POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA"

Transkript

1 POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016 Predkladajú: Poslanci a predsedovia komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovali: Poslanci a predsedovia komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 1

2 N á v r h n a u z n e s e n i e materiál č. 451 Návrh plánov práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e plány práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok

3 V zmysle Čl. 3 ods. 1 platného Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Vám predkladáme na schválenie plány práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok KOMISIA FINANČNÁ Dátum: 13. január 2016 Dátum: 24. február 2016 Dátum: 13. apríl 2016 Dátum: 08. jún 2016 Dátum: 03. august 2016 Dátum: 28. september 2016 Dátum: 16. november 2016 Ing. Pavol Meňky, PhD., MBA, v.r. predseda Komisie finančnej Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 3

4 KOMISIA DOPRAVY Dátum: 11. január Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 15. február Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 04. apríl Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 30. máj Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 25. júl Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 19. september Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 07. november Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve - Vyhodnotenie činnosti dopravnej komisie za rok 2016 Mgr. Marián Kéry, v.r. predseda Komisie dopravy Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 4

5 KOMISIA KONTROLY Dátum: 14. január 2016 Dátum: 24. február 2016 Dátum: 15. apríl 2016 Dátum: 9. jún 2016 Dátum: 23. august 2016 Dátum: 30. september 2016 Dátum: 14. november 2016 Ing. Marián Radošovský, v.r. predseda Komisie kontroly Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 5

6 KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU Dátum: 14. január Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 18. február Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 17. marec Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych inštitúcií, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 14. apríl Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 19. máj Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 16. jún Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 14. júl Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom 6

7 Dátum: 18. august Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 15. september Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych inštitúcií, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 13. október Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 10. november Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 8. december Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Bc. Miloš Zaujec, v.r. predseda Komisie kultúry a športu Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 7

8 KOMISIA MAJETKU Dátum: 11. február Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 31. marec Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 26. máj Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 21. júl Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 22. september Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver 8

9 Dátum: 03. november Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 15. december Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Ing. Tihamér Gyarmati, v.r. predseda Komisie majetku Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 9

10 KOMISIA SOCIÁLNEJ POMOCI Dátum: 12. január 2016 (utorok) Dátum: 16. február 2016 (utorok) Dátum: 08. marec 2016 (utorok) Dátum: 05. apríl 2016 (utorok) Dátum: 10. máj 2016 (utorok) Dátum: 07. jún 2016 (utorok) 10

11 Dátum: 06. júl 2016 (streda) Dátum: 02. august 2016 (utorok) Dátum: 06. september 2016 (utorok) Dátum: 11. október 2016 (utorok) Dátum: 08. november 2016 (utorok) Dátum: 06. december 2016 (utorok) Mgr. Renáta Kolenčíková,v.r. predsedníčka Komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 11

12 KOMISIA ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE Dátum: 11. január 2016 Dátum: 15. február 2016 Dátum: 15. marec 2016 Dátum: 11. apríl 2016 Dátum: 16. máj 2016 Dátum: 6. jún 2016 Dátum: 11. júl 2016 Dátum: 22. august 2016 Dátum: 12. september

13 Dátum: 10. október 2016 Dátum: 07. november 2016 Dátum: 5. december 2016 PaedDr. Pavol Goga, v.r. predseda Komisie školstva a mládeže Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 13

14 KOMISIA CESTOVNÉHO RUCHU A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV Dátum: 20. január Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 10. február Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 16. marec Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 13. apríl Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 18. máj Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 22. jún Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne 14

15 Dátum: 19. august Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 14. september Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 19. október Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 16. november Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne PhDr. Ján Vančo, PhD., v.r. predseda Komisie cestovného ruchu a zahraničných vzťahov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 15

16 KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA Dátum: 13. január Prerokovanie plánu práce KZ NSK na I. polrok Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia Dátum: 17. február Informácia zo zasadnutia zastupiteľstva NSK (zo dňa ) 2. Schválenie rokovacieho programu 3. Kontrola plnenia uznesení. 4. Rôzne, diskusia. 5. Uznesenia 6. Záver Dátum: 14. apríl Aktuálne doplnenia a schválenie programu rokovania 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Rôzne, diskusia. 4. Uznesenia Dátum: 08. jún Prerokovanie plánu práce KZ NSK na II. polrok Prerokovanie plánu výjazdových zasadnutí KZ NSK 3. Schválenie rokovacieho programu 4. Rôzne, diskusia 5. Uznesenia 6. Záver Dátum: 7. september Prerokovanie práce KZ NSK za I. polrok Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia 16

