Činidlo pro test INDOL (kat. č stanovení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činidlo pro test INDOL (kat. č. 10003372 120 stanovení)"

Transkript

1 Ttest 4 Z Kat. č.: 0009 ouprava Ttest 4 obsahuje: kladování, exspirace: otřeby pro práci se soupravou Ttest 4, které nejsou součástí soupravy: otřeby pro práci s doplňkovými testy, které nejsou součástí soupravy: otřebné identifikační pomůcky, které nejsou součástí soupravy: pozornění: ro mikrobiologii ouprava Ttest 4 je určena pro rutinní identifikaci významných druhů střevních bakterií z čeledi nterobacteriaceae. ouprava umožňuje provést identifikaci čtyřiceti kmenů, pomocí dvacetičtyř biochemických testů. Testy jsou umístěny v jamkách mikrotitrační destičky, vždy tři řady po osmi jamkách obsahují testy pro identifikaci jednoho kmene. dentifikaci je možné doplnit testy, dodávanými ve formě diagnostických proužků: Xtest, test pro detekci. coli průkazem aktivity β-glukuronidázy, Ytest. 0 mikrotitračních destiček (každá pro identifikaci 4 kmenů) se sušidlem ávod na použití s diferenciační tabulkou Barevná škála pro soupravu Ttest 4 40 formulářů pro záznam výsledků 0 sáčků pro inkubaci kladovací sáček (na uložení nespotřebované destičky), ks Víčko Ttest 4 je třeba skladovat při teplotě (+ až +8). xspirace je vyznačena na každém balení. oporučený pracovní postup pro Ttest 4 Činidlo pro test (kat. č stanovení) Činidlo pro test FY (kat. č stanovení) Činidlo pro test T (kat. č stanovení) arafínový olej sterilizovaný (kat. č stanovení) etriho misky s kultivačním médiem Zkumavky (00x5) mm s ml sterilního fyziologického roztoku řístroj ensi-a-eter (kat. č ) Vortex V (kat. č ) ipeta na 0, ml, sterilní špičky Termostat 7 Běžné laboratorní mikrobiologické vybavení (kličky, popisovače, kahan) X test (kat. č stanovení) test (kat. č stanovení) Činidlo pro test (kat. č stanovení) Y test (kat. č stanovení) Činidlo pro test Y (kat. č ) V lampa (kat. č ) iagnostický seznam pro soupravu Ttest 4 nebo dentifikační program TW ouprava je určena pouze k profesionálnímu použití zolace kultur: říprava inokula: věření čistoty inokula: říprava destičky Ttest 4: održujte zásady pro práci s infekčním materiálem! zolace kultur se provádí konvenční bakteriologickou technikou na médiích, doporučovaných pro enterobakterie. ro potvrzení příslušnosti ke střevním bakteriím proveďte test na detekci cytochromoxidázy (detekční proužek Xtest), případně test na fermentaci glukózy (Ftest). Z čisté 4 h kultury připravte ve fyziologickém roztoku suspenzi. uspenzi dobře homogenizujte. Zákal suspenze musí odpovídat. stupni cfarlandovy zákalové stupnice. labší nebo hustší suspenze může vést k falešným reakcím. V případě, že si chcete ověřit čistotu inokula proveďte stejnou kličkou jakou jste připravili suspenzi křížový roztěr. Čistotu kultury kontrolujte po 4 hodinách inkubace. V případě slabého nárůstu kultury prodlužte inkubaci o dalších 4 hod. Kontrolní kultura může být použita k provedení doplňkových testů. tevřete aluminiový sáček odstřihnutím těsně vedle sváru a vyjměte destičku. omocí skalpelu odřízněte příslušný počet řad (stripů) destičky, odpovídající počtu testovaných kmenů ( řady, tj. x8 testů, pro identifikaci jednoho kmene). Vyříznuté řady vyjměte z panelu, sejměte ochrannou l fólii, řady umístěte do připraveného prázdného rámečku. V případě, že se soupravou KTT pracujete poprvé a prázdný rámeček nemáte k dispozici, použijte rámeček první destičky. evyužité stripy první destičky pak uložte ve skladovacím sáčku volně. Zaznamenejte čísla vyšetřovaných kultur na příslušné stripy. Zbytek nepoužité destičky se sušidlem vložte do skladovacího sáčku a uložte do chladničky pro další použití; dbejte na to, aby destička byla chráněna před vlhkostí. oporučujeme destičku po prvém použití spotřebovat do 4 týdnů.

2 nokulace: nkubace: oznámka: ezi jednotlivými řadami s testy ponechte v rámečku volné neobsazené pozice (pro snížení možnosti kontaminace sousedních řad inokulovanou suspenzí apod.) ůkladně homogenizujte bakteriální suspenzi ve fyziologickém roztoku. nokulujte 0, ml suspenze do všech jamek příslušných tří řad destičky. K jamkám, G, F,, a prvého řádku (testy,, Y,,, G) přidejte po inokulaci po kapkách parafinového oleje. oznámka: každou sérií neznámých kmenů a při použití nové šarže destiček Ttest 4 naočkujte současně kontrolní kmeny pro ověření barevného vyjádření pozitivních a negativních reakcí. Bezprostředně po inokulaci mohou testy lysin, ornithin vykazovat slabě modré zbarvení, které neovlivní výsledek reakce po 4 h inkubaci. oznámka: Víčko destičky je potisknuto zkratkami testů a symboly: (zakapat parafínovým olejem) a (přidat činidlo). V případě, že víčko v průběhu práce používáte na přikrytí destičky, před použitím jeho vnitřní stranu otřete ethanolem. Vložte rámeček destičky s naočkovanými řadami do inkubačního sáčku. tevřený konec sáčku zahněte pod destičku, aby nedošlo k vysychání inokula. Vložte destičku Ttestu 4 do termostatu, nastaveného na teplotu 7, a inkubujte po dobu 4 hodin. odnocení: ro hodnocení barevných reakcí použijte Barevnou srovnávací stupnici pro soupravu Ttest 4, tabulku nterpretace reakcí v návodu nebo se orientujte podle barevných reakcí kontrolních kmenů. dentifikace: ikvidace použitého materiálu: ejčastější možné příčiny neúspěchu při identifikaci: Vlastnosti soupravy: řed odečtením výsledků zakapejte činidly jamky:. řada, jamka (test ndol) kapky činidla pro,. řada, jamka (test cetoin) po kapce činidla pro VT, VT. estičku nechte inkubovat 0 minut při teplotě 7 pro vývoj barevných reakcí. o uplynutí této doby zakapejte činidlem jamku:. řada, jamka (test Fenylalanin) kapka činidla pro. hned odečtěte test na fenylalanin (pozitivní reakce mizí do minut po přikápnutí činidla). dečtěte ostatní testy Ttestu 4 a výsledky reakcí zaznamenejte do formuláře pro záznam výsledků. dentifikaci proveďte pomocí identifikačního programu TW ev. pomocí iagnostického seznamu pro soupravu Ttest 4. ři identifikaci posuzujte kulturu komplexně, vemte v úvahu původ izolátu, charakter kolonií, pigmentaci, mikroskopii, ev. další znaky. dentifikaci salmonel a shigel potvrďte sérologicky. V případě neúspěšné identifikace opakujte Ttest 4, případně identifikaci doplňte o další testy. oznámka: ro identifikaci pomocí diagnostického seznamu umožňuje formulář pro záznam výsledků snadno vytvořit tzv. profil, tj. číselný kód, podle nějž lze vyhledat výsledek identifikace v seznamu; postup při tvorbě profilu je popsán přímo v diagnostickém seznamu. o použití vložte destičku do nádoby pro infekční materiál a autoklávujte nebo zničte spálením. rázdné papírové obaly se předají do sběru k recyklaci. míšená nebo kontaminovaná kultura. oužití inokula malé hustoty nebo malého objemu. nokulum bylo rozstříknuto i do sousední řady, připravené pro další testovanou kulturu. říslušné testy nebyly převrstveny parafinovým olejem. ři hodnocení bylo činidlo vkápnuto do sousední řady. edodržení některého bodu z doporučeného pracovního postupu. ůže se jednat o atypický kmen nebo zástupce druhu nebo příbuzného rodu, který není uveden v databázi soupravy. ouprava byla testována na souboru 0 kmenů. 9,% bylo správně identifikováno. 5,8% bylo identifikováno na úroveň rodu. % byly identifikovány chybně. Kontrola kvality testů: Kvalita chemikálií používaných pro výrobu destiček Ttest 4 je ověřována standardním testovacím postupem. Vyrobené série destiček jsou rovněž kontrolovány funkční zkouškou pomocí kontrolních bakteriálních kmenů. ro práci s destičkami Ttest 4 na Vašem pracovišti doporučujeme použití kontrolních kmenů, uvedených v tabulce Kontrolní kmeny. Také pro rutinní diagnostiku doporučujeme používat tyto standardní testovací kmeny pro ověřeni správnosti metodického postupu, průběhu testů a barevného vyjádření reakcí. Kontrolní kmeny lze doporučit použít s každou sérií neznámých kmenů a vždy při použití nové šarže soupravy, respektive dle validačního řádu laboratoře. a kontrolu funkčnosti soupravy je nutné použít vždy čerstvé izoláty kontrolních kmenů. ozor - tyto kmeny slouží pouze pro kontrolu funkčnosti soupravy, nikoli pro kontrolu správnosti, či úspěšnosti identifikace! //095// Ttest 4

