Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk Progrm: 1. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/32/2016 pí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. 2. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn. 3. Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 5/1/ Schválení rozpočtového optření č. 6/B/2016 (n zákldě kompetence rdy měst k provádění rozpočtových optření dle usn. ZM č. 97/2014 z ). 5. Schválení dotce Euroregionu Pomezí Čech, Morvy Kldsk - Euroregionu Glcensis n spolufinncování projektu "Cyklobusy do Orlických hor Žádost Gymnázi F. M. Pelcl, Rychnov n. Kn. o zjištění ubytování 2 německých pedgogů v rámci výměnného pobytu studentů z Německ v termínu Projednání dopisu p. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx. ze dne týkjící se výstvby nového dětského hřiště v zámeckém prku Rychnov n. Kn. 8. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zprcování územní studie ÚS 4 - "Jvornická" pro využití zstvitelné plochy Z.rk31 vymezené Územním plánem Rychnov nd Kněžnou se zhotovitelem Ing. rch. Tomášem Hromem, Hrdec Králové. 9. Nbídk n zprcování "Plánu odpdového hospodářství Měst Rychnov nd Kněžnou. 10. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx p. xxxxxxx xxxxxxxx. 11. Schválení znění vyjádření k ktulizci sítě Centrum Orion, z.s., Dlouhá Ves čp. 116, Rychnov n. Kn. 12. Souhls s kcí veřejného promítání filmů v reálu zámeckého prku v Rychnově n. Kn. 13. Schválení povolení vjezdu do les Včelného k Ivnskému jezeru pro uvedené členy Českého rybářského svzu, místní orgnizce, Rychnov n. Kn. n r Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku n stvbu Chodník podél silnice III/3211 Rychnov nd Kněžnou - Lokot. 15. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu n stvbu Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou - Dlouhá Ves. 16. Schválení uzvření Příkzní smlouvy n zjištění činnosti koordinátor BOZ při práci n stvbě Stvební úprvy knlizce vodovodu v hlvní komunikci Lipovk směrem n Lokot" 2. etp s p. Lubošem Mondíkem, Lipovk čp. 121, Rychnov n. Kn. 17. Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v budově čp v k.ú. Rychnov n. Kn. 18. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne k rozšíření předmětu výpůjčky pro ZŠ Rychnov nd Kněžnou, Jvornická ul. čp

2 2 19. Schválení uzvření Dohody o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny předmětu prodeje s pí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx čp. xxxx, xxxxxxxxxxxxx. 20. Projednání směny části p.p.č z část p.p.č. 5071/16 v k.ú. Rychnov n. Kn. 21. Schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů. 22. Schválení přidělení bytu v čp , ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 23. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou. 24. Projednání žádosti společnosti c.k. dňová kncelář,.s., Komenského čp. 41, Rychnov n. Kn. o možnost prkování po dobu rekonstrukce Školního náměstí, ul. Komenského přilehlých odboček. 25. Schválení uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky II. etp snce vlhkosti odvětrcí knál v interiéru kple Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ Schválení uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky II. etp snce vlhkosti infuzní clon v kpli Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ Schválení uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky obnov okpního chodníku u kple Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:05 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/32/2016 pí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 104/2016 I. schvluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/32/2016 pní xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy.

3 3 K bodu č.2.: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 105/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., Mírová 1487 z evidence mjetku školy, dle předloženého návrhu školy ze dne K bodu č.3.: Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 5/1/2016. Strost seznámil rdní s písemným mteriálem odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 106/2016 schvluje změnu položkového rozpisu rozpočtu číslo 5/1/2016. K bodu č.4.: Schválení rozpočtového optření č. 6/B/2016 (n zákldě kompetence rdy měst k provádění rozpočtových optření dle usn. ZM č. 97/2014 z ). Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 107/2016 schvluje 1. rozpočtové optření číslo 6/B/ podrobný položkový rozpis úprv rozpočtu měst n rok 2016 číslo 6/B/2016 k K bodu č.5.: Schválení dotce Euroregionu Pomezí Čech, Morvy Kldsk - Euroregionu Glcensis n spolufinncování projektu "Cyklobusy do Orlických hor Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné

4 4 USNESENO č. 108/2016 I. schvluje 1. poskytnutí dotce v režimu podpory de minimis Euroregionu Pomezí Čech, Morvy Kldsk - Euroregionu Glcensis, Pnská 1492, Rychnov n. Kn., IČ ve výši ,-- Kč n spolufinncování projektu "Cyklobusy do Orlických hor 2016". 2. uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou s Euroregionem Pomezí Čech, Morvy Kldsk - Euroregionem Glcensis, Pnská 1492, Rychnov n. Kn., IČ , dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.6.: Žádost Gymnázi F. M. Pelcl, Rychnov n. Kn. o zjištění ubytování 2 německých pedgogů v rámci výměnného pobytu studentů z Německ v termínu Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné USNESENO č. 109/2016 schvluje úhrdu ubytování 2 německých pedgogů v HOTELU HAVEL v rámci výměnného pobytu studentů z německého Mgdeburku s Gymnáziem P. M. Pelcl, Rychnov n. Kn. v termínu z rozpočtu Měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.7.: Projednání dopisu p. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx ze dne týkjící se výstvby nového dětského hřiště v zámeckém prku Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi dopis p. x. xxxx, ve kterém vyjdřuje svůj názor ke stávjícím dětským hřištím ve městě hlvně k výstvbě nového dětského hřiště v zámeckém prku. Po krátké diskusi rdní vzli dopis p. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx týkjící se dětských hřišť výstvbou nového moderního dětského hřiště v zámeckém prku ve městě Rychnov n. Kn. n vědomí.

5 5 USNESENO č. 110/2016 vzl n vědomí dopis pn xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx ze dne týkjící se dětských hřišť výstvbou nového moderního dětského hřiště v zámeckém prku ve městě Rychnov n. Kn. K bodu č.8.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zprcování územní studie ÚS 4 - "Jvornická" pro využití zstvitelné plochy Z.rk31 vymezené Územním plánem Rychnov nd Kněžnou se zhotovitelem Ing. rch. Tomášem Hromem, Hrdec Králové. Strost seznámil rdní s písemným mteriálem odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 111/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n zprcování územní studie ÚS 4 - "Jvornická" pro využití zstvitelné plochy Z.rk31 vymezené Územním plánem Rychnov nd Kněžnou se zhotovitelem Ing. rch. Tomášem Hromem, utorizovným rchitektem ČKA 04056, se sídlem Mánesov 563/6, Hrdec Králové, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo. K bodu č.9.: Nbídk n zprcování "Plánu odpdového hospodářství Měst Rychnov nd Kněžnou. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemným mteriálem odboru výstvby životního prostředí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli pro nbídku společnosti ISES, s.r.o., Prh. USNESENO č. 112/2016 I. vzl n vědomí 1. nbídku společnosti Odpdová pordenská s.r.o., Osdní 799/26, Prh 7, IČ n zprcování "Plánu odpdového hospodářství Měst Rychnov nd Kněžnou, dle předloženého návrhu.

6 6 2. nbídku společnosti ISES, s.r.o., M. J. Lermontov 25, Prh 6, IČ n zprcování "Plánu odpdového hospodářství Měst Rychnov nd Kněžnou, dle předloženého návrhu. II. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n zprcování Plánu odpdového hospodářství měst Rychnov nd Kněžnou se společností ISES, s.r.o., M. J. Lermontov 25, Prh 6, IČ I strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.10.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx p. xxxxxxx xxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 113/2016 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 1+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní xxxxxx xxxxxxxxx pn xxxxxxx xxxxxxxx n dobu určitou od do K bodu č.11.: Schválení znění vyjádření k ktulizci sítě Centrum Orion, z.s., Dlouhá Ves čp. 116, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 114/2016 schvluje znění vyjádření pn Bc. Josef Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí k nvýšení personální kpcity sociální služby Centrum denních služeb, spolku Centrum Orion, z.s., Dlouhá Ves 116, Rychnov n. Kn. z důvodu nárůstu klientů v celodenním provozu, dle předloženého návrhu.

7 7 K bodu č.12.: Souhls s kcí veřejného promítání filmů v reálu zámeckého prku v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 115/2016 souhlsí 6 pro 1 se zdržel (Mgr. Štrégl) s veřejným promítáním filmů v reálu zámeckého prku (v zámecké jízdárně či prostoru pod tersou zámecké jízdárny), pod záštitou společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou s.r.o., Rychnov n. Kn., Pnská 79, které proběhne dne 10.8., , dle předložené žádosti ze dne K bodu č.13: Schválení povolení vjezdu do les Včelného k Ivnskému jezeru pro uvedené členy Českého rybářského svzu, místní orgnizce, Rychnov n. Kn. n r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 116/2016 schvluje povolení vjezdu do les Včelného k Ivnskému jezeru cestou od letovisk Studánk stejnou trsou zpět n rok 2016 pro členy uvedené v žádosti Českého rybářského svzu, místní orgnizce, Tylov 335, Rychnov n. Kn. ze dne K bodu č.14.: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku n stvbu Chodník podél silnice III/3211 Rychnov nd Kněžnou - Lokot. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 117/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku n stvbu Chodník podél silnice III/3211 Rychnov nd Kněžnou - Lokot vítězem poptávkového řízení uchzeče KENVI CZ s.r.o., se sídlem Popluží 936, Vmberk, IČ

