19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34"

Transkript

1 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl se zásadním způsobem podílí na celkových hospodářských výsledcích České republiky. I nadále se zvyšuje jeho význam z hlediska tvorby hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Zároveň tvoří skoro pětinu domácího exportu a jeho zastoupení v zahraničním obchodu ještě poroste s výrobou v nové automobilce TPCA v Kolíně. Česká republika se svojí tradicí v oblasti výroby automobilů a vhodnou polohou je stále atraktivní zemí z hlediska investic. Také proto mnoho zahraničních firem z oblasti automobilového průmyslu vybudovalo svoje pobočky na území České republiky. V souvislosti s novou automobilkou sem přišly další nejen japonské firmy, které budou dodávat do TPCA, ale i dalším výrobcům vozidel a autopříslušenství. Bohužel byl opět v prodeji nových vozidel na českém trhu zaznamenán pokles. S tím souvisí i struktura vozového parku České republiky, u kterého došlo k mírnému navýšení průměrného stáří vozidel. Automobilový průmysl se již několik let řadí mezi velmi výkonné a mimořádně významné obory českého hospodářství. V roce 2005 opět vzrostla produkce příslušenství, která v celkových tržbách předstihla výrobu samotných vozidel. Jednoznačně dominantní postavení ve výrobě vozidel má výroba osobních automobilů, následována výrobou autobusů a nákladních vozidel. Podle charakteru výrobního programu zahrnuje tato skupina následující výrobkovou skladbu: osobní a nákladní automobily, přívěsy a návěsy, autobusy, výrobu jejich částí, výrobu dílů. Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) člení toto odvětví do následujících oborů: Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů Výroba karoserií, přívěsů a návěsů Výroba příslušenství pro motorová vozidla 34.3 Díly a příslušenství motorových vozidel 51 % 34.2 Karoserie motorových vozidel 2 % 34.1 Dvoustopá motorová vozidla 47 % Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 19.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2005 V roce 2005 se podíl výrobců dílů a příslušenství zvýšil o dvě procenta, o které se naopak snížil podíl výrobců vozidel. V tomto roce bylo vyrobeno celkem ks vozidel, což je o 33,99 % více oproti 307

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU předchozímu roku. Škoda loni zvýšila výrobu o vozů na kusů, TPCA vyrobila téměř vozů. I přes toto navýšení výroby osobních automobilů, výrobci příslušenství mají nadpoloviční podíl na celkových tržbách automobilového průmyslu. V roce 2006 předpokládáme další nárůst produkce osobních automobilů v návaznosti na dosažení plné výrobní kapacity výroby osobních automobilů v TPCA a předpokládané překročení půlmilionté hranice u automobilky Škoda Auto a.s. Také další výrobci, jako jsou Karosa, SOR Libchavy a Tatra, očekávají navýšení produkce. Zároveň se zvýší i tržby výrobců autodílů a autopříslušenství, neboť automobilka bude také odebírat autodíly i od domácích výrobců Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Automobilový průmysl si drží tradičně přední místo. Do budoucna jeho zastoupení ještě vzroste nejen v podílu tržeb, přidané hodnoty, ale i celkového počtu zaměstnanců. Nově příchozí zahraniční firmy jsou řazeny mezi malé a střední firmy podle počtu zaměstnanců a převážně využívají investičních pobídek; popřípadě Programu na podporu tvorby nových pracovních míst Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Celkově došlo k nárůstu tržeb, zvyšování přidané hodnoty z výroby a počtu zaměstnanců v tomto odvětví. Největší nárůst tržeb zaznamenaly podniky s více jak 250 zaměstnanci. Výroba se přesouvala k podnikům středním a větším. Došlo k navýšení počtu zaměstnanců u všech kategorií podniků, nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán u podniků nad 250 zaměstnanců, kam můžeme zařadit většinu vý- Tabulka 19.1 Produkční charakteristiky v roce 2004 podle velikostních skupin - OKEČ 34 (mil. Kč, osob) Více než 1000 Tržby za prodej VVaS v b.c. 481, , , , ,0 Účetní přidaná hodnota v b.c. 157, , , , ,6 Počet zaměstnaných osob % více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetni přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 19.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů robců autodílů. Některé podniky se už dostávají do kategorie nad zaměstnanců, což souvisí s jejich nárůstem výroby. V žebříčku Czech Top 100 se tradičně na prvním místě umístila společnost Škoda Auto a.s Regionální struktura odvětví Dominantní postavení získal Středočeský kraj díky automobilce Škoda Auto a.s., který svou pozici bude i nadále posilovat, a to s rostoucí produkcí v nově postavené automobilce TPCA v Kolíně. V roce 2004 představoval podíl Středočeského kraje 48 %, výhledově by měl tento podíl překročit %. Do dvou let vzroste výroba osobních automobilů na dvojnásobek. Co do počtu firem mu konkuruje sousední Liberecký kraj, kde se významnou měrou na jeho atraktivitě podílí přímé dálniční spojení s Mladou Boleslaví. Důvody logistiky jsou v tomto případě zcela zřejmé. Další významnou lokalitou je Jihočeský kraj, který je svou polohou příznivý pro firmy zaměřené na dodávky zejména pro západní trh. Také Severomoravský kraj zvyšuje svůj historický význam i díky investičním pobídkám významným zahraničním subjektům. S příchodem nové automobilky se navýší podíl tohoto kraje. Velikost tržeb v jednotlivých krajích určují významní výrobci daného regionu. Pro Středočeský kraj je to Škoda Auto a.s., pro Královéhradecký kraj KAROSA a.s., v Moravskoslezském kraji TATRA, a.s. Mezi nejvýznamnější výrobce na Vysočině patří firma BOSCH Diesel s.r.o. Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Pozn.: údaje v běžných cenách % % % Graf 19.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj V roce 2004 jsme zaznamenali největší propad prodeje nových osobních automobilů v rámci střední Evropy. Zvláště v Polsku došlo k velkému poklesu. 309