3 Kontrolní kmeny: Ttest 4 loupec Test Zkratka testu Řádek Řádek Řádek Řádek G F B erratia marcescens 0 Y G T + s VT B F G roteus vulgaris 799 Y G T + + s VT B F G + + almonella enteritidis 440 Y G s T + + VT B F G nterobacter cloacae 90 Y G T VT B F G Vysvětlivky: + = pozitivní reakce = negativní reakce s = slabě pozitivní reakce erratia marcescens subsp. marcescens 0 (T 880) roteus vulgaris 799 almonella enterica subsp. enterica 440 nterobacter cloacae 90 (T 0699) Tyto kmeny dodává Česká sbírka mikroorganismů, asarykova univerzita, Tvrdého 4, Brno, tel , fax , Kmeny jsou dodávány v lyofilizovaném stavu nebo na želatinových discích. TT KÍ pozitivní eakce negativní ndol červená, růžová nažloutlá G irovodík černá, tmavě šedá bezbarvá, našedlá F ysin Y modrá, modrozelená zelená, žlutozelená rnithin modrá, modrozelená zelená, žlutozelená reáza červená, červenooranžová žlutá, světle oranžová rginin G modrá, modrofialová zelená, zelenomodrá B immons citrát modrá, modrozelená žlutá, žlutozelená alonát modrá, modrozelená žlutá, žlutozelená Fenylalanin tmavě zelená, zelená žlutá, žlutohnědá G β-galaktosidáza žlutá, nažloutlá bezbarvá F nositol žlutá, žlutozelená zelená donitol žlutá, žlutozelená zelená ellobióza žlutá, žlutozelená zelená acharóza žlutá, žlutozelená zelená B Trehalóza T žlutá, žlutozelená zelená annitol žlutá, žlutozelená zelená cetoin VT červená, růžová bezbarvá, mírně narůžovělá G skulin černá, tmavě hnědá bezbarvá, světle hnědá F orbitol žlutá, žlutozelená zelená hamnóza žlutá, žlutozelená zelená elibióza B žlutá, žlutozelená zelená affinóza F žlutá, žlutozelená zelená B ulcitol žlutá, žlutozelená zelená Glukóza G žlutá, žlutozelená zelená //095// Ttest 4

4 Ttest 4 TFKČÍ TBK v..0 Řádek Řádek Řádek G F B G F B G F B Y G T V T B F G dentifikace + + (+) (+) (+) itrobacter amalonaticus d d + d d (+) (+) d (+) d + itrobacter braakii + + d (+) itrobacter farmeri d (+) d d (+) ( ) (+) d (+) d ( ) + itrobacter freundii + + (+) (+) + (+) d d + itrobacter koseri (+) (+) ( ) itrobacter sedlakii itrobacter werkmanii ( ) d (+) d (+) + d ( ) (+) + itrobacter youngae ( ) + dwardsiella tarda nterobacter aerogenes + d + + (+) + ( ) ( ) d ( ) + nterobacter cloacae ( ) ( ) ( ) + (+) nterobacter sakazakii + + d ( ) + d + + d + (+) (+) d d + scherichia coli ( ) d (+) d + d + scherichia fergusonii d + + d + d ( ) + scherichia hermannii (+) d (+) ( ) scherichia vulneris + + ( ) d + ( ) + + (+) + + afnia alvei + + (+) d + Klebsiella oxytoca d d (+) d + + ( ) + + (+) d d Klebsiella ozaenae d + Klebsiella pneumoniae (+) + + d Klebsiella rhinoscleromatis d ( ) + Kluyvera ascorbata + d d d (+) + eclercia adecarboxylata + ( ) organella morganii ssp. morganii d d d organella morganii ssp. sibonii d (+) + (+) + ( ) d d ( ) + antoea agglomerans d + ( ) + d + roteus mirabilis d d + roteus penneri ( ) + + d d + roteus vulgaris ( ) + rovidencia alcalifaciens ( ) + d d + rovidencia rettgeri + d d + + rovidencia stuartii d (+) d almonella subgr ( ) + + ( ) almonella subgr d almonella subgr. a, b (rizona) d + d almonella subgr (+) almonella subgr d almonella gallinarum d + + d ( ) d + almonella choleraesuis + ( ) almonella paratyphi almonella pullorum almonella typhi + + d (+) + + d d d + erratia ficaria + + ( ) + + (+) d erratia marcescens d d d erratia odorifera biogroup d d d erratia odorifera biogroup d ( ) erratia rubidaea d (+) + d d d + higella, B, (+) ( ) + higella sonnei d (+) (+) + d (+) ( ) + + Yersinia enterocolitica d + (+) d ( ) Yersinia kristensenii d + + d d ( ) + Yersinia pestis + d d d ( ) + Yersinia pseudotuberculosis ( ) d d ( ) d d + Yersinia rohdei d + + ( ) + Yokenella regensburgei Vysvětlivky: + = pozitivní reakce (+) = většinou pozitivní reakce = negativní reakce ( ) = většinou negativní reakce d = variabilní reakce chrana zdraví: Komponenty soupravy neobsahují nebezpečné látky atum poslední revize: 4.. 0

5 Ttest 4 at. o.: 0009 For microbiology The Ttest 4 kit is intended for the routine identification of important species of family nterobacteriaceae within 4 hours. The kit enables the identification of forty strains by means of twenty four biochemical tests. The tests are situated in wells on microtitration plates, always three rows with eight wells each are intended for the identification of one strain. The identification can be supplemented by the paper strip tests: Xtest, test for the detection of. coli (β-glucuronidase test), Ytest. The kit Ttest 4 contains: torage, expiration: 0 microtitration plates (for identification of 4 strains each) with desiccant nstructions for use including the differentiation table olour scale for Ttest 4 kit 40 record sheets 0 polyethylene bags for incubation torage bag (for storage of open plate), pc id The Ttest 4 kit should be stored in a refrigerator at (+ to +8). xpiration is indicated on each package. ecommended working procedure for Ttest 4 equired material for test performing eagent for test (at. o determinations) (not included to the kit): eagent for FY test (at. o determinations) eagent for T (at. o determinations) araffin oil, sterilized (at. o determinations) etri dishes with the cultivation medium Test tubes (00x5) mm with ml of sterile physiological saline nstrument ensi-a-eter (at. o ) Vortex V (at. o ) ippete 0. ml, sterile tips Thermostat 7 sual microbiological laboratory equipment (loops, markers, burner) equired material for work with supplementary tests (not included to the kit): valuation equipment (not included to the kit): X test (at. o determinations) test (at. o determinations) eagent for (at. o determinations) Y test (at. o determinations) eagent for Y (at. o ) V lamp (at. o ) ode book for Ttest 4 (at. o ) or dentification software TW aution: For professional use only bserve the principles for working with in fectious material! solation of cultures: reparation of inoculum: ulture purity control: reparation of Ttest 4 plate: The isolation of culture should be carried out by usual techniques on medium, recommended for nterobacteriaceae isolation. erform oxidase test (Xtest) resp. Ftest to confirm that isolate belongs among nterobacteriaceae. From a pure, 4 hours old culture make a suspension in saline. omogenize the suspension thoroughly. The suspension must have a turbidity equal to cfarland o. turbidity scale. f required confirm purity of the suspension by streaking-out a sample from the inoculated physiological saline on blood agar and incubate for 4 hours. lates with weak growth incubate for 48 hours. pen the aluminium sachet close to the weld and take out the plate. ut off required number of strips from plate. emove the adhesive tape from individual strips and insert them into prepared frame. n case, that you work with KTT kit for the first time and an empty frame is not available, use the frame of the first plate. The unused strips of the first plate put into the storage bag freely. ut the rest of the plate with desiccant to the storage bag and store it in a refrigerator for further use; keep in mind to protect it from humidity. t is recommended to spend the rest of plate till 4 weeks after first use. ote: o not place the individual strips too close to avoid affecting the reactions of strains from adjacent strips.

6 noculation: ncubation: eading: omogenize the suspension in the saline thoroughly. noculate 0. ml of the suspension into all wells of the respective three rows of plate (strip of x8 wells). fter inoculation, add drops of the paraffin oil to the wells, G, F,, and of the st row (tests,, Y,,, G). ote: The lysine and ornithine tests can show blue-to-green colour after inoculation; the colour doesn t affect the result of the reaction after 4 hours of incubation. ote: a lid is printed with abbriviated names of tests and graphic symbols: (drop paraffine oil) and (drop reagent). lean the inside of the lid by ethanole just before usage. nsert the frame with inoculated strips into a polyethylene bag. Fold the open end of the bag under the plate to prevent dessication during incubation. ncubate Ttest 4 plate at 7 for 4 hours. se the olour scale for Ttest 4, the table nterpretation of reactions in this instructions or proceed in accordance with colour reactions of the control strains to evaluate the colour reactions properly. dd reagents into the following wells: st row, well (test ndole) drops of the reagent for, rd row, well (test cetoin) drop of the reagent for VT and drop of the reagent for VT. ncubate the plate for another 0 min. at 7. fter the time elapsed, add reagent into wells: nd row, well (test henylalanine) drop of the reagent for. ead the phenylalanine test immediately (colouration in positive reaction fades in minutes). ead all other tests and record the results in the report sheet. dentification: For the identification use identification program TW or eventually ode book for Ttest 4. To complete the identification take into consideration all results including additional characteristics available as the source of isolate, appearance and consistency of colonies, the pigment production, microscopy etc. The biochemical identification of salmonella and shigella must be confirmed by serology. f you have failed to identify the culture, repeat the procedure as above, eventually use some additional tests. ote: The record sheet is designed to create easily so called profile, i.e. a numerical code enabling to look for the identification result within the ode book. The procedure of the profile formation is described directly in the ode book. isposal of used material: The most frequent causes of identification failure: erformance: Quality control of Ttest 4: fter use, all ampoules, tips and strips must be autoclaved or incinerated. ut paper packaging waste to recycling. ontaminated culture. sing inoculum of low density or small volume. noculum has contaminated adjacent strips. The corresponding tests were not overlayed by paraffin oil. The reagent was dropped into adjacent well. Failure to observe some of the steps in the recommended procedure. There may be a species or strains whose data are not included in the database of the kit. The kit was tested on a set of 0 strains. The identification of 9.% strains was correct. The identification of 5.8 % was identified to the genus level. % of the strains were identified incorrectly. The kits are systematically quality controlled at various stages of their manufacture. The batches are checked by means of standard bacterial cultures. For those who wish to perform their own quality control tests, cultures mentioned in the table ontrol strains are recommended. These strains are intended for check-up of the functionality of the kit, not for check-up of accuracy or effect of the identification! //095// Ttest 4

