Manuál pro řídící desku HobbyKing KK 2.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro řídící desku HobbyKing KK 2.1"

Transkript

1 Manuál pro řídící desku HobbyKing KK 2.1 Jedná se cenově dostupnou, ale kvalitní a spolehlivou desku, která pro začínající piloty multirotorů je naprosto ideální volbou. Stabilizačmní funkce jsou díky kvalitnímu gyroskopu a akceleometru výborné a díky LCD displeji je nastavování vcelku jednoduché. Výhodou je možné upravování parametrů přímo v terénu. Desku pro zajištění maximální stability a kompatibility dodávám s aktuální verzí alternativního FW, další změny FW si v průběhu času můžete provádět jednoduše přes programátor USBasp Atmel. Mínus póly konektorů jsou vždy na kraji desky (platí pro přijímač a motory). Desku lze snadno přeprogramovat na jiný typ FW pomocí programátoru USBasp Atmel. Orientace zapojení pinů viz foto, na fotce je deska KK2.0, deska KK2.1 má orientaci konektoru stejnou: Dejte pozor na správné zapojení nebo můžete zničit desku, programátor a i USB port počítače!

2 Počáteční nastavení: Namontujte řídící jednotku na rám tak, aby LCD směřoval dopředu a tlačítka směrem k sobě. Na desku připojte piezo bzučák, aby bylo možné slyšet akustické signály, které deska používá pro signalizaci svých stavů.

3

4 Na obrázku je ilustrativní zapojení pro Quad a regulátory OPTO bez BECu. Zapojení desky je uvedené na schématu, vpravo se zapojuje vstupy z vysílačky: AIL křidélka ELE výškovka THR plyn RUD směrovka AUX vstup řízení přepínačem nebo potenciometrem pro spínání funkce AutoLevel AutoLevel funkce výborně pomůže pro snadnější stabilizaci modelu. Motory se zapojují v pořadí od M1, tak jak jsou v pořadí dle vybraného typu modelu. M1 Konektor musí mít zapojené všechny piny z regulátoru (ESC), protože zde bude ESC napájet řídící desku a přijímač včetně další elektroniky. M2 až M8 piny jsou spojené dohromady. To znamená, že zde připojené regulátory musím mít odpojený prostřední červený vodič (napájení z BECu). Pokud jsou to regulátory typu OPTO (bez BECu) tak není třeba nic odpojovat. Pokud zde budete připojovat serva, tak je nutné na jakýkoliv prostřední pin připojit také další napájení, protože M1 není propojen s M2-8. Pokud budete používat výkonnější serva, tak je nutné zvolit dostatečně dimenzovaný externí BEC pro zajištění stability napájení. Nikdy na piny M2-8 nezapojujte více regulátorů, aniž byste jim dříve neodpojily prostřední napájecí pin. Nesmí být současně připojeno více napájecích zdrojů napájení z BECu. Vždy pouze jeden zdroj, buď z regulátoru nebo externího BECu. KK2 deska se připojuje dle následující konfigurace: Před konfigurací je nutné mít odmontované vrtule! Na desku je nahrán nejnovější FW, který opravuje některé chyby, vylepšuje stávající funkce a přidává nové Vyberte správnou baterii k modelu, a co nejlépe vyvažte používané vrtule, zabráníte tak nepříjemným vibracím a nestabilitě modelu při letu. Před zapojením regulátorů se ujistěte, že jsou všechny stejně naprogramované, nejlépe je vypnout funkci cut off, aby nedošlo k vypnutí motoru za letu při nízkém napětí napájecí baterie, pro monitorování stavu baterie doporučuji monitor pro baterii. Ujistěte se, že máte zem (černý vodič mínus pól) vždy orientován k okraji desky! - připojte baterii k modelu / regulátorům (vysílač je již zapnutý) - přejděte do menu a vyberte test přijímače reicever test - pohybujte páčkou na strany a sledujte změny na LCD zda směr změny odpovídá směru změny zobrazené na LCD, pokud je to opačně, tak na vysílačce použijte reverz na požadovaném kanálu poté, co jste zkontrolovaly, že odpovídá pohyb páček zobrazené

