcock příjemce a místo dodání Manchester 842/0045/92 číslo zásilky pallets (No.): 1-22 počet nákladových jednotek Made in EU Fragile ostatní doplňující informace

11 Kupní cena Stanovení ceny: - individuálně, na základě vzájemné dohody - podle ceníku s poskytováním různých druhů slev či přirážek: skonto za rychlost placení rabat např. množstevní, věrnostní, sezonní, velkoobchodní bonifikace např. za ztráty při přepravě, za zkrácení dodací lhůty za sníženou kvalitu zboží přirážka za rychlejší dodání, nestandardní množství

12 Kupní cena Cena může být sjednána: - přímo přesnou částkou jednotkové ceny Jednotková cena musí být uvedeno, co všechno jednotková cena obsahuje (pokrývá) Celková částka mohou být připočteny další položky (závisí na sjednané dodací doložce) - nepřímo s uvedením způsobu, jak bude v době dodání cena určena Rizika spojená se sjednanou cenou: - kurzové - cenové

13 Zajištění rizik spojených s cenou Kurzové riziko - smluvní zajištění měnová doložka Např. při poklesu hodnoty smluvní měny v rozsahu vyšším než % oproti měně zajišťující, tj..(např. SFR), jejíž dnešní kurz činí, je kupující zavázán zaplatit prodávajícímu příslušný kurzový rozdíl. Pro zjištění rozdílu bude vzat poměr kurzů těchto měn v okamžiku platby - mimosmluvní zajištění - termínové obchody s bankou - devizové účty - kompenzace ztrát z vývozu ziskem s dovozu, apod.

14 Zajištění rizik spojených s cenou Kurzové riziko - smluvní zajištění měnová doložka Např. při poklesu hodnoty smluvní měny v rozsahu vyšším než % oproti měně zajišťující, tj..(např. SFR), jejíž dnešní kurz činí, je kupující zavázán zaplatit prodávajícímu příslušný kurzový rozdíl. Pro zjištění rozdílu bude vzat poměr kurzů těchto měn v okamžiku platby - mimosmluvní zajištění - termínové obchody s bankou - devizové účty - kompenzace ztrát z vývozu ziskem z dovozu, apod.

15 Zajištění rizik spojených s cenou Cenové riziko (růst cen vstupů - suroviny, energie, apod.) Klouzavá doložka cena bude upravena sjednaným postupem při růstu (poklesu) cen rozhodujícího vstupu (dodávky pečiva cena pšenice) Oběma rizikům čelit úpravou ceny před uzavřením smlouvy podle předpokládaného vývoje.

16 Dodací lhůta Může představovat významnou konkurenční výhodu(nevýhodu) Souvisí s výší ceny viz slevy, přirážky Nedodržení je často příčinou reklamací, sporů a placení pokut a náhrad škody, vzniku nedůvěry kupujícího vůči prodávajícímu Je třeba jednoznačně určit. Lze stanovit jako podstatnou podmínku kupní smlouvy, není-li takto stanoveno, je možné dohodnout jaké náhradní lhůty kupující poskytne.

17 Druhy dodacích lhůt Ihned - k okamžitému dodání, promptně Přesně stanovená datum, např. do , x-dnů po potvrzení objednávky apod. Přibližná např. po sklizni 2008, 10 dní po otevření akreditivu Postupná např. měsíčně x ks Just in time - princip řízení výrobního procesu tak, že vše je řízeno aktuální potřebou (dodávka právě včas) Na odvolávku dohodnuto rámcové množství, které kupující odebírá po zaslání odvolávky (např. Odvoláváme se na objednávku č. a žádáme o dodání ) Fixní většinou přesná dodací lhůta s doložkou fix - umožňuje kupujícímu při nedodržení okamžitě odstoupit od smlouvy a vymáhat náhradu škody

