RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného ukazatele odpisy majetku za rok 2006 na novou hodnotu ,- Kč, 3/ RM V s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení ve výši 3.407,- Kč, 4/ RM V a) doporuč u j e ZM rozhodnout o pořízení změny č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, b) revokuje usnesení RM č. 846/ RM ze dne týkající se záměrů: 1, 8, 13, 17, 23, 30, 42, 45, 63.1, 63.2, 64, 67, c) doporuč u j e ZM k zapracování do změny č. 8 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem tyto záměry podle přiložené specifikace: 63.1 d) doporuč u j e ZM k zapracování do změny č. 9 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem včetně posouzení vlivu na ŽP (SEA) tyto záměry podle přiložené specifikace: 64 e) nedoporuč u j e ZM k zapracování do změny č. 8 resp. do změny č. 9 tyto záměry podle přiložené specifikace: 1, 8, 13, 17, 23, 30, 42, 45, 63.2, 67 5/ RM V s c h v a l u j e vyplacení odměn uvolněným členům zastupitelstva města podle 75 odst. 7 zákona č. 128/200 Sb., o obcích takto: oběma místostarostům ve 4 měsíčních splátkách, starostovi jednorázově, 6/ RM V

2 s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM za výkon funkce členů a funkce předsedů komisí RM Dvůr Králové nad Labem, 7/ RM V souhlasí s používáním vlastních osobních automobilů k dopravě na pracovní cesty uvolněnými funkcionáři města starosta, 1. a 2. místostarosta - za podmínky příslušného proškolení a uzavření havarijní pojistky na osobní automobil, který bude ke služební cestě použit, 8/ RM V s c h v a l u j e pro provedení přezkumu hospodaření Města Dvůr Králové nad Labem za účetní období r firmu C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec 1, a pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů vč. Smlouvy o přezkoumání hospodaření, 9/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2006 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2006 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje : na straně příjmů zvyšuje o ,31 tis.kč na straně výdajů zvyšuje o ,63 tis.kč ve financování upravuje o 3.952,32 tis.kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2006 na straně příjmů ,03 tis.kč na straně výdajů ,10 tis.kč financování ,07 tis.kč 10/ RM V s c h v a l u j e Dohodu o faxové komunikaci s Raiffeisenbank a.s. pobočkou Hradec Králové a pověřuje starostu města podpisem této Dohody, 11/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1969/232 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Jaroslava Biliny v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1969/132 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Jaroslava Biliny v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 2

3 c) m ě ní část svého usnesení ze dne pod č. 744a)/ RM v části způsob úhrady kupní ceny, nové usnesení zní: RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1969/112 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Jaroslava Biliny, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny ve výši Kč 4.755,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy zbytek KC v částce Kč ,- navýšený o 10% tj. Kč ,- bude uhrazen formou 36 měsíčních splátek po Kč 4400,-, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále RM doporučuje ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 12/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1661/21 včetně Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1599/135 včetně Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1599/143 včetně Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní d) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1599/123 včetně Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní e) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1599/145 včetně Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní f) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1599/131 včetně Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní g) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1661/11 včetně 3

4 Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní 13/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 784/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 784 a st.p.č. 954 v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 784/24 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 784 a st.p.č. 954 v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 14/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 463/124 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 463 a st.p.č. 165 ul. Rooseveltova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2318/81 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Elišky Krásnohorské, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 357/212 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 357 a st.p.č. 808/1v ul. Heydukova, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny ve výši Kč 2.000,- bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy zbytek KC v částce Kč ,- navýšený o 10% tj. Kč ,- bude uhrazen formou 36 měsíčních splátek po Kč 2.047,-, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále RM doporučuje ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem 15/ RM V doporuč u j e ZM schválit odložení splátek do , ve věci uhrazení kupní ceny v rámci prodeje bytové jednotky č. 1074/122 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 16/ RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na byt č. 22 v čp. 734 v ul. Vrchlického, DKn/L, na základě kterého dojde k prodloužení smlouvy na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu města jeho podpisem, 4

