výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o."

Transkript

1 výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

2 Posláním společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř je zajištění kompletních pojišťovacích služeb let úspěchů

3 obsah 1.2. úvodní slovo předsedy představenstva 1. Poslání společnosti 5 2. Profil společnosti 7 3. Hlavní události roku ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech Rozsah nabídky pojistných produktů a služeb pro zákazníky ČSOB Leasing 13 Základní druhy pojištění Doplňkové druhy pojištění (příklady) Standardy likvidace pojistných událostí Pojištění po skončení zákaznické smlouvy 6. Vedení společnosti Profil ČSOB Leasing 17 Poslání ČSOB Leasing Profil ČSOB Leasing Stručná historie ČSOB Leasing Základní finanční údaje ČSOB Leasing 8. Partneři Zpráva nezávislých auditorů Finanční část Zpráva o vztazích Kontaktní údaje 41

4

5 1. poslání společnosti Posláním společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.*, je zajištění komplexních služeb při zprostředkování pojištění pro společnost ČSOB Leasing, a.s., a pro její zákazníky. ČSOB Leasing pojišťovací makléř poskytuje také veškeré související služby včetně likvidace pojistných událostí. * dále jen ČSOB Leasing pojišťovací makléř nebo ČSOB Leasing PM

6 ČSOB Leasing pojišťovací makléř patří mezi tři největší zprostředkovatele pojištění na našem trhu. Poskytuje veškeré služby včetně likvidace pojistných událostí.

7 2. profil společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř je 100% dceřinou společností ČSOB Leasing, a.s.* Společnost se zabývá hlavně zprostředkováním všech druhů pojištění, tedy hlavně havarijního pojištění, strojního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení), pojištění schopnosti splácet a dalších doplňkových pojištění k finančním produktům ČSOB Leasing. ČSOB Leasing pojišťovací makléř je schopen zajistit pojištění pro všechny předměty financované společností ČSOB Leasing, tedy pro automobily, motocykly, stroje a zařízení. Pojištění je nabízeno k finančním produktům nabízeným společností ČSOB Leasing čítajícím finanční leasing, spotřebitelský úvěr HitKredit a operativní leasing nabízený pod obchodní značkou CarPark (včetně produktů Full service leasing, Fleet management a LeaseBack). ČSOB Leasing pojišťovací makléř také nabízí zákazníkům ČSOB Leasing zprostředkování výhodného pojištění pro automobily, stroje a zařízení, které nebyly pořízeny prostřednictvím finančních produktů ČSOB Leasing. Společnost může zprostředkovat také řadu pojistných produktů pro pojištění různých jiných komodit a pro krytí dalších pojistných rizik. ČSOB Leasing pojišťovací makléř patří s objemem ročního zprostředkovaného pojistného ve výši 1,54 miliardy korun** za rok 2006 mezi tři největší zprostředkovatele pojištění na českém trhu. ČSOB Leasing pojišťovací makléř spolupracuje se všemi významnými tuzemskými i zahraničními pojistiteli. Společnost zprostředkovala pro ČSOB Leasing pojistné smlouvy pro pojištění dopravní techniky s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali Pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Uniqa pojišťovna a Servisní pojišťovna. Pro pojištění komodity strojů a zařízení zprostředkovala pojistné smlouvy s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a Allianz pojišťovna. ČSOB Leasing pojišťovací makléř uzavřel s těmito pojišťovnami hromadné pojistné smlouvy, tzn. že následné uzavření pojištění je pro všechny zákazníky rychlé a komfortní. Pojistné - havarijní pojištění, příp. strojní pojištění (dle charakteru předmětu financování) i pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení) - je zahrnuto do splátek zákaznické smlouvy, a umožňuje tak měsíční splátky pojistného, což zákazníkům šetří časovou hodnotu peněz a snižuje počet finančních převodů. Společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř si hodlá v roce 2007 zachovat své postavení trhu, dále zvyšovat kvalitu a rozsah svých služeb a nadále poskytovat komplexní služby při zprostředkování pojištění pro společnost ČSOB Leasing. * Dále jen ČSOB Leasing ** Pojistné zprostředkované pro ČSOB Leasing, a.s. 1,3 mld. Kč auditované; pojistné zprostředkované pro PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy 0,24 mld. Kč neauditované.

