Požárně bezpečnostní řešení stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požárně bezpečnostní řešení stavby"

Transkript

1 Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO Úřad městské části Brno -Černovice. Bolzanova Brno Ing. Jaromír Dejl, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, č.: Š - 155/96 MOB. TEL.: OBSAH: Základní údaje... 2 Stanovení technických požadavků na zateplení objektu... 2 Zařazení změny staveb... 2 Stanovení technických požadavků... 3 Stavební konstrukce... 3 Únikové cesty (ÚC)... 8 Odstupy Zařízení pro protipožární zásah Technická zařízení Bezpečnostní tabulky Použitá dokumentace, ČSN a předpisy Závěr Přílohy Strana 1

2 Základní údaje Pro objekt nebylo investorem předloženo žádné požárně bezpečnostní řešení stavby, případné úpravy plynoucí z neposkytnutí dokumentace jsou na vrub investora. Dle informací od investora, byl objekt byl projektován do tzn. lze postupovat dle ČSN Jedná se o nástavbu 3.NP na stávající budově mateřské školy. V nástavbě bude umístěno jedno oddělení pro děti od 3 do 6 let, kapacita 25 dětí. POŽÁRNĚ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU - 3 NP (po provedení nástavby na stávající 2.NP), částečně podsklepený objekt - obvodové konstrukce stávající cihelné zdivo, v nástavbě bude sendvičová konstrukce tvořena nehořlavými deskami (třída reakce na oheň A1, A2), která bude oplášťovat ocelovou nosnou konstrukci, izolační hmotou bude minerální vlna - strop nad 1.PP, 1. a 2.NP stávající ŽB konstrukce - strop nad 3.NP bude tvořen ocelovou konstrukcí střechy, ze spodní strany SDK-podhled - střešní krytina PVC - konstrukční systém NEHOŘLAVÝ - požární výška objektu (po provedení nástavby) činí 7,00 m (pozn.: vyšší výška není z hlediska přílohy C, ČSN přípustná) Stanovení technických požadavků na zateplení objektu Objekt nebude vybaven kontaktním zateplovacím systémem. Zařazení změny staveb Strana 2 1. Určení skupiny změny stavby Stavebními úpravami: - ČSN , čl.3.2.a) - nedojde ke zvýšení požárního rizika zvýšením součinu pn.an.c o více než 15 kg.m -2 Stávající využití p n.a n.c /kg.m -2 / Nové využití p n.a n.c /kg.m -2 / využití stávajících prostorů se nemění - ČSN , čl.3.2.b) -se zvyšuje počet evakuovaných osob ve smyslu ČSN , - ČSN , čl.3.2.c) - dochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob, Přibude jedno oddělení s kapacitou 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. - ČSN , čl.3.3.d) - ve zde řešených prostorech nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části ve vazbě na věcně příslušné projektové ČSN Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dojde v posuzovaných částech ke změně užívání posuzovaného prostoru ve smyslu ČSN Předmětem změny stavby není: - změna objektu nástavbou nebo vestavbou o více než jedno užitné podlaží bude provedena nástavba pouze jednoho podlaží - objekt, který se mění přístavbou - vícepodlažní objekt, v němž se nahrazují stropní konstrukce ve smyslu ČSN Provedením stavebních úprav posuzovaného prostoru nedojde ke změně stavby skupiny III dle čl. 3.5 ČSN

3 Provedením nástavby 3.NP dojde ke změně stavby II ve smyslu čl.3.4 ČSN Stanovení technických požadavků 1. Rozdělení do požárních úseků (PU) a stupeň požární bezpečnosti Označení PU Prostor pv /kg.m -2 /, RESP. tau e /min/ a k8/ konstrukční systém: nehořlavý, požární výška objektu = 7,00 m skupina výrob Délka x šířka (mezní/ skut.), Plocha (mezní/ skut.) N3.01 ODDĚLENÍ MŠ 35,00 1,00-62,5 x 40/ 40 x 20 N3.02 STROJOVNA VÝTAHU 30,00 0, /1 Počet užit. podlaží (mezní/skut.) počet HJ/ nutnost zásahu HS -/1 3x6/ANO 1x6/NE CHUC A1 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR II. CHUC A2 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR II. Š- VÝTAHOVÁ ŠACHTA MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH N1.01/N3 Mezní rozměry vyhovují III. SPB III. II. Stavební konstrukce Požární odolnost konstrukcí požárních stěn (vč. prostupů), požárních uzávěrů otvorů (vč. požárních uzávěrů VZT, tzn. požárních klapek, i jiných rozvodů) oddělující jednotlivé požární úseky se vždy stanovuje podle požadavků pro požární úsek s vyšším stupněm požární bezpečnosti (SPB). Požadavky na požární odolnost /min/ stanovené dle tab.12 ČSN a ČSN Požární odolnost 1.1. N3.01, N3.02 N3.01 ODDĚLENÍ MŠ SPB III. N3.02 STROJOVNA VÝTAHU SPB II. Konstrukce: Požární odolnost /min/ Provedení: požadovaná: skutečná: Požární strop nad PU (poslední podlaží) ocelová konstrukce střechy, ze spodní strany SDK-podhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Požární stěny ohraničující PU cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje alt. SDK-příčky provedené tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Strana 3

