Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z"

Transkript

1 1 z :28 Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: bomls - muzikológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: dejiny a teória umenia garant: prof. PhDr. Iveta Kajanová, CSc. Študijná časť Povinné predmety Blok - bml-a - Povinné predmety min. 108 FiF.KHV/A-boHV-001/15 Hudba stredoveku 4 3P H 1 Z J. Bartová FiF.KHV/A-boHV-002/15 Hudba renesancie 4 3P H 1 L J. Bartová FiF.KHV/A-boHV-007/15 Staršia slovenská hudba 1 4 3PS H 1 L FiF.KHV/A-boHV-011/15 Úvod do muzikológie 5 2PS H 1 Z FiF.KHV/A-boHV-012/15 Proseminár 5 2S H 1 L FiF.KHV/A-boHV-017/15 Úvod do hudobnej teórie 5 2P + 2C H 1 Z FiF.KHV/A-boHV-018/15 Harmónia 5 2P + 2C H 1 L FiF.KHV/A-boHV-023/15 Sluchová analýza 1 3 2C H 1 Z S. Tomeček FiF.KHV/A-boHV-024/15 Sluchová analýza 2 3 2C H 1 L FiF.KHV/A-boHV-003/15 Hudba baroka! 4 3P H 2 Z J. Bartová FiF.KHV/A-boHV-004/15 Hudba klasicizmu! 4 2P H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-008/15 Staršia slovenská hudba 2! 4 3PS H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-005/15 Hudba romantizmu! 4 4P H 2 L FiF.KHV/A-boHV-009/15 Slovenská hudba 19. a 20. storočia 1! 4 2P H 2 L V. Godár FiF.KHV/A-boHV-013/15 Hudobná paleografia! 4 1P + 1C H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-014/15 Úvod do hudobnej akustiky a organológie! 4 2P H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-019/15 Hudobná tektonika! 5 2S + 2C H 2 Z FiF.KHV/AboHV-011/15 FiF.KHV/AboHV-017/15 FiF.KHV/AboHV-023/15 FiF.KHV/AboHV-018/15 B. Ladič B. Ladič S. Tomeček A. Šuba B. Ladič

2 2 z :28 FiF.KHV/A-boHV-020/15 Kontrapunkt! 5 2S + 2C H 2 L FiF.KHV/A-boHV-006/15 Hudba 20. storočia! 4 2P H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-010/15 Slovenská hudba 19. a 20. storočia 2! 4 2P H 3 Z V. Godár B. Ladič FiF.KHV/A-boHV-015/15 Úvod do etnomuzikológie! 4 2S H 3 Z H. Urbancová FiF.KHV/A-boHV-016/15 Dejiny jazzu! 4 2P H 3 Z I. Kajanová FiF.KHV/A-boHV-021/15 Kompozičné techniky 20. storočia! 5 2S + 2C H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-022/15 Hudobná analýza! 5 1S + 1C H 3 L FiF.KHV/A-boHV-025/15 Seminár k záverečnej práci 1 3 2S H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-026/15 Seminár k záverečnej práci 2 3 2S H 3 L FiF.KHV/AboHV-019/15 FiF.KHV/AboHV-020/15 FiF.KHV/AboHV-025/15 Blok - bml-a-sšp - Povinné predmety (Muzikológia 1. stupeň, 2. a 3. ročník) Blok povinných predmetov platí pre študentov bakalárskeho štúdia muzikológie v 2. a 3. ročníku. min. 108 FiF.KHV/A-boHV-003-1/5E46/00 Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-004/00 Dejiny európskej hudby 4! 4 2PS H 2 L FiF.KHV/A-boHV-005-1/5E48/00 Dejiny európskej hudby 5 4 2P H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-006-1/5E49/00 Dejiny európskej hudby 6 2 2PS H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-008-1/5E4B/00 Dejiny slovenskej hudby 2 3 2PS H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-009-1/5E4C/00 Dejiny slovenskej hudby 3 3 2PS H 2 L FiF.KHV/A-boHV-010-1/5E4D/00 Dejiny slovenskej hudby 4 4 2PS H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-011-1/5E4E/00 Dejiny slovenskej hudby 5 4 2PS H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-012-1/5E4F/00 Dejiny slovenskej hudby 6 2 2PS H 3 L J. Bartová A. Šuba, A. Šuba,

