krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014"

Transkript

1 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

2 2

3 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika 6 Bakalářský studijní obor: Multimédia v ekonomické praxi 10 Magisterský navazující studijní obor: Informační management 14 Magisterský navazující studijní obor: Informační systémy a technologie 17 Magisterský navazující studijní obor: Kognitivní informatika 20 Magisterský navazující studijní obor: Podniková informatika 23 Magisterský navazující studijní obor: Znalostní technologie 26 Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice 29 Bakalářský studijní obor: Matematické metody v ekonomice 31 Bakalářský studijní obor: Sociálně ekonomická demografie 34 Bakalářský studijní obor: Statistické metody v ekonomii 38 Bakalářský studijní obor: Statistika a ekonometrie 41 Magisterský navazující studijní obor: Ekonometrie a operační výzkum 44 Magisterský navazující studijní obor: Ekonomická demografie 46 Magisterský navazující studijní obor: Statisticko pojistné inženýrství 48 Přílohy 50 Studijní a zkušební řád 51 Disciplinární řád 60 Stipendijní řád 63 3

4 4

5 Studijní program: Aplikovaná informatika 5

6 Bakalářský studijní obor: Informatika Garant: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Garantující katedry: katedra informačního a znalostního inženýrství, katedra informačních technologií a katedra systémové analýzy Charakteristika studijního oboru Studijní obor Informatika je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol, s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí. Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhody VŠE, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky. Do studia jsou proto zařazeny předměty objasňující základní principy mikro a makroekonomie, financí, účetnictví, obchodu, marketingu a managementu. Kombinované studium ekonomických a informatických předmětů tak vytváří ideální podmínky pro dobré uplatnění absolventa v lokálních i v nadnárodních firmách. Studium informatických předmětů je orientováno na dvě základní oblasti: Information Systems a Software Engineering. Cílem této kombinace je umožnit studentům vhodným výběrem volitelných předmětů specializovat se v té oblasti, která studentovi optimálně vyhovuje. Specialisté na Information Systems se zaměřují na integraci informačních technologií a podnikových procesů tak, aby naplnili informační potřeby podniků a umožnili jim dosáhnout požadované konkurenceschopnosti na trhu. Hlavní cílovou profesí oblasti Information Systems je analytik podnikových procesů a informačních systémů, doplňkovými profesemi jsou např. správce aplikací, asistent vedoucího IT projektu, asistent vedoucího podnikového IT oddělení a obchodník s ICT produkty a službami. Oblast Software engineering je zaměřena na analýzu, návrh, realizaci a rozvoj softwarových systémů. Cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni zapojit se do softwarových týmů a podílet se na vytváření kvalitních a spolehlivých softwarových produktů. Hlavní cílovou profesí oblasti Software engineerging je analytik vývojář, doplňkovými profesemi jsou programátor, vývojář web aplikací, tester aplikací a správce databáze. Studium se uzavírá bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Bakalářské práce jsou orientovány na praktická témata, velmi často realizovaná v kooperaci s externími partnery katedry z české nebo zahraniční praxe. Výuka oboru je zajištěna kooperací tří informatických kateder Fakulty informatiky a statistiky Katedry informačních technologií, Katedry systémové analýzy a Katedry informačního a znalostního inženýrství. Do výuky většiny předmětů jsou pravidelně zváni experti z praxe. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantujících kateder kit.vse.cz, kizi.vse.cz a ksa.vse.cz. 6

7 Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem Výuka jazyků Pro obor Informatika je první jazyk pouze angličtina. Před začátkem prvního semestru student absolvuje rozřazovací test, na základě jeho výsledků si potom zapisuje kurzy. Bližší informace viz Druhý jazyk je jakýkoli ze skupiny předmětů oj2. Studium druhého jazyka lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce (například 4SA220, 4IT219 a další). Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád lze nalézt na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 7

