Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2010. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR"

Transkript

1 BULLETIN LAA ČR 12 prosinec 2009 Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2010 A. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ B. Úrazové pojištění C. Cestovní pojištění Jak platit za služby LAA ČR Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozem SLZ pro rok 2010 Ceník poplatků vybíraných v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2010 Formulář: Prodloužení platnosti pilotního průkazu Obsah ročníku 2009 Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR Změna frekvence letiště Jičín INFO z 122,2 na 118,075 MHz Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2010 I pro rok 2010 zajistila LAA ČR pro své členy možnost sjednat si několik pojistných produktů týkajících se létání se sportovními létajícími zařízeními. Podrobnosti k pojistným produktům (všeobecné podmínky pojišťoven, náhledy smluv atd.) naleznete na webu LAA ČR ( v sekci Pojištění. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR A. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM SLZ Dle pojistné smlouvy č , Minimální limity pojistného krytí a povinnosti pojištění odpovědnosti 1. Podle VYHLÁŠKY 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů Pojištění možné pouze pro padákové kluzáky, závěsné kluzáky, motorové padákové kluzáky a motorové závěsné kluzáky. Územní platnost pro ČR+SR nebo EVROPU (vč. ČR+SR). Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie do 150 kg (i varianta s územní platností pouze ČR ), do 300 kg a do 499 kg. Možné uzavřít na období od zaplacení do (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období. U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo konkrétní kluzák. ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALUBĚ. Pojištění se nevztahuje na člena posádky žáka, instruktora, nebo rodinného příslušníka, či člena domácnosti. Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU. Minimální limity pojistného krytí pro konkrétní kategorie SLZ a částky pojistného: Limity pojistného plnění (Kč) MTOW Roční pojistné v Kč (ČR+SR) Roční pojistné v Kč (Evropa) do 150 kg 150 (pouze ČR) do 150 kg EUR do 150 kg do 300 kg do 450 kg Minimální cena pojistného je ale stanovena na 100 Kč za jednotlivé SLZ (nebo osobu u PK). Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny. 2. Podle NAŘÍZENÍ 785/2004 Evropského parlamentu Jediná možnost pojištění pro aerodynamicky řízená ultralehká letadla (ULLa), ultralehké vrtulníky (ULH) a ultralehké vírníky (ULV). Mohou jej využít i padákové kluzáky, závěsné kluzáky, motorové padákové kluzáky a motorové závěsné kluzáky (požadující vyšší limity pojistného krytí, než stanovuje vyhláška 110/1997Sb.). Územní platnost pro pouze pro ČR+SR nebo EVROPU (vč. ČR+SR) nebo EVROPU (vč. ČR+SR) + Maroko, Tunis, Alžírsko (ceny se násobí koeficientem 1,2). Členěno podle vzletové hmotnosti na dvě kategorie do 300 kg a do 450 kg. Možné uzavřít na období od zaplacení do (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období. U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo konkrétní kluzák. MOŽNOST POJISTIT I ODPOVĚDNOST VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALUBĚ (pro dvoumístná ULLa, ULH a ULV vezoucí cestujícího POVINNÉ). Pojištění se nevztahuje na člena posádky žáka, instruktora, nebo rodinného příslušníka, či člena domácnosti. Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU. Letos je nová varianta pojištění pro MTOW do 150 kg s limitem plnění do EUR Bulletin Pilot LAA ČR 12/10

2 Výše minimálních limitů v SDR (volně směnitelná jednotka cca 28 Kč/SDR prosinec 2010): rozsah krytí 3. osoba mimo letadlo (MTOW do 499 kg) SDR odpovědnost za škody cestujícím na palubě + za škody na zavazadlech obchodní Částky pojistného Územní platnost ČR+SR (v Kč): Rozsah krytí 3. osoba mimo letadlo (MTOW do 300 kg) 3. osoba mimo letadlo (MTOW do 499 kg) Odpovědnost vůči cestujícímu na palubě neobchodní SDR SDR pojištění války a terorismu Ano Ne Typ provozu obchodní neobchodní obchodní neobchodní Částky pojistného Územní platnost EVROPA (vč. ČR+SR) v Kč: Rozsah krytí 3. osoba mimo letadlo (MTOW do 300 kg) 3. osoba mimo letadlo (MTOW do 499 kg) Odpovědnost vůči cestujícímu na palubě Ano pojištění války a terorismu Ne Typ provozu obchodní neobchodní obchodní neobchodní !!! Při rozšíření územní platnosti na EVROPU (vč. ČR a SR) + Maroko, Tunis, Alžírsko se ceny násobí koeficientem 1,2.!!! Minimální cena pojistného je pro jednotlivé SLZ se vzletovou hmotností nad 150 kg stanovena na 800 Kč. Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny. Možnost využití zkráceného pojistného období pro pojištění dle VYHLÁŠKY i dle NAŘÍZENÍ Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky: Pojistná doba % ročního pojistného 1 3 dny dní 25 do 3 měsíců 40 do 6 měsíců 60 do 9 měsíců 85 více než 9 měsíců 100 Podmínky pro vyřízení pojistek: Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA (osobně, poštou nebo faxem papírová podoba přihlášky je otištěna v tomto bulletinu, em na adresu (pro SLZ s imatrikulační značkou) nebo (pro padákové kluzáky). Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky. Hlášení škodných událostí: Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: nebo elektronicky na internetové adrese nebo na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Odbor služeb klientům neživotního pojištění Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp Pardubice nebo: Willis s.r.o. Charles Square Center Karlovo nám Praha 2 TEL.: FAX: Jak platit za služby LAA ČR Pro platbu za služby poskytované LAA ČR můžete využít několika způsobů: 1. Hotově v sídle LAA ČR 2. Převod z bankovního účtu Číslo účtu LAA ČR: /0800 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: rodné číslo (fyz. osoba) nebo IČO (práv. osoba) Zpráva pro příjemce: účel platby (viz. zkratky níže) 3. Poštovní poukázkou typu C (hotově na poště -> na a dresu LAA ČR) Adresa LAA ČR Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, Praha 10 Zpráva pro příjemce: účel platby (viz. zkratky níže) Účel platby zkratky Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ a) SLZ kromě PK ZP/poznávací značka, u poprvé pojišťovaného SLZ také název (např. Sluka, Cora, apod.) b) padákové kluzáky ZP PK ČR, SR nebo Evropa výrobní číslo a název PK (v případě pojištění konkrétního PK) nebo rodné číslo (v případě pojištění osoby) Cestovní pojištění CP Úrazové pojištění ÚP Členské příspěvky ČLP Svazové příspěvky MPG nebo SUL Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o platbě k formulářům posílaným na LAA přespějete ke správnému zařazení vaší platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti. Jak platit ze zahraničí/how to pay from foreing countries IBAN CZ BIC GIBACZPX Název účtu/account name: Adresa banky/bank address: Letecka amaterska asociace CR Česká spořitelna a.s. Vršovické nám. 67/ Praha 10 Vršovice Česká republika 2 Bulletin Pilot LAA ČR 12/10

