Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne"

Transkript

1 Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr. Beata Halasi Banáková 4 Galanta Ing. Anton Pančík 5 Senica JUDr. Hana Vitásková 6 Trenčín Ing. Elena Dávidková 7 Považská Bystrica Ing. Rastislav Hulínek 8 Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík 9 Nitra Ing. Juraj Buzinkai 10 Komárno Ing. Denisa Kováčová 11 Levice Ing. Stanislava Kúdelová 12 Nové Zámky Ing. Eleonóra Zahoranová 13 Topoľčany JUDr. Nadežda Ševcová 14 Žilina Ing. Ľubica Pisaríková 15 Čadca JUDr. Marta Cyprichová 16 Dolný Kubín Ing. Alena Skirčáková 17 Liptovský Mikuláš Ing. Alena Uličná 18 Martin Ing. Anton Báthory 19 Banská Bystrica Ing. Milan Černický 20 Lučenec Ing. Milan Černok 21 Rimavská Sobota JUDr. Zuzana Kederová 22 Veľký Krtíš Ing. arch. Mária Kyseľová 23 Zvolen Mgr. Pavol Vlček 24 Žiar nad Hronom Ing. Milan Žabka 25 Prešov Ing. Juraj Hudáč 26 Bardejov Ing. Viliam Potanovič 27 Humenné Ing. Daniel Roško 28 Poprad Ing. Danka Vančišinová 29 Stará Ľubovňa PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. 30 Svidník Ing. Martin Blicha 31 Vranov n/ Topľou MUDr. Eva Pospišilová, poverená 32 Košice Ing. Apolónia Čierna, poverená do Ing. Marián Štofko, MBA, od Michalovce JUDr. Mária Lešňanská 34 Rožňava JUDr. Ján Dušák 35 Spišská Nová Ves Ing. Michal Beharka

2 Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne p.č. pobočka riaditeľ pobočky 36 Trebišov Mgr. Jana Mondíková

3 Personálne obsadenie organizačných útvarov ústredia v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa poisťovne Príloha 2 Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Dušan Muňko Kancelária generálneho riaditeľa PhDr. Terézia Stiffelová Komunikačný odbor Ing. Peter Višváder Odbor kontroly a sťažností JUDr. Jozef Buchel Odbor ľudských zdrojov, od 1. mája 2013 JUDr. Ján Šprto, pover. od 1. mája 2013 Odbor stratégie a rozvoja, do 30. apríla 2013 Ing. Pavol Meňky PhD., MPH, MBA, do 30. apríla 2013 Odbor právnej služby, zahraničných vzťahov a individuálnych účtov, do 30. apríla 2013 JUDr. Renáta Bálintová, do 30. apríla 2013 Odbor právnej služby a zahraničných vzťahov JUDr. Renáta Bálintová, pover. od 1. mája 2013 Sekcia dôchodkového poistenia JUDr. Slávka Bieleková, pover. do 28. februára 2013 JUDr. Timea Vörösová, pover. od 1. marca 2013 Sekcia NP, ÚP, PvN a GP, LPČ JUDr. Danica Bognárová, pover. Sekcia ekonomiky Ing. Emília Palková, pover. do 15. júla 2013 Ing. Judita Šteffeková, pover. od 16. júla 2013 Sekcia informatiky Ing. Jaroslav Belluš Sekcia prevádzky, do 30. apríla 2013 Ing. Pavol Meňky PhD., MPH, MBA, pover. do 30. apríla 2013 Sekcia stratégie a obslužných činností, od 1. mája 2013 Ing. Pavol Meňky PhD., MPH, MBA, pover. od 1. mája 2013

4 starobný dôchodok + starobný pomerný dôchodok predčasný starobný dôchodok invalid.dôch.+čiastoč.inval.dôch.+ dôch.za výsluhu rokov + dôch.prizn.podľa 70 ods.2 zsp vdovský dôchodok vdovecký dôchodok sirotský dôchodok iný dôchodok manželky sociálny dôchodok spolu Počet dôchodkov vyplácaných na území Slovenskej republiky k 31. decembru 2013 Príloha rok 2011 rok 2012 rok 2013

5 starobný dôchodok + starobný pomerný dôchodok predčasný starobný dôchodok invalidný dôchodok + čiastočný invalidný dôchodok + dôchodok za výsluhu rokov vdovský dôchodok vdovský dôchodok vyplácaný v súbehu s iným dôchodkom vdovecký dôchodok vdovecký dôchodok vyplácaný v súbehu s iným dôchodkom sirotský dôchodok iný dôchodok manželky sociálny dôchodok 600 Priemerné mesačné výšky vyplácaných dôchodkov na jedného dôchodcu (sólo dôchodky) v EUR Príloha , ,82 362,08 357,63 375,89 374,51 393,97 409,76 425, ,51 384, ,63 260,9 264, ,68 237,33 169,67 175,92 183,19 125,88 128,24 130,48 202,5 209,23 219, ,9 2,9 2, k k k

