Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne"

Transkript

1 Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr. Beata Halasi Banáková 4 Galanta Ing. Anton Pančík 5 Senica JUDr. Hana Vitásková 6 Trenčín Ing. Elena Dávidková 7 Považská Bystrica Ing. Rastislav Hulínek 8 Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík 9 Nitra Ing. Juraj Buzinkai 10 Komárno Ing. Denisa Kováčová 11 Levice Ing. Stanislava Kúdelová 12 Nové Zámky Ing. Eleonóra Zahoranová 13 Topoľčany JUDr. Nadežda Ševcová 14 Žilina Ing. Ľubica Pisaríková 15 Čadca JUDr. Marta Cyprichová 16 Dolný Kubín Ing. Alena Skirčáková 17 Liptovský Mikuláš Ing. Alena Uličná 18 Martin Ing. Anton Báthory 19 Banská Bystrica Ing. Milan Černický 20 Lučenec Ing. Milan Černok 21 Rimavská Sobota JUDr. Zuzana Kederová 22 Veľký Krtíš Ing. arch. Mária Kyseľová 23 Zvolen Mgr. Pavol Vlček 24 Žiar nad Hronom Ing. Milan Žabka 25 Prešov Ing. Juraj Hudáč 26 Bardejov Ing. Viliam Potanovič 27 Humenné Ing. Daniel Roško 28 Poprad Ing. Danka Vančišinová 29 Stará Ľubovňa PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. 30 Svidník Ing. Martin Blicha 31 Vranov n/ Topľou MUDr. Eva Pospišilová, poverená 32 Košice Ing. Apolónia Čierna, poverená do Ing. Marián Štofko, MBA, od Michalovce JUDr. Mária Lešňanská 34 Rožňava JUDr. Ján Dušák 35 Spišská Nová Ves Ing. Michal Beharka

2 Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne p.č. pobočka riaditeľ pobočky 36 Trebišov Mgr. Jana Mondíková

3 Personálne obsadenie organizačných útvarov ústredia v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa poisťovne Príloha 2 Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Dušan Muňko Kancelária generálneho riaditeľa PhDr. Terézia Stiffelová Komunikačný odbor Ing. Peter Višváder Odbor kontroly a sťažností JUDr. Jozef Buchel Odbor ľudských zdrojov, od 1. mája 2013 JUDr. Ján Šprto, pover. od 1. mája 2013 Odbor stratégie a rozvoja, do 30. apríla 2013 Ing. Pavol Meňky PhD., MPH, MBA, do 30. apríla 2013 Odbor právnej služby, zahraničných vzťahov a individuálnych účtov, do 30. apríla 2013 JUDr. Renáta Bálintová, do 30. apríla 2013 Odbor právnej služby a zahraničných vzťahov JUDr. Renáta Bálintová, pover. od 1. mája 2013 Sekcia dôchodkového poistenia JUDr. Slávka Bieleková, pover. do 28. februára 2013 JUDr. Timea Vörösová, pover. od 1. marca 2013 Sekcia NP, ÚP, PvN a GP, LPČ JUDr. Danica Bognárová, pover. Sekcia ekonomiky Ing. Emília Palková, pover. do 15. júla 2013 Ing. Judita Šteffeková, pover. od 16. júla 2013 Sekcia informatiky Ing. Jaroslav Belluš Sekcia prevádzky, do 30. apríla 2013 Ing. Pavol Meňky PhD., MPH, MBA, pover. do 30. apríla 2013 Sekcia stratégie a obslužných činností, od 1. mája 2013 Ing. Pavol Meňky PhD., MPH, MBA, pover. od 1. mája 2013

4 starobný dôchodok + starobný pomerný dôchodok predčasný starobný dôchodok invalid.dôch.+čiastoč.inval.dôch.+ dôch.za výsluhu rokov + dôch.prizn.podľa 70 ods.2 zsp vdovský dôchodok vdovecký dôchodok sirotský dôchodok iný dôchodok manželky sociálny dôchodok spolu Počet dôchodkov vyplácaných na území Slovenskej republiky k 31. decembru 2013 Príloha rok 2011 rok 2012 rok 2013

