VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4"

Transkript

1 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace sa dĺžkou strany trojuholníka. viem plnytrojuhol70 opakuj 3 [do 70 vp 120 viem plnytrojuhol80 opakuj 3 [do 80 vp 120 viem plnytrojuhol90 opakuj 3 [do 90 vp 120 Príklad 2 Naučte korytnačku príkaz sad. Korytnačka nakreslí 3 rôzne vysoké stromy vedľa seba. Príkazy čelenka a sad majú niečo spoločné: obidva vzniknú použitím jedného útvaru (plnytrojuhol a strom) jednotlivé útvary sa odlišujú v nejakej vlastnosti (plnytrojuhol v dĺžke strany trojuholníka, strom v dĺžke kmeňa stromu) Aj najjednoduchší príkaz dopredu vieme použiť na kreslenie rôzne dlhých čiar korytnačka nakreslí po zadaní dopredu 10 krátku čiaru, príkazom dopredu 200 nakreslí dlhú čiaru. Dĺžka nakreslenej čiary je premenná určujeme ju zadaním čísla (parametra) za menom príkazu. V príkaze bod môžeme zadať rôzne veľké číselné hodnoty. Podľa premennej hodnoty čísla za príkazom bod korytnačka kreslí rôzne veľké body pre malé čísla korytnačka kreslí malý bod, naopak pre veľké čísla veľký bod:? bod 40? bod 70? bod 80? bod 100 Aj naše vlastné príkazy sa môžu stať príkazmi s premennými vlastnosťami strom sa môže nakresliť rôzne vysoký v závislosti od zadanej výšky kmeňa, štvorec rôzne hrubý podľa zadanej hrúbky pera. Za meno príkazu doplníme názov premennej hodnoty v našom prípade výšku stromu príkaz doplníme o parameter :kmeň? uprav "strom VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

2 viem strom nechfp "hnedá nechhp 20 do 100 nechfp "zelená4 bod 100 ph vz 100 pd Nová definícia príkazu strom: viem strom :kmeň nechfp "hnedá nechhp 20 do :kmeň nechfp "zelená4 bod 100 ph vz :kmeň pd Príkaz sad nakreslí tri stromy rôznej výšky viem sad strom 80 ph vp 90 do 60 vl 90 pd strom 60 ph vp 90 do 60 vl 90 pd strom 120 Pri vytváraní vlastných príkazov sa nám môže zísť niekoľko dobrých zvykov: parametrom dávame mená podľa toho, čo v príkaze vyjadrujú pred meno parametra píšeme dvojbodku, teda :strana, :dĺžka meno parametra nemôže obsahovať medzeru, teda :dĺžka kmeňa nie je správne meno parametra. Namiesto medzier použite bodku dĺžka.kmeňa, podčiarkovník dĺžka_kmeňa alebo rôznu veľkosť písmen dĺžkakmeňa Odteraz budeme v príkazovom riadku alebo vo vlastných príkazoch používať strom so zadanou výškou kmeňa, teda strom 100, strom 10 a pod. Ak v našich vlastných príkazoch zabudneme napísať za príkazom strom číslo, Imagine nám vypíše chybovú správu. Po zadaní príkazu strom v príkazovom riadku sa odteraz otvorí dialógové okno na zadanie vstupu dĺžky kmeňa. Vyskúšajte:? strom Úloha 1 Naučte korytnačku príkaz štvorec s parametrom :strana veľkosť strany štvorca. Úloha 2 Naučte korytnačku príkaz plnytrojuhol s parametrom :strana veľkosť strany trojuholníka Úloha 3 Pomocou príkazu plnytrojuhol nakreslite indiánske čelenky z farebných trojuholníkov rôznych veľkostí: VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 2/4