8

9 3. hlavní události roku 2006 V lednu 2006 ČSOB Leasing pojišťovací makléř oznámil dosažení obratu zprostředkovaného pojistného za rok 2005 ve výši 1,35 miliardy korun*, což společnost zařadilo mezi přední makléřské společnosti na trhu. V květnu ČSOB Leasing pojišťovací makléř oslavil dvouleté výročí svého založení. Ve stejné době začala společnost nabízet zákazníkům využívajícím produkt operativní leasing CarPark pojištění GAP, které kryje rozdíl mezi účetní zůstatkovou hodnotou vozidla a obecnou cenou stanovenou pojišťovnou v době vzniku pojistné události (odcizení nebo totální škoda). V listopadu ČSOB Leasing pojišťovací makléř uzavřel s pojišťovnou Allianz smluvní dohodu o uznávání vstupních bonusů na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tzv. povinné ručení. Pokud po tomto datu zákazník uzavřel leasingovou nebo úvěrovou smlouvu s tímto pojištěním od pojišťovny Allianz, získal nárok až na třicetiprocentní slevu ze základní sazby. Společnost dosáhla za rok 2006 obratu zprostředkovaného pojistného ve výši 1,54 miliardy korun**, což ji zařadilo na třetí místo mezi pojišťovacími makléři na českém trhu. V červenci ČSOB Leasing pojišťovací makléř uvedl na trh novinku v oblasti zdanění pojištění, významnou zejména pro podnikatelské subjekty. Nově přestala být k pojistnému účtována devatenáctiprocentní daň z přidané hodnoty, což zákazníkům společnosti ČSOB Leasing umožnilo ušetřit na časové hodnotě peněz a optimalizovat své finanční toky. V září ČSOB Leasing spustil informační portál pro zákazníky operativního leasingu. Prostřednictvím tohoto portálu získají zákazníci mimo řady dalších přínosů přehled pojistných událostí za jednotlivé smlouvy. Ke každé pojistné události mají zákazníci k dispozici základní informace o datu pojistné události, výši škody, typu poškození a jméno řidiče, který se události účastnil a informaci o zavinění pojistné události. * pojistné zprostředkové pro ČSOB Leasing, a.s., PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy. ** Pojistné zprostředkované pro CSOB Leasing, a.s. 1,3 mld. Kč auditované; pojistné zprostředkované pro PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy 0,24 mld. Kč neauditované.

10 Společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléřspolupracuje se všemi významnými tuzemskými i zahraničními pojistiteli. Krátce po založení se společnost zařadila mezi přední makléřské firmy na trhu. 10

11 4. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech Základní finanční údaje (dle CAS, auditované, nekonsolidované) Základní finanční údaje (v tis. Kč) Aktiva celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Tržby za prodej služeb Zisk před zdaněním Hospodářský výsledek běžného účetního období Ostatní ukazatele Počet zaměstnanců* 20,4 10,1 Tržby na zaměstnance (v tis. Kč)** Druhy výnosů Druh výnosu (v tis. Kč) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0 Výnosové úroky Ostatní provozní výnosy Tržby Celkové zprostředkované pojistné *** **** Základní kapitál Základní kapitál k : Analýza finanční situace Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti ČSOB Leasing PM kapitál (v tis. Kč) Vlastní kapitál Přehled vývoje hospodářské a finanční situace kapitál (v tis. Kč) Tržby za prodej služeb Přidaná hodnota Hosp. výsledek po zdanění * Jedná se o průměrný počet zaměstnanců ** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období *** Pojistné zprostředkované pro ČSOB Leasing, a.s. 1,3 mld. Kč auditované auditované auditované pojistné zprostředkované pro PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy 0,24 mld. Kč neauditované. **** Pojistné zprostředkové pro ČSOB Leasing, a.s., PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy.