5 na LCD i na vysílačce, nastavte trimy na vysílačce tak, aby deska KK2.0 zobrazovala na všech kanálech 0 Zkontrolujte také kanál AUX zda pozice "ON odpovídá nastavení na vysílači a případně použijte reverz. - ukončete test přijímače a vstupte do menu pro rozložení motorů show motor layout (předem již máte vybrán teba quad v mode X do kříže (dva motory v jedné rovině dole a nahoře) - zkontrolujte, že je vybrán správný model konfigurace, pokud tomu tak není, tak stačí jít do položky v menu výše (load motor layout) a provést změnu nastavení dle daného typu modelu Před montáží vrtulí je nutné provést kalibraci regulátorů / plynu: - vrtule jsou demontované nebo alespoň jeden kabel k motoru je odpojený - odpojte napájení desky (odpojení baterie) - zapněte vysílač a nastavte plyn na maximum - stiskněte na desce tlačítka 1 a 4, a držte je stisknutá až do posledního kroku, předčasné uvolnění tlačítek přeruší kalibraci - zapněte napájení desky (připojte baterii) - počkejte na pípnutí regulátorů, jakmile regulátory zapípají, tak stáhněte na vysílačce plyn na minimum 0, doba k pípnutí trvá několik sekund dle typu regulátorů - počkejte na potvrzovací tón z regulátorů, pokud se neozve, je nutné vše opakovat od začátku uvolněte tlačítka na desce TIP: regulátory si můžete také nejdříve zkalibrovat samostatně každý zvlášť (ESC-přijímačvysílač) a pak až provádět celkovou kalibraci podle návodu Před letem je nutné provést kalibraci snímačů gyra a akceleometru v menu Sensor calibration. Kalibraci je nutné provést v naprosto vodorovném stavu, nebo bude létat nakloněný podle naklonění roviny, ve které byl kalibrován. Návrat do menu back rozmístěte si správně typy vrtulí dle zobrazení na uvedené konfiguraci (2x levotočivá / 2x pravotočivá) montáž provedete dle zobrazené konfigurace. Můžete klidně vypnout napájení. Unašeč vrtule je vhodné správně utáhnout a nejlépe zajistit loctitem (TL-242). Po zapnutí vyčkáme na zobrazení nápisu SAFE "bezpečí" zatím je zablokováno zapnutí motorů položte model na zem. Přesuňte plyn dolů na 0 a při stálém držení na nule přesuneme páčku doprava pro odemknutí řídící desky. Zkuste opatrně odstartovat pokud se model chová nestabilně, tak je nutné překontrolovat správnost nastavení. Pokud letí stabilně, tak je vše dobře můžete začít létat.

6 Nyní můžete připojit vrtule a vyzkoušet. Start se provádí vychýlením směrovky na plno vpravo s plynem stále na nule a držíte v této pozici několik vteřin. Následuje pípnutí a LED se rozsvítí. Aktivaci desky provádějte až pokud je model v bezpečné vzdálenosti min. 5 metrů od Vás a je na rovné zemi s dostatečným prostorem okolo modelu! Po přistání vypnete desku přidržením směrovky doleva s nulovou hodnotou plynu. Opět zazní pípnutí a LED zhasne. To udělejte vždy, než se opět přiblížíte k modelu. Stejně jako u vrtulníků je třeba počítat, že nad zemí vytváří proudění vzduchu od vrtulí vzduchový polštář, po kterém bude model klouzat do stran, takže raději tuto výšku (do 1 metru) opusťte po startu co nejrychleji. Řízení modelu vyžaduje neustálou kontrolu modelu a úpravu směru letu. Tip: doporučené nastavení (dle verze FW se však můžou hodnoty lišit) Roll/Pitch Axis: Pgain = 50 Plimit = 100 Igain = 25 Ilimit = 20 Yaw Axis: Pgain = 50 Plimit = 20 Igain = 25 Ilimit = 10 Další informace: "PI Editor" v sub-menu a zkontrolujte správné hodnoty PI zisku. Můžete použít výchozí hodnoty nebo si upravit nastavení dle vlastního uvážení nebo můžete začít dle hodnot výše. Pokud se model chce převrátit hned po startu, tak prosím zkontrolujte připojení a nastavení na vysílači. Pokud se model třese a není stabilní, tak nastavte Roll a Pitch gain na menší hodnotu. Zisk gyr je zřejmě příliš vysoký. Je důležité, aby montáž ramen byla ve správném uhlu a motory včetně regulátorů měli stejné hodnoty a nevnikl velký rozdíl ve výkonu u jednoho z motorů.

