Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů"

Transkript

1 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 odst. 5 písm. b) a 10 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách plynů: Provozovatelé regionálních distribučních soustav: Jihočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Vrbenská 2, České Budějovice, (dále jen JČP ) Jihomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, (dále jen JMP ) Pražská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, (dále jen PP ) Severočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, (dále jen SČP ) Severomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava, (dále jen SMP ) Středočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4, (dále jen STP ) Východočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Pražská ulice 702, Hradec Králové, (dále jen VČP ) Západočeská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, (dále jen ZČP ) Souběžný držitel licence na distribuci a obchod se zemním plynem: Českomoravská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Čistovická 44/413, Praha 6, (dále jen ČMP )

2 I. Ceny přepravy a distribuce zemního plynu 1. Ceny za přepravu zemního plynu Pro zemní plyn přepravovaný provozovatelem přepravní soustavy pro dodávku plynu konečným zákazníkům na území České republiky, platí tyto pevné ceny a určené podmínky: 1.1 Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou je ,80. Přitom platí, že měsíční plat za přepravu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou v. 1.2 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou na období platnosti měsíční smlouvy C k /m 3 je stanovena podle vzorce C k C F, r kde C r je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části, F c je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy, F je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky: c Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F 0,4 0,2 0,083 Přitom platí, že měsíční plat za přepravu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na období platnosti měsíční smlouvy a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou pro období platnosti měsíční smlouvy v, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. 1.3 Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části. 1.4 Maximální cena za denní rezervovanou přerušitelnou pro období platnosti měsíční smlouvy je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou pro období platnosti měsíční smlouvy podle bodu 1.2 této části. 1.5 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem přepravní soustavy účtována platba P p za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce P p ( K K ) F C, r s o r 2

3 kde K r je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě v tis. m 3, K s je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě, sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3, F o je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F o 2 1 0,2 C r je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části. Přitom platí, že pokud daný subjekt bilancování překročí denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou v daném výstupním bodě, sjednanou ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P p, kde za K r je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě v daném měsíci. 1.6 Pevná cena za renominaci Pevná cena za renominaci je určena za každou renominaci potvrzenou provozovatelem přepravní soustavy a platnou podle nominačních pravidel po 9:00 hodině v daný plynárenský den Pro subjekt bilancování s celkovou rezervovanou přepravní kapacitou vyšší než tis. m 3 /den je cena za renominaci ve výši 800 Kč Za renominace v množství vyšším než MWh v daném plynárenském dni je cena za renominaci 0,20 Kč za každou renominovanou MWh. 1.7 Pevná cena za mimotoleranční bilanční odchylku C b je 106,60. Přitom platí, že platba za mimotoleranční bilanční odchylku P b se určí podle vzorce P b b C V V B, s y kde V s je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech vstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den, V y je součet skutečných množství plynu daného subjektu bilancování na všech výstupních bodech přepravní soustavy v MWh za daný plynárenský den, B t je bilanční tolerance v MWh stanovená podle bodu nebo Bilanční tolerance B t v MWh pro subjekty bilancování s rezervovanou přepravní kapacitou vyšší než tis. m 3 /den se stanoví podle vzorce t 3

4 B t c sc c 0,02 N 0, 025 K N, kde K sc je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v jednotlivých výstupních bodech v MWh, N c je součet všech nominací daného subjektu bilancování v jednotlivých výstupních bodech na daný plynárenský den v MWh Bilanční tolerance B t v MWh pro subjekty bilancování s rezervovanou přepravní kapacitou menší než nebo rovno tis. m 3 /den se stanoví podle bodu 1.7.1, přičemž platí, že pokud je hodnota B t nižší než součin 0,05 x K sc, použije se hodnota tohoto součinu. 1.8 Pevná cena za mimotoleranční nominační odchylku C o je 53,30. Přitom platí, že platba za mimotoleranční nominační odchylku P o se určí podle vzorce kde K r N N t kde K s P o o C K N N, r je skutečná denní kapacita daného subjektu bilancování v daném výstupním bodě za daný plynárenský den v MWh, je nominace daného subjektu bilancování na daný výstupní bod na daný plynárenský den v MWh, je nominační tolerance v MWh stanovená podle vzorce: N t t 0,12 N 0, 15 K N, je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit příslušného subjektu bilancování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v daném výstupním bodě v MWh. 1.9 Celková platba za mimotoleranční nominační odchylky je dána součtem plateb za mimotoleranční nominační odchylku v jednotlivých výstupních bodech. Pokud je celková platba za mimotoleranční nominační odchylky vyšší než nebo rovna platbě za mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční bilanční odchylka se nezpoplatňuje. Pokud je celková platba za mimotoleranční nominační odchylky nižší než platba za mimotoleranční bilanční odchylku, mimotoleranční nominační odchylky se nezpoplatňují Pevná cena za chybějící bilanční plyn je 1,6 násobek maximální ceny za odebraný plyn podle bodu 3.2 části II., pevná cena za přebývající bilanční plyn je 0,4 násobek maximální ceny za odebraný plyn podle bodu 3.2 části II. Platbu za přebývající bilanční plyn hradí provozovatel přepravní soustavy. s 4