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V oblasti automobilového průmyslu je stále větší tlak na snižování cen a projevuje se cenová válka mezi jednotlivými výrobci. Ti se snaží snižovat svoje náklady. Rovněž záleží na cenovém vývoji ropy na světových trzích a na tom, jak se projeví na vstupu u dalších odvětví. U výroby přívěsů a návěsů došlo k mírnému navýšení cen i díky konjunktuře projevující se ve zvýšeném zájmu o tyto výrobky. Tabulka 19.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 SKP ,3 100,1 100,0 97,5 97,9 SKP ,2 95,4 99,8 101,4 100,1 SKP ,8 99,2 100,0 97,9 97,3 SKP ,5 99,2 100,0 98,1 97, Základní produkční charakteristiky V letech 2004 a 2005 je patrný nárůst výroby u OKEČ 34.1 ve společnostech jako jsou Škoda Auto a.s., Karosa a.s., TATRA a.s. a SOR Libchavy s.r.o. U OKEČ 34.2 je nárůst ovlivněn dvěma společnostmi, které mají největší podíl na výrobě návěsů a přívěsů Schwarzmuller s.r.o. a Panav a.s. U výrobců autodílů a autopříslušenství dochází také k trvalému nárůstu i díky přesouvání výroby ze západní Evropy do Evropy střední. Společnosti Škoda Auto a.s., Tatra a.s. a Karosa a.s. i SOR Libchavy s.r.o. zaznamenaly rekordní výrobu v roce Pro rok 2006 všichni výrobci vozidel předpokládají nárůst výroby. Největší nárůst účetní přidané hodnoty zaznamenávají výrobci autopříslušenství, kteří zde staví nové podniky vybavené nejmodernější technikou, a to se odráží na produktivitě tohoto oboru. Tabulka 19.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. a ve s.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,1 meziroční index (b.c.) x 117,0 100,6 107,4 115,7 118,7 kumulovaný index (b.c.) 100,0 117,0 117,7 126,4 146,3 173,7 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,1 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,1 meziroční index (s.c.) x 117,2 105,0 107,1 115,1 124,3 kumulovaný index (s.c.) 100,0 117,2 123,0 131,7 151,7 188,5 * předběžná hodnota, stálé ceny roku