3 3 z :28 FiF.KHV/A-boHV-015-1/5E52/00 Systematika hudobnej vedy 3: Hudobná akustika 3 2P H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-016-1/5E53/00 Systematika hudobnej vedy 4: Hudobná psychológia 3 2P H 2, 3 L FiF.KHV/A-boHV-017-1/5E54/00 Systematika hudobnej vedy 5: Hudobná pedagogika 3 2P H 2, 3 L J. Bartová FiF.KHV/A-boHV-018-1/5E55/00 Systematika hudobnej vedy 6: Hudobná estetika! 3 2P H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-019-1/5E56/00 Systematika hudobnej vedy 7: Hudobná sociológia 3 2P H 2, 3 L I. Kajanová FiF.KHV/A-boHV-021-1/5E58/00 Hudobná paleografia 3 2PS H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-025-1/5E5C/00 Hudobná teória 3: Kontrapunkt 4 2P + 2C H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-026-1/5E5D/00 Hudobná teória 4: Tektonika 4 2P + 2C H 2 L FiF.KHV/A-boHV-027-1/5E5E/00 Hudobná teória 5: Kompozičné princípy prvej polovice 20. storočia 4 2PS H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-028-1/5E61/00 Hudobná teória 6: Kompozičné princípy druhej polovice 20. storočia 2 2PS H 3 L FiF.KHV/A-boHV-029-1/5E62/00 Etnomuzikológia 1! 3 2P H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-030-1/5E63/00 Etnomuzikológia 2! 4 2P H 2 L FiF.KHV/A-boHV-038-1/5E6B/00 Odborná prax 1 3 5dX H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-026/15 Seminár k záverečnej práci 2 3 2S H 3 L FiF.KHV/AboHV /5E5B/00 FiF.KHV/AboHV /5E5C/00 FiF.KHV/AboHV /5E62/00 A. Hriagyelová Pelle H. Urbancová Povinne voliteľné predmety Blok - bml-b1 - Špeciálne semináre Študenti si vyberajú najmenej dva, a to jeden buď z dejín hudby alebo z dejín slovenskej hudby a druhý buď zo systematickej muzikológie alebo z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu. min. 12 FiF.KHV/A-boHV-031/15 Seminár z dejín hudby! 6 2S H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-132/15 Seminár z dejín hudby! 6 2S H 2 L FiF.KHV/A-boHV-133/15 Seminár z dejín slovenskej hudby! 6 2S H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-134/15 Seminár z dejín slovenskej hudby! 6 2S H 2 L FiF.KHV/AboHV-025/15 J. Bartová J. Bartová V. Godár V. Godár

4 4 z :28 FiF.KHV/A-boHV-135/15 Seminár zo systematickej muzikológie! 6 2S H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-136/15 Seminár zo systematickej muzikológie! 6 2S H 2 L FiF.KHV/A-boHV-137/15 Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu! 6 2S H 2 Z FiF.KHV/A-boHV-138/15 Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu! 6 2S H 2 L H. Urbancová H. Urbancová Blok - bml-b2 - Systematická muzikológia Študenti si vyberú najmenej jeden kurz. FiF.KHV/A-boHV-027/15 Hudobná psychológia 4 2S H 1 L FiF.KHV/A-boHV-028/15 Hudobná estetika! 4 2P H 3 Z FiF.KHV/A-boHV-029/15 Matematické metódy v muzikológii! 4 1S + 1C H 2 L FiF.KHV/A-boHV-030/15 Hudobná kritika 4 2P H 1 Z min. 4 kredity, S. Tomeček Blok - bml-b3 - Hra na klavíri, partitúry Študenti si z kurzov Hra na klavíri a Čítanie a hra partitúr zapíšu najmenej po jednom z oboch. min. 6 FiF.KHV/A-boHV-139/15 Hra na klavíri 1 3 2C H 1 Z B. Ladič FiF.KHV/A-boHV-140/15 Hra na klavíri 2 3 2C H 1 L B. Ladič FiF.KHV/A-boHV-041/15 Čítanie a hra partitúr 1! 3 2C H 2 Z B. Ladič FiF.KHV/A-boHV-042/15 Čítanie a hra partitúr 2! 3 2C H 2 L B. Ladič Blok - bml-b4 - Jazyky Z kurzov Odborná angličtina 1-4 a Latinčina 1-4 si študent vyberá dva kurzy z každého. min. 12