5 2. Ceny za distribuci zemního plynu Pro zemní plyn distribuovaný jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky (dále jen zákazníci ) a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k dané regionální distribuční soustavě platí tyto pevné ceny a určené podmínky: 2.1 Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo platí tyto pevné ceny: JČP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,90 x Velkoodběratel nad do , ,90 x nad do , ,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 x Místní síť nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,80 x nad do , ,40 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x nad 63 do , ,20 x nad 55 do ,45 x 207,50 nad 50 do ,45 x 194,00 nad 45 do ,45 x 180,00 nad 40 do ,45 x 165,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,45 x 150,10 nad 30 do ,45 x 135,10 nad 25 do ,45 x 119,90 nad 20 do ,45 x 104,60 nad 15 do ,45 x 89,20 nad 9,45 do ,45 x 72,30 nad 1,89 do 9,45 235,06 x 50,60 do 1,89 407,08 x 34,80 JMP Dvousložková cena Velkoodběratel Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,60 x nad do , ,60 x 5

6 nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 x Místní síť nad , ,50 x Velkoodběratel nad do , ,50 x nad do , ,90 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x nad 63 do , ,20 x nad 55 do ,23 x 173,00 nad 50 do ,23 x 160,30 nad 45 do ,23 x 147,80 nad 40 do ,23 x 135,50 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,23 x 123,20 nad 30 do ,23 x 110,90 nad 25 do ,23 x 98,70 nad 20 do ,23 x 86,50 nad 15 do ,23 x 74,20 nad 9,45 do ,23 x 61,10 nad 1,89 do 9,45 141,08 x 45,90 do 1,89 292,21 x 30,20 PP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,30 x nad do , ,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,90 x Místní síť nad , ,70 x Velkoodběratel nad do , ,20 x nad do , ,40 x Střední odběratel nad 630 do , ,80 x nad 63 do , ,10 x nad 55 do ,98 x 172,40 nad 50 do ,98 x 158,10 nad 45 do ,98 x 147,20 nad 40 do ,98 x 135,50 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,98 x 123,50 nad 30 do ,98 x 111,20 nad 25 do ,98 x 98,80 nad 20 do ,98 x 86,10 nad 15 do ,98 x 73,60 nad 9,45 do ,98 x 60,40 nad 1,89 do 9,45 118,87 x 45,30 do 1,89 248,82 x 30,10 6

7 SČP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,70 x 199,00 nad 50 do ,70 x 180,00 nad 45 do ,70 x 166,00 nad 40 do ,70 x 151,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,70 x 137,00 nad 30 do ,70 x 123,00 nad 25 do ,70 x 109,00 nad 20 do ,70 x 95,00 nad 15 do ,70 x 81,00 nad 9,45 do ,70 x 66,00 nad 1,89 do 9,45 195,80 x 49,00 do 1,89 353,90 x 32,00 SMP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,90 x Velkoodběratel nad do , ,80 x nad do , ,10 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 x Místní síť nad , ,80 x Velkoodběratel nad do , ,70 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 x Maloodběratel a domácnost nad 63 do , ,30 x nad 55 do ,13 x 201,40 nad 50 do ,13 x 182,40 nad 45 do ,13 x 167,40 7

8 nad 40 do ,13 x 152,50 nad 35 do ,13 x 137,80 nad 30 do ,13 x 123,20 nad 25 do ,13 x 108,40 nad 20 do ,13 x 93,80 nad 15 do ,13 x 79,10 nad 9,45 do ,13 x 63,80 nad 1,89 do 9,45 150,05 x 46,00 do 1,89 266,35 x 29,90 STP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,50 x 191,00 nad 50 do ,50 x 153,00 nad 45 do ,50 x 141,00 nad 40 do ,50 x 130,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,50 x 119,00 nad 30 do ,50 x 108,00 nad 25 do ,50 x 97,00 nad 20 do ,50 x 86,00 nad 15 do ,50 x 76,00 nad 9,45 do ,50 x 64,00 nad 1,89 do 9,45 166,40 x 48,00 do 1,89 369,10 x 34,00 VČP Dvousložková cena Velkoodběratel Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,50 x nad do , ,70 x nad do , ,20 x 8

9 Střední odběratel nad 630 do , ,90 x Místní síť nad , ,40 x Velkoodběratel nad do , ,60 x nad do , ,10 x Střední odběratel nad 630 do , ,80 x nad 63 do , ,80 x nad 55 do 63 91,53 x 159,90 nad 50 do 55 91,53 x 146,50 nad 45 do 50 91,53 x 135,50 nad 40 do 45 91,53 x 124,40 Maloodběratel a domácnost nad 35 do 40 91,53 x 113,60 nad 30 do 35 91,53 x 102,10 nad 25 do 30 91,53 x 91,00 nad 20 do 25 91,53 x 79,50 nad 15 do 20 91,53 x 68,60 nad 9,45 do 15 91,53 x 56,80 nad 1,89 do 9,45 112,03 x 44,90 do 1,89 238,22 x 28,80 ZČP Dvousložková cena Pevná cena za odebraný plyn Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Dálkovod nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x Místní síť nad , ,00 x Velkoodběratel nad do , ,00 x nad do , ,00 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 x nad 63 do , ,00 x nad 55 do ,70 x 183,00 nad 50 do ,70 x 167,00 nad 45 do ,70 x 154,00 nad 40 do ,70 x 142,00 Maloodběratel a domácnost nad 35 do ,70 x 128,00 nad 30 do ,70 x 115,00 nad 25 do ,70 x 102,00 nad 20 do ,70 x 89,00 nad 15 do ,70 x 75,00 nad 9,45 do ,70 x 62,00 nad 1,89 do 9,45 157,60 x 46,00 do 1,89 301,00 x 29,00 9

