Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NAVIGON 22XX Návod k obsluze NAVIGON 22XX Uživatelská příručka NAVIGON 22XX Příručka pro uživatele NAVIGON 22XX Návod na použití NAVIGON 22XX Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

2 Abstrakt manuálu: podléhají autorskému zákonu. 2008, NAVIGON AG Vsechna práva vyhrazena. Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Obsah 1 Úvod O této uzivatelské pírucce Formátování Symboly.. 5 Záruka

3 ...5 Ochranné známky. 5 Právní informace.5 Dotazy k produktu... 6 Rozsah dodávky..6 Popis navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx...

4 7 Dlezité bezpecnostní pokyny Bezpecnostní pokyny pro navigaci Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj.. 8 Bezpecnostní pokyny pro instalaci ve vozidle...9 Instalace navigacního systému ve vozidle....9 Anténa na TMC...11 Pamová karta Pipojení navigacního pístroje k PC.

5 12 2 Nez zacnete Instalace navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Navigace s GPS Moznosti.. 17 Informace

6 18 Softwarová klávesnice Speciální klávesy.20 Zadání dat Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Moznosti Nabídky..

7 .21 Spustní navigacní aplikace Zadání cíle Zadání cílové zem..23 Zadání cílové adresy Dlezité místo...

8 ...25 Informace o cíli Navigace Uzivatelská pírucka Obsah III Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Poslední cíle Oblíbené.

9 ...29 Navigace dom Urcení cíle na map Spustní navigace Ulození cílové lokality Definování cíle jako domovské adresy Zadání místa startu...32 Zadání bod trasy...

10 ..33 Zpracovat body trasy Správa tras Vygenerování a zobrazení trasy Simulování trasy..34 Spustní navigace Správa cílových lokalit...

11 ..31 Trasy s etapami Volby.. 36 Práce s mapou Výbr navigacní mapy...

12 38 Mapa v rezimu Náhled...38 Mapa v rezimu Navigace Reality View Mapa v rezimu Hledat cíl Rychlá nápovda.45 Stav GPS, ulození aktuální polohy Blokování

13 ...46 Popis trasy TMC (Dopravní hlásení) (jen NAVIGON 22xx) Uzitecné funkce Konfigurace navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Píloha Technické údaje..

14 ...52 Prohlásení o shod esení problém.. 53 Rejstík...55 IV Obsah Uzivatelská pírucka Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Úvod O této uzivatelské pírucce Formátování Pro lepsí citelnost a pehlednost se v této uzivatelské pírucce pouzívá uvedené formátování: Tucnou kurzívou: KAPITÁLKY: Tucn: Podtrzen: Podtrzenou kurzívou: Názvy produkt. Názvy oken a dialog. Zvýraznní dlezitých cástí textu. Oznacení tlacítek, zadávacích polí a jiných prvk uzivatelského rozhraní. Oznacení ovládacích prvk navigacního pístroje Symboly Následující symboly upozorují na urcité textové pasáze: Upozornní a tipy k ovládání softwaru Rozsiující informace Varování Právní informace Záruka Vyhrazujeme si právo na obsahové zmny dokumentace a softwaru bez pedchozího oznámení. NAVIGON AG nepebírá záruku za správnost obsahu nebo za skody, které vyplynou z pouzití uzivatelské pírucky. chybjícího explicitního znacení pouzitých ochranných známek v této pírucce není mozné vyvozovat, ze se ke jménu nevztahují práva tetích osob. Microsoft, Outlook, Excel a Windows jsou chránnými ochrannými známkami Microsoft Corporation. NAVIGON je chránná ochranná známka spolecnosti NAVIGON AG. 1.3 Dotazy k produktu Máte k tomuto produktu dotazy? Navstivte nasi webovou stránku a kliknte na "Support". Naleznete tam sekci s casto kladenými dotazy (FAQ Center) a dozvíte se, jak se s námi mzete telefonicky nebo em zkontaktovat Nez zacnete Rozsah dodávky Zkontrolujte, zda jste obdrzeli vsechno píslusenství. Není-li dodávka kompletní, obrate se neprodlen na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Soucástí dodávky zakoupeného produktu je: navigacní pístroj NAVIGON 12xx 22xx autodrz&aacní pístroj a mohl jej snadno ovládat. Nesmí ale bránit idici ve výhledu na dopravu! Pozor! Neupevujte drzák v dosahu airbag. Pozor! Neupevujte drzák pílis blízko volantu nebo jiných ovládacích prvk, aby nepekázel pi ovládání vozidla. Pozor! Pi instalaci drzáku dbejte na to, aby ani v pípad nehody nepedstavoval bezpecnostní riziko. Pozor! Neumísujte kabel do pímé blízkosti napájecích kabel ani pístroj dlezitých pro bezpecnost. Pozor! Zkontrolujte správnou polohu a upevnní drzáku ped kazdou jízdou.