18 Proforma - faktura, část dodací lhůta Export References: Medical Imaging Minnesota, Inc. quote number BT10102 Mendez Equipo Médico S.A. purchase order number M3652 Exporter Name and Address: Medical Imaging Minnesota, Inc 100 North Sixth Street Minneapolis, MN USA Ultimate Consignee Name and Address: Mendez Equipo Médico S.A. Col. Roma Mexico D.F., C.P Expiration Date: 1FEB09 Sold To Name and Address: Mendez Equipo Médico S.A. Col. Roma Mexico D.F., C.P Intermediate Consignee/Consigned to: Galfiro Montemayor Brokers Avenida de Colombia 1025 Veracruz, Mexico Notify Party Name and Address: Mendez Equipo Médico S.A. Col. Roma Mexico D.F., C.P Phone: Contact: Carlos Mendez Date of Shipment: 3-4 Weeks from Order AWB/BL Number: Currency: USD Letter of Credit Number:

19 Kontraktační fáze obchodní operací v MO Dodací podmínka v KS

20 Dodací lhůta a dodací podmínka Dodací lhůta není součástí dodací podmínky Úzce spolu souvisí, jsou náležitostmi KS Bez shody s kupujícím na dodací podmínce by se neměl prodávající zavazovat k určité dodací lhůtě Podle požadované dodací lhůty je tedy třeba vybrat vhodnou dodací podmínku

21 Dodací podmínka -někdy označována také jako dodací parita či dodací doložka -může představovat významnou konkurenční výhodu -v KS řeší způsob dodání zboží, a to především přechod nákladů a rizik mezi prodávajícím a kupujícím včetně povinností s tím souvisejících (vycházejí ze zásady určování minimálních povinností stran) -čím je delší, tj. čím větší část nákladů oběhu hradí prodávající, tím větší minimální povinnost má, ale zároveň tím vyšší (výhodnější) ceny může docílit. -neřeší otázku přechodu vlastnictví ke zboží, ta musí být vyřešena v kupní smlouvě zvlášť. -Nedodržení DP je častou příčinou reklamací, sporů, pokut, náhrad škody, vzniku nedůvěry mezi prodávajícím a kupujícím

22 Dodací podmínka Ke stanovení vhodné dodací podmínky je třeba určit (řešit): -místo odeslání -druh dopravy -dopravní obal -dopravní cestu -místo dodání

23 Dodací podmínka Dodací podmínku lze dohodnout: - individuálně méně vhodné (prodávající s kupujícím si samozřejmě mohou dohodnout jakékoli dodací podmínky, pro zjednodušení však byly vytvořeny standardy, které mají jednotný výklad a nevyžadují proto obsáhlé smluvní úpravy) -podle standardizovaných dodacích podmínek: INCOTERMS nejčastější a nejvhodnější - RAFTD (Revised American Foreign Trade Definition) -přijata v r Obchodní komorou Spojených států, používají se v USA (kromě Louisiany) a Mexiku, tedy výjimečně

24 Incoterms Mezinárodní obchodní komora v Paříži (ICC) vydala v r první vydání souboru dodacích doložek pod názvem International Commercial Terms Stanovená pravidla pomáhají obchodníkům předejít nedorozuměním upřesňují náklady, rizika a odpovědnost kupujících i prodávajících. Jsou upravována přibližně jednou za deset let (úpravy 53,67,76,80,90,2000), aby udržela krok s rychlým rozmachem světového obchodu a techniky (doprava, elektronizace). Pravidla INCOTERMS 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 a 2010 jsou všechna platná, záleží, na co se odkáže v KS.

25 Incoterms 2010 Zatím poslední úprava/verze podmínek Incoterms byla zavedena v roce Dosavadních 13 doložek z Incoterms 2000 bylo redukováno na 11. Nahrazeny byly doložky DAF, DES, DEQ a DDU doložkami DAT a DAP. V nových doložkách se odrazil především rozvoj elektronické komunikace, stále častější nahrazování papírových dokumentů elektronickými.