12 12 xxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

13 5. rozsah nabídky pojistných produktů a služeb pro zákazníky ČSOB Leasing Základní druhy pojištění havarijní pojištění pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení) strojní pojištění pojištění schopnosti splácet Doplňkové druhy pojištění (příklady) pojištění skel úrazové pojištění přepravovaných osob ve vozidle pojištění zavazadel pojištění asistenčních služeb pojištění nákladu na zapůjčení náhradního vozidla pojištění právní ochrany pojištění rozdílu mezi cenou obecnou a účetní (pro dopravní techniku) Standardy likvidace pojistných událostí Se spolupracujícími pojišťovnami ČSOB Leasing pojišťovací makléř dojednal standardy pro likvidaci pojistných událostí, které výrazně urychlují likvidaci pojistných událostí. Týká se to např. stanovení závazných termínů pro prohlídku vozu likvidátorem pojišťovny, termínu výplaty pojistného plnění, stanovení ceny vraku a další. Pojištění po skončení zákaznické smlouvy ČSOB Leasing pojišťovací makléř nabízí zákazníkům ČSOB Leasing možnost pojištění po řádném ukončení zákaznické smlouvy se zachováním stejně výhodných pojistných sazeb, jako měl zákazník v průběhu zákaznické smlouvy. Tato služba je pro zákazníky ČSOB Leasing bezplatná a zajišťuje možnost kontinuálního pojištění bez nutnosti přistavit pojišťovně vůz. Zároveň je zde možné využít nabyté bonusy za bezeškodní průběh z dřívější doby i bonusy získané v průběhu financování u ČSOB Leasing. 13 Konzultační činnost v oblasti pojištění a pojišťovnictví monitoring pojistného trhu návrhy na změny pojistného programu s ohledem na změny na pojistném trhu, změny ekonomického prostředí atd.

14

15 6. vedení společnosti xxxxxx Ing. Petr Jeníček jednatel Jan Starý jednatel 15 Mgr. Ivana Vondráčková jednatelka

16 Posláním společnosti je poskytovat zákazníkům z řad podnikatelů a spotřebitelů ty nejlepší podmínky k pořízení dopravních prostředků, strojů a zařízení

17 7. profil ČSOB Leasing Stoprocentním vlastníkem společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., je společnost ČSOB Leasing, a.s. Poslání ČSOB Leasing Posláním společnosti je poskytovat zákazníkům z řad podnikatelů a spotřebitelů ty nejlepší podmínky k pořízení dopravních prostředků, strojů a zařízení prostřednictvím široké palety leasingových a úvěrových produktů. Profil ČSOB Leasing ČSOB Leasing jako univerzální leasingová společnost poskytuje komplexní finanční služby podnikatelským i nepodnikatelským subjektům za účelem financování všech druhů nových i ojetých dopravních prostředků a dále strojů, zařízení, investičních celků a výpočetní techniky. Společnost ČSOB Leasing je stoprocentní dceřinou společností ČSOB a je členem Skupiny ČSOB a mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC Group. Již od roku 2001 je ČSOB Leasing s nejvyšším tržním podílem nepřetržitě lídrem leasingového trhu. ČSOB Leasing v roce 2006 razantně zvýšil svůj odstup od nejvýznamnějších konkurentů na leasingovém trhu. ČSOB Leasing nabízí svým zákazníkům kompletní řadu produktů: finanční leasing, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej a operativní leasing nabízený pod značkou CarPark (včetně Fullservice leasingu a Fleet managementu). ČSOB Leasing je jedinou univerzální leasingovou společností, která je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001: Kvalitu svých služeb dokládá ČSOB Leasing certifikátem podle norem jakosti ISO již od roku Certifikát je platný pro vývoj a poskytování služeb v oblasti finančního leasingu, operativního leasingu se službami, splátkového prodeje a zákaznického úvěru. Pobočková síť ČSOB Leasing je se svými 14 vlastními pobočkami zastoupena ve všech krajích České republiky, přičemž vzdálenost poboček ze kteréhokoli místa v republice nepřesahuje 50 kilometrů. 17