7 ontrol strains: ow G F B erratia marcescens 0 Y G T + s VT B F G roteus vulgaris 799 Y G T + + w VT B F G + + almonella enteritidis 440 Y G w T + + VT B F G nterobacter cloacae 90 Y G T VT B F G xplanations: + = positive reaction = negative reaction w = weak reaction erratia marcescens subsp. marcescens 0 (T 880) roteus vulgaris 799 almonella enterica subsp. enterica 440 nterobacter cloacae 90 (T 0699) The strains are supplied in freeze-dried ampoules by: zech ollection of icroorganisms, Tvrdého 4, Brno, zech epublic hone: (+40) , Fax: (+40) , TTT F T Ttest 4 olumn Test ode eaction positive negative ow ndole red, pink yellowish G ydrogen sulphide black, dark grey colourless, pale grey F ysine Y blue, blue-to-green green, yellow-to-green rnithine blue, blue-to-green green, yellow-to-green rease red, red-to-orange yellow, pale orange rginine G blue, blue-to-violet green, green-to-blue B immons citrate blue, blue-to-green yellow, yellow-to-green alonate blue, blue-to-green yellow, yellow-to-green ow henylalanine dark green, green yellow, yellow-to-brown G β-galactosidase yellow, yellowish colourless F nositol yellow, yellow-to-green green donitol yellow, yellow-to-green green ellobiose yellow, yellow-to-green green ucrose yellow, yellow-to-green green B Trehalose T yellow, yellow-to-green green annitol yellow, yellow-to-green green ow cetoin VT red, pink colourless, pale pink G sculin black, dark brown colourless, pale brown F orbitol yellow, yellow-to-green green hamnose yellow, yellow-to-green green elibiose B yellow, yellow-to-green green affinose F yellow, yellow-to-green green B ulcitol yellow, yellow-to-green green Glucose G yellow, yellow-to-green green //095// Ttest 4

8 Ttest 4 TFT TB v..0 ow ow ow G F B G F B G F B Y G T V T B F G dentifikace + + (+) (+) (+) itrobacter amalonaticus d d + d d (+) (+) d (+) d + itrobacter braakii + + d (+) itrobacter farmeri d (+) d d (+) ( ) (+) d (+) d ( ) + itrobacter freundii + + (+) (+) + (+) d d + itrobacter koseri (+) (+) ( ) itrobacter sedlakii itrobacter werkmanii ( ) d (+) d (+) + d ( ) (+) + itrobacter youngae ( ) + dwardsiella tarda nterobacter aerogenes + d + + (+) + ( ) ( ) d ( ) + nterobacter cloacae ( ) ( ) ( ) + (+) nterobacter sakazakii + + d ( ) + d + + d + (+) (+) d d + scherichia coli ( ) d (+) d + d + scherichia fergusonii d + + d + d ( ) + scherichia hermannii (+) d (+) ( ) scherichia vulneris + + ( ) d + ( ) + + (+) + + afnia alvei + + (+) d + Klebsiella oxytoca d d (+) d + + ( ) + + (+) d d Klebsiella ozaenae d + Klebsiella pneumoniae (+) + + d Klebsiella rhinoscleromatis d ( ) + Kluyvera ascorbata + d d d (+) + eclercia adecarboxylata + ( ) organella morganii ssp. morganii d d d organella morganii ssp. sibonii d (+) + (+) + ( ) d d ( ) + antoea agglomerans d + ( ) + d + roteus mirabilis d d + roteus penneri ( ) + + d d + roteus vulgaris ( ) + rovidencia alcalifaciens ( ) + d d + rovidencia rettgeri + d d + + rovidencia stuartii d (+) d almonella subgr ( ) + + ( ) almonella subgr d almonella subgr. a, b (rizona) d + d almonella subgr (+) almonella subgr d almonella gallinarum d + + d ( ) d + almonella choleraesuis + ( ) almonella paratyphi almonella pullorum almonella typhi + + d (+) + + d d d + erratia ficaria + + ( ) + + (+) d erratia marcescens d d d erratia odorifera biogroup d d d erratia odorifera biogroup d ( ) erratia rubidaea d (+) + d d d + higella, B, (+) ( ) + higella sonnei d (+) (+) + d (+) ( ) + + Yersinia enterocolitica d + (+) d ( ) Yersinia kristensenii d + + d d ( ) + Yersinia pestis + d d d ( ) + Yersinia pseudotuberculosis ( ) d d ( ) d d + Yersinia rohdei d + + ( ) + Yokenella regensburgei xplanations: + = positive reaction (+) = mostly positive reaction = negative reaction ( ) = mostly negative reaction d = variable reaction ealth protection: omponents of the kit do not contain any dangerous substances. ate of last revision: 4.. 0

9 ЭНТЕРОтест 4 Ном. но.: 0009 Для микробиологии Набор ЭНТЕРОтест 4 предназначен для биохимической идентификации микроорганизмов семейства энтеробактерий, прежде всего из клинического материала, в течениe 4 часов. Набор включает 0 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8,5 х,5 см, содержащих по 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 4 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 4 тестов. Идентификация может быть дополнена тестами на бумажных полосках: ОКСИтест для определения цитохромоксидазы, КОЛИтест для обнаружения присутствия. coli, ПИРАтeст для обнаружения пирролидонилариламидазы. Набор ЭНТЕРОтест 4 содержит: 0 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем Инструкция для пользователя с Идентификационной таблицей Цветная шкала для ЭНТЕРОтест 4 0 полиэтиленовых пакетиков для инкубации Пакет для хранения частично использованной пластинки 40 бланков для регистрации результатов Крышка Хранение, Срок годности: Материалы (не входят в набор): Дополнительные поставляемые материалы (не входят в набор): ЭНТЕРОтест 4 следует хранить при температуре от (+ до +8). Срок годности указан на каждой упаковке. Инструкция к постановке ЭНТЕРОтест 4 Реактив для теста ИНДОЛ, ном. но.: 0007 для 0 определений Реактив для теста ФЕНИЛАЛАНИН, ном. но.: для 0 определений Реактив для теста АЦЕТОИН, ном. но.: для 70 определений Парафиновое масло, стерильное, ном. но.: 0007 для 0 определений Чашки Петри с культивационной средой Пробирки с мл стерильного физиологического раствора (p 6,5 7,) Прибор Денси-ЛА-Метр, ном. но.: или пробирки с суспензией степени мутности по шкале cfarland (0, мл % раствора Bal. и 9,9 мл % раствора 4 ) Vortex V, ном. но.: Пипетка 0, мл, стерильные наконечники Термостат З7 Традиционное оснащение микробиологической лаборатории (петли, маркеры, горелка) ОКСИтeст, ном. но.: 0004 диагностические полоски для выявления цитохромоксидазы для 50 определений КОЛИтест, ном. но.: 0006 диагностические полоски для обнаружения присутствия. coli для 50 определений Реактив для теста ИНДОЛ, ном. но.: 0007 для 0 определений ПИРАтест, ном. но диагностические полоски для выявления пирролидонилариламидазы для 50 определений Реактив для теста ПИР, ном. но УФ лампа, ном. но Пособия для идентификации (не входят в набор): Книгa кодов для набора ЭНТЕРОтест 4 Предупреждение: Выделение культуры: Приготовление бактериальной суспензии: Подготовка стриппированных пластинок: Тест предназначен только для квалифицированного использования в микробиологической лаборатории. Строго соблюдать правила работы с инфицированным материалом! Выделите чистую культуру, пользуясь общепринятыми в микробиологии методами на рекоммендованной среде (Эндо агар, кровяной агар, aconkey агар). Проведите тест на цитохромоксидазу (ОКСИтест) и микроскопию с окраской по Граму. Поставьте тест на ферментацию глюкозы для установления факта принадлежности выделенной культуры к группе ферментирующих микроорганизмов (ОФтест). Из чистой 4 часовой культуры приготовьте суспензию в физиологическом растворе. Тщательно гомогенизируйте суспензию. Мутность суспензии должна соответствовать степени по шкале мутности cfarland. Параллельно сделайте посев суспензии культуры на неселективную среду для проверки чистоты культуры, ее ростовых свойств и/или для постановки дополнительных тестов; инкубируйте в течение 4 часов при температуре 7. Откройте алюминиевую упаковку по сварному шву. Достаньте пластинку из алюминиевого пакета. Возьмите необходимое количество стрипов из пластинки ( трехрядный стрип содержит 4 теста, на одну культуру).

