POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA"

Transkript

1 POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016 Predkladajú: Poslanci a predsedovia komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovali: Poslanci a predsedovia komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 1

2 N á v r h n a u z n e s e n i e materiál č. 451 Návrh plánov práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e plány práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok

3 V zmysle Čl. 3 ods. 1 platného Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Vám predkladáme na schválenie plány práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok KOMISIA FINANČNÁ Dátum: 13. január 2016 Dátum: 24. február 2016 Dátum: 13. apríl 2016 Dátum: 08. jún 2016 Dátum: 03. august 2016 Dátum: 28. september 2016 Dátum: 16. november 2016 Ing. Pavol Meňky, PhD., MBA, v.r. predseda Komisie finančnej Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 3

4 KOMISIA DOPRAVY Dátum: 11. január Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 15. február Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 04. apríl Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 30. máj Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 25. júl Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 19. september Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve Dátum: 07. november Prejednanie aktuálnych informácií v pravidelnej autobusovej doprave - Prejednanie aktuálnych informácií v cestnom hospodárstve - Vyhodnotenie činnosti dopravnej komisie za rok 2016 Mgr. Marián Kéry, v.r. predseda Komisie dopravy Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 4

5 KOMISIA KONTROLY Dátum: 14. január 2016 Dátum: 24. február 2016 Dátum: 15. apríl 2016 Dátum: 9. jún 2016 Dátum: 23. august 2016 Dátum: 30. september 2016 Dátum: 14. november 2016 Ing. Marián Radošovský, v.r. predseda Komisie kontroly Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 5

6 KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU Dátum: 14. január Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 18. február Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 17. marec Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych inštitúcií, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 14. apríl Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 19. máj Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 16. jún Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 14. júl Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom 6

7 Dátum: 18. august Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych organizácii, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 15. september Prerokovanie aktuálnych problémov kultúrnych inštitúcií, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 13. október Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 10. november Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Dátum: 8. december Prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia k prerokovaným problémom Bc. Miloš Zaujec, v.r. predseda Komisie kultúry a športu Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 7

8 KOMISIA MAJETKU Dátum: 11. február Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 31. marec Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 26. máj Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 21. júl Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 22. september Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver 8

9 Dátum: 03. november Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Dátum: 15. december Prerokovanie žiadostí súvisiacich s nakladaním s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja - Prerokovanie návrhov v súvislosti s majetkom NSK - Diskusia, uznesenia, záver Ing. Tihamér Gyarmati, v.r. predseda Komisie majetku Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 9

10 KOMISIA SOCIÁLNEJ POMOCI Dátum: 12. január 2016 (utorok) Dátum: 16. február 2016 (utorok) Dátum: 08. marec 2016 (utorok) Dátum: 05. apríl 2016 (utorok) Dátum: 10. máj 2016 (utorok) Dátum: 07. jún 2016 (utorok) 10

11 Dátum: 06. júl 2016 (streda) Dátum: 02. august 2016 (utorok) Dátum: 06. september 2016 (utorok) Dátum: 11. október 2016 (utorok) Dátum: 08. november 2016 (utorok) Dátum: 06. december 2016 (utorok) Mgr. Renáta Kolenčíková,v.r. predsedníčka Komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 11

12 KOMISIA ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE Dátum: 11. január 2016 Dátum: 15. február 2016 Dátum: 15. marec 2016 Dátum: 11. apríl 2016 Dátum: 16. máj 2016 Dátum: 6. jún 2016 Dátum: 11. júl 2016 Dátum: 22. august 2016 Dátum: 12. september

13 Dátum: 10. október 2016 Dátum: 07. november 2016 Dátum: 5. december 2016 PaedDr. Pavol Goga, v.r. predseda Komisie školstva a mládeže Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 13

14 KOMISIA CESTOVNÉHO RUCHU A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV Dátum: 20. január Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 10. február Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 16. marec Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 13. apríl Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 18. máj Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 22. jún Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne 14

15 Dátum: 19. august Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 14. september Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 19. október Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne Dátum: 16. november Kontrola plnenia uznesení 3. Informácia o činnosti Odboru CR 4. Rôzne PhDr. Ján Vančo, PhD., v.r. predseda Komisie cestovného ruchu a zahraničných vzťahov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 15

16 KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA Dátum: 13. január Prerokovanie plánu práce KZ NSK na I. polrok Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia Dátum: 17. február Informácia zo zasadnutia zastupiteľstva NSK (zo dňa ) 2. Schválenie rokovacieho programu 3. Kontrola plnenia uznesení. 4. Rôzne, diskusia. 5. Uznesenia 6. Záver Dátum: 14. apríl Aktuálne doplnenia a schválenie programu rokovania 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Rôzne, diskusia. 4. Uznesenia Dátum: 08. jún Prerokovanie plánu práce KZ NSK na II. polrok Prerokovanie plánu výjazdových zasadnutí KZ NSK 3. Schválenie rokovacieho programu 4. Rôzne, diskusia 5. Uznesenia 6. Záver Dátum: 7. september Prerokovanie práce KZ NSK za I. polrok Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia 16

17 Dátum: 12. október Aktuálne doplnenia a schválenie programu rokovania 2. Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia Dátum: 16. november Prerokovanie plánu výjazdových zasadnutí KZ NSK na I. polrok Schválenie rokovacieho programu 3. Rôzne, diskusia 4. Uznesenia MUDr.Imrich Hugyivár,v.r. predseda Komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 17

