LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO PRODUKTY SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO PRODUKTY SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT"

Transkript

1 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO PRODUKTY SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT Tato licenční smlouva ( smlouva ) představuje právní a vymahatelnou smlouvu mezi vámi a společností StorageCraft Technology Corporation ( StorageCraft ) a obsahuje podmínky, práva a omezení související s vaším používáním produktů společnosti StorageCraft podle níže uvedené definice tohoto pojmu. Každý softwarový produkt je samostatně licencován. Instalací nebo použitím Softwaru, i když se bude jednat o ruční, tichou nebo bezobslužnou instalaci či instalaci bez vyžádání, přijímáte podmínky této Smlouvy a souhlasíte s nimi. Přijetím této smlouvy pro konkrétní softwarový produkt tuto smlouvu přijímáte i pro veškerý software instalovaný společně s tímto produktem (například prostřednictvím instalace bez vyžádání). Společnost StorageCraft poskytne vám jako jednotlivci, organizaci nebo právnické osobě, která bude používat konkrétní produkt společnosti StorageCraft ( vy nebo držitel licence či koncový uživatel ), licenci na produkt společnosti StorageCraft na základě přijetí všech podmínek této smlouvy. Pokud otevřete balení obsahující softwarový produkt, rozlomíte pečeť na softwarovém produktu, kliknete na tlačítko Souhlasím nebo jinak vyjádříte souhlas s podmínkami této smlouvy použitím softwarového produktu (např. instalací, načtením, spuštěním. zobrazením, nasazením nebo uchováváním softwarového produktu), vstupuje tato smlouva v platnost, přijímáte ji a souhlasíte s jejími podmínkami. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, neotvírejte balení, nerozlamujte pečeť, neklikejte na tlačítko Souhlasím, neinstalujte software ani jej jinak nepoužívejte. Pokud v rámci zkušební, hodnoticí nebo nákupní transakce software nainstalujete nebo jinak použijete, je toto vaše jednání považováno za přijetí této smlouvy a budete vázáni veškerými jejími smluvními podmínkami. Kopii této smlouvy můžete najít na webu společnosti StorageCraft na adrese kde ji můžete také stáhnout nebo vytisknout. TUTO SMLOUVU SI PROSÍM PŘEČTĚTE A VYTISKNĚTE SI JEJÍ KOPII PRO SVŮJ ZÁZNAM. Část 1 Definice pojmů Aktivace (a tvary jako aktivovat, aktivovaný apod.) označuje proces, během kterého je společnosti StorageCraft poskytnut produktový klíč k softwaru a určité informace spojené s počítačem, přičemž dojde k přechodu ze zkušební licence na plně aktivovanou verzi softwaru. Aktivní licence nebo aktivní licence pro konkrétní uživatele je licence pro konkrétní uživatele softwaru, pro který byl výše uvedený proces dokončen a který nebyl deaktivován Archivní použití označuje vytvoření a důvěrné uložení jediné kopie aktivované licence softwaru pro konkrétní uživatele, která bude použita pouze vámi v případě, že originální kopie přestane správně fungovat. Archivním použitím není současné použití originální kopie a archivní kopie Deaktivace (a tvary jako deaktivovat, deaktivovaný apod.) označuje proces, který je opakem aktivace, a jehož důsledkem je přerušení schopnosti vytvářet bitové kopie zálohy nebo jinak používat software Určený technik označuje fyzickou osobu určenou k tomu, aby používala software ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional a byla výhradním správcem tohoto softwaru. Pokud jste subjekt a ne jednotlivec, musí být určený technik vaším zaměstnancem. Pokud jste jednotlivec, musíte být určeným technikem Operační systém pro stolní počítače označuje jakýkoli všeobecně dostupný operační systém Microsoft určený pro stolní počítače. Seznam operačních systémů pro stolní počítače, se kterými je software kompatibilní, získáte od zástupce oddělení služeb zákazníkům společnosti StorageCraft Dokumentace označuje všechny soubory online nápovědy nebo písemné návody k obsluze a uživatelské příručky zaměřené na instalaci a používání produktů společnosti StorageCraft Koncový uživatel označuje osobu, organizaci nebo subjekt, který přijímá tuto smlouvu. U softwaru určeného pro poskytovatele spravovaných služeb je koncovým uživatelem poskytovatel spravovaných služeb nebo podnikový uživatel Podnikový uživatel označuje koncového uživatele v organizaci, který není fyzickou osobou, přičemž koncový uživatel používá software určený pro poskytovatele spravovaných služeb pro interní použití HeadStart Restore HeadStart Restore, americký patent č. 8,190,574, je software využívající pokročilou licencovanou funkci a slouží pro použití s nástrojem ImageManager. Software je licencován na základě jednotlivých úloh. Jedna úloha softwaru HeadStart Restore umožňuje nástroji ImageManager provést v rámci automatizovaného procesu obnovu jednoho souboru bitové kopie ShadowProtect (nebo sady souborů bitových kopií ShadowProtect) z jediného počítače na virtuální stroj na platformě VMDK, ESX nebo Hyper-V. Další úlohy je třeba nakupovat samostatně. Produkt HeadStart Restore lze licencovat na základě předplatného nebo časově neomezené licence ImageReady je nástroj společnosti StorageCraft, který rozšiřuje a automatizuje funkce nativních nástrojů připojování softwaru ShadowProtect. Poté co koncový uživatel nástroj ImageReady nakonfiguruje, připojí nástroj určené soubory bitových kopií ShadowProtect za účelem spouštění vlastních, uživatelem definovaných skriptů. Nástroj ImageReady je instalován v rámci softwaru ShadowProtect a nevyžaduje samostatnou licenci Práva na duševní vlastnictví označují veškerá vlastnická práva společnosti StorageCraft spojená s duševním vlastnictvím a produkty společnosti StorageCraft, mimo jiné včetně patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, technologických znalostí a jakýchkoli a veškerých výhradních práv existujících po určitou dobu v určité jurisdikci v souladu s patentním právem, autorským právem, morálním právem, právem na ochranu obchodních tajemství, známkovým právem, právem o nekalé soutěži či s podobnými právy intelligentftp je software, který využívá technologii přenosu souborů a slouží k použití s nástrojem ImageManager. Software je licencován na základě jednotlivých úloh. Jedna úloha softwaru intelligentftp umožňuje nástroji ImageManager přenést soubor bitové kopie ShadowProtect (nebo sadu souborů bitových kopií ShadowProtect) z jediného počítače na vzdálený počítač prostřednictvím serveru FTP nebo připojení LAN/WAN. Software intelligentftp obsahuje pouze klienta FTP. Software intelligentftp lze licencovat na základě předplatného nebo časově neomezené licence. Další úlohy je třeba nakupovat samostatně Interní použití označuje použití softwaru pro interní obchodní účely, a to pouze v počítači, který vlastníte a používáte jako součást provozování své obchodní činnosti. Následující použití NEPŘEDSTAVUJE interní použití: prodej, pronájem, distribuce nebo jiný přenos softwaru nebo výhod jeho používání třetí straně, mimo jiné včetně vašich zákazníků nebo klientů; použití softwaru jinou osobou, než jste vy, včetně vašich zákazníků nebo klientů; použití softwaru poskytovateli informačních služeb; kopírování softwaru, vyjma případů výslovně povolených touto smlouvou nebo platným zákonem; nebo použití softwaru k vytvoření příjmu ze služby, správě dat jiné osoby nebo poskytnutí služeb třetím stranám, včetně vašich zákazníků nebo klientů.

2 1.14. Nástroj ISO označuje samostatný nástroj společnosti StorageCraft, který je dodáván v sadě se softwarem ShadowProtect a umožňuje uživatelům vypalovat, kopírovat, připojovat a vytvářet soubory ISO Obnovené předplatné verze IT Edition nebo Obnovené předplatné označuje jedno nebo více prodloužení období platnosti předplatného verze IT Edition, které vám společnost StorageCraft udělí, pokud v průběhu předchozího období platnosti předplatného verze IT Edition zaplatíte příslušné obnovovací poplatky předplatného verze IT Edition. Platnost obnoveného předplatného začíná okamžitě po ukončení předchozího období platnosti předplatného verze IT Edition a zajišťuje vám během období obnoveného předplatného verze IT Edition veškerá práva a výhody původního předplatného verze IT Edition Poplatek předplatného verze IT Edition označuje poplatek, který jste zaplatili společnosti StorageCraft nebo jejímu pověřenému prodejci či distributorovi výměnou za licenci na používání verze IT Edition během období platnosti předplatného verze IT Edition Období platnosti předplatného verze IT Edition označuje období licence, kterou vám udělí společnost StorageCraft, během kterého může váš určený technik používat verzi IT Edition. Období platnosti předplatného verze IT Edition začíná dnem, ve kterém aktivujete verzi IT Edition nebo vytvoříte třídenní ISO verzi softwaru. Délka trvání období platnosti předplatného verze IT Edition může mít následující podobu: Předplatné na dva týdny označuje licenci, kterou vám společnost StorageCraft udělí na verzi IT Edition a jejíž období platnosti předplatného je čtrnáct (14) kalendářních dnů. Předplatné na jeden měsíc označuje licenci, kterou vám společnost StorageCraft udělí na verzi IT Edition a jejíž období platnosti předplatného je třicet (30) kalendářních dnů. Předplatné na tři měsíce označuje licenci, kterou vám společnost StorageCraft udělí na verzi IT Edition a jejíž období platnosti předplatného je devadesát (90) kalendářních dnů. Roční předplatné označuje licenci, kterou vám společnost StorageCraft udělí na verzi IT Edition a jejíž období platnosti předplatného je tři sta šedesát pět (365) kalendářních dnů Úlohy označují úlohy nástrojů intelligentftp, HeadStart Restore nebo ShadowStream Licenční poplatek označuje poplatek, který jste zaplatili společnosti StorageCraft nebo jejímu pověřenému distributorovi nebo prodejci výměnou za licenci na používání softwaru v souladu s omezeními uvedenými v této smlouvě Údržba u konkrétního softwaru, na který máte licenci v souladu s touto smlouvou, označuje časově omezené právo na (i) veškeré aktualizace a upgrady softwaru, které společnost StorageCraft vydá v průběhu období platnosti údržby v souladu se smluvními podmínkami této smlouvy, a (ii) standardní podporu. Údržba je poskytována pro jednotlivé produktové klíče nebo pro jednotlivé licence pro konkrétní uživatele. Tato údržba se výslovně nevztahuje na žádné jiné produkty společnosti StorageCraft, aktualizace jiných produktů společnosti StorageCraft ani na samostatně licencované rozšiřující moduly nebo funkce, které jsou součástí jiných produktů společnosti StorageCraft. Aktualizace, Upgrady a další funkce produktů společnosti StorageCraft budou vydávány, přidávány nebo vytvářeny na základě výhradního a úplného uvážení společnosti StorageCraft a společnost StorageCraft nezaručuje, neslibuje ani se nezavazuje žádnou takovou nabídku provést Nástroje připojování označují softwarové komponenty, které jsou nezbytné pro připojení řetězce souborů bitové kopie zálohy jako systémového zdroje, a to pomocí standardních písmen jednotek systému Windows nebo přípojného bodu MSP označuje poskytovatele spravovaných služeb Portál MSP označuje oblast na internetovém webu společnosti StorageCraft chráněnou heslem, která na základě výhradního uvážení společnosti StorageCraft povolí poskytovateli spravovaných služeb přístup k některým funkcím a informacím týkajícím účtu poskytovatele spravovaných služeb u společnosti StorageCraft nebo pověřené třetí strany Software MSP označuje jakýkoli následující software licencovaný na základě předplatného: ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, StorageCraft ImageManager, ShadowProtect GRE, HeadStart Restore, intelligentftp a ShadowStream Poplatky předplatného MSP označují měsíční poplatky placené MSP nebo podnikovým uživatelem za právo používat software určený pro poskytovatele spravovaných služeb v průběhu určitého měsíce. Poplatky předplatného MSP nejsou zahrnuty v definici licenčního poplatku Objektový kód označuje výstup kompilátoru po zpracování zdrojového kódu softwaru ve formě spustitelného souboru, souboru dll nebo souboru knihovny Originální kopie označuje jedinou kopii aktivované licence softwaru pro konkrétní uživatele, která je vám licencována a poskytnuta v rámci této smlouvy. Originální kopie verze IT Edition může být poskytována na paměťovém klíči USB Strana označuje vás nebo společnost StorageCraft v rámci této smlouvy. Strany označují vás a společnost StorageCraft Časově neomezený software označuje jakýkoli následující software licencovaný na základě časově neomezené licence: ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, StorageCraft ImageManager, StorageCraft ShadowControl, ShadowProtect GRE, StorageCraft GRE, HeadStart Restore, intelligentftp a ShadowStream Fyzický systém označuje hmotné počítačové hardwarové zařízení podporované nainstalovaným operačním systémem Produktový klíč označuje jedinečný identifikátor spojený s licencí pro konkrétní uživatele softwaru, který je vyžadován k aktivaci jednotlivých licencí pro konkrétní uživatele softwaru a který společnost StorageCraft používá k určení počtu aktivních licencí softwaru. Společnost StorageCraft může dle svého výhradního uvážení poskytnout svolení, aby jeden Produktový klíč aktivoval určitý počet licencí pro konkrétní uživatele Softwaru Podpora produktu označuje standardní podporu nebo placenou podporu v případě podpory, která souvisí s problémem týkajícím se softwaru. Standardní podpora zahrnuje online a telefonickou podporu pro naléhavé případy podpory v průběhu standardní pracovní doby společnosti StorageCraft, online systém podpory společnosti StorageCraft, uživatelské fórum moderované společností StorageCraft a znalostní bázi společnosti StorageCraft sestávající z otázek a odpovědí, která obsahuje často kladené dotazy. Standardní podpora je k dispozici pouze pro aktuální a bezprostředně předcházející verzi softwaru. Placená podpora označuje prémiovou podporu nebo podporu incidentů. Prémiová podpora označuje standardní podporu plus jeden rok technické podpory, kterou lze zakoupit k softwaru a která zahrnuje online a telefonickou podporu 24 hodin denně pro naléhavé případy podpory. Podpora incidentů vám dává právo řešit jeden případ podpory v rámci prémiové podpory. Podpora incidentů se prodává jednotlivě nebo v rámci sad. Podpora produktu může být na základě výhradního uvážení společnosti StorageCraft zajišťována společností StorageCraft, pobočkou společnosti StorageCraft nebo 2

