E-learning a DocBook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-learning a DocBook"

Transkript

1 E-learning a DocBook Tomáš Pitner Jan Pavlovič Abstrakt Tento příspěvek ukazuje další možnosti využití DocBooku (DB) v elektronické podpoře výuky. Ilustruje použití DB zejména při tvorbě studentských prací a slidů pro přednášející. Seznamuje s XML katalogy, adaptací DTD DocBooku a s rozšířeními nástrojů pro práci s XML XInclude. Klíčová slova: LATEX, DocBook, DTD, Slides, XInclude, XML 1 Úvod O použití DocBooku k přípravě výukových materiálů zazněla na minulém semináři celá řada příspěvků. V tomto článku se budeme věnovat dalším, dosud opomíjeným, partiím, kde použití DocBooku rovněž přináší zpříjemnění práce. První takovou aplikací bude použití Doc- Booku pro pořizování závěrečných studentských prací typu bakalářská a diplomová práce. Další oblastí, kde se konzistentní použití DocBooku ukázalo jako užitečné, je zpracování doprovodných fólií (slidů) pro přednášející. Jako formát se zde uplatní DocBook Slides. Aby podpora tvorby studentských prací byla úplná, bylo třeba výchozí DocBook přizpůsobit. Technika, jak to obecně udělat, je teoreticky popsána v dokumentaci. Jak to zvládnout prakticky, si ukážeme v tomto příspěvku. Nejprve připomeneme nutné formality DocBookového souboru (hlavička, DTD), poté popíšeme jednotlivé kroky nastavení katalogu, XML parseru a nakonec ukážeme šikovné rozšíření možností DB pomocí podpory XInclude a uvedeme rozšíření nezbytná pro evidenci a budoucí vyhledávání v archívu prací. Řada prací vyžaduje možnost vkládat matematické vzorce jak je to možné v DocBooku dělat, informuje další kapitola. V závěrečné části příspěvku ukážeme použití DocBook Slides. 2 XML hlavička Příklad 1. Hlavička DocBookového souboru <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" " Odkaz na DTD, který uvádíme v hlavičce XML souboru je řešen pomocí dvou různých identifikátorů. Nejprve uvedeme veřejný identifikátor: PUBLIC, který označuje obecně používanou identifikaci gramatiky, nicméně neříká nic o jejím fyzickém uložení. Právě Fakulta informatiky Masarykova univerzita v Brně, Botanická 68a, Brno

2 k tomu slouží systémový identifikátor: SYSTEM, který obsahuje konkrétní odkaz na gramatiku. Jelikož systémový identifikátor vždy následuje za veřejným identifikátorem, neuvádí se klíčové slovo SYSTEM. DTD neslouží pouze ke kontrole validity dokumentu, ale i pro substituce entit, např. entita &hyphen; (HYPHEN-MINUS) se podle odkazu entit v DTD nahradí atd. Proto je nezbytné odkaz na DTD v XML souboru uvést. Stahování celého DTD z webu pokaždé, když chceme transformovat dokument, by bylo značně pomalé a neefektivní. Lepší bude zapsat do systémového identifikátoru cestu k lokálně uložené kopii DTD. Tím pádem můžeme používat dokument i off-line. Problém ale nastane, pokud se bude používat dokument na jiném systému, kde je původní odkaz na lokální DTD neplatný. Přepisovat pokaždé hodnotu systémového identifikátoru by bylo nepraktické, dokonce uživatel ani nemusí vědět, kde je DTD v systému uloženo. Naštěstí lze celou situaci jednoduše a elegantně řešit pomocí katalogů. 3 Catalogs Katalogové soubory [1] jsou svým způsobem referenční tabulky. Obsahují odkazy na lokálně umístěné entity v závislosti na veřejném identifikátoru (umí i různé přepisování kontextu). Jediné co se musí procesoru sdělit je, kde se patřičný katalogový soubor nachází a on si v závislosti na získaných informacích sám načte lokálně uložené entity. Bohužel většina XML parserů a XSLT procesorů podporující katalogy má vlastní formu jak mapovat lokální entity (hlavně pod systémy Windows). Naštěstí množiny řešení nejsou úplně disjunktní. Příklad 2. catalog.xml <catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"> <public publicid="-//oasis//dtd DocBook XML V4.2//EN" uri="file:///c:/xml-dev/docbook/4.2/docbookx.dtd"/> </catalog> V souboru catalog.xml je řečeno, že DTD označené veřejným identifikátorem: -//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN se má načíst z lokálně uloženého souboru: file:///c:/xml-dev/docbook/4.2/docbookx.dtd XSLT procesorům musíme sdělit, že hodláme používat katalogy a kde je mají hledat. xmllint, xsltproc [2] patří mezi nejznámější parsery a procesory, díky své binární podobě jsou velice rychlé. Nativně umožňují použití katalogů. Stačí nastavit systémovou proměnou: XML CATALOG FILES=/path/catalog.xml Xalan [3] a ostatní procesory napsané pod Javou používají katalogy tak, že se procesoru zadájí jména externích tříd, které za ně mají mapování entit provést. Pro používání katalogů je nezbytný katalogový nástroj [4]. Jeho třídy se předají procesoru jako parametry. Catalog resolver má vlastní konfigurační soubor CatalogManager.properties, ve kterém lze nastavovat kromě cesty ke katalogům i několik jiných užitečných voleb.