8 Povinné předměty Ident Počet kreditů Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Finance podniku 1FP201 3 Účetnictví I 1FU201 6 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Právo 2PR101 5 Management 3MA101 4 Marketing a podniková politika 33F101 5 Hospodářské dějiny 3MI111 4 Ekonomie I * 3MI101 5EN101 Matematika 4MM101 6 Statistika 4ST201 6 Základy programování 4IT101 7 Informační a komunikační sítě 4IZ110 6 Základy softwarového inženýrství 4IT115 6 Matematické základy informatiky 4EK112 6 Úvod do filosofie 5FI112 3 Analýza a návrh IS 4IT215 7 Zpracování informací a znalostí 4IZ210 6 Databáze 4IT218 6 Kvantitativní management 4EK212 6 Systémové pojetí hospodářské organizace 4SA311 6 Podnikové informační systémy 4IT314 6 Teorie a praxe informačních systémů 4SA jazyk anglický jazyk jazyk 6 8 Doporučený semestr * lze si zapsat pouze jeden z uvedených předmětů Poznámky k povinným předmětům Pro 1. semestr se vytváří tzv. pevný rozvrh, ve kterém se studentům předepíší povinné předměty s tím, že se jedné polovině studentů zapíše předmět 4IZ110 a druhé předmět 5FI112. Ve 2. semestru si rozvrh vytvářejí studenti sami a zapíší si ten z obou předmětů, který neměli v předchozím semestru. Předměty 4IT215, 4IT218, 4IZ210 a 4EK212 ssi ve 2. ročníku lze zapisovat v obou semestrech, tj. cca polovina studentů absolvuje daný předmět v zimním a druhá v letním semestru. Předměty 4IT314, 4SA311 a 4SA312 lze ve 3. ročníku zapisovat v obou semestrech, tj. cca polovina studentů absolvuje daný předmět v zimním a druhá v letním semestru. 8

9 Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů Bezpečnost informací na Internetu 4IZ227 3 Digitální knihovny 4IZ250 3 Informace a fenomén myšlení 4SA370 6 Internetový protokol verze 6 4IT322 3 Klient/server aplikace v Javě 4IT353 6 Moderní programovací techniky 4IT252 6 Object-Relational Databases 4IT219 6 Počítačová grafika v aplikacích IS 4IT357 6 Podnikání a obchodování na Internetu 4IT326 6 Řízení bezpečnosti informačních systémů 4SA325 5 Systémy pro podporu spolupráce 4IT333 3 Technické prostředky a technologická infrastruktura IS 4IT321 3 Tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 6 Úvod do umělé inteligence 4IZ229 5 VBA for Microsoft Office & VB.Net 4SA333 4 Využití XML při tvorbě webových aplikací v PHP 4IZ248 3 Vývoj aplikací na platformě.net 4IT352 4 Web 2.0 & Social Network Services 4SA220 4 XML Teorie a praxe značkovacích jazyků 4IZ238 6 Základy informačního managementu 4SA320 5 Základy správy databázového systému IBM DB/2 4IT341 3 Základy správy databázového systému Oracle 4IT340 3 Základy testování SW aplikací 4IT354 4 Poznámky k oborově volitelným předmětům U oborově volitelných předmětů je při jejich výběru nutné dbát na návaznosti na povinné kurzy nebo požadované vstupní znalosti. Např. kurzy 4IT219, 4IT340 a 4IT341 je možné studovat až po zvládnutí kurzu 4IT218. Kurz 4SA325 z důvodu velkého množství požadovaných vstupních znalostí až ve 3. ročníku. Studenti, kteří uvažují o budoucí volbě hlavní specializace Informační management, by měli absolvovat tyto volitelné předměty: 4SA320, 4SA325 a 4SA370. Doporučeno je i absolvování alespoň jednoho z kurzů vyučovaných v angličtině 4SA220 nebo 4SA333. Studenti, kteří uvažují o budoucí volbě hlavní specializace Informační systémy a technologie, by měli absolvovat alespoň dva volitelné předměty katedry informačních technologií. Předměty 4IT219, 4IT341 a 4SA333 jsou vyučovány v angličtině. Kurzy 4IT219 a 4IT341 jsou vyučovány pouze jako mimosemestrální. 9