3 Úloha 4 Využite príkaz štvorec a nakreslite šikmú vežu v Pise. Úloha 5 Definujte príkaz schod s parametrom :výška korytnačka nakreslí schod danej výšky. Definujte príkaz schody korytnačka nakreslí 5 schodov výšky 30. Doplňte príkaz schody o premennú :koľko korytnačka nakreslí nie 5, ale zadaný počet schodov, teda príkaz schody 1 nakreslí 1 schod, schody 7 nakreslí 7 schodov...? schody 1? schody 3? schody 4 Pri vymýšľaní nového príkazu sa niekedy stáva, že dobre neodhadneme uhol otočenia korytnačky či poradie príkazov. Vtedy potrebujeme náš príkaz upraviť. Telo nášho príkazu nájdeme v okne Pamäť. Pamäť zobrazíme pomocou uprav "menoprikazu. Môžeme však použiť aj iný spôsob: stlačíme kláves F4 alebo klikneme na ikonu v paneli nástrojov. V okne Pamäť si Imagine ukladá s našimi vlastnými príkazmi aj množstvo nastavení projektu. K vlastným príkazom sa dostaneme kliknutím na v časti Procedúry. V ponuke našich príkazov následne nájdeme príkaz, ktorý chceme upraviť. VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 3/4

4 Nezabudnite si priebežne ukladať všetky definované príkazy pomocou voľby Súbor>Uložiť projekt. Úloha 6 Naučte korytnačku príkaz plot s parametrom :koľko korytnačka nakreslí zadaný počet rovnako dlhých latiek plota vedľa seba.? plot 10? plot 3 Úloha 7 Definujte príkaz dom s parametrom :veľkosť tak, aby korytnačka vedela kresliť domy rôznej veľkosti.? dom 80? dom 40? dom 60 Príklad 3 Pokúste sa v príkaze dom použiť vlastné príkazy plnytrojuhol a štvorec. Aký je vzťah medzi premennými :strana v príkazoch štvorec či plnytrojuhol a premennou :veľkosť v príkaze dom? Riešenie: Najskôr sa pozrime, ako by sme definovali príkaz dom40 pomocou príkazov plnytrojuhol a štvorec. viem dom40 štvorec 40 do 40 vp 30 nechfp? plnytrojuhol 40 vl 30 ph vz 40 pd V príkaze dom použijeme namiesto veľkosti domu 40 premennú hodnotu :veľkosť. viem dom :veľkosť štvorec :veľkosť do :veľkosť vp 30 nechfp? plnytrojuhol :veľkosť vl 30 ph vz :veľkosť pd VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 4/4

5 Premenné (parametre) v našich príkazoch môžu vyjadrovať rôzne veličiny dĺžku, veľkosť, hrúbku pera či počet...ukážeme si ešte, ako vtipne použiť premenné na kreslenie rôznych n uholníkov trojuholníka, štvorca, ale aj 16- uholníka. Všetky -uholníky budú mať stranu veľkosti 50. Definujeme si príkaz poly poly 3 nakreslí trojuholník, poly 4 štvorec, poly 8 osemuholník. Príklad 4 Definujte príkaz poly s parametrom :n počet vrcholov pravidelného n-uholníka. Riešenie: pri experimentovaní v predošlých kapitolách ste mohli objaviť, že pri kreslení trojuholníka sa korytnačka otočí 3-krát o 120 stupňov pri kreslení štvorca pravidelného 4-uholníka sa korytnačka 4-krát otočí o 90 stupňov pri kreslení pravidelného 5-uholníka sa 5-krát otočí o 72 stupňov Zrejme rýchlo doplníte: pri kreslení pravidelného 6- uholníka sa korytnačka _ -krát otočí o _ stupňov pri kreslení pravidelného 8- uholníka sa korytnačka _ -krát otočí o _ stupňov pri kreslení pravidelného n- uholníka sa korytnačka _ -krát otočí o _ stupňov My sme doplnili 6 a 60, 8 a 45, a pre n sme doplnili uhol 360/n. Všimnite si, že súčin uhla otočenia a počtu opakovaní (3 * 120, 4 * 90, 6 * 60, 8 * 45) je vždy rovný 360. Naše pozorovanie zovšeobecníme a definujeme príkaz poly: viem poly :n opakuj :n [do 100 vp 360/:n Úloha 9 Pomocou príkazu poly nakreslite nasledujúce obrázky: Pomôcka: Prvý a druhý obrázok spolu veľmi súvisia, i keď to na prvý pohľad nevidno. VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 5/4

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

Imagine. Popis prostredia:

Imagine. Popis prostredia: Priemerný človek si zapamätá približne: - 10 % z toho, čo číta, - 20 % z toho, čo počuje, - 30 % z toho, čo vidí v podobe obrazu, - 50 % z toho, čo vidí a súčasne počuje, - 70 % z toho čo súčasne vidí,

Více

Opisovaný spôsob programovania ilustrujeme na príklade naučíme korytnačku kresliť prvý z kobercových vzorov.