5 17/ RM V a) bere na vě d o m í nezájem o byt č. 23 v čp. 734 v ul. Vrchlického, DKn/L, který jí byl přidělen jako byt v MTŽS sociální, b) r u š í své usnesení č. 829b/ RM ze dne , 18/ RM V a) n e s c h v a l u j e prodloužení Smlouvy o ubytování na byt č. 14 v čp. 734 v ul. Vrchlického, DKn/L, a trvá na svém usnesení č. 738/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e podání žaloby na vyklizení bytu č. 14 v čp. 734 v ul. Vrchlického, DKn/L u příslušného soudu v případě, byt nebude vyklizen a předán nejpozději do , c) u k l á d á právníkovi města podat žalobu na vyklizení bytu č. 14 v čp. 734 v ul. Vrchlického, DKn/L u příslušného soudu v případě, že byt nebude vyklizen a předán nejpozději do , 19/ RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě na služební byt č. 33 v čp v ul. Eduarda Zbroje, DKn/L, na základě kterého dojde k prodloužení smlouvy na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu města jeho podpisem, 20/ RM V a) s c h v a l u j e podání výpovědi z nájmu bytu č. 231 v čp. 357 v ul. Heydukova, DKn/L, z důvodu uvedeném v 711 odst. 2 písm. b) Obč. zák. v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e podání výpovědi z nájmu bytu č. 101 v čp v ul. Komenského, DKn/L, z důvodu uvedeném v 711 odst. 2 písm. b) Obč. zák. v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e podání výpovědi z nájmu bytu č. 134 v čp v ul. Kotkova, DKn/L, z důvodu uvedeném v 711 odst. 2 písm. b) Obč. zák. v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostu města jejím podpisem, 21/ RM V schvaluje Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 09/2006, kterým se mění Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 01/2004 Pravidla pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města Dvůr Králové nad Labem, ve znění Vnitřního předpisu MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 04/2005, 22/ RM V a) bere na vě d o m í nezájem o nebytový prostor č. 2 v čp. 511 v ul. Tylova, DKn/L, b) r u š í své usnesení č. 774b/ RM ze dne , 5

6 c) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 511 v ul. Tylova, DKn/L, za min. cenu 800,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Kritéria výběru: nabízená cena koef. 0,5, využití nebytového prostoru koef. 0,5. d) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce MěÚ DKn/L záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 511 v ul. Tylova, DKn/L, za min. cenu 800,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, Kritéria výběru: nabízená cena koef. 0,5, využití nebytového prostoru koef. 0,5. 23/ RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 2 nájemní smlouvy na p. p. č. 2531/4 o výměře m 2 a p. p. č. 2531/5 o výměře m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem, 24/ RM V s c h v a l u j e Příkaz starosty města k provedení řádné inventarizace majetku Města Dvůr Králové nad Labem za rok 2006 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem, 25/ RM V a) s c h v a l u j e záměr města pronajmout p. p. č. 270/1 o výměře 662 m 2, p. p. č. 257 o výměře 634 m 2 a část p. p. č. 259/2 o výměře 450 m 2 v k. ú. Žireč Ves, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p. p. č. 270/1 o výměře 662 m 2, p. p. č. 257 o výměře 634 m 2 a části p. p. č. 259/2 o výměře 450 m 2 v k. ú. Žireč Ves, 26/ RM V a) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3728/5 o výměře 149 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 3728/5 o výměře 149 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, na Úřední desce MěÚ DK n/l, 27/ RM V a) schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 1098/1, části p.p.č. 1097, p.p.č. 1098/2, části p.p.č. 1096, části p.p.č. 1129, části p.p.č. 1130/1 v k.ú. Záboří u Dvora Králové, části p.p.č. 1217/1, p.p.č v k.ú. Kocbeře, předem určenému zájemci, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 1098/1, části p.p.č. 1097, p.p.č. 1098/2, části p.p.č. 1096, části p.p.č. 1129, části p.p.č. 1130/1 v k.ú. Záboří u Dvora Králové, části p.p.č. 1217/1, p.p.č v k.ú. Kocbeře, na Úřední desce MěÚ DK n/l, 28/ RM V a) schvaluje záměr prodeje části p.p.č v k.ú. Záboří u Dvora Králové, předem určenému zájemci, 6

7 b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města prodat část p.p.č v k.ú. Záboří u Dvora Králové, na Úřední desce MěÚ DK n/l, 29/ RM V a) r u š í své usnesení č. 732/ RM ze dne , b) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 537/17 o výměře cca 500 m 2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové o výměře, která bude upřesněna geometrickým plánem, za kupní cenu 300,- Kč/m 2 a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Návrh na vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán bude hradit kupující, 30/ RM V a) r u š í své usnesení č. 785/ RM ze dne , b) doporuč u j e ZM neschválit nabytí p.p.č. 737 díl 1 o výměře m 2, p.p.č. 739 o výměře m 2, p.p.č. 802/3 o výměře 207 m 2 v k.ú. Huntířov za doporučenou celkovou kupní cenu ,- Kč, 31/ RM V a) r u š í své usnesení č. 786/ RM ze dne , b) doporuč u j e ZM neschválit nabytí p.p.č. 737 díl 2 o výměře m 2 v k.ú. Huntířov za doporučenou celkovou kupní cenu ,- Kč, 32/ RM V a) r u š í své usnesení č. 861/ RM ze dne b) doporuč u j e ZM schválit prodej části p.p.č. 1701/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře (která bude upřesněna geometrickým plánem) za kupní cenu 300,- Kč/m 2, s tím, že částka ,- Kč ze získaných prostředků z prodeje části pozemku bude poskytnuta MŠ Roháčova k úpravě zbývající části zahrady, schválit kupní 33/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč pro Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou, Kumburská 740, Nová Paka na projekt Barevný svět pro všechny, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou, Kumburská 740, Nová Paka a pověřuje starostu města jejím podpisem, 34/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku na doplnění rehabilitačních a protetických pomůcek Centru pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, pobočce CZP Trutnov ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o finančním příspěvku mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jejím podpisem, 35/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o provozování vozidel mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 7