3 zprostředkovatelem společnosti StorageCraft či jeho pobočkou. Další informace týkající se podpory produktu naleznete zde: Professional Services Automation Integration Service nebo PSAI Service nebo PSAI je nástroj společnosti StorageCraft, který poskytovateli spravovaných služeb umožňuje synchronizovat některé informace o zákaznících poskytovatele spravovaných služeb, které jsou obsaženy na portálu MSP, s některými informacemi o zákaznících v nástroji Professional Services Automation Tool ( PSA ) poskytovatele spravovaných služeb. Pokud použijete nástroj PSAI Service, berete na vědomí, že při přenosu dat z portálu MSP do nástroje PSA po vás bude společnost StorageCraft požadovat uvedení přihlašovacích údajů k nástroji PSA. Použitím nástroje PSAI Service souhlasíte s použitím vašich přihlašovacích údajů pro tento účel. Vaše přihlašovací údaje k nástroji PSA budou společností StorageCraft uchovány v zašifrované podobě Licence pro konkrétní uživatele označuje jednu licenci na softwarový produkt, který byl aktivován nebo u kterého je koncovému uživateli aktivace k dispozici Operační systém pro servery označuje veškeré všeobecně dostupné operační systémy Microsoft nebo Linux určené pro serverové počítače. Seznam operačních systémů pro serverové počítače, se kterými je software kompatibilní, získáte od zástupce oddělení služeb zákazníkům společnosti StorageCraft ShadowProtect označuje řadu softwaru ShadowProtect, která obsahuje produkty ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX a ShadowProtect for MSP. Software ShadowProtect zahrnuje spustitelný program nainstalovaný na počítači, nástroj StorageCraft Recovery Environment, nástroj StorageCraft Recovery Environment Builder a následující komponenty: Nástroje připojování, VirtualBoot, nástroj ISO, ImageReady, konzoli softwaru ShadowProtect a agenta softwaru ShadowProtect. Software ShadowProtect lze licencovat na základě časově neomezené licence nebo na základě předplatného jako ShadowProtect for MSP nebo ShadowProtect SPX for MSP. ShadowProtect neobsahuje samostatně licencované zpoplatněné produkty, služby ani rozšiřující moduly. Jednotlivé licence pro konkrétní uživatele softwaru ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server a ShadowProtect for Small Business jsou licencovány pro použití buď ve fyzickém systému, nebo virtuálním stroji, ale ne na obou. ShadowProtect Virtual je licencován pouze pro použití ve virtuálním stroji Agent softwaru ShadowProtect označuje komponentu softwaru ShadowProtect nebo ShadowProtect SPX, která je spuštěna jako služba systému Windows nebo Linux a spravuje operace softwaru ShadowProtect v konkrétním systému Konzole softwaru ShadowProtect označuje uživatelské rozhraní pro software ShadowProtect a ShadowProtect SPX ShadowProtect for Managed Service Providers nebo ShadowProtect for MSP je software založený na předplatném, který po nainstalování informuje společnost StorageCraft o operačním systému počítače, ve kterém je software nainstalován, a na základě těchto informací je aktivován jako verze softwaru ShadowProtect Desktop, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Server nebo ShadowProtect Virtual založená na předplatném. Software ShadowProtect for MSP je funkční pouze v období platnosti předplatného softwaru určeného pro poskytovatele spravovaných služeb. Licence pro konkrétní uživatele softwaru ShadowProtect for MSP musí mít k dispozici funkční internetové připojení, které mu umožní pravidelně komunikovat s aktivačním serverem společnosti StorageCraft. Pokud se softwaru opakovaně nepodaří komunikovat s aktivačním serverem společnosti StorageCraft, bude software deaktivován. ShadowProtect for MSP neobsahuje samostatně licencované produkty, služby ani rozšiřující moduly ShadowProtect GRE označuje software ShadowProtect Granular Recovery for Exchange, který pracuje s licencovanými databázovými soubory Microsoft Exchange Server database ( EDB ). Umožňuje mimo jiné obnovu položek poštovní schránky a vyhledávání ových zpráv a příloh. ShadowProtect GRE pracuje pouze s připojenými soubory bitových kopií ShadowProtect, které obsahují příslušný soubor EDB. ShadowProtect GRE lze licencovat na základě předplatného, časově neomezené licence nebo na fixní období projektu. Licence MSP pro ShadowProtect GRE vyžaduje úvodní roční předplatné a není přenosná na soubor EDB obsahující nový název serveru nebo nový licenční klíč produktu Microsoft Exchange 2013 (dle potřeby). ShadowProtect GRE vyžaduje soubory produktu Microsoft Exchange Server, které je nutno zkopírovat ze složky licencovaného a nainstalovaného produktu Exchange Server do instalační složky softwaru ShadowProtect GRE nebo složky IT Edition Professional GRE (dle potřeby). Tato smlouva neuděluje licenci na produkt Microsoft Exchange Server. Použitím softwaru ShadowProtect GRE potvrzujete, že máte platnou licenci na využívání produktu Microsoft Exchange Server ShadowProtect IT Edition je software založený na předplatném, který je dodáván na paměťovém klíči USB a který je určen k tomu, aby poskytl IT odborníkům spustitelné prostředí zotavení za účelem vytvoření a obnovení komprimovaných a zašifrovaných souborů bitových kopií softwaru ShadowProtect. ShadowProtect IT Edition neobsahuje samostatně licencované produkty ani rozšiřující moduly. ShadowProtect IT Edition nabízí možnost vyzkoušet produkt ShadowProtect GRE ve zkušebním režimu. Neumožňuje vám ale používat funkce obnovení či vyhledávání, které jsou k dispozici v rámci licencované verze produktu ShadowProtect GRE ShadowProtect IT Edition Professional je software založený na předplatném, který je dodáván na paměťovém klíči USB a který je určen k tomu, aby poskytl IT odborníkům spustitelné prostředí zotavení za účelem vytvoření a obnovení komprimovaných a zašifrovaných souborů bitových kopií softwaru ShadowProtect. Součástí produktu ShadowProtect IT Edition Professional je i licencovaná kopie produktu ShadowProtect GRE. S výjimkou produktu ShadowProtect GRE neobsahuje produkt ShadowProtect IT Edition Professional žádné samostatně licencované produkty ani rozšiřující moduly ShadowProtect SPX označuje řadu softwaru ShadowProtect SPX, která obsahuje produkty ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Virtual a ShadowProtect SPX for MSP. ShadowProtect SPX Server a ShadowProtect SPX Virtual podporují operační systém Windows i Linux. Software ShadowProtect SPX zahrnuje spustitelný program nainstalovaný na počítači, nástroj StorageCraft Recovery Environment, nástroj StorageCraft Recovery Environment Builder a následující komponenty: Nástroje připojování, VirtualBoot, nástroj ISO, konzoli softwaru ShadowProtect a agenta softwaru ShadowProtect. Software ShadowProtect SPX lze licencovat na základě časově neomezené licence nebo na základě předplatného jako ShadowProtect SPX for MSP. ShadowProtect SPX neobsahuje samostatně licencované zpoplatněné produkty, služby ani rozšiřující moduly. Jednotlivé licence pro konkrétní uživatele softwaru SPX Desktop, ShadowProtect SPX Server a ShadowProtect SPX for Small Business jsou licencovány pro použití buď ve fyzickém systému, nebo virtuálním stroji, ale ne na obou. ShadowProtect SPX Virtual je licencován pouze pro použití ve virtuálním stroji ShadowProtect SPX for Managed Service Providers nebo ShadowProtect SPX for MSP je software založený na předplatném, který po nainstalování informuje společnost StorageCraft o operačním systému počítače, ve kterém je software nainstalován. Pokud je operační systém operačním systémem Windows, a to v souladu s typem operačního systému Windows, software bude aktivován jako verze softwaru 3

4 ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Server nebo ShadowProtect SPX Virtual založená na předplatném. Pokud je operační systém serverovým operačním systémem Linux, a to v souladu s typem operačního systému Linux, software bude aktivován jako verze softwaru ShadowProtect SPX Server nebo ShadowProtect SPX Virtual založená na předplatném. Software ShadowProtect SPX for MSP je funkční pouze v období platnosti předplatného softwaru určeného pro poskytovatele spravovaných služeb. Licence pro konkrétní uživatele softwaru ShadowProtect SPX for MSP musí mít k dispozici funkční internetové připojení, které mu umožní pravidelně komunikovat s aktivačním serverem společnosti StorageCraft. Pokud se softwaru opakovaně nepodaří komunikovat s aktivačním serverem společnosti StorageCraft, bude software deaktivován. ShadowProtect SPX for MSP neobsahuje samostatně licencované produkty, služby ani rozšiřující moduly ShadowStream je software využívající pokročilou technologii přenosu souborů a slouží k použití s nástrojem StorageCraft ImageManager. Software ShadowStream je licencován na základě jednotlivých úloh. Jedna úloha softwaru ShadowStream umožní nástroji ImageManager společnosti StorageCraft přenést soubor bitové kopie ShadowProtect (nebo sadu souborů bitových kopií ShadowProtect) z jediného počítače na vzdálený počítač prostřednictvím spojení s vysokou latencí. Součástí je i produkt ShadowStream Server, který je nutno nainstalovat na vzdálený počítač nebo počítač příjemce. Software ShadowStream lze licencovat na základě předplatného nebo časově neomezené licence. Další úlohy je třeba nakupovat samostatně Operační systém pro server menší firmy označuje operační systémy společnosti Microsoft, které jsou kompatibilní se softwarem ShadowProtect for Small Business a ShadowProtect SPX for Small Business. Seznam operačních systémů pro servery menších firem, se kterými je software kompatibilní, získáte na webu společnosti StorageCraft nebo od zástupce oddělení služeb zákazníkům společnosti StorageCraft Software označuje jakýkoli následující software: Časově neomezený software, software pro poskytovatele spravovaných služeb, ShadowProtect IT Edition, ShadowProtect IT Edition Professional a nástroje společnosti StorageCraft, na které máte licenci v souladu s touto smlouvou StorageCraft Diagnostics je nástroj společnosti StorageCraft, který se používá ke shromažďování informací o fyzickém systému nebo virtuálním stroji, aby bylo usnadněno použití softwaru ve fyzickém systému nebo virtuálním stroji StorageCraft GRE označuje software StorageCraft Granular Recovery for Exchange, který pracuje s licencovanými soubory EDB. Umožňuje mimo jiné obnovu položek poštovní schránky a vyhledávání ových zpráv a příloh. StorageCraft GRE lze licencovat na základě časově neomezené licence nebo na fixní období projektu. StorageCraft GRE vyžaduje soubory produktu Microsoft Exchange Server, které musí být zkopírovány ze složky licencovaného a nainstalovaného produktu Exchange Server do instalační složky softwaru StorageCraft GRE. Tato smlouva neuděluje licenci na produkt Microsoft Exchange Server. Použitím softwaru StorageCraft GRE potvrzujete, že jste zákonným způsobem získali licenci na využívání produktu Microsoft Exchange Server StorageCraft ImageManager označuje software, který je spustitelným programem sloužícím k plánovanému ověřování, uchovávání, konsolidaci, monitorování a správě souborů bitových kopií ShadowProtect, a jeho součástí jsou nástroje ImageManager Service a ImageManager Client. Nástroj ImageManager lze používat pouze ve spojení s licencí pro konkrétní uživatele softwaru ShadowProtect a lze jej používat s pokročile licencovanými funkcemi nástrojů HeadStart Restore, intelligentftp a ShadowStream, které jsou licencovány samostatně na základě jednotlivých úloh Produkty společnosti StorageCraft označují jakékoli následující produkty: Software a placená podpora StorageCraft Recovery Environment označuje nástroje StorageCraft Recovery Environment CrossPlatform a StorageCraft Recovery Environment for Windows, což jsou nástroje společnosti StorageCraft, které poskytují spustitelné prostředí operačního systému, ve kterém je spuštěn software ShadowProtect. Tato smlouva vám neuděluje licenci na operační systém anebo aplikaci, které je možno obnovit prostřednictvím nástroje ShadowProtect Recovery Environment. Použitím nástroje StorageCraft Recovery Environment potvrzujete, že jste získali platnou licenci na používání příslušného operačního systému anebo aplikace, jejichž obnovu provádíte StorageCraft Recovery Environment Builder označuje samostatný nástroj společnosti StorageCraft, který se používá k vytvoření instance nástroje StorageCraft Recovery Environment for Windows StorageCraft ShadowControl nebo ShadowControl je software, který se používá ke vzdálenému monitorování anebo správě softwaru nainstalovaného ve fyzických systémech anebo virtuálních strojích. ShadowControl sestává ze dvou komponent: z agenta, který se instaluje na fyzický systém nebo virtuální stroj, a ze softwarové aplikace vytvořené na základě předkonfigurovaného souboru ISO, která se instaluje na dedikovaný fyzický systém nebo virtuální stroj. Kromě toho software ShadowControl obsahuje moduly plug-in pro systém VMWare Vsphere a řešení Microsoft System Center. Jisté funkce softwaru ShadowControl fungují pouze ve spojení s nástrojem ShadowProtect anebo StorageCraft ImageManager. ShadowControl neobsahuje samostatně licencované produkty ani služby Nástroje společnosti označují jakékoli následující nástroje: ImageReady, nástroj ISO, StorageCraft Diagnostics, StorageCraft Recovery Environment, StorageCraft Recovery Environment Builder, PSAI anebo Virtual Boot Případ podpory označuje technický dotaz nebo problém spojený se softwarem, který společnost StorageCraft vyhodnotí nebo kategorizuje na základě úrovně závažnosti jako případ podpory nízké, střední či vysoké úrovně nebo jako naléhavý případ podpory. Naléhavý případ podpory označuje případ podpory, ke kterému dojde bez ohledu na správnou instalaci a používání softwaru a ve kterém se vyskytne jeden nebo více z následujících kritických provozních problémů: (i) nefunguje kritický provozní server a nelze jej obnovit pomocí softwaru nebo (ii) kritický provozní server je při použití se softwarem vypnutý. Případ podpory vysoké úrovně závažnosti označuje případ podpory, ke kterému došlo bez ohledu na správnou instalaci a používání softwaru, ale váš provoz omezeně pokračuje i nadále, ačkoli může být negativně ovlivněna dlouhodobá produktivita. Případ podpory střední úrovně závažnosti označuje případ podpory, ke kterému došlo bez ohledu na správnou instalaci a používání softwaru, ale problém má jen omezený negativní vliv na vaše obchodní operace. Případ podpory nízké úrovně závažnosti označuje veškeré problémy související se vzděláním, zlepšováním, aktivací, licencováním, informacemi, obecnými dotazy nebo chybami, které mají malý nebo nulový vliv na kritická provozní prostředí Třídenní ISO verze softwaru označuje soubor ISO ke stažení, který vám umožňuje vytvořit dočasnou spustitelnou verzi softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional na disku CD. Tuto verzi lze použít v situacích, kdy (a) na cílovém počítači nelze spustit verzi softwaru uloženou na paměťovém klíči USB a (b) použití licenčního serveru společnosti StorageCraft nepředstavuje vhodné řešení. Platnost a funkčnost třídenní ISO verze softwaru ShadowProtect IT Edition a ShadowProtect IT Edition Professional bude ukončena sedmdesát dva (72) hodin po stažení z webu společnosti StorageCraft. Třídenní ISO verze Softwaru je určena a 4

