VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č."

Transkript

1 VST Vestník č. 226/ OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky: Tovary ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA ZIN s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik Kontaktné miesto (miesta): Cassis consult, s.r.o., Vlčkova 37, Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek Telefón: Internetová adresa (internetové adresy) I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte) Iný verejný obstarávateľ: verejný obstarávateľ podľa 7 I.3) Hlavná činnosť Iné (uveďte) Iné: Výrobná činnosť v strojárstve I.4) ZADANIE V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s. r.o. implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Tovary Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik Kód NUTS SK032 II.1.4) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmetom zákazky je nákup technologických zariadení pre výrobnú prevádzku verejného obstarávateľa II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: II.1.6) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA) Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA (ZÁKAZIEK) II.2.1) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek) Jedna hodnota Hodnota: ,0000 EUR ODDIEL IV: POSTUP I DRUH POSTUPU IV.1.1) Druh postupu Otvorená I KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena IV.2.2) Informácia o elektronickej aukcii Použila sa elektronická aukcia: Áno 1/8

2 I IV.3.1) IV.3.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 519/R/2015 Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky Áno Vyplňte: Predbežné oznámenie Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S z: Vyplňte: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S z: Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante : Nie Ďalšie predchádzajúce uverejnenia (ak je to uplatniteľné) : Nie ODDIEL V: ZADANIE Časť: 1 procesov - zváračka MIG-MAG pulzná DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : VAW WELDING, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Hlavná 3, Sučany Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: 6 000,0000 EUR Hodnota: 4 800,0000 EUR Časť: 2 procesov - lis excentrický 40 t DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Ing. Terézia Mareková - TAMA Trading Vnútroštátne identifikačné číslo: mája 5, Brezno Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR 2/8

3 Hodnota: ,0000 EUR Časť: 3 procesov - lis excentrický 25 t DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Ing. Terézia Mareková - TAMA Trading Vnútroštátne identifikačné číslo: mája 5, Brezno Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR Hodnota: ,0000 EUR Časť: 4 procesov - rotačný lamelový kompresor DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Počet prijatých ponúk: 2 NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Hraničná 2A/4533, Poprad Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: 7 000,0000 EUR Hodnota: 7 000,0000 EUR 3/8

4 Časť: 5 procesov - pásová píla na kov DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Počet prijatých ponúk: 2 MIKRON SLOVAKIA s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Svetlá 8, Bratislava-Staré Mesto Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR Hodnota: ,0000 EUR Časť: 6 procesov - zváračka MIG-MAG invertorová DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : TOMI-WELD, spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Popradská 48/B, Bratislava Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: 6 000,0000 EUR Hodnota: 3 400,0000 EUR Časť: 7 4/8

5 procesov - ručná zakružovačka plechu DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Ing. Terézia Mareková - TAMA Trading Vnútroštátne identifikačné číslo: mája 5, Brezno Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: 2 000,0000 EUR Hodnota: 2 050,0000 EUR Časť: 8 procesov - ručný manipulátor balancér DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : VAW WELDING, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Hlavná 3, Sučany Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: 3 500,0000 EUR Hodnota: 1 600,0000 EUR Časť: 9 procesov - odvíjačka s rovnačkou a podávačom k lisu DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Počet prijatých ponúk: 2 5/8

6 ELTECH Slovakia, spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Dolné Orešany 450, Dolné Orešany Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR Hodnota: ,0000 EUR Časť: 10 procesov - závitorez elektrický DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Počet prijatých ponúk: 4 SELOS, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Ľudovíta Stárka 16A, Trenčín Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR Hodnota: 9 500,0000 EUR Časť: 11 procesov - Vykurovací a vetrací systém do moriarne DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Počet prijatých ponúk: 4 Lersen SK, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Rastislavova 12, Nitra 6/8

7 Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR Hodnota: ,0000 EUR Časť: 12 procesov - CNC univerzálny hrotový sústruh DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : Počet prijatých ponúk: 2 SELOS, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Ľudovíta Stárka 16A, Trenčín Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR Hodnota: ,0000 EUR Časť: 13 procesov - odsávací systém do zvarovne DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ : TOMI-WELD, spol. s r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: Popradská 48/B, Bratislava Telefón: INFORMÁCIE O HODNOTE Hodnota: ,0000 EUR 7/8