5 Tabulka 19.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. a ve s.c. v letech Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,7 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,7 meziroční index (b.c.) x 120,1 103,0 113,8 114,6 110,0 kumulovaný index (b.c.) 100,0 120,1 123,7 140,8 161,3 177,5 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,3 OKEČ , , , , , ,6 meziroční index (s.c.) x 119,6 105,7 113,3 118,8 131,5 kumulovaný index (s.c.) 100,0 119,6 126,5 143,2 170,1 223,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Růst počtu zaměstnanců v OKEČ 34.1 byl způsoben náborem nových pracovníků hlavně ve firmě TPCA a.s., ale i společnost Škoda Auto a.s. mírně navýšila počet svých stálých zaměstnanců. U výrobců příslušenství pro motorová vozidla se projevuje nárůst přesouváním výroby z mateřských firem do poboček v České republice, ale i zvyšováním výroby související s dodávkami pro kolínskou automobilku. Tabulka 19.5 Počet pracovníků v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 107,9 104,7 99,6 107,5 108,3 kumulovaný index 100,0 107,9 113,0 112,6 121,0 131,1 * předběžná hodnota 311

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 140 % % * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 34 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S OKEČ 34 Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 34 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 19.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tabulka 19.6 Náklady celkem v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,1 meziroční index (b.c.) x 116,6 102,8 102,4 115,8 119,0 kumulovaný index (b.c.) 100,0 116,6 119,8 122,7 142,0 169,1 * předběžná hodnota Tabulka 19.7 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,6 OKEČ ,6 595,5 836,4 824,9 948, ,0 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,4 meziroční index (b.c.) x 112,7 111,6 105,3 114,9 114,8 kumulovaný index (b.c.) 100,0 112,7 125,9 132,6 152,4 174,9 * předběžná hodnota 312

7 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů Produktivita práce a osobní náklady Rostoucí výroba v automobilovém průmyslu znamená i zvyšování osobních nákladů a zároveň dochází ke zvyšování produktivity. Celosvětově se zvyšuje poptávka po oceli, což je následek rostoucí ekonomiky Číny jako jednoho z největších spotřebitelů. Společnosti se snaží nahrazovat lidskou práci pomocí robotizace a automatizace výroby. Zároveň také dochází ke zvyšování nároků na bezpečnost a ekologický provoz nejen vozidel, ale i samotných výrobců v automobilovém průmyslu. Nová vozidla jsou stále více vybavována elektronikou, což zvyšuje požadavky na jejich výrobu. Tabulka 19.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. a ve s.c. v letech (tis. Kč/zam.) b.c * OKEČ ,2 847,5 812,9 904,5 903,9 981,8 OKEČ ,1 341,3 424,3 365,7 338,8 429,0 OKEČ ,5 550,5 561,3 665,4 746,8 724,1 OKEČ ,3 651,7 641,0 732,2 780,4 792,5 meziroční index (b.c.) x 111,4 98,3 114,2 106,6 101,5 kumulovaný index (b.c.) 100,0 111,4 109,5 125,1 133,3 135,4 (tis. Kč/zam.) s.c * OKEČ ,2 869,2 892,2 977,0 973, ,9 OKEČ ,1 357,9 485,6 427,3 471,6 708,9 OKEČ ,5 531,6 537,3 644,5 771,2 869,9 OKEČ ,3 649,1 655,2 744,7 822,9 999,1 meziroční index (s.c.) x 110,9 100,9 113,7 110,5 121,4 kumulovaný index (s.c.) 100,0 110,9 111,9 127,2 140,6 170,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 19.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,433 0,375 0,414 0,390 0,417 0,404 OKEČ ,561 0,545 0,568 0,700 0,806 0,691 OKEČ ,482 0,481 0,506 0,454 0,435 0,476 OKEČ 34 0,460 0,432 0,468 0,433 0,434 0,453 * předběžná hodnota % % * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 34 Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 34 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota Graf 19.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V letech došlo k vyhlášení 39 konkurzů a likvidací, což postihlo přes 4 tisíce zaměstnanců Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Automobilový průmysl je stále více proexportně orientovaným odvětvím. Zvyšuje se celkový export tohoto odvětví, ale i jeho zastoupení v exportu České republiky. Také jeho aktivní saldo potvrzuje jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Největším vývozcem je tradičně automobilka Škoda Auto a.s. s podílem na celkovém exportu České republiky přes 9 %. Výrobci tohoto odvětví se řadí mezi největší vývozce. Celkový vývoz vozidel byl opět vyšší než vývoz autodílů a příslušenství. Společnosti Škoda Auto a.s. i TPCA vyvezly více jak 80 % své produkce, což představuje více než 500 tisíc osobních vozidel. V příštím roce to bude cca 650 tisíc vozidel. Celkový přebytek zahraničního obchodu dosáhl skoro 30 % jeho celkových tržeb. Podíl automobilového průmyslu na celkovém exportu vzrostl o 1,23 %. Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,4 SKP , , , , , ,7 SKP , , , , , ,1 SKP , , , , , ,2 meziroční index x 115,5 99,6 106,8 122,0 117,4 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,4 SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,6 SKP , , , , , ,8 meziroční index x 119,9 103,5 109,5 1 22,4 104,8 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,0 SKP , , ,4-237, , ,9 SKP , , , , , ,5 SKP , , , , , ,4 Údaje k Pramen: ČSÚ Teritoriální struktura zahraničního obchodu Tradičně významným obchodním partnerem pro Českou republiku i v automobilovém průmyslu zůstává Spolková republika Německo. I přes pokles vývozu i dovozu o 2 %, směřuje stále více jak třetina exportu do této země a u importu je to skoro polovina. U Japonska jsme zaznamenali největší nárůst dovozu, který překročil 3 %, což souvisí s výrobou v automobilce TPCA. Slovenský dovoz klesl pod hranici 3 %, takže se dostal na úroveň ostatních dovozních zemí. Po zahájení výroby v automobilce Hyundai v Nošovicích očekáváme opětovný nárůst dovozu ze Slovenska, neboť 60 % dílů by mělo být dováženo ze slovenských poboček této společnosti. 314