4 Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) viz samostatná kapitola Nebo dle požadavků přilehlých PU vždy platí vyšší požadavek! Obvodové stěny (poslední NP) ocelová konstrukce oboustranně opláštěná sendvičovou konstrukcí z desek třídy reakce A1, A2 REW 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Nosné konstrukce uvnitř PU (poslední NP) ocelové sloupy opatřené obkladem tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti R 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Nosné konstrukce vně PU nevyskytují se Nosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nevyskytují se Nenosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nestanovuje se Nosné konstrukce schodiště nevyskytuje se Nosná konstrukce střechy viz požární strop Střešní plášť z vnitřní strany krytina bez požadavků nachází se nad požární stropem Střešní plášť z vnější strany krytina neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných PU a jedná se o požárně uzavřenou plochu Broof (t3) ČSN , čl b)2) tzn. střešní plášť nad požárním stropem plášť bude proveden z nehořlavých hmot, nebo z hmot vyhovujících klasifikaci Broof (t3), což bude doloženo atestem 1) Strana 4

5 Vzduchotechnické zařízení v konstrukcích ohraničující PU chráněné VZT potrubí EI 30/DP1 nejsou navrženy požární klapky EI 30/DP1-C nejsou navrženy větrací mřížky v požárních stěnách (do plochy 0,09 m 2 ) větrací mřížky v požárních stěnách (nad plochu 0,09 m 2 ) E 30/DP1 EW 30/DP1 nejsou navrženy nejsou navrženy 1) Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí. 2) Zpěňující nátěry či jiné ochrany konstrukcí, které nemají ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost (alespoň po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického celku), je možno užít jen na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k o obnovování ochran, jakož i kontrole stavu těchto ochran, přičemž prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany konstrukce v daných podmínkách je do první obnovy nejméně 10 let. Životnost požárních ochran se prokazuje zkouškami dle ETAG. Š- N1.01/N VÝTAHOVÁ ŠACHTA VÝTAHOVÁ ŠACHTA MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH SPB III. Konstrukce: Požární odolnost /min/ Provedení: požadovaná: skutečná: Požární strop nad PU (poslední podlaží) ocelová konstrukce střechy, ze spodní strany SDK-podhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Požární stěny ohraničující PU cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje alt. SDK-příčky provedené tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) 1) Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí CHUC A1, CHUC A2 CHUC A1 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR CHUC A2 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR SPB II. SPB II. Konstrukce: Požární odolnost /min/ Provedení: požadovaná: skutečná: Požární strop nad PU (poslední podlaží) ocelová konstrukce střechy, ze spodní strany SDK-podhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) Strana 5

6 Požární stěny ohraničující PU 3.NP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje 3.NP - alt. SDK-příčky provedené tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) 1.-2.NP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 45/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) viz samostatná kapitola Nebo dle požadavků přilehlých PU vždy platí vyšší požadavek! Obvodové stěny 3.NP- ocelová konstrukce oboustranně opláštěná sendvičovou konstrukcí z desek třídy reakce A1, A2 REW 30/DP1 bude doloženo atestem 1) 1.-2.NP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 30/DP1 REI 120/DP1 vyhovuje Nosné konstrukce uvnitř PU viz stěny a stropy Nosné konstrukce vně PU nevyskytují se Nosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nevyskytují se Nenosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nestanovuje se Nosné konstrukce schodiště ŽB monolitická konstrukce bez požadavků - jedná se o CHUC Nosná konstrukce střechy viz požární strop Střešní plášť z vnitřní strany krytina bez požadavků nachází se nad požární stropem Strana 6