26 inco-terms-2010-cz_web.pdf

27

28 Incoterms 2010 Odvolání na INCOTERMS 2010 v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky a povinnosti smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací. Dodací podmínky podle Incoterms jsou právně závazné pro strany KS, jakmile je dohodnuto jejich použití odkazem na ně v KS. Např. Dodací podmínka - CIF Singapur Incoterms 2010

29 Ujednané místo dodání Ujednané místo nebo přístav je třeba ve smlouvě uvést co nejpřesněji. Např. : FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms 2010 U pravidel začínajících na C CPT, CIP, CFR, CIF - určuje uvedené místo či přístav místo určení, kam je zaplaceno přepravné, nikoliv místo dodání!

30 Incoterms 2010 Conditions of Sale and Terms of Payment: Freight (please mark): Pre-paid X Collect Title Transfer Occurs At: Minneapolis, Minnesota CPT Veracruz, Mexico per Incoterms 2000 Payment Terms: Payable by letter of credit Transportation method: Via: Ocean From: Port of Houston, Texas to Port of Veracruz, Mexico Total Number of Packages: 4 Total Net Weight (kgs): 1,820 Total Gross Weight (kgs): 2,000

31 Incoterms Pravidla vhodná pro jakýkoliv druh dopravy: EXW FCA CPT CIP DAT DAP 2. Pravidla vhodná pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS FOB CFR CIF DDP

32

33 Struktura dodacích podmínek Incoterms 2010 A Povinnosti prodávajícího A1Všeobecné povinnosti prodávajícího A2 Licence, povolení, bezpečnostní opatření a další formality A3 Přepravní smlouva a pojištění A4 Dodání A5 Přechod rizik A6 Rozdělení nákladů A7 Vyrozumění kupujícího A8Dodací dokument A9 Kontrola - balení značení A10Spolupráce ve výměně informací a související náklady Zdroj: ICC Publication No. 715E.

34 Struktura dodacích podmínek Incoterms 2010 B Povinnosti kupujícího B1Všeobecné povinnosti kupujícího B2 Licence, povolení, bezpečnostní odbavení a další formality B3 Přepravní smlouvy a pojištění B4 Převzetí B5 Přechod rizik B6 Rozdělení nákladů B7 Vyrozumění prodávajícího B8 Důkaz o dodání B9 Kontrola zboží B10Spolupráce ve výměně informací a související náklady

35 Doložky pro všechny druhy přepravy Doložka Anglické označení České označení EXW FCA CPT Ex Works (insert named place of delivery) Free Carrier (insert named place of delivery) Carriage paid to (insert named place of destination) Ze závodu (uveďte místo dodání) Vyplaceně dopravci (uveďte místo dodání) Přeprava placena do (uveďte místo určení) CIP Carriage and Insurance Paid (insert named place of destination) Přeprava a pojištění placeny do (uveďte místo určení) DAT Delivered at Terminal (insert named terminal at port or place of destination) S dodáním do terminálu (uveďte přístavní terminál nebo místo určení) DAP Delivered at Place (insert named place of destination) S dodáním do určitého místa (uveďte místo určení) DDP Delivered Duty Paid (insert named place of destination) S dodáním clo placeno (uveďte místo určení)

36 Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu Doložka Anglické označení České označení FAS Free Alongside Ship (insert named port of shipment) Vyplaceně k boku lodi (uveďte přístav nalodění) FOB Free on Board (insert named port of shipment) Vyplaceně loď (uveďte přístav nalodění) CFR Cost and Freight (insert named port of destination) Náklady a přepravné (uveďte přístav určení) CIF Cost Insurance and Freight (insert named port of destination) Náklady, pojištění a přepravné (uveďte přístav určení)

37 Kategorie E Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá doložka odebrání (Departure) EXW Ex Works (named place): Ze závodu (ujednané místo) Jde o nejkratší dodací paritu, u které má prodávající minimální povinnosti. Jedinou povinností prodávajícího je dát zboží k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě - ve svém závodě. Prodávající dokonce není zodpovědný ani za nakládku zboží na dopravní prostředky kupujícího, pokud se strany kupní smlouvy nedohodnou jinak. Kupující je povinen obstarat veškeré formality spojené s vývozem zboží ze země a nese veškeré náklady a rizika od okamžiku, kdy mu bylo zboží dáno k dispozici v závodě prodávajícího.