6 starobný dôchodok + starobný pomerný dôchodok predčasný starobný dôchodok invalidný dôch. + čiastoč. invalid. dôch. + dôch. za výsluhu rokov + dôch. priznaný podľa 70 ods. 2 zsp vdovský dôchodok vdovecký dôchodok sirotský dôchodok dôchodok manželky spolu Počet novopriznaných, obnovených a prevzatých dôchodkov Príloha rok 2011 rok 2012 rok 2013

7 Príloha č. 6 Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS podľa druhov k (v Eur) Druhy pohľadávok Číslo Pobočka Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na SDS celkom ( účet 316 ) pohľadávky na poistnom na základe výkazu, prihlášky evidované v účtovníctve (aj pred lehotou splatnosti) pohľadávky na základe rozhodnutia poistné penále pokuty poplatky preplatky na dávkach a regresy Ostatné 210 Banská Bystrica , , , , , , , , Bardejov , , , , ,71 65, , , Bratislava , , , , , , , , Čadca , , , , ,55 269, , , Dolný Kubín , , , , , , ,26 252, Dunajská Streda , , , , , , ,65 220, Galanta , , , , , , ,52 241, Humenné , , , , ,58 104, , , Komárno , , , , , , , , Košice , , , , , , , , Levice , , , , , , ,49 991, Liptovský Mikuláš , , , , , , ,78 42, Lučenec , , , , , , , , Martin , , , , ,21 772, ,08 226, Michalovce , , , , , , , , Nitra , , , , , , , , Nové Zámky , , , , , , , , Poprad , , , , , , , , Považská Bystrica , , , , , , , , Prešov , , , , ,97 506, ,90 0, Prievidza , , , , , , , , Rimavská Sobota , , , , , , ,44 704, Rožňava , , , , , , , , Senica , , , , ,01 440, , , Spišská Nová Ves , , , , , , , , Stará Ľubovňa , , , , ,66 40, ,68 61, Svidník , , , , ,25 492, , , Topoľčany , , , , ,67 967, ,10 0, Trebišov , , , , , , ,53 92, Trenčín , , , , , , , , Trnava , , , , , , , , Veľký Krtíš , , , , ,51 623, ,37 0, Vranov n/t , , , , , , ,00 670, Zvolen , , , , , , , , Žiar nad Hronom , , , , , , ,66 438,39

8 160 Žilina , , , , , , ,03 270,42 SP pobočky , , , , , , , , Ústredie , ,39 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 SP spolu , , , , , , , ,54

9 Opravné položky k pohľadávkam Sociálnej poisťovne k (v Eur) Príloha č. 7 Pobočka stav k stav k rozdiel 12_13 a 1_13 Banská Bystrica , , ,41 Bardejov , , ,12 Bratislava , , ,56 Čadca , , ,10 Dolný Kubín , , ,18 Dunajská Streda , , ,98 Galanta , , ,31 Humenné , , ,60 Komárno , , ,82 Košice , , ,13 Levice , , ,57 Liptovský Mikuláš , , ,40 Lučenec , , ,39 Martin , , ,50 Michalovce , , ,71 Nitra , , ,32 Nové Zámky , , ,24 Poprad , , ,95 Považská Bystrica , , ,34 Prešov , , ,84 Prievidza , , ,27 Rimavská Sobota , , ,40 Rožňava , , ,38 Senica , , ,09 Spišská Nová Ves , , ,44 Stará Ľubovňa , , ,03 Svidník , , ,88 Topoľčany , , ,81 Trebišov , , ,83 Trenčín , , ,73 Trnava , , ,65 Veľký Krtíš , , ,54 Vranov n.t , , ,03 Zvolen , , ,85 Žiar nad Hronom , , ,16 Žilina , , ,96 Spolu , , ,80