Opisovaný spôsob programovania ilustrujeme na príklade naučíme korytnačku kresliť prvý z kobercových vzorov. Príklad 1 Naučte korytnačku kresliť niektorý z kobercových vzorov Nezdajú sa vám tieto vzory trochu zložité? Nakreslili sme ich pomocou základných príkazov a viacnásobného použitia príkazu opakuj. Tvorbe

Více

Imagine. Popis prostredia:

Imagine. Popis prostredia: Priemerný človek si zapamätá približne: - 10 % z toho, čo číta, - 20 % z toho, čo počuje, - 30 % z toho, čo vidí v podobe obrazu, - 50 % z toho, čo vidí a súčasne počuje, - 70 % z toho čo súčasne vidí,

Více

VECIT 2005 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/1

VECIT 2005 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/1 Hlavným nástrojom prostredia Imagine je korytnačka malý kresliaci robot reagujúci na slová príkazy programovacieho jazyka Logo. Po otvorení Imagine korytnačka sedí uprostred stránky svojej pracovnej plochy

Více

Imagine pre začiatočníkov Rôzne udalosti v živote korytnačky

Imagine pre začiatočníkov Rôzne udalosti v živote korytnačky Poznáte Vincenta van Gogha? A Pabla Picassa? So svojím štetcom dokázali divy. No dnes by sa aj oni divili. Namiesto štetca si vezmeme na pomoc korytnačku a zahráme sa na moderných umelcov! Korytnačka ako

Více

PALMA junior programovanie v Imagine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav informatiky

PALMA junior programovanie v Imagine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav informatiky Krátky lexikón príkazov Všetky príkazy sa dajú používať aj bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov). ak ak2 alebo bodka domov dopredu farbabodu farbavýplne kruh kým náhodne nechfarbapera nechfarbavýplne

Více

Textový editor WORD. Práca s obrázkami a automatickými tvarmi vo Worde

Textový editor WORD. Práca s obrázkami a automatickými tvarmi vo Worde Textový editor WORD Práca s obrázkami a automatickými tvarmi vo Worde WordArt WordArt je objekt, pomocou ktorého vieme vytvoriť text s rôznymi efektami. Začneme na karte Vložiť, kde použijeme ikonu WordArt.

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Skákalka. Otvoríme si program Zoner Callisto, cesta je Programy Aplikácie Grafika Zoner Callisto.

Skákalka. Otvoríme si program Zoner Callisto, cesta je Programy Aplikácie Grafika Zoner Callisto. Skákalka Otvoríme si program Zoner Callisto, cesta je Programy Aplikácie Grafika Zoner Callisto. Vyberieme si z ponuky tvarov kruh a nakreslíme ho (veľkosť podľa vlastného uváženia). Otvoríme si ponuku

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Ďalšie korytnačky môžeme do stránky vložiť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšie je použiť panel nástrojov:

Ďalšie korytnačky môžeme do stránky vložiť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšie je použiť panel nástrojov: Ukázali sme si, ako môžeme meniť správanie korytnačky priťahaní a prikliknutí. S viacerými korytnačkami na stránke sa nám otvárajú aj nové možnosti každá z nich sa môže odlišne správať a svojím originálnym

Více

15. Príkazy vetvenia

15. Príkazy vetvenia Príkaz vetvenia je zložený riadiaci príkaz. Používame ho vtedy, keď potrebujeme, aby sa určitý príkaz alebo príkazy vykonal/vykonali iba vtedy, keď je splnená nejaká podmienka. V programe sa vykoná iba

Více

Práca v programe: Revit Architecture

Práca v programe: Revit Architecture Práca v programe: Revit Architecture Využitie v predmetoch: APLIKOVANÁ INFORMATIKA IV.A VÝPOČTOVÁ TECHNIKA V ODBORE IV.B Metodický list Téma: Vyhotovovanie 1.NP štúdiu, popis mistností a legendy miestností.

