krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014"

Transkript

1 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

2 2

3 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika 6 Bakalářský studijní obor: Multimédia v ekonomické praxi 10 Magisterský navazující studijní obor: Informační management 14 Magisterský navazující studijní obor: Informační systémy a technologie 17 Magisterský navazující studijní obor: Kognitivní informatika 20 Magisterský navazující studijní obor: Podniková informatika 23 Magisterský navazující studijní obor: Znalostní technologie 26 Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice 29 Bakalářský studijní obor: Matematické metody v ekonomice 31 Bakalářský studijní obor: Sociálně ekonomická demografie 34 Bakalářský studijní obor: Statistické metody v ekonomii 38 Bakalářský studijní obor: Statistika a ekonometrie 41 Magisterský navazující studijní obor: Ekonometrie a operační výzkum 44 Magisterský navazující studijní obor: Ekonomická demografie 46 Magisterský navazující studijní obor: Statisticko pojistné inženýrství 48 Přílohy 50 Studijní a zkušební řád 51 Disciplinární řád 60 Stipendijní řád 63 3

4 4

5 Studijní program: Aplikovaná informatika 5

6 Bakalářský studijní obor: Informatika Garant: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Garantující katedry: katedra informačního a znalostního inženýrství, katedra informačních technologií a katedra systémové analýzy Charakteristika studijního oboru Studijní obor Informatika je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol, s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí. Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhody VŠE, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky. Do studia jsou proto zařazeny předměty objasňující základní principy mikro a makroekonomie, financí, účetnictví, obchodu, marketingu a managementu. Kombinované studium ekonomických a informatických předmětů tak vytváří ideální podmínky pro dobré uplatnění absolventa v lokálních i v nadnárodních firmách. Studium informatických předmětů je orientováno na dvě základní oblasti: Information Systems a Software Engineering. Cílem této kombinace je umožnit studentům vhodným výběrem volitelných předmětů specializovat se v té oblasti, která studentovi optimálně vyhovuje. Specialisté na Information Systems se zaměřují na integraci informačních technologií a podnikových procesů tak, aby naplnili informační potřeby podniků a umožnili jim dosáhnout požadované konkurenceschopnosti na trhu. Hlavní cílovou profesí oblasti Information Systems je analytik podnikových procesů a informačních systémů, doplňkovými profesemi jsou např. správce aplikací, asistent vedoucího IT projektu, asistent vedoucího podnikového IT oddělení a obchodník s ICT produkty a službami. Oblast Software engineering je zaměřena na analýzu, návrh, realizaci a rozvoj softwarových systémů. Cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni zapojit se do softwarových týmů a podílet se na vytváření kvalitních a spolehlivých softwarových produktů. Hlavní cílovou profesí oblasti Software engineerging je analytik vývojář, doplňkovými profesemi jsou programátor, vývojář web aplikací, tester aplikací a správce databáze. Studium se uzavírá bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Bakalářské práce jsou orientovány na praktická témata, velmi často realizovaná v kooperaci s externími partnery katedry z české nebo zahraniční praxe. Výuka oboru je zajištěna kooperací tří informatických kateder Fakulty informatiky a statistiky Katedry informačních technologií, Katedry systémové analýzy a Katedry informačního a znalostního inženýrství. Do výuky většiny předmětů jsou pravidelně zváni experti z praxe. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantujících kateder kit.vse.cz, kizi.vse.cz a ksa.vse.cz. 6

7 Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem Výuka jazyků Pro obor Informatika je první jazyk pouze angličtina. Před začátkem prvního semestru student absolvuje rozřazovací test, na základě jeho výsledků si potom zapisuje kurzy. Bližší informace viz Druhý jazyk je jakýkoli ze skupiny předmětů oj2. Studium druhého jazyka lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce (například 4SA220, 4IT219 a další). Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád lze nalézt na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 7