7 Menu obsah a popis "PI Editor": Upraví hodnotu PI gain. Pomocí PREV a NEXT zvýrazněte parametr, který chcete změnit, a poté klepněte na tlačítko Change Změnit. Pro nastavení obou hodnot Roll a Pitch ve stejnou dobu, viz "Mode settings" v sub-menu. "Reicever test": Slouží pro kontrolu výstupů z přijímače a chování vstupů z vysílačky "Mode settings": - "Self Level" položka: zde si zvolíte, jakým způsobem se bude zapínat automatický poziční režim - "Stick" páčkou: zapne se pomocí současným přidržením páček křidélek a směrovky vpravo a vypne se přidržením páček směrovky a křidélek vlevo (doba držení musí být delší než 1s.) - "AUX": AUX pomocí přepínače na vysílačce přes zvolený kanál "I part of PI" položky: Jak bude ovládat funkce zapínání motorů: - "On": Vždy zapnuto. - "AUX": AUX spínač na kanál vysílače - "Aktivace" položky: Jak budou motory ovládat (zapínat a vypínat) - "Stick" páčkou: aktivace letového režimu dáte plnou pravou směrovku při nulovém plynu a deaktivaci plnou levou směrovkou při nulovém plynu. - "On": Vždy zapnuto. ZDE OPATRNĚ. Použijte pouze v případě, že bude deska použita pro stabilizaci v letadle a nejsou na ni připojené motory, ale jen serva. "Link Roll Pitch" item: - "On": Upravit Roll a Pitch parametry zesílení společně. - "Off": Upravit Roll a Pitch parametry zesílení odděleně. Použijte jej v případě, když multicopter má různé setrvačné hmoty na různých osách. "Stick Scaling": Zde si můžete nastavit citlivost páček podle vašich představ. Vyšší číslo udává vyšší citlivost nastavení. Podobně jako koncové body pro nastavení páček. ". Misc. Settings": - "Minimální plyn" Minimum throthle item: Nastavte na takovou hodnotu, aby motory běžely až v okamžiku, kdy pohnete páčkou lehce nad nulu. Upravíte signál plynu zak, aby motory neběželi již v nulové pozici. - "LCD Contrast" item: Nastavení kontrastu LCD. "Self-level Nastavení":