15 Drzení písavky mze po case polevit. Pozor! Po instalaci zkontrolujte veskerá zaízení ve vozidle dlezitá pro bezpecnost. Pozor! Nabíjecí autokabel pipojujte pouze k cigaretovým zapalovacm, které pracují s naptím 10-24V. Pozor! Nebudete-li vozidlo dlouho pouz&iacucom. 7 Zakoupíte-li si dodatecné navigacní mapy, ale v interní pamti navigacního pístroje na n není místo, mzete tyto mapy také ulozit na pamové kart. NAVIGON 12xx 22xx dokáze pracovat s navigacními mapami v obou pamtích. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

16 V navigacním pístroji NAVIGON 12xx 22xx mzete pouzívat tato pamová média: 7 MicroSD karty (k dostání v online shopu NAVIGONu na adrese nebo v odborných prodejnách) Pipojení navigacního pístroje k PC Pipojíte-li NAVIGON 12xx 22xx poprvé k pocítaci, pokusí se operacní systém o instalaci ovladace pro pístroj. Tomu musíte zabránit. Provete vsechna nastavení, jak jsou zobrazena na následujících obrázcích. Poté bude NAVIGON 12xx 22xx rozpoznán jako pamová jednotka'navigon. Následující obrázky jsou v anglictin. Nastavení najdete ale ve vsech jazycích na stejném míst Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Windows XP 1. Klepnte na Next >. 2. Klepnte na Finish. Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Windows Vista Klepnte na Cancel. Windows Klepnte na Next > Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 2. Klepnte na Next >. 3. Klepnte na Next >. Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 4. Klepnte na Finish Navigace s GPS GPS je zalozené na minimáln 24 satelitech, které krouzí okolo Zem a nepetrzit vysílají signály o své poloze a casu. GPS pístroj pijímá tato data a z rozdílných údaj o poloze a casu rzných satelit vypocítává svou vlastní zempisnou polohu. Pro dostatecn pesné urcení polohy je zapotebí dat minimáln tí satelit. Pomocí dat cty nebo více satelit je mozné zjistit také nadmoskou výsku. Poloha se urcuje s pesností na ti metry. Jakmile urcí navigacní systém vasi polohu, mze tato poloha slouzit jako výchozí bod pro vygenerování trasy. Mapový materiál vaseho navigacního pístroje obsahuje zempisné souadnice vsech digitáln evidovaných dlezitých míst, ulic, mst a obcí. Navigacní pístroj tedy mze vygenerovat trasu od výchozího bodu k urcité cílové lokalit. Výpocet aktuální polohy a její zobrazení na map probíhá jednou za sekundu. Mzete tak na map sledovat, kde se pohybujete. 3 Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Drzte klávesu sekund. (Zap/Vyp) stisknutou minimáln po dobu 2 Oteve se okno NAVIGACE Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx (Zap/Vyp) stisknutou déle nez 2 sekundy! Pozor! Nedrzte klávesu Drzíte-li klávesu stisknutou déle nez 10 sekund, provede se reset hardwaru. Po resetu hardwaru musíte dotekový displej znovu zkalibrovat. Mimoto se nov inicializuje GPS, coz mze trvat az 20 minut. (Viz také "Inicializace GPS", stránka 22) Upozornní: Kdyz zapnete NAVIGON 12xx 22xx poprvé, budete pozádáni o tato nastavení: jazyk, kterým chcete software ovládat délková jednotka pro údaje o vzdálenosti formát casových údaj Pepnutí navigacního pístroje do pohotovostního rezimu Pepnete-li navigacní pístroj do pohotovostního rezimu, oteve se pi pístím spustní okno, které bylo aktivní pi vypnutí. V pohotovostním rezimu se ale spotebovává stále jest malé mnozství energie. Drzte klávesu -nebo- (Zap/Vyp) krátce stisknutou (max. 2 sekundy). V okn navigacního softwaru NAVIGACE klepnte na tlacítko. Vypnutí navigacního pístroje Vypnete-li navigacní pístroj, pi pístím zapnutí se navigacní software restartuje. Vase nastavení i ulozené cíle a trasy zstanou zachovány. Drzte klávesu 6 sekund. (Zap/Vyp) stisknutou minimáln po dobu 3.1 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str. 36. Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Informace Na horním okraji mnoha oken se nacházejí ikony, které zobrazují rzné informace. GPS Ikona GPS mze zobrazovat tyto stavy píjmu GPS: Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není pipraveno k provozu. Obrate se na zákaznický servis, bude-li tento problém petrvávat. Není signál: Pijímají se data mén nez tí satelit. Není mozné urcit polohu. GPS pipraveno: Pijímají se data minimáln 3 satelit. Je mozné urcit polohu. Podrobnjsí informace ke stavu GPS naleznete v kapitole "Stav GPS, ulození aktuální polohy" na str. 46. Kompas Ikona Kompas ukazuje, kterým smrem se práv pohybujete. Mze ukazovat jednu ze svtových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. TMC (Dopravní hlásení) (jen NAVIGON 22xx) V navigacním pístroji NAVIGON 22xx je integrován TMC pijímac, který dodává navigacnímu systému aktuální dopravní zpravodajství. V pípad poteby dokáze dynamicky mnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy. Upozornní: Tuto funkci je mozné pouzít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílá dopravní zpravodajství pes TMC. Není tomu tak ve vsech zemích. Ikona TMC mze zobrazovat tyto stavy píjmu TMC: Hledání vysílace: TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Nejsou k dispozici zádné dopravní informace Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Hledání vysílace: TMC pístroj je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