10

11 Príloha č. 8 Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS k podľa spôsobov vymáhania (v Eur) z toho z toho Pobočka Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na SDS celkom ( účet 316 ) pohľadávky na základe rozhodnutí pohľadávky na poistnom na základe výkazu, prihlášky evidované v účtovníctve (aj pred lehotou splatnosti) Pohľadávky vymáhané exekúcia konkurz vyrovnanie reštrukturalizácia likvidácia dedičské konanie povolené splátky dlžných súm prostredníctvom mandátnej správy iné spôsoby vymáhania Banská Bystrica , , , , , ,71 0, , , , , , ,68 Bardejov , , , , , ,07 0,00 0,00 0, , , , ,76 Bratislava , , , , , ,54 0, , , , , ,54 0,00 Čadca , , , , , ,40 0,00 0, , ,76 311, , ,58 Dolný Kubín , , , , , ,78 0, , , ,67 483, , ,34 Dunajská Streda , , , , , ,43 0, , , , , , ,67 Galanta , , , , , ,43 0,00 0, , , , , ,53 Humenné , , , , , ,40 0, ,85 0,00 285, , , ,27 Komárno , , , , , ,99 0, ,43 0, ,15 0, , ,59 Košice , , , , , ,86 0, , , , , , ,06 Levice , , , , , ,94 0, , , ,31 0, , ,51 Liptovský Mikuláš , , , , , ,03 0, , , , , , ,26 Lučenec , , , , , ,60 0, , , , , , ,73 Martin , , , , , ,41 0, , , , , , ,33 Michalovce , , , , , ,44 0, ,70 0, , , , ,11 Nitra , , , , , ,37 0, , , , , , ,34 Nové Zámky , , , , , ,54 0, ,49 0, , , , ,38 Poprad , , , , , , , ,47 0, , , , ,42 Považská Bystrica , , , , , ,16 0, , , , , , ,91 Prešov , , , , , ,78 0, , , , , , ,15 Prievidza , , , , , ,40 0, , , , , , ,48 Rimavská Sobota , , , , , ,74 0,00 0, , , , , ,74 Rožňava , , , , , ,91 0,00 0, , ,37 902, , ,47 Senica , , , , , ,10 0, , , , , , ,33 Spišská Nová Ves , , , , , ,61 0, , , ,24 260, , ,52 Stará Ľubovňa , , , , , ,61 0, ,35 0, ,41 0, ,17 673,64 Svidník , , , , , ,47 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,45 Topoľčany , , , , , ,18 0, , , , , ,84 0,00 Trebišov , , , , , ,96 0,00 0, , ,84 416, , ,31 Trenčín , , , , , ,92 0, ,68 0, , , , ,97 Trnava , , , , , ,54 0, , , , , , ,51 Veľký Krtíš , , , , , ,87 0, , , ,86 0, , ,77 Vranov nad Topľou , , , , , ,74 0,00 0,00 93, , , , ,80 Zvolen , , , , , ,06 0, , , ,82 812, , ,97 Žiar nad Hronom , , , , , ,58 0,00 0, , , , , ,73 Žilina , , , , , ,16 0, , , , , , ,22 Pobočky SP spolu , , , , , , , , , , , , ,53

12 Ústredie , , ,39 0,00 0,00 Spolu pohľadávky SP , , , , , , , , , , , , ,53

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

KATALOG. program speciálních tvarových prvků

KATALOG. program speciálních tvarových prvků KATALOG program speciálních tvarových prvků Představení kdo jsme a co děláme... S vývojem technologií při výrobě keramických dlažeb se dnes na trhu objevuje více než 50 % slinutých dlažeb s plně probarveným

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Prjekt ALERT: Parametrická dkumentace nklgickéh pacienta I. Záznamy d rku 2003... 2 Základní údaje... 2 Diagnóza... 3 Cytgenetika... 3 Úmrtí... 4 Přehled léčby... 4 Transplantace (tabulka)... 4 Přehled

Více

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export specifikace Strana 1/20 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00 Praha» Brno od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00 2.11. Praha,,ÚAN Florenc 18:00 5 172106 13 Brno,,Benešova tř.hotel GRAND 20:29 Celkový čas 2 hod 29 min, vzdálenost 210 km TOURING BOHEMIA, s.r.o.;

Více

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci.

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci. Panel 1.9.21-3.6.211 6 6 3 3 6. září 3. října 3. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 1. dubna 7. května 3. června 3. června Používání webu 94 622 56,42 % 177 44 Zobrazení stránek

Více

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek Specifikace pro import nabídek z realitního softwaru / serveru či webu realitní kanceláře do softwaru Lojza s inzercí na Nemovitosti.cz Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek - specifikace

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18 Serverový export Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013 Serverový export specifikace Strana 1/18 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 PODMÍNKY... 3

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

Úvodní seminář. Bratislava. www.novekino.sk

Úvodní seminář. Bratislava. www.novekino.sk Nové kino SK - 13.2.2014 Úvodní seminář Bratislava www.novekino.sk Program semináře 10:00-11:00 Kdo je kdo? (Petr Vítek) 11:00-12:00 Analogový věk (Štefan Komorný) 12:00-13:00 Oběd (ASFK) 13:00-14:00 Jak

Více

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011)

