E-learning a DocBook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-learning a DocBook"

Transkript

1 E-learning a DocBook Tomáš Pitner Jan Pavlovič Abstrakt Tento příspěvek ukazuje další možnosti využití DocBooku (DB) v elektronické podpoře výuky. Ilustruje použití DB zejména při tvorbě studentských prací a slidů pro přednášející. Seznamuje s XML katalogy, adaptací DTD DocBooku a s rozšířeními nástrojů pro práci s XML XInclude. Klíčová slova: LATEX, DocBook, DTD, Slides, XInclude, XML 1 Úvod O použití DocBooku k přípravě výukových materiálů zazněla na minulém semináři celá řada příspěvků. V tomto článku se budeme věnovat dalším, dosud opomíjeným, partiím, kde použití DocBooku rovněž přináší zpříjemnění práce. První takovou aplikací bude použití Doc- Booku pro pořizování závěrečných studentských prací typu bakalářská a diplomová práce. Další oblastí, kde se konzistentní použití DocBooku ukázalo jako užitečné, je zpracování doprovodných fólií (slidů) pro přednášející. Jako formát se zde uplatní DocBook Slides. Aby podpora tvorby studentských prací byla úplná, bylo třeba výchozí DocBook přizpůsobit. Technika, jak to obecně udělat, je teoreticky popsána v dokumentaci. Jak to zvládnout prakticky, si ukážeme v tomto příspěvku. Nejprve připomeneme nutné formality DocBookového souboru (hlavička, DTD), poté popíšeme jednotlivé kroky nastavení katalogu, XML parseru a nakonec ukážeme šikovné rozšíření možností DB pomocí podpory XInclude a uvedeme rozšíření nezbytná pro evidenci a budoucí vyhledávání v archívu prací. Řada prací vyžaduje možnost vkládat matematické vzorce jak je to možné v DocBooku dělat, informuje další kapitola. V závěrečné části příspěvku ukážeme použití DocBook Slides. 2 XML hlavička Příklad 1. Hlavička DocBookového souboru <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd"> Odkaz na DTD, který uvádíme v hlavičce XML souboru je řešen pomocí dvou různých identifikátorů. Nejprve uvedeme veřejný identifikátor: PUBLIC, který označuje obecně používanou identifikaci gramatiky, nicméně neříká nic o jejím fyzickém uložení. Právě Fakulta informatiky Masarykova univerzita v Brně, Botanická 68a, Brno