18 Stručná historie ČSOB Leasing říjen 1995 prosinec 1996 červen 1999 červen 2001 červen 2001 červenec 2004 leden 2005 říjen 2005 květen 2006 prosinec 2006 založení OB Leasing, a.s. založení OB Leasing na Slovensku ČSOB je privatizována KBC Group změna názvu na ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing se stal jedničkou na leasingovém trhu přestěhování do nového sídla společnosti navýšení základního kapitálu o 2,3 mld. na 2,9 mld. Kč 10. výročí založení ČSOB Leasing udělení Zlaté a Bronzové koruny za značkové produkty dosažení rekordního obratu 21,62 mld. Kč* Základní finanční údaje ČSOB Leasing (dle CAS, auditované, nekonsolidované) Základní finanční údaje (v tis. Kč) Aktiva celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Tržby za prodej služeb Zisk před zdaněním** Hospodářský výsledek běžného účetního období Oborové ukazatele Podíl na relevantním trhu (%)*** 15,72 15,23 Počet aktivních smluv Počet nově uzavřených smluv Nové obchody v pořizovací ceně (v tis. Kč bez DPH) Ostatní ukazatele 18 Počet zaměstnanců**** Tržby na zaměstnance (v tis. Kč)***** * Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH). ** Jedná se o zisk, do kterého není zahrnován mimořádný hodpodářský výsledek. *** Relevantní trh zahrnuje leasingový trh a relevantní trh splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. **** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. ***** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období.

19 8. partneři Spolupracující pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Generali Pojišťovna a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Servisní pojišťovna a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. 19

20 9. zpráva nezávislých auditorů 20

21 21

22 Díky hromadným pojistným smlouvám s předními pojišťovnami je uzavření pojištění pro všechny zákazníky rychlé a komfortní.

23 10. finanční část

24 Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva 5 Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky 2 Stavby 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Základní stádo a tažná zvířata 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Zvířata 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 24 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky ovládající a řídící osoba 3 Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky 8 Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období

25 Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období 2005 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy 0 0 A II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky ovládající a řídící osoba 3 Závazky podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky 10 Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba 3 Závazky podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Přijaté zálohy 9 Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky 24 2 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci 25 C. OSTATNÍ PASIVA PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 0 0 C. I. Časové rozlišení 0 0 C. I. 1 Výdaje příštích období 2 Výnosy příštích období

26 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období 2005 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže 0 0 II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S. 1 - splatná S. 2 - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

27 příloha nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci popis společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. (dále jen společnost ), je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 17. května 2004 a sídlí na adrese Na Pankráci 60/310, Praha 4, Česká republika, identifikační číslo Hlavním předmětem její činnosti jsou aktivity pojišťovacího zprostředkovatele. V roce 2006 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Mateřskou společností společnosti je ČSOB Leasing, a.s. (dále jen ČSOBL), jejíž podíl činí 100 % na základním kapitálu, a mateřskou společností celé skupiny je Československá obchodní banka, a.s. Konečnou mateřskou společností je KBC Group N.V., sídlící v Belgii. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti, konsolidovanou účetní závěrku sestavuje mateřská společnost ČSOB Leasing. Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2006: Jednatel: Ing. Petr Jeníček od 17. května 2004 Jednatel: Jan Starý od 17. května 2004 Jednatelka: Mgr. Ivana Bryndová od 1. listopadu základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu a českých účetních standardů ve znění platném pro rok 2006 a Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak. 3. obecné účetní zásady Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2006 a 2005 jsou následující: a) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován rovnoměrně do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Zřizovací výdaje se odepisují pět let. Jestliže zůstatková hodnota odpisovaného majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena opravná položka. Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení. b) finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. c) pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. d) vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost vytvořila rezervní fond v prvním roce, kdy dosáhla zisku, do stanovené maximální výše 5 % základního kapitálu a v následujícím roce dotvořila ze zisku zbývajících 5 % základního kapitálu do celkové výše 10 %. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. 27

28 e) cizí zdroje Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. f) operativní pronájem Společnost má pronajaté osobní automobily na operativní pronájem od ČSOB Leasing a účtuje o nich tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. g) účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. Provize z pojištění jsou zaúčtovány po poskytnutí služeb a po spolehlivém stanovení výše provize. h) daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). 28 Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích.