17 Jest jsou ale k dispozici dopravní informace. K tomu mze nap. dojít, pokud práv jedete tunelem. TMC v pohotovosti: Je mozný píjem dopravních informací. Upozornní: Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Ikona Hledání vysílace se proto mze objevit také tehdy, není-li nabíjecí autokabel pipojený k navigacnímu pístroji NAVIGON 22xx. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlásení) (jen NAVIGON 22xx)" na str. 48. Energie Ikona Energie mze zobrazovat tyto stavy nabití integrovaných baterií: Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou pln nabité. Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se práv nabíjí. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je dostacující. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je nízký. Ztlumení Ikona Ztlumení mze zobrazovat tyto stavy: Bez symbolu: Navigacní aplikace nemá ztlumený zvuk. Ztlumení: Navigacní aplikace má ztlumený zvuk. Necháte-li se práv navigovat, neuslysíte jízdní pokyny. 4.2 Softwarová klávesnice Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Na softwarové klávesnici mzete vse zadávat prstem. Je mozné zadávat pouze velká písmena. Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani pehlásky. Navigacní systém tyto znaky doplní automaticky za Vás. Hledáte-li nap. msto "München", zadejte "MUNCHEN". Zvlástní znaky ale mohou být uzitecné pro oznacování ulozených cíl a tras. Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Speciální klávesy vlozí mezeru. smaze znak ped kurzorem. oteve císelnou klávesnici. Latinka, azbuka, ecká abeceda oteve klávesnici s latinkou. oteve klávesnici s azbukou. oteve klávesnici s eckou abecedou. Pro zadání adres nebo oznacení dlezitých míst se standardn oteve klávesnice s písmem píslusné zem. Chcete-li ulozit nkterý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii dlezitého místa nebo zemi, oteve se standardn klávesnice pro jazyk uzivatelského rozhraní. Z klávesnice s azbukou nebo eckou abecedou se mzete také pepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres mzete také zadat transliterací nebo v jazyce uzivatelského rozhraní. Píklad: Jazykem uzivatelského rozhraní je nmcina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto moznosti: "" (azbuka) "Moskva" (transliterace) "Moskau" (nmecky). Upozornní: Názvy ulic a míst je mozné zadávat v jazyce uzivatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto ulozeny i v databázi mapy. Hácky, cárky, pehlásky, dalsí písmena Ke kazdému písmu je dostupná dalsí klávesnice se zvlástními znaky. oteve klávesnici se zvlástními znaky v latince. oteve klávesnici se zvlástními znaky v azbuce. oteve klávesnici se zvlástními znaky v ecké abeced. Po zadání zvlástního znaku se automaticky zobrazí opt klávesnice s písmeny Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Zadání dat V mnoha pípadech se objevují seznamy, ze kterých mzete zvolit jednu polozku. Je tomu tak napíklad pi zadávání msta. Po zadání prvního písmene se objeví nejvtsí msto zadané zem, které zacíná na toto písmeno. Po zadání kazdého dalsího písmene se objeví první msto, které zacíná na zatím zadaná písmena. Jakmile se zobrazí správné msto, klepnte na ukoncení zadání. (OK) pro Mzete kdykoliv otevít seznam, který obsahuje vsechna msta, jejichz jméno zacíná na dosud zadaná písmena nebo která obsahují zadaný text ve svém jménu. Cím více písmen zadáte, tím bude seznam kratsí. Klepnte na (Otevít seznam) pro zobrazení tohoto seznamu. (Dol) mzete tímto (Nahoru) a Pomocí tlacítek seznamem listovat. Pro pevzetí nkteré polozky seznamu do zadávacího pole na ni klepnte. Po pevzetí polozky se seznam zave. Zadání msta je tím ukonceno. Pro zavení seznamu bez pevzetí nkteré polozky klepnte na (Zavít seznam). Upozornní: Seznam se oteve automaticky, jakmile obsahuje jiz jen 5 nebo mén polozek. 4.3 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str Nabídky Nkterá tlacítka obsahují nabídku, která se oteve pi jejich aktivování. Klepnte na jednu z polozek nabídky pro provedení její funkce. Chcete-li nabídku zavít bez provedení nkteré z jejích funkcí, klepnte na tlacítko, kterým jste nabídku oteveli. Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 5 Navigace Navigacní systém pouzíváte na vlastní nebezpecí. Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str. 7. Rusený píjem GPS Je-li rusený píjem GPS, navigace se pozastaví. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

