Model Excelence EFQM. Webinář pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Březen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model Excelence EFQM. Webinář pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Březen 2011"

Transkript

1 Model Excelence EFQM Webinář pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Březen 2011

2 Historie Obsah K čemu jsou modely dobré Filozofie a struktura modelů Modely v Národní ceně kvality ČR Modely v praxi rozhovor s panem Al- Dabaghem, firma Beneš a Lát Jak se zapojit do Národní ceny kvality ČR Dotazy a diskuse s účastníky

3 Webinářem Vás provázejí Vladimír Braun Vedoucí hodnotitel v Národní ceně kvality Spoluautor metodiky pro Národní cenu kvality Externí poradce Světové banky (m.j. pracoval pro Světovou Banku jako poradce pro hodnocení a rozvoj malých a středních podniků v Srbsku s využitím metodiky EFQM) Vedoucí konzultant společnosti Business Excellence CONSULTING.

4 Webinářem Vás provázejí Lumír Al-Dabagh TOP ten manažer roku 2008 Ředitel slévárny Beneš a Lát, dodavatele špičkových odlitků z kovu i plastu Přivedl svoji firmu k titulu Firma roku 2007 a k zisku Národní ceny kvality v roce 2008 S odlitky slévárny Beneš a Lát se můžete setkat v rychlovlacích Shikanzen, v automobilech BMW, Porsche, VW, MAN, Scania a řadě dalších výrobků světových firem.

5 Odkud jste?

6 Znáte model excelence EFQM? Setkali jste se už v praxi s modelem excelence EFQM nebo z něho odvozených modelů a způsobů hodnocení?

7 Historie poválečné Japonsko

8 Historie W. Edwards Deming Americký statistik, profesor a konzultant V Japonsku je považován za nejvlivnějšího člověka s nejaponským původem Původně pomáhal se sčítáním lidu, ale v roce 1950 měl řadu přednášek na téma kvalita pro vedoucí představitele Japonských firem

9 Demingova cena Ustavena v Japonsku na počest profesora Deminga Uděluje se každý rok v kategorii firem a jednotlivců za největší příspěvek ke zlepšování kvality Ceremoniál přenáší celostátní televize

10 Malcolm Baldridge Národní cena kvality Uděluje se v USA od roku 1987 V roce 2010 přejmenována na Baldridge Performance Excellence Programme Hodnocení firem je založeno na sedmi kritériích Sebehodnocení podle stejných kritérií slouží k internímu zlepšování firem

11 Cenu předává prezident Bill Clinton George Bush Dick Cheney Joe Biden

12 1988 Vznik EFQM European Foundation for Quality Management Založena 14 významnými Evropskými podniky V současnosti má EFQM více než 700 členů Od roku 1989 organizuje Evropskou Cenu Excelence na základě hodnocení podle Modelu Excelence EFQM

13 Národní cena kvality ČR Přemysl Sobotka Jan Fišer

14 K čemu je model dobrý Jak namalovat obraz podle fotografie? Rozdělit si plochu obrazu na menší části.

15 K čemu je model dobrý Jak grilovat buvola? Po částech.

16 K čemu je model dobrý Jak hodnotit a zlepšovat firmu? modelu. Podle modelu.

17 Použití Modelu Excelence EFQM European Excellence Award Národní Cena Kvality ČR Sebehodnocení a zlepšování Model Excelence EFQM používá více než organizací

18 Proč to ty firmy dělají? Protože se jim to vyplatí. Zdroj: University of Leicester, 2005 Bylo porovnáváno 120 firem, vítězů Ceny Excelence EFQM, s podniky podobné velikosti působících ve stejných oborech podnikání.

19 Filozofie a struktura modelů

20 Filozofie a struktura modelů

21 Filozofie a struktura modelů

22 Filozofie a struktura modelů

23 Filozofie a struktura modelů

24 Filozofie a struktura modelů

25 Filozofie a struktura modelů

26 Filozofie a struktura modelů

27 Filozofie a struktura modelů

28 Modely v Národní ceně kvality Kvalita a detail výsledků hodnocení START START Plus Model Excelence EFQM Pracnost hodnocení

29 Model START Celkem 50 otázek 2) Jsou výrobky a služby organizace systematicky navrhovány a řízeny s ohledem na pochopení požadavků zákazníků a zainteresovaných stran, jejich potřeb a očekávání a také trhů, na nichž organizace působí? D C B A Dosud nezahájeno Určitý pokrok X Podstatný pokrok Zcela dosaženo

30 Profil organizace Vedení 1 Politika a strategie 2 Pracovníci 3 Partnerství a zdroje 4 Procesy 5 Zákazníci výsledky 6 Pracovníci výsledky 7 Společnost výsledky 8 Klíčové výsledky výkonnosti 9 Celkové bodové hodnocení

31 Model START Výhody Jednoduchost Není třeba žádné školení Může se ihned zapojit celé vedení firmy Výsledky během jednoho dne Ukáže na hlavní oblasti pro zlepšení Omezení Menší míra detailu Některé oblasti pro zlepšení mohou uniknout pozornosti Pouze hrubá stupnice hodnocení (A,B.C,D)

32 Modely v Národní ceně kvality Kvalita a detail výsledků hodnocení START START Plus Model Excelence EFQM Pracnost hodnocení

33 Model START PLUS Je podrobnější 53 otázek jen v části Předpoklady. Čísl Požadavky o modelu 1.1 Je členy vedení definováno poslání organizace, vize, firemní hodnoty a zásady etiky podnikání? Stručný popis plnění požadavku v organizaci Odkaz na objektivní důkazy

