Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 984/2004 RM 40 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 985/2004 RM 40 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 986/2004 RM 40 Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou, s účinností od

2 987/2004 RM 40 Návrh na složení výběrové komise 1. RM po projednání schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení na funkci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 2. RM ukládá starostovi města zabezpečit realizaci výběrového řízení. T: /2004 RM 40 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 8 paní Marii Macurové v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2004 RM 40 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování paní Věry Letkové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: ihned

3 990/2004 RM 40 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování paní Marcely Gaborové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2004 RM 40 Návrh na revokaci 1. RM po projednání revokuje usnesení č. 918/2004 RM 37 ze dne , kterým schválila ubytování Mgr. Evy Andasové na ubytovně Venedik č. 1427, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat Mgr. Andasovou o výsledku jednání. T: /2004 RM 40 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelky Základní školy Loučka, okres Přerov, příspěvková organizace s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2004 RM 40

4 Byty zvláštního určení ul. Souhradní 1. RM po projednání schvaluje provedení víceprací a méněprací při realizaci bytů zvláštního určení na ul. Souhradní. 2. RM ukládá vedoucímu finančního odboru zabezpečit finanční prostředky. T: neprodleně 994/2004 RM 40 Revitalizace Hejnice Loučka RM po projednání souhlasí s investičním záměrem Agrochovu Jezernice, a.s. revitalizací Hejnice v Loučce. 995/2004 RM 40 Městský informačně orientační systém v Lipníku nad Bečvou výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky výběrového řízení na akci Městský informačně orientační systém v Lipníku nad Bečvou b) okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání zakázky. T: ihned 996/2004 RM 40 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - snížení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4222, inv. přij. dotace od kraje kamerový systém II., - snížení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 5219, pol. 6122, kamerový systém II., b) - přesun na straně výdajů:

5 Kč ,00 z org. 413, 3722, pol na org. 460, 3745, pol. 5171, čištění Loučského potoka, c) - zvýšení na straně příjmů: Kč 5.622,00 v pol. 1337, poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu, - zvýšení na straně výdajů: Kč 5.622,00 v 6320, pol. 5163, org. 442, pojistné ze souhrnného pojištění majetku, d) - na straně příjmů - snížení: Kč ,50 z 5311, pol. 2329, ost. nedaňové příjmy městská policie, - na straně příjmů - zvýšení: Kč ,00 v pol. 1119, daň z příjmů FO zrušené daně, Kč 105,00 v pol. 1337, poplatky za sběr a svoz KO, Kč 2.085,00 v pol. 1341, poplatky ze psů, Kč 339,00 v pol. 1344, poplatky ze vstupného, Kč 48,00 v 2129, pol. 2229, ostatní přijaté vratky transférů, Kč 9.530,00 v 2219, pol. 2111, příjmy z poskytování služeb parkovné, Kč 2.375,70 v 3141, pol. 2111, příjmy z poskytování služeb ŠJ MŠ, Kč 637,00 v 3636, pol. 2329, náhrada za kácenou mimolesní zeleň, Kč 1.496,00 v 3722, pol. 2111, příjmy z poskytování služeb a výrobků KO, Kč 300,00 v 3722, pol. 2210, přijaté sankční platby KO, Kč 2.390,00 v 3749, pol. 2210, přijaté sankční platby ochrana přírody, Kč ,80 v 6171, pol. 2329, ostatní nedaňové příjmy, e) - zvýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1119, daň z příjmů FO zrušené příjmy, - zvýšení na straně výdajů v org. 411: Kč ,00 v 2212, pol. 5171, oprava komunikace po ekologické havárii, f) - zvýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4121, org. 3017, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Daskabát, Kč ,00 v pol. 4121, org. 5023, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Dolní Újezd, Kč ,00 v pol. 4121, org. 5011, neinv.přijaté dotace od obcí za žáky Bohuslávky, Kč 9.890,00 v pol. 4121, org. 5026, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Hlinsko, Kč ,00 v pol. 4121, org. 5034, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Jezernice, Kč 7.670,00 v pol. 4121, org. 5036, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Kladníky, Kč ,00 v pol. 4121, org. 5043, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Lhota, Kč 1.780,00 v pol. 4121, org. 5054, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Oldřichov, Kč 1.620,00 v pol. 4121, org. 5067, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Prosenice, Kč 3.270,00 v pol. 4121, org. 5073, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Radotín, Kč 270,00 v pol. 4121, org. 5074, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Radvanice, Kč 1.650,00 v pol. 4121, org. 5086, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky Sušice, Kč ,00 v pol. 4121, org. 5093, neinv.přijaté dotace od obcí za žáky Týn n. B., Kč 1.680,00 v pol. 4121, org. 5098, neinv.přijaté dotace od obcí za žáky Veselíčko, Kč v pol. 1119, daň z příjmů FO zrušené daně, Kč ,00 v 2140, pol. 2112, příjmy z prodeje zboží kalendáře, Kč 750,00 v 3392, pol. 2132, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí KD, Kč ,00 v 3349, pol. 2329, ostatní nedaňové příjmy Lipenské listy, Kč 7.000,00 v 3111, pol. 2111, příjmy z poskytování služeb školkovné, Kč ,00 v 3113, pol. 2111, příjmy z poskytování služeb družinkovné, - snížení na straně příjmů: Kč ,00 v 3316, pol. 2329, ostatní nedaňové příjmy Kniha o Lipníku, - zvýšení na straně výdajů v org. 441: Kč ,00 v 3111, pol. 5166, energetický audit MŠ Zelinka,

