Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NAVIGON 22XX Návod k obsluze NAVIGON 22XX Uživatelská příručka NAVIGON 22XX Příručka pro uživatele NAVIGON 22XX Návod na použití NAVIGON 22XX Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

2 Abstrakt manuálu: podléhají autorskému zákonu. 2008, NAVIGON AG Vsechna práva vyhrazena. Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Obsah 1 Úvod O této uzivatelské pírucce Formátování Symboly.. 5 Záruka

3 ...5 Ochranné známky. 5 Právní informace.5 Dotazy k produktu... 6 Rozsah dodávky..6 Popis navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx...

4 7 Dlezité bezpecnostní pokyny Bezpecnostní pokyny pro navigaci Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj.. 8 Bezpecnostní pokyny pro instalaci ve vozidle...9 Instalace navigacního systému ve vozidle....9 Anténa na TMC...11 Pamová karta Pipojení navigacního pístroje k PC.

5 12 2 Nez zacnete Instalace navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Navigace s GPS Moznosti.. 17 Informace

6 18 Softwarová klávesnice Speciální klávesy.20 Zadání dat Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Moznosti Nabídky..

7 .21 Spustní navigacní aplikace Zadání cíle Zadání cílové zem..23 Zadání cílové adresy Dlezité místo...

8 ...25 Informace o cíli Navigace Uzivatelská pírucka Obsah III Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Poslední cíle Oblíbené.

9 ...29 Navigace dom Urcení cíle na map Spustní navigace Ulození cílové lokality Definování cíle jako domovské adresy Zadání místa startu...32 Zadání bod trasy...

10 ..33 Zpracovat body trasy Správa tras Vygenerování a zobrazení trasy Simulování trasy..34 Spustní navigace Správa cílových lokalit...

11 ..31 Trasy s etapami Volby.. 36 Práce s mapou Výbr navigacní mapy...

12 38 Mapa v rezimu Náhled...38 Mapa v rezimu Navigace Reality View Mapa v rezimu Hledat cíl Rychlá nápovda.45 Stav GPS, ulození aktuální polohy Blokování

13 ...46 Popis trasy TMC (Dopravní hlásení) (jen NAVIGON 22xx) Uzitecné funkce Konfigurace navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Píloha Technické údaje..

14 ...52 Prohlásení o shod esení problém.. 53 Rejstík...55 IV Obsah Uzivatelská pírucka Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Úvod O této uzivatelské pírucce Formátování Pro lepsí citelnost a pehlednost se v této uzivatelské pírucce pouzívá uvedené formátování: Tucnou kurzívou: KAPITÁLKY: Tucn: Podtrzen: Podtrzenou kurzívou: Názvy produkt. Názvy oken a dialog. Zvýraznní dlezitých cástí textu. Oznacení tlacítek, zadávacích polí a jiných prvk uzivatelského rozhraní. Oznacení ovládacích prvk navigacního pístroje Symboly Následující symboly upozorují na urcité textové pasáze: Upozornní a tipy k ovládání softwaru Rozsiující informace Varování Právní informace Záruka Vyhrazujeme si právo na obsahové zmny dokumentace a softwaru bez pedchozího oznámení. NAVIGON AG nepebírá záruku za správnost obsahu nebo za skody, které vyplynou z pouzití uzivatelské pírucky. chybjícího explicitního znacení pouzitých ochranných známek v této pírucce není mozné vyvozovat, ze se ke jménu nevztahují práva tetích osob. Microsoft, Outlook, Excel a Windows jsou chránnými ochrannými známkami Microsoft Corporation. NAVIGON je chránná ochranná známka spolecnosti NAVIGON AG. 1.3 Dotazy k produktu Máte k tomuto produktu dotazy? Navstivte nasi webovou stránku a kliknte na "Support". Naleznete tam sekci s casto kladenými dotazy (FAQ Center) a dozvíte se, jak se s námi mzete telefonicky nebo em zkontaktovat Nez zacnete Rozsah dodávky Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vsechno píslusenství. Není-li dodávka kompletní, obrate se neprodlen na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Soucástí dodávky zakoupeného produktu je: navigacní pístroj NAVIGON 12xx 22xx autodrz&aacní pístroj a mohl jej snadno ovládat. Nesmí ale bránit idici ve výhledu na dopravu! Pozor! Neupevujte drzák v dosahu airbag. Pozor! Neupevujte drzák pílis blízko volantu nebo jiných ovládacích prvk, aby nepekázel pi ovládání vozidla. Pozor! Pi instalaci drzáku dbejte na to, aby ani v pípad nehody nepedstavoval bezpecnostní riziko. Pozor! Neumísujte kabel do pímé blízkosti napájecích kabel ani pístroj dlezitých pro bezpecnost. Pozor! Zkontrolujte správnou polohu a upevnní drzáku ped kazdou jízdou.

