Obsah. Stránka 2 z 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Stránka 2 z 12"

Transkript

1 Verze pslední změna

2 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů... 5 Přízení certifikátu... 6 Smluva pskytvání certifikačních služeb... 6 Genervání žádstí certifikát... 7 Online genervání žádstí v prhlížeči Internet Explrer... 8 Genervání žádstí pmcí PstSignum Tl... 9 Vydání certifikátů na pbčkách Czech POINT... 9 Instalace certifikátu d pčítače Zřízení elektrnickéh přístupu na pjišťvny VZP (111) ZPMV (211) Prtál ZP (201,205,207,209,213,217) Stránka 2 z 12

3 Elektrnický certifikát Úvd V dnešní dbě, kdy se klade stále větší důraz na rychlý způsb kmunikace a výměny infrmací, se internet ukázal být ideálním prstředkem. Tím však vyvstala tázka bezpečnsti a důvěryhdnsti v blasti elektrnické kmunikace. běžně pdepsaný jen Vašim jménem ppřípadě adresu bude určitě dstatečně identifikván pr Vaše příbuzné či známé, kterým pšlete pzdravy z dvlené. Avšak bude-li se jednat kmunikaci s Vaši banku a bude-li bsahvat příkaz k úhradě, bude takvát identifikace nedstatečná a nedůvěryhdná. Právě prt se v takvýcht případech pužívají elektrnické certifikáty. Při zřizvání certifikátu věří příslušná certifikační autrita fyzicky Vaší ttžnst (případně příslušnst ke splečnsti či rganizaci). Vydaným certifikátem se pak identifikujete při kmunikaci s pjišťvnu, banku či jinu rganizací vyžadující pr kmunikaci věření Vaší ttžnsti. V závislsti na způsbu pužití se využívají 2 typy certifikátů Kmerční a Kvalifikvaný. Kmerční certifikát Kmerční certifikát je nejrzšířenějším druhem certifikátu. Tyt nejsu spjaty se záknem elektrnickém pdpisu. Vystavuje jej certifikační autrita, která věří žadatele dle svých vlastních směrnic. Tent druh certifikátů nemusí striktně splňvat náležitsti zákna elektrnickém pdpisu a je na dané certifikační autritě jaké si stanví pdmínky. Kmerční certifikáty mají širké uplatnění. Ať už se jedná šifrvání ů, zajištění autentizace či k elektrnickému pdepisvání zpráv. Kmunikující strany musí však bě důvěřvat dané certifikační autritě. Kvalifikvaný certifikát Kvalifikvaný certifikát je takvý, který má náležitsti pdle 12 zákna č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu. Tyt certifikáty jsu určeny výhradně pr elektrnické pdepisvání (nikliv například pr šifrvání). Kvalifikvaný elektrnický pdpis zajišťuje integritu a autenticitu dat. Pr ficiální kmunikaci se subjekty státní správy, pjišťven apd. je zaptřebí právě tent certifikát, který byl vydán kvalifikvanu certifikační autritu. Bezpečnst a důvěryhdnst těcht certifikačních autrit je kntrlvána a standardizvána příslušnými úřady. Kvalifikvaný certifikát se prt čast značuje jak elektrnický pdpis. Stránka 3 z 12

4 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu: Elektrnický pdpis věřuje identitu pdepisujícíh. Příjemci je tak zcela jasné kd je autrem či desílatelem zprávy. Elektrnický pdpis věřuje a zajišťuje, že zpráva nebyla změněna či upravena v průběhu přensu. Elektrnický pdpis zajišťuje svu nenapdbitelnst. Při ddržení všech bezpečnstních patření má správu nad svým pdpisem puze jeh držitel. Jak je mžné zjistit v následujícím přehledu, v případě prduktů naší splečnsti je lepší vlbu kvalifikvaný certifikát, který je pužitelný pr všechny mduly vyžadující věřenu kmunikaci. Kmerční variantu certifikátu je mžné využít puze v mdulech edávky a ekntrl. Cenvý rzdíl mezi těmit certifikáty činí přibližně 50 až 100 krun v závislsti na aktuálním ceníku zvlené certifikační autrity. MODULY / CERTIFIKÁTY KOMERČNÍ KVALIFIKOVANÝ eparafa edávky erecept ekntrl Certifikační autrity Na českém trhu v sučasné dbě je mžné nalézt 3 certifikační autrity, které vystavují jak kmerční, tak věřené certifikáty. PstSignum (služba České pšty) První certifikační autrita a.s. eidentity V tmt návdu se zaměříme na zřízení certifikátu PstSignum (certifikační autrita České pšty), kde je hlavní výhdu mžnst vyřízení na každé pbčce vybavené zastupením CzechPint, kterých je v rámci české republiky téměř Pkud budete mít zájem zřízení certifikátu u některé z jiných certifikačních autrit, je mžné využít návdů pskytvaných na výše uvedených stránkách těcht rganizací. Můžeme však knstatvat, že lgika přízení certifikátu d různých autrit zůstává neměnná. Stránka 4 z 12