38 Kategorie F (doložky - FCA, FAS, FOB) Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující FCA Free Carrier (named place): Vyplaceně dopravci (ujednané místo) Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz dopravci, kterého jmenoval kupující, na sjednaném místě. Zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku zboží v ujednaném místě. Pokud dochází k dodávce v objektu prodávajícího, zodpovídá prodávající za nakládku. V případě, že k dodávce dochází v jakémkoliv jiném místě, prodávající není odpovědný za nakládku zboží. Pokud kupující jmenuje k převzetí zboží jinou osobu než dopravce, splní prodávající povinnosti dodáním zboží této osobě.

39 FAS Free Alongside Ship (named port of shipment): Vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění) Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nakládky. Za celní odbavení a vyřízení veškerých formalit spojených s vývozem zodpovídá prodávající. Kupující určuje loď a nese veškeré náklady a rizika od okamžiku dodání zboží k boku lodi.

40 FOB Free On Board (named port of shipment): Vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění) Jedna z nejstarších doložek používaná u námořní a říční přepravy, u které je nakládka a vykládka zabezpečována klasickým způsobem, tj. pomocí jeřábu. Prodávající splní své povinnosti dodáním na palubu lodi určené kupujícím v přístavu nakládky. Prodávající je u FOB povinen dodat zboží na palubu lodi v přístavu nakládky a vybavit odbavení zboží pro vývoz. Kupující vybírá loď a hradí námořní přepravné. Pro moderní způsoby přepravy, např. kontejnerovou, je vhodnější použít dodací paritu FCA.

41 Kategorie C (doložky - CFR, CIF, CPT, CIP) Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží. Doložky naloďovací nebo odesílací, u kterých je prodávajícím hrazeno hlavní přepravné (Main carriage paid by seller). Rozchází se u nich místo přechodu nákladů s místem přechodu rizik. CFR Cost and Freight (named port of destination): Náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) Rizika přecházejí v přístavu nakládky dodáním na palubu lodi určené kupujícím v přístavu nakládky (stejně jako u FOB), výlohy až v přístavu určení. Pokud strany kupní smlouvy nemají v úmyslu využít tradiční námořní (lodní) dopravu, u které zboží přechází přes zábradlí lodi za pomoci jeřábů, ale hodlají využít moderních způsobů přepravy, např. kontejnerovou či roll on/roll off, je pro ně vhodnější použít dodací paritu CPT.

42 CIF Cost, Insurance, Freight (named port of destination): Náklady, pojištění, přepravné (ujednaný přístav určení) Doložka je obdobná jako CFR, ale navíc je prodávající povinen obstarat na vlastní náklady přepravní pojištění u pojišťovny dobré pověsti, které opravňuje kupujícího nebo jinou zainteresovanou osobu uplatňovat přímo u pojišťovny nároky a předat kupujícímu pojistku nebo jiný důkaz o pojištění. Pokud není dohodnuto jinak, pojistí prodávající zboží v souladu s minimálním rozsahem pojistného krytí (rozsah C) podle tzv. Institute Cargo Clauses nebo v souladu s jinými podobnými podmínkami. Zboží má být pojištěno na 110 % hodnoty a pojistka má být sjednána v měně kontraktu.

43 CPT Carriage Paid to (named place of destination): Přeprava placena do (ujednané místo určení) Prodávající vybírá dopravce a hradí výlohy spojené se zbožím až do místa určení. Rizika však přecházejí dříve, již v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci, a kupující nese nebezpečí ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce. Tato doložka se často využívá při obchodování s rizikovějšími teritorii.