10 Bakalářský studijní obor: Multimédia v ekonomické praxi Garant: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Garantující pracoviště: Centrum profesního vzdělávání Charakteristika studijního oboru Studijní obor Multimédia v ekonomické praxi vychází vstříc rostoucí poptávce po profesi multimediálního specialisty s důkladnou znalostí fungování firemní sféry a zároveň reaguje na stále vyšší využívání multimédií v propagaci firem a v komunikaci se zákazníky. Multimédia se stávají běžnou součástí firemní praxe a obvyklý model využití specializované agentury pro tvorbu multimediálních výstupů přestává stačit. Zároveň jsou multimédia stále častěji využívána i v malých a středních firmách, které budou primárními zaměstnavateli absolventů tohoto oboru. V rámci studijního oboru jde o užitou sféru tvorby multimédií orientovanou na účelové praktické využití těchto prostředků. Kromě malých a středních podniků jsou možnými zaměstnavateli absolventů PR oddělení firem, případně reklamní agentury. Nezanedbatelnou oblastí uplatnění je též státní správa a samospráva, kde nároky a požadavky na multimediální výstupy též vzrůstají. Kombinace multimediálních znalostí a dovedností s důkladným ekonomickým rozhledem vytváří komunikační můstek mezi sférou ekonomických odborníků a sférou profesionálních umělců, kteří pracují pro účely podnikové sféry. Aplikovaná informatika nabírá v posledních letech enormním způsobem na významu. Společně s tímto růstem se také rozšiřuje záběr informatiky i stupně detailnosti jejích součástí. Multimédia jsou aplikovanou formou komunikace informací, které jsou kódovány v podobě obrazu a zvuku. Toto kódování probíhá prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a výpočetních kapacit. Proces digitalizace tento trend ještě umocnil a vytvořil dominanci informatických nástrojů v procesu tvorby multimediálních produktů, které jsou formou aplikace informatiky. Multimédia jsou aktuálně nejvíce používaným prostředkem komunikace informací využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Pro prezentaci informací multimédia pracují s audiovizuálními, informačními a komunikačními technologiemi. Významným prvkem multimédií je možnost interakce s příjemcem informace. Multimediální produkty se dnes vyskytují prakticky ve všech sférách lidské činnosti a je nutno podporovat jak kvalifikovanou tvorbu těchto produktů, tak jejich správné chápání a přijímání, neboli vizuální gramotnost. Vizuální gramotností rozumíme znalost výrazových prostředků a pravidel pro jejich užití a smysluplnou interpretaci vjemů. Velká rozšířenost multimediálních technologií a relativně snadná dostupnost jejích nástrojů umožňuje firmám vytvářet vlastními prostředky jednodušší multimediální produkty, které dříve bylo nutné zadávat specializovaným firmám. Multimediální technologie rozvíjejí možnosti prezentace nejrůznějších subjektů a především na Internetu umožňují své plné nasazení. Lze tak tvořit komplexní obsah na pokročilejší úrovni (multimediální e-learning, 3D prezentace, sociální sítě). Vzniká tak potřeba nového typu odborníků se širokými 10

11 znalostmi a dovednostmi z oblasti multimédií, informačních a komunikačních technologií, ale také současně z oblasti ekonomie a managementu. Takoví odborníci jsou schopni multimediální produkty vytvářet i publikovat, nebo je využít pro vnitřní potřeby organizace. Pro komplexnější produkty dokážou fungovat jako kvalifikovaní zadavatelé nebo hodnotitelé. Vizuální a informační gramotnost jsou témata, která zasahují i veřejný sektor a navazují na mnoho dalších ekonomických disciplín. Oblast marketingu a PR stále hledá nové výrazové prostředky jak v podobě klasických médií, tak v podobě nových médií prostřednictvím internetu a telekomunikačních nástrojů. Studium lze rozdělit do čtyř celků, které se navzájem doplňují a časově prolínají. (1) ekonomický a podnikatelský přehled, (2) úvod do studia multimédií a kultury v ekonomické sféře, (3) zpracování multimediálních produktů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a (4) uvedení multimediálních produktů na trh. Volitelné předměty umožňují doplnění kvalifikace ve směru, který si student sám zvolí a to zejména v oblastech ekonomie, informatiky, managementu, uplatnění multimédií na trhu nebo komunikačních principů. Studium se uzavírá projektem vypracovaným v rámci projektového semináře, bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Bakalářské práce jsou orientovány na témata spojená s realizovaným projektem. Bakalářský obor Multimédia v ekonomické praxi je profesně orientovaný. Absolventi jsou připraveni a kvalifikováni na okamžitý vstup do praxe. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantujícího pracoviště gml.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem Poznámky k povinným předmětům Pro první semestr vytváří fakulta tzv. pevný rozvrh, ve kterém studentům předepíše povinné kurzy s tím, že polovině studentů zapíše kurz 4ME111 a druhé polovině kurz 4ME121. Ve druhém semestru si rozvrh vytvářejí již studenti sami a zapíší si ten z obou kurzů, který neměli zapsán v předchozím semestru. Oborově povinné kurzy jejichž ident začíná 4ME (neplatí pro 4ME100) a dále kurz 3MG321 absolvuje polovina studentů v zimním a druhá polovina v letním semestru. 11