9 Vývozní teritoria v roce 2005 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů Španělsko 6 % V. Británie 6 % Slovensko 7 % Francie 7 % Polsko 5 % Itálie 4 % Rakousko 3 % Ostatní 26 % Německo 36 % Dovozní teritoria v roce 2005 Španělsko 5 % Maďarsko 8 % Francie 10 % Polsko 4 % Itálie 4 % Japonsko 3 % Belgie 2 % Ostatní 18 % Německo 46 % Graf 19.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Tuzemská spotřeba Tuzemská spotřeba se každoročně zvyšuje, ale její nárůst je menší než celkové navýšení tržeb. Z toho vyplývá, že se výrobci stále více uplatňují na domácím trhu Tuzemská spotřeba výrobků Tabulka Tuzemská spotřeba v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * SKP , , , , , ,6 SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,4 SKP , , , , , ,8 meziroční index (b.c.) x 104,4 107,3 100,9 113,5 109,6 kumulovaný index (b.c.) 100,0 104,4 112,0 113,1 128,3 140,6, pozn. změna metodiky výpočtu 315

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Investice Odvětví automobilového průmyslu získalo v roce 2005 největší podíl investic v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky. V roce 2005 bylo schváleno 21 investičních pobídek do automobilového průmyslu. Nejobjemnější investicí byla výstavba automobilky TPCA v Kolíně. Mezi další významné investice patří projekty společností Grupo Antolinio Turnov s.r.o. a technologické centrum Škoda Auto a.s. V polovině 2006 byla dohodnuta další významná investice; jedná se o výstavbu závodu na osobní automobily společnosti Hyundai v Nošovicích s plánovanou výší investice kolem 30 mld. Kč Přímé zahraniční investice Zahraniční investice mají nepopiratelně velký vliv na celkový domácí automobilový průmysl. Většina bývalých českých firem byla koupena zahraničními nadnárodními společnostmi, které jim umožnily proniknout i na další trhy a získat tak nový výrobní program. Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 34 (v mil. CZK) k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , ,5 Tuzem. investice v zahraničí -395,6-388,1-361,9 12,7 12,7 Pramen: ČNB 210 % % Přímé zahraniční investice OKEČ 34 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 34 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 19.7 Tuzemské a zahraniční investice Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost Český automobilový průmysl si buduje silné postavení v rámci národního hospodářství. Zatím jsme stále zemí s nižšími náklady na pracovní sílu. Zahraniční společnosti mají zájem stěhovat svoji výrobu do regionů, kde ušetří. Firmy zde většinou postavily nové továrny na zelené louce s předpokladem rozšíření výroby v pozdějších letech. Některé společnosti začínají uvažovat o přestěhování výroby z mateřských továren na naše území a doma si nechat pouze vývoj nových výrobků. Zatím Česká republika ještě využívá výhody země s nižšími mzdovými náklady, kvalifikovanou pracovní silou a geografickou polohou. 316