44 CIP Carriage and Insurance Paid to (named place of destination): Přeprava a pojištění placeny do (ujednané místo určení) Doložka stejná jako CPT, ale opět s povinností prodávajícího obstarat a uhradit pojištění s minimálním rozsahem pojistného krytí. Pojistka má krýt cenu uvedenou v kupní smlouvě zvýšenou o 10 % a má být sjednána v měně kontraktu. Doložku je vhodné použít pro moderní způsoby přepravy, např. kontejnerovou či roll on/roll off.

45 Kategorie D (doložky - DAP, DAT, DDP) Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží. Doložky dodání, minimální závazek kupujícího. DDP Delivered Duty Paid (named place of destination): S dodáním clo placeno (ujednané místo určení) Nejdelší dodací parita, která obsahuje maximální závazek ze strany prodávajícího. Prodávající nese výlohy a rizika až do určeného místa v zemi dovozu. Navíc ještě zajišťuje a hradí odbavení zboží pro dovoz, tj. vyřizuje a platí celní formality, hradí clo a daně a případné další poplatky spojené s dovozem do země určení. V zemích, kde může být proclívání zboží problematické a může dlouho trvat, může být pro prodávajícího riskantní zavázat se k dodání zboží až za místem celního odbavení (např. do skladu kupujícího ve vnitrozemí). Proto není příliš vhodné používat dodací paritu DDP při vývozu do zemí tohoto typu. Tato doložka by dále neměla být používána, pokud by prodávající nemohl obdržet dovozní licenci.

46 DAP Delivered at Place (insert named place of destination): S dodáním do určitého místa (uveďte místo určení) Doložka je určena pro všechny druhy přepravy včetně přepravy kombinované. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího ve sjednaném místě. Náklady spojené s vykládkou zboží nese kupující. Pokud však byly v přepravní smlouvě uzavřené prodávajícím zahrnuty i náklady spojené s vykládkou zboží v místě určení, není prodávající oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího.

47 DAT Delivered at Terminal (insert named terminal at port or place of destination): S dodáním do terminálu (uveďte přístavní terminál nebo místo určení) Doložka je určena pro všechny druhy přepravy včetně přepravy kombinované. Pod pojmem terminál se rozumí volné prostranství i budova, např. nábřeží, překladiště, sklad, kontejnerový terminál, nádraží, letiště atp. Prodávající nese výlohy a rizika včetně vykládky zboží až do ujednaného přístavu či místa určení. Tato doložka je zejména vhodná pro kontejnerovou přepravu.

48 Kritéria výběru vhodné doložky Možnosti prodávajícího (velikost firmy,finanční, personální možnosti, exportní zkušenosti, exportní obrat ) Druh dopravy Zvyklosti na cílovém trhu Podmínky konkurence Všeobecné oborové, firemní podmínky KS

49 A když už máte dodací paritu dohodnutou Článek Poplatky na Srí Lance platí nově plátci námořného Úřad vlády na Srí Lance s účinností od rozhodl o přenesení úhrady místních poplatků na plátce námořného (Ocean Freight) bez ohledu na sjednanou podmínku Incoterms V praxi to znamená, že tamní agent dopravce již nesmí dané poplatky fakturovat na místní zákazníky. Tímto opatřením nedochází k navýšení celkové ceny přepravy, pouze se jedná o přenesení části nákladů z prodávajícího na kupujícího (např. importní přeprava FOB Colombo Praha) nebo z kupujícího na prodávajícího (např. exportní přeprava Praha CFR Colombo). Celková výše přepravy musí být uvedena na B/L ve formátu all-in. Typické poplatky rejdařů, kterých se to týká, jsou následující: přístavní poplatky (Terminal Handling Charge) platí pro export i import poplatek za vystavení konosamentu (B/L Fee) platí pro import do ČR poplatek za uvolnění kontejneru (Release Fee) platí pro export z ČR

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 3

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 3 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 3 Soutěž: 1. Jakou službu chci nabízet, v čem chci podnikat, s jakým názvem firmy? 2. Kde budu podnikat kromě ČR (v zahraničí)? 3. Jak to

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu Pojem mezinárodní cenová politika Cena - je peněžní částka účtovaná za výrobek službu nebo jeho hodnotu, kterou zákazníci mění za užitek z užívání

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11.