18 Jakmile je opt mozný píjem GPS signálu, navigacní systém pozná, zda se mezitím zmnila vase poloha. Mzete pak pokracovat v navigaci. Dosazení cílové lokality Po dosazení zadaného cíle zazní píslusné hlásení. Na map se pak zobrazuje uz jen vase aktuální poloha (oranzová sipka). 5.1 Spustní navigacní aplikace Zapnuli jste navigacní pístroj Objeví se následující hlásení: "Berte na vdomí, ze silnicní pedpisy mají pednost ped pokyny navigacního systému. Neovládejte pístroj za jízdy." Pokud s textem souhlasíte, klepnte po jeho pectení na tlacítko OK. Nechcete-li toto upozornní akceptovat, klepnte na tlacítko Storno pro optovné vypnutí navigacního pístroje. Oteve se okno NAVIGACE. Z nj máte pístup ke vsem funkcím navigacní aplikace. Inicializace GPS Po zapnutí navigacního pístroje se spustí inicializace GPS. Integrované GPS se poprvé inicializuje az po prvním spustní navigacní aplikace. Inicializace mze trvat az 20 minut. Upozornní: Pokud ikona GPS zobrazí stav GPS pipraveno po výrazn kratsí dob nez 20 minutách, nechte navigacní pístroj pro jistotu jest minimáln dalsích 15 minut zapnutý, aby byl zarucen spolehlivý provoz pístroje. Pi kazdém dalsím zapnutí navigacního pístroje se bhem krátkého casu spustí píjem GPS. Nebyl-li navigacní pístroj zapnutý déle nez týden, mze pístí inicializace trvat az 10 minut Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Pi píjmu dat z minimáln tí satelit se zmní ikona na (GPS pipraveno). Upozornní: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete ped jejím dokoncením. Blizsí informace k ikon GPS naleznete v kapitole "GPS" na str. 18. Zpt k oknu Navigace Pi spustní navigacní aplikace se oteve okno NAVIGACE. Je-li oteveno jiné okno navigacní aplikace, klepnte na tlacítko (Zpt). Vrátíte se pak k oknu, ze kterého jste pisli. Klepejte na tlacítko (Zpt), az se oteve okno NAVIGACE. 5.2 Zadání cíle Do Nový cíl zadáte cíle, ke kterým jste se jest nenechali navigovat, nebo které jste neulozili. Mzete sem zadat adresu, zvolit dlezité místo nebo cíl rychlého pístupu. Upozornní: Zadáváte-li nový cíl poprvé, budete pozádáni o zvolení zem, ve které lezí vás cíl. V navigacním pístroji NAVIGON 12xx 22xx jsou v Moje cíle na výbr tyto seznamy cíl, resp. adres: POSLEDNÍ CÍLE: cíle, ke kterým jste se jiz nechali navigovat. OBLÍBENÉ: vsechny cíle, které jste zadali a poté ulozili do navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx Zadání cílové zem Vlevo nahoe v oknech ADRESA, DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT a DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI se nachází tlacítko Zem. Ukazuje vlajecku zem, ze které je mozné aktuáln zadávat navigacní cíle. Lezí-li vás cíl v jiné zemi, postupujte takto: 1. Klepnte na tlacítko Zem. 2. Zadejte první písmeno zem, ve které se nachází vás cíl. Oteve se seznam ZEM NA MAP. Ukazuje vsechny zem, jejichz mapa je k dispozici a které zacínají na zadané písmeno. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 3. Klepnte na zemi, ve které se nachází vás cíl. Seznam ZEM NA MAP se opt zave. Na tlacítku se zobrazuje vlajecka cílové zem. Upozornní: Na výbr jsou pouze zem, jejichz mapa je navigacnímu pístroji k dispozici Zadání cílové adresy 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Zadat adresu. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte název cílové ulice. 4. Zadejte císlo domu. Neznáte-li císlo domu, nechte pole prázdné. Neznáte-li císlo domu, ale název blízké pícné ulice, klepnte na pole Pícná ulice a zadejte do nj její název. Navigacní systém pak vygeneruje trasu ke kizovatce obou zadaných ulic. Upozornní: Nemusíte zadávat vsechna data adresy. Zadáte-li pouze msto, vygeneruje navigacní pístroj trasu do jeho stedu. Zadáte-li pouze msto a ulici, ale ani císlo domu ani pícnou ulici, vygeneruje navigacní pístroj nejlepsí trasu k této ulici. 5. Klepnte na Navigace. Nkdy není mozné cíl jednoznacn urcit, napíklad pokud se zadaná kombinace názvu msta nebo obce a ulice vyskytuje víckrát. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny adresy, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Není-li zadané císlo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s císlem domu, které je zadanému císlu nejblizsí. Klepnte na OK pro navigaci k této adrese. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Dlezité místo Dlezitá místa, nazývaná krátce také POI (Point Of Interest), jsou uzitecné adresy, které jsou katalogizovány podle urcitých kritérií. K dlezitým místm patí letist a pístavist trajekt, restaurace, hotely, cerpací stanice, veejná zaízení, lékai, nemocnice, nákupní stediska a dalsí. Dlezitá místa je mozné zobrazit na map jako symbol. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

19 Klepnte v okn NAVIGACE na Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na map. Dlezité místo v okolí Dlezitá místa v okolí jsou dlezitá místa, která se nacházejí v urcitém okruhu okolo vasí aktuální polohy. Mzete tak nap. vzdy snadno najít nejblizsí cerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný signál GPS poznáte podle symbolu (GPS pipraveno). Blizsí informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str. 22. Upozornní: V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst z aktuálního okolí, ve kterých je mozné rychle a bez zadávání dalsích údaj vyhledávat. Blizsí informace naleznete v kapitole "Dlezitá místa v rychlém pístupu" na str V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v okolí. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Kategorie, ve kterých ve vasem okolí nejsou dostupné cíle, nemzete zadávat. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 4. Klepnte na oznacení cíle. Místo klávesnice se zobrazí informace, které jsou o tomto dlezitém míst ulozeny v databázi. (viz "Informace o cíli", str. 28) 5. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Dlezité místo celostátního významu Dlezitá místa celostátního významu jsou letist, pamtihodnosti a památky národního významu, vtsí pístavy a dalsí. Mzete tak nap. najít známé pamtihodnosti i tehdy, kdyz nevíte, ke kterému mstu patí. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > celostátní dlezitosti. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie v abecedním poadí. 3. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 4. Klepnte na oznacení cíle. Místo klávesnice se zobrazí informace, které jsou o tomto dlezitém míst ulozeny v databázi. (viz "Informace o cíli", str. 28) 5. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo z urcité lokality Dlezitá místa z urcité lokality mohou být uzitecná pi navigaci v cizím mst. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v urcité lokalit. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Kategorie, ve kterých v uvedeném mst nejsou dostupné cíle, nemzete zadávat. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle abecedy. 5. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 6. Klepnte na oznacení cíle. Místo klávesnice se zobrazí informace, které jsou o tomto dlezitém míst ulozeny v databázi. (viz "Informace o cíli", str. 28) 7. Klepnte na Navigace. Nkdy není mozné cíl jednoznacn identifikovat, protoze nap. v uvedeném mst existuje více restaurací se stejným jménem. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny cíle, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Dlezitá místa v rychlém pístupu V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst. Rychle a bez zadávání dalsích údaj mzete sestavit seznam cíl ve vasí blízkosti, které odpovídají jedné z tchto kategorií. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Vseobecné info pro nastavení, které kategorie mají být dostupné v rychlém pístupu. Upozornní: Kategorie pro funkci Rychlý pístup jsou stejné, jako jsou dostupné i pro funkci Dlezitá místa na trase. (viz "Funkce mapy v rezimu Navigace", str. 42) Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný signál GPS poznáte podle symbolu 1. V okn Nový cíl klepnte na NAVIGACE. Navigace (GPS pipraveno). Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