10 2.1.2 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle spotřeby v roce 2005 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování roční spotřeby, pokud je to možné. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je to toto období kratší než 120 dnů, použije se pro výpočet roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových období, jejichž souhrnná délka činí nejméně 120 dní Nová odběrná místa zákazníků, jejichž odběrné plynové zařízení je připojené k distribuční soustavě v roce 2005 a v průběhu roku 2006, jsou zařazována do výše uvedených odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o zvýšení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy navýší denní rezervovanou na období následujících minimálně dvanácti měsíců, pokud nedošlo ke snížení denní rezervované kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích dvanácti měsících Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o snížení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy provede snížení denní rezervované kapacity na období následujících minimálně dvanácti měsíců Pro odběrná místa 10

11 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou v podle příslušné tabulky v bodu této části ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou MP r se určí podle vzorce kde C rd MP r ( C RK) /12, rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části, RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b): a) pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce RK RS / LF r, kde RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, LF r je faktor ročního využití denního maxima podle následující tabulky: LF r nad 63 do b) pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii), kdy i) pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce únor 2005 až leden 2006 podle vzorce DP SP 31 i i, 23,5 PDi kde i je příslušný kalendářní měsíc, SP i je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3, PD i je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci. ii) pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit 11

12 DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 podle vzorce v bodě i), iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (například noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě. 2.2 Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou Cena za pevnou distribuční sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky: Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou. Pevná cena za odebraný plyn v je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v je vypočtena podle níže uvedeného vzorce kde C rd F c F C kd C F, rd c je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části, je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy, je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F 0,4 0,2 0,083 n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy. 2.3 Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou Cena za přerušitelnou distribuční sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B. 12

13 2.3.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 platí tyto pevné ceny a podmínky: Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou. Pevná cena za odebraný plyn v je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části. 2.4 Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou Cena za přerušitelnou distribuční sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky: Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou. Pevná cena za odebraný plyn v je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu této části. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou stanovenou postupem podle bodu této části. 2.5 V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce P pd ( K K ) F C, rd sd kde K rd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3, F od je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F od 3 1 0,2 C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle příslušné tabulky v bodu této části. Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity od rd 13

14 účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, kde za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci. 14

15 II. Ceny dodávky zemního plynu 1. Ceny dodávky zemního plynu od obchodníka s plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům 1.1 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům, platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Dvousložková cena Kapacitní složka Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou JČP 626, ,30 JMP 626, ,30 PP 626, ,30 SČP 626, ,30 SMP 626, ,30 STP 626, ,30 VČP 626, ,30 ZČP 626, ,30 ČMP* 626, ,30 *) pouze pro dodávky na vymezeném území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní soustavě Maximální cena za odebraný plyn obsahuje korekci ve výši 16,16. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 1.2 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě o více než 2 %, je obchodníkovi se zemním plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, účtována platba P po za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě, stanovená podle vzorce P po ( K K ) F C, rl sl kde K rl je skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v tis. m 3, K sl je denní rezervovaná pevná kapacita daného obchodníka sjednaná ve smlouvě v tis. m 3, o r 15

16 F o C r je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v bodu 1.5 části I., je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodu 1.1 této části. Přitom platí, že pokud daný obchodník překročí denní rezervovanou pevnou v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P po, kde za K rl je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v daném měsíci. 1.3 Kupující sdělí prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů, nejdéle však do osmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu chráněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 16

17 2. Maximální ceny dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům 2.1 Pro dodávky zemního plynu chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům platí tyto maximální ceny a podmínky: Domácnost JČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,70 x nad 55 do ,75 x 256,00 nad 50 do ,75 x 240,00 nad 45 do ,75 x 223,00 nad 40 do ,75 x 205,00 nad 35 do ,75 x 187,00 nad 30 do ,75 x 170,00 nad 25 do ,82 x 152,00 nad 20 do ,82 x 133,00 nad 15 do ,82 x 115,00 nad 9,45 do ,82 x 95,00 nad 1,89 do 9, ,57 x 67,00 do 1, ,39 x 44,00 Domácnost JMP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,90 x nad 55 do ,77 x 215,00 nad 50 do ,77 x 200,00 nad 45 do ,77 x 185,00 nad 40 do ,77 x 170,00 nad 35 do ,77 x 155,00 nad 30 do ,77 x 141,00 nad 25 do ,87 x 126,00 nad 20 do ,87 x 112,00 nad 15 do ,87 x 97,00 nad 9,45 do ,87 x 82,00 nad 1,89 do 9, ,06 x 61,00 do 1, ,49 x 39,00 17