17 Dátum: 12. október Aktuálne doplnenia a schválenie programu rokovania 2. Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia Dátum: 16. november Prerokovanie plánu výjazdových zasadnutí KZ NSK na I. polrok Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia MUDr.Imrich Hugyivár,v.r. predseda Komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 17

18 KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA P. č. Komisia RRaÚP Komisia regionálneho rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva NSK na svojich zasadnutiach bude rokovať podľa nasledovného programu: 2. Schválenie programu Komisie RRaÚP 3. Kontrola uznesení komisie RRaÚP 4. Materiály na rokovanie Zastupiteľstva NSK 5. Informatívny materiál 6. Rôzne 7. Uznesenia 8. Záver Ing. Jaroslav Ivan,v.r. predseda Komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 18

19 KOMISIA PODĽA ÚSTAVNÉHO ZÁKONA č. 357/2004 Z.z. O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV Dátum: 18. január Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa Rôzne Dátum: 15. február Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 1. zasadnutia komisie, zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 14. marec Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 2. zasadnutia komisie, zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 18. apríl Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 3. zasadnutia komisie, zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 16. máj Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo 4. zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver 19

20 Dátum: 13. jún Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 5. zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Príprava skrátených oznámení poslancov Z NSK k zverejneniu na webovú stránku Ú NSK 6. Rôzne 7. Záver Dátum: 11. júl Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo 6.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 12. september Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo 7.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 10. október Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 8.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 14. november Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 9.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Schválenie časového harmonogramu na rok Rôzne 7. Záver 20

21 Dátum: 5. december Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 10.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver MUDr. Alena Frtúsová, MPH., v.r. predsedníčka Komisie podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 21

22 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 161/2015 z 13. riadneho zasadnutia, konaného dňa 23. novembra bod (materiál č. 451) Návrh plánov práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť plány práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok november 2015 doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 22

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk APRÍL 2010 Významné firmy Slovenska Rok rok 2006 rok 2007 rok 2008 január 09 február 09 marec 09 Počet firiem 57 653 59 389 60 370 60 516

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

V. Mezinárodní energetické regulační fórum

V. Mezinárodní energetické regulační fórum V. Mezinárodní energetické regulační fórum Posilování regulačního rámce versus liberalizace trhů s energií 26. března 2009 Praha Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Vývoj liberalizace

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Osnova. Pracovní setkání s dodavateli. Praha, 9.října 2013

Osnova. Pracovní setkání s dodavateli. Praha, 9.října 2013 Pracovní setkání s dodavateli Praha, 9.října 2013 Osnova Výsledky Dr.Max v roce 2013 Pilíře úspěchu Dr.Max Případové studie Volně prodejné přípravky Léky vázané na recept CRM Možnosti marketingové podpory

Více

Výsledky hlasování za územní celky

Výsledky hlasování za územní celky Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Plzeňský kraj Okres: Klatovy Obec: Horažďovice Okrsek: 1 Městský úřad Tabulka: Okrsek 1 souhrnné informace Okrsek 1 souhrnné informace 1. kolo 1 157 655 56,61 655

Více

ř Ý Ť č š Ž č č ů č ř č ů ů č č ř ú ř ř ř č Ý Ý č š Ě Řž č ň ň Ě Ř č č ř Ó ř š ř ř Ě č ř č č Ř š Ž č ů Ó č ů ř ů ů É č č ř ř ů ř ř Ý Ď č š Ů ž Ř š Ř Ř š č č ř ů ř ř č ř č š ř ř č Ž č č ů č ř Ó č ů č č

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Legenda: přítomen nepřítomen, omluven nepřítomen, neomluven

Legenda: přítomen nepřítomen, omluven nepřítomen, neomluven Rok 2016 Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 příjmení a jméno 11.1. 29.2. 21.3. počet jednání účast na jednáních 1 Mgr. Lenka Jaremová 1 1 100% 2 Mgr. Lenka Černá 1 1 100%

Více

Problematika provozu energeticky soběstačných domů. Jindřich Stuchlý VŠB TUO, FEI, EE

Problematika provozu energeticky soběstačných domů. Jindřich Stuchlý VŠB TUO, FEI, EE Problematika provozu energeticky soběstačných domů Jindřich Stuchlý VŠB TUO, FEI, EE Topics Jindřich Stuchlý 2015 Active Demand Side Management Power Quality New Protection System Power Flows Meteo Variables

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví

Zdravotní politika Libereckého kraje. Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Zdravotní politika Libereckého kraje Alena Riegerová Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví Strategické cíle a opatření k realizaci Rok 2002 Formulování a obecné přijetí regionální zdravotní politiky respektující

