Základní datové struktury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní datové struktury"

Transkript

1 Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

2 Datová struktura Volně řečeno, způsob uložení dat v počítači a způsob jakým s těmito daty můžeme pracovat. Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

3 Abstraktní datová struktura Neformální definice: Datová struktura, která není závislá na vlastní implementaci a která je definována pomocí povolených operací na této struktuře. Formálně lze definovat jako matematický model (nepřímá definice pomocí operací - neříkáme co to je, ale co s tím lze dělat). Nezajímá nás konkrétní implementace, ale rozhraní, které struktura poskytuje. Implementace je ale také důležitá (ukážeme později). Konkrétní implementace je označována pojmem datová struktura. Motivace: Zjednodušují návrh algoritmů a přinášejí abstrakci do programování. Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

4 Abstraktní proměnná Nejzákladnější, netriviální abstraktní datová struktura. Operace definované nad proměnou: zapsání, smazání, modifikace proměnné čtení obsahu proměnné Pozor! Proměnná v jazyce C je element jazyka. To není totéž jako abstraktní datová struktura proměnná. Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

5 Abstraktní pole Základní abstraktní datová struktura. Reprezentuje kolekci, která obsahuje prvky. Ty jsou složeny z párů ve tvaru (kĺıč, hodnota). Operace definované nad polem: přidání páru ke kolekci odstranění páru z kolekce modifikace páru v kolekci přístup k hodnotě spojené s konkrétním kĺıčem Pozor! Pole v jazyce C je datový typ. To není totéž jako abstraktní datová struktura pole. Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

6 Seznam (anglicky list) Nejobecnější abstraktní datová struktura. Množina (kolekce) n 0 prvků, přičemž tyto prvky jsou uloženy lineárně za sebou (k-tý prvek seznamu je před k 1 prvkem seznamu). Operace definované na seznamu: přístup, modifikace k-tého prvku smazání k-tého prvku vložení před, za k-tý prvek spojení, rozdělení seznamu setřízení seznamu vyhledání v seznamu Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

7 Seznam - příklad Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

8 Zásobník (anglicky stack) Princip práce s daty: Data, která jsou uložena jako poslední jsou čtena jako první. Lze si jí představit jako obyčejný zásobník do pistole. Abstraktní datová struktura typu LIFO (Last In First Out). Kĺıčový prvek je vrchol zásobníku, který představuje poslední uložený prvek. Operace definované na zásobníku: push - uložení prvku na vrchol zásobníku pop - odebrání prvku z vrcholu zásobníku top - vrací prvek na vrcholu zásobníku (neodebere jej) is empty - predikát prázdnosti zásobníku Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

9 Zásobník - příklad Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

10 Fronta (anglicky queue) Princip práce s daty: Data, která jsou uložena jako první jsou čtena jako první. Lze si jí představit jako obyčejnou frontu v obchodě. Abstraktní datová struktura typu FIFO (First In First Out). Kĺıčové prvky jsou začátek a konec fronty. Operace definované na frontě: push - uložení prvku na konec fronty pop - odebrání prvku ze začátku fronty is full - predikát plnosti fronty is empty - predikát prázdnosti fronty Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

11 Fronta - příklad Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

12 Varianty fronty Obousměrná fronta (anglicky double-ended queue), modifikace jednosměrné fronty. Data lze přidávat a odebírat z konce i ze začátku fronty. Fronta s prioritami (prvky mohou předbíhat). Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

13 Další abstraktní datové struktury Strom Graf Množina Kontejner Slovník další Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

14 Druhá strana - implementace Implementace je z pohledu abstraktních datových struktur nepodstatná. Z pohledu jejich používání (programování) je však kruciální a to zejména efektivita implementace jednotlivých operací nad datovou strukturou. Je velice obtížné vytvořit implementaci, kde by všechny operace byly efektivní. Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