8 8 strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou společností. K bodu č.15.: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu n stvbu Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou - Dlouhá Ves. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 118/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku mlého rozshu n stvbu Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou - Dlouhá Ves vítězem poptávkového řízení uchzeče KENVI CZ s.r.o., se sídlem Popluží 936, Vmberk, IČ strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou společností. K bodu č.16.: Schválení uzvření Příkzní smlouvy n zjištění činnosti koordinátor BOZ při práci n stvbě Stvební úprvy knlizce vodovodu v hlvní komunikci Lipovk směrem n Lokot" 2. etp s p. Lubošem Mondíkem, Lipovk čp. 121, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 119/2016 I. schvluje uzvření Příkzní smlouvy n zjištění činnosti koordinátor BOZ při práci n stveništi n stvbě: Stvební úprvy knlizce vodovodu v hlvní komunikci Lipovk (od komunikce I/14) směrem n Lokot" 2. etp s pnem Lubošem Mondíkem, Lipovk čp. 121, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené Příkzní smlouvy.

9 9 K bodu č.17.: Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v budově čp v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 120/2016 schvluje nájem prostor sloužících podnikání v čp. 1492, n p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn., Společenské centrum, prostory resturce o celkové výměře 216,06 m 2 (1. PP skld o výměře 59,38 m 2, skld o výměře 6,75 m 2, skld o výměře 21,13 m 2, 1. NP příprv jídel o výměře 44,25 m 2, resturce o výměře 58,05 m 2, chodb o výměře 7,30 m 2, štn o výměře 19,20 m 2 slečně xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxx xx z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu celkem 216,06 m 2 z 570,- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu + služby, účel nájmu - hostinská činnost, kvárn. K bodu č.18.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne k rozšíření předmětu výpůjčky pro ZŠ Rychnov nd Kněžnou, Jvornická ul. čp Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 121/2016 schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne n nemovitosti uvedené v článku I., uzvřené mezi Městem Rychnov nd Kněžnou Zákldní školou Rychnov nd Kněžnou, Jvornická ulice 1596, Rychnov n. Kn., rozšíření předmětu výpůjčky o kiosek občerstvení v budově čp s účinností od strostu měst podpisem výše uvedeného Dodtku č. 1. K bodu č.19.: Schválení uzvření Dohody o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny předmětu prodeje s pí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx čp. xxxx, xxxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

10 10 USNESENO č. 122/2016 I. schvluje uzvření Dohody o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny předmětu prodeje s pní xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx čp. xxxx, xxxxxxx xxxxxx (prodej schválen usnesením ZM č. 84/2015 ze dne ). strostu měst podpisem výše uvedené Dohody. K bodu č.20.: Projednání směny části p.p.č z část p.p.č. 5071/16 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost Ing. Skořep seznámil přítomné se dvěm vrintmi předloženého návrhu. Po krátké diskusi strost nvrhl hlsovt o kždé vrintě zvlášť. 1. vrint RM projednl nedoporučuje ZM ke schválení směnu části p.p.č o výměře cc 88 m 2 z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z část p.p.č. 5071/16 o výměře cc 106 m 2 z podílového spoluvlstnictví pn xxxxxxx xxxxxxx pní xxxxxxx xxxxxxx, ob bytem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. 6 pro 1 se zdržel (Ing. Skořep) 2. vrint RM projednl doporučuje ZM ke schválení směnu části p.p.č o výměře cc 88 m 2 z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z část p.p.č. 5071/16 o výměře cc 106 m 2 z podílového spoluvlstnictví pn xxxxxxx xxxxxxx pní xxxxxxx xxxxxxx, ob bytem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. Nákldy se směnou spojené ponese pn xxxxxx xxxxxx pní xxxxxxx xxxxxxx. Mezi smluvními strnmi dojde/nedojde k finnčnímu vyrovnání z rozdíl ve výměrách nvzájem směňovných částí pozemků, to ve výši...kč/m 2. 6 proti 1 se zdržel (Ing. Skořep) Vrint č. 2 nebyl přijt. USNESENO č. 123/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxxx xxxxxxx pní xxxxxxx xxxxxxx, ob bytem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx o směnu části p.p.č. 5066, k.ú. Rychnov n. Kn., loklit Nová Sibiř.