5 5 z :28 FiF.KJ/A-boCJ-001/00 Odborná angličtina 1 3 2C H 1 Z FiF.KJ/A-boCJ-002/00 Odborná angličtina 2 3 2C H 1 L FiF.KJ/A-boCJ-003/00 Odborná angličtina 3 3 2C H 2 Z FiF.KJ/A-boCJ-004/00 Odborná angličtina 4 3 2C H 2 L FiF.KKSF/A-boLA-010/15 Latinčina 1 3 2C H 1 Z FiF.KKSF/A-boLA-011/15 Latinčina 2 3 2C H 1 L I. Bacigálová, M. Andoková I. Bacigálová, M. Andoková FiF.KKSF/A-boLA-012/15 Latinčina 3 3 2C H 2 Z I. Bacigálová FiF.KKSF/A-boLA-013/15 Latinčina 4 3 2C H 2 L FiF.KJ/AboCJ-001/00 FiF.KJ/AboCJ-003/00 FiF.KKSF/AboLA-010/15 FiF.KKSF/AboLA-012/15 alebo FiF.KJ/AboCJ I. Bacigálová /5C81/00 Blok - bml-b4-sšp - Cudzie jazyky Platí pre študentov 1. stupňa muzikológie v 2. a 3. ročníku. Študenti si povinne zapisujú minimálne 6 kurzov spomedzi kurzov Odborná angličtina 1-4, Odborná nemčina 1-4, Latinčina 1-4 a Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 1-4. min. 18 FiF.KJ/A-boCJ-001/00 Odborná angličtina 1 3 2C H 2, 3 Z FiF.KJ/A-boCJ-002/00 Odborná angličtina 2 3 2C H 2, 3 L FiF.KJ/AboCJ-001/00

6 6 z :28 FiF.KJ/A-boCJ-003/00 Odborná angličtina 3 3 2C H 2, 3 Z FiF.KJ/A-boCJ-004/00 Odborná angličtina 4 3 2C H 2, 3 L FiF.KJ/A-boCJ-031/00 Odborná nemčina 1 3 2C H 2, 3 Z FiF.KJ/A-boCJ-032/00 Odborná nemčina 2 3 2C H 2, 3 L FiF.KJ/A-boCJ-033/00 Odborná nemčina 3 3 2C H 2, 3 Z FiF.KJ/A-boCJ-034/00 Odborná nemčina 4 3 2C H 2, 3 L FiF.KKSF/A-boLA-010/15 Latinčina 1 3 2C H 2, 3 Z FiF.KKSF/A-boLA-011/15 Latinčina 2 3 2C H 2, 3 L V. Vlčková, E. Radváni V. Vlčková, E. Radváni V. Vlčková, E. Radváni V. Vlčková, E. Radváni I. Bacigálová, M. Andoková I. Bacigálová, M. Andoková FiF.KKSF/A-boLA-012/15 Latinčina 3 3 2C H 2, 3 Z I. Bacigálová FiF.KKSF/A-boLA-013/15 Latinčina 4 3 2C H 2, 3 L FiF.KHV/A-boHV-060/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 1 3 2S H 2, 3 L FiF.KHV/A-boHV-061/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 2 3 2S H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-062/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 3 3 2S H 2, 3 L FiF.KHV/A-boHV-063/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 4 3 2S H 2, 3 Z FiF.KJ/AboCJ-003/00 FiF.KJ/AboCJ-031/00 FiF.KJ/AboCJ-033/00 FiF.KKSF/AboLA-010/15 FiF.KKSF/AboLA-012/15 alebo FiF.KJ/AboCJ I. Bacigálová /5C81/00,,,, Blok - bml-b5-sšp - Predmety všeobecného základu Platí pre študentov 1. stupňa muzikológie v 2. a 3. ročníku. Zo skupiny ponúkaných predmetov si študenti zvolia minimálne 2 predmety. min. 6 FiF.KLMV/A-AboLO-15/15 Úvod do logiky 3 2PS H 2, 3 Z FiF.KLMV/A-boLO-006-1/5C2D/00 Logika 3 2PS H 2, 3 Z V. Marko F. Gahér, V. Marko, F. Gahér