5 licencována pouze pro použití za výjimečných a mimořádných okolností. Společnost StorageCraft smí na základě svého výhradního uvážení uvalit na použití nebo stažení Třídenní ISO verze Softwaru další podmínky. Pokud společnost StorageCraft na základě svého výhradního uvážení rozhodne, že jste zneužili jakákoli práva na třídenní ISO verzi softwaru nebo jinak porušili podmínky této licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), smí vám společnost StorageCraft pozastavit nebo ukončit schopnost přistupovat ke třídenní ISO verzi softwaru nebo ji stahovat Aktualizace označuje proces, během kterého společnost StorageCraft stávajícím uživatelům softwaru zpřístupňuje záplaty softwaru, korekce problémů a opravy chyb. Společnost StorageCraft nezaručuje, neslibuje ani se nezavazuje Aktualizace vytvářet ani vydávat Upgrade označuje verzi softwarového produktu vydanou společností StorageCraft pro veřejnost, která v jejích cenících nahrazuje předchozí verzi tohoto softwarového produktu, a to v souladu se zásadami pro upgrady společnosti StorageCraft, které budou v té době aktuální. Veškeré upgrady softwaru získané na základě multilicence lze získat pouze v množství rovném počtu licencí pro konkrétní uživatele, které byly získány na základě multilicence. Společnost StorageCraft nezaručuje, neslibuje ani se nezavazuje upgrady vytvářet ani vydávat Použití označuje schopnost spouštět, provádět, načítat, nasazovat nebo zobrazovat software v objektovém kódu, jak vám byl poskytnut společností StorageCraft nebo jejím pověřeným distributorem či prodejcem, ale pouze v souladu s podmínkami této smlouvy VirtualBoot je nástroj společnosti StorageCraft, který zajišťuje konverzi souboru bitové kopie ShadowProtect na plně funkční virtuální stroj VirtualBox. Nástroj VirtualBoot používá VirtualBox Hypervisor, nástroj s otevřeným zdrojovým kódem společnosti Oracle. Funkce VirtualBoot je součástí softwaru ShadowProtect. Společnost StorageCraft není distributorem nástroje Oracle VirtualBox Hypervisor. Tudíž si musíte zajistit vlastní instanci nástroje VirtualBox a musíte odsouhlasit licenční smlouvu společnosti Oracle určenou pro produkt VirtualBox Virtuální stroj označuje softwarovou emulaci počítačového hardwarového zařízení s operačním systémem. Příkladem softwaru, který vytváří virtuální stroje, jsou VMware a Virtual PC. Virtuální stroj pro stolní počítače označuje virtuální stroj, který využívá operační systém pro stolní počítače (např. VMware se spuštěným operačním systémem Microsoft Windows 7). Virtuální stroj pro servery označuje virtuální stroj, který využívá operační systém pro servery (např. VMware se spuštěným operačním systémem Microsoft Windows Server 2012) Multilicenční certifikát označuje licenční certifikát vydaný společností StorageCraft na základě jejího výhradního uvážení, který vás opravňuje k instalaci a používání licencí pro konkrétní uživatele softwaru v takovém počtu počítačů, ve kterém je používání multilicenčního certifikátu povoleno. V případě časově neomezeného softwaru musíte všechny tyto licence pro konkrétní uživatele instalovat a používat ve svých počítačích výhradně vy. V případě softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb používaného poskytovatelem spravovaných služeb musí být všechny tyto licence pro konkrétní uživatele instalovány a používány výhradně vámi v počítačích jediného zákazníka. V případě softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb používaného podnikovým uživatelem musí být všechny tyto licence pro konkrétní uživatele instalovány a používány výhradně vámi v počítačích, jejichž jste vlastníkem. Používání licencí pro konkrétní uživatele softwaru licencovaných na základě multilicenčního certifikátu, které se liší od používání stanoveného v této dílčí části, činí neplatnými všechny licence pro konkrétní uživatele, které jsou spojeny s produktovými klíči uvedenými v multilicenčním certifikátu. Část 2 Vlastnická práva. Toto je licence, nejedná se o prodej. Software a Dokumentace jsou značkové produkty společnosti StorageCraft nebo jejích poskytovatelů licence a jsou chráněny autorským právem Spojených států amerických a mezinárodními smlouvami. Žádné informace uvedené v této smlouvě nepředstavují zřeknutí se práv ze strany společnosti StorageCraft v souladu s autorským právem Spojených států amerických, mezinárodním autorským právem ani s žádným jiným právem. Software a všechny kopie, modifikace, překlady, komponenty, funkce a sloučené části softwaru zůstanou neustále vlastnictvím společnosti StorageCraft, včetně všech autorských práv, patentových práv, práv na ochranu obchodních tajemství, ochranných známek, technologických znalostí a dalších práv na duševní vlastnictví softwaru a dokumentace. Vaše práva používat Software jsou omezena výhradně na práva uvedená v této smlouvě. Společnost StorageCraft si ponechá veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělená touto smlouvou. Veškeré Aktualizace, Upgrady, vydané verze, revize nebo zlepšení Softwaru, které vám společnost StorageCraft poskytne, se budou řídit touto smlouvou. Tato smlouva neuděluje žádná: (a) vlastnická práva, zákonný nárok, subjektivní nárok, právo ze zajištění ani žádný jiný nárok na zdrojový kód nebo objektový kód softwaru ani na práva na duševní vlastnictví společnosti StorageCraft, (b) práva na duševní vlastnictví spojená se softwarem nebo jakoukoli kopií jakékoli části softwaru nebo dokumentace, (c) práva ani oprávnění modifikovat software, (d) práva používat software k vývoji odvozenin softwaru ani odvozených děl ze softwaru, (e) práva obcházet jakákoli technická omezení softwaru (f) práva provádět reverzní inženýrství, dekompilaci nebo opakovanou kompilaci softwaru ani se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód nebo obchodní tajemství spojená se softwarem, (g) práva kopírovat aktivované licence pro konkrétní uživatele softwaru, s výjimkou situací výslovně povolených v této smlouvě, (h) práva poskytovat podlicence, prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat na leasing, předat, převést, postoupit nebo jinak nakládat se softwarem nebo s jeho částmi nebo s jakýmikoli nároky na software bez předchozího písemného svolení společnosti StorageCraft (veškeré tyto činnosti provedené bez tohoto souhlasu budou neplatné) ani (i) práva odstraňovat, skrývat nebo měnit jakákoli oznámení o patentech, autorských právech, obchodních tajemstvích, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech společnosti StorageCraft. Část 3 Časově neomezená licence, licence MSP a licence na verzi IT Edition. Níže jsou popsány některé podmínky používání softwaru a tyto podmínky podléhají dalším podmínkám této smlouvy, mimo jiné včetně částí 1, 4, 5 a Časově neomezený software: Pokud zakoupíte nebo obdržíte časově neomezenou licenci pro konkrétního uživatele softwaru, bude vám v souladu s omezeními v této smlouvě udělena plně zaplacená, celosvětová, časově neomezená, nevýhradní, nepřenositelná a zpoplatněná licence (bez možnosti podlicencí) na objektový kód, tak, jak je, která je podmíněna včasným zaplacením jakéhokoli platného licenčního poplatku a která vám s touto časově neomezenou licencí pro konkrétního uživatele umožňuje provádět následující činnosti: (a) používat software a dokumentaci tak, jak je, v nezměněné podobě, jak vám byl poskytnut společností StorageCraft, (b) používat software přesně v souladu s podmínkami této smlouvy a konkrétními podmínkami a omezeními týkajícími se softwaru, (c) kopírovat aktivované licence pro konkrétní uživatele softwaru pouze pro účely archivace, a to za předpokladu, že všechny zákonné nároky, symboly ochranných známek, symboly a popisy autorských práv a jiná vlastnická označení budou reprodukována na archivní kopii, a dále za předpokladu, že archivní kopie nebude použita, pokud nepřestane zcela fungovat nebo nebude správně fungovat originální kopie softwaru a (d) používat aktivovanou licenci pro konkrétního uživatele softwaru pouze v jednom počítači, pokud nevlastníte multilicenční certifikát. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že časově neomezený software, který není správně deaktivován, a to pomocí softwaru nebo společností StorageCraft, nebude 5

6 opětovně aktivován. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost StorageCraft může na základě svého výhradního uvážení odmítnout ruční deaktivaci anebo opětovnou aktivaci časově neomezeného softwaru. Časově neomezený software nelze používat k poskytování služeb zálohování a zotavení po havárii, které jsou založeny na předplatném, třetím stranám Software pro poskytovatele spravovaných služeb: Na základě platného předplatného licence pro konkrétního uživatele softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb a zaplacení souvisejících poplatků předplatného softwaru poskytovatele spravovaných služeb vám bude udělena omezená, nepostupitelná, nepřenositelná, nevýhradní, zpoplatněná licence (bez možnosti podlicencí) na objektový kód, která vám umožňuje používat licenci pro konkrétního uživatele softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb následujícím způsobem: (a) pokud jste poskytovatelem spravovaných služeb, můžete používat software k poskytnutí spravovaných služeb zálohování a obnovení po havárii zákazníkům na pracovišti a mimo pracoviště, přičemž tyto služby jsou založeny na předplatném a jejich poskytnutí musí být v souladu s platnou písemnou smlouvou s těmito zákazníky, (b) pokud jste podnikový uživatel, můžete používat software pouze pro své interní použití, (c) používat software a dokumentaci tak, jak je, v nezměněné podobě, jak vám byl poskytnut společností StorageCraft, (d) používat software přesně v souladu s podmínkami této smlouvy a konkrétními podmínkami a omezeními týkajícími se softwaru, (e) kopírovat aktivovanou licenci pro konkrétního uživatele softwaru pouze pro účely archivace, a to za předpokladu, že všechny zákonné nároky, symboly ochranných známek, symboly a popisy autorských práv a jiná vlastnická označení budou reprodukována na této archivní kopii, a dále za předpokladu, že archivní kopie nebude použita, pokud nepřestane zcela fungovat nebo nebude správně fungovat originální kopie softwaru, (f) používat aktivovanou licenci pro konkrétního uživatele softwaru pouze v jednom počítači, pokud nevlastníte multilicenční certifikát. Berete na vědomí, že výše uvedená práva týkající se softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb, přístupu k portálu pro MSP anebo přijetí podpory produktu podléhají pozastavení anebo ukončení, pokud: (a) nezaplatíte poplatky předplatného MSP nebo jiné splatné částky nebo jiným způsobem porušíte tuto nebo jakoukoli smlouvu se společností StorageCraft nebo (b) získáte licenci softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb od někoho jiného než od společnosti StorageCraft a porušíte smlouvu s touto třetí stranou. Pozastavení nebo ukončení vašich práv dle této smlouvy může zahrnovat deaktivaci softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb. Berete na vědomí, že toto pozastavení nebo ukončení postihne vaše zákazníky, kteří mají užitek z vašeho používání softwaru. Také berete na vědomí, že licence pro konkrétní uživatele softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb lze získat pouze od společnosti StorageCraft nebo jednoho z jejích pověřených distributorů, případně od hlavních poskytovatelů spravovaných služeb, a nelze jej získat od jiného poskytovatele spravovaných služeb. Licence pro konkrétní uživatele softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb, které nejsou získány od společnosti StorageCraft nebo jednoho z jejích pověřených distributorů, případně od hlavních poskytovatelů spravovaných služeb, podléhají okamžité deaktivaci IT Edition: Na základě platného předplatného licence pro konkrétního uživatele softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional a jakéhokoli požadovaného zaplacení poplatků předplatného verze IT Edition je vám udělena odvolatelná, omezená, nepostupitelná, nepřenositelná, nevýhradní, zpoplatněná licence (bez možnosti podlicencí) na objektový kód, která vám umožňuje používat licenci pro konkrétního uživatele softwaru během období platnosti předplatného verze IT Edition, jejíž licence povoluje vašemu určenému technikovi používat licenci pro konkrétního uživatele softwaru přesně v souladu s podmínkami této smlouvy. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÁ FUNKČNOST TOHOTO SOFTWARU POZBUDE NA KONCI POSLEDNÍHO DNE OBDOBÍ PLATNOSTI PŘEDPLATNÉHO VERZE IT EDITION PLATNOSTI A BUDE ZCELA UKONČENA. SPOLEČNOST STORAGECRAFT NEODPOVÍDÁ PO UKONČENÍ OBDOBÍ PLATNOSTI PŘEDPLATNÉHO VERZE IT EDITION ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ANI ZA PODPORU SOFTWARU. Včasným obnovením předplatného softwaru zaplacením platného poplatku za obnovené předplatné, který odpovídá délce původního období platnosti předplatného verze IT Edition, si můžete zajistit pokračování používání softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional. Obnovené předplatné mají stejnou délku trvání jako původní období platnosti předplatného verze IT Edition. Povolené používání softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional určeným technikem je omezeno výhradně na použití originální kopie softwaru přímo z paměťového klíče USB a ve vzácných a výjimečných případech též na použití třídenní ISO verze softwaru v souladu s touto smlouvou. Tato smlouva nepovoluje žádnou instalaci ani kopírování Softwaru. Kromě výše uvedeného platí pro vaše používání softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional následující podmínky: a. Dosadíte jako určeného technika fyzickou osobu. Vaše práva udělená touto smlouvou podléhají a jsou podmíněna jmenováním určeného technika. Určený technik je vaším jediným zprostředkovatelem, zaměstnancem či zástupcem oprávněným používat software. Software není licencován za účelem kopírování, instalace nebo další distribuce. Kromě toho není software licencován ani za účelem sdílení mezi zprostředkovateli, zaměstnanci nebo zástupci. b. Software bude používán pouze určeným technikem k obsluze vždy jen jednoho počítače. Počet počítačů, které lze pomocí licence pro konkrétní uživatele softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional obsloužit po sobě, není omezen. Určený technik ale nesmí používat software na více než jednom počítači najednou. c. Na žádost společnosti StorageCraft jí poskytnete jméno a kontaktní údaje určeného technika. d. V případě, že se určený technik stane trvale nedostupným a již nebude moci vykonávat povinnosti vašeho určeného technika, smíte do deseti (10) dnů od momentu, kdy určený technik přestane být k dispozici, jmenovat jeho náhradu. Náhradního určeného technika lze považovat za náhradního určeného technika jen tehdy, je-li vaším zaměstnancem. e. V případě, že bude určený technik nedostupný po dobu od čtrnácti (14) do devadesáti (90) dnů, smíte jmenovat dočasného určeného technika, který bude oprávněn pracovat v souladu s touto smlouvou do doby, než bude určený technik znovu k dispozici. Dočasného určeného technika lze považovat za dočasného určeného technika jen tehdy, je-li vaším zaměstnancem. f. Během období platnosti předplatného verze IT Edition na dva týdny, jeden měsíc a tři měsíce smíte jmenovat pouze jednoho (1) dočasného určeného technika nebo náhradního určeného technika. Během období platnosti ročního předplatného verze IT Edition smíte jmenovat maximálně dva (2) dočasné určené techniky nebo náhradní určené techniky. g. V případě, že jmenujete dočasného určeného technika nebo náhradního určeného technika, oznámíte jméno tohoto dočasného nebo náhradního určeného technika společnosti StorageCraft do pěti (5) dnů od tohoto jmenování. 6