15 Drzení písavky mze po case polevit. Pozor! Po instalaci zkontrolujte veskerá zaízení ve vozidle dlezitá pro bezpecnost. Pozor! Nabíjecí autokabel pipojujte pouze k cigaretovým zapalovacm, které pracují s naptím 10-24V. Pozor! Nebudete-li vozidlo dlouho pouz&iacucom. 7 Zakoupíte-li si dodatecné navigacní mapy, ale v interní pamti navigacního pístroje na n není místo, mzete tyto mapy také ulozit na pamové kart. NAVIGON 12xx 22xx dokáze pracovat s navigacními mapami v obou pamtích. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

16 V navigacním pístroji NAVIGON 12xx 22xx mzete pouzívat tato pamová média: 7 MicroSD karty (k dostání v online shopu NAVIGONu na adrese nebo v odborných prodejnách) Pipojení navigacního pístroje k PC Pipojíte-li NAVIGON 12xx 22xx poprvé k pocítaci, pokusí se operacní systém o instalaci ovladace pro pístroj. Tomu musíte zabránit. Provete vsechna nastavení, jak jsou zobrazena na následujících obrázcích. Poté bude NAVIGON 12xx 22xx rozpoznán jako pamová jednotka'navigon. Následující obrázky jsou v anglictin. Nastavení najdete ale ve vsech jazycích na stejném míst Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Windows XP 1. Klepnte na Next >. 2. Klepnte na Finish. Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Windows Vista Klepnte na Cancel. Windows Klepnte na Next > Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 2. Klepnte na Next >. 3. Klepnte na Next >. Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 4. Klepnte na Finish Navigace s GPS GPS je zalozené na minimáln 24 satelitech, které krouzí okolo Zem a nepetrzit vysílají signály o své poloze a casu. GPS pístroj pijímá tato data a z rozdílných údaj o poloze a casu rzných satelit vypocítává svou vlastní zempisnou polohu. Pro dostatecn pesné urcení polohy je zapotebí dat minimáln tí satelit. Pomocí dat cty nebo více satelit je mozné zjistit také nadmoskou výsku. Poloha se urcuje s pesností na ti metry. Jakmile urcí navigacní systém vasi polohu, mze tato poloha slouzit jako výchozí bod pro vygenerování trasy. Mapový materiál vaseho navigacního pístroje obsahuje zempisné souadnice vsech digitáln evidovaných dlezitých míst, ulic, mst a obcí. Navigacní pístroj tedy mze vygenerovat trasu od výchozího bodu k urcité cílové lokalit. Výpocet aktuální polohy a její zobrazení na map probíhá jednou za sekundu. Mzete tak na map sledovat, kde se pohybujete. 3 Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Drzte klávesu sekund. (Zap/Vyp) stisknutou minimáln po dobu 2 Oteve se okno NAVIGACE Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx (Zap/Vyp) stisknutou déle nez 2 sekundy! Pozor! Nedrzte klávesu Drzíte-li klávesu stisknutou déle nez 10 sekund, provede se reset hardwaru. Po resetu hardwaru musíte dotekový displej znovu zkalibrovat. Mimoto se nov inicializuje GPS, coz mze trvat az 20 minut. (Viz také "Inicializace GPS", stránka 22) Upozornní: Kdyz zapnete NAVIGON 12xx 22xx poprvé, budete pozádáni o tato nastavení: jazyk, kterým chcete software ovládat délková jednotka pro údaje o vzdálenosti formát casových údaj Pepnutí navigacního pístroje do pohotovostního rezimu Pepnete-li navigacní pístroj do pohotovostního rezimu, oteve se pi pístím spustní okno, které bylo aktivní pi vypnutí. V pohotovostním rezimu se ale spotebovává stále jest malé mnozství energie. Drzte klávesu -nebo- (Zap/Vyp) krátce stisknutou (max. 2 sekundy). V okn navigacního softwaru NAVIGACE klepnte na tlacítko. Vypnutí navigacního pístroje Vypnete-li navigacní pístroj, pi pístím zapnutí se navigacní software restartuje. Vase nastavení i ulozené cíle a trasy zstanou zachovány. Drzte klávesu 6 sekund. (Zap/Vyp) stisknutou minimáln po dobu 3.1 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str. 36. Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Informace Na horním okraji mnoha oken se nacházejí ikony, které zobrazují rzné informace. GPS Ikona GPS mze zobrazovat tyto stavy píjmu GPS: Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není pipraveno k provozu. Obrate se na zákaznický servis, bude-li tento problém petrvávat. Není signál: Pijímají se data mén nez tí satelit. Není mozné urcit polohu. GPS pipraveno: Pijímají se data minimáln 3 satelit. Je mozné urcit polohu. Podrobnjsí informace ke stavu GPS naleznete v kapitole "Stav GPS, ulození aktuální polohy" na str. 46. Kompas Ikona Kompas ukazuje, kterým smrem se práv pohybujete. Mze ukazovat jednu ze svtových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. TMC (Dopravní hlásení) (jen NAVIGON 22xx) V navigacním pístroji NAVIGON 22xx je integrován TMC pijímac, který dodává navigacnímu systému aktuální dopravní zpravodajství. V pípad poteby dokáze dynamicky mnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy. Upozornní: Tuto funkci je mozné pouzít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílá dopravní zpravodajství pes TMC. Není tomu tak ve vsech zemích. Ikona TMC mze zobrazovat tyto stavy píjmu TMC: Hledání vysílace: TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Nejsou k dispozici zádné dopravní informace Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Hledání vysílace: TMC pístroj je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