6 Kč ,00 v 3113, pol. 5166, energetický audit ZŠ Hranická, Kč ,00 v 3113, pol. 5166, energetický audit ZŠ Osecká, Kč ,00 v 3121, pol. 5166, energetický audit Gymnázium, Kč ,00 v 3349, pol. 5169, nákup ostatních služeb tisk Lipenských listů, - snížení na straně výdajů v org. 441: Kč ,00 v 3113, pol. 6351, inv. dotace zříz. PO koupě vozidla rezerva, g) -zvýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 3613, pol. 2132, příjmy z pron. ost. nemovitostí nebytové prostory, - zvýšení na straně výdajů v org. 400: Kč ,00 v 6171, pol. 5166, radnice - zpracování PD topení, Kč ,00 v 6171, pol. 5171, radnice - provedení izolace proti vlhkosti, h) -přesun na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 z 3421, pol. 5171, na 2321, pol. 5166, monitoring kanalizace v lokalitě SOLO ul. Svat. Čecha, i) - přesun na straně výdajů v org. 460: Kč ,00 z 1036, pol na 2310, pol. 5169, nákup služeb dovoz pitné vody, j) - přesun na straně výdajů v org. 441: Kč 1.000,00 z 3319, pol na 3399, pol. 5139, nákup materiálu j.n. věnce, k) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org. 431, 5274, pol na org. 365, 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO vánoční osvětlení a výzdoba města, l) - zvýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje nemovitostí byty, - na straně výdajů snížení v org. 431: Kč ,00 v 5274, pol. 5199, rezerva krizové řízení, - na straně výdajů zvýšení v org. 415: Kč ,00 v 2219, pol. 5171, oprava chodníku u ohradní zdi zámku, ul. Na Zelince. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2004 RM 40 Návrh na vyřazení a vyhlášení záměru prodeje dlouhodobého hmotného majetku 1. RM po projednání: a) na základě ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a po doporučení vyřazovací komise, schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - Požární vozidlo AVIE 30, rok pořízení 1989, pořizovací cena ,- Kč, b) vyhlašuje záměr prodeje výše uvedeného dlouhodobého hmotného majetku za těchto podmínek : - dlouhodobý hmotný majetek bude odprodán nejvyšší nabídce a současně nabídka nesmí být nižší než Kč,

7 - kupující uhradí kupní cenu do 3 dnů od podpisu kupní smlouvy, - kupní smlouva bude podepsána do 15 dnů od skončení lhůty pro podání nabídky na odkup dlouhodobého hmotného majetku, - v případě odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou od záměru koupě nastupuje v pořadí druhá, případně další, nejvyšší nabídka na odkup dlouhodobého hmotného majetku. 2. RM ukládá : a) starostovi města vyhlásit záměr prodeje výše uvedeného dlouhodobého hmotného majetku za stanovených podmínek po dobu 60 dnů, T: b) starostovi města podepsat kupní smlouvu, T : c) vedoucí kanceláře tajemníka v případě, že nebude na základě vyhlášeného záměru prodeje výše uvedený dlouhodobý hmotný majetek do 2 měsíců ode dne vyhlášení záměru prodeje na úřední desce městského úřadu za stanovených podmínek odprodán, zajistit provedení fyzické likvidace dlouhodobého hmotného majetku v souladu s platnými právními předpisy. T: /2004 RM 40 Odvolání člena komise rady města pro pronájem bytů a nemovitostí RM po projednání nerozhodla o odvolání paní Danuše Kubíkové, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví z funkce člena komise pro pronájem bytů a nemovitostí. 999/2004 RM 40 Revokace usnesení č. 899/2004 RM 35 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 899/2004 RM 35 ze dne RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. T: /2004 RM 40 Zřízení věcného břemene k.ú. Loučka