7 Část 4 Další smluvní podmínky a omezení vztahující se na další typy licencí a konkrétní verze softwaru Licence pro stolní počítače Licenci softwaru pro stolní počítače lze použít pouze v operačním systému pro stolní počítače Hodnoticí licence Hodnoticí licence je časově omezená licence pro konkrétní uživatele softwaru, která vám povoluje využívat všechny funkce tohoto softwaru pro interní použití a která obsahuje nástroje StorageCraft Recovery Environment a StorageCraft Recovery Environment Builder, pokud je obsahuje standardní verze odpovídajícího softwaru. Berete na vědomí, že právo používat software na základě hodnoticí licence podléhá pozastavení, odvolání anebo ukončení na základě výhradního a úplného uvážení společnosti StorageCraft. Hodnoticí licenci lze použít po určené časové období výhradně pro účely hodnocení Licence na interní použití (bez poplatku) Licence na interní použití bez poplatku je licence pro konkrétní uživatele softwaru, která slouží pouze k internímu použití. Tato licence vám povoluje používat všechny funkce tohoto softwaru a obsahuje nástroje StorageCraft Recovery Environment a StorageCraft Recovery Environment Builder, pokud je obsahuje standardní verze odpovídajícího softwaru. Berete na vědomí, že právo používat licenci na interní použití bez poplatku podléhá pozastavení, odvolání anebo ukončení na základě výhradního a úplného uvážení společnosti StorageCraft. Součástí licence není údržba, ale je možno zakoupit podporu incidentů Licence na interní použití (placená) Placená licence na interní použití je časově neomezená licence pro konkrétní uživatele softwaru, která slouží pouze k internímu použití. Tato licence vám povoluje používat všechny funkce tohoto softwaru a obsahuje nástroje StorageCraft Recovery Environment a StorageCraft Recovery Environment Builder, pokud je obsahuje standardní verze odpovídajícího softwaru. Součástí je jeden rok údržby Neprodejná ( NFR ) licence Neprodejná (NFR) licence vám umožňuje používat licenci pro konkrétní uživatele softwaru pouze k internímu použití k propagačním, školicím a testovacím účelům. Neprodejná (NFR) licence vám povoluje využívat všechny funkce tohoto softwaru a obsahuje nástroje StorageCraft Recovery Environment a StorageCraft Recovery Environment Builder, pokud je obsahuje standardní verze odpovídajícího softwaru. Berete na vědomí, že právo používat neprodejnou (NFR) licenci podléhá pozastavení, odvolání anebo ukončení na základě výhradního a úplného uvážení společnosti StorageCraft. Součástí licence není údržba, ale je možno zakoupit podporu incidentů Serverová licence Serverová licence pro konkrétní uživatele softwaru umožňuje použití pouze v operačním systému pro servery Licence softwaru ShadowProtect pro menší firmy Licence softwaru ShadowProtect pro menší firmy pro konkrétní uživatele softwaru umožňuje použití pouze v operačním systému pro server menší firmy Časově omezená licence Časově omezená licence je licence, která umožňuje konkrétnímu uživateli používat software po určené časové období. Po vypršení platnosti určeného časového období bude funkčnost softwaru ukončena Zkušební licence Zkušební licence je časově omezená licence pro konkrétní uživatele softwaru, která vám umožní používat všechny funkce příslušného softwaru. Její součástí ale není nástroj StorageCraft Recovery Environment, StorageCraft Recovery Environment Builder ani funkce hardwarově nezávislé obnovy. (Z důvodu absence hardwarově nezávislé obnovy je třeba po přechodu ze zkušební licence na plnou verzi softwaru vytvořit novou bitovou kopii.) Platnost zkušební licence obvykle uplyne nebo vyprší po stanoveném období od instalace, které nepřekročí třicet (30) dní, v závislosti na softwarovém produktu. Součástí zkušební licence není údržba. Zkušební licenci lze kopírovat nebo duplikovat Virtuální licence Virtuální licence pro konkrétní uživatele softwaru umožňuje používání pouze na virtuálním stroji s operačním systémem pro stolní počítače, servery nebo servery menších firem. Část 5 Omezení licence. Souhlasíte s tím, že bez předchozího písemného svolení společnosti StorageCraft nebudete přímo ani prostřednictvím jakéhokoli patentu, dceřinné společnosti, pobočky, zprostředkovatele, určeného technika nebo jiné třetí strany provádět jakékoli z následujících činností, pokud jde o software a dokumentaci: (i) používat software nebo dokumentaci v rozporu s podmínkami této smlouvy, (ii) kopírovat software nebo dokumentaci, vyjma případů konkrétně povolených touto smlouvou, (iii) umožňovat současné používání jakékoli aktivované licence pro konkrétní uživatele softwaru, vyjma případů povolených multilicenčním certifikátem; (iv) prodávat, poskytovat na leasing, pronajímat, licencovat, poskytovat podlicence ani jinak nakládat s jakoukoli částí softwaru nebo dokumentace, (v) bez předchozího písemného svolení společnosti StorageCraft poskytovat, půjčovat, zveřejňovat, rozšiřovat, zpřístupňovat nebo povolovat používání softwaru nebo dokumentace někým jiným než vámi nebo určeným technikem (v případě softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional), (vi) udělovat právo ze zajištění nebo jinak převádět práva na software nebo jakoukoli jeho kopii nebo jejich vlastnictví, (vii) umožňovat využití softwaru jakýmikoli poskytovateli informačních služeb, řízením podpůrných činností nebo na základě sdílení času, (viii) používat nástroj StorageCraft Recovery Environment nebo StorageCraft Recovery Environment Builder, vyjma ve spojení s licencovanou kopií softwaru ShadowProtect, se kterou vám byl nástroj StorageCraft Recovery Environment nebo StorageCraft Recovery Environment Builder poskytnut, (ix) odstraňovat nebo měnit jakákoli vlastnická oznámení, popisky nebo popisy v jakékoli kopii softwaru nebo dokumentace, (x) převážet nebo přenášet (přímo nebo nepřímo) jakékoli kopie softwaru nebo dokumentace do jakékoli země nebo cílové oblasti zakázané vládou Spojených států amerických, (xi) provádět reverzní inženýrství nebo dekompilaci či rozkládat, modifikovat, překládat, jakkoli se pokoušet zjistit zdrojový kód softwaru nebo vytvářet jeho odvozeniny, nesprávně využívat software nebo s ním manipulovat, (xii) používat virtuální licenci ve fyzickém systému, (xiii) používat nástroj VirtualBoot ve spojení se soubory bitových kopií vytvořenými jiným softwarem než licencovaným softwarem pro konkrétní uživatele, se kterým vám byl nástroj VirtualBoot poskytnut, (xiv) automatizovat nebo skriptovat všechny nebo jakoukoli část funkce softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional, (xv) více než jedenkrát stahovat třídenní ISO verzi softwaru v období deseti (10) po sobě jdoucích dnů, (xvi) jako poskytovatel spravovaných služeb umožňovat používání softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb jiným osobám než vašim zákazníkům, (xvii) jako podnikový uživatel umožňovat používání softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb jiné osobě než vám, (xviii) podílet se na shromažďování licencí pro konkrétní uživatele softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb třetími stranami, mimo jiné včetně jiných poskytovatelů spravovaných služeb, za jakýmkoli účelem, jehož součástí je pokus o dosažení nižší ceny, nebo (xix) postoupit či přenášet práva, která vám byla udělena touto trvalou smlouvou, pokud: (a) nemáte uchovány žádné kopie softwaru, (b) před tímto postoupením nebo přenosem nabyvatel z postoupení nebo přenosu nevyjádří písemný souhlas s těmito smluvními podmínkami a (c) společnost StorageCraft písemně neschválí tento převod nebo přenos. Součástí softwaru mohou být jedno nebo více aplikačních programovacích rozhraní ( API ) anebo související nástroje, které podléhají následujícím omezením (jiné použití je povoleno pouze na základě předchozího písemného svolení společnosti StorageCraft): rozhraní API budete používat (přímo nebo nepřímo) pouze vy pro své osobní použití, výhradně ve spojení s příslušným vámi licencovaným softwarem. Rozhraní API lze používat pouze s uživatelským rozhraním dodaným se softwarem 7

8 nebo s licencovaným uživatelským rozhraním, službou, agentem či modulem třetí strany. Nesmíte skrývat, měnit ani vynechávat žádná oznámení o patentech, autorských právech, ochranné známky ani jiná přiznání vlastnických práv společnosti StorageCraft ani nesmíte rozhraní API používat způsobem, který by naznačoval, že je vlastnictvím vaším nebo kohokoli jiného než společnosti StorageCraft. Část 6 Podpora produktu. V případě časově neomezeného softwaru, za který jste zaplatili licenční poplatek, je součástí licenčního poplatku jeden rok obnovitelné standardní podpory. V případě předplatného softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb, za které jste zaplatili poplatek předplatného MSP, je v průběhu platnosti předplatného softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb součástí poplatku předplatného MSP standardní podpora. V případě softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional, za který jste zaplatili poplatek předplatného verze IT Edition, je v průběhu platnosti předplatného součástí poplatku standardní podpora. Pokud jste získali zdarma nebo bez zaplacení finanční náhrady licenci pro konkrétní uživatele softwaru na základě této smlouvy, bude standardní podpora nabídnuta na základě výhradního uvážení společnosti StorageCraft, a pokud bude nabídnuta, může být na základě výhradního uvážení společnosti StorageCraft odvolána, a to bez ohledu na jakékoli protikladné ustanovení v této smlouvě. Placená podpora se prodává samostatně. Část 7 Licenční poplatek Pokud chcete používat časově neomezený software, s výjimkou hodnoticí licence, zkušební licence a jistých licencí pro interní použití a neprodejných (NFR) licencí, je vaší povinností uhradit licenční poplatek stanovený společností StorageCraft nebo jejím pověřeným prodejcem či distributorem. Část 8 Ukončení smlouvy. Tato smlouva je platná až do svého ukončení v souladu s ustanoveními uvedenými v této části. Obě strany mohou kdykoli bez udání důvodu ukončit platnost této licence. Pokud společnost StorageCraft ukončí bez udání důvodu platnost časově neomezené licence zakoupené pro konkrétního uživatele softwaru, nahradí vám zaplacený licenční poplatek na základě poměrného dílu vypočítaného za dobu třicet šest měsíců od data zaplacení licenčního poplatku. (U licence pro konkrétní uživatele softwaru zakoupené před více než 36 měsíci nebude provedena náhrada.) Pokud společnost StorageCraft ukončí bez udání důvodu platnost zaplacené časově omezené licence pro konkrétní uživatele softwaru, včetně softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional, nahradí část zaplaceného poplatku na základě poměrného dílu, a to v částce odpovídající zbývajícímu nevyužitému období časově omezené licence. Náhrada jakékoli části těchto poplatků závisí na tom, že doložíte zaplacení poplatku, a na vrácení nebo deaktivaci softwaru. Na náhradu poplatků předplatného MSP v případě softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb nemáte nárok. V případě, že závažně porušíte části 3, 4, 5, 12 nebo 14 této smlouvy, smí společnost StorageCraft s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu tím, že vám o tomto porušení poskytne oznámení. Pokud závažně porušíte jakékoli jiné ustanovení této smlouvy a nezajistíte nápravu tohoto porušení do deseti (10) dnů od obdržení písemného oznámení o tomto porušení od společnosti StorageCraft, smí společnost StorageCraft ukončit tuto smlouvu na základě oznámení zaslaného deset (10) dní před ukončením. Po ukončení této smlouvy musíte ukončit veškeré používání softwaru a dokumentace a souhlasíte s tím, že budete spolupracovat při: (a) odstranění nebo deaktivaci všech kopií softwaru z počítačů, na kterých je software nainstalován, (b) vrácení nebo zničení všech médií obsahujících software, včetně paměťového klíče USB obsahujícího originální kopii (v případě softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional), a (c) splnění všech finančních závazků souvisejících s vaším používáním softwaru, které můžete mít vůči společnosti StorageCraft nebo jejímu pověřenému prodejci či distributorovi, mimo jiné včetně zaplacení splatných a dlužných licenčních poplatků nebo poplatků předplatného MSP. V případě ukončení z důvodu vašeho závažného porušení této smlouvy nemáte nárok na náhradu jakékoli části licenčního poplatku nebo poplatků předplatného verze IT Edition. Část 9 Zásady vracení, omezená záruka, výhradní nápravné opatření. Zásady vracení společnosti StorageCraft naleznete na adrese Po dobu šedesáti (60) dnů od data, ve kterém jste poprvé zakoupili časově neomezenou licenci pro konkrétního uživatele softwaru od společnosti StorageCraft nebo jejího prodejce, distributora nebo pověřeného zástupce, nebo v případě softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional (platí nižší číslo) (a) období platnosti předplatného verze IT Edition nebo (b) šedesát (60) dnů od data prvního zakoupení licence pro konkrétní uživatele softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional společnost StorageCraft zaručuje, že média, na kterých je software poskytnut, nebudou při běžném používání obsahovat chyby materiálů a provedení. S výjimkou práv na vrácení a výměnu uvedených v zásadách vracení společnosti StorageCraft je v případě jakéhokoli porušení této omezené záruky vaším výhradním nápravným opatřením vůči společnosti StorageCraft a jejím zprostředkovatelům, zaměstnancům, zástupcům, manažerům, ředitelům, dodavatelům, obchodním zástupcům, prodejcům, distributorům, pověřeným zástupcům a poskytovatelům podle volby společnosti StorageCraft: (a) výměna vadných médií obsahujících software, a to za předpokladu, že oznámíte společnosti StorageCraft nesoulad do (60) dnů od úvodního nákupu, nebo (b) v případě časově neomezeného softwaru náhrada licenčního poplatku zaplaceného za produkt společnosti StorageCraft a v případě softwaru ShadowProtect IT Edition nebo ShadowProtect IT Edition Professional náhrada poplatku předplatného verze IT Edition na základě poměrného dílu v částce odpovídající nevyužité části období platnosti předplatného verze IT Edition, avšak za předpokladu, že doložíte doklad přijatelný pro společnost StorageCraft, že jste zaplatili platný licenční poplatek nebo poplatek předplatného verze IT Edition a vrátíte nebo deaktivujete software. Vadná média musíte vrátit společnosti StorageCraft nebo jejímu obchodnímu zástupci, distributorovi, prodejci nebo pověřenému zástupci na své vlastní náklady do devadesáti (90) dnů od úvodního nákupu. Tato omezená záruka je neplatná, pokud je chyba důsledkem změny, zneužití, poškození či nesprávného použití softwaru nebo použití softwaru za účelem, ke kterému nebyl určen nebo který porušuje tuto smlouvu nebo platný zákon. Na veškerá náhradní média se bude vztahovat záruka po dobu zbývající z původní záruční doby nebo po dobu třiceti (30) dní, podle toho, která je delší. Společnost StorageCraft dále zaručuje, že Software bude ve značné míře vyhovovat specifikacím zveřejněným společností StorageCraft pro tento Software. Pokud jste získali zdarma nebo bez zaplacení finanční náhrady produkt společnosti StorageCraft na základě této smlouvy, bude jakékoli výše uvedené opravné opatření poskytnuto na základě výhradního uvážení společnosti StorageCraft, a to bez ohledu na jakékoli protikladné ustanovení v této smlouvě. Tato část vám poskytuje konkrétní práva. Můžete mít též jiná práva, která se liší v závislosti na státu nebo zemi, ve kterých sídlíte. Část 10 Zřeknutí se záruk. SPOLEČNOST STORAGECRAFT NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE JEHO PROVOZ BUDE NEPŘETRŽITÝ NEBO BEZ CHYB. S VÝJIMKOU USTANOVENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ JE SOFTWARE POSKYTOVÁN A LICENCOVÁN TAK, JAK JE A S VEŠKERÝMI VADAMI. S VÝJIMKOU USTANOVENÍ UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ, VYVSTÁVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ, ZE ZÁKONA ANI JINAK, TÝKAJÍCÍ SE 8