5 starobný dôchodok + starobný pomerný dôchodok predčasný starobný dôchodok invalidný dôchodok + čiastočný invalidný dôchodok + dôchodok za výsluhu rokov vdovský dôchodok vdovský dôchodok vyplácaný v súbehu s iným dôchodkom vdovecký dôchodok vdovecký dôchodok vyplácaný v súbehu s iným dôchodkom sirotský dôchodok iný dôchodok manželky sociálny dôchodok 600 Priemerné mesačné výšky vyplácaných dôchodkov na jedného dôchodcu (sólo dôchodky) v EUR Príloha , ,82 362,08 357,63 375,89 374,51 393,97 409,76 425, ,51 384, ,63 260,9 264, ,68 237,33 169,67 175,92 183,19 125,88 128,24 130,48 202,5 209,23 219, ,9 2,9 2, k k k

6 starobný dôchodok + starobný pomerný dôchodok predčasný starobný dôchodok invalidný dôch. + čiastoč. invalid. dôch. + dôch. za výsluhu rokov + dôch. priznaný podľa 70 ods. 2 zsp vdovský dôchodok vdovecký dôchodok sirotský dôchodok dôchodok manželky spolu Počet novopriznaných, obnovených a prevzatých dôchodkov Príloha rok 2011 rok 2012 rok 2013

7 Príloha č. 6 Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS podľa druhov k (v Eur) Druhy pohľadávok Číslo Pobočka Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na SDS celkom ( účet 316 ) pohľadávky na poistnom na základe výkazu, prihlášky evidované v účtovníctve (aj pred lehotou splatnosti) pohľadávky na základe rozhodnutia poistné penále pokuty poplatky preplatky na dávkach a regresy Ostatné 210 Banská Bystrica , , , , , , , , Bardejov , , , , ,71 65, , , Bratislava , , , , , , , , Čadca , , , , ,55 269, , , Dolný Kubín , , , , , , ,26 252, Dunajská Streda , , , , , , ,65 220, Galanta , , , , , , ,52 241, Humenné , , , , ,58 104, , , Komárno , , , , , , , , Košice , , , , , , , , Levice , , , , , , ,49 991, Liptovský Mikuláš , , , , , , ,78 42, Lučenec , , , , , , , , Martin , , , , ,21 772, ,08 226, Michalovce , , , , , , , , Nitra , , , , , , , , Nové Zámky , , , , , , , , Poprad , , , , , , , , Považská Bystrica , , , , , , , , Prešov , , , , ,97 506, ,90 0, Prievidza , , , , , , , , Rimavská Sobota , , , , , , ,44 704, Rožňava , , , , , , , , Senica , , , , ,01 440, , , Spišská Nová Ves , , , , , , , , Stará Ľubovňa , , , , ,66 40, ,68 61, Svidník , , , , ,25 492, , , Topoľčany , , , , ,67 967, ,10 0, Trebišov , , , , , , ,53 92, Trenčín , , , , , , , , Trnava , , , , , , , , Veľký Krtíš , , , , ,51 623, ,37 0, Vranov n/t , , , , , , ,00 670, Zvolen , , , , , , , , Žiar nad Hronom , , , , , , ,66 438,39

8 160 Žilina , , , , , , ,03 270,42 SP pobočky , , , , , , , , Ústredie , ,39 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 SP spolu , , , , , , , ,54

9 Opravné položky k pohľadávkam Sociálnej poisťovne k (v Eur) Príloha č. 7 Pobočka stav k stav k rozdiel 12_13 a 1_13 Banská Bystrica , , ,41 Bardejov , , ,12 Bratislava , , ,56 Čadca , , ,10 Dolný Kubín , , ,18 Dunajská Streda , , ,98 Galanta , , ,31 Humenné , , ,60 Komárno , , ,82 Košice , , ,13 Levice , , ,57 Liptovský Mikuláš , , ,40 Lučenec , , ,39 Martin , , ,50 Michalovce , , ,71 Nitra , , ,32 Nové Zámky , , ,24 Poprad , , ,95 Považská Bystrica , , ,34 Prešov , , ,84 Prievidza , , ,27 Rimavská Sobota , , ,40 Rožňava , , ,38 Senica , , ,09 Spišská Nová Ves , , ,44 Stará Ľubovňa , , ,03 Svidník , , ,88 Topoľčany , , ,81 Trebišov , , ,83 Trenčín , , ,73 Trnava , , ,65 Veľký Krtíš , , ,54 Vranov n.t , , ,03 Zvolen , , ,85 Žiar nad Hronom , , ,16 Žilina , , ,96 Spolu , , ,80