2 k tomu slouží systémový identifikátor: SYSTEM, který obsahuje konkrétní odkaz na gramatiku. Jelikož systémový identifikátor vždy následuje za veřejným identifikátorem, neuvádí se klíčové slovo SYSTEM. DTD neslouží pouze ke kontrole validity dokumentu, ale i pro substituce entit, např. entita &hyphen; (HYPHEN-MINUS) se podle odkazu entit v DTD nahradí atd. Proto je nezbytné odkaz na DTD v XML souboru uvést. Stahování celého DTD z webu pokaždé, když chceme transformovat dokument, by bylo značně pomalé a neefektivní. Lepší bude zapsat do systémového identifikátoru cestu k lokálně uložené kopii DTD. Tím pádem můžeme používat dokument i off-line. Problém ale nastane, pokud se bude používat dokument na jiném systému, kde je původní odkaz na lokální DTD neplatný. Přepisovat pokaždé hodnotu systémového identifikátoru by bylo nepraktické, dokonce uživatel ani nemusí vědět, kde je DTD v systému uloženo. Naštěstí lze celou situaci jednoduše a elegantně řešit pomocí katalogů. 3 Catalogs Katalogové soubory [1] jsou svým způsobem referenční tabulky. Obsahují odkazy na lokálně umístěné entity v závislosti na veřejném identifikátoru (umí i různé přepisování kontextu). Jediné co se musí procesoru sdělit je, kde se patřičný katalogový soubor nachází a on si v závislosti na získaných informacích sám načte lokálně uložené entity. Bohužel většina XML parserů a XSLT procesorů podporující katalogy má vlastní formu jak mapovat lokální entity (hlavně pod systémy Windows). Naštěstí množiny řešení nejsou úplně disjunktní. Příklad 2. catalog.xml <catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"> <public publicid="-//oasis//dtd DocBook XML V4.2//EN" uri="file:///c:/xml-dev/docbook/4.2/docbookx.dtd"/> </catalog> V souboru catalog.xml je řečeno, že DTD označené veřejným identifikátorem: -//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN se má načíst z lokálně uloženého souboru: file:///c:/xml-dev/docbook/4.2/docbookx.dtd XSLT procesorům musíme sdělit, že hodláme používat katalogy a kde je mají hledat. xmllint, xsltproc [2] patří mezi nejznámější parsery a procesory, díky své binární podobě jsou velice rychlé. Nativně umožňují použití katalogů. Stačí nastavit systémovou proměnou: XML CATALOG FILES=/path/catalog.xml Xalan [3] a ostatní procesory napsané pod Javou používají katalogy tak, že se procesoru zadájí jména externích tříd, které za ně mají mapování entit provést. Pro používání katalogů je nezbytný katalogový nástroj [4]. Jeho třídy se předají procesoru jako parametry. Catalog resolver má vlastní konfigurační soubor CatalogManager.properties, ve kterém lze nastavovat kromě cesty ke katalogům i několik jiných užitečných voleb.

3 Příklad 3. CatalogManager.properties verbosity=1 catalogs=/path/catalog.xml prefer=public catalog-class-name=org.apache.xml.resolver.resolver Do CLASSPATH přidáme cestu k adresáři, kde je soubor CatalogManager.properties a cestu k resolveru resolver-1.0.jar CLASSPATH=/xalan files:/path to CatalogManager.properties:resolver-1.0.jar při transformaci použijeme parametry: -ENTITYRESOLVER org.apache.xml.resolver.tools.catalogresolver -URIRESOLVER org.apache.xml.resolver.tools.catalogresolver Pro zjištění použité verze Xalanu stačí uvést parametr -V. Nicméně SUN připravil menší překvapení v tom, že integroval (dnes již hodně historickou) verzi Xalanu přímo do JDK. Což samozřejmě nechceme a proto musíme Javě říci, že má Xalan hledat nejprve někde jinde. Stačí použít přepínač: -Xbootclasspath/p:xalanfiles:resolver:CatalogManager.propertiesdir Saxon [5] má soubor CatalogManager.properties samozřejmě stejný a CLASSPATH nastavíme obdobně jako u Xalanu. Při transformaci použijeme parametry: -x org.apache.xml.resolver.tools.resolvingxmlreader -y org.apache.xml.resolver.tools.resolvingxmlreader -r org.apache.xml.resolver.tools.catalogresolver Bohužel parser Saxonu Ælfred to s katalogy moc neumí, je nutné použít jiný parser například Crimson nebo Xerces, přidáme jej do CLASSPATH a použijeme parametry: -Djavax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory= org.apache.crimson.jaxp.documentbuilderfactoryimpl -Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory= org.apache.crimson.jaxp.saxparserfactoryimpl 4 XInclude XInclude [6] je standard pro vkládání textu do XML souborů, nabízí mnohem elegantnější a silnější prostředek než je vkládání pomocí entit: <!ENTITY intro "intro.xml"/> Při vkládání dokumentů jako entity jsme nemohli uvádět DOCTYPE a XML soubory nebyly tak plnohodnotné a nešly validovat. S XInclude tento problém odpadá. Navíc můžeme pomocí Xpointer odkazu stanovit, kterou část dokumentu vložit, vybrat si zdali dokument vložit jako text nebo jako XML kód a ošetřovat případy, kdy se vložení nepodařilo. Elementy použité pro XInclude patří do vlastního jmenného prostotu, který musí být všude v dokumentu stejný.