3 Příklad 3. CatalogManager.properties verbosity=1 catalogs=/path/catalog.xml prefer=public catalog-class-name=org.apache.xml.resolver.resolver Do CLASSPATH přidáme cestu k adresáři, kde je soubor CatalogManager.properties a cestu k resolveru resolver-1.0.jar CLASSPATH=/xalan files:/path to CatalogManager.properties:resolver-1.0.jar při transformaci použijeme parametry: -ENTITYRESOLVER org.apache.xml.resolver.tools.catalogresolver -URIRESOLVER org.apache.xml.resolver.tools.catalogresolver Pro zjištění použité verze Xalanu stačí uvést parametr -V. Nicméně SUN připravil menší překvapení v tom, že integroval (dnes již hodně historickou) verzi Xalanu přímo do JDK. Což samozřejmě nechceme a proto musíme Javě říci, že má Xalan hledat nejprve někde jinde. Stačí použít přepínač: -Xbootclasspath/p:xalanfiles:resolver:CatalogManager.propertiesdir Saxon [5] má soubor CatalogManager.properties samozřejmě stejný a CLASSPATH nastavíme obdobně jako u Xalanu. Při transformaci použijeme parametry: -x org.apache.xml.resolver.tools.resolvingxmlreader -y org.apache.xml.resolver.tools.resolvingxmlreader -r org.apache.xml.resolver.tools.catalogresolver Bohužel parser Saxonu Ælfred to s katalogy moc neumí, je nutné použít jiný parser například Crimson nebo Xerces, přidáme jej do CLASSPATH a použijeme parametry: -Djavax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory= org.apache.crimson.jaxp.documentbuilderfactoryimpl -Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory= org.apache.crimson.jaxp.saxparserfactoryimpl 4 XInclude XInclude [6] je standard pro vkládání textu do XML souborů, nabízí mnohem elegantnější a silnější prostředek než je vkládání pomocí entit: <!ENTITY intro "intro.xml"/> Při vkládání dokumentů jako entity jsme nemohli uvádět DOCTYPE a XML soubory nebyly tak plnohodnotné a nešly validovat. S XInclude tento problém odpadá. Navíc můžeme pomocí Xpointer odkazu stanovit, kterou část dokumentu vložit, vybrat si zdali dokument vložit jako text nebo jako XML kód a ošetřovat případy, kdy se vložení nepodařilo. Elementy použité pro XInclude patří do vlastního jmenného prostotu, který musí být všude v dokumentu stejný.