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová síť přes

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 1. Předmět Předmětem těchto obchodních podmínek jsou dodávky metylesteru mastných kyselin (dále též jen FAME nebo zboží )

Více

Dodací podmínky INCOTERMS v mezinárodním obchodě

Dodací podmínky INCOTERMS v mezinárodním obchodě Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Dodací podmínky INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Jan Drabina, Business Development Manager 9. 12. 2015 09/12/15 Kühne + Nagel globální logistická síť: Celosvětová síť více

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Vývoz českého skla do zahraničí.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Vývoz českého skla do zahraničí. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vývoz českého skla do zahraničí Veronika Čápová Bakalářská práce 2014 1 2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

KONFERENCE DHL GLOBAL FORWARDING. Kamil Kuzba Head of Marketing & Sales Praha, 10. května 2016

KONFERENCE DHL GLOBAL FORWARDING. Kamil Kuzba Head of Marketing & Sales Praha, 10. května 2016 KONFERENCE DHL GLOBAL FORWARDING Kamil Kuzba Head of Marketing & Sales Praha, 10. května 2016 Časový harmonogram 16:00 Letter of Credit - Bezpečné obchodování i v neznámých zemích. 16:30 Coffee break 16:45

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )

KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany. (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) KUPNÍ SMLOUVA číslo: Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající ) 2.

Více

Celní řízení při obchodu s Ruskou federací

Celní řízení při obchodu s Ruskou federací Celní řízení při obchodu s Ruskou federací Zajištění celních dokladů pro vývoz do Ruska U zboží Společenství vždy vystavit vývozní celní prohlášení (V-CP) Vývoz v ČR pouze elektronicky Vývozní celní prohlášení

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva. http://pravniradce.ihned.cz/prirucka. Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

Kupní smlouva. http://pravniradce.ihned.cz/prirucka. Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. PR PŘÍRUČKA 21.4.2005 13:53 Stránka I http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Kupní smlouva Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 1. Důvody pro uzavření smlouvy... II 2. Podmínky pro uzavření smlouvy... II 3. Rozdíly

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Než odcestujete do Číny Kritéria pro výběr partnera před osobní návštěvou 1. Posouzení podle dodacích a platebních podmínek 2. Cenová kalkulace 3. Ochrana

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 3

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 3 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 3 Námořní doprava a přeprava Je provozována lodními společnostmi buď jako liniová nebo trampová. Liniová je pravidelná doprava podle jízdního

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Působnost Nebude-li s nákupním oddělením společnosti Valeo (dále jen Nákupní oddělení ) dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky na veškeré nákupy výrobků

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Kupující: Obchodní firma : Sídlo : IČO : DIČ : Bankovní spojení : V zastoupení : Zapsaná v obchodní rejstříku dále jen k u p u j í c í a Prodávající: Obchodní firma : Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS)

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS) 496 87 131 Společnost zapsaná u bankovní spojení (dále též Dodavatel ) Strana 1 Nákupčí Telefon Dodavatel Rámcová smlouva Dodací podmínky: Počátek účinnosti: Doba trvání: (s výjimkou zvláštního ujednání

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu Řízení obchodu Řízení zahraničního obchodu Předpoklady dobývání světových teritorií Hyperkonkurence jsme minimálně desátí, kteří nabízejí obdobný produkt, konkurence nás chce zlikvidovat cenou, kvalitou,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky,

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, 1. Kupní smlouva Kupní smlouva je písemnost, ve které se prodávající a kupující zavazují nejen

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_10 Jméno

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více