15 Seznam - implementace Základní dynamická datová struktura, které je pamět přidělována dynamicky. Jedná se o konkrétní implementaci. Prvky seznamu jsou tvořeny uzly (pomocnou datovou strukturou), které obsahují kromě samotného prvku, ukazatele na další uzel. Pro práci se seznamem je kĺıčový začátek (head) seznamu a v některých případech i konec (tail) seznamu. Typy seznamů: jednosměrný seznam obousměrný seznam cyklický seznam Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

16 Seznam - příklady Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

17 Seznam vs. pole Na rozdíl od pole prvky v seznamu nemusí být v paměti uloženy lineárně za sebou. Práce se seznamem, nevyžaduje dodatečnou práci s pamětí (nevyžaduje realokaci paměti při přidávání a odebírání prvků). Vyhledávání, vkládání a mazání je pomalejší než u pole (proč?). Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

18 Zásobník - implementace Pomocí pole (statická struktura). Pomocí seznamu (dynamická struktura, využívá pointry). Ve většině jazyků již existuje. Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

19 Zásobník - implementace polem I. int zasobnik[5]; void push(int x, int zasobnik) { int pocet_prvku = sizeof(zasobnik) / sizeof(int); if(pocet_prvku == 5) { printf("zasobnik je plny"); exit(); } else zasobnik[++pocet_prvku] = x; return; } Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

20 Zásobník - implementace polem II. int pop(int zasobnik) { int pocet_prvku = sizeof(zasobnik) / sizeof(int); if(pocet_prvku == 0) { printf("zasobnik je prazdny"); exit(); } else return zasobnik[pocet_prvku--]; } Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

21 Zásobník - implementace seznamem Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

22 Fronta - implementace Pomocí pole (podobna jako zásobník, navíc ukazatel na začátek). Pomocí seznamu. Ve většině jazyků již existuje. Výběr struktury určuje složitost operací. Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

23 Fronta - implementace seznamem I. struct fronta { int hodnota; struct fronta* dalsi; }; Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

24 Fronta - implementace seznamem II. void push(int hodnota, struct fronta* f) { struct fronta* novy = (struct fronta*) malloc(sizeof(struct fronta)); struct fronta* pomocna = f; novy->hodnota = hodnota; novy->dalsi = NULL; while(pomocna->dalsi) { pomocna = pomocna->dalsi; } pomocna->dalsi = novy; } Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

25 Fronta - implementace seznamem III. int pop(struct fronta* f) { int hodnota = f->hodnota; *f = *f->dalsi; return hodnota; } Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

26 Fronta - implementace seznamem IV. int main(int argc, char* argv[]) { struct fronta *f = (struct fronta*) malloc(sizeof(struct fronta)); f->hodnota = 10; f->dalsi = NULL; push(11, f); push(12, f); push(13, f); printf("%d\n", pop(f)); printf("%d\n", pop(f)); printf("%d\n", pop(f)); return 0; } Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

27 Fronta - implementace polem Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu / 27

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Abstraktní datový typ

Abstraktní datový typ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Abstraktní datový typ BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních technologií

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Synchronizace procesů

Synchronizace procesů Synchronizace procesů Tomáš Vojnar vojnar@fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 BRNO 11. dubna 2011 Operační systémy Synchronizace procesů Současný

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Téma 11 Přístup k datům Obsah. Organizace ukládání dat

Téma 11 Přístup k datům Obsah. Organizace ukládání dat Téma 11 Přístup k datům Obsah 1. Organizace ukládání dat Záznamy pevné a proměnné délky Sekvenční organizace souborů Organizace "multi-table clustering" 2. Indexování Podstata indexování Hustéa řídkéindexy

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY PAVEL MARTINEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Programovací jazyk F#

Programovací jazyk F# Programovací jazyk F# Speciální programovací jazyky Jiří Fišer MMXI F# programovací jazyk primárně funcionální jazyk vytvořený Microsoft Resarch pro platformu.net původně port jazyka OCaml pro platformu.net,

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák VYSOKÉ UČNÍ TCNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍO INŽNÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky Jiří Dvořák 2004 Obsah ředmluva...... 5 1. Úvod do expertních systémů...... 6 1.1 Charakteristika expertních systémů......

Více