5 Alternativní úlžiště certifikátů Pr správu a ulžení certifikátů se čast užívají alternativní úlžiště na principu přensných medií, která umžňují mít certifikát lépe pd kntrlu. Jejich hlavní výhdu je, že certifikát nikdy nezůstává ležet v pčítači, kde k němu mají přístup i statní uživatelé. 1. Čipvá karta Nejpužívanějším typem čipvé karty je v sučasné dbě mdel Starcs. Ten nabízí mžnst využití klasickéh frmátu kreditní karty, neb vyjmutím samtnéh čipu z rámečku získáte frmát karty SIM. V bu případech je však ptřeba vlastnit čtečku čipvých karet, která Vám umžní načíst bsah karty d pčítače. Pdle frmátu v jakém hdláte kartu pužívat, je také ptřeba zvlit vhdnu čtečku. Pr klasický frmát kreditní karty se pužívají čtečky velmi pdbné těm, které znáte například z bchdů vybavených platebními terminály. Pr karty ve frmátu karty SIM se jedná jakési vetší flash disky bsahující slt pr vlžení karty. Karta samtná je pak schpna pjmut sm různých certifikátů najednu a její bsah je chráněn kódem PIN (pdbně jak karta SIM v mbilním telefnu) a v případě jeh ztráty umžnuje bnvení pmcí dalšíh bezpečnstníh kódu PUK. 2. USB tken Dalším mžným řešením bezpečnéh ulžení certifikátů je USB tken. Jedná se vlastně flash paměť která bsahuje čip zabezpečující její bsah kódem PIN. Tyt tkeny jsu schpné pjmut až 10 certifikátů a ve většině případů jsu vybaveny ještě další nešifrvanu pamětí pr vaše sbní data. Dají se tak pravdu pužít jak přensné paměťvé medium. Výhdu prti čipvé kartě je standartní rzhraní USB pr připjení d pčítače, které nevyžaduje žádnu speciální čtečku či další zařízení. V případě bu těcht řešení je hlavní výhdu vyská bezpečnst Vašeh certifikátu. Vždy jej máte bezpečně při sbě a nikd jiný k němu tak nemá přístup. Ani v případě ztráty nsiče se nemusíte bávat zneužití vašeh certifikátu díky blkaci kódem PIN a speciální knstrukci znemžňující rzebrat tken bez jeh nenávratnéh pškzení. Nevýhdu jsu pak vyšší přizvací náklady (v případě bu zařízení kl 1500 Kč) a náchylnst bu nsičů k pškzení (například při nšení v peněžence či na svazku klíčů). Infrmace alternativních úlžištích nabízených Česku pštu a jejich aktuálních cenách naleznete na adrese Stránka 5 z 12