29 4. dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Přírůstky Vyřazení Přírůstky Vyřazení Zřizovací výdaje Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Oprávky Odpisy Vyřazení Odpisy Vyřazení Zřizovací výdaje Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Zůstatková hodnota

30 5. pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky k podnikům ve skupině Stát daňové pohledávky Dohadné účty aktivní a jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Pohledávky po splatnosti až 30 dnů až 90 dnů až 180 dnů až 365 dnů - - nad 1 rok - - Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva. K měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 58 tis. Kč ( ve výši 99 tis. Kč) týkající se odložené daňové pohledávky (viz bod 10). Dohadné účty aktivní zahrnují především provize za zprostředkování pojištění. Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 14) ostatní aktiva Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení licencí a pojištění a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména nezaplacené úroky z úvěrů a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

31 7. vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se skládá z plně splaceného podílu ČSOB Leasing, a.s., jediného společníka, s nominální hodnotou 2000 tis. Kč. Zákonný rezervní fond je již vytvořen do zákonné výše 10 % základního kapitálu a nebude dále navyšován. K datu sestavení účetní uzávěrky nebylo rozhodnuto o rozdělení zisku za rok V roce 2006 a 2005 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu: Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek k k k Základní kapitál Zákonný rezervní fond Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne a bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2005 a 2004: Zisk roku Zisk roku Příděl do Příděl do rezervního fondu 100 rezervního fondu 100 Výplaty dividend a podíly na zisku Výplaty dividend a podíly na zisku Převod nerozděleného zisku 398 Převod nerozděleného zisku 321 Nerozdělený zisk k Nerozdělený zisk k Neuhrazená ztráta k Neuhrazená ztráta k Výplaty podílů na zisku v obou letech byly provedeny formou zápočtu s úvěry poskytnutými mateřské společnosti ČSOB Leasing. 31

32 8. rezervy Společnost tvoří pouze rezervu na splatnou daň z příjmů. Rezerva na daň z příjmů Zůstatek k Tvorba rezerv Záloha na daň z příjmů Zúčtování rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Záloha na daň z příjmů Zúčtování rezerv Zůstatek k krátkodobé závazky K ani k neměla společnost závazky po lhůtě splatnosti. Společnost nemá krátkodobé závazky, k nimž by bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky 24 2 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky Dohadné účty pasivní Závazky celkem Společnost eviduje k splatné závazky ve výši 505 tis. Kč z titulu pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Dohadné účty pasivní zahrnují především dohadné položky na nevybranou dovolenou a odměny. Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 14).

33 10. daň z příjmů Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Neodečitatelné náklady Zdanitelný příjem Sazba daně z příjmu 24% 26% Daň Úprava daně minulých let Splatná daň Společnost zaúčtovala k odloženou daňovou pohledávku ve výši 58 tis. Kč z titulu dohadné položky na mzdy za nevybranou dovolenou a nezaplaceného sociálního a zdravotního pojištění (99 tis. Kč k ). 11. leasing Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3f). Majetek najatý společností formou operativního pronájmu k a : Termíny/ Výše nájemného Výše nájemného Pořízovací cena podmínky v roce 2006 v roce 2005 u majitele Osobní automobily OL na 48 měs výnosy Rozpis osobních nákladů: Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 33 Výnosy za zprostředkování pojištění Výnosy za poskytování služeb Výnosy ostatní Výnosy celkem Převážná část výnosů společnosti za rok 2006 je soustředěna na 7 hlavních obchodních partnerů v pojišťovacím odvětví.