8 Povinné předměty Ident Počet kreditů Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Finance podniku 1FP201 3 Účetnictví I 1FU201 6 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Právo 2PR101 5 Management 3MA101 4 Marketing a podniková politika 33F101 5 Hospodářské dějiny 3MI111 4 Ekonomie I * 3MI101 5EN101 Matematika 4MM101 6 Statistika 4ST201 6 Základy programování 4IT101 7 Informační a komunikační sítě 4IZ110 6 Základy softwarového inženýrství 4IT115 6 Matematické základy informatiky 4EK112 6 Úvod do filosofie 5FI112 3 Analýza a návrh IS 4IT215 7 Zpracování informací a znalostí 4IZ210 6 Databáze 4IT218 6 Kvantitativní management 4EK212 6 Systémové pojetí hospodářské organizace 4SA311 6 Podnikové informační systémy 4IT314 6 Teorie a praxe informačních systémů 4SA jazyk anglický jazyk jazyk 6 8 Doporučený semestr * lze si zapsat pouze jeden z uvedených předmětů Poznámky k povinným předmětům Pro 1. semestr se vytváří tzv. pevný rozvrh, ve kterém se studentům předepíší povinné předměty s tím, že se jedné polovině studentů zapíše předmět 4IZ110 a druhé předmět 5FI112. Ve 2. semestru si rozvrh vytvářejí studenti sami a zapíší si ten z obou předmětů, který neměli v předchozím semestru. Předměty 4IT215, 4IT218, 4IZ210 a 4EK212 ssi ve 2. ročníku lze zapisovat v obou semestrech, tj. cca polovina studentů absolvuje daný předmět v zimním a druhá v letním semestru. Předměty 4IT314, 4SA311 a 4SA312 lze ve 3. ročníku zapisovat v obou semestrech, tj. cca polovina studentů absolvuje daný předmět v zimním a druhá v letním semestru. 8

9 Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů Bezpečnost informací na Internetu 4IZ227 3 Digitální knihovny 4IZ250 3 Informace a fenomén myšlení 4SA370 6 Internetový protokol verze 6 4IT322 3 Klient/server aplikace v Javě 4IT353 6 Moderní programovací techniky 4IT252 6 Object-Relational Databases 4IT219 6 Počítačová grafika v aplikacích IS 4IT357 6 Podnikání a obchodování na Internetu 4IT326 6 Řízení bezpečnosti informačních systémů 4SA325 5 Systémy pro podporu spolupráce 4IT333 3 Technické prostředky a technologická infrastruktura IS 4IT321 3 Tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 6 Úvod do umělé inteligence 4IZ229 5 VBA for Microsoft Office & VB.Net 4SA333 4 Využití XML při tvorbě webových aplikací v PHP 4IZ248 3 Vývoj aplikací na platformě.net 4IT352 4 Web 2.0 & Social Network Services 4SA220 4 XML Teorie a praxe značkovacích jazyků 4IZ238 6 Základy informačního managementu 4SA320 5 Základy správy databázového systému IBM DB/2 4IT341 3 Základy správy databázového systému Oracle 4IT340 3 Základy testování SW aplikací 4IT354 4 Poznámky k oborově volitelným předmětům U oborově volitelných předmětů je při jejich výběru nutné dbát na návaznosti na povinné kurzy nebo požadované vstupní znalosti. Např. kurzy 4IT219, 4IT340 a 4IT341 je možné studovat až po zvládnutí kurzu 4IT218. Kurz 4SA325 z důvodu velkého množství požadovaných vstupních znalostí až ve 3. ročníku. Studenti, kteří uvažují o budoucí volbě hlavní specializace Informační management, by měli absolvovat tyto volitelné předměty: 4SA320, 4SA325 a 4SA370. Doporučeno je i absolvování alespoň jednoho z kurzů vyučovaných v angličtině 4SA220 nebo 4SA333. Studenti, kteří uvažují o budoucí volbě hlavní specializace Informační systémy a technologie, by měli absolvovat alespoň dva volitelné předměty katedry informačních technologií. Předměty 4IT219, 4IT341 a 4SA333 jsou vyučovány v angličtině. Kurzy 4IT219 a 4IT341 jsou vyučovány pouze jako mimosemestrální. 9