17 Jest jsou ale k dispozici dopravní informace. K tomu mze nap. dojít, pokud práv jedete tunelem. TMC v pohotovosti: Je mozný píjem dopravních informací. Upozornní: Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Ikona Hledání vysílace se proto mze objevit také tehdy, není-li nabíjecí autokabel pipojený k navigacnímu pístroji NAVIGON 22xx. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlásení) (jen NAVIGON 22xx)" na str. 48. Energie Ikona Energie mze zobrazovat tyto stavy nabití integrovaných baterií: Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou pln nabité. Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se práv nabíjí. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je dostacující. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je nízký. Ztlumení Ikona Ztlumení mze zobrazovat tyto stavy: Bez symbolu: Navigacní aplikace nemá ztlumený zvuk. Ztlumení: Navigacní aplikace má ztlumený zvuk. Necháte-li se práv navigovat, neuslysíte jízdní pokyny. 4.2 Softwarová klávesnice Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Na softwarové klávesnici mzete vse zadávat prstem. Je mozné zadávat pouze velká písmena. Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani pehlásky. Navigacní systém tyto znaky doplní automaticky za Vás. Hledáte-li nap. msto "München", zadejte "MUNCHEN". Zvlástní znaky ale mohou být uzitecné pro oznacování ulozených cíl a tras. Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Speciální klávesy vlozí mezeru. smaze znak ped kurzorem. oteve císelnou klávesnici. Latinka, azbuka, ecká abeceda oteve klávesnici s latinkou. oteve klávesnici s azbukou. oteve klávesnici s eckou abecedou. Pro zadání adres nebo oznacení dlezitých míst se standardn oteve klávesnice s písmem píslusné zem. Chcete-li ulozit nkterý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii dlezitého místa nebo zemi, oteve se standardn klávesnice pro jazyk uzivatelského rozhraní. Z klávesnice s azbukou nebo eckou abecedou se mzete také pepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres mzete také zadat transliterací nebo v jazyce uzivatelského rozhraní. Píklad: Jazykem uzivatelského rozhraní je nmcina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto moznosti: "" (azbuka) "Moskva" (transliterace) "Moskau" (nmecky). Upozornní: Názvy ulic a míst je mozné zadávat v jazyce uzivatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto ulozeny i v databázi mapy. Hácky, cárky, pehlásky, dalsí písmena Ke kazdému písmu je dostupná dalsí klávesnice se zvlástními znaky. oteve klávesnici se zvlástními znaky v latince. oteve klávesnici se zvlástními znaky v azbuce. oteve klávesnici se zvlástními znaky v ecké abeced. Po zadání zvlástního znaku se automaticky zobrazí opt klávesnice s písmeny Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Zadání dat V mnoha pípadech se objevují seznamy, ze kterých mzete zvolit jednu polozku. Je tomu tak napíklad pi zadávání msta. Po zadání prvního písmene se objeví nejvtsí msto zadané zem, které zacíná na toto písmeno. Po zadání kazdého dalsího písmene se objeví první msto, které zacíná na zatím zadaná písmena. Jakmile se zobrazí správné msto, klepnte na ukoncení zadání. (OK) pro Mzete kdykoliv otevít seznam, který obsahuje vsechna msta, jejichz jméno zacíná na dosud zadaná písmena nebo která obsahují zadaný text ve svém jménu. Cím více písmen zadáte, tím bude seznam kratsí. Klepnte na (Otevít seznam) pro zobrazení tohoto seznamu. (Dol) mzete tímto (Nahoru) a Pomocí tlacítek seznamem listovat. Pro pevzetí nkteré polozky seznamu do zadávacího pole na ni klepnte. Po pevzetí polozky se seznam zave. Zadání msta je tím ukonceno. Pro zavení seznamu bez pevzetí nkteré polozky klepnte na (Zavít seznam). Upozornní: Seznam se oteve automaticky, jakmile obsahuje jiz jen 5 nebo mén polozek. 4.3 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str Nabídky Nkterá tlacítka obsahují nabídku, která se oteve pi jejich aktivování. Klepnte na jednu z polozek nabídky pro provedení její funkce. Chcete-li nabídku zavít bez provedení nkteré z jejích funkcí, klepnte na tlacítko, kterým jste nabídku oteveli. Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 5 Navigace Navigacní systém pouzíváte na vlastní nebezpecí. Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str. 7. Rusený píjem GPS Je-li rusený píjem GPS, navigace se pozastaví. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