6 Přízení certifikátu Nejlepším způsbem jak pstupvat při zřízení certifikátu je držet se strukturvaných instrukcí přím na stránkách PstSignum ( V tmt návdu si však všechny ptřebné krky vysvětíme pdrbněji a pkusím se přidat i praktické pstřehy ze samtnéh prcesu zřizvání certifikátu.instalace certifikátů certifikačních autrit Pakliže na svém pčítači již máte nainstalvaný některý z našich prduktů, můžete tent krk přeskčit. Aktuální seznamy důvěryhdných certifikačních autrit distribuujeme v rámci aktualizací našich prgramů. Balíček důvěryhdných certifikačních autrit, je seznam rganizací vydávajících certifikáty, které bude Váš perační systém pvažvat za důvěryhdné. Aktuální balíček je mžné stáhnut prstřednictvím aktualizační služby Windws Update. Tat služba je sučásti peračních systémů Windws a zpravidla prbíhá autmaticky. 1. Smluva pskytvání certifikačních služeb Dalším krkem na cestě k získání certifikátu je uzavření smluvy s certifikační autritu. Tat smluva Vás pravňuje k využívání služeb tét rganizace a většinu se uzavírá na dbu neurčitu. V případě certifikační autrity PstSignum se rzlišují 3 typy smluv, pdle th jaký subjekt vydání certifikátu žádá. Firma neb rganizace Zaměstnanci Pdnikatelé (OSVČ) Fyzické sby Pté c si vyberete sekci d které spadáte, budu Vám nabídnuty ke stažení frmuláře (viz. Obrázek níže) které si budete mci vytisknut a ručně vyplnit. Další mžnstí je využití nástrje Vytvření frmulářů d PDF subru (viz. Obrázek níže), který Vám p zadání jedntlivých pžadvaných údajů smluvu vyplní a nabídne Vám její ulžení d subru PDF ze kteréh ji pak lze kdykli vytisknut. Stránka 6 z 12

7 Ať již využijete jakékli z nabízených metd, připravte si 2 nepdepsané kpie Vaší vyplněné smluvy. Budu jednu z náležitstí v krku návštěvy pbčky CzechPint kde celý prces završíte. V případě ptřeby: Zrušení tét smluvy pak prbíhá frmu ddatku ke smluvě, který mezí její trvání k určitému datu. 2. Genervání žádstí certifikát V tut chvíli je již mžné přistupit k vygenervání samtné žádsti certifikát. Pakliže pužíváte perační systém Windws a internetvý prhlížeč Internet Explrer, můžete v tmt krku využít nline generátr žádsti přím na stránkách PstSignum ( Pkud pužíváte jiný perační systém či prhlížeč, neb nejste schpni nastavit pžadvané parametry, máte mžnst využít služeb aplikace Pstsignum Tl. Tut aplikaci můžete stáhnut v různých systémvých mutacích přím ze stránek PstSignum. Stránka 7 z 12

8 3. Online genervání žádstí v prhlížeči Internet Explrer Předtím, než generátr spustíte, je nutné prvést jednduchu knfiguraci Vašeh prhlížeče: 1. V Internet Explreru zvlte nabídku Nástrje (v některých verzích symblizvané iknku ) > Mžnsti Internetu. 2. Na zálžce /Zabezpečení/ klikněte na vlbu Důvěryhdné servery. 3. Úrveň zabezpečení zóny nastavte na Nízká úrveň zabezpečení. 4. Nyní stiskněte tlačítk [Servery] případně [Weby] a d ple Přidat tent web k zóně v nvě tevřeném kně, zapište adresu a stiskněte na tlačítk [Přidat]. 5. Pr ulžení všech změn v mžnstech zabezpečení stiskněte tlačítk [OK]. 6. P vygenervání žádsti certifikát je z důvdu bezpečnsti nutné tt nastavení změnit pět na výchzí úrveň (středně vyské / vyské). P vstupu d nline generátru je nutné vyplnit jmén nvě vytvářenéh certifikátu a vu adresu (na tut adresu budu psléze chdit veškerá upzrnění vystavení). Dále je zde nutné zvlit druh certifikátu, který Vám bude vystaven (Kvalifikvaný certifikát sbní / Kmerční certifikát sbní) a dsuhlasit pučení důležitsti zálhy vygenervanéh privátníh klíče. Prces genervání dknčíte kliknutím na tlačítk [Vygenervat a deslat žádst certifikát na server PstSignum]. Následně budete upzrněni na t, že se web pkuší prvést peraci s digitálním certifikátem. Tut hlášku ptvrďte tlačítkem [ANO]. Bude Vám přidělen jednznačné ID žádsti certifikát (viz. Obrázek níže). Tt ID se Vám zbrazí jednak přím v prhlížeči p dknčení žádsti a zárveň Vám bude zaslán v ptvrzvacím mailu na zadanu adresu. Tent kód je také nutné předlžit při vydání certifikátu na pbčce CzechPint. Stránka 8 z 12