7 Střešní plášť z vnější strany krytina neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných PU a jedná se o požárně uzavřenou plochu Broof (t3) ČSN , čl b)2) tzn. střešní plášť nad požárním stropem plášť bude proveden z nehořlavých hmot, nebo z hmot vyhovujících klasifikaci Broof (t3), což bude doloženo atestem 1) Vzduchotechnické zařízení v konstrukcích ohraničující PU chráněné VZT potrubí EI 30/DP1 nejsou navrženy požární klapky EI 30/DP1-C nejsou navrženy větrací mřížky v požárních stěnách (do plochy 0,09 m 2 ) větrací mřížky v požárních stěnách (nad plochu 0,09 m 2 ) E 30/DP1 EW 30/DP1 nesmí být navrženy do CHUC nesmí být navrženy do CHUC 1) Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí. 2) Zpěňující nátěry či jiné ochrany konstrukcí, které nemají ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost (alespoň po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického celku), je možno užít jen na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k o obnovování ochran, jakož i kontrole stavu těchto ochran, přičemž prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany konstrukce v daných podmínkách je do první obnovy nejméně 10 let. Životnost požárních ochran se prokazuje zkouškami dle ETAG ROZVADĚČE EE Rozvaděče (platí pro rozvaděče, které mají napětí větší než 200 V a více než 25 A) umístěné v: - CHUC, ČSN :2009, čl.6.1.7, resp. ČSN , čl musí tvořit samostatné požární úseky. ČSN :2009, čl.6.1.7, resp. ČSN , čl viz níže - el. rozvaděče SPB II. Požárně dělící konstrukce el. rozvaděče (bez určení třídy reakce použitých materiálů) požárně dělící konstrukce (mimo uzávěry, viz níže) EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) revizní dvířka EI 15/DP1-Sm bude doloženo atestem 1) Elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení a zařízení které musí zůstat funkční při požáru, čl.5.6.2, (bez ohledu na napětí a proud) nevyskytují se. 2. Požadavky na požární pásy Svislé ani vodorovné požární pásy se nevyžadují. Strana 7

8 3. Požární uzávěry otvorů Pozn.: Nadsvětlíky a boční části dveří se mohou považovat za součást požárního uzávěru pouze v rozsahu dle čl ČSN , nebo ČSN , tzn. za součást dveřního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky, pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5- násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m 2. Dvoukřídlé požární uzávěry budou opatřeny koordinátory zavírání dveří. 1.NP Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře oddělující stávající prostory od CHUC A1, A2 EI 30/DP3-C bude doloženo atestem 1) 2.NP Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře oddělující stávající prostory od CHUC A1, A2 EI 30/DP3-C bude doloženo atestem 1) 3.NP Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře mezi m.č.: EI 30/DP3-C bude doloženo atestem 1) 303-chodba a 302-chodba 323-chodba a 321-chodba 310-kuchyňka a 312-strojovna EW 15/DP3-C bude doloženo atestem 1) 310-kuchyňka a 313-výtah 314-sklad a 313-výtah 4. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí Povrchové úpravy obvodových stěn z vnější strany objektu: EW 15/DP1-C bude doloženo atestem 1) Index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu se musí rovnat 0 mm.min -1 v těchto případech: - ohraničuje CHUC, pokud jsou otvory (okna a dveře) Povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu: Požární úsek Prostor Skupina Nejvyšší dovolený index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu (mm.min -1 ) stěn podhledů N3.01 ODDĚLENÍ MŠ U Požadovaná klasifikace podlah dle ČSN EN Na povrchové úpravy povrchů konstrukcí PU N3.01 (U2) nesmí být užito stav. výrobků třídy reakce na oheň D až F. Požadavky na CHUC viz dále. Únikové cesty (ÚC) Z posuzovaného PU N3.01 bude únik zajištěn pomocí chráněných únikových cest, CHUC A1, A2. Strana 8 1. Únikové cesty stanovení počtu unikajících osob PU PROSTOR: Plocha [m 2 ]: Plocha na 1 os.[m2]: Pol. Počet s: osob: - 1.NP KUCHYŇ 5x osoba dle 1,3 součinitel projektu 1.NP oddělení MŠ 30x osoba 1,3 součinitel ,5 dle projektu 39x1,5=59-2.NP oddělení MŠ 30x osoba 1,3 součinitel ,5 dle projektu 39x1,5=59 N3.01 ODDĚLENÍ MŠ 25x osoba 1,3 součinitel ,5 dle projektu 33x1,5=50 celkem 118 (Exs=175) s.. součinitel vyjadřující podmínky evakuace