18 Domácnost PP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,00 x nad 55 do ,43 x 214,00 nad 50 do ,43 x 197,00 nad 45 do ,43 x 184,00 nad 40 do ,43 x 170,00 nad 35 do ,43 x 156,00 nad 30 do ,43 x 141,00 nad 25 do ,89 x 126,00 nad 20 do ,89 x 111,00 nad 15 do ,89 x 96,00 nad 9,45 do ,89 x 81,00 nad 1,89 do 9, ,62 x 60,00 do 1, ,70 x 39,00 Domácnost SČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,20 x nad 55 do ,82 x 246,00 nad 50 do ,82 x 223,00 nad 45 do ,82 x 206,00 nad 40 do ,82 x 189,00 nad 35 do ,82 x 172,00 nad 30 do ,82 x 155,00 nad 25 do ,71 x 139,00 nad 20 do ,71 x 122,00 nad 15 do ,71 x 105,00 nad 9,45 do ,71 x 87,00 nad 1,89 do 9, ,61 x 65,00 do 1, ,69 x 41,00 Domácnost SMP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,50 x nad 55 do ,67 x 248,00 nad 50 do ,67 x 226,00 nad 45 do ,67 x 208,00 nad 40 do ,67 x 190,00 18

19 nad 35 do ,67 x 173,00 nad 30 do ,67 x 155,00 nad 25 do ,50 x 138,00 nad 20 do ,50 x 120,00 nad 15 do ,50 x 103,00 nad 9,45 do ,50 x 85,00 nad 1,89 do 9, ,38 x 61,00 do 1, ,07 x 38,00 Domácnost STP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,60 x nad 55 do ,63 x 236,00 nad 50 do ,63 x 191,00 nad 45 do ,63 x 177,00 nad 40 do ,63 x 164,00 nad 35 do ,63 x 150,00 nad 30 do ,63 x 137,00 nad 25 do ,35 x 124,00 nad 20 do ,35 x 111,00 nad 15 do ,35 x 99,00 nad 9,45 do ,35 x 85,00 nad 1,89 do 9, ,11 x 64,00 do 1, ,85 x 43,00 Domácnost VČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,50 x nad 55 do ,44 x 199,00 nad 50 do ,44 x 183,00 nad 45 do ,44 x 170,00 nad 40 do ,44 x 157,00 nad 35 do ,44 x 144,00 nad 30 do ,44 x 130,00 nad 25 do ,78 x 117,00 nad 20 do ,78 x 103,00 nad 15 do ,78 x 90,00 nad 9,45 do ,78 x 76,00 nad 1,89 do 9,45 971,45 x 60,00 do 1, ,97 x 37,00 19

20 Domácnost ZČP Maximální dvousložková cena (včetně DPH) Cena za odebraný plyn Cena za Roční sazba platu za vypočtené denní maximum nad , ,60 x nad 55 do ,92 x 227,00 nad 50 do ,92 x 208,00 nad 45 do ,92 x 192,00 nad 40 do ,92 x 178,00 nad 35 do ,92 x 161,00 nad 30 do ,92 x 146,00 nad 25 do ,01 x 130,00 nad 20 do ,01 x 115,00 nad 15 do ,01 x 98,00 nad 9,45 do ,01 x 83,00 nad 1,89 do 9, ,85 x 61,00 do 1, ,75 x 37, Pro dodávky zemního plynu souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek chráněným zákazníkům vyšším než 630 platí ustanovení bodu 4.2 této části s tím, že v maximální ceně dodávky za komoditu a obchod se snižuje cena za odebraný plyn o 16,08. Souběžný držitel licence na distribuci a obchod s plynem, jehož zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě sdělí prodávajícímu nejpozději do 4 pracovních dnů, nejdéle však do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu chráněným zákazníkům za daný kalendářní měsíc. 2.3 Pro odběrná místa s ročním odběrem nad 63 MWh platí, že měsíční plat za kapacitní složky ceny dodávky MP ch se určí podle vzorce MP ch ( C VK) /12, ch kde C ch je maximální cena kapacitní složky ceny dodávky podle příslušné tabulky v bodu 2.1 této části, VK je denní vypočtená kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená podle vzorce VK RS / LF r, kde RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, LF r je faktor ročního využití denního maxima podle následující tabulky: LF r nad 63 do

21 3. Ceny dodávky zemního plynu od obchodníka s plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám a kteří mají podíl na dodávkách oprávněným zákazníkům v příslušné bilanční zóně 1) vyšší než 40 %, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům 3.1 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům, jenž se stali oprávněnými zákazníky k 1. lednu 2005 a jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3, připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek těmto oprávněným zákazníkům platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Dvousložková cena Kapacitní složka Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou JČP 626, ,30 JMP 626, ,30 PP 626, ,30 SČP 626, ,30 SMP 626, ,30 STP 626, ,30 VČP 626, ,30 ZČP 626, ,30 Maximální cena za odebraný plyn obsahuje kompenzaci nákladů spojených s opětovným zavedením regulace ve výši 16,08. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 3.2 Pro zemní plyn dodávaný od obchodníka s plynem příslušným obchodníkům s plynem, kteří dodávají plyn oprávněným zákazníkům, kteří nesplňují podmínku podle bodu 3.1 této části, připojeným k regionálním distribučním soustavám, v rozsahu dodávek těmto oprávněným zákazníkům platí tyto ceny a určené podmínky: Komoditní složka Maximální cena za odebraný zemní plyn Dvousložková cena Kapacitní složka Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou JČP 642, ,30 JMP 642, ,30 1) 3 odst. 3 vyhlášky č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem 21