3 Pihláška k pojištní odpovdnosti za škody zpsobené tetím osobám provozem SLZ pro rok 2010 pro leny LAA R, dle pojistné smlouvy uzavené mezi LAA R a SOB Pojišovnou, a. s. Údaje o pojištném Jméno a píjmení / Firma: Ulice, msto, PS: Rodné íslo / IO: Tel. / fax: Kontaktní osoba: Tel. / fax: Údaje o SLZ (v pípad pojištní PK na fyzickou osobu nevyplujte) Název: Poznávací znaka (u PK výrobní íslo): MTOW (zakroužkujte jednu možnost): do 150 kg do 300 kg do 450/499 kg Pojistné produkty, ke kterým se chcete pihlásit, vyberte na stran 2 tohoto formuláe Ujednání: Pojištný v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci innosti v pojišovnictví a innosti související s pojišovací inností podle zákona. 363/1999 Sb., o pojišovnictví a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o pojišovnictví), ve znní pozdjších pedpis, a to po dobu nezbytn nutnou k zajištní všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Ve smyslu 13c zákona. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných íslech a o zmn nkterých zákon (zákon o evidenci obyvatel), ve znní pozdjších pedpis, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným úelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné íslo, jehož je nositelem. Dále souhlasí s pedáváním svých osobních údaj do jiných stát, a to ve smyslu 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s 16 zákona Úadem pro ochranu osobních údaj. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem ádn informován o zpracování svých osobních údaj, svých právech a povinnostech zpracovatel údaj. Výslovn souhlasí s tím, že pojistitel mže údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištním sdlovat i ostatním subjektm podnikajícím v oblasti pojišovnictví, bankovnictví a jiných penžních služeb a asociacím tchto subjekt. Prohlašuji, že údaje v tomto formulái jsou pravdivé a že jsem se seznámil/la s pojistnými podmínkami. Uvedením osobních údaj a zaplacením pojistného se pihlašuji k pojištní a souhlasím se zpracováním osobních údaj pojistitelem dle výše uvedeného ujednání v pihlášce k pojištní. Datum a místo: Podpis:

4 Vybraný pojistný produkt / pojistné produkty(s orientaními cenami pojistného) 1) Podle VYHLÁŠKY 108/1997 Sb. ve znní pozdjších pedpis V tabulce zakížkujte vybraný produkt a jeho asovou platnost. V pípad volby kratšího období napište datum poátku platnosti a konce platnosti pojištní.!!! POUZE pro PK, MPK, ZK a MZK!!! Územní platnost asová platnost MTOW Limit plnní R + SR EVROPA a) do 150 kg (PK,ZK,MPK) K * 150 K celý rok do konkrétní kratší období není v nabídce od: do: b) do 150 kg (PK, ZK, MPK) K 250 K 550 K od: do: c) do 150 kg (PK, ZK, MPK) EUR K od: do: d) do 300 kg (PK, ZK, MPK, MZK) K 600 K 800 K od: do: e) do 450 kg (MZK, MPK) K 1200 K 1400 K od: do: *pouze pro R! 2) Podle NAÍZENÍ 785/2004 Evropského parlamentu V tabulce zakížkujte vybraný produkt a jeho asovou platnost. V pípad volby kratšího období napište datum poátku platnosti a konce platnosti pojištní.!!! POVINNÉ pro ULLa, ULH, ULV!!! Ostatní SLZ MOHOU využít také výhodou jsou vyšší limity pojistného krytí! Rozsah krytí: 3. osoba mimo letadlo (MTOW do 499 kg) SDR odpovdnost za škody cestujícím na palub obchodní lety SDR neobchodní lety SDR Územní platnost R + SR Pojištní války a terorismu asová platnost MTOW Ano Ne celý rok do konkrétní kratší období a) do 300 kg (ULLa,ULV,ULH,PK,ZK,MPK,MZK) 2200 K 1400 K od: do: b) do 499 kg (ULLa,ULH,ULV,MPK,MZK) 2500 K 1500 K od: do: c) odpovdnost vi cestujícímu** Obchodní 2450 K Typ provozu 1850 K Obchodní 2400 K ** POVINNÉ pro dvoumístná ULLa, ULH a ULV vezoucí cestujícího! 1700 K od: do: Územní platnost* EVROPA nebo EVROPA + Maroko, Tunis, Alžírsko (ceny se násobí koef. 1,2) * zaškrtnte zvolenou variantu Pojištní války a terorismu asová platnost MTOW Ano Ne celý rok do konkrétní kratší období a) do 300 kg (ULLa,ULV,ULH,PK,ZK,MPK,MZK) 2500 K 1700 K od: do: b) do 499 kg (ULLa,ULH,ULV,MPK,MZK) 3200 K 2200 K od: do: c) odpovdnost vi cestujícímu** Obchodní 3150 K Typ provozu 2250 K Obchodní 3050 K ** POVINNÉ pro dvoumístná ULLa, ULH a ULV vezoucí cestujícího! Neobchodní Neobchodní Neobchodní Neobchodní 2200 K od: do:

5 B. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ dle pojistné smlouvy č uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a.s. Pouze pro členy LAA fyzické osoby. Pojištění zahrnuje v základní formě náhradu za smrt následkem úrazu a náhradu za trvalé následky následkem úrazu. V doplňkové formě je možné připojistit náhradu denního odškodnění v případě úrazu. Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se vztahuje na letecké sporty. Je rozděleno na dvě části: Základní: zahrnuje pojištění na Smrt následkem úrazu a Trvalé následky úrazu s progresivním plněním. Doplňkovou: možnost připojištění Denního odškodného. Nabízené možnosti úrazového pojištění a rozsah nároků: Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se pojištění rovněž vztahuje na pojištění členů LAA ČR při leteckých sportech a související činnosti. Nastane-li smrt následkem úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou částku pro případ smrti. Progresivní plnění podrobnosti naleznete na stránkách pojišťovny ( Začátek pojištění je vždy v 0.00 h dne následujícího po zaplacení pojistného! Příklad zvolené varianty: Úrazové pojištění a denní odškodné po celých 24 hodin denně (včetně leteckých sportů) s těmito pojistnými částkami: smrt následkem úrazu = Kč trvalé následky úrazu = Kč denní odškodné = 100 Kč Roční pojistné = B (24)+DO (24) 100 = = Kč. Podmínky pro vyřízení pojistek: Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky. Specifikovat pojistný produkt (úrazové pojištění varianta). Hlášení škodných událostí: Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: nebo elektronicky na internetové adrese nebo na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Odbor služeb klientům neživotního pojištění Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp Pardubice nebo: Willis s.r.o. Charles Square Center Karlovo nám Praha 2 TEL.: FAX: (Rozhodující je datum na složence nebo na příjmovém dokladu u platby v hotovosti). Pojištění platí vždy na dobu jednoho roku (365 dní). Pojištění níže uvedených variant se může vztahovat buď na úrazy, ke kterým došlo při létání a související činnosti (varianta bez indexu), nebo na úrazy po celých 24 hodin denně (včetně létání a související činnosti), 365 dní v roce (s indexem 24). Varianta Pojistná částka: A B C Smrt následkem úrazu Kč Kč Kč Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním Kč Kč Kč Pojistné k pojištění: A B C pouze na létání a související činnosti (bez indexu) na 24 hod. denně vč. létání a souvisejících činností (s indexem 24) 800 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Možnost připojištění denního odškodného K základnímu úrazovému pojištění (smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu) je možno sjednat denní odškodné. Utrpí-li pojištěná osoba úraz, jehož léčení v pracovní neschopnosti dosáhne minimálně 29 dní, vyplatí pojišťovna sjednané denní odškodné od prvního dne léčení úrazu v pracovní neschopnosti za celou dobu tohoto léčení. K jednotlivým variantám úrazového pojištění lze sjednat následující denní odškodné: Varianta A, A (24) denní odškodné 100 Kč Varianta B, B (24) denní odškodné 100 nebo 200 Kč Varianta C, C (24) denní odškodné 100, 200 nebo 300 Kč Denní odškodné (DO) Pojistné k pojištění: 100 Kč 200 Kč 300 Kč pouze na létání a související činnosti (bez indexu) Kč Kč Kč na 24 hod. denně vč. létání a souvisejících činností (s indexem 24) Kč Kč Kč Bulletin Pilot LAA ČR 12/10 5

6 C. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ dle pojistné smlouvy č uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a.s. Pojištění dle následujících údajů je možné sjednat na 365 dnů. Vztahuje se také na tzv. nebezpečné sporty včetně létání. Varianta pro kratší opakované výjezdy či pro dlouhodobý pobyt. Tři varianty destinací. Varianty pojištění Typ A Cestovní pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno pojištěné osoby s roční platností. Počet výjezdů je neomezen, jeden výjezd však nesmí přesáhnout 45 dní. Typ pojištění A Sazebník Typu A Varianta X7 A1 PO 4 X7 A2 PO 4 Územní platnost D E F D E F Pojistné za jednu nepřenosnou kartu X7-A1-PO Kč Kč Kč Kč Kč Kč X7-A2-PO-4 Pojištění léčebných výloh Kč Kč Úrazové pojištění ano ano smrt Kč Kč trvalé následky Kč Kč Limit trvalých následků 10,00% 10,00% denní odškodné 50 Kč 50 Kč Limit denního odškodného 29 dní 29 dní Pojištění odpovědnosti za škodu škody na zdraví škoda na majetku Spoluúčast pojištěné osoby ne ano Kč Kč 3%, min. 500 Kč Pojištění zavazadel ne Kč Doplňkové asistenční služby ne ano Pojistné Evropa Kč Kč Pojistné Svět mimo USA, Kanady a Austrálie Kč Kč Pojistné Svět vč. USA, Kanady a Austrálie Kč Kč Sazebník Typu DP X2-DP1-PO1 X2-DP2-PO1 Pojištění léčebných výloh Kč Kč Úrazové pojištění ano ano smrt Kč Kč trvalé následky Kč Kč Limit trvalých následků 10,00% 10,00% denní odškodné 50 Kč 50 Kč Limit denního odškodného 29 dní 29 dní Pojištění odpovědnosti za škodu škody na zdraví škoda na majetku Spoluúčast pojištěné osoby ne ano Kč Kč 3%, min. 500 Kč Pojištění zavazadel ne Kč Doplňkové asistenční služby ne ano Pojistné Evropa Kč Kč Pojistné Svět mimo USA, Kanady a Austrálie Kč Kč Pojistné Svět vč. USA, Kanady a Austrálie Kč Kč Územní platnost: D Evropa zahrnuje Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Izrael, Egypt, Maroko a evropskou část Ruska E Svět mimo USA, Kanady, Austrálie F Svět včetně USA, Kanady, Austrálie Podmínky pro vyřízení pojistek: Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky. Specifikovat pojistný produkt (cestovní pojištění varianta). Hlášení škodných událostí: Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: nebo elektronicky na internetové adrese nebo na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Odbor služeb klientům neživotního pojištění Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp Pardubice nebo: Willis s.r.o. Charles Square Center Karlovo nám Praha 2 TEL.: FAX: Typ DP Cestovní pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno pojištěné osoby s roční platností. Po celou pojistnou dobu platí níže uvedená varianta pojištění: typ pojištění varianta Územní platnost DP X2-DP1-PO1 X2-DP2-PO1 D E F D E F pojistné za jednu nepřenosnou kartu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zaplatili jste povinné ručení, odeslali přihlášku a přesto jste do 14ti dnů neobdrželi certifikát o pojištění??? Obraťte se na pracovnice ústředního rejstříku. Společně jistě chybu odhalíme. Pokud nemáte uhrazeny členské příspěvky, jsou veškeré pojistky neplatné. 6 Bulletin Pilot LAA ČR 12/10