20 Blizsí informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str. 22. Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Oteve se nabídka NOVÝ CÍL. V cásti Rychlý pístup jsou ikony tch kategorií, jejichz dlezitá místa jsou k dispozici v rychlém pístupu. 2. Klepnte na kategorii, ve které hledáte dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 3. Klepnte na oznacení cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam Informace o cíli O ad cíl, které zadáváte, jsou v databázi navigacního systému ulozeny blizsí informace. U ady restaurací je nap. ulozeno telefonní císlo. Mzete na nj hned zavolat a nap. si rezervovat stl. Je otevené jedno z výse uvedených oken pro zadání cíle. Klepnte na Moznosti > Info. Oteve se okno INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Obsahuje vsechny informace o zadaném cíli, které jsou ulozeny v databázi navigacního systému. Klepnte na Storno pro optovné zavení okna INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Klepnte na (Mapa) pro náhled na cíl na map Poslední cíle NAVIGON 12xx 22xx ukládá posledních 12 cíl, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Poslední cíle. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Oblíbené Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovan, mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. Do seznamu OBLÍBENÉ je mozné ulozit az 500 cíl. Informace o ulození cíle naleznete v kapitole "Ulození cílové lokality" na str V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Oblíbené. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na Navigace. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Pokracujte ve ctení tam. Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie mzete zobrazení Oblíbených zapnout a vypnout Navigace dom Do navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx mzete jednu adresu ulozit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak mozné spustit kdykoliv aktivací jediného tlacítka. Dalsí informace o zadání domovské adresy naleznete v kapitole "Definování cíle jako domovské adresy" na str. 32. V okn Dom klepnte na NAVIGACE. Pokud jste jest nezadali svou adresu, budete na to upozornni v dialogovém okn. Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako pi poslední navigaci Urcení cíle na map Cíl navigace mzete urcit pímo na map. Vedle míst a ulic tak mzete rychle zvolit dlezitá místa. 1. V okn Zobrazit mapu klepnte na NAVIGACE. 2. Klepnte na (Hledat cíl). Mapa se oteve v rezimu Hledat cíl. 3. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Upozornní: Jak zmnit zobrazený výez mapy tak, aby na nm byl dobe viditelný vás cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v rezimu Hledat cíl" na str. 43. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Klepnte na (OK). Oteve se okno CÍL NA MAP. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. cíl symbolizuje vlajecka. na Storno. je ulozen v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Klepnte na Demo. se simuluje navigace po této trase. cíl. nebo "Dlezité místo", str. 25). Neklepejte na tlacítko Navigace! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. - NEBO 1. Zvolte jeden z cíl v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. (viz "Poslední cíle", str. 28). Neklepejte na tlacítko Navigace! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit do Oblíbených. 3. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. 4. "Oblíbené", str. 29) 2. Klepnte na Moznosti > Domovská adresa. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti. Oteve se seznam voleb. 2. Klepnte na volbu Plánování trasy. místo startu trasy zadat vás hotel. Klepnte na pole Stanovit místo startu. na polozku nabídky Aktuální poloha. Chcete-li zadat jiné místo startu: 2. Klepnte na píslusné tlacítko. 3. Zadejte místo startu. na Místo startu. mzete zadat jiné místo startu. Klepnte na pole Pidat bod trasy. Oteve se nabídka BOD TRASY. 2. Zadejte bod trasy. (viz píslusný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na stránce 23 ad. ) 4. Klepnte na Pidat. Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho poadového císla. Opakujte tyto kroky pro kazdý dalsí cíl, který chcete pidat k trase Zpracovat body trasy Body trasy je mozné z trasy vymazat. Poadí bod trasy je mozné libovoln mnit. Upozornní: Místo startu (poadové císlo "0") nemzete pesunout ani smazat. Mzete ale z jiného bodu trasy udlat místo startu. Klepnte na bod trasy, který chcete zpracovat. Kontextová nabídka obsahuje tato tlacítka: Bod trasy dopedu: Pesune zvolený bod trasy dále dopedu. (Píklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 1) Bod trasy dozadu: Pesune zvolený bod trasy dále dozadu. (Píklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 3) Smazat: Smaze zvolený bod trasy. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení smazání. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 5. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