9 SOFTWARU ČI JAKÝCHKOLI JINÝCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT POSKYTOVANÝCH DLE TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SPOJENÝCH. POKUD NENÍ V TÉTO SMLOUVĚ UVEDENO JINAK, PAK SE SPOLEČNOST STORAGECRAFT, JEJÍ POBOČKY, DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ A POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONEM STANOVENÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK (POKUD EXISTUJÍ) TÝKAJÍCÍCH SE NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍCH: OBCHODOVATELNOST, TRVANLIVOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPŘÍTOMNOST VIRŮ, NEPORUŠOVÁNÍ CIZÍCH PRÁV, PŘESNOST NEBO ÚPLNOST ODPOVĚDÍ, VÝSLEDKŮ, ODBORNÉ ÚSILÍ A NEDBALOST. POKUD NENÍ V TÉTO SMLOUVĚ UVEDENO JINAK, PAK V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM NEEXISTUJE ZÁRUKA, POVINNOST ANI PODMÍNKA TÝKAJÍCÍ SE ZÁKONNÉHO NÁROKU ANI SOULADU S POPISEM. TOTO JE TRANSAKCE, KDE MEZI STRANAMI NENÍ ŽÁDNÝ VZTAH, A SOFTWARU I SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT JSTE PROTO VĚNOVALI NÁLEŽITOU PEČLIVOST. TUDÍŽ, POKUD NENÍ V TÉTO SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ RIZIKO VYVSTÁVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU SOFTWARU LEŽÍ NA VÁS. POKUD SE JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NENÍ MOŽNO NA ZÁKLADĚ PLATNÉHO ZÁKONA ZŘÍCI, PAK JE TATO PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA OMEZENA NA TŘICET (30) DNÍ OD DATA, KDY JSTE SOFTWARE ZÍSKALI OD SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT NEBO JEJÍCH POBOČEK, DCEŘINNÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ, OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ, DISTRIBUTORŮ NEBO POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ, A PODLÉHÁ USTANOVENÍ O VÝHRADNÍM NÁPRAVNÉM OPATŘENÍ UVEDENÉM V TÉTO SMLOUVĚ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ OMEZOVÁNÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA TŘICET (30) DNÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM ZAJIŠŤUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT TÉŽ JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE V RŮZNÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. DOTAZY K ZÁRUCE LZE SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT ODESLAT NA ADRESU: NEBO NA ADRESU PRO OZNÁMENÍ UVEDENOU V TÉTO SMLOUVĚ. ŽÁDNÉ SMLOUVY, KTERÉ MĚNÍ NEBO ROZŠIŘUJÍ VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY NEBO OMEZENÍ, NEBUDOU PRO ŽÁDNOU ZE STRAN ZÁVAZNÉ, POKUD NEBUDOU SEPSÁNY PÍSEMNĚ A PODEPSÁNY POVĚŘENÝM ZÁSTUPCEM OBOU STRAN. Část 11 Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST (POKUD NASTANE) SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT, JEJÍCH POBOČEK, DCEŘINNÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ A POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ ZA JAKÉKOLI ÚJMY BUDE OMEZENA NA PŘÍMÉ ŠKODY A NEPŘEKROČÍ JAKÝKOLI LICENČNÍ POPLATEK NEBO POPLATEK PŘEDPLATNÉHO VERZE IT EDITION, KTERÝ JSTE ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. V PŘÍPADĚ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU PRO POSKYTOVATELE SPRAVOVANÝCH SLUŽEB NEPŘEKROČÍ STO PROCENT (100 %) ČÁSTKY, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT ZAPLATILI ZA TOTO POUŽÍVÁNÍ BĚHEM ŠESTI (6) MĚSÍCŮ, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZELY VAŠEMU PÍSEMNÉMU OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT O TĚCHTO DOMNĚLÝCH ŠKODÁCH. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST STORAGECRAFT ANI JEJÍ POBOČKY, DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ NEBO POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA NÁHRADU ŠKODY PLNÍCÍ TRESTAJÍCÍ FUNKCI (MIMO JINÉ VČETNĚ ZAKOUPENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY ZISKŮ, POUŽÍVÁNÍ NEBO DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), I POKUD BY SPOLEČNOST STORAGECRAFT ČI JEJÍ POBOČKY, DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ NEBO POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI BYLI O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD ZPRAVENI. OMEZENÍ UVEDENÁ V TÉTO ČÁSTI, DOSTUPNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A POSKYTNUTÁ PROTIPLNĚNÍ ODRÁŽÍ ROZLOŽENÍ RIZIKA MEZI STRANAMI A JSOU ZÁSADNÍM PRVKEM DOHODY MEZI NIMI. TATO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ CHYBY, PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI, NESPRÁVNÉHO VÝKLADU, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT. V žádném případě nebude mít žádná osoba, která přispěla k jakékoli části produktů společnosti StorageCraft, odpovědnost za jakékoli a jakkoli způsobené škody založené na jakékoli teorii odpovědnosti, ať už na základě smlouvy, absolutní odpovědnosti nebo porušení práva (včetně nedbalosti nebo jiného), jakýmkoli způsobem vyvstávající z používání produktů společnosti StorageCraft, i pokud je na možnost těchto škod upozorněna. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Zbavujete společnost StorageCraft veškeré odpovědnosti přesahující odpovědnost omezenou v této části, mimo jiné včetně veškerých nároků na náhradu škody nebo na podíl na škodě, ať už vyvstávající z psaného práva, zvykového práva nebo jinak. Na koncové uživatele v určitých zemích se mohou vztahovat jisté zákony na ochranu spotřebitelů specifické pro jejich umístění, které mohou omezovat možnost modifikovat nebo vyloučit odpovědnost. Pokud jste software získali za účelem podnikání, potvrzujete, že se na vás ani na vaše používání softwaru nevztahují žádné zákony na ochranu spotřebitele. Pokud společnost StorageCraft poruší podmínku nebo záruku předpokládanou platným zákonem a nelze ji zákonným způsobem modifikovat nebo vyloučit touto smlouvou, je odpovědnost společnosti StorageCraft (podle její volby) vůči vám v míře povolené zákonem omezena na: (a) výměnu nebo opravu softwaru anebo opětovné poskytnutí podpory produktu, nebo (b) náklady na výměnu nebo opravu softwaru anebo náklady na opětovné poskytnutí podpory produktu. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPLNÍTE JAKÉKOLI A VEŠKERÉ LICENČNÍ POŽADAVKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT OVLIVNĚNY VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST STORAGECRAFT ODŠKODNÍTE A ZAJISTÍTE PŘED JAKÝMIKOLI A VEŠKERÝMI NÁROKY VZNESENÝMI TŘETÍMI STRANAMI V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU V ROZPORU S JAKÝMIKOLI LICENČNÍMI POŽADAVKY TŘETÍCH STRAN. Část 12 Koncoví uživatelé softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb Používání portálu MSP. Pokud vám společnost StorageCraft nebo její pověřený distributor třetí strany poskytne přihlašovací údaje, které vám umožní získat přístup k portálu MSP, nesete výhradní odpovědnost za: (i) veškeré obchody provedené prostřednictvím těchto přihlašovacích údajů, (ii) veškeré změny vašeho účtu provedené prostřednictvím těchto přihlašovacích údajů a (iii) zajištění toho, že přístup k přihlašovacím údajům mají pouze osoby, které od vás mají zákonné oprávnění je používat. Společnost StorageCraft může předpokládat, že jste oprávnění vstupovat do portálu pro MSP udělili jakékoli osobě, která zadá přihlašovací údaje. Souhlasíte s tím, že společnost StorageCraft odškodníte a zajistíte před jakýmkoli zneužitím či neoprávněným použitím portálu pro MSP, ke kterému dojde za použití vašeho účtu či přihlašovacích údajů. Pokud zjistíte, že došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu nebo přihlašovacím údajům, okamžitě tuto skutečnost oznámíte společnosti StorageCraft na adrese Pokud společnost StorageCraft vyhodnotí, že došlo nebo pravděpodobně dojde k porušení bezpečnosti, smí pozastavit platnost vašeho účtu na portálu pro MSP a vyžadovat od vás změnu hesla a jiných přihlašovacích údajů. Berete na vědomí, že nesete výhradní odpovědnost za zapamatování svých hesel a jiných přihlašovacích údajů, že společnost StorageCraft je neukládá, a že pokud je ztratíte, ztratíte též přístup k portálu pro MSP. VÁŠ PŘÍSTUP K PORTÁLU MSP JE PODMÍNĚN POUŽITÍM VAŠICH HESEL A DALŠÍCH PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ. UCHOVÁVEJTE JE TEDY NA BEZPEČNÝCH A ZABEZPEČENÝCH MÍSTECH A NEZTRAŤTE JE. Souhlasíte též s tím, že nebudete podávat nesprávné informace o své totožnosti či o svých oprávněních ani se nepokusíte získat přístup k žádnému jinému účtu než ke svému vlastnímu. KROMĚ TOHO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZÍSKÁTE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ SOUHLASY, ZŘEKNUTÍ SE PRÁV A ZBAVENÍ SE ODPOVĚDNOSTI POŽADOVANÉ PLATNÝM ZÁKONEM, ABYSTE 9