Více

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM - 2010 Microsoft PowerPoint Úvod do programu Popis prostredia Možnosti programu Snímky a rozloženie snímok, Návrh snímky Vkladanie multimediálneho obsahu (text, obrázky,

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Imagine pre začiatočníkov Putovanie vesmírom. Vytvárame hru

Imagine pre začiatočníkov Putovanie vesmírom. Vytvárame hru Pri skúmaní sveta korytnačky sme sa už dozvedeli mnoho užitočného. Teraz spoločne naprogramujme hru Putovanie vesmírom. O akú hru pôjde? Na začiatku hry sa na oblohe objaví kopa jasnožltých hviezd. Úlohou

Více

8. Relácia usporiadania

8. Relácia usporiadania 8. Relácia usporiadania V tejto časti sa budeme venovať ďalšiemu špeciálnemu typu binárnych relácií v množine M - reláciám Najskôr si uvedieme nasledujúce štyri definície. Relácia R definovaná v množine

Více

Funkcia - priradenie (predpis), ktoré každému prvku z množiny D priraďuje práve jeden prvok množiny H.

Funkcia - priradenie (predpis), ktoré každému prvku z množiny D priraďuje práve jeden prvok množiny H. FUNKCIA, DEFINIČNÝ OBOR, OBOR HODNÔT Funkcia - priradenie (predpis), ktoré každému prvku z množiny D priraďuje práve jeden prvok množiny H. Množina D definičný obor Množina H obor hodnôt Funkciu môžeme

Více

M úlohy (vyriešené) pre rok 2017

M úlohy (vyriešené) pre rok 2017 M úlohy (vyriešené) pre rok 2017 Nájdite najmenšie prirodzené číslo, ktorého ciferný súčet je 2017 Ak má byť prirodzené číslo s daným ciferným súčtom čo najmenšie, musí mať čo najviac číslic 9 Pretože

Více

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015 UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Technické kreslenie cvičenie I. ročník Normalizácia v technickom kreslení

Více

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno.

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno. Kružnica alebo kruh Aký je rozdiel medzi kružnicou a kruhom si vysvetlíme na kolese auta. Celé koleso je z tohto pohľadu kruh. Pneumatika je obvod celého kolesa obvod kruhu a obvod kruhu nazývame inak

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu. PODPROGRAMY Podprogram je relatívne samostatný čiastočný algoritmus (čiže časť programu, ktorý má vlastnosti malého programu a hlavný program ho môže volať) Spravidla ide o postup, ktorý bude v programe

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Práca v programe: Revit Architecture

Práca v programe: Revit Architecture Práca v programe: Revit Architecture Využitie v predmetoch: APLIKOVANÁ INFORMATIKA IV.A VÝPOČTOVÁ TECHNIKA V ODBORE IV.B Metodický list Téma: Vyhotovovanie 1.NP, zobrazovanie schodiska, úprava schodiska.

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

KRESLENIE ZÁKLADNÝCH GEOMETRICKÝCH TVAROV.

KRESLENIE ZÁKLADNÝCH GEOMETRICKÝCH TVAROV. KRESLENIE ZÁKLADNÝCH GEOMETRICKÝCH TVAROV. Úloha číslo 1. Vytvorte novú pracovnú plochu, zadajte nasledujúce parametre: Nový dokument vytvoríme príkazom Súbor > Nový (File > New). Názov dokumentu: Kreslenie

Více

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method)

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) na riešenie úloh celočíselného lineárneho programovania Úloha plánovania výroby s nedeliteľnosťami Podnikateľ vyrába a predáva zemiakové lupienky a hranolčeky

Více

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Krížovka Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Hot Potatoes JMatch ( zelený zemiak) = priraďovanie/výber z navolených možností.