4 <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/xinclude" href="intro.xml"/> Dokument nemusíme vkládat celý, ale třeba jen danou kapitolu, nejednodušší způsob je použít ID dané kapitoly. <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/xinclude" href="intro.xml#installing"/> Mnohem více lze docílit, pokud použijeme Xpointer ukazatel na požadovanou část dokumentu, pomocí Xpath syntaxe. <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/xinclude" href="intro.xml#xpointer(/sect1/section[1]/*)"/> XInclude můžeme použít i ke vkládání prostého textu. Atribut parse= text sdělí procesoru, aby daný obsah namísto XML zobrazil jako prostý text. Tím jsou speciální XML znaky převedeny na odpovídající entity: & na & < na < > na > " na " <programlisting> <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/xinclude" href="code.c" parse="text"/> </programlisting> Při vkládání prostého textu můžeme využít rozšířené interpretace URL vkládaného souboru. V URL textového souboru nemají standardně znaky za # žádný speciální význam např. code.c#1 je běžně interpretováno stejně jako code.c. Prostor za # proto využijeme ke specifikaci, které řádky ze vstupního souboru vložit, např.: #2 vloží pouze druhý řádek #2- vloží od druhého řádku počínaje všechny řádky #2-5 vloží řádky od druhého do pátého včetně #2$3 vloží tři řádky počínaje druhým #-2 vloží první dva řádky #$2 vloží první dva řádky Toto rozšíření samozřejmě nefunguje automaticky v každém XInclude procesoru. V Javě je možno použít místo nástroje xincluder.jar [7] jeho vylepšenou verzi xincluder-fi.jar vyvinutou na pracovišti autorů tohoto článku. Pokud vložení neproběhne správně, ať už z důvodu, že daný soubor neexistuje nebo jej nelze stáhnout, lze namísto prázdného xi:include elementu vložit na dané místo vlastní chybové hlášení. <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/xinclude" href="intro.xml"> <xi:fallback> <para><emphasis>chyba: XINCLUDE</emphasis></para> </xi:fallback> </xi:include>

5 Ve skutečnosti může xi:fallback obsahovat další xi:include element, který se procesor pokusí vyhodnotit v případě neúspěchu. Nesmíme však zapomenout, že pokud uvedeme xi:fallback, tak se transformace dokumentu v případě chyby nezastaví. Pokud je nezbytné, aby vložení souboru proběhlo, je lepší xi:fallback element nepoužívat a nechat proces skončit s chybou. Jednou z hlavních výhod XInclude je, že můžeme jednotlivé soubory zvlášť validovat. Avšak xi:include element není validní element DocBooku a tím pádem nepůjde hlavní dokument zvalidovat. Jsou dva způsoby jak tento problém vyřešit. 1) Nejprve celý dokument sestavíme a poté provedeme validaci. xmllint --noout --xinclude --postvalid file.xml Pokud chceme použít XInclude pod Javou je potřeba si opatřit XInclude nástroj [7]. java -cp xincluder.jar:xercesimpl.jar com.elharo.xml.xinclude.saxxincluder file.xml > file-ok.xml 2) Upravíme DTD DocBooku tak, aby obsahovalo patřičné xi:include elementy. 5 Rozšíření DTD DTD DocBooku je postavené na parametrových entitách, což jistou měrou omezuje specifikaci struktury dokumentu, ale na druhou stranu to umožňuje snadnou modifikaci. Skládáním a přidáváním jednotlivých parametrových entit můžeme do DTD přidat požadované úpravy. Malou modifikací DTD DocBooku lze přidat gramatiku XInclude a umožnit tak validovat dokumenty, které obsahují xi:include elementy. Nejprve uvedeme definici parametrových entit xmlns.xi a xml.base se specifikací jmenných prostorů pro XInclude a xml:base (slouží k možné definici prefixu URI). Dále vlastní deklaraci elementů xi:include. Jelikož pouhá definice elementů nestačí, musíme ještě specifikovat, kde se mohou elementy xi:include v dokumentu vyskytovat. Díky modulární architektuře DTD DocBooku stačí přidat xi:include k několika patřičným parametrovým entitám. Nakonec ještě přidáme jmenné prostory xi:include a xml:base do běžných atributů. Tím pádem nemusíme v dokumentu deklarovat jmenný prostor xi:include a můžeme psát: <xi:include href="intro.xml"/> Příklad 4. xinclude.mod <!ENTITY % xmlns.xi xmlns:xi CDATA #FIXED "http://www.w3.org/2001/xinclude" > <!ENTITY % xml.base "xml:base CDATA #IMPLIED"> <!ELEMENT xi:include (xi:fallback?)> <!ATTLIST xi:include %xmlns.xi; href CDATA #REQUIRED parse (xml text) "xml" encoding CDATA #IMPLIED>