10 MOHLI SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT ZVEŘEJNIT INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH SE SOFTWAREM PRO POSKYTOVATELE SPRAVOVANÝCH SLUŽEB Licencování třetích stran. Pokud získáte software pro poskytovatele spravovaných služeb prostřednictvím třetí strany, berete na vědomí, že v případě, kdy třetí strana nezaplatí poplatky předplatného nebo jiným způsobem poruší smlouvu se společností StorageCraft (nebo s její dceřinnou společností či pobočkou), mohou být pozastaveny nebo ukončeny následující činnosti: vaše používání softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb, váš přístup k portálu MSP (pokud je k dispozici) a váš přístup k podpoře produktu. Berete na vědomí, že pokud jste získali software pro poskytovatele spravovaných služeb od někoho jiného než od společnosti StorageCraft, například od distributora nebo hlavního poskytovatele spravovaných služeb, vaše smlouva s touto třetí stranou může být postoupena společnosti StorageCraft nebo jedné z jejích dceřinných společností nebo poboček Používání zkušebních licencí. Souhlasíte s tím, že svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům nebudete účtovat poplatek za zkušební licenci softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb nebo za jeho hodnocení Ukončení smlouvy se zákazníkem poskytovatele spravovaných služeb. Souhlasíte s tím, že po ukončení jakékoli smlouvy mezi vámi a vaším zákazníkem, která zákazníkovi stanovuje podmínky přidělení softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb, přístupu k němu nebo podmínky jeho využívání, vynaložíte veškeré úsilí za účelem: (a) odstranění anebo deaktivace všech kopií softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb ze všech počítačů zákazníka, na kterých byl software nainstalován, a (b) zajistíte, že zákazník vrátí nebo zničí jakákoli média obsahující software pro poskytovatele spravovaných služeb Minimální podmínky pro zákazníky. Pokud máte funkci poskytovatele spravovaných služeb a ne podnikového uživatele, souhlasíte také s tím, že řádně a přesně písemnou formou upozorníte zákazníky, jejichž data jsou spravována nebo chráněna pomocí softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb, na následující skutečnosti: (a) všechny podmínky v této smlouvě nebo jakékoli smlouvě mezi vámi a jakoukoli třetí stranou týkající se softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb, které mohou negativně ovlivnit vaše zákazníky v případě pozastavení nebo ukončení vašich práv na používání softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb v důsledku vašeho porušení této smlouvy, jakékoli jiné smlouvy se společností StorageCraft nebo jakékoli smlouvy mezi vámi a třetí stranou, a (b) technické a funkční požadavky nezbytné pro používání softwaru pro poskytovatele spravovaných služeb za účelem správy nebo ochrany jejich dat. Dále souhlasíte s tím, že do smluv mezi vámi a těmito zákazníky zahrnete podmínky, které budou v podstatě totožné s následujícími minimálními podmínkami pro zákazníky (a které nebudou nijak méně omezující): 1. Smluvní podmínky. Následující smluvní podmínky se vztahují na software pro poskytovatele spravovaných služeb společnosti StorageCraft ( software ) anebo vlastníka počítače, na kterém je software nainstalován (dále zákazník poskytovatele spravovaných služeb ). Právo zákazníka poskytovatele spravovaných služeb využívat software podléhá písemné smlouvě s licencovaným poskytovatelem spravovaných služeb ( poskytovatel spravovaných služeb, MSP ) a těmto smluvním podmínkám. 2. Práva na duševní vlastnictví. Software je licencován poskytovateli spravovaných služeb a ne zákazníkovi poskytovatele spravovaných služeb. Veškeré zákonné nároky na software a práva na duševní vlastnictví softwaru vlastní společnost StorageCraft nebo její poskytovatelé licence a přístup zákazníka poskytovatele spravovaných služeb k softwaru, přidělení softwaru nebo používání nepřevádí zákazníkovi poskytovatele spravovaných služeb jakékoli vlastnické právo na software. Zákazník poskytovatele spravovaných služeb musí spolupracovat při odinstalaci, vymazání anebo zničení veškerého softwaru nainstalovaného v jeho počítači, a to po ukončení nebo zrušení smlouvy zákazníka poskytovatele spravovaných služeb, oznámení poskytovatele spravovaných služeb o nutnosti provedení těchto činností nebo převodu počítačů, na kterých je software nainstalován, jiné osobě nebo subjektu. Zákazník poskytovatele spravovaných služeb nesmí: (a) pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, přislibovat nebo přímo či nepřímo převádět nebo distribuovat software jakékoli třetí straně, (b) umožňovat jakékoli třetí straně používání funkcí softwaru nebo přístup k nim, (c) vytvářet jakékoli kopie softwaru nebo jakýchkoli jeho tištěných doprovodných materiálů nebo (d) provádět reverzní inženýrství nebo dekompilaci či rozkládat software, pokud tato činnost není bez ohledu na toto omezení výslovně povolena platným zákonem. 3. Internetové připojení. Software musí mít k dispozici funkční internetové připojení, které mu umožní pravidelně komunikovat s aktivačním serverem společnosti StorageCraft s cílem ověřit platnost licence na software. Pokud se softwaru opakovaně nepodaří komunikovat s aktivačním serverem společnosti StorageCraft, bude software deaktivován. 4. Ukončení a pozastavení. Aniž budou dotčena jakákoli jiná práva, může v případě porušení plnění těchto smluvních podmínek zákazníkem poskytovatele spravovaných služeb poskytovatel spravovaných služeb pozastavit nebo ukončit zákazníkovi poskytovatele spravovaných služeb právo využívat software. Zákazník poskytovatele spravovaných služeb bere na vědomí, že v případě pozastavení, ukončení nebo zrušení jeho smlouvy s poskytovatelem spravovaných služeb nebo smlouvy poskytovatele spravovaných služeb se společností StorageCraft nebo jinou třetí stranou, která poskytovateli spravovaných služeb software poskytla, může být ukončena funkčnost softwaru, software může být deaktivován anebo může být zákazník poskytovatele spravovaných služeb povinen deaktivovat software a zničit všechny kopie softwaru. 5. Žádná záruka. SOFTWARE SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE A S VEŠKERÝMI VADAMI. SPOLEČNOST STORAGECRAFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ, TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB OD POSKYTOVATELE SPRAVOVANÝCH SLUŽEB VE SPOJENÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM. SPOLEČNOST STORAGECRAFT SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONEM STANOVENÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK (POKUD EXISTUJÍ) TÝKAJÍCÍCH SE NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍCH: OBCHODOVATELNOST, TRVANLIVOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPŘÍTOMNOST VIRŮ, NEPORUŠOVÁNÍ CIZÍCH PRÁV, ODBORNÉ ÚSILÍ A NEDBALOST. V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM NEEXISTUJE ZÁRUKA, POVINNOST ANI PODMÍNKA TÝKAJÍCÍ SE ZÁKONNÉHO NÁROKU NEBO SOULADU S POPISEM. ZÁKAZNÍK POSKYTOVATELE SPRAVOVANÝCH SLUŽEB NEBUDE V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT NEBO JEJÍM POSKYTOVATELŮM LICENCE NÁROKOVAT JAKOUKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI ŠKODY, AŤ JIŽ 10

11 PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘIDĚLENÍ SOFTWARU NEBO ZE SMLOUVY ČI VZTAHU MEZI POSKYTOVATELEM SPRAVOVANÝCH SLUŽEB A ZÁKAZNÍKEM POSKYTOVATELE SPRAVOVANÝCH SLUŽEB. 6. Podpora produktu. Společnost StorageCraft nemá žádnou povinnost poskytovat podporu produktu přímo zákazníkovi poskytovatele spravovaných služeb. 7. Žádná odolnost proti poruchám. ZÁKAZNÍK POSKYTOVATELE SPRAVOVANÝCH SLUŽEB BERE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT OBSAHUJE TECHNOLOGII, KTERÁ NENÍ ODOLNÁ PROTI PORUCHÁM A NENÍ NAVRŽENA, VYROBENA ANI URČENA K POUŽÍVÁNÍ V PROSTŘEDÍCH NEBO APLIKACÍCH, VE KTERÝCH BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOHLO ZPŮSOBIT ÚMRTÍ, PORANĚNÍ OSOB NEBO ZÁVAŽNÉ HMOTNÉ ŠKODY, ŠKODY NA MAJETKU NEBO ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. 8. Omezení vývozu. Pro účely zákonů o kontrole vývozu Spojených států amerických má software původ ve Spojených státech amerických a zákazník poskytovatele spravovaných služeb souhlasí s tím, že dodrží tyto zákony, společně se všemi platnými mezinárodními a národními zákony, které se vztahují na software, včetně předpisů o správě vývozu Spojených států amerických (Export Administration Regulations) a také omezení koncového uživatele, koncového použití a cílové oblasti předepsaných vládou Spojených států amerických a jinými vládami. Část 13 Použití vládou Platnost. Tato část 13 nabývá platnosti, pokud jste úřad nebo zástupce federální vlády spojených států amerických ( vládní koncový uživatel ) nebo hlavní dodavatel či subdodavatel (na jakékoli úrovni) v rámci smlouvy, grantu, dohody o spolupráci s federální vládou Spojených států amerických nebo v rámci jiné činnosti. V tomto případě se používání a zveřejňování softwaru a dokumentace vládním koncovým uživatelem týkají smluvní podmínky této části týkat a nahrazují jakékoli rozporné smluvní podmínky Přijetí. Pokud jste vládní koncový uživatel kupující produkt společnosti StorageCraft na základě smlouvy o plánu správy obecných služeb Spojených států amerických (General Services Administration Schedule Contract) nebo jiné platné smlouvy vlády Spojených států amerických ( smlouva vlády spojených států amerických ), odesláním objednávky na produkt společnosti StorageCraft v rámci platné smlouvy vlády Spojených států amerických) přijímáte podmínky této smlouvy, které vstupují v platnost datem této objednávky Spory. Spory s federální vládou Spojených států amerických podléhají řešení podle znění zákona o smluvních sporech (Contract Disputes Act) z roku 1978, a to bez ohledu na jakékoli protikladné tvrzení v této smlouvě. Tato smlouva neomezuje jakékoli záruky ani neznamená zřeknutí se jakýchkoli záruk uvedených v platné smlouvě vlády v rámci předpisu o federálních nákupech (Federal Acquisition Regulation) (o). V případě porušení záruky si federální vláda Spojených států amerických vyhrazuje veškerá práva a nápravná opatření v rámci: (i) smlouvy vlády, ve které vláda odeslala objednávku na software, (ii) předpisu o federálních nákupech (Federal Acquisition Regulation) a (iii) zákona o smluvních sporech (Contract Disputes Act), 41 USC Omezená práva vlády Spojených států amerických. POPIS OMEZENÝCH PRÁV. Veškerý software a dokumentace jsou komerční povahy. Software a dokumentace představují komerční položky, jak je tento pojem definován v čl. 48 C.F.R , sestávající z komerčního počítačového softwaru a komerční počítačové softwarové dokumentace, jak jsou tyto pojmy definovány v čl. 48 C.F.R (a)(1), (4)-(5) a jak jsou používány v čl. 48 C.F.R a 48 C.F.R (dle potřeby). Podle čl. 48 C.F.R , , a a dalších relevantních částí sbírky federálních předpisů (dle potřeby) je na software a dokumentaci poskytována licence vládním koncovým uživatelům Spojených států amerických (a) pouze jako na komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům softwaru na základě smluvních podmínek uvedených v této smlouvě Neplatné části. Pro vládní koncové uživatele neplatí části 8, 12, 17.4, 17.11, této smlouvy, avšak pro hlavní dodavatele a subdodavatele federální vlády Spojených států amerických tyto části dále platí. Všechna ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti ve své písemné podobě Náhrada škody na duševním vlastnictví. V případě jakéhokoli nároku, bez ohledu na jakékoli protikladné tvrzení v této smlouvě, které souvisí s tím, že software zasahuje do amerických nebo zahraničních patentových práv, autorských práv, ochranných známek nebo práv na ochranu obchodních tajemství nebo je porušuje, společnost StorageCraft odškodní vládního koncového uživatele a zajistí vládního koncového uživatele před náklady, výdaji a závazky, a to za předpokladu, že: (a) vládní koncový uživatel bezprostředně podá společnosti StorageCraft písemné oznámení o tomto nároku, (b) vládní koncový uživatel ve všech důvodných ohledech spolupracuje se společností StorageCraft ve spojení s vyšetřováním a obhajobou jakéhokoli takového nároku a (c) v případě, že se software stane (nebo se podle společnosti StorageCraft pravděpodobně stane) předmětem nároku souvisejícího s porušování cizích práv nebo zneužitím obchodního tajemství, umožní vládní koncový uživatel společnosti StorageCraft (podle volby a na náklady společnosti StorageCraft): (i) prosadit právo vládního koncového uživatele nadále používat software, (ii) nahradit nebo modifikovat software, aby neporušoval jiná práva, nebo (iii) ukončit tuto smlouvu, přijmout vrácení softwaru a náhradu částky, kterou vládní koncový uživatel za software zaplatil, a to na základě zákonného práva vlády Spojených států amerických na zajištění trvalého provozu. Bez ohledu na jakékoli protikladné tvrzení v této smlouvě však společnost StorageCraft nemá v rámci jakéhokoli ustanovení této části žádnou povinnosti ani závazek vůči vládnímu koncovému uživateli, pokud je jakýkoli nárok související s porušením cizích práv nebo zneužitím obchodního tajemství založen na používání softwaru způsobem odlišným od způsobu, ke kterému byl poskytnut společností StorageCraft, jejím pověřeným prodejcem, distributorem nebo pověřeným zástupcem, nebo na jakémkoli softwaru, který byl modifikován vládním koncovým uživatelem či pro něj, a to takovým způsobem, který znamená porušení cizích práv. Část 14 Soulad se zákonem o vývozu. Společnost StorageCraft, její zaměstnanci a zprostředkovatelé podléhají zákonům o kontrole vývozu Spojených států amerických, které zakazují nebo omezují: (i) transakce s jistými stranami a (ii) typ a úroveň technologií a služeb, které lze vyvážet. Mezi tyto zákony patří mimo jiné zákon o správě vývozu (Export Administration Act), zákon o kontrole vývozu zbraní (Arms Export Control Act), zákon o mezinárodních pohotovostních ekonomických opatřeních (International Economic Emergency Powers Act) a předpisy vydávané v souladu s těmito a dalšími platnými zákony o vývozu ( zákony o vývozu ). Plně dodržíte všechny zákony o vývozu, aby bylo zajištěno, že software ani žádné přímé produkty jako součást softwaru nebudou: (1) vyváženy, přímo nebo nepřímo, v rozporu se zákony o vývozu nebo (2) používány pro jakýkoli 11