Více

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Montessori postupuje od skladania slov k ich čítaniu. Keď sa dieťa naučí

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ MS EXCEL. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku zošita MS Excel

RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ MS EXCEL. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku zošita MS Excel RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ I. VÝPOČET SÚČINU MATÍC Vypočítajme súčin matíc C = A B, ak existuje, pre dané matice A a B. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku

Více

Bitmapové a vektorové grafické editory. Grafické editory používame na kresbu, resp. editovanie obrázkov. Obrázky sa dajú kresliť dvoma spôsobmi.

Bitmapové a vektorové grafické editory. Grafické editory používame na kresbu, resp. editovanie obrázkov. Obrázky sa dajú kresliť dvoma spôsobmi. Bitmapové a vektorové grafické editory Grafické editory používame na kresbu, resp. editovanie obrázkov. Obrázky sa dajú kresliť dvoma spôsobmi. Menu 1. Bitmapový editor (rastrový) Farebné palety Príklad:

Více

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013 Pokus (Lapitková et al., 2010, s. 30) Úloha: Zisti a porovnaj správanie vzduchu a vody v injekčných striekačkách, ak v nich zväčšíme priestor. Pomôcky: 2 injekčné striekačky s objemom 200 ml, hadička na

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA Technická dokumentácia v elektrotechnike Prednáška 4 Zásady kreslenia elektrotechnických schém Pravidlá na kreslenie elektrotechnických schém sú uvedené v normách

Více

1. Word 4. ročník Formát odseku Tabulátory. Word tabulátory Odseky naformátujte podľa vzoru Predvolené zarážky tabulátora

1. Word 4. ročník Formát odseku Tabulátory. Word tabulátory Odseky naformátujte podľa vzoru Predvolené zarážky tabulátora Word tabulátory 1. Word 4. ročník 1.1. Formát odseku 1.1.1. Odseky naformátujte podľa vzoru 1.2. Tabulátory 1.2.1. Predvolené zarážky tabulátora Meno Priezvisko SJL ANJ MAT INF Ján Malý 1 2 3 2 Peter Veselý

Více

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta Word je textový procesor na tvorbu: textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: 1. menu príkazov = hore - súbor... 2. panel nástrojov PN, kde sú ikony najčastejšie používaných príkazov

Více

Kvadratické funkcie, rovnice, 1

Kvadratické funkcie, rovnice, 1 Kvadratické funkcie, rovnice, 1. ročník Kvadratická funkcia Kvadratickou funkciu sa nazýva každá funkcia na množine reálnych čísel R daná rovnicou y = ax + bx + c, kde a je reálne číslo rôzne od nuly,

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

Modré obrázkové slová skladanie slov z písmen

Modré obrázkové slová skladanie slov z písmen Modré obrázkové slová skladanie slov z písmen Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Montessori postupuje od skladania slov k ich čítaniu. Keď sa dieťa naučí

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Matice. Matica typu m x n je tabuľka s m riadkami a n stĺpcami amn. a ij. prvok matice, i j udáva pozíciu prvku

Matice. Matica typu m x n je tabuľka s m riadkami a n stĺpcami amn. a ij. prvok matice, i j udáva pozíciu prvku Matice Matice Matica typu m x n je tabuľka s m riadkami a n stĺpcami a11 a12... a1 n a21 a22... a2n............ am1 am2... amn a ij prvok matice, i j udáva pozíciu prvku i- čísluje riadky J- čísluje stĺpce

Více

STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU DATALOGERA KIMO KT110 / 150

STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU DATALOGERA KIMO KT110 / 150 STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU DATALOGERA KIMO KT110 / 150 1. Inštalácia softvéru KILOG Pre dokončenie inštalácie je potrebné potvrdiť všetky čiastkové inštalácie, ktoré sa budú ponúkať v inštalačnom okne. Strana

Více

Formuláre PowerPoint MGR. LUCIA BUDINSKÁ,

Formuláre PowerPoint MGR. LUCIA BUDINSKÁ, Formuláre PowerPoint MGR. LUCIA BUDINSKÁ, 30.11.2016 Formuláre https://docs.google.com/forms/u/0/ Online formulár Správa výsledkov Google vám sám vytvorí tabuľku s odpoveďami, alebo dokonca aj grafy Možnosť

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

MS PowerPoint - Úvod.