10

11 Príloha č. 8 Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS k podľa spôsobov vymáhania (v Eur) z toho z toho Pobočka Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na SDS celkom ( účet 316 ) pohľadávky na základe rozhodnutí pohľadávky na poistnom na základe výkazu, prihlášky evidované v účtovníctve (aj pred lehotou splatnosti) Pohľadávky vymáhané exekúcia konkurz vyrovnanie reštrukturalizácia likvidácia dedičské konanie povolené splátky dlžných súm prostredníctvom mandátnej správy iné spôsoby vymáhania Banská Bystrica , , , , , ,71 0, , , , , , ,68 Bardejov , , , , , ,07 0,00 0,00 0, , , , ,76 Bratislava , , , , , ,54 0, , , , , ,54 0,00 Čadca , , , , , ,40 0,00 0, , ,76 311, , ,58 Dolný Kubín , , , , , ,78 0, , , ,67 483, , ,34 Dunajská Streda , , , , , ,43 0, , , , , , ,67 Galanta , , , , , ,43 0,00 0, , , , , ,53 Humenné , , , , , ,40 0, ,85 0,00 285, , , ,27 Komárno , , , , , ,99 0, ,43 0, ,15 0, , ,59 Košice , , , , , ,86 0, , , , , , ,06 Levice , , , , , ,94 0, , , ,31 0, , ,51 Liptovský Mikuláš , , , , , ,03 0, , , , , , ,26 Lučenec , , , , , ,60 0, , , , , , ,73 Martin , , , , , ,41 0, , , , , , ,33 Michalovce , , , , , ,44 0, ,70 0, , , , ,11 Nitra , , , , , ,37 0, , , , , , ,34 Nové Zámky , , , , , ,54 0, ,49 0, , , , ,38 Poprad , , , , , , , ,47 0, , , , ,42 Považská Bystrica , , , , , ,16 0, , , , , , ,91 Prešov , , , , , ,78 0, , , , , , ,15 Prievidza , , , , , ,40 0, , , , , , ,48 Rimavská Sobota , , , , , ,74 0,00 0, , , , , ,74 Rožňava , , , , , ,91 0,00 0, , ,37 902, , ,47 Senica , , , , , ,10 0, , , , , , ,33 Spišská Nová Ves , , , , , ,61 0, , , ,24 260, , ,52 Stará Ľubovňa , , , , , ,61 0, ,35 0, ,41 0, ,17 673,64 Svidník , , , , , ,47 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,45 Topoľčany , , , , , ,18 0, , , , , ,84 0,00 Trebišov , , , , , ,96 0,00 0, , ,84 416, , ,31 Trenčín , , , , , ,92 0, ,68 0, , , , ,97 Trnava , , , , , ,54 0, , , , , , ,51 Veľký Krtíš , , , , , ,87 0, , , ,86 0, , ,77 Vranov nad Topľou , , , , , ,74 0,00 0,00 93, , , , ,80 Zvolen , , , , , ,06 0, , , ,82 812, , ,97 Žiar nad Hronom , , , , , ,58 0,00 0, , , , , ,73 Žilina , , , , , ,16 0, , , , , , ,22 Pobočky SP spolu , , , , , , , , , , , , ,53

12 Ústredie , , ,39 0,00 0,00 Spolu pohľadávky SP , , , , , , , , , , , , ,53

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku 1. Organizátor a pořadatel soutěže Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o. se sídlem Jankovcova

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 2003 2009 v kostce

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 2003 2009 v kostce Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 2003 2009 v kostce Vedení LF MU v průběhu let 2003 2009 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. děkan prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. proděkanka pro první stupeň magisterského

Více

Dovolená 2014. Cesta k sousedům, aneb opět poznávání krás Slovenska, Maďarska a Polska

Dovolená 2014. Cesta k sousedům, aneb opět poznávání krás Slovenska, Maďarska a Polska Dovolená 2014 Cesta k sousedům, aneb opět poznávání krás Slovenska, Maďarska a Polska Itinerář putovní cesty po Slovensku s návštěvou Maďarska a Polska. Výlet bude putovní, s přespáním dle příležitosti.