7 7 z :28 FiF.KS/A-AboSO-34/15 Základy sociológie pre nesociológov 4 2PS H 2, 3 Z FiF.KS/A-AboSO-35/15 Základy sociológie pre nesociológov 4 2PS H 2, 3 L FiF.KLMV/A-AboLO-14/15 Metodologické základy vedeckého výskumu 5 2S H 2, 3 L V. Marko R. Džambazovič, E. Laiferová, J. Sopóci R. Džambazovič, E. Laiferová, J. Sopóci Blok - bml-b6-sšp - Systematická muzikológia Platí pre študentov 1. stupňa muzikológie v 2. a 3. ročníku. Z ponuky predmetov si študenti vyberú najmenej jeden. FiF.KHV/A-boHV-034-1/5E67/00 Dejiny a teória populárnej hudby a jazzu 1 2 2P H 2, 3 Z I. Kajanová FiF.KMuz/A-boHV-037/15 Úvod do počítačovej muzikológie 2 2P H 2, 3 L V. Král FiF.KHV/A-boHV-048-1/9452/00 Hudobná kritika 1 3 2PS H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-049-1/9453/00 Hudobná kritika 2 4 2S H 2, 3 L FiF.KHV/AboHV /9452/00 min. 2 kredity, S. Tomeček Blok - bml-b7-sšp - Praktické predmety Platí pre študentov 1. stupňa štúdia muzikológie v 2. a 3. ročníku. Z ponuky predmeto si študenti vyberú najmenej jeden, pričom predmet Nástrojová prax musí absolvovať každý študent. FiF.KHV/A-boHV-036-1/5E69/00 Hra partitúr 1 2 2C H 2, 3 Z B. Ladič FiF.KHV/A-boHV-036-2/5E69/00 Hra partitúr 1 2 2C H 2, 3 L B. Ladič FiF.KHV/A-boHV-035-1/5E68/00 Štúdium a interpretácia skladieb 1! 2 2S H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-046-1/8858/00 Štúdium a interpretácia skladieb 2! 2 2S H 2, 3 L FiF.KHV/A-boHV-043-1/7857/00 Nástrojová prax 1 1 2C H 2, 3 Z B. Ladič FiF.KHV/A-boHV-044-1/7858/00 Nástrojová prax 2 1 2C H 2, 3 L B. Ladič min. 2 kredity Výberové predmety Blok - bml-c - Ponuka pre 2. a 3. ročník min. 32