6 <!ELEMENT xi:fallback ANY> <!ATTLIST xi:fallback %xmlns.xi;> <!ENTITY % local.sect1.class " xi:include"> <!ENTITY % local.divcomponent.mix " xi:include"> <!ENTITY % local.para.char.mix " xi:include"> <!ENTITY % local.info.class " xi:include"> <!ENTITY % local.common.attrib "%xmlns.xi; %xml.base;"> Naše úpravy uložíme do samostatného souboru například: xinclude.mod, který k DTD DocBooku, aniž bychom museli zasahovat do originální struktury, připojíme jako entitu. <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd" [ <!ENTITY % xinclude SYSTEM "http://www.fi.muni.cz/fithesis/xinclude.mod"> %xinclude; ]> Jak je patrné, není úprava DTD nic těžkého a můžeme tedy v případě potřeby přidat několik elementů. Například chceme-li použít DocBook pro tvorbu bakalářských a diplomových prací, je vhodné obohatit DTD o několik elementů jako: vedoucí práce, název fakulty, pohlaví studenta, poděkování atd. Příklad 5. fithesis.mod <!ENTITY % xmlns.fi xmlns:fi CDATA #FIXED "http://www.fi.muni.cz/fithesis" > <!ELEMENT fi:woman (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:woman xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:faculty (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:faculty xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:university (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:university xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:logo (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:logo xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:advisor (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:advisor xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:thanks (#PCDATA para simpara)*> <!ATTLIST fi:thanks xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ENTITY % xmlns.fi xmlns:fi CDATA #FIXED "http://www.fi.muni.cz/fithesis" > <!ENTITY % local.person.ident.mix " fi:woman fi:faculty fi:university fi:logo fi:advisor fi:thanks"> <!ENTITY % local.common.attrib "%xmlns.fi;"> Je dobré XML hlavičku minimalizovat. Proto, když máme více souborů s úpravami DTD, je lepší buď úpravy dát do jediného souboru nebo je použitím entit integrovat.