4 <xi:include xmlns:xi=" href="intro.xml"/> Dokument nemusíme vkládat celý, ale třeba jen danou kapitolu, nejednodušší způsob je použít ID dané kapitoly. <xi:include xmlns:xi=" href="intro.xml#installing"/> Mnohem více lze docílit, pokud použijeme Xpointer ukazatel na požadovanou část dokumentu, pomocí Xpath syntaxe. <xi:include xmlns:xi=" href="intro.xml#xpointer(/sect1/section[1]/*)"/> XInclude můžeme použít i ke vkládání prostého textu. Atribut parse= text sdělí procesoru, aby daný obsah namísto XML zobrazil jako prostý text. Tím jsou speciální XML znaky převedeny na odpovídající entity: & na & < na < > na > " na " <programlisting> <xi:include xmlns:xi=" href="code.c" parse="text"/> </programlisting> Při vkládání prostého textu můžeme využít rozšířené interpretace URL vkládaného souboru. V URL textového souboru nemají standardně znaky za # žádný speciální význam např. code.c#1 je běžně interpretováno stejně jako code.c. Prostor za # proto využijeme ke specifikaci, které řádky ze vstupního souboru vložit, např.: #2 vloží pouze druhý řádek #2- vloží od druhého řádku počínaje všechny řádky #2-5 vloží řádky od druhého do pátého včetně #2$3 vloží tři řádky počínaje druhým #-2 vloží první dva řádky #$2 vloží první dva řádky Toto rozšíření samozřejmě nefunguje automaticky v každém XInclude procesoru. V Javě je možno použít místo nástroje xincluder.jar [7] jeho vylepšenou verzi xincluder-fi.jar vyvinutou na pracovišti autorů tohoto článku. Pokud vložení neproběhne správně, ať už z důvodu, že daný soubor neexistuje nebo jej nelze stáhnout, lze namísto prázdného xi:include elementu vložit na dané místo vlastní chybové hlášení. <xi:include xmlns:xi=" href="intro.xml"> <xi:fallback> <para><emphasis>chyba: XINCLUDE</emphasis></para> </xi:fallback> </xi:include>

5 Ve skutečnosti může xi:fallback obsahovat další xi:include element, který se procesor pokusí vyhodnotit v případě neúspěchu. Nesmíme však zapomenout, že pokud uvedeme xi:fallback, tak se transformace dokumentu v případě chyby nezastaví. Pokud je nezbytné, aby vložení souboru proběhlo, je lepší xi:fallback element nepoužívat a nechat proces skončit s chybou. Jednou z hlavních výhod XInclude je, že můžeme jednotlivé soubory zvlášť validovat. Avšak xi:include element není validní element DocBooku a tím pádem nepůjde hlavní dokument zvalidovat. Jsou dva způsoby jak tento problém vyřešit. 1) Nejprve celý dokument sestavíme a poté provedeme validaci. xmllint --noout --xinclude --postvalid file.xml Pokud chceme použít XInclude pod Javou je potřeba si opatřit XInclude nástroj [7]. java -cp xincluder.jar:xercesimpl.jar com.elharo.xml.xinclude.saxxincluder file.xml > file-ok.xml 2) Upravíme DTD DocBooku tak, aby obsahovalo patřičné xi:include elementy. 5 Rozšíření DTD DTD DocBooku je postavené na parametrových entitách, což jistou měrou omezuje specifikaci struktury dokumentu, ale na druhou stranu to umožňuje snadnou modifikaci. Skládáním a přidáváním jednotlivých parametrových entit můžeme do DTD přidat požadované úpravy. Malou modifikací DTD DocBooku lze přidat gramatiku XInclude a umožnit tak validovat dokumenty, které obsahují xi:include elementy. Nejprve uvedeme definici parametrových entit xmlns.xi a xml.base se specifikací jmenných prostorů pro XInclude a xml:base (slouží k možné definici prefixu URI). Dále vlastní deklaraci elementů xi:include. Jelikož pouhá definice elementů nestačí, musíme ještě specifikovat, kde se mohou elementy xi:include v dokumentu vyskytovat. Díky modulární architektuře DTD DocBooku stačí přidat xi:include k několika patřičným parametrovým entitám. Nakonec ještě přidáme jmenné prostory xi:include a xml:base do běžných atributů. Tím pádem nemusíme v dokumentu deklarovat jmenný prostor xi:include a můžeme psát: <xi:include href="intro.xml"/> Příklad 4. xinclude.mod <!ENTITY % xmlns.xi xmlns:xi CDATA #FIXED " > <!ENTITY % xml.base "xml:base CDATA #IMPLIED"> <!ELEMENT xi:include (xi:fallback?)> <!ATTLIST xi:include %xmlns.xi; href CDATA #REQUIRED parse (xml text) "xml" encoding CDATA #IMPLIED>