8 8 z :28 FiF.KHV/A-boHV-039-1/5E6C/00 Collegium musicum 1 1 2C H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-052-2/E07C/00 Špeciálny seminár zo systematickej hudobnej vedy 3 2S H 2, 3 L J. Bartová FiF.KHV/A-boHV-054-1/E081/00 Špeciálny seminár etnomuzikologický! 3 2S H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-053-2/E080/00 Špeciálny seminár hudobnoteoretický 3 2S H 2, 3 L FiF.KHV/A-boHV-055-1/E07D/00 Špeciálny seminár z teórie a dejín populárnej hudby a jazzu 3 2S H 2, 3 Z FiF.KHV/A-boHV-055-2/E07D/00 Špeciálny seminár z teórie a dejín populárnej hudby a jazzu 3 2S H 2, 3 L FiF.KMuz/A-boHV-047/15 Produkcia koncertného projektu 2 3 2C H 2, 3 L FiF.KMuz/A-boHV-048/15 Produkcia koncertného projektu 1 3 2C H 2, 3 Z FiF.KMuz/A-boHV-049/15 Dramaturgické praktikum 1 3 2C H 2, 3 Z FiF.KMuz/A-boHV-050/15 Dramaturgické praktikum 2 3 2C H 2, 3 L S. Tomeček, D. Hevier, S. Tomeček, D. Hevier, FiF.KMuz/A-boHV-057/15 Fin-de-siècle Vienna 1 3 2P H 2, 3 Z FiF.KMuz/A-boHV-051/15 Jazzová harmónia 3 2C H 2, 3 L FiF.KMuz/A-boHV-058/15 Fin-de-siècle Vienna 2 3 2P H 2, 3 L Blok - bml-c - Ponuka pre 1. ročník min. 26 FiF.KMuz/A-boHV-046/15 Collegium Musicum 3 2C H 1 Z FiF.KHV/A-boHV-060/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 1 3 2S H 1 L FiF.KHV/A-boHV-061/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 2 3 2S H 1 Z FiF.KHV/A-boHV-062/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 3 3 2S H 1 L FiF.KHV/A-boHV-063/14 Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 4 3 2S H 1 Z,,,, Štátne skúšky Povinné predmety Blok - bmk-ss - Štátna skúška

9 9 z :28 FiF.KHV/A-boHV-994/15 Obhajoba bakalárskej práce 12 OB Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester h - hodín za týždeň s - hodín za semester t - týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku - - predmet sa realizuje ostatný krát * - predmet má viac podmieňujúcich predmetov

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová Študijný boml muzikológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) program: Povinné predmety Blok FiF/Povinné predmety min. 120 kreditov bohv 001 1/5E44/00 bohv 002 1/5E45/00 bohv 003 1/5E46/00

Více

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny a teória garant : doc. PhDr.

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán - Schválený Akademický rok: 05/06 Študijný program: AboVA - východoázijské štúdiá - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor:..0. - orientálne jazyky a literatúry

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán UKÁŽKA kombinácie slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk a literatúra Akademický rok: 2016/2017 Študijný muansl - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

Více

Katedra cirkevnej hudby PF KU v Ružomberku. Študijné plány. Rozširujúce pedagogické štúdium 2015/2016

Katedra cirkevnej hudby PF KU v Ružomberku. Študijné plány. Rozširujúce pedagogické štúdium 2015/2016 Katedra cirkevnej hudby PF KU v Ružomberku Študijné plány Rozširujúce pedagogické štúdium 2015/2016 Rozširujúce 2 ročné štúdium Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 02H3071W Dejiny cirkevnej hudby

Více

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: II. (Mgr. art.) Forma štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr.

Více

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: I. (Bc.) štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2013 2014 Ústav hudební vědy Hudební věda V případě dotazů k registraci se obracejte na garanta oboru dr. Maňase (manas@phil.muni.cz). PREZENČNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie interaktivních médií obor Teorie a provozovací praxe

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD. Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: XZU1b žurnalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma) Študijný odbor: 3.2.1 žurnalistika garant : prof. PhDr.

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Ústav hudební vědy Hudební věda V případě dotazů k registraci se obracejte na garanta oboru dr. Maňase (manas@phil.muni.cz). PREZENČNÍ

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

Informačný list predmetu. Úlohy: - analýza a štúdium skladieb 20.stor. - praktické dirigovanie motet, častí omší, kantát a oratórií

Informačný list predmetu. Úlohy: - analýza a štúdium skladieb 20.stor. - praktické dirigovanie motet, častí omší, kantát a oratórií DZB-5-1 Dirigovanie zboru Odborné zameranie : 8229 7 08 Hudba, cirkevná hudba PaedDr. Miroslava Vyučujúci: PaedDr. Miroslava Rozsah výučby: týždenný:1 hodina Priebežné hodnotenie : minimálne 2-krát mesačne