7 Ceník poplatků vybíraných v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2010 Ceník poplatků vybíraných nad rámec dotace na státní správu v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2010 Schváleno na Konferenci delegátů LAA ČR dne Letecká amatérská asociace ČR je od plátcem DPH Změnami v ceníku pro rok 2010 jsou nové položky: anglické verze typových certifikátů, licencí, registrace cizinců, typový průkaz pro záchranné systémy, zapsání aerovleků do technického průkazu a vystavení duplikátu členského průkazu nebo pojištění. Poplatky vybírané na úhradu rozdílu mezi poskytnutou dotací z MD na správu a skutečnými náklady Pilotní průkazy 1. Vydání pilotního průkazu s výjimkou pro pilota jednomístného PK nebo ZK Cena včetně DPH 1500,00 Kč 1a Vydání pilotního průkazu jednomístného PK a ZK 1800,00 Kč 2. Zapsání prodloužení platnosti PP s výjimkou pro pilota jednomístného PK nebo ZK Zapsání prodloužení platnosti PP pro pilota jednomístného PK nebo ZK 300,00 Kč 50,00 Kč 3. Zapsání všech kvalifikací 150,00 Kč 4. Vydání duplikátu PP 100,00 Kč 5. Poplatek za přezkoušení v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti jednorázově za všechny odbornosti současně prodlužované Technické průkazy a typové průkazy 500,00 Kč Cena včetně DPH 6. Vystavení TP UL, ULW, ULH a MZK 2000,00 Kč 7. Vystavení TP ZK, MPG a PPG 600,00 Kč 8. TP PK typu Z hradí výrobce 200,00 Kč 9. Zapsání prodloužení platnosti TP ULL, ULW, ULH a MZK 750,00 Kč 10. Zapsání prodloužení platnosti TP ZK, MPG, PPG 300,00 Kč 11. Vydání duplikátu TP 100,00 Kč 12. Změna majitele 100,00 Kč 13. Typové průkazy SLZ mimo ZK, PK a MPK 5000,00 Kč 14. Typové průkazy SLZ ZK, PK, MPK 3000,00 Kč 15. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí mimo ZK, PK a MPK 16. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ZK, PK a MPK ,00 Kč 3000,00 Kč 17. Typové průkazy vrtule, motory, postroje atd. 2000,00 Kč 18. Typový průkaz k motorové krosně 3000,00 Kč 19. Průkaz technické způsobilosti navijáků pro vleky PK 1000,00 Kč 20. Změna typového průkazu 1000,00 Kč 21. Významná změna typového průkazu 4000,00 Kč 22. Poplatek za vystavení potvrzení o neregistraci SLZ a výmaz z rejstříku pro prodej SLZ do zahraničí 2000,00 Kč 23. Anglická verze typového certifikátu 3000,00 Kč 24. Typový průkaz pro záchranné padáky 3000,00 Kč 25. Obnova registrace SLZ cizích státních příslušníků, po předchozím výmazu letadel provozovaných mimo ČR (cena včetně prodloužení technického průkazu) 7 500,00 Kč 26. Zapsání doplnění technického průkazu - vleky 150,00 Kč Licence Cena včetně DPH 27. Zřízení pilotní školy všechny kategorie 3000,00 Kč 28. Zřízení půjčovny SLZ 3000,00 Kč 29. Na opravu, prodej, zkušebnictví 3000,00 Kč 30. Změny v licenci 100,00 Kč 31. Prodloužení platnosti licencí 2000,00 Kč 32. Anglická verze licencí 1000,00 Kč Další výkony Cena včetně DPH 33. Započatá hodina práce hlavního inspektora 600,00 Kč 34. Paušální poplatek za služby poskytnuté do zahraničí 200,00 Kč Ceník příspěvků a dalších plateb v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2010 Cena včetně DPH 1. Členský příspěvek 750,00 Kč 2. Registrační poplatek nového člena 50,00 Kč 3. Další platby, které se přímo netýkají správy: Všechny směrnice, brožury a učebnice, atd. prodej členům prodej nečlenům LAA ČR s 30% přirážkou dle ceníku zásob 4. Kopie 1 strana 2,00 Kč 5. Kopie 2 strany 3,00 Kč 6. FAI licence 200,00 Kč 7. Odznak Colibri zdarma 8. vystavení duplikátu členského průkazu, pojištění 50,00 Kč ** členský příspěvek nového člena včetně registračního poplatku: od ,00 Kč od ,00 Kč od ,00 Kč Svazové příspěvky schválené Valnou hromadou příslušného svazu 1. Svaz UL svazový příspěvek 500,00 Kč 2. Svaz MPG svazový příspěvek 301,00 Kč Bulletin Pilot LAA ČR 12/10 7