22 PP 642, ,30 SČP 642, ,30 SMP 642, ,30 STP 642, ,30 VČP 642, ,30 ZČP 642, ,30 ČMP 642, ,30 *) pouze pro dodávky na vymezeném území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní soustavě Maximální cena za odebraný plyn obsahuje korekci ve výši 16,16 a kompenzaci nákladů spojených s opětovným zavedením regulace ve výši 16,08. Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné roční ceny za denní rezervovanou v. 3.3 V případě, že dojde k překročení denní rezervované kapacity sjednané ve smlouvě o více než 2 %, je obchodníkem se zemním plynem, který má u provozovatele přepravní soustavy rezervovanou vyšší než tis. m 3 /den, účtována platba P po za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě, stanovená podle vzorce P po ( K K ) F C, rl sl kde K rl je skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v tis. m 3, K sl je denní rezervovaná pevná kapacita daného obchodníka sjednaná ve smlouvě v tis. m 3, F s je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky: Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Kalendářní měsíc Prosinec Říjen, Listopad Červenec, Srpen, Září F s 2 1 0,2 C r je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou podle bodů 3.1 a 3.2 této části. Přitom platí, že pokud daný obchodník překročí denní rezervovanou pevnou v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P po, kde za K rl je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita daného obchodníka v daném měsíci. 3.4 Kupující sdělí prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů, nejdéle však do osmého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, skutečné množství prodaného plynu s r 22

23 oprávněným zákazníkům v členění podle bodů 3.1 a 3.2 této části za daný kalendářní měsíc. 23

24 4. Maximální ceny a podmínky dodávky zemního plynu od obchodníků s plynem, kteří mají podíl na dodávkách oprávněným zákazníkům v příslušné bilanční zóně 1) vyšší než 40 %, oprávněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům 4.1 Pro dodávky zemního plynu oprávněným zákazníkům, jenž se stali oprávněnými zákazníky k 1. lednu 2005 a jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům, jenž se stali oprávněnými zákazníky k 1. lednu 2005 a jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3 (dále jen zákazníci ) od dále uvedených obchodníků s plynem platí maximální ceny dodávky složené z ceny za distribuci podle bodu části I. a dále tyto maximální ceny ostatních služeb dodávky složené z pevné ceny přepravy a uskladňování v dodávce a maximální ceny komodity a obchodu v dodávce: Kategorie Roční odběr v pásmu Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Charakter odběru Z JČP 10, ,60 638,06 x JMP 11, ,20 638,26 x PP 11, ,50 638,92 x SČP 11, ,50 638,03 x Velkoodběratel nad SMP 11, ,90 638,41 x STP 13, ,40 638,38 x VČP 11, ,70 637,92 x ZČP 10, ,10 638,46 x Charakter odběru L JČP 5, ,10 638,06 x JMP 3, ,50 638,26 x PP 4, ,40 638,92 x SČP 3, ,10 638,03 x Velkoodběratel nad SMP 4, ,00 638,41 x STP 3, ,00 638,38 x VČP 3, ,20 637,92 x ZČP 4, ,70 638,46 x Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č

25 4.1.1 Maximální ceny podle bodu 4.1 této části se nevztahují na dodávku plynu oprávněným zákazníkům, jejíž cena je ve smlouvě sjednána na principu cenového vzorce obvykle užívaného v plynárenství Pro odběrná místa zákazníků uvedených v bodě 4.1, kteří nejsou podle části I. bodu zařazeni do odběrného pásma velkoodběru nad , platí ceny podle bodu 4.2 této části snížené v maximální ceně komodity a obchodu v dodávce o 16, Pro dodávky zemního plynu oprávněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě a kteří nesplňují podmínku podle bodu 4.1 této části, a souběžným držitelům licence na distribuci plynu a obchod s plynem, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, v rozsahu dodávek oprávněným zákazníkům, kteří nesplňují podmínky podle bodu 4.1 této části, (dále jen zákazníci ) od dále uvedených obchodníků s plynem platí maximální ceny dodávky složené z ceny za distribuci části I. a dále tyto maximální ceny ostatních služeb dodávky složené z pevné ceny přepravy a uskladňování v dodávce a maximální ceny komodity a obchodu v dodávce: JČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,60 654,22 x Velkoodběratel nad do , ,60 654,37 x nad do , ,60 654,56 x Střední odběratel nad 630 do , ,60 654,79 x Charakter odběru L nad , ,10 654,22 x Velkoodběratel nad do , ,10 654,37 x nad do , ,10 654,56 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 654,79 x nad 63 do , ,60 655,18 x nad 55 do 63 48,90 x 657,50 7,00 nad 50 do 55 48,90 x 657,50 7,00 nad 45 do 50 48,90 x 657,50 7,00 nad 40 do 45 48,90 x 657,50 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 48,90 x 657,50 7,00 nad 30 do 35 48,90 x 657,50 7,00 nad 25 do 30 48,90 x 660,08 7,00 nad 20 do 25 48,90 x 660,08 7,00 nad 15 do 20 48,90 x 660,08 7,00 nad 9,45 do 15 48,90 x 660,08 7,00 nad 1,89 do 9,45 48,90 x 675,12 5,00 do 1,89 19,92 x 725,28 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č