10 Инокуляция: Инкубация: Учет результата: Примечание: Идентификация: Примечание: Дезинфекция: Наиболее частые причины неудач при идентификации: Свойства: Удалите адгезивную пленку с индивидуальных стрипов, вставьте их в подготовленную рамку. В том случае, если Вы работаете с набором Микро-Ла-Тест впервые, и у Вас нет свободной рамки, используйте рамку первой пластинки. Неиспользованные стрипы из первой пластинки поместите в пакет для хранения неиспользованных пластинок. Напишите номера штаммов на соответствующие стрипы. Остаток неиспользованных стрипов с силикагелем поместите в алюминиевый пакет для частично использованных пластинок и положите в холодильник для последующего использования; пластинку необходимо предохранять от влаги. Не рекомендуется хранить пластинку более 4 недель с момента ее вскрытия. Суспензию бактерий тщательно встряхните. Инокулируйте по 0, мл суспензии во все лунки, соответствующих трех рядов стрипа. После инокуляции добавьте в лунки Н, G, F,, и первого ряда (тесты,, Y,,, G) по капли парафинового масла. Примечание: Тесты лизин и орнитин могут показывать сине-зеленую окраску после инокуляции; этот цвет не влияет на результат реакции после 4 ч инкубации. Примечание: Крышка пластинки имеет сокращенные названия тестов и символы: добавить (парафиновое масло) и (реактив). Если Вы используете крышку для накрытия пластинки, продезинфицируйте ее внутреннюю сторону спиртом. Вложите пластинку в пакет из полиэтилена, открытый конец пакета загните под пластинку, чтобы инокулят не высыхал при инкубации. Инкубируйте инокулированную пластинку в течение 4 часов при температуре 7. Проверьте рост и чистоту культуры на контрольной чашке. При отсутствии роста увеличьте время инкубации еще на 4 часа. Добавьте реактивы в следующие лунки: -ый ряд, лунка Н (тест ) капли Реактива для теста ИНДОЛ, -ий ряд, лунка Н (тест VT) по одной капле Реактива для ВПТ и ВПТ. Пластинку инкубируйте в течение 0 минут при температуре 5 7. После 0 минут добавьте реактив в лунки: -ой ряд, лунка (тест ) каплю Реактива для теста ФЕНИЛАЛАНИН. Немедленно учтите реакцию на фенилаланин цвет положительной реакции может исчезнуть через минуты. Учтите результаты всех реакций ЭНТЕРОтест 4 и занесите в бланки. При оценке ЭНТЕРОтест 4 ориентируйтесь по Цветной шкале сравнения для набора ЭНТЕРОтест 4, по таблице «Интерпретация реакций» в этой инструкции и/или по цветным реакциям контрольных штаммов. Идентификацию проводите с помощью Книги кодов для набора ЭНТЕРОтест 4, или же при помощи компютерных программ Система микробиологического мониторинга «Микроб» со встроенной «Идентификацией» и «Микроб-Автомат». При окончательной идентификации следует учитывать всю дополнительную информацию (источник выделения, характер колоний, наличие пигмента, микроскопию и другие характеристики). В случае выделения сальмонелл и шигелл подтвердите идентификацию серологически. При неудовлитворительной идентификации следует повторить ЭНТЕРОтест 4, или же дополнить идентификацию пользуясь другими тестами. Для идентификации при помощи Книги кодов бланк для регистрации результатов позволяет легко получить так называемый профиль, т.е. цифровой код, по которому можно найти результат идентификации в Книге кодов. Процесс расчета профиля описан в Книге кодов. После употребления микротестсистемы обеззараживаются в дезинфицирующем растворе либо автоклавируются. Бумажную упаковку сдайте в макулатуру Смешанная культура. Использование суспензий с недостаточной мутностью или в недостаточном объеме. Перекрестная контаминация суспензий в расположенных рядом лунках. Соответствующие лунки не заполнены парафиновым маслом. Попадание реактивов в лунки соседнего ряда. Не точно соблюдена методика постановки теста. Возможно выделение штамма с нетипичными свойствами или его данные не заложены в банке данных. Набор был тестирован на 0 штаммах. 9,% было идентифицировано правильно. 5,8% было идентифицировано до уровня рода. % было идентифицировано неправильно. Контроль качества: Химический контроль качества реактивов, используемых при производстве ЭНТЕРОтест 4, осуществляется стандартными методами. Производственные партии пластинок контролируются с помощью контрольных референтных бактериальных культур. Для работы с пластинками ЭНТЕРОтест 4 в лаборатории рекомандуем использовать следующие контрольные штаммы (показаны в таблице Реакции контрольных штаммов). Для контроля функциональности набора необходимо всегда пользоваться свежими изолятами штаммов. Данные штаммы служат для контроля функциональности набора, а не для контроля идентификации! //095// Ttest 4

11 Реакции контрольных штаммов: ЭНТЕРОтест 4 Ряд G F B erratia marcescens 0 Y G T + с VT B F G roteus vulgaris 799 Y G T + + с VT B F G + + almonella enteritidis 440 Y G с T + + VT B F G nterobacter cloacae 90 Y G T VT B F G Пояснения: + = положительная реакция, = отрицательная реакция, c = слабоположительная реакция erratia marcescens subsp. marcescens 0 (T 880) roteus vulgaris 799 almonella enterica subsp. enterica 440 nterobacter cloacae 90 (T 0699) Чешская коллекция микроорганизмов ΓИСК, Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. А. Τарасевича, г. Москва, телефон 8 (499) 4--9 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕАКЦИЙ Колонка Тест Код Реакция положителная отрицательная Ряд Индол красная, розовая желтоватая G Сероводород черная, темно-серая бесцветная, светло-серая F Лизин Y синяя, сине-зеленая зеленая, желто-зеленая Орнитин синяя, сине-зеленая зеленая, желто-зеленая Уреаза красная, оранжево-красная желтая, бледно-оранжевая Аргинин G синяя, сине-фиолетовая зеленая, зелено-синяя B Цитрат Симмонса синяя, сине-зеленая желтая, желто-зеленая Малонат синяя, сине-зеленая желтая, желто-зеленая Ряд Фенилаланин темно-зеленая, зеленая желтая, желто-коричневая G β-галактозидаза желтая, бледно-желтая бесцветная F Инозитол желтая, бледно-желтая зеленая Адонитол желтая, бледно-желтая зеленая Целлобиоза желтая, бледно-желтая зеленая Сахароза желтая, бледно-желтая зеленая B Трегалоза T желтая, бледно-желтая зеленая Маннитол желтая, бледно-желтая зеленая Ряд Ацетоин VT красная, розовая бесцветная, бледно-розовая G Эскулин черная, темно-коричневая бесцветная, светло-коричневая F Сорбитол желтая, желто-зеленая зеленая Рамноза желтая, желто-зеленая зеленая Мелибиоза B желтая, желто-зеленая зеленая Раффиноза F желтая, желто-зеленая зеленая B Дульцитол желтая, желто-зеленая зеленая Глькоза G желтая, желто-зеленая зеленая //095// Ttest 4

12 ЭНТЕРОтест 4 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА в..0 Ряд Ряд Ряд G F B G F B G F B Y G T V T B F G Идентификация + + (+) (+) (+) itrobacter amalonaticus d d + d d (+) (+) d (+) d + itrobacter braakii + + d (+) itrobacter farmeri d (+) d d (+) ( ) (+) d (+) d ( ) + itrobacter freundii + + (+) (+) + (+) d d + itrobacter koseri (+) (+) ( ) itrobacter sedlakii itrobacter werkmanii ( ) d (+) d (+) + d ( ) (+) + itrobacter youngae ( ) + dwardsiella tarda nterobacter aerogenes + d + + (+) + ( ) ( ) d ( ) + nterobacter cloacae ( ) ( ) ( ) + (+) nterobacter sakazakii + + d ( ) + d + + d + (+) (+) d d + scherichia coli ( ) d (+) d + d + scherichia fergusonii d + + d + d ( ) + scherichia hermannii (+) d (+) ( ) scherichia vulneris + + ( ) d + ( ) + + (+) + + afnia alvei + + (+) d + Klebsiella oxytoca d d (+) d + + ( ) + + (+) d d Klebsiella ozaenae d + Klebsiella pneumoniae (+) + + d Klebsiella rhinoscleromatis d ( ) + Kluyvera ascorbata + d d d (+) + eclercia adecarboxylata + ( ) organella morganii ssp. morganii d d d organella morganii ssp. sibonii d (+) + (+) + ( ) d d ( ) + antoea agglomerans d + ( ) + d + roteus mirabilis d d + roteus penneri ( ) + + d d + roteus vulgaris ( ) + rovidencia alcalifaciens ( ) + d d + rovidencia rettgeri + d d + + rovidencia stuartii d (+) d almonella subgr ( ) + + ( ) almonella subgr d almonella subgr. a, b (rizona) d + d almonella subgr (+) almonella subgr d almonella gallinarum d + + d ( ) d + almonella choleraesuis + ( ) almonella paratyphi almonella pullorum almonella typhi + + d (+) + + d d d + erratia ficaria + + ( ) + + (+) d erratia marcescens d d d erratia odorifera biogroup d d d erratia odorifera biogroup d ( ) erratia rubidaea d (+) + d d d + higella, B, (+) ( ) + higella sonnei d (+) (+) + d (+) ( ) + + Yersinia enterocolitica d + (+) d ( ) Yersinia kristensenii d + + d d ( ) + Yersinia pestis + d d d ( ) + Yersinia pseudotuberculosis ( ) d d ( ) d d + Yersinia rohdei d + + ( ) + Yokenella regensburgei Пояснения: + = положительная реакция (+) = большей частью положительная реакция = отрицательная реакция ( ) = большей частью отрицательная реакция d = вариабильная реакция Меры предосторожности: Компоненты набора не содержат опасных веществ. Дата проведения последнего контроля: 4.. 0

13 Ttest 4 r kat.: 0009 o celów mikrobiologicznych Zestaw Ttest 4 przeznaczony jest do rutynowej identyfikacji ważnych gatunków bakterii jelitowych z rodziny nterobacteriaceae. Zestaw umożliwia identyfikację 40 szczepów, każdy za pomocą dwudziestu czterech testów biochemicznych. Testy umieszczone są we wgłębieniach na płytkach do mikromiareczkowania, trzy rzędy po osiem wgłębień do identyfikacji jednego szczepu. dentyfikację można uzupełnić testami dostarczanymi w postaci pasków diagnostycznych: Xtest, test do wykrywania. coli za pomocą potwierdzenia aktywności β glukuronidazy, Ytest. Zestaw Ttest 4 zawiera: rzechowywanie, termin ważności: 0 paneli identyfikacyjnych (każdy do identyfikacji 4 szczepów) z wysuszaczem nstrukcję obsługi wraz z tabelą identyfikacyjną orównawczą skalę barw dla Ttest 4 0 torebek do inkubacji 40 formularzy do wpisywania wyników Torebkę do przechowywania przeznaczoną do ułożenia niezużytej reszty płytki, szt. okrywę Zestaw Ttest 4 należy przechowywać w lodówce w temperaturze + do +8. Termin ważności podany jest na każdym opakowaniu. Zalecany sposób postępowania dla Ttest 4 ateriały potrzebne do pracy z zestawem Ttest 4, które nie wchodzą w skład zestawu: dczynnik do testu, nr kat oznaczeń/ op. dczynnik do testu FY, nr kat oznaczeń/ op. dczynnik do testu T, nr kat oznaczeń/ op. terylizowany olej parafinowy, nr kat oznaczeń/ op. zalki etriego z pożywką robówki 00 x 5 mm z ml sterylnego roztworu soli fizjologicznej rządzenie ensi-a-eter, nr kat Vortex V (nr kat ) ipeta do dozowania 0, ml, sterylne końcówki ieplarka 7 Zwykły sprzęt laboratoryjny (ezy, markery, palnik) ateriały potrzebne do pracy z testami uzupełniającymi, które nie wchodzą w skład zestawu: X test, nr kat oznaczeń/ op. test, nr kat oznaczeń/ op. dczynnik do testu, nr. kat oznaczeń/ op. Y test, nr. kat oznaczeń/ op. dczynnik do testu Y, nr. kat ampa V (nr kat ) iezbędne pomoce identyfikacyjne, które nie wchodzą w skład zestawu: Książka kodów do Ttest 4, nr. kat lub rogram do identyfikacji TW waga: Zestaw przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania rzestrzegaj zasad pracy z materiałem zakaźnym! zolowanie kultury: rzygotowanie inokulum: zolowanie bakterii powinno zostać przeprowadzone tradycyjną techniką na podłożu zalecanym do izolowania nterobacteriaceae. rzeprowadzić próbę oksydazową (pasek detekcyjny Xtest), ewentualnie test na fermentację glukozy (Ftest) w celu potwierdzenia, że izolowany szczep należy do bakterii jelitowych. porządzić zawiesinę bakteryjną w roztworze soli fizjologicznej z czystej, 4-godzinnej hodowli. Zawiesina powinna wykazywać zmętnienie równe w skali zmętnienia cfarlanda. łabsza lub gęstsza zawiesina może powodować fałszywe reakcje. Kontrola czystości hodowli: Tą samą ezą rozprowadzić próbkę roztworu z zawiesiną na agarze z krwią i inkubować w temp. 7 przez 4 godziny w celu potwierdzenia czystości zawiesiny i/lub przeprowadzenia dodatkowych prób. łytki ze słabym wzrostem należy inkubować przez 48 godzin. Kulturę kontrolną można wykorzystać do przeprowadzenia dodatkowych testów. rzygotowanie panelu zestawu Ttest 4: tworzyć torebkę poprzez odcięcie brzegu torebki obok miejsca spawu oraz wyjąć płytkę. rzy pomocy skalpela należy odciąć odpowiednią ilość pasków płytki, zgodnie z ilością badanych szczepów ( rzędy, tj. 4 studzienek do identyfikacji jednego szczepu). dcięte paski należy wyjąć z panelu, zdjąć ochronną folię, paski włożyć do pustej ramki. W przypadku pracy z zestawem KTT po raz pierwszy i niedysponowaniem wolną ramką, należy wyjąć niezużyte studzienki z pierwszej pełnej ramki, ułożyć luzem w torebce do przechowywania a ramkę tej pierwszej płytki wykorzystać do inkubacji.