8 Obsah časopisu Pilot LAA ČR ročník Pilot 1/ Úvodník (M. Oros), Krátké zprávy 16 Nejlepší letečtí sportovci 20. února v Mladé Boleslavi (M. Oros) 20 Námraza tentokrát bez Zubaté? (P. Jančík) 22 Fotosoutěž Pilota LAA ČR 1460 fotografií za pět měsíců (M. Oros) 8 Mimořádné události v provozu ultralehkých letadel (J. Koubík) 18 O jednom malém letadélku jménem Hummel Bird (P. Chvojka) 41 Představujeme letiště České Budějovice 13 Mimořádné události v provozu PK a ZK za rok 2008 (J. Hájek a D. Vyhnalík) 30 Jeden den kurzu na Rané s několika otázkami (P. Tuček ml.) 32 Létání v Itálii (J. Hájek a M. Oros) 15 Mimořádné události v provozu MPK (M. Huml) 25 Falcon 2008 (R. Pavlík) 26 Poslední zpráva o Kameňu 2008 (R. Pavlík) 28 Akumulátor dobrý sluha, zlý pán (M. Huml) 13 Mimořádné události v provozu PK a ZK za rok 2008 (J. Hájek a D. Vyhnalík) 24 HUDY Český pohár paraglidingu 2009 říjen až prosinec Česká liga 2008 (M. Šeneiberg) 32 Létání v Itálii (J. Hájek a M. Oros) 34 PGA Czech Open 2008 (K. Konečný) Bulletin LAA ČR č. 1/ Upozornění firmy Nirvana Systems pro uživatele produktů Nirvana; 1. Liberec Dočasně omezený prostor pro Mistrovství světa v klasickém lyžování; 3. QUO VADIS Dočasně vyhrazené prostory pro vojenské letecké cvičení Příloha: Letecká amatérská asociace České republiky v roce 2008 Pilot 2/ Úvodník (M. Oros), Krátké zprávy 10 Letadla v rejstříku LAA ČR (J. Fridrich) 22 V 1. ročníku Fotosoutěže Pilota vítězí Stanislav Cetl a Ludvík Vítek (M. Oros) 22 Fotosoutěž Pilota, leden 2009 Jízda pokračuje! (M. Oros) 14 Cesta od VW k UL Poweru (V. Hrachovec) 17 O správnosti mého rozhodnutí létat jsem ani jednou nezapochyboval. Rozhovor s Lukášem Hynkem (M. Oros) 20 SR-01 Magic - nový letoun z Povltaví (P. Chvojka) 21 Vrchlabí plné inspektorů (P. Chvojka) 24 Sportovní plány Svazu UL na rok 2009 (V. Šilhan) 26 Mistrovství světa v ultralehkém létání 2009 (V. Šilhan) 45 Plocha SLZ Buranos Aires - Železná (F. Altner) 30 Tajemství šampiónů (Přeložil P. Nedoma) 28 Z Brna s motorem skoro do Prahy (T. Berka) 29 Mistrovství světa v motorovém paraglidingu 2009 (M. Eliáš) 32 Zdolali jsme slovinský Triglav 2864 m.n.m. (M. Poloha) 34 Česká liga 2009 (M. Šneiberg, P. Kolář, M. Himer) 36 Balíček v sedačce (M. Volný) 37 Landecké reminiscence od sletů k trojúhelníkům (O. Popovský) Bulletin LAA ČR č. 2/ Dočasně omezené letecké prostory v Jižních Čechách 2 SENTRY LION - Dočasně vyhrazené prostory pro vojenské letecké cvičení 3 Výběrové řízení na pořadatele táborů pro Sportovní talenty Mapa okolí pozemeku Viničné Šumice 4 Mapa ATZ Hradec Králové Pilot 3/ Úvodník (M. Oros), Krátké zprávy 8 Návrat mistrů světa (M. Oros a P. Stříbrný) 10 Příbramské vyhlášení Fotosoutěže (M. Oros), Fotosoutěž Pilota únor 2009 (M. Oros) 11 Osmnáctý letecký ples v Lucerně (M. Oros) 12 Výroční zasedání EHPU Nice (M. Fejt) 17 Nejlepšími leteckými sportovci roku 2008 jsou Karel Vejchodský a Přemysl Vávra (M. Oros) 14 Sebring U.S. Sport Aviation Expo 2009 (P. Javorský) 18 Čtvrt století firmy Galaxy (M. Oros) 20 Pevnostní zkoušky ultralehkého letounu MH 46 Eclipse (V. Chvála) 41 Představujeme letiště Přílezy / Toužim 25 Seřizování závěsných kluzáků (D. Vyhnalík) 22 Letecké skotačení na Blatné 2009 (M. Eliáš) 24 Organizaci Mistrovství světa v motorovém paraglidingu 2009 představuje jeho ředitel (R. Meredith-Hardy) 28 Mistrovství světa v paraglidingu Pořádný mexický nářez s bramborovým salátem na konec (T. Brauner) 32 Přehled padákových kluzáků českých výrobců pro rok 2009 (M. Oros) 36 HUDY Český pohár paraglidingu 2009 report březen Program podpory mládeže v paraglidingu (M. Volný), Novinky paraglidingových firem Bulletin LAA ČR č. 3/ Výsledek šetření letecké nehody TL-3000 Sirius; 2 Informace o stavu zákazu létání s CH 601 XL; 3 Nový program firmy Zenair: Registrace stavitelů a majitelů letadel Zenair, 3 Dočasně omezený prostor LKR Milovice; 4 Závazné Bulletiny k používání integrovaných raketových záchranných systémů; 7 Zopakování závazných informací pro majitele letounů P 92 Echo a Echo Super, P 96 Golf a P 2000 Siera; 7 Závazný Bulletin pro majitele letounů CORA (Cora Allegro); 8 Formulář prodloužení platnosti pilotního průkazu Příloha: aktuální frekvence a mapa rozdělení vzdušného prostoru ČR Pilot 4/ Úvodník (J. Fridrich) 8 Fotosoutěž Pilota březen 2009 (M. Oros) 9 Letecké motory a automobilové benziny s přísadou biolihu II. (M. Purnoch) 10 AERO Friedrichshafen 2009 (J. Fridrich a K. Večeřa) 14 Zajímavosti očima designéra (M. Václav) 16 O padání - Další příběh cyklu Rande se Zubatou, tentokrát s dobrým koncem... (J. Bušek) 19 První let UL na Špicberky (H. Lorenz) 44 Letiště Kroměříž - Přístav pro vzduchoplavce u Hanáckých Athén (O. Kuchař) 24 Zhuhai Air Show 2008 (P. Březina) 26 Tajemství šampiónů - Tomáš Suchánek 28 Potřebujeme standardy ISO i v paraglidingu? (M. Oros) 30 Jarní Bassano s kluzáky EN-C (M. Oros) 36 Světový pohár v přesnosti přistání v paraglidingu 2008 (K. Konečný) 37 HUDY Český pohár paraglidingu 2009 report duben 2009 Bulletin LAA ČR č. 4/ Seznam inspektorů LAA ČR 7 Jazyková způsobilost 8 Metodický pokyn č. 2/ Jazykové znalosti pilotů SLZ 9 Seznam organizací pověřených prováděním zkoušek z angličtiny ICAO 10 Flying Rhino Předběžná informace o letecké nehodě UL letounu UFM 13/15 Lambáda 12 Nařízení hlavního technika ULL LAA ČR pro majitele letounu UFM-13 Lambáda 13 Závazný bulletin pro typ UFM-13 Lambada 8 Bulletin Pilot LAA ČR 12/10