21 4.4 Správa tras Kazdou naplánovanou trasu mzete ulozit pod urcitým oznacením. Upozornní: Ulozí se pouze místo startu a body trasy, ale nikoliv vygenerovaná trasa. Kdyz nactete ulozenou trasu, musí se ped navigací znovu vygenerovat. Ulozené trasy mzete nacítat, pejmenovávat nebo mazat. Ulození trasy Je otevené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. 1. Klepnte na Moznosti > Ulozit trasu. 2. Zadejte oznacení trasy. 3. Klepnte na Ulozit. Cíl je nyní ulozen v seznamu ULOZENÉ TRASY. Dialogové okno se zave. Nactení trasy 1. Klepnte na Moznosti > Ulozené trasy. 2. Klepnte na trasu, kterou chcete nacíst. 3. Klepnte na Nacíst trasu. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Je v nm vlozené místo startu a body nactené trasy Vygenerování a zobrazení trasy Naplánovanou trasu je mozné vygenerovat i bez píjmu GPS a zobrazit na map, abyste si mohli udlat pedstavu o trase. Je otevené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. Klepnte na Zobrazit trasu. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Místo startu a body trasy jsou vyznaceny vlajeckami. Pro kazdou etapu je uvedená vzdálenost a pedbzná doba jízdy. Zobrazuje se trasa a pedbzná doba píjezdu pro celou trasu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy Simulování trasy Navigaci po plánované trase mzete také jen simulovat Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Upozornní: Pro simulaci trasy nepotebujete píjem GPS. Máte-li naplánovanou trasu s nkolika etapami, simuluje se pouze první etapa. Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. Klepnte na Moznosti > Simulace. Trasa se pro simulaci nov vygeneruje. Po vygenerování se spustí simulace. Ukoncení simulace Simulaci je mozné kdykoliv ukoncit. Klepnte na (Zpt). Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY Spustní navigace Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. Chcete-li si tento profil trasy nyní prohlédnout nebo jej zmnit, klepnte na Profil trasy. Upozornní: Zmníte-li profil trasy, zstanou tyto zmny platné také pro následující navigace. Informace o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na píslusné tlacítko (Nápovda). Upozornní: Nacítáte-li trasy, které jsou od jiného poskytovatele nez NAVIGONu, mze být tlacítko Profil trasy neaktivní. Profil této trasy pak nemzete zmnit. Popis trasy Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. na Storno. na volbu, kterou chcete pouzít. se pokyny na displeji. Nastavení: Oteve okno NASTAVENÍ. Mapa: Ukáze zadanou adresu na map. Nová trasa: Smaze místo startu a vsechny body trasy z okna PLÁNOVÁNÍ TRASY, abyste mohli plánovat novou trasu. Ulozte pípadn díve naplánovanou trasu! Plánování trasy: Oteve okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. V nm mzete plánovat trasy, plánované trasy spravovat a spustit navigaci po plánované trase. (viz "Trasy s etapami", str. 32) Popis trasy: Zobrazí podrobný popis trasy se vsemi body, na kterých musíte odbocit. (viz "Popis trasy", str. 47) - 36 Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Profil trasy: Oteve okno PROFIL TRASY. V nm si mzete prohlédnout a pípadn zmnit volby pro vygenerování trasy. Pejmenovat: Oteve okno, ve kterém mzete zmnit oznacení zvoleného cíle nebo zvolené trasy. Pidat k trase: Oteve itinerá. Zadaná adresa se vlozí jako místo startu nové trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 32) Rychlá nápovda: oteve okno, ve kterém mzete rychle a nekomplikovan najít adresy a telefonní císla kontaktních míst ve vasem bezprostedním okolí, které mohou být uzitecné v pípad nouze. (viz "Rychlá nápovda", str. 45) Simulace: Simuluje navigaci po zobrazené trase. Tuto simulaci mzete provést také bez píjmu GPS. U tras s nkolika etapami se simuluje pouze první etapa. Smazat vsechny: Smaze vsechny cíle ze seznamu (POSLEDNÍ CÍLE nebo OBLÍBENÉ, podle toho, kde jste volby oteveli). Seznam je poté prázdný. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání. Smazat: Smaze vybraný cíl ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE, resp. OBLÍBENÉ nebo vybranou trasu ze seznamu ULOZENÉ TRASY. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání. Stav GPS: Oteve okno STAV GPS. V nm si mzete prohlédnout podrobnosti o píjmu GPS. Mzete také ulozit data vasí aktuální polohy. (viz "Stav GPS, ulození aktuální polohy", str. 46) Tovární nastavení: Nastaví veskerá nastavení zpt do stavu jako v okamziku dodání. Trasy a ulozené cíle se vymazou. Software se restartuje a chová se jako pi prvním spustní po zakoupení. (viz "Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 12xx 22xx", str. 16) Ulozené trasy: Oteve se okno, ve kterém mzete nacíst ulozenou trasu. Ulozit cíl: Ulozí zadanou adresu do seznamu OBLÍBENÉ. (viz "Ulození cílové lokality", str. 31) Ulozit do Oblíbených: Ulozí zadaný cíl do seznamu OBLÍBENÉ. (viz "Ulození cílové lokality", str. 31) Ulozit trasu: Oteve okno, ve kterém mzete plánovanou trasu ulozit pod urcitým názvem. (viz "Ulození trasy", str. 34) Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Práce s mapou Výbr navigacní mapy Pro kazdou zemi existuje vlastní navigacní mapa. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