18 KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA P. č. Komisia RRaÚP Komisia regionálneho rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva NSK na svojich zasadnutiach bude rokovať podľa nasledovného programu: 2. Schválenie programu Komisie RRaÚP 3. Kontrola uznesení komisie RRaÚP 4. Materiály na rokovanie Zastupiteľstva NSK 5. Informatívny materiál 6. Rôzne 7. Uznesenia 8. Záver Ing. Jaroslav Ivan,v.r. predseda Komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 18

19 KOMISIA PODĽA ÚSTAVNÉHO ZÁKONA č. 357/2004 Z.z. O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV Dátum: 18. január Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa Rôzne Dátum: 15. február Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 1. zasadnutia komisie, zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 14. marec Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 2. zasadnutia komisie, zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 18. apríl Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 3. zasadnutia komisie, zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 16. máj Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo 4. zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver 19

20 Dátum: 13. jún Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 5. zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Príprava skrátených oznámení poslancov Z NSK k zverejneniu na webovú stránku Ú NSK 6. Rôzne 7. Záver Dátum: 11. júl Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo 6.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 12. september Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení zo 7.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 10. október Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 8.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver Dátum: 14. november Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 9.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Schválenie časového harmonogramu na rok Rôzne 7. Záver 20

21 Dátum: 5. december Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 3. Kontrola úloh a uznesení z 10.zasadnutia komisie zo dňa Kontrola majetkových priznaní poslancov Z NSK 5. Rôzne 6. Záver MUDr. Alena Frtúsová, MPH., v.r. predsedníčka Komisie podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 21

22 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 161/2015 z 13. riadneho zasadnutia, konaného dňa 23. novembra bod (materiál č. 451) Návrh plánov práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť plány práce komisií Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok november 2015 doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 22

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Výsledky hlasování za územní celky

Výsledky hlasování za územní celky Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Plzeňský kraj Okres: Klatovy Obec: Horažďovice Okrsek: 1 Městský úřad Tabulka: Okrsek 1 souhrnné informace Okrsek 1 souhrnné informace 1. kolo 1 157 655 56,61 655

Více

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 POSTUP VYPRACOVANÝ PRO SEVT Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 POSTUP VYPRACOVANÝ PRO SEVT Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Energetická účinnost...

Energetická účinnost... ...pomocí moderního dálkového managementu budov Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 4 I 28 Se stále stoupajícími cenami energie jakož i přibývajícími zákonnými předpisy

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Regulace konkurenčního prostředí na železnici

Regulace konkurenčního prostředí na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Regulace konkurenčního prostředí na železnici teorie v centru a praxe v regionech Seminář Telč 2011 sborník příspěvků editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 21. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. června 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Vec: Zdravotní výkon 63415 - "Superkonziliární ultrazvukové vyšetrení v prubehu prenatální péce"

Vec: Zdravotní výkon 63415 - Superkonziliární ultrazvukové vyšetrení v prubehu prenatální péce Ceská prumyslová zdravotní pojištovna JUDr. Petr Vanek, PhD. generální reditel Ceské prumyslové zdravotní pojištovny Jeremenkova 11 703 00 Ostrava - Vítkovice Vec: Zdravotní výkon 63415 - "Superkonziliární

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 24. 6. 2015 bod programu: 21 věc: Poskytnutí dotací v oblasti kultury důvod předložení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; 85 písm. c) zpracoval: Bc. Klára

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

U S N E S E N Í č. 7/2010

U S N E S E N Í č. 7/2010 EUROREGION PRADĚD Nové Doby 111 793 26 Vrbno pod Pradědem U S N E S E N Í č. 7/2010 z jednání Rady č. 7/2010, které se konalo dne 3. prosince 2010 od 9 :00 hod. ve Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 2NSA (rok nástupu 2013) Třída: *2NSA - 2NSA (rok nástupu 2012) Třída: *2NSB - 2NSB (rok nástupu 2012) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Miluše Dědičová Místopředseda: Ing. Jana

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Struktura programu

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Inflace v regionu rychle ustupuje ze scény. HDP v regionu. Slovensko. Inflace ve střední Evropě na ústupu

Inflace v regionu rychle ustupuje ze scény. HDP v regionu. Slovensko. Inflace ve střední Evropě na ústupu www.csob.cz 14. listopadu 2008 HDP v regionu Česko a Slovensko odolává, Maďarsko na hraně recese 2 Slovensko NBS znížila svoju kľúčovú sadzbu o 50 bps na 3,25 % 3 Inflace ve střední Evropě na ústupu Česko,

Více

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Muži Ženy Děti Studenti Senioři

Muži Ženy Děti Studenti Senioři Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen 5. 12. 2011 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

EUCW soutěžní hra Snakes and Ladders. Hadi a žebříky.

EUCW soutěžní hra Snakes and Ladders. Hadi a žebříky. EUCW soutěžní hra Snakes and Ladders. Hadi a žebříky. O Hadech a Žebřících. Tato radioamatérská aktivita byla vytvořena klubem EUCW. Začne 1.dubna 2014 a bude trvat až do 31.března 2015. Cílem této aktivity

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu

Příjmy z daní (všechny daně zasílané FÚ) Poplatky (pes, správní poplatky a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu Výhled na rok 2010 Příjmy na rok 2010 Poplatky odpady (předpoklad 500,-- Kč na osobu) Pronájem ch nemovitostí obchod, ZŠ Příjmy celkem rok 2010 5.800.000,-- Kč 5 4 400.000,-- Kč 6.629.200,-- Kč Výdaje

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. Čl.

ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. Čl. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 277/2009

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní doktorandskou

Více

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 26. 2.2014v 18.15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni die prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Obec Bezdědovice S CH V A L E N Ý R O Z P O Č E T na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 místostarostka MČ Praha 21 - Karla Jakob Čechová 1.

Více