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Študijný plán - Schválený

Študijný plán - Schválený Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: GOb - Geografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 4.1.35. - geografia garant : prof. Mgr. Jaroslav

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý PSb004 Psychoracionalizácia učenia a štúdia P 4 3 40:60 Ján Grác PSb002 Dejiny psychológie I. P 3 2 100:0 Alena Michalcová

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Ak t. Kre dit. Rozsa h 2P + 2C 2 2C H 1 Z 3P + 2C 4 2P S 1 Z 3 2C P 1 Z 2P + 2C. 3 2P P 1 Z Hricová 2P + 2C

Ak t. Kre dit. Rozsa h 2P + 2C 2 2C H 1 Z 3P + 2C 4 2P S 1 Z 3 2C P 1 Z 2P + 2C. 3 2P P 1 Z Hricová 2P + 2C Akademický rok: 2014/201 Študijný PSb2008 - Psychológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná program: forma) Študijný.1.9. - psychológia odbor: garant : doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. Študijná

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2010 2011 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie a provozovací praxe staré hudby obor Teorie interaktivních

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Spev 82 28 7 00 od šk. r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 28 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNVERZTA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava : 5379 FO-Bc- - Filozofia - Filozofia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 enná 1. 6107700 - FO-Bc-

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

2012/ externé štúdium

2012/ externé štúdium bakalársky - Bc. Ročník: 1. 11.30 B-136 Úvod do politických vied B-136 Úvod do politických vied B-011 Základy informatiky II Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-136 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-136

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava ID: 5379 YCH-Bc D - sychológia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 Denná 1. 7701700 - YCH-Bc sychológia

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: MgA. Eva Herogová DRAMATICKÁ VÝCHOVA Úvod do dramatické 0 4 1 2 0 4 1 2 Konývka výchovy Úvod do dramaturgie 1 1 2 k 2 1 1 2 k 2

Více

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 název predmetu pocet hodin /kreditu/1-1/2/ prednášky + ateliéry, cvicení a semináre zkratka císlo ústavu zk/ zkouška, klz/ klasifikovaný

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2011 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku, pri ktorých bolo promovaných 398 bakalárov

Více

Maturita Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

Maturita Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával. Maturita 2016 Do 30. 9. 2015 sú maturanti povinní vypísať a odovzdať triednemu učiteľovi prihlášku na maturitnú skúšku, ak požadujú úľavy, tak k prihláške prikladajú žiadosť adresovanú riaditeľke školy.

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu H O-1-2 Hra na organe Odborné zameranie : 8229 7 04 Hudba, hra na organe Mgr. A. Solárik Vyučujúci: Mgr.art. P. Sochuľák, Rozsah výučby: týždenný: 3 hodiny - záverečné hodnotenie : polročná komisionálna

Více

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1/6 Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1. Trénerskú kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu H O-1-1 Hra na organe Odborné zameranie : 8229 7 08 Hudba, cirkevná hudba PaedDr. M. Matisová Vyučujúci: Mgr.art. P. Sochuľák, Rozsah výučby: týždenný: 3 hodiny - záverečné hodnotenie : polročná komisionálna

Více

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SKALICI

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SKALICI STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI N.O. ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SKALICI SMERNICA 3/2014 SKALICA Marec 2014 Článok I. Úvodné ustanovenia 1. V zmysle 93

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Opatření děkana č. 1/2016

Opatření děkana č. 1/2016 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 1/2016 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2016/17 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium)

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819, 7570830,

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 Historická geografia doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 HISTORICKÁ GEOGRAFIA (1. roč. ZRR) Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (miestnosť B1-548),

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE, ŠTÚDIUM A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 1. Obecná charakteristika První studijní blok je uzavřen komisionální komplexní zkouškou (KZk), jejímž cílem je ověřit předpoklady studenta pro další studium muzikologie.

Více

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy 1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy Študijný program Informatika 4-ročný, v študijnom odbore 9.2.1. Informatika, garant doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. Študijný program Počítačové a komunikačné

Více