9 Pilot 5/ Úvodník (M. Oros), Krátké zprávy 8 Dovětek k článku První let UL na Špicberky (V. Chvála, Z. Doubek a P. Chvojka) 9 Fotosoutěž Pilota duben 2009 (M. Oros) 10 AERO Friedrichshafen Alternativní pohoné jednotky v letectví (K. Večeřa) 7 Letadlová loď na útesech řeckého Rhodosu (V. Rada) 12 Anglické elektrolety v praxi (P. Dewhurst, překlad J. Fridrich) 14 Rozšíření typových průkazů LAA (V. Chvála) 15 Zákaz létání s letounem Zenair CH 601 XL stále trvá (V. Chvála) 16 Vlečné zařízení pro letoun KP 5 ASA - Skyleader 500 (M. Jaroš) 18 Zelená je tráva aneb Jak na travnaté letiště? (J. Novotný) 20 Raketové záchranné systémy pro UL a jejich použití (M. Bábovka) kolo MČR a Poháru Petra Tučka (V. Šilhan, M. Seifert, J. Lorenc) 44 Letiště Nymburk (R. Rajtmajer) 27 Safety Camp Baldovec 2009 (M. Eliáš) 27 Oranžová sobota se vydařila (L. Rygl) 28 Dmychadlo pro motorový paragliding (J. Dušek a J. Šrámek) 26 Jak nás Zvíča zase překvapila (J. Gut) závod České ligy PG 2009 Lijak / Slovinsko (K. Pánková) 32 Na tandemu přes nejvyšší vrchol Madeiry aneb jak si zpestřit závěr roku (T. Lednik) 34 Všechno je jednou poprvé (L. Nosek) 37 PARASEM 02/09 Beskydy v akci (D. Carbol) Bulletin LAA ČR č. 5/ Mimořádné události v provozu MZK; 3 Mimořádné události v provozu padákových kluzáků; 3 Z jednání Rady LAA ČR dne ; 4 Seznam odpovídačů SSR použitelných do ultralehkých letounů; 4 Sdělení Ministerstva dopravy o některých výjimkách v předkládání letových plánů Pilot 6/ Úvodník (J. Brskovský) 8 Po létání se cítím, jako když se vykoupu. Rozhovor s Petrem Boldem (M. Oros) 11 Fotosoutěž Pilota květen 2009 (M. Oros) 12 AEROEXPO EUROPE 2009 tentokrát v Praze Letňanech (J. Fridrich) 22 Ze světa map a GPS (M. Mareček) 17 Jde to i bez pěny, aneb jak řešit složité situace (J. Fridrich) 18 Celodřevěný Piper létá na Sazené aneb o krásně doma postaveném letadélku (V. Chvála a P. Chvojka) letadel ze SRN v Mladé Boleslavi (J. Rýdl) 45 Představujeme letiště Letovice (O. Stránský) 26 O pohár krále Ječmínka, 1. kolo ligy motorového paraglidingu Prostějov Stichovice (M. Eliáš) 28 Krkonošské MČR ZL 2009 (D. Vyhnalík) 25 Gradient Xcamp HUDY Český pohár paraglidingu report duben, květen ové MČR 2009 (M. Volný a T. Brauner) 35 Létání v Andách 1. část (D. Carbol) Pilot 7/ Úvodník (M. Oros) 10 Světové letecké hry 2009 Turín (M. Oros) 44 Air centrum Vysočina cup, navigační soutěž Vlčí stezkou, pozvánka na V. festival leteckých amatérských filmů 8 O srpnovém mistrovství světa v ultralehkém létání s Vladimírem Šilhanem (M. Oros) 15 Rozšíření typových průkazů LAA: KP 5 ASA, Allegro 2000 (P. Chvojka a V. Chvála) 16 Informace o výkonu elektrických palivových čerpadel (P. Chvojka a V. Chvála) 17 Typový průkaz UL letounu JK-5 Junior (P. Chvojka a V. Chvála) 18 Plasy 2009, Ohlédnutí za letošním Dnem ve vzduchu v Plasích (J. Kaprál) 20 Budějovická navigace, Pohár Petra Tučka a 2. kolo MČR v UL létání v Českých Budějovicích (K. Švec) 22 Ohlédnutí za letošní Aviatickou poutí (J. Brskovský) 23 Memorial Air Show v Roudnici nad Labem (M. Machartová) 45 Představujeme letiště Jihlava (R. Kafka) 26 Mistrovství ČR v motorovém paraglidingu, Nové Město nad Metují, (M. Eliáš) 30 Nejezděte do Želetavy - nultý ročník amatérských závodů v motorovém paraglidingu ŽELETAVA (M. Dvořák) 25 Devátá vzpomínka na Ewu Menyhárt (J. Mašek) 32 Historický úspěch na mistrovství světa v přesnosti přistání, Ivanec, Chorvatsko (K. Konečný) 34 HUDY Český pohár paraglidingu červnové vystřízlivění 35 Létání v Andách 2. část (D. Carbol) Pilot 8/ Úvodník (J. Fridrich) 6 Mexická televize Vuolo Libre v České republice (M. Oros) 16 Zkouška raketového padákového systému (V. Chvála) 17 Kontrolní vážení letounu Faeta (V. Chvála) ročník EAA AirVenture Oshkosh 2009 (J. Fridrich) 22 Jednání o budoucnosti LSA (J. Fridrich) 22 Postřehy z Oshkoshe očima konstruktéra (M. Kábrt) 24 Čtvrtý slet v Trutnově (J. Vataha) 26 Mistrovství ČR v UL létání po třech kolech (V. Šilhan) 45 Představujeme letiště Štětí (J. Kölbl) 8 Mistrovství světa v motorovém paraglidingu 2009 Tvrdá šichta s vůní zlata a benzínu (J. Brskovský) 10 Sportovní část MS v motorovém paraglidingu (M. Oros) 15 Lidé základ úspěchu MS v motorovém paraglidingu (M. Oros) 28 MS ZL 2009 v Laragne (D. Vyhnalík) kolo Ligy PG Všechov (K. Pánková) kolo Ligy PG Krkonoše (K. Pánková) 34 HUDY Český pohár paraglidingu report červenec ParaNepál (R. Bagač) Bulletin LAA ČR č. 6-8/ Mimořádné události v provozu ULL 2 Mimořádné události v provozu PK 3 Mimořádné události v provozu MPK 4 Konečné výsledky 6. mistrovství světa v motorovém paraglidingu Bulletin Pilot LAA ČR 12/10 9