10 Bakalářský studijní obor: Multimédia v ekonomické praxi Garant: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Garantující pracoviště: Centrum profesního vzdělávání Charakteristika studijního oboru Studijní obor Multimédia v ekonomické praxi vychází vstříc rostoucí poptávce po profesi multimediálního specialisty s důkladnou znalostí fungování firemní sféry a zároveň reaguje na stále vyšší využívání multimédií v propagaci firem a v komunikaci se zákazníky. Multimédia se stávají běžnou součástí firemní praxe a obvyklý model využití specializované agentury pro tvorbu multimediálních výstupů přestává stačit. Zároveň jsou multimédia stále častěji využívána i v malých a středních firmách, které budou primárními zaměstnavateli absolventů tohoto oboru. V rámci studijního oboru jde o užitou sféru tvorby multimédií orientovanou na účelové praktické využití těchto prostředků. Kromě malých a středních podniků jsou možnými zaměstnavateli absolventů PR oddělení firem, případně reklamní agentury. Nezanedbatelnou oblastí uplatnění je též státní správa a samospráva, kde nároky a požadavky na multimediální výstupy též vzrůstají. Kombinace multimediálních znalostí a dovedností s důkladným ekonomickým rozhledem vytváří komunikační můstek mezi sférou ekonomických odborníků a sférou profesionálních umělců, kteří pracují pro účely podnikové sféry. Aplikovaná informatika nabírá v posledních letech enormním způsobem na významu. Společně s tímto růstem se také rozšiřuje záběr informatiky i stupně detailnosti jejích součástí. Multimédia jsou aplikovanou formou komunikace informací, které jsou kódovány v podobě obrazu a zvuku. Toto kódování probíhá prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a výpočetních kapacit. Proces digitalizace tento trend ještě umocnil a vytvořil dominanci informatických nástrojů v procesu tvorby multimediálních produktů, které jsou formou aplikace informatiky. Multimédia jsou aktuálně nejvíce používaným prostředkem komunikace informací využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Pro prezentaci informací multimédia pracují s audiovizuálními, informačními a komunikačními technologiemi. Významným prvkem multimédií je možnost interakce s příjemcem informace. Multimediální produkty se dnes vyskytují prakticky ve všech sférách lidské činnosti a je nutno podporovat jak kvalifikovanou tvorbu těchto produktů, tak jejich správné chápání a přijímání, neboli vizuální gramotnost. Vizuální gramotností rozumíme znalost výrazových prostředků a pravidel pro jejich užití a smysluplnou interpretaci vjemů. Velká rozšířenost multimediálních technologií a relativně snadná dostupnost jejích nástrojů umožňuje firmám vytvářet vlastními prostředky jednodušší multimediální produkty, které dříve bylo nutné zadávat specializovaným firmám. Multimediální technologie rozvíjejí možnosti prezentace nejrůznějších subjektů a především na Internetu umožňují své plné nasazení. Lze tak tvořit komplexní obsah na pokročilejší úrovni (multimediální e-learning, 3D prezentace, sociální sítě). Vzniká tak potřeba nového typu odborníků se širokými 10