12 Povinné předměty Ident Počet kreditů Finance podniku 1FP201 3 Doporučený semestr Účetnictví I 1FU201 6 Právo 2PR101 5 Management 3MA101 4 Marketing I 3MG212 3 Ekonomie I 3MI191 6 Matematika pro ekonomy 4MM101 6 Statistika 4ST201 6 Veřejný sektor a financování v oblasti multimédií 1VF201 3 Úvod do multimédií 4ME100 4 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání 5FI220 6 Kulturní politika, místní a regionální kultura 3AM191 3 Principy a aplikace vektorové grafiky 4ME111 4 Počítačová typografie a sazba 4ME112 5 Principy a aplikace 3D grafiky 4ME213 5 Základy digitální fotografie a editace bitmap 4ME121 4 Digitální fotografie a editace bitmap 4ME122 5 Zvuk a multimédia 4ME240 5 Základy audiovizuální komunikace 4ME231 8 Audiovizuální komunikace 4ME232 4 Audiovizuální post-produkce 4ME333 3 Web design a uživatelská rozhraní 4ME280 8 Komunikace a tvůrčí procesy 4ME255 3 Prezentační dovednosti 4ME370 5 Řízení multimediálních projektů 4ME250 5 Autorské právo a průmyslové vlastnictví 2PR323 3 Marketingová komunikace 3MG321 6 Multimediální projektový seminář 4ME399 5 Sémiotika multimédií 4ME jazyk anglický jazyk jazyk 6 12

13 Výuka jazyků Pro obor je první jazyk pouze angličtina. Před začátkem prvního semestru student absolvuje rozřazovací test, na základě jeho výsledků si potom zapisuje kurzy. Bližší informace viz kaj.vse.cz/pro-studenty/anglictina-od-akad-roku /. Druhý jazyk je jakýkoli ze skupiny předmětů oj2. Studium druhého jazyka lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce (například 4IT219, 4SA220 a další). Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád lze nalézt na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů Databáze 4IT218 6 Ekonomie a historie ve filmu a krásné literatuře 5HD327 4 Filozofie a kultura v evropských dějinách 5FI108 3 Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Grafika a animace v technologii Flash 4ME314 3 Hospodářské dějiny 3MI111 4 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 3AM397 6 Lokální a regionální sociologie 2PL304 6 Marketing malých a středních podniků 3MG322 6 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Podnikání a obchodování na Internetu 4IT326 6 Soudobá rétorika 1DP022 3 Teorie a praxe řešení konfliktů 2PL301 6 Trendy v multimediích 4ME290 5 Trh umění, ekonomika a management galerií a výstavních síní 3AM392 3 Účetnictví II. specifika pro organizace z oblasti arts 1FU233 6 Základy demografie 4DM201 6 Poznámky k oborově volitelným předmětům U oborově volitelných kurzů je při jejich výběru nutné dbát na návaznosti na povinné kurzy nebo požadované vstupní znalosti. Například kurz 1FU233 je možné studovat až po zvládnutí kurzu 1FU201. Kurz 4IT326 je z důvodu velké náročnosti doporučován až ve třetím ročníku. 13