10 Pilot 9/ Úvodník (M. Oros) 5 Fotosoutěž Pilota červen srpen (M. Oros) 8 Mistrovství světa v ultralehkém létání 2009 (M. Oros a P. Chvojka) 16 Salon ULM Blois (J. Dostál) 20 Letadla firmy Sonex (J. Fridrich) 23 Pohár F AIR 2009 (O. Pokorný) 24 Pokus o ustavení prvního světového rekordu UL letounů v cílovém letu bez motoru (V. Chvála) 44 Představujeme letiště: Náchod - Vysokov 30 Několik otázek pro ředitele úspěšného mistrovství (M. Oros) 31 Slet Chroustů (M. Šnajdar) 26 Pre European Hang Gliding Championship 2009 (P. Čejka) 32 Red Bull X-Alps 2009 (R. Svobodová) 36 HUDY Český pohár paraglidingu report srpen 37 Termický kurz podle Radara, trochu jinak... (M. Stěhula) Bulletin LAA ČR č. 9/ Mimořádné události v provozu ULL 2 Komentář k nehodě ULH a doporučení inspektora provozu vrtulníků 3 WAVE CAMP dočasně rezervované prostory pro lety v dlouhé vlně Pilot 10/ Úvodník (J. Brskovský) 7 Fotosoutěž Pilota 10 O kontrolní a osvětové činnosti inspektorů provozu LAA, ohlédnutí se a miniposelství do budoucna (J. Koubík) 28 Vliv vrtule na chování PPG (M. Huml) 8 LAA ČR na 1. ročníku výstavy AirIn 2009 (J. Fridrich) 12 Ověření zástavby raketového záchranného systému USH v letounu ATEC 321 Faeta a Zephyr 2000 (V. Chvála) 14 Ohlédnutí za MS v ultralehkém létání s Vladimírem Šilhanem (M. Oros) 16 JK-05 Junior - jak létá hornoplošník z Polska (I. Lengál) 19 Ultralightem na Maltu, 1. část (D. Morávek) 45 Představujeme letiště: Plocha SLZ Plešnice 26 Zajímavá technika na mistrovství světa v motorovém paraglidingu (M. Huml) 28 Vliv vrtule na chování PPG (M. Huml) 38 Hanácké kolečko 1. ročník (M. Eliáš) 38 Výsledky 2. kola motorové ligy Choceň, května část MČR ZL Raspadalica, Učka (P. Nedoma) 31 Katusha Javorový u Třince (D. Carbol) 32 Ohlédnutí za Outdoortrophy 2009 (O. Řeháková) 33 Legenda Dolomitenmann z pohledu bývalého (díkybohu) účastníka (M. Oros) závod ČLPG Pieve d Alpago, (K. Pánková) Pilot 11/ Úvodník (J. Brskovský), Krátké zprávy 19 Jednání LAA ČR s polským úřadem civilního letectví (J. Fridrich) 20 Fotosoutěž Pilota - Říjnový hattrick Lenky Hynčicové (M. Oros) 8 Rozhovor s vicepresidentem EAA - asociace experimentálních letadel v USA Earlem Lawrencem (J. Fridrich) 11 Návštěva vicepresidenta EAA zaměřená na výměnu informací o amatérsky stavěných letadlech (J. Fridrich) 12 Návštěva Earla Lawrence očima hlavního inspektora techniky (V. Chvála) 14 Konference EMF 2009 v Brémách aneb jak se Don Quijote a Sancho Panza vydali do Brém (I. Lengál) 16 Motorový závěsný kluzák Jirky Strádala očima hlavních techniků (V. Chvála a P. Chvojka) 22 Ultralightem na Maltu, 2. část (D. Morávek) 24 Mistrovství ČR v ultralehkém létání (V. Šilhan) 27 S paramotorem po Údolí monumentů (J. Koudela) 30 Starty ZK odvijákem (D. Vyhnalík zpovídal J. Nádvorníka) 32 Světové paraglidingové superfinále (T. Brauner) 35 HUDY Český pohár paraglidingu 2009 vyhlášení vítězů 38 Go, go, Greifenburg! (L. Knechtl) 39 ové talenty v Krkonoších (I. Pirner) Bulletin LAA ČR č / Mimořádné události v provozu ULL - letecká nehoda UL letounu Cora 2 Závazné nařízení hlavního technika LAA pro letouny Cora a Jora 2 Usnesení Valné hromady Svazu paraglidingu 3 Usnesení Valné hromady svazu MPG 3 Usnesení Valné hromady Svazu UL létání 4 Formulář prodloužení platnosti pilotního průkazu Pilot 12/ Úvodník (M. Oros) 8 Děvčata z LAA (M. Oros) 14 CIMA meeting 2009, Lausanne (V. Šilhan a J. Bobková) 12 Československý Žralok ze Senice (J. Fridrich) 16 Jak letouny převlékají kabáty aneb Pfalz E1 z Morane Soulnier H (V. Handlik) 20 ELA a evropské LSA - Mýty a pověry (J. Fridrich) 22 Phoenixem až k vlnám Atlantiku (M. Štěpánek a Z. Gofroj) 26 Sokolík - nová jednosedadlovka na obloze (J. Čepek) 28 Býkovické Air Games (K. Stachová) 30 Ohlédnutí za Pohárem ZL 2009 (D. Vyhnalík) 31 Jak mě Stěna smrti nakonec dostala (O. Popovský) 35 O tom, jak jsem se fakt dost splet (K. Vrbenský a M. Oros) 36 na Bali (M. Šimek) 38 Program sportovních talentů v paraglidingu i v roce 2010 (M. Volný) Bulletin LAA ČR č. 12/2009 Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2010 A. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ B. Úrazové pojištění C. Cestovní pojištění - Jak platit za služby LAA ČR - Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozem SLZ pro rok Ceník poplatků vybíraných v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok Formulář: Prodloužení platnosti pilotního průkazu - Obsah ročníku Bulletin Pilot LAA ČR 12/10