34 13. osobní náklady Rozpis osobních nákladů Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Odměny členům vedení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem V roce 2006 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 120 tis. Kč (v roce 2005 obdrželi 120 tis. Kč). Vedení společnosti zahrnuje jednatele, který je v zaměstnaneckém poměru společnosti. Jednateli společnosti je k dispozici služební vozidlo. Vozidlo je na operativní leasing. 14. informace o spřízněných osobách Společnost využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti. Vzájemné transakce v roce 2006 a 2005 jsou popsány v následující tabulce. Společnost rovněž poskytuje služby spřízněným osobám v rámci své obchodní činnosti a společnosti ČSOB Leasing také poskytuje úvěry Pohledávky ČSOB Pojišťovna, člen holdingu ČSOB obch. pohl. a dohadné účty aktivní ČSOB Leasing, a.s. pohledávky z obchodního styku ČSOB Leasing, a.s. krátkodobý úvěr splatný do 1 roku ČSOB Leasing, a.s. úrok z krátkodobého úvěru Celkem Závazky ČSOB Leasing, a.s. závazky z obchodního styku a dohadné účty pasivní Náklady ČSOB Leasing, a.s Československá obchodní banka, a.s Náklady celkem Výnosy ČSOB Leasing, a.s ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu Československá obchodní banka, a.s Výnosy celkem

35 Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých při běžných obchodních transakcích. Úvěry poskytnuté společnosti ČSOB Leasing jsou úročeny tržní úrokovou sazbou. 15. významné události, které nastaly po rozvahovém dni Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci V Praze dne ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Jednatelé Ing. Petr Jeníček, jednatel Jan Starý, jednatel 35

36 36

37 11. zpráva o vztazích Zpráva jednatelů společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ObZ ) 1. ovládaná osoba ČSOB Leasing, a.s. pojišťovací makléř Praha 4, PSČ , Na Pankráci 310/60 IČO: Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka (dále jen Společnost) 2. ovládající osoba přímo ovládající osoba ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 310/60,PSČ: , IČO: , zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka konečná ovládající osoba: KBC Group N.V. Belgium, 1080 Brusel, Havenlaan 2 3. rozhodné období Tato zpráva popisuje vztahy mezi propojenými osobami ve smyslu 66a ObZ za poslední účetní období, tj. od do (dále jen rozhodné období ). 4. vztahy mezi propojenými osobami V rozhodném období došlo k následujícím vztahům mezi Společností a níže uvedenými osobami:

38 1. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: , sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ Smlouvy uzavřené v rozhodném období: Název smlouvy Protiplnění Újma Smlouva o obchodním zastoupení odměna za službu nevznikla Oznámení o změně provizních podmínek přiznání provizní sazby (dohoda ke Smlouvě o obchodním zastoupení) odměna za službu nevznikla Protiplnění na základě smluv uzavřených před rozhodným obdobím: Název smlouvy Protiplnění Újma Smlouva o zprostředkování a správě pojištění (včetně dodatků) odměna za službu nevznikla Smlouva o spolupráci při odměňování pojišťovacího zprostředkovatele (včetně dodatků) odměna za službu nevznikla Dohoda o změně subjektu Smlouvy o obchodním postoupení práv nevznikla zastoupení (ČSOBL, ČSOB Pojišťovna) a povinností Smlouva o obchodním zastoupení (po ŘUK) provize nevznikla Smlouva o spolupráci (zaměstnanecké výhody) služby nevznikla 38