8 Hodnota: ,0000 EUR ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a nenávratných finančných príspevkov OP KaHR, Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie Inovácie a technologické transfery. VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE Členovia komisie: predseda komisie: Rízek Stanislav, Ing. člen komisie: Lesay Jozef, Ing. člen komisie: Lesay Michal, Mgr VI.3) ODVOLACIE KONANIE VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: Dunajská 68, P.O.BOX 58, Bratislava 24 Telefón: Fax: VI.3.2) Podanie odvolania VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: Dunajská 68, P.O.BOX 58, Bratislava 24 Telefón: Fax: VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA /8

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Dodávka nábytku pro Univerzitu Pardubice

Dodávka nábytku pro Univerzitu Pardubice Univerzita Pardubice Dodávka nábytku pro Univerzitu Pardubice Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku v pěti částech - předmět plnění zahrnuje dodávku,

Více

Podpora technického vybavení dílen 3. část

Podpora technického vybavení dílen 3. část Olomoucký kraj Podpora technického vybavení dílen 3. část Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem projektu je pořízení nového vybavení (strojů a dalšího technického

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Oddíl I: Veřejný zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon

Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Zjednodušené podlimitní řízení na tiskové služby

Zjednodušené podlimitní řízení na tiskové služby Člověk v tísni, o.p.s. Zjednodušené podlimitní řízení na tiskové služby Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Zajištění tiskových služeb včetně dodání vytištěných materiálů pro velkou neziskovou organizaci

Více

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Středočeský kraj Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných historických budov a částí areálu

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

Sociálně terapeutické dílny III

Sociálně terapeutické dílny III Moravskoslezský kraj Sociálně terapeutické dílny III Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

Oznámení o subdodávce

Oznámení o subdodávce Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145133-2011:text:cs:html CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Více

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Univerzita Pardubice Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A ve dvou částech: 1. část: Postele a psací stoly 2. část: Vestavěné

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292819-2013:text:cs:html Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819 Oznámení o zakázce Dodávky

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265693-2010:text:cs:html CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242389-2012:text:cs:html CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Oznámení o zadání zakázky

Oznámení o zadání zakázky Oddíl I: Veřejný zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/showprintable

http://www.isvzus.cz/cs/form/showprintable Page 1 of 6 Evidenční číslo zakázky: 227192 Evidenční číslo formuláře: 7201011027192 Datum odeslání do TED: 07.08.2012 Typ: Řádný Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl I:

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-li formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288295-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2751-2011:text:cs:html CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1 z 11 22.7.2013 19:49 Přihlášení Registrace VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVODNÍ STRÁNKA PODAT FORMULÁŘ VYHLEDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ Podle více parametrů Evidenční číslo zakázky: 347824 Evidenční číslo formuláře:

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurování stroje chórových varhan ID formuláře: 537546 Evidenční číslo zakázky: 492765 Evidenční

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119557-2012:text:cs:html CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557 Oznámení o zakázce Služby

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Plzeň: Motorová nafta (0,2) 2011/S 173-284101

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Plzeň: Motorová nafta (0,2) 2011/S 173-284101 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284101-2011:text:cs:html CZ-Plzeň: Motorová nafta (0,2) 2011/S 173-284101 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171378-2010:text:cs:html CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Více

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438474-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474 Oznámení o

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1 z 16 28.6.2013 12:12 Přihlášení Registrace VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVODNÍ STRÁNKA PODAT FORMULÁŘ VYHLEDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ Evidenční číslo zakázky: 358598 Evidenční číslo formuláře: 7303020058598 Datum

Více

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O V N I T R A Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ : 00007064 zastoupená JUDr. Františkem VAVEROU, Ph.D. ředitelem projektu (dále jen zadavatel ) kontaktní adresa

Více

Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1"

Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1 Město Domažlice Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1" Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279085-2011:text:cs:html

Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279085-2011:text:cs:html 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279085-2011:text:cs:html B-Brusel: Vícenásobné rámcové smlouvy s opětným otevřením soutěže na zajištění návrhu, výroby a