18 Jakmile je opt mozný píjem GPS signálu, navigacní systém pozná, zda se mezitím zmnila vase poloha. Mzete pak pokracovat v navigaci. Dosazení cílové lokality Po dosazení zadaného cíle zazní píslusné hlásení. Na map se pak zobrazuje uz jen vase aktuální poloha (oranzová sipka). 5.1 Spustní navigacní aplikace Zapnuli jste navigacní pístroj Objeví se následující hlásení: "Berte na vdomí, ze silnicní pedpisy mají pednost ped pokyny navigacního systému. Neovládejte pístroj za jízdy." Pokud s textem souhlasíte, klepnte po jeho pectení na tlacítko OK. Nechcete-li toto upozornní akceptovat, klepnte na tlacítko Storno pro optovné vypnutí navigacního pístroje. Oteve se okno NAVIGACE. Z nj máte pístup ke vsem funkcím navigacní aplikace. Inicializace GPS Po zapnutí navigacního pístroje se spustí inicializace GPS. Integrované GPS se poprvé inicializuje az po prvním spustní navigacní aplikace. Inicializace mze trvat az 20 minut. Upozornní: Pokud ikona GPS zobrazí stav GPS pipraveno po výrazn kratsí dob nez 20 minutách, nechte navigacní pístroj pro jistotu jest minimáln dalsích 15 minut zapnutý, aby byl zarucen spolehlivý provoz pístroje. Pi kazdém dalsím zapnutí navigacního pístroje se bhem krátkého casu spustí píjem GPS. Nebyl-li navigacní pístroj zapnutý déle nez týden, mze pístí inicializace trvat az 10 minut Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Pi píjmu dat z minimáln tí satelit se zmní ikona na (GPS pipraveno). Upozornní: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete ped jejím dokoncením. Blizsí informace k ikon GPS naleznete v kapitole "GPS" na str. 18. Zpt k oknu Navigace Pi spustní navigacní aplikace se oteve okno NAVIGACE. Je-li oteveno jiné okno navigacní aplikace, klepnte na tlacítko (Zpt). Vrátíte se pak k oknu, ze kterého jste pisli. Klepejte na tlacítko (Zpt), az se oteve okno NAVIGACE. 5.2 Zadání cíle Do Nový cíl zadáte cíle, ke kterým jste se jest nenechali navigovat, nebo které jste neulozili. Mzete sem zadat adresu, zvolit dlezité místo nebo cíl rychlého pístupu. Upozornní: Zadáváte-li nový cíl poprvé, budete pozádáni o zvolení zem, ve které lezí vás cíl. V navigacním pístroji NAVIGON 12xx 22xx jsou v Moje cíle na výbr tyto seznamy cíl, resp. adres: POSLEDNÍ CÍLE: cíle, ke kterým jste se jiz nechali navigovat. OBLÍBENÉ: vsechny cíle, které jste zadali a poté ulozili do navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Zadání cílové zem Vlevo nahoe v oknech ADRESA, DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT a DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI se nachází tlacítko Zem. Ukazuje vlajecku zem, ze které je mozné aktuáln zadávat navigacní cíle. Lezí-li vás cíl v jiné zemi, postupujte takto: 1. Klepnte na tlacítko Zem. 2. Zadejte první písmeno zem, ve které se nachází vás cíl. Oteve se seznam ZEM NA MAP. Ukazuje vsechny zem, jejichz mapa je k dispozici a které zacínají na zadané písmeno. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 3. Klepnte na zemi, ve které se nachází vás cíl. Seznam ZEM NA MAP se opt zave. Na tlacítku se zobrazuje vlajecka cílové zem. Upozornní: Na výbr jsou pouze zem, jejichz mapa je navigacnímu pístroji k dispozici Zadání cílové adresy 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Zadat adresu. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte název cílové ulice. 4. Zadejte císlo domu. Neznáte-li císlo domu, nechte pole prázdné. Neznáte-li císlo domu, ale název blízké pícné ulice, klepnte na pole Pícná ulice a zadejte do nj její název. Navigacní systém pak vygeneruje trasu ke kizovatce obou zadaných ulic. Upozornní: Nemusíte zadávat vsechna data adresy. Zadáte-li pouze msto, vygeneruje navigacní pístroj trasu do jeho stedu. Zadáte-li pouze msto a ulici, ale ani císlo domu ani pícnou ulici, vygeneruje navigacní pístroj nejlepsí trasu k této ulici. 5. Klepnte na Navigace. Nkdy není mozné cíl jednoznacn urcit, napíklad pokud se zadaná kombinace názvu msta nebo obce a ulice vyskytuje víckrát. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny adresy, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Není-li zadané císlo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s císlem domu, které je zadanému císlu nejblizsí. Klepnte na OK pro navigaci k této adrese. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Dlezité místo Dlezitá místa, nazývaná krátce také POI (Point Of Interest), jsou uzitecné adresy, které jsou katalogizovány podle urcitých kritérií. K dlezitým místm patí letist a pístavist trajekt, restaurace, hotely, cerpací stanice, veejná zaízení, lékai, nemocnice, nákupní stediska a dalsí. Dlezitá místa je mozné zobrazit na map jako symbol. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

19 Klepnte v okn NAVIGACE na Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na map. Dlezité místo v okolí Dlezitá místa v okolí jsou dlezitá místa, která se nacházejí v urcitém okruhu okolo vasí aktuální polohy. Mzete tak nap. vzdy snadno najít nejblizsí cerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný signál GPS poznáte podle symbolu (GPS pipraveno). Blizsí informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str. 22. Upozornní: V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst z aktuálního okolí, ve kterých je mozné rychle a bez zadávání dalsích údaj vyhledávat. Blizsí informace naleznete v kapitole "Dlezitá místa v rychlém pístupu" na str V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v okolí. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Kategorie, ve kterých ve vasem okolí nejsou dostupné cíle, nemzete zadávat. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 4. Klepnte na oznacení cíle. Místo klávesnice se zobrazí informace, které jsou o tomto dlezitém míst ulozeny v databázi. (viz "Informace o cíli", str. 28) 5. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Dlezité místo celostátního významu Dlezitá místa celostátního významu jsou letist, pamtihodnosti a památky národního významu, vtsí pístavy a dalsí. Mzete tak nap. najít známé pamtihodnosti i tehdy, kdyz nevíte, ke kterému mstu patí. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > celostátní dlezitosti. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie v abecedním poadí. 3. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 4. Klepnte na oznacení cíle. Místo klávesnice se zobrazí informace, které jsou o tomto dlezitém míst ulozeny v databázi. (viz "Informace o cíli", str. 28) 5. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo z urcité lokality Dlezitá místa z urcité lokality mohou být uzitecná pi navigaci v cizím mst. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v urcité lokalit. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Kategorie, ve kterých v uvedeném mst nejsou dostupné cíle, nemzete zadávat. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle abecedy. 5. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 6. Klepnte na oznacení cíle. Místo klávesnice se zobrazí informace, které jsou o tomto dlezitém míst ulozeny v databázi. (viz "Informace o cíli", str. 28) 7. Klepnte na Navigace. Nkdy není mozné cíl jednoznacn identifikovat, protoze nap. v uvedeném mst existuje více restaurací se stejným jménem. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny cíle, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Dlezitá místa v rychlém pístupu V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst. Rychle a bez zadávání dalsích údaj mzete sestavit seznam cíl ve vasí blízkosti, které odpovídají jedné z tchto kategorií. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Vseobecné info pro nastavení, které kategorie mají být dostupné v rychlém pístupu. Upozornní: Kategorie pro funkci Rychlý pístup jsou stejné, jako jsou dostupné i pro funkci Dlezitá místa na trase. (viz "Funkce mapy v rezimu Navigace", str. 42) Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný signál GPS poznáte podle symbolu 1. V okn Nový cíl klepnte na NAVIGACE. Navigace (GPS pipraveno). Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