14 Magisterský navazující studijní obor: Informační management Garant: prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Garantující katedra: katedra systémové analýzy Charakteristika studijního oboru Informační management představuje moderní a v současné praxi dobře přijímaný trend řízení, který je součástí široce koncipovaného oboru informatika. Stojí na pomezí klasicky pojímané informatiky, zejména podnikové, a moderního managementu. Jeho samotné zaměření překonává tradiční modely řízení organizací a informačních systémů a vytváří tak podmínky pro lepší komunikaci mezi specialisty informačních technologií (IT), managementem organizací a dalšími zainteresovanými subjekty. Vychází z principů mezinárodně akceptovaného rámce označovaného termínem IT governance (správa a řízení IT). Základem studia informačního managementu je kombinace tří hlavních oborů a vědních disciplín: systémových věd, ty poskytují celkový koncept a východiska pro chápání a pojetí informatiky a vymezují obecné přístupy zejména k vymezení řešení problémů a k interpretaci dat, moderního managementu, který poskytuje nástroje, metody a postupy spjaté s řízením organizací jak hospodářských, tak i státní a veřejné správy, informatiky, jež je hlavním jádrem oboru; z ní jsou vybírány manažerské dovednosti, zejména řízení vývoje, pořizování a provozu podnikových aplikací, řízení projektů, řízení bezpečnosti, kvality a auditu informačních systémů. Cílem hlavní specializace Informační management je výchova odborníků, schopných nalézt uplatnění v nejširším spektru organizací současného světa, a to zejména v manažerské práci a v manažerských pozicích. Jejich základní konkurenční výhodou jsou znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, vhodně kombinované s manažerskými metodami a způsoby práce obohacenými o schopnost vnímat svět komplexně na základě systémového pohledu. Studium vychází ze společného základu oboru Aplikovaná informatika, kde zájemci o informační management získají základní znalosti a dovednosti v tvorbě programového vybavení a návrhu aplikací a dále mají možnost se profilovat formou volitelných předmětů. Z těchto volitelných předmětů je doporučováno absolvovat předmět 4SA320 a alespoň jeden z předmětů 4SA325 nebo 4SA370. Součástí oboru Informační management je i možnost rozšířit si dovednosti v řízení informatiky nebo vybraného odvětví ekonomiky díky absolvování vedlejších specializací. Tyto specializace mají studenti možnost volit jak v rámci Fakulty informatiky a statistiky, tak i v rámci ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Studium je určeno pro široké spektrum pracovních pozic zejména v soukromém sektoru (v kombinaci s jazykovou průpravou i v nadnárodních společnostech), v oblasti veřejné a státní správy, školství, ale i v neziskových a zájmových organizacích. 14

15 Výraznou konkurenční výhodou absolventů oboru je pak schopnost řešení složitých rozhodovacích problémů, pro něž mohou využívat studiem získané schopnosti strukturovaně myslet. Jejich potenciál je pak předurčuje k zastávání pozic ve vyšším a středním managementu. Studium je určeno převážně pro následující manažerské profese: manažer informatiky ve společnosti (CIO), manažer rizik, manažer projektu, account manager a další cílové profese: business analytik, business konzultant, obchodník s informatickými službami, auditor informačních systémů. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem Povinné předměty Ident Počet kreditů Informační management 4SA411 5 Doporučený semestr Systémová dynamika 4SA412 5 Organizace a informace 4SA413 5 Systémy pro podporu rozhodování 4SA414 5 Optimalizace podnikových procesů * 4SA511 6 Řízení projektů IS 4SA512 5 Diplomový seminář 4SA518 8 * Zápis na předmět předpokládá absolvování předmětů 4SA411, 4SA412, 4SA413 a 4SA414 15