11

12 PIHLÁŠKA DO LAA R Jako: FO (fyzická osoba) FOP (fyzická osoba podnikající) PO (právnická osoba), nehodící se škrtnte! Píjmení: (u FOP, PO - statut. zástupce) Jméno: Rodné íslo: (u cizinc datum narození a. pasu) Státní píslušnost: Adresa: (název firmy, IO, DI) Telefon: privát práce mobil Prohlášení Já, níže podepsaný, potvrzuji své lenství v Letecké amatérské asociaci R a souhlasím se stanovami LAA R a cíli LAA R. Dále souhlasím se zpracováním osobních údaj, které jsem uvedl(a) v pihlášce do LAA R. Dále výslovn souhlasím s tím, aby LAA R jako správce zpracovávala v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj mé údaje, zaregistrované na mé jméno, za úelem vyplývající z lenství v LAA R. Správce je oprávnn zpracovávat mé osobní údaje i prostednictvím ureného zpracovatele(), piemž beru na vdomí, že takto urený zpracovatel i zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Souhlasím se zveejnním mých osobních údaj v rozsahu jméno, píjmení, bydlišt a telefon pro úely informovanosti len LAA R. Souhlas udluji na dobu neuritou. Beru na vdomí, že svj souhlas mohu písemn kdykoliv odvolat a správce mé údaje zlikviduje dle platných pedpis. Datum: Podpis, (u osoby mladší 15-ti let souhlas zákonných zástupc). NA DRUHÉ STRAN PIHLÁŠKY VYPLTE REGISTRACI DO SVAZU (LAA R je vnitn lenna na SVAZY. Každý len LAA R se mže zaregistrovat v jednom i více svazech souasn Jak se stát lenem LAA R Uhrate ástku 800,-K lenský píspvek pro rok V pípad nového lenství v prbhu roku, bude lenský poplatek od snížen o 50,-K za každé uplynulé tvrtletí. Vyplnnou a podepsanou pihlášku zašlete spolu s kopií ústižku na naší adresu: LAA R, KE KABLU 289, PRAHA 10 HOSTIVA Výhody lena LAA R Každému lenu bude zaslána mapa 1: Každému lenu bude zasílán asopis PILOT. Každý len asociace mže využít nabídky ádkové inzerce v asopisu PILOT zdarma. Každý len mže uzavírat pojistky, které LAA R svým lenm nabízí, Veškeré platby pro leny lze uhradit: - v hotovosti pi osobní návštv na LAA R - poštovní poukázkou typu C na adresu LAA R. Do zprávy pro píjemce uvedete - LP - z bankovního útu: íslo útu LAA R: /0800 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: rodné íslo FO, nebo IO PO Zpráva pro píjemce: úel platby (LP) Bezchybným podáním platby a piložením kopie potvrzení o platb k formulám posílaným na LAA pispjete ke správnému zaazení vaší platby a rychlejšímu vyízení vaší žádosti. REGISTRACE DO SVAZU LAA R Pihlašuji se k registraci do svazu (svaz), - u svazu (svaz) pro který se rozhodnete napište kížek NÁZEV SVAZU NÁZEV SVAZU Svaz motorového paraglidingu Svaz ultralehkého létání Svaz paraglidingu Svaz závsného létání Datum a podpis lena: Vážení lenové Svazu UL, Valná hromada Svazu UL rozhodla o svazovém píspvku pro rok 2010 ve výši 500, K. Svazový píspvek je splatný do Pokud do tohoto data zaplatíte svazový píspvek, bude vám zaslána: Letecká mapa 1 : vetn software pro plánovaní letu na PC s mapovým podkladem R/SR, DVD o soutžním létání a Databáze letiš 2010 R/SR Nárok na služby svazu (tedy na letecké mapy 1: , software pro plánování letu, DVD o soutžích a Databázi letiš) a rovnž tak právo hlasovat, volit a být volen na Valné hromad svazu má pouze ten, kdo zaplatil svazový píspvek! * Vážení lenové Svazu MPG, Valná hromada Svazu MPG rozhodla o svazovém píspvku pro rok 2010 ve výši 301, K. Svazový píspvek je splatný do Bude využit na zabezpeení spoleenských a sportovních akcí svazu. Právo hlasovat, volit a být volen na Valné hromad svazu a rovnž tak nárok na služby svazu má pouze ten, kdo zaplatil svazový píspvek! * Platbu svazového píspvku nesluujte s platbou lenského píspvku LAA, ani s žádnou další platbou LAA (pojištní, prodloužení platnosti doklad a podobn)! Upozorujeme, že lenství ve svazech a platba svazových píspvk jsou možné jen pi souasném základním lenství v LAA R, tedy pi registraci a uhrazení základního lenského píspvku. Michal Seifert, pedseda Svazu UL Antonín Kulíšek, pedseda Svazu MPG (* Bližší o lenství ve svazech na: Stanovy LAA R lenství ve svazech a Konference LAA R Usnesení Konference 2008)

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2008. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2008. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR BULLETIN LAA ČR 1 leden 2008 Průvodce pojistnými produkty 2008 - OPRAVENÁ VERZE Informace a rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR Průvodce pojistnými

Více

BULLETIN LAA ČR. 12 prosinec. Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2008

BULLETIN LAA ČR. 12 prosinec. Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2008 BULLETIN LAA ČR 12 prosinec 2007 Průvodce pojistnými produkty 2008 Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozem SLZ Zápis z Konference Letecké amatérské asociace ČR Formulář

Více

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2009. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2009. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR BULLETIN LAA ČR 12 prosinec 2008 Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2009 Ceník poplatků vybíraných nad rámec dotace na státní správu v Letecké amatérské asociaci ČR pro

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR Letecká amatérská asociace České republiky Jan Brskovský, prezident LAA ČR V minulém roce jsme si připomínali 20. výročí od založení Letecké amatérské asociace. Před jednadvaceti léty, 17. března 1990,

Více

Pojistná smlouva č. 8054081015

Pojistná smlouva č. 8054081015 Pojistná smlouva č. 8054081015 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojištění pro členy LAA ČR v roce 2004

Pojištění pro členy LAA ČR v roce 2004 BULLETIN LAA ČR 12 prosinec 2003 Obsah: Pojištění pro členy LAA ČR v roce 2004 I Poplatky v LAA ČR v roce 2004 I Změna frekvencí dle AIP Obsah časopisu Pilot ročník 2003 Povinný seminář pro inspektory

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

BULLETIN LAA ČR. 12 prosinec. Rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa

BULLETIN LAA ČR. 12 prosinec. Rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa BULLETIN LAA ČR 12 prosinec 2005 Obsah: Rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa Základní teoretická příprava žáků UL v Letňanech Zápis Valné hromady svazu motorového paraglidingu Zápis z jednání Valné

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A

ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A Górska Szkoła Szybowcowa AP "Żar" Adama Dziurzyńskiego a Karkonoskie

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

BULLETIN LAA ČR 3. březen 2005. Rozbor leteckých incidentů a nehod ULLa. Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR

BULLETIN LAA ČR 3. březen 2005. Rozbor leteckých incidentů a nehod ULLa. Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR BULLETIN LAA ČR 3 březen 2005 Obsah: Rozbor leteckých incidentů a nehod ULLa Cestovní pojištění pro členy LAA ČR Propozice Memoriálu Petra Tučka Českého poháru ultraleh kých letounů Tabulka východů (SR)

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR,

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR, BULLETIN LAA ČR Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR 1 Dopis členům LAA ČR 2 Informace pro provozovatele motorů Rotax 912 a 914 2 Mimořádné události ZL 2 Mimořádné události PL 3 Zápis z jednání

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Znění ze dne: 29. 6. 2007 LA 1 ÚVOD - str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 2 Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Na základě pověření

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce MediaKit2015 Informace o možnostech spolupráce Nejnavštěvovanější server o létání v ČR a SR Server navštěvuje největší komunita lidí, kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují produkty a služby v této

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah Aplikace POS Změny a úpravy v systému POS Obsah Cestovní pojištění jednorázové... 2 Sleva za propojištěnost... 2 Pojištění stornovacích poplatků... 2 Pojištění náhrady dovolené... 3 Pojištění domácího

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více