9 2. Únikové cesty posouzení délky a doby evakuace nechráněné únikové cesty 2.1. N3.01 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Prostor Délka NUC [m] jediná více dovolená 1) / skutečná dovolená 1) / skutečná NUC z m.č.327-herna, nebo m.č.328-herna do chráněné únikové cesty všude dva směry úniku 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. 45/23 - vyhovuje 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Doba evakuace Neposuzuje se, nejedná se o PU: - dle bod g) až k, až ČSN kde se navrhuje SOZ - kde se podrobně posuzují podmínky evakuace 3. Únikové cesty posouzení šířky (kapacity) Nechráněné únikové cesty Prostor Východ na do CHUC N NP, 2 x dveře do CHUC, únik po rovině, a=1,00 (120 - kapacita up) Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) 0,9+0,9 1,5+1,5/1,5+1,5 - vyhovuje K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob 120/ Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství - Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu - 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K Kapacity, šířky a délky UC jsou vyhovující. 4. Chráněná úniková cesta A1, A Provedení CHUC A1, A2 V CHUC nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken a dveří (třída reakce na oheň nutno nejméně A1 až D), podlah (musí se použít podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1) a madel. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí (mimo podlah a madel) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Dále v CHUC nesmí být umístěny: 1. zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku, 2. volně vedené rozvody hořlavých látek, nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot 3. volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží pouze CHUC, 4. volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek či jinak nebezpečných látek, Strana 9

10 5. volně vedené el. rozvody, pokud nemají izolace třídy reakce oheň B2ca, s1, d0 a nesplňují třídu funkčnosti P15-R (čl a ČSN , resp. čl a, ČSN a ČSN ), pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1 d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ a pro zařízení jejichž chod je při požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku Rozvody podle bodu 3) a 4) mohou být v CHUC, budou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od CHUC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30/DP1. El. rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) podle bodu 5) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., a budou odpovídat ČSN IEC 60331, viz čl c) ČSN , resp c, ČSN ) Odvětrání CHUC A Odvětrání bude zajištěno v souladu s ČSN v každém podlaží přirozeně větracím otvorem (okno či dveře) o ploše min. 1,5 m 2. CHUC/ PODLAŽÍ CHUC A1, A2/ 1.NP CHUC A1, A2/ 2.NP CHUC A1, A2/ 3.NP PLOCHA PODLAŽÍ PLOCHA VĚTRACÍCH OTVORŮ POŽADOVANÁ PLOCHA OTVOR m 2 m 2-1,05x2,1=2,20 1,5 vyhovuje dveře, tyto musí být vybaveny stavěči dveřních křídel TYP VĚTRANÍ jednostranné - 1,4x1,44=2,01 1,5 vyhovuje okno jednostranné - 1,4x1,44=2,01 1,5 vyhovuje okno jednostranné 4.3. Kapacita CHUC A Prostor Šířka ÚC (m) Východ na volné prostranství 1.NP-CHUC A1, resp. A2, dveře na VP, SPB- II (160/120/100) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob 0,9 1,5/1,5 vyhovuje 160/ /2 = 88 - vyhovuje Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Nevyskytují se Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 2.-3.NP-CHUC A1, resp. A2, schodiště, SPB-II (160/120/100) Kapacity, šířky a délky UC jsou vyhovující. 1,45 2,5/1,5 - vyhovuje 120/ /2 = 88 - vyhovuje 5. Osvětlení a označení únikových cest Nechráněné únikové cesty budou mít elektrické osvětlení všude, kde bude v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. Chráněná úniková cesta A1 a A2 (vnitřní schodiště) bude vybavena nouzovým osvětlením dle ČSN EN V budově budou označeny směry úniku všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Strana 10