14 nokulacja: nkubacja: Wpisać nr badanych kultur na odpowiednie paski. esztę niezużytej płytki z wysuszaczem włożyć do dołączonej torebki przeznaczonej do włożenia niezużytej płytki i całość następnie włożyć do lodówki do kolejnego użycia; plytkę należy chronić przed wilgocią. Zalecamy zużyć płytkę do 4 tygodni od pierwszego zastosowania. waga: ie umieszczać poszczególnych pasków zbyt blisko siebie, aby uniknąć wpływu na reakcję ze strony szczepów z sąsiadujących pasków. Zhomogenizować dokładnie zawiesinę w roztworze soli fizjologicznej. Wykonać posiew 0, ml zawiesiny do wszystkich wgłębień poszczególnych trzech rzędów płyty (pasek x 8 wgłębień). o posiewie dodać olej parafinowy: rząd, wgłębienia, G, F,, oraz (testy,, Y,,, G) krople waga: W przypadku każdej serii nieznanych szczepów, a także w przypadku zastosowania nowej serii płytek Ttest 4 należy posiać jednocześnie szczepy kontrolne celem sprawdzenia wyrażenia barw reakcji dodatnich i ujemnych.testy lizyna oraz ornityna po inokulacji mogą zabarwić się kolorami od niebieskego do zielonego, kolor ten nie wpływa na wynik reakcji po 4 godz. inkubacji. waga: okrywa ramki płytki zawiera nadruk skrótów testów i symboli: (zakropić olejem parafinowym) i (dodać odczynnik). W przypadku wykorzystywania pokrywy w trakcie pracy do nakrycia płytki, należy przed zastosowaniem wewnętrzną stronę pokrywy zdezynfekować etanolem. mieścić ramkę z paskami w torebce z polietylenu. Zagiąć otwarty brzeg torebki pod płytkę, aby uniknąć wysychania podczas inkubacji. nkubować płytę Ttest 4 w temp. 7 o przez 4 godziny. cena: odać odczynniki do następujących wgłębień Ttest 4: rząd, wgłębienie (test ) krople dczynnika testu rząd, wgłębienie (test T) kropla dczynnika do VT oraz kropla odczynnika do VT nkubować płytkę przez kolejne 0 minut w temp. 7 astępnie należy dodać odczynniki do następujących wgłębień rząd, wgłębienie (test FY) kropla dczynnika testu atychmiast odczytać wynik testu FY (zabarwienie w przypadku reakcji dodatniej znika po upływie minut po dodaniu odczynnika) dczytać wyniki pozostałych testów i zapisać wyniki na arkuszu waga: dczytać reakcje na podstawie orównawczej skali barw dla Ttest 4, tabeli nterpretacja reakcji i/lub reakcji barwnych szczepów kontrolnych. dentyfikacja: dentyfikację przeprowadzić za pomocą programu identyfikacyjnego TW, ewentualnie za pomocą Książki kodów do zestawu Ttest 4. odczas identyfikacji należy uwzględnić wszystkie wyniki łącznie z dodatkowymi dostępnymi cechami charakterystycznymi, takimi jak pochodzenie izolowanego szczepu, charakter kolonii, wytwarzanie pigmentu, badanie mikroskopowe itd. Biochemiczna identyfikacja rodzajów almonella oraz higella powinna zostać potwierdzona serologicznie. W razie niepowodzenia w identyfikacji bakterii powtórzyć powyższą procedurę, lub zastosować dodatkowe testy. waga: odczas identyfikacji za pomocą książki kodów formularz do wpisywania wyników umożliwia łatwe utworzenie tak zwanego profilu, tj. kodu numerycznego, który umożliwia wyszukanie wyniku identyfikacji w książce kodów. rocedura tworzenia profilu jest opisana w książce kodów. suwanie wykorzystanych materiałów: o zużyciu wszystkie ampułki, końcówki i paski należy wysterylizować w autoklawie lub spalić. apierowe oraz tekturowe opakowania należy przekazać do recyklingu. ajczęstsze przyczyny niepowodzenia identyfikacji: Właściwości zestawu: Kontrola jakości Ttest 4: //095// ieszana lub zanieczyszczona kultura. Zastosowano inokulum o niskiej gęstości lub za małą ilość inokulum. nokulum zanieczyściło sąsiadujące paski. dpowiednie testy nie zostały pokryte warstwą oleju parafinowego. dczynnik wkroplono do sąsiedniego wgłębienia. ieprzestrzeganie kolejnych etapów zalecanej procedury. ietypowy szczep lub przedstawiciel gatunku lub spokrewnionego rodzaju nie znajdujący się w bazie danych zestawu. Zestaw został przetestowany z pomocą 0 szczepów. 9, % zidentyfikowano prawidłowo 5,8% zidentyfikowano prawidłowo na poziomie rodzaju % nie zidentyfikowano prawidłowo Jakość chemikaliów stosowanych do produkcji płytek Ttest 4 sprawdzana jest przy użyciu standardowego sposobu testowania. Wyprodukowane partie płytek sprawdzane są także za pomocą standardowych referencyjnych kultur bakteryjnych. o pracy z płytkami Ttest 4 w aństwa laboratorium zalecamy zastosowanie szczepów kontrolnych wymienionych w tabeli zczepy kontrolne. Także w celach rutynowej diagnostyki zalecamy zastosowanie tych standardowych szczepów kontrolnych do sprawdzenia prawidłowości sposobu postępowania, przebiegu testów i wyrażenia reakcji barwnych. życie szczepów kontrolnych zalecane jest w przypadku każdej serii nieznanych szczepów, w przypadku Ttest 4

15 każdej nowej serii zestawu oraz zgodnie z systemem walidacji laboratorium. o kontroli funkcyjności zestawu niezbędne są świeże izolaty szczepów kontrolnych. waga szczepy te służą wyłącznie do kontroli funkcyjności zestawu, nie służą do kontroli prawidłowości lub powodzenia identyfikacji! zczepy kontrolne: ząd G F B erratia marcescens 0 Y G T + w VT B F G roteus vulgaris 799 Y G T + + w VT B F G + + almonella enteritidis 440 Y G w T + + VT B F G nterobacter cloacae 90 Y G T VT B F G bjaśnienia: + = reakcja dodatnia = reakcja ujemna w = słaba reakcja erratia marcescens subsp. marcescens 0 (T 880) roteus vulgaris 799 almonella enterica subsp. enterica 440 nterobacter cloacae 90 (T 0699) zczepy dostarczane są w liofilizowanych ampułkach przez: zech ollection of icroorganisms, Tvrdého 4, Brno, epublika zeska, tel. (+40) , fax (+40) Ttest 4 nterpretacja reakcji Kolumna Test Kod eakcja dodatnia ujemna ząd indol zerwona, różowa Żółtawa G siarkowodór zarna, ciemno-szara Bezbarwna, blado szara F lizyna Y iebieska, niebiesko-zielona Zielona, żółto-zielona ornityna iebieska, niebiesko-zielona Zielona, żółto-zielona ureaza zerwona, czerwono-pomarańczowa Żółta, blado-pomarańczowa arginina G iebieska, niebiesko-fioletowa Zielona, zielono-niebieska B cytrynian immonsa iebieska, niebiesko-zielona Żółta, żółto-zielona alonian iebieska, niebiesko-zielona Żółta, żółtozielona ząd fenylalanina iemno-zielona, zielona Żółta, żółto-brązowa G Β-galaktozydaza Żółta, żółtawa Bezbarwna F inozytol Żółta, żółto-zielona Zielona adonitol Żółta, żółto-zielona Zielona cellobioza Żółta, żółto-zielona Zielona sukroza Źółta, żółto-zielona Zielona B trehaloza T Żółta, żółto-zielona Zielona annitol Żółta, żółto-zielona Zielona ząd acetoina VT zerwona, różowa Bezbarwna, bladoróż. G eskulina zarna, ciemno-brązowa Bezbarwna, blado-brązowa F sorbitol Żółta, żółto-zielona Zielona ramnoza Żółta, żółto-zielona Zielona melibioza B Żółta, żółto-zielona Zielona afinoza F Żółta, żółto-zielona Zielona B ulcitol Żółta, żółto-zielona Zielona Glukoza G Żółta, żółto-zielona Zielona roducent: rba achema s.r.o., Karásek d, 6 B, BK ZK rzedstawicielstwo w olsce: l. zamocińska, 6-47 oznań, tel.kom , fax: , //095// Ttest 4