11 znalostmi a dovednostmi z oblasti multimédií, informačních a komunikačních technologií, ale také současně z oblasti ekonomie a managementu. Takoví odborníci jsou schopni multimediální produkty vytvářet i publikovat, nebo je využít pro vnitřní potřeby organizace. Pro komplexnější produkty dokážou fungovat jako kvalifikovaní zadavatelé nebo hodnotitelé. Vizuální a informační gramotnost jsou témata, která zasahují i veřejný sektor a navazují na mnoho dalších ekonomických disciplín. Oblast marketingu a PR stále hledá nové výrazové prostředky jak v podobě klasických médií, tak v podobě nových médií prostřednictvím internetu a telekomunikačních nástrojů. Studium lze rozdělit do čtyř celků, které se navzájem doplňují a časově prolínají. (1) ekonomický a podnikatelský přehled, (2) úvod do studia multimédií a kultury v ekonomické sféře, (3) zpracování multimediálních produktů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a (4) uvedení multimediálních produktů na trh. Volitelné předměty umožňují doplnění kvalifikace ve směru, který si student sám zvolí a to zejména v oblastech ekonomie, informatiky, managementu, uplatnění multimédií na trhu nebo komunikačních principů. Studium se uzavírá projektem vypracovaným v rámci projektového semináře, bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Bakalářské práce jsou orientovány na témata spojená s realizovaným projektem. Bakalářský obor Multimédia v ekonomické praxi je profesně orientovaný. Absolventi jsou připraveni a kvalifikováni na okamžitý vstup do praxe. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantujícího pracoviště gml.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem Poznámky k povinným předmětům Pro první semestr vytváří fakulta tzv. pevný rozvrh, ve kterém studentům předepíše povinné kurzy s tím, že polovině studentů zapíše kurz 4ME111 a druhé polovině kurz 4ME121. Ve druhém semestru si rozvrh vytvářejí již studenti sami a zapíší si ten z obou kurzů, který neměli zapsán v předchozím semestru. Oborově povinné kurzy jejichž ident začíná 4ME (neplatí pro 4ME100) a dále kurz 3MG321 absolvuje polovina studentů v zimním a druhá polovina v letním semestru. 11

12 Povinné předměty Ident Počet kreditů Finance podniku 1FP201 3 Doporučený semestr Účetnictví I 1FU201 6 Právo 2PR101 5 Management 3MA101 4 Marketing I 3MG212 3 Ekonomie I 3MI191 6 Matematika pro ekonomy 4MM101 6 Statistika 4ST201 6 Veřejný sektor a financování v oblasti multimédií 1VF201 3 Úvod do multimédií 4ME100 4 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání 5FI220 6 Kulturní politika, místní a regionální kultura 3AM191 3 Principy a aplikace vektorové grafiky 4ME111 4 Počítačová typografie a sazba 4ME112 5 Principy a aplikace 3D grafiky 4ME213 5 Základy digitální fotografie a editace bitmap 4ME121 4 Digitální fotografie a editace bitmap 4ME122 5 Zvuk a multimédia 4ME240 5 Základy audiovizuální komunikace 4ME231 8 Audiovizuální komunikace 4ME232 4 Audiovizuální post-produkce 4ME333 3 Web design a uživatelská rozhraní 4ME280 8 Komunikace a tvůrčí procesy 4ME255 3 Prezentační dovednosti 4ME370 5 Řízení multimediálních projektů 4ME250 5 Autorské právo a průmyslové vlastnictví 2PR323 3 Marketingová komunikace 3MG321 6 Multimediální projektový seminář 4ME399 5 Sémiotika multimédií 4ME jazyk anglický jazyk jazyk 6 12