8 36/ RM V doporuč u j e ZM schválit, s účinností od , v čl. II zřizovací listiny název organizace na následující znění: Základní škola Komenského, Dvůr Králové nad Labem, Komenského 795, okres Trutnov, 37/ RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu, kterou pan Ing. Jiří Rain daruje městu Dvůr Králové nad Labem sponzorský dar ve výši ,- Kč a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené darovací smlouvy, 38/ RM V a) doporuč uje ZM určit ve smyslu ust. 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, okruh úkolů svěřených místostarostům takto: 1. místostarosta zastupuje starostu v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, dohlíží na činnost těchto odborů : odbor rozpočtu a financí odbor správy majetku města odbor výstavby a územního plánování odbor školství, kultury a sociálních věcí odbor živnostenského úřadu 2. místostarosta zastupuje starostu v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti a současné nepřítomnosti 1. místostarosty, dohlíží na činnost těchto odborů: odbor všeobecné vnitřní správy odbor majetkoprávní odbor rozvoje a investic odbor životního prostředí odbor dopravy a silničního hospodářství 39/ RM V doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Hankova domu, městského kulturního zařízení, s účinností od , 40/ RM V a) z ř i z u j e v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto komise RM: - stavebně - architektonická a pro regeneraci památkové zóny - dopravní - bytová a majetková - kulturní - sociální - sportovní - vodohospodářská. - komise pro ŽP b) ukládá místostarostům navrhnout personální obsazení komisí do příštího jednání RM, c) doporuč u j e ZM v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit výbor finanční, kontrolní, 8

9 osadní výbor Žireč a osadní výbor Verdek a zvolit jejich předsedy a další členy takto: - finanční výbor: předseda X, členové XX - kontrolní výbor: předseda X, členové XX - osadní výbor Žireč: předseda X, členové XX - osadní výbor Verdek: předseda X, členové XX. 41/ RM V a) stanovuje ve smyslu 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu na 128, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 Organizačního řádu města Dvůr Králové nad Labem s platností od , 42/ RM V a) bere na vě domí informaci ve věci soudního sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, b) revokuje svá usnesení ve výše uvedené věci č. 711/ RM a č. 880/ /RM a doporučuje ZM schválit dohodu o urovnání sporných nároků z pracovního poměru, 43/ RM V a) bere na vě domí informaci ve věci uplatňování neprávem vyplacené částky a náhrady škody, b) pověřuje zmocněnou advokátní kancelář podat trestní oznámení na prošetření okolností stanovení odměny v roce 2005 a na prošetření okolností celkového množství vyplacených finančních prostředků bývalou tajemnicí, v duchu uvedeném ve stanovisku ze dne / RM V s c h v a l u j e program jednání 2. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve středu dne v 15 h v sále Hankova domu: 1. Úvod, 2. Finanční záležitosti, 3. Majetkové záležitosti, 4. Výbory ZM, 5. Různé, 6. Diskuze, 7. Závěr, 45/ RM V a) doporuč u j e ZM vzít na vědomí vzdání se funkce člena představenstva Městské nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem Ing. Jiřího Raina ke dni doručení jeho prohlášení představenstvu společnosti Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem, b) doporuč u j e ZM, aby prostřednictvím starosty města požádalo o svolání valné hromady společnosti, která by zvolila nového člena představenstva společnosti Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem, c) doporuč u j e ZM navrhnout a schválit nového člena představenstva společnosti Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem, pana XX, d) doporuč u j e ZM delegovat zástupce města pana XX na valnou hromadu společnosti Městská nemocnice a. s. a pověřuje jej hlasováním pro 9

10 zvolení navrženého a schváleného člena představenstva společnosti Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem. Daniel LUKEŠ starosta Ing. Petr MRÁZEK 1. místostarosta 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

122. VÝPIS Z USNESENÍ

122. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 122. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 28.01.2014 R/23/2014-122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

86. VÝPIS Z USNESENÍ

86. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 86. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 25.10.2005 1097/2005 86. RM V s c h v a l u j e doplnění odpisového plánu na rok 2005 v předložené výši,

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.09.2005 556/2005 21. ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2005 275/2005 71. RM V schvaluje pořádání tréninkového hokejového campu v termínu od 10.07.2005 do

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.06.2008 605/2008-53. RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zajišťování závodní preventivní péče s účinností

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více