Více

Malé motocykly evidenční značky (EZ)

Malé motocykly evidenční značky (EZ) Malé motocykly evidenční značky (EZ) EZ byly zavedeny pro malé motocykly Jawa s pevnými stupačkami na rozdíl od mopedů; objem do 50 ccm od výrobce Považská Bystrica, použivalo se a zažilo se pojmenování

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

Panel. 7.3.2012-7.3.2012 Srovnání s obdobím: Stránky. 994 Návštěvy. 50,60 % Míra okamžitého opuštění. 00:03:38 Prům. doba na webu

Panel. 7.3.2012-7.3.2012 Srovnání s obdobím: Stránky. 994 Návštěvy. 50,60 % Míra okamžitého opuštění. 00:03:38 Prům. doba na webu Panel 7.3.212-7.3.212 1 1 5 5 Používání webu 994 5,6 % Míra okamžitého 2 196 Zobrazení stránek :3:38 Prům. doba na webu 2,21 Stránky/a 45,7 % Procento nových Přehled níků Vizualizace na mapě Návštěvníci

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

Brasile. Design moderno

Brasile. Design moderno Brasile l i n e a Design moderno ...design je to, co vytváří interiér, který nás všude obklopuje. Je schopen se dívat na běžné věci okolo nás nově pomocí jiné perspektivy a tím vytváří most mezi naším

Více

ASD Dukla Jihlava B hrálo svá domácí utkání v Písku.

ASD Dukla Jihlava B hrálo svá domácí utkání v Písku. 1984/1985 1. ČNHL 1 TJ Poldi SONP Kladno 44 32 5 7 230:117 69 2 TJ Dopravní stavby Olomouc 44 24 5 15 222:138 53 3 TJ Slezan STS Opava 44 22 5 17 149:155 49 4 TJ Baník ČSA Karviná 44 17 10 17 162:160 44

Více

Incoming Officers Info for District 2240

Incoming Officers Info for District 2240 Incoming Officers Info for District 40 Created on /6/00 CLUB NAME ADDRESS PHONE EMAIL Banská Bystrica, President Bohumil Kratochvil Murgasova 7 Voice: +4 484507 bohus@realitymarket.sk Banská Bystrica 9740

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. III. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. III. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra III. ročník NITRA 14. 15. října 2015 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů... 3 2. Organizační zajištění veletrhu...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. je českou firmou s rodinnou tradicí již od roku 1876. V současné době má celkem osm výrobních provozů

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

KATALOG. program speciálních tvarových prvků

KATALOG. program speciálních tvarových prvků KATALOG program speciálních tvarových prvků Představení kdo jsme a co děláme... S vývojem technologií při výrobě keramických dlažeb se dnes na trhu objevuje více než 50 % slinutých dlažeb s plně probarveným

Více

1990/1991 1. ČNHL Základní skupina

1990/1991 1. ČNHL Základní skupina 1990/1991 1. ČNHL 1 TJ Zetor Brno 46 37 3 6 225:110 77 1 26 129:53 45 2 VTJ Tábor 46 34 1 11 208:120 69 2 26 121:59 41 3 HC Slezan Opava 46 26 7 13 184:141 59 5 26 100:73 34 4 TJ TŽ Třinec 46 26 1 19 183:154

Více

Dokument Adresáře. PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová PANTA RHEI - E-SHOP 01. PANTA RHEI - E-SHOP 02 / Kabath Vojtech

Dokument Adresáře. PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová PANTA RHEI - E-SHOP 01. PANTA RHEI - E-SHOP 02 / Kabath Vojtech Dokument Adresáře PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová ditrichova.lenka@pantarhei.sk PANTA RHEI - E-SHOP 01 PANTA RHEI - E-SHOP 01 Telefon domů 0800 333 000 Mobilní

Více

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Prjekt ALERT: Parametrická dkumentace nklgickéh pacienta I. Záznamy d rku 2003... 2 Základní údaje... 2 Diagnóza... 3 Cytgenetika... 3 Úmrtí... 4 Přehled léčby... 4 Transplantace (tabulka)... 4 Přehled

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Tops (1918-1992/93) Winner of

Tops (1918-1992/93) Winner of Czechoslovakia - Table of Honor Tops (1918-1992/93) Winner of Championship 19 x Sparta Praha 11 x Dukla Praha 9 x Slavia Praha 8 x Slovan Bratislava 5 x Spartak Trnava 3 x Banik Ostrava 1 x Bohemians Praha

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Shromáždění vlastníků souhlasí s renovací vrat v Ostrovní ulici s firmou Tomáš Šmídl

Více

Portrét interpreta a pedagoga Jozefa Zsapky

Portrét interpreta a pedagoga Jozefa Zsapky MASARYKOVA UNIVERSITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Diplomová práce Portrét interpreta a pedagoga Jozefa Zsapky A portrait an artist and teacher on Jozef Zsapka Bc. Miloš Háva Vedoucí práce: doc.