MS PowerPoint - Úvod. 8. MS PowerPoint -prezentačný program - základná úloha - prehľadne prezentovať informácie vo forme: premietania na obrazovku PC premietania na plátno alebo stenu prostr. dataprojektoru premietania vytlačených

Více

ALGORITMY A PROGRAMOVANIE VO VÝVOJOVOM PROSTREDÍ LAZARUS. Vývojové prostredie Lazarus, prvý program

ALGORITMY A PROGRAMOVANIE VO VÝVOJOVOM PROSTREDÍ LAZARUS. Vývojové prostredie Lazarus, prvý program ALGORITMY A PROGRAMOVANIE VO VÝVOJOVOM PROSTREDÍ LAZARUS Vývojové prostredie Lazarus, prvý program Lazarus si môžete stiahnuť z http://lazarus.freepascal.org 1 Začíname sa učiť programovací jazyk Pascal

Více

INTERNET BANKING. Platby cez Internet banking VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ. with.vub.sk, Bank of

INTERNET BANKING. Platby cez Internet banking VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ.   with.vub.sk, Bank of INTERNET BANKING Platby cez Internet banking VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, with.vub.sk, 0850 123 000 Bank of VYNOVENÝ INTERNET BANKING Nový, moderný dizajn Dostupnosť zo všetkých zariadení Prehľad o

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Základy algoritmizácie a programovania

Základy algoritmizácie a programovania Základy algoritmizácie a programovania Pojem algoritmu Algoritmus základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky.

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez  . OBSAH Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez e-mail. OBSAH Úvod... 2 Základné podmienky:... 2 Kde nájdem inštalačný program pre PDF tlačiarne?... 2 Pre aký operačný systém ho môžem použiť?... 2 Inštalácia PDF

Více

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015 UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Technické kreslenie cvičenie I. ročník Kótovanie Ing.Jaroslava Šufliarska

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Spracovanie informácií

Spracovanie informácií 2 Spracovanie informácií PC = stroj na spracovanie informácií (nielen výpočty) Spracovanie = Evidovanie (zaznamenávanie, uchovávanie) Selektovanie (výber vhodných údajov) Výstup údajov (napr. na tlačiareň)

Více

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 VZÁJOMNE ZÁPOČTY nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 Aparát vzájomných zápočtov v Money S4/S5 slúži k návrhu vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov a následne k automatickej

Více

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD DVDStyler DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky s jednotlivými titulmi

Více

Vytváranie trojrozmerných grafických zobrazení v prostredí MATLAB a interaktívne úpravy grafov pomocou Figure Toolbar

Vytváranie trojrozmerných grafických zobrazení v prostredí MATLAB a interaktívne úpravy grafov pomocou Figure Toolbar Tutoriál 6 cvičenie 6 Vytváranie trojrozmerných grafických zobrazení v prostredí MATLAB a interaktívne úpravy grafov pomocou Figure Toolbar generovanie dvojrozmerných polí - meshgrid vykresľovanie grafov

Více

Programovanie 4 (Imagine) - doplňujúci materiál

Programovanie 4 (Imagine) - doplňujúci materiál Programovanie 4 (Imagine) - doplňujúci materiál Kapitola 2: Rôzne objekty v Imagine Práca s viacerými korytnačkami a objektmi zadanie 1 Vygenerujte N skrytých korytnačiek pravidelne rozmiestnených na kružnici,

Více

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica Technické informácie - Font Abeceda.ttf Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica Pred používaním fontu

Více

Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2013/2014. CvičenievR-kuI.:ARIMAmodely p.1/15

Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2013/2014. CvičenievR-kuI.:ARIMAmodely p.1/15 Cvičenie v R-ku I.: ARIMA modely Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2013/2014 CvičenievR-kuI.:ARIMAmodely p.1/15 Príklad 1: dáta Použité dáta: Počet používatel ov prihlásených na server, dáta po minútach,

