9 Viskoelastické modely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Viskoelastické modely"

Transkript

1 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály reagují na deformaci vždy se zpožděním. Pro sanovení viskoelasické odezvy polymerního maeriálu rozlišujeme dva základní ypy experimenů: relaxace napěí v polymeru s časem při konsanní deformaci a eploě: σ ( ) = E( ) ε (9.1) kríp (ečení), kdy sledujeme změnu deformace polymeru v čase při konsanním napěí a eploě: ε ( ) = D( ) σ (9.2) 9.1 Maxwellův model Relaxaci lineárního polymeru lze kvaliaivně popsa pomocí Maxwellova mechanického modelu znázorněného na Obr.9.1, vořeného ocelovou pružinou s modulem pružnosi E (elasická, hookeovská čás) a písem, ve kerém je kapalina s viskoziou η (viskózní, newonská čás). Teno model popisuje případ oku komplikovaného elasiciou. Obr. 9.1: Maxwellův model Před zaížením (čas ) jsou oba komponeny nedeformovány, v klidu. V čase 1, kdy model skokově zaížíme (zdeformujeme), pružina reaguje okamžiě a proahuje se až do rovnovážného savu, kde servává. Zároveň se začne pohybova pís. Po určié době oba prvky

2 vykazují sejnou deformaci úměrnou zaížení. Po uvolnění zaížení ( 2 ) se pružina vrací okamžiě a zcela do původního savu, pís zůsává zdeformovaný. Po deformačním cyklu zůsává lineární polymer čásečně zdeformován. Míra navrácení do původního, nedeformovaného savu závisí na elasické čási, zaímco nevraná deformace je úměrná viskózní čási viskoelasického maeriálu. Celkové smykové napěí je shodné s napěími v obou čásech: σ = σ s = σ d (9.3) Celková deformace se rovná souču jednolivých deformací pružiny (spring - index s) a písu (dashpo - index d): γ + Po dosazení: = γ s γ d (9.4) dγ d = σ s G + σ η d (9.5) Po zavedení důležié viskoelasické veličiny relaxačního času λ = η/g získáme diferenciální rovnici vyjadřující deformaci ohoo modelu: dγ d G = dτ d + τ λ (9.6) V čase se model nachází v klidovém savu - deformace nulová. V čase 1 zavedeme skokově deformaci γ 1, kerá působí až do času 2, kdy přesává bý polymerní maeriál deformován (Obr. 9.2). Pro relaxaci napěí viskoelasického maeriálu jsou okrajové podmínky modelu následující: v čase je σ = v čase 1 je σ = σ, v čase 1 až 2 je σ = σ() Po inegraci vzahu (9.6) a dosazení okrajových podmínek získáme rovnici Maxwellova modelu: λ e σ ( ) = σ (9.7) Průběh napěťové odezvy (relaxace napěí) se edy nachází mezi dvěma mezními případy: relaxační křivkou ideálně elasické pevné láky a relaxační křivkou ideálně viskózní ekuiny. Relaxační čas vyjadřuje poměr mezi viskózní a elasickou čásí. V čase = : e = γ Ge = γ G λ σ ( ) = σ = σ max (9.8) j. maximálního napěí je dosaženo v okamžiku zaížení, ( = v čase = : λ σ ) = σ e = γ G (9.9)

3 edy za nekonečně dlouhou dobu po ukončení působení deformace sysém dokonale zrelaxuje a hodnoa napěí je rovna nule, ( v čase = λ λ 1 σ λ ) = σ e = γ G e = γ G, 368 (9.1) j. v čase, kerý je roven relaxačnímu času, maeriál zrelaxuje na 36,8 % maximálního napěí. Obr. 9.2: Napěťová odezva viskoelasické láky při relaxačním esu 9.2 Kelvinův model Kelvinův model předsavuje paralerní spojení písu a pružiny (Obr. 9.3), kdy přechod pružiny z nedeformovaného savu do deformovaného je brzděn písem. Bržděná konformační elasicia je u polymerů nejvýznamnější deformační děj.

4 Obr. 9.3: Kelvinův model Deformace obou prvků je sejná: γ = = γ s γ d (9.11) Napěí se rovná souču napěí v pružině a písu: σ = σ + σ = G γ + η γ s d (9.12) Diferenciální rovnice ohoo modelu má var: dγ G γ + η = σ (9.13) d V čase se model nachází v klidovém savu - deformace nulová. V čase 1 zavedeme skokově napěí σ, keré působí až do času 2 (Obr. 9.4). Pro krípový experimen jsou okrajové podmínky modelu následující: v čase je γ = v čase 1 až 2 je γ = γ() v čase je 2 je γ = γ

5 Obr. 9.4: Deformační odezva viskoelasické láky při krípovém esu Po inegraci vzahu (9.13) a dosazení okrajových podmínek získáme rovnici Kelvinova modelu: λ γ ( ) = γ 1 e (9.14) kde: λ je relaxační čas určující rychlos přechodu z nedeformovaného vzahu do deformovaného; za relaxační čas dosáhne Kelvinův model 63,2 % rovnovážné deformace γ - liminí (rovnovážná) hodnoa deformace daná pouze vlasnosmi pružiny (γ = τ /G). Zpěný kríp (elasické zoavení) nasává v čase 2, kdy přesane působi deformační síla vyvolávající napěí, j. v čase 2 je napěí rovno a deformace odpovídá liminí (rovnovážné) hodnoě γ. Nyní nás zajímá další vývoj deformace v čase delším než 2 : λ γ ( ) = γ e (9.15) Rychlos poklesu deformace je opě určena relaxačním časem.

6 9.3 Tuckeův model Tuckeův model (Obr. 9.5) může bý použi pro popis deformačního chování lineárního amorfního polymerního maeriálu. Obr. 9.5: Tuckeův model Jedná se o říparamerový model, kde jednolivým paramerům lze přisoudi 3 deformační mechanismy lineárního amorfního polymeru: pružina reprezenuje ideálně elasickou deformaci valenčních úhlů, vazeb a mezimolekulových vzdálenosí, Kelvinův model předsavuje zpožděnou elasickou deformaci polymerních klubek, pís koresponduje s nevraným přesunem klubek (ok).

7 Za předpokladu adiivní deformace lze deformační odezvu při krípovém experimenu vyjádři vzahem: 1 1 / λ 1 γ ( ) = σ +.( 1 e ) + (9.16) G1 G2 η 3 Deformační odezva se skládá z odezev ideálně elasické láky, viskoelasické deformace Kelvinova modelu a ideální viskózní kapaliny, jak znázorňuje schemaicky Obr Obr. 9.6: Kríp a zpěný kríp Tuckeova modelu deformačního chování lineární amorfní polymerní láky Průběh zv. krípového modulu pružnosi vyjádřeného poměrem konsanního napěí a časově závislé deformace zobrazuje Obr. 9.7.

8 Obr. 9.7: Časově závislý modul pružnosi Tuckeova modelu deformačního chování

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN Literatura: Militký J. - Vaníček J. - Kryštůfek J. - Hartych W. Modifikovaná polyesterová vlákna. SNTL PRAHA, 1984 Blažek A. - Šutá Š. Vlastnosti textilních

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více