16 Ttest 4 TB TYFKYJ v..0 ząd nr ząd nr ząd nr G F B G F B G F B Y G T V T B F G dentyfikacja + + (+) (+) (+) itrobacter amalonaticus d d + d d (+) (+) d (+) d + itrobacter braakii + + d (+) itrobacter farmeri d (+) d d (+) ( ) (+) d (+) d ( ) + itrobacter freundii + + (+) (+) + (+) d d + itrobacter koseri (+) (+) ( ) itrobacter sedlakii itrobacter werkmanii ( ) d (+) d (+) + d ( ) (+) + itrobacter youngae ( ) + dwardsiella tarda nterobacter aerogenes + d + + (+) + ( ) ( ) d ( ) + nterobacter cloacae ( ) ( ) ( ) + (+) nterobacter sakazakii + + d ( ) + d + + d + (+) (+) d d + scherichia coli ( ) d (+) d + d + scherichia fergusonii d + + d + d ( ) + scherichia hermannii (+) d (+) ( ) scherichia vulneris + + ( ) d + ( ) + + (+) + + afnia alvei + + (+) d + Klebsiella oxytoca d d (+) d + + ( ) + + (+) d d Klebsiella ozaenae d + Klebsiella pneumoniae (+) + + d Klebsiella rhinoscleromatis d ( ) + Kluyvera ascorbata + d d d (+) + eclercia adecarboxylata + ( ) organella morganii ssp. morganii d d d organella morganii ssp. sibonii d (+) + (+) + ( ) d d ( ) + antoea agglomerans d + ( ) + d + roteus mirabilis d d + roteus penneri ( ) + + d d + roteus vulgaris ( ) + rovidencia alcalifaciens ( ) + d d + rovidencia rettgeri + d d + + rovidencia stuartii d (+) d almonella subgr ( ) + + ( ) almonella subgr d almonella subgr. a, b (rizona) d + d almonella subgr (+) almonella subgr d almonella gallinarum d + + d ( ) d + almonella choleraesuis + ( ) almonella paratyphi almonella pullorum almonella typhi + + d (+) + + d d d + erratia ficaria + + ( ) + + (+) d erratia marcescens d d d erratia odorifera biogroup d d d erratia odorifera biogroup d ( ) erratia rubidaea d (+) + d d d + higella, B, (+) ( ) + higella sonnei d (+) (+) + d (+) ( ) + + Yersinia enterocolitica d + (+) d ( ) Yersinia kristensenii d + + d d ( ) + Yersinia pestis + d d d ( ) + Yersinia pseudotuberculosis ( ) d d ( ) d d + Yersinia rohdei d + + ( ) + Yokenella regensburgei bjaśnienia: + = reakcja dodatnia (+) = reakcja przeważnie dodatnia = reakcja ujemna ( ) = reakcja przeważnie ujemna d = reakcja zmienna chrona zdrowia: kładniki zestawu nie zawierają substancji niebezpiecznych. ata ostatniej rewizji: 4.. 0

17 Ttest 4 K Kat. č.: 0009 úprava Ttest 4 obsahuje: kladovanie, exspirácia: re mikrobiológiu úprava Ttest 4 je určená na rutinnú identifikáciu významných druhov črevných baktérií z čeľade nterobacteriaceae. úprava umožňuje identifikovať štyridsať kmeňov pomocou dvadsatich štyroch biochemických testov. Testy sú umiestnené v jamkách mikrotitračnej doštičky, tri rady po ôsmich jamkách obsahujú testy na identifikáciu jedného kmeňa. dentifikáciu je možné doplniť testami, dodávanými vo forme diagnostických prúžkov: Xtest, test na detekciu. coli dôkazom β-glukuronidázovej aktivity a Ytest. 0 mikrotitračných doštičiek (každá na identifikáciu 4 kmeňov) so sušidlom ávod na použitie s diferenciačnou tabuľkou Farebná porovnávacia stupnica pre súpravu Ttest 4 40 formulárov na záznam výsledkov 0 vrecúšok na inkubáciu kladovací sáčok (na uloženie nezužitkovanej doštičky), ks Viečko Ttest 4 je potrebné skladovať pri teplote (+ až +8). xspirácia je vyznačená na každom balení. dporúčaný pracovný postup pre Ttest 4 otreby pre prácu so súpravou Ttest 4, ktoré nie sú súčasťou súpravy: Činidlo pre test (kat. č stanovení) Činidlo pre test FY (kat. č stanovení) Činidlo pre test T (kat. č stanovení) arafínový olej sterilizovaný (kat. č stanovení) etriho misky s kultivačnou pôdou kúmavky (00x5) mm s ml sterilného fyziologického roztoku rístroj ensi-a-eter (kat. č ) Vortex V (kat. č ) ipeta 0, ml, sterilné špičky Termostat 7 Bežné laboratórne mikrobiologické vybavenie (kľučky, popisovače, kahan) a prácu s doplnkovými testmi, ktoré nie sú súčasťou súpravy: X test (kat. č stanovení) test (kat. č stanovení) Činidlo pre test (kat. č stanovení) Y test (kat. č stanovení) Činidlo pre test Y (kat. č ) V lampa (kat. č ) dentifikačné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou súpravy: iagnostický zoznam pre súpravu Ttest 4 alebo dentifikačný program TW pozornenie: úprava je určená len na profesionálne použitie zolácia kultúr: ríprava inokula: verenie čistoty inokula: ríprava doštičky Ttest 4: održujte zásady práce s infekčným materiálom! zolácia kultúr sa vykonáva konvenčnou bakteriologickou technikou na médiach, odporúčaných pre enterobaktérie. re potvrdenie príslušnosti k črevným baktériam vykonajte test na detekciu cytochromoxidázy (detekčný prúžok Xtest), prípadne test na fermentáciu glukózy (F test). Z čistej 4 h kultúry pripravte vo fyziologickom roztoku suspenziu. uspenziu dobre zhomogenizujte. Zákal suspenzie musí odpovedať. stupňu cfarlandovej zákalovej stupnice. labšia alebo hustejšia suspenzia môže viesť k falošným reakciam. V prípade, že si chcete overiť čistotu inokula, urobte tou istou kľučkou, ktorou ste pripravili suspenziu, krížový rozter. Čistotu kultúry kontrolujte po 4 hodinách inkubácie. V prípade slabého nárastu kultúry predĺžite inkubáciu o ďalších 4 hod. Kontrolná kultúra sa môže použiť na dopĺnkové testy. tvorte alumíniový sáčok odstrihnutím tesně vedľa zvaru a vyberte doštičku. omocou skalpelu odrežte príslušný počet radov (stripov) doštičky, odpovedajúcí počtu testovaných kmeňov ( riadky, tj. 4 jamiek, na identifikáciu jedného kmeňa). Vyrezané rady vyberte z doštičky, odstráňte ochrannú l fóliu, rady umiestnite do pripraveného prázdneho rámika. V prípade, že so súpravou KTT pracujete prvý raz a prázdny rámik nemáte k dispozícii, použite rámik prvej doštičky. evyužité stripy prvej doštičky potom uložte voľne v skladovacom sáčku. Zaznamenajte čísla vyšetrovaných kultúr na príslušné stripy.

18 nokulácia: nkubácia: odnotenie: dentifikácia: ikvidácia použitého materiálu: ajčastějšie možné príčiny neúspechu pri identifikácii: Vlastnosti súpravy: Zbytok doštičky, prekrytý ochrannou l fóliou, vložte do skladovacieho l sáčka a uložte do chladničky na ďalšie použitie; dbajte na to, aby doštička bola chránená pred vlhkosťou. dporúčame doštičku po prvom použití spotrebovať do 4 týždňov. oznámka: ezi jednotlivými radmi s testami ponechajte v rámiku voľné neobsadené pozície (pre zníženie možnosti kontaminácie susedných radov inokulovanou suspenziou apod.) Bakteriálnu suspenziu dôkladne zhomogenizujte vo fyziologickom roztoku. nokulujte 0, ml suspenzie do všetkých jamiek príslušných troch radov doštičky. K jamkám, G, F,, a prvého radu (testy,, Y,,, G) pridajte po inokulácii po kvapkách parafínového oleja. oznámka: každou sériou neznámych kmeňov a pri použití novej šarže doštičiek Ttest 4 naočkujte súčasne kontrolné kmene na overenie farebného vyjadrenia pozitívnych a negatívnych reakcií. Bezprostredne po inokulácii môžu testy lysín, ornitín vykazovať slabo modré sfarbenie, ktoré neovplyvní výsledok reakcie po 4 h inkubácie. oznámka: a viečku doštičky sú vytlačené skratky testov a symboly: (zakvapkať parafínovým olejom) a (pridať činidlo) V prípade, že viečko v priebehu práce používate na prekrytie doštičky, pred použitím jeho vnútornú stranu otrite etanolom. Vložte rámik doštičky s naočkovanými radmi do inkubačného sáčku. tvorený koniec sáčka zahnite pod doštičku, aby nedošlo k vysychaniu inokula. Vložte doštičku Ttestu 4 do termostatu, nastaveného na teplotu 7 a inkubujte 4 hodín. red odčítaním výsledkov zakvapkajte činidlami jamky:. rad, jamka (test ndol) kvapky činidla pre. rad, jamka (test cetoín) po kvapke činidla pre VT, VT. oštičku inkubujte 0 minút pri teplote 7 kvôli vývoju farebných reakcií. o uplynutí tejto doby zakvapkajte činidlom jamku:. rad, jamka (test Fenylalanín) kvapka činidla pre. hneď odčítajte test Fenylalanín (pozitíivna reakcia mizne do minút po prikvapnutí činidla). dčítajte ostatné testy Ttestu 4 a výsledky reakcií zaznamenajte do formulára na záznam výsledkov. oznámka: re hodnotenie farebných reakcií použite tabuľku nterpretácia reakcií, Farebnú porovnávaciu stupnicu pre súpravu Ttest 4, alebo sa orientujte podľa farebných reakcií kontrolných kmeňov. dentifikáciu vyhodnoďte pomocou identifikačního programu TW ev. pomocou iagnostického zoznamu pre súpravu Ttest 4. ri identifikácii posudzujte kultúru komplexne, berte do úvahy pôvod izolátu, charakter kolónií, pigmentáciu, mikroskopiu, ev. ďalšie znaky. dentifikáciu salmonel a shigel potvrďte serologicky. V prípade neúspěšnej identifikácie opakujte Ttest 4, prípadne identifikáciu dopĺňte o ďalšie testy. oznámka: ri identifikácii pomocou diagnostického zoznamu umožňuje formulár na záznam výsledkov ľahko vytvoriť tzv. profil, tj. číselný kód, podľa ktorého je možné vyhľadať výsledok identifikácie v zozname; postup pri tvorbe profilu je popísaný priamo v diagnostickom zozname. o použití vložte doštičku do nádoby na infekčný materiál a autoklavujte alebo zničte spálením. rázdne papierové obaly sa odovzdajú do zberu na recykláciu. Zmiešaná alebo kontaminovaná kultúra. oužitie inokula s nízkou hustotou alebo s malým objemom. nokulum sa rozstrieklo aj do sousedného radu, pripraveného pre ďalšiu testovanú kultúru. ríslušné testy neboli prevrstvené parafínovým olejom. ri hodnotení sa činidlo kvaplo do susedného radu. edodržanie niektorého bodu z odporúčaného pracovného postupu. ôže ísť o atypický kmeň alebo zástupcu druhu alebo príbuzného rodu, ktorý nie je uvedený v databázi súpravy. úprava bola testovaná na súboru 0 kmeňov. 9,% bolo identifikovaných správne. 5,8% bolo identifikovaných na úroveň rodu. % bolo identifikovaných nesprávne. Kontrola kvality testov: Kvalita chemikálií používaných na výrobu doštičiek Ttest 4 je overovaná štandardným testovacím postupom. Vyrobené série doštičiek sú taktiež kontrolované funkčnou skúškou pomocou kontrolných bakteriálnych kmeňov. a prácu s doštičkami Ttest 4 na Vašom pracovisku doporučujeme použitie kontrolných kmeňov, uvedených v tabuľke Kontrolné kmene. Taktiež pre rutinnú diagnostiku praxou doporučujeme používať tieto štandardné testovacie kmene na overenie správnosti metodického postupu, priebehu testov a farebného vyjadrenia reakcií. a kontrolu funkčnosti súpravy je nutné použiť vždy čerstvé izoláty kmeňov. ozor - tieto kmene slúžia iba na kontrolu funkčnosti súpravy, nie na kontrolu správnosti, či úspešnosti identifikácie! Ttest 4 //095//