13 Výuka jazyků Pro obor je první jazyk pouze angličtina. Před začátkem prvního semestru student absolvuje rozřazovací test, na základě jeho výsledků si potom zapisuje kurzy. Bližší informace viz kaj.vse.cz/pro-studenty/anglictina-od-akad-roku /. Druhý jazyk je jakýkoli ze skupiny předmětů oj2. Studium druhého jazyka lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce (například 4IT219, 4SA220 a další). Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád lze nalézt na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů Databáze 4IT218 6 Ekonomie a historie ve filmu a krásné literatuře 5HD327 4 Filozofie a kultura v evropských dějinách 5FI108 3 Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Grafika a animace v technologii Flash 4ME314 3 Hospodářské dějiny 3MI111 4 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 3AM397 6 Lokální a regionální sociologie 2PL304 6 Marketing malých a středních podniků 3MG322 6 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Podnikání a obchodování na Internetu 4IT326 6 Soudobá rétorika 1DP022 3 Teorie a praxe řešení konfliktů 2PL301 6 Trendy v multimediích 4ME290 5 Trh umění, ekonomika a management galerií a výstavních síní 3AM392 3 Účetnictví II. specifika pro organizace z oblasti arts 1FU233 6 Základy demografie 4DM201 6 Poznámky k oborově volitelným předmětům U oborově volitelných kurzů je při jejich výběru nutné dbát na návaznosti na povinné kurzy nebo požadované vstupní znalosti. Například kurz 1FU233 je možné studovat až po zvládnutí kurzu 1FU201. Kurz 4IT326 je z důvodu velké náročnosti doporučován až ve třetím ročníku. 13

14 Magisterský navazující studijní obor: Informační management Garant: prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Garantující katedra: katedra systémové analýzy Charakteristika studijního oboru Informační management představuje moderní a v současné praxi dobře přijímaný trend řízení, který je součástí široce koncipovaného oboru informatika. Stojí na pomezí klasicky pojímané informatiky, zejména podnikové, a moderního managementu. Jeho samotné zaměření překonává tradiční modely řízení organizací a informačních systémů a vytváří tak podmínky pro lepší komunikaci mezi specialisty informačních technologií (IT), managementem organizací a dalšími zainteresovanými subjekty. Vychází z principů mezinárodně akceptovaného rámce označovaného termínem IT governance (správa a řízení IT). Základem studia informačního managementu je kombinace tří hlavních oborů a vědních disciplín: systémových věd, ty poskytují celkový koncept a východiska pro chápání a pojetí informatiky a vymezují obecné přístupy zejména k vymezení řešení problémů a k interpretaci dat, moderního managementu, který poskytuje nástroje, metody a postupy spjaté s řízením organizací jak hospodářských, tak i státní a veřejné správy, informatiky, jež je hlavním jádrem oboru; z ní jsou vybírány manažerské dovednosti, zejména řízení vývoje, pořizování a provozu podnikových aplikací, řízení projektů, řízení bezpečnosti, kvality a auditu informačních systémů. Cílem hlavní specializace Informační management je výchova odborníků, schopných nalézt uplatnění v nejširším spektru organizací současného světa, a to zejména v manažerské práci a v manažerských pozicích. Jejich základní konkurenční výhodou jsou znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, vhodně kombinované s manažerskými metodami a způsoby práce obohacenými o schopnost vnímat svět komplexně na základě systémového pohledu. Studium vychází ze společného základu oboru Aplikovaná informatika, kde zájemci o informační management získají základní znalosti a dovednosti v tvorbě programového vybavení a návrhu aplikací a dále mají možnost se profilovat formou volitelných předmětů. Z těchto volitelných předmětů je doporučováno absolvovat předmět 4SA320 a alespoň jeden z předmětů 4SA325 nebo 4SA370. Součástí oboru Informační management je i možnost rozšířit si dovednosti v řízení informatiky nebo vybraného odvětví ekonomiky díky absolvování vedlejších specializací. Tyto specializace mají studenti možnost volit jak v rámci Fakulty informatiky a statistiky, tak i v rámci ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Studium je určeno pro široké spektrum pracovních pozic zejména v soukromém sektoru (v kombinaci s jazykovou průpravou i v nadnárodních společnostech), v oblasti veřejné a státní správy, školství, ale i v neziskových a zájmových organizacích. 14