39 2. ČSOB Leasing, a.s., IČ: , sídlo: Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ: Smlouvy uzavřené v rozhodném období: Název smlouvy Protiplnění Újma Smlouva o poskytnutí úvěru č. PM007 úroky nevznikla Smlouva o poskytnutí úvěru č. PM008 úroky nevznikla Smlouva o poskytnutí úvěru č. PM009 úroky nevznikla Smlouva o vzájemném započtení pohledávek (rozdělení zisku na úvěr) zápočet nevznikla Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: Název smlouvy Protiplnění Újma Smlouva o podnájmu nebytových prostor (včetně dodatků) nájemné nevznikla Smlouva o outsourcingu služeb (včetně dodatků) služba nevznikla Smlouva o posktnutí úvěru č. PM001 (včetně dodatků) úroky nevznikla Smlouva o posktnutí úvěru č. PM002 (včetně dodatků) úroky nevznikla Smlouva o poskytnutí úvěru č. PM003 úroky nevznikla Smlouva o poskytnutí úvěru č. PM004 úroky nevznikla Smlouva o posktnutí úvěru č. PM005 úroky nevznikla Smlouva o posktnutí úvěru č. PM006 úroky nevznikla Smlouva o zastoupení v pojištění a při souvisejících činnostech (včetně dodatků) odměna nevznikla Smlouva o spolupráci - zaměstnanecké výhody služba nevznikla Smlouva o nájmu (operativní leasing s volitelnými službami) nájemné nevznikla Dohoda o změně účastníků smlouvy o obchodním postoupení zastoupení (ČSOBL, Allianz) práv a povinností nevznikla Dohoda o změně subjektu Smlouvy o obchodním postoupení zastoupení (ČSOBL, Česká pojišťovna) práv a povinností nevznikla Dohoda o změně subjektu Smlouvy o obchodním postoupení zastoupení (ČSOBL, ČSOB Pojišťovna) práv a povinností nevznikla Dohoda o postoupení práv a povinností (vyplývajících ze Sml. o obch. zastoupení ze dne ČSOBL, postoupení Pojišťovna Generali) práv a povinností nevznikla Dohoda o změně subjektu smlouvy o nevýhradním postoupení obchodním zastoupení (ČSOBL, Pojišťovna Uniqa) práv a povinností nevznikla 39

40 Jiné právní úkony: Název právních úkonů Rozhodnutí ČSOBL o rozdělení zisku Újma nevznikla 3. Československá obchodní banka, a.s., IČ: , sídlo: Praha 1, Na Příkopě 854/14 Protiplnění na základě smluv uzavřených před rozhodným obdobím: Název smlouvy Protiplnění Újma Smlouva o běžném účtu (včetně dodatků) služba nevznikla Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovnictví ČSOB Multicash 24 (včetně dodatku) Dodatek č. 1 z služba nevznikla Smlouva o spolupráci zaměstnanecké výhody služby nevznikla 5. Závěr Jednatelé společnosti konstatují, že vynaložili péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely této zprávy. Jednatelé se domnívají, že peněžitá či jiná plnění, resp. protiplnění ve vztazích mezi propojenými osobami uvedenými v této zprávě, byla uskutečněna za ceny obvyklé v obchodním styku jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám a společnosti nevznikla žádná újma v rámci výše uvedených vztahů. 40 V Praze dne ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Jednatelé Ing. Petr Jeníček, jednatel Jan Starý, jednatel

41 12. kontaktní údaje ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Na Pankráci 310/ Praha 4 Tel.: , Fax: Centrála Na Pankráci 310/60, tel.: fax.: Praha 4 Praha-západ Na Pankráci 310/60, tel.: fax.: Praha 4 Praha-východ Na Pankráci 310/60, tel.: fax.: Praha 4 Brno Milady Horákové 6, tel.: , fax.: Brno České Budějovice Mánesova 456, tel.: fax.: , České Budějovice Hradec Králové Eliščino nábřeží 322, tel.: fax.: Hradec Králové tel.: fax.: Jihlava Husova 26, , Jihlava Karlovy Vary T. G. Masaryka 42, tel.: , fax.: Karlovy Vary Liberec 1. Máje 18, tel.: fax.: , Liberec Olomouc Dolní nám , P.O.Box 186, tel.: , fax.: Olomouc Ostrava Hollarova 5, , Ostrava 1 tel.: ,97 fax.: Pardubice Masarykovo nám. 1458, tel.: fax.: Pardubice Plzeň nám. T. G. Masaryka 12, tel.: , fax.: , Plzeň Teplice Krupská 33/20, Teplice tel.: fax.: Autobazar I Kostelecká ul. 910, Praha 9-Čakovice tel.: fax.: Autobazar II Kostelecká ul. (za Globusem) tel.: fax.:

42

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více