11 6. Dveře na únikových cestách Dveře jimiž prochází UC budou otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Dveře na volné prostranství lze otvírat i proti směru úniku uniká jimi méně než 200 osob, čl ČSN Odstupy Odstupové vzdálenosti jsou navržené buď pro celou rovinu stěny PU (resp. její nejmenší část, která je vymezená tak, aby obsahovala všechny otvory) nebo pro jednotlivé otvory, podle toho, která odstupová vzdálenost je větší. Střešní plášť se nachází nad požárním stropem s požadovanou požární odolností (viz požadavky na konstrukce) od střešního pláště není nutno stanovit odstupové vzdálenosti. Jedná se o střechu se sklonem menším než 45 O není nutné stanovit odstupovou vzdálenost pro případ šíření požáru padáním hořících částí stavebních konstrukcí. Jednotlivě vypočtené odstupové vzdálenosti pro konstrukční systém: nehořlavý Č.: N3.01 JZ Posuzovaná plocha /m/ délka: výška: Pož. otevřená plocha /m 2 / Podíl otevřených ploch /%/ pv /kg.m -2 / Odstupová vzdálenost /m/ fasáda 1,50 0,60 dle% 100,00 35,00 1,04 1) SZ fasáda 28,80 2,06 dle% 52,00 35,00 2,60, pro kolmou disp. dr=0,50, resp. 0,8 pro otvor 1,2x2,06 SV fasáda 1,50 0,60 dle% 100,00 35,00 1,04 1) JV fasáda 1,50 0,60 dle% 100,00 35,00 1,04 1) 1) Vzdálenost oken činí 1,50 m, tzn. je větší než 0,6x(1,04+1,04)= 1,248 m, viz čl , ČSN a současně vzdálenost oken od oken pro větrání CHUC činí 1,50 m, tzn. je větší než 0,6x(1,04+1,20)= 1,344 m. Stanovené odstupové vzdálenosti jsou vyhovující v požárně nebezpečném prostoru objektu neleží žádný další objekt ani PU a ani cizí (soukromý) pozemek. Navržený objekt rovněž neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného požární úseku (objektu). Zařízení pro protipožární zásah 1. Zařízení autonomní detekce a signalizace PU N3.01 bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace autonomními hlásiči kouře dle ČSN EN 14604, případně hlásiči požáru (tvořícími součást systému elektrické požární signalizace) dle ČSN EN 54. Hlásiče nutno umístit v prostoru: - m.č.327 a 328-herna 2. Elektrická požární signalizace /EPS/ Nevyžaduje se. Strana 11

12 3. Samočinné stabilní hasící zařízení /SSHZ/ Nevyžaduje se. 4. Samočinné odvětrací zařízení /SOZ/ Nevyžaduje se. 5. Počet přenosných hasících přístrojů /PHP/ rozmístění PHP: PU prostor počet hasících jednotek 1) : nhj=6xnr Hasící schopnost třída A třída B, C N3.01 ODDĚLENÍ MŠ 3x6=18 práškový, např. 3x21A N3.02 STROJOVNA VÝTAHU 6 práškový, např. 1x21A 1) Počet hasících jednotek nepředstavuje počet PHP! Počet PHP závisí na hasící schopnosti konkrétního typu PHP a ve druhém a třetím sloupci tabulky je uveden počet PHP přepočítaný podle nejběžnějších typů PHP (jejich hasící schopnosti). Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. tab Vnější odběrná místa vzdálenost od objektu: vzdálenost mezi sebou: požadovaná požadovaná hydrant nebo vodní nádrž tab. 2 potrubí DN [mm] odběr Q [l.s -1 ] pro v = 0.8 m.s -1 Obsah nádrže vody v m 3 požární požadované požadovaný požadovaný Bude zajištěno stávajícími odběrnými místy na veřejném vodovodním řadu 7. Vnitřní odběrná místa Vnitřní odběrná místa musí být instalována tak, aby umožňovala provedení zásahu v PU N3.01. V objektu budou instalovány hydrantové systémy typu D (dále též HS) s tvarově stálou hadicí o průměru 25 mm a délce 20 m s uzavírací proudnicí tak, aby nejodlehlejší místo bylo vzdáleno nejvýše 30 m. Vydatnost tohoto HS musí být Q 0,3 l.s -1, tento průtok musí být zajištěn i na nejnepříznivěji položeném výtoku hydrantového systému při minimálním hydrodynamickém přetlaku 0,2 Mpa. HS bude umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). HS budou umístěny v m.č.302-chodba a m.č.323-šatna. 8. Přístupové komunikace K objektu vede přístupová komunikace jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN ) o šířce jízdního pruhu min. 3 m - umožňující příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 od vchodů do objektu. Strana 12