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Firma. byla založena v roce 1993. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a montáž přemístitelných čerpacích strojů řady

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

8865/65 Vladimír Kolda (*1915) zdravice 1960 1965 1 9177/65 Františka Stupecká, sochařka 1957 1965 1

8865/65 Vladimír Kolda (*1915) zdravice 1960 1965 1 9177/65 Františka Stupecká, sochařka 1957 1965 1 1068/65 1824/65 2907/65 Protokol 1 000 rok 1965 Miroslav Trubač, Hradec Králové pomoc při osvojování dětí z dětských domovů Povážské strojírny, n. p., závod Klementa Gottwalda Povážská Bystrica Loutkoherecká

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

SLOVENSKÉ VOLBY 2010

SLOVENSKÉ VOLBY 2010 Číslo 12/2010 www.cevro.cz datum vydání: 15. 6. 2010 SLOVENSKÉ VOLBY 2010 Výsledky v krajích Smer-SD SNS SMK LS-HZDS Bratislavský kraj 25,12 27,59 18,04 8 8,26 3,86 0,95 2,7 Nitranský kraj 30,71 11,82

Více

Automatické posuvné dveře GEZE GEZE. Systémy automatických posuvných dveří

Automatické posuvné dveře GEZE GEZE. Systémy automatických posuvných dveří Automatické posuvné dveře GEZE GEZE Systémy automatických posuvných dveří Výrobní program automatických posuvných dveří Společnost GEZE je jednou z předních světových firem vyvíjejících a produkujících

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 2NSA (rok nástupu 2013) Třída: *2NSA - 2NSA (rok nástupu 2012) Třída: *2NSB - 2NSB (rok nástupu 2012) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Miluše Dědičová Místopředseda: Ing. Jana

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:45 Denní vyhlášení výsledků: 12:00 Denisa Kubičková pr. - Základy společenských věd 10:00 10:15 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. / Mgr. Radek

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší Kvalitní služby pro klienty CK Fischer

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší Kvalitní služby pro klienty CK Fischer Poznávací zájezdy 2015 Argentina Austrálie Azory Belgie Brazílie Čína Egypt Filipíny Francie Indie Indonésie Írán Irsko Island Itálie Izrael Japonsko JAR Jordánsko Kambodža Kanada Keňa Kuba Libanon Madagaskar

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Anglický jazyk 8:15 8:35 Mgr. Jana Svobodová / Mgr. Ladislav Douša / sp. - Anglický jazyk 8:35

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 PaedDr. Jiří Posselt / Mgr. Monika Peková / sp. - Český jazyk

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Zájezdy pro seniory 55+ Jaro a podzim 2015

Zájezdy pro seniory 55+ Jaro a podzim 2015 Zájezdy pro seniory 55+ Jaro a podzim 2015 + + Hotel 3* na 7 nocí s polopenzí od 11 990,- Výlet v destinaci ZDARMA Osoby mladší 55 let bez příplatku Španělsko Costa de la Luz Španělsko Costa de Almería

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Sattelite Youth Table Tennis Tournament

Sattelite Youth Table Tennis Tournament th August 04 Pl.No. Name Country Rank Konečný Lukáš TJ Chropyně 596 Vlach Michal TJ Sokol Němčice n.h. 00 STK Ivanka pri Dunaji 8 4 TJ Ostrava KST 8 5 Martinko Jiří TJ Ostrava KST 7 6 Vašíček Jan MSK Břeclav

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

Results of Náboj 2014, International

Results of Náboj 2014, International Results of Náboj 2014, International School 1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov C 42 2. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 B 41 3. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

FINANČNÉ A KREDITNÉ INFORMÁCIE Finančné produkty slúžia svojimi informáciami predovšetkým ku znižovaniu objemu nedobytných pohľadávok, minimalizácii počtu dlžníkov či neplatičov a výberu vhodných obchodných

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa EU V/2 1/Z24 Střední Evropa Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Střední Evropa. Prezentace slouţí jako výklad i jako motivace

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/0xx/2014. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/0xx/2014. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 1. Smluvní strany Příloha č. 3 návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/0xx/2014 uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: IČ: Spisová značka: Zastoupený:

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

11. 14. 2. 2014 Štyri dni plné zaujímavých stretnutí... 16. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a související skutečnosti let předchozích a roku 2010 do doby ukončení kontroly. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a související skutečnosti let předchozích a roku 2010 do doby ukončení kontroly. I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 09/30 Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009 Kontrolní

Více

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci IX. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Hradec Králové

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20. R 200 Anton Bruckner a,b,d 4) Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.40 Hmotn.: SUU-CB 300 t, CB-PHA HN 550 t Brzd.%: 155//155/112, Brzdy

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více