15 Výraznou konkurenční výhodou absolventů oboru je pak schopnost řešení složitých rozhodovacích problémů, pro něž mohou využívat studiem získané schopnosti strukturovaně myslet. Jejich potenciál je pak předurčuje k zastávání pozic ve vyšším a středním managementu. Studium je určeno převážně pro následující manažerské profese: manažer informatiky ve společnosti (CIO), manažer rizik, manažer projektu, account manager a další cílové profese: business analytik, business konzultant, obchodník s informatickými službami, auditor informačních systémů. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem Povinné předměty Ident Počet kreditů Informační management 4SA411 5 Doporučený semestr Systémová dynamika 4SA412 5 Organizace a informace 4SA413 5 Systémy pro podporu rozhodování 4SA414 5 Optimalizace podnikových procesů * 4SA511 6 Řízení projektů IS 4SA512 5 Diplomový seminář 4SA518 8 * Zápis na předmět předpokládá absolvování předmětů 4SA411, 4SA412, 4SA413 a 4SA414 15

16 Oborově volitelné předměty Ident Audit informačních systémů 4SA425 5 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury * 4IT482 4 Informace a média 4SA525 3 New Media and Social Network Services 4SA526 3 Počítačové a informatické právo 2PR441 3 Prezentace a komunikace informací 4SA426 5 Řízení informačních systémů (anglicky) 4SA431 3 Teorie a techniky procesního modelování 4SA433 5 Trendy IS/ICT * 4IT470 3 Trendy v informačním managementu I * 4SA430 4 Trendy v informačním managementu II * 4SA530 4 Úvod do řízení projektů ** 4SA432 3 Úvod do teorie systémů 4SA428 3 Počet kreditů * Takto označené předměty jsou vyučovány jako mimosemestrální. Termíny konání budou vždy včas oznámeny na nástěnkách FIS a v ISISu. ** Zájemci o tento kurz si ho musí zapsat před absolvováním povinného kurzu 4SA512. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 16

17 Magisterský navazující studijní obor: Informační systémy a technologie Garant: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Garantující katedra: katedra informačních technologií Charakteristika studijního oboru Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Hlavní specializace Informační systémy a technologie je zaměřena na přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studenti jsou vybavováni takovým objemem a strukturou znalostí, které zajistí jejich vysokou konkurenceschopnost na trhu práce, a to i ve vztahu k absolventům zahraničních univerzit. Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhodu VŠE, která spočívá v kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a práva. Budování znalostí v oblasti informatiky je založeno na osvojení metod a nástrojů řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronického a mobilního podnikání. Studenti se mj. naučí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu. Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny jsou některé předměty přednášeny v anglickém jazyce. Budování znalostí v oblasti ekonomiky a práva je zajišťováno jednak některými předměty zařazenými přímo do hlavní specializace a jednak předměty vedlejší specializace. Doporučovanými jsou vedlejší specializace zaměřené na řízení logistiky, financí, obchodu a marketingu. Studium se uzavírá státní závěrečnou zkouškou z hlavní a z vedlejší specializace a obhajobou diplomové práce. Diplomové práce jsou řešeny jak na teoretická témata, tak na témata praktická, velmi často realizovaná v kooperaci s externími partnery katedry z české nebo zahraniční praxe. Zpracování diplomových prací tvoří hlavní náplň závěru studia, a proto je mu vyhrazen i potřebný časový prostor v rámci diplomových seminářů, kde je možnost řešit diplomové práce individuálně i v týmech. Cílovými profesemi absolventů studijní specializace jsou: byznys analytik, byznys konzultant, architekt IS/ICT, manažer vývoje aplikací, systémový integrátor, manažer projektu, manažer provozu, manažer podnikového IS a obchodník s produkty a službami IS/ICT. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni jak kvalitním teoretickým zázemím, tak základními praktickými zkušenostmi. 17