22 Navigace je ale mozná bez perusení pes nkolik map jednoho kontinentu, je-li na ulozených mapách mozné vygenerovat souvislou trasu. I kdyz jste ulozili na pamovou kartu ve vasem navigacním pístroji mapy zemí na nkolika kontinentech, mze NAVIGON 12xx 22xx pracovat vzdy pouze s mapami jednoho kontinentu. Klepnte v okn NAVIGACE na Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Skupina zemí:, abyste vidli, které mapy se momentáln pouzívají. Tam také mzete zvolit jiný kontinent, jsou-li v navigacním pístroji dostupné mapy zemí jiných kontinent Mapa v rezimu Náhled Zadali jste cíl a klepli na tlacítko Navigace. - NEBO Naplánovali nebo nacetli jste trasu a klepli na tlacítko Zobrazit trasu. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Vidíte celou trasu. 1 2 Trasa je zvýraznna v oranzové barv [oranzov]. Zobrazí se aktuální poloha (oranzová sipka). Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu a zadané místo startu není vase aktuální poloha, mozná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí. 3 Cíl je vyznacen vlajeckou. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, je místo startu a kazdý bod trasy vyznacen vlajeckou. 4 V malém infoboxu vidíte celou trasu a pedbznou dobu píjezdu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Klepnte jest jednou na infobox, chcete-li opt vidt pedbznou dobu píjezdu. Zobrazení tchto informací mzete konfigurovat pes Moznosti > Nastavení > Navigace. Necháte-li si zobrazit trasu s nkolika etapami, pro kazdou etapu se zobrazuje trasa a pedbzná doba jízdy. Informace pro jednotlivé etapy není mozné konfigurovat. Klepnte na Profil trasy pro náhled a píp. zmnu nastavení, která jsou základem pro vygenerování trasy. Klepnte na Navigace pro zahájení jízdy. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, trasa se pípadn vygeneruje znovu. Jako místo startu se nyní pi generování pouzije vase aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy. Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. (viz "Popis trasy", str. 47) Klepnte na (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", str. 43) Mapa v rezimu Navigace Poté, co bylo trasu mozné vidt v rezimu Náhled, spustila se navigace. Mapa se oteve v rezimu Navigace Zde se zobrazuje, jakým znacením se máte ídit. Zde se zobrazují píp. rychlostní omezení. Trasa je vyznacena v oranzové barv. V malém poli s sipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sob, zobrazí pespístí akce. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 5 Velké pole s sipkou ukazuje schematické znázornní pístí kizovatky, na které máte odbocit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této kizovatce. Kdyz se blízíte kizovatce, objeví se vedle údaje o vzdálenosti navíc zobrazení bod: Cím více zlutých bod se zobrazí, tím blíze jste kizovatce. Nemusíte-li dlouho odbocovat, objeví se pouze sipka rovn, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte sledovat prbh silnice. Aktuáln platný jízdní pokyn uslysíte po klepnutí na velké pole s sipkou. 6 (Jen NAVIGON 22xx) Kdyz se na vasí trase hlásí dopravní omezení, objeví se pole Dopravní hlásení. Zobrazuje-li se v poli Dopravní hlásení údaj o vzdálenosti, nebyla jest vygenerována objízka okolo píslusného dopravního omezení. Klepnte na pole Dopravní hlásení pro zobrazení celé informace. Mzete pak rozhodnout, zda se má vygenerovat objízka (Objet) nebo ne (Ignorovat). Není-li vidt údaj o vzdálenosti, objedou se vsechny pekázky, které jsou oznámeny na vasí trase a které zpsobují casovou ztrátu. Klepnte na pole Dopravní hlásení pro zobrazení seznamu vsech dopravních omezení, která jsou hlásena na vasí trase. Upozornní: Objízky okolo oznámených dopravních omezení se mohou generovat automaticky. (viz "Nastavení TMC", str. 49) 7 Ped mnohými kizovatkami informace z bodu 8, 9 a 11 zmizí. Místo nich se zobrazí, které jízdní pruhy vedou k vasemu cíli. Klepnte na toto pole pro zmizení informací o jízdních pruzích. 8 9 Zde se zobrazuje nadmoská výska a aktuální rychlost. V poli Celkem vidíte zbývající vzdálenost k cíli a pedbznou dobu píjezdu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy. Klepnte jest jednou na infobox, chcete-li opt vidt pedbznou dobu píjezdu. 10 Na map vidíte svou aktuální polohu (oranzová sipka). Výez mapy se prbzn mní tak, aby byla aktuální poloha vzdy zobrazena na map. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx 11 Necháte-li se navigovat po trase s nkolika etapami, vidíte v poli Etapa zbývající vzdálenost k dalsímu prjezdnímu bodu a pedbznou dobu píjezdu. Klepnte na dobu píjezdu, chcete-li místo ní vidt pedbznou dobu jízdy. Klepnte jest jednou na infobox, chcete-li opt vidt pedbznou dobu píjezdu V horním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, po kterém musíte pokracovat. Ve spodním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, na kterém se práv nacházíte. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