12 účel zakázaný zákony o vývozu, mimo jiné včetně šíření jaderných, chemických nebo biologických zbraní. Žádný software ani informace nebo technologie, na kterých je založen, nesmí být stahován ani jinak vyvážen nebo zpětně vyvážen do: (i) do Kuby, Severní Koreje, Íránu, Súdánu, Sýrie ani do žádné jiné země, která podléhá sankcím Spojených států amerických vztahujícím se na vývoz nebo zpětný vývoz zboží (ani státním příslušníkům nebo obyvatelům těchto zemí), nebo (ii) nikomu, kdo je uveden v seznamu speciálně určených státních příslušníků (List of Specially Designated Nationals), seznamu blokovaných osob (Blocked Persons List) a seznamu cizích osob pokoušejících se obejít sankce (Foreign Sanctions Evaders List) ministerstva financí Spojených států amerických nebo v seznamu zakázaných osob (Denied Persons List), seznamu neověřených osob (Unverified List), seznamu subjektů (Entity List) ministerstva obchodu Spojených států amerických nebo v seznamu sankcí proti nešíření (Nonproliferation Sanctions) ministerstva zahraničí. Berete na vědomí, že se ohledně platných licenčních požadavků k vývozu, sankčních programů a dalších omezení můžete spojit s ministerstvem obchodu a ministerstvem financí Spojených států amerických. Stažením nebo používáním softwaru nebo přijetím podmínek této smlouvy odesláním objednávky na produkt společnosti StorageCraft v rámci platné smlouvy vlády Spojených států amerických (pokud jste vládní koncový uživatel) souhlasíte s výše uvedeným a prohlašujete a zaručujete se, že neste uvedeni v takovém seznamu a nenacházíte se v žádné takové zemi, nejste pod její kontrolou a ani nejste jejím státním příslušníkem nebo obyvatelem. Dále berete na vědomí, že jste odpovědní za získání jakéhokoli nezbytného oprávnění od vlády Spojených států amerických za účelem zajištění souladu se zákony Spojených států amerických. Část 15 Oznámení. Veškerá oznámení vyžadovaná nebo povolená touto smlouvou budou provedena písemně a: (a) budou osobně doručena straně, které jsou určena. V tomto případě bude oznámení považováno za vydané a přijaté v momentě skutečného doručení, (b) budou zaslána solidní mezinárodní komerční kurýrní službou, která provádí doručování do druhého dne (například FedEx nebo DHL), adresovaná straně, které jsou určena. V tomto případě bude oznámení považováno za vydané jeden (1) pracovní den po jeho odevzdání kurýrní službě k doručení, (c) budou zaslána em nebo faxem. V tomto případě bude oznámení považováno za vydané a přijaté v momentě skutečného doručení nebo (d) budou doručena straně, které jsou určena, jakýmkoli jiným způsobem, který umožňuje potvrdit, že je tato strana obdržela. V tomto případě bude oznámení považováno za vydané a přijaté v den přijetí. Kontaktní body stran určené pro oznámení doručovaná výše uvedenými způsoby jsou následující. Oznámení určená společnosti StorageCraft: Společnost StorageCraft Technology Corporation: Právní oddělení; 380 Data Drive, Suite 300, Draper, UT 84020; fax: (801) ; s kopií na adresu: Společnosti StorageCraft Technology Corporation: Oznámení společnosti StorageCraft, P.O. box 1149, Riverton, UT 84065; fax: (801) V případě zaslání oznámení vám: na adresu, fax anebo ovou adresu, kterou jste poskytli společnosti StorageCraft. Jednotlivé strany mohou své kontaktní údaje určené pro zasílání oznámení měnit na základě písemného oznámení poskytnutého druhé straně deset (10) dní před provedením změny, a to některým z výše uvedených způsobů. Část 16 Hesla. Pokud využijete jakoukoli ochranu heslem nebo funkci šifrování softwaru, berete na vědomí, že ztráta hesla bude mít za následek ztrátu přístupu k datům anebo souborům bitových kopií vytvořeným softwarem. Berete na vědomí, že společnost StorageCraft neuchovává, nespravuje ani nemonitoruje žádná vámi vytvořená hesla. Společnost StorageCraft neodpovídá za ztrátu vašeho hesla a nebude pomáhat při jeho obnově. VYTVOŘENÍM HESLA NEBO ZAŠIFROVÁNÍM DAT PŘIJÍMÁTE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ SE ZTRÁTOU TOHOTO HESLA A PŘÍSLUŠNÝCH DAT. UCHOVÁVEJTE HESLO NA BEZPEČNÝCH A ZABEZPEČENÝCH MÍSTECH A NEZTRAŤTE JEJ. Část 17 Různé Aktivace. Dokumentace popisuje proces aktivace softwaru, jejíž součástí je rozpoznání jednotlivých licencí pro konkrétní uživatele softwaru aktivačním serverem společnosti StorageCraft. Při rozhodování, zda byly jednotlivé licence pro konkrétní uživatele softwaru vámi aktivovány, jsou rozhodující záznamy aktivačního serveru společnosti StorageCraft Procházení dokumentace. Souhlasíte s tím, že si projdete dokumentaci týkající se produktů společnosti StorageCraft, mimo jiné včetně online uživatelský příruček obsahujících pokyny ke správné instalaci a používání produktů společnosti StorageCraft Oddělitelnost. Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy na základě jakéhokoli platného zákona nevymahatelné nebo neplatné, nebude to znamenat nevymahatelnost nebo neplatnost celé smlouvy. Toto nevymahatelné nebo neplatné ustanovení bude změněno a vykládáno tak, aby byly co nejlépe splněny cíle tohoto ustanovení v rámci hranic stanovených platnými zákony Celá smlouva. Tato smlouva je kompletním a výhradním vyjádřením smlouvy mezi vámi a společností StorageCraft týkající se produktů společnosti StorageCraft a nahrazuje veškerou předchozí komunikaci, vyjádření, úmluvy a smlouvy, ústní i písemné, uzavřené mezi stranami. Výjimkou jsou situace, kdy jste podepsali samostatnou písemnou smlouvu, která tuto smlouvu výslovně mění (mimo jiné včetně smlouvy pro poskytovatele spravovaných služeb) Zřeknutí se práv nebo modifikace. Tuto smlouvu nelze modifikovat, s výjimkou písemné a výslovné změny nebo dodatku vydaných náležitě pověřeným zástupcem společnosti StorageCraft. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost StorageCraft může na základě svého výhradního uvážení tuto smlouvu kdykoli měnit. Berete na vědomí, chápete a souhlasíte s tím, že přijetí budoucích verzí softwaru, včetně aktualizací a upgradů, bude z vaší strany vyžadovat přijetí nové licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), která může upravovat, měnit nebo nahrazovat celou smlouvu nebo její části a mít vliv na povinnosti stran související s produkty společnosti StorageCraft. Žádné zpoždění ani nečinnost nepředstavují zřeknutí se práv příslušejících společnosti StorageCraft dle této smlouvy nebo jí touto smlouvou ponechaných či udělených Žádná obmyšlená třetí strana. Žádná třetí strana nemá ani nebude mít právo podávat žalobu na základě této smlouvy ani tuto smlouvu vymáhat. To mimo jiné platí pro příjemce služeb poskytovatelů spravovaných služeb Postoupení. Tato smlouva je vaší osobní smlouvou a nelze ji postupovat (včetně ze zákona), vyjma případů uvedených v části 5. Změna správy držitele licence je považována za postoupení. Jakýkoli váš jiný pokus o převod práv nebo povinností spojených s touto smlouvou bude neplatný a bude považován za závažné porušení této smlouvy Soulad se smlouvou. U softwaru licencovaného pro obchodní nebo komerční účely smí společnost StorageCraft po dobu platnosti této smlouvy a po následující rok ověřovat váš soulad s touto smlouvou na vašich pracovištích v průběhu své běžné pracovní doby a způsobem, který minimálně naruší vaše podnikání. Společnost StorageCraft smí k tomuto účelu využít služby nezávislého auditora. 12

13 17.9. Nadpisy a titulky. Nadpisy a titulky použité v této smlouvě slouží pouze ke zvýšení přehlednosti nebo usnadnění orientace a nemodifikují, nerozšiřují, neomezují ani nepopisují rozsah ani záměr této smlouvy ani jinak neovlivňují podmínky této smlouvy Vyšší moc. Žádná zpoždění, selhání nebo nesplnění jakékoli povinnosti ze strany společnosti StorageCraft uvedené v tomto dokumentu nebude představovat porušení této smlouvy, pokud bude způsobeno požárem, záplavami, výbuchem, válkou, teroristickým činem, uvalením embarga, stávkou, požadavky vlády, civilním nebo vojenským orgánem, vyšší mocí, činem nebo opomenutím dopravců nebo jinými podobnými příčinami mimo kontrolu společnosti StorageCraft Platné zákony. Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána výhradně v souladu se zákony státu Utah v USA. Nebudou použity principy, pravidla ani ustanovení voleb práva nebo mezinárodního práva soukromého, které by měly za následek použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce, než je stát Utah. Strany se neodvolatelně podřizují osobní jurisdikci státních nebo federálních soudů státu Utah. Na tuto smlouvu se nevztahuje úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Jakýkoli právní spor vedoucí k dosažení provizorního soudního opatření ohledně této smlouvy nebo zde uvedeného vztahu stran, mimo jiné včetně dočasného příkazu k zachování statu quo, předběžného soudního příkazu, obstavení v rámci rozhodčího řízení nebo příkazu k jakémukoli dočasnému nebo ochrannému opatření, bude řešen výhradně v okrese Salt Lake County státu Utah v USA. Strany souhlasí, že se za účelem jakýchkoli právních sporů týkajících se tohoto provizorního soudního opatření nebo dočasného nebo ochranného opatření podřídí výhradní jurisdikci soudů v okrese Salt Lake County státu Utah v USA Řešení sporů. Pokud k tomu svolí obě strany této smlouvy, bude konečné řešení jakéhokoli sporu, kontroverze nebo nároku vyplývajících z následujících případů nebo s nimi souvisejících či spojených stanoveno rozhodčím řízením vykonávaným Americkou arbitrážní asociací ( AAA ) nebo Mezinárodním střediskem řešení sporů ( ICDR ): výkon softwaru, mimo jiné včetně jakéhokoli domnělého nedostatku nebo chyby; existence nebo porušení smluvní nebo zákonné záruky či záruky na základě zvykového práva související s touto smlouvou nebo produkty společnosti StorageCraft; podmínky a povinnosti této smlouvy týkající se výše uvedeného; a plnění, ukončení nebo zrušení či domnělé porušení této smlouvy týkající se výše uvedeného (souhrnně spor řešený rozhodčím řízením ). V případě volby rozhodčího řízení se obě strany výslovně zříkají veškerých práv na proces před porotou v případě jakéhokoli nároku, který je podstatou sporu řešeného rozhodčím řízením. Organizace AAA a ICDR jsou označovány jako rozhodčí orgány. Každý nárok společnosti StorageCraft týkající se porušení autorských práv, ochranných známek nebo práv na duševní vlastnictví či rozporu s nimi není sporem řešeným rozhodčím řízením, avšak bude řešen výhradně soudem příslušné jurisdikce v okrese Salt Lake County státu Utah v USA. V případě sporu řešeného rozhodčím řízením musí být volba rozhodčího řízení učiněna písemně stranou v poslední den nebo před posledním dnem, kdy lze odpovědět na soudní předvolání anebo žalobu vznesenou druhou stranou. Pokud jste občanem USA nebo máte v USA místo podnikání, bude rozhodčí řízení vedeno v souladu s pravidly obchodního rozhodčího řízení Americké arbitrážní asociace, která jsou platná v době rozhodčího řízení, s výjimkou veškerých pravidel týkajících se skupinového rozhodčího řízení. Pokud nejste občanem USA ani nemáte v USA místo podnikání, bude rozhodčí řízení vedeno v souladu s pravidly mezinárodního rozhodčího řízení ICDR, která jsou platná v době rozhodčího řízení, s výjimkou veškerých pravidel týkajících se skupinového rozhodčího řízení. (Pravidla obchodního rozhodčího řízení a mezinárodního rozhodčího řízení jsou souhrnně označována jako pravidla. Kopie pravidel lze bezplatně získat na adrese Strany mají právo na provádění zjišťování pomocí písemného dotazníku, na žádost o předložení dokladů, předvolání třetích stran a ústní výpověď. Strany mezi sebou v rámci jakéhokoli rozhodčího řízení hodlají řešit pouze vzájemné nároky a žádné nároky jedné ze strany vůči třetí straně. Součástí rozhodčího řízení nebude žádný další spor mezi některou ze stran a třetí stranou. Skupinové rozhodčí řízení není povoleno. Rozhodčí řízení bude vedeno jediným rozhodcem vybraným v souladu s pravidly. Poplatky za podání, poplatky za rozhodce a další poplatky předepsané rozhodčími orgány budou na počátku uhrazeny společností StorageCraft. Je-li rozhodčí řízení vedeno v souladu s pravidly mezinárodního rozhodčího řízení, musí mít rozhodce zkušenosti též s mezinárodními transakcemi týkajícími se licencí na software. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, bude místem rozhodčího řízení okres Salt Lake County státu Utah v USA a rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Veškeré arbitrážní výroky musí být odůvodněné výroky, které: plně předkládají skutkový stav zjištěný z předložených důkazů; uplatní zjištěný skutkový stav na konečné rozhodnutí; plně předkládají právní závěry založené na příslušných právních teoriích stran; vysvětlují, které právní teorie byly použity a proč; pokud jsou přiřčeny náhrady za škody, náklady anebo poplatky, uvádí výpočet těchto typů škod, nákladů anebo poplatků přiřčených jednotlivým stranám. Veškeré výroky jsou konečné a pro strany závazné a lze je napadnout u soudu příslušné jurisdikce pouze na základě podmínek povolených v jednotném zákoně o rozhodčích řízeních státu Utah (Utah Uniform Arbitration Act) anotované sbírky předpisů státu Utah 78B a dalších. Nedojde-li k dovolání, bude soudní rozhodnutí ohledně výroku možno zapsat u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. Rozhodce nebude mít pravomoc uplatňovat nestranné principy nebo vynášet nestranná nápravná opatření, aniž by byly jinak omezeny pravomoci udělené rozhodci touto smlouvou a pravidly. Svým souhlasem s rozhodčím řízením strany nemají v úmyslu zbavit jakýkoli soud příslušné jurisdikce v okrese Salt Lake County státu Utah v USA jeho schopnosti projednat spory, které nejsou spory řešené rozhodčím řízením, nebo vydat jakýkoli typ provizorního soudního opatření, mimo jiné včetně dočasného příkazu k zachování statu quo, předběžného soudního příkazu, obstavení v rámci rozhodčího řízení nebo příkazu k jakémukoli dočasnému nebo ochrannému opatření. Žádost strany o takové provizorní soudní opatření nebo dočasné nebo ochranné opatření u soudu nebude považováno za zřeknutí se souhlasu s rozhodčím řízením. V případě, že je společnost StorageCraft vítěznou stanou v jakémkoli sporu řešeném rozhodčím řízením, přisoudí rozhodčí orgán společnosti StorageCraft náklady vzniklé během jednání, mimo jiné včetně poplatků za podání, poplatků za rozhodce a dalších poplatků předepsaných rozhodčím orgánem Licence CDDL. Součástí spustitelného souboru VBoxHDDXSP.dll softwaru jsou nezměněné soubory obsahující zdrojový kód nástroje VirtualBox Open Source Edition, který je licencován na základě licence Common Development and Distribution License Version 1.0 ( CDDL ). Společnost StorageCraft neprovedla žádné modifikace souborů licencovaných v rámci licence CDDL ani není přispěvatelem, jak jsou tyto pojmy definovány v licenci CDDL. Bez ohledu na licenci CDDL je software licencován a distribuován výhradně v souladu se smluvními podmínkami této smlouvy. Licence CDDL vám nedává žádná práva, zákonné nároky ani subjektivní nároky na software. Odkazy na licenci CDDL a veškerý odkazovaný zdrojový kód podléhající licenci CDDL naleznete v souboru README.RTF dodaném se Softwarem Žádná odolnost proti poruchám. SOFTWARE OBSAHUJE TECHNOLOGII, KTERÁ NENÍ ODOLNÁ PROTI PORUCHÁM A NENÍ NAVRŽENA, VYROBENA ANI URČENA K POUŽÍVÁNÍ V PROSTŘEDÍCH NEBO APLIKACÍCH, VE KTERÝCH BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOHLO ZPŮSOBIT ÚMRTÍ, PORANĚNÍ OSOB NEBO ZÁVAŽNÉ HMOTNÉ ŠKODY, ŠKODY NA MAJETKU NEBO ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. 13