7 6 Úprava XSL DocBookové styly jak docbook-xsl tak db2latex, lze jednoduše modifikovat pomocí vestavěných parametrů. Nicméně XSLT styly díky své povaze nabízejí mnohem silnější způsob modifikace. Template overriding znamená v podstatě nahrazování již existujících šablon šablonami novými. Velkou výhodou je, že nemusíme zasahovat do originální stylů. Veškeré úpravy uvedeme ve vlastním souboru, kde v jeho začátku importujeme originální hlavní XSLT soubor. Tento princip můžeme využít jednak pro opravování chyb v originální distribuci a také k rozšiřování a změně vlastností XSLT stylů. Jako příklad vezmeme d2latex styly, které originálně sestavují uvozovky kolem slova pomocí jednotlivých znakových entit daného jazyka. V češtině se spíše používá pro uvozovky makro \uv. Proto vytvoříme vlastní definici šablony pro element quote, která v procesu transformace nahradí originální definici. Příklad 6. mydocbook.xsl <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version= 1.0 > <xsl:import href="xsl/db2latex/xsl/docbook.xsl"/> <xsl:template match="quote"> <xsl:text>\uv{</xsl:text> <xsl:call-template name="inline.charseq"/> <xsl:text>}</xsl:text> </xsl:template> </xsl:stylesheet> 7 DocBook pro bakalářské. a diplomové práce Jelikož mají bakalářské a diplomové práce dokumentační ráz (dokumentujeme buď výtvor, objev nebo technologie) můžeme k jejich vytváření bez problémů použít právě DocBook. Přinese nám to hned několik výhod. Autor práce se nemusí v době psaní zatěžovat výsledným vzhledem dokumentu, neboť zapisuje pouze údaje s informační hodnotou. K psaní práce stačí obyčejný editor, který umí zvýrazňovat syntaxi a tím se stává tvorba platformně nezávislá. Výstup do tištěné podoby je realizován typografických procesorem L A TEX. Autor tak bez větších znalostí L A TEXu a hlubších znalostí typografie získá kvalitní dokument. Navíc lze do průběhu transformace začlenit i patřičnou L A TEXovou stylovou třídu, která sjednocuje rámcový vzhled všech prací na dané fakultě. Dále autor získá HTML prezentaci své práce, která se opět dá standardizovat pomocí CSS stylů. Fakulta může takovéto práce snadno klasifikovat a provádět nad nimi fulltextové vyhledávání. Abychom docílili zmíněných vlastností prací psaných v DocBooku, je nutné provést několik úprav. Jednak musíme upravit DTD DocBooku přidáním několik elementů k zápisu informací typických pro bc. a dipl. práce. K rozšíření nám bude stačit soubor s výše jmenovanými úpravami: fithesis.mod. Příklad 7. Hlavička bakalářské práce v DocBooku <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"

8 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd" [ <!ENTITY % fithesis SYSTEM "http://www.fi.muni.cz/fithesis/fithesis.mod"> %fithesis;]> <book lang="cs"> <bookinfo> <title>název práce</title> <subtitle>bakalářská práce</subtitle> <author> <firstname>jméno</firstname> <surname>příjmení</surname> <fi:woman>false</fi:woman> <fi:faculty>fi</fi:faculty> <fi:advisor>titul jméno příjmení</fi:advisor> </author> <pubdate>jaro 2003</pubdate> <abstract><para>krátké shrunutí práce</para></abstract> <keywordset><keyword>xml</keyword></keywordset> </bookinfo> Dále musíme rozšířit XSLT styly. Přidat šablony pro titulní stranu v HTML a upravit výstup do L A TEXu tak, aby v něm byly začleněny úpravy pro použití fakultního stylu používaného pro závěrečné práce. Celé řešení je možné jednoduše použít na jakékoli univerzitě či fakultě. Spolu s ukázkami hotových prací a dokumentací je systém pro tvorbu bakalářských a diplomových prací k dispozici na 8 Matematika v DocBooku Jelikož podpora MathML není zatím na přijatelné úrovni je lepší v současné době matematické notace v DocBooku zapisovat pomocí L A TEXové syntaxe. Do výsledného L A TEXového kódu se zápis matematiky vloží přímo a do HTML se vloží odkaz (uvedený v elementu imagedata) na obrázek, který vnikl konverzí z EPS souboru vyprodukovaného L A TEXem. K zápisu matematických kódů slouží v DocBooku tři elementy: InlineEquation, který se používá k vložení matematiky přímo do textu, InformalEquation, který matematiku zobrazí v samostatném odstavci a Equation zobrazující matematiku v odstavci s uvozovacím titulkem. Příklad 8. Zápis matematiky <equation> <title>rovnice hmoty a energie</title> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="math1.png"/> </imageobject> <textobject role="tex"> <phrase>e=mc^2</phrase> </textobject>