23 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Upozornní: Zobrazení mnoha výse uvedených údaj mzete konfigurovat pes Moznosti > Nastavení > Navigace. Nkteré údaje se zobrazí také jen tehdy, jsou-li píslusné informace dostupné v mapovém materiálu. Upozornní: Klepnete-li na velké pole s sipkou, aktuáln platný jízdní pokyn se zopakuje. Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. (viz "Popis trasy", str. 47) Klepnte na (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", str. 43) Hlasitost Hlasitost namluvených jízdních pokyn mzete regulovat bhem navigace. 1. Klepnte na (Hlasitost). Oteve se lista s regulací hlasitosti. Obsahuje ti tlacítka k regulaci hlasitosti: (Hlasitji), 2. Klepnte opt na (Tiseji), (Zvuk zap./vyp. ). (Hlasitost) nebo pockejte nkolik sekund. Lista regulace hlasitosti se zave. Ukoncení navigace Klepnte na vyzve k potvrzení. (Zpt) pro ukoncení navigace. Dialogové okno vás Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Funkce mapy v rezimu Navigace Klepnte na libovolný bod mapy v rezimu Navigace. Zobrazí se tlacítka s rznými funkcemi. 2D/3D: Pepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Ikona zobrazuje aktuáln nastavený rezim. Den/Noc: Pepíná mezi rezimy displeje "Den" a "Noc". Ikona zobrazuje aktuáln nastavený rezim. Prjezdní bod: Oteve nabídku pro zadání prjezdního bodu. Navigace pak nejprve vede k tomuto prjezdnímu bodu. Poté mzete pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli. Peskocit bod trasy: Klepnte na toto tlacítko pro vynechání dalsího bodu trasy. Toto tlacítko je aktivní jen tehdy, lezí-li ped vámi jest minimáln 2 body trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 32) Blokování: Klepnte na toto tlacítko pro zablokování úseku trasy ped vámi, tzn. vygenerování trasy okolo tohoto úseku, nap. protoze jste slyseli v rádiu o dopravní zácp na tomto úseku trasy. (viz "Blokování", str. 46) Klepnte na toto tlacítko jest jednou pro optovné zrusení zablokování. Dlezitá místa na trase: Klepnte na toto tlacítko pro zobrazení dlezitých míst na vasí trase. Tak se nap. rychle dozvíte, jak daleko je to jest k nejblizsímu odpocívadlu. Zde zobrazený cíl mzete vlozit také jako prjezdní bod klepnutím na tlacítko jeho záznamu v seznamu. (Prjezdní bod) vpravo vedle Upozornní: Kategorie pro funkci Dlezitá místa na trase jsou stejné, jako jsou dostupné i pro funkci Rychlý pístup. Mzete nastavit, o které kategorie se má jednat. (viz "Dlezitá místa v rychlém pístupu", str. 27) Reality View Mapa se pepne do rezimu Reality View, pokud se bhem jízdy po dálnici blízíte jednomu z následujících bod: NAVIGON 22xx (Reality View PRO): dálnicní kizovatce dálnicní kizovatce výjezdu, na kterém máte dálnici opustit výjezdu, na kterém máte dálnici opustit NAVIGON 12xx (Reality View light): Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Rezim Reality View ukazuje velmi pehledn, kterým znacením se máte ídit a do kterého pruhu se máte zaadit. Toto zobrazení zstane beze zmny, dokud neprojedete zobrazeným místem. Poté se mapa pepne zpt do rezimu Navigace. Klepnte na libovolný bod mapy pro okamzité pepnutí do rezimu Navigace. Upozornní: Rezim Reality View není dostupný pro vsechny dálnicní kizovatky. Dostupnost je závislá na pouzitém mapovém materiálu Mapa v rezimu Hledat cíl Mapa je v rezimu Hledat cíl vzdy tehdy, kdyz na ní vidíte zamovací kíz. V poli adresy vidíte souadnice a píp. název ulice pod zamovacím kízem. Jste-li práv na cest, mapa se nemní. Je vzdy zamena tak, ze je sever nahoe. Zmensit: Zobrazený výez mapy se zvtsí, ale vidíte mén detail. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 12xx 22xx Zvtsit: Zobrazený výez mapy se zmensí, ale vidíte více detail. Zoomovat: Je-li toto tlacítko aktivní, mzete stylusem nebo prstem vymezit výez mapy. Tazením výezu mapy zleva nahoe doprava dol se poté výez zvtsí na velikost displeje. Tazením výezu mapy zprava dole doleva nahoru se mapa zmensí. Pesunout: Je-li toto tlacítko aktivní, mzete zmnit zobrazený výez mapy stylusem nebo prstem. Pesute mapu jednoduse zádaným smrem. Celá trasa: Zoom mapy tak, aby byla vidt celá trasa. Aktuální poloha: Zvolí takové zobrazení výezu mapy, aby byla aktuální poloha uprosted. Práce v rezimu Hledat cíl 1. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Ve spodní tetin displeje se zobrazují zempisné souadnice a píslusná adresa cíle. 2. Klepnte na (OK). Zobrazí se tlacítka s rznými funkcemi. Spustit navigaci: Spustí navigaci ke zvolenému bodu. Nacházíte-li se práv v rezimu navigace, dojde k jejímu perusení. Prjezdní bod: Nastaví zvolený bod jako prjezdní bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto prjezdnímu bodu. Poté mzete pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli. Tato funkce je aktivovaná jedin tehdy, nacházíte-li se práv v navigaci. Definovat jako cíl: Pidá zvolený bod do itineráe jako poslední bod, takze jste k nmu navigováni po pvodním cíli, resp. po jiných bodech trasy. Tato funkce je k dispozici pouze bhem navigace. Ulozit: Oteve okno CÍL ULOZIT JAKO.... Mzete zadat oznacení, pod kterým bude zadaný bod ulozen v seznamu OBLÍBENÉ. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 1400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 1400 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 13xx 23xx Čeština Duben 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 12xx 22xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 72. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 72 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON NAVIGON

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština Uživatelská příručka MN7 PDA Čeština Září 2008 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 42 PREMIUM

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 42 PREMIUM Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 42 PREMIUM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 42 PREMIUM v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 21xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 21xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 21xx max Čeština Červen 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 92 PREMIUM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 92 PREMIUM v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština Uživatelská příručka SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Čeština Říjen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110 Čeština Červen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 25xx Explorer. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 25xx Explorer. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 25xx Explorer Čeština Únor 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE Čeština Duben 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: Srpen 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110 Čeština Únor 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 81xx Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 33xx 43xx max Čeština Leden 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7310 Čeština Březen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium Uživatelská příručka Čeština Srpen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Více

Uživatelská příručka AVIC-S1

Uživatelská příručka AVIC-S1 Uživatelská příručka AVIC-S1 Stav: květen 2006 Tiráž V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného svolení PIONEER Corporation se žádná část

Více

Uživatelská příručka. Modul digitální televize pro NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka. Modul digitální televize pro NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka Modul digitální televize pro NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka NAVIGON Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110 Čeština Červen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 83xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 83xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 83xx Čeština Květen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Uživatelská příručka Čeština Říjen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Srpen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVMAN S-SERIES. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVMAN S-SERIES v uživatelské

Více

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Říjen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323046

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323046 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Live Services Čeština Říjen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

maps + more Uživatelská příručka Čeština

maps + more Uživatelská příručka Čeština maps + more Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Srpen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. MioMap 2.0

Uživatelská příručka. MioMap 2.0 Uživatelská příručka MioMap 2.0 Stav: srpen 2005 Tiráž V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení Mio Technology Europe se žádná

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

maps + more Uživatelská příručka Čeština

maps + more Uživatelská příručka Čeština maps + more Uživatelská příručka Čeština Říjen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PIONEER AVIC-S2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PIONEER AVIC-S2 v uživatelské

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více