26 JMP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,20 654,42 x Velkoodběratel nad do , ,20 654,62 x nad do , ,20 654,87 x Střední odběratel nad 630 do , ,20 655,18 x Charakter odběru L nad , ,50 654,42 x Velkoodběratel nad do , ,50 654,62 x nad do , ,50 654,87 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 655,18 x nad 63 do , ,20 655,70 x nad 55 do 63 52,29 x 658,80 7,00 nad 50 do 55 52,29 x 658,80 7,00 nad 45 do 50 52,29 x 658,80 7,00 nad 40 do 45 52,29 x 658,80 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 52,29 x 658,80 7,00 nad 30 do 35 52,29 x 658,80 7,00 nad 25 do 30 52,29 x 662,25 7,00 nad 20 do 25 52,29 x 662,25 7,00 nad 15 do 20 52,29 x 662,25 7,00 nad 9,45 do 15 52,29 x 662,25 7,00 nad 1,89 do 9,45 52,29 x 682,35 5,00 do 1,89 21,87 x 749,35 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 4. PP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,50 655,08 x Velkoodběratel nad do , ,50 655,44 x nad do , ,50 655,89 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 656,45 x Charakter odběru L nad , ,40 655,08 x Velkoodběratel nad do , ,40 655,44 x nad do , ,40 655,89 x Střední odběratel nad 630 do , ,40 656,45 x Maloodběratel nad 63 do , ,50 657,40 x nad 55 do 63 50,07 x 663,05 7,00 26

27 nad 50 do 55 50,07 x 663,05 7,00 nad 45 do 50 50,07 x 663,05 7,00 nad 40 do 45 50,07 x 663,05 7,00 nad 35 do 40 50,07 x 663,05 7,00 nad 30 do 35 50,07 x 663,05 7,00 nad 25 do 30 50,07 x 669,32 7,00 nad 20 do 25 50,07 x 669,32 7,00 nad 15 do 20 50,07 x 669,32 7,00 nad 9,45 do 15 50,07 x 669,32 7,00 nad 1,89 do 9,45 50,07 x 705,94 5,00 do 1,89 20,81 x 828,01 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 5. SČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,50 654,19 x Velkoodběratel nad do , ,50 654,33 x nad do , ,50 654,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,50 654,72 x Charakter odběru L nad , ,10 654,19 x Velkoodběratel nad do , ,10 654,33 x nad do , ,10 654,50 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 654,72 x nad 63 do , ,50 655,09 x nad 55 do 63 51,51 x 657,27 7,00 nad 50 do 55 51,51 x 657,27 7,00 nad 45 do 50 51,51 x 657,27 7,00 nad 40 do 45 51,51 x 657,27 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 51,51 x 657,27 7,00 nad 30 do 35 51,51 x 657,27 7,00 nad 25 do 30 51,51 x 659,70 7,00 nad 20 do 25 51,51 x 659,70 7,00 nad 15 do 20 51,51 x 659,70 7,00 nad 9,45 do 15 51,51 x 659,70 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,51 x 673,86 5,00 do 1,89 20,21 x 721,07 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 6. SMP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce 27

28 Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,90 654,57 x Velkoodběratel nad do , ,90 654,80 x nad do , ,90 655,09 x Střední odběratel nad 630 do , ,90 655,46 x Charakter odběru L nad , ,00 654,57 x Velkoodběratel nad do , ,00 654,80 x nad do , ,00 655,09 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 655,46 x nad 63 do , ,90 656,07 x nad 55 do 63 51,83 x 659,72 7,00 nad 50 do 55 51,83 x 659,72 7,00 nad 45 do 50 51,83 x 659,72 7,00 nad 40 do 45 51,83 x 659,72 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 51,83 x 659,72 7,00 nad 30 do 35 51,83 x 659,72 7,00 nad 25 do 30 51,83 x 663,78 7,00 nad 20 do 25 51,83 x 663,78 7,00 nad 15 do 20 51,83 x 663,78 7,00 nad 9,45 do 15 51,83 x 663,78 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,83 x 687,47 5,00 do 1,89 21,02 x 766,43 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 7. STP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální ceny komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,40 654,54 x Velkoodběratel nad do , ,40 654,77 x nad do , ,40 655,06 x Střední odběratel nad 630 do , ,40 655,42 x Charakter odběru L nad , ,00 654,54 x Velkoodběratel nad do , ,00 654,77 x nad do , ,00 655,06 x Střední odběratel nad 630 do , ,00 655,42 x Maloodběratel nad 63 do , ,40 656,01 x nad 55 do 63 52,99 x 659,58 7,00 nad 50 do 55 52,99 x 659,58 7,00 nad 45 do 50 52,99 x 659,58 7,00 nad 40 do 45 52,99 x 659,58 7,00 nad 35 do 40 52,99 x 659,58 7,00 nad 30 do 35 52,99 x 659,58 7,00 nad 25 do 30 52,99 x 663,55 7,00 28