Více

ZADANIE 1. PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdffactory

ZADANIE 1. PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdffactory ZADANIE 1 Navrhnite databázu pre firmu prevádzkujúcu sieť kinosál, jej tabuľky sú uvedené v zozname. Podľa potreby môžete doplniť ďalšie tabuľky a ich stĺpce: prevádzky (názov, mesto, adresa, počet kinosál,

Více

Matematika (platný od )

Matematika (platný od ) Matematika (platný od 01.09.2016) 1. ročník A variant Obsah vzdelávania: 4 hodiny/týždenne 132 hodín Triedenie predmetov podľa vlastností (množstvo, veľkosť, farba, tvar) Dvojica. Vzťahy rovnako nie rovnako,

Více

1. Gigabajty si hneď v prvom kroku premeníme na gigabity a postupne premieňame na bity.

1. Gigabajty si hneď v prvom kroku premeníme na gigabity a postupne premieňame na bity. 1 PRÍKLADY V INFORMATIKE: Skratky 1 : b bit B bajt kb kilobit kb kilobajt Mb megabit MB megabajt Gb gigabit GB gigabajt Tb terabit TB terabajt Tabuľka č. 1 1 B = 8 b 1 kb = 1 024 b = (1 024 : 8) B = 128

Více

Manuál Klientska zóna

Manuál Klientska zóna Manuál Klientska zóna Strana 1 OBSAH Klientska zóna... 3 A. Registrácia užívateľa do klientskej zóny... 3 B. Prvé prihlásenie užívateľa... 4 C. Vytvorenie užívateľského mena a hesla... 6 D. Zmena hesla

Více

Tvorba logického a fyzického dátového modelu relačnej databázy pomocou nástrojov od firmy Oracle výukový tutoriál

Tvorba logického a fyzického dátového modelu relačnej databázy pomocou nástrojov od firmy Oracle výukový tutoriál Tvorba logického a fyzického dátového modelu relačnej databázy pomocou nástrojov od firmy Oracle výukový tutoriál Prvým krokom pri vytvorení relačnej databázy je návrh jej štruktúry a realizáciaa logického

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

CITOVANIE. Ako nebyť plagiátorom. Simona Gavalierová Kurz informačnej gramotnosti

CITOVANIE. Ako nebyť plagiátorom. Simona Gavalierová Kurz informačnej gramotnosti CITOVANIE Ako nebyť plagiátorom Simona Gavalierová Kurz informačnej gramotnosti Prečo musím citovať? Prečo musím citovať? Citovaním v texte označujeme zdroje použité pri písaní práce. Prečo musím citovať?

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica Návod 2. Prevod tlačeného textu na písané písmo fontu Abeceda.ttf. 24 9. 2016 Prevod textu s obrázkami. Príklad. Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického

Více

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou.

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou. INŠTRUKCIE: Samostatný hárok pre riešenie úloh (hárok pre odpovede) Nezabudnite vyplniť všetky údaje (meno a priezvisko, škola, e-mail atď.). Testy Na vyriešenie otázok máte 4 minút. Správna je vždy len

Více

i j, existuje práve jeden algebraický polynóm n-tého stupˇna Priamym dosadením do (2) dostávame:

i j, existuje práve jeden algebraický polynóm n-tého stupˇna Priamym dosadením do (2) dostávame: 0 Interpolácia 0 Úvod Hlavnou myšlienkou interpolácie je nájs t funkciu polynóm) P n x) ktorá sa bude zhodova t s funkciou fx) v n rôznych uzlových bodoch x i tj P n x) = fx i ) = f i = y i i = 0 n Niekedy

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody kariet

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody

Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody Vo svojej Elektronickej pobočke odteraz vidíte nielen svoj stav účtu od roku 2009, ale máte aj možnosť preddavky 1 na poistné alebo dlh zaplatiť

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Vytvorenie účtovnej knihy

Vytvorenie účtovnej knihy Cvičenie 3: MS Office Excel 2007 Účtovná kniha 1 Vytvorenie účtovnej knihy Následne si precvičíte: ako nastaviť formát zobrazovania údajov, ako vykonať výpočty zo zadaných údajov a ako vytvoriť graf. 1.