8 1. RM po projednání schvaluje: a) zřízení věcného břemene na pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 2627/2 v k.ú. Loučka, a to věcného břemene spočívajícího v právu zřizovat a provozovat na pozemku podzemní vedení telekomunikační sítě, včetně jejích opěrných a vytyčovacích bodů a právo umísťovat v tomto pozemku vedení telekomunikační sítě ve prospěch společnosti SELF servis spol. s r.o., IČ: , se sídlem Pálavské náměstí 11, Brno, zastoupené jednateli společnosti p. Janem Dašovským a Ing. Miroslavem Svobodou, b) předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako povinným z věcného břemene) a společností SELF servis spol. s r.o., IČ: , se sídlem Pálavské náměstí 11, Brno, zastoupenou jednateli společnosti p. Janem Dašovským a Ing. Miroslavem Svobodou (jako oprávněným z věcného břemene). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. T: /2004 RM 40 Pronájem částí pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem částí pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o celkové výměře 181 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou slečně Janě Vlasákové,., na dobu neurčitou, a to: části pozemku o výměře 34 m 2 (viz situační plán část A) za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, za účelem umístění přístřešku na úschovu nářadí, části pozemku o výměře 147 m 2 (viz situační plán část B) za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje pronájem částí pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o celkové výměře 181 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: části pozemku o výměře 34 m 2 (viz situační plán část A) za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, za účelem umístění přístřešku na úschovu nářadí, části pozemku o výměře 147 m 2 (viz situační plán část B) za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky: - panu Jánu Cinovi,., - manželům Stanislavu a Janě Bezperátovým,., - manželům Vojtěchovi a Daně Žigovým, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2004 RM 40

9 Souhlas s vybudováním kapénkové závlahy 1. RM po projednání uděluje společnosti MORAVA HOP s.r.o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Na Zelince 1143, zastoupené prokuristou Ing. Milanem Rubešem dodatečný souhlas s vybudováním kapénkové závlahy na pozemku parc.č. 2583/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou dle předložené projektové dokumentace. 2. RM pověřuje starostu města vydáním dodatečného souhlasu společnosti MORAVA HOP s.r.o. s vybudováním kapénkové závlahy na předmětném pozemku. T: /2004 RM 40 Pronájem nemovitostí v areálu klášterní zahrady v Lipníku nad Bečvou Ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne Revokace usnesení č. 317/2003 RM 12 ze dne RM po projednání neschvaluje pronájem: - pozemku parc.č. 161/1 zahrada o výměře m 2, - pozemku parc.č. 161/2 ost. pl. manipulační plocha o výměře 1506 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.269 o výměře 30 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.270 o výměře 32 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.271 o výměře 53 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.1240 o výměře 47 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.1241 o výměře 204 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2417 o výměře 335 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2418 o výměře 333 m 2, - zděné stavby na pozemku parc.č. st.274 zastavěná plocha, v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Vratislavu Vítkovi,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: RM po projednání schvaluje: a) ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako půjčitelelem) a Vratislavem Vítkem AJVR, IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Bohuslávská 1339 (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka nemovitostí v areálu klášterní zahrady v Lipníku nad Bečvou, dohodou ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce, V případě, že dohoda o ukočení smlouvy o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne jejího schválení radou města, pozbudou body 3.a) a 3.b) usnesení platnosti. c) revokaci usnesení č. 317/2003 RM 12 ze dne RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce.

10 T: /2004 RM 40 Demolice objektu zděný přístřešek situovaný na pozemku parc.č. st.483/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit demolici objektu zděný přístřešek situovaný na pozemku parc.č. st.483/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: Ing. Miloslav Přikryl Pavel Šoltys starosta města místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 68. schůzi dne 5. 12. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 25. 6. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 22. 9. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty.

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty. Město Horní Benešov USNESENÍ ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne 27.8.2008 v 6 00 hod. v kanceláři starosty. S R P E N 2008 Po projednání přednesených zpráv a rozpravy byla přijata

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více