14 Přetrvání. Ustanovení této smlouvy týkající se úhrady veškerých poplatků nebo jiných dlužných částek, záruk, omezení odpovědnosti, řešení sporů, otázek výkladu či interpretace a další ustanovení, která ze své podstaty přetrvávají i po ukončení smlouvy, přetrvají i po ukončení nebo uplynutí platnosti smlouvy Elektronické transakce. Strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být vytvořena, potvrzena anebo dodána elektronicky, včetně použití elektronických podpisů anebo elektronických agentů v souladu s jednotným zákonem o elektronických transakcích státu Utah (Utah Uniform Electronic Transactions Act) anotované sbírky předpisů státu Utah a dalších Elektronická komunikace. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost StorageCraft s vámi může komunikovat o vašem účtu nebo o produktech společnosti StorageCraft prostřednictvím u nebo jiných typů elektronické komunikace. Tímto souhlasíte s využitím těchto a dalších typů komunikace k zasílání novinek společnosti StorageCraft, včetně nových verzí produktů, upgradů, speciálních nabídek a dalších informací, o kterých se společnost StorageCraft domnívá, že mohou být relevantní pro vaše používání produktů společnosti StorageCraft Osobní údaje a ochrana soukromí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že když aktivujete software, společnost StorageCraft shromáždí informace o IP adrese a názvu stroje nebo počítače, ve kterém je aktivace provedena, vámi poskytnutém uživatelském jménu a vámi poskytnutém názvu organizace. Společnost StorageCraft tyto informace shromažďuje za účelem usnadnění údržby a podpory produktu a souladu se zákony o kontrole vývozu. Také berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jisté informace, které poskytnete straně, od které jste zakoupili nebo získali produkt společnosti StorageCraft, například od dceřinné společnosti, prodejce, distributora nebo pověřeného zástupce společnosti StorageCraft, mohou být sdíleny se společností StorageCraft a jejími pobočkami anebo distributorem společnosti StorageCraft zapojeným do vašeho nákupu nebo získání softwaru. Tyto informace jsou sdíleny za účelem výkaznictví, zajištění údržby a podpory produktu a správy vašeho účtu. Mezi tyto informace mohou patřit název a adresa vaší společnosti, společně se jmény, telefonními čísly a ovými adresami jakýchkoli zástupců, které určíte jako kontaktní osoby pro váš účet, účely podpory nebo technické účely týkající se produktů společnosti StorageCraft nebo jejich nákupu či licencování. POKUD POSKYTNETE SPOLEČNOSTI STORAGECRAFT NEBO JEJÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, POBOČCE NEBO POVĚŘENÉMU PRODEJCI, DISTRIBUTOROVI NEBO ZÁSTUPCI INFORMACE, KTERÉ SE TÝKAJÍ TŘETÍ STRANY, MIMO JINÉ VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE OPRÁVNĚNÍ POSKYTOVAT TYTO INFORMACE NEBO ŽE JSTE ZÍSKALI NEZBYTNÝ SOUHLAS K JEJICH POSKYTOVÁNÍ, VČETNĚ NÁLEŽITÉHO SOUHLASU V RÁMCI PLATNÝCH ZÁKONŮ O OCHRANĚ DAT. Společnost StorageCraft a její pobočky použijí komerčně přiměřená bezpečnostní opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému používání nebo zveřejnění nám poskytnutých informací. Společnost StorageCraft a její pobočky nebudou přistupovat k těmto informacím, nepoužijí je ani je nezveřejní třetím stranám jiným způsobem, než jaký je povolen nebo vyžadován zákonem nebo touto smlouvou, nebo jaký je nezbytný k dodání produktů a služeb společnosti StorageCraft na základě této smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy týkající se produktů společnosti StorageCraft, kterou jste mohli podepsat se třetí stranou. Společnost StorageCraft a její dceřinné společnosti a pobočky nebudou nikdy prodávat informace, které nám předáte. Zásady ochrany osobních údajů naleznete na webu společnosti StorageCraft Kontakt pro zákazníky. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, můžete společnost StorageCraft kontaktovat následujícími způsoby: web telefon , fax , pošta StorageCraft Technology Corporation, 380 Data Drive, Suite 300, Draper, Utah 84020, U.S.A. Copyright StorageCraft Technology Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tento software a dokumentace jsou vlastnictvím společnosti StorageCraft Technology Corporation chráněným autorským právem a všechna práva na produkty ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect for Managed Service Providers, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Managed Service Providers, ShadowProtect IT Edition, ShadowProtect IT Edition Professional, VirtualBoot, ImageManager a ImageReady jsou vlastněna výhradně společností StorageCraft Technology Corporation a jsou jí vyhrazena. Nástroj HeadStart Restore je chráněn americkým patentem č Produkty StorageCraft, StorageCraft Recovery Environment, StorageCraft Recovery Environment Builder, ShadowControl, ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect for Managed Service Providers, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Managed Service Providers, ShadowProtect IT Edition, ShadowProtect IT Edition Professional, ImageManager, VirtualBoot, HeadStart Restore, intelligentftp, ShadowStream a jejich příslušná loga a ochranné známky vlastní výhradně společnost StorageCraft Technology Corporation ve Spojených státech amerických a jiných zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. VirtualBox je nebo může být registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle. VMware je nebo může být registrovanou ochrannou známkou společnosti VMware Inc. Některé produkty společnosti StorageCraft obsahují softwarové komponenty vyvinuté třetími stranami, mimo jiné včetně komponent podléhajících licenci GNU General Public License ( GPL ) nebo GNU Lesser General Public License ( LGPL ). Tyto komponenty, mimo jiné včetně kódu GPL a kódu LGPL, jsou distribuovány BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY a podléhají autorským právům jednoho nebo více autorů. Komponenty třetích stran, včetně kódu GPL a kódu LGPL, použité v produktech společnosti StorageCraft jsou k dispozici na adrese Všechny ostatní značky a názvy produktů uvedené v této smlouvě jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Verze

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Licenční podmínky pro softwarový produkt ALVAO Asset Management 10.2

Licenční podmínky pro softwarový produkt ALVAO Asset Management 10.2 Licenční podmínky pro softwarový produkt ALVAO Asset Management 10.2 Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi výrobcem a uživatelem a vztahují se na výše uvedený softwarový produkt dále jen produkt.

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY truconnexion, a.s.

LICENČNÍ PODMÍNKY truconnexion, a.s. LICENČNÍ PODMÍNKY truconnexion, a.s. (účinné od 01/01/2017) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Licenční podmínky společnosti truconnexion, a.s., IČO: 25130331, se sídlem: Kosmonosy, Boleslavská 199, PSČ 29306

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell Portal Services 1.5

Licenční smlouva k softwaru Novell Portal Services 1.5 Licenční smlouva k softwaru Novell Portal Services 1.5 PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE,

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Správa licencí pro možnosti Fiery v klientském počítači

Správa licencí pro možnosti Fiery v klientském počítači Správa licencí pro možnosti Fiery v klientském počítači Chcete-li využít možnost Fiery, která je nainstalována v klientském počítači, musíte aktivovat její licenci. Možnost Fiery vyžaduje jedinečný aktivační

Více

Licenční podmínky. Poskytovatel licence TollNet a.s., se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4, , Česká republika, IČO:

Licenční podmínky. Poskytovatel licence TollNet a.s., se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4, , Česká republika, IČO: Licenční podmínky Poskytovatel licence TollNet a.s., se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 29055059 Název Billien a logo obsahující název společnosti TollNet a.s. jsou ochranné

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Licenční smlouva společnosti pro koncového uživatele

Licenční smlouva společnosti pro koncového uživatele Licenční smlouva společnosti pro koncového uživatele DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI ACER PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE (DÁLE JEN SMLOUVA ) JE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVOU MEZI

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Licenční smlouva a obchodní podmínky

Licenční smlouva a obchodní podmínky Licenční smlouva a obchodní podmínky DŮLEŽITÉ: TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI AUTOREM PRODUKTU A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, NA JEJÍŽ POČÍTAČ JE SOFTWARE INSTALOVÁN).

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

1 Přesun síťového serveru

1 Přesun síťového serveru 1 Přesun síťového serveru Zde je popsán případ, kdy máte nainstalovánu síťovou verzi aplikace EVOK a chcete databázový server přesunout na jiný počítač. Aby bylo možné provést přesun dat, musíte mít k

Více

Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze. Jednouživatelská verze

Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze. Jednouživatelská verze Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze Jednouživatelská verze Vážený uživateli/uživatelko programu Testové otázky z patologie - elektronická verze, děkujeme za Váš zájem o program

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

1 Slovník pojmů Zákaznická data jsou data, která mají být zahrnuta do záložní kopie vytvořené pomocí Služby v závislosti na zálohovacím schématu.

1 Slovník pojmů Zákaznická data jsou data, která mají být zahrnuta do záložní kopie vytvořené pomocí Služby v závislosti na zálohovacím schématu. 1 Slovník pojmů Zákaznická data jsou data, která mají být zahrnuta do záložní kopie vytvořené pomocí Služby v závislosti na zálohovacím schématu. Překročení objednané kapacity pro zálohu (Backup Burst)

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Slovník pro Acronis True Image 2017

Slovník pro Acronis True Image 2017 Slovník pro Acronis True Image 2017 A Acronis Secure Zone Spolehlivý diskový oddíl určený k zálohování (str. 172) na pevném disku. Výhody: Umožňuje obnovení disku na stejný disk, kde je umístěna záloha

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Platné od

LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Platné od LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Platné od 1.10.2017 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 3 LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU TS-ELDAX... 3 4 OMEZENÍ NĚKTERÝCH LICENCÍ TS-ELDAX... 5 5 OCHRANNÉ

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější ochranu počítače

Více

Uživatelská příručka k záchrannému prostředí StorageCraft Recovery Environment Prohlášení o autorských právech společnosti StorageCraft

Uživatelská příručka k záchrannému prostředí StorageCraft Recovery Environment Prohlášení o autorských právech společnosti StorageCraft Uživatelská příručka k záchrannému prostředí StorageCraft Recovery Environment Prohlášení o autorských právech společnosti StorageCraft Copyright 2012 StorageCraft Technology Corp. Všechna práva vyhrazena.

Více

Postup pro uvolnění licence Graitec Advance 2010 vázané na hardwarový klíč

Postup pro uvolnění licence Graitec Advance 2010 vázané na hardwarový klíč Postup pro uvolnění licence Graitec Advance 2010 vázané na hardwarový klíč Pro koho slouží tento postup? Vaše licence Graitec Advance je vázaná na číslo síťové karty nebo na sériové číslo vašeho harddisku

Více

Vzdálená správa v cloudu až pro 250 počítačů

Vzdálená správa v cloudu až pro 250 počítačů Vzdálená správa v cloudu až pro 250 počítačů S pomocí ESET Cloud Administratoru můžete řídit zabezpečení vaší podnikové sítě bez nutnosti nákupu, instalace nebo údržby dalšího hardwaru. Řešení je poskytováno

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU TS-MyeID PORTAL

LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU TS-MyeID PORTAL LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWAROVÉHO PRODUKTU TS-MyeID PORTAL ; Platné od 1.1.2018 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 3 LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU TS-MYEID... 4 4 OMEZENÍ NĚKTERÝCH LICENCÍ TS-MYEID...

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Aktivace a aktualizace klíčů

Aktivace a aktualizace klíčů Aktivace a aktualizace klíčů Obsah 1 Jak začít...2 2 Instalace Prerequisities 15...3 3 Instalace CAD...3 4 Informace o ochranných klíčích...4 5 Jak můžu aktivovat můj klíč?...4 5.1 Instalace Prerequisities...5

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Smlouva pro uživatele produktů a služeb od ARISOFT s.r.o.

Smlouva pro uživatele produktů a služeb od ARISOFT s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARISOFT s.r.o. Strana 1 / 5 Smlouva pro uživatele produktů a služeb od ARISOFT s.r.o. Instalací softwaru od společnosti ARISOFT s.r.o. (dále jen ARISOFT) nebo použitím

Více

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU.

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. Novell Identity Manager 3.5 Identity Manager User Application Novell Identity Manager Integration Modules Novell Provisioning Module for Identity Manager Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI

Více

IBM Business Process Manager Hybrid Entitlement

IBM Business Process Manager Hybrid Entitlement Popis služby IBM Business Process Manager Hybrid Entitlement Tento Popis služby stanovuje podmínky služby Cloud Service, kterou IBM poskytuje Zákazníkovi. Zákazník znamená společnost a její oprávněné uživatele

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Aktivace a aktualizace klíčů

Aktivace a aktualizace klíčů Aktivace a aktualizace klíčů Obsah 1 2 3 4 5 Jak začít...2 Instalace Prerequisities 15...3 Instalace CAD...3 Informace o ochranných klíčích...4 Jak můžu aktivovat můj klíč?...4 5.1 5.2 5.3 5.4 Instalace

Více

Jak nainstalovat Avast?

Jak nainstalovat Avast? Jak nainstalovat Avast? produkty pro malé firmy a domácnosti Tento postup je určen pro produkty: Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security, Avast PREMIER. Poznámka: Některá zde zobrazení dialogová okna

Více

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Standard kompletní obnovy systému Windows na úrovni Gold Přehled Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 je komplexní řešení diskového systému obnovy pro servery, stolní počítače a přenosné počítače s

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium je komplexní internetové bezpečnostní řešení. Udržuje vás v bezpečí na internetu i na veřejných sítích.

Více

Program usbradonview Návod k obsluze

Program usbradonview Návod k obsluze Radonový program TERA CZ Program usbradonview Návod k obsluze v.1-2017 Obsah 1.1. Úvod... 3 1.2. Popis a použití... 3 1.3. Instalace a spuštění... 3 1.4. Záruka a licence... 9 1.5. Příslušenství... 9 1.6.

Více

Jak nainstalovat Avast?

Jak nainstalovat Avast? Jak nainstalovat Avast? produkty pro malé firmy a domácnosti Tento postup je určen pro produkty: Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security, Avast PREMIER. Poznámka: Některá zde zobrazení dialogová okna

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Internet Security je komplexní internetové bezpečnostní řešení.

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Instalace se rozděluje na několik částí, které jsou na sebe závislé. Mimoto jsou zde některé dodatečné programy, které umožňují plynulou instalaci.

Instalace se rozděluje na několik částí, které jsou na sebe závislé. Mimoto jsou zde některé dodatečné programy, které umožňují plynulou instalaci. Instalace V11 1.INSTALACE Instalace se rozděluje na několik částí, které jsou na sebe závislé. Mimoto jsou zde některé dodatečné programy, které umožňují plynulou instalaci. Důležité Program je možné nainstalovat

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Verze dokumentu: 2.01 Platnost od:

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Verze dokumentu: 2.01 Platnost od: SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Verze dokumentu: 2.01 Platnost od: 30.08.2018 Obsah 1. Nároky na systém 3 1.1 Co je potřeba k provozu aplikace? 3 1.2 Co všechno se bude při instalaci dít? 3 2. Instalace 4 2.1 Stažení

Více

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security poskytuje nejmodernější ochranu počítače před

Více

Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY

Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY Strana I Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY Part I Instalace nové verze 1 Part II Registrace nové verze 2 Part III Instalace aktualizace 3 Part IV Registrace aktualizace 5 Part V Časově omezená

Více

Technické podmínky a doporučení provozu OneSoftConnect na infrastruktuře zákazníka

Technické podmínky a doporučení provozu OneSoftConnect na infrastruktuře zákazníka Technické podmínky a doporučení provozu OneSoftConnect na infrastruktuře zákazníka verze 2018-06 Pokud nechcete využít provoz v cloudu a chcete provozovat systém na vaší infrastruktuře, tak je to možné

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009 Vážení obchodní partneři, v pravidelném informačním bulletinu divize Symantec dnes přinášíme tyto informace: NOVÉ A PRODLOUŽENÉ obchodní kampaně společnosti Symantec Nové nebo zdokonalené produkty Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

BRICSCAD V16. Licencování

BRICSCAD V16. Licencování BRICSCAD V16 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

ESET SMART SECURITY 10

ESET SMART SECURITY 10 ESET SMART SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security je komplexní internetové bezpečnostní řešení. Udržuje

Více