19 Kontrolné kmene: iadok G F B erratia marcescens 0 Y G T + s VT B F G roteus vulgaris 799 Y G T + + s VT B F G + + almonella enteritidis 440 Y G s T + + VT B F G nterobacter cloacae 90 Y G T VT B F G Vysvetlivky: + = pozitívna reakcia = negatívna reakcia s = slabo pozitívna reakcia erratia marcescens subsp. marcescens 0 (T 880) roteus vulgaris 799 almonella enterica subsp. enterica 440 nterobacter cloacae 90 (T 0699) Tieto kmene dodáva: Česká zbierka mikroorganizmov, asarykova univerzita, Tvrdého 4, Brno, Z tel , fax , Kmene sú dodávané v lyofilizovanom stave alebo na želatínových diskoch. TTÁ KÍ Ttest 4 tĺpec Test kratka testu eakcia pozitívna negatívna iadok ndol červená, ružová nažltlá G irovodík čierna, tmavo šedá bezfarebná, našedivelá F ysín Y modrá, modrozelená zelená, žltozelená rnithin modrá, modrozelená zelená, žltozelená reáza červená, červenooranžová žltá, svetlo oranžová rginín G modrá, modrofialová zelená, zelenomodrá B immons citrát modrá, modrozelená žltá, žltozelená alonát modrá, modrozelená žltá, žltozelená iadok Fenylalanín tmavo zelená, zelená žltá, žltohnedá G β-galaktosidáza žltá, nažĺtlá bezfarebná F nositol žltá, žlutozelená zelená donitol žltá, žltozelená zelená ellobióza žltá, žltozelená zelená acharóza žltá, žltozelená zelená B Trehalóza T žltá, žltozelená zelená annitol žltá, žltozelená zelená iadok cetoín VT červená, ružová bezfarebná, mierne naružovelá G skulín čierna, tmavo hnedá bezfarebná, svetlo hnedá F orbitol žltá, žltozelená zelená hamnóza žltá, žltozelená zelená elibióza B žltá, žltozelená zelená affinóza F žltá, žltozelená zelená B ulcitol žltá, žltozelená zelená Glukóza G žltá, žltozelená zelená //095// Ttest 4

20 Ttest 4 TFKČÁ TBĽK v..0 iadok iadok iadok G F B G F B G F B Y G T V T B F G dentifikácia + + (+) (+) (+) itrobacter amalonaticus d d + d d (+) (+) d (+) d + itrobacter braakii + + d (+) itrobacter farmeri d (+) d d (+) ( ) (+) d (+) d ( ) + itrobacter freundii + + (+) (+) + (+) d d + itrobacter koseri (+) (+) ( ) itrobacter sedlakii itrobacter werkmanii ( ) d (+) d (+) + d ( ) (+) + itrobacter youngae ( ) + dwardsiella tarda nterobacter aerogenes + d + + (+) + ( ) ( ) d ( ) + nterobacter cloacae ( ) ( ) ( ) + (+) nterobacter sakazakii + + d ( ) + d + + d + (+) (+) d d + scherichia coli ( ) d (+) d + d + scherichia fergusonii d + + d + d ( ) + scherichia hermannii (+) d (+) ( ) scherichia vulneris + + ( ) d + ( ) + + (+) + + afnia alvei + + (+) d + Klebsiella oxytoca d d (+) d + + ( ) + + (+) d d Klebsiella ozaenae d + Klebsiella pneumoniae (+) + + d Klebsiella rhinoscleromatis d ( ) + Kluyvera ascorbata + d d d (+) + eclercia adecarboxylata + ( ) organella morganii ssp. morganii d d d organella morganii ssp. sibonii d (+) + (+) + ( ) d d ( ) + antoea agglomerans d + ( ) + d + roteus mirabilis d d + roteus penneri ( ) + + d d + roteus vulgaris ( ) + rovidencia alcalifaciens ( ) + d d + rovidencia rettgeri + d d + + rovidencia stuartii d (+) d almonella subgr ( ) + + ( ) almonella subgr d almonella subgr. a, b (rizona) d + d almonella subgr (+) almonella subgr d almonella gallinarum d + + d ( ) d + almonella choleraesuis + ( ) almonella paratyphi almonella pullorum almonella typhi + + d (+) + + d d d + erratia ficaria + + ( ) + + (+) d erratia marcescens d d d erratia odorifera biogroup d d d erratia odorifera biogroup d ( ) erratia rubidaea d (+) + d d d + higella, B, (+) ( ) + higella sonnei d (+) (+) + d (+) ( ) + + Yersinia enterocolitica d + (+) d ( ) Yersinia kristensenii d + + d d ( ) + Yersinia pestis + d d d ( ) + Yersinia pseudotuberculosis ( ) d d ( ) d d + Yersinia rohdei d + + ( ) + Yokenella regensburgei Vysvetlivky: + = pozitívna reakcia (+) = väčšinou pozitívna reakcia = negatívna reakcia ( ) = väčšinou negatívna reakcia d = variabilná reakcia chrana zdravia: Komponenty súpravy neobsahujú nebezpečné látky átum poslednej revízie: 4.. 0

ENTEROtest 16. Doporučený pracovní postup pro ENTEROtest 16. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! Pro mikrobiologii. Kat. č.

ENTEROtest 16. Doporučený pracovní postup pro ENTEROtest 16. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! Pro mikrobiologii. Kat. č. Kat. č.: 10003376 Pro mikrobiologii Souprava je určena pro rutinní identifikaci významných druhů střevních bakterií z čeledi En tero bac te riaceae. Souprava umožňuje provést identifikaci šedesáti kmenů,

Více

Činidlo pro test OXIDÁZA (kat. č stanovení) OFtest (kat. č.: stanovení)

Činidlo pro test OXIDÁZA (kat. č stanovení) OFtest (kat. č.: stanovení) -apid 4 CZ Kat. č.: 00090 ro mikrobiologii ouprava -apid 4 je určena pro rychlou identifikaci významných druhů střevních bakterií z čeledi nterobacteriaceae během 4 hodin inkubace. ouprava umožňuje provést

Více

STAPHYtest 16. Doporučený pracovní postup pro STAPHYtest 16. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! Pro mikrobiologii. Kat. č.

STAPHYtest 16. Doporučený pracovní postup pro STAPHYtest 16. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! Pro mikrobiologii. Kat. č. CZ Kat. č.: 10003378 Pro mikrobiologii Souprava je určena pro identifikaci zástupců rodu Staphylococcus i dalších grampozitivních kataláza pozitivních koků. Souprava umožňuje provést identifikaci šedesáti

Více

CANDIDA-Screen. Pracovní postup

CANDIDA-Screen. Pracovní postup Kat. č.: 10010269 Pro mikrobiologii Diagnostická souprava je určena pro screeningové rozlišení nejčastěji se vyskytujících klinicky významných druhů kvasinek. je umístěn v jamkách jednostripové mikrotitrační

Více

NEISSERIAtest. Pracovní postup doporučený pro NEISSERIAtest. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! Pro mikrobiologii. Kat. č.

NEISSERIAtest. Pracovní postup doporučený pro NEISSERIAtest. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! Pro mikrobiologii. Kat. č. Kat. č.: 10003382 Pro mikrobiologii Souprava je určena pro identifikaci zástupců rodu Neisseria, především N. gonorrhoeae, N. meningitidis a Moraxella (Branhamella) catarrhalis. Souprava umožňuje provést

Více

EN-COCCUStest. Doporučený pracovní postup pro EN-COCCUStest. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem!