9 </mediaobject> </equation> 9 Slidy v DocBooku Norman Walsh připravil pod názvem DocBook Slides (viz [8]) derivát zjednodušeného DocBooku (Simplified DocBook) určený k přípravě prezentačních podkladů (slidů). Současně k nim poskytuje rozsáhlou sadu XSL stylů pro vizualizaci fólií. Studenti často vyžadují, aby slidy dostali k dispozici i v tisknutelné podobě. Pro tyto případy lze použít buďto existující styly formátující slidy do XSL:FO (jsou k dispozici na vedle stylů generujících HTML) a výsledný soubor převést např. procesorem Apache FOP do PDF souboru a ten vytisknout. Nebo použít db2latex styly pro Slides a trasformovat slidy do L A TEXu. Velmi jednoduchým XSLT stylem je také možno převést slidy do normálního DocBooku např. jako knihu (book), případně doplňovat... jako běžný DB dokument. Tento způsob se osvědčil nejlépe ne každý student totiž chce celý soubor tisknout, někomu vyhovuje jeho prohlížení a to i např. na počítačích třídy PDA, pro které neexistuje prohlížeč PDF. Ohledně členění jednotlivých přednášek do souborů DB Slides se v praxi osvědčila tato struktura: 1. Co přednáška (např. dvouhodinová), to jeden soubor slides (snadná modifikace jednotlivých přednášek). 2. Slidy struktura celého předmětu je popsána zvláštním souborem, kde jsou kromě slidů zařazeny i odkazy na další komponenty plné učební texty a jejich části (nejen slidy pro přednášejícího), větší příklady, testy, atd. To umožňuje snadnou správu celkové struktury předmětu. 3. Jedna speciální přednáška pak představuje osnovu celého kurzu a odkazuje se na slidy k jednotlivým skutečným přednáškám. Kromě odkazů je tam totiž možné vložit i další informace, uváděné typicky v úvodní přednášce předmětu, kdy se studenti seznamují s osnovou předmětu. Příklad 9. Příklad souboru se slidy v DocBook Slides <!DOCTYPE slides SYSTEM "../../schema/dtd/slides.dtd"> <?dbhtml graphics-dir="../graphics" css-stylesheet-dir="../browser"?> <?dbhtml script-dir="../browser"?> <slides> <slidesinfo> <title>the Slides Document Type</title> <titleabbrev>slides</titleabbrev> <author><firstname>norman</firstname><surname>walsh</surname></author> <pubdate>tuesday, 25 June 2002</pubdate> <releaseinfo role="version">3.1.0</releaseinfo> <copyright><year>2002</year> <holder>norman Walsh</holder></copyright> </slidesinfo> <foil><title>introduction</title> <para>this is the introductory slide.</para>

10 </foil> <foilgroup><title>purpose and History</title> <para>groups can now have introductory text as well.</para>... Obrázek 1: Slidy připravené k prezentaci v HTML prohlížeči Literatura 1. OASIS, XML Catalogs Committee Specification 06 Aug 2001, org/committees/entity/spec html. 2. Gnome, Libxml2, 3. Apache, Xalan, 4. Apache, Catalog Resolver, 5. Kay, Michael H., Saxon, 6. W3 Consorcium, XML Inclusion Proposal (XInclude), 7. Harold, Elliotte R., XInclude engine, ftp://ftp.ibiblio.org/pub/languages/java/ javafaq/xincluder.tar.gz. 8. Walsh, Norman, DocBook Open Repository Project,

DocBook a jeho využití Tomáš Pitner, Jan Pavlovič, FI MU

DocBook a jeho využití Tomáš Pitner, Jan Pavlovič, FI MU DocBook a jeho využití Tomáš Pitner, Jan Pavlovič, FI MU XML značkování DocBook 1, původně určené k pořizování programové dokumentace, se stává v současnosti velice populárním formátem platformově přenositelných

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Další XML technologie

Další XML technologie XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/05/17 18:58:55 $ Obsah Odkazy... 3 Odkazy v rámci jednoho dokumentu... 4 XLink (XML Linking Language)... 5 XLink

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

Jak psát bakalářskou práci v DocBooku

Jak psát bakalářskou práci v DocBooku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství Jak psát bakalářskou práci v DocBooku Bakalářská práce Jiří Kosek Vedoucí práce: Prof. Ing.