29 nad 20 do 25 52,99 x 663,55 7,00 nad 15 do 20 52,99 x 663,55 7,00 nad 9,45 do 15 52,99 x 663,55 7,00 nad 1,89 do 9,45 52,99 x 686,69 5,00 do 1,89 21,27 x 763,82 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 8. VČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,70 654,08 x Velkoodběratel nad do , ,70 654,20 x nad do , ,70 654,34 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 654,51 x Charakter odběru L nad , ,20 654,08 x Velkoodběratel nad do , ,20 654,20 x nad do , ,20 654,34 x Střední odběratel nad 630 do , ,20 654,51 x nad 63 do , ,70 654,81 x nad 55 do 63 51,62 x 656,57 7,00 nad 50 do 55 51,62 x 656,57 7,00 nad 45 do 50 51,62 x 656,57 7,00 nad 40 do 45 51,62 x 656,57 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 51,62 x 656,57 7,00 nad 30 do 35 51,62 x 656,57 7,00 nad 25 do 30 51,62 x 658,54 7,00 nad 20 do 25 51,62 x 658,54 7,00 nad 15 do 20 51,62 x 658,54 7,00 nad 9,45 do 15 51,62 x 658,54 7,00 nad 1,89 do 9,45 51,62 x 669,98 5,00 do 1,89 21,17 x 708,14 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č. 9. ZČP Pevná cena přepravy a uskladňování v dodávce Cena ostatních služeb dodávky Maximální cena komodity a obchodu v dodávce Kategorie Velkoodběratel Kč/měsíc Charakter odběru Z nad , ,10 654,62 x nad do , ,10 654,86 x 29

30 nad do , ,10 655,17 x Střední odběratel nad 630 do , ,10 655,56 x Charakter odběru L nad , ,70 654,62 x Velkoodběratel nad do , ,70 654,86 x nad do , ,70 655,17 x Střední odběratel nad 630 do , ,70 655,56 x nad 63 do , ,10 656,20 x nad 55 do 63 47,86 x 660,05 7,00 nad 50 do 55 47,86 x 660,05 7,00 nad 45 do 50 47,86 x 660,05 7,00 nad 40 do 45 47,86 x 660,05 7,00 Maloodběratel nad 35 do 40 47,86 x 660,05 7,00 nad 30 do 35 47,86 x 660,05 7,00 nad 25 do 30 47,86 x 664,33 7,00 nad 20 do 25 47,86 x 664,33 7,00 nad 15 do 20 47,86 x 664,33 7,00 nad 9,45 do 15 47,86 x 664,33 7,00 nad 1,89 do 9,45 47,86 x 689,28 5,00 do 1,89 19,14 x 772,48 2,00 Součet jednotlivých složek maximální ceny ostatních služeb dodávky je uveden v příloze č Maximální ceny podle bodu této části se nevztahují na dodávku plynu oprávněným zákazníkům, jejíž cena je ve smlouvě sjednána na principu cenového vzorce obvykle užívaného v plynárenství. 4.3 Za odběrné místo s charakterem odběru Z se považuje odběrné místo, ve kterém bylo v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2005 odebráno 60 % a více ročního odběru roku Za odběrné místo s charakterem odběru L se považuje odběrné místo, ve kterém bylo v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2005 odebráno méně než 60 % ročního odběru roku Odběrná místa zákazníků jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle bodů až části I. Stejná ustanovení se přiměřeně použijí při přeřazení odběrného místa zákazníka s charakterem odběru Z do charakteru odběru L a naopak. 4.6 Pro odběrná místa s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že platba za kapacitní složku ceny přepravy a uskladňování v dodávce se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané v roční smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny dodávky za přepravu a uskladňování v podle příslušné tabulky v bodu 4.1 nebo 4.2 této části ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že 30

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 26. 11. 2014 ČÁSTKA 7/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETIKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 6/2013 OBSAH: str. 1. enové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Předmět úpravy. (3) zrušen

Předmět úpravy. (3) zrušen 365/2009 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. října 2009 o Pravidlech trhu s plynem ve znění vyhlášek č. 370/2010 Sb., č. 442/2011 Sb., č. 436/2012 Sb. a č. 291/2014 Sb. Energetický

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Závěrkový list č. PL2014082001

Závěrkový list č. PL2014082001 Závěrkový list č. PL2014082001 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených dodávek plynu) Číslo aukce: 1 Datum konání burzovního shromáždění: 20. srpna 2014 Dodavatel (prodávající): E.ON Energie,

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. telefonická pohotovostní služba pro plyn: 1239 Kontakt na společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem www.rwe-distribuce.cz

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy Pokyny k realizaci změny dodavatele pro externí obchodníky EPET Tento materiál slouží k lepší orientaci externích prodejců elektřiny a plynu, kteří spolupracují s EP ENERGY TRADING, a.s. (dále EPET). Zabývá

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s.