16 Oborově volitelné předměty Ident Audit informačních systémů 4SA425 5 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury * 4IT482 4 Informace a média 4SA525 3 New Media and Social Network Services 4SA526 3 Počítačové a informatické právo 2PR441 3 Prezentace a komunikace informací 4SA426 5 Řízení informačních systémů (anglicky) 4SA431 3 Teorie a techniky procesního modelování 4SA433 5 Trendy IS/ICT * 4IT470 3 Trendy v informačním managementu I * 4SA430 4 Trendy v informačním managementu II * 4SA530 4 Úvod do řízení projektů ** 4SA432 3 Úvod do teorie systémů 4SA428 3 Počet kreditů * Takto označené předměty jsou vyučovány jako mimosemestrální. Termíny konání budou vždy včas oznámeny na nástěnkách FIS a v ISISu. ** Zájemci o tento kurz si ho musí zapsat před absolvováním povinného kurzu 4SA512. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 16

17 Magisterský navazující studijní obor: Informační systémy a technologie Garant: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Garantující katedra: katedra informačních technologií Charakteristika studijního oboru Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Hlavní specializace Informační systémy a technologie je zaměřena na přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studenti jsou vybavováni takovým objemem a strukturou znalostí, které zajistí jejich vysokou konkurenceschopnost na trhu práce, a to i ve vztahu k absolventům zahraničních univerzit. Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhodu VŠE, která spočívá v kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a práva. Budování znalostí v oblasti informatiky je založeno na osvojení metod a nástrojů řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronického a mobilního podnikání. Studenti se mj. naučí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu. Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny jsou některé předměty přednášeny v anglickém jazyce. Budování znalostí v oblasti ekonomiky a práva je zajišťováno jednak některými předměty zařazenými přímo do hlavní specializace a jednak předměty vedlejší specializace. Doporučovanými jsou vedlejší specializace zaměřené na řízení logistiky, financí, obchodu a marketingu. Studium se uzavírá státní závěrečnou zkouškou z hlavní a z vedlejší specializace a obhajobou diplomové práce. Diplomové práce jsou řešeny jak na teoretická témata, tak na témata praktická, velmi často realizovaná v kooperaci s externími partnery katedry z české nebo zahraniční praxe. Zpracování diplomových prací tvoří hlavní náplň závěru studia, a proto je mu vyhrazen i potřebný časový prostor v rámci diplomových seminářů, kde je možnost řešit diplomové práce individuálně i v týmech. Cílovými profesemi absolventů studijní specializace jsou: byznys analytik, byznys konzultant, architekt IS/ICT, manažer vývoje aplikací, systémový integrátor, manažer projektu, manažer provozu, manažer podnikového IS a obchodník s produkty a službami IS/ICT. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni jak kvalitním teoretickým zázemím, tak základními praktickými zkušenostmi. 17

18 Studentům s výborným prospěchem vytváří katedra prostor pro jejich zapojení do výzkumného programu katedry, případně do projektů, které se řeší ve spolupráci s partnery (IBM, HP, SAP, Microsoft, SUN, Oracle, Sybase a dalšími). Nejlepším absolventům specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském stupni. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a stránkách katedry kit.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem Povinné předměty Ident Počet kreditů Integrace v informačních systémech 4IT410 4 Řízení projektů IS/ICT * 4IT414 4IT524 Informační modelování organizací 4IT415 6 Řízení podnikové informatiky * 4IT417 4IT527 Inovace informačních systémů 4IT Doporučený semestr Diplomový seminář KIT 4IT Všechny povinné předměty jsou vypisováný v obou semestrech (ZS a LS), případně v jednom semestru česká varianta, v druhém anglická. * Lze si vybrat jen jeden z uvedených předmětů, předmět s nizším identem je vyučovan v češtině, předmět z vyšším identem v angličtině. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 18