9 Zárveň se Vám v tmt krku d centrálníh úlžiště certifikátů ve vašem PC ulží také privátní klíč. Ten tvří nejdůležitější část elektrnickéh pdpisu a tak budete vyzváni k jeh zálze. Z th důvdu bude přím v tmt kně zbrazen velmi pdrbný návd jak zálhu prvést. 3a. Genervání žádstí pmcí PstSignum Tl Jedná se aplikaci pskytvanu certifikační autritu PstSignum, která umžňuje vytvření žádsti certifikát při pužití jiných prhlížečů či peračních systémů, než je pdprvaný Internet Explrer v prstředí MS Windws. Tut aplikaci je mžné stáhnut přím ze stránek PstSignum, kde je nutné puze zvlit dpvídající verzi pdle Vašeh peračníh systému. K dispzici je zde také pdrbný manuál, který se zabývá samtnu instalací a pužitím tht nástrje. 4. Vydání certifikátů na pbčkách Czech POINT Psledním krkem vydání certifikátu je návštěva pbčky CzechPint, kde djde k věření Vaší ttžnsti a dknčení prcesu vydání certifikátu. Stránka 9 z 12 Firma neb rganizace dlží: vyplněnu smluvu pskytvání certifikačních služeb - dva výtisky pdepsané statutárním zástupcem rganizace Dplněné údaje pr vydání certifikátu (seznamy žadatelů certifikát) splečně s úvdním listem. Výpis z bchdníh rejstříku. Dklad jmenvání statutárníh zástupce, pkud není uveden ve výpisu z bchdníh rejstříku. ID neb medium se subrem žádsti Pdnikatelé (OSVČ) dlží: Vyplněnu smluvu pskytvání certifikačních služeb - dva výtisky nepdepsané. Originál neb ntářsky věřenu kpii živnstenskéh listu Dplněné údaje pr vydání certifikátu (seznamy žadatelů certifikát) splečně s

10 úvdním listem. Jeden sbní dklad - v případě bčanů České republiky bčanský průkaz neb pas. ID neb medium se subrem žádsti Fyzické sby a zaměstnanci dlží: Vyplněnu smluvu pskytvání certifikačních služeb - dva výtisky nepdepsané. Dplněné údaje pr vydání certifikátů (seznam žadatele certifikát). Dva sbní dklady - v případě bčanů České republiky jak primární dklad bčanský průkaz neb cestvní pas a jak sekundární dklad jeden z těcht dkladů: bčanský průkaz, cestvní pas, řidičský průkaz, průkaz ZTP neb rdný list. ID neb medium se subrem žádsti P předlžení těcht dkumentů, Vám zaměstnanec České pšty zalží smluvu a vystaví certifikát, který bude deslán na uvedenu vu adresu. Váš nvý elektrnický certifikát je tímt kmpletní a připraven k instalaci d Vašeh PC. 5. Instalace certifikátu d pčítače V u, který bdržíte krátce p návštěvě pšty (desilatel: bude umístěn dkaz, který Vás přenese na stránky PstSignum d sekce určené puze pr Váš certifikát.. Zde pak budete mít na výběr ze dvu způsbů instalace certifikátu: a) Využít kliknutím na tlačítk [instalaci certifikátu] nline instalátru, který zajistí instalaci přím d knkrétníh pčítače. Při využití tét mžnsti Vás v dalším krku bude čekávat již předvyplněné ID Vaší žádsti a p kliknutí na tlačítk [Instalvat certifikát] prběhne samtná instalace. b) Za pmcí tlačítka [Stáhnut] si můžete ulžit d pčítače přím subr certifikátu a ten pak nainstalvat. Pkud se rzhdnete využít tent způsb, neměňte přednastavený frmát certifikátu (DER). V kamžiku kdy máte k dispzici subr s certifikátem ulžený ve svém pčítači je pstup následvný: 1. Dvjklikem spusťte subr s certifikátem. Stránka 10 z 12