6 <!ELEMENT xi:fallback ANY> <!ATTLIST xi:fallback %xmlns.xi;> <!ENTITY % local.sect1.class " xi:include"> <!ENTITY % local.divcomponent.mix " xi:include"> <!ENTITY % local.para.char.mix " xi:include"> <!ENTITY % local.info.class " xi:include"> <!ENTITY % local.common.attrib "%xmlns.xi; %xml.base;"> Naše úpravy uložíme do samostatného souboru například: xinclude.mod, který k DTD DocBooku, aniž bychom museli zasahovat do originální struktury, připojíme jako entitu. <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" " [ <!ENTITY % xinclude SYSTEM " %xinclude; ]> Jak je patrné, není úprava DTD nic těžkého a můžeme tedy v případě potřeby přidat několik elementů. Například chceme-li použít DocBook pro tvorbu bakalářských a diplomových prací, je vhodné obohatit DTD o několik elementů jako: vedoucí práce, název fakulty, pohlaví studenta, poděkování atd. Příklad 5. fithesis.mod <!ENTITY % xmlns.fi xmlns:fi CDATA #FIXED " > <!ELEMENT fi:woman (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:woman xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:faculty (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:faculty xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:university (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:university xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:logo (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:logo xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:advisor (#PCDATA)> <!ATTLIST fi:advisor xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT fi:thanks (#PCDATA para simpara)*> <!ATTLIST fi:thanks xmlns:fi CDATA #IMPLIED> <!ENTITY % xmlns.fi xmlns:fi CDATA #FIXED " > <!ENTITY % local.person.ident.mix " fi:woman fi:faculty fi:university fi:logo fi:advisor fi:thanks"> <!ENTITY % local.common.attrib "%xmlns.fi;"> Je dobré XML hlavičku minimalizovat. Proto, když máme více souborů s úpravami DTD, je lepší buď úpravy dát do jediného souboru nebo je použitím entit integrovat.

7 6 Úprava XSL DocBookové styly jak docbook-xsl tak db2latex, lze jednoduše modifikovat pomocí vestavěných parametrů. Nicméně XSLT styly díky své povaze nabízejí mnohem silnější způsob modifikace. Template overriding znamená v podstatě nahrazování již existujících šablon šablonami novými. Velkou výhodou je, že nemusíme zasahovat do originální stylů. Veškeré úpravy uvedeme ve vlastním souboru, kde v jeho začátku importujeme originální hlavní XSLT soubor. Tento princip můžeme využít jednak pro opravování chyb v originální distribuci a také k rozšiřování a změně vlastností XSLT stylů. Jako příklad vezmeme d2latex styly, které originálně sestavují uvozovky kolem slova pomocí jednotlivých znakových entit daného jazyka. V češtině se spíše používá pro uvozovky makro \uv. Proto vytvoříme vlastní definici šablony pro element quote, která v procesu transformace nahradí originální definici. Příklad 6. mydocbook.xsl <xsl:stylesheet xmlns:xsl=" version= 1.0 > <xsl:import href="xsl/db2latex/xsl/docbook.xsl"/> <xsl:template match="quote"> <xsl:text>\uv{</xsl:text> <xsl:call-template name="inline.charseq"/> <xsl:text>}</xsl:text> </xsl:template> </xsl:stylesheet> 7 DocBook pro bakalářské. a diplomové práce Jelikož mají bakalářské a diplomové práce dokumentační ráz (dokumentujeme buď výtvor, objev nebo technologie) můžeme k jejich vytváření bez problémů použít právě DocBook. Přinese nám to hned několik výhod. Autor práce se nemusí v době psaní zatěžovat výsledným vzhledem dokumentu, neboť zapisuje pouze údaje s informační hodnotou. K psaní práce stačí obyčejný editor, který umí zvýrazňovat syntaxi a tím se stává tvorba platformně nezávislá. Výstup do tištěné podoby je realizován typografických procesorem L A TEX. Autor tak bez větších znalostí L A TEXu a hlubších znalostí typografie získá kvalitní dokument. Navíc lze do průběhu transformace začlenit i patřičnou L A TEXovou stylovou třídu, která sjednocuje rámcový vzhled všech prací na dané fakultě. Dále autor získá HTML prezentaci své práce, která se opět dá standardizovat pomocí CSS stylů. Fakulta může takovéto práce snadno klasifikovat a provádět nad nimi fulltextové vyhledávání. Abychom docílili zmíněných vlastností prací psaných v DocBooku, je nutné provést několik úprav. Jednak musíme upravit DTD DocBooku přidáním několik elementů k zápisu informací typických pro bc. a dipl. práce. K rozšíření nám bude stačit soubor s výše jmenovanými úpravami: fithesis.mod. Příklad 7. Hlavička bakalářské práce v DocBooku <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"