18 Studentům s výborným prospěchem vytváří katedra prostor pro jejich zapojení do výzkumného programu katedry, případně do projektů, které se řeší ve spolupráci s partnery (IBM, HP, SAP, Microsoft, SUN, Oracle, Sybase a dalšími). Nejlepším absolventům specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském stupni. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a stránkách katedry kit.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem Povinné předměty Ident Počet kreditů Integrace v informačních systémech 4IT410 4 Řízení projektů IS/ICT * 4IT414 4IT524 Informační modelování organizací 4IT415 6 Řízení podnikové informatiky * 4IT417 4IT527 Inovace informačních systémů 4IT Doporučený semestr Diplomový seminář KIT 4IT Všechny povinné předměty jsou vypisováný v obou semestrech (ZS a LS), případně v jednom semestru česká varianta, v druhém anglická. * Lze si vybrat jen jeden z uvedených předmětů, předmět s nizším identem je vyučovan v češtině, předmět z vyšším identem v angličtině. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 18

19 Oborově volitelné předměty Ident Agilní vývoj webových aplikací 4IT445 6 Analýza trhu ICT 4IT460 3 Architektonické a návrhové vzory 4IT422 6 Architektura orientovaná na služby (v angličtině) * 4IT481 4 Business Intelligence 4IT436 6 Business Process Engineering (projekt) 4IT440 4 Počet kreditů Business Process Engineering *** 4IT530 4IT531 6 CASE-Computer Aided Systems Engineering 4IT450 4 Competitive Intelligence 4IT550 3 Databázové návrhové vzory 4IT430 4 Dobývání znalostí z databází *** 4IZ450 4IT451 6 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury (v angličtině) * 4IT482 4 Finanční řízení podnikové informatiky 4IT491 4 Informační systémy veřejné správy 4IT455 3 Kybernalita ** 4IT423 4 Management a komunikace ve veřejné správě 4IT456 3 Operační systémy 4IT425 6 Počítačové a informatické právo 2PR441 3 Podpora IT byznysu a role CIO ** 4IT463 3 Portfolio Management a koordinace projektů 4IT520 3 Řízení kvality softwaru 4IT446 6 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting 4IT494 6 Řízení služeb veřejné správy 4IT457 6 Simulace systémů *** 4IT495 4IT496 6 Softwarový projekt 4IT442 6 Současné přístupy k vývoji IS * 4IT483 3 Transformace podnikání v éře SaaS 4IT466 6 Trendy IS/ICT a trendy IS/ICT II * 4IT470 4IT471 3 Trendy v informačním managementu I 4SA430 4 Trendy v informačním managementu II 4SA530 4 Trénink sociálních a manažerských dovedností 3PS422 6 Vývoj podnikových aplikací na platformě Java 4IT447 6 Základy neurověd 4IT420 3 Zlepšování procesů budování IS 4IT421 6 * Takto označené předměty jsou vyučovány jako mimosemestrální. ** Kurzy 4IT423 a 4IT463 jsou vyučovány v prostorách FIT ČVUT. *** Lze si vybrat jen jeden z uvedených předmětů, jedna se o českou a anglickou variantu téhož obsahu. 19