11 2. Otevře se Vám kn se základními infrmacemi certifikátu a zde klikněte na tlačítk [Nainstalvat certifikát]. 3. Dále pstupujte pdle pkynů průvdce imprtem certifikátu. 4. V krku kde budete dtázáni na úlžiště certifikátu, zvlte mžnst [] Všechny certifikáty umístit v následujícím úlžišti: a psléze tlačítkem [Prcházet ] vyberte mžnst sbní. 5. V dalším kně vše ptvrďte tlačítkem [Dknčit] 6. Následně Vám vyskčí kn s infrmací, že imprt prběhl úspěšně, p jehž zavření tlačítkem [OK] bude prces imprtu uknčen. Pznámka: Instalace musí být prvedena na pčítači a pd uživatelským účtem, pd kterým byl prveden vygenervání privátníh klíče a žádsti certifikát (Viz. Kapitla Genervání žádsti certifikát). Dále pkud jste klíče vygenervali v prgramu PstSignum Tl, musí se instalace certifikátu prvést také v tmt prgramu. Právě jste nainstalvali svůj nvý certifikát d centrálníh úlžiště certifikátů ve svém pčítači. Výhdu tht řešení je stálá dstupnst certifikátu na pčítačích, se kterými pracujete nejčastěji. Na druhu stranu, pkud na stejném pčítači pracuje více sb, mají k Vašemu certifikátu rvněž přístup. Také v případě ztráty neb dcizení pčítače v něm certifikát i nadále zůstává. Důležité! Zabezpečení svéh certifikátu je nutné věnvat stejnu pzrnst jak například razítka či bčanskéh průkazu. V dnešní dbě je mžné s platným certifikátem na internetu zařídit například půjčku, či sjednat neb uzavřít některé smluvy. 7. Zřízení elektrnickéh přístupu na pjišťvny V kamžiku kdy máte certifikát úspěšně nainstalvaný v pčítači, zbývá už jen pslední krk. Tím je předání infrmace tm, že máte v plánu desílat dávky elektrnicky jedntlivým zdravtním pjišťvnám. Stránka 11 z 12

12 České pjišťvny v tmt hledu tvří jakési 3 skupiny: Prtál VZP (111) Prtál zdravtní pjišťvny ministerstva vnitra (211) Prtál zdravtních pjišťven (201,205,207,209,213,217) Díky tmut seskupení se nám celý tent prces smrskne puze d 3 krků, které si zde ppíšeme. VZP (111) Pjišťvna VZP je nejmladším členem rdiny pjišťven, které jsu schpny přijímat dávky v elektrnické frmě. Z th důvdu je její pstup pr zřízení elektrnické kmunikace zatím pněkud kstrbatý. Jediným univerzálním pstupem je brátit se na kntaktní sbu na Vaší nejbližší pbčce VZP a nechat se dkázat na pracvníka, který tut prblematiku ve Vašem kraji řeší. Ten Vám následně zašle pdrbný návd či Vás přím instruuje jak dále pstupvat a jaké infrmace d Vás bude ptřebvat. V případě prblému se braťte na svéh bchdníh zástupce či naši hrku linku ZPMV (211) Zdravtní pjišťvna ministerstva vnitra nepužívá k věření Vaší ttžnsti certifikát, ale svůj vlastní systém PINu a hesla, které Vám při pžádání na infrmační lince pracvník zašle dpručeným dpisem. Prtál ZP (201,205,207,209,213,217) V případě prtálu slučujícíh menší zdravtní pjišťvny je pstup pněkud slžitější. Na stránkách pužijte tlačítk [Jak se stát uživatelem prtálu ZP], kde naleznete pdrbný návd jak pstupvat. Tent návd Vás skrze dkaz ["Žádst zpřístupnění služeb prtálu"] přenese d průvdce, který Vám pmůže prjít a zkntrlvat všechny náležitsti ptřebné pr desílání uzávěrek všem pjišťvnám slučeným v tmt prtále. Na závěr již jen v připravené žádsti zatrháte pdle instrukcí pjišťvny, se kterými máte zájem kmunikvat a vyplníte své kntaktní údaje splečně s Vaším IČ a IČZ. P úspěšném zažádání na jedntlivých pjišťvnách, zbývá již jen pčkat na jejich ptvrzení dknčení celéh prcesu. T bdržíte zpravidla d něklika dní mailem. Až se tak stane, budete plně připraveni pr elektrnické desílání vyúčtvání pmcí mdulu edávky, knfiguraci a další infrmace tmt mdulu naleznete v samstatném manuálu na adrese: případně se neváhejte brátit na svéh bchdníh zástupce či naši hrku linku Stránka 12 z 12

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více