20 Blizsí informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str. 22. Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Oteve se nabídka NOVÝ CÍL. V cásti Rychlý pístup jsou ikony tch kategorií, jejichz dlezitá místa jsou k dispozici v rychlém pístupu. 2. Klepnte na kategorii, ve které hledáte dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 3. Klepnte na oznacení cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam Informace o cíli O ad cíl, které zadáváte, jsou v databázi navigacního systému ulozeny blizsí informace. U ady restaurací je nap. ulozeno telefonní císlo. Mzete na nj hned zavolat a nap. si rezervovat stl. Je otevené jedno z výse uvedených oken pro zadání cíle. Klepnte na Moznosti > Info. Oteve se okno INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Obsahuje vsechny informace o zadaném cíli, které jsou ulozeny v databázi navigacního systému. Klepnte na Storno pro optovné zavení okna INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Klepnte na (Mapa) pro náhled na cíl na map Poslední cíle NAVIGON 12xx 22xx ukládá posledních 12 cíl, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Poslední cíle. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Oblíbené Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovan, mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. Do seznamu OBLÍBENÉ je mozné ulozit az 500 cíl. Informace o ulození cíle naleznete v kapitole "Ulození cílové lokality" na str V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Oblíbené. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie mzete zobrazení Oblíbených zapnout a vypnout Navigace dom Do navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx mzete jednu adresu ulozit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak mozné spustit kdykoliv aktivací jediného tlacítka. Dalsí informace o zadání domovské adresy naleznete v kapitole "Definování cíle jako domovské adresy" na str. 32. V okn Dom klepnte na NAVIGACE. Pokud jste jest nezadali svou adresu, budete na to upozornni v dialogovém okn. Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako pi poslední navigaci Urcení cíle na map Cíl navigace mzete urcit pímo na map. Vedle míst a ulic tak mzete rychle zvolit dlezitá místa. 1. V okn Zobrazit mapu klepnte na NAVIGACE. 2. Klepnte na (Hledat cíl). Mapa se oteve v rezimu Hledat cíl. 3. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Upozornní: Jak zmnit zobrazený výez mapy tak, aby na nm byl dobe viditelný vás cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v rezimu Hledat cíl" na str. 43. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Klepnte na (OK). Oteve se okno CÍL NA MAP. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. cíl symbolizuje vlajecka. na Storno. je ulozen v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Klepnte na Demo. se simuluje navigace po této trase. cíl. nebo "Dlezité místo", str. 25). Neklepejte na tlacítko Navigace! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. - NEBO 1. Zvolte jeden z cíl v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. (viz "Poslední cíle", str. 28). Neklepejte na tlacítko Navigace! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit do Oblíbených. 3. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. 4. "Oblíbené", str. 29) 2. Klepnte na Moznosti > Domovská adresa. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti. Oteve se seznam voleb. 2. Klepnte na volbu Plánování trasy. místo startu trasy zadat vás hotel. Klepnte na pole Stanovit místo startu. na polozku nabídky Aktuální poloha. Chcete-li zadat jiné místo startu: 2. Klepnte na píslusné tlacítko. 3. Zadejte místo startu. na Místo startu. mzete zadat jiné místo startu. Klepnte na pole Pidat bod trasy. Oteve se nabídka BOD TRASY. 2. Zadejte bod trasy. (viz píslusný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na stránce 23 ad. ) 4. Klepnte na Pidat. Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho poadového císla. Opakujte tyto kroky pro kazdý dalsí cíl, který chcete pidat k trase Zpracovat body trasy Body trasy je mozné z trasy vymazat. Poadí bod trasy je mozné libovoln mnit. Upozornní: Místo startu (poadové císlo "0") nemzete pesunout ani smazat. Mzete ale z jiného bodu trasy udlat místo startu. Klepnte na bod trasy, který chcete zpracovat. Kontextová nabídka obsahuje tato tlacítka: Bod trasy dopedu: Pesune zvolený bod trasy dále dopedu. (Píklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 1) Bod trasy dozadu: Pesune zvolený bod trasy dále dozadu. (Píklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 3) Smazat: Smaze zvolený bod trasy. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení smazání. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 5. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