13 9. Vnitřní zásahové cesty Vnitřní zásahové cesty ani požární výtah nemusí být zřízeny. Musí být zajištěn snadný a bezpečný přístup k místům ovládání energovodů. 10. Vnější zásahové cesty Nevyžadují se. 11. Nástupní plochy U objektu nemusí být zřízena nástupní plocha. Technická zařízení Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 1. Vytápění Bude řešeno samostatným projektem. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí vyhl. 23/2008 Sb., ČSN a pokyny výrobce. Nebude vybudován žádný nový komín ani kouřovod. 2. Větrání Objekt nebude vybaven VZT zařízením napojeným na strojovnu VZT, pouze zde může být nucené odvětrání sociálního zařízení apod.. Prostupy VZT potrubí (požárně dělícími konstrukcemi) o průřezu větším než mm 2 musí být opatřeny protipožárními klapkami nebo musí potrubí být v celé délce prostupu sousedním PU chráněné viz STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Prostupy odvětrávacího zařízení budou výlučně do průřezu mm 2 a mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření (nevztahuje se na různé otvory sloužící k výměně vzduchu mezi sousedními PU) za těchto podmínek: - vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm a celková plocha prostupů nesmí být větší než 1/100 plochy, kterou prostupují - prostupy budou utěsněny hmotami alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je požárně dělící konstrukce, nejvýše však třídy reakce na oheň C - VZT potrubí musí být alespoň v místě prostupu z z hmot třídy reakce na oheň A1, nebo A2 (případná izolace musí být alespoň z hmot třídy reakce na oheň nejvýše B a to do vzdálenosti L = Ö(průřezová plocha), nejméně však 500 mm; vzdálenost L se měří u potrubí bez požární klapky od vnějšího líce pož. dělící konstrukce, - do vzdálenosti L (viz výše) nesmí být na potrubí žádné vyústky (ale VZT potrubí může v požárně dělící konstrukci vyústkou končit) - prostupy VZT potrubí z hmot třídy reakce na oheň B až F budou provedeny v souladu s čl ČSN :2009 Potrubí VZT zařízení (vně i uvnitř objektu), které nejsou opatřeny požárními klapkami a při požáru jimi mohou protékat horké plyny (čl ČSN ), je nutno umístit alespoň 400 mm od stavebních konstrukcí z hořlavých hmot, případně opatřit izolací s požární odolností alespoň EI 30/DP1. 3. Prostupy kabelů a potrubí Prostupy instalací budou požárně předěleny při průchodu požárně dělící konstrukcí (požární strop, nebo stěna). Prostupy hořlavých látek: Nevyskytují se. Strana 13