Více

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353326-2010:text:cs:html CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice,

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Oznámení o zadání zakázky směrnicí 2004/18/ES

Oznámení o zadání zakázky směrnicí 2004/18/ES Evidenční číslo zakázky: 000 Evidenční číslo formuláře: 720301102032 Kód pro související formulář: 23CAD0B Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl I: Veřejný zadavatel 2, rue

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká republika - Ministerstvo obrany, Úřad finanční správy

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Sestavy s daty o veřejných zakázkách jsou dostupné třemi způsoby: 1) V levém menu na webu www.isvz.cz pod položkou Statistiky ve složce OpenData 2) Seznam statistik

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, Kontakt: Masarykova

Více

Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu

Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu Jezdecký klub, o.s. Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce, oprava a modernizace stávajících objektů

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005632002001&pril...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005632002001&pril... Stránka č. 1 z 5 INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor - Janov OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Oznámení o subdodávce

Oznámení o subdodávce Oznámení o subdodávce Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost 01.09.2014 Verze

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

CZ-Klatovy: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2011/S 161-266144 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Služby

CZ-Klatovy: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2011/S 161-266144 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Služby 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266144-2011:text:cs:html CZ-Klatovy: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2011/S 161-266144 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace a on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Systém kvalifikace veřejné služby Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/showprintable

http://www.isvzus.cz/cs/form/showprintable Stránka č. 1 z 10 Evidenční číslo zakázky: 227122 Evidenční číslo formuláře: 7202011027122 Datum odeslání do TED: 04.08.2012 Typ: Řádný Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl

Více

Oznámení o zakázce. Dodávky

Oznámení o zakázce. Dodávky 1/10 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100693-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) 2014/S 060-100693

Více

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

Česká republika-praha: Stolní počítač 2015/S 094-169133. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Stolní počítač 2015/S 094-169133. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169133-2015:text:cs:html Česká republika-praha: Stolní počítač 2015/S 094-169133 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Více

PPO Horažďovice - obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu

PPO Horažďovice - obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu Povodí Vltavy, státní podnik PPO Horažďovice - obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba průlehu na pravém břehu Otavy určeném pro obtok jezu Jarov za povodňových

Více

Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj

Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj Stránka č. 1 z 6 Přihlášení Registrace VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVODNÍ STRÁNKA PODAT FORMULÁŘ VYHLEDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ ID Formuláře: 590380 Evidenční číslo zakázky: 515369 Evidenční číslo formuláře: 7503010015369

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj

Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj Stránka č. 1 z 6 Přihlášení Registrace VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVODNÍ STRÁNKA PODAT FORMULÁŘ ID Formuláře: 568142 Evidenční číslo zakázky: 508543 Evidenční číslo formuláře: 7503012008543 Datum uveřejnění

Více

CZ-Praha: Ropa a ropné destiláty 2012/S 240-395298. Oznámení o zakázce. Dodávky

CZ-Praha: Ropa a ropné destiláty 2012/S 240-395298. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395298-2012:text:cs:html CZ-Praha: Ropa a ropné destiláty 2012/S 240-395298 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Detaily nesrovnalosti

Detaily nesrovnalosti 1 Příloha č. 2 Identifikace zprávy Číslo případu: Datum: 1 : Kontaktní osoba ŘO/ZS: Hlášení nesrovnalosti období 2007-13 Jméno a příjmení kontaktní osoby ŘO: Telefon: Fax: E-mail: Název zprostředkujícího

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace a on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace a on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Oznámení o zadání zakázk směrnicí 2004/18/

Oznámení o zadání zakázk směrnicí 2004/18/ 1 z 13 29.11.2012 9:38 Evidenční číslo zakázky: 239217 Evidenční číslo formuláře: 7203010039217 Datum uveřejnění ve VVZ: 29.11.2012 Typ: Řádný IČO zadavatele: 00260231 IČO dodavatele: 48035599 Evropská

Více

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje balíček VII ID formuláře: 621998 Evidenční číslo zakázky: 522199 Evidenční číslo

Více