21 4.4 Správa tras Kazdou naplánovanou trasu mzete ulozit pod urcitým oznacením. Upozornní: Ulozí se pouze místo startu a body trasy, ale nikoliv vygenerovaná trasa. Kdyz nactete ulozenou trasu, musí se ped navigací znovu vygenerovat. Ulozené trasy mzete nacítat, pejmenovávat nebo mazat. Ulození trasy Je otevené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. 1. Klepnte na Moznosti > Ulozit trasu. 2. Zadejte oznacení trasy. 3. Klepnte na Ulozit. Cíl je nyní ulozen v seznamu ULOZENÉ TRASY. Dialogové okno se zave. Nactení trasy 1. Klepnte na Moznosti > Ulozené trasy. 2. Klepnte na trasu, kterou chcete nacíst. 3. Klepnte na Nacíst trasu. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Je v nm vlozené místo startu a body nactené trasy Vygenerování a zobrazení trasy Naplánovanou trasu je mozné vygenerovat i bez píjmu GPS a zobrazit na map, abyste si mohli udlat pedstavu o trase. Je otevené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. Klepnte na Zobrazit trasu. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Místo startu a body trasy jsou vyznaceny vlajeckami. Pro kazdou etapu je uvedená vzdálenost a pedbzná doba jízdy. Zobrazuje se trasa a pedbzná doba píjezdu pro celou trasu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy Simulování trasy Navigaci po plánované trase mzete také jen simulovat Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Upozornní: Pro simulaci trasy nepotebujete píjem GPS. Máte-li naplánovanou trasu s nkolika etapami, simuluje se pouze první etapa. Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. Klepnte na Moznosti > Simulace. Trasa se pro simulaci nov vygeneruje. Po vygenerování se spustí simulace. Ukoncení simulace Simulaci je mozné kdykoliv ukoncit. Klepnte na (Zpt). Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY Spustní navigace Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. Chcete-li si tento profil trasy nyní prohlédnout nebo jej zmnit, klepnte na Profil trasy. Upozornní: Zmníte-li profil trasy, zstanou tyto zmny platné také pro následující navigace. Informace o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na píslusné tlacítko (Nápovda). Upozornní: Nacítáte-li trasy, které jsou od jiného poskytovatele nez NAVIGONu, mze být tlacítko Profil trasy neaktivní. Profil této trasy pak nemzete zmnit. Popis trasy Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. na Storno. na volbu, kterou chcete pouzít. se pokyny na displeji. Nastavení: Oteve okno NASTAVENÍ. Mapa: Ukáze zadanou adresu na map. Nová trasa: Smaze místo startu a vsechny body trasy z okna PLÁNOVÁNÍ TRASY, abyste mohli plánovat novou trasu. Ulozte pípadn díve naplánovanou trasu! Plánování trasy: Oteve okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. V nm mzete plánovat trasy, plánované trasy spravovat a spustit navigaci po plánované trase. (viz "Trasy s etapami", str. 32) Popis trasy: Zobrazí podrobný popis trasy se vsemi body, na kterých musíte odbocit. (viz "Popis trasy", str. 47) - 36 Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Profil trasy: Oteve okno PROFIL TRASY. V nm si mzete prohlédnout a pípadn zmnit volby pro vygenerování trasy. Pejmenovat: Oteve okno, ve kterém mzete zmnit oznacení zvoleného cíle nebo zvolené trasy. Pidat k trase: Oteve itinerá. Zadaná adresa se vlozí jako místo startu nové trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 32) Rychlá nápovda: oteve okno, ve kterém mzete rychle a nekomplikovan najít adresy a telefonní císla kontaktních míst ve vasem bezprostedním okolí, které mohou být uzitecné v pípad nouze. (viz "Rychlá nápovda", str. 45) Simulace: Simuluje navigaci po zobrazené trase. Tuto simulaci mzete provést také bez píjmu GPS. U tras s nkolika etapami se simuluje pouze první etapa. Smazat vsechny: Smaze vsechny cíle ze seznamu (POSLEDNÍ CÍLE nebo OBLÍBENÉ, podle toho, kde jste volby oteveli). Seznam je poté prázdný. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání. Smazat: Smaze vybraný cíl ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE, resp. OBLÍBENÉ nebo vybranou trasu ze seznamu ULOZENÉ TRASY. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání. Stav GPS: Oteve okno STAV GPS. V nm si mzete prohlédnout podrobnosti o píjmu GPS. Mzete také ulozit data vasí aktuální polohy. (viz "Stav GPS, ulození aktuální polohy", str. 46) Tovární nastavení: Nastaví veskerá nastavení zpt do stavu jako v okamziku dodání. Trasy a ulozené cíle se vymazou. Software se restartuje a chová se jako pi prvním spustní po zakoupení. (viz "Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx", str. 16) Ulozené trasy: Oteve se okno, ve kterém mzete nacíst ulozenou trasu. Ulozit cíl: Ulozí zadanou adresu do seznamu OBLÍBENÉ. (viz "Ulození cílové lokality", str. 31) Ulozit do Oblíbených: Ulozí zadaný cíl do seznamu OBLÍBENÉ. (viz "Ulození cílové lokality", str. 31) Ulozit trasu: Oteve okno, ve kterém mzete plánovanou trasu ulozit pod urcitým názvem. (viz "Ulození trasy", str. 34) Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Práce s mapou Výbr navigacní mapy Pro kazdou zemi existuje vlastní navigacní mapa. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