8 - "Self-level Gain" item: výkon self-leveling. - "Self-level Limit" položka: Omezuje maximální výkon self-leveling. Vyšší počet je vyšší výkon. "Sensor Test": Zobrazuje výstup z čidel. Podívejte se, zda všechny zobrazí "OK". Pohybujte deskou ve všech směrech a uvidíte, jak se budou hodnoty měnit. "Kalibrace snímače": Postupujte podle pokynů na displeji. Kalibrace je nutno provést pouze jednou při počátečním nastavení. "Esc Calibration": Pokyny: 1: Důležité: předem odmontujte vrtule a odpojte motory 2: Vypněte napájení desky 3: Zapněte vysílač a nastavte plyn na max.. 4: Stiskněte tlačítka 1 a 4, držte je stále až do posledního kroku. Uvolněním tlačítek přerušíte kalibraci. 5: Zapněte napájení k desce. 6: Počkejte na pípnutí regulátorů, může to trvat několik vteřin dle typu regulátoru (viz manuál vašeho regulátoru) 7: Následně snižte plyn na nulu. 8: Počkejte na potvrzení (pípnutí) regulátoru o dokončení kalibrace plynu 9: Uvolněte tlačítka. "Mixer Editor": Toto menu vám umožňuje nastavit velikost signálu plynu, který jde od páček a senzorů do motorů. Tato konfigurace umožňuje nastavení hodnot pro až 8 motorů nebo serv. Chcete-li přepínat mezi výstupními kanály 1-8, stiskněte Změnit change na zvýrazněném číslu 1-8, které je vidět v pravém horním rohu. - "Plyn (Throttle) rozsah signálu plynu. Obvyklá hodnota je 100% v případě, že výstupní signál je připojen k ESC. - "Křidélka" (Aileron) položka: nastavení signálu pro křidélka. Použití pozitivních hodnot pro motory na pravé straně v podélné ose a negativních na levé straně v podélné ose. Hodnota je nastavena v závislosti dle umístění motoru od podélné osy. - "Výškovka (Elevator)" item: Použití pozitivních hodnot pro motory na přední straně dle rozteče od osy a negativních hodnot na zadní straně osy. Hodnota je nastavena v závislosti na umístění (vzdálenosti) motoru od osy. - "Směrovka" (RUD) Nastavení kormidla.

9 Obvyklá hodnota je 100%. Použijte kladnou hodnotu pro vrtule CW (směr otáčení vrtulí vpravo) a negativní pro vrtule CCW otáčející se do leva. - "Offset" nastavení offset kanálu. Nechte nastavenou hodnotu 0 pro regulátory nebo změňte na hodnotu kolem 50% při použití serva. Jemné doladění polohy serva zajistíte úpravou této hodnoty. - "Typ:" Nastavte ji na typ (servo nebo ESC) - Pro ESC: Výstup PWM je nastaven vždy na maximální hodnotu. - Pro Servo: Výstup PWM frekvence může být vysoká nebo nízká. - "Rate": obnovovací rychlost (400 Hz) pro ESC (ten musím podporovat takto vysokou rychlost) nebo pro digitální serva. Nízká rychlost (80Hz) je určena pro analogová serva. "Show Motor Layout": Zobrazuje konfiguraci graficky. Použijte pro kontrolu sestavení a / nebo vaše vlastní mixer tabulku. "Load Motor Layout": Načte jeden z mnoha daných konfigurací. Konfigurace může být změněna kdykoliv později.

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078 Návod k obsluze FX-32 čís. F8078 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny...3 1. Obsah balení...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač FX-32...4 3. Technická data...5 3.1 Vysílač FX-32...5 3.2 Přijímač R-7008 SB...5

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka POLAR RC3 GPS Uživatelská příručka OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. TRÉNINKOVÝ SYSTÉM "VŠECHNO V JEDNOM"... Součásti tréninkového počítače... Tréninkový software... Doplňky, které máte k dispozici... Funkce tlačítek...

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Návod na stavbu tiskárny REBEL II

Návod na stavbu tiskárny REBEL II Návod na stavbu tiskárny REBEL II 1. Než se stavbou začnete 3D tiskárna je stroj. Jako každý stroj je nebezpečná. Obsahuje pohyblivé a horké části. Nemanipulujte v prostoru tiskárny pokud je v provozu,

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

idr-16 idr-32 idr-48 idr-64

idr-16 idr-32 idr-48 idr-64 MixRacky pevného formátu idr-16 idr-32 idr-48 idr-64 Stručný návod k použití Publikace AP7445 Bezpečnostní pokyny Před zahájením práce, si přečtěte důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tištěné dokumentaci

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více