EN-COCCUStest. Doporučený pracovní postup pro EN-COCCUStest. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! Z Kat. č. 0003383 Souprava obsahuje: Pro mikrobiologii Souprava je určena pro rutinní druhovou identifikaci klinicky významných zástupců rodu nterococcus. Souprava umožňuje provést identifikaci 36 kmenů,

Více

BACITRACIN 10 UI BACITRACIN 10 UI

BACITRACIN 10 UI BACITRACIN 10 UI Kat. č.: 50001517 BACITRACIN 10 UI Pro mikrobiologii Diagnostické disky BACITRACIN 10 UI jsou určeny k selektivní izolaci hemofilů v primokultuře. Princip: Test využívá vysoké rezistence hemofilů k bacitracinu

Více

STAPHYtest 16. Doporučený pracovní postup pro STAPHYtest 16. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem!

STAPHYtest 16. Doporučený pracovní postup pro STAPHYtest 16. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! CZ Kat. č.: 10003378 Pro mikrobiologii Souprava je určena pro identifikaci zástupců rodu Staphylococcus i dalších grampozitivních kataláza pozitivních koků. Souprava umožňuje provést identifikaci šedesáti

Více

CANDIDA-Screen. Pracovní postup

CANDIDA-Screen. Pracovní postup MIKROLATEST Kat. č.: MLT00003 Pro mikrobiologii Diagnostická souprava je určena pro screeningové rozlišení nejčastěji se vyskytujících klinicky významných druhů kvasinek. je umístěn v jamkách jednostripové

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

NEISSERIAtest MIKROLATEST. Pracovní postup doporučený pro NEISSERIAtest. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem!

NEISSERIAtest MIKROLATEST. Pracovní postup doporučený pro NEISSERIAtest. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem! MIKROLATEST Kat. č.: MLT00011 Pro mikrobiologii Souprava je určena pro identifikaci zástupců rodu Neisseria, především N. gonorrhoeae, N. meningitidis a Moraxella (Branhamella) catarrhalis. Souprava umožňuje

Více

OBSAH/CONTENT. CZ Úvod Tvorba profilu Použití kódové knihy Literatura. EN Introduction Profile calculation Usage of the code book References

OBSAH/CONTENT. CZ Úvod Tvorba profilu Použití kódové knihy Literatura. EN Introduction Profile calculation Usage of the code book References OBSAH/CONTENT CZ Úvod Tvorba profilu Použití kódové knihy Literatura EN Introduction Profile calculation Usage of the code book References CZ/EN Seznam taxonů zařazených do registru/taxa list Seznam zkratek

Více

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ držitel certifikátu Kompletní nabídku referenčních mikroorganizmů tvoří 157 kontrolních kmenů bakterií vláknitých hub kvasinek

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Potřebné identifikační pomůcky, které nejsou součástí soupravy: TNW software nebo Elektronický identifikační diagnostický seznam pro CANDIDAtest 21

Potřebné identifikační pomůcky, které nejsou součástí soupravy: TNW software nebo Elektronický identifikační diagnostický seznam pro CANDIDAtest 21 Kat. č.: 10010220 Pro mikrobiologii Souprava je určena pro rutinní identifikaci kvasinek, převážně z klinického materiálu. Souprava umožňuje provést identifikaci čtyřiatřiceti druhů kvasinek, pomocí jedenadvaceti

Více

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4)

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4) Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Drawing dictation Pořadové číslo: III_2-05_01 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Opakování vazby THERE IS/THERE ARE a předložek

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Mikrobiální identifikace

Mikrobiální identifikace Mikrobiální identifikace ANAEROtest 23 rutinní identifikace anaerobních bakterií vyskytujících se v klinickém materiálu 40 stanovení 23 biochemických reakcí umístěných na trojstripu dělené mikrotitrační

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark.

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark. strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Zapojte se do unikátního programu firmy CAPP podporující ekologickou likvidaci použitých pipet - CAPP ECOTRADE PROGRAM.

Více

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888). MIKROBIOLOGIE Veškeré testy jsou prováděny s těmito bakteriálními kmeny: Gramnegativní tyčinkovitá bakterie ESCHERICHIA COLI bakteriální kmen dle ATCC 9637 (CCM 2024). Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS

Více

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH Objednací číslo

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH Objednací číslo strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 1.1.2017 www.labmark.cz Zapojte se do unikátního programu firmy CAPP podporující ekologickou likvidaci použitých pipet - CAPP ECOTRADE

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2005

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2005 PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2005 Paint_catalogue_2005_v1 page 1 from 29 Printed: 13.12.2004 Katalog vnjších nátr letoun EV-97 teameurostar a SportStar Painting schemes catalogue of EV-97 teameurostar and

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

LED pásky. LED pásky LED strips

LED pásky. LED pásky LED strips 02 LED pásky LED pásky LED strips 30 Aplikační: 126015100-2.png Jednobarevné LED pásky 12V DC (návin 5 m) pro vnitřní použití Obj. číslo Název položky V Barva CCT (K) W/m LED/m š (mm) Segm.(mm) l (mm)

Více

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit B ÚÈEL POUŽITÍ Identifikaèní systém BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification (ID) System slouží k identifikaci aerobních Gram-negativních bakterií kmene Enterobacteriaceae, a nìkterých èastìji

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM

CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM Mgr. Sylva Janovská, Ph.D. Mgr. Eva Slehová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie Nutné potřeby, které studenti přinesou s sebou do cvičení: - Tento návod - Poznámkový sešit, psací potřeby - Nůžky - Pravítko (s milimetrovým rozlišením) - Přezůvky

Více

SCOTTI. 4461 4 x E14 max. 40W 40cm x 50cm 90cm 4461 4 x E14 max. 40W 40cm x 50cm 90cm. 4468 3 x E14 max. 40W 50cm x 39cm 170cm

SCOTTI. 4461 4 x E14 max. 40W 40cm x 50cm 90cm 4461 4 x E14 max. 40W 40cm x 50cm 90cm. 4468 3 x E14 max. 40W 50cm x 39cm 170cm COLOUR H01 H02 H04 4461 4 x E14 max. 40W 40cm x 50cm 90cm 4461 4 x E14 max. 40W 40cm x 50cm 90cm 4467 COLOUR H01 H02 H04 1 x E14 max. 40W 30cm x 21cm 56cm 4462 1 x E14 max. 40W 17cm x 15 cm 61cm 4468 3

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 1.7.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZORKU STOLICE A VÝTĚRU Z REKTA METODOU MIKROSKOPICKOU A KULTIVAČNÍ Příloha 1 KULTIVAČNÍ MÉDIA,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

DISCOVER MEN S CHIC prestige underwear for proud men

DISCOVER MEN S CHIC prestige underwear for proud men DISCOVER MEN S CHIC prestige underwear for proud men F A B I O U N D E R C A R E C O L L E C T I O N AMANTE UOMO AMANTE UOMO 0/-8 A-Shirt 0/-83 0/-8 Tank Vest 0/-84 Shirt Long 0/-85 0/-3 0/-3 S 3 4 4 0/-4

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. PROTOKOL č.: REPORT No.:

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. PROTOKOL č.: REPORT No.: Foster ohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 158 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: REPORT No.: Objekt:

Více

1 Vzorek C, vaginální výtěr

1 Vzorek C, vaginální výtěr Pavel Dušek, kruh 3001, 13. 17.12.2010 1 1 Vzorek C, vaginální výtěr 1.1 Úvod Kromě mikrobiálního obrazu poševního je kultivace vaginálního výtěru na Sabouraudově půdě důležitá diagnostická metoda pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené

Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené Demontáž zásuvky Odskrutkujte čelný kryt zásuvky. Odskrutkujte zadný kryt modulu zásuvky (ak je potrebné uvolnite modul z

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES VYUŽITÍ VYSOKÉHO TLAKU PRO LIKVIDACI MIKROORGANISMŮ U ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH ŠŤÁV Kvasničková B., Šroubková

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH 2015 PIXEL LABYRINTH 2015 Série Pixel Labyrint nás vrací zpět labyrintem

Více

Annex 1: Technical specification of the medical equipment

Annex 1: Technical specification of the medical equipment Annex 1: Technical specification of the medical equipment 1.1 Chlazená laboratorní centrifuga (1 ks)/ Laboratory Refrigerated Centrifuge (1 pc) Otáčky: min. 100-4100 rpm Časovač: min. 1-90 min Nastavení

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

( =>)8":(6&0?2&@"6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$&

( =>)8:(6&0?2&@6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$& Děličky těsta BONGARD PANEOTRAD PF9 C3/@= 73X 1// F2: S=F201 V:U0 F/: 293 20 :F =2: 93/0Q F91F?@289:X :2; 9 @CC89 :F3/@1F/@: @==97V2Y901D 0A@B:;$%&*:8) C"#&"'&;*))$%+& D")&8%&'"#& je proces výroby pečiva,

Více

LED svetelné dekorácie LED decorations

LED svetelné dekorácie LED decorations svetelné dekorácie decorations Objednací číslo / Item number Název / Name Barva / Colour Rozměr / Size Napětí, příkon / Working voltage KSD-100 vločka / snowflake bílá žlutá / white yellow 80 80 cm 230

Více

1. Vymenujte základné princípy aseptickej práce: 2. Uveďte, čo je to sterilizácia a aký je jej význam:

1. Vymenujte základné princípy aseptickej práce: 2. Uveďte, čo je to sterilizácia a aký je jej význam: Protokoly z Lab. cv. z mikrobiológie, externé bakalárske štúdium Meno: Dátum: Názov: Aseptická práca, sterilizácia, živné médiá, izolácia čistej kultúry, metódy na stanovenie počtu mikroorganizmov 1. Vymenujte

Více

Biochemický analyzátor Zkrácená příručka k obsluze

Biochemický analyzátor Zkrácená příručka k obsluze Biochemický analyzátor Zkrácená příručka k obsluze Připojení přístroje k elektrické síti: Konektor transformátoru zasuňte do přístroje. Síťovou šňůru zapojte do transformátoru odpovídajícím zakončením

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

angličtina Water Quality

angličtina Water Quality angličtina Water Quality V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v angličtině, se kterým se mohou setkat při práci s moderní výukovou technikou PASCO. Manuály pro experimenty

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více