22 Navigace je ale mozná bez perusení pes nkolik map jednoho kontinentu, je-li na ulozených mapách mozné vygenerovat souvislou trasu. I kdyz jste ulozili na pamovou kartu ve vasem navigacním pístroji mapy zemí na nkolika kontinentech, mze NAVIGON 12xx 22xx pracovat vzdy pouze s mapami jednoho kontinentu. Klepnte v okn NAVIGACE na Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Skupina zemí:, abyste vidli, které mapy se momentáln pouzívají. Tam také mzete zvolit jiný kontinent, jsou-li v navigacním pístroji dostupné mapy zemí jiných kontinent Mapa v rezimu Náhled Zadali jste cíl a klepli na tlacítko Navigace. - NEBO Naplánovali nebo nacetli jste trasu a klepli na tlacítko Zobrazit trasu. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Vidíte celou trasu. 1 2 Trasa je zvýraznna v oranzové barv [oranzov]. Zobrazí se aktuální poloha (oranzová sipka). Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu a zadané místo startu není vase aktuální poloha, mozná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí. 3 Cíl je vyznacen vlajeckou. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, je místo startu a kazdý bod trasy vyznacen vlajeckou. 4 V malém infoboxu vidíte celou trasu a pedbznou dobu píjezdu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Klepnte jest jednou na infobox, chcete-li opt vidt pedbznou dobu píjezdu. Zobrazení tchto informací mzete konfigurovat pes Moznosti > Nastavení > Navigace. Necháte-li si zobrazit trasu s nkolika etapami, pro kazdou etapu se zobrazuje trasa a pedbzná doba jízdy. Informace pro jednotlivé etapy není mozné konfigurovat. Klepnte na Profil trasy pro náhled a píp. zmnu nastavení, která jsou základem pro vygenerování trasy. Klepnte na Navigace pro zahájení jízdy. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, trasa se pípadn vygeneruje znovu. Jako místo startu se nyní pi generování pouzije vase aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy. Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. (viz "Popis trasy", str. 47) Klepnte na (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", str. 43) Mapa v rezimu Navigace Poté, co bylo trasu mozné vidt v rezimu Náhled, spustila se navigace. Mapa se oteve v rezimu Navigace Zde se zobrazuje, jakým znacením se máte ídit. Zde se zobrazují píp. rychlostní omezení. Trasa je vyznacena v oranzové barv. V malém poli s sipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sob, zobrazí pespístí akce. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 5 Velké pole s sipkou ukazuje schematické znázornní pístí kizovatky, na které máte odbocit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této kizovatce. Kdyz se blízíte kizovatce, objeví se vedle údaje o vzdálenosti navíc zobrazení bod: Cím více zlutých bod se zobrazí, tím blíze jste kizovatce. Nemusíte-li dlouho odbocovat, objeví se pouze sipka rovn, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte sledovat prbh silnice. Aktuáln platný jízdní pokyn uslysíte po klepnutí na velké pole s sipkou. 6 (Jen NAVIGON 22xx) Kdyz se na vasí trase hlásí dopravní omezení, objeví se pole Dopravní hlásení. Zobrazuje-li se v poli Dopravní hlásení údaj o vzdálenosti, nebyla jest vygenerována objízka okolo píslusného dopravního omezení. Klepnte na pole Dopravní hlásení pro zobrazení celé informace. Mzete pak rozhodnout, zda se má vygenerovat objízka (Objet) nebo ne (Ignorovat). Není-li vidt údaj o vzdálenosti, objedou se vsechny pekázky, které jsou oznámeny na vasí trase a které zpsobují casovou ztrátu. Klepnte na pole Dopravní hlásení pro zobrazení seznamu vsech dopravních omezení, která jsou hlásena na vasí trase. Upozornní: Objízky okolo oznámených dopravních omezení se mohou generovat automaticky. (viz "Nastavení TMC", str. 49) 7 Ped mnohými kizovatkami informace z bodu 8, 9 a 11 zmizí. Místo nich se zobrazí, které jízdní pruhy vedou k vasemu cíli. Klepnte na toto pole pro zmizení informací o jízdních pruzích. 8 9 Zde se zobrazuje nadmoská výska a aktuální rychlost. V poli Celkem vidíte zbývající vzdálenost k cíli a pedbznou dobu píjezdu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy. Klepnte jest jednou na infobox, chcete-li opt vidt pedbznou dobu píjezdu. 10 Na map vidíte svou aktuální polohu (oranzová sipka). Výez mapy se prbzn mní tak, aby byla aktuální poloha vzdy zobrazena na map. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 11 Necháte-li se navigovat po trase s nkolika etapami, vidíte v poli Etapa zbývající vzdálenost k dalsímu prjezdnímu bodu a pedbznou dobu píjezdu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy. Klepnte jest jednou na infobox, chcete-li opt vidt pedbznou dobu píjezdu V horním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, po kterém musíte pokracovat. Ve spodním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, na kterém se práv nacházíte. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