8 " [ <!ENTITY % fithesis SYSTEM " %fithesis;]> <book lang="cs"> <bookinfo> <title>název práce</title> <subtitle>bakalářská práce</subtitle> <author> <firstname>jméno</firstname> <surname>příjmení</surname> <fi:woman>false</fi:woman> <fi:faculty>fi</fi:faculty> <fi:advisor>titul jméno příjmení</fi:advisor> </author> <pubdate>jaro 2003</pubdate> <abstract><para>krátké shrunutí práce</para></abstract> <keywordset><keyword>xml</keyword></keywordset> </bookinfo> Dále musíme rozšířit XSLT styly. Přidat šablony pro titulní stranu v HTML a upravit výstup do L A TEXu tak, aby v něm byly začleněny úpravy pro použití fakultního stylu používaného pro závěrečné práce. Celé řešení je možné jednoduše použít na jakékoli univerzitě či fakultě. Spolu s ukázkami hotových prací a dokumentací je systém pro tvorbu bakalářských a diplomových prací k dispozici na 8 Matematika v DocBooku Jelikož podpora MathML není zatím na přijatelné úrovni je lepší v současné době matematické notace v DocBooku zapisovat pomocí L A TEXové syntaxe. Do výsledného L A TEXového kódu se zápis matematiky vloží přímo a do HTML se vloží odkaz (uvedený v elementu imagedata) na obrázek, který vnikl konverzí z EPS souboru vyprodukovaného L A TEXem. K zápisu matematických kódů slouží v DocBooku tři elementy: InlineEquation, který se používá k vložení matematiky přímo do textu, InformalEquation, který matematiku zobrazí v samostatném odstavci a Equation zobrazující matematiku v odstavci s uvozovacím titulkem. Příklad 8. Zápis matematiky <equation> <title>rovnice hmoty a energie</title> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="math1.png"/> </imageobject> <textobject role="tex"> <phrase>e=mc^2</phrase> </textobject>

9 </mediaobject> </equation> 9 Slidy v DocBooku Norman Walsh připravil pod názvem DocBook Slides (viz [8]) derivát zjednodušeného DocBooku (Simplified DocBook) určený k přípravě prezentačních podkladů (slidů). Současně k nim poskytuje rozsáhlou sadu XSL stylů pro vizualizaci fólií. Studenti často vyžadují, aby slidy dostali k dispozici i v tisknutelné podobě. Pro tyto případy lze použít buďto existující styly formátující slidy do XSL:FO (jsou k dispozici na vedle stylů generujících HTML) a výsledný soubor převést např. procesorem Apache FOP do PDF souboru a ten vytisknout. Nebo použít db2latex styly pro Slides a trasformovat slidy do L A TEXu. Velmi jednoduchým XSLT stylem je také možno převést slidy do normálního DocBooku např. jako knihu (book), případně doplňovat... jako běžný DB dokument. Tento způsob se osvědčil nejlépe ne každý student totiž chce celý soubor tisknout, někomu vyhovuje jeho prohlížení a to i např. na počítačích třídy PDA, pro které neexistuje prohlížeč PDF. Ohledně členění jednotlivých přednášek do souborů DB Slides se v praxi osvědčila tato struktura: 1. Co přednáška (např. dvouhodinová), to jeden soubor slides (snadná modifikace jednotlivých přednášek). 2. Slidy struktura celého předmětu je popsána zvláštním souborem, kde jsou kromě slidů zařazeny i odkazy na další komponenty plné učební texty a jejich části (nejen slidy pro přednášejícího), větší příklady, testy, atd. To umožňuje snadnou správu celkové struktury předmětu. 3. Jedna speciální přednáška pak představuje osnovu celého kurzu a odkazuje se na slidy k jednotlivým skutečným přednáškám. Kromě odkazů je tam totiž možné vložit i další informace, uváděné typicky v úvodní přednášce předmětu, kdy se studenti seznamují s osnovou předmětu. Příklad 9. Příklad souboru se slidy v DocBook Slides <!DOCTYPE slides SYSTEM "../../schema/dtd/slides.dtd"> <?dbhtml graphics-dir="../graphics" css-stylesheet-dir="../browser"?> <?dbhtml script-dir="../browser"?> <slides> <slidesinfo> <title>the Slides Document Type</title> <titleabbrev>slides</titleabbrev> <author><firstname>norman</firstname><surname>walsh</surname></author> <pubdate>tuesday, 25 June 2002</pubdate> <releaseinfo role="version">3.1.0</releaseinfo> <copyright><year>2002</year> <holder>norman Walsh</holder></copyright> </slidesinfo> <foil><title>introduction</title> <para>this is the introductory slide.</para>