14 Prostupy nehořlavých látek Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat vodovodní a kanalizační potrubí v nehořlavém potrubí (třída reakce na oheň A1, A2) o průřezu méně než mm 2 bez dalších požadavků, prostup bude dozděn, tzn. bude vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. V případě použití hořlavého potrubí (třída reakce na oheň B až F) budou použity požární manžety v souladu s ČSN Prostupy kabeláže Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat kabeláž rozvodu el. energie, prostup bude dozděn a dotěsněn hmotami třídy reakce na oheň nejvýše A1, A2 nebo B tak, aby vykazoval požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. Upozorňuji, že utěsněné prostupy musí vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce, kterou prostupují. Prostupem požárně dělící konstrukcí je myšlena situace, kdy posuzované instalační potrubí na jedné straně do konstrukce vstupuje a na druhé straně vystupuje a pokračuje dále v sousedním požárním úseku. Tedy případ, kdy je potrubí vedeno ve zdi, nebo na požární stěně je zavěšen nehořlavý zařizovací předmět se za prostup nepovažuje. 4. Elektroinstalace Veškeré instalované rozvaděče umístěné uvnitř CHUC se posuzují jako samostatné požární úseky ve smyslu ČSN :2009, nebo dle ČSN Pokud budou tyto rozvaděče výlučně z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 či B s kabely třídy reakce na oheň B2ca, lze je zařadit do I.SPB s požadovanou požární odolností E 15/DP1 (včetně dvířek). V opačném případě (nebo když zde budou jiné výrobky a zařízení třídy reakce na oheň C až F) se rozvaděče zařazují do II.SPB a musí se oddělit požárně dělícími konstrukcemi EI 30/DP1 s požárními uzávěry EI 15/DP1-Sm, pokud budou splněny podmínky dle čl ČSN lze použít EW 15/DP1-Sm. Třída reakce na oheň el. kabelů v CHUC dále musí odpovídat B2ca, s1, d0 (čl ČSN ) a kabely budou splňovat třídu funkčnosti P15-R. El. rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., viz čl c) ČSN ). Dle čl c, ČSN musí kabely odpovídat ČSN IEC (funkčnost při požáru). Stanovení třídy funkčnosti kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a doby zajištění náhradní dodávky el. energie Požárně bezpečnostní Třída funkčnosti kabelové zařízení trasy Doba zajištění náhradní dodávky el. energie (v minutách) nouzové osvětlení zde se nestanovuje 2) 30 3) 1) Bez průkazu lze funkčnost zajistit kabely nebo vodiči, které odpovídají zkoušce dle ČSN IEC a jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm (čl ČSN ) 2) Dle pozn. pozn. k čl ČSN záložní zdroj (akumulátor) bude součástí zařízení, přičemž akumulátor se dobíjí průběžně. 3) Záložní zdroj bude součástí zařízení. Nevyžaduje se další nezávislý zdroj požadovaná doba funkce nouzového osvětlení nepřesahuje 30 minut, viz pozn. k čl , ČSN R třída funkčnosti, doba po kterou si kabelová trasa zachová v případě požáru stabilitu a nedojde k porušení požární odolnosti (nejedná se o kriterium únosnosti a stability dle ČSN EN ) Kabely a vodiče funkční při požáru, klasifikované třídou funkčnosti Px -R nebo PHx -R se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich funkčnosti (R P nebo R PH). Třída funkčnosti Px -R nebo PHx -R se prokazuje zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. P 15(120)-R požární odolnost v minutách, po kterou si kabelová trasa zachová svou funkčnost při teplotním namáhání podle požárního scénáře teplotní normové křivky podle ČSN EN Strana 14

15 PH 15(120)-R požární odolnost v minutách, po kterou si kabelová trasa (kabel vč. nosné konstrukce) zachová svou funkčnost při konstantní teplotě, která navazuje normovou teplotní křivku podle ČSN EN v okamžiku dosažení 842 o C. Strana 15

16 V souladu s čl. 4.5 ČSN musí být zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany pomocí hlavního vypínače el. energie. Tento bude umístěný tak, aby byl snadno přístupný a zároveň byl chráněný proti neoprávněnému či nechtěnému použití doporučuji umístění v rozvaděči. Pro objekt bude vypracován postup pro vypnutí el. energie. Informace o zásadách tohoto postupu musí být umístěné na viditelném místě doporučuji umístit poblíž rozvaděče. Nebude zde (mimo nouzové osvětlení) vybavení objektu rozvody el. zařízení sloužících k ovládání protipožárního zabezpečení. Rozvody ostatních el. zařízení (tj. nesloužících k ovládání protipožárního zabezpečení) budou v souladu s čl ČSN : - volně vedené v jednotlivých místnostech bez další ochrany, pokud hmotnost izolace vodičů nepřesáhne 0,2 kg na m -3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m 2 půdorysné plochy (v místnostech kde na jednu osobu připadá více než 10 m 2 dle ČSN se k izolacím vodičů a kabelů nepřihlíží) - v ostatních případech (tj. pokud hmotnost izolace vodičů přesáhne 0,2 kg na m -3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m 2 půdorysné plochy): o o o o budou chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) a budou odpovídat ČSN IEC 60331, nebo budou vodiče a kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca (mimo CHUC) bez požadavku na doplňkovou klasifikaci) a splňující třídu funkčnosti P15-R, nebo budou vodiče a kabely umístěné v místnostech požárně odvětraných dle čl ČSN budou vodiče a kabely umístěné v místnostech tak, že samočinné hasící zařízení podle čl ČSN působí přímo na vodiče a kabely a brání v jejich hoření V případě chráněných únikových cest budou el. rozvody (nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu): - volně vedené, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0, pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1 d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ - pokud nesplňují výše uvedené požadavky budou vedeny v drážkách, truhlících, šachtách či kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely a chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) a budou odpovídat ČSN IEC Volně vedené el. rozvody výtahu (nejedná se o požární nebo evakuační výtahy) se posuzují se el. rozvody dle ČSN , jako el. zař. nesloužící protipožárnímu zabezpečení viz výše. Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými technickými normami. Proti účinkům statické a atmosférické elektřiny je objekt chráněn zemněním a hromosvodem podle platných technických norem. Strana 16