34 Model START PLUS

35 Panel hodnocení Jak dobře Hodnocení a Nějaký důkaz přezkoumání a nebo zlepšení Systematické hodnocení zlepšování a Systematická identifikace nejlepších přístupů Zlepšování Aplikace / Uplatnění Uplatněn alespoň v jedné oblasti Uplatněn nejméně v 50% příslušných oblastí Uplatněn ve většině oblastí Uplatněn ve všech oblastech Přístup Žádný nebo nevěrohodný důkaz Přístup je nějakým způsobem navržen Přístup má jednoznačný proces Přístup je ověřený a integrovaný Proces je na úrovni světové třídy Bodové hodnocení

36 Model START PLUS Výhody Sada názorných otázek Připravené formáty zprávy a sešitu hodnocení Vyžaduje jen minimální zaškolení Poskytuje podrobnější oblasti pro zlepšení Bodové hodnocení je porovnatelné Omezení Proti modelu excelence EFQM přece jen nemusí ukázat všechny oblasti pro zlepšení

37 Modely v Národní ceně kvality Kvalita a detail výsledků hodnocení START START Plus Model Excelence EFQM Pracnost hodnocení

38 Model excelence EFQM

39 Kritéria Model excelence EFQM 1.Vedení Dílčí Kritéria 1a Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jednají jako vzory 1b Lídři definují, monitorují a přezkoumávají systém managementu organizace a její výkonnost a podněcují jejich zlepšování 1c Lídři se angažují vůči externím zainteresovaným stranám 1d Lídři spolu s pracovníky organizace posilují kulturu excelence

40 Model excelence EFQM Dílčí Kritéria a Příklady 1a Lídři rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jednají Lídři excelentních organizací v praxi: -nastavují a sdělují jasný směr a strategické zaměření; stmelují své pracovníky pro sdílení a dosahování hlavního účelu a cílů organizace; -zabezpečují budoucnost organizace definováním a sdělováním hlavního účelu, který je základem pro jejich celkovou vizi, hodnoty, etiku a podnikové vystupování; -zasazují se o hodnoty organizace a jsou modelovými vzory integrity, společenské odpovědnosti a etického chování, a to jak interně, tak externě; -...

41 Panel hodnocení - RADAR

42 Model excelence EFQM Výhody Podrobný Detailní systém hodnocení RADAR Nalezne nejvíce oblastí pro zlepšení Bodové hodnocení je porovnatelné Omezení Vyžaduje počáteční školení hodnotitelů Proces hodnocení je časově náročnější

43 Potřebuji Model když mám ISO? Dva různé nástroje se stejným cílem udržení a zlepšování kvality řízení ISO 9001 je více zaměřené na operativní řízení Model Excelence EFQM je více zaměřen na Leaderhip, Strategii a celkové zlepšování Excelentní organizace používají oba nástroje

44 Tolik k Modelům Kvalita a detail výsledků hodnocení START START Plus Model Excelence EFQM Pracnost hodnocení

45 BENEŠ a LÁT a.s. L. Al-Dabagh

46 Místo, kde sny dostávají tvar. Více než 70 let tradice L.Al-Dabagh

47 1937 Josef Beneš založení slévárny 1945 Josef Beneš 1946 Anděla Benešová Látová 1947 Josef Lát ředitelem 1948 znárodnění 1978 Nová hala Průhonice 1988 MENET s.p privatizace 2004 závod Slaná 2005 závod Sutice 2009 závod Poříčany L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

48 x x x x xx xxx Subdodavatel roku 2003 Subdodavatel roku Brownfield 2005 Brownfield roku 2004roku Firma 2007 Firma roku roku 2008 Národní cena kvality L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

49 Naši zákazníci široké spektrum Automotive dveřní systémy Telekomunikace Vlaky a nákladní automobily Hydraulické systémy automatizace L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

50 Závod Poříčany L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

51 Pohled do výroby v Poříčanech L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

52 Jen malá část je ruční práce L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

53 Nízkotlaké lití leader trhu v ČR L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

54 Co mají výrobky společného? BENEŠ a LÁT a.s. L.Al-Dabagh

55 Příklad jak vypadá sebehodnotící zpráva L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

56 Sbírání důkazů může být zábava L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

57 L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

58 L.Al-Dabagh BENEŠ a LÁT a.s.

59 Rozhovor Během rozhovoru neváhejte klást otázky.

60 Národní cena kvality ČR Programy Národní ceny kvality ČR EXCELENCE START PLUS START

61 Národní cena kvality ČR Jak se zapojit se do programů Národní ceny kvality ČR 1. Vyplnění přihlášky 2. Sestavení sebehodnotící zprávy 3. Posouzení hodnotitelem 4. Ověření na místě 5. Získání ocenění - Pražský Hrad Španělský sál

62 Národní cena kvality ČR Přihlášku do programů Národní ceny kvality ČR a další informace naleznete na: Realizátorem programů je Sdružení pro oceňování kvality Odborným garantem Česká společnost pro jakost Garantem a vyhlašovatelem je Rada kvality ČR

63 I vaše firma může být oceněna Přemysl Sobotka Jan Fišer

64 I vaší firmě se to vyplatí Zdroj: University of Leicester, 2005 Bylo porovnáváno 120 firem, vítězů Ceny Excelence EFQM, s podniky podobné velikosti působících ve stejných oborech podnikání.

65 Děkujeme za pozornost

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE Růžena Petříková Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

1. Současné přístupy k řízení

1. Současné přístupy k řízení 1. Současné přístupy k řízení V současných podmínkách českého hospodářství roste trvale náročnost a požadavky na řízení, neboť a) roste složitost řešených manažerských úloh a dochází ke zkracování doby

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více