10 </foil> <foilgroup><title>purpose and History</title> <para>groups can now have introductory text as well.</para>... Obrázek 1: Slidy připravené k prezentaci v HTML prohlížeči Literatura 1. OASIS, XML Catalogs Committee Specification 06 Aug 2001, org/committees/entity/spec html. 2. Gnome, Libxml2, 3. Apache, Xalan, 4. Apache, Catalog Resolver, 5. Kay, Michael H., Saxon, 6. W3 Consorcium, XML Inclusion Proposal (XInclude), 7. Harold, Elliotte R., XInclude engine, ftp://ftp.ibiblio.org/pub/languages/java/ javafaq/xincluder.tar.gz. 8. Walsh, Norman, DocBook Open Repository Project,

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

Jak psát bakalářskou práci v DocBooku

Jak psát bakalářskou práci v DocBooku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství Jak psát bakalářskou práci v DocBooku Bakalářská práce Jiří Kosek Vedoucí práce: Prof. Ing.

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

XSLT a jmenné prostory

XSLT a jmenné prostory XSLT a jmenné prostory Doplňková prezentace Roman Malo XSLT a jmenné prostory Při využití XSLT nad XML s jmennými prostory je potřeba jednotlivé názvy uzlů (elementy a atributy) uvádět včetně prefixu Prefix

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

XML versus TEX jemné porovnání. Martin Tůma 31. srpna 2004

XML versus TEX jemné porovnání. Martin Tůma 31. srpna 2004 XML versus TEX jemné porovnání Martin Tůma 31. srpna 2004 1 Obsah 1 Úvod 3 1.1 TEX....................................... 3 1.2 XML....................................... 4 2 Srovnání v jednotlivých oblastech

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Dotazování nad XML daty a jazyk XPath BI-TWA

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

PHP a XML. Stručný obsah

PHP a XML. Stručný obsah PHP a XML 5 Stručný obsah Předmluva... 13 Úvod... 15 1. Syntaxe XML... 17 2. Přehled podpory XML v PHP5... 43 3. (Ne)podpora Unicode v PHP... 67 4. SimpleXML... 87 5. SAX... 105 6. DOM... 123 7. XMLReader...

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

DocBook. Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů. Jiří Kosek

DocBook. Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů. Jiří Kosek DocBook Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů Jiří Kosek DocBook: Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů Jiří Kosek Copyright 2001-2007 Jiří Kosek Tento dokument je určen výhradně pro osobní

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Lehký úvod do XML v kartografii

Lehký úvod do XML v kartografii Lehký úvod do XML v kartografii Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita Vznik dokumentu:

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH Petr Jedlička Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

Pravidla dokumentace

Pravidla dokumentace Pravidla dokumentace Příklad na převod XML do HTML pomocí šablon XSLT Na příkladě si ukážeme základy práce s šablonami XSLT. 1. Vhodně otagujeme textový soubor, aby z něj vznikl soubor XML

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

DocBook. Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů. Jiří Kosek

DocBook. Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů. Jiří Kosek DocBook Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů Jiří Kosek DocBook: Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů Jiří Kosek Copyright 2001 Jiří Kosek Tento dokument je určen výhradně pro osobní

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml Použití SAX - připomenutí Vytvoření instance parseru XMLReader xmlreader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); Registrace handleru xmlreader.setcontenthandler(

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Úvod do XML Technologie

Úvod do XML Technologie 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Úvod do XML Technologie BI-TWA Peter Vojtáš

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více