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Sattelite Youth Table Tennis Tournament

Sattelite Youth Table Tennis Tournament Pl.No. Name Country Rank 1 Ostachowski Piotr Leszna Górna 2835 2 TJ Jiskra Strážnice 162 3 MSK Čadca 40 4 Kapusta Michal MSK Čadca 120 5 Goldír Jakub MSK Čadca 50 6 Šramo Radoslav MSK Čadca 180 7 Kállay

Více

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 Strana: 1/5 Rok / č. výpisu: 2015/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ27 0300 0000 0002 6819 4029 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Valenton 2 VÝPRODEJ 2015

Valenton 2 VÝPRODEJ 2015 VÝPRODEJ Valenton Nemáte v koupelně okno? Máte rádi sluníčko a nebojíte se barev? Pokud odpovíte ANO, tak je pro vás Valenton optimální sérií. Elegantní jemná kresba a kombinace barev s prořezávanými dekory

Více

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci.

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci. Panel 1.9.21-3.6.211 6 6 3 3 6. září 3. října 3. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 1. dubna 7. května 3. června 3. června Používání webu 94 622 56,42 % 177 44 Zobrazení stránek

Více

Seznam posádek Rallye Rejvíz 2000

Seznam posádek Rallye Rejvíz 2000 Startovní číslo Seznam posádek Rallye Rejvíz 2000 Místo Sloţení 1 Jihlava I 2 Jihlava II 3 Znojmo 4 Strakonice 5 Nymburk 6 Ivančice 7 Michalovce 8 Zlín 9 Pardubice 10 Praha - západ I 11 Opava 12 Karlovy

Více

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů.

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů. R E F E R E N C E 2 0 0 8 2 0 0 9 P R O F I L S P O L E Č N O S T I DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních

Více

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00 Praha» Brno od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00 2.11. Praha,,ÚAN Florenc 18:00 5 172106 13 Brno,,Benešova tř.hotel GRAND 20:29 Celkový čas 2 hod 29 min, vzdálenost 210 km TOURING BOHEMIA, s.r.o.;

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652 FAX 518

Více

Webové služby. pro párování inzerátů

Webové služby. pro párování inzerátů OctopusPro s.r.o. Webové služby pro párování inzerátů Verze: 1.0 Datum vytvoření: 8.7. 2013 Datum poslední aktualizace: 11.7.2013 Copyright OctopusPro s.r.o, Praha, 2012-2013 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Základní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vliv srážky na polohovou přesnost map III. vojenského mapování. Planimetric distortion of maps of the Third Military Mapping

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vliv srážky na polohovou přesnost map III. vojenského mapování. Planimetric distortion of maps of the Third Military Mapping Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv srážky na polohovou přesnost map III. vojenského mapování Planimetric distortion of maps of the Third Military Mapping Vypracovala:

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2007 *** ROČNÍK VIII.*** ČÍSLO 1

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2007 *** ROČNÍK VIII.*** ČÍSLO 1 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2007 *** ROČNÍK VIII.*** ČÍSLO 1 Citát inspirující: Papír je nejlepší psychiatr. Karla Erbová Dokořán č. 39 O tvých očích Těch světlemodrých prstenců

Více

IX. OLOMOUCKÉ A II. MOTOLSKÉ DNY URGENTNÍ MEDICÍNY - CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC 15.5.2014 SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

IX. OLOMOUCKÉ A II. MOTOLSKÉ DNY URGENTNÍ MEDICÍNY - CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC 15.5.2014 SEZNAM ÚČASTNÍKŮ PŘÍJMENÍ A JMÉNO (bez titulů) Titul PRACOVIŠTĚ VYBRANÁ AKCE ÚČAST OBĚD PLATBA V.S. SPOL.VEČER DD ÚHRADA 1. Adamusová Petra. MUDr. ARO Nemocnice Prostějov KONFERENCE PASIVNÍ x 700 Kč 14264 x A 30.4.2014

Více

Hodnocení Česko Slovenského Superpoháru 2015

Hodnocení Česko Slovenského Superpoháru 2015 Hodnocení Česko Slovenského Superpoháru 0 V sobotu 7. června 0 se konalo v Praze v herně Xbowling Žižkov Česko-Slovenský Superpohár družstev v bowlingu neslyšících. Začátek soutěže byl v 0:00 hod a hrálo