17 5. Další požadavky na volně vedené vodiče a kabely el. rozvodů Požadavky na druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů: A. Zajišťujících funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení Druh vodiče nebo kabelu I. II. III. IV. b) nouzové a protipanické osvětlení x x x c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest x x Vysvětlivky: I kabel Dca II kabel B2ca III kabel B2ca, s1 d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě IV kabel funkční při požáru Volně vedenými vodiči jsou nechráněné el. rozvody (nikoliv pohyblivé). Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory. Kabely a vodiče funkční při požáru, klasifikované třídou funkčnosti Px -R nebo PHx -R se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich funkčnosti (R P nebo R PH). Třída funkčnosti Px -R nebo PHx -R se prokazuje zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. Bezpečnostní tabulky V posuzovaném prostoru budou rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky: - označení směrů úniku (fotoluminiscenční) - hlavní uzávěr vody - hlavní uzávěr plynu - vypínač elektrické energie Použitá dokumentace, ČSN a předpisy Projektová dokumentace vypracovaná vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru vyhl. MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 268/2011 Sb.) ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, Květen 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, Duben 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami, Srpen 1997 ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2 ČSN Požární bezpečnost staveb. Změny staveb, Březen 2011 ČSN Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, Leden 1996 ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, Červen 2003 Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Pavus, 2009 Upozorňuji, že musí být dodrženy dotčené požadavky ve výše uvedených ČSN a předpisů! Strana 17

18 Závěr Nástavba MŠ nevyžaduje žádná další opatření z hlediska požární bezpečnosti při dodržení údajů tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby (PBRS). Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a nenahrazuje realizační dokumentaci ani výrobní dokumentaci. V Olomouci dne Ing. Jaromír Dejl, Přílohy Strana 18

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D 1.3 Akce: administrativně skladovací areál v Kralupech nad Vltavou Adresa: parc. č. 623/27 a 623/28, k. ú. Kralupy nad Vltavou Zpracovatel:

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Investor: Stavba: Místo: Stupeň: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, PSČ 691

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6 Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Úvod: Projekt řeší stavební úpravy pavilonu v areálu nemocnice Valtice

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Požární a technické informace

Požární a technické informace Požární a technické informace HASIL a.s. Gen. Sochora 6176/6a 708 00 Ostrava Poruba www.hasil.cz Obsah Obsah...1 Požárně technické informace...2 Snížení požární odolnosti konstrukce v místě osazení požárního

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Táňa Juráková Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.cz Stavební řízení STAVEBNÍ POVOLENÍ vdává: stavební úřad stavebníkovi

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu architektonická studie Úvod Předložená architektonická studie řeší administrativní nástavbu v prostoru přízemní, částečně zapuštěné, hmoty spojující

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová Sborník přednášek Požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. Kristýna Kutilová Sborník přednášek Obsah 1 Úvod 4 2 Právní rámec požární ochrany 4 3 Základní požadavky na stavební konstrukce 9 4 Zásady požární

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková Požárně bezpečnostní ř ešení Název stavby: Mateřská škola Jiříkov Místo stavby: Jiříkov Investor: Obec Jiříkov Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ :

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DŘEVOSTAVEB Z PLNOSTĚNNÉHO ZDIVA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DŘEVOSTAVEB Z PLNOSTĚNNÉHO ZDIVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DŘEVOSTAVEB Z PLNOSTĚNNÉHO ZDIVA Vladan Henek ÚVOD Při povolování staveb srubového charakteru se neustále naráží ze strany úřadů na nejrůznější překážky vyvolané často nedůvěrou v požární

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby martinsrna@iol.cz Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro změny v užívání

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler, Ing. arch. Jan Márton, Ing. Jiří Čech snížení potřeby energie na vytápění z 203 kwh/(m 2 a) na 21 kwh/(m 2 a) > 89 % řízené větrání > kvalita vnitřního

Více