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. telefonická pohotovostní služba pro plyn: Kontakt na společnost Energetika Kuřim, a.s. Štefánikova 110/41 602 00 Brno www.energetika-kurim.cz

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU ČíSLO SMLOUVY - OBCHODNiK:12512216 ČíSLO SMLOUVY - ZÁKAZNíK: SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají "Smluvní strany" "OBCHODNíK" obchodní firma: ČEZ Prodej,

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Optimum Energy, s.r.o. Radlická 520/117, 150 00 Praha 5 e-mail: obchod@optimumenergy.eu PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Město, 00.11.2222 1 OPTIMUM ENERGY 2 Optimum Energy, s.r.o. Společnost

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem

Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem dále též Smlouva I. Smluvní strany RWE Gas Storage, s.r.o. (dále též Skladovatel ) se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 74 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 74 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 74 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 30, O B S A H : 209. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 80 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 80 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 193. Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009 Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009 podávaná členským státem dle článku 5 směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem a směrnice 2004/67/ES o opatřeních na zajištění

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/003/2 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/003/2 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 351/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 351/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 351/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené

Více

Návrh nových pravidel balancingu v ČR

Návrh nových pravidel balancingu v ČR Návrh nových pravidel balancingu v ČR Únor 2015 OTE, a.s. Vypracováno ve spolupráci s Ernst & Young, s.r.o. 0 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1. Flexibilita prostřednictvím akumulace... 3 2. Trh s nevyužitou

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy JMP Net, s.r.o.

Řád provozovatele distribuční soustavy JMP Net, s.r.o. Řád provozovatele distribuční soustavy JMP Net, s.r.o. telefonická pohotovostní služba pro plyn: 1239 Kontakt na společnost JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1 657 02 Brno www.rwe-jmpnet.cz Doručovací adresa

Více

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 1 11 odst. 1 Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Je celkový rozsah BSD součtem jednotlivých variant a), b) a c) podle přílohy č.

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy Řád provozovatele lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. Kontakt a doručovací adresa pro agendu smluv o distribuci plynu: PSP Technické služby, a.s. Kojetínská 2937/53 750 53 Přerov tel.:

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

Simona Wildová ředitelka úseku burz. obchodů Českomoravské komoditní burza Kladno

Simona Wildová ředitelka úseku burz. obchodů Českomoravské komoditní burza Kladno Simona Wildová ředitelka úseku burz. obchodů Českomoravské komoditní burza Kladno Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Litoměřice 1. března 2012 1. SOUTĚŽNÍ VÝBĚR 2. ELEKTRONIZACE NÁKUPU 3.

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH ZÁKON 458 ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný Energetické služby Česká energie je připravena zajistit v rámci dodávky elektřiny, zemního plynu nebo samostatně následující služby:

Více

Ing. Janem Nehodou, místopředsedou a ředitelem sekce regulace

Ing. Janem Nehodou, místopředsedou a ředitelem sekce regulace VALUATION SMLOUVA O DÍLO Č. S/2014/R/4'1- Zadavatel: Zastoupený: ČESKÁ REPUBLIKA - ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD se sídlem Masarykovo náměstí 9115, Jihlava, PSČ 586 01 IČ 708 94 451, DIČ není plátcem daně

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 293 98 762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup plynu na komoditní

Více

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie.

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. PROFIL SPOLEČNOSTI SVĚT PLNÝ ENERGIE Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. Ve světě, který se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem,

Více

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější zdražuje, změna dodavatele je výhodnější Zemní plyn pro domácnosti zdražil od června až o 10 %. Dodavatelé plynu však nezvýšili cenu o stejnou částku, proto se zároveň zvýšily rozdíly mezi nabídkami. Pokud

Více

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy QUANTUM, a.s., Vyškov

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy QUANTUM, a.s., Vyškov Řád provozovatele lokální distribuční soustavy QUANTUM, a.s., Vyškov Kontakt a doručovací adresa pro agendu smluv o distribuci plynu: Quantum, a.s. Brněnská 212 682 01 Vyškov tel.: + 420 517 343 363-5

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Projekt TDD ČR. POPIS MODELU TDD verze 3.5

Projekt TDD ČR. POPIS MODELU TDD verze 3.5 Projekt TDD ČR Číslo dokumentu: 2332 Vedoucí projektu: Kontakt: Kategorie: prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. pelikan@cs.cas.cz výstupní dokument Řešitelé: Poslední změna: Ing. Marek Brabec, Ph.D. 14. října

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

TRH SE ZEMNÍM PLYNEM V ČESKÉ REPUBLICE

TRH SE ZEMNÍM PLYNEM V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TRH SE ZEMNÍM PLYNEM V ČESKÉ REPUBLICE Natural gas market in Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA TECHNICKÁ ZMĚNA KDY SE ŘEŠÍ TECHNICKÁ ZMĚNA NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ Technická změna na odběrném místě nastává v případech,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY KIMM INVEST s.r.o. Pekařská 601/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 155 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY pro lokální distribuční soustavu TP HOŘÁTEV platné od 1. 3. 2012 OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 II.

Více