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám

Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám (Zápisy ch smluv k ochranným známkám) 225 Zápisy ch smluv k ochranným známkám 111319 OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., Jindřicha Plachty 28, Praha 5, 15000, SOLO SIRKÁRNA, a.s., Nádražní 166/II, Sušice, 34253,

Více

aupark Hradec Králové

aupark Hradec Králové aupark Hradec Králové aupark fits you Aupark A-plus location, fresh architecture, attractive interiors and carefully selected mix of brands and services made Aupark the most successful Slovak shopping

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export specifikace Strana 1/20 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 8.6.2007 13:43:09 pokus

předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 8.6.2007 13:43:09 pokus předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 8.6.2007 13:43:09 pokus Altner Boleslav ODS 1 Pro Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Češková Andrea JUDr. ODS 3 Pro Dvořák Bohumil Ing. ČSSD 5 Pro Ebel Daniel PhDr. ODS 6 Pro

Více

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2014 SHRNUTÍ

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2014 SHRNUTÍ FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2014 SHRNUTÍ Filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. 5. ročník proběhl v únoru až dubnu 2014 ve více než 200 městech České

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 6. listopadu 2014 v 9.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ,

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 16.07.2012 Č. j.: JMK 81316/2012 Sp. zn.: S-JMK 81316/2012 OKP Vyřizuje: Krásná Telefon: 541

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Slovensko Slovenská republika(dokončení)

Slovensko Slovenská republika(dokončení) Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_64 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Konference s mezinárodní účastí Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě Středa 22. října 1997, Malý sál 9,00

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice, 19. - 21. 6. 2013 Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol Ondřej Šerý, Tatiana Mintálová, Zdeněk Szczyrba,

Více

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání odborný kurz se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR, garant kurzu: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie Jméno Pracoviště Kontakt MUDr. Hana RÚ

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT 1/5 IBAN 40 6800 0000 0042 0036 0818 03.06.2014 03.06.2014 05.06.2014 05.06.2014 AC: 000000-895410173 /0800 Reference: HARAJDIC MIROSLAV KS:559 VS:7714002033 AV:Platba doplatku na bydlení vyučtování AC:

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a. s. pořádají konferenci pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP KÚ parcela druh pozemku využití LV KN celkem v ZCHÚ vlastník adresa vlastníka 600865 6439 lesní pozemek les jiný než hospodářský 15 1990 796 Kočica František Bánov 648, 687 54 600865 6479 orná půda zemědělský

Více

Turnaje se zúčastnilo 162 hráčů, včetně neregistrovaných, z 36 oddílů.

Turnaje se zúčastnilo 162 hráčů, včetně neregistrovaných, z 36 oddílů. pořadí jméno oddíl 30 hs. 30 hs. 30 hs. 30 hs. 120 hs. celkem MČR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Turnaje se zúčastnilo 162 hráčů, včetně neregistrovaných, z 36 oddílů. Vítězství, o pouhé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Petr Lukáš sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:40 {knih} Mgr. Simona Kukučová / Mgr. Lenka Ochránková / pr. - Dějiny výtvarné kultury 9:10 9:35 {Vkre} PhDr. Jarmila

Více

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18 Serverový export Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013 Serverový export specifikace Strana 1/18 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 PODMÍNKY... 3

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

OBSAH PŘEDMLUVA / 9 POLITIKA A DIPLOMACIE / 33

OBSAH PŘEDMLUVA / 9 POLITIKA A DIPLOMACIE / 33 OBSAH PŘEDMLUVA / 9 ÚVOD / 13 Několik poznámek k státoprávním a národnostním představám o Československu / 14 Státoprávní chápání Slovenska / 15 Postoj vládnoucích kruhů k národnostní otázce v Československu

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Příloha - Personální obsazení na postech NM, VŘ a ředitelů odborů na MPSV v letech 2002 2010

Příloha - Personální obsazení na postech NM, VŘ a ředitelů odborů na MPSV v letech 2002 2010 Příloha - Personální obsazení na postech NM, VŘ a ředitelů odborů na MPSV v letech 2002 2010 15. 7. 2002 I. náměstek ministra pro oblast ekonomickou - Ing. Miloslav Vaněk náměstkyně ministra pro oblast

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více