23 Powered by TCPDF ( Upozornní: Zobrazení mnoha výse uvedených údaj mzete konfigurovat pes Moznosti > Nastavení > Navigace. Nkteré údaje se zobrazí také jen tehdy, jsou-li píslusné informace dostupné v mapovém materiálu. Upozornní: Klepnete-li na velké pole s sipkou, aktuáln platný jízdní pokyn se zopakuje. Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. (viz "Popis trasy", str. 47) Klepnte na (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", str. 43) Hlasitost Hlasitost namluvených jízdních pokyn mzete regulovat bhem navigace. 1. Klepnte na (Hlasitost). Oteve se lista s regulací hlasitosti. Obsahuje ti tlacítka k regulaci hlasitosti: (Hlasitji), 2. Klepnte opt na (Tiseji), (Zvuk zap./vyp. ). (Hlasitost) nebo pockejte nkolik sekund. Lista regulace hlasitosti se zave. Ukoncení navigace Klepnte na vyzve k potvrzení. (Zpt) pro ukoncení navigace. Dialogové okno vás Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Funkce mapy v rezimu Navigace Klepnte na libovolný bod mapy v rezimu Navigace. Zobrazí se tlacítka s rznými funkcemi. 2D/3D: Pepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Ikona zobrazuje aktuáln nastavený rezim. Den/Noc: Pepíná mezi rezimy displeje "Den" a "Noc". Ikona zobrazuje aktuáln nastavený rezim. Prjezdní bod: Oteve nabídku pro zadání prjezdního bodu. Navigace pak nejprve vede k tomuto prjezdnímu bodu. Poté mzete pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli. Peskocit bod trasy: Klepnte na toto tlacítko pro vynechání dalsího bodu trasy. Toto tlacítko je aktivní jen tehdy, lezí-li ped vámi jest minimáln 2 body trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 32) Blokování: Klepnte na toto tlacítko pro zablokování úseku trasy ped vámi, tzn. vygenerování trasy okolo tohoto úseku, nap. protoze jste slyseli v rádiu o dopravní zácp na tomto úseku trasy. (viz "Blokování", str. 46) Klepnte na toto tlacítko jest jednou pro optovné zrusení zablokování. Dlezitá místa na trase: Klepnte na toto tlacítko pro zobrazení dlezitých míst na vasí trase. Tak se nap. rychle dozvíte, jak daleko je to jest k nejblizsímu odpocívadlu. Zde zobrazený cíl mzete vlozit také jako prjezdní bod klepnutím na tlacítko jeho záznamu v seznamu. (Prjezdní bod) vpravo vedle Upozornní: Kategorie pro funkci Dlezitá místa na trase jsou stejné, jako jsou dostupné i pro funkci Rychlý pístup. Mzete nastavit, o které kategorie se má jednat. (viz "Dlezitá místa v rychlém pístupu", str. 27) Reality View Mapa se pepne do rezimu Reality View, pokud se bhem jízdy po dálnici blízíte jednomu z následujících bod: NAVIGON 22xx (Reality View PRO): dálnicní kizovatce dálnicní kizovatce výjezdu, na kterém máte dálnici opustit výjezdu, na kterém máte dálnici opustit NAVIGON 12xx (Reality View light): Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Rezim Reality View ukazuje velmi pehledn, kterým znacením se máte ídit a do kterého pruhu se máte zaadit. Toto zobrazení zstane beze zmny, dokud neprojedete zobrazeným místem. Poté se mapa pepne zpt do rezimu Navigace. Klepnte na libovolný bod mapy pro okamzité pepnutí do rezimu Navigace. Upozornní: Rezim Reality View není dostupný pro vsechny dálnicní kizovatky. Dostupnost je závislá na pouzitém mapovém materiálu Mapa v rezimu Hledat cíl Mapa je v rezimu Hledat cíl vzdy tehdy, kdyz na ní vidíte zamovací kíz. V poli adresy vidíte souadnice a píp. název ulice pod zamovacím kízem. Jste-li práv na cest, mapa se nemní. Je vzdy zamena tak, ze je sever nahoe. Zmensit: Zobrazený výez mapy se zvtsí, ale vidíte mén detail. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Zvtsit: Zobrazený výez mapy se zmensí, ale vidíte více detail. Zoomovat: Je-li toto tlacítko aktivní, mzete stylusem nebo prstem vymezit výez mapy. Tazením výezu mapy zleva nahoe doprava dol se poté výez zvtsí na velikost displeje. Tazením výezu mapy zprava dole doleva nahoru se mapa zmensí. Pesunout: Je-li toto tlacítko aktivní, mzete zmnit zobrazený výez mapy stylusem nebo prstem. Pesute mapu jednoduse zádaným smrem. Celá trasa: Zoom mapy tak, aby byla vidt celá trasa. Aktuální poloha: Zvolí takové zobrazení výezu mapy, aby byla aktuální poloha uprosted. Práce v rezimu Hledat cíl 1. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Ve spodní tetin displeje se zobrazují zempisné souadnice a píslusná adresa cíle. 2. Klepnte na (OK). Zobrazí se tlacítka s rznými funkcemi. Spustit navigaci: Spustí navigaci ke zvolenému bodu. Nacházíte-li se práv v rezimu navigace, dojde k jejímu perusení. Prjezdní bod: Nastaví zvolený bod jako prjezdní bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto prjezdnímu bodu. Poté mzete pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli. Tato funkce je aktivovaná jedin tehdy, nacházíte-li se práv v navigaci. Definovat jako cíl: Pidá zvolený bod do itineráe jako poslední bod, takze jste k nmu navigováni po pvodním cíli, resp. po jiných bodech trasy. Tato funkce je k dispozici pouze bhem navigace. Ulozit: Oteve okno CÍL ULOZIT JAKO.... Mzete zadat oznacení, pod kterým bude zadaný bod ulozen v seznamu OBLÍBENÉ. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium Uživatelská příručka Čeština Srpen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Srpen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

maps + more Uživatelská příručka Čeština

maps + more Uživatelská příručka Čeština maps + more Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

SEAT Portable System. Uživatelská příručka. Čeština

SEAT Portable System. Uživatelská příručka. Čeština SEAT Portable System Uživatelská příručka Čeština Červenec 2013 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania V tomto návodu naleznete nejjednodušší způsob, jak vytvořit kroky (šipky) pro vaše oblíbené písně, abyste je mohli využít v programu StepMania. Cílem

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4256566

Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4256566 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MIO MOOV 500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MIO MOOV 500 v uživatelské příručce

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více