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

termínový Kalendář - TERMINE - KALENDER 2013

termínový Kalendář - TERMINE - KALENDER 2013 BŘEZEN - März 3.3. neděle Sonntag 9.3. sobota Samstag 10.3. neděle Sonntag 16.3. sobota Samstag 17.3. neděle Sonntag SUPERMOTO 18.3. pondělí Montag SUPERMOTO 19.3. úterý Dienstag SUPERMOTO 23.3. sobota

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

JÍRA HLEDÍK ULTRACYCLING. www.jirihledik.cz

JÍRA HLEDÍK ULTRACYCLING. www.jirihledik.cz 2015 Tough business... Q Q Q Q Q Q Q Q Představení: Jiří Hledík, 57 let, ženatý, otec dvou dětí, jaderný inženýr. Jsem amatérský cyklista a vyznavač čistého sportu bez dopingu. Ve volném čase se již 12

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!!

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! KONZULTAČNÍ hodiny LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013 Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! 1 Mgr. Štefan Balkó (kancelář 210) Úterý 15.-17.00 hod. Pátek 15.-16.00 hod. Nepřítomnost:

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

U S N E S E N Í č. 7/2010

U S N E S E N Í č. 7/2010 EUROREGION PRADĚD Nové Doby 111 793 26 Vrbno pod Pradědem U S N E S E N Í č. 7/2010 z jednání Rady č. 7/2010, které se konalo dne 3. prosince 2010 od 9 :00 hod. ve Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně

Více

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE DS č. 14 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE Datum vydání: 22. 1. 2013 Účinnost od: 12. 2. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 POSTUP VYPRACOVANÝ PRO SEVT Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní

Více

XXXIII. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1/1 Schválení programu XXXIII. zasedání ZMK

XXXIII. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1/1 Schválení programu XXXIII. zasedání ZMK 1/1 Schválení programu XXXIII. zasedání ZMK Mgr. Daniela Hebnarová Mgr. Miloš Malý MUDr. Jarmila Číhalová Marek Šindler Ing. Blanka Šimůnková Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D. MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA Ing.

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu Z á p i s ze 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2014 od 12.30 hod. v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Defense-in-Depth. Strategie hloubkové ochrany - účinný přístup k ochraně koncových bodů dle kybernetického zákona

Defense-in-Depth. Strategie hloubkové ochrany - účinný přístup k ochraně koncových bodů dle kybernetického zákona Defense-in-Depth Strategie hloubkové ochrany - účinný přístup k ochraně koncových bodů dle kybernetického zákona René Pospíšil info@is4tech.cz tel: 272048006 www.is4tech.cz Světlá strana Postavená na důvěře

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 6. listopadu 2014 v 9.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

131/1. 9. funkční období USNESENÍ

131/1. 9. funkční období USNESENÍ 131/1 9. funkční období 131/1 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku č. 28 ze dne 7. srpna 2013 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

Více

Í Í ř ř ř Š ž Š Š Í Š ť Í Š Š Š Š ž Ř ž Ť Í ž ž ž ž ť ž ť ť Š Š ž Š Š ž ž Č ž Š ž Š Č ť Š Ř ž ž ž ď ž Í ž ž ž ž ž ž ť ž Í ž žž ž ž ť Č ž ž Č Ť ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť Ř Ó ď Š ž ž ž ď ž Ť ž ť ž ď ž ď ž

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO 19.2.2009 13:13:00 01-Schválení zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 NEPLATNÉ Altner Boleslav ODS 1 Nehlasoval Bartoš Jaroslav ODS 2 Nehlasoval Češková Andrea JUDr. ODS 3 Nehlasoval

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Účetní závěrka zpráva o hospodaření městyse Stádlec za rok 2014 (dále jen obec) (na základě

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Omluveni: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., prof.

Více

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 9. schůze Rady Města Nový konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr. Kunt

Více

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 POSTUP VYPRACOVANÝ PRO SEVT Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 místostarostka MČ Praha 21 - Karla Jakob Čechová 1.

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. Praha 16 4 2015 od 14 hodin náměstí Míru Praha 2. Brno Kolín Kutná Hora Liberec Olomouc Sušice

Den vzpomínání na oběti holocaustu. Praha 16 4 2015 od 14 hodin náměstí Míru Praha 2. Brno Kolín Kutná Hora Liberec Olomouc Sušice Praha 16 4 2015 od 14 hodin náměstí Míru Praha 2 Brno Kolín Kutná Hora Liberec Olomouc Sušice Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. Brno 16 4 2015 od 14 hodin Moravské náměstí Praha Kolín Kutná Hora Liberec Olomouc

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 16. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 26. března 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 20:00 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Ing. David Plešinger,

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 21. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. června 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více