19 Oborově volitelné předměty Ident Agilní vývoj webových aplikací 4IT445 6 Analýza trhu ICT 4IT460 3 Architektonické a návrhové vzory 4IT422 6 Architektura orientovaná na služby (v angličtině) * 4IT481 4 Business Intelligence 4IT436 6 Business Process Engineering (projekt) 4IT440 4 Počet kreditů Business Process Engineering *** 4IT530 4IT531 6 CASE-Computer Aided Systems Engineering 4IT450 4 Competitive Intelligence 4IT550 3 Databázové návrhové vzory 4IT430 4 Dobývání znalostí z databází *** 4IZ450 4IT451 6 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury (v angličtině) * 4IT482 4 Finanční řízení podnikové informatiky 4IT491 4 Informační systémy veřejné správy 4IT455 3 Kybernalita ** 4IT423 4 Management a komunikace ve veřejné správě 4IT456 3 Operační systémy 4IT425 6 Počítačové a informatické právo 2PR441 3 Podpora IT byznysu a role CIO ** 4IT463 3 Portfolio Management a koordinace projektů 4IT520 3 Řízení kvality softwaru 4IT446 6 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting 4IT494 6 Řízení služeb veřejné správy 4IT457 6 Simulace systémů *** 4IT495 4IT496 6 Softwarový projekt 4IT442 6 Současné přístupy k vývoji IS * 4IT483 3 Transformace podnikání v éře SaaS 4IT466 6 Trendy IS/ICT a trendy IS/ICT II * 4IT470 4IT471 3 Trendy v informačním managementu I 4SA430 4 Trendy v informačním managementu II 4SA530 4 Trénink sociálních a manažerských dovedností 3PS422 6 Vývoj podnikových aplikací na platformě Java 4IT447 6 Základy neurověd 4IT420 3 Zlepšování procesů budování IS 4IT421 6 * Takto označené předměty jsou vyučovány jako mimosemestrální. ** Kurzy 4IT423 a 4IT463 jsou vyučovány v prostorách FIT ČVUT. *** Lze si vybrat jen jeden z uvedených předmětů, jedna se o českou a anglickou variantu téhož obsahu. 19

20 Magisterský navazující studijní obor: Kognitivní informatika Garant: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Garantující katedra: katedra informačních technologií Charakteristika studijního oboru Kognitivní informatika (Cognitive Informatics) je multi- a transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Realizace tohoto nového studijního oboru má, v souladu s nejnovějšími trendy vývoje informatiky, za cíl připravovat multidisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Absolventi oboru Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti, dále v oblasti veřejné správy v obdobných pozicích, a to jak v centrální státní správě (strategické řízení a koncipování centrálních správních úřadů), tak i v příslušných orgánech samosprávy, ve velkých společnostech i v oblasti veřejné správy v pozicích manažerů výzkumu a vývoje, zejména v oblasti IS/ICT, v moderních dynamických organizacích ve všech pozicích, jež souvisejí se znalostním řízením firem a institucí na bázi aplikace poznatků transdisciplinárních oborů, zahrnujících syntézu biologie, psychologie a informatiky (jako jsou neuropolitika, neuroekonomie, neuroinformatika) v kombinaci s poznatky informatiky v oblastech znalostního inženýrství, modelování a simulace, jakož i s poznatky základních filosofických disciplin zkoumajících lidské poznání i etickou regulaci lidského jednání; tytéž poznatky lze aplikovat při transformaci veřejné správy na bázi principů e-governmentu s využitím rostoucího významu informačních technologií a nakonec ve všech oblastech lidské činnosti, kde lze využít znalostí týkajících se přírody jako sféry autonomní samoorganizace spolu se znalostmi o fungování lidského myšlení (zejména při politickém prosazování a ekonomické implementaci principu udržitelného rozvoje). V rámci stávajících informatických profesí, vyhovujících potřebám praxe, se absolventi hlavní specializace Kognitivní informatika mohou uplatnit nejen v profesích Business analytik a Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, nýbrž i v dalších pozicích, jako jsou Business Development Manager a Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT (tato profese koresponduje s akutní potřebou manažerů, schopných nejen operativně řídit výzkumné týmy, ale především koncipovat a strategicky rozvíjet procesy výzkumu a vývoje). Uvedené rozšíření profesí představuje v ekonomické praxi především posun v profesním uplatnění od firemní (podnikové/organizační) úrovně na úroveň korporátní a úroveň veřejně správní (včetně úrovně centrální státní správy). Kvalifikační obsah profese Business Development Manager v praxi nejvíce odpovídá používané pracovní funkci Corporate Development Manager. Významně dále souvisí s dílčími funkcemi, nazývanými různě, např. Business Process Manager, Inter- Culture Manager, nebo Program Manager a další. Zavedení oboru bylo podporováno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu 20

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více