Více

Technologie pro e-vzdělávání 2005

Technologie pro e-vzdělávání 2005 České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra počítačů VŠB - TU Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra informatiky Slovenská technická universita Bratislava,

Více

XSLT a jmenné prostory

XSLT a jmenné prostory XSLT a jmenné prostory Doplňková prezentace Roman Malo XSLT a jmenné prostory Při využití XSLT nad XML s jmennými prostory je potřeba jednotlivé názvy uzlů (elementy a atributy) uvádět včetně prefixu Prefix

Více

XML schémata XML teorie a praxe značkovacích jazyků (IZI238)

XML schémata XML teorie a praxe značkovacích jazyků (IZI238) XML teorie a praxe značkovacích jazyků (IZI238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/12/29 15:51:25 $ Obsah Úvod... 4 Proč potřebujeme schéma dokumentů XML... 5 Přínosy použití schématu... 6 Jazyky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR Šárka Ocelková Ústav výpočetní techniky MU v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno, ČR E-mail: ocelkova@ics.muni.cz Abstrakt U zrodu www prezentace České konference rektorů

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10 Obsah 1 Obsah Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod............................... 2 Vstupy.............................. 3 Ceník............................... 6 Kontakt.............................. 7 Ukázky..............................

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 7 Stručný obsah Předmluva k druhému vydání 13 Úvod 17 ČÁST 1 Začínáme 27 Kapitola 1 Proč XML 29 Kapitola 2 Vytváření a zobrazení vašeho prvního dokumentu XML 45 ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 Kapitola

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Dotazování nad XML daty a jazyk XPath BI-TWA

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky Elektronické publikování Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Základní pojmy Historické souvislosti Nástroje určené pro elektronické publikování Porovnání

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Webová aplikace pro zpracování výměnného formátu geometrického plánu byla doplněna o nový způsob kreslení geometrického plánu přímo na webu,

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

XML versus TEX jemné porovnání. Martin Tůma 31. srpna 2004

XML versus TEX jemné porovnání. Martin Tůma 31. srpna 2004 XML versus TEX jemné porovnání Martin Tůma 31. srpna 2004 1 Obsah 1 Úvod 3 1.1 TEX....................................... 3 1.2 XML....................................... 4 2 Srovnání v jednotlivých oblastech

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE profesionální verze 1 Obsah Požadavky... 3 Instalace... 3 Proměnná CLASSPATH... 3 Zpřístupnění licenčního klíče... 3 Ověřování komponent OKS. 3 Spouštíme aplikaci

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Název diplomové práce Praha, 2002 Autor: Jirka Roubal Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou (bakalářskou) práci vypracoval

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

2012 ET NETERA a.s. Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012

2012 ET NETERA a.s. Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012 Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012 Osnova přednášky 1. Vznik Wicketu 2. Co Wicket umí a co neumí? 3. Účely užití výhody a nevýhody 4. Rozšiřitelnost Wicketu 5. Srovnání s

Více

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML Java a XML Java i XML jsou přenositelné V javě existuje podpora pro práci s XML, nejčastější akce prováděné při zpracování XML: načítání XML elementů generování nových elementů nebo úprava starého zápis

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Typografické programy (1) WYSIWYG

Typografické programy (1) WYSIWYG Typografické programy (1) WYSIWYG grafické prostředí, interaktivní, uživatelsky přívětivé, řada efektních schopností nutnost počítat v reálném čase omezuje algoritmy firemní datové formáty nekompatibilní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více