20 Magisterský navazující studijní obor: Kognitivní informatika Garant: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Garantující katedra: katedra informačních technologií Charakteristika studijního oboru Kognitivní informatika (Cognitive Informatics) je multi- a transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Realizace tohoto nového studijního oboru má, v souladu s nejnovějšími trendy vývoje informatiky, za cíl připravovat multidisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Absolventi oboru Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti, dále v oblasti veřejné správy v obdobných pozicích, a to jak v centrální státní správě (strategické řízení a koncipování centrálních správních úřadů), tak i v příslušných orgánech samosprávy, ve velkých společnostech i v oblasti veřejné správy v pozicích manažerů výzkumu a vývoje, zejména v oblasti IS/ICT, v moderních dynamických organizacích ve všech pozicích, jež souvisejí se znalostním řízením firem a institucí na bázi aplikace poznatků transdisciplinárních oborů, zahrnujících syntézu biologie, psychologie a informatiky (jako jsou neuropolitika, neuroekonomie, neuroinformatika) v kombinaci s poznatky informatiky v oblastech znalostního inženýrství, modelování a simulace, jakož i s poznatky základních filosofických disciplin zkoumajících lidské poznání i etickou regulaci lidského jednání; tytéž poznatky lze aplikovat při transformaci veřejné správy na bázi principů e-governmentu s využitím rostoucího významu informačních technologií a nakonec ve všech oblastech lidské činnosti, kde lze využít znalostí týkajících se přírody jako sféry autonomní samoorganizace spolu se znalostmi o fungování lidského myšlení (zejména při politickém prosazování a ekonomické implementaci principu udržitelného rozvoje). V rámci stávajících informatických profesí, vyhovujících potřebám praxe, se absolventi hlavní specializace Kognitivní informatika mohou uplatnit nejen v profesích Business analytik a Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, nýbrž i v dalších pozicích, jako jsou Business Development Manager a Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT (tato profese koresponduje s akutní potřebou manažerů, schopných nejen operativně řídit výzkumné týmy, ale především koncipovat a strategicky rozvíjet procesy výzkumu a vývoje). Uvedené rozšíření profesí představuje v ekonomické praxi především posun v profesním uplatnění od firemní (podnikové/organizační) úrovně na úroveň korporátní a úroveň veřejně správní (včetně úrovně centrální státní správy). Kvalifikační obsah profese Business Development Manager v praxi nejvíce odpovídá používané pracovní funkci Corporate Development Manager. Významně dále souvisí s dílčími funkcemi, nazývanými různě, např. Business Process Manager, Inter- Culture Manager, nebo Program Manager a další. Zavedení oboru bylo podporováno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu 20

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2011/2012

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2011/2012 k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2011/2012 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2010/2011

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2010/2011 k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2010/2011 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2006/2007 1 Studijní obory bakalářské

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2014/2015

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2014/2015 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2014/2015 OBSAHStudijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Aplikovaná

Více

krok správným směrem Studijní obory, školní rok 2015/2016 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze

krok správným směrem Studijní obory, školní rok 2015/2016 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze krok správným směrem Studijní obory, školní rok 2015/2016 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze 2 OBSAHStudijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Aplikovaná

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2016/2017

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2008/2009 Studijní obory bakalářské

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, Praha 3 STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, Praha 3  STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2007/2008 1 Studijní obory bakalářské

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Kognitivní informatika očima studentů

Kognitivní informatika očima studentů Kognitivní informatika očima studentů Výsledky ankety ZS 2011/2012 Kateřina Farská O dotazníku Reponse rate relativně vysoká: 49% (odpovědělo 26 z 53 aktuálně studujících) Až na výjimky vysoká kvalita

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika Správná volba pro vzdělání Získáte: znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz p. Jana

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Vyhlášky a opatření děkana všechny tyto dokumenty jsou

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice Studijní program: Aplikovaná informatika studijní obory: Informatika (IN) Multimédia v ekonomické prai (ME) Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice studijní obory: Matematické metody v ekonomii

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Mezinárodní management a globalizace

Mezinárodní management a globalizace 3MA425 Mezinárodní management a globalizace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Mezinárodní management a globalizace International Management and Globalization Internationales Management in

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 1 Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 2016 2 Obsah Co je kombinované studium?... 3 Proč studovat na katedře informatiky PřF UJEP?... 6 Studijní plán a uplatnění absolventů...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY Akademický rok 2007/2008 2 Obsah ORGANIZACE VŠE 5 Fakulta informatiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa zpracovaná v rozsahu

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU PROGRAMY DOKTORSKÉHO STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU PROGRAMY DOKTORSKÉHO STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU PROGRAMY DOKTORSKÉHO STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE platné od 10. září 2014 1 Vydáno za finanční podpory České spořitelny, a.s. 2 Vážení

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více