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST Počet bodov Podpis 1 Podpis 2 I. ČASŤ TEST 1. Jedna strana trojuholníka meria 4cm a druhá 7cm. Ktoré z uvedených čísel môže byť obvodom tohto trojuholníka?

Více

BusinessBanking Lite a SEPA Uistite sa, že ste pripravení

BusinessBanking Lite a SEPA Uistite sa, že ste pripravení BusinessBanking Lite a SEPA Uistite sa, že ste pripravení 20.08.2015 Vytvára Váš účtovný software príkazy do SEPA XML súborov? Importujete už do BusinessBanking Lite SEPA XML súbory (viď obrázok)? Pre

Více

Príručka pre prostredie Digitálnej autoškoly pre inštruktorov časť elearning

Príručka pre prostredie Digitálnej autoškoly pre inštruktorov časť elearning TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Riadiaci orgán OPIS Sprostredkovateľský orgán OPIS EURÓPSKA ÚNIA Príručka pre prostredie Digitálnej autoškoly pre inštruktorov časť elearning JISCD-ESD Príručka pre prostredie

Více

KEGA manuál pre posudzovateľov

KEGA manuál pre posudzovateľov Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA manuál pre posudzovateľov V prípade funkčných problémov kontaktujte technickú podporu prostredníctvom

Více

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Použité zariadenia: Riadiaca jednotka - Fibaro Home Center 2 vo verzii 4.059 BETA Dverný vrátnik - IP Bell 02C od spoločnosti ALPHATECH TECHNOLOGIES

Více

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach.

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Počítačový program SciDavis Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt 1. Po otvorení programu SciDavis, do tabuľky zapíšeme

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Ak stlačíme OK, prebehne výpočet a v bunke B1 je výsledok.

Ak stlačíme OK, prebehne výpočet a v bunke B1 je výsledok. Hľadanie riešenia: ak poznáme očakávaný výsledok jednoduchého vzorca, ale vstupná hodnota, ktorú potrebujeme k určeniu výsledku je neznáma. Aplikácia Excel hľadá varianty hodnoty v určitej bunke, kým vzorec,

Více

Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov

Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov 1. Vytvorenie používateľov Spustite modul Správa systému, prihláste sa ako používateľ sa, z ponuky vyberte Evidencie Používatelia - Zoznam. Pomocou tlačidla

Více

Návod na inštaláciu sieťovej tlačiarne KONICA MINOLTA C20P pre Windows XP a Vista

Návod na inštaláciu sieťovej tlačiarne KONICA MINOLTA C20P pre Windows XP a Vista Návod na inštaláciu sieťovej tlačiarne KONICA MINOLTA C20P pre Windows XP a Vista Samotná inštalácia má 2 základné kroky: I. Inštalácia SafeQ klienta, ktorý je potrebný na overenie totožnosti II. Pridanie

Více

Postup pre firmy s licenciou Profesionál účtovná firma

Postup pre firmy s licenciou Profesionál účtovná firma Postup pre firmy s licenciou Profesionál účtovná firma Vážený používateľ programu Olymp. Tento postup je určený pre všetky firmy, ktoré majú zakúpený program Olymp s licenciou Profesionál účtovná firma.

Více

MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov. LS 2017, 8.predn.

MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov. LS 2017, 8.predn. MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov LS 2017, 8.predn. Program predmetu: 1. týždeň: úvod, základné info o Matlabe, pracovné prostredie Matlabu, interaktívny režim, prvé info o písaní

Více

Ďalší spôsob, akým je možné vygenerovať maticu je použitie zabudovaných funkcií na generovanie elementárnych matíc.

Ďalší spôsob, akým je možné vygenerovať maticu je použitie zabudovaných funkcií na generovanie elementárnych matíc. MATICE MATLAB poskytuje obrovskú podporu práce s maticami. Táto hodina sa bude zaoberať základmi práce s maticami. Cieľom prvej časti hodiny je objasnenie základných princípov tvorby matíc, ich editáciu

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium Pamäťový operand Adresovanie pamäte Priama nepriama a indexovaná adresa Práca s jednorozmerným poľom Praktické programovanie assemblerových funkcií Autor:

Více