11 11 II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení směnu části p.p.č o výměře cc 88 m 2 z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z část p.p.č. 5071/16 o výměře cc 106 m 2 z podílového spoluvlstnictví pn xxxxxxx xxxxxxx pní xxxxxxx xxxxxxx, ob bytem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.21.: Schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 124/2016 schvluje 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, n byt č. 17 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 14 o vel. 1+1 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxx xxxx čp. xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. 3. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 54 o vel. 0+1 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. s pní xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.22.: Schválení přidělení bytu v čp , ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 125/2016 schvluje v souldu s usnesením Komise sociální Rdy měst Rychnov nd Kněžnou ze dne o doplnění pořdníku v rámci s Prvidly pro uzvírání smluv v sociálních bytech v mjetku měst (byty v čp ) uzvření nájemní smlouvy n byt č. 6, o vel. 0+1 v čp. 833, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok.

12 12 K bodu č.23.: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 126/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku mlého rozshu n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení uchzeče PROLEMAX s.r.o., se sídlem Cvokřská 160/10, Plzeň 4, Lobzy, IČ: strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou společností. K bodu č.24.: Projednání žádosti společnosti c.k. dňová kncelář,.s., Komenského čp. 41, Rychnov n. Kn. o možnost prkování po dobu rekonstrukce Školního náměstí, ul. Komenského přilehlých odboček. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti o možnost prkování služebních vozů společnosti c.k. dňová kncelář,.s., Rychnov n. Kn. v souvislosti s vizovnou rekonstrukcí inženýrských sítí komunikce n Školním náměstí, ul. Komenského přilehlých odboček. Po krátké diskusi vzli rdní žádost o možnost prkování n vědomí rozhodli uložit odboru správy nemovitostí vyřešit doprvní situci v souvislosti s touto rekonstrukcí. USNESENO č. 127/2016 I. vzl n vědomí žádost společnosti c.k. dňová kncelář,.s., Komenského čp. 41, Rychnov n. Kn. o možnost prkování po dobu rekonstrukce Školního náměstí, ul. Komenského přilehlých odboček. II. ukládá odboru správy nemovitostí vyřešit doprvní situci v souvislosti s touto rekonstrukcí.

13 13 K bodu č.25.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky II. etp snce vlhkosti odvětrcí knál v interiéru kple Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 128/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., se sídlem Vrčovice čp. 3, Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky II. etp snce vlhkosti odvětrcí knál v interiéru kple Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ strostu měst podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo. K bodu č.26.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky II. etp snce vlhkosti infuzní clon v kpli Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 129/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., se sídlem Vrčovice čp. 3, Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky II. etp snce vlhkosti infuzní clon v kpli Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/

14 14 strostu měst podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo. K bodu č.27.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky obnov okpního chodníku u kple Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 129/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo se společností IZOSAN spol. s.r.o., se sídlem Vrčovice čp. 3, Vysoké Mýto k provedení prcí: Obnov kulturní pmátky obnov okpního chodníku u kple Proměnění Páně v Rychnově nd Kněžnou, která je prohlášenou kulturní pmátkou vedenou v Ústředním seznmu kulturních pmátek České republiky pod rejstříkovým číslem 16016/ strostu měst podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo. Závěrem strost měst Ing. Skořep informovl rdní o dlším jednání s Vodovodním svzem Císřská studánk, Solnice společnosti AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. ve věci dohody o vzájemných právech povinnostech při provozování provozně souvisejících vodovodů Císřská studánk. Dále sdělil, že po vyhotovení ověřeného záznmu z jednání obdrží všichni rdní kopii záznmu. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:15 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 4. dubn 2016 od 14:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255)

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) USNESENÍ č. 233/19-13 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 I. kat. v přízemí domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Číslo usnesení Materiál Název 3721/RMOb-Sle/1014/64 3722/RMOb-Sle/1014/64 3723/RMOb-Sle/1014/64 3724/RMOb-Sle/1014/64 3725/RMOb-Sle/1014/64

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7.

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7. Zápis jednání Rada městské části 56. jednání Přítomni : starostka Alena Samková (částečně) zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více