11 Tabulka Vývoj exportu výrobků SKP 34 do zemí EU od roku 2000 před vstupem do EU Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů (tis. ECU, EUR, %) z CEFTA meziroční index x 127,7 111,2 115,5 126,6 z toho z ČR meziroční index x 124,1 107,5 103,7 109,5 Pramen: EUROSTAT Tabulka Vývoj exportu výrobků SKP 34 na vnitřní trh EU z vybraných uskupení po vstupu do EU (tis. EUR) z ČR z nově přistoupivších zemí z vyspělých zemí EU (15) ze zemí OECD (mimo členy EU) Pramen: EUROSTAT Shrnutí a perspektivy odvětví Česká republika se stává významným výrobcem osobních automobilů ve střední Evropě. V roce 2005 se vyrobilo více jak 600 tisíc nových osobních vozidel. Také společnosti Karosa a SOR Libchavy zaznamenaly navýšení výroby. Do budoucna počítají s dalším významným nárůstem produkce. V roce 2006 došlo k podpisu smlouvy se společností Hyundai o výstavbě nové automobilky, která plánuje při plné kapacitě výroby v roce 2010 výrobu 300 tisíc automobilů a 600 tisíc převodovek s tři a půl tisíce zaměstnanci. Také výrobci autodílů, kteří by dodávali do nové automobilky, zvažují vybudování nového závodu v České republice. Na rok 2006 je předpoklad výroby přes 800 tisíc osobních automobilů, z toho bude vývoz přestavovat okolo 650 tisíc vozů. Do budoucna budou automobilky Škoda Auto a TPCA představovat % celkového exportu; s další automobilkou Hyundai mohou mít výrobci osobních automobilů pětinový podíl na vývozu České republiky. Každoročně dochází k navyšování tržeb. Pro rok 2005 došlo k 25% nárůstu tržeb u výrobců vozidel. Pro letošní rok je v plánu 40% nárůst, na kterém se bude podílet nejvíce nová automobilka TPCA v Kolíně. Výrobci v rámci Evropské unie musí dodržovat stále přísnější ekologické zákony, týkající se provozu vozidel. V současné době se jedná o další zpřísnění norem, týkajících se exhalací vznikajících provozem vozidel. Do budoucna se počítá i s navýšením podílu recyklovatelných součástí vozidel. V současné době ovlivňuje cenu vozidel vývoj ceny oceli na světových trzích. Její cena stále stoupá a zákonitě se projevuje i ve zvýšených nákladech na výrobu vozidel. V poslední době sledujeme stále rostoucí ceny ropy, které rovněž prodražují výrobu, ale navíc pak se projevují u konečného uživatele vozidla zvýšenými náklady na jeho provoz. 317

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 5. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku

Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku nextfinance Efektivní finanční řešení Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku - minimálně 15 000 pracovních míst - navýšení růstu HDP až o 1,5 procentního bodu - ČR 2. největším

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ Výroba chemických látek a chemických přípravků 8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 8.1 Charakteristika odvětví Chemický průmysl CZ-NACE 20 má v rámci zpracovatelských odvětví

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

17. CZ-NACE 29 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ

17. CZ-NACE 29 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 17. CZ-NACE 29 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 17.1 Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl se významně

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU 1 Materiál Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu byl zpracován odborem

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č.1 ČÁST B: ANALÝZY 6 PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ www.riskhk.cz 1 OBSAH B ANALÝZY ŠESTI PROGRESÍVNÍCH

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 2008 2 PA N O R A M A P O T R AV I N Á Ř S K É H O P R Ů M Y S L U 2 0 0 6 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2007 vypracoval pod gescí odboru potravinářské

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Praha 2014 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Praha 2014 2 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2013 vypracoval pod

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více